Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion"

Transkript

1 Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion 4 Komp.kort Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion 6 Komp.kort Klinisk vejleder: Initialer: 7 Refleksion 8 Komp.kort Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion 10 Komp.kort Planlagt: Dato Aflyst: Dato Kortene er udarbejdet af ansvarlige kliniske undervisere (AKU) og uddannelseskonsulent Lisbeth Trebbien på Næstved Sygehus. Videreudviklet på Region Sjællands sygehuse i samarbejde med øvrige AKU og uddannelseskonsulenter: Heidi Lemb (Holbæk), Gitte Henriksen (Roskilde/Køge), Birgitte Ehlers (Slagelse), Bodil Pedersen (Nyk. F.). Implementeret på Region Sjællands sygehuse uge 46/

2 Læringsudbytte og kompetencekort for modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Efter modulet har den studerende jf. studieordningen opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter 2. At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden 3. At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog 4. At beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer 5. At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer 6. At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper 7. At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje 8. At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger 9. At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer Kompetencekortene synliggør de kliniske kompetencer/læringsudbyttet, som den studerende skal udvikle i modul 11. Formålet med kompetencekort er: at synliggøre de krav, der er til de sygeplejestuderendes kompetenceudvikling i den kliniske uddannelse at de studerende opnår indsigt i deres eget faglige niveau samt erkendelse af, hvilke kompetencer de i særlig grad har brug for at arbejde videre med at de kliniske vejledere har overblik over de studerendes kliniske uddannelsesforløb, samt viden om de studerendes kompetenceniveau og deres behov for vejledning at synliggøre progression i kompetenceudviklingen fra modul 4 til 11 og 12 at de studerende motiveres og aktiveres i den kliniske undervisning, når læringsudbyttet tydeliggøres og operationaliseres Modul 11 Fokusområder Alfabetisk rækkefølge: Dokumentation Ernæring og væske Hygiejne Kliniske observationer Kommunikation og samarbejde Medicinadministration Mobilisering Studieaktivitet Udskillelser Vigtige oplysninger AKU og vejleder planlægger de pædagogisk metoder, hvorudfra der arbejdes med kortene. På modul 11 arbejdes med kompleks sygepleje. De kliniske færdigheder kan med fordel øves og evalueres i samarbejde med andre studerende/vejleder. Ved at arbejde med læringsudbytterne opnås kliniske kompetencer. Hver anden uge foretager vejleder i samarbejde med den studerende formativ evaluering 1 ud fra model. Dette for at styrke og stimulere den studerendes faglige udvikling (viden, færdigheder) ift. de enkelte læringsaktiviteter. Hver anden uge afholdes refleksionssamtaler enkeltvis eller i grupper (portfolio anvendes). Progressionen af læreprocessen skrives af den studerende på de dertil hørende linjer i kompetencekortene. Kompetencekortene indgår i de studerendes portfolio. 1 Formativ evaluering er en procesorienteret fremadrettet evaluering. 2

3 Formativ evalueringsmodel af kliniske kompetencer Modul 11 Viden Omfatter både viden og forståelse om et emne, dvs. om man kan sætte den i sammenhæng og forklare den for andre. Viden kan være både teoretisk og praktisk indenfor et fag Færdigheder 2 Er det, som man kan gøre eller udføre. De kan både være praktiske, kreative og kommunikative færdigheder Begrunder og argumenterer for sine handlinger til de komplekse patienter. Identificerer selvstændigt sygeplejebehov og fænomener. Reflekterer over teorier, metoder og praksis Udfører den komplekse sygepleje selvstændigt ift.: Indhold og rækkefølge Nøjagtighed Lethed Integration Omsorgsfuld væremåde Begynder at begrunde og argumentere for sine handlinger til de komplekse patienter. Identificerer nogle sygeplejebehov og fænomener selvstændigt. Begynder at reflektere over teorier, metoder og praksis. Udfører den komplekse sygepleje med en vis sikkerhed ift.: Indhold og rækkefølge Nøjagtighed, Lethed Integration Omsorgsfuld væremåde Har mange udfordringer med at begrunde og argumentere for sine handlinger til de komplekse patienter. Har mange udfordringer med at identificere sygeplejebehov og fænomener. Har mange udfordringer med at reflektere over teorier, metoder og praksis. Udfører den komplekse sygepleje under vejledning ift.: Indhold og rækkefølge Nøjagtighed Lethed Integration Omsorgsfuld væremåde Farverne i skemaet er inspireret af en trafiklyskurv. 2 Kompetencevurderingen er udarbejdet ud fra Ida Torunn Bjørk (Model for praktisk færdighedsudøvelse). 3

4 Model for praktisk færdighedsudøvelse Ida Torunn Bjørks definition på begreberne: Definition af modellens kategorier INDHOLD og RÆKKEFØLGE er kerne-aspekterne ved en praktisk færdighed. Det indebærer at de nødvendige trin i færdigheden er inkluderet og udført i en logisk rækkefølge. NØJAGTIGHED betyder præcision i bevægelsestrin, instruktion og information. Nøjagtighed er vigtig for at opretholde sikkerhed for patienten, sygeplejersken og miljøet LETHED betyder at tempo og rytme er tilpasset både patienten og typen af praktisk færdighed og at den praktiske færdighed udføres ubesværet INTEGRATION betyder at alle parallelle aspekter i den praktiske færdighed er samstemt. Integration betyder også at færdigheden som helhed er tilpasset patientens nuværende tilstand og situation OMSORGSFULD VÆREMÅDE betyder at skabe en atmosfære hvor patientens værdighed opretholdes, selvbestemmelse sikres under hensyntagen til patientens aktuelle tilstand og velvære understøttes Karakteristika ved god udøvelse: Indhold og rækkefølge bestemmes på grundlag af kliniske retningslinjer, professionelle standarder og principper. Indholdet og rækkefølgen tilpasses patienten og situationen. Nøjagtighed indebærer at handle korrekt præcist Nøjagtighed indebærer at informere og instruere: nødvendigt og tilstrækkeligt tydeligt forståeligt Lethed indebærer at handle, informere og instruere uden tøven uden unødvendige ophold Integration indebærer timing og koordinering af handlingens elementer Integration i forhold til tilpasning indebærer at være opmærksom have overblik være fleksibel Omsorgsfuld væremåde indebærer at anerkende vise respekt sikre patientdeltagelse være empatisk anvende passende berøring være engageret benytte passende sprogbrug handle på en æstetisk måde 4

5 Modul 11 Dokumentation Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 1 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Patientjournal: Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Prøvesvar Indlæggelsessamtale Udskrivelsessamtale Opus Rapport: Skriftlig Mundtlig Screeningsskemaer: VAS smertescore GCS bevidsthedsscore Bradenscore tryksårsvurdering BOS basisobservationsskema Utilsigtede hændelser/ Patientsikkerhed Retningslinjer fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 5

6 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 6

7 Modul 11 Ernæring og væske Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 1 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. 4 At beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer. 5 At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer. 9 At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Ernæringsscreening Højde/vægt Kostregistrering Kostvejledning ex.: Former/diæter Faste Servere mad/spisemiljø Parenteral ernæring Sondeernæring Væskebalance Kvalme/opkastning Sygepleje ifm. perifert venekateter Sygepleje ifm. centralt venekateter Principper ifm. IV væsker Retningslinjer i afsnittet fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 7

8 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 8

9 Modul 11 Hygiejne Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 1 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. 4 At beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer. At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse 5 patientsituationer. At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og 9 Observationer Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Smitteveje/kilder Resistente bakterier Isolationsregimer Ren/uren Sterilt/usterilt Værnemidler Klargøring af en stue Oprydning af en stue Personlig hygiejne (senge-/brusebad) Håndhygiejne Nedre toilette Sengeredning Mundpleje Rengøring af utensiler Retningslinjer i afsnittet fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 9

10 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 10

11 Modul 11 Kliniske observationer Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 1 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. 4 At beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer. At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse 5 patientsituationer. 9 At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og Observationer Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder BOS/ABCDE princippet: Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Respiration Iltsaturation farver Blodtryk Puls Bevidsthedsniveau Observation af kroppen Kropstemperatur Diurese Blodsukker Hud Fænomener: Smerter Angst Allergi Retningslinjer i afsnittet fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 11

12 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 12

13 Modul 11 Kommunikation og samarbejde Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 3 At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Tavshedspligt Kommunikation med patient/pårørende: Kommunikationsformer Klar tale Patientens kropssprog Eget kropssprog Situationsbestemt kommunikation ex.: Sorg Krise Delir Korttidskontakt Depression Angst Vejledning/informationer: Mundtligt Skriftligt Kommunikation med kolleger: Rapportere observationer ISBAR Fagsprog Samarbejde: Inddragelse af ptt./pårørende Tværfagligt samarbejde (IPLS) MAT Retningslinjer i afsnittet fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 13

14 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 14

15 Modul 11 Medicinadministration Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 6 At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Administrationsformer ex.: Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Per os Injektioner Rektalt Bortskaffelse Sikkerhed for ptt. Sikkerhed for dig selv Medicinudregning Forholdsregler i forbindelse med medicinindtagelse Blodtransfusion Retningslinjer i afsnittet fra D4: Lægemiddelgivning for studerende Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 15

16 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 16

17 Modul 11 Mobilisering Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 1 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. 4 At beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer. 5 At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer. Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Ergonomi Forflytninger Lejring Hjælpemidler: Immobilitetsricisi Opretholdelse af patientens funktionsniveau Mobilisering Genoptræning Retningslinjer i afsnittet fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 17

18 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 18

19 Modul 11 Studieaktivitet Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående delelementer opnår du følgende læringsudbytte: 2 Argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. 7 Identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje. 8 Handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger. Læringsaktiviteter: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? Skriv nogle refleksioner, noget du har undret dig over i mødet med patienten. Min. 3: Refleksion over sygeplejen Etiske dilemmaer Ressourceforbrug Kultur/religion Planlægning af egen læreproces Ansvar for egen læreproces: Portfolio Overholder aftaler Velforberedt Mødeforpligtelse Sige til/fra Anvendelse af D4 Litteratursøgning Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 19

20 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 20

21 Modul 11 Udskillelser Når du arbejder med dette fokusområde og nedenstående læringsaktiviteter opnår du følgende læringsudbytte: 1 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. 4 At beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer. 5 At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer. 9 At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og Observationer Læringsaktiviteter: Viden Færdigheder Rød Gul Grøn Rød Gul Grøn Defækation/fæces Diurese Blærekateter (KAD/engangs) Sekreter/ekspektorat Håndtering af udskillelser Håndtering af prøver Urinstix Retningslinjer i afsnittet fra D4: Specifikt for afsnittet: Læreproces: Hvordan arbejder du med ovenstående læringsaktiviteter? 21

22 Læreproces: Hvordan arbejder du med læringsaktiviteterne? 22

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere