Referat af bestyrelsesmøde nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015"

Transkript

1 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr FS Referat af bestyrelsesmøde nr Lørdag d. 11. april 2014, kl på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Per Sørensen (PS), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan Kampmann (JK), Carsten T. Madsen(CTM), Birger Dahl (BD), Michael Sahl- Hansen (MSH), Tina Fensdal (TF), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS) Henrik M. Jacobsen deltog i punkt 3 Mads Kamp Hansen, Københavns Kommune, deltog i punkt 9 Afbud fra Jens Christensen (influenza) og Mogens Mulle Johansen, der blev remplaceret af Carsten T. Madsen. Dagsorden Sag til beslutning Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 d februar 2015 Spørgsmålet om adgang for divisionsdommerne blev behandlet på seneste møde i Prof. Udvalget. Beslutningen om adgang for alene elitedommerne blev fastholdt. Sager til orientering/drøftelse Referatet var herefter godkendt. Punkt 2 Økonomi a) Orientering om årsrapporten PL gennemgik revisionsprotokollatet, den kritiske revisors påtegning, ledelsens beretning samt resultatopgørelsen med kommentarer. ANI og PB udtrykte stor tilfredshed med bundlinjen. Bestyrelsen besluttede at der fremsættes forslag til rep.mødet om at fjerne den folkevalgte revisor, idet denne funktion ikke er så relevant længere og mere af historisk karakter. b) Øvrigt Der er solgt VM billetter til dato. Punkt 3 Præsentation af kommunikationsstrategi HMJ præsenterede hovedsentenserne i den nye kommunikationsstrategi.

2 Bestyrelsen tog kommunikationsstrategien til efterretning. Punkt 4 Drøftelse af bestyrelsesmedlemmers øvrige opgaver i håndboldens verden PB ønskede en drøftelse af hvilke opgaver, som man kan varetage ved siden af hvervet som bestyrelsesmedlem. Dette primært med det sigte, at enhver mulig situation med potentielle konflikter kan undgås. SS fandt at man har en passion for de ting, der ligger i håndboldmiljøet. Og det gør, at man skal kunne påtage sig nogle opgaver, som er en del af dette miljø. Men at man selvfølgelig skal være opmærksom på sin habilitet. BD fandt, at man ikke skal sætte grænser med mindre der foreligger helt åbenlyse habilitetsudfordringer. JK fandt at man i givet fald bliver afskåret fra at hjælpe mange steder, hvor man kunne gøre gavn. CTM fandt at for mange grænser, giver problemer med at rekruttere unge mennesker. MOC fremhævede gennemsigtighed, troværdighed og habilitet som de allervigtigste parametre. Bestyrelsen konkluderede, at man som bestyrelsesmedlem skal udvise særlig agtpågivenhed med andre gøremål. Det er vigtigt at forebygge fremfor at helbrede. Der var enighed om at udarbejde et forslag til en politik på området til behandling på det kommende bestyrelsesmøde. Punkt 5 Repræsentantskabsmøde 2015 Intet at bemærke. Punkt 6 Matchfixing MOC refererede til DR dokumentaren om spil på 2. divisions fodboldkampe, hvor asiater har spillet mange penge. Der har været badminton og tennis stævner, hvor der har været tilbudt store summer for at frembringe specielle resultater. Endvidere var der et indlæg på DIF kongressen af en canadisk journalist, der har skrevet meget om området. Dette indlæg gav stof til eftertanke. MOC fandt, at interessen for spil pludselig rettes mod breddehåndbolden i Danmark. At der bør gøres et præventivt stykke arbejde i den anledning. Man ved, at de unge har en stor spillelyst, hvorfor der hurtigt kan opstå situationer. SS fandt at dette bør indgå i talentsystemet og ud i kredstræninger. BD fandt, at der bør udarbejdes noget materiale til breddeklubberne.

3 TF foreslog, at emnet kunne behandles på repræsentantskabsmøderne i distriktsforbund/region. MSH oplyste, at der hvor klubberne har problemer med at betale lønningerne, kan det være oplagt for spillerne at tjene en skilling ved matchfixing. HSF har et samarbejde med Europol om matchfixing. MOC nævnte, at DIF er klar med en opfølgning. Der afholdes et møde om kort tid. Punktet tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde. Send lige retningslinjer ud på ny til distriktsforbund. Punkt 7 Referater a) ORKO d. 17. marts 2015 PB oplyste, at det officielle billetsag starter d. 11. august. Der afholdes lodtrækning til VM d. 24. juni på Koldingshus. b) ØU d. 24. februar 2015 Ingen bemærkninger. Punkt 8 Meddelelser fra a) Formand Der har været afholdt et glimrende Final Four arrangement i Aalborg. Der arbejdes hårdt på en ny halv hovedsponsor til damesiden. Bernhard Bauer har trukket sig som præsident for det tyske håndboldforbund. Det vides ikke, hvem der skal overtage denne post. Dette bliver forhåbentlig ikke et problem for det videre samarbejde i relation til VM DHF har ansøgt om at være arrangør for HU-20 EM. Der er modtaget en tilkendegivelse om at der er 2 kommuner, der vil givet et beløb for at lægge hus til arrangementet. Afgørelse træffes af EHF i Krakow i den sidste uge i juni måned. Danmark og Kroatien er eneste ansøgere. Spilleplanen for DA VM 2015 er nu bekræftet. b) Næstformand CGL orienterede om at et oplæg til ligalicens er præsenteret for klubberne. Ligaklubberne har ikke været begejstrede for oplægget, idet dette bør indeholde konkrete krav frem for anbefalinger. I Prof.udvalget er der nu truffet beslutning om at arbejdsgruppen arbejder frem mod et fornyet oplæg. c) Bredde- og Udviklingsansvarlig SS havde deltaget i en meget spændende DIF kongres. Projektet er spændende, men DHF skal holde sig skarpe, når det handler om fordeling af resurser.

4 Foreningslivet er i højere grad kommet på den politiske dagsorden, hvilket Knæk Kurven kan medvirke til at støtte. SS har haft en samtale med Jens Carl Nielsen og med Søren Simonsen om dommerudvalgets melding i seneste referat om manglende støtte fra Udviklingsafdelingen til dommerudvalget. Spørgsmålet drøftes videre i breddedommergruppen, idet dette skyldes spørgsmål om evt. støtte til en breddedommeruddannelse. Medlemstallet er netop offentliggjort. Stadig en tilbagegang, men en væsentligt begrænset tilbagegang. Forhåbentligt et tegn på at Knæk Kurven begynder at virke. På næste møde i BRUD skal drøftes, hvad er det egentligt for holdninger vi vil arbejde for; hvad er det bedste for dansk håndbold. Endvidere skal seniorgruppen startes op. En række forbund er indgået i et samarbejde om at skabe større opmærksomhed på boldspil i skoleidrætten. d) Divisionsforeningen Jens Christensen havde fremsendt sin orientering pr. mail som en følge af sit afbud. Af orienteringen fremgik det, at man har afbrudt samarbejdet med sin direktør pr. 8. april. Bestyrelsen skal på møde d. 20. april træffe beslutning om hvorledes direktørens opgaver midlertidigt skal løse. Der skal findes en profil på en ny direktør. Divisionsforeningen var særdeles tilfredse med afviklingen af Final Four i Aalborg. Datoen for afvikling af Super Cup for hhv. herrer og damer er ændret fra 21. til 20. august. e) Håndboldspillerforeningen Intet at bemærke ud over MSH s bemærkninger om matchfixing i punkt 6. f) Administrationen MOC foreviste 2 film om Klubliv Danmark. Han anbefalede modellen, som er en rigtig god måde at hjælpe klubberne med at skaffe midler. Team Danmarks nye direktør er nu tiltrådt. MOC ser frem til et rigtig godt samarbejde med den nye direktør. Punkt 9 Præsentation af projekt Håndbolden tilbage til København ved Mads Kamp Hansen, Københavns Kommune Mads orienterede om Københavns Kommunes betragtninger om faciliteter og muligheder, samt om udviklingen af befolkningstallet herunder antallet af idrætsudøvere. Der var herefter en debat om emnet.

5 Punkt 10 Evt. BD bemærkede, at transfer af amatørspillere bør være gratis. De høje gebyrer var efter hans opfattelse skyld i at flere spillere ikke kunne spille håndbold på tværs af grænserne. FS oplyste om at en del studerende ikke betaler for transfer, samt om at gebyrerne i en lang række lande i alt udgør 223 Euro. BD spurgte om DHF ikke burde være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm, idet dette kunne være en god indgangsvinkel til at komme i dialog med en række kendte politikere. Bl.a. er DGI repræsenteret. Der var en kort debat herom, idet der ikke blev truffet nogen beslutning herom. PS oplyste, at JHF havde modtaget tak fra Erik Christensen, Skive FH, for den tildelte sølvnål. PS oplyste endvidere, at Jørn Topbjerg efter omstændighederne har det godt efter sin operation. Lukket del: FS

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber

At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 4 April 2015 Nyt fra DDBU DDBU søger klubber Kunne du/din/jeres klub tænke sig at høre mere om/være med i dette projekt/udviklingsforløb Projekt + 10 Projekt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere