Årsmøde Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg"

Transkript

1 Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/ Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/ Optagelse af nye medlemmer 7. Indkomne forslag og emner 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Referat: Punkt 1) Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog advokat Esben Bigaard som dirigent og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen som referent Begge blev valgt Punkt 2) Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer Til stede var 90 personer, der repræsenterede i alt 48 klubber, med et samlet stemmetal på 319 stemmer Punkt 3) Formandens beretning Anders Nannerup: Det nye år begyndte netop som vi havde lanceret et projekt med formålet at etablere tidssvarende datagrundlag, for bestanden af historiske motorkøretøjer. Målet var at etablere argumenter for hobbyens store samfundsmæssige værdi såvel yderst begrænsede miljøpåvirkning. Vi havde i det forgangne år lykkedes med at etablere god kontakt og dialog med politikere og embedsmænd og tiden var derfor inde til at vi i højere grad kunne fokusere på det fremadrettede arbejde. Igennem undersøgelse hos udvalgte medlemsklubber, køb af data fra Danmarks Statistik og den smule data vi kunne få direkte oplyst hos SKAT, lykkedes det få etableret et seriøst datagrundlag, og fremover har vi et godt datagrundlag for at kunne argumentere vores sager. Sideløbende med dette arbejde begyndte vi at se på sekretariatets fremtidige arbejde. Vi besluttede at det skulle ændres fra den ganske administrative og koordinerende funktion som vi havde haft gavn af i opbygningsfasen, til fremover at skulle agere langt mere selvstændigt med motorhistorisk og teknisk indsigt ved løsning af specifikke opgaver. Sekretariatsleder Ole Pedersen havde sine primære kompetencer på det administrative område, så vores nye strategi var således hovedårsag til at vi i september valgte at opsige ham for derefter at indlede søgningen på en kandidat med en passende baggrund, viden og indsigt i det motorhistoriske. Efter en kort og hurtig proces hvor vi var i dialog med flere spændende kandidater faldt vores valg på Johnny Berg Rasmussen der tiltrådte stillingen som ny sekretariatsleder den 19. november. Mange kender Johnny fra hans mangeårige engagement i hobbyen, og vi oplever 1

2 allerede den positive effekt af at have en sekretariatsleder der virkelig forstår og brænder for de historiske motorkøretøjer. Forud for beslutningen om at ændre på sekretariatets bemanding havde vi brugt en periode til at drøfte og formulere vores politik gående fremad. Resultatet kunne ses første gang offentligt i oktober hvor MhS giver høringssvar i oktober vedr. Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer m.v.. Med overordnet afsæt i FIVA s internationale definitioner kombineret med klar fokus mod en række meget specifikke områder, har vi formuleret en klar politik på følgende områder: Aldersgrænsen for veterankøretøjer skal ændres fra den nuværende løbende grænse på 35 år til en løbende grænse på 30 år. Definitionen for veterankøretøjer skal ændres. Det bør fremover defineres som et køretøj som er over 30 år og som fremstår historisk tidssvarende, frem for den i dag brugte ordlyd fremtræder som ved første registrering. Vi har ligeledes indledt kampen for ændring af afgiftsstrukturen for de historiske motorkøretøjer og vi vil fremover arbejde for afskaffelse af både afgiften ved den individuelle vurdering af køretøjer såvel den urimelige benzintillægsafgift. Selvom de store linjer for organisationen og fremtidens budskaber har optaget os ganske meget i det forgangne år, er der også blevet gennemført mere praktisk orienterede opgaver. Vi var vært for årsmødet for Nordisk Motorhistorisk Forbund, dvs. det forum hvor vi kan samarbejde med de øvrige nordiske organisationer. Dette blev afholdt i Helsingør, desuden med deltagelse af repræsentanter fra Baltikum for at støtte dem i deres opstart. Vi oplever stigende samarbejde og udveksling af information og ideer i Norden, lige som vi har bedre mulighed for at stå sammen i forhold til FIVA arbejdet. Vi har ligeledes været repræsenteret ved FIVA s årsmødet hvor vi desværre kan konstatere at det er nødvendigt at involvere os væsentlig mere før vi har reel indflydelse. Efter sidste årsmøde besluttede vi at gøre et godt forsøg på styrke dialogen til medlemsklubberne ved at Allan Laxby skulle have dette som en hovedopgave. Desværre var Allan så uheldig at blive involveret i et trafikuheld der indledningsvist så ud til at gøre ham ukampdygtig i en kortere periode, men som efterfølgende viste sig at holde ham mere væk end nogen kunne ønske. Vi endte efterfølgende med at flytte medlemskontakten fra sekretariatsleder Ole Pedersen til Henning Thomsen. Dette har vi fået positive tilkendegivelser på, men vi erkender at løsningen ikke var så proaktiv som ønsket. Det nye sekretariat har til opgave at styrke kontakten, herunder genoplivning af det interne forum for MhS ambassadørerne ude i klubberne. Der er allerede planlagt deltagelse i flere store arrangementer for det kommende år, herunder Græsted og Fredericia messen. Projektet med de historiske nummerplader fortsatte ind i 2012 og selvom vi i dag kun har meget få forespørgsler, er det en ordning vi fortsætter så længe der er behov for den. Vi er naturligvis ikke tilfredse med leveringssikkerheden såvel de fejl der er opstået hos leverandøren af nummerpladerne, men vi fortsætter dialogen med SKAT om forbedringer, herunder den korrekte nummerplade til motorcyklerne. Afslutningsvis skal lyde en stor tak til vores interne revisor Lisa Mikkelsen og de øvrige medlemmer i bestyrelsen for deres store indsats i foreningens tjeneste. Jeg tror ikke alle er klar over hvor mange timer de enkelte lægger i dette arbejde og jeg synes det fortjener at man værdsætter dette. Flere af bestyrelsens medlemmer i på valg i år, men modtager gerne genvalg. Jeg anbefaler Årsmødet at støtte dette! Jeg syntes ikke det er gået så godt. Vi skulle blandt andet melde os til et forum, hvilket vi har gjort, men intet er sket. Så der ligger man som man har redt. Nyhedsbrevene handler stort set kun om nummerplader, det er vel ikke nødvendigt. Der er kommet forskelligt materiale fra FIVA Legislation, som ikke er sendt videre. Jeg er i hvert fald ikke tilfreds. 2

3 Jørgen Kjær: Nannerup: Jeg syntes informationerne har været gode, der har været noget at bringe videre Vedrørende medlemsindflydelse, der har vi måttet indse at vi ikke har ressourcerne. Forummet er dog klart. Vi har et ønske om at komme mere ud til klubberne. Vedrørende FIVA så får vi i dag ikke nok ud af FIVA, vi er meget små i et stort spil. Nyhedsbrevene, der kunne vi være mere proaktive, og derfor har vi også taget konsekvensen med ansættelsen af den nye sekretariatsleder. Indskudt punkt vedrørende fakta om veterankøretøjer i Danmark Søren Jacobsen: Jeg vil godt her redegøre for en indsamling af data man i bestyrelsen har foretaget: Fakta om veterankøretøjer i Danmark 2012 Udarbejdet af Motorhistorisk Samråd Formål Skabe overblik over veterankøretøjer og deres miljø og økonomiske betydning i Danmark At få beregningsgrundlag for veterankøretøjer Understøtte vores argumenter over for politikere mfl. med fakta Ekspertviden samlet hos MhS Indsamling af materiale Der findes ikke særlige opgørelser over veterankøretøjer Specialkørsler fra Danmarks statistik Tal fra de øvrige nordiske lande Tal fra Skat MhS egen undersøgelse blandt klubber MhS egne beregninger Tal fra 2003, 2009 og 2012 Antal køretøjer Køretøjer over 35 år Køretøjer over 30 år Personbiler Personbiler Varebiler Varebiler Lastbil 819 Lastbil Påhængsvogn Påhængsvogn Sættevogn 192 Sættevogn 338 Motorcykel Motorcykel Traktor Traktor Traktor påhængsvogn 467 Traktor påhængsvogn 771 campingvogn campingvogn Påhængsredskab 607 Påhængsredskab 743 Motorredskab 2 Motorredskab

4 Andel af køretøjer i Danmark Veteranbiler over 35 år Samlede antal personbiler i Danmark % veteranbiler af samlede antal personbiler i Danmark 1,57% Veteranbiler over 30 år Samlede antal personbiler i Danmark % veteranbiler af samlede antal personbiler i Danmark 1,75% Motorcykler over 35 år Samlede antal motorcykler i Danmark % veteranmotorcykler af samlede antal motorcykler i Danmark 18,54% Motorcykler over 30 år Samlede antal motorcykler i Danmark % veteranmotorcykler af samlede antal motorcykler i Danmark 25,27% Import fra 2003 til 2012 Ifølge Skat er der importeret ca. 700 veterankøretøjer i 2011 og 2012 Vækst i biler fra før 1968 fra 2003 til 2012 Før 1968 i Før 1968 i vækst i antal biler Vækst antal mc overfør 1968 fra 2003 til 2012 Før 1968 i Før 1968 i Vækst antal MC

5 Miljøpåvirkning Kørte km: 900 km/år pr. køretøj Km/L bil: 10,2 km/l Mc: 20 km/l Benzin forbrug årligt: 5053t (over 30 år) og 4163t (over 35 år) CO2 udledning i % af samlede transportsektor: 0,09% (over 30 år) og 0,07% (over 35 år) Samfundsøkonomisk Beregningen medtager benzin, dæk, olie, vedligeholdelse, overnatning, bro og færge, forsikring Beregningen medtager ikke vægtafgift, reg. Afgift, handel med køretøjer (Skat eller DST kan ikke oplyse dette) I alt bidrager veterankøretøjer med: mio. kr/år Konklusion Der er væsentlige tal som endnu ikke er tilgængelige for MhS Vi har fået et grundlag for at fortage mere præcise beregninger og underbygge vores argumentation. Veterankøretøjer udgør en meget lille del af den samlede bestand af køretøjer i Danmark Miljøpåvirkningen fra veterankøretøjer er minimal (0,09%) En ændring fra 35 til 30 år vil medføre en lille ændring i bestand og miljøpåvirkning mv. Importen af køretøjer er tilstede, men begrænset Den samfundsøkonomiske værdi er ikke under 600 mio. kr. årligt De indsamlede data er baseret på dem der er nu, til januar kommer der jo nye der bliver gamle nok. Henrik Thostrup: Statistik kan bruges forskelligt, du tager her det hele med, både trailere, traktorer og så videre. Lad være med at tælle det hele med, kun det reelle. Søren Jacobsen: Ved beregning af miljøpåvirkningen er det kun bil og mc,en trailer vil nok øge miljøbelastningen, men det vil være yderst minimalt Har i brugt den gamle FIVA undersøgelse? Knud Degnbol: FIVA undersøgelsen ligger i den gamle del af hjemmesiden. Søren Jacobsen: Der vil blive arbejdet videre med undersøgelsen Punkt 4) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/2012 5

6 6

7 Jørgen Kjær: Nannerup: VMK : Arrangørforsikring, har den været brugt og kan vi sende noget ud om hvordan det virker. Tror ikke den har været brugt, men efter årsmødet kommer der mere info Bliver udgifter og indtægter holdt op imod hinanden vedrørende de historiske plader, om det kan svare sig? Søren Jacobsen: Vi har lavet ny procedure, men vi vil se på det Rover klubben: Er der givet decharge det her år? Lisa Mikkelsen: Revisionspåtegningen er blot ment som et arbejdsredskab Revisionspåtegningen er en integreret del af regnskabet. Medlemmerne har krav på at vide om revisor har underskrevet, der efter er det godt nok Roverklubben: Er regnskabet underskrevet af revisionsfirmaet? Vi får et nyt underskrevet regnskab sendt frem til bestyrelsen Budget for 2012/2013 Punkt 5) Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/2013 Indtægter Budget 2012/2013 Årsregnskab 2011/2012 Kontingenter salg af nummeplader Salg af FIVA pas Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Budget 2012/2013 Årsregnskab 2011/2012 Sekretariat Administration kommunikation og markedsføring Administration af historiske nummerplader Mødeaktiviteter FIVA NMHF Forsikringer Udgifter i alt Årets resultat

8 Punkt 6) Optagelse af nye medlemmer Der var i år fem klubber der søgte om optagelse i Motorhistorisk Samråd. Dansk Karmann Ghia Klub T3 Klub Danmark VW Club Aarhus Aarhuus Nimbus Klub Classic Corvette Club Denmark Bestyrelsen havde godkendt det fremsendte materiale. Efter præsentation blev alle klubber godkendt. Punkt 7) Indkomne forslag og emner Forslag om vedtægtsændringer (fra bestyrelsen) Michael Almind: Fortalte om baggrunden for bestyrelsens forslag, der var en revidering af de eksisterende vedtægter der senest har været revideret i 1999 Bestyrelsen havde sammen med flere klubber gennemgået de samlede vedtægter, og der var i rette tid udsendt et komplet sæt forslag til ændringer. Der er en disharmoni omkring optagelse af nye medlemmer og godkendelse på årsmødet Michael Almind: Der er indført et punkt der hedder endelig godkendelse på årsmødet Roverklubben: Sekretariatschef er det det samme som sekretariatsleder? Det er det samme Roverklubben: I forslår at give bestyrelsen decharge, kan i forklare det? Svend Carstensen: Der er masser af sjuskefejl, det er næsten det samme som sidst. Tegningsreglerne: det er ikke godt at sekretariatslederen kan tegne organisationen. Ekstra ordinært årsmøde: Der står kan der bør stå skal Kontingent: Midt i juli er ikke hensigtsmæssigt, bedre med september. VW klubben : Jørgen Kjær: Der står årsmødet skal være et centralt sted, det er for floffy smid det ud Forsikring, er det noget man kan eller skal arbejde med? Nimbus Touring: Dokumentere medlemstal, hvad er det? Michael Almind: Revue er en mindre revision, en decharge skal være gældende. Forsikring er noget bestyrelsen kan arbejde med. Angående centralt sted så er det blot for at have mulighed for at vælge et andet sted. 8

9 Forslaget har været sendt i høring, hos hvem og hvornår? Michael Almind: Vi har fået forslaget sendt rundt, og fået det tilrette og godkendt hos forskellige klubber, det har været en lang proces. Henrik Thostrup: Nu skal det ændres en gang for alle blev der sagt sidste år, efter min overbevisning har det ikke været sendt ud til alle, der var en del betænkning sidste år. Jeg noterer mig at man kan smide en klub ud. Roverklubben: Revision/ revue eller decharge, jeg hare læst på det, og decharge betyder at en registreret revisor skal godkende regnskabet for at give ansvarsfrihed, det er ikke nok med revision eller revue. VMK : Hvad betyder Decharge for bestyrelsen, altså ansvarsfraskrivelse? BSA klubben, eller Ariel klubben har ikke modtaget noget materiale Svend Carstensen: Er det flere ændringsforslag eller skal vi stemme om det hele? Nimbus Touring: Nogle af os fik det til gennemsyn omkring jul Angående forsikring, for 5-6 år siden var det ikke noget vi skulle arbejde med Michael Almind: Det er op til årsmødet at meddele decharge. Materialet er blevet sendt ud til de personer i vores kontakter og vi har modtaget svar. Angående afstemning så er det vores opfattelse at vi skal stemme om det hele. Svend Carstensen: Man bør lave et lov-udvalg, sende forslagene ud og debattere dem på årsmødet Henrik Thostrup: Om kan eller skal have forsikring, det kommer jo fra gamle dage der var et større behov for en forsikringsordning. Vedrørende vedtægtsændringerne, så prøv igen, jeg vil opfordre jer til at trække det tilbage. Anders Nannerup: Der stemmes om hele forslaget???: Skal de nye klubber ikke have stemmeret? Der udleveres i alt 7 stemmer til de tre fremmødte nye klubber Forslaget blev forkastet med 290 stemmer imod, 30 stemmer for og 6 blanke stemmer Frokost 9

10 Forslag om ekspertudvalg og bistand ved import m.m. (Fra Mini Club Denmark) Mini Club Denmark fortalte om baggrunden for deres forslag, om oprettelse af ekspertudvalg/ støttegrupper i forbindelse med toldsyn / afgiftsberegning / forsikringsvurdering. Forslaget er modtaget i rette tid. Sådan som forslaget er afgivet egner det sig ikke til afstemning, men man kan godt diskutere indholdet af forslaget Henning Thomsen: Det er et udmærket forslag, dog mener jeg at Skat kun vil godkende sig selv Niels Jonassen: Det rør ved de FIVA pas vi laver, hvor vi ser på de krav der findes. FIVA passene udtaler at køretøjet er som det er med de ændringer der forekommer. Ude i verden der godkender myndighederne så bilen ud fra de papirer Søren Jacobsen: FIVA passene indeholder i nogen grad det myndighederne vil have. Vi skal have myndighederne til at anerkende FIVA s definition. Vi kan i hvert fald arbejde videre der fra. Miniklubben: Det forum der er oprettet vil være en mulighed her Kan vi stille med et FIVA pas når køretøjet er med en motor fra en anden årg. m.v. Niels Jonassen: Køretøjet skal være historisk tidssvarende 4x4 klubben: Hvis vi nu eksempelvis sætter 15 på i stedet for 14, hvad så? Der skal nok indsættes en hvis pragmatisme Opel klubben: Der er et problem med Opel er, og måske andre, med typeplader og uden stelnummer, som de har før Svend Carstensen: Da jeg var formand talte vi med Skat, og den gang ville de ikke acceptere FIVA pas heller ikke ekspertudvalg. Saab klubben: Man kunne lave en arbejdskomite der indsamler info fra klubberne Niels Jonassen: Mange klubber har allerede mærkeeksperter, måske hvis vi kunne finde ud hvem de er? Anders Nannerup: FIVA Technical code: Her har man defineret en lang række køretøjstyper, fra den ene ende af skalaen til den anden. Der vil gå tid med at præge embedsfolkene, sådan en funktion vil kræve yderligere arbejdskraft. Jørgen Kjær: Sekretariatslederen kan jo indsamle info 10

11 Mini Klubben: Jeg kan godt forstå der ikke udstedes flere pas, der er jo ikke mange der kan få det. Der er ikke mange af vores biler der er originale. Måske det skulle være nogle uden for bestyrelsen i sådan et ekspertudvalg? Anders Nannerup: Det skal nok ikke være sekretariatslederen, der er nok andet at tage sig til. Lav et udvalg ude mellem klubberne. TR klubben: Opelklubben: Miniklubben: Der sidder eksempelvis allerede to mand på vores hjemmeside Et udvalg ville være en rigtig god ide Det problem står nok foran en lang rejse. Vi har også en ekspert, men jeg savner sammenhængen mellem klubberne. Niels Jonassen: Jeg vil godt arbejde på det her i bestyrelsen Som forslaget er stillet egner det sige ikke til afstemning, er forslagsstilleren tilfreds med kun de positive tilkendegivelser? Miniklubben: Ja Punkt 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer Grundet udfaldet af den tidligere afstemning stiller alle syv bestyrelsesmedlemmer deres kandidatur åbent. Dirigenten spørger bestyrelsesmedlemmerne efter tur om de vil stille op igen: Christiane Schaumburg: Efter nogen pres Ja Niels Jonassen: Ja, Søren Jacobsen: Ja Henning Thoimsen: Ja Michael Almind: Nej, der vil være personer jeg ikke har tillid til mere. Anders Nannerup: Nej, Alle de store klubber har været afstemt på forhånd i forhold til forslaget, derfor ikke. Min tid er bedre brugt i andre foreninger. Allan Laxby: Nej af helbredsmæssige årsager Svend Carstensen bliver foreslået: Jeg har fuldtidsarbejde, men hvis ikke andre så kan jeg godt To personer har forud for årsmødet ønsket at stille op: Jørgen Kjær: Jeg var i sin med til at starte Motorhistorisk Samråd, og har med stor interesse fulgt udviklingen i Samrådet og inden for vor hobby med gamle køretøjer. Min interesse for gamle køretøjer har omfattet foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem i Dansk Vintage Motor Club gennem 27 år, hvor jeg de 22 år har været redaktør af klubbladet Vintage-Nyt, og tidligere var jeg med til at starte Citroen-klubben Traction Avant Danmark med en årrække som formand. Min interesse for gamle køretøjer kommer også til udtryk som skribent for VeteranPosten og tidligere Klassisk Bil og MC. Sideløbende har jeg skrevet og selv udgivet flere bøger om ældre køretøjer biler, motorcykler og traktorer. Min interesse har også udmøntet sig i ejerskab af flere forskellige køretøjer inden for alle kategorier gennem tidens løb. 11

12 I øjeblikket står en Citroen 11 fra 1937, en Mercedes 350 SL fra 1972 og godt 20 gamle traktorer i min garage og lade. Min bevæggrund for at stille op til bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd er at være med til at præge udviklingen indenfor vor hobby, således at vi fremover kan dyrke den, samtidig med at vi er med til at bevare en kulturarv. Det er i dag mere end nogensinde tidligere vigtigt at følge og være på forkant med udviklingen. Peder Jensen: Jeg er 52 år, bosat på en landejendom ved Sorø, og har siden knallerttiden og før - i de glade 70 ere arbejdet med og interesseret mig for mekanik. De gamle motorcykler har senest betydet en bestyrelsespost i Dansk BSA Klub og stalden rummer for tiden 5 stk. af mærkerne BSA og Honda. Jeg er også medlem af Dansk Veteran Motorcykel Klub og jeg bruger helst tiden til at køre. Jeg har kørt professionelt motorcykel i politiet siden 1995 og er specialiseret inden for arbejdet med tunge køretøjer. Med min langvarige interesse for mekanik og køretøjer, og professionelle tilgang til området mener jeg, at jeg kan gøre en indsats for bevarelsen af vores fælles interesse køretøjer af motorhistorisk interesse. Jeg vil godt stille op. Jeg bevæger mig fortrinsvis på to hjul, Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen. Svend Carstensen trækker sig der på, og her efter er syv personer valgt Bestyrelsen trækker lod på første bestyrelsesmøde om hvem der er valgt for et eller to år, samtidig med et bestyrelsen konstituerer sig. Følgende er derfor besluttet efter årsmødet: Den nye bestyrelse ser her efter sådan ud: Formand Søren Jacobsen valgt for 1 år Kasserer Peder Jensen Valgt for 2 år Best. Medlem Christiane Schaumburg valgt for 1 år Best. Medlem Niels Jonassen valgt for 2 år Best. Medlem Henning Thomsen valgt for 1 år Best. Medlem Jørgen Kjær valgt for 2 år Best. Medlem Lars Genild valgt for 2 år Punkt 9) Valg af revisor Lisa Mikkelsen blev genvalgt Punkt 10) Eventuelt Saab klubben: Fortæller om sammenlægning af Saab V4 & Sonett klubben med Saab to-takt klubben til Saabklubben Dansk DKW: Opfordrer til at sende mails ud til mere end kun en enkelt kontakt per klub, og foreslår at man skiftes til at afholde årsmødet øst og vest for Storebælt Buick klubben: Efterspørger rummelighed Hvad er motorhistorisk uinteressant? Det er lige som der er sket et skred nu i den forkerte retning 12

13 Jørgen Kjær: Der er nogen ombygninger der okay, andre der ikke er Niels Jonassen: FIVA opererer med definitionen Historisk tidssvarende, det er det vi skal bruge Det er ikke rummelighed hvis ikke vi er enige Søren Jacobsen: Vi vinder intet med diskussion om yderpunkterne, vi skal følge FIVA s generelle linje Buick klubben: Jeg er mest til det originale, til det der var for 30 år siden. Det skræmmer mig med de folk vi har i bestyrelsen nu. Henning Thomsen: I f.x. Grækenland der kan man ikke få synet sin veteran uden et FIVA pas. I FIVA s Technical Code 2010 er beskrevet nogle klassifikationer af køretøjer, men de skal ikke forstås sådan at nogle klassifikationer er mere korrekte end andre. Afslutningsvis vil jeg godt sige tak til bestyrelsen for et kæmpe stykke arbejde. Mazda RX klubben: Jeg foreslår i nedsætter et vedtægtsudvalg Henrik Thostrup: Man kan jo sende en mail til bestyrelsen hvis man godt vil deltage i et sådan udvalg Miniklubben: Forsikringsmæssigt kan det godt give overraskelser at have et uoriginalt køretøj. Saab klubben: Vi foreslår at man overvejer at flytte årsmøde tidspunktet, til et tidspunkt hvor vi er kørende i de gamle biler. Allan Laxby: Kæmpe tak for at have fået lov at køre på frihjul i bestyrelsen, efter den trafikulykke jeg var involveret i. Tak for god ro og orden. Ref.: Johnny B. Rasmussen 21/ Godkendt: Esben Bigaard 22/

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere