S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: John Doe ID: HA Dato: Maj v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m s, I n c. A l l e r e t t i g h e d e r f o r b e h o l d e s.

2 BAGGRUND Values Rapport (MVPI) identificerer en persons kerneværdier og mål og de aktiviteter, som han eller hun kan lide, og som giver mening i hans eller hendes liv. Disse værdier, mål og aktiviteter er en del af en persons identitet. Derfor er de en persons vigtigste motivation - de udgør det, som en person ønsker og stræber efter at opnå. Desuden foretrækker de fleste mennesker at arbejde sammen med nogen, der deler deres værdier, bryder sig ikke om dem, der ikke deler deres værdier og trives bedst, når de arbejder i miljøer, som stemmer overens med deres værdier. Derimod finder folk det belastende at være nødt til at handle i modstrid med deres værdier. Det er ikke let at uddrage en persons værdier direkte af hans eller hendes personlighed, fordi værdier vedrører en persons private dagsorden, noget som han eller hun måske ikke altid bryder sig om at dele med andre. Det er ikke let at uddrage en persons værdier direkte af hans eller hendes personlighed, fordi værdier vedrører en persons private dagsorden, noget som han eller hun måske ikke altid bryder sig om at dele med Rapporten er baseret på Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI). andre. Den opsummerer dine værdier og beskriver den kultur, du vil trives i, og som du vil skabe, hvis du er leder. Resultaterne bygger på Hogans globale forskning i ledelse og henvender sig til specialister og ledere. På næste side vises din Værdi Profil grafisk. På de følgende sider fortolkes dine scores - skala for skala. Bemærk at scores mellem den 66. og den 0. percentil er høje, scores mellem den 35. og den 65. percentil er middel, og at scores mellem 0 og den 34. percentil er lave. Høje scores viser de vigtigste motivationsfaktorer for dig i arbejdslivet, middelscores viser dine interesser, og lave scores viser temaer, som ikke motiverer dig. HVORDAN KAN RAPPORTEN ANVENDES? Disse oplysninger kan anvendes på tre måder. For det første kan de anvendes til at vurdere, hvor godt dine interesser og værdier passer til dit job. MVPI rapporten kan således bidrage til at bedømme dit nuværende erhvervsvalg. For det andet kan rapporten bruges til at bedømme, hvor godt dine kerneværdier passer sammen med virksomhedskulturen. Ligegyldigt hvor velkvalificeret du måtte være, vil du sjældent have succes i en virksomhedskultur, hvor dine værdier ikke er forenelige med den herskende kultur. Endelig er der nogle værdier, der fremmer og nogle værdier, der hæmmer en persons præstation. Denne rapport omhandler også disse aspekter. VIRKSOMHEDSKULTUR Det er også vigtigt at bemærke, at topledelsens værdier i en organisation definerer virksomhedskulturen. MVPI rapporten er den bedste enkeltstående metode til at beskrive en virksomhedskultur. Se blot på den gennemsnitlige MVPI profil for topledelsen. Det er virksomhedskulturen - det, der værdsættes, det, der ikke værdsættes, og det, der aktivt søges begrænset. I D : H A J o h n D o e

3 DEFINITIONER De ti MVPI skalaer defineres nedenfor. Status Magt Livsnydelse Socialt Engagement Relationer Traditioner Sikkerhed Økonomi Æstetik Videnskab Et ønske om at blive kendt, set, synlig og berømt og en livsstil, der er styret af en søgen efter chancer for at blive bemærket og af drømme om berømmelse og store præstationer, ligegyldigt om de går i opfyldelse eller ej. Et ønske om at lykkes, få ting til at ske, gøre en forskel og leve sin konkurrencelyst ud. Søgen efter underholdning, spænding, fornøjelse og en livsstil, der er organiseret omkring det at spise, drikke og dyrke selskabelighed. Et ønske om at hjælpe andre, en bekymring om de mindre heldiges velbefindende og en livsstil, der er organiseret omkring at tjene samfundet og at forbedre menneskeheden. Drejer sig om at have behov for og at nyde hyppige og varierede sociale kontakter og en livsstil, der er organiseret omkring det at omgås andre socialt. En tro på og forpligtelse over for gammeldags dyder såsom familie, mådehold, hårdt arbejde, passende social adfærd og en livsstil, der afspejler disse værdier. Et behov for forudsigelighed og struktur og bestræbelser på at undgå risici og usikkerhed - særligt inden for arbejdslivet - og en livsstil, der er organiseret omkring det at minimere fejl og misforståelser. En interesse for at tjene penge, at få økonomisk overskud, at finde nye forretningsmuligheder og en livsstil, der er organiseret omkring investeringer og finansiel planlægning. Et behov for at udtrykke sig selv, for kvalitet, en interesse i, hvordan ting ser ud, føles og lyder og nøje opmærksomhed på, hvordan produkter fremtræder. Drejer sig om at være interesseret i videnskab, at være godt tilpas med teknologi og at foretrække data-baserede - som en modsætning til intuitive - beslutninger, og at ønske at vide, hvordan ting fungerer. I D : H A J o h n D o e

4 MVPI PROFIL SIKKERHED I D : H A J o h n D o e

5 STATUS Et ønske om at være anerkendt, synlig og kendt. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du kan godt lide ros og anerkendelse, og du værdsætter, at dine præstationer bemærkes; dog er ros ikke nødvendigvis en drivende faktor for din adfærd. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, hvor der er lejlighed til at omgås, og hvor præstationer anerkendes. Selv om du godt kan lide positiv opmærksomhed, så er du også parat til at dele ros med andre og til at anerkende andres præstationer. Du lægger sandsynligvis vægt på at rose gode præstationer, men du kan muligvis ikke se betydningen af regelmæssig personlig opmærksomhed som en måde at motivere dine medarbejdere på. Du skaber sandsynligvis et samarbejdsmiljø, hvor medlemmerne af teamet ligeledes er parate til at dele anerkendelse med andre. Når du omgås andre, er du interesseret i de resultater, de skaber, og du er parat til at fortælle dem det. Du vil også være parat til at kommunikere succeshistorier videre til topledelsen. Det miljø, du fremelsker, vil: Opfordre til, at folk roses offentligt og privat for individuelle præstationer. Værdsætte socialt netværksarbejde. Opmuntre til deltagelse i synlige aktiviteter i virksomhedens regi. Søge at begrænse kollegaers/medarbejderes indbyrdes konkurrence for at opnå anerkendelse. Du vil kunne lide at arbejde i en organisation, hvor man bliver belønnet for sine præstationer. Det omfatter, at virksomheden anerkender resultater og faglige præstationer. Du vil også kunne lide at arbejde i en atmosfære, hvor folk lægger mærke til og fejrer andres succeser. I D : H A J o h n D o e

6 MAGT Et ønske om udfordringer, konkurrence, resultater og succes. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du foretrækker opgaver, der giver dig ansvar og mulighed for at bestemme. Du ønsker at være en succes og er parat til at arbejde hårdt for at nå dette mål. Du foretrækker et arbejdsmiljø, hvor du kan gøre en forskel, og du bryder dig ikke om at arbejde sammen med uambitiøse mennesker. Du foretrækker at lede et energisk team, der ved, hvor de skal hen. Selv om du er stolt over dine resultater, foretrækker du at skabe balance mellem arbejde og privatliv. Du er parat til at lytte, til at lade andre tage styringen og til at indtage et standpunkt. Du opretholder en afbalanceret tilgangsvinkel til udfordringer, konkurrence og status. Selv om du anerkender betydningen af målsætninger, når det gælder at motivere andre, ved du også, hvor meget arbejde de realistisk set kan klare. Du foretrækker at udøve ledelse ved at overbevise andre om din vision og ved at få dem til at samarbejde. Vær opmærksom på, at du retter gruppens vision ind efter organisationens vision. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på kompetence og interpersonelle færdigheder. Afveje samarbejde mod det at opnå resultater. Lade andre være med til at tage beslutninger. Støtte dine medarbejderes evne til at få tingene gjort. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, hvis vision og værdier lægger vægt på præstationer, produktivitet, succes og resultater. Dette gælder lederrollen såvel som muligheden for at motivere og give andre beføjelser. Du vil også kunne lide at arbejde sammen med mennesker, der tager initativ, får tingene gjort og er entusiastiske, når det drejer sig om at nå deres mål. I D : H A J o h n D o e

7 LIVSNYDELSE Et ønske om underholdning, spænding, afveksling og en livsstil, der er organiseret omkring god mad, gode drikkevarer og underholdning. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du ved, hvordan man finder en balance mellem arbejde og leg, mellem at have det sjovt og få arbejdet gjort. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, der er nogenlunde fleksibelt, og som giver mulighed for, at lederen foretager sine egne prioriteringer. Du vil ikke kunne lide at arbejde sammen med mennesker, der ikke ved, hvordan man slapper af, og du foretrækker at omgås medlemmer af teamet, som også ved, hvordan man skaber balance mellem at arbejde og at nyde livet. Selv om du har også lyst til at have det sjovt, værdsætter du mådehold. Du har dine seriøse og dine legende sider, og du er klar over behovet for, at der lejlighedsvis gives mulighed for, at man kan slappe af og have det sjovt væk fra jobbet. Du vil fremme et miljø, som skaber balance mellem såvel arbejde som ikke-arbejdsrelaterede emner. Hvis din organisation lægger vægt på hurtigt tempo, lange arbejdsdage og intenst engagement, vil dine kollegaer/medarbejdere værdsætte din respekt for afslapning og fritid. Fortsæt med at finde måder, hvorpå du kan gøre det produktivt og alligevel sjovt at være på arbejde. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på at skabe balance mellem arbejde og fornøjelse. Være fleksibelt og åbent over for forslag. Tillade folk at have det sjovt, når de har fuldført krævende projekter. Være afslappet, men seriøst, når det kræves. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, der lægger vægt på en fleksibel tilgang til jobbet. Sådanne organisationer værdsætter medarbejdere, der er udtryksfulde og sjove, men som også kan udføre deres opgaver effektivt. Du vil holde af at arbejde, hvor folk er entusiastiske og kan lide det arbejde, de udfører. I D : H A J o h n D o e

8 SOCIALT ENGAGEMENT Et ønske om at tjene andre, at forbedre samfundet og at hjælpe de mindre heldige. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Som leder foretrækker du at opretholde en balance mellem virksomhedens behov og medarbejdernes personlige interesser. Selv om du vil udvise interesse for dine kollegaers arbejdsbelastning og problemer, foretrækker du at arbejde sammen med mennesker, der kan afbalancere deres arbejdsmæssige ansvar med deres personlige liv. Selv om du måske kan lide at hjælpe andre, vil du sandsynligvis ikke vie dit liv til velgørende formål eller bruge tid som frivillig i hjælpeorganisationer. Der er større sandsynlighed for, at du vil bidrage med penge end med tid for at hjælpe andre. Du foretrækker sandsynligvis at holde dine forretningsanliggender adskilt fra dine mere velgørende aktiviteter. Når du har med andre at gøre, har du en tendens til at være lydhør, og du viser interesse for personaleproblemer, men det er ikke sandsynligt, at du vil lade disse emner tage din tid. Dine kollegaer/medarbejdere værdsætter måske din "bliv mig fra livet" indstilling, når samfundet presser virksomheden til at yde noget eller involvere sig. Det miljø, du fremelsker, vil: Opfordre kollegaer til at hjælpe hinanden og til at tilbyde deres tid. Lægge vægt på medarbejdernes etik samt præstationer og resultater. Afveje præstationskrav mod opmærksomhed på etik. Du bryder dig måske ikke om at arbejde for en organisation, der lægger vægt på, at de ansatte yder samfundsnyttigt arbejde og udfører andre aktiviteter med henblik på at forbedre samfundet og miljøet. Du vil dog kunne lide at arbejde i en organisation, der forsøger at afbalancere forretningen med social ansvarlighed. I D : H A J o h n D o e

9 RELATIONER Et behov for hyppig og varieret social kontakt og en livsstil, der er organiseret omkring møder og sammenkomster. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Som leder vil du lægge vægt på at holde dig i kontakt med kollegaer og medarbejdere og på at give dem feedback. Du vil kunne lide at arbejde sammen med personer, der er selvstændige, såvel som sammen med personer, der har brug for retningslinier. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, der kræver teamwork og gruppeprocesser og vil ikke bryde dig om at arbejde helt alene i længere perioder. Du har ikke noget påtrængende behov for at omgås andre; det at omgås socialt med venner og kollegaer er ikke din primære motiverende faktor. Uanset om du er udadvendt eller genert, så er du stadig rimeligt tilgængelig for dine kollegaer og medarbejdere. Du sætter sandsynligvis pris på såvel selvstændighed som samarbejde. Du vil fremme et miljø, som tager hensyn til både sociale behov og faglige emner. Du vil arbejde på at udvikle relationer til andre, og du vil byde folk velkommen i dit team. Du vil være opmærksom på at holde andre informeret og vil tage dig tid til at diskutere, hvordan teamet arbejder sammen. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på at skabe eksterne kontakter. Være åbent over for netværk og alliancer uden for organisationen. Støtte både deltagelse i teamwork og selvstændigt arbejde. Du vil være mest tilfreds ved at arbejde i en organisation, hvis kultur lægger vægt på en blanding af team-orienteret og selvstændigt arbejde. Dette miljø indebærer at arbejde på fælles projekter, at arbejde mod teamets mål og at samarbejde med andre. Endvidere vil du værdsætte individuelle bidrag. Du vil også kunne lide at arbejde i en organisation, der værdsætter folk, som er gode til at kommunikere, som lytter og som respekterer andres behov for at udtrykke deres mening. I D : H A J o h n D o e

10 TRADITIONER Interesse for traditionel moral, familieværdier og en livsstil, der er styret af veletablerede normer for social adfærd. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du vil foretrække en noget formel og traditionel lederstil med klare roller og ansvarsområder. Du vil belønne hårdt arbejde og loyalitet, undgå at foretage forandringer for forandringernes skyld og tage forsigtige beslutninger. Selv om du måske godt kan lide at gøre ting på nye måder, værdsætter du også de adfærdsmæssige retningslinier, som traditioner og standardprocedurer anviser. Din upartiske og moderate indstilling gør, at du kommer fint ud af det med de fleste andre, ligegyldigt hvilke holdninger de måtte have. Du vil skabe balance mellem på den ene side at arbejde udviklingsorienteret og på den anden side at respektere fastlagte procedurer. Dine kollegaer/medarbejdere vil opfatte dig som en person, der er parat til at prøve noget nyt, hvis det fremmer organisationens fremdrift og vision. Det arbejdsklima, du skaber, vil fastholde traditioner, der har en positiv indflydelse på organisationen, men vil også stille spørgsmålstegn ved de traditioner og ritualer, der ikke længere er relevante på grund af organisationens struktur og vision. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på at opretholde traditioner og historie. Respektere individuelle synspunkter og fremme tolerance over for forskelligheder. Være åben over for innovation, når det er passende. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, hvis vision og værdier fremhæver integritet, respekt, værdighed, principper og familieværdier. Dette miljø belønner forpligtelse, hårdt arbejde, disciplin og loyalitet over for organisationen. I D : H A J o h n D o e

11 SIKKERHED Et behov for struktur, orden og forudsigelighed og en livsstil, der er organiseret omkring planlægning af fremtiden og en minimering af finansielle risici, jobusikkerhed og kritik. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du skaber en god balance mellem at løbe en risiko, når det er på sin plads og undgå det, når det ikke er på sin plads. Dvs. du vil hellere være sikker end fortryde. Du vil foretrække at arbejde sammen med mennesker, der er disciplinerede, omhyggelige, realistiske, som bevarer fokus på opgaven og ikke overskrider grænserne. Dine overordnede vil værdsætte din praktiske sans; dine medarbejdere vil værdsætte, at du ikke gør noget, der kommer bag på dem. Du tror på, at man skal bibeholde et stabilt arbejdsmiljø, selv om du også værdsætter betydningen af at give folk lejlighed til at avancere karrieremæssigt. Du vil have en tendens til at skabe en kultur, der værdsætter det at løbe en kalkuleret risiko. Du er med andre ord parat til at løbe en risiko, når du finder det hensigtsmæssigt. Din stabilitet og vilje til at respektere organisationens politik vil bevirke, at du og dine medarbejdere får et ry som "gode virksomhedsborgere". Dog kan du hæmme fremskridt og frustrere de mere ivrige, hvis du er for forsigtig. Det miljø, du fremelsker, vil: Mindske de økonomiske risici. Opmuntre kollegaer/medarbejdere til at planlægge deres fremtidige karriere. Give feedback ved hjælp af formelle procedurer. Være innovativt, når det er fornuftigt og ikke blot på mode. Du vil have det bedst med at arbejde i en organisation, der værdsætter fastlagte procedurer. Dette indebærer også, at man accepterer og anerkender virksomhedens politikker og kontrolsystemer. Du vil også kunne lide at arbejde i en organisation med et stabilt, forudsigeligt miljø og et erfarent ledelsesteam. I D : H A J o h n D o e

12 ØKONOMI Interesse for at tjene penge, at få en fortjeneste, at finde forretningsmuligheder og en livsstil, der er organiseret omkring investeringer og finansiel planlægning. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du vil forsøge at skabe balance mellem dit privatliv og dit arbejdsliv. Penge er ikke den eneste motiverende faktor for dig. På jobbet vil andre prioriteter interessere dig lige så meget som kompensation. Du er hverken optaget af eller ligeglad med penge. Du forstår og drager fordel af, at nogle mennesker motiveres mere af anerkendelse end af penge. Din realistiske sans og dine afbalancerede interesser gør det muligt for dig at udvikle et miljø, som lægger lige så megen vægt på faglig tilfredsstillelse som på økonomisk succes. Selv om det dominerende mål for andre afdelinger måske er at øge indtjeningen, er det usandsynligt, at det er din eneste strategi, når det drejer sig om at motivere andre. Dette er vigtigt, da forskning viser, at for ca. halvdelen af arbejdsstyrken er penge ikke er den primære motiverende faktor. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på en balance mellem økonomisk succes og personlige interesser. Anvende en lang række forskellige strategier til at motivere medarbejdere, herunder anerkendelse. Fokusere på såvel personaleudvikling som på bundlinien. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, hvis kultur lægger vægt på såvel forretningsmæssig succes som personlig tilfredsstillelse. Et sådant miljø byder på de økonomiske incitamenter og muligheder for at opnå anerkendelse, som er bestemt af i hvilken grad man bidrager til bundlinien, men værdsætter ligeledes betydningen af at afbalancere arbejde og privatliv. I D : H A J o h n D o e

13 ÆSTETIK Interesse for kunst, litteratur og musik og en livsstil, der er styret af emner såsom stil, kultur, god smag og lysten til at underholde. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Som leder vil du værdsætte originalitet og kreativitet, i den udstrækning det er en hjælp til at nå resultaterne. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, hvor opmærksomheden på tekniske detaljer afbalanceres af muligheden for at udtrykke sig kreativt. Folk med profiler, der ligner din, har kunstneriske værdier; det er dog ikke de mest dominerende faktorer i deres liv. Selv om du måske ikke ønsker at tage føringen, når det drejer sig om emner såsom hvordan et produkt præsenterer sig eller produktets brand, vil du forsøge at støtte andre i deres bestræbelser på at forbedre organisationens markedsføring og den måde, hvorpå organisationen i øvrigt præsenterer sig offentligt. Du foretrækker måske at ignorere nye politikker og procedurer, indtil deres værdi er blevet bevist. Du værdsætter måske til en vis grad kreativt input fra andre, men du anerkender også det praktiske behov for at få et stykke arbejde gjort. Du vil sandsynligvis ikke bruge megen tid på at gennemgå din organisations design-, medie- eller reklamefremstød. Det miljø, du fremelsker, vil: Være kendetegnet ved såvel attraktive omgivelser som forretningsmæssig effektivitet. Lægge moderat vægt på innovation. Værdsætte kreativitet, der er afbalanceret mod det praktiske. Lægge større vægt på produktets indhold end på, hvordan det præsenterer sig. Du vil være tilfreds med at arbejde i en organisation, der lægger vægt på såvel kvalitet som anvendelighed. Et sådant miljø har høje standarder for produkter, tjenesteydelser og præstation, men forstår også værdien af at have personer, som er kreative, som tænker ud over de givne rammer, og som bidrager til et idéskabende arbejdsmiljø. I D : H A J o h n D o e

14 VIDENSKAB Interesse for nye ideer, teknologi og en rationel og data-baseret tilgangsvinkel til problemløsning. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du er tryg ved teknologi og kan godt lide at løse problemer. Selv om du måske ikke påtager dig lederrollen, når det drejer sig om at tage teknologiske initiativer, vil du ikke modarbejde nye systemer. Endvidere er du interesseret i at forstå nye teknologiske tilgangsvinkler til forretningen, særligt når de praktiske fordele herved er tydelige. Du vil skabe en balance mellem analyse og handling. Da du er fortrolig med såvel databaseret som intuitiv problemløsning, vil du sandsynligvis involvere andre i at finde løsninger, ligesom du også selv vil udforske ideer. Du foretrækker at anvende såvel faktuelle data som erfaring som dit beslutningsgrundlag. Den tilgangsvinkel, som du sandsynligvis vil anvende i forhold til medarbejdere, drejer sig om at finde en løsning, der er til at arbejde med, som tager højde for tidsbegrænsninger, praktikalitet, omkostninger og slutresultater. Du vil anvende teknologi som et middel til at forbedre løsninger snarere end til at dominere løsninger. Vær sikker på, at du bibeholder dit teams fokus på de beslutninger, der skal tages, den bedste måde at tage dem på og de organisatoriske implikationer af de foreslåede løsninger. Når du har med andre at gøre, vil du fokusere ikke blot på resultaterne, men også på implementeringen og de langsigtede konsekvenser af de beslutninger, du tager. Det miljø, du fremelsker, vil: Værdsætte såvel databaseret som intuitiv beslutningstagning. Anvende teknologi til at løse (ikke skabe) problemer. Anvende forskellige problemløsningsaktiviteter til at opfylde virksomhedens behov. Ikke lægge vægt på teknologi for teknologiens skyld. I D : H A J o h n D o e

15 Du vil være tilfreds med at arbejde i en organisation, der værdsætter anvendelsen af ny viden, teknologi og analytiske strategier. Et miljø, der sætter høje standarder for produktudvikling, leverance af tjenesteydelser og udvikling af medarbejdere. Du vil også kunne lide at arbejde i en organisation, som værdsætter rationel, databaseret problemløsning såvel som fremtidsorienterede måder at tænke på samt langsigtet planlægning. I D : H A J o h n D o e

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: 22 Juni 2011 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Tirsdag den 10. juni 2008 Kl. 11:30 12:30 Esbjerg Niels Bohrs Vej 9 6700 Esbjerg Mennesket i organisationen Værdier, moral & etik CSR Mangfoldighedsledelse

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Christina Sullivan 2015-06-12

Christina Sullivan 2015-06-12 Christina Sullivan 2015-06-12 Indholdsfortegnelse Overblik Velkommen Deklaration Struktur Indexering Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Spørgsmål med højest og lavest score Behov

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere