TIB Fyn. Bygningsarbejdere fik taget trykket Læs mere på side 12. Læs inde i bladet: Nr. 2 Juli F TIB Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB Fyn. Bygningsarbejdere fik taget trykket Læs mere på side 12. Læs inde i bladet: Nr. 2 Juli 2011 3F TIB Fyn"

Transkript

1 TIB Fyn Læs inde i bladet: Fleksjobordningen ændres måske Feriedagpenge Vær med til at bestemme din overenskomst Hvem skal betale regningen? Bygningsarbejdere fik taget trykket Læs mere på side 12 Nr. 2 Juli F TIB Fyn Nr. 2 Juli F TIB Fyn 1

2 Fagforeningens telefonnummer riv ud og gem riv ud og gem riv ud og KORT HVIS DU KOMMER KØRENDE: Mail: Hjemmeside: Daglig ledelse: Formand: Søren Folkersen, Næstformand: Michael Frederiksen, Kasserer: Sten Jensen, TIB FYN s bestyrelse: Bjarne Andersen Brian Jeppesen Claus Nielsen Elo Kjær Hansen Henrik Edvardson Holger Petersen Ivan Thor Jan Thor Nielsen Kim Christensen Kim Johansen Kim Madsen Klaus Mortensen Linda Ørbech Prinsholm afgår kl Morten Rasmussen Peder Johansen Thomas Seile TIB-ungdom tilforordnet bestyrelsen: Rune Villadsen 3F TIB Fyn bruger i gennemsnit seks mandedage om ugen til besøg på arbejdspladserne. Hvis du vil have besøg - ring til os! 2 Nr. 2 Juli F TIB Fyn Lumbyvejj Lumbyvej Åbningstider Odense, HVIS DU SKAL Lumbyvej MED 11A, RUTEBIL/BUS: 2. th: Mandag-Tirsdag Busforbindelser til Lumbyvej Onsdag 11 er gode. Dagen igennem er der hyppige busafgange t Lumbyvej. Fra banegårdscentret Torsdag afgår busserne fra Plads F og D. Fredag Frem til kl er der mellem 5 og 8 busafgange i timen fra Banegårdscentret. Efter der 2 afgange i timen. Åbningstider Svendborg, Første bus fra Banegårdscentret afgår kl , og den sidste bus retur mod Banegår Østre Havnevej 23, 2. sal: Mandag-Tirsdag Fredag Busserne kører dog (endnu) ikke lige til døren. Busstoppestedet ved Bogensevej/Næs benyttes til af og påstigning. Kontoret Herfra i Svendborg er der ca. er 7 åbent minutters 3 dage gang til om Lumbyvej 11. ugen, og kun bemandet med begrænset Busruter: 61, 91, 92, personale. 141, 141p, 190p Derfor vil det være en god idé at ringe på hovednummeret, hvis du har specielle spørgsmål, du gerne vil have besvaret. Hvis du skal snakke med en bestemt person, vil det også være en god idé at ringe i forvejen. Lumbyvej Lumbyvej riv ud og gem riv ud og gem riv ud og Kontorene i Odense og Svendborg har altid lukket fredag efter Kr. himmelfartsdag. Bemærk at kontoret i Svendborg holder ferielukket i flg. uger:

3 Valgfri sommer Stort set siden Lars Løkke i sin nytårstale bebudede efterlønnens afskaffelse har valgtrommerne buldret. Vi er blevet bombarderet med meningsmålinger og tal i milliardstørrelsen. Den ene borgerlige politiker og kloge Åge efter den anden har beriget os med rigets snarlige undergang, hvis vi ikke sparede her og der. For øvrigt nøjagtig de samme som for få år siden roste den danske økonomi, som verdens stærkeste og mest holdbare. UPS vi har desværre regnet 43 milliarder galt! Så kan det undre at blå bloks visionsløse 2020 plan, med den asociale tilbagetrækningsreform, endnu en gang skal betales af lønmodtagerne. Vel at mærke uanset om du er i job, ledig eller syg. Siden Lars Løkke overtog statsministerposten, er der målrettet lavet politiske tiltag/ indgreb overfor vores gennem generationer hårdt tilkæmpede rettigheder. Man fristes til at sige, som vanen tro er det endnu en gang lykkedes Pia Kjærsgaard at flytte fokus fra det største vælgerbedrag i mands minde, til en sag om hjemmerøverier og østeuropæiske bander. Jeg nægter at tro på, at vi lønmodtagere vil sælge ud af vores rettigheder for et par ekstra toldere og grænsebomme som jo intet har med den reelle politik at gøre. Det er vigtigt, at vi hen over sommeren samler kræfter til valget. For uanset partifarve så er det kommende valg altafgørende for os lønmodtagere, gennem vores fagforening skal vi fastholde vores ret til at forhandle overenskomster og dermed indflydelse på løn og arbejdsforhold. Derfor og kun derfor er det vigtigt, at vi er aktive omkring valget. Vi skal sætte en dagsorden, der tager afsæt i rigtige mennesker og ikke de nørdede økonomers talverden. Vi skal turde at bruge ressourcer på at sikre en god og tryg hverdag for medlemmerne og ikke som KRIFA og Det Faglige Hus, bruge kontingentkronerne på annoncer og sponsorater til diverse håndbold og fodboldklubber. Men lige nu stig af og nyd de positive meningsmålinger og den dejlige sommer sammen med dine kære. Søren Folkersen Nr. 2 Juli F TIB Fyn 3

4 Fleksjobordningen ændres måske Regeringen ønsker som en del af 2020 planen at stramme reglerne for fleksjob. Jeg vil derfor citere et faktaark fra Finansministeriet hjemmeside fra den 16. maj 2011, for at anskueliggøre hvad der måske kan forventes af ændringer i vores i dag udmærkede ordning om fleksjob. Efter min opfattelse kan ordningen næppe kaldes rummelig, da det betyder mindre i refusion til kommunerne fra staten og mindre løntilskud til arbejdsgiverne. Så antallet af borgere der visiteres til fleksjob vil falde markant, og samtidig vil der for mange fleksjobbere komme en indtægtsnedgang. Min bekymring er, at der vil være mange borgere som vil havne på kontanthjælp, hvis de i det hele taget kan få denne ydelse, i stedet for at blive visiteret til fleksjob. I dag er der allerede sket mange stramninger i ordningen, og det er i sig selv meget svært at blive visiteret til fleksjob. Men hvis regeringens oplæg bliver virkelighed, bliver det endnu sværere at få et fleksjob. Faktaark 16. maj 2011 En målrettet og mere rummelig fleksjobordning Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om en reform af fleksjob. I den nuværende fleksjobordning ydes de højeste løntilskud til personer, der i forvejen har en høj indkomst. Ordningen kan dermed medvirke til at trække personer ud af det ordinære arbejdsmarked og ind i støttet beskæftigelse. Samtidig fastholdes ressourcestærke personer i fleksjobordningen, fordi tilskyndelsen til at øge arbejdstiden for på sigt at overgå til ordinær beskæftigelse er beskeden. Fleksjobordningen justeres bl.a., så fleksjob bliver midlertidige, og det offentlige løntilskud fremover bliver størst ved en lav løn for derigennem at målrette ordningen mod personer med væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. boks 1. En målrettet og mere rummelig fleksjobordning Midlertidige fleksjob og refusion for løntilskud Fleksjob gøres midlertidigt og kan højst tildeles for en 5-årig periode. For personer over 40 år kan et fleksjob gøres permanent efter et 5-årigt midlertidigt fleksjob. Kommunen, arbejdsgiveren og den ansatte får større fokus på at udvikle den ansattes arbejdsevne, så denne bliver så selvforsørgende som muligt. Refusion for kommunernes udgifter til det første midlertidige fleksjob reduceres fra 65 til 50 pct. Efter 5 år falder refusionen til 30 pct. 4 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

5 Fastsættelse og regulering af løn Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobvisiterede fastsætter i samarbejde med tillidsrepræsentant eller den faglige organisation den effektive arbejdstid og skånebehov. Arbejdsgiveren betaler løn for det effektive antal arbejdstimer. Kommunen supplerer med tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats på knap kr. årligt. Det offentlige tilskud aftrappes med lønnen med en modregningssats på 30 pct. indtil en løn på kr. om måneden, hvorefter der modregnes med 55 pct. Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en månedsløn fra arbejdsgiveren på ca kr. Udarbejdelse af og løbende opfølgning på jobplan i midlertidige fleksjob Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobansatte udarbejder en plan for at øge den ansattes arbejdstid med henblik på ordinær beskæftigelse. Særligt om fastholdelsesfleksjob (fleksjob på samme arbejdsplads) Ønsker en ansat et fleksjob på sin nuværende arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), forpligtes virksomheden til at ansætte egne medarbejdere efter overenskomsternes sociale kapitler i ét år, før medarbejderen kan visiteres til et fleksjob i samme virksomhed. Virksomhederne får et medansvar for at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. Der vil være et tilsvarende krav om ansættelse på særlige vilkår for medarbejdere, der ikke er ansat inden for et overenskomstdækket område og medarbejdere, der er ansat inden for overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er et socialt kapitel. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil gennemføre målretningen af fleksjobordningen pr. 1. januar 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. (Finansministeriet hjemmeside). Seniorførtidspension Som et led i tilbagetrækningsreformen blev seniorførtidspension desværre også vedtaget. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at indføre seniorførtidspension pr. 1. januar Det fremgår af faktaark fra Finansministeriets hjemmeside, hvem den er tiltænkt. Ordningen skal sikre en hurtigere adgang til førtidspension for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, og som når folkepensionsalderen inden for fem år. Der er tale om en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. Nr. 2 Juli F TIB Fyn 5

6 Personer i den relevante aldersgruppe, der er nedslidte og ønsker førtidspension, kan indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension inden for seks måneder efter ansøgningen. Målgruppen skal forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgning om seniorførtidspension have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, modtager sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller have haft et helbredsbetinget arbejdsophør. I afgørelsen skal kommunen lægge vægt på de foreliggende oplysninger, og der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning mv. Kommunen træffer afgørelse ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, vil modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre. Formål med seniorførtidspension At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen. At undgå en langstrakt og unødig brug af aktive beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare en eventuel restarbejdsevne. At målgruppen får ret til en hurtig afklaring af deres fremtidige muligheder. Der skal således træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension inden for seks måneder efter ansøgning (Faktaark fra Finansministeriet). Vores beskæftigelsesminister Inger Støjberg, socialminister Benedikte Kjær og Pia Kjærsgaard har haft meget travlt med at omtale seniorførtidspension som noget alle kan få, i stedet for efterløn. Men som det fremgår af teksten, skal man opfylde betingelserne for at få tilkendt førtidspension. Hvem kan det? Kun personer, som er helt uden arbejdsevne, og som ikke kan arbejde i et fleksjob. Altså er det kun alvorligt syge og invaliderede borgere, som kan komme i betragtning til seniorførtidspensionen, men de vil også kunne komme i betragtning til den førtidspension der findes i dag, formodentlig dog efter arbejdsprøvning. Som det fremgår af ovenstående vil der være rigtig mange, som ikke vil være berettiget til seniorførtidspension, og som ikke kan blive visiteret til fleksjob, da deres begrænsninger i arbejdsevnen ikke er nedsat nok, og de får ej muligheden for at gå på efterløn i fremtiden. Samtidig kan der kun modtages ledighedsydelse (ledig fleksjobber) i 6 måneder efter det fyldte 60. år, som reglerne er i dag. Hvis man ikke er tilmeldt fleksydelsesordningen, kan der søges om kontanthjælp, men et er at søge, noget andet er at være berettiget. I værste fald er der ingen forsørgelse. I mit job møder jeg mange medlemmer sidst i 50erne omkring de 60 år, som er meget glade for, at de er tilmeldt efterlønsordningen. De prøver lige at holde de sidste år / måneder på arbejdsmarkedet, indtil de kan stoppe og gå på efterløn. Ud fra de oplysninger der pt er fremme om seniorførtidspension, tror jeg ikke umiddelbart at ret mange medlemmer vil være berettiget til denne. Dette vil være en katastrofe for rigtig mange medlemmer, da der desværre er mange som er nedslidte efter et langt hårdt arbejdsliv. Så hvis den nuværende regering genvælges, bliver ovenstående til virkelighed, formodentlig fra lks Socialrådgiver 6 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

7 Feriedagpenge år 2011/'12 Feriedagpenge er en mulighed for de medlemmer af a-kassen, som i optjeningsåret enten har modtaget dagpenge eller anden ydelse fra a-kassen eller kommunen, og derfor ikke selv har optjent fuld ferie. Du optjener et antal feriedage med dagpenge på grundlag af de ydelser, du har fået fra a-kassen m.v. For at kunne modtage feriedagpenge skal du være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor du afholder din ferie. Det betyder, at du skal opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge. Ret til dagpenge Du skal bl. a. være til rådighed for arbejdsmarkedet, have dansk bopæl, varig opholds- og arbejdstilladelse og opholde dig i Danmark op til feriens start. Du skal være lønmodtager eller ledig. Er du ledig, skal dit CV være tilgængeligt under ferien, og du skal bekræfte, at du er aktivt jobsøgende senest 7 dage efter, at ferien er slut. Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du er overgået til efterløn, er i fleksjob eller modtager flexydelse, er selvstændig, sygemeldt eller på barsel, er i konflikt, deltager i uddannelse m.m. Der gælder særlige regler de to første år for medlemmer som er optaget i a-kassen på grund af en gennemført uddannelse (optaget som dimittend). Det gælder for alle, at alt egen optjent ferie (feriekort, feriegiro, ferie m. løn) skal være afholdt, før du kan afholde ferie med feriedagpenge. Det samme gælder, hvis du har fået overført ferie fra et tidligere ferieår. Husk besked til a-kassen og Jobcentret Er du ledig eller delvis ledig, skal a-kassen have besked om din ferie inden din ferie begynder. A-kassen kan kun udbetale feriedagpenge til dig, hvis du har meddelt ferien inden feriestart. Er du ledig eller delvis ledig, skal Jobcentret have besked mindst 14 dage, før du ønsker at holde ferie. Det gælder alle, der er tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende - for eksempel fordi du arbejder på nedsat tid, er i løntilskudsjob eller aktivering. 14 dagesfristen gælder uanset om du holder ferie med feriegodtgørelse, med feriedagpenge eller for egen regning. Hvis Jobcentret har fået rettidig besked om din ferie, kan du kun formidles arbejde, der går ind i ferieperioden, hvis arbejdsgiveren respekterer at du skal holde ferie. Hvis jobcentret når at sende dig en indkaldelse til samtale eller andre aktiviteter inden du har givet besked om ferien, har du pligt til at møde op, selvom det er i din ferie. Jobcentret skal ikke respektere ferieønsker, der endnu ikke er fremsat. Meld derfor ferie til jobcentret så snart, du kender din ferieperiode! Er du i beskæftigelse, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver. Ønsker du at modtage dine feriedagpenge før ferien afholdes, skal a-kassen have din ansøgning mindst en måned før første feriedag. Husk at udfylde blanketten korrekt, da udbetalingen af feriedagpenge ellers forsinkes. Ferieoptjeningsåret: Følger kalenderåret 2010 Ferieåret: Hvor ferien skal afholdes, løber fra 1. maj 2011 til 30. april 2012 Max. antal dage: Seneste frist for ansøgning: 25 dage (ekskl. lørdage) Ledige på ferietidspunktet: Inden feriestart. Beskæftigede på ferietidspunktet: 31. maj efter udløbet af ferieåret, men selve ferien skal være afholdt inden udløb af ferieåret. (Gælder kun hvis du var i arbejde da ferien blev afholdt). Manglende afholdt ferie med feriedagpenge kan ikke overføres til det efterfølgende ferieår. Nr. 2 Juli F TIB Fyn 7

8 Fagforeningen har hjulpet ved konkurser Den 52-årige tømrer, Preben Frederiksen, blev medlem af fagforeningen, da han blev udlært. Det har han ikke fortrudt. Da Preben Frederiksen fik sit svendebrev i 1972, meldte han sig ind i fagforeningen. Man skulle jo helst være sikret i en tid, hvor det var svært at få arbejde. Ud over at være sikret i ledighedsperioderne, så har Preben Frederiksen også haft glæde af fagforeningen, når virksomheden gik konkurs. Og så er der opmålingen, som er vigtig i branchen. - Konkurser er desværre ikke noget særsyn. Jeg har prøvet det nogle gange, og det er helt sikkert, at man er ilde stedt uden fagforeningens hjælp til at sikre løn, feriepenge og pension, siger Preben Frederiksen, der er ansat hos Hansson og Knudsen i Odense. - Det er også rigtig godt, at fagforeningen er inde over ved opmåling af arbejdet, så 3F hjælper dig, hvis din arbejdsgiver går konkurs Hvis din arbejdsgiver går konkurs, hjælper 3F med at skaffe de penge, din arbejdsgiver skylder dig. 3F er ekspert i konkurssager og henter hvert år mange millioner hjem til medlemmerne gennem Lønmodtagernes Garantifond. vi er sikret en ordentlig pris for det arbejde, vi udfører. Ellers kunne vi nemt komme ud for, at prisen blev dumpet. Preben Frederiksen har primært arbejdet i store virksomheder. Her er stort set alle organiserede, og de unge har som regel fået information om fagforeningen under uddannelsen. Scor kassen på dit 3F-medlemsskab Peugeot 407 2,0 SW Perfection 140 hk Prisen for bilforsikringen er: Alm. Brand: kr. Codan: kr. Topdanmark: kr. Tryg: kr. Gennemsnit for ovenstående selskaber: kr. Pris i Alka for 3F medlemmet: kr. Gennemsnitlig besparelse i Alka: kr. Brug dit LO Pluskort og spar i gennemsnit kr. om året ved at flytte dine forsikringer til ALKA. Beregningen er lavet ud fra et gennemsnit af de større forsikringsselskaber. Grundlaget for beregningen er en fynsk familie med to børn. De er dækket af familieforsikring, husforsikring og bilforsikring på en Peugeot Nr. 2 Juli F TIB Fyn

9 Ring og surf billigt med TelePlus Du kan blive kunde hos LO Plus eget mobilselskab, TelePlus. TelePlus tilbyder medlemmerne attraktive priser på diverse mobil- og internetabonnementer. Du kan vælge imellem flere forskellige abonnementspakker eller betale efter forbrug, som også tilbydes til en fordelagtig pris. Flyv dig til 10 procents rabat hos Cimber Sterling Du får 10 procents rabat på alle flybilletter hos Cimber Sterling. 3F hjælper dig, hvis du kommer til skade Hvis du får en arbejdsskade, kører 3F sagen for dig. Det er derfor vigtigt at være medlem af en stærk fagforening, som har ressourcerne og erfaringen til at køre din sag. Få 20 procents rabat, når du holder ferie Få 20 procents rabat på din ferie, når du lejer et af værelserne på 3F s skønne kursusejendom, Smålandshavet, ved Karrebæksminde. Læs om alle rabatter på Som pensionist er du stadig 3F'er Dit arbejdsliv er ved at være slut, men det er dit medlemskab af 3F ikke nødvendigvis. Der er nemlig masser af fordele ved at forblive medlem. Efter mange år på arbejdsmarkedet er den sidste dag på arbejdspladsen en ganske særlig dag. Et nyt afsnit af livet begynder, og hvad så med fagforeningen? Ja, den er der stadig og for mange pensionister god at holde ved. For som ældre bliver man jo ikke nødvendigvis mindre interesseret i, hvad der foregår på arbejdspladserne. Desuden rummer medlemskabet rigtig mange fordele. Det er både helt kontante rabatter og tilbud, og det er muligheden for at holde fast i og udbygge sit sociale netværk. Du kan deltage i arrangementer Bliver du i 3F, kan du deltage i faglige arrangementer. Du kan også deltage i jubilæumsarrangementer og særlige arrangementer for seniorer, som din afdeling holder. 3F seniorers landsmøde kan du også være med i, og du kan gå på særlige seniorkurser. Altså sammen noget, der kan betyde, at du bevarer kontakten til gamle kolleger. På lige fod med andre medlemmer er du en del af 3F s demokrati. Du modtager også Fagbladet 3F samt dit afdelingsblad. Du får mange rabatter Med dit LO-plus medlemskort kan du spare mange penge på forsikringer i Alka, og du kan fortsat få en fritidsulykkesforsikring til den lave præmie. LO-pluskortet giver op til 10 procents rabat på steder i Danmark, og LO Plus Guldkort er et gratis kreditkort. Endelig er det værd at huske på, at du stadig har adgang til hjælp i faglige og sociale sager, der relaterer sig til arbejdslivet. Nr. 2 Juli F TIB Fyn 9

10 Fremtidens Energihåndværkere Der er pt. 48 fynske håndværkere, som har gennemført uddannelsesforløbet under EU projektet TrainEnergy. Der vil ikke køre flere tilsvarende uddannelsesforløb. Denne kursusrække og de evalueringer der er kommet fra kursusdeltagerne, har bevirket at vi på Syddansk Erhvervsskole i øjeblikket arbejder på videreudvikling af en energihåndværker uddannelse. Deltagerne på forårets Energihåndværkeruddannelse har været meget positive over for forløbet og de udtaler i deres evalueringer at: Tværfaglighed er godt og nødvendigt, gerne suppleret med specialer til de enkelte fag. Dampspærre montage og tæthedsprøvning med blowerdoor er rigtig godt, og det giver overblik over hvor lidt der skal til før et hus ikke er tæt nok. På kurset er der en god kombination af faglighed/tværfaglighed. Kurset viser vigtigheden af samarbejde på tværs, når der skal bygges energirigtigt. Udviklingen inden for energi- og bæredygtigt byggeri er det gået stærkt de seneste år, og der udvikles hele tiden nye og bedre byggematerialer. Sammenholder vi alle disse ting med vores byggelovgivning og de stadig stigende energipriser, er der ingen tvivl om at vores eksisterende boligmasse skal energirenoveres for at bevare sin værdi på boligmarkedet. Er vi som håndværkere klar til at løfte denne opgave? Med baggrund i ovenstående mener jeg det nødvendigt at opdatere og efteruddanne håndværkerne. Det byggeriet får brug for de kommende år er en kombination af tværfaglig viden, viden om nye produkter samt energirigtige løsninger. Vi vil derfor give håndværkerne de bedste kort på hånden, så de er klar når boligmassen skal energirenoveres. Derfor er Syddanske Erhvervsskole gået i samarbejde med forskellige af byggeriets parter, så der kan udvikles målrettede efteruddannelsestilbud på Fyn. De nye uddannelsesforløb vil blive tilpasset AMU systemet, og de første moduler forventes klar til udbud i oktober og november Uddannelsen skal være en kombination af tværfaglighed og fagspecifikke kurser med fokus på gode energirigtige løsninger. Årsagen til at der lægges så stor vægt på tværfaglig kommunikation er, at de fleste fejl og svigt sker i grænseflader mellem de forskellige fagområder. F.eks. kan nævnes rør og kabelføring igennem en dampspærre. Desuden er viden om andre fagområders energimæssige tiltag meget nyttige, når der skal bygges energirigtigt. Denne viden kan ligeledes udnyttes når man taler med boligejerne/ firmaets kunder, og derved skabe et eventuelt behov for ekstra arbejde ved pågældende kunde. Hvis ovenstående har din interesse, så hold øje med vores hjemmeside samt dagspressen. Kursusleder, Energihåndværker Finn A. Skrydstrup Risingsvej 60, 5000 Odense C Mobil: E- mail: 10 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

11 En herlig dag med "hygge og fiskeri" Ikke mindre end 56 personer deltog i årets fisketur til Børge s Put and Take sø. En meget stor interesse i forhold til sidste år. Det kan sikkert forklares med at vi fiskede fra kl til i stedet for de andre år fra til Også fisk var der flere af i år, på denne fine maj dag. 1. præmien gik til Anton Christiansen med en fisk på 2200 gram 2. præmien gik til Benny Rasmussen med en fisk på 1800 gram 3. præmien gik til Søren Johansen med en fisk på 1700 gram Udover fiskeri var der selvfølgelig også tid til en hyggelig snak med kolleger. En rigtig god dag, som blev afsluttet med præmieuddeling og et vi ses næste år. 3F TIB Fyn sommerhusudlejning Stoense er udlejet i flg. perioder: Fredag d. 8/7 fredag d. 29/7 Fredag d. 5/8 fredag d. 12/8 Fredag d. 12/8 fredag d. 19/8 Mandag d. 22/8 fredag d. 2/9 Mandag d. 3/10 fredag d. 7/10 Klegod er udlejet i flg. perioder: Fredag d. 8/7 fredag d. 15/7 Fredag d. 15/7 fredag d. 22/7 Fredag d. 22/7 fredag d. 29/7 Fredag d. 29/7 fredag d. 5/8 Fredag d. 5/8 fredag d. 12/8 Fredag d. 12/8 søndag d. 14/8 Mandag d. 15/8 søndag d. 21/8 Mandag d. 22/8 søndag d. 28/8 Mandag d. 29/8 fredag d. 2/9 Mandag d. 5/9 fredag d. 9/9 Mandag d. 12/9 fredag d. 16/9 Mandag d. 19/9 fredag d. 23/9 Mandag d. 10/10 fredag d. 14/10 Fredag d. 21/10 søndag d. 23/10 Fredag d. 11/11 søndag d. 13/11 Fredag d. 23/12 fredag d. 30/12 Nr. 2 Juli F TIB Fyn 11

12 Bygningsarbejdere fik taget trykket I forbindelse med mænds sundhedsuge havde 3F TIB Fyn den 15. juni i samarbejde med Hansson & Knudsen og Pension Danmark valgt at sætte fokus på bygningsmedlemmernes blodtryk. Kvalitets- og miljøchef, Kurt Nielsen, fra Hansson & Knudsen ser også gerne flere fælles arrangementer fremover. Gerne i lighed med bambuskonceptet se også andet sted i bladet. Hansson & Knudsen stillede to af deres byggepladser i Odense til rådighed. Ca. 60 håndværkere fik taget trykket af de 3 sygeplejersker fra Hjerteforeningen og Falck Healthcare. Der var nogle, der fik sig en øjenåbner, og så var der nogle, som godt var klar over at den var gal i forvejen. Udover at få målt blodtrykket fik medlemmerne gode råd med på vejen til, hvordan de fremover kan leve sundere. Samtidig var det oplagt at få en god snak om den nye sundhedsordning som vi har fået med i overenskomsten. Ordningen administreres af Pension Danmark. Netop sundhedsordningen kan være med til at sætte fokus på tidlig indsats og forebyggelse til gavn for både arbejdsgivere og medlemmer. Alt i alt en positiv seance, som blev meget positivt modtaget af medlemmerne. Samtidig er det et godt eksempel på, at det er vigtigt at fagforeningen og arbejdsgiverne samarbejder og sætter en fælles dagsorden til gavn for hele branchen. 12 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

13 Vær med til at bestemme din overenskomst Kom til fyraftens-/overenskomstmøde med de repræsentanter fra 3F TIB Fyn, der varetager dine krav overfor arbejdsgiverne. Det er vigtigt, at det er dine ønsker, vi repræsenterer. Andre kan ikke gøre det. Det er kun din fagforening, der har ret til at forhandle. Mødet finder sted den 11. august kl F TIB Fyn Lumbyvej 11 A, 5000 Odense C LOKALE 1.13 Vi starter med sandwich og øl/vand (2 sandwich til hver), men går hurtigt i gang med selve mødet. Det drejer sig om følgende overenskomster: Dansk Byggeri Træ- og Møbeloverenskomsten Glasoverenskomsten Industriens overenskomst Af hensyn til mad og drikke bedes du tilmelde dig senest mandag den 8. august kl Nr. 2 Juli F TIB Fyn 13

14 Til debat i skurvognen og kantinen Sikring af danske overenskomster kræver solidaritet En ansat på en dansk arbejdsplads er kun sikret aftaler om minimumsløn, tillæg ved arbejdstider, arbejdsmarkedspension, feriefridage, fritvalgskonto, opsigelsesvarsel og meget mere, såfremt virksomheden er dækket af en kollektiv overenskomst. Alene arbejdsmarkedspensionen, hvortil arbejdsgiveren betaler 8% af lønnen, beløber sig for en ansat med en årsløn på kroner, til et årligt beløb på kroner. Ved en højere pensionsbetaling eller højere årsløn bliver indbetalingen blot højere. Hertil kommer flere tusinde kroner årligt som betaling for diverse tillæg. Når man på en arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, nyder man automatisk godt af det arbejde som andre af fagforeningens medlemmer gennem årene har været med til at opbygge og sikre. På samme måde er det ofte sammenholdet på arbejdspladsen, som sikrer muligheden for en yderligere forbedring. Hvis en ansat melder sig ud, og dermed melder sammenholdet fra, nyder denne ansatte dog fortsat godt af de goder, som de øvrige ansatte fortsat kæmper for og via medlemskabet betaler til. Modsat de andre, har personen dog valgt, at det kun er arbejdskollegerne, som skal betale denne pris, mens man selv slipper. Samlet set betyder forskellen på en overenskomst eller ej, let kroner årligt for en ansat. Det er, hvad nogle kalder for usolidarisk andre kalder det at nasse på sine kolleger. Derfor vil 3F TIB Fyn gøre alt vi kan for at sikre, at der indgås overenskomst på samtlige arbejdspladser. Noget som også vil sikre, at alle unge i fritidsjob sikres rettigheder og betalinger, de ellers ikke ville være berettiget til. Uanset ordvalget er betydningen den samme. Man ønsker at nyde godt af goderne men overlader til naboen at betale. Forudsætningen for nogle trygge og sikre arbejdsforhold er altså afhængighed af, at der er indgået en overenskomst. Muligheden for at få en arbejdsgiver til at indgå en overenskomst, beror til gengæld på fagbevægelsens styrke, og denne styrke beror på antallet af medlemmer. 3F TIB Fyn finder det både usolidarisk, og samtidig ødelæggende for muligheden for fremover at bevare et dansk overenskomstsystem. Vi vil derfor gøre alt for, at alle ansatte forstår dette, og 14 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

15 Derfor er det samtidigt vigtigt, at den enkelte ansatte tager sin del af det kollektive ansvar for at sikre de enkelte forhold, som jo ikke blot er kommet af sig selv, men gennem forhandlinger og strejker. samlet bidrager til deres del af byrden. Skulle enkelte vælge at fortsætte den usolidariske linje, håber vi at arbejdskollegerne siger fra, og på anden måde sikrer, at alle betaler til fællesskabet. Kærlig hilsen 3F TIB Fyn Søren Folkersen HUSK!!! Overenskomstmøde torsdag den 11. august 2011 Nr. 2 Juli F TIB Fyn 15

16 Kom ind i kampen MED 3F TIB Fyn OM PÅ DEN ENKELTE ARBEJDSPLADS SYNLIGGØRE HVEM DER ER MEDLEM OG HVEM DER HAR VALGT FÆLLESSKABET FRA? 16 tillidsvalgte fra 14 virksomheder var repræsenteret ved dette opfølgningskursus. HVORDAN SIKRES AT KOLLEGER INDDRAGES (INGEN TILLIDSVALGT ER STÆRKERE END DEN OPBAKNING HAN FÅR)? Det er tvingende nødvendigt, at medlemmerne tager del i organiseringen; tager ansvar for at kollegaer melder sig ind i vores fagforening. Det er vigtigt at man på den enkelte arbejdsplads tager debatten om hvorfor det er vigtigt med medlemskab. HVORDAN SKABES ET FÆLLESSKAB PÅ ARBEJDSPLADSEN? HVORDAN KAN TILLIDSVALGTE PÅ ARBEJDSPLADSERNE STYRKE SAMARBEJDE MED 3F TIB Fyn? Det er vigtigt at vi står sammen for at opretholde fornuftige arbejdsvilkår. Hvis vi ikke står sammen risikerer vi at få tilstande, hvor enhver passer sit. Enhver bliver sin egen lykkesmed. HVORDAN KAN DE TILLIDSVALGTE INDBYRDES UDVEKSLE ERFARINGER? Det er tiden at alle kommer ind i kampen!! Lars Vigsø, 3F TIB Fyn Et vigtig punkt var desuden HVORDAN KAN DE TILLIDSVALGET SAMARBEJDE NG ELI LOKALAFD RE LATI ON CE NT RU ER NE I M LA DS ER DA GE EF TE RL ØN ST OR MØ DE HØ JD EP UN KT X ING, G LVER INVO ATION O IV MOT SKAB R LEDE IVILLIGE R AF F MOB IL AF DA ISERING NMA RK KANDIDAT SAMARBEJDE SOCIALE AKTIVITETER N FO LE T E NK BA G ER O GAD SER D PLA ARBEJDSPLADS MØDER VR ED E ADS UPPER ARBEJDSGR DERE OG GR UPP ELE SPL EJD ARB ER D MØ VÆR KTØJ ER MEDIER SKA DET VÆRE 16 G TA K! - ORGANISATION SÅ Nr. 1 Marts F TIB Fyn DØR T IL AKTIVLISTEN DØR X FARVEL O 8. JUNI DLING AN + HÅB + H PERSON LIGE HISTOR IER! TE KAL ION AF LO LING RGA NISAT UDVIK G NEOSEKRETARIAT PA KAMPAGNE KAM EJ DS P R TAK TIL 3Fs AFDELINGER OG MEDLEMMER!!! LOKAL DEN VEJ VENNER PRINCIPPE ET MERE LIGE DA NMARK MOB AF 3 ILISERIN G F LY T FORMÅL AT SIKRE EN NY REGE RING AT STYR KE 3Fs FOLK ELIGE KAPITAL AT STYR KE 3Fs INDF LYDE LSE PÅ DANSK POLITIK SÅ AR B SKA DET VÆRE

TIB Fyn Læs inde i bladet: Danmarksmester i fagdisciplinen Bygningssnedker Læs mere på side 22

TIB Fyn Læs inde i bladet: Danmarksmester i fagdisciplinen Bygningssnedker Læs mere på side 22 TIB Fyn Læs inde i bladet: Tryk nu på knappen, Løkke Ny overenskomst mellem 3F og Dansk Håndværk 1. maj 2011 Generalforsamling Familie-Fisketur Danmarksmester i fagdisciplinen Bygningssnedker Læs mere

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND

Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND Nr. 1 maj 2005 MIDTSJÆLLAND Unge inviteres til møde Ungdomskonsulenten imødekommer ønske fra unge 3F ere side 3 De bløde værdier kommer med kvinderne 3F er en fordel for ligestillingen, mener tillidsrepræsentanter

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere