Rådsmøde den 6/ kl. 19:00 i Centerbygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen"

Transkript

1 Rådsmøde den 6/ kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H. Larsen (AMM) 20E (JBK) 14A (SA) 19B (MA) 14D (BM) 18A (ASH) 19E (KHL) 11D Rådsmedlemmer ikke til stede: Ingen Beboere til stede: Centerleder Morten 19A Referat Relevant for / Ansvarlig 1. Valg af referent og dirigent Referent: ASH Dirigent: MA 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 3. Opfølgning på punkter fra sidste møde Brugererklæringer: (Netgruppe generelt) Rådet er usikker på, hvor Netgruppen står på brugererklæringssituationen. Hvem har pt. ansvaret for indhentning og opbevaring af brugererklæringer? Har alle beboere afleveret en gyldig brugererklæring? - Brugererklæringerne bliver administreret af PKS. - beboere har på nuværende tidspunkt afleveret en brugererklæring. Rådet foreslår netgruppen: - at opsøge personer med mail-bokse der er fyldte for at tømme/lukke disse. - at netgruppen deltager i indflyttermødet den 5. oktober. Netgruppen arbejder på en løsning mht. spam. Foreslaget fra netgruppen går på at lukke for alle eksterne mails. Man kan derved stadig skrive ud af kollegiet, men der kan ikke skrives ind på vores mails fra udefrakommende mails. Netgruppen deltager til beboermødet.

2 Havedagen: Er afholdt forløb fint. Vaskerisystem: BM har kontaktet inspektørerne uden at kunne komme videre. Rådet overvejer om vi skal til at bruge terminalen, da denne virker. Det er dog usikkert hvorvidt der stadig er bøde på systemet. AMM kontakter Insp. og Electrolux. - Der har været problemer med internetsiden hvor man fremover skal reservere vasketider. Elektrolux er kontaktet og vil forsøge at udbedre fejlen. Indtil da foregår reservation via terminalen. Forbrugsmålere på kollegiet status: Techem melder klar til at måle på signal om ca. 14 dage. Herefter vil der være en periode med test af systemet. Selve forbrugsmålingen forventes officielt at kunne starte 1/1-08., AMM AMM Med hensyn til at bypasse ventilationsanlæggene og lamperne uden for hoveddørene så strømforbruget ikke fejlmåles, er PKS i gang med at indhente et tilbud. - Techem arbejder i øjeblikket på dette. Huller i haverne: - Hullerne bliver lukket i nærmeste fremtid., MA Opdeling af containerplads: - se punkt 5. Vedtægtsændring: Rådet kommer til beboermødet med en vedtægtsændring så det kun er nødvendigt, at to rådsmedlemmer skriver under på sager omhandlende Konto SA har lavet vedtægtsændring. Den bliver godkendt af rådet, og skal også godkendes til beboermødet. Opdatering af ting der kan lånes af centerlederen: Der er stillet ønske om at listen over ting der kan lånes af centerlederen opdateres på nettet. SA Centerlder -AMM har kontaktet centerlederen Listen vil blive lavet. Kalender på hjemmeside: Der er stillet ønske om at der etableres en kalender på hjemmesiden. - Dette er lavet Meget flot og brugervenligt

3 AMM kontakter centerlederen, så han også kan ændre i kalenderen. Indtil videre er det kun enkelte der har brugernavn til at ændre i hjemmesiden. AMM, Centerleder Faste dage til hæk-klipning: Det foreslås, at der at der over for inspektørerne fastligges nogle faste terminer hvor kollegiets hække skal klippes. - Dette er indskrevet i den nye inspektørfunktionsbeskrivelse. Rækkerepræsentanter: Rådet er usikker på, hvem der er rækkerepræsentanter for de enkelte rækker. - JBK undersøger hvem der er rækkerepræsentanter. Når det er fastslået hvem der er rækkerepræsentant i hver række, indkalder rådet til et møde hvor arbejdsopgaver ol. vil blive diskuteret. 4. Nyt fra centerlederen Knækket rude i gildesal: - Centerlederen står for udbedring. Der er taget kontakt til inspektørerne det bliver lavet. JBK Centerleder Der bliver fra rådets side af spurgt om man hurtigt kan få udbetalt penge man har lagt ud for konto 25 - og selvfølgelig kan man det! Rådet foreslår at vi skal have bevilget penge til nyt service. Det mangler ikke lige nu, men vi bevilger 500 kr, så der kan blive indkøbt nye vandglas, da de andre er skrøbelige. 5. Nyt fra/til inspektøren Kontaktbog til inspektører: Inspektørerne har måttet indse at systemet ikke fungerer, da der sker mange fejltagelser og forglemmelser fra deres side, og derfor gerne vil stoppe med denne kommunikationsform. - Rådet mener at det kontaktbogen skal have en chance mere. Derfor gøres der et forsøg mere, for at få det til at fungere. Flytte gasbrændervogn til centerskur: Det foreslås at flytte selve gasbrændervognen til centerskuret, således at rækker med egen gasflaske kan bruge vognen. - Dette mener rådet ikke er noget problem, forudsat at de gasflasker der opbevares i rækkerne, opbevares forsvarligt og i rum mærket med Trykflasker Fjernes ved brand. JBK kontakter inspektøren og beder dem flytte vognen til centerskuret. Privat Område skilt på lågen: For at reducere antallet af uønskede personer på kollegiet er der stillet ønske om JBK

4 at opsætte et Privat område skilt op på lågen mod Gøngehusvej. - Inspektørerne sørger for at sådan et skilt bliver hængt op. Vandskadet gulv i værksted: JBK undersøger hos inspektørerne hvordan et nyt gulv kan etableres. - Inspektørerne anbefaler et vinylgulv, som lægges af en proffesionel. Hul i tag i centerbygning og resulterende fugt i studierum: Hullet er nødtørftigt udbedret, men videre reparation af taget vil ske når vejret bliver bedre. Reparationen har høj prioritet her inden efteråret / vinteren pga. overhængende fare for yderligere vandskader! Sagen afventer. - Inspektørerne sørger for at dette bliver ordnet hurtigst muligt. Container: Det overvejes at udskifte skraldespandene ved centerbygningen til nogle større containere, der kan indeholde de sorte affaldssække der bruges i køkkenet. - Inspektørerne sørger for at disse bliver anskaffet. Maling af tag (hus 19): Taget på hus 19 skal males snarest. Det er blevet malet! Opdeling på containerplads: Vi vil gerne have opdelt i flis, jord, grus og haveaffald. - Inspektørerne foreslår at dette bliver gjort i foråret Dette synes rådet er en god ide. VVS-mand en søndag: Der er blevet klaget over at der bliver skiftet blandingsbatteri en søndag. - Inspektørerne forklarer at deres vvs-kontakt arbejder på skæve tidspunkter uden ekstrabetaling for arbejde på søn- og helligdage. Bedene mellem parkeringspladserne: Der er afsat penge til at få ordnet bedene mellem parkeringspladserne i dette regnskabsår. Bedene skal graves op og der skal lægges nøddesten eller lign. - Inspektørerne foreslår at dette påbegyndes i foråret. Rådet synes det er en god idé. Bump i kollegiets indkørsel: Bumpene i indkørslen skal udbedres. Der er afsat penge til det i dette

5 regnskabsår. - Inspektørerne foreslår at dette bliver lavet til foråret. Rådet mener dog at udbedringen af bump godt kan begyndes nu. Oversigt over inspektørernes arbejdstimer på kollegiet: I forbindelse med planen om at lave en opdateret inspektørfunktionsbeskrivelse ønsker rådet indsigt i hvad inspektørerne har brugt de afsatte arbejdstimer her på kollegiet til i det sidste års tid. Rådet beder derfor om at få en kopi af de oversigter over brugte arbejdstimer, inspektørerne ligger inde med. - Inspektørerne laver en års/månedsplan for planlagt arbejde på kollegiet. 6. Nyt fra diverse udvalg Aktivitetsforeningen: Børnegymnastik: Er en succes. Der har indtil videre været omkring børn. Go kart: Der forsøges at lave et nyt arrangement. Kanotur: Forsøges også at arrangeres igen. Amerikansk fodbold: Der arbejdes på at arrangere et nyt arrangement, da det planlagte arrangement i efteråret ikke kan gennemføres pga manglende tid hos klubben Golddiggers. Følg med på hjemmesiden Baren: - Har afholdt videoaften for pigerne der var stykker. - Arrangerer også julefest, dato og nærmere info kommer på hjemmesiden senere. Netgruppen: - Der er blevet ryddet op i netgrupperummet. Der er kommet flere medlemmer p.t. 7 medlemmer. De vil gerne søge penge til en julefrokost. Rådet bevilger 100 kr pr. mand til julefrokosten. 7. Årsregnskab - Årsregnskabet bliver kigget igennem at rådet inden beboermødet. AMM tager kontakt til Flemming Nivaro ang. eventuelle spørgsmål. 8. Gennemgang af rækkemødereferater Række 5: Rækken ønsker at vide om børnehaven betaler en del af snerydningen på fællesvejen, da nogen i rækken har hørt at det ikke er tilfældet, samt

6 at det er en ganske dyr post i budgettet. - Børnehaven betaler ikke til snerydning. Rådet tager kontakt til PKS for at undersøge sagen nærmere. Rådet Ingen i rækken er klar over, om der er andre måder at indbetale penge til telefonen end ved at betale kontant til centerlederen. Engang var der tale om at man kunne betale via giro. Er det stadig tilfældet? Hvordan gør man i så fald? (Denne information burde nok være at finde på hjemmesiden) - SA tager konatkt til Centerlederen og spørger om dette vil være muligt administrativt. SA Da der ikke er plads til alle rækkens cykler i redskabsskurene (gælder formentlig alle rækker) foreslår række 5 at der bygges et større fælles cykelskur, eller evt. et overdækket område med mulighed for at stille cykler samt et stativ eller noget, hvortil cyklen kan låses fast. Der bør være god nok plads til, at alle kollegiets beboere kan have deres cykel stående enten i dette fælles cykelskur, eller i et af rækkens redskabsskure. Vi foreslår at rådet i næste rækkemøde-dagsorden beder om tilbagemelding fra rækkerne om, hvorvidt de synes det er en god idé - samt evt. forslag til hvordan et sådant cykelskur skulle bygges; som et aflåst skur eller bare et overdækket område (reserveret til cykler), eller noget tredje. Hvis der er opbakning bag forslaget vil række 5 indhente tilbud på forskellige løsninger og stille et konkret forslag. - Rådet har forskellige holdninger til dette. Konklusionen er, at Kenneth 11D undersøger om det er muligt i forhold til PKS og kommunen. KHL Hvad er status med hensyn til cross-traineren i motionsrummet? - Aktivitetsforeningen arbejder i øjeblikket på at få en ny computer til crosstraineren. Der forventes en løsning inden et par uger. Række7: Beskæring af de to træer mellem hus 14 og 16: Må vi selv gøre det, også i forhold til lokalplan? Anni har spurgt René (inspektøren). Konklusion: Vi må gerne selv beskære træerne, bare vi ikke fælder dem - Rækken må gerne beskære træerne rådet opfordrer at de passer på deres sikkerhed. Række 8: - Referatet gennemgået uden kommentarer.

7 9. Ansøgninger til konto 25 Række 7 søger 200 kr. til en rækkehavedag - Pengene er bevilget. Bonnerne afleveres hos centerlederen. Rådet søger 150 kr. til gave til Årets Go legianer. - Pengene er bevilget. Bonnerne afleveres til centerlederen. Netgruppen søger penge til deres julefrokost. - Rådet bevilger 100 kr. pr. medlem. Centerlederen søger 500 kr. til service i køkken. - Pengene er bevilget. Havedagsudvalget søger 3100,- til havedagen d. 3/ Pengene er bevilget. Bonnerne afleveres til centerlederen. 10. Punkter til næste rækkemødedagsorden Havekonkurrence: Havekonkurrencens vindere skal aflevere bonner for afholdt fest til centerlederen senest den 1/ Netgruppen: Netgruppen søger medlemmer der har styr på Linux. Skriv til hvis du er interesseret i at hjælpe, eller bare vil høre lidt mere om hvad netgruppen går og laver. Centerlederstillingen: Centerlederstillingen bliver slået op til start d. 1/ Så hvis du har brug for et studiejob, du stort set kan klare uden at gå uden for din dør, så kontakt Rådet på Rengøringsstillingen: Kunne du tænke dig at tjene enekstra skilling ved siden af studiet, så har du nu muligheden for at blive rengøringshjælp i centerbygningen. Kontakt rådet på Indstillingsudvalg: Kollegiets repræsentant i IndstillingsUdvalget har set sig nødsaget til at opsige sin plads. Kollegiet leder derfor efter en ny ildsjæl der kan varetage stillingen. Skriv til for at få nærmere information om hvad stillingen indebærer. Skraldeskure: - Rådet opfordrer endnu engang til at man lukker skurene af hensyn til rotter. Samt at man ikke skal smide skarpe og våde genstande i skraldespandende. 11. Næste møde

8 Næste møde afholdes den 4/12 kl. 19:00. Kage: ASH Kaffe og the: SA Referent: AMM Dirigent: MA 12. Eventuelt Velkomstfolder: SA foreslår at der foretages en opdatering af denne. - SA og AMM kigger nærmere til dette. Kageseddel: Rådets kageseddel skal opdateres AMM står for dette, SA, AMM AMM Dette referat er sendt til: Beboerne på Trørød Kollegiet PKS ) Inspektørerne

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Jakob Becker Kirkegaard Rådsmedlemmer

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Rådsmedlemmer ikke

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Stefan Elmsted Jensen (SEJ) Pernille D. Larsen (PDL) Anders M Madsen (AMM) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015

REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015 REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015 DAGSORDEN: 1. Formalia I. Valg af dirigent: Sune Köhler er valgt som dirigent. I IV. Valg af referent: Martin Lønsmann Hansen fra Bestyrelsen er valgt som

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere