Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November den naturlige varme fra luften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. November 10. - den naturlige varme fra luften"

Transkript

1 Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften November 10

2 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg 5 Indstillinger 6 Information 7 Vedligeholdelse 8 Sikkerhed 8 Ansvar 8 Montagevejledning El-installation 9 Opstilling af kabinet 11 Dimensionering af kølerør 12 Opstilling af fordamper på fundament 13 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) 14 Tilslutning af koldt og varmt vand eller varmtvandsbeholder 17 Tilslutning til husets varmeanlæg 18 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) 19 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt 20 Radiatorer kombineret med gulvvarme 21 Radiatorer 22 Installatørens programmering af styringen 23 PI diagram Queen LV DC Combi 24 PI diagram Queen LV DC Single med tilslutning for ekstern VVB 25 PI diagram Queen LV DC Single 25 PI diagram solfanger tilsluttet Queen DC 25 Styrestrømsdiagram Queen LV DC 26 Komponentliste Queen LV DC 27

3 Betjening af varmepumpen Varmepumpen betjenes med det berøringsfølsomme display. Der er fem menuer, hvor anlægget kan overvåges og betjenes. Vækning af display fra dvale Når varmepumpens display ikke har været benyttet i nogle minutter, slukkes displayet automatisk, og skærmen bliver sort. Displayet tændes igen ved berøring. Driftsstatus Varmeanlæg Indstillinger Information Hovedafbryder Viser anlægssituationen Indstillinger for varmeanlægget Indstillinger for varmtvandsprioritering og el-patron Information om driftstimer, evt. fejl og anlægstype Tænder / slukker anlægget Hovedafbryder Med knappen afbrydes og tilsluttes varmepumpen. Knappen fungerer som en hovedafbryder for anlægget. Sluk anlægget (standby): Tryk på knappen i 2 sekunder Tænd anlægget: Tryk på knappen. Anlægget startes, og menuen Driftsstatus vises i displayet. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 3

4 Driftsstatus vælg Den aktuelle anlægssituation er illustreret i denne menu. T7 T9 T12 T11 T3 T4 T10 T1 T2 Symbol Navn Forklaring Udetemperatur T7 i C Indetemperatur (ekstra tilbehør) T4 i C / Kompressor Kompressor stoppet / Kompressor i drift, og temperaturerne på kompressorens suge- og trykrør vises, T12 og T11. / / T3 T10 / / Udedel (fordamper) Radiator (eller gulvvarme) Akkumuleringstank El-patron Solvarme (ekstra tilbehør) Udedel stoppet / Udedel i drift Når varmepumpen er i drift (vist med roterende ventilator) Når udetemperaturen er under 13 C skifter ventilatoren automatisk til høj hastighed. Når udetemperaturen er under 7 C vil der forekomme en automatisk afrimning af fordamperfladen efter hver drifttime. Radiator opvarmes ikke / Radiator opvarmes Når vandet i centralvarmekredsen cirkulerer (vist med pile ), vises frem- og returtemperaturen, T1 og T2. Forskellen på frem- og returtemperaturen er normalt 5-15 C. Fremløbstemperaturen ændres automatisk med årstiden, således at den er højest i vinterperioden. T3 viser temperaturen i akkumuleringstankens øverste halvdel (lager for varmt vand). T10 viser temperaturen i akkumuleringstankens nederste halvdel (lager for centralvarmeanlægget). El-patronen er indstillet til automatisk at supplere varmepumpen / El-patronen er i drift. Solvarme stoppet / Solvarme i drift Solvarmen er i drift, når solfangerens temperatur (T9) er ca. 4 C højere end temperaturen i akkumuleringstanken (T10). Solfangervæsken cirkuleres gennem solfangeren (vist med pile ). Herved opvarmes akkumuleringstanken med solvarme. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 4

5 Centralvarmeanlæg vælg Displayet nedenfor viser menuens normalindstillinger. Opvarmning af hus tilkoblet Kun solvarme i drift kurve 10 kurvens C 40.0 OP NED Symbol Funktion Forklaring / Opvarmning af hus tilkoblet frakoblet / tilkoblet Har ikke indflydelse på varmt vand Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter vælger han en varmekurve ud fra disse forhold. Den af kurven beregnede temperatur til centralvarmeanlægget vises i menuen kaldet Kurvens C. Indstilling af temperatur i centralvarmeanlæg Hvis ikke den af installatøren valgte temperatur er passende, kan denne sættes op eller ned. Displayet viser nummeret på den valgte kurve. Ved at vælge et højere kurvenummer hæves temperaturen 1 C i centralvarmeanlægget pr. kurvenummer. Ved at vælge et lavere kurvenummer sænkes temperaturen 1 C i centralvarmeanlægget pr. kurvenummer. Vælg OP / NED for at skifte kurvenummer. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. Normalindstilling: Kurve 10 For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren endvidere programmeret styringen til en maksimal temperatur i centralvarmeanlægget. Denne maksimale temperatur bliver altid respekteret. / Kun solvarme i drift (ekstra tilbehør) frakoblet / tilkoblet Som en ekstra sparefunktion kan man på årstider med tilstrækkelig sol afbryde varmepumpen, så kun sol varme er i drift. Der må, når denne funktion anvendes, forventes en lavere varmekomfort. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer, mest muligt og samtidig vælge et lavere kurvenummer. OP NED Kurvenummer OP: +1 kurvenr. / +1 C NED: -1 kurvenr./ -1 C Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i centralvarmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at centralvarmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur vil medføre en lavere temperatur i centralvarmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 5

6 Indstillinger vælg I denne menu kan der foretages indstillinger vedrørende varmtvandsprioritering og el-patron. Displayet nedenfor viser menuens normalindstillinger. Varmtvandsprioritering tilkoblet El-patron indkobles automatisk ved behov El-patron reservedrift Varmtvandsprioritering Tilsluttet Hvis funktionen er tilkoblet, vil varmepumpen altid sikre, at der er tilstrækkeligt med varmt vand. Sikring sker ved, at varmepumpens kompressor ubetinget starter, når der forbruges varmt vand i større mængder. Funktionen giver den størst mulige varmtvandskomfort, men har et moderat, men forøget elforbrug. Indstilling af el-patron Normalindstillingen er, at el-patronen er afbrudt, idet man som hovedregel ikke skal stole fuldstændigt på automatik, og det giver et højere elforbrug at have elpatronen i drift. Afbrudt (normalindstilling): El-patronen indkobles ikke. Tilkoblet: El-patronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i centralvarmeanlægget. I menuen Driftsstatus vises symbolet, når Tilkoblet er valgt og symbolet er i bevægelse, når el-patronen er i drift. El-patron reservedrift Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af el-patronen, indtil der når en reparatør frem. Hvis du vælger El-patron reservedrift, vil der i menuen Driftsstatus skrives teksten Advarsel! El-patronen opvarmer dit anlæg, idet elektronikken vil advare dig om, at det er din el-patron, der sørger for opvarmningen af din bolig. Afbrudt Varmepumpens kompressor styres udelukkende efter varmeforbruget i radiatorerne/gulvvarmeanlægget. Lagertanken for det varme vand opfyldes således kun, når varmepumpens kompressor er i drift. Normalt kan funktionen ikke anvendes i sommertiden, da det mindskede varmebehov ofte vil medføre, at der ikke er tilstrækkeligt varmt vand. Funktionen giver det lavest mulige elforbrug, men samtidig den laveste sikkerhed omkring varmt vand. El-patron Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året, hvor varmepumpens kompressor ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget udstyret med en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og elpatronen kun indkobles, når behovet er der. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 6

7 Information vælg Denne menu indeholder tre faneblade. Der trykkes på en fane for at se indholdet i fanen. De tre faner er 1, 2 og 3. Driftstimer vælg > Driftstimer 100 Rumopvarmning Kompressor El-patron Menuen viser varmepumpens timetællere, rumopvarmning, kompressor, el-patronens samt evt. tilsluttet energifanger og solfanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens driftstid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens driftstimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i fl ere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Er en solfanger tilsluttet anlægget, vil du kunne følge med i, hvordan anlæggets solfanger reducerer køretiden for varmepumpens kompressor, når solfangeren er aktiv. Fejl vælg > 2 Eksempler på fejl Overstrømsafbryder for kompressor er udkoblet Kontroller, at der er korrekt el-forsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Kan naturligt forekomme ved opstart Varmepumpens kølesystem er defekt Ingen tilførsel af energi fra udeluften. Ventilator defekt eller fordamperfl ade tillukket med rim/is. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Luft i akkumuleringstank For høj temperatur i akkumuleringstank Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Data vælg > 3 Viser produktionsoplysninger og dato for installation og service. 1 Data 2 3 Type: Queen LVxDC Produktions nr.: xx Styreprogram ver: 1.0 Installationsdato: dd:mm:åååå Eftersyn udført: dd:mm:åååå 1 Fejl 2 3 Ingen fejl Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil en rød/gul lampe blinke ud for ikonet i displayet (vises: ). Der trykkes på, og fejlen ses i fanen 2. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 7

8 Vedligeholdelse Udluftning og vandpåfyldning i centralvarmeanlægget Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank (luftskrue på toppen af anlægget) og radiatorer skal den første tid, efter at anlægget er installeret, foretages jævnligt. Efter afsluttet udluftning efterfyldes anlægget med vand. Vandtrykket skal være mellem min.1 og maks. 2 bar (vises på manometeret). Når der ikke fi ndes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til ca. fi re gange pr. år. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal centralvarmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i centralvarmeanlægget. Luftskrue skal spændes tilstrækkeligt Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Sikkerhedsventil for centralvarme Sikkerhedsventil for varmt vand Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for centralvarme Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi bør der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Vandpåfyldning 1 bar 2 bar Hvis ekspansionsbeholderen fjernes skal den hænges tilbage på røret for vandpåfyldning Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 8

9 El-installation Vigtigt Installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til nationale og lokale regler. Sikringsgruppe Varmepumpen skal forsynes fra en 3-faset sikringsgruppe, som kun forsyner varmepumpen. Tilslutningseffekt og sikringsstørrelse fremgår af tabellen. Mærkning af sikringsgruppe Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Sikkerhedsafbryder Installationen afsluttes i en 3-faset sikkerhedsafbryder, som frit kan placeres over, til højre eller til venstre for varmepumpen. Varmepumpens forsyningskabel (2 m) er fabriksmonteret. Mærkning af sikkerhedsafbryder Varmepumpe med omdrejningsbestemt kompressor Montagevejledning Varmepumpe type Spænding Samlet effekt Automatsikring C karakteristik Forslag til installationskabel Queen 5 3x400V+0+PE 8 kw 16-20A Min. 5x2,5 mm2 Queen 9 3x400V+0+PE 10 kw 20A Min. 5x2,5 mm2 Queen 12 3x400V+0+PE 11 kw 20A Min. 5x2,5 mm2 Temperaturføler Den udvendige temperaturføler skal monteres i skygge. Temperaturføleren er forsynet med et 15 m kabel. Temperaturføleren forbindes til varmepumpens elektronik på klemmerne F7. Ved nybyggeri føres et minimum 5/8 tomrør med træksnor fra husets nordside frem til varmepumpen. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 9

10 Serielkabel til varmepumpens computer For at sikre at varmepumpens computere ikke beskadiges af evt. statisk elektricitet er serielkablet til denne ved leveringen afmonteret. Før serielkablet monteres skal elinstallationen være færdigmonteret og forsynet med en korrekt jordforbindelse. Serielkablet må aldrig af eller påmonteres medens der er strøm på anlægget. Før tilslutning af spænding Der må under ingen omstændigheder sættes strøm på varmepumpen før følgende er udført: Spændingen mellem de tre faser og spændingen til nul er kontrolleret med et egnet måleinstrument. (varmepumpens elektronik beskadiges hvis spændingen ikke er 230V) Serielkablet til varmepumpens elektronik skal være monteret Omdrejningsretning for kompressor Varmepumpen er forsynet med en scroll kompressor som skal have korrekt omdrejningsretning. Hvis der ved opstart af kompressoren høres en tydelig støj fra denne er omdrejningsretningen forkert. Omdrejningsretningen ændres ved at bytte to faser i elforsyningen. Kompressoren kan beskadiges ved længere tids drift med forkert omdrejningsretning Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 10

11 Opstilling af kabinet Transportbeslag Transportbeslaget (8/10 mm fabriksmonteret bolt placeret i bundplade til højre for kompressor) skal fjernes inden opstart. Når transportbeslaget ikke er monteret må varmepumpen kun stå lodret. Skal varmepumpen transporteres eller fl yttes skal transportbeslaget altid monteres. Krav til opstillingssted Varmepumpen opstilles på et fast underlag med tilstrækkelig bæreevne (gerne beton). Kabinettet placeres med ca. 1 cm afstand til mur. Når transportbeslaget (fabriksmonteret 8/10 mm bolt) ikke er monteret må varmepumpen kun stå lodret Platform og indbygning Hvis der vælges at støbe en platform for varmepumpen skal denne overholde minimumsmålene i nedstående tabel. Alle mål er minimumsmål - det tilrådes at afsætte mere plads, hvis det er muligt. Model Platform B X D (min) Indbygningsmål B X D (min) LVDC 660 X X 750 Opretning af kabinettet Kabinettet skal støtte ligeligt på alle fi re ben. For at lette opretningen anbefales det, at der ikke er påfyldt vand i varmepumpens akkumuleringstank. Under opretningen skal øverste og nederste frontlåge være afmonteret. De justerbare ben indstilles således at, kabinettet er i lod, og således at kabinettet ikke vrider (kontroller, at frontlåger passer og fl ugter langs lodret kant). Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 11

12 Dimensionering af kølerør Rørføring mellem indedel (varmepumpen) og udedel (fordamperfl ade) skal overholde nedenstående dimensioner. Isolering af kølerør Af hensyn til uønsket kondensvand skal tryk- og sugerør forsynes med damptæt isolering Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 12

13 Opstilling af fordamper på fundament Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 13

14 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 14

15 Opstilling af fordamper på vægbeslag (ekstra tilbehør) Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 15

16 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 16

17 Tilslutning af koldt og varmt vand eller varmtvandsbeholder Model combi Tilslutning Varmepumpens indbyggede gennemstrømningssvarmeveksler tilsluttes varmt og koldt vand. Montage af sikkerhedsaggregat Medleverede sikkerhedsaggregat (10 bar) med blandingsventil monteres, og sikkerhedsventilen forbindes til afl øb. Cirkulation Evt. cirkulation på det varme vand etableres mellem beholderens varmt- og koldvandstilslutning (efter blandingsventilen). I cirkulationsledningen skal indskydes termostatisk ventil til begrænsning og regulering af fl o- wet (indreguleres til et minimum). Cirkulationspumpen bør være forsynet med et døgnur, således at varmetabet i installationen kan begrænses til et minimum. Den anbefalede cirkulationspumpe med indbygget ur og termostatisk fl owregulering eller tilsvarende. Grundfos UP BUT VVS nr Model Single med tilslutning for ekstern varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderens varmeveksler (spiral eller kappe) tilsluttes varmepumpens specielle centralvarmekreds for ekstern varmtvandsbeholder (øverste del af varmepumpens akkumuleringstank med indbygget overhedningsfjerner). Centralvarmekredsen cirkuleres via en ekstern monteret cirkulationspumpe med indbygget termostatisk regulering (medleveret Grundfos UP BUT). Cirkulationspumpen skal af hensyn til termostatreguleringen monteres i kredsens returledning. For at begrænse varmetabet bør rørinstallationen isoleres med en varmebestandig isolering (op til 90 C). Cirkulationspumpe forsynes med en separat eltilslutning på 230V. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 17

18 Tilslutning til husets varmeanlæg Varmepumpen er fabriksmonteret med følgende udstyr i varmekredsen: Cirkulationspumpe. Vandpåfyldning til varmeanlæg. Sikkerhedsventil, 2,5 bar. Trykekspansion 18 liter, 0,5 bar. (Ekstern trykekspansion monteres, hvis en større type kræves/ønskes) Manometer, 0-4 bar. Det er vigtigt for varmepumpens el-forbrug og anlæggets funktion, at varmeanlægget og hertil hørende installation er dimensioneret til lavest muligt arbejdstemperatur. Da lave temperaturer medfører et tilsvarende højere vandfl ow, skal dimensionen på rør og ventiler, som anvendes ved varmepumpens tilslutning, nødvendigvis være større end ved eks. olie- eller gaskedler, hvor arbejdstemperaturen typisk er højere. Det er endvidere vigtigt, at den rette anlægstype - radiatorer, gulvvarme med termostatisk blandeshunt eller direkte koblet gulvvarme - er grundigt overvejet, og at dimensionen på tilslutningsrør, ventiler m.m. mellem varmepumpen og varmeanlægget er dimensioneret for det øgede vandfl ow. I de følgende eksempler er anlægstype og dimensioner på tilslutningsrør beskrevet. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 18

19 Gulvvarme uden termostatisk blandeshunt (direkte koblet gulvvarmeanlæg) Anvendelse Når hele huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er placeret ved eller i nærheden af varmepumpen. Forklaring Gulvslangerne til de enkelte rum er direkte tilsluttet til varmepumpens frem- og returløb. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i gulvslangerne. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer temperaturen i gulvslangerne afhængigt af udetemperaturen. Ved temperaturfølsomme trægulve skal varmepumpen være forsynet med en 3-vejs shuntventil (ekstra tilbehør). Ventilen sikrer at temperaturen på intet tidspunkt overstiger den programmerede max temperatur (normalt 35 C) som ellers kan forekomme ved f.eks. indkobling af solvarme, ekstern varmekilde eller varmtvandsprioritering. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Mindst muligt el-forbrug til varmepumpen: Da varmepumpen er direkte tilsluttet gulvvarmeanlægget, bliver dennes arbejdstemperatur mindst mulig (ca C). Lavere anskaffelsespris: Ingen udgift til blande-shunt (termostatventil og pumpe i gulvvarmeanlæg) Ulemper Evt. håndklædetørrer bliver kun C (normalt ikke noget problem). Varmepumpe ( C ved vinterdrift) Gulvvarme uden blandeshunt 35 C 30 C C 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Gulvslanger Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 0,5 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 2,5 meter 6,3 meter 17 meter 63 meter 1,3 meter 3,6 meter 12 meter 36 meter 2,3 meter 6,0 meter 25 meter 1,7 meter 5,0 meter 15 meter 1,0 meter 4,0 meter 11 meter 3,0 meter 8,0 meter 2,3 meter 6,0 meter 2,0 meter 5,0 meter 1,9 meter 4,0 meter Gulvvarme uden blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 19

20 Gulvvarme med termostatisk blandeshunt Anvendelse Hvor varmepumpen ikke installeres ved gulvvarmeanlæggets fordelerrør (eks. i en anden bygning) samt i større huse, hvor der er monteret fl ere fordelerrør, placeret i hvert sit bygningsafsnit. Forklaring Anlægget er baseret på to-temperaturdrift, hvor varmepumpen arbejder med en ca. 10 C højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som ændrer varmepumpens temperatur afhængigt af udetemperaturen. Temperaturen i gulvslangerne reguleres af en termostatventil (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4) og cirkulerer vandet i evt. håndklædetørrer. Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandfl ow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil Danfoss RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler Danfoss FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalede ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Fordele Kan anvendes i tilfælde hvor, varmepumpen er placeret langt fra gulvvarmeanlægget, eksempelvis i en anden bygning eller hvis huset er forsynet med fl ere fordelerrør placeret i hvert sit bygningsafsnit. Ulemper Pga. den forhøjede temperatur i varmepumpen er el-forbruget højere, end hvis huset var forsynet med gulvvarmeanlæg uden termostatisk blandeshunt. 35 C Varmepumpe C Håndklædetørrer C 45 C 30 C Gulvslanger 30 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 2 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 20 meter 48 meter 200 meter 664 meter 11,2 meter 33,2 meter 100 meter 332 meter 6 meter 20 meter 72 meter 200 meter 4,8 meter 14 meter 48 meter 140 meter 10 meter 34 meter 100 meter 8,4 meter 26 meter 76 meter 6,4 meter 20 meter 56 meter 4,8 meter 16 meter 48 meter 4,0 meter 14 meter 40 meter Gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 20

21 Radiatorer kombineret med gulvvarme Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget dels består af gulvvarme og radiatorer samt i nybyggeri, hvor eksempelvis overetage ønskes forsynet med radiatorer og underetage med gulvvarme. Forklaring Varmepumpen og radiatorerne arbejder med en højere temperatur end gulvvarmeanlægget. Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Gulvvarmetemperaturen styres af termostatventilen (4), som normalt indstilles til 35 C. Der kan frit vælges mellem et håndreguleret gulvvarmeanlæg (5) eller et anlæg, hvor temperaturen i de enkelte rum er styret af hertil hørende rumtermostater. På gulvvarmeanlægget er monteret en pumpe (3), som cirkulerer vandet i gulvslangerne. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne og forsyner gulvvarmeanlæggets termostatventil (4). Dimensionering af gulvvarmeanlægget Den medleverede termostatventil (4) til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandfl ow betyder, at ventilen skal have en større dimension. Emne Fabrikat Type VVS-nr. Beskrivelse Ventil Danfoss RA-C Ligeløb, kvs 3,30 Føler Danfoss FTC C, 2 m kap.rør med påspændingsføler Anbefalet ventil og føler eller tilsvarende. Længde og afstand mellem de enkelte gulvvarmerør dimensioneres efter normale regler for området. Dimensionering af radiatorer Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Minimum radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C. El-forbruget til varmepumpen bliver lavere, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af temperatur i rum, som er forsynet med radiatorer. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. 35 C Varmepumpe C 4 55 C 55 C 55 C 30 C Gulvslanger Radiator 47 C Radiator 47 C 2 55 C 45 C 100 m2 hus 150 m2 hus 200 m2 hus 250 m2 hus 300 m2 hus 350 m2 hus 400 m2 hus 450 m2 hus 500 m2 hus Maks. afstand mellem varmepumpe og tilslutningssted PEX- rør eller tilsvarende (tryktab 1 MVS) 22x3 / 20x2 25x2,3 / 28x4 32x2,9 40x3,7 10 meter meter 332 meter 5,5 meter 16,6 meter 50 meter 166 meter 3,0 meter 10 meter 36 meter 100 meter 2,4 meter 7,0 meter 24 meter 70 meter 5,0 meter 17 meter 50 meter 4,2 meter 13 meter 38 meter 3,2 meter 10 meter 28 meter 2,4 meter 8,0 meter 24 meter 2,0 meter 7,0 meter 20 meter Radiatorer kombineret med gulvvarme med blandeshunt. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 21

22 Radiatorer Anvendelse I eksisterende huse, hvor varmeanlægget består af radiatorer, eller nybyggeri, hvor huset ønskes forsynet med radiatorer. Forklaring Varmepumpen er forsynet med en automatik, som regulerer radiatortemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Den indbyggede pumpe (2) i varmepumpen cirkulerer vandet i radiatorerne. Dimensionering af radiatorer: Radiatoranlægget udføres som et tostrenget system. Min. radiatorstørrelse dimensioneres ud fra 55/45 C over radiatoren. El-forbruget til varmepumpen bliver mindre, hvis der vælges en større radiator eks. ud fra 50/40 C (anbefales). Fordele Hurtig regulering af rumtemperatur. Ulemper Pga. en høj temperatur til radiatorerne er el-forbruget højere, end hvis hele huset var forsynet med gulvvarme. Radiatorer tilkoblet varmepumpe. Temperaturer C ved vinterdrift. Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 22

23 Installatørens programmering af styringen Installatøren skal ved opstart af anlægget programmere styringen efter følgende anvisning: Adgang til installatørprogrammeringer: Indtryk knappen Indstillinger vedvarende (ca. 10 sek.) indtil nedenstående menuer vises. Afslut programmeringen ved at trykke på Driftsstatus og genstart anlægget. Fane 1 Fane 2 Solfanger tilsluttet / ikke tilsluttet Hvis tilsluttet vælges, skal pumpekit og temperaturføler for solfanger være monteret Opvarmning af hus Termostatstyring / Kurvestyring Termostatstyring anvendes i specielle anlæg, hvor en fast centralvarmetemperatur ønskes. Normalt anvendes kurvestyring hvor temperaturen i centralvarmeanlægget automatisk reguleres i forhold til udetemperaturen. Ekstern styring tilsluttet / ikke tilsluttet I specielle anlæg hvor der via et modem ønskes en on/off fjernbetjening af centralvarmeanlægget (sommerhuse og lignende) vælges tilsluttet. Rumtemperaturføler tilsluttet / ikke tilsluttet Hvis ekstern styring er valgt kan styringen forsynes med en rumføler som sikrer en minimum rumtemperatur på 15 C. Fane 3 Varmeanlæg type: Direkte koblet gulvvarme Vælges når hele varmeanlægget består af gulvvarme uden termostatisk blandeshunt. (Lavtemperaturanlæg på ca C) Gulvvarme med blandesløjfe Vælges når hele varmeanlægget består af gulvvarme med termostatisk blandeshunt. (Lavtemperaturanlæg på ca C) Radiatorer og gulvvarme Vælges når varmeanlægget består af radiatorer, eller blandet anlæg med radiatorer og gulvvarme. (Højtemperaturanlæg på ca C) Fane 3 Fane 4 Fane 5 Fane 6 Maks. C i centralvarmeanlæg Maks. temperaturen i centralvarmeanlæggets fremløbsledning bliver uanset udetemperaturen og brugers valg af kurvenummer altid respekteret. Indstillingsforslag: Direkte koblet gulvvarme 35 C (vær opmærksom på temperaturfølsomme trægulve) Gulvvarme med blandesløjfe 45 C Radiatorer og gulvvarme 55 C Varmt vand Ekstern styring tilsluttet / ikke tilsluttet I specielle anlæg hvor der via et modem ønskes en on/off fjernbetjening af det varme vand (sommerhuse og lignende) vælges tilsluttet. Manuel drift Anvendes kun ved evt. fejlfi nding Dato for montage og service Tryk på indsæt og bekræft Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 23

24 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 24

25 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 25

26 Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 26

27 Komponentliste Queen LV DC Nr. Komponent 10 Fordamperflade 12 Schraderventil lavtryk 13 Lavtrykspressostat 0,0 0,5 bar 14 4 vejs ventil for afrimning 14A Spole for 4 vejs ventil 230V 5W 15 Kompressor (Queen LV5DC) Copeland Scroll ZH15K4E TFD Kompressor (Queen LV9DC) Copeland Scroll ZH26K4E TFD Kompressor (Queen LV12DC) Copeland Scroll ZH38K4E TFD Højtrykspressostat bar 18 Schraderventil højtryk 19 Mufler 20 Overhedningsfjerner 21 Kondensator 25 Filter 26 Skueglas 28 Termoventil (Queen LV5DC) Danfoss TUBE Orif Termoventil (Queen LV9DC) Danfoss TUBE Orif Termoventil (Queen LV12DC) Danfoss TUBE Orif Påfyldningshane ½ 51 El patron 3/6 kw 3x400V 52 Sikkerhedsventil 2,5 bar ¾ 53 Manometer 0 4 bar 54 Trykekspansion 18 L/ 0,5 bar 55 Luftskrue 56 Varmeveksler for varmt vand 57 Akkumuleringstank 58 Blandingsventil C Ø22 60 Sikkerhedsventil 10 bar ¾ 62 Hane med kontraventil ¾ 74 3 vejs ventil, Belimo R322 Pr1 kvs Motor for do (74), Belimo LR230A 5Nm 90s 76 Cirkulationspumpe centralvarme, Wilo Stratos PARA25/ Tilslutning for evt. supplerende varmekilde 80 Varmeveksler for solfanger 82 Cirkulationspumpe solvarme (eksternt tilbehør) 87 Relæ for magnetventil, væskeindsprøjtning kompressor 88 Ventil væskeindsprøjtning kompressor 89 Spole for do (88) 230V 50Hz 10W 90 Ventilator, ZIEHL ABEGG L MM K Transformator for ventilator V 100 Relæ for el patron 103 Strømforsyning elektronik 106 Softstarter for kompressor 110 Termorelæ kompressor 115 Temperaturbegrænser for el patron 120 Filter Lutze LRC M Betjeningspanel 203 Relækort F1 Temperaturføler centralvarme fremløb F2 Temperaturføler centralvarme retur F3 Temperaturføler akkumuleringstank top F4 Temperaturføler rum (eksternt tilbehør) F7 Temperaturføler ude F8 Temperaturføler fordamper F9 Temperaturføler solfanger (eksternt tilbehør) F10 Temperaturføler akkumuleringstank bund F11 Temperaturføler trykrør F12 Temperaturføler sugerør Queen 5, 4,5 kg Kølemiddel. R407C Queen 9, 4,5 kg Queen 12, 5,0 kg Dansk Varmepumpe Industri A/S - Bruger- og montagevejledning Queen LV DC 27

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- & montagevejledning

Bruger- & montagevejledning Bruger & montagevejledning DVI LV 25/32/40 Single DVI LV 25/32/40 Hot Gas den naturlige varme fra luften Marts 2013 DVI luft/vand endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas Bruger- & montagevejledning DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUStRI A/S Maj 2013 Dansk Varmepumpe InDustrI a/s Juelstrupparken 16 DK-9530

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Roth Basicline digital termostat, 230V

Roth Basicline digital termostat, 230V Roth Basicline digital termostat, 230V Brugermanual - kort og nem Living full of energy /9 Roth Basicline digital termostat, 230V Roth Basicline digital termostat er en alene stående 230V AC 50 Hz termostat/styreenhed,

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S September 2013 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB JORDVARMEPUMPE 08:930-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER MB 1. Kontroller at METROSAVER MB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for at energiforbrug til varmt vand kan

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

Væske/vand varmepumpe

Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumpe VV 25 / 32 / 40 / 45 / 60 / 85 kw 500-5.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S intelligent & fleksibelt systemdesign opfylder

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Reliable solutions - safe flow Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Rossweiner VVC Brugsvandscirkulation Tekniske data Anvendelsesområde: Varmt brugsvandsanlæg Materiale: Ventilhus: Rødgods Pakninger:

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning. Queen jordvarme. juni 09. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden juni 09 Indhold El-installation 3 Vigtigt 3 Sikringsgruppe 3 AC/DC-følsomt fejlstrømsrelæ 3 CE-vægstik 3 Temperaturføler 3 Opstilling

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 015 Type: Luft - Vand

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 015 Type: Luft - Vand DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER Artikkel: VVS 015 Type: Luft - Vand Læs drifts- og montagevejledningen inden montage og ibrugtagning af varmepumpen!! Bruger du varmepumpen som beskrevet her, vil

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Væske/vand varmepumpe DVI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Juli, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen?

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016 Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kravene til en varmtvandsbeholder har ændret sig gennem

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

FROSTSIKRINGSTERMOSTAT

FROSTSIKRINGSTERMOSTAT INSTALLATIONSVEJLEDNING KT-M10MA FROSTSIKRINGSTERMOSTAT Revision.0 INDHOLD Beskrivelse af KT-M10MA... Indikatorer... Kompensering af kabelmodstand... Tilslutning... Specifikationer... Fejlovervågning...

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

KICKSPACE 500 DUO. Kombineret varmt vand og elektrisk ventilator konvector

KICKSPACE 500 DUO. Kombineret varmt vand og elektrisk ventilator konvector 1371142-01 KICKSPACE 500 DUO Kombineret varmt vand og elektrisk ventilator konvector Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand HPW L/V

Varmepumpe Luft til vand HPW L/V Varmepumpe Luft til vand HPW L/V Tekniske data HPW LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7 16.0/4.3

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

LUFT/ VAND VARMEPUMPER

LUFT/ VAND VARMEPUMPER LUFT/ VAND VARMEPUMPER LV 40 / 80 / 120 / 160 / 200 kw 500-10.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet Varmepumper i sin helt egen klasse Et

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

Installation & brugervejledning IMage Pool Kontrol Type 34-015040

Installation & brugervejledning IMage Pool Kontrol Type 34-015040 Installation & brugervejledning IMage Pool Kontrol Type 34-015040 Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Edition 2.0 09-2002. Sprog / language: DK, GB, D,

Læs mere

Advarsler Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem:

Advarsler Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem: Brugermanual Tillykke med valget af Deres nye PSmover Deres nye PSmover er en god hjælp når du skal have flyttet Deres campingvogn eller trailer. PSmover består af følgende komponenter: 2 trækruller med

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere