SAT FRI TIL AT TJENE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAT FRI TIL AT TJENE!"

Transkript

1 Augustin af Hippo sagde:»deo servire vera libertas est«"sand frihed er at tjene Gud". Det er en fantastisk tanke! Skulle vi som kristne, virkelig kunne kaste os ud i tjeneste for Gud, og midt i det opleve, at friheden følger med? På de fleste af os virker det måske mere som om, der i selve udsagnet ligger en indbygget selvmodsigelse. Hvordan kan en person der gennem det at tjene, og dermed står til rådighed for en anden end sig selv, samtidig være virkelig fri? Det er vel netop ved at afgive noget af sin suverænitet, at man bliver en tjener. Ikke desto mindre taler Augustin her, om et af de store mysterier ved kristen tjeneste. Alt for mange misforståelser er dukket op i forbindelse med kristen tjeneste. Misforståelser, der handler om tvang, skyld, pligt, prestige og magt. Men Gud lover faktisk, at når vi kaster os ud i tjeneste for ham, så vokser vores modenhed, vores glæde, vores selvagtelse og vores frihed. I dette korte oplæg behandles fem grundlæggende sider af det at tjene Gud. Først ses der på udgangspunktet for kristen tjeneste, derefter tjenestens karakter, kendetegn og fællesskab og endelig på den pris det koster, at leve som en Guds tjener. Oplæggene er til brug i cellegruppen. Bed og læs bibelteksten, og dernæst oplægget til den pågældende aften. De efterfølgende spørgsmål er oplæg til debat. Brug så mange af dem, som I nu synes passer. Prøv at udfordre hinanden til at se mere og dybere end det umiddelbare. Sig Gud tak og bed sammen til sidst. God fornøjelse! Af Anne Mie Skak Johanson Juli 2010

2 Det første først! Tekst: Efeserbrevet 2,1-10 [1] Tjenestens udspring Frelst af nåde Inden vi rigtig kan gå i gang med at tale om det at tjene Gud, så er vi nødt til at se på udgangspunktet for al kristen tjeneste. Uden det rigtige udgangspunkt, kan selv gode intentioner nemlig ende galt, uanset hvor hårdt der stræbes og pukles. Kristent arbejde og tjeneste skal altid have sit udspring i Guds ubetingede kærlighed til os i Jesus. Vi kan som mennesker så let få følelsen af at måtte fortjene os til Guds accept og kærlighed. Måske har tidlig erfaring af betinget kærlighed, forfejlet kristen undervisning eller vores egen overdrevne idealisme, og ønske om perfektion forstærket den menneskelige tendens vi har til at forstille os, at Gud forlanger og forventer, at vi gør noget for ham. Vi tror at Gud forventer underordnelse og pligtopfyldelse, før han vil velsigne eller elske os. Derved ender vi med, at tjene Gud ud af skyld eller pligt, og i håbet om, at vores hårde arbejde vil fremmane god vilje fra Guds side. Men det at være en kristen, og det at følge Jesus og tjene ham, bygger ikke på fortjeneste, men på Guds nåde. Jesus stedfortrædende død og hans sejrrige opstandelse er troens fundament. Faktisk er ordet fundament rigtigt godt i denne sammenhæng. Med kristenlivet er det som med fundamentet til et hus. Hvis kristen tjeneste ikke har Guds kærlighed og nåde som forudsætning, så bliver det at tjene Gud, som at bygge et hus uden solidt fundament. Det ved vi godt går galt. Når der kommer vanskeligheder eller pres udefra, falder konstruktionen sammen, fordi det ikke er bygget rigtigt fra starten. Bygge på nåden At bygge på nåden, er at regne med Jesus. I brevet til Efeserne står der at frelsen, altså fællesskabet med Gud og livet i Gud, ikke er et resultat af menneskets gode gerninger uanset hvor gode de end måtte være, men udelukkende et resultat af Jesu død på korset. Frelsen, friheden og livet som kristen er en gave fra Gud, som vi ikke selv har betalt eller købt. Frelsen er en gave, som tilbydes os ud af Guds kærlighed til os, og som vi frit kan tage imod. Al den velsignelse, som vi får lov til at leve i, skyldes alene at Jesus gav sig selv for os. Det er altså troen på Jesus, der forbinder os til troens og nådens fundament. Og på det fundament får vi lov til at tjene Gud. Vi får lov til at gå ind i de gode gerninger, som hele tiden har været tiltænkt os, og som forud er lagt til rette for os. 1

3 Fri til at tjene Ingen af os er tilfældigheder. Vi er skabt af Gud, unikt, særligt og med et bestemt formål. Formålet er gode gerninger! Dertil har vi fået evner, talenter og nådegaver. Kristen tjeneste er, som allerede omtalt, ikke et spørgsmål om at fortjene sig til Guds kærlighed, men at Gud i sin barmhjertighed sætter os i stand til at gøre det, vi hele tiden var bestemt til at gøre. At leve et liv, hvor gode gerninger og tjeneste bliver en del af, hvem jeg er, er at leve det liv som jeg er skabt til at leve. Vi tjener Gud ikke af pligt, skyld eller frygt, men i taknemlighed og glæde over det, han har gjort for os. På den måde kan vi tale om, at vi sættes fri ved at tjene, nemlig fri fra vores eget begrænsede udsyn og vores selvoptagethed. Vi frigøres til at kunne leve efter Guds større og højere mål, til at se livet og alt det vi er, som en gave der vokser, når vi deler ud af den. Jesus kalder os til at følge ham, til at tjene Gud og han lover: Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvorfor er det så svært for os mennesker, at have Guds nåde som udgangspunkt i det vi gør? 2. Overvej og fortæl med egne ord, hvad du forstår ved nådens fundament i dit liv 3. Fortæl hvad der får dig til eller kunne få dig til, at turde basere din tjeneste på Guds nåde? 4. Hvordan kan vi som kristent fællesskab blive bedre til at opmuntre hinanden, til at tjene med nådens som udgangspunkt? EKSTRA Studietekst: Rom 8. Ottende kapitel i Romerbrevet handler om befrielse i Kristus, og deraf følgende barnekår hos Gud. Sidste del af kapitlet er nærmest en opløftet fejring af Guds store kærlighed til os i Kristus. Blandt andet gennem læsningen af Romerbrevet fandt Luther frem til nåden i Kristus. Det ikke bare forvandlede hans eget liv, men blev det bærende element i reformationens teologi. Frelst bliver mennesket af nåde alene, ved troen på Kristus! Se filmen Luther (kan lånes på menighedens kontor) og tal om, hvordan Luther finder frem til Gud, som en barmhjertig Gud. 2

4 Sæt den anden højere Tekst: Filipperbrevet kap. 2 [2] Tjenestens karakter Magt, ære og succes! Disse tre har altid været eftertragtede. Storhed er blevet defineret som magt, ejerskab, prestige og position, og der har været kamp om at få del i goderne. Magt tiltrækker, for hvis du har magt til at få andre til at tjene dig, har du efter kulturens målestok fået succes og er nået i mål. I vores magt -kultur er det ikke så underligt, at vi som kristne kæmper med at forstå, fremelske og praktisere Gudsrigets værdier som ydmyghed, selvfornægtelse, mildhed og næstekærlighed. I samfundets øjne er disse kendetegn for tjeneste snarere udtryk for svaghed, end styrke. Tjeneste og selvopofrelse Ikke desto mindre kalder Jesus os som kristne til at være tjenere. Indbegrebet af en tjener er, at han eller hun betjener en anden end sig selv. En tjener er ikke selv i fokus, men det er den som tjeneren betjener. Det at tjene et andet menneske bærer på den måde altid en vis ydmyghed og selvfornægtelse med sig, uanset hvordan vi vender eller drejer det. Tusindvis af bøger er skrevet om lederskab og ledelse. Det er den nye trend i erhvervslivet, men også i kirken. Men som kristne er vi kaldede til, at efterligne Jesus, til at være som ham; at være en tjener. Jesus kaldte sig selv for tjener og han målte ikke storhed i hvor mange der tjente ham, men i hvor mange han selv betjente. For lidt og for meget Det kan være svært, helt at vide hvordan man bedst tjener sit medmenneske. Vi har ikke automatisk et naturligt forhold til det at tjene andre, og derfor kan vores hjælp nogle gange ende i én af to yderligheder. Enten kan vores hjælp blive en overdreven redningsaktion, hvor vi, i vores bestræbelser, nærmest fratager den vi hjælper eget initiativ og råderum. Modsat kan det være, at vi slet ikke kommer i gang med at hjælpe nogen, fordi vi spinder en rationel bortforklaring på vores manglede villighed, til at betjene andre. Det kan f.eks. være undskyldninger som, at det i virkeligheden er meget bedre, hvis mennesker lærer at klare sig selv eller at den bedste hjælp vi kan give, er at holde os væk. Det kan være svært, at finde den rigtige balance og tjene andre sundt og godt. 3

5 Op på guldpodiet Paulus anbefaler i Filipperbrevet, at vi kigger på Jesus, og tager model efter ham. Paulus sammenfatter Jesus tjeneste i, at han satte andre højere end sig selv. Det er en fantastisk god metafor på tjeneste - det at sætte en anden højere end sig selv. At tjene sit medmenneske er at løfte vedkommende op, sådan at han eller hun står højere end en selv. Det er, at sætte sin næste på guldpodiet og samtidig glæde sig over selv at få sølv. For reelt at kunne sætte andre højere end sig selv, kræves en stor portion ydmyghed og tjenersind. Det ligger ikke naturligt til os, men heldigvis, kan vi bede Gud fylde os med sin Helligånd og forvandle vore sind. Vi må bede om et tjenende hjerte. Man kan gøre meget kristent arbejde, uden at have et tjenende hjerte. Tjeneste for andre, handler nemlig ikke kun om, at gøre mange ting eller at fikse bestemte opgaver, men om at løfte andre op, og sætte dem højt. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvilken erfaring har du med Gudsrigets værdier om tjeneste, i forhold til samfundets værdier, og praksis i hverdagens Danmark? 2. Hvilken af de omtalte tjenestegrøfter har du vanskeligst ved at undgå? 3. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde balancen, når vi tjener andre? 4. Hvordan kan vi som kristent fællesskab, blive bedre til at opmuntre hinanden til tjenersind? EKSTRA Denne sang The Servant King, taler om Jesus som den tjenende konge der kalder os til at følge hans eksempel. Tal om sangen, og syng den evt. sammen. (på dansk hedder sangen Du kom fra himlen herned This is our God, the Servant King He calls us now to follow him To bring our lives as daily offering of worship to the Servant King 1. From heaven you came helpless babe entered our world, your glory veiled Not to be served, but to serve and give your life, that we might live. 2. There in the garden of tears my heavy load, he chose to bear. His heart with sorrow was torn Yet not my will but yours, he said. 3. Come see his hands and his feet the scars that speak of sacrifice Hands that flung stars into space, to cruel nails surrendered 4. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone him. Each others needs to prefer for it is Christ we re serving 4

6 Gud vil barmhjertighed Tekst: Lukas 10,25-37 [3]Tjenestens kendetegn Deraf skal alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden I det første århundrede, skriver Tertullian, en af kirkefædrene, pralende, at Jesu proklamation, nu var blevet en virkelighed i kirken. Selv modstanderne af kirken undres, skriver Tertullian, og siger Se, hvor de elsker hinanden. Barmhjertighedens sted Desværre har kirken ikke altid været kendetegnet ved kærlighed og barmhjertighed. I kirken og blandt kristne, tales der meget om kærlighed, men venlige og barmhjertige handlinger må nødvendigvis bakke ordene op. Vi tror på kirken som Guds familie, hvor der skal herske kærlighed, og godhed mellem brødre og søstre. Den indbyrdes kærlighed blandt kristne, skal ikke reduceres til en kærlighedens doktrin eller positive og hjertevarme følelser overfor hinanden, men derimod udleves i sin fylde med kærlige ord og konkrete hjælpende handlinger, som frisætter og giver værdi til næsten. Kirken skal være et barmhjertigt sted, hvor der er plads til fejlbarlige Jesusdisciple, der kæmper og stræber i, og med livet, og hvor vi kan støtte og hjælpe hinanden, i vores bestræbelser og skrøbelighed. De fattige og nødlidende Udover discipelflokken, som Jesus brugte meget af sin tid på jorden sammen med, er der en anden gruppe, som har en særlig plads i Jesu tjeneste. Jesus havde en særlig forkærlighed for de udstødte, de foragtede og dem som ingen gad være sammen med. Han opsøgte de fattige, de syge, luderne, de forhadte jøder, som arbejdede for besættelsesmagten romerne, og tiggerne ved vejsiden, og han satte en ære i, at have fællesskab med disse mennesker. Jesus lod disciplene forstå, at de, der ønskede at følge ham, måtte føle et ansvar for at hjælpe de fattige. Vi er som kristne kaldede til at tjene som Jesus tjente, også når det gælder de fattige og nødlidende. Udsatte og foragtede skal have et særlig fokus i kristen tjeneste, og barmhjertigheden skal særligt omfatte dem. Jesus fortæller os endda, at der er knyttet en særlig velsignelse til at tjene disse mindste. Når vi betjener dem, tjener vi Herren selv. Gud er barmhjertighed Målet med kristen tjeneste er, at bringe folk i kontakt med Gud, at lade dem mærke Guds godhed og nåde. Gud ønsker gennem sine tjenere, at bringe sit barmhjertigheds rige til alle. Kristen tjeneste skal altid have barmhjertighed og godhed som fortegn. 5

7 Hvis vi oplever at kærligheden til mennesker forsvinder, eller vi mere og mere bare ser tjenesten som en tung opgave, så skal vi stoppe op. Det er ikke sikkert vores tjeneste er uden succes, men hvis fortegnet ikke er barmhjertighed, har vi brug for at søge Gud. Bed Gud vise dig, om du er i den rigtige tjeneste. Bed Gud dele sit hjerte, for dem du tjener, med dig. Bed ham fylde dig med kærlighed, og passion for dem. Bed Gud vise dig, hvor meget han elsker dig, og hvor værdifuld din tjeneste er. Gud er barmhjertighed, Jesus viste barmhjertighed og vi er kaldet til at udleve samme barmhjertighed. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvor er de fattige og udstødte her i Danmark? 2. Hvor er de nødlidende og foragtede her i Odder? 3. Hvordan viser vi barmhjertighed mod folk vi ikke kender? 4. Hvordan fastholder vi et fokus på de svageste i vores tjeneste? EKSTRA Læs 1. Kor 13 Moder Teresa af Calcutta, stiftede i 1950 en katolsk nonneorden, kaldet Kærlighedens Missionærer (Missionaries of Charity). I tillæg til de tre traditionelle ordensløfter om fattigdom, kyskhed og lydighed, aflagde kærlighedens missionærer et fjerde løfte om at «give gratis tjeneste til de fattigste af de fattige». Moder Teresa er kendt som fortaler for de udstødte og uelskede. Læs nedenstående Moder Teresa citater om kærlighed, og diskuter deres betydning, og hvordan de omsættes. Den værste fattigdom er ensomhed og følelsen af at være uelsket Det handler ikke om, hvor meget du gør, men om hvor meget kærlighed du lægger i det, du gør Glæde er et net af kærlighed, hvormed du kan fange sjæle Sulten efter kærlighed, er langt sværere at fjerne, end sulten efter brød Hvis vi ønsker at et kærligheds budskab skal høres, er det nødt til at blive sendt ud. For at holde en lampe brændende, vi er nødt til vedvarende, at hælde olie i den Lad os ikke være tilfredse med, bare at give penge. Penge er ikke nok, pengene kan være gode, men de har brug for dit hjerte til at elske dem. Så spredes din kærlighed overalt hvor du går 6

8 Skulder ved skulder Studietekst: Efeserbrevet 4,1-16 [4] Sammen i tjeneste Guds plan Gud har en plan, han har et helt særligt mål for øje. Han ønsker at hans skabning genoprettes! Gud ønsker at mennesker indføjes på Kristi legeme, og at alle i Kristus vokser op til modenhed, en modenhed der kan rumme Guds fylde. Det betyder en modenhed der rummer étheden med Gud, forståelsen af Gud, og overgivelsen til Guds vilje. Det samlede mål er, at Guds rige bryder igennem i vores verden, med herlighed og kraft. Vi er alle kaldede til at tjene dette mål. Til det er vi udrustede, men forskelligt. Der er særlige opgaver, som er lagt hen til den enkelte, som han eller hun er helt særligt udrustet, og forudbestemt til at gøre. Men vores mål er fælles. Selvom vore opgaver er unikke, er det altså ikke en del af planen, at vi skal arbejde alene. Vi har brug for at samarbejde med andre, og lade vore talenter spiller sammen med andres for deres, for vores, og for sagens skyld. Samarbejde Måske kender du til den negative oplevelse af, at stå alene med en opgave. Man bliver hurtigt træt, og led og ked af det. Man må selv bære hele ansvaret, der er ingen opmuntring, der er ingen at dele glæden eller besværlighederne med. Det er hårdt at arbejde alene, og det er heller ikke meningen, at vi skal det. Guds plan er at vi skal arbejde sammen med andre stå skulder ved skulder med andre, der sammen med os er i tjeneste. I Prædikernes Bog, står der meget sigende om samarbejde: Hellere to end én, de får god løn for deres slid (sliddet med at holde sammen, og enes). For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene? (dette vers er blevet brugt om ægteskabet, men det at holde varmen om natten er et udtryk for, at overvinde vanskelige forhold og udfordringer) Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let. 7

9 Når vi arbejder sammen, får vi simpelthen mere lavet, og der er mulighed for gensidig støtte og opmuntring. Vi bliver ikke nær så trætte og slidte. Desuden er det meget sjovere, når der er nogen at samarbejde med Medvandrere Vi taler ofte om livet, som en vandring. Vi taler om, at vi som kristent fællesskab er velsignet, fordi vi har mennesker vi kan følges med gennem livet. Det er godt, og rigtigt at vandre sammen. Dette gælder også tjeneste. Vi er velsignede, fordi vi ikke behøver at stå alene i tjenesten. Der er andre, vi kan arbejde og trække på samme hammel med. Der er folk, som kan være vore medtjenere. Fordi hele vores liv er omfattet af det at tjene Gud, står vi ikke kun skulder ved skulder, når vi i fællesskab klare et projekt i kirken, eller står for kirkekaffe sammen. Vi står sammen med hinanden over tid, og i forskellige livssituationer, livsfaser og tjenester. Det betyder, at vi holder ud og udholder, når det er svært, og at vi glædes sammen og på hinandens vegne, når tjenesten lykkes. Det betyder også at vi over tid giver og tager, så vi lærer af hinanden og er med til at udfordre og forme hinanden. Vi kan selvfølgelig ikke være tæt forbundet med alle i menigheden eller alle kristne i vores område, men vi kan være tæt forbundet med nogle få, som så igen er forbundet med andre, og fordi målet er fælles, kan vi bevæge vi os i samlet flok i samme retning. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Når en kurs skal holdes er det bedst at holde målet for øje. Hvordan holder vi målet det store mål for øje, i vores tjeneste for Gud? 2. Er du god til at arbejde sammen med andre? 3. Hvad synes du er det vanskeligste ved at samarbejde (særlig med fokus på samarbejdet i kirken)? 4. Hvordan kan vi som menighed hjælpe hinanden, til altid at arbejde skulder ved skulder eller sammen i teams? 5. Bruger du de særlige evner, som Gud har givet dig? EKSTRA Studietekst: Romerbrevet kap. 12 Læs teksten igennem et par gange gerne højt. Find den sætning som tiltaler, udfordrer eller opmuntrer dig mest - de ord som står frem ved eller tilbage efter gennemlæsningen. Forhold dig til, hvorfor de mon gør det, og hvad Gud vil sige til dig gennem det. Slut af med bøn, enten hver for sig med stilhed, eller med fællesbøn. 8

10 Tjen i tillid til Gud Tekst: Mattæus kap. 10 [5] Tjenestens pris En tjener stiller sig til rådighed for tjeneste, og er klar når det bliver kaldt. Hvis vi kun tjener når det er belejligt for os selv, er vi ikke rigtige tjenere. En rigtig tjener gør det, som er nødvendigt, selv når det er ubelejligt. Når vi tjener Gud, må vi stille os til rådighed, sådan at Gud kan bruge os når, og hvor han vil. Nogle gange betyder det, at vores tidsplan bliver forstyrret og vore egne behov må sættes til side. Det er en del af prisen, for at være en kristen i tjeneste. Hvis vi starter vores dag med, at overgive os til Gud, og til det at tjene ham, bliver det lettere for os, at se det, som Gud lægger foran os, som åbninger for tjeneste. Så bliver det ikke forstyrrende afbrydelser, men guddommelige tjeneste-muligheder. Tjenestens pris Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. (Mark 8,34) Det at tjene Gud koster, faktisk koster det hele vores liv, med alt det vi har, og det vi er. Jesus siger, at det at følge ham koster mere, end vi regner med. Prisen er høj, ikke fordi det kræver en større indsats fra vores side, men fordi discipelskab koster, at vi er villige til at give slip. Vi må slippe vore forudindtagne holdninger overfor mennesker og situationer, vore egne kolde og dømmende hjerter, vores umodne modvilje mod at lære nyt og vokse som kristne. Tjenende discipelskab koster, at vi tør miste os selv, for at kunne modtage det spændende og udfordrende liv, følgeskabet med Jesus bringer. Vi må give slip på vores egen ret og vej, og gå i tro på, at det Gud har til os er bedre og mere fyldt af liv, end det vi selv kommer med. I livet som helhed Når vi taler om kristen tjeneste, kommer vi let til udelukkende at tænke på opgaver i kirken. Men kristen tjeneste omhandler hele vores liv, både hjemme i familien, i forhold til vores naboer og relationer generelt, vore arbejdskontakter og vores indsats i kirkens fællesskab. Tjenesten i kirken opflammer og forstærker vores personlige kald, og der kan vi også sammen når længere, men det skal altid ses i sammenhæng og enhed med hele vores liv. Gud kalder os til at tjene ham med hele vores liv og til at give ham lov til at bruge os lige der, hvor vi er. 9

11 I det små og til tider usynlige Størrelsen på den tjeneste vi har, er ikke vigtig. Små tjenester er lige så betydningsfulde som store. Som en Guds tjener, vil du aldrig nå et stadie i livet, hvor du bliver for betydningsfuld, til at tjene i simple rutinemæssige opgaver. Det handler nemlig om holdning og karakter. Jesus tjente sine disciple gennem simple og almene opgaver. Han vaskede fødder, han hjalp børnene, han lavede mad (endda morgenmad) og han hjalp de spedalske. Der var ikke noget, der var for småt eller usselt for ham. Vi kaldes til at følge Jesu eksempel. Gennem talenter og evner Nogle af os er højtbegavede, andre helt almindeligt begavede, men vi har alle fået evner og talenter. Disse karaktertræk er netop gaver vi har fået, ikke for at holde dem til os selv, men for at vi kan tjene med dem. Det er ikke altid fornøjeligt at dele ud af sine egne gaver, men det er altså det en tjener gør. Han deler sine evner med den der har behov, både de uovertrufne evner og de mere almindelige. Vi skal ikke holde vore talenter tilbage hverken i falsk ydmyghed eller som selvhøjtidelige bedrevidende, men bruge det vi har fået i tjeneste for andre. Med et citat fra A.P. Møller "De der har evnen, de har også forpligtigelsen. Ejendele og penge Endelig er der alt det som vi ejer, det som rettelig tilhører os, det som vi selv har tjent op til og anskaffet os. Vi har helt ret til at beholde det til os selv. Men tjenestens kald er, at vi deler ud af selv det, som helt retsmæssigt er vores. Ikke fordi vi skal, men fordi vi gerne vil dele ud af vores velsignelse og tjene andre med det som vi ejer. Faktisk er der folk, som primært er kaldet til at tjene ind i dette område, en særlig givertjeneste som Gud har velsignet dem med. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvorfor er det så svært for os at tale om discipelskabets pris? 2. Hvad oplever du er vanskeligst at opgive, for at kunne følge Jesus som hans discipel og tjener? 3. Har du nogen som er forbillede for dig, i det at være en kristen tjener? EKSTRA Studietekst: Filipperbrevet kap. 3,1-16 Genkald dig Paulus liv: - som rettroende jøde, hans omvendelse, hans oplæring i den kristne tro, hans udsendelse som missionær og hans mange strabadser på missionsrejserne. Læs teksten fra Filipperbrevet i lyset af Paulus liv og tal om den pris discipelskabet havde i hans liv. 10

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet)

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Søndag den 10. september kl. 8.25 i Bogense kirke Salmer: 754 29 // 370 Tak, Gud, for denne lyse morgen Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kristus lever for mig

Kristus lever for mig Kristus lever for mig Af Per Ladekjær Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal 2,20).

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18, tekstrække

Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18, tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 16. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 751: Gud ske tak og lov DDS 62: Jesus, det eneste

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

CELLEGRUPPE UNDERVISNING

CELLEGRUPPE UNDERVISNING CELLEGRUPPE UNDERVISNING INTRODUKTION TIL SERIEN AFSNIT Livet på jorden byder på rigtig mange udfordringer, kampe og spørgsmål. 1. TJENESTE 2. SEX 3. PENGE 4. GLÆDE Denne serie sætter fokus på nogle af

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere