Årsmøde Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg"

Transkript

1 Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/ Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/ Optagelse af nye medlemmer 7. Indkomne forslag og emner 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Referat: Punkt 1) Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog advokat Esben Bigaard som dirigent og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen som referent Begge blev valgt Punkt 2) Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer Til stede var 90 personer, der repræsenterede i alt 48 klubber, med et samlet stemmetal på 319 stemmer Punkt 3) Formandens beretning Anders Nannerup: Det nye år begyndte netop som vi havde lanceret et projekt med formålet at etablere tidssvarende datagrundlag, for bestanden af historiske motorkøretøjer. Målet var at etablere argumenter for hobbyens store samfundsmæssige værdi såvel yderst begrænsede miljøpåvirkning. Vi havde i det forgangne år lykkedes med at etablere god kontakt og dialog med politikere og embedsmænd og tiden var derfor inde til at vi i højere grad kunne fokusere på det fremadrettede arbejde. Igennem undersøgelse hos udvalgte medlemsklubber, køb af data fra Danmarks Statistik og den smule data vi kunne få direkte oplyst hos SKAT, lykkedes det få etableret et seriøst datagrundlag, og fremover har vi et godt datagrundlag for at kunne argumentere vores sager. Sideløbende med dette arbejde begyndte vi at se på sekretariatets fremtidige arbejde. Vi besluttede at det skulle ændres fra den ganske administrative og koordinerende funktion som vi havde haft gavn af i opbygningsfasen, til fremover at skulle agere langt mere selvstændigt med motorhistorisk og teknisk indsigt ved løsning af specifikke opgaver. Sekretariatsleder Ole Pedersen havde sine primære kompetencer på det administrative område, så vores nye strategi var således hovedårsag til at vi i september valgte at opsige ham for derefter at indlede søgningen på en kandidat med en passende baggrund, viden og indsigt i det motorhistoriske. Efter en kort og hurtig proces hvor vi var i dialog med flere spændende kandidater faldt vores valg på Johnny Berg Rasmussen der tiltrådte stillingen som ny sekretariatsleder den 19. november. Mange kender Johnny fra hans mangeårige engagement i hobbyen, og vi oplever 1

2 allerede den positive effekt af at have en sekretariatsleder der virkelig forstår og brænder for de historiske motorkøretøjer. Forud for beslutningen om at ændre på sekretariatets bemanding havde vi brugt en periode til at drøfte og formulere vores politik gående fremad. Resultatet kunne ses første gang offentligt i oktober hvor MhS giver høringssvar i oktober vedr. Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer m.v.. Med overordnet afsæt i FIVA s internationale definitioner kombineret med klar fokus mod en række meget specifikke områder, har vi formuleret en klar politik på følgende områder: Aldersgrænsen for veterankøretøjer skal ændres fra den nuværende løbende grænse på 35 år til en løbende grænse på 30 år. Definitionen for veterankøretøjer skal ændres. Det bør fremover defineres som et køretøj som er over 30 år og som fremstår historisk tidssvarende, frem for den i dag brugte ordlyd fremtræder som ved første registrering. Vi har ligeledes indledt kampen for ændring af afgiftsstrukturen for de historiske motorkøretøjer og vi vil fremover arbejde for afskaffelse af både afgiften ved den individuelle vurdering af køretøjer såvel den urimelige benzintillægsafgift. Selvom de store linjer for organisationen og fremtidens budskaber har optaget os ganske meget i det forgangne år, er der også blevet gennemført mere praktisk orienterede opgaver. Vi var vært for årsmødet for Nordisk Motorhistorisk Forbund, dvs. det forum hvor vi kan samarbejde med de øvrige nordiske organisationer. Dette blev afholdt i Helsingør, desuden med deltagelse af repræsentanter fra Baltikum for at støtte dem i deres opstart. Vi oplever stigende samarbejde og udveksling af information og ideer i Norden, lige som vi har bedre mulighed for at stå sammen i forhold til FIVA arbejdet. Vi har ligeledes været repræsenteret ved FIVA s årsmødet hvor vi desværre kan konstatere at det er nødvendigt at involvere os væsentlig mere før vi har reel indflydelse. Efter sidste årsmøde besluttede vi at gøre et godt forsøg på styrke dialogen til medlemsklubberne ved at Allan Laxby skulle have dette som en hovedopgave. Desværre var Allan så uheldig at blive involveret i et trafikuheld der indledningsvist så ud til at gøre ham ukampdygtig i en kortere periode, men som efterfølgende viste sig at holde ham mere væk end nogen kunne ønske. Vi endte efterfølgende med at flytte medlemskontakten fra sekretariatsleder Ole Pedersen til Henning Thomsen. Dette har vi fået positive tilkendegivelser på, men vi erkender at løsningen ikke var så proaktiv som ønsket. Det nye sekretariat har til opgave at styrke kontakten, herunder genoplivning af det interne forum for MhS ambassadørerne ude i klubberne. Der er allerede planlagt deltagelse i flere store arrangementer for det kommende år, herunder Græsted og Fredericia messen. Projektet med de historiske nummerplader fortsatte ind i 2012 og selvom vi i dag kun har meget få forespørgsler, er det en ordning vi fortsætter så længe der er behov for den. Vi er naturligvis ikke tilfredse med leveringssikkerheden såvel de fejl der er opstået hos leverandøren af nummerpladerne, men vi fortsætter dialogen med SKAT om forbedringer, herunder den korrekte nummerplade til motorcyklerne. Afslutningsvis skal lyde en stor tak til vores interne revisor Lisa Mikkelsen og de øvrige medlemmer i bestyrelsen for deres store indsats i foreningens tjeneste. Jeg tror ikke alle er klar over hvor mange timer de enkelte lægger i dette arbejde og jeg synes det fortjener at man værdsætter dette. Flere af bestyrelsens medlemmer i på valg i år, men modtager gerne genvalg. Jeg anbefaler Årsmødet at støtte dette! Jeg syntes ikke det er gået så godt. Vi skulle blandt andet melde os til et forum, hvilket vi har gjort, men intet er sket. Så der ligger man som man har redt. Nyhedsbrevene handler stort set kun om nummerplader, det er vel ikke nødvendigt. Der er kommet forskelligt materiale fra FIVA Legislation, som ikke er sendt videre. Jeg er i hvert fald ikke tilfreds. 2

3 Jørgen Kjær: Nannerup: Jeg syntes informationerne har været gode, der har været noget at bringe videre Vedrørende medlemsindflydelse, der har vi måttet indse at vi ikke har ressourcerne. Forummet er dog klart. Vi har et ønske om at komme mere ud til klubberne. Vedrørende FIVA så får vi i dag ikke nok ud af FIVA, vi er meget små i et stort spil. Nyhedsbrevene, der kunne vi være mere proaktive, og derfor har vi også taget konsekvensen med ansættelsen af den nye sekretariatsleder. Indskudt punkt vedrørende fakta om veterankøretøjer i Danmark Søren Jacobsen: Jeg vil godt her redegøre for en indsamling af data man i bestyrelsen har foretaget: Fakta om veterankøretøjer i Danmark 2012 Udarbejdet af Motorhistorisk Samråd Formål Skabe overblik over veterankøretøjer og deres miljø og økonomiske betydning i Danmark At få beregningsgrundlag for veterankøretøjer Understøtte vores argumenter over for politikere mfl. med fakta Ekspertviden samlet hos MhS Indsamling af materiale Der findes ikke særlige opgørelser over veterankøretøjer Specialkørsler fra Danmarks statistik Tal fra de øvrige nordiske lande Tal fra Skat MhS egen undersøgelse blandt klubber MhS egne beregninger Tal fra 2003, 2009 og 2012 Antal køretøjer Køretøjer over 35 år Køretøjer over 30 år Personbiler Personbiler Varebiler Varebiler Lastbil 819 Lastbil Påhængsvogn Påhængsvogn Sættevogn 192 Sættevogn 338 Motorcykel Motorcykel Traktor Traktor Traktor påhængsvogn 467 Traktor påhængsvogn 771 campingvogn campingvogn Påhængsredskab 607 Påhængsredskab 743 Motorredskab 2 Motorredskab

4 Andel af køretøjer i Danmark Veteranbiler over 35 år Samlede antal personbiler i Danmark % veteranbiler af samlede antal personbiler i Danmark 1,57% Veteranbiler over 30 år Samlede antal personbiler i Danmark % veteranbiler af samlede antal personbiler i Danmark 1,75% Motorcykler over 35 år Samlede antal motorcykler i Danmark % veteranmotorcykler af samlede antal motorcykler i Danmark 18,54% Motorcykler over 30 år Samlede antal motorcykler i Danmark % veteranmotorcykler af samlede antal motorcykler i Danmark 25,27% Import fra 2003 til 2012 Ifølge Skat er der importeret ca. 700 veterankøretøjer i 2011 og 2012 Vækst i biler fra før 1968 fra 2003 til 2012 Før 1968 i Før 1968 i vækst i antal biler Vækst antal mc overfør 1968 fra 2003 til 2012 Før 1968 i Før 1968 i Vækst antal MC

5 Miljøpåvirkning Kørte km: 900 km/år pr. køretøj Km/L bil: 10,2 km/l Mc: 20 km/l Benzin forbrug årligt: 5053t (over 30 år) og 4163t (over 35 år) CO2 udledning i % af samlede transportsektor: 0,09% (over 30 år) og 0,07% (over 35 år) Samfundsøkonomisk Beregningen medtager benzin, dæk, olie, vedligeholdelse, overnatning, bro og færge, forsikring Beregningen medtager ikke vægtafgift, reg. Afgift, handel med køretøjer (Skat eller DST kan ikke oplyse dette) I alt bidrager veterankøretøjer med: mio. kr/år Konklusion Der er væsentlige tal som endnu ikke er tilgængelige for MhS Vi har fået et grundlag for at fortage mere præcise beregninger og underbygge vores argumentation. Veterankøretøjer udgør en meget lille del af den samlede bestand af køretøjer i Danmark Miljøpåvirkningen fra veterankøretøjer er minimal (0,09%) En ændring fra 35 til 30 år vil medføre en lille ændring i bestand og miljøpåvirkning mv. Importen af køretøjer er tilstede, men begrænset Den samfundsøkonomiske værdi er ikke under 600 mio. kr. årligt De indsamlede data er baseret på dem der er nu, til januar kommer der jo nye der bliver gamle nok. Henrik Thostrup: Statistik kan bruges forskelligt, du tager her det hele med, både trailere, traktorer og så videre. Lad være med at tælle det hele med, kun det reelle. Søren Jacobsen: Ved beregning af miljøpåvirkningen er det kun bil og mc,en trailer vil nok øge miljøbelastningen, men det vil være yderst minimalt Har i brugt den gamle FIVA undersøgelse? Knud Degnbol: FIVA undersøgelsen ligger i den gamle del af hjemmesiden. Søren Jacobsen: Der vil blive arbejdet videre med undersøgelsen Punkt 4) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/2012 5

6 6

7 Jørgen Kjær: Nannerup: VMK : Arrangørforsikring, har den været brugt og kan vi sende noget ud om hvordan det virker. Tror ikke den har været brugt, men efter årsmødet kommer der mere info Bliver udgifter og indtægter holdt op imod hinanden vedrørende de historiske plader, om det kan svare sig? Søren Jacobsen: Vi har lavet ny procedure, men vi vil se på det Rover klubben: Er der givet decharge det her år? Lisa Mikkelsen: Revisionspåtegningen er blot ment som et arbejdsredskab Revisionspåtegningen er en integreret del af regnskabet. Medlemmerne har krav på at vide om revisor har underskrevet, der efter er det godt nok Roverklubben: Er regnskabet underskrevet af revisionsfirmaet? Vi får et nyt underskrevet regnskab sendt frem til bestyrelsen Budget for 2012/2013 Punkt 5) Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/2013 Indtægter Budget 2012/2013 Årsregnskab 2011/2012 Kontingenter salg af nummeplader Salg af FIVA pas Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Budget 2012/2013 Årsregnskab 2011/2012 Sekretariat Administration kommunikation og markedsføring Administration af historiske nummerplader Mødeaktiviteter FIVA NMHF Forsikringer Udgifter i alt Årets resultat

8 Punkt 6) Optagelse af nye medlemmer Der var i år fem klubber der søgte om optagelse i Motorhistorisk Samråd. Dansk Karmann Ghia Klub T3 Klub Danmark VW Club Aarhus Aarhuus Nimbus Klub Classic Corvette Club Denmark Bestyrelsen havde godkendt det fremsendte materiale. Efter præsentation blev alle klubber godkendt. Punkt 7) Indkomne forslag og emner Forslag om vedtægtsændringer (fra bestyrelsen) Michael Almind: Fortalte om baggrunden for bestyrelsens forslag, der var en revidering af de eksisterende vedtægter der senest har været revideret i 1999 Bestyrelsen havde sammen med flere klubber gennemgået de samlede vedtægter, og der var i rette tid udsendt et komplet sæt forslag til ændringer. Der er en disharmoni omkring optagelse af nye medlemmer og godkendelse på årsmødet Michael Almind: Der er indført et punkt der hedder endelig godkendelse på årsmødet Roverklubben: Sekretariatschef er det det samme som sekretariatsleder? Det er det samme Roverklubben: I forslår at give bestyrelsen decharge, kan i forklare det? Svend Carstensen: Der er masser af sjuskefejl, det er næsten det samme som sidst. Tegningsreglerne: det er ikke godt at sekretariatslederen kan tegne organisationen. Ekstra ordinært årsmøde: Der står kan der bør stå skal Kontingent: Midt i juli er ikke hensigtsmæssigt, bedre med september. VW klubben : Jørgen Kjær: Der står årsmødet skal være et centralt sted, det er for floffy smid det ud Forsikring, er det noget man kan eller skal arbejde med? Nimbus Touring: Dokumentere medlemstal, hvad er det? Michael Almind: Revue er en mindre revision, en decharge skal være gældende. Forsikring er noget bestyrelsen kan arbejde med. Angående centralt sted så er det blot for at have mulighed for at vælge et andet sted. 8

9 Forslaget har været sendt i høring, hos hvem og hvornår? Michael Almind: Vi har fået forslaget sendt rundt, og fået det tilrette og godkendt hos forskellige klubber, det har været en lang proces. Henrik Thostrup: Nu skal det ændres en gang for alle blev der sagt sidste år, efter min overbevisning har det ikke været sendt ud til alle, der var en del betænkning sidste år. Jeg noterer mig at man kan smide en klub ud. Roverklubben: Revision/ revue eller decharge, jeg hare læst på det, og decharge betyder at en registreret revisor skal godkende regnskabet for at give ansvarsfrihed, det er ikke nok med revision eller revue. VMK : Hvad betyder Decharge for bestyrelsen, altså ansvarsfraskrivelse? BSA klubben, eller Ariel klubben har ikke modtaget noget materiale Svend Carstensen: Er det flere ændringsforslag eller skal vi stemme om det hele? Nimbus Touring: Nogle af os fik det til gennemsyn omkring jul Angående forsikring, for 5-6 år siden var det ikke noget vi skulle arbejde med Michael Almind: Det er op til årsmødet at meddele decharge. Materialet er blevet sendt ud til de personer i vores kontakter og vi har modtaget svar. Angående afstemning så er det vores opfattelse at vi skal stemme om det hele. Svend Carstensen: Man bør lave et lov-udvalg, sende forslagene ud og debattere dem på årsmødet Henrik Thostrup: Om kan eller skal have forsikring, det kommer jo fra gamle dage der var et større behov for en forsikringsordning. Vedrørende vedtægtsændringerne, så prøv igen, jeg vil opfordre jer til at trække det tilbage. Anders Nannerup: Der stemmes om hele forslaget???: Skal de nye klubber ikke have stemmeret? Der udleveres i alt 7 stemmer til de tre fremmødte nye klubber Forslaget blev forkastet med 290 stemmer imod, 30 stemmer for og 6 blanke stemmer Frokost 9

10 Forslag om ekspertudvalg og bistand ved import m.m. (Fra Mini Club Denmark) Mini Club Denmark fortalte om baggrunden for deres forslag, om oprettelse af ekspertudvalg/ støttegrupper i forbindelse med toldsyn / afgiftsberegning / forsikringsvurdering. Forslaget er modtaget i rette tid. Sådan som forslaget er afgivet egner det sig ikke til afstemning, men man kan godt diskutere indholdet af forslaget Henning Thomsen: Det er et udmærket forslag, dog mener jeg at Skat kun vil godkende sig selv Niels Jonassen: Det rør ved de FIVA pas vi laver, hvor vi ser på de krav der findes. FIVA passene udtaler at køretøjet er som det er med de ændringer der forekommer. Ude i verden der godkender myndighederne så bilen ud fra de papirer Søren Jacobsen: FIVA passene indeholder i nogen grad det myndighederne vil have. Vi skal have myndighederne til at anerkende FIVA s definition. Vi kan i hvert fald arbejde videre der fra. Miniklubben: Det forum der er oprettet vil være en mulighed her Kan vi stille med et FIVA pas når køretøjet er med en motor fra en anden årg. m.v. Niels Jonassen: Køretøjet skal være historisk tidssvarende 4x4 klubben: Hvis vi nu eksempelvis sætter 15 på i stedet for 14, hvad så? Der skal nok indsættes en hvis pragmatisme Opel klubben: Der er et problem med Opel er, og måske andre, med typeplader og uden stelnummer, som de har før Svend Carstensen: Da jeg var formand talte vi med Skat, og den gang ville de ikke acceptere FIVA pas heller ikke ekspertudvalg. Saab klubben: Man kunne lave en arbejdskomite der indsamler info fra klubberne Niels Jonassen: Mange klubber har allerede mærkeeksperter, måske hvis vi kunne finde ud hvem de er? Anders Nannerup: FIVA Technical code: Her har man defineret en lang række køretøjstyper, fra den ene ende af skalaen til den anden. Der vil gå tid med at præge embedsfolkene, sådan en funktion vil kræve yderligere arbejdskraft. Jørgen Kjær: Sekretariatslederen kan jo indsamle info 10

11 Mini Klubben: Jeg kan godt forstå der ikke udstedes flere pas, der er jo ikke mange der kan få det. Der er ikke mange af vores biler der er originale. Måske det skulle være nogle uden for bestyrelsen i sådan et ekspertudvalg? Anders Nannerup: Det skal nok ikke være sekretariatslederen, der er nok andet at tage sig til. Lav et udvalg ude mellem klubberne. TR klubben: Opelklubben: Miniklubben: Der sidder eksempelvis allerede to mand på vores hjemmeside Et udvalg ville være en rigtig god ide Det problem står nok foran en lang rejse. Vi har også en ekspert, men jeg savner sammenhængen mellem klubberne. Niels Jonassen: Jeg vil godt arbejde på det her i bestyrelsen Som forslaget er stillet egner det sige ikke til afstemning, er forslagsstilleren tilfreds med kun de positive tilkendegivelser? Miniklubben: Ja Punkt 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer Grundet udfaldet af den tidligere afstemning stiller alle syv bestyrelsesmedlemmer deres kandidatur åbent. Dirigenten spørger bestyrelsesmedlemmerne efter tur om de vil stille op igen: Christiane Schaumburg: Efter nogen pres Ja Niels Jonassen: Ja, Søren Jacobsen: Ja Henning Thoimsen: Ja Michael Almind: Nej, der vil være personer jeg ikke har tillid til mere. Anders Nannerup: Nej, Alle de store klubber har været afstemt på forhånd i forhold til forslaget, derfor ikke. Min tid er bedre brugt i andre foreninger. Allan Laxby: Nej af helbredsmæssige årsager Svend Carstensen bliver foreslået: Jeg har fuldtidsarbejde, men hvis ikke andre så kan jeg godt To personer har forud for årsmødet ønsket at stille op: Jørgen Kjær: Jeg var i sin med til at starte Motorhistorisk Samråd, og har med stor interesse fulgt udviklingen i Samrådet og inden for vor hobby med gamle køretøjer. Min interesse for gamle køretøjer har omfattet foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem i Dansk Vintage Motor Club gennem 27 år, hvor jeg de 22 år har været redaktør af klubbladet Vintage-Nyt, og tidligere var jeg med til at starte Citroen-klubben Traction Avant Danmark med en årrække som formand. Min interesse for gamle køretøjer kommer også til udtryk som skribent for VeteranPosten og tidligere Klassisk Bil og MC. Sideløbende har jeg skrevet og selv udgivet flere bøger om ældre køretøjer biler, motorcykler og traktorer. Min interesse har også udmøntet sig i ejerskab af flere forskellige køretøjer inden for alle kategorier gennem tidens løb. 11

12 I øjeblikket står en Citroen 11 fra 1937, en Mercedes 350 SL fra 1972 og godt 20 gamle traktorer i min garage og lade. Min bevæggrund for at stille op til bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd er at være med til at præge udviklingen indenfor vor hobby, således at vi fremover kan dyrke den, samtidig med at vi er med til at bevare en kulturarv. Det er i dag mere end nogensinde tidligere vigtigt at følge og være på forkant med udviklingen. Peder Jensen: Jeg er 52 år, bosat på en landejendom ved Sorø, og har siden knallerttiden og før - i de glade 70 ere arbejdet med og interesseret mig for mekanik. De gamle motorcykler har senest betydet en bestyrelsespost i Dansk BSA Klub og stalden rummer for tiden 5 stk. af mærkerne BSA og Honda. Jeg er også medlem af Dansk Veteran Motorcykel Klub og jeg bruger helst tiden til at køre. Jeg har kørt professionelt motorcykel i politiet siden 1995 og er specialiseret inden for arbejdet med tunge køretøjer. Med min langvarige interesse for mekanik og køretøjer, og professionelle tilgang til området mener jeg, at jeg kan gøre en indsats for bevarelsen af vores fælles interesse køretøjer af motorhistorisk interesse. Jeg vil godt stille op. Jeg bevæger mig fortrinsvis på to hjul, Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen. Svend Carstensen trækker sig der på, og her efter er syv personer valgt Bestyrelsen trækker lod på første bestyrelsesmøde om hvem der er valgt for et eller to år, samtidig med et bestyrelsen konstituerer sig. Følgende er derfor besluttet efter årsmødet: Den nye bestyrelse ser her efter sådan ud: Formand Søren Jacobsen valgt for 1 år Kasserer Peder Jensen Valgt for 2 år Best. Medlem Christiane Schaumburg valgt for 1 år Best. Medlem Niels Jonassen valgt for 2 år Best. Medlem Henning Thomsen valgt for 1 år Best. Medlem Jørgen Kjær valgt for 2 år Best. Medlem Lars Genild valgt for 2 år Punkt 9) Valg af revisor Lisa Mikkelsen blev genvalgt Punkt 10) Eventuelt Saab klubben: Fortæller om sammenlægning af Saab V4 & Sonett klubben med Saab to-takt klubben til Saabklubben Dansk DKW: Opfordrer til at sende mails ud til mere end kun en enkelt kontakt per klub, og foreslår at man skiftes til at afholde årsmødet øst og vest for Storebælt Buick klubben: Efterspørger rummelighed Hvad er motorhistorisk uinteressant? Det er lige som der er sket et skred nu i den forkerte retning 12

13 Jørgen Kjær: Der er nogen ombygninger der okay, andre der ikke er Niels Jonassen: FIVA opererer med definitionen Historisk tidssvarende, det er det vi skal bruge Det er ikke rummelighed hvis ikke vi er enige Søren Jacobsen: Vi vinder intet med diskussion om yderpunkterne, vi skal følge FIVA s generelle linje Buick klubben: Jeg er mest til det originale, til det der var for 30 år siden. Det skræmmer mig med de folk vi har i bestyrelsen nu. Henning Thomsen: I f.x. Grækenland der kan man ikke få synet sin veteran uden et FIVA pas. I FIVA s Technical Code 2010 er beskrevet nogle klassifikationer af køretøjer, men de skal ikke forstås sådan at nogle klassifikationer er mere korrekte end andre. Afslutningsvis vil jeg godt sige tak til bestyrelsen for et kæmpe stykke arbejde. Mazda RX klubben: Jeg foreslår i nedsætter et vedtægtsudvalg Henrik Thostrup: Man kan jo sende en mail til bestyrelsen hvis man godt vil deltage i et sådan udvalg Miniklubben: Forsikringsmæssigt kan det godt give overraskelser at have et uoriginalt køretøj. Saab klubben: Vi foreslår at man overvejer at flytte årsmøde tidspunktet, til et tidspunkt hvor vi er kørende i de gamle biler. Allan Laxby: Kæmpe tak for at have fået lov at køre på frihjul i bestyrelsen, efter den trafikulykke jeg var involveret i. Tak for god ro og orden. Ref.: Johnny B. Rasmussen 21/ Godkendt: Esben Bigaard 22/

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015

Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015 Nyhedsbrev 1/2015 Side: 1/5 Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd Nu er vi tæt på 1. april, og dermed er der udsigt til den nok mest ventede årstid for

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere