-\\ \ j{i. i;; \"-, i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.."

Transkript

1 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, "

2 å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr cn tcmlsse rnocl trlcl-å åclclhavct, Det er Glanac'las sntrtklteste bjerghnclsklb og tlgft fru'r' hstorcn om rnullrcrnes svencsrn!{ Ancllhrsen, er soste Granaclas sclstc konge Boabcll trost eftel nccellaget +92 cla han hl-cle overgvet Alharnbra tl cle krstne gcnerobrerc Dct var sllltnngcn pa nraurelnes hclleclourme Splncn en clet var kke slutnngen p:r cleres hstore Dcr-r cl clcl gocl tcl tl at fortælle, rrcns rlen clc hoje gear lrbejder sg op acl stclle veje (nur clcr-r kkc turer mecl at lobc fa blstcr-r pl vej necl ger-r) Turcn gul gc'nnenr 55 kornmlrner og ulrndcr r,rc ruboprovnsen Alnrera Nan skal bruge tcl Alpujrrra Der cl meget et bftæle og enclnn lnele et sc cle f'oclgc calstlog mellcm vlcle bjerge Et ncrnt lar-rcl hlrl clet alclrg r,:rret len kont Lanjat6n l\ trr L,*\* f n lr l\ tl \ \\\-- \ L- Alpujarra-bergene er et af Andalusens dramatske scenerer Her er naturen og hstoren knyttet uløselgt sammen Tulens tbrste stop el Llnjatn ln'ol clct frr' cn gllnss sk'lcl lke er tlcn lokllc vn nrart bcstllel pl restlllrranten Ln be'r orn smelter':rnclct tl'l År-rcleluscns snehvce tec, cler' komurer pblcnclc ucl helnecle efter fltrcrngcn gennem klppelnes rgc mncller Lanjar6ns vancl sælges pa flaske hcle Spanen uren fbr ut fll frlclt uclbl'tte al clets terapelrtskc egenskabcr el clet noclvenclgt nrecl et længere opholcl selvc lanclsbl'en Her lbnece et af Splnens belomte kru'blcle cl<rlcrrc 6 og stcclct prælles staclg af Kurbadet Lanjør6n garnle clagcs llrksus, Kurbnclcts t'em klclel er gocle nrocl hr-el sn clurlgclonr tbrsll'cl cle lokllc clel ser uc s(nn or dc havcle afprovet clerl ulle Gcnncrnsnts-alcleren cr' hoj Nen clct knn nll ogsa sk-lcles at cle unlle el' fttet anclle stecler hen Affolknr-rlaen r2urllrer Alpr-rjarrl lge sa harclt son allc anclre luncloruraclcr Krgen drg er clet srært at fbrestlle sg at clc f'eclelgc lanclsrl,er erklærecle en supemrlgt krg og holclt cler-r stengcn tlc et halvt r Xlaurerrres sclstc clespeute forsog prr at generoblc cleres talrte al-arrclalr-rs lanclt stccl lene 56U-7, og Alpr,rjlrra va' centftllr'l fol oploret Det havce kke noget et gorc necl crkong Bollxll, clel kun holclt ud p:r stcclet et ar sa solgte han st ler-r tl sabel og Seplember ZOO6 Fc'r'- SOt*tStr* O,

3 Ankomst Cæster fra Målaga tager motorvejen SERRA NEVADA retnng mod Almera Kort før Motrl drejer de af mod Cranada På vejen Motrl-Cranada fndes frakørslen tl Lanjar6n, hvor den beskrvne rute starter Trevålez Turstkontorer Lanar6n: Vtlor eombff Louar de Andørax *q, Tlf rgva: Tf Fax E- mal Pampanera: Tlf Fax O E-mal Laujar de Andarax: Tlf o Fax Albufrol På Nettet wwwalpujarrascom (kun på spansk) wwwtu rsmodegranadaorg nando (det katolske kongepar) og drog tl Nordafrka med sn mere end betragtelge fonnue En arabsk klde vl vde, han gk fremmed klgstjeneste og blev dræbt under en af berbelnes endeløse stamrnefejder Forfatteren sætter ham et bdsk eftermæle: "Et eksempel tl skræk og advarsel denne konge som døde for et fremmed rge efter at han kke havde vovet at gve lvet fol st eget" Men ngen ved med skkerhed, hvad der blev Boabdls skæbne Hans spor forta- Amera Catell &føa nngen lla maurernes storhedstd er temmelg forfalden Over 6rgvas tage knejser de slanke n'llnge-tårne på "Nuestra Senora de la Expectac6n" Efter 5O0-tallets oprør genopbyggedes klken med stor luksus som syrnbol på krstendommens trumf pa oprørernes hjemstavn Som monumenter er hvelken borgen eller' krken r-u-rndværlge på turstens rute, men de er det bedste bjergene byder pa Senere på ruten lærel man, at de største seværdg- ber sg ørkenens sand, Efter 7492 benyttede de fleste rge maurere det katolske kongepars tlbud om at emgrere - transporten betalt - hvs de kke var tlfledse med de nye forhold Men de fattge emgrerede ngen steder, og de fangste af dem alle boede Alpujarra Her var der ngen værder som kunne realseres fol at fnansere starten på en ny tlværelse på den anden sde af havet 6tgva Orgva - rutens næste stop - er en rgtg by med købstadsrettgheder, efter at dronnng sabel gjorde den tl egnens hovedstad Nogle km uden for byen lgger borgen El Castllejo, som bevogter den garnle adgang tl dalen langs med Guadalfeo-floden Fæst- Modernteten er også på oej Alpujørrø Bestl flvblletter på wwwkr6nerejsdrdk døgnet rundt - året rundt V hjælper også gerne med hoteller og ferelejlgheder på oo soarvsrrn september 2oo6 U l/r<t*ol\re FEJ EF solkysten Rng på AO

4 forenede Spanen Der blev ucløvet et vst ples på dem fol at de skulle ornvende sg, men det ble',' r,rdovet så elskelgt af Grana- das ærkebskop Hernando de (dronnngens skrftefar), Talavera al muslmerne kaldte harn "de klstnes hellge skrftkloge" sn aldeldorn lær'te ær'kebskoppen arabsk for at komme kontakt med folket Altng fbr'øb rmelgt, bortset fra at arbej- det kke skred frem så hr-rrtgt som ønskelgt Kongeparlet sendte gråbroderen Francsco de Csneros tl hjælp En eflektv mand, del på en enkelt dag overkom at døbe Orgaø heder skjulel sg anonyme lanclsby-gyder 6rgva er mest nteressant pa gruncl af hpperne Det er vel den sdste by, hvor Folkevognsrugbrødet og 2 CV'en stadg fo- rekommel gadeblledet Nogle af dern er' så flotte, at de får lebl-ravernes tænder tl at øbe vand o'erflødgt at tlføje at ejeren så fald tlhører den ægte hppe-generaton, der elterhånden er blevet velhavende nok tl at køre veteranbl stedet for Bl'l\fl Den ægte hppe-generaton skal kke forveksles med en ny generaton af ægte hp- per Hrrndredevs af unge nordeuropæere har slået sg ned på denne l'omantske plet, hvor folk sges at komtne hnanden ved og leve af ægte kunsthåndværk begge tlfælde: Vog Dem for elterlgnnger Det første oprør Granada 492 Byen og landet sr-rmmede af utlfredshed Hovedstaden mstede beboere der udvandrede tl Nordafrka, men der ndvandrede også mange krstne fra \orclspanen En overgang var Granada Spanens største b nren de krstne rtl en tnnorret og sameksstensen 'ar aldlg nem Det katolske kongepar gjorde et ærlgt folsøg på at ntegrele maurerne clet nye 3000 malrrere Overflødgt at tlføje, der kke længere \rar tale om frvllge omvendelser 500 brøcl maurernes f'ørste opr'ør ud Alpujarra mltær henseende var der alclrg fale på færcle, men bageftern'ar det slut med overtalelses-poltkken 02 fk maurerne det samme valg som jøderne havde fået t år tdlgere: enten dåb eller landsfbr'vsnng Jødelne, som blev Spanen, ntegrelede sg uden andre ploblemer end dem, nkvstonen var årsag tl med sn overdrevne ndkærhed Dermod fandt de tvangsomvendte maurere (som v fra dette øjeblk bør omtale med den hstorske betegnelse morscoer) sg aldlg tl rette det nye samfr,rnd Barranco de Poquera Fra 6rgva kryber vejen for alvor op bjer gene hvor terrænet synes skabt tl guerlla- klg (Udover fattgdomrnen var del andre September ZOOO sor-rvsrrn +S

5 * ' *-" y t:;"å),,';-*,, '\ *'' *rff*,' gnnclc tl :t ulol,trccc-e llltrr 5L:le(u \lnuj:llllr ) l:tllllco clc )oclte :r cl tlr'3lo;trt-rt r:l 'r:tt tt:lt ttll )rrl ct lllt urr l,'rolr r u :rclun :Lt :ulot:r' toltr tr't:- r url l)\ (le! :lr u'rcc p:lltle nrocl :tqtt:tgclen Ot e ls lqe :ltl:ltr'rte ):rrrtrllrerllt lllllrrrr oq (-lnle!,:t og (l(r lrje lq,:r-rrnc grtttr t tj :or lrtj-nclrl r r: rr<lt tr-tr:lnrlrrtlcn a \ll 'Lrr'cu Lrron lrlttner' : lcnrlrlt er rortt cle 'lottt::tc llnclhotc cltn 'ol 'LL:e lllttu' )et e 'le ce lllrg:te stctl )e l)lt eqrrclr (f ct f:nqe tr(lru o\er'rrnu:nlrlgbecler lr llrrrrr ce llle rrrjclejur' '^tr" - ":]:#;c,# ': :",:: lrrtllclrt' ltqlg:r'lurnrcl nrccl \llr-j:lr'- rs tr':rcltonele rlnch llrl: tlt'ple c:q rl cjrn rllu rr r'r:ll Lrrll :tt lllnq nte llcnt \o e r e n r-tlslttr ct sr le,''j r Vlln Turslcn Bultdu llur" l;rr 'r5l )Lutlt qgur r-9 nrt-el: tojtle o\ ul r\ et hr ol llttlt cr' lrqc ;lrr'r':t s: un sollt can cr' r nt] Oq )ull\e ll(]e or lqt :tqqer nrrrrr c:lllqt lol rttltr'le tl J Cuplclrr stxrtcr \ cjtn t \l-rlhuccn )en ujcrl!l'ull cllur') l-l:l lllllrl l:ttcle llcll t ur ;)orlr'rtrr oq )tt\lllte tll ocl )e r' 'r t, \ t :,,)')\lrr,'-\::lr,)l- tl' srll rl;t:gtr:gtrt u tlu'r utt cl'srl:ttlr tlrl' \:Lrur' lrrll' cl:rqcn ll qclrqrrlc lllrl't tt't:ltt rlcrr lrelcrtt Problemerne vokser c\l):lr- {ogrrs ht\u\:lcllc lrr'otlrl lulrurl ltrrtller:rr'bejcler Og t;tprer' - for'-* og s(l\t tt)- ltc (:lllo: ru,,lrcu r e(lrrt, G;-lrt:Lcl:L ttttl::ttt lttl l<rrlol og rlct \ :lf L:cLe l)ltltc lrr' l!rqen lr \r)llnclr l je 'tt ltl (lu l\ s\-'orrel:lc lqc og lcren ll llllc cc rtt e lollrrt- ndend ørs persenner, rullegardner & markser vnduer & brusebadsskærme tlyggenet tl core og Se uost llngen vores Suoerstore Færdge gardner,!tard nslænger Sommertlbud: 0"" rabat pa færdge gardnet Grats overslag r drt hjem eler konlor S RT Tlf Fax reecarsdk wwwtaxfreecarsdk 6 SOLKYSTEN Srrtr nbr; 200r- D&,PlnW Tel:

6 l:: Ptres-området er ørktektonsk det mest spændende Alpujørrø er hnsdes havet d ; ltr ff s l H N ff m $ sm *F t # ff H H An'ngen af cle katolske kongels lvsværk o-"en ejccle tlmed at gøre byen tl Spanens hovedstad Carlos' bryllupsrejse med sabel af Portugal gk tl Granada, ln'or paffet opholdt sg seks n-raneder af 526 Nen dronnngen skræmtes al et jordskælv og det ene med det andet Carlos genså aldrg sne drømmes by nden den fbrhastede afrejse nåede han at godkencle projekterne om byens unverstet og paladset Alhambla, der bærer hans navn løbet af hoffets korte ophold trængte den lyse renæssance-and ncl Granaclas gyder Men den trængte kke nd morscoerne Callos blev klal over, at Granada kke hang sammen med resten af rget Efter forløbet af et kvart århr"rndrede holclt morscoerne fast ved deres sprog, skkke og klædedragt det hemmelge holdt de også fast vecl clen gamle og forbudte relgon De r-ar en stat staten, og en fjendtlg stat Det var s:rrlg tydelgt guerllalandet Al- pnjalra Her samarbejdecle morscoerne tylkske og nordafkanske pratel der plyndrecle kystens krstne landsbyer Carlos sammenkaldte en kommsson der barslede lned en r:rkke meget skrappe fbrholdsleglel Bagefter tør,ede han altd rned at føre dem ud lvet Det skete fbrst fre arer senere under sonnen Felpe n-recl EDrl! EDT Få dansk =ry) dft? tv + astra for kun monterng :: og nstallerng -- -PTAVBOYrV nkl 3 års garant WestSat - v er specalster dansk TV på Solkysten Mandag -ørdag9-74 Tel: Fax: \v\ r\,\rwestsatnct - emal: September ZOOO SOt*tSrr* ot

7 De karakterstske fløde tøge på Alpujørras huse (Foto: Patronato de Tursmo le Grønøda) Ptres Ved ankomsten tl Ptres møclel man lol al'or Alpujarras typske arktektr,u', der aclskller sg f'a alt andet Andalusen Forst af alt bemærker nan cle flade tage Området har kke ler af god kvaltet så stedet for tagsten brugel man den lokale skfer, der mon- teres oven på en ramne af kastanetr'æ Oven på skferen gger et vandskyende lag af "launa", en natur'lgt forekommende gralsall Ptres rummer gode eksempler, men clet omkrng Ptres fnder møn stadg morscoemes uforfalskede mlj ø de små løndsbyer er enclnrr beclre at lecle eftel afkørslen tl en af de srnå landsbyer nærheden - nogle al clem så små, at de kke var umagen værd at tage rned på lanclkortet Her ser man næsten uden ændlnger' hvordan rnorscoerne boede Deles små med nrøje anlagte køkkenhaver vendel ud mod de vlde bjerge nden for' haverne klyngel husene sg sammen bredden og højden Op ac bjergskrånngelne tjener halvclelen af taget det nederste hus sont gr"rlv det følgende kke tllredse hermed har beboerne også bygget husene sammen hen over de smalle gyder' På den nåde slog cle to fluer med et smæk Foloven vandt de et ekstra værelse eller en teffasse, og forneclen et skyggefr,rlclt rum af halvoffentlg karakter, hvor det var bel-ragelgt at møcles med naboelne pa de dr'ønende -rede somrnerclage 960'ernes Eulopa ekspelmenterede nran meget rned storfanlen Her havde man allerede ført deen ud lvet, for clet var kke tlfælclgt, l-rvem cler boede nabo tl hvem Selv de allern-rnclste landsbyer er opdelt f-lere bydele, der lgger klart adsklt af køkkenhavelne nd mellern Hver storfamlle eller klan f-orte sn egen tlværelse flålrdt mod hårdt Fre årter senere beslr-rttede Felpe at gøre alvor af laclerens tn-lsler Der er sagt og skrevet meget om denne konges ntolerance, men nutdge kltkere glernmer ofte orllf-anget af molscoernes sanarbejcle med de muslmske prater Alpujan'a var et af de områdel, der blev hårdest straffet 558 gk 4000 prater tl angreb på Berja 560 lande os sot""tta* september 2006 de en flåde ved Castell cle Ferro og bortforte alle ndbyggerne landsbyen Notåez t en g'un skæbne på den anden sde af havet 565 kor"n p aterne tl Cådar på et togt efter den lattge egns mest r'ærdfulde bytte: krstne slarer janual 567 havde Felpe fhet nok og sarnarbelde med nkvstonen Carlos' f'ør'te gamle forl-roldslegler ucl l'n'et Morscoerne fk plgt tl at lære spansk lobet af tre år, hvorefter arabsk kke en- gang måtte tales hjemmet Den maurske klædedragt blev forbuclt Rtr,raler' danse og sange fra maurefden anbragtes uden undtagelse pr den solte lstc Selr' orn meget af det kke havcle clen fjerneste forbndelse med Nr-rharneds tro, havcle nkvstonen skkert ret, at de gamle skkke var med tl at f'astl-rolde folk den gamle tro Og det egentlge problem var dette mecl troen Morscoerne blev pålagt at lade hoveddøren stå åben på hellgdage, undel brylluppel og vecl andre særlge begvenheder På den måde var det nemt at kaste et blk nd stuen for at kontrollere om der foregk noget suspekt På dette tdspr,rnkt lstoren var Granada by genbefblket nred mange gamrnelkrstne fa \orclspanen, uden at gler"nme cle nykrstne morscoer, hvs omvenclelse var oprgtg Men Alpujarras solerecle bjerge var de cncste ndkære troen to ellel tre garnmelkrstne lamler cle srna landsbyer' På myn- dghedernes vegne stak cle næsen alt, mens naboerne søgte at holde dem uden fol alt Man kan nemt folestlle sg stuatonen under en spadseretul de stejle gyder

8 tl at betale med deres egne marfyl'er Det skonnes at 3000 cvle - mange af dern kvncler og born - måtte lade lvet pa begge sder, da alers og år'hundreders gammelt had lk lrt aflob Dertl kom soldatelnes tab, som var mange gange støre Oprøret bredte sg tl Almera øst og Rondabjergene vest Altd blergene Aben Humeya råbte om hjælp over havet, og tros- Nordafrka og Tyrket sad kke opfordrngen overhørg Stuatonen \rar en ovelgang al'orlg Spanen \rar trllet al en ny mr-rslmsk nvason som 7, ndtl det lællelne lykkedes en flåde af galejer at spærre havet Felpes halvbror Juan af Østrg slog omsder oprøret ned Straks efter drog han over spclsen for en krsten flåde og besejrecle tyrkerne det store søslag 'n'ed Lepanto 57 Det lettede pl'esset på søsden T lands ble, overlevende morscoer udvst af Andalr,rsen tl Nordspanen, hvor de kke så nernt blev frstet af prater Et århundrede senere udvstes efterkommerne helt af Spanen havet Ttev lez Det mennesketomme Alpujara blev befol- ket med gammelkrstne fra \orclspanen Deles efterkomnere bebor landet clag Er' nogen n'vl om afstamnngen, kan de blot kaste et blk cle lokales kalender' hvor en af de rgtgste lokale fester er svneslagtnngen Spønens højest belggende landsby Treadlez drejer alt sg om sknker Brutal krg modsætnng tl 500 val clet alvor vecl afsvolet sn krstne tlo og ændret st krstne navn tl Aben llumeya Fra stalten,'ar det en opga\e for folk cler var barske som klpperne hvol cle boeclc Alpujallas rebelel kunne kke overtale morscoerne Grenada by tl at tage del oprøret Nen flele af Alpujaras byer tofere"sorte" Farax alle cle Aben Humeyas genelal over t år der bar et krstent na\n, tl clode denne lejlghecl Nlorscoen Fernando de Vålor lod sg uclråbe tl konge eftel at have tonen en krg, hvor morscoerne snart kom med deres ntrne mljo Præsten har også følt sg ensom clen fuldte krkc Hvad folegk der sognebørne- nes hoveder rlens cle lynecle tl præclke- nen? de sdste dage af 567 brøcl oprølet r-rcl Farar' - Rng og over'flødge br-utaltet anslog ger X,len folst og fremmest er det umulgt kke at bemærke sknkelne, der hænger tæt og glnsende o\rer gæsternes hoveder byens restauranter Efter morgenmad, frokost og mddag med sknke købel folk også en sknke med hjen Det er s\'æf at tro, del el plads tl så rttangc svn pa egnens gronnc men 5ma og ndeklemte landblug, og det el der nn heller kke Sknkerne rnporteres h'a hele clet o Resdenca Teståmenter NE nr Alle former 'ret Trer'6lez er berømt hele Spanen lor sne lr,rfttørrede grsesknker, På landkortet ser man, hvorclan vejen tl Trer' lez er en lang tentakel op bjergene, hvor Spanens højest belggende lanclsby lgger for enden af clen sdste clal Der er et herlgt mnklma omklng en llle flod hvor byens anden gastronomske specaltet - bjergørreden - sprn- r lnkasso for jurdske spørgsmå hls på os! Vores telefontd er fra 9-7 mandag tl fredag Javer Qarcd Le6n, Lonne ansen Chr st Javter Garca Leon CA Måaga 600 a&tofult Avda Alcalde Clemente D[az Ruz, 4 Pueblo Lopez Fuengrola (vejen fra centrum mod Mjas - skråt overfor Jyske Bank) Tel Fra Danmark Fax E-mal: wwwlc-abogadoscom September 2006 SOlrvsrrH +e

9 øvrge land for at nyde godt al Trev6lez' lene, tørfe bjergluft 700 n-reters hølcle - den stole og uefterlgnelge hernmelghed ved plodlrktets kvaltet Yætnebønder Nlorscoerne forlod Alpujarra med tungt hjerte Men man skal kke tro, tlværelsen var spor nern for de krstne nybyggere, selv om de forpagtede lorden på meget fordelagtge vlkå De kom fra Kastlens tørle, encleløse kornsletter tl bjergenes frugtbare, men små og sårbare køkkenhar,'er Den folm for landbrug kendte de kke, og det rnest komplce- Cddør lecle som var kunstranclngen lå runer efter tre ars krg hvel landsbl' fk en famle al molscoer nogle års ekstra frst, mens den hjalp afløserne gang, men det tog lang td nden Alpujarla atter blomstrede N,lange gamle landslrl'er blev opslugt af vlclnsset og sclen af glerr"rslen goclt 000 meter o\-er havet hr-or clagtmerne er torre og soldge, mens de kolge nætter beskytter druerne mod sygdornme et ltgte om, at hele sg den [rksus at clr'æle vcd sagens pttoleske aspekter Hos cle lokale beboere var pratcret stadg frsk ernclrng starten af 800tallet m{ Trods sejren vecl Lepanto fortsatte ploble- slq/,**' NNr fft udvder og skfter navn V tlbyder mere servce og flere produker :t,,ab Conrsq;" Tlf: Team Hans so sor-rvsren september 2006 Det problem havcle man kke llen som r-and fra Contravesa-clstrktets mest populær'e klde, cler lgger Cådar Den lokale vn smager son bekendt altcl bedst Uden for Contravesa smager clen måske ldt n'rndle goclt, rnen rnen var tdlgere meget r,ærdsat forcl den er egnet tl K&$KY YætrYffffT$P S-L- "'a Jurdsk rådgvnng og assstance * llrc{,als a?s;tr*rlar \r: r, rlg ;;l ;: * :!elrt::f rjll:ta * r:tr:rqr:rt: *l:j::r:* Åbent: Mandagtl torsdagg-l-4 og 6-9 Fredage kun tl kl 4 V leverer alle mærker llrålåå,s:rnx mccl præsterne, og undel høstf'esten sprngel v- tr,: s;;llflrunr:: *,;ra rr:lla:::-r:t;rj Alt ndenfor nstallaton lwt te fbrfla ' e-mal: fællesantenner Tro kke cle garlmelklstne ogsr lravcle vnen mecl Nluslnrelne Andalusen gk aldrg af vejen for et glas, skont manerne jær'nlgt lk et anfald al relgos van','cl og rev r,nstokkene op, sa bondelnc m2tte star- *#* a (Man-Fre:0-8) og servcerng af W systemer og parabolanlæ9 Også CåLdar l,lange n'b'ggere ge\ op efter nogle ar og rejste 'rjen Lanclbmget var kke blot cle rejsesklbenter mxt coet ntet som en gocl vn tl at skylle sr-net necl, og Alpr,rjanas bedste vnstokke rokser, hvor vejen fra Trerelez fortsætter gennem Contrar-esa-dstlktet Egncns sma fnnlebrug proclucerel båcle rodvn, hvclvn og ros6 landsbyer al morscoer overlevede pa dcles utlgængelge tlflr-rgtssteclcr' Det var mr rcn onsketænknng hos folk, der kunne tllade E r T værre, fbrcl pratelne fk forstær'knng al de flygtede og hævngerrge rnorsth"r"red clag ved bønclelne stadg, hvor de å, forcl ploven hcnter skår af kerarnk op af jorden, når det kke merc rnlrkalrcrt rllcjcr sg onr ln(nnrskeknogler fra tlgroecle grarplaclser vanskelgt, rnen lvsfarlgt, ford de var r'ærneboncler med plgt tl at deltage lanclets fbrsvar Nlange rnolscoer startede en ny tlr,ærelse sonr f}edktse og clet var kke nemt at rense bjergene lbr dem Sa sen som S0O-tallet startecle rolnantkkens begejstre- Løndsbymljø met flel'e århundrecler, og starten bler det Avda Matæ Såenz de la Gjada Edf Fuengrola Center 2, local Fuengrola, Målaga s/n Tel Fu (+34) (+34) wtofterupcom

10 Mecna Bombør6n er ftan fremme fodsportslandet med ftasser af spænclende ster op bjergene 3:,*t t&*,' ; :; transport sa llrg blot et pa tlaskel ncl t': u s!" tl bagegerurnrnet og glsesknker nclkobene af hanclr':rrk,*# 'æ:: --& ;qj;"'':':'"' Fodfolkets land ' Fra CLclur k:rn man gore en afstkkel tl rlanclanclsklbct l\lut'tns cler lt'clel pl en af Alpujarras tlottestc Ltclsgter Vecl \enta clel Talr,rgo' Err belonnng tl lblk, cler vot'er 's krst rncrl Llcn tlrrlgt rc Pa clen shgne r,ej komtner ltten tl \lccne Bombaron (llerlge uavttc, clsse galttmelklstnc norclspanere havcle mccll) clenne clcl al,\lpujl'ra el llrnclsltyerne kke llrngerc sa spa:nclencle, rlcn tl gcngælcl cl clct frcltrkets parads, De aflærkecle stel fbler hngt op r cle glonne Lrjerge og cllltt rtcl,rv ',t -#:"?;_' -:*; -' ;-'j-:" :]#,f,t r::,:-r,', *+'* dr;;,' stlheclen \lessctursmen cl kke nect heftl, rnen clet er nclnt at flnclc log pl ct lanclhotel clet gronne Rutcns folgetrcle ltt' cr' \"trlctr, hvs r-rclltl'g- :æ:! a * llere errengerer Alpujares rrest ltct'ourtc ''moros r clstlnos - bt'fcsten lrvs hstorsl<e optlrr el nsplclet lf clcr-r gamlc konflkt mellem rlorsco'er og krstne \jrlor fbctes Aben Hurney'a - kongcn al Alpr-rjar'ra cler bocl vclclens rnægtgste rrand trrtcs Hstorcn om ntolsco'erne et'r'ec at lobe ucl og clet sartune cl Alpnjarra -aual clc AnclatLx er r allerccle,\hlcla-provttscn De flrgtbare slctter prlrgcl lanclet mens bjelgene rnerc er tl pt'r-rt og herskabelg rqj;: tagt Det r-ar her Boabcll og hans fblge af maulske llstokmter slog sg necl cfter ueclcllaget 492 rlodgang sorl meclgang legcle llstokratct beslag pa clet beclste ltctcl Slkebotg Flyttefortetnng /;? 00 års erfalng med paknng, flytnng og opbeyafng Konlor/ lager Spanen: Slkeborg Flytteforretnng Espana SL V tlbyder de bedste udlejnngsprser og servce på kysten Fat Panda,2 Dynamc 5d Fat Grande Punto,4 Dynamc 5d VW Polo Match,4 TD 5d Polg lnd Rancho Hermoso Avda De las Salnas, Los Bolches Danmark daglge algange tl og lra Sjælland Fuengrola Tlf / fax: Kl 0-3 træffes Mads på tlf " Konner over hele Danmark daglgl Ford Focus TDC 5d 20 Ford Focus C-Max TDC Ford Mondeo Futura 2,0 TDC 5d MUL GHED FoR LEVERTNG oc AFHENTNNG t OG HJEMME HOS DEM SELV rvlåucn Vl Peter Svendsen LUFTHAVN SL CNCAR RENT A CAR tax: ' 29640Fuengrola(MÅLAGA)Tel952' Mobl, www,cncarrentacares vogne Stor nternatonal erfarng Konlor/ lager Danmark: Slkeborg Flytteforretnng Alle blerne er fuldt udstyret Prserne nkluderer fr km, forskrng, 60 VA og 24 tmers vejassstance E-mal: 2 Kastanehøjvej DK-8600 Slkeborg Fax; wwwslkeborg-f lyttef 0 rretnn gdk E-mal: Tlf Grundlagt 904 Stor erlarng Stor kapactet Masser af mod på lvet l September ZOOO SOt*tttt" t'

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd: n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd: fol Tarfa tarner Afrka

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson V har kke b*g for 70.000 jøder 4l Af Vlltjdlmur Arn Vlhjdlmsson $a nl lll:,:," Gåvor ":#^';'l'll" nortttng9 ' netr '" *1 ""' \. 1938 lød beskeden tl en ung østrgsk flygtnng fra en nazst dansk poltunform,

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S Kvartalsrappft pr. 31. marts 2O14 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal 1 kr.) Nte 2 2 Indtægter Metrens takst ndtægter Metrens dr ft s ndtægter Værdi af eget arbejde ') Andre dr fts ndtægter')

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere