Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012 Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. SUND FORNUFT

2 Vejen mod bedre resultater er lagt 1 2 Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen K lar til bedre indtjening Præmiestigninger, faldende omkostningsniveau i hele koncernen, effektiviserede arbejdsgange og en ny strategi i banken skal give bedre indtjening på alle forretningsområder. Sammen med pæne investeringsresultater samt tilstrækkelig kapital, er vejen mod gode resultater lagt. For tredje kvartal præges resultatet dog fortsat af nedskrivninger i banken og af mange forsikringsskader. Således blev resultatet for Alm. Brand A/S i tredje kvartal et underskud på 220 mio.kr. som følge af nedskrivninger i banken på 337 mio.kr. Regnskabet blev til gengæld positivt påvirket af et overskud på 42 mio.kr. i skadeforsikring og et meget flot overskud på 70 mio.kr. i livsforsikring. Nedskrivninger tynger banken Banken er i gang med at afvikle engagementerne i bl.a. pantebreve og ejendomsfinansiering, men nedskrivningerne på disse områder trækker fortsat resultatet ned. Samtidig betyder stigende nedskrivninger i Finansiel Stabilitet, at Alm. Brand Banks tilskud hertil øges. Samlet bidrager banken negativt til kvartalsresultatet med et underskud på 312 mio.kr. Banken har fastlagt en ny strategi, så den fremover fokuserer på at støtte op om koncernens samlede strategi. Samtidig lukkes en række aktiviteter helt ned. Læs mere om strategien på side 5 og 6. Præmiestigninger rykker ikke endnu Skadeforsikring har leveret et fornuftigt investeringsresultat, ligesom afløbsgevinsterne påvirker positivt. I den forkerte retning trækker rigtig mange skader af alle slags. Derfor bliver overskuddet kun på 42 mio.kr. Der er iværksat præmiestigninger for privatkunder, og erhvervs- og landbrugskunder står også over for at få varslet højere præmier. Dette vil give en betydelig forbedring af resultatet i skadeforsikring fremover, men forhøjelserne slår først igennem på resultatet i løbet af næste år. Flotte investeringer i Liv og Pension Liv og Pension leverer et meget tilfredsstillende resultat. Branchens indtil videre flotteste investeringsafkast på hele 7,2 % giver sammen med fortsatte omkostningsbesparelser mulighed for at styrke hensættelserne til fordel for de forsikrede samtidigt med, at overskuddet udgør tilfredstillende 70 mio.kr. Nedjusterer forventningerne Som følge af udgifter i forbindelse med omlægningen af bankens strategi i niveauet 150 mio.kr. nedjusteres forventningerne til årets samlede resultat for hele koncernen med 25 mio.kr. til et overskud på 375 mio.kr. før nedskrivninger. Vigtigt at vide om kvartalsregnskabet Nøgletal for årets første tre kvartaler Godt investeringsresultat Koncernunderskud: 967 mio.kr. Fortsat nedskrivninger i banken Koncernens samlede omsætning: 5,7 mia.kr. For mange skader Combined ratio: 98,4 Finanskrisen kradser stadig Nedskrivninger i banken: mio.kr. Koncernen nedjusterer forventningerne L Æ S M E R E O M A L M. B R A N D PÅ W W W. A L M B R A N D. D K til 2009 med 25 mio.kr.

3 Resultatet er langt fra tilfredsstillende, og den økonomiske krise kradser fortsat. Men vi har nu fået fastlagt midlerne og vejen til et tilfredsstillende resultat både for de enkelte forretningsområder og for den samlede koncern. Søren Boe Mortensen, adm. direktør R I N G T I L A L M. B R A N D B A N K PÅ

4 Hvad sagde? analytikerne 3 4 Et stærkt resultat i Liv & Pension og en opbremsning i bankens tab og nedskrivninger er ifølge aktieanalytikerne det positive i regnskabet for tredje kvartal. A lm. Brand er tilstrækkeligt stærk finansielt til at De forventer fortsat nedskrivninger fremadrettet - dog på kunne trække sin bank gennem krisen, men det et lavere niveau end tidligere. Afhængigt af behovet for kan blive dyrt, og risikoen for nye tab er fortsat til stede. Sådan lyder konklusionen fra AktieUgebrevets analytiker Bruno Japp oven på det netop aflagte tredje kvartalsregnskab. Den vurdering er resten af det analytikerkorps, der dagligt følger Alm. Brand, for så vidt enige i, og på trods af et hårdt kvartal ser de alle små lyspunkter her og der. Resultatet i Liv & Pension ses af en samlet analytikerkreds som det mest opløftende i regnskabet og betegnes som stærkt. - Liv er klart det positive element i regnskabet...[og]...udgør i vores model en væsentlig del af den samlede værdi af Alm. Brand, skriver Rune Dahl fra Sydbank eksempelvis i sin analyse. Kvitterer for opbremsning Flere analytikere kvitterer for, at der tydeligvis er sket en opbremsning i bankens tab og nedskrivninger, selvom de fortsat ligger noget over sektoren generelt. nedskrivninger forventer de, at der kan være behov for en yderligere kapitaltilførsel til banken. Samtidigt hæfter analytikerne sig ved den stigende Combined Ratio i forsikringsdelen, der ligger noget over både deres individuelle forventninger og konsensusestimaterne. Analytikerne er dog stort set enige om, at det vil være muligt relativt hurtigt at hæve præmierne og dermed forbedre Combined Ratio. Samtidig kvitteres der for den nye strategiske omlægning af banken. Aktieanalytikerne er delte To aktieanalytikere anbefaler henholdsvis Akkumuler altså suppler beholdningen med flere aktier og Outperform dvs., at aktien ventes at klare sig bedre end aktiemarkedet generelt. Tre andre analytikere hælder i deres anbefalinger mere til henholdsvis Undervægt og Reducer, hvilket i begge tilfælde betyder, at en del af aktierne bør afhændes. Læs mere på Hvis du vil se anbefalingerne fra analytikerne og konsensusestimaterne før og efter regnskabsaflæggelse, så klik ind på Investor på

5 Alm. Brand skal være Fit for Fight i 2012 En ny strategi for de næste tre år skal sikre, at Alm. Brand-koncernen står klar, trimmet og fit, når økonomien atter vender. T ilbage i 2005 satte Alm. Brand-koncernen sig fem centrale mål frem mod Målene var fokuseret på en solid forrentning af egenkapitalen, vækst på alle forretningsområder, høj kunde- og medarbejdertilfredshed samt et forbedret image. I 2008 havde koncernen opfyldt stort set alle mål, og udviklingen var positiv. Så vendte vinden! Først blev koncernen ramt af en voldsom finanskrise og siden en alvorlig recession i dansk økonomi. Som finanskoncern mærkede Alm Brand hurtigt de nye tider. Efterspørgslen efter en lang række af koncernens produkter faldt markant. Klar når vinden vender Derfor har koncernen fastlagt en ny strategi, der hedder Fit for Fight. Den skal frem mod 2012 tilpasse Alm. Brand til den nye økonomiske virkelighed i såvel koncernen som samfundet. Strategien skal sikre, at koncernen er klar, når vinden vender igen, og økonomien atter er i bedring. Det kræver for det første, at koncernen sparer 5 % hvert år og bliver mere effektiv. Således skal omkostningerne holdes i ro på trods af den automatiske lønregulering. For det andet skal indtjeningen øges. Det skal gøres ved dels at sikre en høj kundeservice, dels ved at have de rigtige produkter til de rigtige priser. Loyale kunder og engagerede medarbejdere I koncernens tidligere strategi var målet tilfredse kunder og medarbejdere. I den nye strategi er målet skærpet. Kunderne og medarbejderne skal ikke bare være tilfredse. Medarbejderne skal være engagerede - de skal brænde for deres arbejde og for at give kunderne den bedst mulige oplevelse. Tilsvarende skal kunderne være så tilfredse, at de faktisk ønsker at anbefale Alm. Brand til deres venner og familie. Erfaringen viser, at kunder, der vil anbefale en virksomhed til deres nærmeste, også er meget loyale og altså ikke ønsker at skifte bank eller forsikringsselskab. Et ordentligt afkast til aktionærerne Sidst men ikke mindst skal afkastet til koncernens aktionærer forbedres. - Vi skal igen leve op til den tillid, som ejerne aktionærerne har vist os ved at sætte deres penge på os. Med strategien skal vi sikre aktionærerne et ordentligt afkast af deres investering i Alm. Brand, siger adm. direktør Søren Boe Mortensen. Strategimøder i hele landet Alm. Brands nye strategi blev præsenteret for alle koncernens medarbejdere i begyndelsen af september måned. I den forbindelse rejste Søren Boe Mortensen rundt i hele landet og afholdt medarbejdermøder. På møderne blev strategien dels præsenteret og forklaret, dels blev der stillet og besvaret spørgsmål. - Det var en meget god oplevelse at rejse rundt og have møderne med koncernens medarbejdere. Der er et betydeligt gå-på-mod derude og et stort ønske om både at betjene kunderne rigtig godt og professionelt. Samtidig er medarbejderne opmærksomme på, at koncernen - og dermed aktionærerne - skal tjene penge, understreger Søren Boe Mortensen. FIT FOR FIGHT FREM MOD 2012 Alm. Brand-koncernens fem nye mål for perioden er: Afkast til aktionærerne Aktionærerne skal have et afkast på pengemarkedsrenten plus 10 %. Effektivitet Alm. Brand skal være mere effektiv. Koncernen skal årligt spare 5 %. Alm. Brand skal tjene mere pr. kunde Kundeporteføljen skal fastholdes og forbedres. Koncernen skal sikre, at kunden har den rigtige pris og de rigtige betingelser. Engagement Alm. Brands medarbejdere skal være 100 % engagerede i arbejdet, kunderne, kollegerne og Alm. Brand. L Æ S MR IEN RG E OT IM L A L M.. B R A N D BPÅ A NW K WPÅ W. 3A5 L4 M7 B4 R8 A4 N9 D. D K Loyalitet Alm. Brand vil øge sin loyalitetsscore fra 15 til 20. Flere kunder skal anbefale Alm. Brand til andre.

6 Banken skal passe til koncernens forsikringskunder 5 6 Med den nye strategi skal Alm. Brand Bank fremover holde fokus på det essentielle: At støtte op om forsikringsselskabets privat-, erhvervs- og landbrugskunder. A lm. Brand Bank fokuserer på kerneforretningen Den skal koncentrere sig om at være den foretrukne og på de gode, gamle bankdyder: Kreditvurde- bank for Alm. Brand Banks private kunder, for mindre ring, risikostyring og -spredning. - Nu gør vi det, vi egentlig blev opfundet til nemlig at dække koncernens forsikringskunder bedre af. Det var den idé, der i sin tid bl.a. førte til dobbeltkundekonceptet, fortæller bankens adm. direktør Ole Joachim Jensen. - Det har egentligt været bankens mål i en årrække, og nu vil vi bruge alle kræfterne her. Alm. Brand Bank trækker sig bl.a. helt ud af markedet for såvel privat- som erhvervspantebreve. Banken vil heller ikke længere yde lån i forbindelse med kommanditselskaber, ejendomsudviklingsprojekter og investeringsejendomme. Også Alm. Brand Finans reducerer sine aktiviteter, og leasing og fleet-management bliver et produkt i banken. - Det er slut med den hurtige vækst. Det bliver et langt sejt træk at nå målene. Men det bliver også en sundere og mindre konjunkturfølsom udlånsportefølje, vi får ud af det, fortæller bankdirektør Bo Chr. Alberg. Fokuseret og Fit for Fight Tilbage står en mere fokuseret og forsigtigere bank, som i løbet af få år skal være Fit for Fight. og mellemstore erhvervsdrivende samt for landmanden. Og specielt hvis de også er forsikringskunder i koncernen. - Ét af nøgleordene i bankens strategi er større forsigtighed. Første del af strategien handler om at få risikominimeret og ensrettet processerne. Først derefter kan vi fuldt ud understøtte koncernens forsikringskunder, fortæller Ole Joachim Jensen. Ønskes: Flere private kunder Blandt de konkrete strategiske mål for banken er vækst i såvel privatkundeporteføljen som i indtjeningen pr. kunde. - Vi står over for en vigtig opgave med at få øget vores privatkundebase. Det er blandt de områder, der er flest penge og mindst risiko i. Det er samtidig det mest naturlige i forhold til vores potentiale, vurderer Bo Chr. Alberg. Endnu mere tilfredse kunder Implementeringen af bankens nye strategi vil være til fordel for de fleste kunder, da banken vil være mere fokuseret. På grund af bankens exit på pantebrevsmarkedet kan private pantebrevskunder forvente at blive kontaktet med tilbud om eventuelt at få et boliglån eller en kassekredit eller anden form for finansiering. Fortsættes næste side Alm. Brand Banks fremtidige forretningsområder Privat, Erhverv og Landbrug Indlån/udlån Investeringer Leasing Fleet Markets Analyser Portefølje Management

7 - Pantebrevskunderne skal have præsenteret, hvilke muligheder de har, og hvad der er realistisk for dem. Vi vil ofte kunne tilbyde dem en samlet pakke, der er meget fordelagtig for dem. Og det har vi en organisation, der fuldt ud er gearet til, understreger Bo Chr. Alberg. Et stærkt fællesskab Ifølge bankens direktion er Alm. Brand-koncernen og det brand, der er knyttet til den, bankens store styrke. - Det skal banken samtidigt leve op til og bidrage positivt til. Det kræver, at bankens kultur, risiko- og kundeprofil samt indtjening matcher resten af Alm. Brand, så vi fremstår som én samlet koncern, slutter Ole Joachim Jensen. Frygt for dårligt julesalg Sidste års skuffende julesalg står til at blive værre, viser en ny undersøgelse fra Alm. Brand. S gelse fra Alm. Brand viser, at butikkerne ikke skal regne med, at julehandlen redder årets indtjening. Danskerne har nemlig ikke tænkt sig at bruge mange penge i december. - Krisen har bidt sig fast i danskernes bevidsthed. På trods af udsigten til vækst i 2010 vil arbejdsløsheden fortsat stige de kommende måneder. Så havde nogle sat deres lid til danskernes juleshopping, så viser undersøgelsen, at det er der ingen grund til, siger Bo Overvad, vicedirektør i Alm. Brand Markets. Ingen hjælp fra SP og skattelettelser Alm. Brand har spurgt danskerne om deres julegaveindkøb. Svarene viser, at de fleste vil holde sig på sidste års lave niveau, og for resten vil det hovedsagligt blive lavere. elv gråt julevejr kan virke mere opløftende end - Det har hele tiden været vores opfattelse, at privatforbruget forventningerne til årets julesalg. En ny undersø- ville blive svagt i I forlængelse af udbetalingen af SP-pengene gjorde vi opmærksom på, at vi var skeptiske over forbrugseffekten, hvilket jo klart også har været tilfældet, fortæller Bo Overvad. - Samtidig vil de store skattefradrag på pensionsindbetalinger i år dæmpe forbrugslysten blandt dem, der tjener mest. Der er ingen tvivl om, at der vil være fokus på det i de kommende uger. Regeringens skattelettelser har lokket, men de er ikke nok til at få danskerne i julestemning, vurderer Alm. Brand. - Det er min opfattelse, at skattelettelserne til næste år vil have en positiv effekt på forbruget i Men folk vil først have vished for, hvad det betyder for den enkelte. Derfor vil det ikke redde julesalget, lyder det fra Bo Overvad. Bag om undersøgelsen Alm. Brand har spurgt over danskere om, hvor meget de vil bruge på julegaver i forhold til sidste år: 22 % vil bruge mindre end sidste år 70 % vil bruge det samme som sidste år 8 % vil bruge mere end sidste år

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup UMM, ID. NR Kostskole genopstår af asken D et er svært at drive en efterskole, når halvdelen af undervisningsbygningerne er brændt ned eller gjort ubrugelige på grund af røg, sod eller vand. Endnu sværere er det, når eleverne ikke længere kan bo på skolen. I foråret blev Gribskov Efterskole ramt af en brand, der endte med, at hovedbygningen med sovesale, køkken, bad og spisestuer brændte ned. Samtidig fik sidebygningerne en del røg- og sodskader. Heldigvis kom ingen til skade ved branden. Nu er det første spadestik i jorden så taget til en ny hovedbygning identisk med den gamle. Hovedhuset udvides endda med en aula, som skolen altid har manglet. Forsikringsmægler roser indsats Skolens forsikringsmægler Willis roser håndteringen af skadesagen. De fremhæver, at både forstander på Gribskov Efterskole Søren Møller og skolens bestyrelsesformand, Erik Nørgaard, har været fuldt ud trygge ved situationen og har fået al den vejledning, som de har måttet ønske sig. - Der var tale om en kostskole med elever, der skulle tages hånd om. Deres mulighed for fortsat undervisning var omdrejningspunktet for det hele, fortæller skadekonsulent Ib Hemicke. - Vi måtte arbejde hurtigt for at få genoprettet driften af skolen og sikre, at den kunne fortsætte som før. Ellers risikerede skolen at miste sit tilskud, og at forældrene tog børnene ud af skolen. Etablerede pavillionby Først sørgede Alm. Brand for, at efterskolens 10 lærere og godt 80 elever blev genhuset på det nærliggende Sankt Helene Center i Tisvilde. - Indsatsen fra Alm. Brand har været hurtig og effektiv. Der er udvist stor samarbejdsvilje fra de implicerede skadebehandlere og taksatorer, udtaler Søren Møller. - Der har til stadighed været en særdeles god dialog, og der har aldrig hersket tvivl om, at det fælles mål er at løse udfordringen. Forståelsen for den særlige situation, at det er en fungerende efterskole med elever, der skal bo og undervises, har hele tiden været til stede. Risikerede at miste tilskud Da røgen var lettet og de sidste flammer slukket, gik Alm. Brand, der havde forsikret skolen, straks i gang med hurtigt at genopføre skolen og få driften op at køre igen. For tiden var knap. Dernæst fik Alm. Brand på blot en uge revet hovedbygningen ned og renoveret de andre bygninger. Skolen skulle hurtigst muligt være klar til, at eleverne kunne blive undervist i nye lokaler. På tre uger fik Alm. Brand opført en knap m2 stor pavillonby til beboelse på boldbanen ved siden af skolen. Det indebar også etablering af stisystemer, kloakering, tilslutning af gas og el samt etablering af et nyt industrikøkken. Og nu oplever eleverne så byggeriet fra første række, når deres nye skole stiger op af asken som en anden fugl Fønix frem mod næste sommer, hvor en ny skole efter planen står klar. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Anne Sophia Hermansen Layout: Alm. Brands interne bureau

9 Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brand Vejhjælp Jeg er ikke kunde i Alm. Brand Jeg er kunde i Alm. Brand Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon dag: Telefon aften: MDS, Midtermolen 7, 2100 København Ø Alm. Brand MDS Sjælland USF B ALM. BRAND FORNUFT

10 Vejhjælp Alm. Brand Vejhjælp Vi er lige om hjørnet De fleste af os har prøvet at stå en kold vintermorgen, hvor bilen ikke vil starte med Alm. Brand Vejhjælp er hjælpen lige om hjørnet. Alm. Brand Vejhjælp er en ekstra dækning på Bilforsikringen, som vi tilbyder vores private kunder med kaskoforsikring. For kun 435 kr. om året er du sikker på at få hjælp døgnet rundt, hvis du får problemer med bilen i Danmark. Med Alm. Brand Vejhjælp er hjælpen hurtigt fremme, og vi sørger for, at bilen kommer på værksted, og at du bliver hjulpet videre. Er du pluskunde i Alm. Brand Forsikring, kan du få op til 15 % i rabat på Alm. Brand Vejhjælp. Vil du høre mere om Alm. Brand Vejhjælp, så ring til os på alle hverdage mellem kl og Du kan også udfylde kuponen på den modsatte side og sende den til os portoen er betalt. Så ringer vi til dig. ALM. BRAND FORNUFT

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved Alm. Brand Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2 Alm. Brand hjælper kunder mod identitetstyve Nyt livrenteprodukt efter kundernes hoved Skybrud udeblev 1 2 Med et resultat på 62 mio.kr. i tredje kvartal landede

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet 1 Fremgang i alle forretningsområder Alm. Brand fik i årets 1. halvår et overskud på 249 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne?

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne? Alm. Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012 Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat Hvad sagde analytikerne? Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat 1 2 Alm. Brand koncernen rundede halvåret

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand. Bladet. Storm tog. toppen. af flot kvartalsresultat. Digitalisering tager. tigerspring

Alm. Brand. Bladet. Storm tog. toppen. af flot kvartalsresultat. Digitalisering tager. tigerspring Alm. Brand Bladet Følg os på f acebook.com /alm bran d N R. 4 D E CEM B ER 2 0 13 Storm tog toppen af flot kvartalsresultat Digitalisering tager tigerspring Storm tog toppen af flot kvartalsresultat 1

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Færre indbrud og biluheld øger forsikringsoverskud Alm. Brand kom ud af første kvartal med et overskud, der oversteg 200 mio.kr. Resultatet skyldes et meget tilfredsstillende

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 1 marts Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 1 marts Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 1 marts 2014 Alm. Brand Bladet 1 Storme kunne ikke vælte resultatet Alm. Brand koncernen fik i 2013 et overskud på 355 mio.kr. og forventer i år et overskud i niveauet 100-200 mio.kr.

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re

Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2009 Regnskab for 1. halvår 2009 Godt investeringsresultat har givet en hæderlig basisdrift, men samlet er resultatet meget utilfredsstillende. Hvad sagde analytikerne?

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Pæn udvikling i 2. kvartal. Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket. Kommune og mægler roser forsikringsindsats

Bladet ALM. BRAND. Pæn udvikling i 2. kvartal. Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket. Kommune og mægler roser forsikringsindsats ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2010 Pæn udvikling i 2. kvartal Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket Kommune og mægler roser forsikringsindsats WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Pæn

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2012 Skadeforsikring er i topform Først med unik vandskadeforsikring Skadeforsikring er i topform 1 2 Liv og Pension er også fit for fight, mens banken fortsat er belastet

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Virksomhedsdagen Adm. direktør Søren Boe Mortensen

Alm Brand. Virksomhedsdagen Adm. direktør Søren Boe Mortensen Alm Brand Virksomhedsdagen Adm. direktør Søren Boe Mortensen 12. juni 2014 2 K O N C E R N ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING Fjerdestørst i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 26 66 36 00 ALM. BRAND AF 1792 FMBA Å R S RA P P O R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. AF s u1792 n d FFMBA O RNU FT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2008

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

VELKOMMEN. Forsikring & Pension

VELKOMMEN. Forsikring & Pension VELKOMMEN Dagens program Kl. 10.10 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 11.05 Formand Søren Boe Mortensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) Intro til temaer og paneldebatter Per Bremer Rasmussen,

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug?

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Landbrugschef Søren Porsbjerg 24. februar 2012 Disposition Stabile og forudsigelige rammer Strategi for fremtiden Lønsomhed Adgang til

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Agenda 1. Kort om Rammegård og hvorfor køb i selskabsform

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere