Jan Uhre Sankt Ibs Alle Taastrup. Jan Uhre. Erhvervserfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Uhre Sankt Ibs Alle 48 2630 Taastrup. Jan Uhre. Erhvervserfaring"

Transkript

1 Jan Uhre Sankt Ibs Alle Taastrup Privat: Mobil/arb: Web: Jan Uhre Erhvervserfaring Kunde: VP Securities Periode: 2013/11? Tredie fase i vp.fund HUB projektet var at inkludere Corporate Action hændelser for vp.fund HUB ordrer. Virksomheder, der udsteder aktier, obligationer og investeringsbeviser kan udføre forskellige corporate action hændelser. For eksempel ved udbetaling af udbytte til investorer, udvidelser, fusioner og nedlæggelser af firmaer og så videre. Alle disse hændelser initieres af udstederne, men skal typisk distribueres til investorerne. Denne kommunikation med interessenter i begge retninger havde hidtil været varetaget enten semi-manuelt, ved brug af ISO meddelelser, eller gamle proprietære meddelelser. I forbindelse med de nye krav og muligheder fra vp.fund HUB systemet, samt en forestående tvunget erstatning af ISO med ISO kommunikation, skulle der oprettes nye Corporate Action typer, programflow og meddelelser. Mine roller i projektet var: Rådgivende på SWIFT området Analyse og beskrivelse af de nye ISO SWIFT Corporate Action meddelelser Analyse og beskrivelse af tilpasningen til de eksisterende Corporate Action flows Analyse og beskrivelse af en helt ny funktionalitet til håndtering af kommercielle penge Analyse og beskrivelse af nye dataflows, data modeller, og use cases. Udarbejdelse og afvikling af test cases ISO (seev : Securities Events), Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2013/ /10 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 1 af 13

2 Anden fase i vp.fund HUB projektet var at inkludere bilaterale overførsler (overførsler mellem parter) og switch ordrer (ordrer, der inkluderer udveksling af flere investeringsbeviser som del af en handel). Mine roller i projektet var: Analyse og beskrivelse af de nye ISO SWIFT meddelelser, der skulle benyttes for at få denne ekstra funktionalitet inkluderet i vp.fund HUB. Analyse og beskrivelse af nye dataflows, data modeller, og use cases. Udarbejdelse og afvikling af test cases ISO (setr : Securities Management), Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2012/ /06 VP Securities udvidede deres forretning ved at tilbyde en løsning, der kan reducere kompleksiteten i handlen med investeringsbeviser. Projektet udviklede vp.fund HUB. En helt unik central platform, der tillader udstedere af investeringsbeviser at distribuere deres papirer via transfer agents på vp.fund HUB. Investorer kan så indlægge deres ordrer via distributører i vp.fund HUB. På afviklingsdagen informerer vp.fund HUB både transfer agents og distributører om netto-likviditetsbehovet for dagens afvikling. Pengene stilles til rådighed på en clearing konto, og efter endt afvikling sender vp.fund HUB betalingsinstruktioner til clearing banken, som benytter dem til at instruere de afsluttende betalingstransaktioner til aktørerne. Igen kom mine SWIFT kompetencer i spil, da der skulle introduceres nye betalingsmeddelelser til kundebetalinger og kontoopgørelser. Ligeledes blev der introduceret helt nye meddelelser og kategorier i ISO serierne Securities Management, Cash Management og Securities Settlement. Mine roller i projektet var: Rådgivende på SWIFT området Analyse og beskrivelse af SWIFT meddelelser til vp.fund HUB kommunikationen med interessenter. Analyse og beskrivelse af integrationsmulighederne med eksisterende systemer Analyse og udvidelse af datamodel for at inkludere vp.fund HUB Analyse og udarbejdelse af dataflow beskrivelser og dokumentation i dataflow diagrammer Udarbejdelse af use case beskrivelser til dokumentation og videre program- og testcaseudvikling. Udarbejdelse af test cases for at validere opfyldelsen af de stillede krav, validere udviklede programflow, samt validere at alle use case varianter kan gennemføres med succes. Afvikling af udarbejdede test cases. Udarbejdelse af SQL scripts til kontrol og validering af endnu ikkeprogramhåndterede dele af systemet. ISO / ISO 7775 kundebetalinger og kontoopgørelser (MT101, MT103, MT941, MT942), ISO (setr : Securities Management, camt : Cash Management, sese : Securities Settlement), Use case, DB2, SPUFI, DB Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 2 af 13

3 Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2011/ /02 Sidst jeg var i VP Securities (dengang Værdipapircentralen), blev Link Up platformen udviklet. Den skulle nu udvides for at åbne for hidtil utilgængelige markeder ved at kommunikere via en custodian. I første omgang skulle set være via Citibank, men på sigt skulle en hvilken som helst custodian kunne benyttes. Der var to nye ting for VP i dette projekt: Adskillelse af CSD og udsteder funktionaliteterne for at åbne for mange udsteder bag en CSD funktion (custodian) Afsendelse og modtagelse af pengebærende SWIFT meddelelser for at blive i stand til at instruere Citibank om overførsler, de skulle foretage i forbindelse med afviklede handler. Specielt i tilføjelsen af betalingsbærende meddelelser i VP, var mine SWIFT kompetencer yderst værdifulde idet hele dette område var helt ukendt i VP. Mine roller i projektet var i første omgang af afdække problemstillingen udfra forretningsbeskrivelser og brugerinterviews. Dernæst at analysere mulighederne i forhold til eksisterende systembeskrivelser og datamodeller, og endelig dokumentere og dokumentere mulighederne ved hjælp af flow diagrammer, use case beskrivelser og data model diagrammer (ER). Udfra disse analyser og use case beskrivelser udarbejdede jeg test cases, som jeg benyttede til at teste at kravene var dækket af de udviklede programmer, og at den nye funktionalitet fungerede efter hensigten. Derudover gennemførte jeg regressionstest af den eksisterende Link Up funktionalitet for at sikre, at vores ændringer ikke havde berørt de eksisterende systemer på en utilsigtet måde. ISO Bank-til-bank meddelelser (MT202, MT210, MT950) Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: Danske Bank Periode: 2011/ /10 Næste projekt i Danske Bank var til udvikling af Back office automatiseringssystemer. Her var jeg assisterende teknisk designer og primær udvikler på en generel applikation til automatisering af kontroller, der skal foretages i forbindelse med optagelse og omlægning af ejendomslån. Derudover skulle jeg foretage jævnligt review af programmer udviklet offshore i Indien. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 3 af 13

4 Applikationen bestod af to overordnede dele: en generel workflow management lignende del, der kunne håndtere et request fra et andet produktsystem, og opbygge de fornødne kontrolinstancer til afvikling. en specifik del til oprettelse og afvikling af kontroller for elektronisk tinglysning. Applikationen blev primært udviklet i Cobol, med EGL til styring af 3270 interfaces. Et eksisterende forældet REXX script til opbygning af Cobol program skabeloner måtte jeg lave om så det kunne bruges til at generere mine, samt fremtidige, skabeloner. Cobol, PL/I, EGL, REXX, XML, DB2 administration, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center, Service Tester Teknisk designer, systemudvikler, reviewer Projektleder Jens Riis Kunde: Danske Bank Periode: 2011/ /04 Systemerne til behandling af lånesager og vejledning til sagsbehandlerne skulle opdateres, både for at få foretaget nogle ønskede rettelser, og for at efterkomme en nylig ændring i Tinglysningsafgiftsloven, Da der var alt for lidt tid til at gennemføre den ønskede analyse af systemerne, måtte jeg udvikle ændringerne alene på baggrund af domæne-eksperters vurderinger. Det var dog ikke så stort et problem grundet eksperternes omfattende faglige kompetencer, men ikke desto mindre usædvanligt at arbejde på et system, man ikke har mulighed for at sætte sig ind i først. Test blev dokumenteret og udført i Quality Center Projektet arbejdede efter scrum modellen med 4 ugers sprint, og daglig opfølgning. Cobol, PL/I, XML, DB2, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center, Service Tester Teknisk designer, systemudvikler Projektleder Lasse Hauris Hyldahl Nielsen Kunde: Danske Bank Periode: 2010/ /01 Danske Bank har som så mange andre travlt med at integrere interne systemer op mod Domstolsstyrelsens digitale tinglysning. Selve integrationen var på dette tidspunkt gennemført, men nogle ting var blevet udskudt for at kunne nå online til tiden. Jeg indgik i et enhancement projekt, som havde til opgave at gennemføre sådanne udskudte ændringer. Den største af mine opgaver i den sammenhæng var at integrere 11 nye tinglysningsmeddelelser til bankens systemer. For at kunne gennemføre det, måtte jeg først sætte mig ind i den eksisterende XML kommunikation mellem banken og Domstolsstyrelsen, den interne Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 4 af 13

5 tingbogsregistrering, samt eksisterende Cobol programmer i tinglysningssystemet. Test blev dokumenteret og udført i Quality Center Hele processen blev dokumenteret så lignende fremtidige opgaver vil kunne sendes til behandling hos offshore partner. Projektet arbejdede efter scrum modellen med 4 ugers sprint, og daglig opfølgning. Cobol, PL/I, XML, DB2, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center Teknisk designer, systemudvikler Projektleder Lasse Hauris Hyldahl Nielsen Kunde: Pensio Periode: 2010/ /10 Pensio er en relativt ny betalingsservice udbyder (PSP), som håndterer betalingstransaktioner mellem butikkers betalingsterminaler (fysiske og logiske) og deres, samt de handlendes, banker. Her indgik jeg i et 3 mand stort udviklingsteam, der udviklede primært backend applikationer til at håndtere de konstant varierende krav fra nye og eksisterende kunder. Udviklingen fulgte scrum modellen for agile udvikling med 2 ugers udviklingssprint. Det var testdrevet, objektorienteret udvikling efter MVC arkitekturen med hyppige reviews og afslutningsvis præsentation af sprintets leveringer. Udviklingen foregik på Linux platformen i PHP til både frontend og backend, samt Java primært til backend udvikling, hvor alle udviklere tog del i alle områder af hele processen. Testdrevet udvikling, agile, Scrum, Linux, PHP, Java, SQL, MySQL, XML, HTML, PHPUnit, JUnit, Mockito, Symfony, SOAP Systemudvikler CTO Emanuel Greisen Kunde: VP Securities (tidligere Værdipapircentralen) Periode: 2009/ /12 Næste del af testen var acceptance test med flere af de involverede landes CSD (værdipapircentral) enheder. Jeg udarbejdede nye testcases som en kombination af egne testcases fra systemtest samt krav og behov fra de øvrige CSD'ere. Nye krav blev afdækket som følge af forskellige parters måder at håndtere kommunikationen på, og programrettelser måtte foretages. Samtidig blev testplatformen omlagt undervejs, og det forårsagede ændringer i kommunikationsinterfaces. For at finde disse fejl, og årsagerne til dem, måtte jeg gennem en del analyse af system-infrakstrukturen heraf adskillige PL/I og Cobol programmer. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 5 af 13

6 DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022, PL/I, Cobol Test koordinator, tester, analyse, fejlrettelse Kunde: Værdipapircentralen (VP Securities) Periode: 2009/ /06 På baggrund af den veludførte test på udsteder siden, blev jeg ene-ansvarlig for udvikling og udførelse af næste skridt i testen: systemtest af investeringssiden. Denne gang var funktionaliteten helt ny, så alle områder skulle testes igennem. Jeg definerede det fulde behov for testcases udfra usecase beskrivelser, ERdiagrammer samt programkode. Dette sæt reducerede jeg til et sæt, der kunne dække funktionaliteten og komme gennem alle program-forgreninger uden dog at skulle tilgodese alle kombinationer af test-data, da dette ville resultere i en test, der gik langt ud over de deadlines projektet havde. Dernæst udførte jeg samtlige testcases og koordinerede rettelser som følge af funde fejl. Use case modelling, ER modelling (ERM), DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022 Test koordinator, analyse, tester Kunde: Værdipapircentralen (VP Securities) Periode: 2009/ /04 I et europæisk samarbejde mellem Central Securities Depositories er der oprettet en ny fælles platform for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne ved grænseoverskridende værdipapirhandler i Europa. Der er i den forbindelse et stort arbejde udestående med test af både den centrale platform og egne programrettelser. I første omgang skulle udstedersiden testes. Funktionaliteten her var allerede i brug nationalt og dermed kendt. Dog med nye interfaces for at kunne kommunikere med de øvrige lande via Link Up platformen. På baggrund af use cases, ERM diagrammer, og data i DB2 tabeller udviklede jeg sammen med test teamet test cases til komplet test af handelsafviklingen. Use case modelling, ER modelling (ERM), DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022 Test koordinator, analyse, tester Kunde: BEC Periode: 2008/ /09 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 6 af 13

7 Analyse af CCI (Common Communication Interface) forbindelse via SWIFTNet. Analyse af RMA bootstrap proceduren Integration af SWIFTAlliance Webstation: o Lokal installation og test o Dokumentation af installationen o Udarbejdelse af pakke til automatiseret fjern-installation. Windows, SWIFTAlliance, WSHA (SWIFTNet Web Services Host Adapter), SOAP protokol, RMA Installation & konfiguration, systemtest, systemanalyse, dokumentation Afdelingsleder Jørgen Olsen Kunde: BEC Periode: 2008/ /06 Implementering af TARGET2 Directory download over SWIFTNet generic FileAct samt integrering af T2 Directory med korrespondentregistret Gammel FTP udveksling af clearing information med Citibank erstattes af SWIFTNet generic FileAct løsning for at udnytte den SWIFTNet platformens infrastruktur og sikkerhed. Implementering af SWIFTNet Generic FileAct til brug for proprietær kommunikation med udvalgte partnere: o Bestilling, installation og konfiguration af SWIFTNet Generic FileAct samt SWIFT FTA (File Transfer Application). o Oprettelse og konfiguration af PKI certifikater. o Konfiguration af FTA. SWIFTNet, SWIFTAlliance, FileAct protokol (Real-time og Store-and-Forward), PKI, FTA Systemanalyse, systemdesign, dokumentation Afdelingsleder Jørgen Olsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /02 Implementering af SEPA Bulker applikationen fra TietoEnator til pakning/udpakning af filer med SEPA Credit Transfer betalinger, samt integration med eksisterende infrastruktur. SEPA Bulker er en java applikation installeret under WAS (Websphere Application Server) der udveksler betalinger til/fra Mainframe via MQ og udveksler filer til/fra SWIFTAlliance Gateway (for FileAct kommunikation) via file store-and-forward interface. Bulkerens data ligger på central DB2 Windows server. Mainframe, Windows Server, ProSwitch, DB2, MQ, SWIFTAlliance, SWIFTNet, FileAct protokollen (Real-time) Kravspecifikation, datakonvertering, konfiguration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 7 af 13

8 Projektleder Marianne Nielsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /10 Implementering af SEPA Credit Transfer: Analyse af eksisterende datagrundlag (baseret på SWIFT MT103+ / ISO 7775). Udvikling af moduler til opbygning af pacs.004 og pacs.008 (SWIFT MX / ISO XML meddelelser) fra eksisterende datagrundlag. Forbindelse mellem nye betalingsmoduler og eksisterende middleware applikation, ProSwitch. Udvikling af java rapportgenereringsværktøj til EBA STEP2 meddelelser. Mainframe, SWIFT MX, ISO 7775, ISO 20022, Cobol, Java XML, MQ, ProSwitch. Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, datakonvertering Projektleder Marianne Nielsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /07 Implementering af SWIFTNet Phase 2: Erstatning af login/select procedurer med SWIFTNet PKI digital signature Erstatning af MAC/PAC authentication med SWIFTNet PKI Erstatning af USE BKE med RMA (Relationship Management Application) Implementering af HSM box Strukturering af brugere og PKI certifikater på SWIFTAlliance platformen samt HSM (Hardware Security Module) Integration med eksisterende infrastruktur. Implementering af SWIFTAlliance Webstation Mainframe, Windows, SWIFTNet, SWIFTAlliance, Netværk, RA, PKI, RMA, HSM, Infrastruktur, InterAct protokol (Real-time / Store-and-Forward) Systemanalyse, Rådgivning, Installation, Dokumentation Projektleder Marianne Nielsen Kunde: IBM Periode: 2006/ /04 Analyse af krav til implementeringen af SWIFTNet Phase 2. Analyse af konsekvenser ved implementering af ny SWIFT RMA (Relationship Management Application). Analyse af muligheder, krav og konsekvenser ved at omlægge eksisterende CLS (Continuous Linked Settlement) applikation til ny SWIFTNet platform. SWIFTNet, Windows Server, WBI-FN Systemanalyse, systemdesign, dokumentation, rådgivning Teknisk projektleder Martin Dalsgaard Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 8 af 13

9 Kunde: IBM Periode: 2007/ /03 Analyse og test installation af IWS (Interactive WorkStation), som er en SWIFTAlliance Webstation installation til erstatning for EBA Clearing Workstation. SWIFT, SWIFTNet, Windows, RA protokol Systemanalyse, installation Teknisk projektleder Martin Dalsgaard Kunde: Intercope Periode: 2006/ /10 Udvikling af printer formatteringsmodul baseret på det interne message repository til at møde kundernes mange forskellige behov for print-formattering. Windows, Java, XML, DOM, SAX Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope Periode: 2006/ /07 Yderligere udbygning af bruger-interface til indtastning, visning og validering af meddelelser Tilpasning til ændrede meddelelsestyper Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope Periode: 2005/ /01 Udvikling af konverteringsværktøj, til at danne fuldgyldige XML konverteringsdokumenter (lig XSLT) til brug for generering af SWIFT ISO 7775 og ISO (MT) meddelelser, samt konvertering mellem SWIFT format og internt XML format. Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemanalyse, systemdesign, datamodellering, systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2005/ /09 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 9 af 13

10 Projektdeltager på analyse, design og udvikling af et internt message repository, som skulle danne grundlag for indtastning, validering, og autogenerering af de mange forskellige mere og mindre komplekse meddelelsestyper defineret af SWIFT. Java, XML, DOM Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, datamodellering Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2005/ /05 Udvikling af version 2 af SWIFT Message Repository conversion tool. Dette var et værktøj der kunne generere message tag information til brug for telex meddelelser som jeg udvidede til at kunne generere yderligere information, så det kunne bruges til SWIFT meddelelser også. Windows, C / C++ Systemanalyse, Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2004/ /03 Opbygning og tilpasning af brugerinterfaces til Intercope's nyeste financielle applikation. Applikationen var bygget på daværende tidspunkt, men der var stadigvæk mange udeståender, der skulle håndteres i en fart. De vigtigste var på brugergrænsefladen til bankernes manuelle indtastning af SWIFT meddelelser. Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemanalyse, systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Nordea Periode: 2003/ /06 Indførelsen af en ny SWIFTNet platform, SWIFTAlliance Access, til erstatning af eksisterende forældet teknologi. Samtlige banksystemer der genererer internationale transaktioner skulle omlægges til denne nye platform. Dette var et stort analyse/design arbejde, men knap så meget systemudvikling. Dog måtte nogle kommunikationsinterfaces ændres, samt transaktionsgenererende applikationer. UNIX, AIX, SWIFTNet, SWIFTAlliance, ProSwitch, MQ, DB2, Cobol, Java, PKI Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, dokumentation, infrastruktur integration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 10 af 13

11 Kunde: Nordea Periode: 2002/ /07 Implementering af EBA STEP 2 - en SWIFTNet applikation som skulle sætte bankerne i stand til at udveksle internationale transaktioner med hinanden indenfor EU's grænser så billigt som muligt. Et væsentligt grundlag for denne implementering var at få en ny infrastruktur på plads til håndtering af den nye SWIFTNet teknologi. Jeg havde (som ofte før) flere kasketter på i dette projekt. Projektledelse, teknisk indsigt, udvikling. Den samlede implementeringen blev en succes. WBI-FN (mainframe OMVS middleware applikation fra IBM), MQ, DB2, Natural, C Projekt/teknisk koordinator, systemudvikler Kunde: Nordea Periode: 2002/ /04 Næste tværnordiske projekt i Nordea blev centralisering af SWIFT. SWIFT er hele grundlaget for bankers internationale finacielle transaktionsmuligheder og det blev da også en langt mere kompleks opgave at få centraliseret denne del. Jeg var ansvarlig for / medvirkende til analyse, design og implementering af projektets løsninger i Danmark. Projektet kørte med skiftende succes, men mine bidrag til projektet var altid yderst professionelle. ProSwitch (Mainframe middleware fra TietoEnator), SWIFTNet platform, MQ, DB2, Cobol, Natural, C Platformsansvarlig (teknisk ekspert for Danmark) Kunde: Nordea Periode: 2001/ /06 Kort efter fusionen som gjorde Unibank til Nordea Danmark skulle der skabes synergieffekt. Det første centraliseringsprojekt indenfor SWIFT området var telex. Jeg blev udpeget til projektleder for projektet, som var en succes på flere måder: Et nyt centralt telexsystem blev installeret og de 4 eksisterende systemer blev skrottet. En ny infrastruktur internt i organisationen blev skabt som dannede grundlag for fremtidige centraliseringsprojekter. Der blev skabt relationer på tværs af grænserne, der har gavnet adskillige senere projekter. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 11 af 13

12 ProSwitch (Mainframe middleware fra TietoEnator), TelexPlus Open (Telex applikation fra Intercope), MQ, DB2, Cobol, Natural, C Teknisk projektleder Kunde: Nordea Periode: 2000/ /12 Udvikling af nyt interface til afsendelse og modtagelse af kontoudtog, saldi og bevægelser. Dette inkluderede: Design af DB2 tabelstruktur til opbevaring transaktionsdata. Udvikling af Cobol moduler til: dannelse af SWIFT meddelelsestyper MT941 / MT942 udfra transaktionsdata og udpakning til tabellerne fra MT941 / MT942. Integration med Merva til afsendelse/modtagelse af SWIFT meddelelser Integration med interne konto systemer Mainframe, SWIFT, Cobol, CICS, Merva, DB2 Database design, datamodellering, systemanalyse, systemdesign, systemudvikling Kunde: Unibank Periode: 2000/ /08 Bankens revisionsspor for SWIFT/Telex traffik, Merva Reconcilliation, var basalt set kun en stribe DB2 tabeller, hvor al traffik blev logget. Natural applikationer til forespørgsler, sagsbehandling mm var bygget oven på disse tabeller. Jeg udviklede en ny forespørgsel i Natural, så brugerne kunne forespørge på meddelelser udfra en masse søgekriterier. Nogle forespørgsler skulle tilgå korrespondentregistret, som var i Adabas. Det skete ofte at 2 dealere fik lavet den samme handel, fordi den anden dealer lavede handlen inden den første var gået igennem. Da de ikke i deres eget system havde mulighed for at forhindre, at det skete lavede jeg en forespørgsel, hvor dealerne kunne søge efter mulige dublerede handler og annullere den ene. Denne forespørgsel sparede banken for mange penge allerede fra første dag. Det var kun enkelte brugere i likviditetsstyringen der havde direkte adgang til MLM. Men brugere i betalingskontoret havde behov for at se status på disse betalinger også. Så jeg udviklede en bruger forespørgsel til kontrol af status på betalinger i MLM. Mainframe, Merva Reconcilliation, Natural, DB2, Adabas Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, database design, data modellering Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 12 af 13

13 Kunde: Unibank Periode: 1999/ /01 I forbindelse med Y2K steg behovet for at have en backup for den livsvigtige SWIFT traffik i tilfælde af Y2K problemer. Backup for SWIFT var telex, og det eksisterende telexsystem var ikke år 2000 kompatibelt. Så der skulle implementeres et ny telex system i Unibank. Valget faldt på Intercopes seneste telex applikation, TelexPlus/2. Applikationen blev installeret på OS/2 servere, med klienter der skulle integreres med Telex Administrationens øvrige applikationer. Selve telex meddelelserne skulle fortsat kunne sendes til/fra backoffice systemerne. Merva, i sin egenskab af middleware applikation for al SWIFT/Telex traffik, blev applikationen der via Merva-link (message queueing) bandt back-office og TelexPlus/2 sammen. Den nye telex traffik blev så forbundet til det eksisterende data warehousing system, Merva Reconcilliation, der indeholdt bankens samlede SWIFT/Telex revisionsspor. Her måtte også udvikles forespørgsler til bankens brugere, da det ellers kun var Telex Administrationen, der kunne se status på telex meddelelser. Mainframe, OS/2, SWIFT, Telex, Merva, DB2, Merva Reconcilliation, Natural Systemudvikling Kunde: Unibank Periode: 1998/ /02 Implementering af Merva Liquidity Manager (MLM) i forbindelse med indførelse af Euro valutaen. MLM blev installeret med tilslutning til Merva/ESA, og applikationens data var i DB2. Selve MLM var CICS tasks som via Merva modtog/sendte EUR betalinger og opbevarede i DB2 med henblik på at holde dem tilbage indtil released af Likviditetsstyringen. De kunne overvåge systemet via Windows klienter der gennem DB2 UDB og SNA servere arbejdede direkte på DB2 tabellerne på Mainframe. Mainframe, Windows, Merva, CICS, DB2, DB2 UDB, SNA server Teknisk projektleder, installation, konfiguration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 13 af 13

Jan Uhre. Curriculum Vitae

Jan Uhre. Curriculum Vitae Jan Uhre Sankt Ibs Alle 48 2630 Taastrup Privat: +45 4399 0189 Mobil/arb: +45 2562 3379 E-mail: kontakt@januhre.dk Web: www.januhre.dk Jan Uhre Curriculum Vitae Resumé Jeg er en senior SWIFT specialist

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab. Stilling: Systemudvikler/Systemkonsulent Fødselsår: 1965 IT-erhvervserfaring: 28 år Bopæl : Uddannelse: 5450 Otterup IT Profilresumé: Jeg er systemudvikler i RPGLE, RPG, Interform, Cobol, JavaScript, og

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring Systemudvikler / Projektleder Navn: Jesper Pedersen Født: 8. marts 1966 IT-erfaring siden: 1990 Certifikater: ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Personlig profil Jesper er en alsidig konsulent

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Netværksværktøj til BUPL s medlemmer Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Om mig Udvikler: Notes / Domino / Sametime / Java / DB2 / WebSphere / web / plug-ins Design Partner for

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Flemming Bakkensen Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Summary FAGLIGE VÆRDIER Systemudvikler med 10 års erfaring - hvor jeg

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører.

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører. Navn: David Taxgaard (f. 1979) Profil: DT er en erfaren Java/J2EE systemudvikler og systemdesigner med solid erfaring med SOA, web og client-server løsninger samt web sikkerhed (SAML). Konsulenten har

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Automatisk build og deploy med Maven. Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz

Automatisk build og deploy med Maven. Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz <mpz@trifork.com> Automatisk build og deploy med Maven Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz 1 Agenda Introduktion til case (kontekst) Byg demoer - Bamboo, Nexus og RAD Modulopbygning

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF,

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF, PROFIL 26 år, samboende ugift Datamatiker Erfaring med kommunikation, analyse, udvikling og IT. Speciale i C#,.NET & Visual Studio Meget lærenem / -villig & fleksibel Stærke analytiske evner, og meget

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup

Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup Indhold Generelt...2 Stamdata...2 Personlig profil...2 Kvalifikationer...3 Fagområder...3 Brancher...3 Sprog...3 Fagspecifikke kompetencer...4 Programmeringssprog...4

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Konsulentprofil Michael Wraa Hansen November 2008

Konsulentprofil Michael Wraa Hansen November 2008 Fornavne Michael Michael er en særdeles erfaren systemudvikler med høj faglige ekspertice inden for hele spektret fra analyse og design til test og implementering. Inden for IT er Michaels primære styrke

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

Systemudvikling, Systemdesign, Systemarkitektur, Systemanalyse.

Systemudvikling, Systemdesign, Systemarkitektur, Systemanalyse. Eventforce Aalborg og Hillerød Periode 01 08 2013 til? Rolle i Lave et mobil venligt website. Funktionalitet til at styre kunder, medarbejdere, opgave og meget andet. Benytte Test driven development Performance

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder Michael Dalgaard Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder PERSONLIGE DETALJER Navn Michael Dalgaard Professionel 16 år Adresse Øster Farimagsgade 73, 2.tv., 2100 København Ø Tlf.nr. 285119 31 E-mail

Læs mere

Sego Turan Curriculum vitae 29/4 2013

Sego Turan Curriculum vitae 29/4 2013 Kompetenceprofil Sego Turan Mobil: 28 40 28 74 Bredekærs Vænge 120 E-mail: job@segoturan.dk 265 Ishøj Hjemmeside: www.segoturan.dk Med baggrund i min uddannelse som datamatiker / systemudvikler, har jeg

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge

Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge v/jakob Holst, ERP Business Integration ISO20022/XML øvrige formater, SEPA, Betalingsfabrikker Kort bakgrunn for nåværende formater på det nordiske marked Tendenser

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere