Symposiet Projektledelse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symposiet Projektledelse 2015"

Transkript

1 NORDNET 2015 Invitation til Symposiet 2015 Anden udgave med plenumindlæg og seminarvalg Symposiet Projektledelse 2015 Sådan skaber projektledelse værdi! Et fyrværkeri af impulser for projektfolk, der sammen vil videre maj 2015 i IDA Mødecenter, København Dansk Projektledelse, Gydevang 39-41, 3450 Allerød Telefon ,

2 Velkommen til Symposiet 2015 og nordisk NORDNET 2015 Dansk Projektledelse har igen i år fornøjelsen af at være vært ved Symposiet Projektledelse, hvor vi viderefører en unik praksis for at afholde symposier. Det gælder både det faglige indhold og den form, der benyttes i samspillet med og mellem de op mod 250 projektfolk. Samarbejdspartnere hvis medlemmer også deltager til medlemspris. Symposiet henvender sig til alle, som i deres daglige virke er en del af en projekt - organisation. Ved årets symposium har vi valgt også at lægge vægt på emner, der vil inspirere og udfordre erfarne projektledere og ledere af projektvirksomheder. Forberedelsen af Symposiet 2015 foregår i samarbejde med otte danske foreninger, som vi har tilbudt at medvirke i udformningen af symposieindholdet. Desuden arbejder vi sammen med vore fire nordiske søsterforeninger. Tilsammen udgør vi NORDNET - Netværket for Nordiske Projektforeninger. Symposiet 2015 er således også årets fælles nordiske konference, NORDNET 2015, hvorfor dele af programmet vil foregå på engelsk. Forud for symposiet har op mod 50 praktikere inden for ledelse af projekter og projektvirksomheder været med til at udvikle symposiets program. Nordiske foreningspartnere Project Management Association Finland Deltagerne i første tværgående udviklingsmøde, der blev afholdt i december Meld dig allerede nu til Symposiet og maksimerer på den måde dit udbytte, ved tidligere at modtage udførlig information om det faglige indhold. Ved tilmelding senest den 15. marts får du yderligere den fordel at kunne vælge mellem fire forskellige bøger. Hvilke bøger kan du se på bagsiden af brochuren. Det endelige symposieprogram udsendes medio april. Norwegian Association of Project Management Annette Bech Bestyrelsesformand Jesper Schreiner Udviklingsleder Morten Fangel Foreningsleder 2

3 Dynamisk og interaktiv form Symposieformen Ved Symposiet 2015/NORDNET 2015 benyttes den dynamiske og interaktive form, som vi i Dansk Projektledelse trinvis har udviklet gennem tidligere symposier. Det sker i en tidsmæssig intensiv form og naturligvis med et helt nyt fagligt indhold. Den interaktive form giver rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling om projekt - ledelse mellem de op til 250 deltagere fra offentlige og private organisationer. Symposieprogrammet Symposieprogrammet kan ses til højre. Det består af fælles plenumsessioner, for hver tidsperiode, med indlæg også på engelsk. Endvidere er der fire runder med fem parallelle halvdagsseminarer, hvoraf to seminarer pr. runde vil være på engelsk. Sessionerne på engelsk er markeret med rød skrift. Hvert af de i alt 20 seminarer går i dybden med et udvalgt tema og indeholder typisk oplæg fra både praktikere og konsulenter. Deltagerne i seminaret engageres undervejs i gruppe- og fælles-drøftelser. Den afsluttende plenumsession den 20. maj benyttes også til at markere 40-året for stiftelsen af den første danske projektforening i maj Ved netværksmiddagen den 20. maj vil vi fokusere på sparring om aktuelle udfordringer, udveksling af erfaringer og opbygning af nye netværk. Her fordeles deltagerne på grupper af otte personer hver stimuleret af en facilitator. Forskerkonference På symposiets anden dag afholdes 1 st Danish Project Management Research Conference. Se programmodellen til højre. Temaet er at bygge bro mellem teori og praksis. Konferencen omfatter to seminarmoduler. Indlægsholderne er forskere, der har fået godkendt artikler. Artiklerne vil også foreligge i bogform. Alle symposiets deltagere kan vælge at deltage i konferencen en hel eller halv dag. Inspirationsmøder Hvis du vil vide mere om det detaljerede program, så meld dig til et af de inspirationsmøder, der holdes i marts. Her bliver det udførlige symposieprogram præsenteret. Se datoerne på Har du allerede tilmeldt dig Symposiet, kan du stadig få udbytte af inspirationsmøderne, i det de kan give inspiration til hvilke fire seminarer, du ønsker at deltage i ved Symposiet. Symposieprogram Onsdag den 20. maj 8.30 Plenum A: Velkomst - Symposietemaet 9.00 Plenum B1: Plenum B2: Internationalt Virksomhed Formiddagskaffe Seminarer I Lunch Seminarer II Forfriskning Plenum C: 40 års udvikling af dansk projektledelse Dannelse af grupper Netværksmiddag Sparring i blandede grupper Opfordring til Tivoli tur Torsdag den 21. maj 8.30 Plenum D1: Plenum D2: Internationalt Virksomhed 9.30 Formiddagskaffe Seminarer III Lunch Parallelle seminarer IV Forfriskning Forskerkonference Plenum E: Perspektivering Forfriskning Symposiet afholdes i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København Foreløbigt program - ret til ændringer forbeholdes 3

4 Sådan skabes ledelsesværdi det gennemgående tema Fokus ved symposiet vil overordnet være at fremme, at vi gennem ledelse af projekter skaber mere værdi. Det gælder umiddelbart værdien af projektet i form af nytte eller gevinsten i bred betydning for brugere af projektets resultat. Se pilen til højre på figuren. Midlet til at opnå projektværdien er, at projektledelsen frembringer ledelsesværdi både udad og indad som vist på figuren. Eksempelvis i form af opbakning, fælles forståelse, overblik, engagement, fremdrift og læring. Virksomhedsniveau Virksomhedsprocesser Projektniveau Plenumindlæg English Danish Plenum A Welcome to the NORDNET 2015 Symposium and to the theme of managerial value-creation Annette Bech, Chairman of the Board of the Danish Association Jesper Schreiner, Development Manager Plenum B1 In search of the future project management role as inspiration for your focusing and development Doris Wessels, professor, University of Applied Sciences, Kiel To change from T-profile combining a generalist and specialist view towards X-profile managing frameworks in a fluid world. Projektledelse Projektledelse Projektudførelse Værdier for omgivelserne Værdier for udførelsen Plenum B2 Rejsen fra projektledere som medarbejdere til ledere og om potentialer i samarbejde og rette kompetencer Erik Borg, afdelingsleder, JN Data Hvad er projektledernes henholdsvis virksomhedens roller i at skabe ledelsesværdi i projekterne? Udføre projektarbejde Ideen bag temaet er, at vi kan blive endnu bedre til ledelse af projekter, hvis fokus forskydes fra hvordan projektledelse? mod hvorfor projektledelse? Referenceramme Dansk Projektledelses selvvurderingsværktøj Kompetencer i projektledelse er benyttet som knagerække ved tilrette - læggelsen af programmet for symposiet, herunder til sortering af seminar temaerne på side 5. Bogen betegnes kort NCB, som står for den danske National Competence Baseline. Bogen beskriver 46 kompetenceelementer inden for praktiseret metode- og erfaringsanvendelse samt 12 kompetenceelementer om udvist ledelsesadfærd i projekter. I oversigten over seminar - temaer refereres til det eller de kompetence - elementer, som det enkelte seminar gør mest ud af. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd Værdier af projektet Plenum C The vision 40 years ago of founding a Danish Association and future perspectives from findings over the years Sten Lichtenberg, founding chairman of the Danish Association Morten Fangel, Director of the Danish Association Plenum D1 Sustainable management of humanitarian projects for understanding and handling complexity Tahirou Assane, Deputy Director, UNOPS Learn how the United Nations Office for Project Services located in Copenhagen, supports programs and projects. Plenum D2: Om at udbrede modeller og værktøjer for projektledelse for at professionalisere udviklingen af store it-projekter Morten Ellegaard, kontorchef, Ministeriernes Projektkontor Få indblik i styringsmodellen, projektkontoret og IT-projektråd, som staten har etableret og udviklingen på området. Plenum E: (English/Danish/Scandinavian) The essence of the NORDNET 2015 symposium extracted by the participants and selected speakers Sven Demant, Programme Leader, Henley Danmark You reflect on and transmit what indicates that project management creates value and how the Symposium has provided solutions for providing such values. 4

5 Vælg at deltage i fire ud af 20 halvdagsseminarer Numrene efter seminartitlerne refererer til kompetenceelementer i bogen Kompetencer i Projektledelse. Seminartemaer English Danish/Scandinavian NCB A Planlægge og evaluere samt organisere projektledelse 1. Bruge projektets usikkerheder aktivt Sara Løchte, chefkonsulent, Forsikring & Pension som kilde for refleksion og bedre ledelse Jesper Garde Schreiner, udviklingsleder, Dansk Projektledelse 2. Proactively plan the management of the project 1.3 Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Consulting to gain more value of management effort Marianne Dall, Development Manager, Danske Bank 3. Evaluer trinvis den udøvede projektledelse 1.4 Jacob Høgh, seniorprojektleder, Telenor et middel til optimering og læring Michael B Sørensen, DONG Energy + Morten Fangel, Fangel Consulting 4. Håndtere ledelseskompleksiteten i projektet 1.4 Mogens Frank Mikkelsen, ledelseskonsulent, Mannaz for at blive i sadlen, selvom kompleksiteten stejler René Figgé, projektchef, FDC B Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Ensure anchoring with interested parties 3.2 Henrik K. Søndergaard, Senior Project Leader, Siemens to manoeuvre under political conditions Per-Arne Rindalsholt, Norway + Jan á Argaboda, Faroe Islands 6. Mere fokus på værdiskabelse end projektets leverance 3.3 m.fl. Jesper Krøyer Lind, Director, Implement Consulting Group der sikrer engagement og ejerskab fra projektets deltagere Rasmus Rytter, Implement + Per Svejvig, Aarhus Universitet 7. Balance involvement of the steering group Sven Demant, Programme Leader, Henley Danmark to promote the value creation of the group Lone Isaksen, Director of Development, Experimentarium 8. Skab synlige formål for projektet Kristian Steen Holme, partner, Vimp der sikrer engagement og ejerskab fra projektets deltagere Damian Argumbau, Partner, Maximize Comsult C D Udvise samarbejds- og ledelsesadfærd 9. Tænk bæredygtighed i din projektledelse Dorte Havshøj, Senior Project Manager, CGI for ikke selv at brænde ud som projektleder Claus Bjørn Madsen, seniorkonsulent, IBC 10. Skabe tillidsfuld og resultatorienteret kultur Per Frank Povlsen, seniorkonsulent, PFProjekt for at få succes med geografisk spredte teams Iris Reynisdottir, Senior Project Manager, Danske Bank 11. Lede teamkulturen i et tværfagligt projekt Elisabeth Plum, kultursociolog, Plum & Co for at bygge bro mellem kompetencer Johan Fegar, Babcock & Vølund + Lars Bennedsen, Kbh. Kom. 12. Handle culture differences in project teams Erik Månsson, chefkonsulent, Mind Shift Consulting, Sverige to improve dialogue and effectiveness Lede virksomhedens projektprocesser Lede agilt i projekter og organisationer Alle Charlotte Dunk, BEC + Anette Zobbe, Banedanmark for at håndtere komplekse og dynamiske forhold Jens Laugesen, Nordea + Per Svejvig, Århus Universitet 14. Improve project portfolio management 5.4 Torben Michelsen, Chief Project Manager, Rambøll based on insight in current maturity Matti Haukka, Project Institute, Finland + Jens Nørve, Norge 15. Skab det værdifulde projektledelseskontor 5.3 Myanne Olesen, partner, IPTeams som hjertet for organisationens forandringsevne Lone Nedergaard-Jensen, Nets + Ole F. Holleufer, Tryg 16. Udvikle virksomhedens kompetencer i projektledelse 5.6 Dorthe Thyrri Rasmussen, Client Director, Mannaz med strategisk forankring og opnåelse af effekt Repræsentant for COWI + Morten Fangel, Fangel Consulting E Lede virksomhedens projektprocesser Chose between project and program concepts 5.5 Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting to gain full value of the chosen form Jori Kosonen, Senior Partner, Talent Vectia, Finland 18. Lav strategi, kultur og processer for læring 5.3 Myanne Olesen, partner, IPTeams for at få frigjort opsparet viden i projekter Hans Laurits Thaning, post doc., Syddansk Universitet Danish Research Conference 19. Theory meets practice: Using frontloading, metaphors All Jan Pries-Heje, Professor, Roskilde University process theory, and Scrum to improve temporal environment Three other researchers in managing projects 20. Creating theory from practice: Understanding hidden goals All Per Svejvig, Associate Professor, Aarhus University business alignment, value generation, and role of Heroes Three other researchers in managing projects Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 5

6 Praktiske oplysninger Scan her for at tilmelde dig Du tilmelder dig Symposiet Projektledelse 2015 ved at skanne QR-koden ovenfor eller på Dit endelige valg af seminarer foretager du, når det mere udførlige program udsendes til april. Forhåndstilmeldinger Ultimo februar Tilmelding Medlemsprisen for at deltage er kr ekskl. moms. For ikke-medlemmer er prisen kr ekskl. moms. Medlemsprisen gælder også for medlemmer af de samarbejdende foreninger se side 2. Betalingen dækker det faglige program de to symposiedage, symposiedokumentationen og al fortæring undervejs. Medlemsprisen kan også opnås, hvis der samtidig med tilmeldingen tegnes et medlemskab af Dansk Projektledelse. Se mere på For deltagere fra Finland, Island, Norge og Sverige samt andre lande er prisen DKK ekskl. moms henholdsvis DKK for medlemmer og ikke-medlemmer. For alle tilmeldinger senere end den 20. april vil der være et tillæg på kr. 500 ekskl. moms pr. tilmeldt deltager. Tidlig tilmelding Meld dig allerede nu til Symposiet og maksimerer på den måde dit udbytte, ved tidligere at modtage udførlig information om det faglige indhold. Consulting Aps Ved tilmelding senest den 15. marts får du yderligere den fordel at kunne vælge mellem ét eksemplar af bøgerne: Kompetencer i projektledelse (NCB), på dansk eller engelsk Project Management Multiplicity (Fra Forskningsgruppen) Ledelse af projekter hele vejen rundt (Fra tidligere symposier) Proaktiv Projektledelse (Fra Morten Fangel) på dansk eller engelsk Afmelding Fra den 20. april er tilmeldingen bindende men deltagelsen kan skriftligt overdrages til en anden person senest den 18. maj. Hvis skriftlig afmelding er modtaget af sekretariatet senest den 30. april tilbagebetales deltagerafgiften med fradrag af kr ekskl. moms til dækning af administration. Afmelding efter denne dato refunderes ikke. Hotelreservation Anbefales direkte hos en af følgende, som vi har aftalt en særpris med: Best Western Hotel Hebron (10 minutters gang fra IDA) Helgolandsgade 4, 1653 København V. Tlf DKK per nat i enkeltværelse (incl. morgenmad). Booking nr Wakeup Copenhagen (10 minutters gang fra IDA) Carsten Niebuhrs Gade 11, 1577 København V. Tlf DKK 750,- per nat i enkeltværelse morgenmad DKK 70,- Dette hotel skal bookes online. Link finder du på Der kan bookes indtil den 27. april. Deltagerne er selv ansvarlig for rettidigt afbestilling af værelser og andre ydelser på hotellerne. Det forudsættes fra hotellernes side, at betaling garanteres med kreditkort ved bestilling, samt at der betales for den første nat ved udeblivelse. Dansk Projektledelse, Gydevang 39-41, 3450 Allerød Telefon ,

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Program til Symposiet 2015 - Se seminarbeskrivelser på websitet Symposiet Projektledelse 2015 Onsdag den 20. maj 8.30 9.00 10.00 10.30 13.00 14.00 16.30 17.00 18.00 18.30 21.00 Plenum A: Velkomst

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / 11-02-19 Årsberetning 2010 1 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts.

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts. HOTEL SCANDIC COPENHAGEN, KØBENHAVN DEN 21. & 22. april 2010 Målgruppe: Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Performance Management

Performance Management Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/performance K ø b e n h a v n 19. 20. september W O R K S H O P 21. september 2 0 0 7 Performance Management Udfordringer og løsninger! Hvordan udvælger

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 23. januar 2009 Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/wm K ø b e n h a v n 25. og 26. f e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 24. f e b r u a r 2 0

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Kontaktcentret anno 2013

Kontaktcentret anno 2013 Målgruppe for konferencen: Nu på 8. ÅR Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing plus andre medarbejdere

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø.

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø. 01/14 Side 19 DFK Konference: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø indhold 01/14 03 I 05 I 10 I 14 I 16 I 19

Læs mere