Årsmøde Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg"

Transkript

1 Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/ Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/ Optagelse af nye medlemmer 7. Indkomne forslag og emner 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Referat: Punkt 1) Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog advokat Esben Bigaard som dirigent og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen som referent Begge blev valgt Punkt 2) Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer Til stede var 90 personer, der repræsenterede i alt 48 klubber, med et samlet stemmetal på 319 stemmer Punkt 3) Formandens beretning Anders Nannerup: Det nye år begyndte netop som vi havde lanceret et projekt med formålet at etablere tidssvarende datagrundlag, for bestanden af historiske motorkøretøjer. Målet var at etablere argumenter for hobbyens store samfundsmæssige værdi såvel yderst begrænsede miljøpåvirkning. Vi havde i det forgangne år lykkedes med at etablere god kontakt og dialog med politikere og embedsmænd og tiden var derfor inde til at vi i højere grad kunne fokusere på det fremadrettede arbejde. Igennem undersøgelse hos udvalgte medlemsklubber, køb af data fra Danmarks Statistik og den smule data vi kunne få direkte oplyst hos SKAT, lykkedes det få etableret et seriøst datagrundlag, og fremover har vi et godt datagrundlag for at kunne argumentere vores sager. Sideløbende med dette arbejde begyndte vi at se på sekretariatets fremtidige arbejde. Vi besluttede at det skulle ændres fra den ganske administrative og koordinerende funktion som vi havde haft gavn af i opbygningsfasen, til fremover at skulle agere langt mere selvstændigt med motorhistorisk og teknisk indsigt ved løsning af specifikke opgaver. Sekretariatsleder Ole Pedersen havde sine primære kompetencer på det administrative område, så vores nye strategi var således hovedårsag til at vi i september valgte at opsige ham for derefter at indlede søgningen på en kandidat med en passende baggrund, viden og indsigt i det motorhistoriske. Efter en kort og hurtig proces hvor vi var i dialog med flere spændende kandidater faldt vores valg på Johnny Berg Rasmussen der tiltrådte stillingen som ny sekretariatsleder den 19. november. Mange kender Johnny fra hans mangeårige engagement i hobbyen, og vi oplever 1

2 allerede den positive effekt af at have en sekretariatsleder der virkelig forstår og brænder for de historiske motorkøretøjer. Forud for beslutningen om at ændre på sekretariatets bemanding havde vi brugt en periode til at drøfte og formulere vores politik gående fremad. Resultatet kunne ses første gang offentligt i oktober hvor MhS giver høringssvar i oktober vedr. Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer m.v.. Med overordnet afsæt i FIVA s internationale definitioner kombineret med klar fokus mod en række meget specifikke områder, har vi formuleret en klar politik på følgende områder: Aldersgrænsen for veterankøretøjer skal ændres fra den nuværende løbende grænse på 35 år til en løbende grænse på 30 år. Definitionen for veterankøretøjer skal ændres. Det bør fremover defineres som et køretøj som er over 30 år og som fremstår historisk tidssvarende, frem for den i dag brugte ordlyd fremtræder som ved første registrering. Vi har ligeledes indledt kampen for ændring af afgiftsstrukturen for de historiske motorkøretøjer og vi vil fremover arbejde for afskaffelse af både afgiften ved den individuelle vurdering af køretøjer såvel den urimelige benzintillægsafgift. Selvom de store linjer for organisationen og fremtidens budskaber har optaget os ganske meget i det forgangne år, er der også blevet gennemført mere praktisk orienterede opgaver. Vi var vært for årsmødet for Nordisk Motorhistorisk Forbund, dvs. det forum hvor vi kan samarbejde med de øvrige nordiske organisationer. Dette blev afholdt i Helsingør, desuden med deltagelse af repræsentanter fra Baltikum for at støtte dem i deres opstart. Vi oplever stigende samarbejde og udveksling af information og ideer i Norden, lige som vi har bedre mulighed for at stå sammen i forhold til FIVA arbejdet. Vi har ligeledes været repræsenteret ved FIVA s årsmødet hvor vi desværre kan konstatere at det er nødvendigt at involvere os væsentlig mere før vi har reel indflydelse. Efter sidste årsmøde besluttede vi at gøre et godt forsøg på styrke dialogen til medlemsklubberne ved at Allan Laxby skulle have dette som en hovedopgave. Desværre var Allan så uheldig at blive involveret i et trafikuheld der indledningsvist så ud til at gøre ham ukampdygtig i en kortere periode, men som efterfølgende viste sig at holde ham mere væk end nogen kunne ønske. Vi endte efterfølgende med at flytte medlemskontakten fra sekretariatsleder Ole Pedersen til Henning Thomsen. Dette har vi fået positive tilkendegivelser på, men vi erkender at løsningen ikke var så proaktiv som ønsket. Det nye sekretariat har til opgave at styrke kontakten, herunder genoplivning af det interne forum for MhS ambassadørerne ude i klubberne. Der er allerede planlagt deltagelse i flere store arrangementer for det kommende år, herunder Græsted og Fredericia messen. Projektet med de historiske nummerplader fortsatte ind i 2012 og selvom vi i dag kun har meget få forespørgsler, er det en ordning vi fortsætter så længe der er behov for den. Vi er naturligvis ikke tilfredse med leveringssikkerheden såvel de fejl der er opstået hos leverandøren af nummerpladerne, men vi fortsætter dialogen med SKAT om forbedringer, herunder den korrekte nummerplade til motorcyklerne. Afslutningsvis skal lyde en stor tak til vores interne revisor Lisa Mikkelsen og de øvrige medlemmer i bestyrelsen for deres store indsats i foreningens tjeneste. Jeg tror ikke alle er klar over hvor mange timer de enkelte lægger i dette arbejde og jeg synes det fortjener at man værdsætter dette. Flere af bestyrelsens medlemmer i på valg i år, men modtager gerne genvalg. Jeg anbefaler Årsmødet at støtte dette! Jeg syntes ikke det er gået så godt. Vi skulle blandt andet melde os til et forum, hvilket vi har gjort, men intet er sket. Så der ligger man som man har redt. Nyhedsbrevene handler stort set kun om nummerplader, det er vel ikke nødvendigt. Der er kommet forskelligt materiale fra FIVA Legislation, som ikke er sendt videre. Jeg er i hvert fald ikke tilfreds. 2

3 Jørgen Kjær: Nannerup: Jeg syntes informationerne har været gode, der har været noget at bringe videre Vedrørende medlemsindflydelse, der har vi måttet indse at vi ikke har ressourcerne. Forummet er dog klart. Vi har et ønske om at komme mere ud til klubberne. Vedrørende FIVA så får vi i dag ikke nok ud af FIVA, vi er meget små i et stort spil. Nyhedsbrevene, der kunne vi være mere proaktive, og derfor har vi også taget konsekvensen med ansættelsen af den nye sekretariatsleder. Indskudt punkt vedrørende fakta om veterankøretøjer i Danmark Søren Jacobsen: Jeg vil godt her redegøre for en indsamling af data man i bestyrelsen har foretaget: Fakta om veterankøretøjer i Danmark 2012 Udarbejdet af Motorhistorisk Samråd Formål Skabe overblik over veterankøretøjer og deres miljø og økonomiske betydning i Danmark At få beregningsgrundlag for veterankøretøjer Understøtte vores argumenter over for politikere mfl. med fakta Ekspertviden samlet hos MhS Indsamling af materiale Der findes ikke særlige opgørelser over veterankøretøjer Specialkørsler fra Danmarks statistik Tal fra de øvrige nordiske lande Tal fra Skat MhS egen undersøgelse blandt klubber MhS egne beregninger Tal fra 2003, 2009 og 2012 Antal køretøjer Køretøjer over 35 år Køretøjer over 30 år Personbiler Personbiler Varebiler Varebiler Lastbil 819 Lastbil Påhængsvogn Påhængsvogn Sættevogn 192 Sættevogn 338 Motorcykel Motorcykel Traktor Traktor Traktor påhængsvogn 467 Traktor påhængsvogn 771 campingvogn campingvogn Påhængsredskab 607 Påhængsredskab 743 Motorredskab 2 Motorredskab

4 Andel af køretøjer i Danmark Veteranbiler over 35 år Samlede antal personbiler i Danmark % veteranbiler af samlede antal personbiler i Danmark 1,57% Veteranbiler over 30 år Samlede antal personbiler i Danmark % veteranbiler af samlede antal personbiler i Danmark 1,75% Motorcykler over 35 år Samlede antal motorcykler i Danmark % veteranmotorcykler af samlede antal motorcykler i Danmark 18,54% Motorcykler over 30 år Samlede antal motorcykler i Danmark % veteranmotorcykler af samlede antal motorcykler i Danmark 25,27% Import fra 2003 til 2012 Ifølge Skat er der importeret ca. 700 veterankøretøjer i 2011 og 2012 Vækst i biler fra før 1968 fra 2003 til 2012 Før 1968 i Før 1968 i vækst i antal biler Vækst antal mc overfør 1968 fra 2003 til 2012 Før 1968 i Før 1968 i Vækst antal MC

5 Miljøpåvirkning Kørte km: 900 km/år pr. køretøj Km/L bil: 10,2 km/l Mc: 20 km/l Benzin forbrug årligt: 5053t (over 30 år) og 4163t (over 35 år) CO2 udledning i % af samlede transportsektor: 0,09% (over 30 år) og 0,07% (over 35 år) Samfundsøkonomisk Beregningen medtager benzin, dæk, olie, vedligeholdelse, overnatning, bro og færge, forsikring Beregningen medtager ikke vægtafgift, reg. Afgift, handel med køretøjer (Skat eller DST kan ikke oplyse dette) I alt bidrager veterankøretøjer med: mio. kr/år Konklusion Der er væsentlige tal som endnu ikke er tilgængelige for MhS Vi har fået et grundlag for at fortage mere præcise beregninger og underbygge vores argumentation. Veterankøretøjer udgør en meget lille del af den samlede bestand af køretøjer i Danmark Miljøpåvirkningen fra veterankøretøjer er minimal (0,09%) En ændring fra 35 til 30 år vil medføre en lille ændring i bestand og miljøpåvirkning mv. Importen af køretøjer er tilstede, men begrænset Den samfundsøkonomiske værdi er ikke under 600 mio. kr. årligt De indsamlede data er baseret på dem der er nu, til januar kommer der jo nye der bliver gamle nok. Henrik Thostrup: Statistik kan bruges forskelligt, du tager her det hele med, både trailere, traktorer og så videre. Lad være med at tælle det hele med, kun det reelle. Søren Jacobsen: Ved beregning af miljøpåvirkningen er det kun bil og mc,en trailer vil nok øge miljøbelastningen, men det vil være yderst minimalt Har i brugt den gamle FIVA undersøgelse? Knud Degnbol: FIVA undersøgelsen ligger i den gamle del af hjemmesiden. Søren Jacobsen: Der vil blive arbejdet videre med undersøgelsen Punkt 4) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/2012 5

6 6

7 Jørgen Kjær: Nannerup: VMK : Arrangørforsikring, har den været brugt og kan vi sende noget ud om hvordan det virker. Tror ikke den har været brugt, men efter årsmødet kommer der mere info Bliver udgifter og indtægter holdt op imod hinanden vedrørende de historiske plader, om det kan svare sig? Søren Jacobsen: Vi har lavet ny procedure, men vi vil se på det Rover klubben: Er der givet decharge det her år? Lisa Mikkelsen: Revisionspåtegningen er blot ment som et arbejdsredskab Revisionspåtegningen er en integreret del af regnskabet. Medlemmerne har krav på at vide om revisor har underskrevet, der efter er det godt nok Roverklubben: Er regnskabet underskrevet af revisionsfirmaet? Vi får et nyt underskrevet regnskab sendt frem til bestyrelsen Budget for 2012/2013 Punkt 5) Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/2013 Indtægter Budget 2012/2013 Årsregnskab 2011/2012 Kontingenter salg af nummeplader Salg af FIVA pas Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Budget 2012/2013 Årsregnskab 2011/2012 Sekretariat Administration kommunikation og markedsføring Administration af historiske nummerplader Mødeaktiviteter FIVA NMHF Forsikringer Udgifter i alt Årets resultat

8 Punkt 6) Optagelse af nye medlemmer Der var i år fem klubber der søgte om optagelse i Motorhistorisk Samråd. Dansk Karmann Ghia Klub T3 Klub Danmark VW Club Aarhus Aarhuus Nimbus Klub Classic Corvette Club Denmark Bestyrelsen havde godkendt det fremsendte materiale. Efter præsentation blev alle klubber godkendt. Punkt 7) Indkomne forslag og emner Forslag om vedtægtsændringer (fra bestyrelsen) Michael Almind: Fortalte om baggrunden for bestyrelsens forslag, der var en revidering af de eksisterende vedtægter der senest har været revideret i 1999 Bestyrelsen havde sammen med flere klubber gennemgået de samlede vedtægter, og der var i rette tid udsendt et komplet sæt forslag til ændringer. Der er en disharmoni omkring optagelse af nye medlemmer og godkendelse på årsmødet Michael Almind: Der er indført et punkt der hedder endelig godkendelse på årsmødet Roverklubben: Sekretariatschef er det det samme som sekretariatsleder? Det er det samme Roverklubben: I forslår at give bestyrelsen decharge, kan i forklare det? Svend Carstensen: Der er masser af sjuskefejl, det er næsten det samme som sidst. Tegningsreglerne: det er ikke godt at sekretariatslederen kan tegne organisationen. Ekstra ordinært årsmøde: Der står kan der bør stå skal Kontingent: Midt i juli er ikke hensigtsmæssigt, bedre med september. VW klubben : Jørgen Kjær: Der står årsmødet skal være et centralt sted, det er for floffy smid det ud Forsikring, er det noget man kan eller skal arbejde med? Nimbus Touring: Dokumentere medlemstal, hvad er det? Michael Almind: Revue er en mindre revision, en decharge skal være gældende. Forsikring er noget bestyrelsen kan arbejde med. Angående centralt sted så er det blot for at have mulighed for at vælge et andet sted. 8

9 Forslaget har været sendt i høring, hos hvem og hvornår? Michael Almind: Vi har fået forslaget sendt rundt, og fået det tilrette og godkendt hos forskellige klubber, det har været en lang proces. Henrik Thostrup: Nu skal det ændres en gang for alle blev der sagt sidste år, efter min overbevisning har det ikke været sendt ud til alle, der var en del betænkning sidste år. Jeg noterer mig at man kan smide en klub ud. Roverklubben: Revision/ revue eller decharge, jeg hare læst på det, og decharge betyder at en registreret revisor skal godkende regnskabet for at give ansvarsfrihed, det er ikke nok med revision eller revue. VMK : Hvad betyder Decharge for bestyrelsen, altså ansvarsfraskrivelse? BSA klubben, eller Ariel klubben har ikke modtaget noget materiale Svend Carstensen: Er det flere ændringsforslag eller skal vi stemme om det hele? Nimbus Touring: Nogle af os fik det til gennemsyn omkring jul Angående forsikring, for 5-6 år siden var det ikke noget vi skulle arbejde med Michael Almind: Det er op til årsmødet at meddele decharge. Materialet er blevet sendt ud til de personer i vores kontakter og vi har modtaget svar. Angående afstemning så er det vores opfattelse at vi skal stemme om det hele. Svend Carstensen: Man bør lave et lov-udvalg, sende forslagene ud og debattere dem på årsmødet Henrik Thostrup: Om kan eller skal have forsikring, det kommer jo fra gamle dage der var et større behov for en forsikringsordning. Vedrørende vedtægtsændringerne, så prøv igen, jeg vil opfordre jer til at trække det tilbage. Anders Nannerup: Der stemmes om hele forslaget???: Skal de nye klubber ikke have stemmeret? Der udleveres i alt 7 stemmer til de tre fremmødte nye klubber Forslaget blev forkastet med 290 stemmer imod, 30 stemmer for og 6 blanke stemmer Frokost 9

10 Forslag om ekspertudvalg og bistand ved import m.m. (Fra Mini Club Denmark) Mini Club Denmark fortalte om baggrunden for deres forslag, om oprettelse af ekspertudvalg/ støttegrupper i forbindelse med toldsyn / afgiftsberegning / forsikringsvurdering. Forslaget er modtaget i rette tid. Sådan som forslaget er afgivet egner det sig ikke til afstemning, men man kan godt diskutere indholdet af forslaget Henning Thomsen: Det er et udmærket forslag, dog mener jeg at Skat kun vil godkende sig selv Niels Jonassen: Det rør ved de FIVA pas vi laver, hvor vi ser på de krav der findes. FIVA passene udtaler at køretøjet er som det er med de ændringer der forekommer. Ude i verden der godkender myndighederne så bilen ud fra de papirer Søren Jacobsen: FIVA passene indeholder i nogen grad det myndighederne vil have. Vi skal have myndighederne til at anerkende FIVA s definition. Vi kan i hvert fald arbejde videre der fra. Miniklubben: Det forum der er oprettet vil være en mulighed her Kan vi stille med et FIVA pas når køretøjet er med en motor fra en anden årg. m.v. Niels Jonassen: Køretøjet skal være historisk tidssvarende 4x4 klubben: Hvis vi nu eksempelvis sætter 15 på i stedet for 14, hvad så? Der skal nok indsættes en hvis pragmatisme Opel klubben: Der er et problem med Opel er, og måske andre, med typeplader og uden stelnummer, som de har før Svend Carstensen: Da jeg var formand talte vi med Skat, og den gang ville de ikke acceptere FIVA pas heller ikke ekspertudvalg. Saab klubben: Man kunne lave en arbejdskomite der indsamler info fra klubberne Niels Jonassen: Mange klubber har allerede mærkeeksperter, måske hvis vi kunne finde ud hvem de er? Anders Nannerup: FIVA Technical code: Her har man defineret en lang række køretøjstyper, fra den ene ende af skalaen til den anden. Der vil gå tid med at præge embedsfolkene, sådan en funktion vil kræve yderligere arbejdskraft. Jørgen Kjær: Sekretariatslederen kan jo indsamle info 10

11 Mini Klubben: Jeg kan godt forstå der ikke udstedes flere pas, der er jo ikke mange der kan få det. Der er ikke mange af vores biler der er originale. Måske det skulle være nogle uden for bestyrelsen i sådan et ekspertudvalg? Anders Nannerup: Det skal nok ikke være sekretariatslederen, der er nok andet at tage sig til. Lav et udvalg ude mellem klubberne. TR klubben: Opelklubben: Miniklubben: Der sidder eksempelvis allerede to mand på vores hjemmeside Et udvalg ville være en rigtig god ide Det problem står nok foran en lang rejse. Vi har også en ekspert, men jeg savner sammenhængen mellem klubberne. Niels Jonassen: Jeg vil godt arbejde på det her i bestyrelsen Som forslaget er stillet egner det sige ikke til afstemning, er forslagsstilleren tilfreds med kun de positive tilkendegivelser? Miniklubben: Ja Punkt 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer Grundet udfaldet af den tidligere afstemning stiller alle syv bestyrelsesmedlemmer deres kandidatur åbent. Dirigenten spørger bestyrelsesmedlemmerne efter tur om de vil stille op igen: Christiane Schaumburg: Efter nogen pres Ja Niels Jonassen: Ja, Søren Jacobsen: Ja Henning Thoimsen: Ja Michael Almind: Nej, der vil være personer jeg ikke har tillid til mere. Anders Nannerup: Nej, Alle de store klubber har været afstemt på forhånd i forhold til forslaget, derfor ikke. Min tid er bedre brugt i andre foreninger. Allan Laxby: Nej af helbredsmæssige årsager Svend Carstensen bliver foreslået: Jeg har fuldtidsarbejde, men hvis ikke andre så kan jeg godt To personer har forud for årsmødet ønsket at stille op: Jørgen Kjær: Jeg var i sin med til at starte Motorhistorisk Samråd, og har med stor interesse fulgt udviklingen i Samrådet og inden for vor hobby med gamle køretøjer. Min interesse for gamle køretøjer har omfattet foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem i Dansk Vintage Motor Club gennem 27 år, hvor jeg de 22 år har været redaktør af klubbladet Vintage-Nyt, og tidligere var jeg med til at starte Citroen-klubben Traction Avant Danmark med en årrække som formand. Min interesse for gamle køretøjer kommer også til udtryk som skribent for VeteranPosten og tidligere Klassisk Bil og MC. Sideløbende har jeg skrevet og selv udgivet flere bøger om ældre køretøjer biler, motorcykler og traktorer. Min interesse har også udmøntet sig i ejerskab af flere forskellige køretøjer inden for alle kategorier gennem tidens løb. 11

12 I øjeblikket står en Citroen 11 fra 1937, en Mercedes 350 SL fra 1972 og godt 20 gamle traktorer i min garage og lade. Min bevæggrund for at stille op til bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd er at være med til at præge udviklingen indenfor vor hobby, således at vi fremover kan dyrke den, samtidig med at vi er med til at bevare en kulturarv. Det er i dag mere end nogensinde tidligere vigtigt at følge og være på forkant med udviklingen. Peder Jensen: Jeg er 52 år, bosat på en landejendom ved Sorø, og har siden knallerttiden og før - i de glade 70 ere arbejdet med og interesseret mig for mekanik. De gamle motorcykler har senest betydet en bestyrelsespost i Dansk BSA Klub og stalden rummer for tiden 5 stk. af mærkerne BSA og Honda. Jeg er også medlem af Dansk Veteran Motorcykel Klub og jeg bruger helst tiden til at køre. Jeg har kørt professionelt motorcykel i politiet siden 1995 og er specialiseret inden for arbejdet med tunge køretøjer. Med min langvarige interesse for mekanik og køretøjer, og professionelle tilgang til området mener jeg, at jeg kan gøre en indsats for bevarelsen af vores fælles interesse køretøjer af motorhistorisk interesse. Jeg vil godt stille op. Jeg bevæger mig fortrinsvis på to hjul, Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen. Svend Carstensen trækker sig der på, og her efter er syv personer valgt Bestyrelsen trækker lod på første bestyrelsesmøde om hvem der er valgt for et eller to år, samtidig med et bestyrelsen konstituerer sig. Følgende er derfor besluttet efter årsmødet: Den nye bestyrelse ser her efter sådan ud: Formand Søren Jacobsen valgt for 1 år Kasserer Peder Jensen Valgt for 2 år Best. Medlem Christiane Schaumburg valgt for 1 år Best. Medlem Niels Jonassen valgt for 2 år Best. Medlem Henning Thomsen valgt for 1 år Best. Medlem Jørgen Kjær valgt for 2 år Best. Medlem Lars Genild valgt for 2 år Punkt 9) Valg af revisor Lisa Mikkelsen blev genvalgt Punkt 10) Eventuelt Saab klubben: Fortæller om sammenlægning af Saab V4 & Sonett klubben med Saab to-takt klubben til Saabklubben Dansk DKW: Opfordrer til at sende mails ud til mere end kun en enkelt kontakt per klub, og foreslår at man skiftes til at afholde årsmødet øst og vest for Storebælt Buick klubben: Efterspørger rummelighed Hvad er motorhistorisk uinteressant? Det er lige som der er sket et skred nu i den forkerte retning 12

13 Jørgen Kjær: Der er nogen ombygninger der okay, andre der ikke er Niels Jonassen: FIVA opererer med definitionen Historisk tidssvarende, det er det vi skal bruge Det er ikke rummelighed hvis ikke vi er enige Søren Jacobsen: Vi vinder intet med diskussion om yderpunkterne, vi skal følge FIVA s generelle linje Buick klubben: Jeg er mest til det originale, til det der var for 30 år siden. Det skræmmer mig med de folk vi har i bestyrelsen nu. Henning Thomsen: I f.x. Grækenland der kan man ikke få synet sin veteran uden et FIVA pas. I FIVA s Technical Code 2010 er beskrevet nogle klassifikationer af køretøjer, men de skal ikke forstås sådan at nogle klassifikationer er mere korrekte end andre. Afslutningsvis vil jeg godt sige tak til bestyrelsen for et kæmpe stykke arbejde. Mazda RX klubben: Jeg foreslår i nedsætter et vedtægtsudvalg Henrik Thostrup: Man kan jo sende en mail til bestyrelsen hvis man godt vil deltage i et sådan udvalg Miniklubben: Forsikringsmæssigt kan det godt give overraskelser at have et uoriginalt køretøj. Saab klubben: Vi foreslår at man overvejer at flytte årsmøde tidspunktet, til et tidspunkt hvor vi er kørende i de gamle biler. Allan Laxby: Kæmpe tak for at have fået lov at køre på frihjul i bestyrelsen, efter den trafikulykke jeg var involveret i. Tak for god ro og orden. Ref.: Johnny B. Rasmussen 21/ Godkendt: Esben Bigaard 22/

Årsmøde Motorhistorisk Samråd

Årsmøde Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart - 23. november 2013 Side: 1/12 Årsmøde Motorhistorisk Samråd Dagsorden Punkt 1 - Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen (Dansk Militærhistorisk

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Beretning 2015 25 år I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter Årets bil var Renault 19 En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Intro Hvordan har det motorhistoriske område det? 1. Det motorhistoriske

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Corvette Denmark. Søndag d.12 april 2015 kl. 13:00 på Hotel Antvorskov Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse Motorvejsafkørsel 39. www.hotelantvorskov.dk Alle

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Odder Vandværk A.m.b.a.

Odder Vandværk A.m.b.a. 295 Odder Vandværk A.m.b.a. Referat Generalforsamling Dato 30. mar. 2017 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 62 stemmesedler Der var i alt ca. 76 fremmødte Afbud Referent

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER FC SKANDERBORG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MAJ 2016 kl. 19.00 SKANDERBORG PARK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering og fremtid Underskuddets

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere