SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og enkle i deres åndelige jeg. Scientologi består af specifikke aksiomer, der forklarer tilværelsens underliggende årsager og principper, og observationer i et stort område inden for humaniora. Dette er et filosofisk materiale, der bogstaveligt talt angår hele livet. Denne udførlige samling af viden har resulteret i, at emnet har to anvendelsesmetoder: Først en teknologi hvormed en person kan forbedre sin åndelige bevidsthed og opnå den frihed, som søges inden for mange store filosofier; for det andet et stort antal grundprincipper, som folk bruger for at forbedre deres tilværelse. Med hensyn til den sidstnævnte anvendelsesmulighed tilbyder Scientologi intet mindre end praktiske metoder til at forbedre alle aspekter af ens liv det betyder, at der kan skabes nye måder at leve på. Det materiale, du skal til at læse, kommer fra sidstnævnte kategori. De data, som præsenteres her, er sammensat af uddrag fra L. Ron Hubbards skrevne materialer, og de udgør kun ét af de mange redskaber, man finder i Håndbog i Scientologi. Den håndbog er en omfattende vejledning, som giver adskillige af Scientologis anvendelsesmetoder, og med dem kan man forbedre mange andre områder af tilværelsen. I dette hæfte har redaktørerne suppleret uddragene med en kort introduktion, praktiske øvelser og eksempler på resultater med at bruge det. Din nærmeste Scientologi kirke eller mission tilbyder kurser, hvor du kan forøge din forståelse, og yderligere materiale, hvis du ønsker at udvide din viden. Der findes en oversigt over kirker og missioner på Der findes mange nye opdagelser om mennesket og tilværelsen, som er beskrevet i Scientologi; så det er muligt, at du støder på ukendte udtryk i dette hæfte. Der kommer en beskrivelse af dem, første gang de forekommer, og desuden står de i ordlisten bagest i hæftet. Scientologi er til for at blive brugt. Det er en praktisk filosofi, noget man gør. Du kan ændre tingenes tilstand ved at bruge disse data. Der findes utallige mennesker, der har ønsket at gøre noget ved de forhold, de ser omkring sig, og de har anvendt denne viden. De ved, at tilværelsen kan forbedres; og de ved, at Scientologi fungerer. Brug det, du læser på disse sider, til at hjælpe dig selv og andre, så vil du også finde ud af, at Scientologi fungerer. DEN INTERNATIONALE SCIENTOLOGI KIRKE

2 Hvordan får man ting gjort? Hvordan fører man en drøm ud i livet, eller hvordan gennemfører man en plan? Mange af os synes at have mål, vi ikke har realiseret eller planer, vi ikke har gennemført, og mange af os står over for opgaver, som virker overvældende eller umulige at udføre. Det er ikke noget, der udelukkende gælder enkeltpersoner, det gælder også virksomheder eller endog lande. Historien er fyldt med projekter, der ikke lykkedes. Dengang L. Ron Hubbard kikkede nærmere på, hvad det indebar at organisere noget, udviklede han en meget stor samling af teknikker. De skulle muliggøre, at grupper kunne opnå succes. Han fandt frem til en løsning på den mest almindelige svaghed: Den manglende evne til at gennemføre planer. Her vil du finde ud af, hvordan du bogstaveligt talt kan nå ethvert mål, stort eller småt. Planer kan føres ud i livet, men det kræver, at man tager et antal nødvendige skridt, det ene efter det andet. Du vil lære, hvad disse skridt går ud på, og hvordan de bruges i forskellige sammenhænge et personligt mål, en familie, en virksomhed osv. Du vil erfare, at dine drømme kan føres ud i livet. 2

3 DEN ADMINISTRATIVE SKALA O m man når sine mål, uanset om bestræbelsen er stor eller lille, afhænger af, at mål, formål og aktiviteter er i overensstemmelse og organiseret. Et mål er ikke bare noget, man beslutter sig til, som så mirakuløst bliver til virkelighed, blot fordi man besluttede sig for det. Vil man nå et mål, er det nødvendigt, at man udfører bestemte handlinger i den virkelige verden, som trinvis forårsager ændringer til det bedre i retning af det, man ønsker at opnå. Man kan arbejde mod et mål, men så opdage, at éns handlinger ikke bringer fremskridt i retning af målet. Det er ikke kun noget, en person kommer ud for, men det sker også i virksomheder, organisationer eller lande af enhver størrelse. Det kan være et resultat af, at planerne, handlingerne og andre faktorer ikke er i overensstemmelse med hinanden, så målet kan nås. Rent faktisk består aktivitet af et antal emner. De skal hver især operere i koordination med hinanden, hvis det skal lykkes at nå det tilsigtede mål. En skala er udviklet inden for Scientologi på en måde, så den giver en rækkefølge, (og relativ prioritering) af emner, der har at gøre med organisering. 3

4 MÅL Et mål er et kendt angrebsmål imod hvilket handlinger rettes med det formål at opnå det. FORMÅL Et formål er et mindre mål (delmål), som svarer til specifikke aktiviteter eller emner. Det udtrykker ofte fremtidige hensigter. POLICY Policy består af operationelle regler eller retningslinier for organisationen, som ikke kan forandres. PLANER En plan er en kortsigtet bred hensigtserklæring i grove træk, som er udtænkt for at håndtere et større område, at afhjælpe noget i det eller at udvide det, eller også for at imødegå eller forhindre modstand mod ekspansion. PROGRAMMER Et program eller en rutine er en serie trin i rækkefølge for at udføre en plan. PROJEKTER Et projekt er et forløb af trin nedskrevet, for at det kan lade sig gøre at udføre et trin i et program. ORDRE IDEEL SCENE STATISTIK En ordre er en mundtlig eller nedskrevet anvisning om at udføre et programtrin eller anvendelse af de almindelige policy. En ideel scene udtrykker, hvordan en scene eller et område bør være. Hvis man ikke har udtænkt en ideel scene, med hvilken man kan sammenligne den eksisterende scene, kan man ikke genkende afvigelser fra den. En statistik er et antal eller en mængde sammenlignet med et tidligere antal eller mængde af det samme. Statistik angår kvantiteten af udført arbejde eller værdien af det. VÆRDIFULDT FÆRDIGT PRODUKT Et værdifuldt færdigt produkt er et produkt, som kan udveksles med samfundsmæssige ydelser eller goder. 4

5 Denne skala gennemgås fra neden og opad og fra oven og nedad, INDTIL HVER DEL AF DEN ER I FULD OVERENSSTEMMELSE MED DE RESTERENDE DELE. Kort sagt, hvis det skal lykkes, må alle delene på skalaen være i overensstemmelse med alle de andre dele på skalaen over det samme emne. Lad os tage skaffe golfbolde som et emne for skalaen. Så må alle delene på skalaen være i overensstemmelse med hinanden, når det drejer sig om emnet golfbolde. Det er en interessant øvelse. Skalaen kan også anvendes på et destruktivt emne, for eksempel udrydde kakerlakker. Når et punkt på skalaen ikke er i overensstemmelse med og på linie med de øvrige punkter, vil der optræde forhindringer i det, hvis det ikke ligefrem mislykkes. Færdigheden hvormed alle disse dele i en hvilken som helst aktivitet bliver bragt i overensstemmelse med hinanden og sat i værk kaldes MANAGEMENT. En gruppes medlemmer bliver kun bragt ud af ligevægt, når et eller flere af disse punkter ikke er i overensstemmelse med resten af punkterne og i det mindste noget af den enighed, der er i gruppen. Grupper forekommer kun langsomme, ineffektive, ulykkelige eller trætte, når disse dele ikke passer sammen, ikke er gjort kendte og ikke er koordinerede. Enhver aktivitet kan forbedres ved at korrigere eller tilpasse skalaen i forhold til gruppeaktiviteten. Eftersom mangel på enighed fostrer formindsket kommunikation og formindsket affinitet, følger det, at uvirkelige dele af skalaen (dvs. som ikke er på linie) skaber irritation, forstyrrelser og utilfredshed. Heraf følger, at når disse dele på skalaen er godt tilpasset hinanden og gruppen, vil der være høj realitet, høj kommunikation og høj affinitet i gruppen. Når gruppens måder at gøre ting på er bragt i overensstemmelse på denne måde, og gruppen følger dem, giver det en etisk gruppe, og det fastlægger også, hvad gruppen betragter som skadelige, destruktive handlinger. Denne skala, dens dele, og evnen til at opstille dem og bringe dem på linie er et af de mest værdifulde værktøjer til at organisere noget med. 5

6 AT GØRE PLANLÆGNING TIL VIRKELIGHED Når et menneske, en gruppe eller en organisation har til hensigt at nå et mål, kræver det kendskab til visse grundprincipper om emnet organisering. Når vi undersøger den mest simple form for organisering, når vi er på udkik efter de bestemte nøgleaktiviteter eller omstændigheder, som får organisering til at fungere, når vi har brug for et meget enkelt og meget vitalt sammendrag til at undervise folk i, så det giver resultater, finder vi kun nogle få punkter, som vi behøver at lægge vægt på. Formålet med at organisere er AT GØRE DET PLANLAGTE TIL VIRKELIGHED. Virkelighed er en tilstand eller noget, der faktisk eksisterer. Organisering er ikke bare et smart, indviklet system, man har lavet for systemets egen skyld. Det er bureaukrati, når det er værst. Statistikker for statistikkernes skyld, og regler for reglernes skyld, fører ikke til andet end fiasko. Den eneste fordel (og den er ikke altid dårlig), der er ved en indviklet, uhåndterlig og meningsløs bureaukratisk struktur, er, at den sørger for arbejde til vennerne af dem, der styrer. Hvis den ikke i tilgift giver tyngende beskatning og en truende bankerot på grund af udgifter til dens vedligeholdelse, og hvis den ikke belemrer et folk eller produktionsmedarbejdere med militante (aggressive) inspektioner og unødige eftersyn, er organisering med jobskabelse for øje ikke af det onde; men udover at skabe beskæftigelse, er den ikke brugbar, og kun når man giver den for meget indflydelse, er den destruktiv. Frankrigs og andre rigers konger plejede at opdigte titler og pligter for at beskæftige sværme af adelige parasitter, og holde dem ved hoffet under opsyn og sørge for, at de ikke lavede ballade ude i provinserne, hvor de kunne provokere deres egne folk. Der blev kæmpet om, handlet med og med glubskhed holdt på titler som Fodskamlernes Vogter, Den Kongelige Natskjortes Bevarer. 6

7 Statushunger, anstrengelsen for at blive mere betydningsfuld, for at have en personlig grund til at eksistere og blive respekteret, kommer i vejen for ærlige bestræbelser på effektivt at organisere med henblik på at få noget udført, så det kan blive økonomisk stabilt. Organisering for organiseringens egen skyld vil sædvanligvis i praksis udvikle sig til et uhyre, som bliver så svært at leve med, at det bliver styrtet. Tab af produktion, høje skatter, irriterende og skrækindjagende indgriben over for folket eller dem, der faktisk producerer, er det, der indbyder til og giver bankerot eller oprør som regel begge dele også i kommercielle selskaber. For at være betydningsfuld, anvendelig og varig skal en organisation (selskab, virksomhed, forretning, gruppe osv.) derfor passe ind i den ovennævnte definition: AT GØRE DET PLANLAGTE TIL VIRKELIGHED. Det er faktisk ikke drømme, der mangler, hverken i virksomheder eller i lande. Alle andre end de mest fordærvede virksomhedsledere eller statsoverhoveder ønsker fremgang, både specifik og almen fremgang. Det samme gælder deres ledelse, og da det er det, der er grundlaget for næsten alle oprør, gælder det helt sikkert også for arbejdere. Fra toppen til bunden er der altså hos langt de fleste et ønske om fremgang. Mere mad, mere profit, mere løn, mere udstyr og i almindelighed mere af det, der betragtes som godt eller gavnligt, eller en forbedring af det. Det vil også sige mindre af det, som i almindelighed betragtes som dårligt. Programmer, som opnår at få bred opbakning, indeholder mere af det, som er gavnligt, og mindre af det, som er skadeligt. Mere mad, mindre sygdom, flere skønne bygninger, færre elendige hytter, mere fritid, mindre arbejde, mere aktivitet, mindre arbejdsløshed alt sammen typisk for værdifulde og acceptable programmer. 7

8 Men når man kun har et program, har man kun en drøm. I virksomheder og hos politiske partier er anvendelige programmer meget talrige. De lider kun under manglende udførelse. Der optræder alle mulige former for fejludviklinger i programmer. Programmet er for stort. Det betragtes ikke af alle som noget ønskværdigt. Der er ikke behov for det overhovedet. Det er kun til gavn for et fåtal. Disse er overfladiske årsager. Den fundamentale årsag er mangel på organisatorisk knowhow. Ethvert program kan, uanset om det er for ambitiøst, kun delvist acceptabelt, nødvendigt eller unødvendigt, sættes i værk, hvis det er ordentligt organiseret. De femårsplaner, som var på mode hos visse nationer, var næsten alle af høj værdi, og næsten ingen af dem nåede deres mål. Årsagen var ikke, at de var uvirkelige, for ambitiøse eller uacceptable i al almindelighed. Årsagen til alle fiaskoer af den art er mangel på organisering. Det er ikke menneskets drømme, som svigter. Det er manglen på den nødvendige knowhow til at føre disse drømme ud i livet. God administration har to forskellige mål: 1. At bevare en eksisterende virksomhed, en kultur eller et samfund. 2. At føre det planlagte ud i livet. Med givne ressourcer dvs. jord, folk, udstyr og en kultur har man behov for en eller anden form for et godt administrativt mønster alene for at vedligeholde dem. Er det tilfældet bliver ovennævnte punkter (1) og (2), til punkt (2) alene. Planen er at fortsætte den eksisterende helhed. Intet land eller virksomhed bliver ved med at eksistere, medmindre man til stadighed skaber det. Således er en eller anden form for administrativt system, ligegyldigt hvor primitivt det er, nødvendigt for at bevare en gruppe eller en underafdeling af en gruppe. Selv en konge, en formand eller en bestyrer, som ikke har noget andet system at støtte sig til, hvor stridigheder om jord, vand eller løn kan forelægges, er et administrativt system. Formanden for et sjak, som kun læsser vogne, har et forbavsende indviklet administrativt system i funktion. 8

9 Virksomheder og lande fungerer ikke kun, fordi de er der, eller fordi det er en tradition. Man skaber dem fortsat ved hjælp af en eller anden form for administration. Når et helt administrativt system går sin vej, farer vild eller glemmes, kommer fiaskoen, medmindre et nyt system eller et erstatningssystem øjeblikkeligt sættes i stedet. Udskifter man en afdelingsleder, eller værre endnu en bestyrer, eller allerværst en hersker, kan det ødelægge en del af noget eller det hele, da det gamle system måske nu ophører. Det går i glemmebogen, uagtet og glemt, og man sætter ikke et nyt system, som er forstået, ind i stedet. Hyppige forflyttelser inden for en virksomhed eller et land kan fastholde hele gruppen i en for lille tilstand, rodet og forvirret, fordi den slags forflyttelser nedbryder den smule administration, der muligvis har været. Når det er således, at administrative ændringer, fejltagelser eller mangler kan få en hvilken som helst slags gruppe til at kollapse, så er det vitalt at kende grundbegreberne i organisering. Selv når gruppen er i en effekttilstand hvilket vil sige, at den intet skaber, men blot forsvarer sig mod en truende katastrofe må den stadig planlægge. Hvis den planlægger, må den også på en eller anden måde få planen udført. Selv i en ukompliceret situation, hvor en fæstning bliver angrebet, skal den forsvares ved at planlægge og udføre planen, ligegyldigt hvor primitiv den end er. Befalingen: Driv angriberen, som stormer sydmuren, tilbage! er resultatet af iagttagelse og planlægning, uanset hvor kortfattet eller lidet gennemtænkt det er. At få sydmuren forsvaret finder sted ifølge et eller andet administrativt system, selv når dette kun består i, at sergenterne hører befalingen og driver mændene hen til sydmuren. En virksomhed, der sidder i stor gæld, må planlægge, selv om det så kun er for at vinde tid hos kreditorerne. Selv om det kun er for dettes skyld, må der findes en eller anden form for administrativt system. Den kraftige modløshed, der griber den unge leder, som planlægger en ny og mægtig æra, for derefter at finde sig selv beskæftiget med gamle og tåbelige forsømmelser, skal man ikke tilskrive hans tåbelige ambition eller mangel på realisme, men snarere hans mangel på organisatorisk knowhow. 9

10 Selv demokratiske landes præsidenter eller statsministre er ofre for denne ubehagelige modløshed. De bryder ikke deres valgkampsløfter eller svigter folket, som de ofte bliver stukket i skoene. Både de og parlamenternes medlemmer mangler simpelt hen det grundlæggende organisatoriske knowhow. De kan ikke føre deres valgkampsløfter ud i livet ikke fordi de er for vidtløftige men fordi de er politikere og ikke administratorer. For nogle mennesker synes det at være nok at drømme en vidunderlig drøm. Bare fordi de drømte den, føler de, at den nu burde optræde i virkelighedens verden. De bliver meget irriterede, når det ikke sker. Hele nationer, for ikke at tale om kommercielle virksomheder, selskaber eller grupper, har tilbragt årtier i en forvirret tummel, fordi de grundlæggende drømme og planer aldrig blev realiserede. Hvad enten man planlægger overfloden på Bornholm eller et nyt aflæsningsskur nærmere hovedvejen, vil man opdage, at den kløft, der kan optræde mellem planen og dens virkeliggørelse er mangel på administrativ knowhow. Teknisk uvidenhed, økonomi og endog mangel på autoritet og uvirkelig planlægning ingen af disse er i sig selv virkelige barrierer mellem planlægning og virkeliggørelse. 10

11 PLANER OG PROGRAMMER Den teknik, der bruges til at udforme planlægning, som i sidste ende vil kunne virkeliggøre éns drømme, indeholder en masse knowhow. Første skridt er at forstå de basale udtryk, som emnet indeholder. En plan er en kortsigtet hensigtserklæring beskrevet i grove træk om det, man observerer er nødvendigt at få håndteret i et bestemt område. Man kan forvente at en plan afhjælper ikke-optimale omstændigheder i et område eller får det til at ekspandere eller den kan imødegå eller forhindre en modstand mod ekspansion. For at man kan udføre en plan, kræver det at den opdeles i de bestemte handlinger, som er nødvendige for at opnå det, som er planens hensigt. Det gøres ved hjælp af et program. Et program eller en rutine er en serie trin i rækkefølge for at udføre en plan. For at skrive et program kræves det, at der allerede findes en plan, om ikke andre steder så i hovedet på den person, der skriver programmet. Et trin i et program kaldes et target. Et program er sammensat af targets. Et target er en handling, som skal laves for at opnå et ønsket mål. Der findes adskillige former for targets. Ikke alle targets vejer lige tungt eller er lige vigtige. De er alle beskrevet nedenfor. 11

12 Overordnet target Et overordnet target er det samlede mål, man ønsker at opnå. Det kan i høj grad være i almindelige vendinger f.eks. at uddanne sig til praktiserende scientolog. Andre eksempler i forskellige områder kunne være: At få alle maskiner og alt udstyr i virksomheden til at fungere. At købe, ombygge, indrette og ibrugtage en passende bygning med tilhørende faciliteter til en fornuftig, ikke for høj pris. Sikring af at bøger sendes ud til postordrekunder og alle butikker eller distributører. Gertsens Bilværksted Et overordnet target er det samlede mål. GERTSEN & CO A/S 12

13 Primære targets Et primært target drejer sig om organisatoriske, personalemæssige eller kommunikationsmæssige forhold, som skal være på plads. Det er en gruppe underforståede targets, som medfører uvirksomhed, hvis de ignoreres. Først og fremmest: DER ER EN TIL STEDE Dernæst: DET VÆRDIFULDE FORMÅL Dernæst: NOGEN TAGER ANSVAR FOR OMRÅDET ELLER AT DER SKER NOGET Dernæst: ORGANISATIONENS OPBYGNING ER GENNEMARBEJDET Dernæst: ORGANISATIONENS OPBYGNING BLIVER FASTHOLDT ELLER REETABLERET Dernæst: ORGANISATIONEN FUNGERER Hvis ovenstående underforståede targets er i orden, så kan vi komme videre, men hvis de dropper ud eller ikke erstattes, så vil de efterfølgende give vanskeligheder eller mislykkes fuldstændigt, uanset hvad disse targets indeholder. Det kan være nødvendigt hele tiden at omvurdere et eller flere af de ovenstående underforståede targets, MENS man prøver at få flere targets sat på skinner. Eksempler på primære targets kunne være: Accept af det job, man er blevet bedt om at påtage sig. Læse og forstå det program, som skal udføres. Gertsens værksted Jeg er sikker på, at du vil være god som værkfører. Der er en til stede, er et eksempel på et primært target. GERTSEN 13

14 Vitale targets Et vitalt target er noget, der skal gøres, for overhovedet at kunne fungere. Det kræver en undersøgelse af såvel området, man gør noget ved, som omstændighederne, materiellet eller organisationen, som vi styrer. Man finder de punkter (somme tider undervejs), som stopper eller truer den fremtidige succes. Så sætter man som targets at få overvundet de mest nødvendige af disse. Nogle eksempler kunne være: Analysér selv omstændighederne i det, der undersøges, accepter ikke en andens rapport. Acceptér kun ordrer fra din nærmeste overordnede. Leverancerne af bøger til det land, hvor kampagnen kører, må ikke svigte. Oprethold et højt etisk opførselsniveau og vær dermed et godt eksempel. Et vitalt target skal være inde for at fungere med succes. Lad altid lampen her være tændt i arbejdstiden. 14

15 Betingede targets Man laver et betinget target for at fremskaffe data, eller finde ud af om man kan komme til at udføre et projekt, hvor det kan foregå osv. Du har set personer arbejde hele livet for at blive rige eller noget lignende for at kunne rejse jorden rundt og aldrig komme af sted. En anden opstiller som sit mål at rejse jorden rundt og går direkte efter det og gør det. Så der findes en slags targets, som går under navnet betingede targets: hvis jeg bare kunne så kunne vi og derved opnå. Dette er selvfølgelig udmærket, indtil det går hen og bliver uvirkeligt. Der er en hel kategori af betingede targets, som ikke har noget HVIS i sig. Det er legitime targets. De har en masse VILJE i sig, Vi vil og så. Sommetider dukker pludselige åbninger op og så må man hurtigt udnytte dem. Det er bare held. Man udnytter det og laver nye planer, når det sker. Man er ude på tynd is, hvis man regner med held som en løsning. Et gyldigt betinget target kunne være: Vi vil tage hen og se om området kan bruges. Et andet eksempel på et betinget target er: Hvis arkiveringen er backlogget, så find lidt tid hver dag, hvor virksomhedens ansatte hjælper med at arkivere papirerne korrekt. Alle betingede targets er grundlæggende set tiltag, der skaffer data først, og hvis det er i orden, så går vi i gang. Gertsens værksted Får vi rigtigt travlt, udvider jeg med en lift mere. Alle betingede targets er grundlæggende set tiltag, der skaffer data først og hvis det er i orden, så går vi i gang. 15

16 Opererende targets Et opererende target er et target, som ville angive retningen af fremgang og betegne det. Det indeholder normalt en frist for, hvornår det skal være færdigt, for at passe med de øvrige targets. Sommetider er en dead-line bestemt som FØR ; og der er måske ikke angivet noget tidspunkt for den hændelse, som det skal gøres før. Det er grunden til, at det kan gå hen og blive en hastesag for en sikkerheds skyld. Eksempler på opererende targets: Reklamér for bøger i de fagblade, som de, der kunne være interesserede i disse bøger, får. Ansæt lokal arbejdskraft til at lave soltørrede mursten til væggene. Find ud af, hvordan virksomhedens nyhedsbrev billigst kan sendes rundt til alle filialer. Gør præsidentens suite i stand. Send returposten med kurér direkte til hovedkontoret. Et opererende target er et target, som angiver rækkefølgen af det, der skal gøres, og bekaffenheden af det. DAGENS OPGAVER HANSEN JENSEN ØSTERGÅRD JESSEN NYRUP 16

17 Produktionstargets Når man fastsætter kvoter for det, der skal udføres, sædvanligvis per tidsenhed, kaldes disse produktionstargets. Eksempler på produktionstargets kunne være: Skolepengene for næste skoleår er opsparet allerede i juni. Halvtreds tusinde bøger indbundet ved udgangen af næste måned. Da statistikker er det, der nemmest afspejler produktionen, kan en organisation eller aktivitet blive så PRODUKTIONSTARGET-fikserede, at den glemmer at sætte betingede, opererende eller primære targets. Når det sker, er produktionen tilbøjelig til at falde på grund af manglende planlægning, som det fremgår af andre typer targets. Når produktion i sig selv går hen og bliver den eneste form for targets, man bruger, kan man blive så opslugt af dem, at betingede targets, selv hvor de foreligger, bliver fuldstændig overset. Så bliver opererende og primære targets meget uvirkelige og statistikkerne FALDER. MAN ER NØDT TIL AT INSPICERE, UNDERSØGE, INDSAMLE DATA OG FASTLÆGGE OPERERENDE OG PRIMÆRE TARGETS, FØR MAN KAN FASTSÆTTE PRODUKTIONSTARGETS. En almindelig årsag til faldende produktionsstatistikker er, at de primære targets glider ud. De glider ud og ingen opdager, at det påvirker produktionen negativt. Produktionen er afhængig af, at tidligere targets bliver fastholdt. Når man fastsætter kvoter for det, der skal udføres, sædvanligvis per tidsenhed, kaldes disse produktionstargets. Reparationer udført april maj juni 17

18 Følgende skema viser en kort opsummering af de forskellige slags targets, der udgør et program. Targettyper OVERORDNEDE TARGETS Det brede almindelige mål, som måske strækker sig over en længere, uspecificeret tidsperiode. Eksempelvis at opnå større sikkerhed eller at få organisationen op til halvtreds ansatte. PRIMÆRE TARGETS Organisatoriske, personalemæssige eller kommunikationsmæssige targets. Disse skal fastholdes. Det er den slags targets, der handler om terminaler, kommunikationsveje, materiale og organiseringstavler. Eksempel: at få en til at tage ansvaret for at organisere det og få ham til at opstille de resterende, primære targets. Eller at få genskabt det oprindelige kommunikationssystem, som ikke virker mere. VITALE TARGETS BETINGEDE TARGETS OPERERENDE TARGETS PRODUKTIONS- TARGETS De, som skal gøres for overhovedet at kunne fungere, baseret på en undersøgelse af det område, som man virker i. De, som angiver HVIS IKKE SÅ, for at fremskaffe data eller om et projekt kan laves eller hvor eller til hvem. De, som anviser retningslinier og tiltag eller en køreplan for det, der skal foregå, eller en tidsplan. De, som fastsætter mængder som f.eks. i statistikker. 18

19 UDARBEJDE PROGRAMTARGETS Der er forskellige ting, man må have i tankerne, når man skriver targets til et program. De vil hjælpe én med at få gennemført ens program og få ført planen ud i livet, hvis man bruger dem. Når man skriver opererende targets, er udgangspunktet, at der ligger et krav om, at personen, afdelingen eller organisationen øger produktionsniveauet. Imidlertid kan man ikke udarbejde et opererende target, som kun omhandler ren produktion. Det er ikke muligt at skrive et target på den måde, da én skal udføre det, og det øjeblik der findes én til at gøre det, må man organisere. Så der indgår en vis mængde organisering. For eksempel, hvis man skal gøre noget ved den afdeling, som er ansvarlig for rykning af organisationens debitorer, må man som andet target inkludere en forøgelse af personalet i afdelingen. Afdelingens første target vil være at gøre, hvad der er muligt for at få gang i indbetalingerne. Det andet target vil være at holde afdelingen bemandet. Ellers vil produktionen ikke fortsætte. Så man er nødt til øjeblikkelig at organisere med produktion for øje. Targets, der kan afsluttes Hvad synes du om et target som det her: Bevar et godt forhold til omgivelserne. Hvad synes du om det target? Det er overhovedet ikke et target, som får en person til at udføre en handling. Det er slet ikke et target! Hvis der havde stået: Ring til den og den og den og den og gør opmærksom på din eksistens og så videre, kunne det have været UDFØRT. Tagets skal kunne afsluttes være gennemførlige, afsluttelige, fuldførbare. Det vil medvirke til, at ens program lykkes. Eksempler på programmer Når man har lært sig de forskellige typer targets og hvordan man skriver dem, kan man begynde at formulere programmer. På de følgende sider er der to eksempler på programmer. De viser klart forholdet mellem og rækkefølgen af de forskellige typer af targets, som et standardprogram består af. Hvert eksempel har sit bestemte formål: Af det 19

20 første kan man lære at udføre et program; af det andet kan man lære om produktion. Man kan udføre disse to programmer, target for target og få en forståelse af systematikken og brugbarheden af programmer og især de typer af targets, der findes og hvordan de virker sammen. Ved at udføre programmerne bliver du i stand til at skrive og udføre dine egne programmer, og det vil få dig sikkert i vej med at opnå dine egne mål og formål. Programeksempel nr. 1 Formål: At lære at udføre et program. Overordnet target: At få det gjort Primære targets: 1. Læs dette program. Vitale targets: 1. Vær ærlig, når du laver det. 2. Udfør det hele. 3. Hak hvert punkt af, når det er udført. Opererende targets: 1. Tag din højre sko af. Se på sålen. Noter hvad der er på den. Tag den på igen. 2. Gå ud og få et glas vand. 3. Tag et stykke papir. Tegn tre koncentriske cirkler på det. Vend det om. Skriv dit navn på bagsiden. Riv det i stykker og anbring stumperne i en bog. 4. Tag din venstre sko af. Se på sålen. Bemærk hvad der er på den. Tag den på igen. 5. Gå ud og find nogle og sig hej til dem. Vend tilbage og skriv en intern meddelelse til dig selv om, hvordan de modtog det. 6. Tag begge sko af og slå hælene sammen tre gange og tag dem på igen. 7. Skriv en liste over projekter i dit liv, som er ikke-gjorte eller halvgjorte. 8. Skriv, hvordan det kan være. 9. Tjek programmet omhyggeligt for at sikre dig, at du ærligt har lavet det hele. 10. List dine erkendelser, hvis du har haft nogen, mens du har lavet programmet. 11. Beslut, om du har lavet programmet ærligt. 20

21 Programeksempel nr. 2 Formål: At lære noget om produktion. Overordnet target: Faktisk at få produceret noget. Primære targets: 1. Skaf en blyant og fem ark papir. 2. Placér dig, så du kan udføre programmet. Vitale targets: 1. Læs et opererende target og vær sikker på, at alt er lavet, før du går videre. 2. Producer rent faktisk, hvad der er bedt om. Opererende targets: 1. Se meget travl ud uden faktisk at lave noget. 2. Gør det igen men vær meget overbevisende denne gang. 3. Udarbejd, hvad dit produkt er i dit job eller din virksomhed. Få en anden til at hjælpe dig om nødvendigt. 4. Bring orden i dine papirer på dit skrivebord. 5. Tag første ark papir, som er anvist i de primære targets ovenfor. Skriv, hvorvidt punkt 4 var produktion. 6. Find et stykke papir eller en besked, som ikke bidrager på nogen måde til, at du får udført dit produkt. 7. Besvar det. 8. Tag det andet ark papir, der er bedt om i primære targets. Skriv på det, hvorfor handlingen i punkt 7 er fuldstændig rimelig. 9. Tag det tredje ark papir og skitsér, hvordan du modtager kommunikation på dit job. 10. Få ét korrekt produkt udført i dit job, fuldstændigt færdigt, af høj kvalitet. 11. Levér det. 12. Gennemgå de opererende targets og vurdér, hvilke du følte dig bedst tilpas med. 13. Tag det fjerde ark papir og skriv, om produktion er grundlaget for moral eller ej. 14. Tag det femte ark papir, brug det som omslag og skriv en oversigt over programmet. 15. Erkend, at du har færdiggjort et program. 21

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategi adskiller sig fra taktik. Taktik handler om, hvordan man gennemfører noget, mens strategi handler om, hvordan de forskellige aktiviteter er forbundet med

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere