SAT FRI TIL AT TJENE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAT FRI TIL AT TJENE!"

Transkript

1 Augustin af Hippo sagde:»deo servire vera libertas est«"sand frihed er at tjene Gud". Det er en fantastisk tanke! Skulle vi som kristne, virkelig kunne kaste os ud i tjeneste for Gud, og midt i det opleve, at friheden følger med? På de fleste af os virker det måske mere som om, der i selve udsagnet ligger en indbygget selvmodsigelse. Hvordan kan en person der gennem det at tjene, og dermed står til rådighed for en anden end sig selv, samtidig være virkelig fri? Det er vel netop ved at afgive noget af sin suverænitet, at man bliver en tjener. Ikke desto mindre taler Augustin her, om et af de store mysterier ved kristen tjeneste. Alt for mange misforståelser er dukket op i forbindelse med kristen tjeneste. Misforståelser, der handler om tvang, skyld, pligt, prestige og magt. Men Gud lover faktisk, at når vi kaster os ud i tjeneste for ham, så vokser vores modenhed, vores glæde, vores selvagtelse og vores frihed. I dette korte oplæg behandles fem grundlæggende sider af det at tjene Gud. Først ses der på udgangspunktet for kristen tjeneste, derefter tjenestens karakter, kendetegn og fællesskab og endelig på den pris det koster, at leve som en Guds tjener. Oplæggene er til brug i cellegruppen. Bed og læs bibelteksten, og dernæst oplægget til den pågældende aften. De efterfølgende spørgsmål er oplæg til debat. Brug så mange af dem, som I nu synes passer. Prøv at udfordre hinanden til at se mere og dybere end det umiddelbare. Sig Gud tak og bed sammen til sidst. God fornøjelse! Af Anne Mie Skak Johanson Juli 2010

2 Det første først! Tekst: Efeserbrevet 2,1-10 [1] Tjenestens udspring Frelst af nåde Inden vi rigtig kan gå i gang med at tale om det at tjene Gud, så er vi nødt til at se på udgangspunktet for al kristen tjeneste. Uden det rigtige udgangspunkt, kan selv gode intentioner nemlig ende galt, uanset hvor hårdt der stræbes og pukles. Kristent arbejde og tjeneste skal altid have sit udspring i Guds ubetingede kærlighed til os i Jesus. Vi kan som mennesker så let få følelsen af at måtte fortjene os til Guds accept og kærlighed. Måske har tidlig erfaring af betinget kærlighed, forfejlet kristen undervisning eller vores egen overdrevne idealisme, og ønske om perfektion forstærket den menneskelige tendens vi har til at forstille os, at Gud forlanger og forventer, at vi gør noget for ham. Vi tror at Gud forventer underordnelse og pligtopfyldelse, før han vil velsigne eller elske os. Derved ender vi med, at tjene Gud ud af skyld eller pligt, og i håbet om, at vores hårde arbejde vil fremmane god vilje fra Guds side. Men det at være en kristen, og det at følge Jesus og tjene ham, bygger ikke på fortjeneste, men på Guds nåde. Jesus stedfortrædende død og hans sejrrige opstandelse er troens fundament. Faktisk er ordet fundament rigtigt godt i denne sammenhæng. Med kristenlivet er det som med fundamentet til et hus. Hvis kristen tjeneste ikke har Guds kærlighed og nåde som forudsætning, så bliver det at tjene Gud, som at bygge et hus uden solidt fundament. Det ved vi godt går galt. Når der kommer vanskeligheder eller pres udefra, falder konstruktionen sammen, fordi det ikke er bygget rigtigt fra starten. Bygge på nåden At bygge på nåden, er at regne med Jesus. I brevet til Efeserne står der at frelsen, altså fællesskabet med Gud og livet i Gud, ikke er et resultat af menneskets gode gerninger uanset hvor gode de end måtte være, men udelukkende et resultat af Jesu død på korset. Frelsen, friheden og livet som kristen er en gave fra Gud, som vi ikke selv har betalt eller købt. Frelsen er en gave, som tilbydes os ud af Guds kærlighed til os, og som vi frit kan tage imod. Al den velsignelse, som vi får lov til at leve i, skyldes alene at Jesus gav sig selv for os. Det er altså troen på Jesus, der forbinder os til troens og nådens fundament. Og på det fundament får vi lov til at tjene Gud. Vi får lov til at gå ind i de gode gerninger, som hele tiden har været tiltænkt os, og som forud er lagt til rette for os. 1

3 Fri til at tjene Ingen af os er tilfældigheder. Vi er skabt af Gud, unikt, særligt og med et bestemt formål. Formålet er gode gerninger! Dertil har vi fået evner, talenter og nådegaver. Kristen tjeneste er, som allerede omtalt, ikke et spørgsmål om at fortjene sig til Guds kærlighed, men at Gud i sin barmhjertighed sætter os i stand til at gøre det, vi hele tiden var bestemt til at gøre. At leve et liv, hvor gode gerninger og tjeneste bliver en del af, hvem jeg er, er at leve det liv som jeg er skabt til at leve. Vi tjener Gud ikke af pligt, skyld eller frygt, men i taknemlighed og glæde over det, han har gjort for os. På den måde kan vi tale om, at vi sættes fri ved at tjene, nemlig fri fra vores eget begrænsede udsyn og vores selvoptagethed. Vi frigøres til at kunne leve efter Guds større og højere mål, til at se livet og alt det vi er, som en gave der vokser, når vi deler ud af den. Jesus kalder os til at følge ham, til at tjene Gud og han lover: Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvorfor er det så svært for os mennesker, at have Guds nåde som udgangspunkt i det vi gør? 2. Overvej og fortæl med egne ord, hvad du forstår ved nådens fundament i dit liv 3. Fortæl hvad der får dig til eller kunne få dig til, at turde basere din tjeneste på Guds nåde? 4. Hvordan kan vi som kristent fællesskab blive bedre til at opmuntre hinanden, til at tjene med nådens som udgangspunkt? EKSTRA Studietekst: Rom 8. Ottende kapitel i Romerbrevet handler om befrielse i Kristus, og deraf følgende barnekår hos Gud. Sidste del af kapitlet er nærmest en opløftet fejring af Guds store kærlighed til os i Kristus. Blandt andet gennem læsningen af Romerbrevet fandt Luther frem til nåden i Kristus. Det ikke bare forvandlede hans eget liv, men blev det bærende element i reformationens teologi. Frelst bliver mennesket af nåde alene, ved troen på Kristus! Se filmen Luther (kan lånes på menighedens kontor) og tal om, hvordan Luther finder frem til Gud, som en barmhjertig Gud. 2

4 Sæt den anden højere Tekst: Filipperbrevet kap. 2 [2] Tjenestens karakter Magt, ære og succes! Disse tre har altid været eftertragtede. Storhed er blevet defineret som magt, ejerskab, prestige og position, og der har været kamp om at få del i goderne. Magt tiltrækker, for hvis du har magt til at få andre til at tjene dig, har du efter kulturens målestok fået succes og er nået i mål. I vores magt -kultur er det ikke så underligt, at vi som kristne kæmper med at forstå, fremelske og praktisere Gudsrigets værdier som ydmyghed, selvfornægtelse, mildhed og næstekærlighed. I samfundets øjne er disse kendetegn for tjeneste snarere udtryk for svaghed, end styrke. Tjeneste og selvopofrelse Ikke desto mindre kalder Jesus os som kristne til at være tjenere. Indbegrebet af en tjener er, at han eller hun betjener en anden end sig selv. En tjener er ikke selv i fokus, men det er den som tjeneren betjener. Det at tjene et andet menneske bærer på den måde altid en vis ydmyghed og selvfornægtelse med sig, uanset hvordan vi vender eller drejer det. Tusindvis af bøger er skrevet om lederskab og ledelse. Det er den nye trend i erhvervslivet, men også i kirken. Men som kristne er vi kaldede til, at efterligne Jesus, til at være som ham; at være en tjener. Jesus kaldte sig selv for tjener og han målte ikke storhed i hvor mange der tjente ham, men i hvor mange han selv betjente. For lidt og for meget Det kan være svært, helt at vide hvordan man bedst tjener sit medmenneske. Vi har ikke automatisk et naturligt forhold til det at tjene andre, og derfor kan vores hjælp nogle gange ende i én af to yderligheder. Enten kan vores hjælp blive en overdreven redningsaktion, hvor vi, i vores bestræbelser, nærmest fratager den vi hjælper eget initiativ og råderum. Modsat kan det være, at vi slet ikke kommer i gang med at hjælpe nogen, fordi vi spinder en rationel bortforklaring på vores manglede villighed, til at betjene andre. Det kan f.eks. være undskyldninger som, at det i virkeligheden er meget bedre, hvis mennesker lærer at klare sig selv eller at den bedste hjælp vi kan give, er at holde os væk. Det kan være svært, at finde den rigtige balance og tjene andre sundt og godt. 3

5 Op på guldpodiet Paulus anbefaler i Filipperbrevet, at vi kigger på Jesus, og tager model efter ham. Paulus sammenfatter Jesus tjeneste i, at han satte andre højere end sig selv. Det er en fantastisk god metafor på tjeneste - det at sætte en anden højere end sig selv. At tjene sit medmenneske er at løfte vedkommende op, sådan at han eller hun står højere end en selv. Det er, at sætte sin næste på guldpodiet og samtidig glæde sig over selv at få sølv. For reelt at kunne sætte andre højere end sig selv, kræves en stor portion ydmyghed og tjenersind. Det ligger ikke naturligt til os, men heldigvis, kan vi bede Gud fylde os med sin Helligånd og forvandle vore sind. Vi må bede om et tjenende hjerte. Man kan gøre meget kristent arbejde, uden at have et tjenende hjerte. Tjeneste for andre, handler nemlig ikke kun om, at gøre mange ting eller at fikse bestemte opgaver, men om at løfte andre op, og sætte dem højt. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvilken erfaring har du med Gudsrigets værdier om tjeneste, i forhold til samfundets værdier, og praksis i hverdagens Danmark? 2. Hvilken af de omtalte tjenestegrøfter har du vanskeligst ved at undgå? 3. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde balancen, når vi tjener andre? 4. Hvordan kan vi som kristent fællesskab, blive bedre til at opmuntre hinanden til tjenersind? EKSTRA Denne sang The Servant King, taler om Jesus som den tjenende konge der kalder os til at følge hans eksempel. Tal om sangen, og syng den evt. sammen. (på dansk hedder sangen Du kom fra himlen herned This is our God, the Servant King He calls us now to follow him To bring our lives as daily offering of worship to the Servant King 1. From heaven you came helpless babe entered our world, your glory veiled Not to be served, but to serve and give your life, that we might live. 2. There in the garden of tears my heavy load, he chose to bear. His heart with sorrow was torn Yet not my will but yours, he said. 3. Come see his hands and his feet the scars that speak of sacrifice Hands that flung stars into space, to cruel nails surrendered 4. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone him. Each others needs to prefer for it is Christ we re serving 4

6 Gud vil barmhjertighed Tekst: Lukas 10,25-37 [3]Tjenestens kendetegn Deraf skal alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden I det første århundrede, skriver Tertullian, en af kirkefædrene, pralende, at Jesu proklamation, nu var blevet en virkelighed i kirken. Selv modstanderne af kirken undres, skriver Tertullian, og siger Se, hvor de elsker hinanden. Barmhjertighedens sted Desværre har kirken ikke altid været kendetegnet ved kærlighed og barmhjertighed. I kirken og blandt kristne, tales der meget om kærlighed, men venlige og barmhjertige handlinger må nødvendigvis bakke ordene op. Vi tror på kirken som Guds familie, hvor der skal herske kærlighed, og godhed mellem brødre og søstre. Den indbyrdes kærlighed blandt kristne, skal ikke reduceres til en kærlighedens doktrin eller positive og hjertevarme følelser overfor hinanden, men derimod udleves i sin fylde med kærlige ord og konkrete hjælpende handlinger, som frisætter og giver værdi til næsten. Kirken skal være et barmhjertigt sted, hvor der er plads til fejlbarlige Jesusdisciple, der kæmper og stræber i, og med livet, og hvor vi kan støtte og hjælpe hinanden, i vores bestræbelser og skrøbelighed. De fattige og nødlidende Udover discipelflokken, som Jesus brugte meget af sin tid på jorden sammen med, er der en anden gruppe, som har en særlig plads i Jesu tjeneste. Jesus havde en særlig forkærlighed for de udstødte, de foragtede og dem som ingen gad være sammen med. Han opsøgte de fattige, de syge, luderne, de forhadte jøder, som arbejdede for besættelsesmagten romerne, og tiggerne ved vejsiden, og han satte en ære i, at have fællesskab med disse mennesker. Jesus lod disciplene forstå, at de, der ønskede at følge ham, måtte føle et ansvar for at hjælpe de fattige. Vi er som kristne kaldede til at tjene som Jesus tjente, også når det gælder de fattige og nødlidende. Udsatte og foragtede skal have et særlig fokus i kristen tjeneste, og barmhjertigheden skal særligt omfatte dem. Jesus fortæller os endda, at der er knyttet en særlig velsignelse til at tjene disse mindste. Når vi betjener dem, tjener vi Herren selv. Gud er barmhjertighed Målet med kristen tjeneste er, at bringe folk i kontakt med Gud, at lade dem mærke Guds godhed og nåde. Gud ønsker gennem sine tjenere, at bringe sit barmhjertigheds rige til alle. Kristen tjeneste skal altid have barmhjertighed og godhed som fortegn. 5

7 Hvis vi oplever at kærligheden til mennesker forsvinder, eller vi mere og mere bare ser tjenesten som en tung opgave, så skal vi stoppe op. Det er ikke sikkert vores tjeneste er uden succes, men hvis fortegnet ikke er barmhjertighed, har vi brug for at søge Gud. Bed Gud vise dig, om du er i den rigtige tjeneste. Bed Gud dele sit hjerte, for dem du tjener, med dig. Bed ham fylde dig med kærlighed, og passion for dem. Bed Gud vise dig, hvor meget han elsker dig, og hvor værdifuld din tjeneste er. Gud er barmhjertighed, Jesus viste barmhjertighed og vi er kaldet til at udleve samme barmhjertighed. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvor er de fattige og udstødte her i Danmark? 2. Hvor er de nødlidende og foragtede her i Odder? 3. Hvordan viser vi barmhjertighed mod folk vi ikke kender? 4. Hvordan fastholder vi et fokus på de svageste i vores tjeneste? EKSTRA Læs 1. Kor 13 Moder Teresa af Calcutta, stiftede i 1950 en katolsk nonneorden, kaldet Kærlighedens Missionærer (Missionaries of Charity). I tillæg til de tre traditionelle ordensløfter om fattigdom, kyskhed og lydighed, aflagde kærlighedens missionærer et fjerde løfte om at «give gratis tjeneste til de fattigste af de fattige». Moder Teresa er kendt som fortaler for de udstødte og uelskede. Læs nedenstående Moder Teresa citater om kærlighed, og diskuter deres betydning, og hvordan de omsættes. Den værste fattigdom er ensomhed og følelsen af at være uelsket Det handler ikke om, hvor meget du gør, men om hvor meget kærlighed du lægger i det, du gør Glæde er et net af kærlighed, hvormed du kan fange sjæle Sulten efter kærlighed, er langt sværere at fjerne, end sulten efter brød Hvis vi ønsker at et kærligheds budskab skal høres, er det nødt til at blive sendt ud. For at holde en lampe brændende, vi er nødt til vedvarende, at hælde olie i den Lad os ikke være tilfredse med, bare at give penge. Penge er ikke nok, pengene kan være gode, men de har brug for dit hjerte til at elske dem. Så spredes din kærlighed overalt hvor du går 6

8 Skulder ved skulder Studietekst: Efeserbrevet 4,1-16 [4] Sammen i tjeneste Guds plan Gud har en plan, han har et helt særligt mål for øje. Han ønsker at hans skabning genoprettes! Gud ønsker at mennesker indføjes på Kristi legeme, og at alle i Kristus vokser op til modenhed, en modenhed der kan rumme Guds fylde. Det betyder en modenhed der rummer étheden med Gud, forståelsen af Gud, og overgivelsen til Guds vilje. Det samlede mål er, at Guds rige bryder igennem i vores verden, med herlighed og kraft. Vi er alle kaldede til at tjene dette mål. Til det er vi udrustede, men forskelligt. Der er særlige opgaver, som er lagt hen til den enkelte, som han eller hun er helt særligt udrustet, og forudbestemt til at gøre. Men vores mål er fælles. Selvom vore opgaver er unikke, er det altså ikke en del af planen, at vi skal arbejde alene. Vi har brug for at samarbejde med andre, og lade vore talenter spiller sammen med andres for deres, for vores, og for sagens skyld. Samarbejde Måske kender du til den negative oplevelse af, at stå alene med en opgave. Man bliver hurtigt træt, og led og ked af det. Man må selv bære hele ansvaret, der er ingen opmuntring, der er ingen at dele glæden eller besværlighederne med. Det er hårdt at arbejde alene, og det er heller ikke meningen, at vi skal det. Guds plan er at vi skal arbejde sammen med andre stå skulder ved skulder med andre, der sammen med os er i tjeneste. I Prædikernes Bog, står der meget sigende om samarbejde: Hellere to end én, de får god løn for deres slid (sliddet med at holde sammen, og enes). For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene? (dette vers er blevet brugt om ægteskabet, men det at holde varmen om natten er et udtryk for, at overvinde vanskelige forhold og udfordringer) Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let. 7

9 Når vi arbejder sammen, får vi simpelthen mere lavet, og der er mulighed for gensidig støtte og opmuntring. Vi bliver ikke nær så trætte og slidte. Desuden er det meget sjovere, når der er nogen at samarbejde med Medvandrere Vi taler ofte om livet, som en vandring. Vi taler om, at vi som kristent fællesskab er velsignet, fordi vi har mennesker vi kan følges med gennem livet. Det er godt, og rigtigt at vandre sammen. Dette gælder også tjeneste. Vi er velsignede, fordi vi ikke behøver at stå alene i tjenesten. Der er andre, vi kan arbejde og trække på samme hammel med. Der er folk, som kan være vore medtjenere. Fordi hele vores liv er omfattet af det at tjene Gud, står vi ikke kun skulder ved skulder, når vi i fællesskab klare et projekt i kirken, eller står for kirkekaffe sammen. Vi står sammen med hinanden over tid, og i forskellige livssituationer, livsfaser og tjenester. Det betyder, at vi holder ud og udholder, når det er svært, og at vi glædes sammen og på hinandens vegne, når tjenesten lykkes. Det betyder også at vi over tid giver og tager, så vi lærer af hinanden og er med til at udfordre og forme hinanden. Vi kan selvfølgelig ikke være tæt forbundet med alle i menigheden eller alle kristne i vores område, men vi kan være tæt forbundet med nogle få, som så igen er forbundet med andre, og fordi målet er fælles, kan vi bevæge vi os i samlet flok i samme retning. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Når en kurs skal holdes er det bedst at holde målet for øje. Hvordan holder vi målet det store mål for øje, i vores tjeneste for Gud? 2. Er du god til at arbejde sammen med andre? 3. Hvad synes du er det vanskeligste ved at samarbejde (særlig med fokus på samarbejdet i kirken)? 4. Hvordan kan vi som menighed hjælpe hinanden, til altid at arbejde skulder ved skulder eller sammen i teams? 5. Bruger du de særlige evner, som Gud har givet dig? EKSTRA Studietekst: Romerbrevet kap. 12 Læs teksten igennem et par gange gerne højt. Find den sætning som tiltaler, udfordrer eller opmuntrer dig mest - de ord som står frem ved eller tilbage efter gennemlæsningen. Forhold dig til, hvorfor de mon gør det, og hvad Gud vil sige til dig gennem det. Slut af med bøn, enten hver for sig med stilhed, eller med fællesbøn. 8

10 Tjen i tillid til Gud Tekst: Mattæus kap. 10 [5] Tjenestens pris En tjener stiller sig til rådighed for tjeneste, og er klar når det bliver kaldt. Hvis vi kun tjener når det er belejligt for os selv, er vi ikke rigtige tjenere. En rigtig tjener gør det, som er nødvendigt, selv når det er ubelejligt. Når vi tjener Gud, må vi stille os til rådighed, sådan at Gud kan bruge os når, og hvor han vil. Nogle gange betyder det, at vores tidsplan bliver forstyrret og vore egne behov må sættes til side. Det er en del af prisen, for at være en kristen i tjeneste. Hvis vi starter vores dag med, at overgive os til Gud, og til det at tjene ham, bliver det lettere for os, at se det, som Gud lægger foran os, som åbninger for tjeneste. Så bliver det ikke forstyrrende afbrydelser, men guddommelige tjeneste-muligheder. Tjenestens pris Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. (Mark 8,34) Det at tjene Gud koster, faktisk koster det hele vores liv, med alt det vi har, og det vi er. Jesus siger, at det at følge ham koster mere, end vi regner med. Prisen er høj, ikke fordi det kræver en større indsats fra vores side, men fordi discipelskab koster, at vi er villige til at give slip. Vi må slippe vore forudindtagne holdninger overfor mennesker og situationer, vore egne kolde og dømmende hjerter, vores umodne modvilje mod at lære nyt og vokse som kristne. Tjenende discipelskab koster, at vi tør miste os selv, for at kunne modtage det spændende og udfordrende liv, følgeskabet med Jesus bringer. Vi må give slip på vores egen ret og vej, og gå i tro på, at det Gud har til os er bedre og mere fyldt af liv, end det vi selv kommer med. I livet som helhed Når vi taler om kristen tjeneste, kommer vi let til udelukkende at tænke på opgaver i kirken. Men kristen tjeneste omhandler hele vores liv, både hjemme i familien, i forhold til vores naboer og relationer generelt, vore arbejdskontakter og vores indsats i kirkens fællesskab. Tjenesten i kirken opflammer og forstærker vores personlige kald, og der kan vi også sammen når længere, men det skal altid ses i sammenhæng og enhed med hele vores liv. Gud kalder os til at tjene ham med hele vores liv og til at give ham lov til at bruge os lige der, hvor vi er. 9

11 I det små og til tider usynlige Størrelsen på den tjeneste vi har, er ikke vigtig. Små tjenester er lige så betydningsfulde som store. Som en Guds tjener, vil du aldrig nå et stadie i livet, hvor du bliver for betydningsfuld, til at tjene i simple rutinemæssige opgaver. Det handler nemlig om holdning og karakter. Jesus tjente sine disciple gennem simple og almene opgaver. Han vaskede fødder, han hjalp børnene, han lavede mad (endda morgenmad) og han hjalp de spedalske. Der var ikke noget, der var for småt eller usselt for ham. Vi kaldes til at følge Jesu eksempel. Gennem talenter og evner Nogle af os er højtbegavede, andre helt almindeligt begavede, men vi har alle fået evner og talenter. Disse karaktertræk er netop gaver vi har fået, ikke for at holde dem til os selv, men for at vi kan tjene med dem. Det er ikke altid fornøjeligt at dele ud af sine egne gaver, men det er altså det en tjener gør. Han deler sine evner med den der har behov, både de uovertrufne evner og de mere almindelige. Vi skal ikke holde vore talenter tilbage hverken i falsk ydmyghed eller som selvhøjtidelige bedrevidende, men bruge det vi har fået i tjeneste for andre. Med et citat fra A.P. Møller "De der har evnen, de har også forpligtigelsen. Ejendele og penge Endelig er der alt det som vi ejer, det som rettelig tilhører os, det som vi selv har tjent op til og anskaffet os. Vi har helt ret til at beholde det til os selv. Men tjenestens kald er, at vi deler ud af selv det, som helt retsmæssigt er vores. Ikke fordi vi skal, men fordi vi gerne vil dele ud af vores velsignelse og tjene andre med det som vi ejer. Faktisk er der folk, som primært er kaldet til at tjene ind i dette område, en særlig givertjeneste som Gud har velsignet dem med. Spørgsmål til drøftelse i gruppen 1. Hvorfor er det så svært for os at tale om discipelskabets pris? 2. Hvad oplever du er vanskeligst at opgive, for at kunne følge Jesus som hans discipel og tjener? 3. Har du nogen som er forbillede for dig, i det at være en kristen tjener? EKSTRA Studietekst: Filipperbrevet kap. 3,1-16 Genkald dig Paulus liv: - som rettroende jøde, hans omvendelse, hans oplæring i den kristne tro, hans udsendelse som missionær og hans mange strabadser på missionsrejserne. Læs teksten fra Filipperbrevet i lyset af Paulus liv og tal om den pris discipelskabet havde i hans liv. 10

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere