-\\ \ j{i. i;; \"-, i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.."

Transkript

1 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, "

2 å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr cn tcmlsse rnocl trlcl-å åclclhavct, Det er Glanac'las sntrtklteste bjerghnclsklb og tlgft fru'r' hstorcn om rnullrcrnes svencsrn!{ Ancllhrsen, er soste Granaclas sclstc konge Boabcll trost eftel nccellaget +92 cla han hl-cle overgvet Alharnbra tl cle krstne gcnerobrerc Dct var sllltnngcn pa nraurelnes hclleclourme Splncn en clet var kke slutnngen p:r cleres hstore Dcr-r cl clcl gocl tcl tl at fortælle, rrcns rlen clc hoje gear lrbejder sg op acl stclle veje (nur clcr-r kkc turer mecl at lobc fa blstcr-r pl vej necl ger-r) Turcn gul gc'nnenr 55 kornmlrner og ulrndcr r,rc ruboprovnsen Alnrera Nan skal bruge tcl Alpujrrra Der cl meget et bftæle og enclnn lnele et sc cle f'oclgc calstlog mellcm vlcle bjerge Et ncrnt lar-rcl hlrl clet alclrg r,:rret len kont Lanjat6n l\ trr L,*\* f n lr l\ tl \ \\\-- \ L- Alpujarra-bergene er et af Andalusens dramatske scenerer Her er naturen og hstoren knyttet uløselgt sammen Tulens tbrste stop el Llnjatn ln'ol clct frr' cn gllnss sk'lcl lke er tlcn lokllc vn nrart bcstllel pl restlllrranten Ln be'r orn smelter':rnclct tl'l År-rcleluscns snehvce tec, cler' komurer pblcnclc ucl helnecle efter fltrcrngcn gennem klppelnes rgc mncller Lanjar6ns vancl sælges pa flaske hcle Spanen uren fbr ut fll frlclt uclbl'tte al clets terapelrtskc egenskabcr el clet noclvenclgt nrecl et længere opholcl selvc lanclsbl'en Her lbnece et af Splnens belomte kru'blcle cl<rlcrrc 6 og stcclct prælles staclg af Kurbadet Lanjør6n garnle clagcs llrksus, Kurbnclcts t'em klclel er gocle nrocl hr-el sn clurlgclonr tbrsll'cl cle lokllc clel ser uc s(nn or dc havcle afprovet clerl ulle Gcnncrnsnts-alcleren cr' hoj Nen clct knn nll ogsa sk-lcles at cle unlle el' fttet anclle stecler hen Affolknr-rlaen r2urllrer Alpr-rjarrl lge sa harclt son allc anclre luncloruraclcr Krgen drg er clet srært at fbrestlle sg at clc f'eclelgc lanclsrl,er erklærecle en supemrlgt krg og holclt cler-r stengcn tlc et halvt r Xlaurerrres sclstc clespeute forsog prr at generoblc cleres talrte al-arrclalr-rs lanclt stccl lene 56U-7, og Alpr,rjlrra va' centftllr'l fol oploret Det havce kke noget et gorc necl crkong Bollxll, clel kun holclt ud p:r stcclet et ar sa solgte han st ler-r tl sabel og Seplember ZOO6 Fc'r'- SOt*tStr* O,

3 Ankomst Cæster fra Målaga tager motorvejen SERRA NEVADA retnng mod Almera Kort før Motrl drejer de af mod Cranada På vejen Motrl-Cranada fndes frakørslen tl Lanjar6n, hvor den beskrvne rute starter Trevålez Turstkontorer Lanar6n: Vtlor eombff Louar de Andørax *q, Tlf rgva: Tf Fax E- mal Pampanera: Tlf Fax O E-mal Laujar de Andarax: Tlf o Fax Albufrol På Nettet wwwalpujarrascom (kun på spansk) wwwtu rsmodegranadaorg nando (det katolske kongepar) og drog tl Nordafrka med sn mere end betragtelge fonnue En arabsk klde vl vde, han gk fremmed klgstjeneste og blev dræbt under en af berbelnes endeløse stamrnefejder Forfatteren sætter ham et bdsk eftermæle: "Et eksempel tl skræk og advarsel denne konge som døde for et fremmed rge efter at han kke havde vovet at gve lvet fol st eget" Men ngen ved med skkerhed, hvad der blev Boabdls skæbne Hans spor forta- Amera Catell &føa nngen lla maurernes storhedstd er temmelg forfalden Over 6rgvas tage knejser de slanke n'llnge-tårne på "Nuestra Senora de la Expectac6n" Efter 5O0-tallets oprør genopbyggedes klken med stor luksus som syrnbol på krstendommens trumf pa oprørernes hjemstavn Som monumenter er hvelken borgen eller' krken r-u-rndværlge på turstens rute, men de er det bedste bjergene byder pa Senere på ruten lærel man, at de største seværdg- ber sg ørkenens sand, Efter 7492 benyttede de fleste rge maurere det katolske kongepars tlbud om at emgrere - transporten betalt - hvs de kke var tlfledse med de nye forhold Men de fattge emgrerede ngen steder, og de fangste af dem alle boede Alpujarra Her var der ngen værder som kunne realseres fol at fnansere starten på en ny tlværelse på den anden sde af havet 6tgva Orgva - rutens næste stop - er en rgtg by med købstadsrettgheder, efter at dronnng sabel gjorde den tl egnens hovedstad Nogle km uden for byen lgger borgen El Castllejo, som bevogter den garnle adgang tl dalen langs med Guadalfeo-floden Fæst- Modernteten er også på oej Alpujørrø Bestl flvblletter på wwwkr6nerejsdrdk døgnet rundt - året rundt V hjælper også gerne med hoteller og ferelejlgheder på oo soarvsrrn september 2oo6 U l/r<t*ol\re FEJ EF solkysten Rng på AO

4 forenede Spanen Der blev ucløvet et vst ples på dem fol at de skulle ornvende sg, men det ble',' r,rdovet så elskelgt af Grana- das ærkebskop Hernando de (dronnngens skrftefar), Talavera al muslmerne kaldte harn "de klstnes hellge skrftkloge" sn aldeldorn lær'te ær'kebskoppen arabsk for at komme kontakt med folket Altng fbr'øb rmelgt, bortset fra at arbej- det kke skred frem så hr-rrtgt som ønskelgt Kongeparlet sendte gråbroderen Francsco de Csneros tl hjælp En eflektv mand, del på en enkelt dag overkom at døbe Orgaø heder skjulel sg anonyme lanclsby-gyder 6rgva er mest nteressant pa gruncl af hpperne Det er vel den sdste by, hvor Folkevognsrugbrødet og 2 CV'en stadg fo- rekommel gadeblledet Nogle af dern er' så flotte, at de får lebl-ravernes tænder tl at øbe vand o'erflødgt at tlføje at ejeren så fald tlhører den ægte hppe-generaton, der elterhånden er blevet velhavende nok tl at køre veteranbl stedet for Bl'l\fl Den ægte hppe-generaton skal kke forveksles med en ny generaton af ægte hp- per Hrrndredevs af unge nordeuropæere har slået sg ned på denne l'omantske plet, hvor folk sges at komtne hnanden ved og leve af ægte kunsthåndværk begge tlfælde: Vog Dem for elterlgnnger Det første oprør Granada 492 Byen og landet sr-rmmede af utlfredshed Hovedstaden mstede beboere der udvandrede tl Nordafrka, men der ndvandrede også mange krstne fra \orclspanen En overgang var Granada Spanens største b nren de krstne rtl en tnnorret og sameksstensen 'ar aldlg nem Det katolske kongepar gjorde et ærlgt folsøg på at ntegrele maurerne clet nye 3000 malrrere Overflødgt at tlføje, der kke længere \rar tale om frvllge omvendelser 500 brøcl maurernes f'ørste opr'ør ud Alpujarra mltær henseende var der alclrg fale på færcle, men bageftern'ar det slut med overtalelses-poltkken 02 fk maurerne det samme valg som jøderne havde fået t år tdlgere: enten dåb eller landsfbr'vsnng Jødelne, som blev Spanen, ntegrelede sg uden andre ploblemer end dem, nkvstonen var årsag tl med sn overdrevne ndkærhed Dermod fandt de tvangsomvendte maurere (som v fra dette øjeblk bør omtale med den hstorske betegnelse morscoer) sg aldlg tl rette det nye samfr,rnd Barranco de Poquera Fra 6rgva kryber vejen for alvor op bjer gene hvor terrænet synes skabt tl guerlla- klg (Udover fattgdomrnen var del andre September ZOOO sor-rvsrrn +S

5 * ' *-" y t:;"å),,';-*,, '\ *'' *rff*,' gnnclc tl :t ulol,trccc-e llltrr 5L:le(u \lnuj:llllr ) l:tllllco clc )oclte :r cl tlr'3lo;trt-rt r:l 'r:tt tt:lt ttll )rrl ct lllt urr l,'rolr r u :rclun :Lt :ulot:r' toltr tr't:- r url l)\ (le! :lr u'rcc p:lltle nrocl :tqtt:tgclen Ot e ls lqe :ltl:ltr'rte ):rrrtrllrerllt lllllrrrr oq (-lnle!,:t og (l(r lrje lq,:r-rrnc grtttr t tj :or lrtj-nclrl r r: rr<lt tr-tr:lnrlrrtlcn a \ll 'Lrr'cu Lrron lrlttner' : lcnrlrlt er rortt cle 'lottt::tc llnclhotc cltn 'ol 'LL:e lllttu' )et e 'le ce lllrg:te stctl )e l)lt eqrrclr (f ct f:nqe tr(lru o\er'rrnu:nlrlgbecler lr llrrrrr ce llle rrrjclejur' '^tr" - ":]:#;c,# ': :",:: lrrtllclrt' ltqlg:r'lurnrcl nrccl \llr-j:lr'- rs tr':rcltonele rlnch llrl: tlt'ple c:q rl cjrn rllu rr r'r:ll Lrrll :tt lllnq nte llcnt \o e r e n r-tlslttr ct sr le,''j r Vlln Turslcn Bultdu llur" l;rr 'r5l )Lutlt qgur r-9 nrt-el: tojtle o\ ul r\ et hr ol llttlt cr' lrqc ;lrr'r':t s: un sollt can cr' r nt] Oq )ull\e ll(]e or lqt :tqqer nrrrrr c:lllqt lol rttltr'le tl J Cuplclrr stxrtcr \ cjtn t \l-rlhuccn )en ujcrl!l'ull cllur') l-l:l lllllrl l:ttcle llcll t ur ;)orlr'rtrr oq )tt\lllte tll ocl )e r' 'r t, \ t :,,)')\lrr,'-\::lr,)l- tl' srll rl;t:gtr:gtrt u tlu'r utt cl'srl:ttlr tlrl' \:Lrur' lrrll' cl:rqcn ll qclrqrrlc lllrl't tt't:ltt rlcrr lrelcrtt Problemerne vokser c\l):lr- {ogrrs ht\u\:lcllc lrr'otlrl lulrurl ltrrtller:rr'bejcler Og t;tprer' - for'-* og s(l\t tt)- ltc (:lllo: ru,,lrcu r e(lrrt, G;-lrt:Lcl:L ttttl::ttt lttl l<rrlol og rlct \ :lf L:cLe l)ltltc lrr' l!rqen lr \r)llnclr l je 'tt ltl (lu l\ s\-'orrel:lc lqc og lcren ll llllc cc rtt e lollrrt- ndend ørs persenner, rullegardner & markser vnduer & brusebadsskærme tlyggenet tl core og Se uost llngen vores Suoerstore Færdge gardner,!tard nslænger Sommertlbud: 0"" rabat pa færdge gardnet Grats overslag r drt hjem eler konlor S RT Tlf Fax reecarsdk wwwtaxfreecarsdk 6 SOLKYSTEN Srrtr nbr; 200r- D&,PlnW Tel:

6 l:: Ptres-området er ørktektonsk det mest spændende Alpujørrø er hnsdes havet d ; ltr ff s l H N ff m $ sm *F t # ff H H An'ngen af cle katolske kongels lvsværk o-"en ejccle tlmed at gøre byen tl Spanens hovedstad Carlos' bryllupsrejse med sabel af Portugal gk tl Granada, ln'or paffet opholdt sg seks n-raneder af 526 Nen dronnngen skræmtes al et jordskælv og det ene med det andet Carlos genså aldrg sne drømmes by nden den fbrhastede afrejse nåede han at godkencle projekterne om byens unverstet og paladset Alhambla, der bærer hans navn løbet af hoffets korte ophold trængte den lyse renæssance-and ncl Granaclas gyder Men den trængte kke nd morscoerne Callos blev klal over, at Granada kke hang sammen med resten af rget Efter forløbet af et kvart århr"rndrede holclt morscoerne fast ved deres sprog, skkke og klædedragt det hemmelge holdt de også fast vecl clen gamle og forbudte relgon De r-ar en stat staten, og en fjendtlg stat Det var s:rrlg tydelgt guerllalandet Al- pnjalra Her samarbejdecle morscoerne tylkske og nordafkanske pratel der plyndrecle kystens krstne landsbyer Carlos sammenkaldte en kommsson der barslede lned en r:rkke meget skrappe fbrholdsleglel Bagefter tør,ede han altd rned at føre dem ud lvet Det skete fbrst fre arer senere under sonnen Felpe n-recl EDrl! EDT Få dansk =ry) dft? tv + astra for kun monterng :: og nstallerng -- -PTAVBOYrV nkl 3 års garant WestSat - v er specalster dansk TV på Solkysten Mandag -ørdag9-74 Tel: Fax: \v\ r\,\rwestsatnct - emal: September ZOOO SOt*tSrr* ot

7 De karakterstske fløde tøge på Alpujørras huse (Foto: Patronato de Tursmo le Grønøda) Ptres Ved ankomsten tl Ptres møclel man lol al'or Alpujarras typske arktektr,u', der aclskller sg f'a alt andet Andalusen Forst af alt bemærker nan cle flade tage Området har kke ler af god kvaltet så stedet for tagsten brugel man den lokale skfer, der mon- teres oven på en ramne af kastanetr'æ Oven på skferen gger et vandskyende lag af "launa", en natur'lgt forekommende gralsall Ptres rummer gode eksempler, men clet omkrng Ptres fnder møn stadg morscoemes uforfalskede mlj ø de små løndsbyer er enclnrr beclre at lecle eftel afkørslen tl en af de srnå landsbyer nærheden - nogle al clem så små, at de kke var umagen værd at tage rned på lanclkortet Her ser man næsten uden ændlnger' hvordan rnorscoerne boede Deles små med nrøje anlagte køkkenhaver vendel ud mod de vlde bjerge nden for' haverne klyngel husene sg sammen bredden og højden Op ac bjergskrånngelne tjener halvclelen af taget det nederste hus sont gr"rlv det følgende kke tllredse hermed har beboerne også bygget husene sammen hen over de smalle gyder' På den nåde slog cle to fluer med et smæk Foloven vandt de et ekstra værelse eller en teffasse, og forneclen et skyggefr,rlclt rum af halvoffentlg karakter, hvor det var bel-ragelgt at møcles med naboelne pa de dr'ønende -rede somrnerclage 960'ernes Eulopa ekspelmenterede nran meget rned storfanlen Her havde man allerede ført deen ud lvet, for clet var kke tlfælclgt, l-rvem cler boede nabo tl hvem Selv de allern-rnclste landsbyer er opdelt f-lere bydele, der lgger klart adsklt af køkkenhavelne nd mellern Hver storfamlle eller klan f-orte sn egen tlværelse flålrdt mod hårdt Fre årter senere beslr-rttede Felpe at gøre alvor af laclerens tn-lsler Der er sagt og skrevet meget om denne konges ntolerance, men nutdge kltkere glernmer ofte orllf-anget af molscoernes sanarbejcle med de muslmske prater Alpujan'a var et af de områdel, der blev hårdest straffet 558 gk 4000 prater tl angreb på Berja 560 lande os sot""tta* september 2006 de en flåde ved Castell cle Ferro og bortforte alle ndbyggerne landsbyen Notåez t en g'un skæbne på den anden sde af havet 565 kor"n p aterne tl Cådar på et togt efter den lattge egns mest r'ærdfulde bytte: krstne slarer janual 567 havde Felpe fhet nok og sarnarbelde med nkvstonen Carlos' f'ør'te gamle forl-roldslegler ucl l'n'et Morscoerne fk plgt tl at lære spansk lobet af tre år, hvorefter arabsk kke en- gang måtte tales hjemmet Den maurske klædedragt blev forbuclt Rtr,raler' danse og sange fra maurefden anbragtes uden undtagelse pr den solte lstc Selr' orn meget af det kke havcle clen fjerneste forbndelse med Nr-rharneds tro, havcle nkvstonen skkert ret, at de gamle skkke var med tl at f'astl-rolde folk den gamle tro Og det egentlge problem var dette mecl troen Morscoerne blev pålagt at lade hoveddøren stå åben på hellgdage, undel brylluppel og vecl andre særlge begvenheder På den måde var det nemt at kaste et blk nd stuen for at kontrollere om der foregk noget suspekt På dette tdspr,rnkt lstoren var Granada by genbefblket nred mange gamrnelkrstne fa \orclspanen, uden at gler"nme cle nykrstne morscoer, hvs omvenclelse var oprgtg Men Alpujarras solerecle bjerge var de cncste ndkære troen to ellel tre garnmelkrstne lamler cle srna landsbyer' På myn- dghedernes vegne stak cle næsen alt, mens naboerne søgte at holde dem uden fol alt Man kan nemt folestlle sg stuatonen under en spadseretul de stejle gyder

8 tl at betale med deres egne marfyl'er Det skonnes at 3000 cvle - mange af dern kvncler og born - måtte lade lvet pa begge sder, da alers og år'hundreders gammelt had lk lrt aflob Dertl kom soldatelnes tab, som var mange gange støre Oprøret bredte sg tl Almera øst og Rondabjergene vest Altd blergene Aben Humeya råbte om hjælp over havet, og tros- Nordafrka og Tyrket sad kke opfordrngen overhørg Stuatonen \rar en ovelgang al'orlg Spanen \rar trllet al en ny mr-rslmsk nvason som 7, ndtl det lællelne lykkedes en flåde af galejer at spærre havet Felpes halvbror Juan af Østrg slog omsder oprøret ned Straks efter drog han over spclsen for en krsten flåde og besejrecle tyrkerne det store søslag 'n'ed Lepanto 57 Det lettede pl'esset på søsden T lands ble, overlevende morscoer udvst af Andalr,rsen tl Nordspanen, hvor de kke så nernt blev frstet af prater Et århundrede senere udvstes efterkommerne helt af Spanen havet Ttev lez Det mennesketomme Alpujara blev befol- ket med gammelkrstne fra \orclspanen Deles efterkomnere bebor landet clag Er' nogen n'vl om afstamnngen, kan de blot kaste et blk cle lokales kalender' hvor en af de rgtgste lokale fester er svneslagtnngen Spønens højest belggende landsby Treadlez drejer alt sg om sknker Brutal krg modsætnng tl 500 val clet alvor vecl afsvolet sn krstne tlo og ændret st krstne navn tl Aben llumeya Fra stalten,'ar det en opga\e for folk cler var barske som klpperne hvol cle boeclc Alpujallas rebelel kunne kke overtale morscoerne Grenada by tl at tage del oprøret Nen flele af Alpujaras byer tofere"sorte" Farax alle cle Aben Humeyas genelal over t år der bar et krstent na\n, tl clode denne lejlghecl Nlorscoen Fernando de Vålor lod sg uclråbe tl konge eftel at have tonen en krg, hvor morscoerne snart kom med deres ntrne mljo Præsten har også følt sg ensom clen fuldte krkc Hvad folegk der sognebørne- nes hoveder rlens cle lynecle tl præclke- nen? de sdste dage af 567 brøcl oprølet r-rcl Farar' - Rng og over'flødge br-utaltet anslog ger X,len folst og fremmest er det umulgt kke at bemærke sknkelne, der hænger tæt og glnsende o\rer gæsternes hoveder byens restauranter Efter morgenmad, frokost og mddag med sknke købel folk også en sknke med hjen Det er s\'æf at tro, del el plads tl så rttangc svn pa egnens gronnc men 5ma og ndeklemte landblug, og det el der nn heller kke Sknkerne rnporteres h'a hele clet o Resdenca Teståmenter NE nr Alle former 'ret Trer'6lez er berømt hele Spanen lor sne lr,rfttørrede grsesknker, På landkortet ser man, hvorclan vejen tl Trer' lez er en lang tentakel op bjergene, hvor Spanens højest belggende lanclsby lgger for enden af clen sdste clal Der er et herlgt mnklma omklng en llle flod hvor byens anden gastronomske specaltet - bjergørreden - sprn- r lnkasso for jurdske spørgsmå hls på os! Vores telefontd er fra 9-7 mandag tl fredag Javer Qarcd Le6n, Lonne ansen Chr st Javter Garca Leon CA Måaga 600 a&tofult Avda Alcalde Clemente D[az Ruz, 4 Pueblo Lopez Fuengrola (vejen fra centrum mod Mjas - skråt overfor Jyske Bank) Tel Fra Danmark Fax E-mal: wwwlc-abogadoscom September 2006 SOlrvsrrH +e

9 øvrge land for at nyde godt al Trev6lez' lene, tørfe bjergluft 700 n-reters hølcle - den stole og uefterlgnelge hernmelghed ved plodlrktets kvaltet Yætnebønder Nlorscoerne forlod Alpujarra med tungt hjerte Men man skal kke tro, tlværelsen var spor nern for de krstne nybyggere, selv om de forpagtede lorden på meget fordelagtge vlkå De kom fra Kastlens tørle, encleløse kornsletter tl bjergenes frugtbare, men små og sårbare køkkenhar,'er Den folm for landbrug kendte de kke, og det rnest komplce- Cddør lecle som var kunstranclngen lå runer efter tre ars krg hvel landsbl' fk en famle al molscoer nogle års ekstra frst, mens den hjalp afløserne gang, men det tog lang td nden Alpujarla atter blomstrede N,lange gamle landslrl'er blev opslugt af vlclnsset og sclen af glerr"rslen goclt 000 meter o\-er havet hr-or clagtmerne er torre og soldge, mens de kolge nætter beskytter druerne mod sygdornme et ltgte om, at hele sg den [rksus at clr'æle vcd sagens pttoleske aspekter Hos cle lokale beboere var pratcret stadg frsk ernclrng starten af 800tallet m{ Trods sejren vecl Lepanto fortsatte ploble- slq/,**' NNr fft udvder og skfter navn V tlbyder mere servce og flere produker :t,,ab Conrsq;" Tlf: Team Hans so sor-rvsren september 2006 Det problem havcle man kke llen som r-and fra Contravesa-clstrktets mest populær'e klde, cler lgger Cådar Den lokale vn smager son bekendt altcl bedst Uden for Contravesa smager clen måske ldt n'rndle goclt, rnen rnen var tdlgere meget r,ærdsat forcl den er egnet tl K&$KY YætrYffffT$P S-L- "'a Jurdsk rådgvnng og assstance * llrc{,als a?s;tr*rlar \r: r, rlg ;;l ;: * :!elrt::f rjll:ta * r:tr:rqr:rt: *l:j::r:* Åbent: Mandagtl torsdagg-l-4 og 6-9 Fredage kun tl kl 4 V leverer alle mærker llrålåå,s:rnx mccl præsterne, og undel høstf'esten sprngel v- tr,: s;;llflrunr:: *,;ra rr:lla:::-r:t;rj Alt ndenfor nstallaton lwt te fbrfla ' e-mal: fællesantenner Tro kke cle garlmelklstne ogsr lravcle vnen mecl Nluslnrelne Andalusen gk aldrg af vejen for et glas, skont manerne jær'nlgt lk et anfald al relgos van','cl og rev r,nstokkene op, sa bondelnc m2tte star- *#* a (Man-Fre:0-8) og servcerng af W systemer og parabolanlæ9 Også CåLdar l,lange n'b'ggere ge\ op efter nogle ar og rejste 'rjen Lanclbmget var kke blot cle rejsesklbenter mxt coet ntet som en gocl vn tl at skylle sr-net necl, og Alpr,rjanas bedste vnstokke rokser, hvor vejen fra Trerelez fortsætter gennem Contrar-esa-dstlktet Egncns sma fnnlebrug proclucerel båcle rodvn, hvclvn og ros6 landsbyer al morscoer overlevede pa dcles utlgængelge tlflr-rgtssteclcr' Det var mr rcn onsketænknng hos folk, der kunne tllade E r T værre, fbrcl pratelne fk forstær'knng al de flygtede og hævngerrge rnorsth"r"red clag ved bønclelne stadg, hvor de å, forcl ploven hcnter skår af kerarnk op af jorden, når det kke merc rnlrkalrcrt rllcjcr sg onr ln(nnrskeknogler fra tlgroecle grarplaclser vanskelgt, rnen lvsfarlgt, ford de var r'ærneboncler med plgt tl at deltage lanclets fbrsvar Nlange rnolscoer startede en ny tlr,ærelse sonr f}edktse og clet var kke nemt at rense bjergene lbr dem Sa sen som S0O-tallet startecle rolnantkkens begejstre- Løndsbymljø met flel'e århundrecler, og starten bler det Avda Matæ Såenz de la Gjada Edf Fuengrola Center 2, local Fuengrola, Målaga s/n Tel Fu (+34) (+34) wtofterupcom

10 Mecna Bombør6n er ftan fremme fodsportslandet med ftasser af spænclende ster op bjergene 3:,*t t&*,' ; :; transport sa llrg blot et pa tlaskel ncl t': u s!" tl bagegerurnrnet og glsesknker nclkobene af hanclr':rrk,*# 'æ:: --& ;qj;"'':':'"' Fodfolkets land ' Fra CLclur k:rn man gore en afstkkel tl rlanclanclsklbct l\lut'tns cler lt'clel pl en af Alpujarras tlottestc Ltclsgter Vecl \enta clel Talr,rgo' Err belonnng tl lblk, cler vot'er 's krst rncrl Llcn tlrrlgt rc Pa clen shgne r,ej komtner ltten tl \lccne Bombaron (llerlge uavttc, clsse galttmelklstnc norclspanere havcle mccll) clenne clcl al,\lpujl'ra el llrnclsltyerne kke llrngerc sa spa:nclencle, rlcn tl gcngælcl cl clct frcltrkets parads, De aflærkecle stel fbler hngt op r cle glonne Lrjerge og cllltt rtcl,rv ',t -#:"?;_' -:*; -' ;-'j-:" :]#,f,t r::,:-r,', *+'* dr;;,' stlheclen \lessctursmen cl kke nect heftl, rnen clet er nclnt at flnclc log pl ct lanclhotel clet gronne Rutcns folgetrcle ltt' cr' \"trlctr, hvs r-rclltl'g- :æ:! a * llere errengerer Alpujares rrest ltct'ourtc ''moros r clstlnos - bt'fcsten lrvs hstorsl<e optlrr el nsplclet lf clcr-r gamlc konflkt mellem rlorsco'er og krstne \jrlor fbctes Aben Hurney'a - kongcn al Alpr-rjar'ra cler bocl vclclens rnægtgste rrand trrtcs Hstorcn om ntolsco'erne et'r'ec at lobe ucl og clet sartune cl Alpnjarra -aual clc AnclatLx er r allerccle,\hlcla-provttscn De flrgtbare slctter prlrgcl lanclet mens bjelgene rnerc er tl pt'r-rt og herskabelg rqj;: tagt Det r-ar her Boabcll og hans fblge af maulske llstokmter slog sg necl cfter ueclcllaget 492 rlodgang sorl meclgang legcle llstokratct beslag pa clet beclste ltctcl Slkebotg Flyttefortetnng /;? 00 års erfalng med paknng, flytnng og opbeyafng Konlor/ lager Spanen: Slkeborg Flytteforretnng Espana SL V tlbyder de bedste udlejnngsprser og servce på kysten Fat Panda,2 Dynamc 5d Fat Grande Punto,4 Dynamc 5d VW Polo Match,4 TD 5d Polg lnd Rancho Hermoso Avda De las Salnas, Los Bolches Danmark daglge algange tl og lra Sjælland Fuengrola Tlf / fax: Kl 0-3 træffes Mads på tlf " Konner over hele Danmark daglgl Ford Focus TDC 5d 20 Ford Focus C-Max TDC Ford Mondeo Futura 2,0 TDC 5d MUL GHED FoR LEVERTNG oc AFHENTNNG t OG HJEMME HOS DEM SELV rvlåucn Vl Peter Svendsen LUFTHAVN SL CNCAR RENT A CAR tax: ' 29640Fuengrola(MÅLAGA)Tel952' Mobl, www,cncarrentacares vogne Stor nternatonal erfarng Konlor/ lager Danmark: Slkeborg Flytteforretnng Alle blerne er fuldt udstyret Prserne nkluderer fr km, forskrng, 60 VA og 24 tmers vejassstance E-mal: 2 Kastanehøjvej DK-8600 Slkeborg Fax; wwwslkeborg-f lyttef 0 rretnn gdk E-mal: Tlf Grundlagt 904 Stor erlarng Stor kapactet Masser af mod på lvet l September ZOOO SOt*tttt" t'

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd: n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd: fol Tarfa tarner Afrka

Læs mere

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed

Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed Mennesket gv nturen en hånd med i El Chorro, og civilistlonens indgriben hr fremhævet lndskbets skønhed.,å "4 i 2 solkysttn ',r d* '*t.. ',. q Den lnnrdredeårige gngbro holder snunen p "Tjo de los Gitnnes"

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For

/ ~ Pistolskytter. Grundkursus. For / ) / ) Grundkursus For Pstolskytter r September 1991 ndlednng Dette kompende er udarbejdet udfra erfarnger om at de fleste kursusàeltagere gerne vl have et skrttlgt materale med hjem efter endt kursu$

Læs mere

Dragelandet Kina. med dansk rejseleder

Dragelandet Kina. med dansk rejseleder med dansk rejseleder Dragelandet Kina Rundrejse fra Beijing til Maleriske Sydkina 16 dage Tag med på en eventyrlig rejse hvor vi skal opleve Kinas historie fra nord til syd, fra fortid til nutid og fra

Læs mere

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub Gouda Rejseforsikring er med lil al dække Globen. Vi dækker ogs~ gerne dig. Som DllK-medlem får du 33% rabat på rejseforsikringer til dig og din familie (medrejsende samboende saml egne børn). Ring til

Læs mere