S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: John Doe ID: HA Dato: Maj v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m s, I n c. A l l e r e t t i g h e d e r f o r b e h o l d e s.

2 BAGGRUND Values Rapport (MVPI) identificerer en persons kerneværdier og mål og de aktiviteter, som han eller hun kan lide, og som giver mening i hans eller hendes liv. Disse værdier, mål og aktiviteter er en del af en persons identitet. Derfor er de en persons vigtigste motivation - de udgør det, som en person ønsker og stræber efter at opnå. Desuden foretrækker de fleste mennesker at arbejde sammen med nogen, der deler deres værdier, bryder sig ikke om dem, der ikke deler deres værdier og trives bedst, når de arbejder i miljøer, som stemmer overens med deres værdier. Derimod finder folk det belastende at være nødt til at handle i modstrid med deres værdier. Det er ikke let at uddrage en persons værdier direkte af hans eller hendes personlighed, fordi værdier vedrører en persons private dagsorden, noget som han eller hun måske ikke altid bryder sig om at dele med andre. Det er ikke let at uddrage en persons værdier direkte af hans eller hendes personlighed, fordi værdier vedrører en persons private dagsorden, noget som han eller hun måske ikke altid bryder sig om at dele med Rapporten er baseret på Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI). andre. Den opsummerer dine værdier og beskriver den kultur, du vil trives i, og som du vil skabe, hvis du er leder. Resultaterne bygger på Hogans globale forskning i ledelse og henvender sig til specialister og ledere. På næste side vises din Værdi Profil grafisk. På de følgende sider fortolkes dine scores - skala for skala. Bemærk at scores mellem den 66. og den 0. percentil er høje, scores mellem den 35. og den 65. percentil er middel, og at scores mellem 0 og den 34. percentil er lave. Høje scores viser de vigtigste motivationsfaktorer for dig i arbejdslivet, middelscores viser dine interesser, og lave scores viser temaer, som ikke motiverer dig. HVORDAN KAN RAPPORTEN ANVENDES? Disse oplysninger kan anvendes på tre måder. For det første kan de anvendes til at vurdere, hvor godt dine interesser og værdier passer til dit job. MVPI rapporten kan således bidrage til at bedømme dit nuværende erhvervsvalg. For det andet kan rapporten bruges til at bedømme, hvor godt dine kerneværdier passer sammen med virksomhedskulturen. Ligegyldigt hvor velkvalificeret du måtte være, vil du sjældent have succes i en virksomhedskultur, hvor dine værdier ikke er forenelige med den herskende kultur. Endelig er der nogle værdier, der fremmer og nogle værdier, der hæmmer en persons præstation. Denne rapport omhandler også disse aspekter. VIRKSOMHEDSKULTUR Det er også vigtigt at bemærke, at topledelsens værdier i en organisation definerer virksomhedskulturen. MVPI rapporten er den bedste enkeltstående metode til at beskrive en virksomhedskultur. Se blot på den gennemsnitlige MVPI profil for topledelsen. Det er virksomhedskulturen - det, der værdsættes, det, der ikke værdsættes, og det, der aktivt søges begrænset. I D : H A J o h n D o e

3 DEFINITIONER De ti MVPI skalaer defineres nedenfor. Status Magt Livsnydelse Socialt Engagement Relationer Traditioner Sikkerhed Økonomi Æstetik Videnskab Et ønske om at blive kendt, set, synlig og berømt og en livsstil, der er styret af en søgen efter chancer for at blive bemærket og af drømme om berømmelse og store præstationer, ligegyldigt om de går i opfyldelse eller ej. Et ønske om at lykkes, få ting til at ske, gøre en forskel og leve sin konkurrencelyst ud. Søgen efter underholdning, spænding, fornøjelse og en livsstil, der er organiseret omkring det at spise, drikke og dyrke selskabelighed. Et ønske om at hjælpe andre, en bekymring om de mindre heldiges velbefindende og en livsstil, der er organiseret omkring at tjene samfundet og at forbedre menneskeheden. Drejer sig om at have behov for og at nyde hyppige og varierede sociale kontakter og en livsstil, der er organiseret omkring det at omgås andre socialt. En tro på og forpligtelse over for gammeldags dyder såsom familie, mådehold, hårdt arbejde, passende social adfærd og en livsstil, der afspejler disse værdier. Et behov for forudsigelighed og struktur og bestræbelser på at undgå risici og usikkerhed - særligt inden for arbejdslivet - og en livsstil, der er organiseret omkring det at minimere fejl og misforståelser. En interesse for at tjene penge, at få økonomisk overskud, at finde nye forretningsmuligheder og en livsstil, der er organiseret omkring investeringer og finansiel planlægning. Et behov for at udtrykke sig selv, for kvalitet, en interesse i, hvordan ting ser ud, føles og lyder og nøje opmærksomhed på, hvordan produkter fremtræder. Drejer sig om at være interesseret i videnskab, at være godt tilpas med teknologi og at foretrække data-baserede - som en modsætning til intuitive - beslutninger, og at ønske at vide, hvordan ting fungerer. I D : H A J o h n D o e

4 MVPI PROFIL SIKKERHED I D : H A J o h n D o e

5 STATUS Et ønske om at være anerkendt, synlig og kendt. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du kan godt lide ros og anerkendelse, og du værdsætter, at dine præstationer bemærkes; dog er ros ikke nødvendigvis en drivende faktor for din adfærd. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, hvor der er lejlighed til at omgås, og hvor præstationer anerkendes. Selv om du godt kan lide positiv opmærksomhed, så er du også parat til at dele ros med andre og til at anerkende andres præstationer. Du lægger sandsynligvis vægt på at rose gode præstationer, men du kan muligvis ikke se betydningen af regelmæssig personlig opmærksomhed som en måde at motivere dine medarbejdere på. Du skaber sandsynligvis et samarbejdsmiljø, hvor medlemmerne af teamet ligeledes er parate til at dele anerkendelse med andre. Når du omgås andre, er du interesseret i de resultater, de skaber, og du er parat til at fortælle dem det. Du vil også være parat til at kommunikere succeshistorier videre til topledelsen. Det miljø, du fremelsker, vil: Opfordre til, at folk roses offentligt og privat for individuelle præstationer. Værdsætte socialt netværksarbejde. Opmuntre til deltagelse i synlige aktiviteter i virksomhedens regi. Søge at begrænse kollegaers/medarbejderes indbyrdes konkurrence for at opnå anerkendelse. Du vil kunne lide at arbejde i en organisation, hvor man bliver belønnet for sine præstationer. Det omfatter, at virksomheden anerkender resultater og faglige præstationer. Du vil også kunne lide at arbejde i en atmosfære, hvor folk lægger mærke til og fejrer andres succeser. I D : H A J o h n D o e

6 MAGT Et ønske om udfordringer, konkurrence, resultater og succes. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du foretrækker opgaver, der giver dig ansvar og mulighed for at bestemme. Du ønsker at være en succes og er parat til at arbejde hårdt for at nå dette mål. Du foretrækker et arbejdsmiljø, hvor du kan gøre en forskel, og du bryder dig ikke om at arbejde sammen med uambitiøse mennesker. Du foretrækker at lede et energisk team, der ved, hvor de skal hen. Selv om du er stolt over dine resultater, foretrækker du at skabe balance mellem arbejde og privatliv. Du er parat til at lytte, til at lade andre tage styringen og til at indtage et standpunkt. Du opretholder en afbalanceret tilgangsvinkel til udfordringer, konkurrence og status. Selv om du anerkender betydningen af målsætninger, når det gælder at motivere andre, ved du også, hvor meget arbejde de realistisk set kan klare. Du foretrækker at udøve ledelse ved at overbevise andre om din vision og ved at få dem til at samarbejde. Vær opmærksom på, at du retter gruppens vision ind efter organisationens vision. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på kompetence og interpersonelle færdigheder. Afveje samarbejde mod det at opnå resultater. Lade andre være med til at tage beslutninger. Støtte dine medarbejderes evne til at få tingene gjort. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, hvis vision og værdier lægger vægt på præstationer, produktivitet, succes og resultater. Dette gælder lederrollen såvel som muligheden for at motivere og give andre beføjelser. Du vil også kunne lide at arbejde sammen med mennesker, der tager initativ, får tingene gjort og er entusiastiske, når det drejer sig om at nå deres mål. I D : H A J o h n D o e

7 LIVSNYDELSE Et ønske om underholdning, spænding, afveksling og en livsstil, der er organiseret omkring god mad, gode drikkevarer og underholdning. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du ved, hvordan man finder en balance mellem arbejde og leg, mellem at have det sjovt og få arbejdet gjort. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, der er nogenlunde fleksibelt, og som giver mulighed for, at lederen foretager sine egne prioriteringer. Du vil ikke kunne lide at arbejde sammen med mennesker, der ikke ved, hvordan man slapper af, og du foretrækker at omgås medlemmer af teamet, som også ved, hvordan man skaber balance mellem at arbejde og at nyde livet. Selv om du har også lyst til at have det sjovt, værdsætter du mådehold. Du har dine seriøse og dine legende sider, og du er klar over behovet for, at der lejlighedsvis gives mulighed for, at man kan slappe af og have det sjovt væk fra jobbet. Du vil fremme et miljø, som skaber balance mellem såvel arbejde som ikke-arbejdsrelaterede emner. Hvis din organisation lægger vægt på hurtigt tempo, lange arbejdsdage og intenst engagement, vil dine kollegaer/medarbejdere værdsætte din respekt for afslapning og fritid. Fortsæt med at finde måder, hvorpå du kan gøre det produktivt og alligevel sjovt at være på arbejde. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på at skabe balance mellem arbejde og fornøjelse. Være fleksibelt og åbent over for forslag. Tillade folk at have det sjovt, når de har fuldført krævende projekter. Være afslappet, men seriøst, når det kræves. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, der lægger vægt på en fleksibel tilgang til jobbet. Sådanne organisationer værdsætter medarbejdere, der er udtryksfulde og sjove, men som også kan udføre deres opgaver effektivt. Du vil holde af at arbejde, hvor folk er entusiastiske og kan lide det arbejde, de udfører. I D : H A J o h n D o e

8 SOCIALT ENGAGEMENT Et ønske om at tjene andre, at forbedre samfundet og at hjælpe de mindre heldige. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Som leder foretrækker du at opretholde en balance mellem virksomhedens behov og medarbejdernes personlige interesser. Selv om du vil udvise interesse for dine kollegaers arbejdsbelastning og problemer, foretrækker du at arbejde sammen med mennesker, der kan afbalancere deres arbejdsmæssige ansvar med deres personlige liv. Selv om du måske kan lide at hjælpe andre, vil du sandsynligvis ikke vie dit liv til velgørende formål eller bruge tid som frivillig i hjælpeorganisationer. Der er større sandsynlighed for, at du vil bidrage med penge end med tid for at hjælpe andre. Du foretrækker sandsynligvis at holde dine forretningsanliggender adskilt fra dine mere velgørende aktiviteter. Når du har med andre at gøre, har du en tendens til at være lydhør, og du viser interesse for personaleproblemer, men det er ikke sandsynligt, at du vil lade disse emner tage din tid. Dine kollegaer/medarbejdere værdsætter måske din "bliv mig fra livet" indstilling, når samfundet presser virksomheden til at yde noget eller involvere sig. Det miljø, du fremelsker, vil: Opfordre kollegaer til at hjælpe hinanden og til at tilbyde deres tid. Lægge vægt på medarbejdernes etik samt præstationer og resultater. Afveje præstationskrav mod opmærksomhed på etik. Du bryder dig måske ikke om at arbejde for en organisation, der lægger vægt på, at de ansatte yder samfundsnyttigt arbejde og udfører andre aktiviteter med henblik på at forbedre samfundet og miljøet. Du vil dog kunne lide at arbejde i en organisation, der forsøger at afbalancere forretningen med social ansvarlighed. I D : H A J o h n D o e

9 RELATIONER Et behov for hyppig og varieret social kontakt og en livsstil, der er organiseret omkring møder og sammenkomster. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Som leder vil du lægge vægt på at holde dig i kontakt med kollegaer og medarbejdere og på at give dem feedback. Du vil kunne lide at arbejde sammen med personer, der er selvstændige, såvel som sammen med personer, der har brug for retningslinier. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, der kræver teamwork og gruppeprocesser og vil ikke bryde dig om at arbejde helt alene i længere perioder. Du har ikke noget påtrængende behov for at omgås andre; det at omgås socialt med venner og kollegaer er ikke din primære motiverende faktor. Uanset om du er udadvendt eller genert, så er du stadig rimeligt tilgængelig for dine kollegaer og medarbejdere. Du sætter sandsynligvis pris på såvel selvstændighed som samarbejde. Du vil fremme et miljø, som tager hensyn til både sociale behov og faglige emner. Du vil arbejde på at udvikle relationer til andre, og du vil byde folk velkommen i dit team. Du vil være opmærksom på at holde andre informeret og vil tage dig tid til at diskutere, hvordan teamet arbejder sammen. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på at skabe eksterne kontakter. Være åbent over for netværk og alliancer uden for organisationen. Støtte både deltagelse i teamwork og selvstændigt arbejde. Du vil være mest tilfreds ved at arbejde i en organisation, hvis kultur lægger vægt på en blanding af team-orienteret og selvstændigt arbejde. Dette miljø indebærer at arbejde på fælles projekter, at arbejde mod teamets mål og at samarbejde med andre. Endvidere vil du værdsætte individuelle bidrag. Du vil også kunne lide at arbejde i en organisation, der værdsætter folk, som er gode til at kommunikere, som lytter og som respekterer andres behov for at udtrykke deres mening. I D : H A J o h n D o e

10 TRADITIONER Interesse for traditionel moral, familieværdier og en livsstil, der er styret af veletablerede normer for social adfærd. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du vil foretrække en noget formel og traditionel lederstil med klare roller og ansvarsområder. Du vil belønne hårdt arbejde og loyalitet, undgå at foretage forandringer for forandringernes skyld og tage forsigtige beslutninger. Selv om du måske godt kan lide at gøre ting på nye måder, værdsætter du også de adfærdsmæssige retningslinier, som traditioner og standardprocedurer anviser. Din upartiske og moderate indstilling gør, at du kommer fint ud af det med de fleste andre, ligegyldigt hvilke holdninger de måtte have. Du vil skabe balance mellem på den ene side at arbejde udviklingsorienteret og på den anden side at respektere fastlagte procedurer. Dine kollegaer/medarbejdere vil opfatte dig som en person, der er parat til at prøve noget nyt, hvis det fremmer organisationens fremdrift og vision. Det arbejdsklima, du skaber, vil fastholde traditioner, der har en positiv indflydelse på organisationen, men vil også stille spørgsmålstegn ved de traditioner og ritualer, der ikke længere er relevante på grund af organisationens struktur og vision. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på at opretholde traditioner og historie. Respektere individuelle synspunkter og fremme tolerance over for forskelligheder. Være åben over for innovation, når det er passende. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, hvis vision og værdier fremhæver integritet, respekt, værdighed, principper og familieværdier. Dette miljø belønner forpligtelse, hårdt arbejde, disciplin og loyalitet over for organisationen. I D : H A J o h n D o e

11 SIKKERHED Et behov for struktur, orden og forudsigelighed og en livsstil, der er organiseret omkring planlægning af fremtiden og en minimering af finansielle risici, jobusikkerhed og kritik. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du skaber en god balance mellem at løbe en risiko, når det er på sin plads og undgå det, når det ikke er på sin plads. Dvs. du vil hellere være sikker end fortryde. Du vil foretrække at arbejde sammen med mennesker, der er disciplinerede, omhyggelige, realistiske, som bevarer fokus på opgaven og ikke overskrider grænserne. Dine overordnede vil værdsætte din praktiske sans; dine medarbejdere vil værdsætte, at du ikke gør noget, der kommer bag på dem. Du tror på, at man skal bibeholde et stabilt arbejdsmiljø, selv om du også værdsætter betydningen af at give folk lejlighed til at avancere karrieremæssigt. Du vil have en tendens til at skabe en kultur, der værdsætter det at løbe en kalkuleret risiko. Du er med andre ord parat til at løbe en risiko, når du finder det hensigtsmæssigt. Din stabilitet og vilje til at respektere organisationens politik vil bevirke, at du og dine medarbejdere får et ry som "gode virksomhedsborgere". Dog kan du hæmme fremskridt og frustrere de mere ivrige, hvis du er for forsigtig. Det miljø, du fremelsker, vil: Mindske de økonomiske risici. Opmuntre kollegaer/medarbejdere til at planlægge deres fremtidige karriere. Give feedback ved hjælp af formelle procedurer. Være innovativt, når det er fornuftigt og ikke blot på mode. Du vil have det bedst med at arbejde i en organisation, der værdsætter fastlagte procedurer. Dette indebærer også, at man accepterer og anerkender virksomhedens politikker og kontrolsystemer. Du vil også kunne lide at arbejde i en organisation med et stabilt, forudsigeligt miljø og et erfarent ledelsesteam. I D : H A J o h n D o e

12 ØKONOMI Interesse for at tjene penge, at få en fortjeneste, at finde forretningsmuligheder og en livsstil, der er organiseret omkring investeringer og finansiel planlægning. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du vil forsøge at skabe balance mellem dit privatliv og dit arbejdsliv. Penge er ikke den eneste motiverende faktor for dig. På jobbet vil andre prioriteter interessere dig lige så meget som kompensation. Du er hverken optaget af eller ligeglad med penge. Du forstår og drager fordel af, at nogle mennesker motiveres mere af anerkendelse end af penge. Din realistiske sans og dine afbalancerede interesser gør det muligt for dig at udvikle et miljø, som lægger lige så megen vægt på faglig tilfredsstillelse som på økonomisk succes. Selv om det dominerende mål for andre afdelinger måske er at øge indtjeningen, er det usandsynligt, at det er din eneste strategi, når det drejer sig om at motivere andre. Dette er vigtigt, da forskning viser, at for ca. halvdelen af arbejdsstyrken er penge ikke er den primære motiverende faktor. Det miljø, du fremelsker, vil: Lægge vægt på en balance mellem økonomisk succes og personlige interesser. Anvende en lang række forskellige strategier til at motivere medarbejdere, herunder anerkendelse. Fokusere på såvel personaleudvikling som på bundlinien. Du vil være mest tilfreds med at arbejde i en organisation, hvis kultur lægger vægt på såvel forretningsmæssig succes som personlig tilfredsstillelse. Et sådant miljø byder på de økonomiske incitamenter og muligheder for at opnå anerkendelse, som er bestemt af i hvilken grad man bidrager til bundlinien, men værdsætter ligeledes betydningen af at afbalancere arbejde og privatliv. I D : H A J o h n D o e

13 ÆSTETIK Interesse for kunst, litteratur og musik og en livsstil, der er styret af emner såsom stil, kultur, god smag og lysten til at underholde. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Som leder vil du værdsætte originalitet og kreativitet, i den udstrækning det er en hjælp til at nå resultaterne. Du vil foretrække et arbejdsmiljø, hvor opmærksomheden på tekniske detaljer afbalanceres af muligheden for at udtrykke sig kreativt. Folk med profiler, der ligner din, har kunstneriske værdier; det er dog ikke de mest dominerende faktorer i deres liv. Selv om du måske ikke ønsker at tage føringen, når det drejer sig om emner såsom hvordan et produkt præsenterer sig eller produktets brand, vil du forsøge at støtte andre i deres bestræbelser på at forbedre organisationens markedsføring og den måde, hvorpå organisationen i øvrigt præsenterer sig offentligt. Du foretrækker måske at ignorere nye politikker og procedurer, indtil deres værdi er blevet bevist. Du værdsætter måske til en vis grad kreativt input fra andre, men du anerkender også det praktiske behov for at få et stykke arbejde gjort. Du vil sandsynligvis ikke bruge megen tid på at gennemgå din organisations design-, medie- eller reklamefremstød. Det miljø, du fremelsker, vil: Være kendetegnet ved såvel attraktive omgivelser som forretningsmæssig effektivitet. Lægge moderat vægt på innovation. Værdsætte kreativitet, der er afbalanceret mod det praktiske. Lægge større vægt på produktets indhold end på, hvordan det præsenterer sig. Du vil være tilfreds med at arbejde i en organisation, der lægger vægt på såvel kvalitet som anvendelighed. Et sådant miljø har høje standarder for produkter, tjenesteydelser og præstation, men forstår også værdien af at have personer, som er kreative, som tænker ud over de givne rammer, og som bidrager til et idéskabende arbejdsmiljø. I D : H A J o h n D o e

14 VIDENSKAB Interesse for nye ideer, teknologi og en rationel og data-baseret tilgangsvinkel til problemløsning. SIKKERHED Du SCOREDE GENNEMSNITLIGT på denne dimension. Du er tryg ved teknologi og kan godt lide at løse problemer. Selv om du måske ikke påtager dig lederrollen, når det drejer sig om at tage teknologiske initiativer, vil du ikke modarbejde nye systemer. Endvidere er du interesseret i at forstå nye teknologiske tilgangsvinkler til forretningen, særligt når de praktiske fordele herved er tydelige. Du vil skabe en balance mellem analyse og handling. Da du er fortrolig med såvel databaseret som intuitiv problemløsning, vil du sandsynligvis involvere andre i at finde løsninger, ligesom du også selv vil udforske ideer. Du foretrækker at anvende såvel faktuelle data som erfaring som dit beslutningsgrundlag. Den tilgangsvinkel, som du sandsynligvis vil anvende i forhold til medarbejdere, drejer sig om at finde en løsning, der er til at arbejde med, som tager højde for tidsbegrænsninger, praktikalitet, omkostninger og slutresultater. Du vil anvende teknologi som et middel til at forbedre løsninger snarere end til at dominere løsninger. Vær sikker på, at du bibeholder dit teams fokus på de beslutninger, der skal tages, den bedste måde at tage dem på og de organisatoriske implikationer af de foreslåede løsninger. Når du har med andre at gøre, vil du fokusere ikke blot på resultaterne, men også på implementeringen og de langsigtede konsekvenser af de beslutninger, du tager. Det miljø, du fremelsker, vil: Værdsætte såvel databaseret som intuitiv beslutningstagning. Anvende teknologi til at løse (ikke skabe) problemer. Anvende forskellige problemløsningsaktiviteter til at opfylde virksomhedens behov. Ikke lægge vægt på teknologi for teknologiens skyld. I D : H A J o h n D o e

15 Du vil være tilfreds med at arbejde i en organisation, der værdsætter anvendelsen af ny viden, teknologi og analytiske strategier. Et miljø, der sætter høje standarder for produktudvikling, leverance af tjenesteydelser og udvikling af medarbejdere. Du vil også kunne lide at arbejde i en organisation, som værdsætter rationel, databaseret problemløsning såvel som fremtidsorienterede måder at tænke på samt langsigtet planlægning. I D : H A J o h n D o e

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: 22 Juni 2011 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere