for Jens Peter Hennesø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Jens Peter Hennesø"

Transkript

1 CV for Jens Peter Hennesø

2 Titel Roller Seniorkonsulent Testmanager, testkoordinator, tester Født 1946 IT-erfaring Siden 1970 Personprofil Konsulenten er ISEB-certificeret og har stor erfaring med planlægning, organisering og gennemførelse af test i store strategiske IT-projekter samt med udarbejdelse af teststrategier, testplaner og testbeskrivelser, rapportering om fremdrift og udfærdigelse af testafslutningsrapporter. Han har et indgående kendskab til HP Quality Center og har undervist nye brugere i anvendelse af QC samt i testcasedesign, defect management og rapportering. Han har fungeret som defect manager og har sikret prioritering af fejlrettelser og udført gentest. Konsulenten arbejder strukturet og er engageret og resultatsøgende. Han søger at opnå konsensus, er empatisk, flittig, serviceminded, visionær og iderig. Som systemansvarlig har konsulenten arbejdet med kundekontakt og sikret, at kundens ændringsønsker blev gennemført. Engelsk på et højt niveau, både mundligt og skriftligt. Indgående kendskab til svensk og norsk gennem sit tidligere arbejde hos SAS. Arbejdsområder Planlægning af test Udarbejdelse af teststrategier, testplaner og risikoanalyser Gennemførelsel af test, udarbejdelse af statusrapporter Behandling af ændringer til krav, revision af planer og risici Behandling af fejl, sikring af prioriteringer, rettelse og gentest Afslutning af test, udarbejdelse af testafslutningsrapporter Branchekendskab inden for transport/distribution, bank og forsikring Side 2 af 7

3 Karriereforløb 2013 Selvstædig Københavns Kommune, Testkoordinator, tester (2013/ /03 Sikre at KMD s leverance følger kravspecifikation. Møde med KMD og fagspecialister for sikre at den endelige version følger det som Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning (SUF) har bestilt. Løbende ajourført TestCases og testplan. Gennemføre test af ny version af SUF's KOS2 projekt (hos KMD hedder dette projekt CARE, som er en del af et system i drift som anvendes af flere kommuner). Løbende indrapporterer fejl i KMD's InterHotline system til fejlhåndtering. På den seneste rettede version blev der sammen med de enkelte fagspecialister gennemført en Smoke-test inden idriftsættelse. Endelig drift test ikke gennemført på grund af uklarhed om omfang. Københavns Kommune, Testkoordinator, tester (2013/01-07) Test af modulerne Forebyggelse og Træning i et Agilt projekt til udvidelse af KMD s Care. Ved start af sprint skrevet Test Cases udfra User Stories. Efter afslutning af sprint gennemført test, rapporteret fejl og skrevet Testafslutnings rapport. Projektet stoppet på grund af uklarhed omkring omfang TestHuset A/S, seniorkonsulent 2012 Sampension, tester (2012/08-12) Test af et Edlund system til håndtering af policer. Skrevet Test Cases udfra karvspecifikation. Gennemført test og gentest af fundne fejl via Edlunds Rapportalis system til håndtering af fejl. Rigspolitiet, tester (2012/04-05) Test af et kompliceret sagsstyringssystem, Polsag Gentest af defects og oprettelse af nye ALM11 NNIT, tester (2012/03-04, 06-07) Test af ny version af BMC Remedy, et helpdesk-system til registering af fejl, hændelser og problemer Anvendt QC til afvikling af testcases, test og gentest af defects Medvirket ved UAT SDC, tester (2012/01) Test af web interface til norsk netbank i en testgruppe etableret for at sikre, at applikationen fungerede via Microsoft Explorer, Firefox og Opera Gentest af fundne fejl YouSee, tester (2011/01-09) Side 3 af 7

4 Tester og testkoordinator af Web - en ny agilt udviklet applikation Planlægning og afslutning af sprint samt daglige stand-ups Udarbejdelse af testplan og teststrategi Skrivning af testcases fra usecases Udarbejdelse af testdokumentation og behandling af fejl i Jira/Wiki Udarbejdelse af vejledning i behandling af BUG Anvendelse af TOAD og SQL til fremfinding af testdata Brug af Mercury Screen Recorder (MSR) til dokumentation af test Topdanmark, tester (2010/12) Test af WEB-applikation, registrering og opfølgning i QC NFIT, tester (2010/10-11) Planlægning og gennemførelse af test af interface JPH Consult - selvstændig 2010 Postdanmark, testkonsulent (2009/03-04) Testkoordinator Planlægning af test på projektet Besøgsfrekvens Topdanmark, testmanager (2008/08-12) Planlægning og gennemførelsel af test i forbindelse med konvertering af BG-bankforsikringer til brandet Danske Forsikringer på et IBM-mainframe-system med online-adgang via 3270 terminaler Udarbejdelse af testcases, indsættelse i Quality Center og via review sikre rette omfang og kvalitet Udarbejdelse af testdrejebog, afholdelse af workshop Facilitator, coach og inspirator i testforløbet Som defect manager: Sikre indsættelse af information i Quality Center, rettelse af fejl, gentest af fejl og løbende vedligehold samt rapportering af information om fejl i testforløbet, hvor det blev sikret, at milestones blev nået, og fremdrift rapporteretved slut på testforløbet: Udarbejdelse af testafslutningsrapport Post Danmark, tester (2008/04-06) Fastsættelse af krav til testmateriale Indsættelse af testcases i Quality Center med reference til Requirement Gennemførsel af test i forbindelse med projektet, Elektronisk flytning Danske Bank, testkoordinator (2007/ /03) Planlægning og opdatering af testcases i TestDirector i forbindelse med Summit Backoffice og Sampo Bank-projekter Supervisor for andre projekter i brug af TestDirector/QC Udarbejdelse af teststrategi, inklusive retningslinier for kvalitetssikring af testforløbet Opstart, gennemførelse og afslutningsaktiviteter i forbindelse med implementerings- og brugertest Side 4 af 7

5 Træ Industri Byg, testkoordinator (2007/01-03) Planlægning og opdatering af testcases i Test Director/Quality Center i forbindelse med anskaffelse af TiotoEnators Modulus Post Danmark, testkonsulent (2006/08-12) I forbindelse med kommunesammenlægning: Behandling af 1,3 mio. transaktioner fra CPR-registret i et projekt med samme karakteristika som Y2K Planlægning, koordinering og gennemførsel af test af central Oracle- DB med vitale adresseoplysninger for den løbende drift af sorteringsmaskinerne Registrering af fejl, opfølgning på fejlrettelse og gentest. Efterfølgende blev der konstateret nul fejl CSC/SIG/SAS DATA, projektleder, programmør 2006 Projektledelse, analyse, systemforvaltning og programmering Besætningsplanlægning, passagerreservation, afregning af billetter og fragt, analyse i forbindelse med YK2 og overgang af euro til koncernvaluta. Benchmarking af opgaver samt estimering ved hjælp af Function Point. Som projektleder: Udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af projektplan i MS Project, udarbejdelse af risikoanalyse og løbende opfølgning på risici og rapportering af ændringer. Sikre, at projektplanen blev overholdt. Mødeafholdelse i projektgruppen for så tidligt som muligt at finde løsning på problemer. Udarbejdelse af statusrapporter. Deltagelse på møder i styregruppen. Udarbejdelse af projektafslutningsrapport og deltagelse i aktiviteter for overdragelse af projektet til vedligehold. Som systemforvalter: Aktiviteter som nævnt ovenfor. Releaseplaner samt sikre, at de enkelte releases blev gennemført. Som analytiker, vandfaldsmodel for SW-udvikling: Bearbejdelse af krav, udarbejdelse af systemdesign, test. Som programmør: Implementering, driftssætning og vedligehold af komplekse systemer, hvor der blev anvendt Cobol og DB Nordisk Copyright Bureau, KMD, Tiger Data, Dansk 1983 Arbjdsgiverforening, Superfos Projektleder, planlægger, programmør og operatør Side 5 af 7

6 Uddannelse 2012 Test i agile projekter 2008 ISEB-certificering 2007 Software Test 2006 Styring af mindre projekter 2004 RUP, Fra krav til analyse og design 2001 IT Kvalitet 1, 2 og Project Management in SIG 2001 Effektiv tilblivelse af Projekter 2001 Styring af udviklingsprojekter 2000 Test i forbindelse med år 2000-projekter 1998 Workshop i estimeringsmetoden 1998 Projektledelseskursus Function Point 1997 Styring af krav 1997 Benchmarking 1997 Risk Management 1997 Datanom, "Anvendelse af TQM i systemforvaltning" 1995+Merkonom: Datakommunikation, Lokale netværk, Databaser, Planlægning og Styringsværktøjer, Kvalitetssikring og Projektledelse 1996 Merkonom i Organisation 1975 Studentereksamen 1968 Realeksamen 1966 Elektriker IT-færdigheder Års erfaring Erfaringsniveau Senest Test og metoder Manuel test 43 Højt 2014 Webtest 4 Højt 2014 Klient-/servertest 2 Middel 2011 Usecases 11 Højt 2014 Testcases/scenarier 7 Højt 2014 Vandfald 27 Højt 2014 V-model 5 Højt 2012 Scrum/agile/iterativ 3 Højt 2013 Testprocesser 8 Højt 2014 TMMI 0,5 Lavt 2006 Systemtest 25 Højt 2010 Systemintegrationstest 25 Middel 2012 Funktionel test 6 Højt 2012 Eksplorativ test 26 Højt 2013 Erfaringsbaseret test 6 Højt 2014 Blackboxtest 6 Højt 2012 Brugervenlighedstest 10 Middel 2011 Side 6 af 7

7 IT-færdigheder Års erfaring Erfaringsniveau Senest Defect Management 7 Højt 2014 Testværktøjer Test Director/ Quality Center 6 Højt 2012 MSR 1 Godt 2011 TOAD 3 Godt 2011 JCL 27 Godt 1997 TSO/ISPF 25 Godt 1997 Programmeringssprog COBOL 36 Højt 1997 Fortran 2 Middel 1985 PL/1 7 Middel 1982 RPG 1 Lavt 1975 Databaser Oracle 4 Godt 2011 DB2 5 Godt 1997 SQL 7 Godt 2011 DL1 7 Godt 1983 Operativsystemer Unix 2 Middel 2008 DOS,OS, MVS 36 Godt 1997 CICS 15 Lavt 1997 Side 7 af 7

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Curriculum Vitae for Randi Jensen

Curriculum Vitae for Randi Jensen Curriculum Vitae for Randi Jensen Navn: Randi Jensen Adresse: Løbjerg 11 Postnr og by 3460 Birkerød Telefon: Mobil: 22 17 00 82 Fastnet: 45 82 00 82 E-mail: randi3460@gmail.com Født: 16. april 1952 Civilstand:

Læs mere

Testspecialist/tester. Årgang: 1955. IT-erfaring: 1983

Testspecialist/tester. Årgang: 1955. IT-erfaring: 1983 Profil: Testspecialist/tester Årgang: 1955 IT-erfaring: 1983 Resumé: KH er en særdeles erfaren testspecialist og tester, som i +20 år har arbejdet intensivt med test af banksystemer og med ansvar for såvel

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE

SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE Kunde Projekter: Firma TV 2 Periode Juni 2014 Januar 2015 Projekt Projektledelse af projekt til udvikling af TV 2 PLAY apps til Smart TV Management under UX og design af Front-end Leverandørstyring i forbindelse

Læs mere

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring Systemudvikler / Projektleder Navn: Jesper Pedersen Født: 8. marts 1966 IT-erfaring siden: 1990 Certifikater: ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Personlig profil Jesper er en alsidig konsulent

Læs mere

CV for Jens Bay Clausen

CV for Jens Bay Clausen CV for Jens Bay Clausen Stilling: Arkitekt / Teknisk projektleder Fødselsår: 1960 Ledelseserfaring: Siden 1996 Uddannelse: 2005-2009 HD i Økonomistyring og Procesledelse 1977-1982 Elektroniktekniker Kontakt:

Læs mere

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center)

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center) Curriculum Vitae Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde Mobil: +45 20 70 00 98 E-mail: habra40@yahoo.dk Resumè Den røde tråd i mit arbejdsliv har helt givet været mine jobs indenfor test og kvalitetssikring,

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult

e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult Stillingsprofil: Projektleder og forretningskonsulent Frank Nielsen Tvedvænget 8 5240 Odense NØ Tlf.: 2041 2332 e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult

Læs mere

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE Kybele Consult Linkedin link se nedenfor. Tlf.: + 45 27 59 78 82 På linkedin findes referencer og anbefalinger. CVR-nr. 27 05 01 31 kybeleconsult@kybele.dk www.kybeleconsult.dk http://dk.linkedin.com/in/kybeleconsult

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent Stilling: It-konsulent / / it-sikkerhedskonsulent Fødselsår: 1964 Ledelseserfaring: Siden 1986 Uddannelse: 2002-2003 Datanom: Projektledelse 1985-1992 Officerskursus, næstkommanderende i underafdeling

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

FMA IT Rådgivning ApS IT Brobygning. CV for Flemming Madsen. IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963

FMA IT Rådgivning ApS IT Brobygning. CV for Flemming Madsen. IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963 Jobs: IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963 Uddannelser: 1983 Matematik/Fysik studentereksamen fra Horsens Statsskole 1985 HH fra Horsens Handelsskole 1987 Bank assistent i DanskeBank

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen 3 1.2 Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel

Læs mere

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

CV for Frank Hamund. Den 01.02.2014 Side 1 af 10

CV for Frank Hamund. Den 01.02.2014 Side 1 af 10 CV for Frank Hamund CV for Frank Hamund... 1 Jobprofil:... 2 Kompetencer:... 2 Kompetence niveau:... 2 MCP MCAD MCSD certificeringer:... 2 Metoder:... 3 Operativsystemer:... 3 Databasesprog:... 3 Programmeringssprog:...

Læs mere

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV.

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Jan Larsen Personlige data Adresse Kontakt Nationalitet: Dansk Ægteskabelig status: Forlovet Født: 23. oktober 1965 Ikke ryger Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Tlf. 22836677 Mail: jan@grok.dk Resume

Læs mere

Konsulentprofil for Peter Juncher

Konsulentprofil for Peter Juncher Navn: Titel: Adresse: Web: Telefon: Mail: Peter Juncher Programleder / Projektleder B2Consulting Emdrup Mosevej 11 2400 København NV www.b2consulting.dk 20 73 46 65 pj@b2consulting.dk Faglig profil: Peter

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN Kompetence CV RESUME Jeg er en mand på 41 år med ca. 15 års erfaring inden for IT branchen, hvoraf de sidste 11 år har været inde for internet og tele branchen. Primært har jeg varetaget funktioner inden

Læs mere

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Personlige oplysninger: Navn: Adresse: Kristine Hammer Jacobsen Ibstrupvej 34A, 2820 Gentofte Mobil: +45 25303022 Email: h@mmer.dk Civilstand: Gift Født: 5.

Læs mere