CCD Nyt. Sommertur. Dampmaskinen på skinner. Faste rubrikker; Rabat&Bonus, Træfkalender, Mediespalterne. med Børkop Veteranmotorcykelklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCD Nyt. Sommertur. Dampmaskinen på skinner. Faste rubrikker; Rabat&Bonus, Træfkalender, Mediespalterne. med Børkop Veteranmotorcykelklub"

Transkript

1 w w w. c l u b - c o r v e t t e. d k CCD Nyt Club Corvette Denmark nr. 4, 2009 Dampmaskinen på skinner - Læs artiklen på side 23 Sommertur med Børkop Veteranmotorcykelklub Læs om den årlige tur sammen med gutterne fra Børkop Veteranmotorcykelklub... Se artiklen på side 30 Faste rubrikker; Rabat&Bonus, Træfkalender, Mediespalterne i CCD Nyt side 5-9 side 10 side 32

2 w w w. c l u b - c o r v e t t e. d k Klub info CCD Bestyrelsesformand Navn: Bent Lykkemark Aakerman Adresse: Østervej 88 Postnummer: DK-4840 Nørre Alslev Telefon: (+45) Næstformand Navn: Knud-Erik Riis Telefon : Nr. 4, 2009 Indhold Formandens Klumme - side 3 Rabat- og bonusaftaler - side 5-9 Træfkalender - side 10 Nye medlemmer - side 11 Fotos fra Ribehøj - side 12 Blandet Guf fra CCD forums billedearkiv - side 13 Yankee ZR1 - side Den amerikanske guldklump ZR1 - side Bedste CCD Nyt indlæg - side 34 Efterårsmønstring Vest side 22 Dampmaskinen på skinner - side Efterårstræf i Bjæverskov - side 26 En webshops vanskelige start - side Kasserer søges til CCD - side 29 Sommertur m. Børkop Veteranmotorcykelklub - side 30 Mediespalterne - side 32 Gulerødderne - side 33 Bestyrelsesmedlem / Facilitator Øst Navn: Henrik Berg Telefon: (+45) Bestyrelsesmedlem / Facilitator Vest Træffes mellem kl. 18:00 og 20:00 Navn: Per Pedersen Telefon: (+45) eller (+45) Allan Gottlieb Madsen Tlf. (+45) CCD Bankkonto CCD website Kasserer Navn: Steffen Jung Telefon: (+45) Webmaster David Arborg Medlemsinfo Redaktion Design, layout og produktion af CCD Nyt: Frank Jensen Tlf Annoncepriser (mm) Sort-hvid helside 192 x 276: 600,- Sort-hvid Halvside 192 x 130: 350,- Sort-hvid Kvartside 91 x 130: 200,- Farve helside 192 x 276: 1.200,- Farve halvside 192 x 130: 700,- Farve kvartside 91 x 130: 400,- (De viste priser er for et nummer, 20% rabat gives ved bestilling i 4 løbende nr.) 2

3 Formandens Klumme Kære venner Nu læner vi os kraftigt op ad efteråret, og for her i bladet er indkaldelsen til CCD årlige Generalforsamling. I år holder vi den på Hotel Nyborg Strand og det sker den 8 November Udover at jeg skal afgive min klagesang og kassereren ditto, skal der jo vælges bestyrelse, og behandles forslag. Det er lige netop begrebet forslag jeg gerne vil dvæle lidt ved her. Stykke 9 i Generalforsamlingens dagsorden åbner mulighed for at der kan stilles forslag, såfremt Generalforsamlingen tillader det uden at disse har været behørligt indvarslet. vende denne mulighed. Det er derimod iorden at gennemarbejde et forslag, og fremsende dette således at Generalforsamlingen kan tage ordentlig stilling til forslaget, men også at bestyrelsen har en mulighed for at afklare forholdende omkring det fremsendte forslag, det være sig økonomisk, arbejdsmæssigt m.v. Det er sagt før men det kan sagtens siges igen: Det tager 10% at få en god ide, men 90% at gennemføre den. Med andre ord, stiller man forslag der kræver et menneskeligt/ arbejdsmæssigt engagement, forpligter det. Jeg synes det har været et helt fantastisk dette vort Jubilæumsår, med masser af aktivitet og engagement, samtidigt har det også gledet, uden nævneværdige skærmydsler. Med de sidste tiltag omkring opprioritering af det motorfaglige, herunder indkøb af special udstyr til dette formål, samt en webbaseret Vetteshop, føler jeg at vi er godt klædt på til at se 2010 lige i øjnene. Et sidste ord, nu skal vi igang med vinterens værkstedsarbejde, husk nu sikkerheden. Lykkemark

4 Indkaldelse til Generalforsamling Generalforsamling afholdes; Søndag den 08 November kl. 13oo På: Hotel Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. Tilmelding, senest 1. november, til Per på; Tlf eller ; // ingen tilmelding- ingen kaffe og kage, // der vil dog være mulighed for ståplads. 4 Generalforsamlingen Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1. oktober december. fuldmagt til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen. Fuldmagtsgiveren skal orientere et af bestyrelsesmedlemmerne herom senest tre dage før generalforsamlingen. Stk. 7 Forslag, herunder opstilling af kandidat til valg på generalforsamlingen, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, og skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: Der vælges mindst 5 repræsentanter til bestyrelsen, heraf mindst en repræsentant fra Sjælland og mindst en repræsentant fra Fyn/Jylland 7. Valg af revisor 8. Planlægning af kommende års aktiviteter 9. Eventuelt Stk. 3 Indkaldelse skal ske skriftligt, bilagt foreløbig dagsorden, med mindst 21 dages varsel. Den endelige dagsorden, evt. bilagt forslag, uddeles på generalforsamlingen. Stk. 4 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved Stk. 5 Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Stk. 9 Generalforsamlingen kan tillade at forslag stilles uden at være behørigt varslet og anført i dagsorden. Dirigenten fastsætter i så fald proceduren for afstemning m.m. Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af alle aktive medlemmer stiller skriftligt krav til for- dette. Indkaldelse skal i så fald ske med de i nærværende paragraf vedr. den ordinære generalforsamling fastsatte frister. Stk. 6 Kun medlemmer med aktivt medlemskab har stemmeret. Et aktivt medlem kan give et andet aktivt medlem 4

5 Rabat- og bonusaftaler Rabataftale med Eckler s, USA Denne rabataftale er betinget af det totale indkøb foretaget af klubbens medlemmer. Vi kan opretholde det højeste rabatniveau på ca. 30%, såfremt medlemmernes samlede indkøb overstiger $ per måned. Rabatten fratrækkes det individuelle medlems faktura direkte. Det er værd at bemærke, at der på visse varegrupper gives endnu højere rabat 35-45% (og tilsvarende lavere på andre varer!). Ring til Sharon, vores kontaktkvinde hos Eckler s, og forhør jer om hvad der er på tilbud. Alle CCD s medlemmer kan afgive ordrer direkte til Eckler s via , lemskab af CCD er gyldigt via vores medlemsliste og/eller kontakt til klubben eller via på adresserne: sharon.b eller Husk, at det er fornuftigt at kontakte Sharon via telefon, efter ordren er afgivet, for at blive holdt orienteret om forløbet (Hun har oftest for travlt til at svare på s!). Eckler s har en tolkeservice for ikke-engelsk talende kunder. Bed i givet fald om interpreter assistance når I rin- som taler dansk! I kan bestille Eckler s katalog via deres hjemmeside eller se det on-line samme sted. Ordreformatet skal være som angivet i Eckler s katalogets»order form«, d.v.s. en liste med angivelse af varenummer, varebeskrivelse (brug beskrivelsen fra kataloget) og antal samt det individuelle medlems navn, leveringsadresse, kreditkort-detaljer og telefonnummer. Sidstnævnte er vigtigt i tilfælde af problemer med kreditkortet eller levering. Eckler s har oprettet et specielt kundenummer (customer-number), , under kundenavnet»corvette Club Denmark, Members Only«. Dette kundenummer og kundenavn skal du angive ved enhver ordre, ellers får du ikke den personlige rabat. Det er ikke tilrådeligt, at benytte Eckler s online shopping system på deres hjemmeside Systemet virker ikke tilfredsstillende med CCD s specielle kundenummer. Sharon kan kontaktes via telefon på , via fax på Rabataftale med Mekonomen Mod oplysning af følgende kode; CKDK vil der være mulighed for at få 10 % rabat på alle Mekonomens varer. Mekonomen er samtidig forhandler af Hansen Racing og vil derved være sliddele til de forskellige Corvette modeller. Endvidere forhandler Hansen Ra- stumper til vores biler. 5 Denne rabataftale gælder for klubbens medlemmer i alle Mekonomens forretninger over hele landet.

6 Bonusaftale med OK Benzin CCD har med virkning fra 1. oktober 2003 opnået en sponsoraftale med OK Benzin. Aftalen er 3-årig og betinget af, at CCD s medlemmer opretter mindst 20 nye benzinkort per aftaleår, som hver løber fra 1. oktober til 30. september. OK sponserer CCD med et varierende øre-beløb for hver liter brændstof (benzin eller diesel), medlemmerne køber i aftalens løbetid. Ved køb af mere end 500 liter brændstof på et individuelt kort i det aftaleår, som kortet oprettes i, udløses tillige en større kort bonus. Med Corvettens benzinforbrug på 3-7 km/liter skal der kun køres km per år for at opfylde kvoten på 500 liter. Det er der til frue- eller vinterbilen, motorcyklen, båden, plæneklipperen, Zippo lighteren m.m. Sponsorstøtten går til klubben og kommer dermed medlemmerne til gode, f.eks. i form af kontante konkurrencepræmier, nedsættelse af kontingentet, højere klubstøtte til træfdeltagelse, CCD-nyt i fuldt Og det er det ikke småpenge vi taler om! I det tilfælde, hvor vi kun lige opfylder aftalens betingelser, yder OK en samlet 3-årig sponsorstøtte til CCD på ca kr. Men, hvis alle klubbens medlemmer støtter op om aftalen og køber mindst 500 liter benzin per år, beløber sponsorstøtten sig til mindst kr., afhængigt af antallet af kort-oprettelser per år. Da OK samtidig er billigere end mange af konkurrenterne (check selv på er der også en direkte daglig gevinst til medlemmerne. Derfor, støt OK. De støtter os! lemmer i lokalområderne stiller deres Corvette(r) til rådighed som blikfang under OK s lokale reklamekampagner. Kampagnerne afholdes een gang årligt og er typisk af kun få timers varighed. Kørsel i forbindelse med kampagnerne godtgøres af OK, separat og direkte til de deltagende medlemmer. Sponsoraftalens fulde ordlyd oplyses i øvrigt ved henvendelse til kassereren. tilsendt et benzinkort-ansøgningsskema ved aftalens ikrafttræden og nye medlemmer får ansøgningsskemaet tilsendt i deres velkomstpakke. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet er forsynet med CCD sponsornummer: Medlemmer, som har forlagt/mistet deres ansøgningsskema, kan rekvirere et nyt skema hos»medlems-info«eller blot bestille det gratis benzinkort direkte på (husk at oplyse sponsornummeret: ). Det skal bemærkes, at OK kun fører benzin op til 95 oktan. Til gengæld oplyser OK Benzin, at deres benzin allerede er tilsat de rensende additiver, som andre selskaber tager ekstra for. De som ikke kan klare sig med 95 oktan, kan måske benytte diverse oktan-boostere (kan købes i mange biltilbehørsforretninger). Jeg står naturligvis til rådighed, hvis nogen har brug for yderligere information eller hjælp. Ring til mig på eller send mig en e- mail på adressen Med venlig hilsen Steffen Jung 6

7 Shipping.dk Jeg har modtaget følgende skrivelse samt ny instruks til søfragtforsendelse fra Michael Pryning, shipping.dk som hermed viderebringes. Allan Gottlieb Madsen, Medlemsinfo. Som du jo nok ved, så har vores aftale ikke levet op til hverken jeres medlemmers eller Shipping.dks forventninger. Jeres medlemmer har været frustrerede over at deres varer enten er blevet væk eller meget forsinkede og er kom- været frustreret over den meget større mængde arbejde end planlagt på grund af alle problemerne med godset samt at vores kunder bliver sure på os og ikke vil anbefale andre at bruge os til. Det vil vi gerne have lavet om på! Årsagerne til problemerne har været mange. For det første har det ikke været muligt at mærke pakkerne, så udførligt, som vi gerne ville have. For det andet skiftede SCM Global med kort varsel navn til TRT og skiftede adresse og på det tidspunkt var der allerede afskibet pakker til SCM, som ikke kunne nåes at blive om-adresseret. For det tredje har TRT ikke været ordentligt gearet til at modtage så mange småpakker, da de primært håndterer biler og motorcykler, men det skulle vi gerne have rådet bod på nu. Erfaringen har vist at primært Eckler s, som jo er jeres hovedleverandør i USA, ikke har været villig til, eller har haft mulighed for, at mærke hver enkelt pakke, som vi havde bedt om ved indledningen af denne aftale. Derfor har jeg nu lavet en revideret brugsanvisning, hvor vi har lavet en mindre udførlig mærkning. Den burde derfor være mulig at USA. Jeg har checket med TRT i New York om denne form modtageren og det har de bekræftet. Derudover er det en nødvendighed at jeg får alle trackingnumre oplyst inden ankomst til terminalen. Derved kan jeg advisere TRT at der er gods på vej ind til dem, som de bedes holde øje med. Jeg håber meget at vi kan få aftalen op at køre igen for den er til glæde for alle, hvis det komme til at fungere 100%. Jeg har også bibeholdt samme pris som tidligere, altså Dkk 850/kubikmeter. Som noget nyt har Shipping.dk også lavet et kurértilbud, så hvis I har noget gods der haster, så kan I bede os om at lave en booking hos UPS. Den sender vi så over til leverandøren i USA, som skal kontakte deres lokale UPS-center for at gøre dem opmærksom på at der er gods klar til afhentning. Det lyder måske lidt bøvlet, men det er sådan at UPS system er sat op og det fungerer upåklageligt. Hvordan I får kuréraftalen distribueret videre til medlem- og zonekort, så den kan måske ikke komme i bladet? Jeg håber det kan bruges og jeg ser frem til at høre fra jer. Best regards/med venlig hilsen Michael Pryning SHIPPING.DK Shipping.dk Køge A/S Havnen 12, 4600 Køge, Denmark Tel Fax Mobile Revideret aftale om transport af reservedele mellem Club Corvette Denmark og Shipping.dk Da Shipping.dk jævnligt sender containere med biler fra New York til Århus og København og medlemmerne af Club Corvette Denmark jævnligt køber reservedele i USA, tænkte vi hos Shipping.dk på at tilbyde medlemmerne af Club Corvette Denmark den overskydende plads i containerne, så for at gøre transport af reservedele fra USA til Danmark så nem og billig som muligt har Shipping.dk og Club Corvette Denmark indgået følgende aftale: Pris for 1 kubikmeter reservedele fra pakhus i New York til pakhus i enten Århus eller Køge: DKK 850 (minimum). Herefter beregnes der per påbegyndte ½ kubikmeter. Denne pris inkluderer levering til frit på bil, lastning og losning i containeren, søfragt, terrorsikring, miljøtillæg, fortoldning (inkl. 3 vareposter, efterfølgende koster DKK 35/varepost) samt vores ekspeditionsgebyr. Hvis det ønskes kan vi selvfølgelig også levere godset til adressen. I skal bare sende forespørgslen til Så kommer vi retur med en god leveringspris. 7

8 Hvis det ønskes kan vi selvfølgelig også levere godset til adressen. I skal bare sende forespørgslen til Så kommer vi retur med en god leveringspris. Vær opmærksom på at forsendelsen ikke må indeholde farligt gods (kemikalier, brændbare væsker og lign.). Prisen er baseret på at godset pakkes i Shipping.dks bil-containere og godset må højst stå på vores terminal løbende uge + 3 uger inden vi pakker det i containeren. Selve sejltiden fra New York til Danmark er ca. 4 uger, så en transport vil maksimalt tage omkring 2 måneder. Vi beder vores partner i New York, TRT International, om at måle godset op inden afskibning, så modtageren bliver afregnet korrekt i henhold til aftalen. Prisen inkluderer ikke forsikring, men det kan vi selvfølgelig tilbyde. Den koster 0,38% af godset værdi + fragtbeløbet og yderligere materiale kan rekvireres ved henvendelse til For at sikre nem håndtering og at godset ikke risikerer at blive væk på vores terminaler bedes nedenstående instruktion efterfulgt nøje. Hver pakke skal fra leverandøren mærkes tydeligt som følger: Shippingadresse: TRT International 196-E Maracaibo Street Newark, NJ Att: Oybek/Orest Ref på hver forsendelse: Shipping.dk/CCD/(Navn på dansk modtager) f.eks. Bent Jensen Det burde være muligt for Eckler s eller anden leverandør i USA at skrive denne ref. i bookingen til kurérfirmaet, der leverer godset til TRT. Jeg skal have samtlige trackingnumre oplyst inden ankomst til terminal, så jeg kan advisere TRT om ankomsten. Godset bliver så lastet i førstkommende container til enten Køge eller Århus og kunden bliver løbende underrettet undervejs og modtager ankomst-advisering samt vores faktura i god tid inden ankomst. For at vi kan indfortolde godset til Skat er det også påkrævet at vi modtager handelsfakturaer på samtlige forsendelser, så godset bliver indfortoldet korrekt og vi undgår problemer med Skat. Når godset er klar til udlevering sender vi en udleveringsseddel, hvor afhentningsadressen fremgår. Denne udleveringsseddel skal medbringes, når godset afhentes, da der skal kvitteres for at alle de bestilte pakker er modtaget. Denne aftale skulle gerne gøre transport af reservedele til bilen nemt og billigt for medlemmer af Club Corvette Denmark og vi håber at I vil benytte den flittigt. Venlig hilsen Shipping.dk 8

9 Tank billigt og støt samtidig Club Corvette Denmark Du kan støtte Club Corvette Denmark, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

10 Træfkalender 2009 Diverse arrangementer og træf: Check også FDA s træfkalender på Dato Arrangement Kontakt Telefonnr./ til Bønnerup havnefest Niels Jørgen Pedersen til Bornholm Henrik Berg Udstilling ved Løkken Allan Gottlieb Madsen til Nordisk Corvette træf 2009 Per Pedersen til Træf på Ribehøj Carsten Kjær til Automania i Silkeborg Gerner Berlin Wils til Efterårsmønstring vest 2009 Allan Gottlieb Madsen CCD spontane møder: Tidspunkt Hvor Kontakt Telefonnr. Sjælland Første søndag hver måned i perioden april-sept. Spontane møder på café Jorden Rundt nær Danmarks Akvarium i Charlottenlund fra kl Herefter evt. samkørsel til Roskildes spontanmøde Benyt forum Første søndag hver måned i perioden maj-sept. Spontane møder på Roskilde Havn ved isboden fra kl ? Benyt forum Fyn Første søndag hver måned i perioden maj-sept. Spontane møder ved Skovsøen ved Fruens Bøge i Odense, fra kl ? Benyt forum Jylland Sidste søndag hver måned i perioden 27. marts - 30.okt. Spontane møder ved Kalø Slotskro kl Lene og Ulrik Sinding Onsdag i ulige uger fra 1/4-1/10 Spontane møder i Vejle ved rundkørslen på havnen kl Kurt T. H Sidste lørdag hver måned fra den 29/3 til den 27/9 Silkeborg - Vi mødes på parkeringspladsen imellem Kvickly og Shell i Østergade- krydset kl Benyt forum Hver torsdag kl.19:00 Hobro-Havn. Vi mødes ved den Blå Fisk - Ishuset-grillen Benyt forum Indsend dine træfoplysninger! Send os oplysninger om dit træf, mindst 4 uger før CCD Nyt udgivelsesdato, så inkluderer vi den på Træfkalenderen. Gå ind på for at indsende.

11 Nye medlemmer # Fornavn Efternavn Post # By Årg Michael Nielsen 4000 Roskilde Niels Larsen 2970 Hørsholm Henrik Kristiansen 9620 Ålestrup Lars Folkmann 8380 Trige Jacob Stumpe 4330 Hvalsø Peter Madsen 5800 Nyborg Vicki Torndal 2600 Glostrup Bent Andersen 9200 Aalborg SV Christian Mølck 2300 København S Hans Jørn Nielsen Fo-100 Torshavn Steen Sanvig 2670 Greve Claus Hansen DE Harrislee Per Christensen 8500 Grenå Ole Kalvig 4400 Kalundborg Per Knudsen 7480 Vildbjerg Lean Nielsen 4690 Haslev Kenneth Beierholm 9990 Skagen Jesper Larsen 4300 Holbæk Hans Jørgen Sørensen 7200 Grindsted Peter Back 8500 Grenå Johnny Christensen 7200 Grindsted Karl Ejnar Gustavsen 6430 Nordborg Jens Christian Nielsen 7480 Vildbjerg Martin Simonsen 1054 København K kristian Jensen 6100 Haderslev Jesper Harboe 6000 Kolding Leif Kristensen 8632 Lemming Søren Olesen 2730 Herlev 1971 Nyt fra medlemsinfo Tilgangen af nye medlemmer fortsætter stadig, dog i et meget moderat tempo! Medlemslisten indeholder september medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 10 i tredje kvartal. Dette skyldes at ca. 40 medlemmer er blevet slettet grundet kontingentrestance!!, samtidig har vi fået 28 nye medlemmer og 2 genindmeldelser. Husk hvis du vil have dine Corvettedata på medlemslisten, at meddele medlemsinfo hvis du køber en Corvette, eller udskifter din Corvette. Systemet kan pt. desværre kun indeholde 1 stk. Corvette pr. medlem. VIGTIGT. HVIS DER UD FOR DIT MEDLEMS# I MEDLEMSLI- STEN STÅR ET 0 VED BIL/ÅRG.BETYDER DET DU STÅR SOM PASSIVT MEDLEM. DET MEDFØRER BL. A. AT DU IKKE HAR STEMMERET VED GENERALFORSAMLINGEN!!!! Da der for en tid tilbage var problemer med oprettelse af bilinfo i databasen, kan dine bilinfo godt være oplyst ved indmeldelsen, men aldrig registreret. Du bedes derfor i egen interesse kontrollere dine bilinfo i medlemslisten. Oplysninger sendes til medlemsinfo. Venligst generelt, ved alle henvendelser, tilmeldinger, betalinger o. a.,oplys dit medlems#. Det gør livet lidt lettere for de der administrerer. Tak. HUSK at sende adresseændringer til medlemsinfo. Med vettehilsen Medlemsinfo Allan Gottlieb Madsen #

12 Fotos fra Ribehøj - indsendt af Marianne Hannesbo 12

13 Blandet guf - fra CCD forums billedearkiv 13

14 Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 14

15 YANKEE! Corvette rykker op i superbilernes liga med ZR1. Anders Richter kører fra to herrer, der ligner en tysk udgave af Starsky & Hutch på Autobahn men som viser sig at være civile pansere. Tid til det stooore smil, Anders earstangen ryger fra sjette til tredje. Det er myl dretid på Autobahn. Endelig et hul i trafikken. Jeg placerer speederen vandret. Ventilen i udstødningen åbner for fuld gab, og gasspjældet følger efter. Kraften er endeløs, ja, surrealistisk, og det lille headup-display kæmper for at følge med km/t. Det bliver ved, mens mine nakkemuskler er for svage til at modstå G-kræfterne. Jeg holder på. Speedometeret viser 280 km/t, Corvetten ligger klippefast og suger sig hårdere og hårdere til asfalten. Jeg tager det lange lys i brug for at signalere til den sølvgrå Audi A6 en kilometer forude, at her kommer jeg, så træk ind! Det mislykkes. Han er urokkelig, og først efter at jeg aktiverer de fire keramiske Brembo-skiver og næsten laver hans sedan om til en hatchback, vælger han at give plads, men det er for sent. Trafikken er tæt, og Corvetten lægger sig til hvile i sjette gear igen. SELV OM ZR1 LIGNER en Corvette, er den helt sin egen. Chassiset i aluminium og titanium er lånt fra den barske Z06-udgave, men så stopper lighederne også. Læg mærke til kølerhjelmen eller taget for den sags skyld. På afstand ligner det en dårlig sort baggårdslakering, men kommer du tæt på, er det tydeligt, hvordan de fine kulfibertråde træder frem. Kom ned på hug, og kig ind gennem de enorme fælge. Der finder du de keramiske bremser, der på forhjulene har samme skiver og calipre fra Brembo som på Ferraris FXX-baneracer. Bagpå har de nøjedes med dem fra en Enzo Ferrari, men de tager også godt ved. Det kræver kun 32,2 meter at bremse fra km/t KM/T KLARES I FØRSTE GEAR og tager kun en smule over tre sekunder. Forudsat, at du kan få greb i asfalten. Tør du blive ved, rammer du 200 km/t cirka seks sekunder senere. De præstationer kræver et kraftværk ud over det sædvanlige, og det har ZR1. Men tro ikke, at den er kompliceret som en Ferrari. Nej, GM s ingeniører har holdt fast i en gammel familieopskrift fra Det betyder 16 ventiler, centralt placeret knastaksel og stødstænger. Mærkeligt, når man tænker over, at den originale ZR1, som vi kører på side 68, var langt mere avanceret. Da jeg spørger en af ingeniørerne, svarer han lavmælt, at det handlede om surprise! penge. Det var langt billigere at bygge videre på erfaringerne fra Z06. Men igen, Porsche Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 15

16 kørte med luftkøling indtil 996 eren, og de kom da rimelig langt. Hvilket man også er hos GM, for det her er den hurtigste bil, de nogensinde har produceret. ALT ER REVIDERET. De smedede stempler er anderledes udformet og forstærket, så de kan tåle den ekstreme eksplosion, som sker i forbrændingskammeret, når brændstofblandingen bliver sparket ind med venlige hilsner fra kompressoren. Med Z06 endte GM på grænsen for, hvad motoren kan klare uden brug af ekstra hjælpemidler. Havde de presset den mere, ville den blive upålidelig, og når fabrikken giver en garanti på motoren, der siger fem år eller km, er der ikke råd til fejltagelser. Derfor har de nedjusteret blokken til 6,2 liter og monteret små dyser under stemplerne til at overrisle dem med olie for ekstra køling. Tørsumpsmøringssystemet fra Z06 er bibeholdt, men revideret, så napper du et hårnålesving med 150 km/t, smører olien stadig de ædlere dele. Den nye kompressor fra Eaton har et volumen på 2,3 liter i sig selv, og når skovlhjulene snurrer med omdrejninger, æder den 80 hestekræfter fra krumtappen. Heldigvis giver den mere end rigeligt igen. Alene udviklingen af motoren tog tre år, og som afslutning monterede de den i en testbænk, gav den fuld gas, slukkede lyset og gik hjem. Først 100 timer senere vendte de tilbage, og den trådte ikke skævt en eneste gang. I DE SMÅ SYDTYSKE LANDSBYER kræver det ikke Terminator-kræfter at betjene koblingen. Tremec-gearkassen går dejligt let, og så længe du holder den i lave omdrejninger, er udstødningen lukket, så kun få decibel slipper ud. Det eneste, du egentlig tænker over, er bredden. Hver gang du møder en anden bil, er det med en klump i halsen. En forskærm i kulfiber koster en formue. Drejningsmomentet er så ekstremt, at du faktisk aldrig behøver at skifte gear, du kan sagtens starte den i tredje. Men så, når Kompressoren har et volumen på 2,3 liter Dækkene er Michelin Sport med 285 mm/19 for og 335/20 bag Kompressoren er af Roots-typen og er boltet direkte på aluminiumsblokken. Den er konstrueret til at yde ekstra luft mellem og o/min byskiltet får en stor, fed streg over sig, forvandler ZR1 eren sig til en hotrod, og med et brøl, der kan få en brun bjørn til at krybe i for tidligt vinterhi af bare frygt, sætter den af. Landevejene er tomme, og jeg klikker undervognen i Sport. Ved det første skarpe sving gør jeg mit hoved klar til, at de 638 hypper vil sende røven på afveje. Hårdt på bremsen, ind i svinget, mere gas, mere gas og den griber bare mere og mere. Godt nok er undervognen bygget op med bladfjedre, men det er langt mere avanceret, end det lyder. Fjedrene går på tværs og er i kompositmaterialer, mens dæmpernes olie er fyldt med små metalpartikler. Det gør, at man ved at sende strøm igennem kan ændre viskositeten op til 500 gange i sekundet, noget bilen gør helt automatisk. De 335 mm store Michelin Pilot Sport holder ufatteligt godt fast i underlaget, og du kan nå svinghastigheder, så den lille G-måler næsten ikke kan følge med. Grunden til det er dels, at den europæiske version er anderledes afstemt end den amerikanske, og dels at ingeniørerne bag virkelig har lagt kræfterne i det her projekt. For det er ikke nok at skabe en hurtig bil i dag, den skal også kunne magte Nürburgring. Med Jan Magnussen bag rattet tager en runde kun 7:22,4 minutter. På den nu tæt trafikerede Autobahn er et topfartseventyr udelukket. Tanken er også tom, og den næste Shell er i sigte. Stolene støtter formidabelt. Fås som ekstraudstyr i størrelse XXL Topfart nås i 6. gear i modsætning til i Z06, hvor det er et overgear Den elektronisk styrede undervogn kan indstilles i tre trin Rødt felt ved o/min, speedometeret går til 330 km/t Formidable sportsstole, lille fed knort af en gearstang, et tykt rat og tre pedaler. Læderet fås i fire farver Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 16

17 Nyhed i forhold til Z06: Diskret, men effektiv vinge i kulfiber Håndbygget udstødningssystem i aluminium og titanium ZR1 kendes på polycarbonat-vinduet, der dækker over kompressoren Motor V8, cm³, 16V, kompressor Ydelse 647 hk ved o/min 819 Nm ved o/min km/t 3,6 sek. Topfart 330 km/t Forbrug EU-miks 6,7 km/l Årlige afgifter kr. Mål (L/B/H) 446/193/125 cm Vægt/last 1.520/235 kg Bagagerum 634 liter Dæk for/bag 285/30ZR19-335/25ZR20 Pris ca kr. Hurtig som en Enzo, men komfortabel, rummelig, omgængelig og brugbar og til en sjettedel af prisen. Går i historiebøgerne som en af Corvette s ypperligste På vej derind bemærker jeg Audi en, som prøvede at følge med. Jeg parkerer, han parkerer. Jeg bliver siddende, de stiger ud. Som var det en dokumentar om DDR s tøj stil, retter de ryggen og trækker op i bukserne. Matchende comboysæt, en guldørering i det ene øre og dårligt klippede skægstubbe. De ligner en tysk parodi på Starsky and Hutch, og det er lige præcis, hvad de er. Op ad sideruden klasker de deres skilte, som er smagfuldt pakket ind i imiteret læder. Polizei! Fuck! Var det nu alligevel en god idé med det lange lys og de grove håndtegn? Mit tyske rækker til at forstå, at de vil se alle papirer på bilen, men også pas, kørekort og hvad jeg ellers kan fremvise. De ser ikke glade ud, og jeg prøver på gebrokkent tysk at bryde stemningen: Wir sind Dänische Motorjournalisten, schnell Auto, fahren gerade aus, ja? Men ak, den forstår de ikke helt, og det gør jeg ærligt talt heller ikke. Tanken om at blive sendt i en tysk gabestok eller arbejdslejr synes meget tæt på. Starsky kommer tilbage fra Audi en og stikker mig mine papirer. Et smil dukker op på deres læber, da de spørger: Was kostet es, und ist es schnell? Mit blege ansigt får farve igen. Jeg smiler, mens vi prøver at forstå hinanden, og inden længe vinker vi farvel til symfonien af en ZR1 med åbne spjæld. ZR1 BESTOD DET obligatoriske rutinetjek af politiet, som bare lige ville sparke lidt dæk. Og at den er lige så hurtig som Ferrari 599 GTB og Lamborghini Murciélago SV, men koster det halve, er bare et ekstra plus. Corvette, velkommen i superligaen. Nej, der var ikke noget 2-tal på skiltet med 80 km/t. Are you listening, boy? Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 17

18 En Corvette fra So what? Jo, nœr modelbetegnelsen er ZR1, er det lige pludselig noget specielt. Anders Richter leger Steve Sanders fra Beverly Hills for en dag Hvem sagde, at amerikanerne ikke kan lave andet end dårlige biler? Hvem sagde, at deres biler kun kan køre ligeud og er lige så inspirerende som en Skoda Favorit at køre om hjørner med? Det gjorde jeg, og jeg trækker det hele tilbage igen. Jeg har set lyset i form af en 19 år gammel Corvette. Men den er heller ikke normal. På ingen måde normal. To bogstaver og ét tal adskiller den fra flokken. ZR1. Den klassiske Corvette-silhuet er den samme, men ZR1 har en bredere og anderledes bagende, andre døre, 315 mm brede baghjul, elektronisk undervogn og sidst, men ikke mindst, en særlig V8 er i aluminium. På med dine Ray-Bans og lad os komme af sted. JEG SÆTTER DEN HÅBLØST lille, tynde nøgle i tændingen, drejer, og V8 eren springer surt i gang, som havde den sovet i 10 år. Det har den faktisk også, for testbilen har ikke engang rundet km. Faktisk står tælleren på km, så der skal passes på ikke at smide med bagenden i dag. Yeah, right. Gearstangen ryger i første med en overraskende uamerikansk præcision. Speederen bliver masseret, mens jeg undrer mig over den hurtige respons. Jeg bliver nødt til at gøre det. Quartermilen er linet op. Jeg forestiller mig de røde lamper slukke, mens mit tunnelsyn kun fokuserer på enden af den sorte asfalt. Jeg giver den kniven. Et vanvittig brøl banker på mine trommehinder, mens hjulene slipper, og skærmkasserne fyldes med røg. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at holde Corvetten på ret kurs, Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 18

19 Se og hør den aldrende Corvette folde sig ud på Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 19

20 FULD FART P. JEG UNDERTRYKKER MIN NERV SITET OG VENTER TIL SIDSTE JEBLIK MED AT BREMSE inden jeg skifter til andet, hvor det samme sker én gang til, mens bagenden danser. I tredje får den greb. Sådan lige. Det digitale speedometer skriver 176 km/t, mens stopuret viser 13,2 sekunder. Ikke dårligt for en standard, 18 år gammel amerikaner. De 13 ventilerede skiver stopper ekvipagen, mens V8 eren puster ud. I 1986 STOD EN FLOK GM-ingeniører foran en standard-corvette. Den kørte godt, mente de. Det var jo egentlig også dem selv, der havde lavet den. Men lige meget hvad de gjorde, kunne de ikke få den til at følge med en europæisk superbil. Over en hamburger fik de en idé. Hvis nu nogle af dem tog et fly til det der Europa, så kunne de måske få nogle ideer med hjem. Få dage senere bankede de på en primitiv trædør i den lille by Norfolk i England. Bag døren skete der ting, de aldrig havde drømt om. Hos Lotus Cars brugte de ikke stødstangsmotorer eller kun to ventiler pr. cylinder. Nej, overliggende knastaksler, fire ventiler per cylinder og en blok i aluminium var svaret på deres bønner. De tog flyveren hjem. Fortalte, hvad de havde set, men ingen forstod dem. Selv chefen for GM fattede ingenting. Fire ventiler pr. cylinder? Blok i aluminium? Men hvordan?. I stedet gik chefen i banken, hævede et større beløb og skyndte sig til Norfolk for at købe en del af butikken. Så kunne de jo få lov til at bygge den motor, som amerikanerne ikke helt forstod. De startede med et helt blankt papir. Det skulle være en V8 er, men alt andet blev lavet om. Korte stempler, 32 ventiler med overliggende knaster, blok og topstykker i aluminium, og som det sidste touch passede den direkte i motorrummet på en standard- Vette. Det hele blev koblet til en 6-trins manuel ZF-gearkasse, som snildt kunne klare kræfterne. Da Lotus var færdig med den nye motor, lagde de et stykke papir med i fragtkassen. Der stod noget meget vigtigt, som aldrig før havde krydset Atlanten, nemlig opskriften på, hvordan man får en bil til at runde et hjørne. Hurtigt. Amerikanerne må have kigget måbende på sedlen, som var det de forsvundne sider af Biblen. Resultatet er imponerende. Krængningsstabilisatorerne er lavet tykkere, hjulene bredere, og der er Bilstein-støddæmpere hele vejen rundt. Dæmperne kan justeres BETEGNELSEN ZR blev brugt første gang i 1971 omkring datidens Corvette Stingray. Man kunne få den i to udgaver: En ZR1 med en smallblock V8, der gav 330 SAE hk i den lette glasfiberbil. Eller en ZR2, som havde en bigblock motor med vanvittige 425 SAE hk. Begge motorer var koblet til en manuel gearkasse med øjenavnet Rock Crusher på grund af dens ligeskårne tandhjul. Chevrolet lavede også en specialudgave i to eksemplarer med navnet ZL1. Fabrikken påstod, at den kun havde 430 hk, men rygterne sagde godt 580 hk. En Corvette er normalt bedst, når det går lige ud, men ZR1 eren klarer også sving uden problemer Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 20

21 Motoren er udviklet af Lotus Cars og blev bygget hos Mercury Marine i Oklahoma. Herfra blev den transporteret til Corvette-fabrikken i Bowling Green, Kentucky Stolene er beklædt med fuldfed beige læder, justeres elektrisk og byder på fin støtte for lår og lænd. Bosemusik anlæg og aircon var standard Selective ride control og avancerede dæmpere fra Bilstein var også standard 6-trins manuel Borg Warner T6-gearkasse Undervognen indstilles via en knap i kabinen til Tour, Sport eller Performance elektronisk og er koblet til en lille drejeknap i kabinen, hvor du kan vælge tre programmer: Tour, Sport eller Performance. Derudover vælger bilen selv et af seks underprogrammer alt efter farten. JEG HOLDER STILLE og kigger ud ad forruden. Jeg har kørt på de lige veje hele dagen, men står nu med udsigten til et kringlet stykke nylagt asfalt. Jeg ved godt, at der er blevet gjort noget ekstra for svingegenskaberne i Corvette ZR1, men jeg er nu alligevel i tvivl. Jeg beder mit fadervor, gnider min lykkelighter i lommen og sætter bilen i Performance-mode. Knalder Corvette n i gear og sætter af. Fuld fart på. Jeg undertrykker min nervøsitet og venter til sidste øjeblik med at bremse. Nu! ABS en hjælper mig, før jeg kaster ZR1 eren ind i svinget. Jeg mærker, hvordan naturens kræfter prøver at slynge bagenden ud, men jeg holder den i skak med speederen. Jeg slynger den ind i det næste sving med endnu højere fart. Jeg fortsætter, og det gør bilen også. Som om den er fast besluttet på at overbevise mig, danser den igennem de kringlede sving. Jeg er overbevist. Stolt hjælper Corvette n mig igennem udfordringen. Den vrikker lidt med halen, men ikke noget voldsomt, det er nok bare for at blære sig. Et byskilt sætter en stopper for begivenhederne, og i stedet bliver bilen måbende inspiceret af en hel flok skolebørn, der peger og tror, at selveste Steve Sanders fra tv-serien Beverly Hills er kommet til byen. TILBAGE PÅ MOTORVEJEN sætter jeg den tilbage i sjette og pludrer af sted med omdrejninger ved 130 km/t. Der får jeg ro til at tænke over ZR1 eren. Jeg ved godt, at den er bygget i USA, men der er intet amerikansk over den. Motoren snurrer lystigt op til omdrejninger, og de 380 okser er mere end villige til at dele ud af deres kræfter. Og den kan dreje. En 19 år gammel amerikansk bil, der kan dreje. Jeg troede ikke på det før i dag. Men jeg bøjer mig i støvet og spiser min gamle hat. De slipseklædte folk i deres firmabiler drejer nakken af led, mens jeg suser forbi dem. Jeg ved, hvad de tænker: Gid det var mig. For selv om udseendet er lidt kikset, er det alligevel tiltrækkende. Den lange spidse front, der afsluttes med de aflange positionslys. Den klassiske bagende med de fire lygter. Baghjulene der er bredere end på den nyeste Ferrari 599. Kabinen, der ligner noget fra en rumfærge fra 60 erne med alle dens knapper og dippedutter. Ja, der er sågar en lille ekstra nøgle, man kan fjerne fra bilen og dermed skrue effekten ned fra 380 til 200 hk, hvis nu sønnike skal låne den. Det digitale speedometer, der slet ikke kan følge med under en acceleration. Alle de små detaljer er sjove og dét, der gør en 90 er- Corvette speciel. Motoren og køreoplevelsen er dét, der gør en ZR1 unik. Hjulene spinner en sidste gang, da jeg rammer gruset. Jeg slukker motoren og lader den gamle yankie sove videre. Afleverer nøglerne og tøffer hjemad. Dengang i 1990 kostede en Corvette dollars. Satte du flueben ved optionen ZR1, blev der lagt dollars oveni. Prisen i Danmark i 1988 var 1,2 mio. kr., og resultatet er, at kun få biler blev solgt. Men i dag giver Corvette n superbilseffekt til lavpris regn med ca kr. på danske plader. Inderst inde hungrer jeg efter den bil, dens lyd, det kiksede udseende og de brede baghjul. De amerikanske proportioner blandet med den europæiske tekniske kunnen giver en bil i særklasse. Og så er det endda næsten tyve år siden, den blev bygget. Imponerende. ZR1 er en amerikansk guldklump, og det kan jeg li. Motor V8, cm³, 32V Ydelse 380 hk ved o/min 502 Nm ved o/min km/t 5,0 sek. Topfart 290 km/t Produktion stk. fra Mål (L/B/H) 451/188/119 cm Egenvægt kg Bagagerum 200 liter Dæk for/bag 275/40ZR17-315/35ZR17 Nypris ,2 mio. kr. Pris i dag ca kr. En bastard mellem den brovtende 80 er-vette og en lille Lotus er som et uægte barn af Jønke og Dyvia Das. Svært charmerende, hvis du udviser passende respekt Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 21

22 Efterårsmønstring Vest 2009 Startdato: Slutdato: Kontakt navn: Allan Gottlieb Madsen Tel / Kontakt Træffet bliver holdt i Skovhuset, Hjardalvej 33, 7700 Thisted samme sted som i Indkvartering er i 4-mands værelser med køjesenge, der er endvidere 1 hems pr. værelse, til de der tør. Man skal selv medbringe dyne, pude og lagen eller sovepose. Da der er et begrænset antal sovepladser, og til dels også spisepladser, vil tilmelding være efter først til mølle princip. Foreløbigt program: Fredag d. 25 Kl. 16:00-17:00 Ankomst Kl. 17:00 19:00 Serveres der smørrebrød/håndmadder. Kl. 19:15 Busafgang til Thisted Bryghus. Kl. 19:30 Rundvisning på Thisted Bryghus med efterfølgende smagsprøver på diverse produkter. Kl. 22:00 Retur i bus til Skovhuset KL. 22:30 -?? Natmad til de sultne. Lørdag d. 26 KL. 07:30 Morgenmad Kl. 09:00-09:15 Start på dagens strabadser, der vil bestå af cruise, udstilling, frokost og endnu ikke fastlagte aktiviteter. Kl. ca. 17:00 Hjemkomst til Skovhuset Kl. 19:00 Middagen serveres Senere måske er der nogen der synger en (bamse) sang! Søndag d. 27 KL. 07:30 -? Morgenmad gribende afsked og tak for i år. Ovennævnte priser inkluderer alt undtagen Øl, Vin og Sodavand. Vin samt øl og vand fra Thisted Bryghus kan købes (man må også gerne selv medbringe). NB. Der har desværre ikke været tilstrækkelig tilslutning til F1 Gokartløb, så derfor bliver det ikke en del af programmet. Priser pr. Person Fre Søn kr. 575,- Fuldt program Fre Lør m/middag kr. 545,- Del 1. Lør Søn kr. 440,- Del 2. Betaling Betaling til Reg. nr Konto nr Senest d. 25/8. HUSK! Det er din indbetaling der er afgørende for, om du er tilmeldt. Mvh Thistedgruppen Eva og Heine Lone og Kim Jonna og Allan 22

23 Dampmaskinen på skinner Artikel: Bent Lykkemark #721 Jeg vil så gerne skrue bil, men jeg bliver nok aldrig rigtig nogen ørn til det. end tæer, men med et godt kajetøj så klarer man sig som regel. Ligesom alle andre har jeg jo også indkøbt forskellige bukke og donkrafte til at løfte bilen op i en højde hvor man kan komme til at rode med undervognsmekanikken, når det er en bigblock så er dette begreb udvidet. Det er meget muligt, at disse bukke af Kinesisk eller lignende herkomst bærer et klistermærke, hvorpå der står, at de er godkendt til at bære rundetårn, jeg føler mig bare ikke tryg ved at ligge nede under dem. Når jeg ikke gør det, jamen så får man bare ikke så meget lyst til at rode med bil. I USA havde jeg set man kunne få noget der hed en KWIKLIFT, og det var et rampe system der var udført i stålplade, det var lige det jeg ville have, bortset fra at det vejede 130 kg og ville komme op over de ti tusind kroner før de ramte Falster. Internettet er jo en uvurderlig partner når man skal lede efter ting. Jeg pløjede målrettet på engelske motorklubbers fora og pludselig var den der MEDLEMS- ARTIKEL Det var jo lige den dims jeg havde ledt efter, og så i aluminium, der ikke vejer nogetsomhelst, og kan smides op på et par stigeholdere når de ikke er i brug. Her er en prøveopstilling, blot for artiklens skyld. Der skal kæles lidt mere for opstillingen og så bestilles en bakke der skal monteres mellem ramperne således at der kan stilles et par bukke under forenden såfremt begge forhjul pilles af på en gang. Så noget skulle der ske. En lift af den ene eller den anden slags ville jo være det optimale, problemet er bare at de fysiske rammer ikke giver mulighed for dette, og en sakselift nok heller ikke var det jeg ville have. 23

24 i kabinen uden at skulle ligge i mærkelige stillinger synes jeg er rigtig godt. Skulle andre være interesseret i at anskaffe sig sådan en tingest, så har jeg forhandlet det sådan at når man meddeler at man er fra Club-Corvette Denmark får man 10% på listeprisen på hjemmesiden, pengene overfører man på forhånd, dette gjorde jeg via Pay-Pal. Fragten beløb sig til 90 engelske pund. Lykkemark Såfremt baghjulene pilles af stilles bukkene på rampen, og kan fastgøres ved at bolte dem fast. Uanset kommer bilen ikke længere ned end ramperne. Det føles rigtig godt at rulle nedenunder bilen nu, og istedet for at man lægger tingene og værktøjet på gulvet og derefter kører rundt i dem, lægger man det på rampen, hvor man også anbringer sit ekstra lys. man kan åbne dørene og arbejde "Out of the mist - your dreams come true", 427cu. 390HK, match #, 327cu. Man. match #, 350cu. Aut. match #, 454cu. Man miles, 350cu. Man. Survivor, 350cu. Auto. Sølv/rød Check out all of our cars for sale at Nye Corvette frontruder på lager: C1 model 2.900,- kr. C2 model 2.750,- kr. C3 model 2.650,- kr. Priser + moms, for klare ruder. Grøntonet, eller blå bånd + 150,- kr. 24

25 Privatejet værksted igennem mere end 30 år. Alt i renovering, reparation, synsklargøring ring m.m. Nu med GM Tech2 tester Jubilæumsvin 2009 I anledningen af vores 25 års jubilæum, har vi besluttet at lave vores egen vin. Den kan stadig købes og overskudet går direkte til foreningen. Vinen vil være til afhentning på Forårstræf og sommertræf, både øst og vest. Der vil dog være mulighed for selv, at afhente vinen ved henv. på Prisen for denne udsøgte vin, vil vær e. Pengene kan indbetales hos Fort Knox, vores kassemester Steffen på: reg. nr konto nr

26 Efterårstræf i Bjæverskov Sæt X i kalenderen den 26.september 2009 Startdato Slutdato / Kontakt navn Per Kristensen Kontakt Til jer alle Vi er nogle stykker, som synes, at det vil være hyggeligt med et lille efterårstræf (mønstring), hvor vi kan frem. Derfor afholder vi træf i Bjæverskov og omegn, lørdag den Vi mødes hos Edel og Per i Bjæverskov, hvor der på det store græsareal er god plads til både os og vores biler. I tilfælde af regn, er der mulighed for at parkerer bilerne i tørvejr. Dagens program: Vi starter med brunch hos Edel og Per kl Fra kl til udstiller vi på Køge Torv, hvor de der trænger, kan få sig en bid frokost. Efter et par spændende timer i Køge, kører vi til Møllebækkens Købmandsgård i Karslunde, hvor der serveres kaffe kage. Der kan efterfølgende handles i den gamle Købmandsgård. Herefter kører vi tilbage til Bjæverskov, hvor der tændes op i grillen til bøf og pølser. Der vil være fadøl og Corvette vin (for egen regning). Der er mulighed for at overnatte hos Edel og Per. I skal blot medbringe telt, campingvogn eller lign. Har man kun en luftmadras, kan man sove i laden. Der er toiletter og bad, til de overnattende. Deltagelse koster 100 kr. pr. person og tilmelding skal ske til Edel og Per på senest søndag den 13. september Husk at mærke betalingen Corvettetræf. Af praktiske hensyn, vil vi gerne vide om I bliver og overnatter.. Adressen til Edel og Per er Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (på GPS 4140 Borup). Vel mødt fra Edel og Per Dorte og Søren Bente og Christian Kl cruiser vi til Køge via de sydøstsjællandske veje Betaling skal ske på senest samme dato med oplysning om medlemsnr. og antal personer. 26

27 Dækimporten Dækimporten har har solgt solgt dæk dæk og og fælge fælge til til US US biler biler ii år. år. Vi Vi har har stort stort lager lager og og fragt fragt fra fra USA USA hver hver dag. dag. Aut Aut forhandler forhandler af af :: Centerline Centerline,, Weld Weld,, American American Racing Racing,, Akuza Akuza og og Boyd Boyd Coddington. Coddington kvartalsblad-sep-09.indd :07:46

28 Et udsnit af hvad web-shoppen kommer til at tilbyde. En webshops vanskelige start Artikel: Knud-Erik Riis #299 Efter en generalforsamling med valg til bestyrelsen, går der nogle tanker gennem hoved - hvad skal være mit speciale? Det endte med at vetteshoppen som kunne trænge til et løft, det skulle prøves, allerførst skulle der udtænkes en strategi for shoppen, men lige meget hvordan du ønsker det skal blive er det ikke altid at omgivelserne synes det samme. Efter offentliggørelse af hvem der overtog shoppen og de første ønskede at overtage shoppen. De der ønskede at overtage, ønskede til gengæld at få alle udgifter til telefon og benzin betalt, alt i alt omkring kr. 500,-/måned til telefon + benzin. Derefter tænker man på alle de der tager en bestyrelsespost i foreningen og de får ingenting for deres arbejde, så var det ikke løsning som bestyrelsen kunne gå ind for, men der var måske nogen udenfor bestyrelsen der syntes det var en god ide. Men tilbage til strategien for vetteshopen. Der skulle startes en webshop sådan at medlemmerne kunne købe ind på nettet - hurtigt og enkelt - bestilling og betaling sker den ene aften og 3 dage efter ligger varen hos medlemmet, ja det lyder nemt. Præsentation på de forskellige træf og samlinger. Det lyder nemt og hurtigt, men hvordan gik det? Januar: En snak med Henrik Berg som selv har en web-shop, omkring hvordan det skulle være og en aftale om at han skulle tage den første kontakt til David Arborg for programmering m.v. Februar: Restlageret fra den tidligere vetteshop foreslåes udbudt til dumpingpriser, dette blev forpurret af den øvrige bestyrelse, dog med et forslag om at udlodde restlageret til forskellige konkurrencer og lignende. Så tog jeg det roligt en tid, men man kan blive så irriteret af at gå og se på alle de ting som bare ligger og fylder op, uden noget formål. Marts: De første egne indkøb bliver foretaget nye t-shirt. Forresten web-shoppen David beder om et cvr nr. for at kunne starte en sådan - hvem søger sådan et og hvordan? April: David er i gang med at programmere. Der er forårsmønstring i vest og for første gang prøves et mindre salg fra bagagerummet af t-shirt, bagagerumscover og skærmcover - i alt blev der solgt for kr. 1875,- Maj: Web-shoppen klar til start, men der er stadig ikke noget cvr nr. Vetteshoppen bliver nu præsenteret på samlinger på Vejle Havn, og sortimentet bliver udvidet med enkelte nye ting. 28

29 Juni: Le manns skal opleves, og Corvette corvette-telte på Corvette Camp, det var nogle gode dage med højt humør og masser af solskin. Sommertræf på Sørup Herregård - vetteshoppen havde hele lageret også selvom der var en der mente, at det var kineser piss der blev solgt, ok jeg tror efterhånden at vi skal være glade for, at kineserne vil lave de ting de gør, men på verdenssamfundets vegne kan jeg godt have mine bekymringer på miljøets vegne. Lykkemark har overtaget ansøgning af cvr nr. Corvette Clubben s hjemmeside siden maj - men der mangles stadig et cvr nr. Vetteshoppen var med på Bornholm. Salget nåede op på kr ,-. August: Endelig et cvr nr. - og nu har David ferie i endnu 8 dage, men den skal nok køre inden udgangen af måneden. September: Nu er der næsten gået en måned lige meddelt at nu skal han bruge et PBS nr. før den kan installeres. NEJ NEJ hvad bliver det næste der kan forhindre at web-shoppen kommer op at stå inden generalforsamlingen i november? er jyder der forsøger at få noget op at køre, men det kan ikke være rigtig. Hvis web-shoppen havde været tilgængelig, ville salget alt andet lig have været større, bl.a. fordi det er nemmere at komme ud til alle medlemmer, og fordi det er nemmere og hurtigere at købe ind den vej og så er det ligegyldigt hvad tid på døgnet man bliver fristet. Salget på diverse små spontane træft ligger på et sted mellem kr og kr pr. gang ca hver 14. Dag. I øjeblikket afventer jeg det nye logo før der skal investeres igen. I det nye år forventer jeg at komme Juli: David meddeler at Web-shoppen har været klar til installation på Det er selvfølgelig frivillig arbejdskraft der ydes, men engang imellem tænker jeg er det fordi det Knud-Erik Riis Kasserer k/m søges til CCD! Vor kære kasserer Steffen Jung der har været vor betroede kassemester gennem den sidste halve snes år, ønsker ikke genvalg. Dette betyder post. Kasserer posten i CCD er ikke at sidestille med økonomidirektørposten i A.P.Møller. Der skal udsendes girokort til medlemsindbetaling af kontingent, der skal udstedes kvittering for modtagelse af sponsorstøtte, der skal udbetales tilskud til arrangementer osv. samt laves årsregnskab. Det vigtigste krav til det her job i klubben er: At du synes CCD er en dejlig klub, at den giver dig nogle gode timer, og du har lyst til at give lidt tilbage Hvis du er bankmand i det daglige, eller ansat på kontor f.ex i bogholderiet, så er det lige at gå til, der er ingen rumfartsteknologi involveret. Men du er også bestyrelsesmedlem og med til at præge klubben, og klubben fremtid. Det er med vilje jeg skriver k/m. Jeg synes, rent personligt at det ville være rart hvis en kvinde lagde billet ind på dette job. Det kunne jo evt være en livsledsager til et mandligt medlem? Men lad nu ikke kønnet være et problem, det vigtigste er at være ombord. Den normale undskyldning for ikke at ville deltage i bestyrelsesarbejde er tid. Den undskyldning er ikke rigtig gangbar i dette tilfælde. Lad mig høre fra nogen på: eller ring Lykkemark 29

30 Sommertur med Børkop Veteranmotorcykelklub Artikel: Steffen Jørgensen #596 Så blev det igen tid til den årlige tur sammen med gutterne fra Børkop Veteranmotorcykelklub. MEDLEMS- ARTIKEL BVK s formand har kørt en af sine gamle biler ud på gårdspladsen Vi mødtes som sædvanligt på havnen i Vejle og kørte af små snoede veje ud i naturen. Min Nabo viste vej på sin gamle Kawasaki 900, og der var lige en enkelt smutter, for pludselig endte vi ude på en nyhøstet mark, bare fordi der er forskel på at dreje til venstre- og til højre. der var en del ikke mindst de ældre herrer på motorcyklerne, der glemte at sikre sig, at der var en bil/motorcykel i bakspejlet, så da frontgruppen nåede til bestemmelsesstedet, manglede der tre fjerdedele af kortegen. Så måtte naboen ud og lede, og det lykkedes at Næstformanden er også sulten Anden del af arrangementet foregik hos BVK s formand, som ud over motorcykler også interesserer sig for gamle biler. Så der var nok at studere, da pølserne og kartoffelsalaten var spist, og snakken gik lystigt. Som sædvanligt en hyggelig aften, og det lader til, at der er stemning for at det skal gentages i

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere