TIB Fyn. Bygningsarbejdere fik taget trykket Læs mere på side 12. Læs inde i bladet: Nr. 2 Juli F TIB Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB Fyn. Bygningsarbejdere fik taget trykket Læs mere på side 12. Læs inde i bladet: Nr. 2 Juli 2011 3F TIB Fyn"

Transkript

1 TIB Fyn Læs inde i bladet: Fleksjobordningen ændres måske Feriedagpenge Vær med til at bestemme din overenskomst Hvem skal betale regningen? Bygningsarbejdere fik taget trykket Læs mere på side 12 Nr. 2 Juli F TIB Fyn Nr. 2 Juli F TIB Fyn 1

2 Fagforeningens telefonnummer riv ud og gem riv ud og gem riv ud og KORT HVIS DU KOMMER KØRENDE: Mail: Hjemmeside: Daglig ledelse: Formand: Søren Folkersen, Næstformand: Michael Frederiksen, Kasserer: Sten Jensen, TIB FYN s bestyrelse: Bjarne Andersen Brian Jeppesen Claus Nielsen Elo Kjær Hansen Henrik Edvardson Holger Petersen Ivan Thor Jan Thor Nielsen Kim Christensen Kim Johansen Kim Madsen Klaus Mortensen Linda Ørbech Prinsholm afgår kl Morten Rasmussen Peder Johansen Thomas Seile TIB-ungdom tilforordnet bestyrelsen: Rune Villadsen 3F TIB Fyn bruger i gennemsnit seks mandedage om ugen til besøg på arbejdspladserne. Hvis du vil have besøg - ring til os! 2 Nr. 2 Juli F TIB Fyn Lumbyvejj Lumbyvej Åbningstider Odense, HVIS DU SKAL Lumbyvej MED 11A, RUTEBIL/BUS: 2. th: Mandag-Tirsdag Busforbindelser til Lumbyvej Onsdag 11 er gode. Dagen igennem er der hyppige busafgange t Lumbyvej. Fra banegårdscentret Torsdag afgår busserne fra Plads F og D. Fredag Frem til kl er der mellem 5 og 8 busafgange i timen fra Banegårdscentret. Efter der 2 afgange i timen. Åbningstider Svendborg, Første bus fra Banegårdscentret afgår kl , og den sidste bus retur mod Banegår Østre Havnevej 23, 2. sal: Mandag-Tirsdag Fredag Busserne kører dog (endnu) ikke lige til døren. Busstoppestedet ved Bogensevej/Næs benyttes til af og påstigning. Kontoret Herfra i Svendborg er der ca. er 7 åbent minutters 3 dage gang til om Lumbyvej 11. ugen, og kun bemandet med begrænset Busruter: 61, 91, 92, personale. 141, 141p, 190p Derfor vil det være en god idé at ringe på hovednummeret, hvis du har specielle spørgsmål, du gerne vil have besvaret. Hvis du skal snakke med en bestemt person, vil det også være en god idé at ringe i forvejen. Lumbyvej Lumbyvej riv ud og gem riv ud og gem riv ud og Kontorene i Odense og Svendborg har altid lukket fredag efter Kr. himmelfartsdag. Bemærk at kontoret i Svendborg holder ferielukket i flg. uger:

3 Valgfri sommer Stort set siden Lars Løkke i sin nytårstale bebudede efterlønnens afskaffelse har valgtrommerne buldret. Vi er blevet bombarderet med meningsmålinger og tal i milliardstørrelsen. Den ene borgerlige politiker og kloge Åge efter den anden har beriget os med rigets snarlige undergang, hvis vi ikke sparede her og der. For øvrigt nøjagtig de samme som for få år siden roste den danske økonomi, som verdens stærkeste og mest holdbare. UPS vi har desværre regnet 43 milliarder galt! Så kan det undre at blå bloks visionsløse 2020 plan, med den asociale tilbagetrækningsreform, endnu en gang skal betales af lønmodtagerne. Vel at mærke uanset om du er i job, ledig eller syg. Siden Lars Løkke overtog statsministerposten, er der målrettet lavet politiske tiltag/ indgreb overfor vores gennem generationer hårdt tilkæmpede rettigheder. Man fristes til at sige, som vanen tro er det endnu en gang lykkedes Pia Kjærsgaard at flytte fokus fra det største vælgerbedrag i mands minde, til en sag om hjemmerøverier og østeuropæiske bander. Jeg nægter at tro på, at vi lønmodtagere vil sælge ud af vores rettigheder for et par ekstra toldere og grænsebomme som jo intet har med den reelle politik at gøre. Det er vigtigt, at vi hen over sommeren samler kræfter til valget. For uanset partifarve så er det kommende valg altafgørende for os lønmodtagere, gennem vores fagforening skal vi fastholde vores ret til at forhandle overenskomster og dermed indflydelse på løn og arbejdsforhold. Derfor og kun derfor er det vigtigt, at vi er aktive omkring valget. Vi skal sætte en dagsorden, der tager afsæt i rigtige mennesker og ikke de nørdede økonomers talverden. Vi skal turde at bruge ressourcer på at sikre en god og tryg hverdag for medlemmerne og ikke som KRIFA og Det Faglige Hus, bruge kontingentkronerne på annoncer og sponsorater til diverse håndbold og fodboldklubber. Men lige nu stig af og nyd de positive meningsmålinger og den dejlige sommer sammen med dine kære. Søren Folkersen Nr. 2 Juli F TIB Fyn 3

4 Fleksjobordningen ændres måske Regeringen ønsker som en del af 2020 planen at stramme reglerne for fleksjob. Jeg vil derfor citere et faktaark fra Finansministeriet hjemmeside fra den 16. maj 2011, for at anskueliggøre hvad der måske kan forventes af ændringer i vores i dag udmærkede ordning om fleksjob. Efter min opfattelse kan ordningen næppe kaldes rummelig, da det betyder mindre i refusion til kommunerne fra staten og mindre løntilskud til arbejdsgiverne. Så antallet af borgere der visiteres til fleksjob vil falde markant, og samtidig vil der for mange fleksjobbere komme en indtægtsnedgang. Min bekymring er, at der vil være mange borgere som vil havne på kontanthjælp, hvis de i det hele taget kan få denne ydelse, i stedet for at blive visiteret til fleksjob. I dag er der allerede sket mange stramninger i ordningen, og det er i sig selv meget svært at blive visiteret til fleksjob. Men hvis regeringens oplæg bliver virkelighed, bliver det endnu sværere at få et fleksjob. Faktaark 16. maj 2011 En målrettet og mere rummelig fleksjobordning Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om en reform af fleksjob. I den nuværende fleksjobordning ydes de højeste løntilskud til personer, der i forvejen har en høj indkomst. Ordningen kan dermed medvirke til at trække personer ud af det ordinære arbejdsmarked og ind i støttet beskæftigelse. Samtidig fastholdes ressourcestærke personer i fleksjobordningen, fordi tilskyndelsen til at øge arbejdstiden for på sigt at overgå til ordinær beskæftigelse er beskeden. Fleksjobordningen justeres bl.a., så fleksjob bliver midlertidige, og det offentlige løntilskud fremover bliver størst ved en lav løn for derigennem at målrette ordningen mod personer med væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. boks 1. En målrettet og mere rummelig fleksjobordning Midlertidige fleksjob og refusion for løntilskud Fleksjob gøres midlertidigt og kan højst tildeles for en 5-årig periode. For personer over 40 år kan et fleksjob gøres permanent efter et 5-årigt midlertidigt fleksjob. Kommunen, arbejdsgiveren og den ansatte får større fokus på at udvikle den ansattes arbejdsevne, så denne bliver så selvforsørgende som muligt. Refusion for kommunernes udgifter til det første midlertidige fleksjob reduceres fra 65 til 50 pct. Efter 5 år falder refusionen til 30 pct. 4 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

5 Fastsættelse og regulering af løn Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobvisiterede fastsætter i samarbejde med tillidsrepræsentant eller den faglige organisation den effektive arbejdstid og skånebehov. Arbejdsgiveren betaler løn for det effektive antal arbejdstimer. Kommunen supplerer med tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats på knap kr. årligt. Det offentlige tilskud aftrappes med lønnen med en modregningssats på 30 pct. indtil en løn på kr. om måneden, hvorefter der modregnes med 55 pct. Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en månedsløn fra arbejdsgiveren på ca kr. Udarbejdelse af og løbende opfølgning på jobplan i midlertidige fleksjob Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobansatte udarbejder en plan for at øge den ansattes arbejdstid med henblik på ordinær beskæftigelse. Særligt om fastholdelsesfleksjob (fleksjob på samme arbejdsplads) Ønsker en ansat et fleksjob på sin nuværende arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), forpligtes virksomheden til at ansætte egne medarbejdere efter overenskomsternes sociale kapitler i ét år, før medarbejderen kan visiteres til et fleksjob i samme virksomhed. Virksomhederne får et medansvar for at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. Der vil være et tilsvarende krav om ansættelse på særlige vilkår for medarbejdere, der ikke er ansat inden for et overenskomstdækket område og medarbejdere, der er ansat inden for overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er et socialt kapitel. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil gennemføre målretningen af fleksjobordningen pr. 1. januar 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. (Finansministeriet hjemmeside). Seniorførtidspension Som et led i tilbagetrækningsreformen blev seniorførtidspension desværre også vedtaget. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at indføre seniorførtidspension pr. 1. januar Det fremgår af faktaark fra Finansministeriets hjemmeside, hvem den er tiltænkt. Ordningen skal sikre en hurtigere adgang til førtidspension for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, og som når folkepensionsalderen inden for fem år. Der er tale om en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. Nr. 2 Juli F TIB Fyn 5

6 Personer i den relevante aldersgruppe, der er nedslidte og ønsker førtidspension, kan indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension inden for seks måneder efter ansøgningen. Målgruppen skal forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgning om seniorførtidspension have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, modtager sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller have haft et helbredsbetinget arbejdsophør. I afgørelsen skal kommunen lægge vægt på de foreliggende oplysninger, og der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning mv. Kommunen træffer afgørelse ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, vil modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre. Formål med seniorførtidspension At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen. At undgå en langstrakt og unødig brug af aktive beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare en eventuel restarbejdsevne. At målgruppen får ret til en hurtig afklaring af deres fremtidige muligheder. Der skal således træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension inden for seks måneder efter ansøgning (Faktaark fra Finansministeriet). Vores beskæftigelsesminister Inger Støjberg, socialminister Benedikte Kjær og Pia Kjærsgaard har haft meget travlt med at omtale seniorførtidspension som noget alle kan få, i stedet for efterløn. Men som det fremgår af teksten, skal man opfylde betingelserne for at få tilkendt førtidspension. Hvem kan det? Kun personer, som er helt uden arbejdsevne, og som ikke kan arbejde i et fleksjob. Altså er det kun alvorligt syge og invaliderede borgere, som kan komme i betragtning til seniorførtidspensionen, men de vil også kunne komme i betragtning til den førtidspension der findes i dag, formodentlig dog efter arbejdsprøvning. Som det fremgår af ovenstående vil der være rigtig mange, som ikke vil være berettiget til seniorførtidspension, og som ikke kan blive visiteret til fleksjob, da deres begrænsninger i arbejdsevnen ikke er nedsat nok, og de får ej muligheden for at gå på efterløn i fremtiden. Samtidig kan der kun modtages ledighedsydelse (ledig fleksjobber) i 6 måneder efter det fyldte 60. år, som reglerne er i dag. Hvis man ikke er tilmeldt fleksydelsesordningen, kan der søges om kontanthjælp, men et er at søge, noget andet er at være berettiget. I værste fald er der ingen forsørgelse. I mit job møder jeg mange medlemmer sidst i 50erne omkring de 60 år, som er meget glade for, at de er tilmeldt efterlønsordningen. De prøver lige at holde de sidste år / måneder på arbejdsmarkedet, indtil de kan stoppe og gå på efterløn. Ud fra de oplysninger der pt er fremme om seniorførtidspension, tror jeg ikke umiddelbart at ret mange medlemmer vil være berettiget til denne. Dette vil være en katastrofe for rigtig mange medlemmer, da der desværre er mange som er nedslidte efter et langt hårdt arbejdsliv. Så hvis den nuværende regering genvælges, bliver ovenstående til virkelighed, formodentlig fra lks Socialrådgiver 6 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

7 Feriedagpenge år 2011/'12 Feriedagpenge er en mulighed for de medlemmer af a-kassen, som i optjeningsåret enten har modtaget dagpenge eller anden ydelse fra a-kassen eller kommunen, og derfor ikke selv har optjent fuld ferie. Du optjener et antal feriedage med dagpenge på grundlag af de ydelser, du har fået fra a-kassen m.v. For at kunne modtage feriedagpenge skal du være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor du afholder din ferie. Det betyder, at du skal opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge. Ret til dagpenge Du skal bl. a. være til rådighed for arbejdsmarkedet, have dansk bopæl, varig opholds- og arbejdstilladelse og opholde dig i Danmark op til feriens start. Du skal være lønmodtager eller ledig. Er du ledig, skal dit CV være tilgængeligt under ferien, og du skal bekræfte, at du er aktivt jobsøgende senest 7 dage efter, at ferien er slut. Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du er overgået til efterløn, er i fleksjob eller modtager flexydelse, er selvstændig, sygemeldt eller på barsel, er i konflikt, deltager i uddannelse m.m. Der gælder særlige regler de to første år for medlemmer som er optaget i a-kassen på grund af en gennemført uddannelse (optaget som dimittend). Det gælder for alle, at alt egen optjent ferie (feriekort, feriegiro, ferie m. løn) skal være afholdt, før du kan afholde ferie med feriedagpenge. Det samme gælder, hvis du har fået overført ferie fra et tidligere ferieår. Husk besked til a-kassen og Jobcentret Er du ledig eller delvis ledig, skal a-kassen have besked om din ferie inden din ferie begynder. A-kassen kan kun udbetale feriedagpenge til dig, hvis du har meddelt ferien inden feriestart. Er du ledig eller delvis ledig, skal Jobcentret have besked mindst 14 dage, før du ønsker at holde ferie. Det gælder alle, der er tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende - for eksempel fordi du arbejder på nedsat tid, er i løntilskudsjob eller aktivering. 14 dagesfristen gælder uanset om du holder ferie med feriegodtgørelse, med feriedagpenge eller for egen regning. Hvis Jobcentret har fået rettidig besked om din ferie, kan du kun formidles arbejde, der går ind i ferieperioden, hvis arbejdsgiveren respekterer at du skal holde ferie. Hvis jobcentret når at sende dig en indkaldelse til samtale eller andre aktiviteter inden du har givet besked om ferien, har du pligt til at møde op, selvom det er i din ferie. Jobcentret skal ikke respektere ferieønsker, der endnu ikke er fremsat. Meld derfor ferie til jobcentret så snart, du kender din ferieperiode! Er du i beskæftigelse, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver. Ønsker du at modtage dine feriedagpenge før ferien afholdes, skal a-kassen have din ansøgning mindst en måned før første feriedag. Husk at udfylde blanketten korrekt, da udbetalingen af feriedagpenge ellers forsinkes. Ferieoptjeningsåret: Følger kalenderåret 2010 Ferieåret: Hvor ferien skal afholdes, løber fra 1. maj 2011 til 30. april 2012 Max. antal dage: Seneste frist for ansøgning: 25 dage (ekskl. lørdage) Ledige på ferietidspunktet: Inden feriestart. Beskæftigede på ferietidspunktet: 31. maj efter udløbet af ferieåret, men selve ferien skal være afholdt inden udløb af ferieåret. (Gælder kun hvis du var i arbejde da ferien blev afholdt). Manglende afholdt ferie med feriedagpenge kan ikke overføres til det efterfølgende ferieår. Nr. 2 Juli F TIB Fyn 7

8 Fagforeningen har hjulpet ved konkurser Den 52-årige tømrer, Preben Frederiksen, blev medlem af fagforeningen, da han blev udlært. Det har han ikke fortrudt. Da Preben Frederiksen fik sit svendebrev i 1972, meldte han sig ind i fagforeningen. Man skulle jo helst være sikret i en tid, hvor det var svært at få arbejde. Ud over at være sikret i ledighedsperioderne, så har Preben Frederiksen også haft glæde af fagforeningen, når virksomheden gik konkurs. Og så er der opmålingen, som er vigtig i branchen. - Konkurser er desværre ikke noget særsyn. Jeg har prøvet det nogle gange, og det er helt sikkert, at man er ilde stedt uden fagforeningens hjælp til at sikre løn, feriepenge og pension, siger Preben Frederiksen, der er ansat hos Hansson og Knudsen i Odense. - Det er også rigtig godt, at fagforeningen er inde over ved opmåling af arbejdet, så 3F hjælper dig, hvis din arbejdsgiver går konkurs Hvis din arbejdsgiver går konkurs, hjælper 3F med at skaffe de penge, din arbejdsgiver skylder dig. 3F er ekspert i konkurssager og henter hvert år mange millioner hjem til medlemmerne gennem Lønmodtagernes Garantifond. vi er sikret en ordentlig pris for det arbejde, vi udfører. Ellers kunne vi nemt komme ud for, at prisen blev dumpet. Preben Frederiksen har primært arbejdet i store virksomheder. Her er stort set alle organiserede, og de unge har som regel fået information om fagforeningen under uddannelsen. Scor kassen på dit 3F-medlemsskab Peugeot 407 2,0 SW Perfection 140 hk Prisen for bilforsikringen er: Alm. Brand: kr. Codan: kr. Topdanmark: kr. Tryg: kr. Gennemsnit for ovenstående selskaber: kr. Pris i Alka for 3F medlemmet: kr. Gennemsnitlig besparelse i Alka: kr. Brug dit LO Pluskort og spar i gennemsnit kr. om året ved at flytte dine forsikringer til ALKA. Beregningen er lavet ud fra et gennemsnit af de større forsikringsselskaber. Grundlaget for beregningen er en fynsk familie med to børn. De er dækket af familieforsikring, husforsikring og bilforsikring på en Peugeot Nr. 2 Juli F TIB Fyn

9 Ring og surf billigt med TelePlus Du kan blive kunde hos LO Plus eget mobilselskab, TelePlus. TelePlus tilbyder medlemmerne attraktive priser på diverse mobil- og internetabonnementer. Du kan vælge imellem flere forskellige abonnementspakker eller betale efter forbrug, som også tilbydes til en fordelagtig pris. Flyv dig til 10 procents rabat hos Cimber Sterling Du får 10 procents rabat på alle flybilletter hos Cimber Sterling. 3F hjælper dig, hvis du kommer til skade Hvis du får en arbejdsskade, kører 3F sagen for dig. Det er derfor vigtigt at være medlem af en stærk fagforening, som har ressourcerne og erfaringen til at køre din sag. Få 20 procents rabat, når du holder ferie Få 20 procents rabat på din ferie, når du lejer et af værelserne på 3F s skønne kursusejendom, Smålandshavet, ved Karrebæksminde. Læs om alle rabatter på Som pensionist er du stadig 3F'er Dit arbejdsliv er ved at være slut, men det er dit medlemskab af 3F ikke nødvendigvis. Der er nemlig masser af fordele ved at forblive medlem. Efter mange år på arbejdsmarkedet er den sidste dag på arbejdspladsen en ganske særlig dag. Et nyt afsnit af livet begynder, og hvad så med fagforeningen? Ja, den er der stadig og for mange pensionister god at holde ved. For som ældre bliver man jo ikke nødvendigvis mindre interesseret i, hvad der foregår på arbejdspladserne. Desuden rummer medlemskabet rigtig mange fordele. Det er både helt kontante rabatter og tilbud, og det er muligheden for at holde fast i og udbygge sit sociale netværk. Du kan deltage i arrangementer Bliver du i 3F, kan du deltage i faglige arrangementer. Du kan også deltage i jubilæumsarrangementer og særlige arrangementer for seniorer, som din afdeling holder. 3F seniorers landsmøde kan du også være med i, og du kan gå på særlige seniorkurser. Altså sammen noget, der kan betyde, at du bevarer kontakten til gamle kolleger. På lige fod med andre medlemmer er du en del af 3F s demokrati. Du modtager også Fagbladet 3F samt dit afdelingsblad. Du får mange rabatter Med dit LO-plus medlemskort kan du spare mange penge på forsikringer i Alka, og du kan fortsat få en fritidsulykkesforsikring til den lave præmie. LO-pluskortet giver op til 10 procents rabat på steder i Danmark, og LO Plus Guldkort er et gratis kreditkort. Endelig er det værd at huske på, at du stadig har adgang til hjælp i faglige og sociale sager, der relaterer sig til arbejdslivet. Nr. 2 Juli F TIB Fyn 9

10 Fremtidens Energihåndværkere Der er pt. 48 fynske håndværkere, som har gennemført uddannelsesforløbet under EU projektet TrainEnergy. Der vil ikke køre flere tilsvarende uddannelsesforløb. Denne kursusrække og de evalueringer der er kommet fra kursusdeltagerne, har bevirket at vi på Syddansk Erhvervsskole i øjeblikket arbejder på videreudvikling af en energihåndværker uddannelse. Deltagerne på forårets Energihåndværkeruddannelse har været meget positive over for forløbet og de udtaler i deres evalueringer at: Tværfaglighed er godt og nødvendigt, gerne suppleret med specialer til de enkelte fag. Dampspærre montage og tæthedsprøvning med blowerdoor er rigtig godt, og det giver overblik over hvor lidt der skal til før et hus ikke er tæt nok. På kurset er der en god kombination af faglighed/tværfaglighed. Kurset viser vigtigheden af samarbejde på tværs, når der skal bygges energirigtigt. Udviklingen inden for energi- og bæredygtigt byggeri er det gået stærkt de seneste år, og der udvikles hele tiden nye og bedre byggematerialer. Sammenholder vi alle disse ting med vores byggelovgivning og de stadig stigende energipriser, er der ingen tvivl om at vores eksisterende boligmasse skal energirenoveres for at bevare sin værdi på boligmarkedet. Er vi som håndværkere klar til at løfte denne opgave? Med baggrund i ovenstående mener jeg det nødvendigt at opdatere og efteruddanne håndværkerne. Det byggeriet får brug for de kommende år er en kombination af tværfaglig viden, viden om nye produkter samt energirigtige løsninger. Vi vil derfor give håndværkerne de bedste kort på hånden, så de er klar når boligmassen skal energirenoveres. Derfor er Syddanske Erhvervsskole gået i samarbejde med forskellige af byggeriets parter, så der kan udvikles målrettede efteruddannelsestilbud på Fyn. De nye uddannelsesforløb vil blive tilpasset AMU systemet, og de første moduler forventes klar til udbud i oktober og november Uddannelsen skal være en kombination af tværfaglighed og fagspecifikke kurser med fokus på gode energirigtige løsninger. Årsagen til at der lægges så stor vægt på tværfaglig kommunikation er, at de fleste fejl og svigt sker i grænseflader mellem de forskellige fagområder. F.eks. kan nævnes rør og kabelføring igennem en dampspærre. Desuden er viden om andre fagområders energimæssige tiltag meget nyttige, når der skal bygges energirigtigt. Denne viden kan ligeledes udnyttes når man taler med boligejerne/ firmaets kunder, og derved skabe et eventuelt behov for ekstra arbejde ved pågældende kunde. Hvis ovenstående har din interesse, så hold øje med vores hjemmeside samt dagspressen. Kursusleder, Energihåndværker Finn A. Skrydstrup Risingsvej 60, 5000 Odense C Mobil: E- mail: 10 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

11 En herlig dag med "hygge og fiskeri" Ikke mindre end 56 personer deltog i årets fisketur til Børge s Put and Take sø. En meget stor interesse i forhold til sidste år. Det kan sikkert forklares med at vi fiskede fra kl til i stedet for de andre år fra til Også fisk var der flere af i år, på denne fine maj dag. 1. præmien gik til Anton Christiansen med en fisk på 2200 gram 2. præmien gik til Benny Rasmussen med en fisk på 1800 gram 3. præmien gik til Søren Johansen med en fisk på 1700 gram Udover fiskeri var der selvfølgelig også tid til en hyggelig snak med kolleger. En rigtig god dag, som blev afsluttet med præmieuddeling og et vi ses næste år. 3F TIB Fyn sommerhusudlejning Stoense er udlejet i flg. perioder: Fredag d. 8/7 fredag d. 29/7 Fredag d. 5/8 fredag d. 12/8 Fredag d. 12/8 fredag d. 19/8 Mandag d. 22/8 fredag d. 2/9 Mandag d. 3/10 fredag d. 7/10 Klegod er udlejet i flg. perioder: Fredag d. 8/7 fredag d. 15/7 Fredag d. 15/7 fredag d. 22/7 Fredag d. 22/7 fredag d. 29/7 Fredag d. 29/7 fredag d. 5/8 Fredag d. 5/8 fredag d. 12/8 Fredag d. 12/8 søndag d. 14/8 Mandag d. 15/8 søndag d. 21/8 Mandag d. 22/8 søndag d. 28/8 Mandag d. 29/8 fredag d. 2/9 Mandag d. 5/9 fredag d. 9/9 Mandag d. 12/9 fredag d. 16/9 Mandag d. 19/9 fredag d. 23/9 Mandag d. 10/10 fredag d. 14/10 Fredag d. 21/10 søndag d. 23/10 Fredag d. 11/11 søndag d. 13/11 Fredag d. 23/12 fredag d. 30/12 Nr. 2 Juli F TIB Fyn 11

12 Bygningsarbejdere fik taget trykket I forbindelse med mænds sundhedsuge havde 3F TIB Fyn den 15. juni i samarbejde med Hansson & Knudsen og Pension Danmark valgt at sætte fokus på bygningsmedlemmernes blodtryk. Kvalitets- og miljøchef, Kurt Nielsen, fra Hansson & Knudsen ser også gerne flere fælles arrangementer fremover. Gerne i lighed med bambuskonceptet se også andet sted i bladet. Hansson & Knudsen stillede to af deres byggepladser i Odense til rådighed. Ca. 60 håndværkere fik taget trykket af de 3 sygeplejersker fra Hjerteforeningen og Falck Healthcare. Der var nogle, der fik sig en øjenåbner, og så var der nogle, som godt var klar over at den var gal i forvejen. Udover at få målt blodtrykket fik medlemmerne gode råd med på vejen til, hvordan de fremover kan leve sundere. Samtidig var det oplagt at få en god snak om den nye sundhedsordning som vi har fået med i overenskomsten. Ordningen administreres af Pension Danmark. Netop sundhedsordningen kan være med til at sætte fokus på tidlig indsats og forebyggelse til gavn for både arbejdsgivere og medlemmer. Alt i alt en positiv seance, som blev meget positivt modtaget af medlemmerne. Samtidig er det et godt eksempel på, at det er vigtigt at fagforeningen og arbejdsgiverne samarbejder og sætter en fælles dagsorden til gavn for hele branchen. 12 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

13 Vær med til at bestemme din overenskomst Kom til fyraftens-/overenskomstmøde med de repræsentanter fra 3F TIB Fyn, der varetager dine krav overfor arbejdsgiverne. Det er vigtigt, at det er dine ønsker, vi repræsenterer. Andre kan ikke gøre det. Det er kun din fagforening, der har ret til at forhandle. Mødet finder sted den 11. august kl F TIB Fyn Lumbyvej 11 A, 5000 Odense C LOKALE 1.13 Vi starter med sandwich og øl/vand (2 sandwich til hver), men går hurtigt i gang med selve mødet. Det drejer sig om følgende overenskomster: Dansk Byggeri Træ- og Møbeloverenskomsten Glasoverenskomsten Industriens overenskomst Af hensyn til mad og drikke bedes du tilmelde dig senest mandag den 8. august kl Nr. 2 Juli F TIB Fyn 13

14 Til debat i skurvognen og kantinen Sikring af danske overenskomster kræver solidaritet En ansat på en dansk arbejdsplads er kun sikret aftaler om minimumsløn, tillæg ved arbejdstider, arbejdsmarkedspension, feriefridage, fritvalgskonto, opsigelsesvarsel og meget mere, såfremt virksomheden er dækket af en kollektiv overenskomst. Alene arbejdsmarkedspensionen, hvortil arbejdsgiveren betaler 8% af lønnen, beløber sig for en ansat med en årsløn på kroner, til et årligt beløb på kroner. Ved en højere pensionsbetaling eller højere årsløn bliver indbetalingen blot højere. Hertil kommer flere tusinde kroner årligt som betaling for diverse tillæg. Når man på en arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, nyder man automatisk godt af det arbejde som andre af fagforeningens medlemmer gennem årene har været med til at opbygge og sikre. På samme måde er det ofte sammenholdet på arbejdspladsen, som sikrer muligheden for en yderligere forbedring. Hvis en ansat melder sig ud, og dermed melder sammenholdet fra, nyder denne ansatte dog fortsat godt af de goder, som de øvrige ansatte fortsat kæmper for og via medlemskabet betaler til. Modsat de andre, har personen dog valgt, at det kun er arbejdskollegerne, som skal betale denne pris, mens man selv slipper. Samlet set betyder forskellen på en overenskomst eller ej, let kroner årligt for en ansat. Det er, hvad nogle kalder for usolidarisk andre kalder det at nasse på sine kolleger. Derfor vil 3F TIB Fyn gøre alt vi kan for at sikre, at der indgås overenskomst på samtlige arbejdspladser. Noget som også vil sikre, at alle unge i fritidsjob sikres rettigheder og betalinger, de ellers ikke ville være berettiget til. Uanset ordvalget er betydningen den samme. Man ønsker at nyde godt af goderne men overlader til naboen at betale. Forudsætningen for nogle trygge og sikre arbejdsforhold er altså afhængighed af, at der er indgået en overenskomst. Muligheden for at få en arbejdsgiver til at indgå en overenskomst, beror til gengæld på fagbevægelsens styrke, og denne styrke beror på antallet af medlemmer. 3F TIB Fyn finder det både usolidarisk, og samtidig ødelæggende for muligheden for fremover at bevare et dansk overenskomstsystem. Vi vil derfor gøre alt for, at alle ansatte forstår dette, og 14 Nr. 2 Juli F TIB Fyn

15 Derfor er det samtidigt vigtigt, at den enkelte ansatte tager sin del af det kollektive ansvar for at sikre de enkelte forhold, som jo ikke blot er kommet af sig selv, men gennem forhandlinger og strejker. samlet bidrager til deres del af byrden. Skulle enkelte vælge at fortsætte den usolidariske linje, håber vi at arbejdskollegerne siger fra, og på anden måde sikrer, at alle betaler til fællesskabet. Kærlig hilsen 3F TIB Fyn Søren Folkersen HUSK!!! Overenskomstmøde torsdag den 11. august 2011 Nr. 2 Juli F TIB Fyn 15

16 Kom ind i kampen MED 3F TIB Fyn OM PÅ DEN ENKELTE ARBEJDSPLADS SYNLIGGØRE HVEM DER ER MEDLEM OG HVEM DER HAR VALGT FÆLLESSKABET FRA? 16 tillidsvalgte fra 14 virksomheder var repræsenteret ved dette opfølgningskursus. HVORDAN SIKRES AT KOLLEGER INDDRAGES (INGEN TILLIDSVALGT ER STÆRKERE END DEN OPBAKNING HAN FÅR)? Det er tvingende nødvendigt, at medlemmerne tager del i organiseringen; tager ansvar for at kollegaer melder sig ind i vores fagforening. Det er vigtigt at man på den enkelte arbejdsplads tager debatten om hvorfor det er vigtigt med medlemskab. HVORDAN SKABES ET FÆLLESSKAB PÅ ARBEJDSPLADSEN? HVORDAN KAN TILLIDSVALGTE PÅ ARBEJDSPLADSERNE STYRKE SAMARBEJDE MED 3F TIB Fyn? Det er vigtigt at vi står sammen for at opretholde fornuftige arbejdsvilkår. Hvis vi ikke står sammen risikerer vi at få tilstande, hvor enhver passer sit. Enhver bliver sin egen lykkesmed. HVORDAN KAN DE TILLIDSVALGTE INDBYRDES UDVEKSLE ERFARINGER? Det er tiden at alle kommer ind i kampen!! Lars Vigsø, 3F TIB Fyn Et vigtig punkt var desuden HVORDAN KAN DE TILLIDSVALGET SAMARBEJDE NG ELI LOKALAFD RE LATI ON CE NT RU ER NE I M LA DS ER DA GE EF TE RL ØN ST OR MØ DE HØ JD EP UN KT X ING, G LVER INVO ATION O IV MOT SKAB R LEDE IVILLIGE R AF F MOB IL AF DA ISERING NMA RK KANDIDAT SAMARBEJDE SOCIALE AKTIVITETER N FO LE T E NK BA G ER O GAD SER D PLA ARBEJDSPLADS MØDER VR ED E ADS UPPER ARBEJDSGR DERE OG GR UPP ELE SPL EJD ARB ER D MØ VÆR KTØJ ER MEDIER SKA DET VÆRE 16 G TA K! - ORGANISATION SÅ Nr. 1 Marts F TIB Fyn DØR T IL AKTIVLISTEN DØR X FARVEL O 8. JUNI DLING AN + HÅB + H PERSON LIGE HISTOR IER! TE KAL ION AF LO LING RGA NISAT UDVIK G NEOSEKRETARIAT PA KAMPAGNE KAM EJ DS P R TAK TIL 3Fs AFDELINGER OG MEDLEMMER!!! LOKAL DEN VEJ VENNER PRINCIPPE ET MERE LIGE DA NMARK MOB AF 3 ILISERIN G F LY T FORMÅL AT SIKRE EN NY REGE RING AT STYR KE 3Fs FOLK ELIGE KAPITAL AT STYR KE 3Fs INDF LYDE LSE PÅ DANSK POLITIK SÅ AR B SKA DET VÆRE

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere