BeoVision 11. BeoVision BeoVision BeoVision 11 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55"

Transkript

1 BeoVision 11 BeoVision BeoVision BeoVision 11 55

2

3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne vejledning, f.eks. HomeMedia- og WebMedia-funktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i onlinevejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye eller ændrede funktioner. På finder du yderligere oplysninger og relevante spørgsmål og svar (FAQ), der vedrører dit produkt. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel Version

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Symbolet med et lyn i en ligesidet trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade! Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for regn, høj luftfugtighed eller stærk varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Hvis fjernsynet har været udsat for temperaturer under 5 C, skal det, før det tilsluttes en stikkontakt og tændes, stå ved stuetemperatur, indtil dets temperatur svarer til omgivelsernes. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. ADVARSEL! Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på det. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet eller nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Stearinlys og andre typer åben ild må aldrig bruges i nærheden af produktet for at undgå øget brandfare. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Berør ikke skærmen med hårde eller spidse genstande. Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten. Følg vejledningen for at sikre korrekt og sikker installation og tilslutning af udstyr i multimediesystemer. Produktmærkaten sidder bag tilslutningspanelets dæksel.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Naviger i menuerne 10 Se fjernsyn 12 Afspil et program, og hold pause 14 Afspil en optagelse 16 Se fjernsyn i 3D 18 HomeMedia 19 Skift billed- og lydindstillinger Installation og opsætning 22 Fjernsynsopsætning 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo4 Fjernsynet kan betjenes med en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap som beskrevet i denne vejledning og i onlinevejledningen på TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion TV Tænd for fjernsynet 1 TV LIGHT RADIO DTV TEXT Aktiver WebMedia (kræver internetforbindelse). Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen Tænd for tekst-tv DTV DVD CD V.MEM TEXT A.MEM LIST MENU Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer Få vist ekstra "knapper" til funktioner eller kilder i displayet på Beo4. Brug eller til at gå trinvist gennem listen 2 Åbn hovedmenuen for den aktive kilde LIST 0 MENU Gå trinvist gennem kanaler Søg trinvist frem eller tilbage Hold den nede for at gå tilbage eller frem Navigationsknap venstre, højre, op og ned,, trykke knappen i den ønskede retning og. Naviger i menuer ved at Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg STOP BACK PLAY Vælg farvespecifikke funktioner Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt PLAY Start afspilning fra indbygget eller tilsluttet udstyr BACK Gå tilbage gennem menuerne og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby Vigtigt Vejledninger og ofte stillede spørgsmål kan ses på 1 Beo4 knapper 2 LIST Digitalt tekst-tv/mheg Indstillingen MODE Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen. BEMÆRK! Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning. Beo4 LIST indeholder mange af de samme knapper som under knappen på Beo6. Visse lande og CA-moduler kræver aktivering af digitalt-tekst-tv/mheg. Derfor gælder der visse forskelle for Beo4. Når der ikke vises en menu på skærmen, skal du trykke på MENU, før du trykker på en farvet knap. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen. Kontroller, at Beo4 fjernbetjeningen er indstillet til MODE 1. Se onlinevejledningen til Beo4.

7 7 Betjening med Beo6 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo6 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo6 adskiller sig fra betjeningen med Beo4, beskrives den separat. Daglig brug TV Softknap, rør ved displayet for at vælge 3 Tænd for en kilde, eller vælg en funktion Gå tilbage gennem displaybillederne på Beo6 Living Room Få vist Scene-knapper, såsom Zoner eller Højttaler Tryk igen for at gå tilbage TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Få vist tal for at vælge kanal eller angive data Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt PLAY Start afspilning af indbygget eller tilsluttet udstyr STOP PLAY BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Vælg farvespecifikke funktioner 4 Tryk på hjulet ud for farven BACK Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg Navigationsknap venstre, højre, op og ned. Naviger i menuer ved at trykke knappen i den ønskede retning Søg trinvist frem eller tilbage Hold den nede for at gå tilbage eller frem Gå trinvist gennem kanaler eller optagelser Standby 3 Om knapper 4 Farvede knappe Aktuel zone Softknapper på Beo6 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo6 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved skærmen for at aktivere funktionen.

8 8 Naviger i menuerne Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du trykker på MENU, åbnes menuen for den valgte kilde. Display og menuer Vælg kilde og indstillinger. TV Tænd for fjernsynet MENU Vis menu Naviger i menuer 0-9 BACK eller BACK Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data. Fremhæv menu/ skift indstilling Angiv data Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Gå tilbage gennem menuer Hold nede for at lukke menuer Gå trinvist gennem menusider Nogle menuer fylder mere end fjernsynsskærmen. Det angives med et halvt menupunkt nederst eller øverst på skærmen. Tryk op på navigationsknappen for nemt at gå fra toppen af listen til bunden. Gå trinvist gennem sider Rul gennem menupunkter En fuldt optrukket streg betyder, at punktet skal vælges ved hjælp af centerknappen CHANNEL LIST CNN 1 TV 2 NEWS 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 PIN CODE PIN CODE NEW PIN CODE OFF En gradvist udtonet streg betyder, at du kan ændre indstillingerne ved at trykke til venstre og højre på navigationsknappen. BBCWORLD SUPER CH 8 9 CRIME TV 10 CINEMA 11 Wednesday 09 November, 2011 Wednesday 09 November, 2011 Eksempel på kanalliste Information Vejledningen Kom godt i gang og onlinevejledningen Hovedmenu I denne vejledning og onlinevejledningen forklares betjeningen hovedsageligt med Beo4 fjernbetjeningen. Du kan altid åbne hovedmenuen, herunder en menuoverlay med alle den aktive kildes specialfunktioner, ved at trykke på MENU.

9 9 Daglig brug Vælg kilde MENU Du kan vælge en kilde ved at trykke på den relevante knap på fjernbetjeningen, eller du kan vælge den via menuen. Åbn hovedmenuen Vælg KILDELISTE Vælg kilde Åbn hjælpetekster MENU Du kan åbne hjælpetekster med forklaringer på funktioner, når de er tilgængelige i menuer og undermenuer. Åbn hovedmenuen Åbn menuen OPSÆTNING Vælg indstilling Få vist/skjul hjælpetekster De generelle funktioner er også forklaret i menuen VÆRD AT VIDE. 1 Standbyindikator Standbyindikatoren på fjernsynet viser fjernsynets status. Lyser grønt Lyser konstant rødt Blinker langsomt rødt Blinker hurtigt rødt Slukket Standbyindikatoren blinker kortvarigt grønt, og fjernsynet er klar til brug. Se oplysningerne om strømindstillinger i onlinevejledningen for at reducere starttiden. Fjernsynet står på standby, men undlad at tage stikket ud af stikkontakten af hensyn til softwaredownload. Fjernsynet er blevet frakoblet strømforsyningen, og du skal indtaste pinkoden. Du kan finde yderligere oplysninger om pinkodesystemet i onlinevejledningen på Undlad at tage fjernsynets stik ud af stikkontakten. Dette kan skyldes aktivering af ny software eller indtastning af den forkerte pinkode for mange gange. Fjernsynet står på standby, og du kan tage stikket ud af stikkontakten. Dette aktiverer dog pinkodesystemet. Hjælpetekster 1 Menuen VÆRD AT VIDE I menuen OPSÆTNING kan du få vist/skjule hjælpetekster ved at trykke på den blå knap. På nogle sprog findes hjælpeteksterne kun på engelsk. Åbn menuen via menuen OPSÆTNING. Du kan læse om grundlæggende funktioner. Når fjernsynet modtager softwareopdateringer (kræver internetforbindelse) forklares nye funktioner her.

10 10 Se fjernsyn Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine tunerindstillinger. Du kan også oprette kanalgrupper og dreje fjernsynet samt optage på harddiskoptageren (ekstraudstyr). Betjening Tænd for fjernsynet Fjernsynsfunktion Vælg en kanal Beo4/Beo6 knap SOURCE LIST RECORDINGS SETUP RECORD PROGRAMME GUIDE CHANNEL/STATION LIST INFORMATION CHANNEL/STATION GROUPS SUBTITLE LANGUAGE AUDIO LANGUAGE HBBTV ACCESS CA-UNITS Åbn og brug menuoverlayen Optag her og nu Mens der optages, kan du se en anden optagelse, kilde eller fjernsynskanal. 2 Opret kanalgrupper Hvis du har mange kanaler, kan du oprette grupper, så du nemt kan finde dine foretrukne kanaler. Åbn menuen FAVORITTER via OPSÆTNING > KANALER > REDIGER TV-GRUPPER. Drej fjernsynet Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand eller et motorvægbeslag, kan du dreje det med fjernbetjeningen. Brug tekst-tv Du kan få vist tekst-tv for den valgte kanal, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder. Information 1 Farvede funktioner 2 Optag her og nu Du kan også aktivere farvede funktioner uden at trykke på MENU først, hvis digitalt tekst-tv/hbbtv er deaktiveret. Det er kun muligt at optage fra digitale kanaler og stationer. Fjernsynet har to tunere, så du kan optage et program, mens du ser et andet. Du kan også optage to programmer samtidig. Du kan ikke starte en ny optagelse, hvis harddisken er fyldt op med beskyttede optagelser. Se onlinevejledningen for at få oplysninger om pladshåndtering i forbindelse med optagelser.

11 11 Daglig brug Tryk TV eller Tryk MENU Vælg KILDELISTE Vælg TV Vælg eller Aktiver tal, og vælg kanal Vælg forrige kanal (Beo6: Tryk på Forrige) MENU 1-9 eller Tryk Aktiver den ønskede funktion 1 LIST Tryk for at få vist RECORD eller Tryk to gange MENU Tryk for at starte en optagelse STOP Stop optagelse 3 Åbn menuen FAVORITTER Navngiv en gruppe. Følg instruktionerne på skærmen Tryk to gange for at gemme og åbne en gruppe Vælg den gruppe, du vil kopiere fra. Følg instruktionerne på skærmen Gem indstillinger LIST eller 0-9 Tryk for at få vist STAND Tryk Drej fjernsynet Vælg position TEXT Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning Gå trinvist op eller ned i sider eller eller Gå til SIDE, og gå op/ned 0-9 Angiv sidetal BACK Tryk på knappen for at gå til forrige side. Hold knappen nede for lukke tekst-tv Programoversigt og information Radio 3 *Stop en optagelse Du kan finde oplysninger om programoversigten og information i onlinevejledningen på For at få adgang til funktionen RADIO skal du først indstille radiostationer. Se onlinevejledningen. Hvis der er to optagelser i gang, skal du vælge, hvilken du vil stoppe. BEMÆRK! For at kunne bruge funktionen til motordrejestanden eller -vægbeslaget skal du først kalibrere standen eller vægbeslaget. Se onlinevejledningen. Du kan også se, hvordan du forudindstiller de positioner, som fjernsynet skal dreje til, i onlinevejledningen.

12 12 Afspil et program, og hold pause Med harddiskoptageren (ekstraudstyr) kan du sætte det aktuelle program på pause, afspille det igen og genoptage afspilningen. Fjernsynet bliver ved med at gemme programmet under tidsforskydning, så du er sikker på at se hele programmet. Betjening Stands et program midlertidigt Sæt programmet på den aktuelle kanal på pause. Før "Aktuelt program" (rød = i buffer. Grå = ikke i buffer) Indikator for aktuelt program Efter "Aktuelt program" (stiplet = i buffer. hvid = ikke i buffer) Afspil Afspil et program, som du har sat på pause HBO 9 TV Independence Day RATING 6 09:30 11:50 PROGRAM 3 / 3 PAUSE 07:10 10:15 Gå til et bestemt tidspunkt Angiv et bestemt tidspunkt, du vil gå til, i tidsforskydningsbufferens indhold. Gå eller søg trinvist tilbage eller frem Gå trinvist tilbage eller frem et minut ad gangen. Gå trinvist gennem programmer Gå til forrige eller næste program i tidsforskydningsbufferen. Aktuelle programmer i bufferen Samlet antal programmer Start/ stoptidspunkt for aktuelt program Bufferstarttidspunkt Afspilningstidspunkt ("aktuelt program") Sæt afspilning på pause Sæt afspilningen af tidsforskydningsbufferens indhold på pause. 1 Skift til det direkte signal Skift fra tidsforskydning til direkte signal Information 1 Tidsforskydning Tidsforskydningsbufferen har en hukommelse på fire timer. Hvis et program forbliver på pause, indtil bufferen er fuld, skal du trykke på PLAY for at fortsætte med at gemme i bufferen og derved slette det ældste indhold. Hvis du skifter kilde, kanal eller station, eller hvis du slukker for fjernsynet, slettes bufferindholdet. Se onlinevejledningen for at få yderligere oplysninger om tidsforskydningsbufferen.

13 13 Daglig brug Tryk STOP Vælg kilde igen (f.eks. TV) for at gå tilbage til det direkte signal PLAY Afspil 0-9 Vælg et tidspunkt Gå trinvist tilbage eller frem eller Hold knappen nede for at søge tilbage eller frem Tryk på knappen, og hold den nede for at gå til forrige eller næste program Tryk STOP Sænk afspilningshastigheden. Tryk igen for at ændre hastighed STOP eller Tryk to gange for at gå til direkte signal Tryk på kildeknappen for at tidsforskyde kilde Indstillinger for tidsforskydning MHEG eller HbbTV Se onlinevejledningen for at få oplysninger om, hvordan du aktiverer tidsforskydningsbufferen og foretager bufferindstillinger. Du kan ikke aktivere MHEG eller HbbTV under tidsforskydning. BEMÆRK! Se onlinevejledningen for at få oplysninger om, hvordan du kopierer indhold fra tidsforskydningsbufferen til en permanent optagelse.

14 14 Afspil en optagelse Med harddiskoptageren (ekstraudstyr) kan du afspille og gennemse optagelser af digitale programmer. Betjening Tænd for harddiskoptageren Det tager noget tid at starte harddiskoptageren. Optagelsesnummer og samlet antal optagelser Aktuel kategori eller visning Lagerpladsstatus Vælg og afspil en optagelse I afspilningstilstand kan du også aktivere menuen HARDDISKINDHOLD ved at holde knappen PLAY eller centerknappen nede. HARD DISC CONTENT 4/12 ALL Ally Drama 11:46 07 MAR 12 0:50 Angels and Demons Film 12:59 06 MAR 12 1:20 Dark Blue EXPIRES Film 11:58 02 MAR 12 1:30 Independence Day KEEP Film 13:00 01 MAR 12 0:45 Captain Planet Documentary 10:55 29 FEB 12 1:30 Catch me if you can Drama 17:30 28 FEB 12 1:30 Eksempel til optagelse af kanaler Sæt afspilning på pause, eller stands den Sæt afspilning af en optagelse på pause, eller stands den helt. Gå trinvist gennem optagelser Gå til den forrige eller den næste optagelse i en kategori. options name delete info category play 12:45 Gå til et bestemt tidspunkt Angiv et bestemt tidspunkt i optagelsen. Optagelsen er beskyttet mod at blive slettet automatisk Den del af optagelsen, som er blevet set Gå eller søg trinvist tilbage eller frem Optagelsen udløber snart Optagelsens varighed Gå trinvist tilbage eller frem et minut ad gangen. Sluk for harddiskoptageren Information Oplysninger om afspilning Sæt afspilning på pause, eller stands den helt Når du vælger en optagelse, der skal afspilles, vises der et oplysningsbanner. Banneret forsvinder automatisk, eller hvis du trykker på BACK. Alle optagelser er ukomprimerede, og for at få vist oplysningerne om en fremhævet optagelse i menuen HARDDISKINDHOLD skal du trykke på den blå knap. Tryk på knappen igen for at fjerne oplysningerne. Hvis du vil standse en optagelse, skal du fremhæve optagelsen og trykke på den gule knap. Hvis billedet har været uændret i otte minutter, dæmpes fjernsynsskærmen automatisk.

15 15 Daglig brug V.MEM Vælg optager som kilde. Afspilning af den sidst sete optagelse, den nyeste optagelse eller en igangværende optagelse starter automatisk MENU Vælg OPTAGELSER, og åbn menuen HARDDISKINDHOLD Vælg kategori eller visning Vælg optagelse Afspil optagelse STOP Stop midlertidigt Sænk afspilningshastigheden. Tryk igen for at ændre hastighed STOP Stop Tryk for at gå til forrige eller næste optagelse 0-9 Aktiver tal Vælg et tidspunkt Gå trinvist tilbage eller frem Hold knappen nede for at søge tilbage eller frem TV Skift kilde eller Sluk for fjernsynet Afspilning Børnesikring Når du vælger en optagelse til afspilning, starter fjernsynet afspilning fra det sted, hvor du standsede, sidste gang den samme optagelse blev afspillet. Hvis du har set optagelsen til ende, starter afspilningen fra begyndelsen. Når du vil afspille en optagelse, hvor børnesikringen er aktiveret, skal du indtaste en firecifret adgangskode. Der vises intet eksempel fra denne optagelse. Se onlinevejledningen for at få oplysninger om indstilling af børnesikringen. BEMÆRK! Når du standser en optagelse, vises menuen HARDDISKINDHOLD. Bjælken øverst angiver, hvor fuld harddisken er. En beskyttet optagelse angives med BEHOLD. Se onlinevejledningen for at få oplysninger om beskyttelse.

16 16 Se fjernsyn i 3D Du kan få en bedre fjernsynsoplevelse i 3D, f.eks. når du skal se film, sport eller naturfilm. Lysforhold Sæt dig foran skærmen (lidt tættere på, end du normalt ville gøre med fjernsyn i 2D), og tag 3D-brillerne på. Den anbefalede afstand mellem din siddeplads og skærmen afhænger af skærmstørrelsen og billedopløsningen. Hvis du sidder for langt til venstre eller højre i forhold til skærmens midtpunkt, eller hvis du sidder for højt eller lavt, vil 3D-oplevelsen forringes. Du får den bedste 3D-oplevelse, hvis rummet gøres mørkere, f.eks. ved at slukke for lyset og trække gardinerne for. Især lys bag ved og rundt om skærmen kan virke generende. Vi fraråder at se 3D-fjernsyn i direkte sollys eller i rum med meget lys. Aktiver 3D- eller 2D-fjernsyn Hvis du skal se film eller programmer i 3D, skal du aktivere 3D-funktionen og tage de aktiverede 3D-briller på, som du kan købe hos din forhandler. Hvis du vil se fjernsyn, der ikke er velegnet til 3D (f.eks. nyhedsudsendelser), skal du skifte til 2D igen. Åbn menuen BILLEDE Vælg menuen 3D-VISNING Vælg 3D eller 2D Accepter, og se fjernsyn i 3D eller 2D, eller vælg tilstand 3D/2D Hvis et automatisk 3D-signal er tilgængeligt, skifter fjernsynet automatisk til 3D, når du vælger 3D, og til 2D, når du vælger 2D. Hvis et automatisk 3D-signal ikke er tilgængeligt, vises en skærmmenu til valg af 3D eller 2D. Se yderligere oplysninger om tilstande på næste side. Vigtigt Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger om 3D-fjernsyn Nogle seere kan opleve ubehag, såsom svimmelhed, kvalme eller hovedpine, når de ser 3D-fjernsyn. Hvis du oplever disse symptomer, skal du holde op med at se 3D-fjernsyn, tage 3D-brillerne af og hvile dig. Øjnene kan blive overanstrengte, hvis du ser 3D-fjernsyn i længere tid. Hvis dine øjne bliver overanstrengte, skal du holde op med at se 3D-fjernsyn, tage 3D-brillerne af og slappe af. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, skal de bæres under 3D-brillerne. Brug ikke 3D-briller til andre formål. Børn, der ser 3D-fjernsyn, skal overvåges af voksne, der skal sørge for, at børnene ikke får nogen af ovenstående symptomer. Det frarådes, at børn under 3 år ser 3D-fjernsyn.

17 17 Daglig brug 3D-tilstande Vælg den 3D-tilstand, der passer til det signal, som programudbyderen sender. SIDE OM SIDE TIL 3D TOP/BUND TIL 3D Konverterer et side om side-3d-signal til et fuldskærmsbillede i 3D ved at skalere de to billeder vandret. Konverterer et top/bund- 3D-signal til et fuldskærmsbillede i 3D ved at skalere de to billeder lodret. 2D-tilstande Vælg den 2D-tilstand, der passer til det signal, som programudbyderen sender. STANDARD 2D SIDE OM SIDE TIL 2D TOP/BUND TIL 2D Viser et almindeligt fjernsynsbillede i 2D uden konvertering. Konverterer et side om side-2d-signal til et fuldskærmsbillede i 2D ved at skalere et billede vandret. Konverterer et top/bund- 3D-signal til et fuldskærmsbillede i 2D ved at skalere et billede lodret. Automatisk skift af tilstand Hvis et automatisk 3D-signal ikke længere er tilgængeligt, skifter fjernsynet automatisk til den sidst anvendte tilstand for den pågældende kilde. Ved skift af kanal eller kilde skifter fjernsynet til STANDARD 2D. Todelt skærm Undertekster Hvis to kilder åbnes samtidig på skærmen, eller hvis tekst-tv åbnes på den ene side, og en inputkilde åbnes på den anden, viser fjernsynet altid billedet i 2D. Undertekster understøttes ikke altid.

18 18 HomeMedia Du kan afspille musik- og videofiler og se billeder, der enten er gemt på en lagerenhed eller et produkt, som er tilsluttet via en medieserver med DLNA/UPnP. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutninger og funktioner i onlinevejledningen på Brug HomeMedia Når du slutter en lagerenhed til fjernsynet, registrerer det automatisk kilden, og du bliver spurgt, om du vil gennemse indholdet. Du kan også få adgang til menuen MEDIECENTER via menuen OPSÆTNING. H.MEDIA Åbn H.MEDIA i displayet på Beo4 1 Lyt til musik Vælg mappen med den ønskede musik. Vælg lagerenhed med musik Gennemse filer, eller gå trinvist gennem musiknumre. Vælg en musikfil for at starte afspilningen STOP PLAY BACK Stop midlertidigt Genoptag afspilning Gå tilbage gennem menuerne, eller hold knappen nede for vende tilbage til mediebrowserens hovedmenu Gennemse billeder Vælg mappen med de ønskede billeder. Vælg lagerenhed med billeder Gennemse filer og mapper, og tryk for at starte diasshow STOP Stop midlertidigt Skift mellem det foregående og det næste billede Afspil videofiler Vælg mappen med de ønskede videofiler Vælg lagerenhed med videofiler Gennemse filer og mapper, og tryk for at åbne Gå trinvist tilbage eller frem et minut ad gangen. Hold knappen nede for at søge. Tryk igen for at ændre hastighed PLAY Genoptag afspilning Information 1 Beo4 LIST Lagerenheder Få adgang til MEDIECENTER-kilde Understøttet format Åbn H.MEDIA i Beo4 LIST Hvis du ikke har knappen, kan du knytte en anden knap til HomeMedia i menuen SETUP. Du kan f.eks. tilslutte USB-enheder og harddiske, der er tilsluttet via USB eller Ethernet. Du kan aktivere HomeMedia ved at åbne hovedmenuen, fremhæve MEDIECENTER og derefter trykke på centerknappen. Du kan se, hvilke formater der understøttes, på

19 Juster billed- og lydindstillinger 19 Mens du ser fjernsyn, kan du justere lyd- og billedindstillingerne. Se onlinevejledningen på for at få yderligere oplysninger om disse indstillinger. Daglig brug Vælg lydtilstande LIST SOUND 1-9 Lyd Tale Fjernsynet har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige programtyper. I menuen KILDEOPSÆTNING kan du for hver kilde indstille, hvilken lydtilstand der skal bruges, hver gang du aktiverer den pågældende kilde. Få vist lydtilstanden på skærmen, og vælg tilstand. Tryk på SOUND og derefter på 1-9, hvis du kan huske nummeret på den ønskede tilstand Skift mellem tilstande På Beo6 kan du vælge mellem tilgængelige lydtilstande, f.eks. Tale Vælg billedtilstande Du kan aktivere forskellige billedtilstande for forskellige programtyper. Når du vælger en billedtilstand for en kilde, gemmes den kun, indtil du slukker for fjernsynet eller skifter til en anden kilde. I menuen KILDEOPSÆTNING kan du for hver kilde indstille, hvilken billedtilstand der skal bruges, hver gang du aktiverer den pågældende kilde. LIST PICTURE 1-3 Få vist billedtilstande på skærmen, og vælg tilstand. Tryk på PICTURE og derefter på 1-3, hvis du kan huske nummeret på den ønskede tilstand Skift mellem tilstande Billede... Film På Beo6 kan du vælge mellem tilgængelige billedtilstande, f.eks. Film Vælg billedformat I menuen KILDEOPSÆTNING kan du for hver kilde indstille, hvilket billedformat der skal bruges, hver gang du aktiverer den pågældende kilde. Du kan også midlertidigt vælge et andet billedformat. LIST FORMAT 1-6 Få vist billedformater på skærmen, Skift mellem og vælg format. Tryk på FORMAT og formater derefter på 1-6, hvis du kan huske nummeret på den ønskede tilstand Flyt billedet, hvis det er muligt Billede... Billedformat Automatisk På Beo6 kan du vælge mellem tilgængelige billedformater, f.eks. Automatisk

20 20

21 Indhold Installation og opsætning Fjernsynsopsætning 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler Installation og opsætning

22 22 Fjernsynsopsætning Fjernsynet har mange placeringsmuligheder. Følg retningslinjerne for placering og tilslutning. Placeringsmuligheder Fjernsynet har mange placeringsmuligheder. Se stande og vægbeslag på eller hos din Bang & Olufsen forhandler. Fjernsynet er meget tungt og bør derfor kun flyttes eller løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Håndtering Vi anbefaler, at du anbringer fjernsynet i emballagen, mens du fastgør vægbeslaget eller beslaget til standen til fjernsynets bagside. Vægbeslag og stand Indstil det maksimale antal grader, fjernsynet skal kunne dreje på motordrejestanden eller vægbeslaget. Vægbeslaget uden motor kan drejes manuelt 90 til venstre eller højre, afhængigt af din opsætning. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om fjernsynet til, at det kan drejes uhindret. Vigtigt Ventilation Frontglas Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og der vises en advarselsmeddelelse på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille et nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

23 23 Oversigt Placering af tilslutningspanelet og andre vigtige ting: 4 1 Monteringsbeslag til vægbeslag. 2 Monteringsbeslag til stand. 3 Dæksler til det primære tilslutningspanelet. Træk ud forneden for at fjerne dækseldelene. 4 Stik til midlertidige tilslutninger. Tryk i midten for at åbne. Afhængigt af din opsætning skal du føre kablerne gennem hullet i midten af dækslet eller gennem en af siderne. Træk kabler Saml kablerne fra begge sider, sørg for at kabelbundterne krydser hinanden, og fastgør dem i en af siderne eller i midten afhængigt af vægbeslagets eller standens placering Hvis du har en motordrejestand eller et motorvægbeslag, skal du sikre, at kablerne har tilstrækkelig frigang, så fjernsynet kan drejes til begge sider, før du fastgør dem i et pænt bundt med kabelstrips. Installation og opsætning Fastgør højttalerfront Når fjernsynet er monteret på vægbeslaget eller standen, kan du fastgøre højttalerfronten. Hold højttalerfronten med begge hænder, og sæt tapperne i hullerne i bunden. Placer derefter forsigtigt tapperne i hullerne foroven, og tryk ned. Højttalerfronten bør fjernes i forbindelse med rengøring. Undlad at sprøjte væske direkte på skærmen, da dette kan beskadige højttalerne. Brug i stedet en blød klud. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af højttalerfronten, og fjern den. Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrensemiddel, og rengør skærmen let, uden at efterlade striber eller spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

24 24 Tilslutningspaneler Alt udstyr, som du tilslutter i det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen KILDEOPSÆTNING. Alt udstyr, som du tilslutter i det øverste tilslutningspanel, skal registreres i menuen KILDEOPSÆTNING. PL 5 PL 4 MONITOR PUC 2 CONTROL A+B PUC 1 A+B EXT. IR AV IN S/P-DIF IN STAND PL 3 PL 2 PL1 PUC 3 A+B CTRL 3 CTRL 2 CTRL 1 COMMON INTERFACE CHIPSIDE AERIAL SATELLITE 2 1 CHIPSIDE ~ Strømstik Tilslutning til strømforsyning. PL 1-5 (Power Link) Til tilslutning af eksterne højttalere i en surroundsound-opstilling. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen. MONITOR CONTROL Til fremtidig brug. PUC 1-3 A+B Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et HDMI IN- eller AV IN -stik. Dermed kan du betjene tilsluttede udstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. CTRL (1-2) Til fremtidig brug. EXT. IR Til fremtidig brug. HDMI IN (1-5) Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige videokilder, f.eks. set-top boxe, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. AV IN Til tilslutning af analogt videoudstyr. S/P-DIF IN Digital lydindgang til f.eks. en pc. USB ( ) Til tilslutning af en USB-enhed så du kan gennemse digitale billeder samt video- og musikfiler. Ethernet 1 Til internetforbindelse. Til softwareopdateringer, adgang til WebMedia og download af PUC-tabeller. Information Netledning og stik Sæt den ene ende af netledningen i stikket ~ i fjernsynets primære tilslutningspanel og den anden ende i en stikkontakt. Fjernsynet står derefter på standby og er klar til brug. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. 1 Kontroller, at kabelforbindelsen mellem produktet og routeren ikke kommer ud af bygningen for at undgå kontakt med højspænding.

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision BeoVision BeoVision 11-55

BeoVision 11. BeoVision BeoVision BeoVision 11-55 BeoVision 11 BeoVision 11-40 BeoVision 11-46 BeoVision 11-55 Kære kunde Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt og det tilsluttede udstyr og indeholder desuden mere detaljerede

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om funktioner fra vejledningen Kom godt i gang.

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision Avant. BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85

BeoVision Avant. BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85 BeoVision Avant BeoVision Avant 55 BeoVision Avant 75 BeoVision Avant 85 Kære kunde Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt og det tilsluttede udstyr og indeholder desuden

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Kære kunde. Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål (FAQ) på

Kære kunde. Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål (FAQ) på BeoSystem 4 Kære kunde Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt og det tilsluttede udstyr og indeholder desuden mere detaljerede beskrivelser af produktets funktioner.

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere