Jan Uhre Sankt Ibs Alle Taastrup. Jan Uhre. Erhvervserfaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Uhre Sankt Ibs Alle 48 2630 Taastrup. Jan Uhre. Erhvervserfaring"

Transkript

1 Jan Uhre Sankt Ibs Alle Taastrup Privat: Mobil/arb: Web: Jan Uhre Erhvervserfaring Kunde: VP Securities Periode: 2013/11? Tredie fase i vp.fund HUB projektet var at inkludere Corporate Action hændelser for vp.fund HUB ordrer. Virksomheder, der udsteder aktier, obligationer og investeringsbeviser kan udføre forskellige corporate action hændelser. For eksempel ved udbetaling af udbytte til investorer, udvidelser, fusioner og nedlæggelser af firmaer og så videre. Alle disse hændelser initieres af udstederne, men skal typisk distribueres til investorerne. Denne kommunikation med interessenter i begge retninger havde hidtil været varetaget enten semi-manuelt, ved brug af ISO meddelelser, eller gamle proprietære meddelelser. I forbindelse med de nye krav og muligheder fra vp.fund HUB systemet, samt en forestående tvunget erstatning af ISO med ISO kommunikation, skulle der oprettes nye Corporate Action typer, programflow og meddelelser. Mine roller i projektet var: Rådgivende på SWIFT området Analyse og beskrivelse af de nye ISO SWIFT Corporate Action meddelelser Analyse og beskrivelse af tilpasningen til de eksisterende Corporate Action flows Analyse og beskrivelse af en helt ny funktionalitet til håndtering af kommercielle penge Analyse og beskrivelse af nye dataflows, data modeller, og use cases. Udarbejdelse og afvikling af test cases ISO (seev : Securities Events), Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2013/ /10 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 1 af 13

2 Anden fase i vp.fund HUB projektet var at inkludere bilaterale overførsler (overførsler mellem parter) og switch ordrer (ordrer, der inkluderer udveksling af flere investeringsbeviser som del af en handel). Mine roller i projektet var: Analyse og beskrivelse af de nye ISO SWIFT meddelelser, der skulle benyttes for at få denne ekstra funktionalitet inkluderet i vp.fund HUB. Analyse og beskrivelse af nye dataflows, data modeller, og use cases. Udarbejdelse og afvikling af test cases ISO (setr : Securities Management), Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2012/ /06 VP Securities udvidede deres forretning ved at tilbyde en løsning, der kan reducere kompleksiteten i handlen med investeringsbeviser. Projektet udviklede vp.fund HUB. En helt unik central platform, der tillader udstedere af investeringsbeviser at distribuere deres papirer via transfer agents på vp.fund HUB. Investorer kan så indlægge deres ordrer via distributører i vp.fund HUB. På afviklingsdagen informerer vp.fund HUB både transfer agents og distributører om netto-likviditetsbehovet for dagens afvikling. Pengene stilles til rådighed på en clearing konto, og efter endt afvikling sender vp.fund HUB betalingsinstruktioner til clearing banken, som benytter dem til at instruere de afsluttende betalingstransaktioner til aktørerne. Igen kom mine SWIFT kompetencer i spil, da der skulle introduceres nye betalingsmeddelelser til kundebetalinger og kontoopgørelser. Ligeledes blev der introduceret helt nye meddelelser og kategorier i ISO serierne Securities Management, Cash Management og Securities Settlement. Mine roller i projektet var: Rådgivende på SWIFT området Analyse og beskrivelse af SWIFT meddelelser til vp.fund HUB kommunikationen med interessenter. Analyse og beskrivelse af integrationsmulighederne med eksisterende systemer Analyse og udvidelse af datamodel for at inkludere vp.fund HUB Analyse og udarbejdelse af dataflow beskrivelser og dokumentation i dataflow diagrammer Udarbejdelse af use case beskrivelser til dokumentation og videre program- og testcaseudvikling. Udarbejdelse af test cases for at validere opfyldelsen af de stillede krav, validere udviklede programflow, samt validere at alle use case varianter kan gennemføres med succes. Afvikling af udarbejdede test cases. Udarbejdelse af SQL scripts til kontrol og validering af endnu ikkeprogramhåndterede dele af systemet. ISO / ISO 7775 kundebetalinger og kontoopgørelser (MT101, MT103, MT941, MT942), ISO (setr : Securities Management, camt : Cash Management, sese : Securities Settlement), Use case, DB2, SPUFI, DB Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 2 af 13

3 Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2011/ /02 Sidst jeg var i VP Securities (dengang Værdipapircentralen), blev Link Up platformen udviklet. Den skulle nu udvides for at åbne for hidtil utilgængelige markeder ved at kommunikere via en custodian. I første omgang skulle set være via Citibank, men på sigt skulle en hvilken som helst custodian kunne benyttes. Der var to nye ting for VP i dette projekt: Adskillelse af CSD og udsteder funktionaliteterne for at åbne for mange udsteder bag en CSD funktion (custodian) Afsendelse og modtagelse af pengebærende SWIFT meddelelser for at blive i stand til at instruere Citibank om overførsler, de skulle foretage i forbindelse med afviklede handler. Specielt i tilføjelsen af betalingsbærende meddelelser i VP, var mine SWIFT kompetencer yderst værdifulde idet hele dette område var helt ukendt i VP. Mine roller i projektet var i første omgang af afdække problemstillingen udfra forretningsbeskrivelser og brugerinterviews. Dernæst at analysere mulighederne i forhold til eksisterende systembeskrivelser og datamodeller, og endelig dokumentere og dokumentere mulighederne ved hjælp af flow diagrammer, use case beskrivelser og data model diagrammer (ER). Udfra disse analyser og use case beskrivelser udarbejdede jeg test cases, som jeg benyttede til at teste at kravene var dækket af de udviklede programmer, og at den nye funktionalitet fungerede efter hensigten. Derudover gennemførte jeg regressionstest af den eksisterende Link Up funktionalitet for at sikre, at vores ændringer ikke havde berørt de eksisterende systemer på en utilsigtet måde. ISO Bank-til-bank meddelelser (MT202, MT210, MT950) Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: Danske Bank Periode: 2011/ /10 Næste projekt i Danske Bank var til udvikling af Back office automatiseringssystemer. Her var jeg assisterende teknisk designer og primær udvikler på en generel applikation til automatisering af kontroller, der skal foretages i forbindelse med optagelse og omlægning af ejendomslån. Derudover skulle jeg foretage jævnligt review af programmer udviklet offshore i Indien. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 3 af 13

4 Applikationen bestod af to overordnede dele: en generel workflow management lignende del, der kunne håndtere et request fra et andet produktsystem, og opbygge de fornødne kontrolinstancer til afvikling. en specifik del til oprettelse og afvikling af kontroller for elektronisk tinglysning. Applikationen blev primært udviklet i Cobol, med EGL til styring af 3270 interfaces. Et eksisterende forældet REXX script til opbygning af Cobol program skabeloner måtte jeg lave om så det kunne bruges til at generere mine, samt fremtidige, skabeloner. Cobol, PL/I, EGL, REXX, XML, DB2 administration, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center, Service Tester Teknisk designer, systemudvikler, reviewer Projektleder Jens Riis Kunde: Danske Bank Periode: 2011/ /04 Systemerne til behandling af lånesager og vejledning til sagsbehandlerne skulle opdateres, både for at få foretaget nogle ønskede rettelser, og for at efterkomme en nylig ændring i Tinglysningsafgiftsloven, Da der var alt for lidt tid til at gennemføre den ønskede analyse af systemerne, måtte jeg udvikle ændringerne alene på baggrund af domæne-eksperters vurderinger. Det var dog ikke så stort et problem grundet eksperternes omfattende faglige kompetencer, men ikke desto mindre usædvanligt at arbejde på et system, man ikke har mulighed for at sætte sig ind i først. Test blev dokumenteret og udført i Quality Center Projektet arbejdede efter scrum modellen med 4 ugers sprint, og daglig opfølgning. Cobol, PL/I, XML, DB2, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center, Service Tester Teknisk designer, systemudvikler Projektleder Lasse Hauris Hyldahl Nielsen Kunde: Danske Bank Periode: 2010/ /01 Danske Bank har som så mange andre travlt med at integrere interne systemer op mod Domstolsstyrelsens digitale tinglysning. Selve integrationen var på dette tidspunkt gennemført, men nogle ting var blevet udskudt for at kunne nå online til tiden. Jeg indgik i et enhancement projekt, som havde til opgave at gennemføre sådanne udskudte ændringer. Den største af mine opgaver i den sammenhæng var at integrere 11 nye tinglysningsmeddelelser til bankens systemer. For at kunne gennemføre det, måtte jeg først sætte mig ind i den eksisterende XML kommunikation mellem banken og Domstolsstyrelsen, den interne Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 4 af 13

5 tingbogsregistrering, samt eksisterende Cobol programmer i tinglysningssystemet. Test blev dokumenteret og udført i Quality Center Hele processen blev dokumenteret så lignende fremtidige opgaver vil kunne sendes til behandling hos offshore partner. Projektet arbejdede efter scrum modellen med 4 ugers sprint, og daglig opfølgning. Cobol, PL/I, XML, DB2, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center Teknisk designer, systemudvikler Projektleder Lasse Hauris Hyldahl Nielsen Kunde: Pensio Periode: 2010/ /10 Pensio er en relativt ny betalingsservice udbyder (PSP), som håndterer betalingstransaktioner mellem butikkers betalingsterminaler (fysiske og logiske) og deres, samt de handlendes, banker. Her indgik jeg i et 3 mand stort udviklingsteam, der udviklede primært backend applikationer til at håndtere de konstant varierende krav fra nye og eksisterende kunder. Udviklingen fulgte scrum modellen for agile udvikling med 2 ugers udviklingssprint. Det var testdrevet, objektorienteret udvikling efter MVC arkitekturen med hyppige reviews og afslutningsvis præsentation af sprintets leveringer. Udviklingen foregik på Linux platformen i PHP til både frontend og backend, samt Java primært til backend udvikling, hvor alle udviklere tog del i alle områder af hele processen. Testdrevet udvikling, agile, Scrum, Linux, PHP, Java, SQL, MySQL, XML, HTML, PHPUnit, JUnit, Mockito, Symfony, SOAP Systemudvikler CTO Emanuel Greisen Kunde: VP Securities (tidligere Værdipapircentralen) Periode: 2009/ /12 Næste del af testen var acceptance test med flere af de involverede landes CSD (værdipapircentral) enheder. Jeg udarbejdede nye testcases som en kombination af egne testcases fra systemtest samt krav og behov fra de øvrige CSD'ere. Nye krav blev afdækket som følge af forskellige parters måder at håndtere kommunikationen på, og programrettelser måtte foretages. Samtidig blev testplatformen omlagt undervejs, og det forårsagede ændringer i kommunikationsinterfaces. For at finde disse fejl, og årsagerne til dem, måtte jeg gennem en del analyse af system-infrakstrukturen heraf adskillige PL/I og Cobol programmer. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 5 af 13

6 DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022, PL/I, Cobol Test koordinator, tester, analyse, fejlrettelse Kunde: Værdipapircentralen (VP Securities) Periode: 2009/ /06 På baggrund af den veludførte test på udsteder siden, blev jeg ene-ansvarlig for udvikling og udførelse af næste skridt i testen: systemtest af investeringssiden. Denne gang var funktionaliteten helt ny, så alle områder skulle testes igennem. Jeg definerede det fulde behov for testcases udfra usecase beskrivelser, ERdiagrammer samt programkode. Dette sæt reducerede jeg til et sæt, der kunne dække funktionaliteten og komme gennem alle program-forgreninger uden dog at skulle tilgodese alle kombinationer af test-data, da dette ville resultere i en test, der gik langt ud over de deadlines projektet havde. Dernæst udførte jeg samtlige testcases og koordinerede rettelser som følge af funde fejl. Use case modelling, ER modelling (ERM), DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022 Test koordinator, analyse, tester Kunde: Værdipapircentralen (VP Securities) Periode: 2009/ /04 I et europæisk samarbejde mellem Central Securities Depositories er der oprettet en ny fælles platform for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne ved grænseoverskridende værdipapirhandler i Europa. Der er i den forbindelse et stort arbejde udestående med test af både den centrale platform og egne programrettelser. I første omgang skulle udstedersiden testes. Funktionaliteten her var allerede i brug nationalt og dermed kendt. Dog med nye interfaces for at kunne kommunikere med de øvrige lande via Link Up platformen. På baggrund af use cases, ERM diagrammer, og data i DB2 tabeller udviklede jeg sammen med test teamet test cases til komplet test af handelsafviklingen. Use case modelling, ER modelling (ERM), DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022 Test koordinator, analyse, tester Kunde: BEC Periode: 2008/ /09 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 6 af 13

7 Analyse af CCI (Common Communication Interface) forbindelse via SWIFTNet. Analyse af RMA bootstrap proceduren Integration af SWIFTAlliance Webstation: o Lokal installation og test o Dokumentation af installationen o Udarbejdelse af pakke til automatiseret fjern-installation. Windows, SWIFTAlliance, WSHA (SWIFTNet Web Services Host Adapter), SOAP protokol, RMA Installation & konfiguration, systemtest, systemanalyse, dokumentation Afdelingsleder Jørgen Olsen Kunde: BEC Periode: 2008/ /06 Implementering af TARGET2 Directory download over SWIFTNet generic FileAct samt integrering af T2 Directory med korrespondentregistret Gammel FTP udveksling af clearing information med Citibank erstattes af SWIFTNet generic FileAct løsning for at udnytte den SWIFTNet platformens infrastruktur og sikkerhed. Implementering af SWIFTNet Generic FileAct til brug for proprietær kommunikation med udvalgte partnere: o Bestilling, installation og konfiguration af SWIFTNet Generic FileAct samt SWIFT FTA (File Transfer Application). o Oprettelse og konfiguration af PKI certifikater. o Konfiguration af FTA. SWIFTNet, SWIFTAlliance, FileAct protokol (Real-time og Store-and-Forward), PKI, FTA Systemanalyse, systemdesign, dokumentation Afdelingsleder Jørgen Olsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /02 Implementering af SEPA Bulker applikationen fra TietoEnator til pakning/udpakning af filer med SEPA Credit Transfer betalinger, samt integration med eksisterende infrastruktur. SEPA Bulker er en java applikation installeret under WAS (Websphere Application Server) der udveksler betalinger til/fra Mainframe via MQ og udveksler filer til/fra SWIFTAlliance Gateway (for FileAct kommunikation) via file store-and-forward interface. Bulkerens data ligger på central DB2 Windows server. Mainframe, Windows Server, ProSwitch, DB2, MQ, SWIFTAlliance, SWIFTNet, FileAct protokollen (Real-time) Kravspecifikation, datakonvertering, konfiguration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 7 af 13

8 Projektleder Marianne Nielsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /10 Implementering af SEPA Credit Transfer: Analyse af eksisterende datagrundlag (baseret på SWIFT MT103+ / ISO 7775). Udvikling af moduler til opbygning af pacs.004 og pacs.008 (SWIFT MX / ISO XML meddelelser) fra eksisterende datagrundlag. Forbindelse mellem nye betalingsmoduler og eksisterende middleware applikation, ProSwitch. Udvikling af java rapportgenereringsværktøj til EBA STEP2 meddelelser. Mainframe, SWIFT MX, ISO 7775, ISO 20022, Cobol, Java XML, MQ, ProSwitch. Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, datakonvertering Projektleder Marianne Nielsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /07 Implementering af SWIFTNet Phase 2: Erstatning af login/select procedurer med SWIFTNet PKI digital signature Erstatning af MAC/PAC authentication med SWIFTNet PKI Erstatning af USE BKE med RMA (Relationship Management Application) Implementering af HSM box Strukturering af brugere og PKI certifikater på SWIFTAlliance platformen samt HSM (Hardware Security Module) Integration med eksisterende infrastruktur. Implementering af SWIFTAlliance Webstation Mainframe, Windows, SWIFTNet, SWIFTAlliance, Netværk, RA, PKI, RMA, HSM, Infrastruktur, InterAct protokol (Real-time / Store-and-Forward) Systemanalyse, Rådgivning, Installation, Dokumentation Projektleder Marianne Nielsen Kunde: IBM Periode: 2006/ /04 Analyse af krav til implementeringen af SWIFTNet Phase 2. Analyse af konsekvenser ved implementering af ny SWIFT RMA (Relationship Management Application). Analyse af muligheder, krav og konsekvenser ved at omlægge eksisterende CLS (Continuous Linked Settlement) applikation til ny SWIFTNet platform. SWIFTNet, Windows Server, WBI-FN Systemanalyse, systemdesign, dokumentation, rådgivning Teknisk projektleder Martin Dalsgaard Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 8 af 13

9 Kunde: IBM Periode: 2007/ /03 Analyse og test installation af IWS (Interactive WorkStation), som er en SWIFTAlliance Webstation installation til erstatning for EBA Clearing Workstation. SWIFT, SWIFTNet, Windows, RA protokol Systemanalyse, installation Teknisk projektleder Martin Dalsgaard Kunde: Intercope Periode: 2006/ /10 Udvikling af printer formatteringsmodul baseret på det interne message repository til at møde kundernes mange forskellige behov for print-formattering. Windows, Java, XML, DOM, SAX Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope Periode: 2006/ /07 Yderligere udbygning af bruger-interface til indtastning, visning og validering af meddelelser Tilpasning til ændrede meddelelsestyper Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope Periode: 2005/ /01 Udvikling af konverteringsværktøj, til at danne fuldgyldige XML konverteringsdokumenter (lig XSLT) til brug for generering af SWIFT ISO 7775 og ISO (MT) meddelelser, samt konvertering mellem SWIFT format og internt XML format. Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemanalyse, systemdesign, datamodellering, systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2005/ /09 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 9 af 13

10 Projektdeltager på analyse, design og udvikling af et internt message repository, som skulle danne grundlag for indtastning, validering, og autogenerering af de mange forskellige mere og mindre komplekse meddelelsestyper defineret af SWIFT. Java, XML, DOM Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, datamodellering Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2005/ /05 Udvikling af version 2 af SWIFT Message Repository conversion tool. Dette var et værktøj der kunne generere message tag information til brug for telex meddelelser som jeg udvidede til at kunne generere yderligere information, så det kunne bruges til SWIFT meddelelser også. Windows, C / C++ Systemanalyse, Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2004/ /03 Opbygning og tilpasning af brugerinterfaces til Intercope's nyeste financielle applikation. Applikationen var bygget på daværende tidspunkt, men der var stadigvæk mange udeståender, der skulle håndteres i en fart. De vigtigste var på brugergrænsefladen til bankernes manuelle indtastning af SWIFT meddelelser. Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemanalyse, systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Nordea Periode: 2003/ /06 Indførelsen af en ny SWIFTNet platform, SWIFTAlliance Access, til erstatning af eksisterende forældet teknologi. Samtlige banksystemer der genererer internationale transaktioner skulle omlægges til denne nye platform. Dette var et stort analyse/design arbejde, men knap så meget systemudvikling. Dog måtte nogle kommunikationsinterfaces ændres, samt transaktionsgenererende applikationer. UNIX, AIX, SWIFTNet, SWIFTAlliance, ProSwitch, MQ, DB2, Cobol, Java, PKI Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, dokumentation, infrastruktur integration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 10 af 13

11 Kunde: Nordea Periode: 2002/ /07 Implementering af EBA STEP 2 - en SWIFTNet applikation som skulle sætte bankerne i stand til at udveksle internationale transaktioner med hinanden indenfor EU's grænser så billigt som muligt. Et væsentligt grundlag for denne implementering var at få en ny infrastruktur på plads til håndtering af den nye SWIFTNet teknologi. Jeg havde (som ofte før) flere kasketter på i dette projekt. Projektledelse, teknisk indsigt, udvikling. Den samlede implementeringen blev en succes. WBI-FN (mainframe OMVS middleware applikation fra IBM), MQ, DB2, Natural, C Projekt/teknisk koordinator, systemudvikler Kunde: Nordea Periode: 2002/ /04 Næste tværnordiske projekt i Nordea blev centralisering af SWIFT. SWIFT er hele grundlaget for bankers internationale finacielle transaktionsmuligheder og det blev da også en langt mere kompleks opgave at få centraliseret denne del. Jeg var ansvarlig for / medvirkende til analyse, design og implementering af projektets løsninger i Danmark. Projektet kørte med skiftende succes, men mine bidrag til projektet var altid yderst professionelle. ProSwitch (Mainframe middleware fra TietoEnator), SWIFTNet platform, MQ, DB2, Cobol, Natural, C Platformsansvarlig (teknisk ekspert for Danmark) Kunde: Nordea Periode: 2001/ /06 Kort efter fusionen som gjorde Unibank til Nordea Danmark skulle der skabes synergieffekt. Det første centraliseringsprojekt indenfor SWIFT området var telex. Jeg blev udpeget til projektleder for projektet, som var en succes på flere måder: Et nyt centralt telexsystem blev installeret og de 4 eksisterende systemer blev skrottet. En ny infrastruktur internt i organisationen blev skabt som dannede grundlag for fremtidige centraliseringsprojekter. Der blev skabt relationer på tværs af grænserne, der har gavnet adskillige senere projekter. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 11 af 13

12 ProSwitch (Mainframe middleware fra TietoEnator), TelexPlus Open (Telex applikation fra Intercope), MQ, DB2, Cobol, Natural, C Teknisk projektleder Kunde: Nordea Periode: 2000/ /12 Udvikling af nyt interface til afsendelse og modtagelse af kontoudtog, saldi og bevægelser. Dette inkluderede: Design af DB2 tabelstruktur til opbevaring transaktionsdata. Udvikling af Cobol moduler til: dannelse af SWIFT meddelelsestyper MT941 / MT942 udfra transaktionsdata og udpakning til tabellerne fra MT941 / MT942. Integration med Merva til afsendelse/modtagelse af SWIFT meddelelser Integration med interne konto systemer Mainframe, SWIFT, Cobol, CICS, Merva, DB2 Database design, datamodellering, systemanalyse, systemdesign, systemudvikling Kunde: Unibank Periode: 2000/ /08 Bankens revisionsspor for SWIFT/Telex traffik, Merva Reconcilliation, var basalt set kun en stribe DB2 tabeller, hvor al traffik blev logget. Natural applikationer til forespørgsler, sagsbehandling mm var bygget oven på disse tabeller. Jeg udviklede en ny forespørgsel i Natural, så brugerne kunne forespørge på meddelelser udfra en masse søgekriterier. Nogle forespørgsler skulle tilgå korrespondentregistret, som var i Adabas. Det skete ofte at 2 dealere fik lavet den samme handel, fordi den anden dealer lavede handlen inden den første var gået igennem. Da de ikke i deres eget system havde mulighed for at forhindre, at det skete lavede jeg en forespørgsel, hvor dealerne kunne søge efter mulige dublerede handler og annullere den ene. Denne forespørgsel sparede banken for mange penge allerede fra første dag. Det var kun enkelte brugere i likviditetsstyringen der havde direkte adgang til MLM. Men brugere i betalingskontoret havde behov for at se status på disse betalinger også. Så jeg udviklede en bruger forespørgsel til kontrol af status på betalinger i MLM. Mainframe, Merva Reconcilliation, Natural, DB2, Adabas Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, database design, data modellering Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 12 af 13

13 Kunde: Unibank Periode: 1999/ /01 I forbindelse med Y2K steg behovet for at have en backup for den livsvigtige SWIFT traffik i tilfælde af Y2K problemer. Backup for SWIFT var telex, og det eksisterende telexsystem var ikke år 2000 kompatibelt. Så der skulle implementeres et ny telex system i Unibank. Valget faldt på Intercopes seneste telex applikation, TelexPlus/2. Applikationen blev installeret på OS/2 servere, med klienter der skulle integreres med Telex Administrationens øvrige applikationer. Selve telex meddelelserne skulle fortsat kunne sendes til/fra backoffice systemerne. Merva, i sin egenskab af middleware applikation for al SWIFT/Telex traffik, blev applikationen der via Merva-link (message queueing) bandt back-office og TelexPlus/2 sammen. Den nye telex traffik blev så forbundet til det eksisterende data warehousing system, Merva Reconcilliation, der indeholdt bankens samlede SWIFT/Telex revisionsspor. Her måtte også udvikles forespørgsler til bankens brugere, da det ellers kun var Telex Administrationen, der kunne se status på telex meddelelser. Mainframe, OS/2, SWIFT, Telex, Merva, DB2, Merva Reconcilliation, Natural Systemudvikling Kunde: Unibank Periode: 1998/ /02 Implementering af Merva Liquidity Manager (MLM) i forbindelse med indførelse af Euro valutaen. MLM blev installeret med tilslutning til Merva/ESA, og applikationens data var i DB2. Selve MLM var CICS tasks som via Merva modtog/sendte EUR betalinger og opbevarede i DB2 med henblik på at holde dem tilbage indtil released af Likviditetsstyringen. De kunne overvåge systemet via Windows klienter der gennem DB2 UDB og SNA servere arbejdede direkte på DB2 tabellerne på Mainframe. Mainframe, Windows, Merva, CICS, DB2, DB2 UDB, SNA server Teknisk projektleder, installation, konfiguration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 13 af 13

Jan Uhre. Curriculum Vitae

Jan Uhre. Curriculum Vitae Jan Uhre Sankt Ibs Alle 48 2630 Taastrup Privat: +45 4399 0189 Mobil/arb: +45 2562 3379 E-mail: kontakt@januhre.dk Web: www.januhre.dk Jan Uhre Curriculum Vitae Resumé Jeg er en senior SWIFT specialist

Læs mere

Jan Uhre. Curriculum Vitae

Jan Uhre. Curriculum Vitae Jan Uhre Sankt Ibs Alle 48 2630 Taastrup Privat: +45 4399 0189 Mobil/arb: +45 2562 3379 E-mail: kontakt@januhre.dk Web: Jan Uhre www.januhre.dk Curriculum Vitae Resumé Jeg er en senior SWIFT specialist

Læs mere

Curriculum Vitae Jack Petersen

Curriculum Vitae Jack Petersen Curriculum Vitae Jack Petersen Jeg er løsningsarkitekt og erfaren Java-udvikler i de sidste 15+ år har jeg arbejdet i den finansielle sektor, hvor jeg har bygget både frontend og backend systemer. De sidste

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

CV for Christian Plougmann Hag

CV for Christian Plougmann Hag CV for Christian Plougmann Hag Navn Christian Plougmann Hag Født 1970 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring siden 1991 Personlig profil Christian er en kapacitet, der med sine mange års erfaring med J2EE/JavaEEsystemudvikling,

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab. Stilling: Systemudvikler/Systemkonsulent Fødselsår: 1965 IT-erhvervserfaring: 28 år Bopæl : Uddannelse: 5450 Otterup IT Profilresumé: Jeg er systemudvikler i RPGLE, RPG, Interform, Cobol, JavaScript, og

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal System & Metode ApS præsenterer En effektiv dokumentportal Den 7. september 2006 Velkommen Martin Hecht Olsen, Direktør System & Metode blev etableret i 1989 IBM Business Partner Salg direkte til kunde

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur?

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur? Docpoint 2 Agenda Kort om Docpoint a/s Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur? Eksempel 1 Lasernet hos et forsikringsselskab med fokus på hvordan man løbende øger værdien af platformen. Eksempel

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Præsentation af Kim Kjærsulf.

Præsentation af Kim Kjærsulf. Præsentation af Kim Kjærsulf. Personlig profil Siden 2000 har jeg været freelance konsulent og nyder den personlige udvikling de mange udfordringer fortsat giver mig. Min bopæl ligger tæt ved Vejle, så

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Netværksværktøj til BUPL s medlemmer Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Om mig Udvikler: Notes / Domino / Sametime / Java / DB2 / WebSphere / web / plug-ins Design Partner for

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan-juni 2016 Institution UCH/ Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business IT B Lars

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring Systemudvikler / Projektleder Navn: Jesper Pedersen Født: 8. marts 1966 IT-erfaring siden: 1990 Certifikater: ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Personlig profil Jesper er en alsidig konsulent

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Konsulent profile Johnny Ulriksen, Elektrona ApS

Konsulent profile Johnny Ulriksen, Elektrona ApS Konsulent profile Johnny Ulriksen, Elektrona ApS Mail johnny@elektrona.dk Telefon +45 61684066 Web www.elektrona.dk Johnny er en Senior konsulent, der har arbejdet med Object Orienteret systemudvikling

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

ADIS, WS og Meta Service

ADIS, WS og Meta Service ADIS, WS og Meta Service Om ADIS, Web Services, Værktøjer og Meta Service. Michael Jacobsen Technology Network Management Agenda ADIS og dens udvidelse ISOagriNET Web Service med eller uden fuldt objektmodel

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2016 - juni 2017 Institution UCH/ Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUX Business IT B Lars

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge

Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge v/jakob Holst, ERP Business Integration ISO20022/XML øvrige formater, SEPA, Betalingsfabrikker Kort bakgrunn for nåværende formater på det nordiske marked Tendenser

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank

Læs mere

CV for Ralph Rezende Larsen

CV for Ralph Rezende Larsen CV for Ralph Rezende Larsen Bankgatan 4a, leg: 1101 243 54 Mörarp Sverige Mob.: +45 5195 7757 Email: ralph@ sitewalk.dk Fødselsdato: 24-09-1961 Resume Ralph er hovedsaligt PHP udvikler, men har også arbejdet

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Indhold Dokumenthistorik... 1 Baggrund... 1 Oversigt over valgt løsning... 2 Proof of Concept: tre-trins raket... 3 Trin 1... 3 Opgaver

Læs mere

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Flemming Bakkensen Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Summary FAGLIGE VÆRDIER Systemudvikler med 10 års erfaring - hvor jeg

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail Civilstand tgconsult@webspeed.dk Ugift / Far til

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Torbjörn Eriksson 1 af 6

Torbjörn Eriksson 1 af 6 Torbjörn Eriksson 1 af 6 Alder: IT-erfaring: Resumé: Nøglekvalifikationer: 41 år 16 år Udvikler og datamatiker med 16 års erfaring. Specialist på Java, J2EE. SCBCD (Sun Certified Business Component Developer)

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere