Høje-Taastrup Kommunes Social og Handicapcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommunes Social og Handicapcenter"

Transkript

1 # SocialIT Nyt Høje-Taastrup Kommunes Social og Handicapcenter i fuld færd med at implementere Bosted Systemet Erfaringerne viser, at Social IT betaler sig: Samfundet kan spare millioner af kroner Digitalisering kender ingen grænser: Behovet for Social IT er globalt Rådgivningsområdet i Egedal Kommune: Bosted Systemet bygger bro mellem bestiller og udfører 125 mio. kr. til velfærdsteknologi: Målet er en dansk Welfare Tech Valley Magasinet om digital kommunikation i den sociale sektor

2 Socialpædagogen og socialrådgiveren begge vil gøre noget godt for borgeren 6 Høje-Taastrup Kommune gør status: Godt forarbejde betaler sig 8 Da udlandet kom til RAS: Fantastisk at se inklusion fungere i praksis 10 Værestedet: Her står døren altid åben 11 Socialt Leder Forum: Socialpædagogik skal være vidensfag 12 Jelling Seminarium lærer pædagogerne IT, men: Praktikstederne og de studerende har medansvar 14 Pilene peger nu i samme retning: Social IT betaler sig 16 Digitalisering kender ingen grænser: Behovet for Social IT er globalt 18 Velfærdsteknologi: Se så at komme i gang 19 KL's sociale temamøde Få sorte tal på bundlinjen bagsiden Nyt & Noter Social IT-NYT er magasinet for ledere og beslutningstagere på det sociale område. Magasinets formål er at sætte Social IT på samfundets dagsorden ved at beskrive og informere om initiativer, strømninger og projekter, der understøtter arbejdet med digitalisering af den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal Redaktion: Katja Broholm Per Roholt Tekst: Bureau4 Team Online Ib Poulsen Socialt Leder Forum Layout: Katrine Dyreborg Strauch Foto: Modelfoto colourbox.com Geir Haukursson/ fagfotografen Tryk: Elbo Grafisk A/S Social IT-NYT udkommer 3 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Fax Abonnement: Social IT-NYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: bestil ISSN

3 Dette nummer De seneste års debat om udvikling af kvalitet i den offentlige sektor bærer nu for alvor frugt i form af et stærkt politisk fokus på digitalisering af den sociale sektor og udvikling af velfærdsteknologi, der kan være med til at gøre kolde hænder varme. I praksis betyder det, at vi i de kommende år vil se en række spændende og vidtrækkende projekter, hvor smart teknologi i plejeboliger, robotter på hospitalsgangene og socialfaglige IT- systemer på de sociale tilbud tilsammen vil skabe rum og mulighed for at forbedre den offentlige service over for borgerne, uanset om vi får færre hænder og færre penge til at løse opgaven for. Det kom blandt andet tydeligt frem på konferencen Velfærdsteknologi.nu, hvor 270 deltagere med Servicestyrelsen, Region Syddanmark, Odense Kommune og Syddansk Universitet i spidsen inviterede til kick-off på en uhørt stor satsning på velfærdsteknologi og velfærdsservice. Målet er at skabe et internationalt miljø for velfærdsteknologi en såkaldt Welfare Tech Valley i Odense. Men de enkelte kommuner er også langt fremme i arbejdet med at digitalisere den sociale sektor. I dette nummer af Social IT NYT kan du f.eks. læse om Høje-Taastrup Kommune, hvor kommunens Social og Handicapcenter i øjeblikket gennemgår en revolution. Her er man i fuld færd med at implementere Bosted Systemet for at løse Social- og Handicapcentrets behov for ledelsesinformation, økonomistyring i form af tværgående ressourcestyring og dokumentation af det faglige arbejde for flere hundrede medarbejdere. Ud over at skabe sammenhæng i arbejdet på de enkelte tilbud indebærer løsningen til Høje-Taastrup Kommune også, at der bliver skabt sammenhæng mellem de mange tilbud og forvaltningen i en hidtil uset grad, som alle venter sig meget af. I løbet af foråret har vi også konstateret, at behovet for digitalisering af den sociale sektor ikke blot er et dansk, men også et globalt ønske. Digitalisering var tema for flere workshops, da organisationen AIEJI holdt sin verdenskongres i København i maj måned. Her blev det klart, at alle lande - uanset deres kultur og tradition - har det samme behov for at få IT-understøttet deres sociale indsats. Men langt fra alle lande har systemer eller råd til systemer, der understøtter digitaliseringen. I den sammenhæng blev der lagt mærke til, at det faktisk er lykkedes os at implementere det dansk udviklede Bosted System på Malta, og vi forventer, at vi dermed har været med til at åbne dørene for yderligere eksport af dansk velfærdsteknologi til udlandet. Med det store nationale fokus, de mange gode lokale projekter og en spirende international interesse ser vi derfor lyst på den fremtidige udvikling på socialområdet. Det er et godt afsæt for det videre arbejde med at løse de udfordringer, som ligger forude, når vi som samfund fortsat skal være mere og mere markedsorienterede og fleksible samt levere bedre ydelser med færre ressourcer til stadigt mere forventningsfulde borgere! God fornøjelse med læsningen Direktør Michael Sandal 3

4 Egedal Rådgivningscenter Rikke Terslev Bengtson, leder af rådgivningsområdet i Egedal Kommune Birgit Rieck, leder af socialpsykiatrien Socialpædagogen og socialrådgiveren begge vil gøre noget godt for borgeren Rikke Terslev Bengtson og Birgit Rieck er begge kvinder med et stort drive og et stort hjerte for de socialt udsatte, misbrugere og hjemløse i Egedal Kommune. Vi mødte s ocialrådgiveren og socialpædagogen i Stenløse, hvor begge faggrupper samarbejder via et fælles IT-system. Bosted Systemet er indført for bl.a. at bygge bro mellem socialrådgivere og socialpædagoger. Hverken socialrådgivere eller socialpædagoger er pjattede med IT, og de vil hellere bruge tid på borgeren, så deres udgangspunkt er for så vidt det samme, konkluderer Rikke Terslev Bengtson, der selv er uddannet socialrådgiver, og arbejder som leder af rådgivningsområdet i Egedal Kommune. Sammenligningen skyldes, at både socialrådgiverne og socialpædagogerne i Egedal Rådgivningscenter dokumenterer i Bosted Systemet. Anskaffelsen af Bosted Systemet til både bestiller og udfører har ifølge Rikke Terslev Bengtson medført, at begge faggrupper har fået et fælles sprog omkring borgeren og en uvurderlig indsigt i hinandens verdener som i sidste ende højner fagligheden. Bosted Systemet er med til at skabe sammenhæng og en rød tråd gennem vores fælles indsats for borgeren. Systemet er i nogen grad med til at definere Egedal Kommunes kultur, mener Rikke Terslev Bengtson i en tid efter kommunesammenlægningen, hvor kommunens nye organisation skal finde sin rette form. Vi arbejder på at få skabt en vi kultur og gøre op med den eksisterende os-dem tankegang, hvor sagsbehandlerne omtales som dem oppe på kommunen. Det er især vigtigt, fordi nogle borgere ind imellem spiller parterne ud mod hinanden, og derfor skal både udfører og bestiller fremstå som én enhed, der repræsenterer Egedal Kommune uanset, hvilke opgaver de varetager, på den måde undgår man, at ansvaret bliver kastet rundt, forklarer Rikke Terslev Bengtson. Egedal Rådgivningscenter rådgiver voksne fra 18 år og opefter, og tilbyder stof- og alkoholbehandling, støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud. Målgruppen omfatter sindslidende, socialt udsatte, misbrugere og hjemløse. Nye arbejdsgange Tilbage i foråret 2008 blev Bosted Systemet indført på Egedal Kommunes botilbud for handicappede og i januar 2009 fik rådgivningscentrets administration implementeret Bosted Systemet. Ledelsen i Rådgivningscentret besluttede at implementere systemet på botilbuddene for at sikre, at 141 handleplanen blev et dynamisk dokument. Ledelsen så fordelene i, at personalet selv kunne være aktive i at opbygge et system, hvor de tilføjede og redigerede i oplysninger på borgerne og som havde fokus på persondataloven. Jeg ser stor nytteværdi i, at alle nu er i stand til at indhente den viden, der ligger omkring en borger. Før vi fik systemet havde medarbejderne forskellige dokumentationsmåder. Nu hvor vi har fået Bosted Systemet, har det givet os en ensartet tilgang til metode, forklarer Rikke Terslev Bengtson og tilføjer, at de nu arbejder med to forskellige typer handleplaner, som klart og tydeligt adskiller, hvad der er lovgivning og hvad der er indsats. Birgit Rieck, der er leder af socialpsykiatrien, nikker genkendende til Rikke Terslev Bengtsons skildring af det usammenhængende dokumentationsarbejde før digitaliseringen. Når forskellige faggrupper skal indtaste i et fælles IT-system kan der nemlig hurtigt opstå sammenblanding af termer f.eks. forvirring omkring ordet handleplan, forklarer Birgit 4

5 Egedal Rådgivningscenter Rieck, mens hun straks tilføjer, at Bosted Systemet har medført at begge faggrupper nu har fået større forståelse for hinandens opgaver og faglighed. Hun er selv uddannet socialpædagog, og repræsenterer derfor udførerledet. Det fælles grundlag i 141 handleplanen gør det klart, hvad de to parter samarbejder om i forhold til borgeren. Udførerledets opgave er at dokumentere i borgerens pædagogiske handleplan, som jeg ser som en form for personlig kontrakt med borgeren, siger Birgit Rieck. Rikke Terslev Bengtson supplerer: Når det fælles udgangspunkt er 141 handleplanen, sikrer det, at både bestiller og udfører bliver skarpe på, hvad en ydelse indeholder til en borger. Hvad betyder det f.eks. at få støtte i eget hjem? Der er stor forskel på, hvad en støttekontaktperson støtter borgeren i. Birgit Rieck peger på en anden ændring af arbejdsgange, som indførelsen af Bosted Systemet har betydet: Medarbejderne i Socialpsykiatrien har været vant til at korrespondere via mail eller at blive ringet op af sagsbehandlerne, når de ville følge op på, hvordan det gik med en bestemt borger. For sagsbehandlerne har indførelsen af systemet derfor betydet, at de i højere grad nu selv skal søge efter information og udfylde skemaer, forklarer Birgit Rieck og tilføjer, at telefonsamtaler mellem bestiller og udfører ikke længere bruges til at bekræfte faktuelle oplysninger, fordi de oplysninger nu ligger i Bosted Systemet. Samtalerne mellem en sagsbehandler og en socialpædagog kan nu i højere grad have et fagligt udgangspunkt, og det er klart at foretrække, mener Birgit Rieck. Ambitiøs med systemet Til trods for at Egedal Rådgivningscenter ikke har været koblet på Bosted Systemet så længe, ser Rikke Terslev Bengtson utallige udviklingsmuligheder i systemet, og har da også været med på sidelinien, når Team Online har spurgt brugerne om input til integration af myndighedsdelen i systemet. Jeg synes, det er så spændende at være med til at udvikle systemet og sætte rammerne for vores brug af det, siger Rikke Terslev Bengtson. Egedal Rådgivningscenter har et tæt samarbejde med Nordsjællands Misbrugscenter, og derfor har Rikke Terslev Bengtson f.eks. et ønske om at få adgang til deres arkiv, så de kan trække oplysninger på eksempelvis afsluttede borgere på samme vis, som de henter egne arkivoplysninger frem. Jeg vil ikke nøjes med at kigge ind af vinduet, men vil ind i butikken som bestiller betaler jeg for at få indsigt i deres viden, siger Rikke Terslev Bengtson med en levende ansigtsmimik, som understreger hendes nysgerrighed. Fokus på kommunikation Også i forhold til medarbejderne kommer den ambitiøse brug af systemet til udtryk. Ved årsskiftet 2007/2008 var alle 180 medarbejdere på et tre dages kursus med fokus på, hvordan medarbejderne skal kommunikere med hinanden. Kurset bestod i at få medarbejderne til at bruge en anerkendende tilgang til kommunikation, hvilket betyder at man så vidt muligt skal undgå at være forudindtaget og stille konkluderende spørgsmål. Det medarbejderne lærte på kurset var at være lyttende og prøve at forstå, hvad der bliver kommunikeret og undgå at flyve op i det røde felt, hvis der er noget, man er oprørt over, forklarer Rikke Terslev Bengtson. Da samtalen falder på etikken i kommunikationen, anbefaler Rikke Terslev Bengtson, at man kun skriver, hvad der er nødvendigt, og at gøre det tydeligt, hvem der siger hvad. Hun mener, det er vigtigt at være bevidst om, hvad andre skal vide, og at det gælder om at holde sin sti ren. I kommunikationen omkring en borger råder hun f.eks. sine medarbejdere til at bruge faste vendinger som: Jeg vurderer og Min oplevelse er og på den vis adskille beskrivelse og vurdering. Rikke Terslev Bengtson mener, man er nået et stort skridt, når medarbejderne ved, hvordan de skal kommunikere med hinanden om borgerne i Bosted Systemet. Men hun understreger samtidig at først, når medarbejderne oplever, at de stadig kan bruge mest tid på det socialfaglige frem for at bruge tid på IT, så får IT-systemet medarbejdernes ejerskab, og det tager tid at skabe ejerskab, tilføjer Rikke Terslev Bengtson. Birgit Rieck giver hende ret og taler ud fra egen erfaring med 22 medarbejdere. De kan hver især pege på nogle teknisk begavede kolleger, som med det samme har set mulighederne i systemet og heldigvis har lært fra sig. Men uanset IT-kompetencer har samtlige af Rikke Terslev Bengtsons 16 medarbejdere taget systemet til sig og kan nu glæde sig over et større kendskab til arbejdsområderne i udførerledet. Fælles struktur i handleplansarbejdet har desuden skabt større klarhed over formålet med indsatsen, som i sidste ende er nemmere at evaluere på. Det betyder, at antallet af handleplaner, hvor man er utydelig i borgerens forventninger, samtidig er reduceret. Nogle borgere forventer f.eks. at støttekontaktpersonen yder en form af hjemmehjælp altså fungerer som praktisk mus i hjemmet, og det er jo en fejl, slår Rikke Terslev Bengtson fast. Birgit Rieck og Rikke Terslev Bengtson ser arbejdet med borgeren fra hver sin side som henholdsvis udfører og bestiller, men trods et forskelligt perspektiv på borgeren, er de fuldstændig enige om de store fordele ved at bruge samme IT-system til bestiller- og udførerdelen: Sammenhæng i indsats Højner kvaliteten i det skriftlige arbejde. Det fremmer de faglige diskussioner, hvori kimen ligger til udvikling. Fremmer samarbejdet mellem udfører og bestiller, som er forbundet med den fælles opgave og øger derved kendskabet til hinandens arbejdsopgaver. I sidste ende opkvalificerer det medarbejderne, når de ved, hvad hinanden laver i forhold til borgeren. Om Egedal Rådgivningscenter Rådgivningscentret yder tilbud til borgere over 18 år, som er handicappede, sindslidende, socialt udsatte, misbrugere og hjemløse Rådgivningsområdet under Rådgivningscentret yder tilbud til sindslidende, socialt udsatte, misbrugere og hjemløse. Målgruppen tilbydes, stof- og alkoholbehandling, støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud. Herudover udføres der opsøgende og kontaktskabende arbejde i forhold til de borgere, der lever uden støtte, men som har behov for en eller anden form for hjælp. Rådgivningsområdet varetager endvidere modtagelsen og boliplaceringen af flygtninge samt forestår den overordnede og lokale integrationsindsats. 5

6 implementeringsproces Høje-Taastrup Kommune gør status: Godt forarbejde betaler sig I Høje-Taastrup Kommunens Social- og Handicapcenter lagde man rigtig mange kræfter i at udarbejde en kravspecifikation, da de havde besluttet at indføre et socialfagligt IT-system på kommunens sociale tilbud. Men investeringen er kommet tifoldigt igen, mener Anni Roikjær, der som centerchef har været overordnet ansvarlig for processen, afklaringsfasen og projektorganisationen. Hun er overbevidst om, at involveringen af nøgleinteressenter i forbindelse med Socialog Handicapcentrets use-case dage har sikret opbakning og enighed hos såvel medarbejdere som ledere, og det er for hende at se helt afgørende for, at så stor en kulturændring, der involverer flere hundrede medarbejdere, kan blive en succes. Den forberedende proces føles overkommelig, fordi forløbet har været velorganiseret og tilrettelagt således, at forskellige nøglepersoner har været repræsenteret, og har kunnet byde ind med deres krav og forventninger til et fremtidigt system, siger Anni Roikjær. Jesper Jessen har været kommunens projektkoordinator i forbindelse med indførelsen af Bosted Systemet i Høje-Taastrups Social- og Handicapcenter, og er enig med Anni Roikjær: Vi gjorde et stort forarbejde, som selvfølgelig har kostet personaletimer. Det er dog kommet os til gode senere, da vi i sidste ende fik valgt et system, der ikke har krævet så mange tilretninger, forklarer Jesper Jessen. Data fødes ét sted Hvor Jesper Jessen har været tovholder på den i gangværende implementeringsproces har Anni Roikjær været med fra starten i foråret 2008, hvor de første beslutninger blev truffet om, at et IT-system kunne løse behovet for ledelsesinformation, dokumentation af det faglige arbejde og økonomistyring i form af tværgående ressourcestyring på social- og handicapområdet i Høje-Taastrup Kommune. Anni Roikjær fremhævner kommunens særlige use-case dage som grunden til, at de blev skarpe på, hvilke krav de ville stille til et nyt IT-system. Use-case dagene involverede repræsentanter fra såvel medarbejdere som ledere inden for de forskellige områder i kommunens Social- og Handicapcenter i afklaringsfasen før deres valg af IT-system. Anni Roikjær nævner gentagende gange to krav til systemet, der kom ud af processen: At data kun fødes ét sted, så man undgår dobbeltindtastning, og at systemet er internetbaseret, så medarbejderne kan logge sig på alle steder fra. Bosted Systemet imødekommer begge krav, skynder hun sig at tilføje. Anni Roikjær fortæller, at det er med stor glæde og høje forventninger, at Høje-Taastrup Kommune tager Bosted Systemet i brug. Det skyldes, at systemet skal være med til at lette arbejdsgangene og effektivisere det administrative arbejde samt dokumentere den pædagogiske indsats. Et dynamisk system Anni Roikjær er optil flere gange blevet bekræftet i, at valget af Bosted Systemet var det rigtige: For mig at se er Bosted Systemet det system, der bedst muligt kan bidrage til at skabe helhed, sammenhæng og gennemsigtighed mellem bestiller og udfører samt imødekomme alle de krav, vi havde til et IT-system. Vores IT-chef var naturligvis involveret i systemvalget for at et nyt IT-system kunne integreres med kommunens eksisterende IT-platform, siger Anni Roikjær. Hun nævner også udviklingsmulighederne i Bosted Systemet som afgørende for, at de er sikre på, de har valgt det rette system. Vi har nu valgt et dynamisk system, som tilpasser sig vores virkelighed og ikke omvendt. Vi er med til at udvikle myndighedsdelen i Bosted Systemet, så vi er sikre på, at systemet følger udviklingen på myndighedsområdet, og at vi kan få alle vores behov dækket i fremtiden. Det giver os store muligheder på sigt, mener Anni Roikjær. Kompleksitet og mangfoldighed Anni Roikjærs rolle er at sikre fremdrift i processen, og hun lægger ikke skjul på projektets størrelse, og forventningerne til at tage Bosted Systemet i brug. Flere hundrede medarbejdere skal bruge systemet, og her er der tale om en mangfoldig gruppe af medarbejdere: Administrativt personale, sagsbehandlere, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale, socialpædagoger, fysioog ergoterapeuter samt sygeplejersker, hvilket øger kompleksiteten, når der skal samarbejdes via en fælles IT-platform. Når systemet skal sættes op således, at det dækker de mange behov i en mangfoldig personalegruppe, skal der træffes mange valg 6

7 implementeringsproces De anbefaler andre kommuner i forbindelse med implementering af et IT-system: Sørg for at få gjort forarbejdet grundigt Anni Roikjær Involver nøgleinteressenter, så de kan byde ind med krav og forventninger til et fremtidigt system Sørg for at involvere en procesleder frem til valget af system og en projektkoordinator til implementeringsforløbet Prioriter kommunikation højt og fastlæg kommunikationsveje tidligt i forløbet Jesper Jessen undervejs for at tilgodese de mange forskellige dokumentationskrav. Her har samarbejdet med Team Online ifølge Anni Roikjær haft en væsentlig betydning: Samarbejdet med Team Online har været yderst vellykket. De har været lydhør over for, hvad vi har haft af ønsker, og har været rigtig gode til at stille de kritiske spørgsmål undervejs. Vi har fået hjælp til at se andre muligheder på et højt fagligt niveau, hvor Team Onlines erfaring og indsigt i socialområdet har skinnet igennem. Det er vigtigt, at der bliver stillet kritiske spørgsmål undervejs for at få reflekteret ordentligt i de ledelsesmæssige beslutninger før systemet tages i brug. Vi har bl.a. brugt tid på etiske og personalepolitiske spørgsmål som, hvad skriver man, og hvem skal have adgang til systemet, når der både er tale om fastansatte og vikarer, samt om man kan forvente at medarbejderne arbejder hjemmefra, når systemet er webbaseret? Hertil kommer spørgsmålet om, hvor konsekvent man skal være i implementeringen. Hvornår er det passende at fjerne kinabøgerne for at være stringent i den forandringsproces, vi har igangsat? Det er nødvendige overvejelser, der skal gøres, fordi personalegruppen er så bred og arbejdsopgaverne mangfoldige, forklarer Anni Roikjær. Klare kommunikationsveje I forbindelse med forberedelse og implementering af Bosted Systemet har klare kommunikationsveje været helt afgørende. Her har projektkoordinator Jesper Jessen været med til at sikre en entydig kommunikation i rollen som bindeled mellem Team Online og Høje-Taastrup Kommune i implementeringsforløbet. Jesper Jessen og Anni Roikjær er enige om, at det har været betryggende for ledergruppen at have sin egen mand tæt på beslutningsprocessen i hele forløbet. For selvom jeg selvfølgelig ikke har lige så stor viden om Bosted Systemet som Team Online, så har jeg til gengæld en vigtig viden om vores egen organisation både i forhold til det faglige og i forhold til borgertyper, arbejdsopgaver og tilbudstyper. Dette samspil, tror jeg, har haft stor betydning for en vellykket proces, siger Jesper Jessen. Hans anbefaling til andre kommuner, som står i samme situation, er derfor klart at sørge for at få gjort forarbejdet grundigt og ikke mindst at sikre sig en projektkoordinator, der kan holde styr på alle projektets mange løse tråde. Frikøbet af mig som projektkoordinator har sikret en rød tråd i forløbet og tilført kommunen en stor viden om systemet, som vi både har kunnet bruge i selve processen og drage nytte af fremadrettet, mener Jesper Jessen. Han peger desuden på vigtigheden af kommunikation i forbindelse med afviklingen af større projekter: Sådan et implementeringsforløb kan godt virke uoverskueligt for mange. Derfor er det vigtigt at få skabt et overblik over, hvilke opgaver der ligger forude, så man kan være på forkant med tingene. Det betyder, at når en opgave er udført, så kan man roligt gå videre med den næste. Vi har derfor også i Høje-Taastrups Social- og Handicapcenter prioriteret information til medarbejdere højt i løbet af processen blandt andet ved hjælp af informationsmøder samt månedlige nyhedsbreve. Det viste sig også hurtigt at være en klar fordel for kommunen, at kommunikationsvejene blev fastlagt tidligt i forløbet. Informationerne gik fra Team Online til mig som projektkoordinator og videre til den pågældende kontaktperson/leder for de enkelte enheder som i sidste ende kommunikerede med medarbejderne. Det har sikret, at alle informationer er kommet frem til rette vedkommende, siger Jesper Jessen. Om Social- og Handicapcenter Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter beskæftiger flere hundrede medarbejdere, lige fra administrativt personale og socialrådgivere til social- og sundhedspersonale og pædagoger. De løser de samlede opgaver inden for handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Social- og Handicapcentrets arbejde med borgere over 18 år dækker lige fra botilbud, støtte og vejledning for borgere med senhjerneskader, udviklingshæmmede samt borgere med en psykisk lidelse til rådgivnings- eller behandlingstilbud til voksne med et alkohol- eller stofmisbrug. Derudover varetager Social- og Handicapcentret bl.a. visitation og tilsynsfunktion til tilbuddene, specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelser til unge med særlige behov. faktabox 7

8 Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Da udlandet kom til RAS: Fantastisk at se inklusion fungere i praksis Brasilianeren Ney Moraes ser benovet på et gigantisk buffetbord: Det står lige foran scenen, hvor brugerbandet Spækhuggerne netop har spillet i fællessalen på Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, og brugerne i køkkenet er netop blevet færdige med at fremstille og anrette maden. Jeg arbejder selv med udviklingshæmmede og andre udsatte grupper i mit eget hjemland, men det slår mig, hvor gode I er til at inkludere brugerne, siger Ney Moraes. Og han har ganske ret. I fællessalen sidder ansatte, brugere og gæster naturligt og hjemligt sammen ved bordene, mens de nyder den gode mad og taler om løst og fast. Brasilianeren Moraes gæster RAS i Birkerød i starten af maj sammen med lille gruppe udenlandske og danske socialpædagoger. Gæsterne er alle deltagere i AIEJIs Verdenskongres, men har valgt at bruge denne ene dag på en udflugt til RAS for at studere den danske udgave af et integreret tilbud for udsatte. På bedste danske højskolemanér starter dagen med morgenkaffe og sang på de ansattes fællesmøde hvor ledelse, tillidsfolk, sikkerheds- og medudvalgsrepræsentanter og projektgrupper informerer om stort og småt: - Og husk at have praktisk tøj med til sommerudflugten. Andet får I ikke at vide. Resten er en hemmelighed, lokker souschefen på Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, RAS. Et center for alle Efter fællesmødet får de udenlandske gæster en præsentation af centeret, der starter med et rids af hele ideen med RAS, der er en forholdsvis ny konstruktion, som blev skabt i forbindelse med kommunesammenlægningen. Målgruppen er blandt andet borgere med psykisk sårbarhed, sindslidelse, udviklingshæmning og senhjerneskader. Ingen af de borgere, der støttes af RAS modtager døgndækning. Centeret omfatter otte bofællesskaber, tre væresteder og bostøtte samt ledsagelse. Desuden er endnu et botilbud ved at se dagens lys. Vi skal kunne se de små fremskridt På informationsmødet er det blandt andet socialpædagog Marianne Christoffersen, der fortæller gæsterne om sit arbejde som bostøttemedarbejder. Hver uge besøger hun syv borgere, der bor i eget hjem og Marianne arbejder desuden en gang om ugen i et af centerets væresteder. Vi arbejder meget med samarbejdsaftaler, hvor vi hjælper borgerne med at definere, hvad de gerne vil. Eksempelvis: Jeg vil gerne holde op med at drikke alkohol, Jeg vil gerne rydde op og få orden i mine papirer fra myndighederne eller Jeg vil gerne lære at tage toget uden at blive bange. Men det stiller krav til os som personale at kunne hjælpe borgerne med at indgå og overholde den slags aftaler. Vi skal være ordholdende og pålidelige, kunne rumme borgernes følelser som vrede og sorg og vi skal kunne dele glæden. Vi skal være ægte uden at forstille os og ikke mindst være ydmyge, for som bostøtte-medarbejdere er vi jo gæster i borgerens private hjem. Vi skal være personlige uden at være private. Vi skal kunne indgå sammen med kolleger og ledelse og sidst men ikke mindst, skal vi være i stand til at håndtere skuffelser, se de små fremskridt og være tålmodige. Men for mig er det et meget tilfredsstillende arbejde, for jeg oplever, at vi med vores arbejde er med til at gøre borgerne lidt mere aktive og ansvarlige for deres eget liv, forklarer Marianne Christoffersen. Brede kompetencer Dagens besøg omfatter foruden besøget på selve støttecenteret også besøg på et af værestederne og i to bofællesskaber. Her får gæsterne fra Brasilien, Spanien, Canada og Danmark et godt indblik i, hvor varieret og omfattende centeret dækker. Personalegruppen er tværfaglig og sammensat af socialpædagoger, ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter m.fl. og i løbet af et år har centerets 75 ansatte kontakt med ca. 300 borgere. I forbindelse med etableringen af centeret og tiden efter har vi haft stort udviklingsfokus og har satset massivt på uddannelse af personale for at gøre RAS til både et godt center for borgerne og et attraktivt arbejdssted, og det er lykkedes. Vi får masser af ansøgninger til vores opslåede stillinger, og vi kan se på borgerne, at vi yder god støtte i kraft af, at vores medarbejdere er fagligt veluddannede, forklarer leder Ditte Andersen, der også mener at ideen med at slå alle kommunens sociale tilbud sammen under en fælles hat har været rigtig: - Vi ville gøre op med den situation, hvor nogle borgere ender med at komme i klemme i systemet mellem de sociale tilbud og socialpsykiatrien. Det er f.eks. tilfældet for udviklingshæmmede med en psykisk diagnose. Nu har vi samlet alle de nødvendige kompetencer, så vi kan skabe sammenhæng i tilbuddet til borgerne, mener centerleder Ditte Andersen. RAS og Bosted Systemet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter bruger Bosted Systemet, og Ditte Andersen siger, at det har været en god hjælp i udviklingen af det nye center: Der er ingen tvivl om, at Bosted Systemet har været med til at løfte opgaven, hvor vi skulle sammensætte en helt ny organisation med medarbejdere enheder fra forskellige kommuner og med 10 forskellige kulturer. Alene det, at man nu kan nå alle enheder med én besked ved at klikke bare én gang! Systemet binder os sammen og understøtter vores arbejdsprocesser, forklarer Ditte Andersen, der tilføjer, at Bosted Systemet desuden er gjort åbent, 8

9 Brugerbandet Spækhuggerne spiller op til de udenlandske besøgende fra Brasilien, Spanien og Canada Stoni kaldes i daglig tale for finansministeren, han har fået tilnavnet, fordi det er ham, der holder styr på kreditorerne i den fælles madordning for brugerne af Værestedet Vi fører ikke handleplaner på brugerne, for ideen er at borgeren skal kunne komme her som et ubeskrevet blad, men benytter derimod Bosted Systemet til den interne kommunikation, siger afdelingsleder Per Nipgaard, Værestedet Preben kommer to-tre gange om ugen på Værestedet og er desuden med i RAS overordnede brugerudvalg, der har indflydelse på, hvordan centerets aktivitetsmidler anvendes så alle medarbejdere kan læse samtlige journaler, netop for også her at understøtte den sammenhængende indsats. Centerlederens vurdering bakkes op af Marianne Christoffersen: Bosted Systemet er det bedste værktøj vi har haft. Det er hurtigt at arbejde med og let at skrive noter ind. Og så kan man læse, hvad de andre skriver og lave udskrifter til statusmøder. Det er en stor fordel, mener Marianne Christoffersen. For Ney Moraes fra Brasilien er mødet med RAS en øjenåbner, selv om IT ikke fylder meget i hans eget daglige arbejde som socialarbejder på et offentligt tilbud: Vi er et offentligt tilbud, der ligesom RAS henvender sig bredt til alle former for borgere, men vi har en meget begrænset økonomi. Men det har været meget interessant at se, hvordan man praktiserer inklusion i praksis. Det er meget forskelligt fra, hvad vi gør i Brasilien, men jeg synes, det er en god måde, at man gør det på, for det er med til at skabe større frihed og selvbestemmelse for borgerne, mener Ney Moraes. Ditte Andersen Marianne Christoffersen Ney Moraes. 9

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Et praksis perspektiv på evidens

Et praksis perspektiv på evidens Et praksis perspektiv på evidens - Hvordan kan borgerens og omsorgsmedarbejderens hverdag se ud, når evidens er på dagsordenen? Klaus Bjerre Kyllingsbæk, forstander Helhedstilbuddet Bank Mikkelsensvej

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne UCSJ tilbyder samarbejde 2 Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Vi har her samlet en række spørgsmål og svar til den forandring, vi står over for med implementeringen af Fælles Sprog

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere