Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012 Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. SUND FORNUFT

2 Vejen mod bedre resultater er lagt 1 2 Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen K lar til bedre indtjening Præmiestigninger, faldende omkostningsniveau i hele koncernen, effektiviserede arbejdsgange og en ny strategi i banken skal give bedre indtjening på alle forretningsområder. Sammen med pæne investeringsresultater samt tilstrækkelig kapital, er vejen mod gode resultater lagt. For tredje kvartal præges resultatet dog fortsat af nedskrivninger i banken og af mange forsikringsskader. Således blev resultatet for Alm. Brand A/S i tredje kvartal et underskud på 220 mio.kr. som følge af nedskrivninger i banken på 337 mio.kr. Regnskabet blev til gengæld positivt påvirket af et overskud på 42 mio.kr. i skadeforsikring og et meget flot overskud på 70 mio.kr. i livsforsikring. Nedskrivninger tynger banken Banken er i gang med at afvikle engagementerne i bl.a. pantebreve og ejendomsfinansiering, men nedskrivningerne på disse områder trækker fortsat resultatet ned. Samtidig betyder stigende nedskrivninger i Finansiel Stabilitet, at Alm. Brand Banks tilskud hertil øges. Samlet bidrager banken negativt til kvartalsresultatet med et underskud på 312 mio.kr. Banken har fastlagt en ny strategi, så den fremover fokuserer på at støtte op om koncernens samlede strategi. Samtidig lukkes en række aktiviteter helt ned. Læs mere om strategien på side 5 og 6. Præmiestigninger rykker ikke endnu Skadeforsikring har leveret et fornuftigt investeringsresultat, ligesom afløbsgevinsterne påvirker positivt. I den forkerte retning trækker rigtig mange skader af alle slags. Derfor bliver overskuddet kun på 42 mio.kr. Der er iværksat præmiestigninger for privatkunder, og erhvervs- og landbrugskunder står også over for at få varslet højere præmier. Dette vil give en betydelig forbedring af resultatet i skadeforsikring fremover, men forhøjelserne slår først igennem på resultatet i løbet af næste år. Flotte investeringer i Liv og Pension Liv og Pension leverer et meget tilfredsstillende resultat. Branchens indtil videre flotteste investeringsafkast på hele 7,2 % giver sammen med fortsatte omkostningsbesparelser mulighed for at styrke hensættelserne til fordel for de forsikrede samtidigt med, at overskuddet udgør tilfredstillende 70 mio.kr. Nedjusterer forventningerne Som følge af udgifter i forbindelse med omlægningen af bankens strategi i niveauet 150 mio.kr. nedjusteres forventningerne til årets samlede resultat for hele koncernen med 25 mio.kr. til et overskud på 375 mio.kr. før nedskrivninger. Vigtigt at vide om kvartalsregnskabet Nøgletal for årets første tre kvartaler Godt investeringsresultat Koncernunderskud: 967 mio.kr. Fortsat nedskrivninger i banken Koncernens samlede omsætning: 5,7 mia.kr. For mange skader Combined ratio: 98,4 Finanskrisen kradser stadig Nedskrivninger i banken: mio.kr. Koncernen nedjusterer forventningerne L Æ S M E R E O M A L M. B R A N D PÅ W W W. A L M B R A N D. D K til 2009 med 25 mio.kr.

3 Resultatet er langt fra tilfredsstillende, og den økonomiske krise kradser fortsat. Men vi har nu fået fastlagt midlerne og vejen til et tilfredsstillende resultat både for de enkelte forretningsområder og for den samlede koncern. Søren Boe Mortensen, adm. direktør R I N G T I L A L M. B R A N D B A N K PÅ

4 Hvad sagde? analytikerne 3 4 Et stærkt resultat i Liv & Pension og en opbremsning i bankens tab og nedskrivninger er ifølge aktieanalytikerne det positive i regnskabet for tredje kvartal. A lm. Brand er tilstrækkeligt stærk finansielt til at De forventer fortsat nedskrivninger fremadrettet - dog på kunne trække sin bank gennem krisen, men det et lavere niveau end tidligere. Afhængigt af behovet for kan blive dyrt, og risikoen for nye tab er fortsat til stede. Sådan lyder konklusionen fra AktieUgebrevets analytiker Bruno Japp oven på det netop aflagte tredje kvartalsregnskab. Den vurdering er resten af det analytikerkorps, der dagligt følger Alm. Brand, for så vidt enige i, og på trods af et hårdt kvartal ser de alle små lyspunkter her og der. Resultatet i Liv & Pension ses af en samlet analytikerkreds som det mest opløftende i regnskabet og betegnes som stærkt. - Liv er klart det positive element i regnskabet...[og]...udgør i vores model en væsentlig del af den samlede værdi af Alm. Brand, skriver Rune Dahl fra Sydbank eksempelvis i sin analyse. Kvitterer for opbremsning Flere analytikere kvitterer for, at der tydeligvis er sket en opbremsning i bankens tab og nedskrivninger, selvom de fortsat ligger noget over sektoren generelt. nedskrivninger forventer de, at der kan være behov for en yderligere kapitaltilførsel til banken. Samtidigt hæfter analytikerne sig ved den stigende Combined Ratio i forsikringsdelen, der ligger noget over både deres individuelle forventninger og konsensusestimaterne. Analytikerne er dog stort set enige om, at det vil være muligt relativt hurtigt at hæve præmierne og dermed forbedre Combined Ratio. Samtidig kvitteres der for den nye strategiske omlægning af banken. Aktieanalytikerne er delte To aktieanalytikere anbefaler henholdsvis Akkumuler altså suppler beholdningen med flere aktier og Outperform dvs., at aktien ventes at klare sig bedre end aktiemarkedet generelt. Tre andre analytikere hælder i deres anbefalinger mere til henholdsvis Undervægt og Reducer, hvilket i begge tilfælde betyder, at en del af aktierne bør afhændes. Læs mere på Hvis du vil se anbefalingerne fra analytikerne og konsensusestimaterne før og efter regnskabsaflæggelse, så klik ind på Investor på

5 Alm. Brand skal være Fit for Fight i 2012 En ny strategi for de næste tre år skal sikre, at Alm. Brand-koncernen står klar, trimmet og fit, når økonomien atter vender. T ilbage i 2005 satte Alm. Brand-koncernen sig fem centrale mål frem mod Målene var fokuseret på en solid forrentning af egenkapitalen, vækst på alle forretningsområder, høj kunde- og medarbejdertilfredshed samt et forbedret image. I 2008 havde koncernen opfyldt stort set alle mål, og udviklingen var positiv. Så vendte vinden! Først blev koncernen ramt af en voldsom finanskrise og siden en alvorlig recession i dansk økonomi. Som finanskoncern mærkede Alm Brand hurtigt de nye tider. Efterspørgslen efter en lang række af koncernens produkter faldt markant. Klar når vinden vender Derfor har koncernen fastlagt en ny strategi, der hedder Fit for Fight. Den skal frem mod 2012 tilpasse Alm. Brand til den nye økonomiske virkelighed i såvel koncernen som samfundet. Strategien skal sikre, at koncernen er klar, når vinden vender igen, og økonomien atter er i bedring. Det kræver for det første, at koncernen sparer 5 % hvert år og bliver mere effektiv. Således skal omkostningerne holdes i ro på trods af den automatiske lønregulering. For det andet skal indtjeningen øges. Det skal gøres ved dels at sikre en høj kundeservice, dels ved at have de rigtige produkter til de rigtige priser. Loyale kunder og engagerede medarbejdere I koncernens tidligere strategi var målet tilfredse kunder og medarbejdere. I den nye strategi er målet skærpet. Kunderne og medarbejderne skal ikke bare være tilfredse. Medarbejderne skal være engagerede - de skal brænde for deres arbejde og for at give kunderne den bedst mulige oplevelse. Tilsvarende skal kunderne være så tilfredse, at de faktisk ønsker at anbefale Alm. Brand til deres venner og familie. Erfaringen viser, at kunder, der vil anbefale en virksomhed til deres nærmeste, også er meget loyale og altså ikke ønsker at skifte bank eller forsikringsselskab. Et ordentligt afkast til aktionærerne Sidst men ikke mindst skal afkastet til koncernens aktionærer forbedres. - Vi skal igen leve op til den tillid, som ejerne aktionærerne har vist os ved at sætte deres penge på os. Med strategien skal vi sikre aktionærerne et ordentligt afkast af deres investering i Alm. Brand, siger adm. direktør Søren Boe Mortensen. Strategimøder i hele landet Alm. Brands nye strategi blev præsenteret for alle koncernens medarbejdere i begyndelsen af september måned. I den forbindelse rejste Søren Boe Mortensen rundt i hele landet og afholdt medarbejdermøder. På møderne blev strategien dels præsenteret og forklaret, dels blev der stillet og besvaret spørgsmål. - Det var en meget god oplevelse at rejse rundt og have møderne med koncernens medarbejdere. Der er et betydeligt gå-på-mod derude og et stort ønske om både at betjene kunderne rigtig godt og professionelt. Samtidig er medarbejderne opmærksomme på, at koncernen - og dermed aktionærerne - skal tjene penge, understreger Søren Boe Mortensen. FIT FOR FIGHT FREM MOD 2012 Alm. Brand-koncernens fem nye mål for perioden er: Afkast til aktionærerne Aktionærerne skal have et afkast på pengemarkedsrenten plus 10 %. Effektivitet Alm. Brand skal være mere effektiv. Koncernen skal årligt spare 5 %. Alm. Brand skal tjene mere pr. kunde Kundeporteføljen skal fastholdes og forbedres. Koncernen skal sikre, at kunden har den rigtige pris og de rigtige betingelser. Engagement Alm. Brands medarbejdere skal være 100 % engagerede i arbejdet, kunderne, kollegerne og Alm. Brand. L Æ S MR IEN RG E OT IM L A L M.. B R A N D BPÅ A NW K WPÅ W. 3A5 L4 M7 B4 R8 A4 N9 D. D K Loyalitet Alm. Brand vil øge sin loyalitetsscore fra 15 til 20. Flere kunder skal anbefale Alm. Brand til andre.

6 Banken skal passe til koncernens forsikringskunder 5 6 Med den nye strategi skal Alm. Brand Bank fremover holde fokus på det essentielle: At støtte op om forsikringsselskabets privat-, erhvervs- og landbrugskunder. A lm. Brand Bank fokuserer på kerneforretningen Den skal koncentrere sig om at være den foretrukne og på de gode, gamle bankdyder: Kreditvurde- bank for Alm. Brand Banks private kunder, for mindre ring, risikostyring og -spredning. - Nu gør vi det, vi egentlig blev opfundet til nemlig at dække koncernens forsikringskunder bedre af. Det var den idé, der i sin tid bl.a. førte til dobbeltkundekonceptet, fortæller bankens adm. direktør Ole Joachim Jensen. - Det har egentligt været bankens mål i en årrække, og nu vil vi bruge alle kræfterne her. Alm. Brand Bank trækker sig bl.a. helt ud af markedet for såvel privat- som erhvervspantebreve. Banken vil heller ikke længere yde lån i forbindelse med kommanditselskaber, ejendomsudviklingsprojekter og investeringsejendomme. Også Alm. Brand Finans reducerer sine aktiviteter, og leasing og fleet-management bliver et produkt i banken. - Det er slut med den hurtige vækst. Det bliver et langt sejt træk at nå målene. Men det bliver også en sundere og mindre konjunkturfølsom udlånsportefølje, vi får ud af det, fortæller bankdirektør Bo Chr. Alberg. Fokuseret og Fit for Fight Tilbage står en mere fokuseret og forsigtigere bank, som i løbet af få år skal være Fit for Fight. og mellemstore erhvervsdrivende samt for landmanden. Og specielt hvis de også er forsikringskunder i koncernen. - Ét af nøgleordene i bankens strategi er større forsigtighed. Første del af strategien handler om at få risikominimeret og ensrettet processerne. Først derefter kan vi fuldt ud understøtte koncernens forsikringskunder, fortæller Ole Joachim Jensen. Ønskes: Flere private kunder Blandt de konkrete strategiske mål for banken er vækst i såvel privatkundeporteføljen som i indtjeningen pr. kunde. - Vi står over for en vigtig opgave med at få øget vores privatkundebase. Det er blandt de områder, der er flest penge og mindst risiko i. Det er samtidig det mest naturlige i forhold til vores potentiale, vurderer Bo Chr. Alberg. Endnu mere tilfredse kunder Implementeringen af bankens nye strategi vil være til fordel for de fleste kunder, da banken vil være mere fokuseret. På grund af bankens exit på pantebrevsmarkedet kan private pantebrevskunder forvente at blive kontaktet med tilbud om eventuelt at få et boliglån eller en kassekredit eller anden form for finansiering. Fortsættes næste side Alm. Brand Banks fremtidige forretningsområder Privat, Erhverv og Landbrug Indlån/udlån Investeringer Leasing Fleet Markets Analyser Portefølje Management

7 - Pantebrevskunderne skal have præsenteret, hvilke muligheder de har, og hvad der er realistisk for dem. Vi vil ofte kunne tilbyde dem en samlet pakke, der er meget fordelagtig for dem. Og det har vi en organisation, der fuldt ud er gearet til, understreger Bo Chr. Alberg. Et stærkt fællesskab Ifølge bankens direktion er Alm. Brand-koncernen og det brand, der er knyttet til den, bankens store styrke. - Det skal banken samtidigt leve op til og bidrage positivt til. Det kræver, at bankens kultur, risiko- og kundeprofil samt indtjening matcher resten af Alm. Brand, så vi fremstår som én samlet koncern, slutter Ole Joachim Jensen. Frygt for dårligt julesalg Sidste års skuffende julesalg står til at blive værre, viser en ny undersøgelse fra Alm. Brand. S gelse fra Alm. Brand viser, at butikkerne ikke skal regne med, at julehandlen redder årets indtjening. Danskerne har nemlig ikke tænkt sig at bruge mange penge i december. - Krisen har bidt sig fast i danskernes bevidsthed. På trods af udsigten til vækst i 2010 vil arbejdsløsheden fortsat stige de kommende måneder. Så havde nogle sat deres lid til danskernes juleshopping, så viser undersøgelsen, at det er der ingen grund til, siger Bo Overvad, vicedirektør i Alm. Brand Markets. Ingen hjælp fra SP og skattelettelser Alm. Brand har spurgt danskerne om deres julegaveindkøb. Svarene viser, at de fleste vil holde sig på sidste års lave niveau, og for resten vil det hovedsagligt blive lavere. elv gråt julevejr kan virke mere opløftende end - Det har hele tiden været vores opfattelse, at privatforbruget forventningerne til årets julesalg. En ny undersø- ville blive svagt i I forlængelse af udbetalingen af SP-pengene gjorde vi opmærksom på, at vi var skeptiske over forbrugseffekten, hvilket jo klart også har været tilfældet, fortæller Bo Overvad. - Samtidig vil de store skattefradrag på pensionsindbetalinger i år dæmpe forbrugslysten blandt dem, der tjener mest. Der er ingen tvivl om, at der vil være fokus på det i de kommende uger. Regeringens skattelettelser har lokket, men de er ikke nok til at få danskerne i julestemning, vurderer Alm. Brand. - Det er min opfattelse, at skattelettelserne til næste år vil have en positiv effekt på forbruget i Men folk vil først have vished for, hvad det betyder for den enkelte. Derfor vil det ikke redde julesalget, lyder det fra Bo Overvad. Bag om undersøgelsen Alm. Brand har spurgt over danskere om, hvor meget de vil bruge på julegaver i forhold til sidste år: 22 % vil bruge mindre end sidste år 70 % vil bruge det samme som sidste år 8 % vil bruge mere end sidste år

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup UMM, ID. NR Kostskole genopstår af asken D et er svært at drive en efterskole, når halvdelen af undervisningsbygningerne er brændt ned eller gjort ubrugelige på grund af røg, sod eller vand. Endnu sværere er det, når eleverne ikke længere kan bo på skolen. I foråret blev Gribskov Efterskole ramt af en brand, der endte med, at hovedbygningen med sovesale, køkken, bad og spisestuer brændte ned. Samtidig fik sidebygningerne en del røg- og sodskader. Heldigvis kom ingen til skade ved branden. Nu er det første spadestik i jorden så taget til en ny hovedbygning identisk med den gamle. Hovedhuset udvides endda med en aula, som skolen altid har manglet. Forsikringsmægler roser indsats Skolens forsikringsmægler Willis roser håndteringen af skadesagen. De fremhæver, at både forstander på Gribskov Efterskole Søren Møller og skolens bestyrelsesformand, Erik Nørgaard, har været fuldt ud trygge ved situationen og har fået al den vejledning, som de har måttet ønske sig. - Der var tale om en kostskole med elever, der skulle tages hånd om. Deres mulighed for fortsat undervisning var omdrejningspunktet for det hele, fortæller skadekonsulent Ib Hemicke. - Vi måtte arbejde hurtigt for at få genoprettet driften af skolen og sikre, at den kunne fortsætte som før. Ellers risikerede skolen at miste sit tilskud, og at forældrene tog børnene ud af skolen. Etablerede pavillionby Først sørgede Alm. Brand for, at efterskolens 10 lærere og godt 80 elever blev genhuset på det nærliggende Sankt Helene Center i Tisvilde. - Indsatsen fra Alm. Brand har været hurtig og effektiv. Der er udvist stor samarbejdsvilje fra de implicerede skadebehandlere og taksatorer, udtaler Søren Møller. - Der har til stadighed været en særdeles god dialog, og der har aldrig hersket tvivl om, at det fælles mål er at løse udfordringen. Forståelsen for den særlige situation, at det er en fungerende efterskole med elever, der skal bo og undervises, har hele tiden været til stede. Risikerede at miste tilskud Da røgen var lettet og de sidste flammer slukket, gik Alm. Brand, der havde forsikret skolen, straks i gang med hurtigt at genopføre skolen og få driften op at køre igen. For tiden var knap. Dernæst fik Alm. Brand på blot en uge revet hovedbygningen ned og renoveret de andre bygninger. Skolen skulle hurtigst muligt være klar til, at eleverne kunne blive undervist i nye lokaler. På tre uger fik Alm. Brand opført en knap m2 stor pavillonby til beboelse på boldbanen ved siden af skolen. Det indebar også etablering af stisystemer, kloakering, tilslutning af gas og el samt etablering af et nyt industrikøkken. Og nu oplever eleverne så byggeriet fra første række, når deres nye skole stiger op af asken som en anden fugl Fønix frem mod næste sommer, hvor en ny skole efter planen står klar. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Anne Sophia Hermansen Layout: Alm. Brands interne bureau

9 Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brand Vejhjælp Jeg er ikke kunde i Alm. Brand Jeg er kunde i Alm. Brand Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon dag: Telefon aften: MDS, Midtermolen 7, 2100 København Ø Alm. Brand MDS Sjælland USF B ALM. BRAND FORNUFT

10 Vejhjælp Alm. Brand Vejhjælp Vi er lige om hjørnet De fleste af os har prøvet at stå en kold vintermorgen, hvor bilen ikke vil starte med Alm. Brand Vejhjælp er hjælpen lige om hjørnet. Alm. Brand Vejhjælp er en ekstra dækning på Bilforsikringen, som vi tilbyder vores private kunder med kaskoforsikring. For kun 435 kr. om året er du sikker på at få hjælp døgnet rundt, hvis du får problemer med bilen i Danmark. Med Alm. Brand Vejhjælp er hjælpen hurtigt fremme, og vi sørger for, at bilen kommer på værksted, og at du bliver hjulpet videre. Er du pluskunde i Alm. Brand Forsikring, kan du få op til 15 % i rabat på Alm. Brand Vejhjælp. Vil du høre mere om Alm. Brand Vejhjælp, så ring til os på alle hverdage mellem kl og Du kan også udfylde kuponen på den modsatte side og sende den til os portoen er betalt. Så ringer vi til dig. ALM. BRAND FORNUFT

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved," siger Jan Hoffmann.

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved, siger Jan Hoffmann. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18, 30.09.2005 Liv vil tættere på kunderne Kundetilfredshed: Topdanmark Livsforsikring scorede igen i år høje karakterer i den årlige analyse af firmapensionsmarkedet

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør?

0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? 0,25 % er mere end det lyder lille skat på aktiehandel kan skade din pension Ingen Pandora-aktier i porteføljen

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere