SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og enkle i deres åndelige jeg. Scientologi består af specifikke aksiomer, der forklarer tilværelsens underliggende årsager og principper, og observationer i et stort område inden for humaniora. Dette er et filosofisk materiale, der bogstaveligt talt angår hele livet. Denne udførlige samling af viden har resulteret i, at emnet har to anvendelsesmetoder: Først en teknologi hvormed en person kan forbedre sin åndelige bevidsthed og opnå den frihed, som søges inden for mange store filosofier; for det andet et stort antal grundprincipper, som folk bruger for at forbedre deres tilværelse. Med hensyn til den sidstnævnte anvendelsesmulighed tilbyder Scientologi intet mindre end praktiske metoder til at forbedre alle aspekter af ens liv det betyder, at der kan skabes nye måder at leve på. Det materiale, du skal til at læse, kommer fra sidstnævnte kategori. De data, som præsenteres her, er sammensat af uddrag fra L. Ron Hubbards skrevne materialer, og de udgør kun ét af de mange redskaber, man finder i Håndbog i Scientologi. Den håndbog er en omfattende vejledning, som giver adskillige af Scientologis anvendelsesmetoder, og med dem kan man forbedre mange andre områder af tilværelsen. I dette hæfte har redaktørerne suppleret uddragene med en kort introduktion, praktiske øvelser og eksempler på resultater med at bruge det. Din nærmeste Scientologi kirke eller mission tilbyder kurser, hvor du kan forøge din forståelse, og yderligere materiale, hvis du ønsker at udvide din viden. Der findes en oversigt over kirker og missioner på Der findes mange nye opdagelser om mennesket og tilværelsen, som er beskrevet i Scientologi; så det er muligt, at du støder på ukendte udtryk i dette hæfte. Der kommer en beskrivelse af dem, første gang de forekommer, og desuden står de i ordlisten bagest i hæftet. Scientologi er til for at blive brugt. Det er en praktisk filosofi, noget man gør. Du kan ændre tingenes tilstand ved at bruge disse data. Der findes utallige mennesker, der har ønsket at gøre noget ved de forhold, de ser omkring sig, og de har anvendt denne viden. De ved, at tilværelsen kan forbedres; og de ved, at Scientologi fungerer. Brug det, du læser på disse sider, til at hjælpe dig selv og andre, så vil du også finde ud af, at Scientologi fungerer. DEN INTERNATIONALE SCIENTOLOGI KIRKE

2 Hvordan får man ting gjort? Hvordan fører man en drøm ud i livet, eller hvordan gennemfører man en plan? Mange af os synes at have mål, vi ikke har realiseret eller planer, vi ikke har gennemført, og mange af os står over for opgaver, som virker overvældende eller umulige at udføre. Det er ikke noget, der udelukkende gælder enkeltpersoner, det gælder også virksomheder eller endog lande. Historien er fyldt med projekter, der ikke lykkedes. Dengang L. Ron Hubbard kikkede nærmere på, hvad det indebar at organisere noget, udviklede han en meget stor samling af teknikker. De skulle muliggøre, at grupper kunne opnå succes. Han fandt frem til en løsning på den mest almindelige svaghed: Den manglende evne til at gennemføre planer. Her vil du finde ud af, hvordan du bogstaveligt talt kan nå ethvert mål, stort eller småt. Planer kan føres ud i livet, men det kræver, at man tager et antal nødvendige skridt, det ene efter det andet. Du vil lære, hvad disse skridt går ud på, og hvordan de bruges i forskellige sammenhænge et personligt mål, en familie, en virksomhed osv. Du vil erfare, at dine drømme kan føres ud i livet. 2

3 DEN ADMINISTRATIVE SKALA O m man når sine mål, uanset om bestræbelsen er stor eller lille, afhænger af, at mål, formål og aktiviteter er i overensstemmelse og organiseret. Et mål er ikke bare noget, man beslutter sig til, som så mirakuløst bliver til virkelighed, blot fordi man besluttede sig for det. Vil man nå et mål, er det nødvendigt, at man udfører bestemte handlinger i den virkelige verden, som trinvis forårsager ændringer til det bedre i retning af det, man ønsker at opnå. Man kan arbejde mod et mål, men så opdage, at éns handlinger ikke bringer fremskridt i retning af målet. Det er ikke kun noget, en person kommer ud for, men det sker også i virksomheder, organisationer eller lande af enhver størrelse. Det kan være et resultat af, at planerne, handlingerne og andre faktorer ikke er i overensstemmelse med hinanden, så målet kan nås. Rent faktisk består aktivitet af et antal emner. De skal hver især operere i koordination med hinanden, hvis det skal lykkes at nå det tilsigtede mål. En skala er udviklet inden for Scientologi på en måde, så den giver en rækkefølge, (og relativ prioritering) af emner, der har at gøre med organisering. 3

4 MÅL Et mål er et kendt angrebsmål imod hvilket handlinger rettes med det formål at opnå det. FORMÅL Et formål er et mindre mål (delmål), som svarer til specifikke aktiviteter eller emner. Det udtrykker ofte fremtidige hensigter. POLICY Policy består af operationelle regler eller retningslinier for organisationen, som ikke kan forandres. PLANER En plan er en kortsigtet bred hensigtserklæring i grove træk, som er udtænkt for at håndtere et større område, at afhjælpe noget i det eller at udvide det, eller også for at imødegå eller forhindre modstand mod ekspansion. PROGRAMMER Et program eller en rutine er en serie trin i rækkefølge for at udføre en plan. PROJEKTER Et projekt er et forløb af trin nedskrevet, for at det kan lade sig gøre at udføre et trin i et program. ORDRE IDEEL SCENE STATISTIK En ordre er en mundtlig eller nedskrevet anvisning om at udføre et programtrin eller anvendelse af de almindelige policy. En ideel scene udtrykker, hvordan en scene eller et område bør være. Hvis man ikke har udtænkt en ideel scene, med hvilken man kan sammenligne den eksisterende scene, kan man ikke genkende afvigelser fra den. En statistik er et antal eller en mængde sammenlignet med et tidligere antal eller mængde af det samme. Statistik angår kvantiteten af udført arbejde eller værdien af det. VÆRDIFULDT FÆRDIGT PRODUKT Et værdifuldt færdigt produkt er et produkt, som kan udveksles med samfundsmæssige ydelser eller goder. 4

5 Denne skala gennemgås fra neden og opad og fra oven og nedad, INDTIL HVER DEL AF DEN ER I FULD OVERENSSTEMMELSE MED DE RESTERENDE DELE. Kort sagt, hvis det skal lykkes, må alle delene på skalaen være i overensstemmelse med alle de andre dele på skalaen over det samme emne. Lad os tage skaffe golfbolde som et emne for skalaen. Så må alle delene på skalaen være i overensstemmelse med hinanden, når det drejer sig om emnet golfbolde. Det er en interessant øvelse. Skalaen kan også anvendes på et destruktivt emne, for eksempel udrydde kakerlakker. Når et punkt på skalaen ikke er i overensstemmelse med og på linie med de øvrige punkter, vil der optræde forhindringer i det, hvis det ikke ligefrem mislykkes. Færdigheden hvormed alle disse dele i en hvilken som helst aktivitet bliver bragt i overensstemmelse med hinanden og sat i værk kaldes MANAGEMENT. En gruppes medlemmer bliver kun bragt ud af ligevægt, når et eller flere af disse punkter ikke er i overensstemmelse med resten af punkterne og i det mindste noget af den enighed, der er i gruppen. Grupper forekommer kun langsomme, ineffektive, ulykkelige eller trætte, når disse dele ikke passer sammen, ikke er gjort kendte og ikke er koordinerede. Enhver aktivitet kan forbedres ved at korrigere eller tilpasse skalaen i forhold til gruppeaktiviteten. Eftersom mangel på enighed fostrer formindsket kommunikation og formindsket affinitet, følger det, at uvirkelige dele af skalaen (dvs. som ikke er på linie) skaber irritation, forstyrrelser og utilfredshed. Heraf følger, at når disse dele på skalaen er godt tilpasset hinanden og gruppen, vil der være høj realitet, høj kommunikation og høj affinitet i gruppen. Når gruppens måder at gøre ting på er bragt i overensstemmelse på denne måde, og gruppen følger dem, giver det en etisk gruppe, og det fastlægger også, hvad gruppen betragter som skadelige, destruktive handlinger. Denne skala, dens dele, og evnen til at opstille dem og bringe dem på linie er et af de mest værdifulde værktøjer til at organisere noget med. 5

6 AT GØRE PLANLÆGNING TIL VIRKELIGHED Når et menneske, en gruppe eller en organisation har til hensigt at nå et mål, kræver det kendskab til visse grundprincipper om emnet organisering. Når vi undersøger den mest simple form for organisering, når vi er på udkik efter de bestemte nøgleaktiviteter eller omstændigheder, som får organisering til at fungere, når vi har brug for et meget enkelt og meget vitalt sammendrag til at undervise folk i, så det giver resultater, finder vi kun nogle få punkter, som vi behøver at lægge vægt på. Formålet med at organisere er AT GØRE DET PLANLAGTE TIL VIRKELIGHED. Virkelighed er en tilstand eller noget, der faktisk eksisterer. Organisering er ikke bare et smart, indviklet system, man har lavet for systemets egen skyld. Det er bureaukrati, når det er værst. Statistikker for statistikkernes skyld, og regler for reglernes skyld, fører ikke til andet end fiasko. Den eneste fordel (og den er ikke altid dårlig), der er ved en indviklet, uhåndterlig og meningsløs bureaukratisk struktur, er, at den sørger for arbejde til vennerne af dem, der styrer. Hvis den ikke i tilgift giver tyngende beskatning og en truende bankerot på grund af udgifter til dens vedligeholdelse, og hvis den ikke belemrer et folk eller produktionsmedarbejdere med militante (aggressive) inspektioner og unødige eftersyn, er organisering med jobskabelse for øje ikke af det onde; men udover at skabe beskæftigelse, er den ikke brugbar, og kun når man giver den for meget indflydelse, er den destruktiv. Frankrigs og andre rigers konger plejede at opdigte titler og pligter for at beskæftige sværme af adelige parasitter, og holde dem ved hoffet under opsyn og sørge for, at de ikke lavede ballade ude i provinserne, hvor de kunne provokere deres egne folk. Der blev kæmpet om, handlet med og med glubskhed holdt på titler som Fodskamlernes Vogter, Den Kongelige Natskjortes Bevarer. 6

7 Statushunger, anstrengelsen for at blive mere betydningsfuld, for at have en personlig grund til at eksistere og blive respekteret, kommer i vejen for ærlige bestræbelser på effektivt at organisere med henblik på at få noget udført, så det kan blive økonomisk stabilt. Organisering for organiseringens egen skyld vil sædvanligvis i praksis udvikle sig til et uhyre, som bliver så svært at leve med, at det bliver styrtet. Tab af produktion, høje skatter, irriterende og skrækindjagende indgriben over for folket eller dem, der faktisk producerer, er det, der indbyder til og giver bankerot eller oprør som regel begge dele også i kommercielle selskaber. For at være betydningsfuld, anvendelig og varig skal en organisation (selskab, virksomhed, forretning, gruppe osv.) derfor passe ind i den ovennævnte definition: AT GØRE DET PLANLAGTE TIL VIRKELIGHED. Det er faktisk ikke drømme, der mangler, hverken i virksomheder eller i lande. Alle andre end de mest fordærvede virksomhedsledere eller statsoverhoveder ønsker fremgang, både specifik og almen fremgang. Det samme gælder deres ledelse, og da det er det, der er grundlaget for næsten alle oprør, gælder det helt sikkert også for arbejdere. Fra toppen til bunden er der altså hos langt de fleste et ønske om fremgang. Mere mad, mere profit, mere løn, mere udstyr og i almindelighed mere af det, der betragtes som godt eller gavnligt, eller en forbedring af det. Det vil også sige mindre af det, som i almindelighed betragtes som dårligt. Programmer, som opnår at få bred opbakning, indeholder mere af det, som er gavnligt, og mindre af det, som er skadeligt. Mere mad, mindre sygdom, flere skønne bygninger, færre elendige hytter, mere fritid, mindre arbejde, mere aktivitet, mindre arbejdsløshed alt sammen typisk for værdifulde og acceptable programmer. 7

8 Men når man kun har et program, har man kun en drøm. I virksomheder og hos politiske partier er anvendelige programmer meget talrige. De lider kun under manglende udførelse. Der optræder alle mulige former for fejludviklinger i programmer. Programmet er for stort. Det betragtes ikke af alle som noget ønskværdigt. Der er ikke behov for det overhovedet. Det er kun til gavn for et fåtal. Disse er overfladiske årsager. Den fundamentale årsag er mangel på organisatorisk knowhow. Ethvert program kan, uanset om det er for ambitiøst, kun delvist acceptabelt, nødvendigt eller unødvendigt, sættes i værk, hvis det er ordentligt organiseret. De femårsplaner, som var på mode hos visse nationer, var næsten alle af høj værdi, og næsten ingen af dem nåede deres mål. Årsagen var ikke, at de var uvirkelige, for ambitiøse eller uacceptable i al almindelighed. Årsagen til alle fiaskoer af den art er mangel på organisering. Det er ikke menneskets drømme, som svigter. Det er manglen på den nødvendige knowhow til at føre disse drømme ud i livet. God administration har to forskellige mål: 1. At bevare en eksisterende virksomhed, en kultur eller et samfund. 2. At føre det planlagte ud i livet. Med givne ressourcer dvs. jord, folk, udstyr og en kultur har man behov for en eller anden form for et godt administrativt mønster alene for at vedligeholde dem. Er det tilfældet bliver ovennævnte punkter (1) og (2), til punkt (2) alene. Planen er at fortsætte den eksisterende helhed. Intet land eller virksomhed bliver ved med at eksistere, medmindre man til stadighed skaber det. Således er en eller anden form for administrativt system, ligegyldigt hvor primitivt det er, nødvendigt for at bevare en gruppe eller en underafdeling af en gruppe. Selv en konge, en formand eller en bestyrer, som ikke har noget andet system at støtte sig til, hvor stridigheder om jord, vand eller løn kan forelægges, er et administrativt system. Formanden for et sjak, som kun læsser vogne, har et forbavsende indviklet administrativt system i funktion. 8

9 Virksomheder og lande fungerer ikke kun, fordi de er der, eller fordi det er en tradition. Man skaber dem fortsat ved hjælp af en eller anden form for administration. Når et helt administrativt system går sin vej, farer vild eller glemmes, kommer fiaskoen, medmindre et nyt system eller et erstatningssystem øjeblikkeligt sættes i stedet. Udskifter man en afdelingsleder, eller værre endnu en bestyrer, eller allerværst en hersker, kan det ødelægge en del af noget eller det hele, da det gamle system måske nu ophører. Det går i glemmebogen, uagtet og glemt, og man sætter ikke et nyt system, som er forstået, ind i stedet. Hyppige forflyttelser inden for en virksomhed eller et land kan fastholde hele gruppen i en for lille tilstand, rodet og forvirret, fordi den slags forflyttelser nedbryder den smule administration, der muligvis har været. Når det er således, at administrative ændringer, fejltagelser eller mangler kan få en hvilken som helst slags gruppe til at kollapse, så er det vitalt at kende grundbegreberne i organisering. Selv når gruppen er i en effekttilstand hvilket vil sige, at den intet skaber, men blot forsvarer sig mod en truende katastrofe må den stadig planlægge. Hvis den planlægger, må den også på en eller anden måde få planen udført. Selv i en ukompliceret situation, hvor en fæstning bliver angrebet, skal den forsvares ved at planlægge og udføre planen, ligegyldigt hvor primitiv den end er. Befalingen: Driv angriberen, som stormer sydmuren, tilbage! er resultatet af iagttagelse og planlægning, uanset hvor kortfattet eller lidet gennemtænkt det er. At få sydmuren forsvaret finder sted ifølge et eller andet administrativt system, selv når dette kun består i, at sergenterne hører befalingen og driver mændene hen til sydmuren. En virksomhed, der sidder i stor gæld, må planlægge, selv om det så kun er for at vinde tid hos kreditorerne. Selv om det kun er for dettes skyld, må der findes en eller anden form for administrativt system. Den kraftige modløshed, der griber den unge leder, som planlægger en ny og mægtig æra, for derefter at finde sig selv beskæftiget med gamle og tåbelige forsømmelser, skal man ikke tilskrive hans tåbelige ambition eller mangel på realisme, men snarere hans mangel på organisatorisk knowhow. 9

10 Selv demokratiske landes præsidenter eller statsministre er ofre for denne ubehagelige modløshed. De bryder ikke deres valgkampsløfter eller svigter folket, som de ofte bliver stukket i skoene. Både de og parlamenternes medlemmer mangler simpelt hen det grundlæggende organisatoriske knowhow. De kan ikke føre deres valgkampsløfter ud i livet ikke fordi de er for vidtløftige men fordi de er politikere og ikke administratorer. For nogle mennesker synes det at være nok at drømme en vidunderlig drøm. Bare fordi de drømte den, føler de, at den nu burde optræde i virkelighedens verden. De bliver meget irriterede, når det ikke sker. Hele nationer, for ikke at tale om kommercielle virksomheder, selskaber eller grupper, har tilbragt årtier i en forvirret tummel, fordi de grundlæggende drømme og planer aldrig blev realiserede. Hvad enten man planlægger overfloden på Bornholm eller et nyt aflæsningsskur nærmere hovedvejen, vil man opdage, at den kløft, der kan optræde mellem planen og dens virkeliggørelse er mangel på administrativ knowhow. Teknisk uvidenhed, økonomi og endog mangel på autoritet og uvirkelig planlægning ingen af disse er i sig selv virkelige barrierer mellem planlægning og virkeliggørelse. 10

11 PLANER OG PROGRAMMER Den teknik, der bruges til at udforme planlægning, som i sidste ende vil kunne virkeliggøre éns drømme, indeholder en masse knowhow. Første skridt er at forstå de basale udtryk, som emnet indeholder. En plan er en kortsigtet hensigtserklæring beskrevet i grove træk om det, man observerer er nødvendigt at få håndteret i et bestemt område. Man kan forvente at en plan afhjælper ikke-optimale omstændigheder i et område eller får det til at ekspandere eller den kan imødegå eller forhindre en modstand mod ekspansion. For at man kan udføre en plan, kræver det at den opdeles i de bestemte handlinger, som er nødvendige for at opnå det, som er planens hensigt. Det gøres ved hjælp af et program. Et program eller en rutine er en serie trin i rækkefølge for at udføre en plan. For at skrive et program kræves det, at der allerede findes en plan, om ikke andre steder så i hovedet på den person, der skriver programmet. Et trin i et program kaldes et target. Et program er sammensat af targets. Et target er en handling, som skal laves for at opnå et ønsket mål. Der findes adskillige former for targets. Ikke alle targets vejer lige tungt eller er lige vigtige. De er alle beskrevet nedenfor. 11

12 Overordnet target Et overordnet target er det samlede mål, man ønsker at opnå. Det kan i høj grad være i almindelige vendinger f.eks. at uddanne sig til praktiserende scientolog. Andre eksempler i forskellige områder kunne være: At få alle maskiner og alt udstyr i virksomheden til at fungere. At købe, ombygge, indrette og ibrugtage en passende bygning med tilhørende faciliteter til en fornuftig, ikke for høj pris. Sikring af at bøger sendes ud til postordrekunder og alle butikker eller distributører. Gertsens Bilværksted Et overordnet target er det samlede mål. GERTSEN & CO A/S 12

13 Primære targets Et primært target drejer sig om organisatoriske, personalemæssige eller kommunikationsmæssige forhold, som skal være på plads. Det er en gruppe underforståede targets, som medfører uvirksomhed, hvis de ignoreres. Først og fremmest: DER ER EN TIL STEDE Dernæst: DET VÆRDIFULDE FORMÅL Dernæst: NOGEN TAGER ANSVAR FOR OMRÅDET ELLER AT DER SKER NOGET Dernæst: ORGANISATIONENS OPBYGNING ER GENNEMARBEJDET Dernæst: ORGANISATIONENS OPBYGNING BLIVER FASTHOLDT ELLER REETABLERET Dernæst: ORGANISATIONEN FUNGERER Hvis ovenstående underforståede targets er i orden, så kan vi komme videre, men hvis de dropper ud eller ikke erstattes, så vil de efterfølgende give vanskeligheder eller mislykkes fuldstændigt, uanset hvad disse targets indeholder. Det kan være nødvendigt hele tiden at omvurdere et eller flere af de ovenstående underforståede targets, MENS man prøver at få flere targets sat på skinner. Eksempler på primære targets kunne være: Accept af det job, man er blevet bedt om at påtage sig. Læse og forstå det program, som skal udføres. Gertsens værksted Jeg er sikker på, at du vil være god som værkfører. Der er en til stede, er et eksempel på et primært target. GERTSEN 13

14 Vitale targets Et vitalt target er noget, der skal gøres, for overhovedet at kunne fungere. Det kræver en undersøgelse af såvel området, man gør noget ved, som omstændighederne, materiellet eller organisationen, som vi styrer. Man finder de punkter (somme tider undervejs), som stopper eller truer den fremtidige succes. Så sætter man som targets at få overvundet de mest nødvendige af disse. Nogle eksempler kunne være: Analysér selv omstændighederne i det, der undersøges, accepter ikke en andens rapport. Acceptér kun ordrer fra din nærmeste overordnede. Leverancerne af bøger til det land, hvor kampagnen kører, må ikke svigte. Oprethold et højt etisk opførselsniveau og vær dermed et godt eksempel. Et vitalt target skal være inde for at fungere med succes. Lad altid lampen her være tændt i arbejdstiden. 14

15 Betingede targets Man laver et betinget target for at fremskaffe data, eller finde ud af om man kan komme til at udføre et projekt, hvor det kan foregå osv. Du har set personer arbejde hele livet for at blive rige eller noget lignende for at kunne rejse jorden rundt og aldrig komme af sted. En anden opstiller som sit mål at rejse jorden rundt og går direkte efter det og gør det. Så der findes en slags targets, som går under navnet betingede targets: hvis jeg bare kunne så kunne vi og derved opnå. Dette er selvfølgelig udmærket, indtil det går hen og bliver uvirkeligt. Der er en hel kategori af betingede targets, som ikke har noget HVIS i sig. Det er legitime targets. De har en masse VILJE i sig, Vi vil og så. Sommetider dukker pludselige åbninger op og så må man hurtigt udnytte dem. Det er bare held. Man udnytter det og laver nye planer, når det sker. Man er ude på tynd is, hvis man regner med held som en løsning. Et gyldigt betinget target kunne være: Vi vil tage hen og se om området kan bruges. Et andet eksempel på et betinget target er: Hvis arkiveringen er backlogget, så find lidt tid hver dag, hvor virksomhedens ansatte hjælper med at arkivere papirerne korrekt. Alle betingede targets er grundlæggende set tiltag, der skaffer data først, og hvis det er i orden, så går vi i gang. Gertsens værksted Får vi rigtigt travlt, udvider jeg med en lift mere. Alle betingede targets er grundlæggende set tiltag, der skaffer data først og hvis det er i orden, så går vi i gang. 15

16 Opererende targets Et opererende target er et target, som ville angive retningen af fremgang og betegne det. Det indeholder normalt en frist for, hvornår det skal være færdigt, for at passe med de øvrige targets. Sommetider er en dead-line bestemt som FØR ; og der er måske ikke angivet noget tidspunkt for den hændelse, som det skal gøres før. Det er grunden til, at det kan gå hen og blive en hastesag for en sikkerheds skyld. Eksempler på opererende targets: Reklamér for bøger i de fagblade, som de, der kunne være interesserede i disse bøger, får. Ansæt lokal arbejdskraft til at lave soltørrede mursten til væggene. Find ud af, hvordan virksomhedens nyhedsbrev billigst kan sendes rundt til alle filialer. Gør præsidentens suite i stand. Send returposten med kurér direkte til hovedkontoret. Et opererende target er et target, som angiver rækkefølgen af det, der skal gøres, og bekaffenheden af det. DAGENS OPGAVER HANSEN JENSEN ØSTERGÅRD JESSEN NYRUP 16

17 Produktionstargets Når man fastsætter kvoter for det, der skal udføres, sædvanligvis per tidsenhed, kaldes disse produktionstargets. Eksempler på produktionstargets kunne være: Skolepengene for næste skoleår er opsparet allerede i juni. Halvtreds tusinde bøger indbundet ved udgangen af næste måned. Da statistikker er det, der nemmest afspejler produktionen, kan en organisation eller aktivitet blive så PRODUKTIONSTARGET-fikserede, at den glemmer at sætte betingede, opererende eller primære targets. Når det sker, er produktionen tilbøjelig til at falde på grund af manglende planlægning, som det fremgår af andre typer targets. Når produktion i sig selv går hen og bliver den eneste form for targets, man bruger, kan man blive så opslugt af dem, at betingede targets, selv hvor de foreligger, bliver fuldstændig overset. Så bliver opererende og primære targets meget uvirkelige og statistikkerne FALDER. MAN ER NØDT TIL AT INSPICERE, UNDERSØGE, INDSAMLE DATA OG FASTLÆGGE OPERERENDE OG PRIMÆRE TARGETS, FØR MAN KAN FASTSÆTTE PRODUKTIONSTARGETS. En almindelig årsag til faldende produktionsstatistikker er, at de primære targets glider ud. De glider ud og ingen opdager, at det påvirker produktionen negativt. Produktionen er afhængig af, at tidligere targets bliver fastholdt. Når man fastsætter kvoter for det, der skal udføres, sædvanligvis per tidsenhed, kaldes disse produktionstargets. Reparationer udført april maj juni 17

18 Følgende skema viser en kort opsummering af de forskellige slags targets, der udgør et program. Targettyper OVERORDNEDE TARGETS Det brede almindelige mål, som måske strækker sig over en længere, uspecificeret tidsperiode. Eksempelvis at opnå større sikkerhed eller at få organisationen op til halvtreds ansatte. PRIMÆRE TARGETS Organisatoriske, personalemæssige eller kommunikationsmæssige targets. Disse skal fastholdes. Det er den slags targets, der handler om terminaler, kommunikationsveje, materiale og organiseringstavler. Eksempel: at få en til at tage ansvaret for at organisere det og få ham til at opstille de resterende, primære targets. Eller at få genskabt det oprindelige kommunikationssystem, som ikke virker mere. VITALE TARGETS BETINGEDE TARGETS OPERERENDE TARGETS PRODUKTIONS- TARGETS De, som skal gøres for overhovedet at kunne fungere, baseret på en undersøgelse af det område, som man virker i. De, som angiver HVIS IKKE SÅ, for at fremskaffe data eller om et projekt kan laves eller hvor eller til hvem. De, som anviser retningslinier og tiltag eller en køreplan for det, der skal foregå, eller en tidsplan. De, som fastsætter mængder som f.eks. i statistikker. 18

19 UDARBEJDE PROGRAMTARGETS Der er forskellige ting, man må have i tankerne, når man skriver targets til et program. De vil hjælpe én med at få gennemført ens program og få ført planen ud i livet, hvis man bruger dem. Når man skriver opererende targets, er udgangspunktet, at der ligger et krav om, at personen, afdelingen eller organisationen øger produktionsniveauet. Imidlertid kan man ikke udarbejde et opererende target, som kun omhandler ren produktion. Det er ikke muligt at skrive et target på den måde, da én skal udføre det, og det øjeblik der findes én til at gøre det, må man organisere. Så der indgår en vis mængde organisering. For eksempel, hvis man skal gøre noget ved den afdeling, som er ansvarlig for rykning af organisationens debitorer, må man som andet target inkludere en forøgelse af personalet i afdelingen. Afdelingens første target vil være at gøre, hvad der er muligt for at få gang i indbetalingerne. Det andet target vil være at holde afdelingen bemandet. Ellers vil produktionen ikke fortsætte. Så man er nødt til øjeblikkelig at organisere med produktion for øje. Targets, der kan afsluttes Hvad synes du om et target som det her: Bevar et godt forhold til omgivelserne. Hvad synes du om det target? Det er overhovedet ikke et target, som får en person til at udføre en handling. Det er slet ikke et target! Hvis der havde stået: Ring til den og den og den og den og gør opmærksom på din eksistens og så videre, kunne det have været UDFØRT. Tagets skal kunne afsluttes være gennemførlige, afsluttelige, fuldførbare. Det vil medvirke til, at ens program lykkes. Eksempler på programmer Når man har lært sig de forskellige typer targets og hvordan man skriver dem, kan man begynde at formulere programmer. På de følgende sider er der to eksempler på programmer. De viser klart forholdet mellem og rækkefølgen af de forskellige typer af targets, som et standardprogram består af. Hvert eksempel har sit bestemte formål: Af det 19

20 første kan man lære at udføre et program; af det andet kan man lære om produktion. Man kan udføre disse to programmer, target for target og få en forståelse af systematikken og brugbarheden af programmer og især de typer af targets, der findes og hvordan de virker sammen. Ved at udføre programmerne bliver du i stand til at skrive og udføre dine egne programmer, og det vil få dig sikkert i vej med at opnå dine egne mål og formål. Programeksempel nr. 1 Formål: At lære at udføre et program. Overordnet target: At få det gjort Primære targets: 1. Læs dette program. Vitale targets: 1. Vær ærlig, når du laver det. 2. Udfør det hele. 3. Hak hvert punkt af, når det er udført. Opererende targets: 1. Tag din højre sko af. Se på sålen. Noter hvad der er på den. Tag den på igen. 2. Gå ud og få et glas vand. 3. Tag et stykke papir. Tegn tre koncentriske cirkler på det. Vend det om. Skriv dit navn på bagsiden. Riv det i stykker og anbring stumperne i en bog. 4. Tag din venstre sko af. Se på sålen. Bemærk hvad der er på den. Tag den på igen. 5. Gå ud og find nogle og sig hej til dem. Vend tilbage og skriv en intern meddelelse til dig selv om, hvordan de modtog det. 6. Tag begge sko af og slå hælene sammen tre gange og tag dem på igen. 7. Skriv en liste over projekter i dit liv, som er ikke-gjorte eller halvgjorte. 8. Skriv, hvordan det kan være. 9. Tjek programmet omhyggeligt for at sikre dig, at du ærligt har lavet det hele. 10. List dine erkendelser, hvis du har haft nogen, mens du har lavet programmet. 11. Beslut, om du har lavet programmet ærligt. 20

21 Programeksempel nr. 2 Formål: At lære noget om produktion. Overordnet target: Faktisk at få produceret noget. Primære targets: 1. Skaf en blyant og fem ark papir. 2. Placér dig, så du kan udføre programmet. Vitale targets: 1. Læs et opererende target og vær sikker på, at alt er lavet, før du går videre. 2. Producer rent faktisk, hvad der er bedt om. Opererende targets: 1. Se meget travl ud uden faktisk at lave noget. 2. Gør det igen men vær meget overbevisende denne gang. 3. Udarbejd, hvad dit produkt er i dit job eller din virksomhed. Få en anden til at hjælpe dig om nødvendigt. 4. Bring orden i dine papirer på dit skrivebord. 5. Tag første ark papir, som er anvist i de primære targets ovenfor. Skriv, hvorvidt punkt 4 var produktion. 6. Find et stykke papir eller en besked, som ikke bidrager på nogen måde til, at du får udført dit produkt. 7. Besvar det. 8. Tag det andet ark papir, der er bedt om i primære targets. Skriv på det, hvorfor handlingen i punkt 7 er fuldstændig rimelig. 9. Tag det tredje ark papir og skitsér, hvordan du modtager kommunikation på dit job. 10. Få ét korrekt produkt udført i dit job, fuldstændigt færdigt, af høj kvalitet. 11. Levér det. 12. Gennemgå de opererende targets og vurdér, hvilke du følte dig bedst tilpas med. 13. Tag det fjerde ark papir og skriv, om produktion er grundlaget for moral eller ej. 14. Tag det femte ark papir, brug det som omslag og skriv en oversigt over programmet. 15. Erkend, at du har færdiggjort et program. 21

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere