Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015 Folkets hus, Stengade 50, København Antal fremmødte: 32 person 1. Valg af dirigent: Lene Andreasen blev valgt og åbnede generalforsamlingen. Denne var lovligt indvarslet. Formalia var i orden. 2. Valg af Referent: Næstformand Susanne Haas blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning ved formand Peter Bo Jørgensen: Der var lavet en skriftlig beretning, der lå omdelt på bordene sammen med årets regnskab. Årsberetningen vil blive omdelt digitalt. Dog kommer der er rettelse i nogle af tallene fra Masanga Educational Sponsorship Programme. Peter gav et kort resumé omhandlende det, der er sket i løbet af året: Vi har bygget noget op, som stille og roligt bliver bedre og bedre. Det fine billede på rehabiliteringen er det nye tag på børneafdelingen, hvor det er tydeligt, at arkitektur, lys og ventilation har givet et ordentligt løft, og hospitalet har aldrig stået flottere. Det er lyst, det er venligt, og det imødekommer både patienter og ansatte. Vi er et transformationsprojekt, og vores vision har haft dette fokus. Vi bygger noget op og skaber fokus og kan derigennem måske skabe lidt håb og helbredelse. Vi sagde oprindeligt, at kunne vi hjælpe bare én, havde vi gjort det vi ville. Fordi vi har holdt os til det vi kan, er vi lykkes med rigtig mange ting. Vi vil fortsætte med at forbedre bygninger og infrastruktur, men det skal være for at danner rammerne om det, som er hovedfokus fremadrettet, hvilket er uddannelse. Alle situationer skal der være en læringsproces i. Vi har lavet en sygeplejeskole (college), og her har vi nu 208 studerende. De skal jo i gang og ud på hospitalerne igen, så vi kan få nogle kompetente sygeplejersker. Outreach har arbejdet med de sygeplejerskestuderende, så man kunne komme ud og undervise forebyggende i landsbyerne. Alt dette er jo gået fuldstændig i stå. MEN der sker jo ting alligevel i projektet, som fortsat arbejder videre. I International Board (IB) har der været stort fokus på, hvordan vi arbejder videre sammen efter Dette er jo et skelsættende år, da Masanga DK fra starten har sagt, at vi var med i 10 år (Knud Anker og Peter Bo). Kontrakten der er skrevet med Ministry of Health and Sanitation og Sierraleonean Adventist Abroad (SLAA) er indgået for 20 år, men med revision efter 10. Hvad så herefter? Vi holder fast ved, at vi tror på, det er bæredygtigt. Det skaber pres på regeringen i SL og 1

2 på den internationale bestyrelse. Og her har man accepteret, at Masanga DK ikke kan være bagstopper på alle problemstillinger. Der er ligeledes forståelse herfor i Sierra Leone og i distriktet. Da vi startede, havde vi ikke nogen penge, og Lions sagde oprindeligt, at der var støtte til 1 år, men partnerskabet er blevet ved OG vi vil fortsat arbejde med nogle langsigtede og bæredygtige samarbejdspartnere. I den internationale bestyrelse afholdt man i juni et face-to-face møde i Amsterdam, og ud af det kom Amsterdam traktaten. Den internationale bestyrelse vil som strategi arbejde på at få Masanga hospitalet til at være en del af Magburaka District Hospital altså ikke være en konkurrent med en satellit under Magburaka Hospital, der varetage speciale funktioner. Derved vil vi også kunne sikre, at regeringen betaler deres 1/3 af driften. Lidt er der kommet ud af vores samarbejde med dem, men det er ikke nok dog er den første uddannede STP kandidat, blevet allokeret af regeringen til at arbejde på Masanga. I distriktet har man dog insisteret på, at han skulle arbejde på Magburaka. Den midlertidige nedlukning i forbindelse med Ebola epidemien har gjort, at det hele er gået i stå. Men det har jo ikke hindret os i at gøre os tanker om, hvad vi gerne vil, når vi med fornyet kraft åbner op igen. Vi vil gerne have nogle særlige specialist områder som vedvarende berettiger vores eksistens. Dette kunne være rekonstruktiv kirurgi, VVF kirurgi (samarbejde med Aberdeen womens clinic, brok-kirurgi, øjne, diabetes). Vi har fokuseret på mødre, børn og på uddannelse på afdelingerne, kejsersnit og sikre fødsler. Det er ikke et formål i sig selv, men en vigtig del af uddannelsen. Andre projekter i 2014: Solcelleparken blev ikke helt færdig på grund af Ebola, men Thorbjørn er atter dernede så vi snart kan have lys og vand døgnet rundt og finansiering heraf er på plads. Da vi lukkede midlertidigt ned første gang fik vi hurtigt kr. af Lions til at opgradere hospitalet. Vi indrettede screeningsfaciliteter og isoleringsenheder indtil afklaring af patientens smittestatus. Det var aldrig meningen, at vi skulle behandle Ebola patienter. Smittede skulle overføres til Ebola Treatment Centrers, men diagnosen kunne afklares på Masanga Hospital. Vi havde ikke så mange Ebola suspekte patienter i den tid, vi var åbne under epidemien, men en patient var særligt symptomatisk på vores set up: Patienten ankom og var svært dårlig og suspekt for Ebola. Blodprøven med henblik på afklaring heraf blev taget og sendt efter de foreskrevne isoleringsprincipper. Blodprøven blev væk under transporten til det fjernt beliggende laboratorium, der kunne lave analysen og det endte med, at patienten først kunne få svar efter 4 dages isolation. Prøven var negativ. Da personalet kom ind for at overbringe de gode nyheder, står patienten helt nøgen inde i isoleringsenheden. Han havde afleveret sit tøj ud gennem vinduet til sin mor, så hun kunne vaske det. Kontamineret tøj ville således have været rundt i hele hospitalet og compound, hvis patienten havde været ebola smittet og hermed selvfølgelig en væsentligt smitterisiko for alle der færdedes der. 2

3 Kort tid efter brændte det hele sammen dernede og situationen blev usikker, da folk ikke fortalte om deres rejseaktiviteter i forbindelse med screeninger, blev indlagt efter ikke-isoleringsprincipper og man ville have døde udleveret for at begrave dem ordentligt. Folk gik til angreb på sygehuse og de ansatte. Præsidenten hævede niveauet til "emergency response. Vi besluttede på dette tidspunkt, at der var for mange faktorer i denne situation, vi ikke kunne kontrollere, og det blev for farligt for vores ansatte, vores frivillige og vores indlagte patienter. Vi var bange for at ende med at fungere som facilitator for spredningen lokalt. Derfor valgte vi at lukke hospitalet og evakuere. Vi fik noget kritik herfor, men retrospektivt også en del ros, da det klart var den rigtige beslutning. Som det er nu, skal vi dog være opmærksomme på, at for hver patient der dør af ebola, dør der 4 patienter af andre, behandlelige årsager. Combat af Ebola kræver ligeledes nogle helt andre økonomiske ressourcer, end vi kunne levere. Vi ved jo fortsat ikke rigtigt, hvorfor det gik så galt, og vi arbejder derfor med, at vi fremadrettet skal fokusere på hvordan vi undgår dette i fremtiden. Alle de midler som er blevet tilført landet beskæftiger sig ikke med den fremadrettede problematik. Det vil være vores opgave fremadrettet, og det er brænde på vores bål at det formentligt kunne have været undgået, hvis man i sin tid havde valgt at investere i skrøbelige staters sundhedssystem. For Masanga hospitalet betyder det, at vi skal åbne op på et højere niveau forstået på den måde, at vi skal have midlerne og viden til at kunne behandle alle som om de har ebola indtil andet er bevist. Vi er på vej til at genåbne, men vi skal IKKE behandle ebola. Ebola og dens konsekvenser har gjort at alt er sat noget på stand by, og vi er derfor nødt til at justere på planerne. Meget af dette handler også om, hvordan vi som forening i Dk organiserer os i forhold til projektet, som jo også i en vis forstand er blevet et selvstændig organisme. Et godt eksempel på dette er college som jo i mange henseender (hvilket måske også siger noget om projektplanlægning) er selvstændigt fungerende. Samtidigt kommer den internationale bestyrelse også mere på banen strategisk og ledelsesmæssigt. Vi skal stadigvæk have regeringen med på banen. Mange aftaler er lykkedes hen ad vejen, men der er meget lidt follow through fra regeringens side. Vores organisation er fortsat udfordret. Denne krise har fået os til at lave en interim management, som har vist sig at være vigtigt og en spiller, vi kunne fortsætte med. I vores egen lille andedam arbejder vi også med omorganisering, så vi matcher, det behov der er lokalt. Vi skal ikke favne hele projektet længere, men arbejde med fokuspunkter. Vi har haft workshops omkring dette og forskellige events til støtte for projektet. Vi vil blive ved med at finde nye måder at støtte projektet på og fortælle historien. Vi vil gerne uddanne vores frivillige til at holde foredrag fremadrettet. Peter præsenterede budget som alt i alt beløber sig på euro eller ca. 5 millioner vi skal bruge til genopstartsfasen. Vi skal fremadrettet have 3 tropelæger dernede (vi har 2, vi søger en 3.) og så skal vi lave supplerende staff training og have bygget vores college færdigt. Det bliver mange penge alt i alt. Samtidigt koster det ca. 4 millioner at holde i gang om året. 3

4 Det er mange penge alt i alt og også mere end vi kan klare på vores frivillighed. Det har betydet, at vi gerne vil professionalisere (vi bevæger os væk fra 1 krone ind og en krone ud, som tidligere har været vores organisations kile mellem alle de store organisationer), og vi har derfor ansat en fundraiser. Vi har løbende kunnet rejse mellem 1 og 2 millioner i Danmark, men vi kan ikke blive ved med at holde momentum og udgifterne vokser. Denne fundraiser skal finansiere sig selv og bygge et sekretariat op. Lige nu har vi eksempelvis ansøgninger ude for over 10 mio. kr.. Hvis vi skal skaffe nok penge til at holde vores udgifter nede skal vi søge om 50 mio. kr. pr. år med en forventning om at ca. 10% af det vi søger om imødekommes. Det er en beslutning og et sats. Vores fundraiser hedder Louise Christiansen, og hun gør det rigtigt godt Genåbningen koster også en del, og meget af det er allerede kommet ind. Vi har fået PPE og andre donationer. Vi har en del forslag og idéer til partnerskaber. Et andet stort fundraising projekt er Masanga Runners. Dette er et projekt der skaber donationer ved bevægelse og sundhed i både syd og nord. Vi vil have 1000 løbere, der løber 1000 kroner ind hver pr. år. Vi tror på det. Det er Johanne Schaarup der står for det. Vores one liners er i den sammenhæng: You never run alone. You never run for nothing. - Vi vil fortsat være lyset. Indspark fra Foday: Han mener, det var den helt rigtige beslutning tf lukke projektet. Vi havde ikke en chance for at hamle op med så stort et problem i så dårligt kørende kontekst. Hverken politikere eller lokale tog det alvorligt eller troede på det. Han har faciliteret en forståelse herfor blandt hans højt prominerede familiemedlemmer lokalt. 4. Godkendelse af regnskab og budget Ved Pernille Andreasen: Der er uddel to dokumenter regnskab og årsrapporten. Dokumenterne understøtter hinanden. Først blev forenings regnskab gennemgået. Foreningskontoen: I 2014 har der været en indtægt på DKK (~). Der er enkelte donationer blandt disse indbetalinger, da det kan være uklart for nogle hvor de skal indbetale. Mødeomkostninger er steget noget. Dette skyldes mødet i Amsterdam hvor der blev lejet et konferencelokale. Der fremgår endvidere et lån på 6000 kr. Dette er et lån til solcelle projektet og det er meningen det skal betales tilbage. De er ikke taget fra donationskontoen da den ikke skal understøtte et forfejlet budget. Der er et mindre minus i 2014, men vi har lidt på kistebunden fra andre år. Donationskontoen (vi har inddraget business og MESP for at få fuldt overblik): Capacare er gået ned, men det er fordi de har fået deres egen konto i SL. Vi har fået en særbevilling fra LIONS på DKK hvoraf vi kun har brugt Resten vil blive brugt i forbindelse med genåbningen. Der er sendt til Sierra Leone derned mod DKK 1,5 mil i Nedgangen skyldes primært at hospitalet har været lukket i seks måneder og derfor er udgifterne blevet reduceret. Betalingsformidling er steget og det er fordi vi har oprettet PBS for at få faste bidragsydere. Det virker lidt højt, men det koster penge at tjene penge. 4

5 Resultatet for doneringskonto: Det ser ud som om vi har et kæmpe overskud på donationskontoen, dette skyldes primært at der ved årets afslutning har været en del indestående midler der skal anvendes til specifikke projekter i den nærmeste fremtid. Dokumentet Årsrapporten : Dette er vores egne og hospitalet informationer. Vi har ikke fået revideret dokumentet, men det er det vi internt mener vi kan stå inde for. Vi kan se, at administrationsomkostninger er dalet meget. Lønningerne er faldet lidt og det skyldes primært, at Capacare har taget lønomkostningerne på nogle af de lidt mere løntunge medarbejdere. Vi har endvidere haft reducerede udgifter i forhold til bil-vedligehold, hvilket vi ikke har et klart overblik over hvorfor. Renoveringsprojekter: denne post er steget, men det er fordi de ansatte primært har arbejdet på dette under den midlertidige lukning. Sikkerhed er kommet på som en selvstændig udgiftspost. Indenfor det sundhedsfaglige er medicinforbruget gået meget ned svarende til den forventede nedgangen under lukningen. Mad til patienterne: køkkenet blev genåbnet efter midlertidig nedlukning i starten af Også dette har selvsagt været midlertidigt lukket efterfølgende. Udgifter betalt fra DK: lønudgiften er lavere, da Dr. Jurre ikke har en ægtefælle og da den anden læge er betalt af CapaCare. Containerfragten: Et joint venture med LIONheart foundation og os, derfor ses der kun lille udgift til container i Indtægterne fra sygehuset har været relativt høje set i lyset af vi kun var i gang i et halvt år i Det skyldes dels, at man har øget rapporteringen og dels at der er ansat ward cassiers. Masanga DK har bidraget med korner til den daglige drift af hospitalet. Alle donorgrupper ligger noget lavere end vanligt. TDCOHS har vi ikke haft udgifter til. Vi har alt i alt skrabet flere penge ind end i 2013, men meget af det går til specifikke projekter. Vi har fået gælden et minimum ned. Vores gældsforpligtigelser er nu kun lokale. Vi arbejder fortsat med at komme af med al vores gæld. Differencen mellem det noterende forbrug og udgifterne er ca. DKK , disse midler stod ved årsskiftet på den lokale konto i Sierra Leone. Der udtrykkes positivitet over at vi har valgt at bibeholde vores ansatte på lønningslisten. De har også arbejdet for det, og det gør det meget nemmere for os at starte op igen. Regnskabet godkendes 5

6 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller til at der bibeholdes et kontingent på 100 kroner. Dette vedtages af generalforsamlingen. 6. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg er: Knud anker Iversen, Maja Kjær Nielsen og Sara Thordal. Knud Anker Iversen fortsætter og Sara Thordal fortsætter. Maja Kjær Nielsen modtager ikke genvalg. Caroline Madsen og Erik Lohman Madsen træder ud af bestyrelsen. Foday stiller op og vælges ind i bestyrelsen. Bestyrelsen takker for afgåede medlemmers indsats. Velkommen til nye. 8. Valg af revisor og revisor suppleant: Bestyrelsen indstiller til genvalg af BDO som ekstern revisor. Valg af intern revisor, bestyrelsen opfordre Povl Schøn til at genopstille, han blev valgt. 9. Eventuelt: Business: vi skal jo altid tjene penge. Business manager (nu FC) Kelfalas kone laver dukker som vi sælger. I dagens anledning sælges de til en spotpris af 75 kroner. Alle betalingsmidler er velkomne. Der er også mulighed for køb af cykelslange produkter. Organisationen: I bestyrelsen har vi arbejdet med skulle reorganisere os fremadrettet. Der er ikke et formaliseret forslag. Vi vil gerne stille skarpt på vores indsatsområder så vi kan blive bedre til det vi arbejder med. Vi vil arbejde som bestyrelse for dette. Da den internationale bestyrelse er stærkere end tidligere, vil vi tillade os ikke at favne hele projektet. Masanga Runners: Johanne har arbejdet på en hjemmeside sammen med 2 folk fra Social Square. Den er ikke helt færdig, men vi får et sneak-peak: følg med omkring dette nye spændende tiltag på de sociale medier når hjemmesiden snart bliver klar. Her kan du tilmelde sig som både løber og sponsor af løber. Du kan downloade app en Runkeeper der automatisk uploader dine løb, vædde med dine sponsorer eller venner om hvad du eller de kan eller ikke kan gennemføre løbemæssigt ect. Mulighederne er uendelige. Hold Jer til. Tak for god ro og orden. // Susanne Haas 6

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere