BeoVision 11. BeoVision BeoVision BeoVision 11 55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55"

Transkript

1 BeoVision 11 BeoVision BeoVision BeoVision 11 55

2

3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne vejledning, f.eks. HomeMedia- og WebMedia-funktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i onlinevejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye eller ændrede funktioner. På finder du yderligere oplysninger og relevante spørgsmål og svar (FAQ), der vedrører dit produkt. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel Version

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Symbolet med et lyn i en ligesidet trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade! Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for regn, høj luftfugtighed eller stærk varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Hvis fjernsynet har været udsat for temperaturer under 5 C, skal det, før det tilsluttes en stikkontakt og tændes, stå ved stuetemperatur, indtil dets temperatur svarer til omgivelsernes. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. ADVARSEL! Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på det. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet eller nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Stearinlys og andre typer åben ild må aldrig bruges i nærheden af produktet for at undgå øget brandfare. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Berør ikke skærmen med hårde eller spidse genstande. Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten. Følg vejledningen for at sikre korrekt og sikker installation og tilslutning af udstyr i multimediesystemer. Produktmærkaten sidder bag tilslutningspanelets dæksel.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Naviger i menuerne 10 Se fjernsyn 12 Afspil et program, og hold pause 14 Afspil en optagelse 16 Se fjernsyn i 3D 18 HomeMedia 19 Skift billed- og lydindstillinger Installation og opsætning 22 Fjernsynsopsætning 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo4 Fjernsynet kan betjenes med en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap som beskrevet i denne vejledning og i onlinevejledningen på TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion TV Tænd for fjernsynet 1 TV LIGHT RADIO DTV TEXT Aktiver WebMedia (kræver internetforbindelse). Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen Tænd for tekst-tv DTV DVD CD V.MEM TEXT A.MEM LIST MENU Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer Få vist ekstra "knapper" til funktioner eller kilder i displayet på Beo4. Brug eller til at gå trinvist gennem listen 2 Åbn hovedmenuen for den aktive kilde LIST 0 MENU Gå trinvist gennem kanaler Søg trinvist frem eller tilbage Hold den nede for at gå tilbage eller frem Navigationsknap venstre, højre, op og ned,, trykke knappen i den ønskede retning og. Naviger i menuer ved at Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg STOP BACK PLAY Vælg farvespecifikke funktioner Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt PLAY Start afspilning fra indbygget eller tilsluttet udstyr BACK Gå tilbage gennem menuerne og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby Vigtigt Vejledninger og ofte stillede spørgsmål kan ses på 1 Beo4 knapper 2 LIST Digitalt tekst-tv/mheg Indstillingen MODE Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen. BEMÆRK! Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning. Beo4 LIST indeholder mange af de samme knapper som under knappen på Beo6. Visse lande og CA-moduler kræver aktivering af digitalt-tekst-tv/mheg. Derfor gælder der visse forskelle for Beo4. Når der ikke vises en menu på skærmen, skal du trykke på MENU, før du trykker på en farvet knap. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen. Kontroller, at Beo4 fjernbetjeningen er indstillet til MODE 1. Se onlinevejledningen til Beo4.

7 7 Betjening med Beo6 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo6 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo6 adskiller sig fra betjeningen med Beo4, beskrives den separat. Daglig brug TV Softknap, rør ved displayet for at vælge 3 Tænd for en kilde, eller vælg en funktion Gå tilbage gennem displaybillederne på Beo6 Living Room Få vist Scene-knapper, såsom Zoner eller Højttaler Tryk igen for at gå tilbage TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Få vist tal for at vælge kanal eller angive data Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt PLAY Start afspilning af indbygget eller tilsluttet udstyr STOP PLAY BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Vælg farvespecifikke funktioner 4 Tryk på hjulet ud for farven BACK Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg Navigationsknap venstre, højre, op og ned. Naviger i menuer ved at trykke knappen i den ønskede retning Søg trinvist frem eller tilbage Hold den nede for at gå tilbage eller frem Gå trinvist gennem kanaler eller optagelser Standby 3 Om knapper 4 Farvede knappe Aktuel zone Softknapper på Beo6 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo6 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved skærmen for at aktivere funktionen.

8 8 Naviger i menuerne Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du trykker på MENU, åbnes menuen for den valgte kilde. Display og menuer Vælg kilde og indstillinger. TV Tænd for fjernsynet MENU Vis menu Naviger i menuer 0-9 BACK eller BACK Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data. Fremhæv menu/ skift indstilling Angiv data Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Gå tilbage gennem menuer Hold nede for at lukke menuer Gå trinvist gennem menusider Nogle menuer fylder mere end fjernsynsskærmen. Det angives med et halvt menupunkt nederst eller øverst på skærmen. Tryk op på navigationsknappen for nemt at gå fra toppen af listen til bunden. Gå trinvist gennem sider Rul gennem menupunkter En fuldt optrukket streg betyder, at punktet skal vælges ved hjælp af centerknappen CHANNEL LIST CNN 1 TV 2 NEWS 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 PIN CODE PIN CODE NEW PIN CODE OFF En gradvist udtonet streg betyder, at du kan ændre indstillingerne ved at trykke til venstre og højre på navigationsknappen. BBCWORLD SUPER CH 8 9 CRIME TV 10 CINEMA 11 Wednesday 09 November, 2011 Wednesday 09 November, 2011 Eksempel på kanalliste Information Vejledningen Kom godt i gang og onlinevejledningen Hovedmenu I denne vejledning og onlinevejledningen forklares betjeningen hovedsageligt med Beo4 fjernbetjeningen. Du kan altid åbne hovedmenuen, herunder en menuoverlay med alle den aktive kildes specialfunktioner, ved at trykke på MENU.

9 9 Daglig brug Vælg kilde MENU Du kan vælge en kilde ved at trykke på den relevante knap på fjernbetjeningen, eller du kan vælge den via menuen. Åbn hovedmenuen Vælg KILDELISTE Vælg kilde Åbn hjælpetekster MENU Du kan åbne hjælpetekster med forklaringer på funktioner, når de er tilgængelige i menuer og undermenuer. Åbn hovedmenuen Åbn menuen OPSÆTNING Vælg indstilling Få vist/skjul hjælpetekster De generelle funktioner er også forklaret i menuen VÆRD AT VIDE. 1 Standbyindikator Standbyindikatoren på fjernsynet viser fjernsynets status. Lyser grønt Lyser konstant rødt Blinker langsomt rødt Blinker hurtigt rødt Slukket Standbyindikatoren blinker kortvarigt grønt, og fjernsynet er klar til brug. Se oplysningerne om strømindstillinger i onlinevejledningen for at reducere starttiden. Fjernsynet står på standby, men undlad at tage stikket ud af stikkontakten af hensyn til softwaredownload. Fjernsynet er blevet frakoblet strømforsyningen, og du skal indtaste pinkoden. Du kan finde yderligere oplysninger om pinkodesystemet i onlinevejledningen på Undlad at tage fjernsynets stik ud af stikkontakten. Dette kan skyldes aktivering af ny software eller indtastning af den forkerte pinkode for mange gange. Fjernsynet står på standby, og du kan tage stikket ud af stikkontakten. Dette aktiverer dog pinkodesystemet. Hjælpetekster 1 Menuen VÆRD AT VIDE I menuen OPSÆTNING kan du få vist/skjule hjælpetekster ved at trykke på den blå knap. På nogle sprog findes hjælpeteksterne kun på engelsk. Åbn menuen via menuen OPSÆTNING. Du kan læse om grundlæggende funktioner. Når fjernsynet modtager softwareopdateringer (kræver internetforbindelse) forklares nye funktioner her.

10 10 Se fjernsyn Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine tunerindstillinger. Du kan også oprette kanalgrupper og dreje fjernsynet samt optage på harddiskoptageren (ekstraudstyr). Betjening Tænd for fjernsynet Fjernsynsfunktion Vælg en kanal Beo4/Beo6 knap SOURCE LIST RECORDINGS SETUP RECORD PROGRAMME GUIDE CHANNEL/STATION LIST INFORMATION CHANNEL/STATION GROUPS SUBTITLE LANGUAGE AUDIO LANGUAGE HBBTV ACCESS CA-UNITS Åbn og brug menuoverlayen Optag her og nu Mens der optages, kan du se en anden optagelse, kilde eller fjernsynskanal. 2 Opret kanalgrupper Hvis du har mange kanaler, kan du oprette grupper, så du nemt kan finde dine foretrukne kanaler. Åbn menuen FAVORITTER via OPSÆTNING > KANALER > REDIGER TV-GRUPPER. Drej fjernsynet Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand eller et motorvægbeslag, kan du dreje det med fjernbetjeningen. Brug tekst-tv Du kan få vist tekst-tv for den valgte kanal, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder. Information 1 Farvede funktioner 2 Optag her og nu Du kan også aktivere farvede funktioner uden at trykke på MENU først, hvis digitalt tekst-tv/hbbtv er deaktiveret. Det er kun muligt at optage fra digitale kanaler og stationer. Fjernsynet har to tunere, så du kan optage et program, mens du ser et andet. Du kan også optage to programmer samtidig. Du kan ikke starte en ny optagelse, hvis harddisken er fyldt op med beskyttede optagelser. Se onlinevejledningen for at få oplysninger om pladshåndtering i forbindelse med optagelser.

11 11 Daglig brug Tryk TV eller Tryk MENU Vælg KILDELISTE Vælg TV Vælg eller Aktiver tal, og vælg kanal Vælg forrige kanal (Beo6: Tryk på Forrige) MENU 1-9 eller Tryk Aktiver den ønskede funktion 1 LIST Tryk for at få vist RECORD eller Tryk to gange MENU Tryk for at starte en optagelse STOP Stop optagelse 3 Åbn menuen FAVORITTER Navngiv en gruppe. Følg instruktionerne på skærmen Tryk to gange for at gemme og åbne en gruppe Vælg den gruppe, du vil kopiere fra. Følg instruktionerne på skærmen Gem indstillinger LIST eller 0-9 Tryk for at få vist STAND Tryk Drej fjernsynet Vælg position TEXT Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning Gå trinvist op eller ned i sider eller eller Gå til SIDE, og gå op/ned 0-9 Angiv sidetal BACK Tryk på knappen for at gå til forrige side. Hold knappen nede for lukke tekst-tv Programoversigt og information Radio 3 *Stop en optagelse Du kan finde oplysninger om programoversigten og information i onlinevejledningen på For at få adgang til funktionen RADIO skal du først indstille radiostationer. Se onlinevejledningen. Hvis der er to optagelser i gang, skal du vælge, hvilken du vil stoppe. BEMÆRK! For at kunne bruge funktionen til motordrejestanden eller -vægbeslaget skal du først kalibrere standen eller vægbeslaget. Se onlinevejledningen. Du kan også se, hvordan du forudindstiller de positioner, som fjernsynet skal dreje til, i onlinevejledningen.

12 12 Afspil et program, og hold pause Med harddiskoptageren (ekstraudstyr) kan du sætte det aktuelle program på pause, afspille det igen og genoptage afspilningen. Fjernsynet bliver ved med at gemme programmet under tidsforskydning, så du er sikker på at se hele programmet. Betjening Stands et program midlertidigt Sæt programmet på den aktuelle kanal på pause. Før "Aktuelt program" (rød = i buffer. Grå = ikke i buffer) Indikator for aktuelt program Efter "Aktuelt program" (stiplet = i buffer. hvid = ikke i buffer) Afspil Afspil et program, som du har sat på pause HBO 9 TV Independence Day RATING 6 09:30 11:50 PROGRAM 3 / 3 PAUSE 07:10 10:15 Gå til et bestemt tidspunkt Angiv et bestemt tidspunkt, du vil gå til, i tidsforskydningsbufferens indhold. Gå eller søg trinvist tilbage eller frem Gå trinvist tilbage eller frem et minut ad gangen. Gå trinvist gennem programmer Gå til forrige eller næste program i tidsforskydningsbufferen. Aktuelle programmer i bufferen Samlet antal programmer Start/ stoptidspunkt for aktuelt program Bufferstarttidspunkt Afspilningstidspunkt ("aktuelt program") Sæt afspilning på pause Sæt afspilningen af tidsforskydningsbufferens indhold på pause. 1 Skift til det direkte signal Skift fra tidsforskydning til direkte signal Information 1 Tidsforskydning Tidsforskydningsbufferen har en hukommelse på fire timer. Hvis et program forbliver på pause, indtil bufferen er fuld, skal du trykke på PLAY for at fortsætte med at gemme i bufferen og derved slette det ældste indhold. Hvis du skifter kilde, kanal eller station, eller hvis du slukker for fjernsynet, slettes bufferindholdet. Se onlinevejledningen for at få yderligere oplysninger om tidsforskydningsbufferen.

13 13 Daglig brug Tryk STOP Vælg kilde igen (f.eks. TV) for at gå tilbage til det direkte signal PLAY Afspil 0-9 Vælg et tidspunkt Gå trinvist tilbage eller frem eller Hold knappen nede for at søge tilbage eller frem Tryk på knappen, og hold den nede for at gå til forrige eller næste program Tryk STOP Sænk afspilningshastigheden. Tryk igen for at ændre hastighed STOP eller Tryk to gange for at gå til direkte signal Tryk på kildeknappen for at tidsforskyde kilde Indstillinger for tidsforskydning MHEG eller HbbTV Se onlinevejledningen for at få oplysninger om, hvordan du aktiverer tidsforskydningsbufferen og foretager bufferindstillinger. Du kan ikke aktivere MHEG eller HbbTV under tidsforskydning. BEMÆRK! Se onlinevejledningen for at få oplysninger om, hvordan du kopierer indhold fra tidsforskydningsbufferen til en permanent optagelse.

14 14 Afspil en optagelse Med harddiskoptageren (ekstraudstyr) kan du afspille og gennemse optagelser af digitale programmer. Betjening Tænd for harddiskoptageren Det tager noget tid at starte harddiskoptageren. Optagelsesnummer og samlet antal optagelser Aktuel kategori eller visning Lagerpladsstatus Vælg og afspil en optagelse I afspilningstilstand kan du også aktivere menuen HARDDISKINDHOLD ved at holde knappen PLAY eller centerknappen nede. HARD DISC CONTENT 4/12 ALL Ally Drama 11:46 07 MAR 12 0:50 Angels and Demons Film 12:59 06 MAR 12 1:20 Dark Blue EXPIRES Film 11:58 02 MAR 12 1:30 Independence Day KEEP Film 13:00 01 MAR 12 0:45 Captain Planet Documentary 10:55 29 FEB 12 1:30 Catch me if you can Drama 17:30 28 FEB 12 1:30 Eksempel til optagelse af kanaler Sæt afspilning på pause, eller stands den Sæt afspilning af en optagelse på pause, eller stands den helt. Gå trinvist gennem optagelser Gå til den forrige eller den næste optagelse i en kategori. options name delete info category play 12:45 Gå til et bestemt tidspunkt Angiv et bestemt tidspunkt i optagelsen. Optagelsen er beskyttet mod at blive slettet automatisk Den del af optagelsen, som er blevet set Gå eller søg trinvist tilbage eller frem Optagelsen udløber snart Optagelsens varighed Gå trinvist tilbage eller frem et minut ad gangen. Sluk for harddiskoptageren Information Oplysninger om afspilning Sæt afspilning på pause, eller stands den helt Når du vælger en optagelse, der skal afspilles, vises der et oplysningsbanner. Banneret forsvinder automatisk, eller hvis du trykker på BACK. Alle optagelser er ukomprimerede, og for at få vist oplysningerne om en fremhævet optagelse i menuen HARDDISKINDHOLD skal du trykke på den blå knap. Tryk på knappen igen for at fjerne oplysningerne. Hvis du vil standse en optagelse, skal du fremhæve optagelsen og trykke på den gule knap. Hvis billedet har været uændret i otte minutter, dæmpes fjernsynsskærmen automatisk.

15 15 Daglig brug V.MEM Vælg optager som kilde. Afspilning af den sidst sete optagelse, den nyeste optagelse eller en igangværende optagelse starter automatisk MENU Vælg OPTAGELSER, og åbn menuen HARDDISKINDHOLD Vælg kategori eller visning Vælg optagelse Afspil optagelse STOP Stop midlertidigt Sænk afspilningshastigheden. Tryk igen for at ændre hastighed STOP Stop Tryk for at gå til forrige eller næste optagelse 0-9 Aktiver tal Vælg et tidspunkt Gå trinvist tilbage eller frem Hold knappen nede for at søge tilbage eller frem TV Skift kilde eller Sluk for fjernsynet Afspilning Børnesikring Når du vælger en optagelse til afspilning, starter fjernsynet afspilning fra det sted, hvor du standsede, sidste gang den samme optagelse blev afspillet. Hvis du har set optagelsen til ende, starter afspilningen fra begyndelsen. Når du vil afspille en optagelse, hvor børnesikringen er aktiveret, skal du indtaste en firecifret adgangskode. Der vises intet eksempel fra denne optagelse. Se onlinevejledningen for at få oplysninger om indstilling af børnesikringen. BEMÆRK! Når du standser en optagelse, vises menuen HARDDISKINDHOLD. Bjælken øverst angiver, hvor fuld harddisken er. En beskyttet optagelse angives med BEHOLD. Se onlinevejledningen for at få oplysninger om beskyttelse.

16 16 Se fjernsyn i 3D Du kan få en bedre fjernsynsoplevelse i 3D, f.eks. når du skal se film, sport eller naturfilm. Lysforhold Sæt dig foran skærmen (lidt tættere på, end du normalt ville gøre med fjernsyn i 2D), og tag 3D-brillerne på. Den anbefalede afstand mellem din siddeplads og skærmen afhænger af skærmstørrelsen og billedopløsningen. Hvis du sidder for langt til venstre eller højre i forhold til skærmens midtpunkt, eller hvis du sidder for højt eller lavt, vil 3D-oplevelsen forringes. Du får den bedste 3D-oplevelse, hvis rummet gøres mørkere, f.eks. ved at slukke for lyset og trække gardinerne for. Især lys bag ved og rundt om skærmen kan virke generende. Vi fraråder at se 3D-fjernsyn i direkte sollys eller i rum med meget lys. Aktiver 3D- eller 2D-fjernsyn Hvis du skal se film eller programmer i 3D, skal du aktivere 3D-funktionen og tage de aktiverede 3D-briller på, som du kan købe hos din forhandler. Hvis du vil se fjernsyn, der ikke er velegnet til 3D (f.eks. nyhedsudsendelser), skal du skifte til 2D igen. Åbn menuen BILLEDE Vælg menuen 3D-VISNING Vælg 3D eller 2D Accepter, og se fjernsyn i 3D eller 2D, eller vælg tilstand 3D/2D Hvis et automatisk 3D-signal er tilgængeligt, skifter fjernsynet automatisk til 3D, når du vælger 3D, og til 2D, når du vælger 2D. Hvis et automatisk 3D-signal ikke er tilgængeligt, vises en skærmmenu til valg af 3D eller 2D. Se yderligere oplysninger om tilstande på næste side. Vigtigt Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger om 3D-fjernsyn Nogle seere kan opleve ubehag, såsom svimmelhed, kvalme eller hovedpine, når de ser 3D-fjernsyn. Hvis du oplever disse symptomer, skal du holde op med at se 3D-fjernsyn, tage 3D-brillerne af og hvile dig. Øjnene kan blive overanstrengte, hvis du ser 3D-fjernsyn i længere tid. Hvis dine øjne bliver overanstrengte, skal du holde op med at se 3D-fjernsyn, tage 3D-brillerne af og slappe af. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, skal de bæres under 3D-brillerne. Brug ikke 3D-briller til andre formål. Børn, der ser 3D-fjernsyn, skal overvåges af voksne, der skal sørge for, at børnene ikke får nogen af ovenstående symptomer. Det frarådes, at børn under 3 år ser 3D-fjernsyn.

17 17 Daglig brug 3D-tilstande Vælg den 3D-tilstand, der passer til det signal, som programudbyderen sender. SIDE OM SIDE TIL 3D TOP/BUND TIL 3D Konverterer et side om side-3d-signal til et fuldskærmsbillede i 3D ved at skalere de to billeder vandret. Konverterer et top/bund- 3D-signal til et fuldskærmsbillede i 3D ved at skalere de to billeder lodret. 2D-tilstande Vælg den 2D-tilstand, der passer til det signal, som programudbyderen sender. STANDARD 2D SIDE OM SIDE TIL 2D TOP/BUND TIL 2D Viser et almindeligt fjernsynsbillede i 2D uden konvertering. Konverterer et side om side-2d-signal til et fuldskærmsbillede i 2D ved at skalere et billede vandret. Konverterer et top/bund- 3D-signal til et fuldskærmsbillede i 2D ved at skalere et billede lodret. Automatisk skift af tilstand Hvis et automatisk 3D-signal ikke længere er tilgængeligt, skifter fjernsynet automatisk til den sidst anvendte tilstand for den pågældende kilde. Ved skift af kanal eller kilde skifter fjernsynet til STANDARD 2D. Todelt skærm Undertekster Hvis to kilder åbnes samtidig på skærmen, eller hvis tekst-tv åbnes på den ene side, og en inputkilde åbnes på den anden, viser fjernsynet altid billedet i 2D. Undertekster understøttes ikke altid.

18 18 HomeMedia Du kan afspille musik- og videofiler og se billeder, der enten er gemt på en lagerenhed eller et produkt, som er tilsluttet via en medieserver med DLNA/UPnP. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutninger og funktioner i onlinevejledningen på Brug HomeMedia Når du slutter en lagerenhed til fjernsynet, registrerer det automatisk kilden, og du bliver spurgt, om du vil gennemse indholdet. Du kan også få adgang til menuen MEDIECENTER via menuen OPSÆTNING. H.MEDIA Åbn H.MEDIA i displayet på Beo4 1 Lyt til musik Vælg mappen med den ønskede musik. Vælg lagerenhed med musik Gennemse filer, eller gå trinvist gennem musiknumre. Vælg en musikfil for at starte afspilningen STOP PLAY BACK Stop midlertidigt Genoptag afspilning Gå tilbage gennem menuerne, eller hold knappen nede for vende tilbage til mediebrowserens hovedmenu Gennemse billeder Vælg mappen med de ønskede billeder. Vælg lagerenhed med billeder Gennemse filer og mapper, og tryk for at starte diasshow STOP Stop midlertidigt Skift mellem det foregående og det næste billede Afspil videofiler Vælg mappen med de ønskede videofiler Vælg lagerenhed med videofiler Gennemse filer og mapper, og tryk for at åbne Gå trinvist tilbage eller frem et minut ad gangen. Hold knappen nede for at søge. Tryk igen for at ændre hastighed PLAY Genoptag afspilning Information 1 Beo4 LIST Lagerenheder Få adgang til MEDIECENTER-kilde Understøttet format Åbn H.MEDIA i Beo4 LIST Hvis du ikke har knappen, kan du knytte en anden knap til HomeMedia i menuen SETUP. Du kan f.eks. tilslutte USB-enheder og harddiske, der er tilsluttet via USB eller Ethernet. Du kan aktivere HomeMedia ved at åbne hovedmenuen, fremhæve MEDIECENTER og derefter trykke på centerknappen. Du kan se, hvilke formater der understøttes, på

19 Juster billed- og lydindstillinger 19 Mens du ser fjernsyn, kan du justere lyd- og billedindstillingerne. Se onlinevejledningen på for at få yderligere oplysninger om disse indstillinger. Daglig brug Vælg lydtilstande LIST SOUND 1-9 Lyd Tale Fjernsynet har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige programtyper. I menuen KILDEOPSÆTNING kan du for hver kilde indstille, hvilken lydtilstand der skal bruges, hver gang du aktiverer den pågældende kilde. Få vist lydtilstanden på skærmen, og vælg tilstand. Tryk på SOUND og derefter på 1-9, hvis du kan huske nummeret på den ønskede tilstand Skift mellem tilstande På Beo6 kan du vælge mellem tilgængelige lydtilstande, f.eks. Tale Vælg billedtilstande Du kan aktivere forskellige billedtilstande for forskellige programtyper. Når du vælger en billedtilstand for en kilde, gemmes den kun, indtil du slukker for fjernsynet eller skifter til en anden kilde. I menuen KILDEOPSÆTNING kan du for hver kilde indstille, hvilken billedtilstand der skal bruges, hver gang du aktiverer den pågældende kilde. LIST PICTURE 1-3 Få vist billedtilstande på skærmen, og vælg tilstand. Tryk på PICTURE og derefter på 1-3, hvis du kan huske nummeret på den ønskede tilstand Skift mellem tilstande Billede... Film På Beo6 kan du vælge mellem tilgængelige billedtilstande, f.eks. Film Vælg billedformat I menuen KILDEOPSÆTNING kan du for hver kilde indstille, hvilket billedformat der skal bruges, hver gang du aktiverer den pågældende kilde. Du kan også midlertidigt vælge et andet billedformat. LIST FORMAT 1-6 Få vist billedformater på skærmen, Skift mellem og vælg format. Tryk på FORMAT og formater derefter på 1-6, hvis du kan huske nummeret på den ønskede tilstand Flyt billedet, hvis det er muligt Billede... Billedformat Automatisk På Beo6 kan du vælge mellem tilgængelige billedformater, f.eks. Automatisk

20 20

21 Indhold Installation og opsætning Fjernsynsopsætning 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler Installation og opsætning

22 22 Fjernsynsopsætning Fjernsynet har mange placeringsmuligheder. Følg retningslinjerne for placering og tilslutning. Placeringsmuligheder Fjernsynet har mange placeringsmuligheder. Se stande og vægbeslag på eller hos din Bang & Olufsen forhandler. Fjernsynet er meget tungt og bør derfor kun flyttes eller løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Håndtering Vi anbefaler, at du anbringer fjernsynet i emballagen, mens du fastgør vægbeslaget eller beslaget til standen til fjernsynets bagside. Vægbeslag og stand Indstil det maksimale antal grader, fjernsynet skal kunne dreje på motordrejestanden eller vægbeslaget. Vægbeslaget uden motor kan drejes manuelt 90 til venstre eller højre, afhængigt af din opsætning. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om fjernsynet til, at det kan drejes uhindret. Vigtigt Ventilation Frontglas Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og der vises en advarselsmeddelelse på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille et nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

23 23 Oversigt Placering af tilslutningspanelet og andre vigtige ting: 4 1 Monteringsbeslag til vægbeslag. 2 Monteringsbeslag til stand. 3 Dæksler til det primære tilslutningspanelet. Træk ud forneden for at fjerne dækseldelene. 4 Stik til midlertidige tilslutninger. Tryk i midten for at åbne. Afhængigt af din opsætning skal du føre kablerne gennem hullet i midten af dækslet eller gennem en af siderne. Træk kabler Saml kablerne fra begge sider, sørg for at kabelbundterne krydser hinanden, og fastgør dem i en af siderne eller i midten afhængigt af vægbeslagets eller standens placering Hvis du har en motordrejestand eller et motorvægbeslag, skal du sikre, at kablerne har tilstrækkelig frigang, så fjernsynet kan drejes til begge sider, før du fastgør dem i et pænt bundt med kabelstrips. Installation og opsætning Fastgør højttalerfront Når fjernsynet er monteret på vægbeslaget eller standen, kan du fastgøre højttalerfronten. Hold højttalerfronten med begge hænder, og sæt tapperne i hullerne i bunden. Placer derefter forsigtigt tapperne i hullerne foroven, og tryk ned. Højttalerfronten bør fjernes i forbindelse med rengøring. Undlad at sprøjte væske direkte på skærmen, da dette kan beskadige højttalerne. Brug i stedet en blød klud. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af højttalerfronten, og fjern den. Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrensemiddel, og rengør skærmen let, uden at efterlade striber eller spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

24 24 Tilslutningspaneler Alt udstyr, som du tilslutter i det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen KILDEOPSÆTNING. Alt udstyr, som du tilslutter i det øverste tilslutningspanel, skal registreres i menuen KILDEOPSÆTNING. PL 5 PL 4 MONITOR PUC 2 CONTROL A+B PUC 1 A+B EXT. IR AV IN S/P-DIF IN STAND PL 3 PL 2 PL1 PUC 3 A+B CTRL 3 CTRL 2 CTRL 1 COMMON INTERFACE CHIPSIDE AERIAL SATELLITE 2 1 CHIPSIDE ~ Strømstik Tilslutning til strømforsyning. PL 1-5 (Power Link) Til tilslutning af eksterne højttalere i en surroundsound-opstilling. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen. MONITOR CONTROL Til fremtidig brug. PUC 1-3 A+B Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et HDMI IN- eller AV IN -stik. Dermed kan du betjene tilsluttede udstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. CTRL (1-2) Til fremtidig brug. EXT. IR Til fremtidig brug. HDMI IN (1-5) Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige videokilder, f.eks. set-top boxe, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. AV IN Til tilslutning af analogt videoudstyr. S/P-DIF IN Digital lydindgang til f.eks. en pc. USB ( ) Til tilslutning af en USB-enhed så du kan gennemse digitale billeder samt video- og musikfiler. Ethernet 1 Til internetforbindelse. Til softwareopdateringer, adgang til WebMedia og download af PUC-tabeller. Information Netledning og stik Sæt den ene ende af netledningen i stikket ~ i fjernsynets primære tilslutningspanel og den anden ende i en stikkontakt. Fjernsynet står derefter på standby og er klar til brug. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. 1 Kontroller, at kabelforbindelsen mellem produktet og routeren ikke kommer ud af bygningen for at undgå kontakt med højspænding.

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere