CCD Nyt. Sommertur. Dampmaskinen på skinner. Faste rubrikker; Rabat&Bonus, Træfkalender, Mediespalterne. med Børkop Veteranmotorcykelklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCD Nyt. Sommertur. Dampmaskinen på skinner. Faste rubrikker; Rabat&Bonus, Træfkalender, Mediespalterne. med Børkop Veteranmotorcykelklub"

Transkript

1 w w w. c l u b - c o r v e t t e. d k CCD Nyt Club Corvette Denmark nr. 4, 2009 Dampmaskinen på skinner - Læs artiklen på side 23 Sommertur med Børkop Veteranmotorcykelklub Læs om den årlige tur sammen med gutterne fra Børkop Veteranmotorcykelklub... Se artiklen på side 30 Faste rubrikker; Rabat&Bonus, Træfkalender, Mediespalterne i CCD Nyt side 5-9 side 10 side 32

2 w w w. c l u b - c o r v e t t e. d k Klub info CCD Bestyrelsesformand Navn: Bent Lykkemark Aakerman Adresse: Østervej 88 Postnummer: DK-4840 Nørre Alslev Telefon: (+45) Næstformand Navn: Knud-Erik Riis Telefon : Nr. 4, 2009 Indhold Formandens Klumme - side 3 Rabat- og bonusaftaler - side 5-9 Træfkalender - side 10 Nye medlemmer - side 11 Fotos fra Ribehøj - side 12 Blandet Guf fra CCD forums billedearkiv - side 13 Yankee ZR1 - side Den amerikanske guldklump ZR1 - side Bedste CCD Nyt indlæg - side 34 Efterårsmønstring Vest side 22 Dampmaskinen på skinner - side Efterårstræf i Bjæverskov - side 26 En webshops vanskelige start - side Kasserer søges til CCD - side 29 Sommertur m. Børkop Veteranmotorcykelklub - side 30 Mediespalterne - side 32 Gulerødderne - side 33 Bestyrelsesmedlem / Facilitator Øst Navn: Henrik Berg Telefon: (+45) Bestyrelsesmedlem / Facilitator Vest Træffes mellem kl. 18:00 og 20:00 Navn: Per Pedersen Telefon: (+45) eller (+45) Allan Gottlieb Madsen Tlf. (+45) CCD Bankkonto CCD website Kasserer Navn: Steffen Jung Telefon: (+45) Webmaster David Arborg Medlemsinfo Redaktion Design, layout og produktion af CCD Nyt: Frank Jensen Tlf Annoncepriser (mm) Sort-hvid helside 192 x 276: 600,- Sort-hvid Halvside 192 x 130: 350,- Sort-hvid Kvartside 91 x 130: 200,- Farve helside 192 x 276: 1.200,- Farve halvside 192 x 130: 700,- Farve kvartside 91 x 130: 400,- (De viste priser er for et nummer, 20% rabat gives ved bestilling i 4 løbende nr.) 2

3 Formandens Klumme Kære venner Nu læner vi os kraftigt op ad efteråret, og for her i bladet er indkaldelsen til CCD årlige Generalforsamling. I år holder vi den på Hotel Nyborg Strand og det sker den 8 November Udover at jeg skal afgive min klagesang og kassereren ditto, skal der jo vælges bestyrelse, og behandles forslag. Det er lige netop begrebet forslag jeg gerne vil dvæle lidt ved her. Stykke 9 i Generalforsamlingens dagsorden åbner mulighed for at der kan stilles forslag, såfremt Generalforsamlingen tillader det uden at disse har været behørligt indvarslet. vende denne mulighed. Det er derimod iorden at gennemarbejde et forslag, og fremsende dette således at Generalforsamlingen kan tage ordentlig stilling til forslaget, men også at bestyrelsen har en mulighed for at afklare forholdende omkring det fremsendte forslag, det være sig økonomisk, arbejdsmæssigt m.v. Det er sagt før men det kan sagtens siges igen: Det tager 10% at få en god ide, men 90% at gennemføre den. Med andre ord, stiller man forslag der kræver et menneskeligt/ arbejdsmæssigt engagement, forpligter det. Jeg synes det har været et helt fantastisk dette vort Jubilæumsår, med masser af aktivitet og engagement, samtidigt har det også gledet, uden nævneværdige skærmydsler. Med de sidste tiltag omkring opprioritering af det motorfaglige, herunder indkøb af special udstyr til dette formål, samt en webbaseret Vetteshop, føler jeg at vi er godt klædt på til at se 2010 lige i øjnene. Et sidste ord, nu skal vi igang med vinterens værkstedsarbejde, husk nu sikkerheden. Lykkemark

4 Indkaldelse til Generalforsamling Generalforsamling afholdes; Søndag den 08 November kl. 13oo På: Hotel Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. Tilmelding, senest 1. november, til Per på; Tlf eller ; // ingen tilmelding- ingen kaffe og kage, // der vil dog være mulighed for ståplads. 4 Generalforsamlingen Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1. oktober december. fuldmagt til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen. Fuldmagtsgiveren skal orientere et af bestyrelsesmedlemmerne herom senest tre dage før generalforsamlingen. Stk. 7 Forslag, herunder opstilling af kandidat til valg på generalforsamlingen, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, og skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: Der vælges mindst 5 repræsentanter til bestyrelsen, heraf mindst en repræsentant fra Sjælland og mindst en repræsentant fra Fyn/Jylland 7. Valg af revisor 8. Planlægning af kommende års aktiviteter 9. Eventuelt Stk. 3 Indkaldelse skal ske skriftligt, bilagt foreløbig dagsorden, med mindst 21 dages varsel. Den endelige dagsorden, evt. bilagt forslag, uddeles på generalforsamlingen. Stk. 4 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved Stk. 5 Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Stk. 9 Generalforsamlingen kan tillade at forslag stilles uden at være behørigt varslet og anført i dagsorden. Dirigenten fastsætter i så fald proceduren for afstemning m.m. Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af alle aktive medlemmer stiller skriftligt krav til for- dette. Indkaldelse skal i så fald ske med de i nærværende paragraf vedr. den ordinære generalforsamling fastsatte frister. Stk. 6 Kun medlemmer med aktivt medlemskab har stemmeret. Et aktivt medlem kan give et andet aktivt medlem 4

5 Rabat- og bonusaftaler Rabataftale med Eckler s, USA Denne rabataftale er betinget af det totale indkøb foretaget af klubbens medlemmer. Vi kan opretholde det højeste rabatniveau på ca. 30%, såfremt medlemmernes samlede indkøb overstiger $ per måned. Rabatten fratrækkes det individuelle medlems faktura direkte. Det er værd at bemærke, at der på visse varegrupper gives endnu højere rabat 35-45% (og tilsvarende lavere på andre varer!). Ring til Sharon, vores kontaktkvinde hos Eckler s, og forhør jer om hvad der er på tilbud. Alle CCD s medlemmer kan afgive ordrer direkte til Eckler s via , lemskab af CCD er gyldigt via vores medlemsliste og/eller kontakt til klubben eller via på adresserne: sharon.b eller Husk, at det er fornuftigt at kontakte Sharon via telefon, efter ordren er afgivet, for at blive holdt orienteret om forløbet (Hun har oftest for travlt til at svare på s!). Eckler s har en tolkeservice for ikke-engelsk talende kunder. Bed i givet fald om interpreter assistance når I rin- som taler dansk! I kan bestille Eckler s katalog via deres hjemmeside eller se det on-line samme sted. Ordreformatet skal være som angivet i Eckler s katalogets»order form«, d.v.s. en liste med angivelse af varenummer, varebeskrivelse (brug beskrivelsen fra kataloget) og antal samt det individuelle medlems navn, leveringsadresse, kreditkort-detaljer og telefonnummer. Sidstnævnte er vigtigt i tilfælde af problemer med kreditkortet eller levering. Eckler s har oprettet et specielt kundenummer (customer-number), , under kundenavnet»corvette Club Denmark, Members Only«. Dette kundenummer og kundenavn skal du angive ved enhver ordre, ellers får du ikke den personlige rabat. Det er ikke tilrådeligt, at benytte Eckler s online shopping system på deres hjemmeside Systemet virker ikke tilfredsstillende med CCD s specielle kundenummer. Sharon kan kontaktes via telefon på , via fax på Rabataftale med Mekonomen Mod oplysning af følgende kode; CKDK vil der være mulighed for at få 10 % rabat på alle Mekonomens varer. Mekonomen er samtidig forhandler af Hansen Racing og vil derved være sliddele til de forskellige Corvette modeller. Endvidere forhandler Hansen Ra- stumper til vores biler. 5 Denne rabataftale gælder for klubbens medlemmer i alle Mekonomens forretninger over hele landet.

6 Bonusaftale med OK Benzin CCD har med virkning fra 1. oktober 2003 opnået en sponsoraftale med OK Benzin. Aftalen er 3-årig og betinget af, at CCD s medlemmer opretter mindst 20 nye benzinkort per aftaleår, som hver løber fra 1. oktober til 30. september. OK sponserer CCD med et varierende øre-beløb for hver liter brændstof (benzin eller diesel), medlemmerne køber i aftalens løbetid. Ved køb af mere end 500 liter brændstof på et individuelt kort i det aftaleår, som kortet oprettes i, udløses tillige en større kort bonus. Med Corvettens benzinforbrug på 3-7 km/liter skal der kun køres km per år for at opfylde kvoten på 500 liter. Det er der til frue- eller vinterbilen, motorcyklen, båden, plæneklipperen, Zippo lighteren m.m. Sponsorstøtten går til klubben og kommer dermed medlemmerne til gode, f.eks. i form af kontante konkurrencepræmier, nedsættelse af kontingentet, højere klubstøtte til træfdeltagelse, CCD-nyt i fuldt Og det er det ikke småpenge vi taler om! I det tilfælde, hvor vi kun lige opfylder aftalens betingelser, yder OK en samlet 3-årig sponsorstøtte til CCD på ca kr. Men, hvis alle klubbens medlemmer støtter op om aftalen og køber mindst 500 liter benzin per år, beløber sponsorstøtten sig til mindst kr., afhængigt af antallet af kort-oprettelser per år. Da OK samtidig er billigere end mange af konkurrenterne (check selv på er der også en direkte daglig gevinst til medlemmerne. Derfor, støt OK. De støtter os! lemmer i lokalområderne stiller deres Corvette(r) til rådighed som blikfang under OK s lokale reklamekampagner. Kampagnerne afholdes een gang årligt og er typisk af kun få timers varighed. Kørsel i forbindelse med kampagnerne godtgøres af OK, separat og direkte til de deltagende medlemmer. Sponsoraftalens fulde ordlyd oplyses i øvrigt ved henvendelse til kassereren. tilsendt et benzinkort-ansøgningsskema ved aftalens ikrafttræden og nye medlemmer får ansøgningsskemaet tilsendt i deres velkomstpakke. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet er forsynet med CCD sponsornummer: Medlemmer, som har forlagt/mistet deres ansøgningsskema, kan rekvirere et nyt skema hos»medlems-info«eller blot bestille det gratis benzinkort direkte på (husk at oplyse sponsornummeret: ). Det skal bemærkes, at OK kun fører benzin op til 95 oktan. Til gengæld oplyser OK Benzin, at deres benzin allerede er tilsat de rensende additiver, som andre selskaber tager ekstra for. De som ikke kan klare sig med 95 oktan, kan måske benytte diverse oktan-boostere (kan købes i mange biltilbehørsforretninger). Jeg står naturligvis til rådighed, hvis nogen har brug for yderligere information eller hjælp. Ring til mig på eller send mig en e- mail på adressen Med venlig hilsen Steffen Jung 6

7 Shipping.dk Jeg har modtaget følgende skrivelse samt ny instruks til søfragtforsendelse fra Michael Pryning, shipping.dk som hermed viderebringes. Allan Gottlieb Madsen, Medlemsinfo. Som du jo nok ved, så har vores aftale ikke levet op til hverken jeres medlemmers eller Shipping.dks forventninger. Jeres medlemmer har været frustrerede over at deres varer enten er blevet væk eller meget forsinkede og er kom- været frustreret over den meget større mængde arbejde end planlagt på grund af alle problemerne med godset samt at vores kunder bliver sure på os og ikke vil anbefale andre at bruge os til. Det vil vi gerne have lavet om på! Årsagerne til problemerne har været mange. For det første har det ikke været muligt at mærke pakkerne, så udførligt, som vi gerne ville have. For det andet skiftede SCM Global med kort varsel navn til TRT og skiftede adresse og på det tidspunkt var der allerede afskibet pakker til SCM, som ikke kunne nåes at blive om-adresseret. For det tredje har TRT ikke været ordentligt gearet til at modtage så mange småpakker, da de primært håndterer biler og motorcykler, men det skulle vi gerne have rådet bod på nu. Erfaringen har vist at primært Eckler s, som jo er jeres hovedleverandør i USA, ikke har været villig til, eller har haft mulighed for, at mærke hver enkelt pakke, som vi havde bedt om ved indledningen af denne aftale. Derfor har jeg nu lavet en revideret brugsanvisning, hvor vi har lavet en mindre udførlig mærkning. Den burde derfor være mulig at USA. Jeg har checket med TRT i New York om denne form modtageren og det har de bekræftet. Derudover er det en nødvendighed at jeg får alle trackingnumre oplyst inden ankomst til terminalen. Derved kan jeg advisere TRT at der er gods på vej ind til dem, som de bedes holde øje med. Jeg håber meget at vi kan få aftalen op at køre igen for den er til glæde for alle, hvis det komme til at fungere 100%. Jeg har også bibeholdt samme pris som tidligere, altså Dkk 850/kubikmeter. Som noget nyt har Shipping.dk også lavet et kurértilbud, så hvis I har noget gods der haster, så kan I bede os om at lave en booking hos UPS. Den sender vi så over til leverandøren i USA, som skal kontakte deres lokale UPS-center for at gøre dem opmærksom på at der er gods klar til afhentning. Det lyder måske lidt bøvlet, men det er sådan at UPS system er sat op og det fungerer upåklageligt. Hvordan I får kuréraftalen distribueret videre til medlem- og zonekort, så den kan måske ikke komme i bladet? Jeg håber det kan bruges og jeg ser frem til at høre fra jer. Best regards/med venlig hilsen Michael Pryning SHIPPING.DK Shipping.dk Køge A/S Havnen 12, 4600 Køge, Denmark Tel Fax Mobile Revideret aftale om transport af reservedele mellem Club Corvette Denmark og Shipping.dk Da Shipping.dk jævnligt sender containere med biler fra New York til Århus og København og medlemmerne af Club Corvette Denmark jævnligt køber reservedele i USA, tænkte vi hos Shipping.dk på at tilbyde medlemmerne af Club Corvette Denmark den overskydende plads i containerne, så for at gøre transport af reservedele fra USA til Danmark så nem og billig som muligt har Shipping.dk og Club Corvette Denmark indgået følgende aftale: Pris for 1 kubikmeter reservedele fra pakhus i New York til pakhus i enten Århus eller Køge: DKK 850 (minimum). Herefter beregnes der per påbegyndte ½ kubikmeter. Denne pris inkluderer levering til frit på bil, lastning og losning i containeren, søfragt, terrorsikring, miljøtillæg, fortoldning (inkl. 3 vareposter, efterfølgende koster DKK 35/varepost) samt vores ekspeditionsgebyr. Hvis det ønskes kan vi selvfølgelig også levere godset til adressen. I skal bare sende forespørgslen til Så kommer vi retur med en god leveringspris. 7

8 Hvis det ønskes kan vi selvfølgelig også levere godset til adressen. I skal bare sende forespørgslen til Så kommer vi retur med en god leveringspris. Vær opmærksom på at forsendelsen ikke må indeholde farligt gods (kemikalier, brændbare væsker og lign.). Prisen er baseret på at godset pakkes i Shipping.dks bil-containere og godset må højst stå på vores terminal løbende uge + 3 uger inden vi pakker det i containeren. Selve sejltiden fra New York til Danmark er ca. 4 uger, så en transport vil maksimalt tage omkring 2 måneder. Vi beder vores partner i New York, TRT International, om at måle godset op inden afskibning, så modtageren bliver afregnet korrekt i henhold til aftalen. Prisen inkluderer ikke forsikring, men det kan vi selvfølgelig tilbyde. Den koster 0,38% af godset værdi + fragtbeløbet og yderligere materiale kan rekvireres ved henvendelse til For at sikre nem håndtering og at godset ikke risikerer at blive væk på vores terminaler bedes nedenstående instruktion efterfulgt nøje. Hver pakke skal fra leverandøren mærkes tydeligt som følger: Shippingadresse: TRT International 196-E Maracaibo Street Newark, NJ Att: Oybek/Orest Ref på hver forsendelse: Shipping.dk/CCD/(Navn på dansk modtager) f.eks. Bent Jensen Det burde være muligt for Eckler s eller anden leverandør i USA at skrive denne ref. i bookingen til kurérfirmaet, der leverer godset til TRT. Jeg skal have samtlige trackingnumre oplyst inden ankomst til terminal, så jeg kan advisere TRT om ankomsten. Godset bliver så lastet i førstkommende container til enten Køge eller Århus og kunden bliver løbende underrettet undervejs og modtager ankomst-advisering samt vores faktura i god tid inden ankomst. For at vi kan indfortolde godset til Skat er det også påkrævet at vi modtager handelsfakturaer på samtlige forsendelser, så godset bliver indfortoldet korrekt og vi undgår problemer med Skat. Når godset er klar til udlevering sender vi en udleveringsseddel, hvor afhentningsadressen fremgår. Denne udleveringsseddel skal medbringes, når godset afhentes, da der skal kvitteres for at alle de bestilte pakker er modtaget. Denne aftale skulle gerne gøre transport af reservedele til bilen nemt og billigt for medlemmer af Club Corvette Denmark og vi håber at I vil benytte den flittigt. Venlig hilsen Shipping.dk 8

9 Tank billigt og støt samtidig Club Corvette Denmark Du kan støtte Club Corvette Denmark, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

10 Træfkalender 2009 Diverse arrangementer og træf: Check også FDA s træfkalender på Dato Arrangement Kontakt Telefonnr./ til Bønnerup havnefest Niels Jørgen Pedersen til Bornholm Henrik Berg Udstilling ved Løkken Allan Gottlieb Madsen til Nordisk Corvette træf 2009 Per Pedersen til Træf på Ribehøj Carsten Kjær til Automania i Silkeborg Gerner Berlin Wils til Efterårsmønstring vest 2009 Allan Gottlieb Madsen CCD spontane møder: Tidspunkt Hvor Kontakt Telefonnr. Sjælland Første søndag hver måned i perioden april-sept. Spontane møder på café Jorden Rundt nær Danmarks Akvarium i Charlottenlund fra kl Herefter evt. samkørsel til Roskildes spontanmøde Benyt forum Første søndag hver måned i perioden maj-sept. Spontane møder på Roskilde Havn ved isboden fra kl ? Benyt forum Fyn Første søndag hver måned i perioden maj-sept. Spontane møder ved Skovsøen ved Fruens Bøge i Odense, fra kl ? Benyt forum Jylland Sidste søndag hver måned i perioden 27. marts - 30.okt. Spontane møder ved Kalø Slotskro kl Lene og Ulrik Sinding Onsdag i ulige uger fra 1/4-1/10 Spontane møder i Vejle ved rundkørslen på havnen kl Kurt T. H Sidste lørdag hver måned fra den 29/3 til den 27/9 Silkeborg - Vi mødes på parkeringspladsen imellem Kvickly og Shell i Østergade- krydset kl Benyt forum Hver torsdag kl.19:00 Hobro-Havn. Vi mødes ved den Blå Fisk - Ishuset-grillen Benyt forum Indsend dine træfoplysninger! Send os oplysninger om dit træf, mindst 4 uger før CCD Nyt udgivelsesdato, så inkluderer vi den på Træfkalenderen. Gå ind på for at indsende.

11 Nye medlemmer # Fornavn Efternavn Post # By Årg Michael Nielsen 4000 Roskilde Niels Larsen 2970 Hørsholm Henrik Kristiansen 9620 Ålestrup Lars Folkmann 8380 Trige Jacob Stumpe 4330 Hvalsø Peter Madsen 5800 Nyborg Vicki Torndal 2600 Glostrup Bent Andersen 9200 Aalborg SV Christian Mølck 2300 København S Hans Jørn Nielsen Fo-100 Torshavn Steen Sanvig 2670 Greve Claus Hansen DE Harrislee Per Christensen 8500 Grenå Ole Kalvig 4400 Kalundborg Per Knudsen 7480 Vildbjerg Lean Nielsen 4690 Haslev Kenneth Beierholm 9990 Skagen Jesper Larsen 4300 Holbæk Hans Jørgen Sørensen 7200 Grindsted Peter Back 8500 Grenå Johnny Christensen 7200 Grindsted Karl Ejnar Gustavsen 6430 Nordborg Jens Christian Nielsen 7480 Vildbjerg Martin Simonsen 1054 København K kristian Jensen 6100 Haderslev Jesper Harboe 6000 Kolding Leif Kristensen 8632 Lemming Søren Olesen 2730 Herlev 1971 Nyt fra medlemsinfo Tilgangen af nye medlemmer fortsætter stadig, dog i et meget moderat tempo! Medlemslisten indeholder september medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 10 i tredje kvartal. Dette skyldes at ca. 40 medlemmer er blevet slettet grundet kontingentrestance!!, samtidig har vi fået 28 nye medlemmer og 2 genindmeldelser. Husk hvis du vil have dine Corvettedata på medlemslisten, at meddele medlemsinfo hvis du køber en Corvette, eller udskifter din Corvette. Systemet kan pt. desværre kun indeholde 1 stk. Corvette pr. medlem. VIGTIGT. HVIS DER UD FOR DIT MEDLEMS# I MEDLEMSLI- STEN STÅR ET 0 VED BIL/ÅRG.BETYDER DET DU STÅR SOM PASSIVT MEDLEM. DET MEDFØRER BL. A. AT DU IKKE HAR STEMMERET VED GENERALFORSAMLINGEN!!!! Da der for en tid tilbage var problemer med oprettelse af bilinfo i databasen, kan dine bilinfo godt være oplyst ved indmeldelsen, men aldrig registreret. Du bedes derfor i egen interesse kontrollere dine bilinfo i medlemslisten. Oplysninger sendes til medlemsinfo. Venligst generelt, ved alle henvendelser, tilmeldinger, betalinger o. a.,oplys dit medlems#. Det gør livet lidt lettere for de der administrerer. Tak. HUSK at sende adresseændringer til medlemsinfo. Med vettehilsen Medlemsinfo Allan Gottlieb Madsen #

12 Fotos fra Ribehøj - indsendt af Marianne Hannesbo 12

13 Blandet guf - fra CCD forums billedearkiv 13

14 Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 14

15 YANKEE! Corvette rykker op i superbilernes liga med ZR1. Anders Richter kører fra to herrer, der ligner en tysk udgave af Starsky & Hutch på Autobahn men som viser sig at være civile pansere. Tid til det stooore smil, Anders earstangen ryger fra sjette til tredje. Det er myl dretid på Autobahn. Endelig et hul i trafikken. Jeg placerer speederen vandret. Ventilen i udstødningen åbner for fuld gab, og gasspjældet følger efter. Kraften er endeløs, ja, surrealistisk, og det lille headup-display kæmper for at følge med km/t. Det bliver ved, mens mine nakkemuskler er for svage til at modstå G-kræfterne. Jeg holder på. Speedometeret viser 280 km/t, Corvetten ligger klippefast og suger sig hårdere og hårdere til asfalten. Jeg tager det lange lys i brug for at signalere til den sølvgrå Audi A6 en kilometer forude, at her kommer jeg, så træk ind! Det mislykkes. Han er urokkelig, og først efter at jeg aktiverer de fire keramiske Brembo-skiver og næsten laver hans sedan om til en hatchback, vælger han at give plads, men det er for sent. Trafikken er tæt, og Corvetten lægger sig til hvile i sjette gear igen. SELV OM ZR1 LIGNER en Corvette, er den helt sin egen. Chassiset i aluminium og titanium er lånt fra den barske Z06-udgave, men så stopper lighederne også. Læg mærke til kølerhjelmen eller taget for den sags skyld. På afstand ligner det en dårlig sort baggårdslakering, men kommer du tæt på, er det tydeligt, hvordan de fine kulfibertråde træder frem. Kom ned på hug, og kig ind gennem de enorme fælge. Der finder du de keramiske bremser, der på forhjulene har samme skiver og calipre fra Brembo som på Ferraris FXX-baneracer. Bagpå har de nøjedes med dem fra en Enzo Ferrari, men de tager også godt ved. Det kræver kun 32,2 meter at bremse fra km/t KM/T KLARES I FØRSTE GEAR og tager kun en smule over tre sekunder. Forudsat, at du kan få greb i asfalten. Tør du blive ved, rammer du 200 km/t cirka seks sekunder senere. De præstationer kræver et kraftværk ud over det sædvanlige, og det har ZR1. Men tro ikke, at den er kompliceret som en Ferrari. Nej, GM s ingeniører har holdt fast i en gammel familieopskrift fra Det betyder 16 ventiler, centralt placeret knastaksel og stødstænger. Mærkeligt, når man tænker over, at den originale ZR1, som vi kører på side 68, var langt mere avanceret. Da jeg spørger en af ingeniørerne, svarer han lavmælt, at det handlede om surprise! penge. Det var langt billigere at bygge videre på erfaringerne fra Z06. Men igen, Porsche Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 15

16 kørte med luftkøling indtil 996 eren, og de kom da rimelig langt. Hvilket man også er hos GM, for det her er den hurtigste bil, de nogensinde har produceret. ALT ER REVIDERET. De smedede stempler er anderledes udformet og forstærket, så de kan tåle den ekstreme eksplosion, som sker i forbrændingskammeret, når brændstofblandingen bliver sparket ind med venlige hilsner fra kompressoren. Med Z06 endte GM på grænsen for, hvad motoren kan klare uden brug af ekstra hjælpemidler. Havde de presset den mere, ville den blive upålidelig, og når fabrikken giver en garanti på motoren, der siger fem år eller km, er der ikke råd til fejltagelser. Derfor har de nedjusteret blokken til 6,2 liter og monteret små dyser under stemplerne til at overrisle dem med olie for ekstra køling. Tørsumpsmøringssystemet fra Z06 er bibeholdt, men revideret, så napper du et hårnålesving med 150 km/t, smører olien stadig de ædlere dele. Den nye kompressor fra Eaton har et volumen på 2,3 liter i sig selv, og når skovlhjulene snurrer med omdrejninger, æder den 80 hestekræfter fra krumtappen. Heldigvis giver den mere end rigeligt igen. Alene udviklingen af motoren tog tre år, og som afslutning monterede de den i en testbænk, gav den fuld gas, slukkede lyset og gik hjem. Først 100 timer senere vendte de tilbage, og den trådte ikke skævt en eneste gang. I DE SMÅ SYDTYSKE LANDSBYER kræver det ikke Terminator-kræfter at betjene koblingen. Tremec-gearkassen går dejligt let, og så længe du holder den i lave omdrejninger, er udstødningen lukket, så kun få decibel slipper ud. Det eneste, du egentlig tænker over, er bredden. Hver gang du møder en anden bil, er det med en klump i halsen. En forskærm i kulfiber koster en formue. Drejningsmomentet er så ekstremt, at du faktisk aldrig behøver at skifte gear, du kan sagtens starte den i tredje. Men så, når Kompressoren har et volumen på 2,3 liter Dækkene er Michelin Sport med 285 mm/19 for og 335/20 bag Kompressoren er af Roots-typen og er boltet direkte på aluminiumsblokken. Den er konstrueret til at yde ekstra luft mellem og o/min byskiltet får en stor, fed streg over sig, forvandler ZR1 eren sig til en hotrod, og med et brøl, der kan få en brun bjørn til at krybe i for tidligt vinterhi af bare frygt, sætter den af. Landevejene er tomme, og jeg klikker undervognen i Sport. Ved det første skarpe sving gør jeg mit hoved klar til, at de 638 hypper vil sende røven på afveje. Hårdt på bremsen, ind i svinget, mere gas, mere gas og den griber bare mere og mere. Godt nok er undervognen bygget op med bladfjedre, men det er langt mere avanceret, end det lyder. Fjedrene går på tværs og er i kompositmaterialer, mens dæmpernes olie er fyldt med små metalpartikler. Det gør, at man ved at sende strøm igennem kan ændre viskositeten op til 500 gange i sekundet, noget bilen gør helt automatisk. De 335 mm store Michelin Pilot Sport holder ufatteligt godt fast i underlaget, og du kan nå svinghastigheder, så den lille G-måler næsten ikke kan følge med. Grunden til det er dels, at den europæiske version er anderledes afstemt end den amerikanske, og dels at ingeniørerne bag virkelig har lagt kræfterne i det her projekt. For det er ikke nok at skabe en hurtig bil i dag, den skal også kunne magte Nürburgring. Med Jan Magnussen bag rattet tager en runde kun 7:22,4 minutter. På den nu tæt trafikerede Autobahn er et topfartseventyr udelukket. Tanken er også tom, og den næste Shell er i sigte. Stolene støtter formidabelt. Fås som ekstraudstyr i størrelse XXL Topfart nås i 6. gear i modsætning til i Z06, hvor det er et overgear Den elektronisk styrede undervogn kan indstilles i tre trin Rødt felt ved o/min, speedometeret går til 330 km/t Formidable sportsstole, lille fed knort af en gearstang, et tykt rat og tre pedaler. Læderet fås i fire farver Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 16

17 Nyhed i forhold til Z06: Diskret, men effektiv vinge i kulfiber Håndbygget udstødningssystem i aluminium og titanium ZR1 kendes på polycarbonat-vinduet, der dækker over kompressoren Motor V8, cm³, 16V, kompressor Ydelse 647 hk ved o/min 819 Nm ved o/min km/t 3,6 sek. Topfart 330 km/t Forbrug EU-miks 6,7 km/l Årlige afgifter kr. Mål (L/B/H) 446/193/125 cm Vægt/last 1.520/235 kg Bagagerum 634 liter Dæk for/bag 285/30ZR19-335/25ZR20 Pris ca kr. Hurtig som en Enzo, men komfortabel, rummelig, omgængelig og brugbar og til en sjettedel af prisen. Går i historiebøgerne som en af Corvette s ypperligste På vej derind bemærker jeg Audi en, som prøvede at følge med. Jeg parkerer, han parkerer. Jeg bliver siddende, de stiger ud. Som var det en dokumentar om DDR s tøj stil, retter de ryggen og trækker op i bukserne. Matchende comboysæt, en guldørering i det ene øre og dårligt klippede skægstubbe. De ligner en tysk parodi på Starsky and Hutch, og det er lige præcis, hvad de er. Op ad sideruden klasker de deres skilte, som er smagfuldt pakket ind i imiteret læder. Polizei! Fuck! Var det nu alligevel en god idé med det lange lys og de grove håndtegn? Mit tyske rækker til at forstå, at de vil se alle papirer på bilen, men også pas, kørekort og hvad jeg ellers kan fremvise. De ser ikke glade ud, og jeg prøver på gebrokkent tysk at bryde stemningen: Wir sind Dänische Motorjournalisten, schnell Auto, fahren gerade aus, ja? Men ak, den forstår de ikke helt, og det gør jeg ærligt talt heller ikke. Tanken om at blive sendt i en tysk gabestok eller arbejdslejr synes meget tæt på. Starsky kommer tilbage fra Audi en og stikker mig mine papirer. Et smil dukker op på deres læber, da de spørger: Was kostet es, und ist es schnell? Mit blege ansigt får farve igen. Jeg smiler, mens vi prøver at forstå hinanden, og inden længe vinker vi farvel til symfonien af en ZR1 med åbne spjæld. ZR1 BESTOD DET obligatoriske rutinetjek af politiet, som bare lige ville sparke lidt dæk. Og at den er lige så hurtig som Ferrari 599 GTB og Lamborghini Murciélago SV, men koster det halve, er bare et ekstra plus. Corvette, velkommen i superligaen. Nej, der var ikke noget 2-tal på skiltet med 80 km/t. Are you listening, boy? Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 17

18 En Corvette fra So what? Jo, nœr modelbetegnelsen er ZR1, er det lige pludselig noget specielt. Anders Richter leger Steve Sanders fra Beverly Hills for en dag Hvem sagde, at amerikanerne ikke kan lave andet end dårlige biler? Hvem sagde, at deres biler kun kan køre ligeud og er lige så inspirerende som en Skoda Favorit at køre om hjørner med? Det gjorde jeg, og jeg trækker det hele tilbage igen. Jeg har set lyset i form af en 19 år gammel Corvette. Men den er heller ikke normal. På ingen måde normal. To bogstaver og ét tal adskiller den fra flokken. ZR1. Den klassiske Corvette-silhuet er den samme, men ZR1 har en bredere og anderledes bagende, andre døre, 315 mm brede baghjul, elektronisk undervogn og sidst, men ikke mindst, en særlig V8 er i aluminium. På med dine Ray-Bans og lad os komme af sted. JEG SÆTTER DEN HÅBLØST lille, tynde nøgle i tændingen, drejer, og V8 eren springer surt i gang, som havde den sovet i 10 år. Det har den faktisk også, for testbilen har ikke engang rundet km. Faktisk står tælleren på km, så der skal passes på ikke at smide med bagenden i dag. Yeah, right. Gearstangen ryger i første med en overraskende uamerikansk præcision. Speederen bliver masseret, mens jeg undrer mig over den hurtige respons. Jeg bliver nødt til at gøre det. Quartermilen er linet op. Jeg forestiller mig de røde lamper slukke, mens mit tunnelsyn kun fokuserer på enden af den sorte asfalt. Jeg giver den kniven. Et vanvittig brøl banker på mine trommehinder, mens hjulene slipper, og skærmkasserne fyldes med røg. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at holde Corvetten på ret kurs, Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 18

19 Se og hør den aldrende Corvette folde sig ud på Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 19

20 FULD FART P. JEG UNDERTRYKKER MIN NERV SITET OG VENTER TIL SIDSTE JEBLIK MED AT BREMSE inden jeg skifter til andet, hvor det samme sker én gang til, mens bagenden danser. I tredje får den greb. Sådan lige. Det digitale speedometer skriver 176 km/t, mens stopuret viser 13,2 sekunder. Ikke dårligt for en standard, 18 år gammel amerikaner. De 13 ventilerede skiver stopper ekvipagen, mens V8 eren puster ud. I 1986 STOD EN FLOK GM-ingeniører foran en standard-corvette. Den kørte godt, mente de. Det var jo egentlig også dem selv, der havde lavet den. Men lige meget hvad de gjorde, kunne de ikke få den til at følge med en europæisk superbil. Over en hamburger fik de en idé. Hvis nu nogle af dem tog et fly til det der Europa, så kunne de måske få nogle ideer med hjem. Få dage senere bankede de på en primitiv trædør i den lille by Norfolk i England. Bag døren skete der ting, de aldrig havde drømt om. Hos Lotus Cars brugte de ikke stødstangsmotorer eller kun to ventiler pr. cylinder. Nej, overliggende knastaksler, fire ventiler per cylinder og en blok i aluminium var svaret på deres bønner. De tog flyveren hjem. Fortalte, hvad de havde set, men ingen forstod dem. Selv chefen for GM fattede ingenting. Fire ventiler pr. cylinder? Blok i aluminium? Men hvordan?. I stedet gik chefen i banken, hævede et større beløb og skyndte sig til Norfolk for at købe en del af butikken. Så kunne de jo få lov til at bygge den motor, som amerikanerne ikke helt forstod. De startede med et helt blankt papir. Det skulle være en V8 er, men alt andet blev lavet om. Korte stempler, 32 ventiler med overliggende knaster, blok og topstykker i aluminium, og som det sidste touch passede den direkte i motorrummet på en standard- Vette. Det hele blev koblet til en 6-trins manuel ZF-gearkasse, som snildt kunne klare kræfterne. Da Lotus var færdig med den nye motor, lagde de et stykke papir med i fragtkassen. Der stod noget meget vigtigt, som aldrig før havde krydset Atlanten, nemlig opskriften på, hvordan man får en bil til at runde et hjørne. Hurtigt. Amerikanerne må have kigget måbende på sedlen, som var det de forsvundne sider af Biblen. Resultatet er imponerende. Krængningsstabilisatorerne er lavet tykkere, hjulene bredere, og der er Bilstein-støddæmpere hele vejen rundt. Dæmperne kan justeres BETEGNELSEN ZR blev brugt første gang i 1971 omkring datidens Corvette Stingray. Man kunne få den i to udgaver: En ZR1 med en smallblock V8, der gav 330 SAE hk i den lette glasfiberbil. Eller en ZR2, som havde en bigblock motor med vanvittige 425 SAE hk. Begge motorer var koblet til en manuel gearkasse med øjenavnet Rock Crusher på grund af dens ligeskårne tandhjul. Chevrolet lavede også en specialudgave i to eksemplarer med navnet ZL1. Fabrikken påstod, at den kun havde 430 hk, men rygterne sagde godt 580 hk. En Corvette er normalt bedst, når det går lige ud, men ZR1 eren klarer også sving uden problemer Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 20

21 Motoren er udviklet af Lotus Cars og blev bygget hos Mercury Marine i Oklahoma. Herfra blev den transporteret til Corvette-fabrikken i Bowling Green, Kentucky Stolene er beklædt med fuldfed beige læder, justeres elektrisk og byder på fin støtte for lår og lænd. Bosemusik anlæg og aircon var standard Selective ride control og avancerede dæmpere fra Bilstein var også standard 6-trins manuel Borg Warner T6-gearkasse Undervognen indstilles via en knap i kabinen til Tour, Sport eller Performance elektronisk og er koblet til en lille drejeknap i kabinen, hvor du kan vælge tre programmer: Tour, Sport eller Performance. Derudover vælger bilen selv et af seks underprogrammer alt efter farten. JEG HOLDER STILLE og kigger ud ad forruden. Jeg har kørt på de lige veje hele dagen, men står nu med udsigten til et kringlet stykke nylagt asfalt. Jeg ved godt, at der er blevet gjort noget ekstra for svingegenskaberne i Corvette ZR1, men jeg er nu alligevel i tvivl. Jeg beder mit fadervor, gnider min lykkelighter i lommen og sætter bilen i Performance-mode. Knalder Corvette n i gear og sætter af. Fuld fart på. Jeg undertrykker min nervøsitet og venter til sidste øjeblik med at bremse. Nu! ABS en hjælper mig, før jeg kaster ZR1 eren ind i svinget. Jeg mærker, hvordan naturens kræfter prøver at slynge bagenden ud, men jeg holder den i skak med speederen. Jeg slynger den ind i det næste sving med endnu højere fart. Jeg fortsætter, og det gør bilen også. Som om den er fast besluttet på at overbevise mig, danser den igennem de kringlede sving. Jeg er overbevist. Stolt hjælper Corvette n mig igennem udfordringen. Den vrikker lidt med halen, men ikke noget voldsomt, det er nok bare for at blære sig. Et byskilt sætter en stopper for begivenhederne, og i stedet bliver bilen måbende inspiceret af en hel flok skolebørn, der peger og tror, at selveste Steve Sanders fra tv-serien Beverly Hills er kommet til byen. TILBAGE PÅ MOTORVEJEN sætter jeg den tilbage i sjette og pludrer af sted med omdrejninger ved 130 km/t. Der får jeg ro til at tænke over ZR1 eren. Jeg ved godt, at den er bygget i USA, men der er intet amerikansk over den. Motoren snurrer lystigt op til omdrejninger, og de 380 okser er mere end villige til at dele ud af deres kræfter. Og den kan dreje. En 19 år gammel amerikansk bil, der kan dreje. Jeg troede ikke på det før i dag. Men jeg bøjer mig i støvet og spiser min gamle hat. De slipseklædte folk i deres firmabiler drejer nakken af led, mens jeg suser forbi dem. Jeg ved, hvad de tænker: Gid det var mig. For selv om udseendet er lidt kikset, er det alligevel tiltrækkende. Den lange spidse front, der afsluttes med de aflange positionslys. Den klassiske bagende med de fire lygter. Baghjulene der er bredere end på den nyeste Ferrari 599. Kabinen, der ligner noget fra en rumfærge fra 60 erne med alle dens knapper og dippedutter. Ja, der er sågar en lille ekstra nøgle, man kan fjerne fra bilen og dermed skrue effekten ned fra 380 til 200 hk, hvis nu sønnike skal låne den. Det digitale speedometer, der slet ikke kan følge med under en acceleration. Alle de små detaljer er sjove og dét, der gør en 90 er- Corvette speciel. Motoren og køreoplevelsen er dét, der gør en ZR1 unik. Hjulene spinner en sidste gang, da jeg rammer gruset. Jeg slukker motoren og lader den gamle yankie sove videre. Afleverer nøglerne og tøffer hjemad. Dengang i 1990 kostede en Corvette dollars. Satte du flueben ved optionen ZR1, blev der lagt dollars oveni. Prisen i Danmark i 1988 var 1,2 mio. kr., og resultatet er, at kun få biler blev solgt. Men i dag giver Corvette n superbilseffekt til lavpris regn med ca kr. på danske plader. Inderst inde hungrer jeg efter den bil, dens lyd, det kiksede udseende og de brede baghjul. De amerikanske proportioner blandet med den europæiske tekniske kunnen giver en bil i særklasse. Og så er det endda næsten tyve år siden, den blev bygget. Imponerende. ZR1 er en amerikansk guldklump, og det kan jeg li. Motor V8, cm³, 32V Ydelse 380 hk ved o/min 502 Nm ved o/min km/t 5,0 sek. Topfart 290 km/t Produktion stk. fra Mål (L/B/H) 451/188/119 cm Egenvægt kg Bagagerum 200 liter Dæk for/bag 275/40ZR17-315/35ZR17 Nypris ,2 mio. kr. Pris i dag ca kr. En bastard mellem den brovtende 80 er-vette og en lille Lotus er som et uægte barn af Jønke og Dyvia Das. Svært charmerende, hvis du udviser passende respekt Bragt med særlig tilladelse fra Bilmagasinet - 21

22 Efterårsmønstring Vest 2009 Startdato: Slutdato: Kontakt navn: Allan Gottlieb Madsen Tel / Kontakt Træffet bliver holdt i Skovhuset, Hjardalvej 33, 7700 Thisted samme sted som i Indkvartering er i 4-mands værelser med køjesenge, der er endvidere 1 hems pr. værelse, til de der tør. Man skal selv medbringe dyne, pude og lagen eller sovepose. Da der er et begrænset antal sovepladser, og til dels også spisepladser, vil tilmelding være efter først til mølle princip. Foreløbigt program: Fredag d. 25 Kl. 16:00-17:00 Ankomst Kl. 17:00 19:00 Serveres der smørrebrød/håndmadder. Kl. 19:15 Busafgang til Thisted Bryghus. Kl. 19:30 Rundvisning på Thisted Bryghus med efterfølgende smagsprøver på diverse produkter. Kl. 22:00 Retur i bus til Skovhuset KL. 22:30 -?? Natmad til de sultne. Lørdag d. 26 KL. 07:30 Morgenmad Kl. 09:00-09:15 Start på dagens strabadser, der vil bestå af cruise, udstilling, frokost og endnu ikke fastlagte aktiviteter. Kl. ca. 17:00 Hjemkomst til Skovhuset Kl. 19:00 Middagen serveres Senere måske er der nogen der synger en (bamse) sang! Søndag d. 27 KL. 07:30 -? Morgenmad gribende afsked og tak for i år. Ovennævnte priser inkluderer alt undtagen Øl, Vin og Sodavand. Vin samt øl og vand fra Thisted Bryghus kan købes (man må også gerne selv medbringe). NB. Der har desværre ikke været tilstrækkelig tilslutning til F1 Gokartløb, så derfor bliver det ikke en del af programmet. Priser pr. Person Fre Søn kr. 575,- Fuldt program Fre Lør m/middag kr. 545,- Del 1. Lør Søn kr. 440,- Del 2. Betaling Betaling til Reg. nr Konto nr Senest d. 25/8. HUSK! Det er din indbetaling der er afgørende for, om du er tilmeldt. Mvh Thistedgruppen Eva og Heine Lone og Kim Jonna og Allan 22

23 Dampmaskinen på skinner Artikel: Bent Lykkemark #721 Jeg vil så gerne skrue bil, men jeg bliver nok aldrig rigtig nogen ørn til det. end tæer, men med et godt kajetøj så klarer man sig som regel. Ligesom alle andre har jeg jo også indkøbt forskellige bukke og donkrafte til at løfte bilen op i en højde hvor man kan komme til at rode med undervognsmekanikken, når det er en bigblock så er dette begreb udvidet. Det er meget muligt, at disse bukke af Kinesisk eller lignende herkomst bærer et klistermærke, hvorpå der står, at de er godkendt til at bære rundetårn, jeg føler mig bare ikke tryg ved at ligge nede under dem. Når jeg ikke gør det, jamen så får man bare ikke så meget lyst til at rode med bil. I USA havde jeg set man kunne få noget der hed en KWIKLIFT, og det var et rampe system der var udført i stålplade, det var lige det jeg ville have, bortset fra at det vejede 130 kg og ville komme op over de ti tusind kroner før de ramte Falster. Internettet er jo en uvurderlig partner når man skal lede efter ting. Jeg pløjede målrettet på engelske motorklubbers fora og pludselig var den der MEDLEMS- ARTIKEL Det var jo lige den dims jeg havde ledt efter, og så i aluminium, der ikke vejer nogetsomhelst, og kan smides op på et par stigeholdere når de ikke er i brug. Her er en prøveopstilling, blot for artiklens skyld. Der skal kæles lidt mere for opstillingen og så bestilles en bakke der skal monteres mellem ramperne således at der kan stilles et par bukke under forenden såfremt begge forhjul pilles af på en gang. Så noget skulle der ske. En lift af den ene eller den anden slags ville jo være det optimale, problemet er bare at de fysiske rammer ikke giver mulighed for dette, og en sakselift nok heller ikke var det jeg ville have. 23

24 i kabinen uden at skulle ligge i mærkelige stillinger synes jeg er rigtig godt. Skulle andre være interesseret i at anskaffe sig sådan en tingest, så har jeg forhandlet det sådan at når man meddeler at man er fra Club-Corvette Denmark får man 10% på listeprisen på hjemmesiden, pengene overfører man på forhånd, dette gjorde jeg via Pay-Pal. Fragten beløb sig til 90 engelske pund. Lykkemark Såfremt baghjulene pilles af stilles bukkene på rampen, og kan fastgøres ved at bolte dem fast. Uanset kommer bilen ikke længere ned end ramperne. Det føles rigtig godt at rulle nedenunder bilen nu, og istedet for at man lægger tingene og værktøjet på gulvet og derefter kører rundt i dem, lægger man det på rampen, hvor man også anbringer sit ekstra lys. man kan åbne dørene og arbejde "Out of the mist - your dreams come true", 427cu. 390HK, match #, 327cu. Man. match #, 350cu. Aut. match #, 454cu. Man miles, 350cu. Man. Survivor, 350cu. Auto. Sølv/rød Check out all of our cars for sale at Nye Corvette frontruder på lager: C1 model 2.900,- kr. C2 model 2.750,- kr. C3 model 2.650,- kr. Priser + moms, for klare ruder. Grøntonet, eller blå bånd + 150,- kr. 24

25 Privatejet værksted igennem mere end 30 år. Alt i renovering, reparation, synsklargøring ring m.m. Nu med GM Tech2 tester Jubilæumsvin 2009 I anledningen af vores 25 års jubilæum, har vi besluttet at lave vores egen vin. Den kan stadig købes og overskudet går direkte til foreningen. Vinen vil være til afhentning på Forårstræf og sommertræf, både øst og vest. Der vil dog være mulighed for selv, at afhente vinen ved henv. på Prisen for denne udsøgte vin, vil vær e. Pengene kan indbetales hos Fort Knox, vores kassemester Steffen på: reg. nr konto nr

26 Efterårstræf i Bjæverskov Sæt X i kalenderen den 26.september 2009 Startdato Slutdato / Kontakt navn Per Kristensen Kontakt Til jer alle Vi er nogle stykker, som synes, at det vil være hyggeligt med et lille efterårstræf (mønstring), hvor vi kan frem. Derfor afholder vi træf i Bjæverskov og omegn, lørdag den Vi mødes hos Edel og Per i Bjæverskov, hvor der på det store græsareal er god plads til både os og vores biler. I tilfælde af regn, er der mulighed for at parkerer bilerne i tørvejr. Dagens program: Vi starter med brunch hos Edel og Per kl Fra kl til udstiller vi på Køge Torv, hvor de der trænger, kan få sig en bid frokost. Efter et par spændende timer i Køge, kører vi til Møllebækkens Købmandsgård i Karslunde, hvor der serveres kaffe kage. Der kan efterfølgende handles i den gamle Købmandsgård. Herefter kører vi tilbage til Bjæverskov, hvor der tændes op i grillen til bøf og pølser. Der vil være fadøl og Corvette vin (for egen regning). Der er mulighed for at overnatte hos Edel og Per. I skal blot medbringe telt, campingvogn eller lign. Har man kun en luftmadras, kan man sove i laden. Der er toiletter og bad, til de overnattende. Deltagelse koster 100 kr. pr. person og tilmelding skal ske til Edel og Per på senest søndag den 13. september Husk at mærke betalingen Corvettetræf. Af praktiske hensyn, vil vi gerne vide om I bliver og overnatter.. Adressen til Edel og Per er Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (på GPS 4140 Borup). Vel mødt fra Edel og Per Dorte og Søren Bente og Christian Kl cruiser vi til Køge via de sydøstsjællandske veje Betaling skal ske på senest samme dato med oplysning om medlemsnr. og antal personer. 26

27 Dækimporten Dækimporten har har solgt solgt dæk dæk og og fælge fælge til til US US biler biler ii år. år. Vi Vi har har stort stort lager lager og og fragt fragt fra fra USA USA hver hver dag. dag. Aut Aut forhandler forhandler af af :: Centerline Centerline,, Weld Weld,, American American Racing Racing,, Akuza Akuza og og Boyd Boyd Coddington. Coddington kvartalsblad-sep-09.indd :07:46

28 Et udsnit af hvad web-shoppen kommer til at tilbyde. En webshops vanskelige start Artikel: Knud-Erik Riis #299 Efter en generalforsamling med valg til bestyrelsen, går der nogle tanker gennem hoved - hvad skal være mit speciale? Det endte med at vetteshoppen som kunne trænge til et løft, det skulle prøves, allerførst skulle der udtænkes en strategi for shoppen, men lige meget hvordan du ønsker det skal blive er det ikke altid at omgivelserne synes det samme. Efter offentliggørelse af hvem der overtog shoppen og de første ønskede at overtage shoppen. De der ønskede at overtage, ønskede til gengæld at få alle udgifter til telefon og benzin betalt, alt i alt omkring kr. 500,-/måned til telefon + benzin. Derefter tænker man på alle de der tager en bestyrelsespost i foreningen og de får ingenting for deres arbejde, så var det ikke løsning som bestyrelsen kunne gå ind for, men der var måske nogen udenfor bestyrelsen der syntes det var en god ide. Men tilbage til strategien for vetteshopen. Der skulle startes en webshop sådan at medlemmerne kunne købe ind på nettet - hurtigt og enkelt - bestilling og betaling sker den ene aften og 3 dage efter ligger varen hos medlemmet, ja det lyder nemt. Præsentation på de forskellige træf og samlinger. Det lyder nemt og hurtigt, men hvordan gik det? Januar: En snak med Henrik Berg som selv har en web-shop, omkring hvordan det skulle være og en aftale om at han skulle tage den første kontakt til David Arborg for programmering m.v. Februar: Restlageret fra den tidligere vetteshop foreslåes udbudt til dumpingpriser, dette blev forpurret af den øvrige bestyrelse, dog med et forslag om at udlodde restlageret til forskellige konkurrencer og lignende. Så tog jeg det roligt en tid, men man kan blive så irriteret af at gå og se på alle de ting som bare ligger og fylder op, uden noget formål. Marts: De første egne indkøb bliver foretaget nye t-shirt. Forresten web-shoppen David beder om et cvr nr. for at kunne starte en sådan - hvem søger sådan et og hvordan? April: David er i gang med at programmere. Der er forårsmønstring i vest og for første gang prøves et mindre salg fra bagagerummet af t-shirt, bagagerumscover og skærmcover - i alt blev der solgt for kr. 1875,- Maj: Web-shoppen klar til start, men der er stadig ikke noget cvr nr. Vetteshoppen bliver nu præsenteret på samlinger på Vejle Havn, og sortimentet bliver udvidet med enkelte nye ting. 28

29 Juni: Le manns skal opleves, og Corvette corvette-telte på Corvette Camp, det var nogle gode dage med højt humør og masser af solskin. Sommertræf på Sørup Herregård - vetteshoppen havde hele lageret også selvom der var en der mente, at det var kineser piss der blev solgt, ok jeg tror efterhånden at vi skal være glade for, at kineserne vil lave de ting de gør, men på verdenssamfundets vegne kan jeg godt have mine bekymringer på miljøets vegne. Lykkemark har overtaget ansøgning af cvr nr. Corvette Clubben s hjemmeside siden maj - men der mangles stadig et cvr nr. Vetteshoppen var med på Bornholm. Salget nåede op på kr ,-. August: Endelig et cvr nr. - og nu har David ferie i endnu 8 dage, men den skal nok køre inden udgangen af måneden. September: Nu er der næsten gået en måned lige meddelt at nu skal han bruge et PBS nr. før den kan installeres. NEJ NEJ hvad bliver det næste der kan forhindre at web-shoppen kommer op at stå inden generalforsamlingen i november? er jyder der forsøger at få noget op at køre, men det kan ikke være rigtig. Hvis web-shoppen havde været tilgængelig, ville salget alt andet lig have været større, bl.a. fordi det er nemmere at komme ud til alle medlemmer, og fordi det er nemmere og hurtigere at købe ind den vej og så er det ligegyldigt hvad tid på døgnet man bliver fristet. Salget på diverse små spontane træft ligger på et sted mellem kr og kr pr. gang ca hver 14. Dag. I øjeblikket afventer jeg det nye logo før der skal investeres igen. I det nye år forventer jeg at komme Juli: David meddeler at Web-shoppen har været klar til installation på Det er selvfølgelig frivillig arbejdskraft der ydes, men engang imellem tænker jeg er det fordi det Knud-Erik Riis Kasserer k/m søges til CCD! Vor kære kasserer Steffen Jung der har været vor betroede kassemester gennem den sidste halve snes år, ønsker ikke genvalg. Dette betyder post. Kasserer posten i CCD er ikke at sidestille med økonomidirektørposten i A.P.Møller. Der skal udsendes girokort til medlemsindbetaling af kontingent, der skal udstedes kvittering for modtagelse af sponsorstøtte, der skal udbetales tilskud til arrangementer osv. samt laves årsregnskab. Det vigtigste krav til det her job i klubben er: At du synes CCD er en dejlig klub, at den giver dig nogle gode timer, og du har lyst til at give lidt tilbage Hvis du er bankmand i det daglige, eller ansat på kontor f.ex i bogholderiet, så er det lige at gå til, der er ingen rumfartsteknologi involveret. Men du er også bestyrelsesmedlem og med til at præge klubben, og klubben fremtid. Det er med vilje jeg skriver k/m. Jeg synes, rent personligt at det ville være rart hvis en kvinde lagde billet ind på dette job. Det kunne jo evt være en livsledsager til et mandligt medlem? Men lad nu ikke kønnet være et problem, det vigtigste er at være ombord. Den normale undskyldning for ikke at ville deltage i bestyrelsesarbejde er tid. Den undskyldning er ikke rigtig gangbar i dette tilfælde. Lad mig høre fra nogen på: eller ring Lykkemark 29

30 Sommertur med Børkop Veteranmotorcykelklub Artikel: Steffen Jørgensen #596 Så blev det igen tid til den årlige tur sammen med gutterne fra Børkop Veteranmotorcykelklub. MEDLEMS- ARTIKEL BVK s formand har kørt en af sine gamle biler ud på gårdspladsen Vi mødtes som sædvanligt på havnen i Vejle og kørte af små snoede veje ud i naturen. Min Nabo viste vej på sin gamle Kawasaki 900, og der var lige en enkelt smutter, for pludselig endte vi ude på en nyhøstet mark, bare fordi der er forskel på at dreje til venstre- og til højre. der var en del ikke mindst de ældre herrer på motorcyklerne, der glemte at sikre sig, at der var en bil/motorcykel i bakspejlet, så da frontgruppen nåede til bestemmelsesstedet, manglede der tre fjerdedele af kortegen. Så måtte naboen ud og lede, og det lykkedes at Næstformanden er også sulten Anden del af arrangementet foregik hos BVK s formand, som ud over motorcykler også interesserer sig for gamle biler. Så der var nok at studere, da pølserne og kartoffelsalaten var spist, og snakken gik lystigt. Som sædvanligt en hyggelig aften, og det lader til, at der er stemning for at det skal gentages i

Dansk Triumph Automobil Klub

Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobilklubs bestyrelse: Formand: Morten Henningsen (420) morten@dtak.dk Frederikssund 47383806 Næstformand: Knud Hartmann (937) knud@dtak.dk Solbjerg 86929333

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel Gæt en dims! Forsiden: Billedet er taget på årets Ringe træf. På billedet ser vi Helle fra Ford Motor Company. Hun overrækker gaven til bil nr. 100. Det var Jesper Jakobsen. Han kører i en Escort Cabriolet

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. Spile Racing side 14. Imola 200 side 16. Forårstræning side 10. Raceinspiration Side 6. Radical Ducati. Unbrakos eventyr side 18

DUCATI EKSPRESSEN. Spile Racing side 14. Imola 200 side 16. Forårstræning side 10. Raceinspiration Side 6. Radical Ducati. Unbrakos eventyr side 18 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.94 APRIL 2012 FOTO JENS HØJMANN 2012 Raceinspiration Side 6 Radical Ducati side 8 Forårstræning side 10 Spile Racing side 14 Imola 200 side 16 Unbrakos eventyr side 18

Læs mere

FORZA DUCATI! Danmarks-premiere EKSPRESSEN TT ISLE OF BORNHOLM 2006 SIDE 20 DYNOJET HOS ITALIEN BIKE STORE SIDE 8

FORZA DUCATI! Danmarks-premiere EKSPRESSEN TT ISLE OF BORNHOLM 2006 SIDE 20 DYNOJET HOS ITALIEN BIKE STORE SIDE 8 Afsender: Webersvej 119 7500 Holstebro EKSPRESSEN MEDLEMSBLAD NR. 75 DECEMBER 2006 Danmarks-premiere Se den nye Superbike søndag den 17. december fra kl. 10-16. Vi hygger med julestue og byder på glögg

Læs mere

R O A D S T A R NR. 01 2011 ( 41 )

R O A D S T A R NR. 01 2011 ( 41 ) R O A D S T A R NR. 01 2011 ( 41 ) ROADSTAR Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 Marts 2011 - Side 1 af 28 Indhold i dette nummer Formanden har ordet Generalforsamling - Dagsorden - Regnskab - Noter

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S

Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 258 / JUNI 2008 INDHOLD 2006 Jaguar XK Cabriolet 4,2 ltr.

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 Redaktør: S. Jacobsen, wsj@mx5club.dk Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (36) Juli 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Dansk Elektrisk XF Sommers Veterane Museum 5 år MKII XKR med +500 hk R.I.P XJ6

Dansk Elektrisk XF Sommers Veterane Museum 5 år MKII XKR med +500 hk R.I.P XJ6 MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK ÅRGANG 34 #264 / JUNI 2009 Dansk Elektrisk XF Sommers Veterane Museum 5 år MKII XKR med +500 hk R.I.P XJ6 udgives af Jaguar Club of Denmark www.jaguarclub.dk

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Super Johns sejre Import fra USA MKII Skallebølle Autoværksted Teknisk Brevkasse

Super Johns sejre Import fra USA MKII Skallebølle Autoværksted Teknisk Brevkasse MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 263 / APRIL 2009 Super Johns sejre Import fra USA MKII Skallebølle Autoværksted Teknisk Brevkasse 1963 Jaguar MK II 6 cyl. Twin Cam motor 160 HK. Totalt

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (32) Juli 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (32) Juli 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 3 (32) Juli 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg.

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg. Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobilklubs bestyrelse: Formand: Morten Henningsen (420) morten@dtak.dk Frederikssund 47383806 Næstformand: Børge Ensted Jensen (653) Vejle 5865884 Kasserer:

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 3 / 2014 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2014) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. Mannehøj 207, 6600 Vejen 2088 8616

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

oasen Spar kr: 20.000 Fabriksny Freelander 1,8I van style på gule plader. Fra kr. 158.247, + moms kr. 31.254,-

oasen Spar kr: 20.000 Fabriksny Freelander 1,8I van style på gule plader. Fra kr. 158.247, + moms kr. 31.254,- Dansk Land-Rover Klub's medlemsblad 2 Redaktion Ansvarshavende og DTP Andreas Bekker Kirketerpvej 25 9541 Suldrup tlf. 98 38 71 29 fax. 70 25 19 76 @landrover-klub.dk Annoncer & økonomi Frimodt Petersen

Læs mere