-\\ \ j{i. i;; \"-, i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.."

Transkript

1 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, "

2 å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr cn tcmlsse rnocl trlcl-å åclclhavct, Det er Glanac'las sntrtklteste bjerghnclsklb og tlgft fru'r' hstorcn om rnullrcrnes svencsrn!{ Ancllhrsen, er soste Granaclas sclstc konge Boabcll trost eftel nccellaget +92 cla han hl-cle overgvet Alharnbra tl cle krstne gcnerobrerc Dct var sllltnngcn pa nraurelnes hclleclourme Splncn en clet var kke slutnngen p:r cleres hstore Dcr-r cl clcl gocl tcl tl at fortælle, rrcns rlen clc hoje gear lrbejder sg op acl stclle veje (nur clcr-r kkc turer mecl at lobc fa blstcr-r pl vej necl ger-r) Turcn gul gc'nnenr 55 kornmlrner og ulrndcr r,rc ruboprovnsen Alnrera Nan skal bruge tcl Alpujrrra Der cl meget et bftæle og enclnn lnele et sc cle f'oclgc calstlog mellcm vlcle bjerge Et ncrnt lar-rcl hlrl clet alclrg r,:rret len kont Lanjat6n l\ trr L,*\* f n lr l\ tl \ \\\-- \ L- Alpujarra-bergene er et af Andalusens dramatske scenerer Her er naturen og hstoren knyttet uløselgt sammen Tulens tbrste stop el Llnjatn ln'ol clct frr' cn gllnss sk'lcl lke er tlcn lokllc vn nrart bcstllel pl restlllrranten Ln be'r orn smelter':rnclct tl'l År-rcleluscns snehvce tec, cler' komurer pblcnclc ucl helnecle efter fltrcrngcn gennem klppelnes rgc mncller Lanjar6ns vancl sælges pa flaske hcle Spanen uren fbr ut fll frlclt uclbl'tte al clets terapelrtskc egenskabcr el clet noclvenclgt nrecl et længere opholcl selvc lanclsbl'en Her lbnece et af Splnens belomte kru'blcle cl<rlcrrc 6 og stcclct prælles staclg af Kurbadet Lanjør6n garnle clagcs llrksus, Kurbnclcts t'em klclel er gocle nrocl hr-el sn clurlgclonr tbrsll'cl cle lokllc clel ser uc s(nn or dc havcle afprovet clerl ulle Gcnncrnsnts-alcleren cr' hoj Nen clct knn nll ogsa sk-lcles at cle unlle el' fttet anclle stecler hen Affolknr-rlaen r2urllrer Alpr-rjarrl lge sa harclt son allc anclre luncloruraclcr Krgen drg er clet srært at fbrestlle sg at clc f'eclelgc lanclsrl,er erklærecle en supemrlgt krg og holclt cler-r stengcn tlc et halvt r Xlaurerrres sclstc clespeute forsog prr at generoblc cleres talrte al-arrclalr-rs lanclt stccl lene 56U-7, og Alpr,rjlrra va' centftllr'l fol oploret Det havce kke noget et gorc necl crkong Bollxll, clel kun holclt ud p:r stcclet et ar sa solgte han st ler-r tl sabel og Seplember ZOO6 Fc'r'- SOt*tStr* O,

3 Ankomst Cæster fra Målaga tager motorvejen SERRA NEVADA retnng mod Almera Kort før Motrl drejer de af mod Cranada På vejen Motrl-Cranada fndes frakørslen tl Lanjar6n, hvor den beskrvne rute starter Trevålez Turstkontorer Lanar6n: Vtlor eombff Louar de Andørax *q, Tlf rgva: Tf Fax E- mal Pampanera: Tlf Fax O E-mal Laujar de Andarax: Tlf o Fax Albufrol På Nettet wwwalpujarrascom (kun på spansk) wwwtu rsmodegranadaorg nando (det katolske kongepar) og drog tl Nordafrka med sn mere end betragtelge fonnue En arabsk klde vl vde, han gk fremmed klgstjeneste og blev dræbt under en af berbelnes endeløse stamrnefejder Forfatteren sætter ham et bdsk eftermæle: "Et eksempel tl skræk og advarsel denne konge som døde for et fremmed rge efter at han kke havde vovet at gve lvet fol st eget" Men ngen ved med skkerhed, hvad der blev Boabdls skæbne Hans spor forta- Amera Catell &føa nngen lla maurernes storhedstd er temmelg forfalden Over 6rgvas tage knejser de slanke n'llnge-tårne på "Nuestra Senora de la Expectac6n" Efter 5O0-tallets oprør genopbyggedes klken med stor luksus som syrnbol på krstendommens trumf pa oprørernes hjemstavn Som monumenter er hvelken borgen eller' krken r-u-rndværlge på turstens rute, men de er det bedste bjergene byder pa Senere på ruten lærel man, at de største seværdg- ber sg ørkenens sand, Efter 7492 benyttede de fleste rge maurere det katolske kongepars tlbud om at emgrere - transporten betalt - hvs de kke var tlfledse med de nye forhold Men de fattge emgrerede ngen steder, og de fangste af dem alle boede Alpujarra Her var der ngen værder som kunne realseres fol at fnansere starten på en ny tlværelse på den anden sde af havet 6tgva Orgva - rutens næste stop - er en rgtg by med købstadsrettgheder, efter at dronnng sabel gjorde den tl egnens hovedstad Nogle km uden for byen lgger borgen El Castllejo, som bevogter den garnle adgang tl dalen langs med Guadalfeo-floden Fæst- Modernteten er også på oej Alpujørrø Bestl flvblletter på wwwkr6nerejsdrdk døgnet rundt - året rundt V hjælper også gerne med hoteller og ferelejlgheder på oo soarvsrrn september 2oo6 U l/r<t*ol\re FEJ EF solkysten Rng på AO

4 forenede Spanen Der blev ucløvet et vst ples på dem fol at de skulle ornvende sg, men det ble',' r,rdovet så elskelgt af Grana- das ærkebskop Hernando de (dronnngens skrftefar), Talavera al muslmerne kaldte harn "de klstnes hellge skrftkloge" sn aldeldorn lær'te ær'kebskoppen arabsk for at komme kontakt med folket Altng fbr'øb rmelgt, bortset fra at arbej- det kke skred frem så hr-rrtgt som ønskelgt Kongeparlet sendte gråbroderen Francsco de Csneros tl hjælp En eflektv mand, del på en enkelt dag overkom at døbe Orgaø heder skjulel sg anonyme lanclsby-gyder 6rgva er mest nteressant pa gruncl af hpperne Det er vel den sdste by, hvor Folkevognsrugbrødet og 2 CV'en stadg fo- rekommel gadeblledet Nogle af dern er' så flotte, at de får lebl-ravernes tænder tl at øbe vand o'erflødgt at tlføje at ejeren så fald tlhører den ægte hppe-generaton, der elterhånden er blevet velhavende nok tl at køre veteranbl stedet for Bl'l\fl Den ægte hppe-generaton skal kke forveksles med en ny generaton af ægte hp- per Hrrndredevs af unge nordeuropæere har slået sg ned på denne l'omantske plet, hvor folk sges at komtne hnanden ved og leve af ægte kunsthåndværk begge tlfælde: Vog Dem for elterlgnnger Det første oprør Granada 492 Byen og landet sr-rmmede af utlfredshed Hovedstaden mstede beboere der udvandrede tl Nordafrka, men der ndvandrede også mange krstne fra \orclspanen En overgang var Granada Spanens største b nren de krstne rtl en tnnorret og sameksstensen 'ar aldlg nem Det katolske kongepar gjorde et ærlgt folsøg på at ntegrele maurerne clet nye 3000 malrrere Overflødgt at tlføje, der kke længere \rar tale om frvllge omvendelser 500 brøcl maurernes f'ørste opr'ør ud Alpujarra mltær henseende var der alclrg fale på færcle, men bageftern'ar det slut med overtalelses-poltkken 02 fk maurerne det samme valg som jøderne havde fået t år tdlgere: enten dåb eller landsfbr'vsnng Jødelne, som blev Spanen, ntegrelede sg uden andre ploblemer end dem, nkvstonen var årsag tl med sn overdrevne ndkærhed Dermod fandt de tvangsomvendte maurere (som v fra dette øjeblk bør omtale med den hstorske betegnelse morscoer) sg aldlg tl rette det nye samfr,rnd Barranco de Poquera Fra 6rgva kryber vejen for alvor op bjer gene hvor terrænet synes skabt tl guerlla- klg (Udover fattgdomrnen var del andre September ZOOO sor-rvsrrn +S

5 * ' *-" y t:;"å),,';-*,, '\ *'' *rff*,' gnnclc tl :t ulol,trccc-e llltrr 5L:le(u \lnuj:llllr ) l:tllllco clc )oclte :r cl tlr'3lo;trt-rt r:l 'r:tt tt:lt ttll )rrl ct lllt urr l,'rolr r u :rclun :Lt :ulot:r' toltr tr't:- r url l)\ (le! :lr u'rcc p:lltle nrocl :tqtt:tgclen Ot e ls lqe :ltl:ltr'rte ):rrrtrllrerllt lllllrrrr oq (-lnle!,:t og (l(r lrje lq,:r-rrnc grtttr t tj :or lrtj-nclrl r r: rr<lt tr-tr:lnrlrrtlcn a \ll 'Lrr'cu Lrron lrlttner' : lcnrlrlt er rortt cle 'lottt::tc llnclhotc cltn 'ol 'LL:e lllttu' )et e 'le ce lllrg:te stctl )e l)lt eqrrclr (f ct f:nqe tr(lru o\er'rrnu:nlrlgbecler lr llrrrrr ce llle rrrjclejur' '^tr" - ":]:#;c,# ': :",:: lrrtllclrt' ltqlg:r'lurnrcl nrccl \llr-j:lr'- rs tr':rcltonele rlnch llrl: tlt'ple c:q rl cjrn rllu rr r'r:ll Lrrll :tt lllnq nte llcnt \o e r e n r-tlslttr ct sr le,''j r Vlln Turslcn Bultdu llur" l;rr 'r5l )Lutlt qgur r-9 nrt-el: tojtle o\ ul r\ et hr ol llttlt cr' lrqc ;lrr'r':t s: un sollt can cr' r nt] Oq )ull\e ll(]e or lqt :tqqer nrrrrr c:lllqt lol rttltr'le tl J Cuplclrr stxrtcr \ cjtn t \l-rlhuccn )en ujcrl!l'ull cllur') l-l:l lllllrl l:ttcle llcll t ur ;)orlr'rtrr oq )tt\lllte tll ocl )e r' 'r t, \ t :,,)')\lrr,'-\::lr,)l- tl' srll rl;t:gtr:gtrt u tlu'r utt cl'srl:ttlr tlrl' \:Lrur' lrrll' cl:rqcn ll qclrqrrlc lllrl't tt't:ltt rlcrr lrelcrtt Problemerne vokser c\l):lr- {ogrrs ht\u\:lcllc lrr'otlrl lulrurl ltrrtller:rr'bejcler Og t;tprer' - for'-* og s(l\t tt)- ltc (:lllo: ru,,lrcu r e(lrrt, G;-lrt:Lcl:L ttttl::ttt lttl l<rrlol og rlct \ :lf L:cLe l)ltltc lrr' l!rqen lr \r)llnclr l je 'tt ltl (lu l\ s\-'orrel:lc lqc og lcren ll llllc cc rtt e lollrrt- ndend ørs persenner, rullegardner & markser vnduer & brusebadsskærme tlyggenet tl core og Se uost llngen vores Suoerstore Færdge gardner,!tard nslænger Sommertlbud: 0"" rabat pa færdge gardnet Grats overslag r drt hjem eler konlor S RT Tlf Fax reecarsdk wwwtaxfreecarsdk 6 SOLKYSTEN Srrtr nbr; 200r- D&,PlnW Tel:

6 l:: Ptres-området er ørktektonsk det mest spændende Alpujørrø er hnsdes havet d ; ltr ff s l H N ff m $ sm *F t # ff H H An'ngen af cle katolske kongels lvsværk o-"en ejccle tlmed at gøre byen tl Spanens hovedstad Carlos' bryllupsrejse med sabel af Portugal gk tl Granada, ln'or paffet opholdt sg seks n-raneder af 526 Nen dronnngen skræmtes al et jordskælv og det ene med det andet Carlos genså aldrg sne drømmes by nden den fbrhastede afrejse nåede han at godkencle projekterne om byens unverstet og paladset Alhambla, der bærer hans navn løbet af hoffets korte ophold trængte den lyse renæssance-and ncl Granaclas gyder Men den trængte kke nd morscoerne Callos blev klal over, at Granada kke hang sammen med resten af rget Efter forløbet af et kvart århr"rndrede holclt morscoerne fast ved deres sprog, skkke og klædedragt det hemmelge holdt de også fast vecl clen gamle og forbudte relgon De r-ar en stat staten, og en fjendtlg stat Det var s:rrlg tydelgt guerllalandet Al- pnjalra Her samarbejdecle morscoerne tylkske og nordafkanske pratel der plyndrecle kystens krstne landsbyer Carlos sammenkaldte en kommsson der barslede lned en r:rkke meget skrappe fbrholdsleglel Bagefter tør,ede han altd rned at føre dem ud lvet Det skete fbrst fre arer senere under sonnen Felpe n-recl EDrl! EDT Få dansk =ry) dft? tv + astra for kun monterng :: og nstallerng -- -PTAVBOYrV nkl 3 års garant WestSat - v er specalster dansk TV på Solkysten Mandag -ørdag9-74 Tel: Fax: \v\ r\,\rwestsatnct - emal: September ZOOO SOt*tSrr* ot

7 De karakterstske fløde tøge på Alpujørras huse (Foto: Patronato de Tursmo le Grønøda) Ptres Ved ankomsten tl Ptres møclel man lol al'or Alpujarras typske arktektr,u', der aclskller sg f'a alt andet Andalusen Forst af alt bemærker nan cle flade tage Området har kke ler af god kvaltet så stedet for tagsten brugel man den lokale skfer, der mon- teres oven på en ramne af kastanetr'æ Oven på skferen gger et vandskyende lag af "launa", en natur'lgt forekommende gralsall Ptres rummer gode eksempler, men clet omkrng Ptres fnder møn stadg morscoemes uforfalskede mlj ø de små løndsbyer er enclnrr beclre at lecle eftel afkørslen tl en af de srnå landsbyer nærheden - nogle al clem så små, at de kke var umagen værd at tage rned på lanclkortet Her ser man næsten uden ændlnger' hvordan rnorscoerne boede Deles små med nrøje anlagte køkkenhaver vendel ud mod de vlde bjerge nden for' haverne klyngel husene sg sammen bredden og højden Op ac bjergskrånngelne tjener halvclelen af taget det nederste hus sont gr"rlv det følgende kke tllredse hermed har beboerne også bygget husene sammen hen over de smalle gyder' På den nåde slog cle to fluer med et smæk Foloven vandt de et ekstra værelse eller en teffasse, og forneclen et skyggefr,rlclt rum af halvoffentlg karakter, hvor det var bel-ragelgt at møcles med naboelne pa de dr'ønende -rede somrnerclage 960'ernes Eulopa ekspelmenterede nran meget rned storfanlen Her havde man allerede ført deen ud lvet, for clet var kke tlfælclgt, l-rvem cler boede nabo tl hvem Selv de allern-rnclste landsbyer er opdelt f-lere bydele, der lgger klart adsklt af køkkenhavelne nd mellern Hver storfamlle eller klan f-orte sn egen tlværelse flålrdt mod hårdt Fre årter senere beslr-rttede Felpe at gøre alvor af laclerens tn-lsler Der er sagt og skrevet meget om denne konges ntolerance, men nutdge kltkere glernmer ofte orllf-anget af molscoernes sanarbejcle med de muslmske prater Alpujan'a var et af de områdel, der blev hårdest straffet 558 gk 4000 prater tl angreb på Berja 560 lande os sot""tta* september 2006 de en flåde ved Castell cle Ferro og bortforte alle ndbyggerne landsbyen Notåez t en g'un skæbne på den anden sde af havet 565 kor"n p aterne tl Cådar på et togt efter den lattge egns mest r'ærdfulde bytte: krstne slarer janual 567 havde Felpe fhet nok og sarnarbelde med nkvstonen Carlos' f'ør'te gamle forl-roldslegler ucl l'n'et Morscoerne fk plgt tl at lære spansk lobet af tre år, hvorefter arabsk kke en- gang måtte tales hjemmet Den maurske klædedragt blev forbuclt Rtr,raler' danse og sange fra maurefden anbragtes uden undtagelse pr den solte lstc Selr' orn meget af det kke havcle clen fjerneste forbndelse med Nr-rharneds tro, havcle nkvstonen skkert ret, at de gamle skkke var med tl at f'astl-rolde folk den gamle tro Og det egentlge problem var dette mecl troen Morscoerne blev pålagt at lade hoveddøren stå åben på hellgdage, undel brylluppel og vecl andre særlge begvenheder På den måde var det nemt at kaste et blk nd stuen for at kontrollere om der foregk noget suspekt På dette tdspr,rnkt lstoren var Granada by genbefblket nred mange gamrnelkrstne fa \orclspanen, uden at gler"nme cle nykrstne morscoer, hvs omvenclelse var oprgtg Men Alpujarras solerecle bjerge var de cncste ndkære troen to ellel tre garnmelkrstne lamler cle srna landsbyer' På myn- dghedernes vegne stak cle næsen alt, mens naboerne søgte at holde dem uden fol alt Man kan nemt folestlle sg stuatonen under en spadseretul de stejle gyder

8 tl at betale med deres egne marfyl'er Det skonnes at 3000 cvle - mange af dern kvncler og born - måtte lade lvet pa begge sder, da alers og år'hundreders gammelt had lk lrt aflob Dertl kom soldatelnes tab, som var mange gange støre Oprøret bredte sg tl Almera øst og Rondabjergene vest Altd blergene Aben Humeya råbte om hjælp over havet, og tros- Nordafrka og Tyrket sad kke opfordrngen overhørg Stuatonen \rar en ovelgang al'orlg Spanen \rar trllet al en ny mr-rslmsk nvason som 7, ndtl det lællelne lykkedes en flåde af galejer at spærre havet Felpes halvbror Juan af Østrg slog omsder oprøret ned Straks efter drog han over spclsen for en krsten flåde og besejrecle tyrkerne det store søslag 'n'ed Lepanto 57 Det lettede pl'esset på søsden T lands ble, overlevende morscoer udvst af Andalr,rsen tl Nordspanen, hvor de kke så nernt blev frstet af prater Et århundrede senere udvstes efterkommerne helt af Spanen havet Ttev lez Det mennesketomme Alpujara blev befol- ket med gammelkrstne fra \orclspanen Deles efterkomnere bebor landet clag Er' nogen n'vl om afstamnngen, kan de blot kaste et blk cle lokales kalender' hvor en af de rgtgste lokale fester er svneslagtnngen Spønens højest belggende landsby Treadlez drejer alt sg om sknker Brutal krg modsætnng tl 500 val clet alvor vecl afsvolet sn krstne tlo og ændret st krstne navn tl Aben llumeya Fra stalten,'ar det en opga\e for folk cler var barske som klpperne hvol cle boeclc Alpujallas rebelel kunne kke overtale morscoerne Grenada by tl at tage del oprøret Nen flele af Alpujaras byer tofere"sorte" Farax alle cle Aben Humeyas genelal over t år der bar et krstent na\n, tl clode denne lejlghecl Nlorscoen Fernando de Vålor lod sg uclråbe tl konge eftel at have tonen en krg, hvor morscoerne snart kom med deres ntrne mljo Præsten har også følt sg ensom clen fuldte krkc Hvad folegk der sognebørne- nes hoveder rlens cle lynecle tl præclke- nen? de sdste dage af 567 brøcl oprølet r-rcl Farar' - Rng og over'flødge br-utaltet anslog ger X,len folst og fremmest er det umulgt kke at bemærke sknkelne, der hænger tæt og glnsende o\rer gæsternes hoveder byens restauranter Efter morgenmad, frokost og mddag med sknke købel folk også en sknke med hjen Det er s\'æf at tro, del el plads tl så rttangc svn pa egnens gronnc men 5ma og ndeklemte landblug, og det el der nn heller kke Sknkerne rnporteres h'a hele clet o Resdenca Teståmenter NE nr Alle former 'ret Trer'6lez er berømt hele Spanen lor sne lr,rfttørrede grsesknker, På landkortet ser man, hvorclan vejen tl Trer' lez er en lang tentakel op bjergene, hvor Spanens højest belggende lanclsby lgger for enden af clen sdste clal Der er et herlgt mnklma omklng en llle flod hvor byens anden gastronomske specaltet - bjergørreden - sprn- r lnkasso for jurdske spørgsmå hls på os! Vores telefontd er fra 9-7 mandag tl fredag Javer Qarcd Le6n, Lonne ansen Chr st Javter Garca Leon CA Måaga 600 a&tofult Avda Alcalde Clemente D[az Ruz, 4 Pueblo Lopez Fuengrola (vejen fra centrum mod Mjas - skråt overfor Jyske Bank) Tel Fra Danmark Fax E-mal: wwwlc-abogadoscom September 2006 SOlrvsrrH +e

9 øvrge land for at nyde godt al Trev6lez' lene, tørfe bjergluft 700 n-reters hølcle - den stole og uefterlgnelge hernmelghed ved plodlrktets kvaltet Yætnebønder Nlorscoerne forlod Alpujarra med tungt hjerte Men man skal kke tro, tlværelsen var spor nern for de krstne nybyggere, selv om de forpagtede lorden på meget fordelagtge vlkå De kom fra Kastlens tørle, encleløse kornsletter tl bjergenes frugtbare, men små og sårbare køkkenhar,'er Den folm for landbrug kendte de kke, og det rnest komplce- Cddør lecle som var kunstranclngen lå runer efter tre ars krg hvel landsbl' fk en famle al molscoer nogle års ekstra frst, mens den hjalp afløserne gang, men det tog lang td nden Alpujarla atter blomstrede N,lange gamle landslrl'er blev opslugt af vlclnsset og sclen af glerr"rslen goclt 000 meter o\-er havet hr-or clagtmerne er torre og soldge, mens de kolge nætter beskytter druerne mod sygdornme et ltgte om, at hele sg den [rksus at clr'æle vcd sagens pttoleske aspekter Hos cle lokale beboere var pratcret stadg frsk ernclrng starten af 800tallet m{ Trods sejren vecl Lepanto fortsatte ploble- slq/,**' NNr fft udvder og skfter navn V tlbyder mere servce og flere produker :t,,ab Conrsq;" Tlf: Team Hans so sor-rvsren september 2006 Det problem havcle man kke llen som r-and fra Contravesa-clstrktets mest populær'e klde, cler lgger Cådar Den lokale vn smager son bekendt altcl bedst Uden for Contravesa smager clen måske ldt n'rndle goclt, rnen rnen var tdlgere meget r,ærdsat forcl den er egnet tl K&$KY YætrYffffT$P S-L- "'a Jurdsk rådgvnng og assstance * llrc{,als a?s;tr*rlar \r: r, rlg ;;l ;: * :!elrt::f rjll:ta * r:tr:rqr:rt: *l:j::r:* Åbent: Mandagtl torsdagg-l-4 og 6-9 Fredage kun tl kl 4 V leverer alle mærker llrålåå,s:rnx mccl præsterne, og undel høstf'esten sprngel v- tr,: s;;llflrunr:: *,;ra rr:lla:::-r:t;rj Alt ndenfor nstallaton lwt te fbrfla ' e-mal: fællesantenner Tro kke cle garlmelklstne ogsr lravcle vnen mecl Nluslnrelne Andalusen gk aldrg af vejen for et glas, skont manerne jær'nlgt lk et anfald al relgos van','cl og rev r,nstokkene op, sa bondelnc m2tte star- *#* a (Man-Fre:0-8) og servcerng af W systemer og parabolanlæ9 Også CåLdar l,lange n'b'ggere ge\ op efter nogle ar og rejste 'rjen Lanclbmget var kke blot cle rejsesklbenter mxt coet ntet som en gocl vn tl at skylle sr-net necl, og Alpr,rjanas bedste vnstokke rokser, hvor vejen fra Trerelez fortsætter gennem Contrar-esa-dstlktet Egncns sma fnnlebrug proclucerel båcle rodvn, hvclvn og ros6 landsbyer al morscoer overlevede pa dcles utlgængelge tlflr-rgtssteclcr' Det var mr rcn onsketænknng hos folk, der kunne tllade E r T værre, fbrcl pratelne fk forstær'knng al de flygtede og hævngerrge rnorsth"r"red clag ved bønclelne stadg, hvor de å, forcl ploven hcnter skår af kerarnk op af jorden, når det kke merc rnlrkalrcrt rllcjcr sg onr ln(nnrskeknogler fra tlgroecle grarplaclser vanskelgt, rnen lvsfarlgt, ford de var r'ærneboncler med plgt tl at deltage lanclets fbrsvar Nlange rnolscoer startede en ny tlr,ærelse sonr f}edktse og clet var kke nemt at rense bjergene lbr dem Sa sen som S0O-tallet startecle rolnantkkens begejstre- Løndsbymljø met flel'e århundrecler, og starten bler det Avda Matæ Såenz de la Gjada Edf Fuengrola Center 2, local Fuengrola, Målaga s/n Tel Fu (+34) (+34) wtofterupcom

10 Mecna Bombør6n er ftan fremme fodsportslandet med ftasser af spænclende ster op bjergene 3:,*t t&*,' ; :; transport sa llrg blot et pa tlaskel ncl t': u s!" tl bagegerurnrnet og glsesknker nclkobene af hanclr':rrk,*# 'æ:: --& ;qj;"'':':'"' Fodfolkets land ' Fra CLclur k:rn man gore en afstkkel tl rlanclanclsklbct l\lut'tns cler lt'clel pl en af Alpujarras tlottestc Ltclsgter Vecl \enta clel Talr,rgo' Err belonnng tl lblk, cler vot'er 's krst rncrl Llcn tlrrlgt rc Pa clen shgne r,ej komtner ltten tl \lccne Bombaron (llerlge uavttc, clsse galttmelklstnc norclspanere havcle mccll) clenne clcl al,\lpujl'ra el llrnclsltyerne kke llrngerc sa spa:nclencle, rlcn tl gcngælcl cl clct frcltrkets parads, De aflærkecle stel fbler hngt op r cle glonne Lrjerge og cllltt rtcl,rv ',t -#:"?;_' -:*; -' ;-'j-:" :]#,f,t r::,:-r,', *+'* dr;;,' stlheclen \lessctursmen cl kke nect heftl, rnen clet er nclnt at flnclc log pl ct lanclhotel clet gronne Rutcns folgetrcle ltt' cr' \"trlctr, hvs r-rclltl'g- :æ:! a * llere errengerer Alpujares rrest ltct'ourtc ''moros r clstlnos - bt'fcsten lrvs hstorsl<e optlrr el nsplclet lf clcr-r gamlc konflkt mellem rlorsco'er og krstne \jrlor fbctes Aben Hurney'a - kongcn al Alpr-rjar'ra cler bocl vclclens rnægtgste rrand trrtcs Hstorcn om ntolsco'erne et'r'ec at lobe ucl og clet sartune cl Alpnjarra -aual clc AnclatLx er r allerccle,\hlcla-provttscn De flrgtbare slctter prlrgcl lanclet mens bjelgene rnerc er tl pt'r-rt og herskabelg rqj;: tagt Det r-ar her Boabcll og hans fblge af maulske llstokmter slog sg necl cfter ueclcllaget 492 rlodgang sorl meclgang legcle llstokratct beslag pa clet beclste ltctcl Slkebotg Flyttefortetnng /;? 00 års erfalng med paknng, flytnng og opbeyafng Konlor/ lager Spanen: Slkeborg Flytteforretnng Espana SL V tlbyder de bedste udlejnngsprser og servce på kysten Fat Panda,2 Dynamc 5d Fat Grande Punto,4 Dynamc 5d VW Polo Match,4 TD 5d Polg lnd Rancho Hermoso Avda De las Salnas, Los Bolches Danmark daglge algange tl og lra Sjælland Fuengrola Tlf / fax: Kl 0-3 træffes Mads på tlf " Konner over hele Danmark daglgl Ford Focus TDC 5d 20 Ford Focus C-Max TDC Ford Mondeo Futura 2,0 TDC 5d MUL GHED FoR LEVERTNG oc AFHENTNNG t OG HJEMME HOS DEM SELV rvlåucn Vl Peter Svendsen LUFTHAVN SL CNCAR RENT A CAR tax: ' 29640Fuengrola(MÅLAGA)Tel952' Mobl, www,cncarrentacares vogne Stor nternatonal erfarng Konlor/ lager Danmark: Slkeborg Flytteforretnng Alle blerne er fuldt udstyret Prserne nkluderer fr km, forskrng, 60 VA og 24 tmers vejassstance E-mal: 2 Kastanehøjvej DK-8600 Slkeborg Fax; wwwslkeborg-f lyttef 0 rretnn gdk E-mal: Tlf Grundlagt 904 Stor erlarng Stor kapactet Masser af mod på lvet l September ZOOO SOt*tttt" t'

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd: n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd: fol Tarfa tarner Afrka

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

M 4^æa. f den forbindelse vil jeg som ombassodør for Hondigolf-Bornholm udtrykke mit håb om ot du. ''Jes Høgh

M 4^æa. f den forbindelse vil jeg som ombassodør for Hondigolf-Bornholm udtrykke mit håb om ot du. ''Jes Høgh Hondgolf - Bornholm 201 3 Kere golfspller! Det er nu td tl ot planlæ.gge golf spllet 2Ot3. f den forbndelse vl jeg som ombassodør for Hondgolf-Bornholm udtrykke mt håb om ot du kommer tl 4. udgove of Hondgolf-Bornholm

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i;" i tf+ il.t-i-;-t+; i i

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i; i tf+ il.t-i-;-t+; i i Vodskov cv Revyen 1902., f --:- f-; - r-,r,j+-,, ;,.'',-',-,;" tf+ l.t--;-t+; Vodskov-Revyen 1902.! Mel.: Falderavsen. rr l-ler Vodskov By v alle rolg bor, Faldera! th af Munterhed er nasten kke Spor,

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Flamenco og gitanoer

Flamenco og gitanoer Flamenco og gitanoer Undervisningsmateriale i forbindelse med Romeras Et flamencoeventyr Alle kan lære at danse flamenco også danske børn... Om Flamenco og gitanos I 14hundredetallet, da romaerne kom til

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Induktionsbevis og sum af række side 1/7

Induktionsbevis og sum af række side 1/7 Iduktosbevs og sum af række sde /7 Skrver ma,,,...,,..., =, 2, 3,... 2 3 taler ma om e talfølge, eller blot e følge. Adre eksempler på følger er, -,, -,, -,..., (-) +,..., =, 2, 3,..., 2, 3, 4,...,,...,

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

:-: a-1 o6 =;:: 4*.; 8ør.:',.,' g*t. *6tF. l a

:-: a-1 o6 =;:: 4*.; 8ør.:',.,' g*t. *6tF. l a ^ \J :: C) a1 o6 Fr rc re =;:: \ Å 4* ; 8ør:,, g*t t, * *6tF l a " TRÆNNG t)r1::r, kke kar c;e rnåske på grund a c: ctal1g1t knæ eler kroppe;r,= :,:,,[1 På bare en hal\ r t= :::^, r Salttens andre skarer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere