ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013"

Transkript

1 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013 NÅR BØRN BLIVER PÅRØRENDE SIDE 18 For Eva Brokholm er familien og sønnen Thomas det vigtigste i livet. VI KYSSER STADIG SCLEROSE FARVEL SIDE 11 Stor opbakning til Scleroseforeningens kampagne. SCLEROSE, SPANIEN OG SOLSKIN SIDE 30 Flere danskere med sclerose er flyttet til Spanien. MagaSinet har været på besøg.

2 Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen Vi ønsker fokus på de pårørende Scleroseforeningen sætter fokus på de pårørende ved årets Folkemøde på Bornholm. Vi gør det, fordi der sker et skred mod at pålægge pårørende til kronisk syge en stadig større hjælperrolle. Når lægen stiller diagnosen multipel sclerose, får det ikke kun konsekvenser for det pågældende menneske. Konsekvenserne bliver ofte voldsomme, også for familie og pårørende. Sådan er det, men der er stor forskel på, hvordan det offentlige specielt kommunerne - behandler de pårørende. Heldigvis kan nogle kommuner godt se, at det er en fordel for alle parter, hvis der ydes tilstrækkelig hjælp og kompensation til familien. På den måde kan pårørende fortsat leve en normal tilværelse med arbejde, fritid og det nødvendige overskud til eventuelle børn - nogenlunde som andre mennesker. Når man dykker ned i Serviceloven, er der heller ingen tvivl om, at netop muligheden for at fortsætte et 2 nogenlunde normalt familieliv har været politikernes ønske og intention. Serviceloven har til formål at kompensere for nedsat funktionsevne, så den pågældende sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre. Det er kommunen, der vurderer behovet for, hvilken hjælp og støtte der er nødvendig for at leve op til dette. I denne vurdering må man ikke begrænse den nødvendige hjælp med henvisning til, at der er pårørende, som kan klare det. Vurderingen skal alene gå på, hvad der kræves af hjælp fra kommunens side for at opnå den nødvendige kompensation. Det siges meget klart i vejledningen til loven. Det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne, der skal fokuseres på. Trods denne klare tale ser vi stadig kommuner, som skærer voldsomt i hjælpen, når der er en pårørende, der teoretisk kan tage slæbet. Vi har medlemmer med pårørende, der er kørt helt ned, fordi de nat efter nat skal op gang på gang for at hjælpe en kæreste eller ægtefælle og om dagen skal klare alt det praktiske, samtidig med at de har et fuldtids arbejde ved siden af. Når man bor sammen med en ægtefælle eller kæreste, der har et handicap, skal man naturligvis som i alle andre parforhold og familier hjælpe med det praktiske i hjemmet og pasningen af børnene. Men på den anden side nytter det ikke at stille urimelige krav til den raske ægtefælle eller kæreste. Når det sker, er resultatet alt for ofte, at den pårørende får svært ved at klare hverdagen og ikke mindst sit arbejde. Det har vi Ankestyrelsens ord for i en nylig afgørelse. Derfor kan tingene sagtens rettes op, uden at lovgivningen behøver ændres. Hvis kommunerne tager de nuværende regler alvorligt, kan de ikke lave nedskæringer, som reelt er et overgreb på pårørende til mennesker med sclerose eller anden kronisk sygdom. Vi skal blot sikre, at loven bliver overholdt, og sagsbehandlingen bliver helhedsorienteret og individuel. Det vil vi understrege over for politikerne ved årets Folkemøde på Bornholm.

3 Indhold 4 kort nyt 6 OVERVÆGT I BARNDOMMEN KOBLES TIL SCLEROSE 11 VI KYSSER STADIG FARVEL Se nogle af de sjove tiltag, der er blomstret op rundt i landet og på nettet 18 FAMILIEN ER DET VIGTIGSTE Tema: Børn som pårørende 23 MEDIKIDZ Vi anmelder ny tegneserie 28 MONTEBELLO ER IKKE ET FERIEOPHOLD Tema: Solskin og sclerose 36 UNGEPANELET ER I FULD GANG 38 JAGUARER KØRTE FOR SCLEROSE 40 GRAVIDITET HAR EN BESKYTTENDE EFFEKT MOD SCLEROSE 44 KURSER: KROPSBEVIDSTHEDSKURSSUS OG PÅRØRENDEKURSUS Redaktion og ekspedition Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Telefon Telefax Gironummer Hjemmeside Chat Kodeord til chatten er»sclerose«. Redaktion Mette Bryde Lind (ansv.), Peter Palitzsch Christensen, (red.), Erik Jensen, Gitte Rudbeck, Lotte Bach Hansen, Camilla Mulvad Svensson, scleroseforeningen.dk til redaktionen Layout og grafisk produktion Datagraf Oplag Tryk Stibo Graphic, Miljøcertificeret efter ISO MagaSinet Næste nummer udkommer medio august Forside Søren Østerlund. Annoncesalg Preben Schlichting, tlf / Deadline for annoncer i næste blad: 1. juli Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har ca medlemmer og bidragydere samt omkring frivillige. Protektor Hendes Majestæt Dronningen. Medlemskab af Scleroseforeningen Personligt medlemskab 265 kr. årligt. Familiemedlemskab 400 kr. årligt. Hovedbestyrelse Formand Christian L. Bardenfleth, tlf , Politisk næstformand Jette Bay og Organisatorisk næstformand Jens Holst Direktør Mette Bryde Lind. Sclerosehospital Ry, tlf , og Haslev, tlf , Direktør Brita Løvendahl Dronningens Ferieby 3

4 Kort Nyt Brugen af alternativ medicin kortlagt Personer med sclerose benytter sig i høj grad af alternativ behandling som kosttilskud, akupunktur og urtemedicin for at få livet med den kroniske sygdom til at hænge sammen. Det viser en ny undersøgelse af sclerosepatienters brug af konventionel og alternativ behandling, som har involveret forskere fra fem nordiske lande under ledelse af Lasse Skovgaard, ErhvervsPhD ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Scleroseforeningen. Resultaterne er publiceret i de videnskabelige tidsskrifter Scandinavian Journal of Public Health og Autoimmune Diseases.»Det viser sig, at patienterne typisk ikke bruger den alternative behandling til symptombehandling, men oftest som et forebyggende og styrkende element,«siger Lasse Skovgaard om undersøgelsen, der har involveret spørgeskemaundersøgelser blandt 3800 mennesker med sclerose i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Lasse Skovgaard har sammen med forskerne fra de fem andre lande brugt tre år på at indsamle de nye data, og han glæder sig over perspektiverne:»inden for sundhedsforskning handler det ofte om at undersøge, hvorvidt en bestemt type medicin virker på et bestemt symptom. Men det er mindst ligeså vigtigt at undersøge, hvordan mennesker med for eksempel kronisk sygdom bruger forskellige behandlinger til at mestre livet. Og der ligger dyrebare erfaringer hos eksempelvis sclerosepatienter. Deres samlede erfaringer er en vidensbank, vi skal have adgang til og lære af,«siger han. Han fremhæver, at den nye viden blandt andet er vigtig, fordi det potentielt set kan spare samfundet penge, hvis mennesker med kronisk sygdom bedre kan håndtere deres liv med sygdom.»der bliver talt meget om egenomsorgskompetence, som handler om, at patienterne selv skal bidrage til at få deres liv til at hænge sammen. Det er der mange kronisk syge, der oplever at få hjælp til gennem brug af alternativ behandling, så det bør vi ikke lukke øjnene for,«siger Lasse Skovgaard. Samtidig understreger han, at mere indblik i patienters valg af behandlinger er vigtigt i forhold til at forbedre patientsikkerheden, fordi der kan være risici forbundet med kombinationen af konventionel og alternativ medicin. Læs mere på hvor du også kan se et video-interview med Lasse Skovgaard. Voksentræf 2013 Så er det igen tid til voksentræf. Fredag d. 13. september 2013 mødes vi til en hyggelig weekend i Dronningens Ferieby med foredrag, dejlige mennesker og socialt samvær. Du bliver indkvarteret i et af feriebyens huse med andre deltagere, hvor I i fællesskab sørger for mad til fredag aften og morgenmad til lørdag. Der er flere nye tiltag i år. Vi prøver med elektronisk tilmelding, og der vil fredag aften være»åben Mikrofon«, hvor du kan få 10 minutter til at fortælle om en spændende oplevelse med (eller på trods af) sclerosen. Har du noget på hjerte, du har lyst til at dele, så send gerne en mail dit navn og dit emne. Prisen er 500,-/deltager. Ladywalk støtter Scleroseforeningen Den 27. maj gik kvinder LadyWalk har dermed slået alle rekorder. Godt gået. 4 Der åbnes for tilmelding d. 20. juni på nedenstående link. Hele programmet vil blive vist her Foto Søren Østerlund

5

6 Overvægt i barndommen kobles til sclerose Det er stadig et mysterium, hvorfor flere og flere kvinder får sclerose, mens den samme stigning ikke ses blandt mænd. Ny dansk undersøgelse peger på, at overvægt i barndommen kan være en del af forklaringen Af Lotte Skou Hansen Hele fire publicerede undersøgelser peger på en sammenhæng mellem fedme tidligt i livet og senere risiko for sclerose. En del af dem har dog været spørgeskemaundersøgelser, som blandt andet har været usikre, fordi det kan være svært for voksne deltagere i undersøgelsen at huske, hvad de egentlig vejede som børn og unge. En ny dansk undersøgelse fra Scleroseregistret, som Nils Koch- Henriksen og Egon Stenager har medvirket til, har dog grebet undersøgelsen af en eventuel sammenhæng mellem fedme og sclerose anderledes an. Skolelægejournaler afslører tidlig overvægt Forskerne fik adgang til gamle skolelægejournaler på mere end københavnske skolebørn fra 1930 til 1984 (hvor skolelægeordningen ophørte). Ud fra journalerne noterede 6 de årlig højde og vægt for alle mellem syv og 13 år. Herefter udregnede forskerne alle børnenes BMI, som er et mål for sammenhæng mellem højde og vægt og en meget populær metode til at vurdere, hvorvidt folk er overvægtige. Derefter undersøgte forskerne, hvor mange af børnene fra skolelægejournalerne, de kunne genfinde i Scleroseregistret.»Her så vi, at børn, der var overvægtige, havde en større risiko for senere at få sclerose end normaleller undervægtige. For eksempel steg risikoen hos 12-årige piger for senere at få MS med 17 % for hver 5,4 kg, de vejede mere,«fortæller Nils Kock-Henriksen. Han forklarer»enhver kan få sclerose også tynde mennesker men man har større risiko, hvis man var overvægtig som barn. Overvægt op i voksenalderen betyder tilsyneladende ikke noget. Da flere mennesker bliver overvægtige desværre også i børneårene kan det måske forklare lidt af stigningen i sygdommens hyppighed«mysteriet om pigerne Tendensen er også til stede hos drenge, men mindre udtalt, hvilket stadig udgør et mysterium for forskerne:»jeg kender ikke svaret på, hvorfor fedmeproblemstillingen ser ud til at ramme piger mere end drenge, men da hunkønnet har større risiko for sclerose og andre immunsygdomme, kan det tænkes, at de som helhed er mere følsomme over for de forskellige risikofaktorer,«udtaler Nils Koch-Henriksen. Den danske undersøgelse blev foretaget i samarbejde med amerikanske kolleger, der også havde forsket i overvægt, og som har publiceret den ene af de ovennævnte undersøgelser. Undersøgelsen er netop udkommet i det internationale videnskabelige tidsskrift Multiple Sclerosis Journal.

7 Scleroseforeningen bringer politikerne på dybt vand En minister, en håndfuld borgmestre og en stribe folketingspolitikere kommer på dybt vand til årets Folkemøde i Allinge på Bornholm i juni Og det er Scleroseforeningen, der sejler dem ud. Det sker med galeasen»mester«af Rønne, som for andet år i træk er hyret til foreningens event»politik med Udsigt«. Ideen er at få politikerne i tale på en anderledes måde. Det blev gjort med succes sidste år, og det ser ud til at lykkes igen. Til de ni sejladser i løbet af torsdag, fredag og lørdag er der tilmeldt 22 politikere. Invitationerne er blevet sendt til politikere, der arbejder med social- og sundhedsområdet på Christiansborg, i kommunerne og i regionerne. Derfor er det vigtige og centrale politikere, når det gælder foreningens opgaver, som skal med ud og sejle. Blandt deltagerne er således sundhedsminister Astrid Krag, sundhedsordførerne Sophie Løhde (V), Flemming Møller Mortensen (S) og Benedikte Kiær (K) samt formanden for socialudvalget i Kommunernes Landsforening, borgmester Anny Winther (V), Rebild. Også en af de mest markante debattører, når det gælder handicappolitik, borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande, skal ud med»mester«. Et andet kendt ansigt dukker op, når Scleroseforeningen lørdag under Folkemødet inviterer til debatmødet»jeg vil være kæreste, ikke handicaphjælper«. Tidligere skatteminister, nu DR-debatvært Thor Möger Pedersen, stiller nemlig op som ordstyrer ved mødet, der skal sætte fokus på de pårørendes rolle. Politikerne Stine Brix (EL), Leila Lindèn (S), Benedikte Kiær (K), Flemming Møller Mortensen (S) og Faxe-borgmester Knud Erik Hansen skal blandt andet svare på, hvad det offentlige med rimelighed kan forlange af en pårørende til et menneske med en kronisk sygdom, f.eks. sclerose. Når Scleroseforeningen har valgt at sætte fokus på emnet, hænger det sammen med, at kravene til de pårørende bliver mere og mere omfattende i mange kommuner. Den offentlige hjælp og støtte fjernes med beskeden om, at det må den pårørende selv klare. Ni gange under årets Folkemøde skal»mester«sejle ud med politikere, gæster fra Folkemødet og Scleroseforeningen. 7

8 Har du ikke modtaget seneste udgave af MS-magasinet så bestil det på multipelsklerose.dk Helt gratis Behandlingen af multipel sklerose er under forandring. Det gør det i stigende grad muligt at leve et aktivt liv med MS. Nr Forskning og behandling sygdomsaktivitet ved MS hvad er i orden? FAktA om ms skridt for skridt på vej mod en bedre livskvalitet Vil være med til at bestemme At sidde i sofaen er ikke noget for Tharben For dig som lever med sklerose CO-DK-0004 Alt det og mere til kan du læse om i MS-magasinet og på multipelsklerose.dk. Her kan du også stille spørgsmål til vores MS-ekspert, læse interviews med specialister og på MS-Bloggen følge med i dagligdagen hos de seks bloggere, som skriver om deres liv med multipel sklerose. Anna-Carin vandt guld og sølv ved De Paralympiske Lege En patientforening, der gør en forskel side 6 side 18 multipelsklerose.dk Gratis ferie i Dronningens Ferieby! Scleroseforeningen gentager succesen fra de seneste to år og arrangerer en gratis ferieuge i Dronningens Ferieby. Arbejdsmarkedets Feriefond har igen i år via en stor donation gjort det muligt for os at invitere nogle af vores medlemmer med sclerose på en uges ferieophold i Feriebyen, hvor familien gratis får stillet et feriehus til rådighed. Feriehusene er beregnet til maksimalt seks personer. Tilbuddet gælder for enlige forsørgere og børnefamilier med en indkomst på eller under kontanthjælpsniveau. Vi afholder i år arrangementet i uge 32 ( august 2013). Læs mere om ferietilbuddet, og hvordan du kan ansøge på Scleroseforeningens hjemmeside: Her kan du også downloade et ansøgningsskema, som skal indsendes til: senest den 28. juni

9 ET SUPERHELTE-EVENTYR SOM SJOVT OG LET FORSTÅELIGT FORKLARER MULTIPEL SKLEROSE. TEGNESERIEN UDLEVERES GRATIS PÅ ALLE MS KLINIKKER - SPØRG DIN MS-SYGEPLEJERSKE OM ET EKSEMPLAR. FORKLARER MULTIPEL SKLEROSE HVAD SKER DER MED KASPERS MOR? INDE I EN NERVE Gå ikke i panik! Det Wow! ligner kaos, men det er helt normalt! Nerver sender elektriske meddelelser mellem din hjerne og alle dele i din krop. Alt hvad du føler og gør styres af dine nerver! Skrevet af Dr.Kim Chilman-Blair (BSc, MBChB) og Ian Rimmer Yderligere materiale af Shawn deloache Ekstern bedømmelse foretaget af Dr. Peter Vestergaard Rasmussen (PhD) Dr. Alexander Burnfield (MB, BS, DPM, FRCPsych), Dr. Cheryl Hemingway (MBChB, BA, FCP, MMed, FRCPCH, PhD), Dr. Michael M.C. Yeung (MD, FRCPC), Dr. Francois Grand Maison (MD), Dr. Virginia Devonshire (MD) og Dr. Christopher McGuigan (FRCPI, MRCP) Ydersiden af dine nerver er også vigtige. Lad os tjekke det ud. Nervebeskeder til din hjerne fortæller, hvad der sker omkring dig. Beskeder fra din hjerne fortæller din krop, hvad den skal gøre! 6 7 DK-MSC

10 HJEMMESIDE - ALT OM SCLEROSE På finder du information om multipel sclerose, interferonbehandling, selv-injektion, kost og meget mere. Du kan søge råd og vejledning om livet med multipel sclerose, ligesom dine nærmeste kan læse om hvordan sygdommen påvirker din dagligdag. Klik ind på og og få mere at vide Sclrosebehandling annonce 186x128.indd :13:23 Livskvalitet gennem uafhængighed Farstrup hvilestole fås med: Til daglig glæde Regulerbar Med en Farstrup hvilestol får du solidt dansk håndværk af høj kvalitet, der holder hele vejen. Vi tilpasser stolen til dine behov. sæde og ryg Siddehøjde 10 træfarver Ring efter stolebussen... alitet Dansk kv aranti lg 10 års ste efter ønske Oppustelig lændestøtte Valgfri nakkestøtte Kontakt nærmeste forhandler for mere information, hjemmebesøg og brochurer. Elektrisk Brenderup Bolighuset Werenberg Tlf Gråsten Det Nye Hebru Tlf Hillerød Vestergaard Møbler Tlf Holbæk Farstrup Comfort Studie Tlf Kvorning Kvorning Møbelhus Tlf København K Vestergaard Møbler Tlf Lyngby Vestergaard Møbler Tlf Maribo Jarvig Møbler Tlf Næstved Ide Møbler Tlf Odense SØ Farstrup Comfort Center Tlf Århus C Farstrup Comfort Center Tlf Indbygget eller sædeløft Flere sædedybder løs fodskammel Armlæn i træ eller polster Åbne eller lukkede sider Model Jupiter

11 e til Vi kysser stadig farvel tema Vi kysser stadig farvel I Danmark har mere end mennesker sclerose, og to ud af tre er kvinder. Enhver, der har sclerose tæt inde på livet, har ønsket at give sygdommen et ys a nno farvelkys. Der er blevet kysset heftigt på de Kkendtes nce. indd 1 facebooksider. Se et uddrag her Scleroseforeningen samler penge ind til forskning. 11 en, en so

12 tema Vi kysser stadig farvel Facebook kysser sclerose farvel Grønne kyskager Janni har været i køkkenet og delt opskriften på grønne kyskager med pebermyntesmag med os. Opskrift 2 æggehvider 100 g sukker 1 tsk. vaniljesukker Grøn pastafarve (brug ikke flydende frugtfarve) Et par dråber pebermynteessens Fremgangsmåde: Pisk æggehviderne, til de danner stive toppe. Pisk herefter sukkeret og vanilje ind i æggehviderne 1 spsk. ad gangen. Pisk i 15 sekunder efter hver skefuld. Bliv ved med at piske, til marengsen er meget tyk og blank. Kom pebermynteessensen og farven i. Kom herefter massen i en sprøjtepose med stjernetud og lav små toppe med en diameter på ca. 3 cm. Toppene bages ved 125 grader i 35 min. Negledesign med grønne læber Sanne har lavet en lille fin video, som viser, hvordan man kan få lavet grønne læber på sine negle. Du kan se videoen på vores "Kys sclerose farvel"-fanside på Facebook og læse mere om kampagnen på Sannes blog: 12

13 10 mænd med grønne kys Charlotte blogger for "Kys sclerose farvel"-kampagnen i maj måned. Charlotte har givet 10 mænd grøn læbestift på som et symbol på, at hun og de 10 mænd støtter "Kys sclerose farvel". Du kan også læse mere om kampagnen på Charlottes blog: charlotteholmboe.weebly.com Blogger støtter "Kys sclerose farvel" Heidi er én af de 12 bloggere, som i maj måned hjælper Scleroseforeningen ved at blogge om "Kys sclerose farvel"-kampagen. Du kan læse mere om Heids blog på side 14 i Magasinet. Badge-kys i massevis En måde at sprede budskabet om kampagnen på vores "Kys sclerose farvel"-fanside på Facebook har været ved at sætte et badge på sit profilbillede på Facebook. Lines kæreste kyssede hende, da hun som 16-årig fik konstateret sclerose, og kysser hende stadig den dag i dag. Derfor skulle Lines kæreste med på hendes "Kys sclerose farvel"- billede PhotoCare i Kalundborg samler ind Line har på egen hånd taget kontakt til PhotoCare i Kalundborg, hvor butikken i slutningen af maj tilbyder gratis fotografering i professionelt fotostudie til alle interesserede. Det eneste kunderne skal gøre til gengæld er at lave en sms-donation til "Kys sclerose farvel"-kampagnen. Du kan læse mere om Lines initiativ på side 14 i Magasinet. 13

14 tema Vi kysser stadig farvel Af Mai Choe Thode Gratis portrætfoto for en sms-donation Line Madsen er 21 år gammel og har sclerose. Til daglig er hun elev hos Novo Nordisk, og i sin fritid elsker Line at fotografere. Inspireret af interessen for fotografering og "Kys sclerose farvel"-kampagnen fik Line en idé til, hvordan hun kunne yde sit frivillige bidrag til kampagnen.»jeres kampagne fik mig til at tænke på, hvordan jeg kunne bidrage. Jeg elsker at fotografere, og det fik mig på den ide, at man kunne arrangere en fotodag, hvor folk kunne få taget et godt billede mod en sms-donation til "Kys sclerose farvel"-kampagnen,«siger Line. Sammen med veninden Mille Stengård, som er ansat hos PhotoCare i Kalundborg, udviklede de Lines ide. Resultatet blev, at PhotoCare i Kalundborg i de to sidste uger i maj måned tilbød en gratis fotografering i professionelt fotostudie til alle interesserede. Det eneste, kunderne skulle gøre til gengæld, var at lave en sms-donation til "Kys sclerose farvel"-kampagnen. Mille arbejder til daglig som konsulent hos PhotoCare i Kalundborg. Inden sit telefonopkald til indehaver Thomas Østergård havde Mille forberedt den store salgstale.»men mine gode argumenter kunne jeg godt pakke væk. Thomas bakkede fuldt op om vores idé. Det er også en win-win situation. Vi kan støtte op om "Kys sclerose Heidi sætter fokus på»kys sclerose farvel«heidi er én af de 12 bloggere, som i maj måned hjælper Scleroseforeningen ved at blogge om "Kys sclerose farvel"- kampagen. Heidi Ankersen fik for 13 år siden konstateret sclerose og måtte sige farvel til sit ønskejob som materialist.»sclerose er for mig blevet en livsbetingelse, men jeg vælger at have det godt. Det er et valg, jeg tager hver eneste morgen, når jeg vågner og har ondt i hele kroppen. Jeg har verdens bedste mand og venner, og jeg kan gå til yoga og gå med mine hunde, og så bliver livet pludselig helt ok alligevel«, fortæller Heidi. Trods sin hårde kamp mod sclerosen er Heidi i dag glad. hun har sin egen blog, hvor hun blogger om sclerose, men også i den grad om andre ting som har Heidis store interesse. Gennem årene har Heidi trofast fulgt med på den internationale scene på internettet for at holde sig orienteret om sclerose. Derfor har Heidi efterhånden set en række støttekampagner for sclerose både af national og international karakter, men da Heidi i sin lokale Rema 1000 så indsamlingsbøssen med det grønne kys-logo, var hun solgt.»det grønne kys-logo udstråler modsat andre støttekampagner optimisme, og grøn er håbets farve. Jeg tror, at jeg taler på alle sclerosepatienters vegne, når jeg siger, 14 farvel"-kampagnen og sætte fokus på sclerose, hvilket er formålet i sig selv. Men til gengæld får Photocare også muligheden for at vise, at vi laver andet end almindelige pasbilleder,«fortæller Mille. Line havde aldrig troet, hendes idé ville blive til virkelighed.»jeg er så rørt over, at min lille ide er blevet til virkelighed, og jeg håber, at fotodagene hos PhotoCare kan bidrage til, at der kommer mere fokus på "Kys sclerose farvel"- kampagnen og sclerose i al almindelighed«, slutter Line. at vi med sclerose har et håb om at få det bedre. Ja, vi har sclerose, men vi vil også bare have et godt liv og vi vil gerne kysses, selvom vi er syge«, fortæller Heidi. Kunst tiltaler Heidi, og især den anerkendte kunster Per Hillo er én af hendes favoritter. Heidi kontaktede Per Hillo, og han donerede flere af sine kunstværker, som var præmier i en konkurrence på trendsales.dk i maj. Følg Heidis blog på

15 KØB LÆKKER LÆBEPOMADE og støt forskning i sclerose Læbepomaden er lavet af vegetabilske indgredienser, beskytter mod udtørring og plejer dine læber. Læbepomaden er uden parabener, allergener og aroma og kan bruges af hele familien. Pris: 20 kr./stk. Køb den på scleroseforeningen.dk/shop Minimum køb på webshoppen: 2 stk. plus porto. LÆBER SPREDER BUDSKABET Ved køb af denne flotte pin støtter du forskning i sclerose, og du er med til at sprede budskabet om sclerose og det er vigtigt. Pin en kan bruges på tasken, tørklædet, tøjet eller slipset. Pris: 20 kr./stk. pin ens mål: 25x16 mm. Køb den på scleroseforeningen.dk/shop Minimum køb på webshoppen: 2 stk. plus porto. 15

16 Scleroselinjen Scleroselinjen er en hotline for mennesker med sclerose og pårørende, der har brug for nogen at tale med uden for Scleroseforeningens normale åbningstid. Linjen er åben mandag-fredag, kl. 17:00-20:00 på tlf Lægerådgivning Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf dagligt kl. 8-16, fredag dog Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer, hvorefter lægekonsulent Henrik Boye Jensen ringer dig op. Mandage kl og kl Vi er nødt til at få navn og telefonnummer for at kunne ringe op, men oplysningerne registreres ikke. Henvendelsen kan betragtes som anonym. Du kan også skrive til lægen på Scleroseforeningens adresse: Mosedalvej 15, 2500 Valby. SOCIALRÅDGIVERE Når du gerne vil tale med en socialrådgiver, skal du blot ringe ind til Scleroseforeningens hovednummer, , så vil du blive ringet op af socialrådgiveren fra dit område på et nærmere oplyst tidspunkt oftest inden for få dage. Den enkelte socialrådgiver kan også kontaktes via eller brev. Der kan gå 3-4 dage før du får svar på eller brev. I forbindelse med ferieperioder eller sygdom kan der gå længere tid. Du er også velkommen til at kontakte Scleroseforeningen på telefon for nærmere oplysninger. Nadia Buchard, ledende socialrådgiver Dækker: Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Telefon: VIKAR Dækker: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev- Dronninglund, Læsø, Aalborg, Vest himmerland, Morsø, Rebild, Mariagerfjord, Skive. Tlf Suzanne Bæk Holland Dækker: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg. Tlf Mette Mathiasen Dækker: Viborg, Randers, Norddjurs, Favrskov, Syddjurs, Aarhus. Tlf Dorrit Due Dækker: Vejen, Kolding, Fredericia, Middelfart, Bogense, Assens, Odense, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø Tlf Netrådgivningen Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i sygdommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning indenfor 19 forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet. scleroseforeningen.dk/netraadgivning Lotte Rørstrøm Dækker: Odder, Skanderborg, Samsø, Billund, Ikast-Brande, Silkeborg, Vejle, Horsens, Hedensted Tlf Annette Køhler Dækker: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø, Slagelse, Næstved, Ringsted, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Stevns. Tlf Camilla Beyer-Nielsen Dækker: Frederikssund, Egedal, Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hørsholm, Furesø, Frederiksberg, København og Bornholm Tlf , fax Janni Jensen Dækker: Lejre, Roskilde, Solrød, Køge, Dragør, Tårnby, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Herlev, Gladsaxe. Tlf Joan Vang Dækker: Færøerne Tlf , fax: Formidler også kontakt til psykologen Tid til telefonrådgivning fås ved henvendelse i Scleroseforeningens åbningstid. Psykologer Scleroseforeningens 12 psykologer er fordelt over hele landet. Vi kan kontaktes i psykologernes telefontid, der er dagligt kl på tlf Vi kan også kontaktes pr. eller brev. Vi bestræber os på at besvare henvendelser pr. /brev i løbet af få dage, i ferieperioder kan der dog gå længere tid. Psykologerne dækker bestemte kommuner, men du skal kontakte psykologerne i sekretariatet i København, som vil viderehenvise til den psykolog, der dækker den kommune, du bor i. Er du i tvivl, kan du altid kontakte Scleroseforeningen på telefon for nærmere oplysninger. Mette Harpsøe Nielsen, ledende psykolog Marianne Nabe-Nielsen Michael Nissen Dorte Larsen Cathrine Frahm Helle Gry Pedersen Ovenstående psykologer dækker alle kommu ner i Region Hovedstaden, nemlig Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiks - sund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk. Dækker også i Region Sjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød Yvonne Damm Mønsted Dækker: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Kolding, Billund, Vejle, Hedensted, Horsens, Fredericia. Helle Gry Pedersen Dækker: Assens, Bogense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø. Mette Sloth Huus Dækker: Tønder, Åbenraa, Sønderborg og Haderslev. Birgit Nilsson Dækker: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg. Ann Nymark Dækker: Brønderslev, Læsø, Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariager fjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg. Anna Marie Buur Dækker: Faurskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus, Samsø. Karen Nielsen Dækker: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive, Viborg. 16

17 MIN MS APP nu med ny dagbogsfunktion Teva har udviklet Min MS App til smartphones. Min MS kan hjælpe dig til at få styr på dine daglige injektioner. Du kan få udleveret information om Min MS samt adgangskode hos din MS-sygeplejerske på din lokale klinik. live your life TEVA DENMARK A/S PARALLELVEJ KGS. LYNGBY TELEFON: MAIL:

18 tema Børn som pårørende Foto Søren Østerlund Familien er vigtigst Selvom sclerosediagnosen og forholdet til Kaare kom nogenlunde samtidig, var Eva Brokholm og hendes mand aldrig i tvivl om, at de skulle have børn og et rigtigt familieliv Af Camilla Mulvad Svensson På en gård i Jylland er frokostbordet ved at blive sat frem. Umiddelbart ligner det, at der her bor en helt almindelig familie med mor, far og en søn, der spreder et spor af Lego fra gangen og helt ind i stuen. Men mor, 43-årige Eva Brokholm, er førtidspensionist på grund af sin sclerosediagnose og har været det siden 2009.»Det var en lettelse, da jeg kom på førtidspension. Jeg kunne ikke både passe job, familie og barn, og for mig var det helt klart jobbet, der var lavest prioriteret af de ting,«fortæller Eva. Ville have børn Eva har aldrig været alvorligt fysisk ramt af sclerosen, og derfor var hun heller aldrig i tvivl om, at hun gerne ville kaste sig ud i en graviditet.»kaare og jeg var enige om, at børn da helt klart var noget, vi skulle have. Og den 1. januar 2007 blev Thomas født efter de ni bedste måneder af mit liv,«siger Eva. Men mens graviditeten havde været den bedste periode 18

19 Stopper vi nogensinde med at arbejde for et bedre liv? I mere end tre årtier har Biogen Idec været førende i kampen mod multipel sklerose. Vi står bag nogle af de største fremskridt inden for bioteknologiske behandlinger, der gør en positiv forskel for personer med MS. Hos Biogen Idec arbejder vi hele tiden på at omsætte vores videnskabelige opdagelser til nye behandlinger til dig med multipel sklerose. Vi er fast besluttet på at medvirke til at vinde kampen mod MS CO-DK-005 Determined to succeed in MS

20 tema Børn som pårørende af Evas liv, blev tiden efter fødslen meget hård for den nybagte mor. Hun var hele tiden træt, og nogle af de kognitive effekter af sclerosen gjorde, at Evas lunte blev meget kort. Derfor var det godt for hende at begynde på arbejde igen, men efter et par år blev det tydeligt, at hun ikke kunne jonglere med det hele på grund af sclerosen.»jeg blev til sidst så presset, at jeg sagtens kunne følge de mødre, der gør deres børn fortræd,«fortæller Eva. Økonomisér energien Eva synes ikke, at hun var god nok til at passe på sig selv, mens hun arbejdede, og der er stadig en del, hun skal lære.»jeg skulle lære at økonomisere min energi bedre, og det skal jeg egentlig stadig. Jeg kan ikke de ting, som jeg gerne vil, og det kan jeg have svært ved at indse. Men det hjalp så meget for mig at stoppe på arbejdsmarkedet,«siger Eva. Hun kigger kærligt efter Thomas, der stolt viser hende et vandfly, han har lavet af Lego. Det er omkring femte gang, han har lavet det, men han bliver så godt som aldrig træt af det. Eva og hendes mand ville egentlig gerne have flere børn, og de har heller ikke gjort noget for at forhindre, at det sker.»men nu er der efterhånden gået en tre-fire år, uden at jeg er blevet gravid igen. Så hvis det sker, er det da dejligt, men vi behøver ikke en mere. Energimæssigt er det måske også det bedste for mig,«smiler Eva. Lavede legegruppe Thomas løber ind i stuen og leger videre, og Eva sætter sig tilbage i stolen. Hun har det godt, men sygdommen ligger hele tiden i baghovedet.»selvom jeg ikke mærker så meget til min sygdom rent fysisk, er der selvfølgelig en form for usikkerhed. Jeg vil gerne være så god en mor, som jeg kan for Thomas, og jeg tror, at jeg ubevidst bruger ham til at få sygdommen til at fylde mindre,«siger Eva. Hun har lavet en legegruppe for andre børn, der har forældre med sclerose i området ved Kolding og Fredericia, og hun tror, at det er noget, de får rigtig meget ud af.»der var et behov for den legegruppe. Børnene skulle se, at de ikke er alene om at have en forælder med den her sygdom, og forældrene kan opleve deres børn være mere åbne omkring sygdommen. Det betyder altså rigtig meget, for familien er jo det vigtigste, du har,«siger Eva. Usikkerheden er det værste Marie Stahlschmidts mor har haft sclerose, siden Marie var seks. Midt mellem usikkerheden omkring sygdommen og frygten for at miste sin mor har Maries forældre gjort alt, hvad de kunne, for at Marie har haft et så normalt liv som muligt Af Camilla Mulvad Svensson Regnen trommer mod ruden, men det gør ikke noget i lejligheden på tredje sal. Her sidder 26-årige Marie Stahlschmidt nemlig behageligt i sin fletstol med hænderne om en kop dampende varm te.»jeg tænker sjældent over, at min mor har sclerose. Hun har jo haft det, så længe jeg kan huske, og derfor har 20

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere