Jan Uhre Sankt Ibs Alle Taastrup. Jan Uhre. Erhvervserfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Uhre Sankt Ibs Alle 48 2630 Taastrup. Jan Uhre. Erhvervserfaring"

Transkript

1 Jan Uhre Sankt Ibs Alle Taastrup Privat: Mobil/arb: Web: Jan Uhre Erhvervserfaring Kunde: VP Securities Periode: 2013/11? Tredie fase i vp.fund HUB projektet var at inkludere Corporate Action hændelser for vp.fund HUB ordrer. Virksomheder, der udsteder aktier, obligationer og investeringsbeviser kan udføre forskellige corporate action hændelser. For eksempel ved udbetaling af udbytte til investorer, udvidelser, fusioner og nedlæggelser af firmaer og så videre. Alle disse hændelser initieres af udstederne, men skal typisk distribueres til investorerne. Denne kommunikation med interessenter i begge retninger havde hidtil været varetaget enten semi-manuelt, ved brug af ISO meddelelser, eller gamle proprietære meddelelser. I forbindelse med de nye krav og muligheder fra vp.fund HUB systemet, samt en forestående tvunget erstatning af ISO med ISO kommunikation, skulle der oprettes nye Corporate Action typer, programflow og meddelelser. Mine roller i projektet var: Rådgivende på SWIFT området Analyse og beskrivelse af de nye ISO SWIFT Corporate Action meddelelser Analyse og beskrivelse af tilpasningen til de eksisterende Corporate Action flows Analyse og beskrivelse af en helt ny funktionalitet til håndtering af kommercielle penge Analyse og beskrivelse af nye dataflows, data modeller, og use cases. Udarbejdelse og afvikling af test cases ISO (seev : Securities Events), Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2013/ /10 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 1 af 13

2 Anden fase i vp.fund HUB projektet var at inkludere bilaterale overførsler (overførsler mellem parter) og switch ordrer (ordrer, der inkluderer udveksling af flere investeringsbeviser som del af en handel). Mine roller i projektet var: Analyse og beskrivelse af de nye ISO SWIFT meddelelser, der skulle benyttes for at få denne ekstra funktionalitet inkluderet i vp.fund HUB. Analyse og beskrivelse af nye dataflows, data modeller, og use cases. Udarbejdelse og afvikling af test cases ISO (setr : Securities Management), Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2012/ /06 VP Securities udvidede deres forretning ved at tilbyde en løsning, der kan reducere kompleksiteten i handlen med investeringsbeviser. Projektet udviklede vp.fund HUB. En helt unik central platform, der tillader udstedere af investeringsbeviser at distribuere deres papirer via transfer agents på vp.fund HUB. Investorer kan så indlægge deres ordrer via distributører i vp.fund HUB. På afviklingsdagen informerer vp.fund HUB både transfer agents og distributører om netto-likviditetsbehovet for dagens afvikling. Pengene stilles til rådighed på en clearing konto, og efter endt afvikling sender vp.fund HUB betalingsinstruktioner til clearing banken, som benytter dem til at instruere de afsluttende betalingstransaktioner til aktørerne. Igen kom mine SWIFT kompetencer i spil, da der skulle introduceres nye betalingsmeddelelser til kundebetalinger og kontoopgørelser. Ligeledes blev der introduceret helt nye meddelelser og kategorier i ISO serierne Securities Management, Cash Management og Securities Settlement. Mine roller i projektet var: Rådgivende på SWIFT området Analyse og beskrivelse af SWIFT meddelelser til vp.fund HUB kommunikationen med interessenter. Analyse og beskrivelse af integrationsmulighederne med eksisterende systemer Analyse og udvidelse af datamodel for at inkludere vp.fund HUB Analyse og udarbejdelse af dataflow beskrivelser og dokumentation i dataflow diagrammer Udarbejdelse af use case beskrivelser til dokumentation og videre program- og testcaseudvikling. Udarbejdelse af test cases for at validere opfyldelsen af de stillede krav, validere udviklede programflow, samt validere at alle use case varianter kan gennemføres med succes. Afvikling af udarbejdede test cases. Udarbejdelse af SQL scripts til kontrol og validering af endnu ikkeprogramhåndterede dele af systemet. ISO / ISO 7775 kundebetalinger og kontoopgørelser (MT101, MT103, MT941, MT942), ISO (setr : Securities Management, camt : Cash Management, sese : Securities Settlement), Use case, DB2, SPUFI, DB Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 2 af 13

3 Visualizer, Sharepoint, Jira, ER-modellering, IPC (Incentage SWIFT application) Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: VP Securities Periode: 2011/ /02 Sidst jeg var i VP Securities (dengang Værdipapircentralen), blev Link Up platformen udviklet. Den skulle nu udvides for at åbne for hidtil utilgængelige markeder ved at kommunikere via en custodian. I første omgang skulle set være via Citibank, men på sigt skulle en hvilken som helst custodian kunne benyttes. Der var to nye ting for VP i dette projekt: Adskillelse af CSD og udsteder funktionaliteterne for at åbne for mange udsteder bag en CSD funktion (custodian) Afsendelse og modtagelse af pengebærende SWIFT meddelelser for at blive i stand til at instruere Citibank om overførsler, de skulle foretage i forbindelse med afviklede handler. Specielt i tilføjelsen af betalingsbærende meddelelser i VP, var mine SWIFT kompetencer yderst værdifulde idet hele dette område var helt ukendt i VP. Mine roller i projektet var i første omgang af afdække problemstillingen udfra forretningsbeskrivelser og brugerinterviews. Dernæst at analysere mulighederne i forhold til eksisterende systembeskrivelser og datamodeller, og endelig dokumentere og dokumentere mulighederne ved hjælp af flow diagrammer, use case beskrivelser og data model diagrammer (ER). Udfra disse analyser og use case beskrivelser udarbejdede jeg test cases, som jeg benyttede til at teste at kravene var dækket af de udviklede programmer, og at den nye funktionalitet fungerede efter hensigten. Derudover gennemførte jeg regressionstest af den eksisterende Link Up funktionalitet for at sikre, at vores ændringer ikke havde berørt de eksisterende systemer på en utilsigtet måde. ISO Bank-til-bank meddelelser (MT202, MT210, MT950) Use case, DB2, SPUFI, DB Visualizer, Sharepoint, Jira Analytiker, Teknisk designer, Testplanlægger, Tester Kunde: Danske Bank Periode: 2011/ /10 Næste projekt i Danske Bank var til udvikling af Back office automatiseringssystemer. Her var jeg assisterende teknisk designer og primær udvikler på en generel applikation til automatisering af kontroller, der skal foretages i forbindelse med optagelse og omlægning af ejendomslån. Derudover skulle jeg foretage jævnligt review af programmer udviklet offshore i Indien. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 3 af 13

4 Applikationen bestod af to overordnede dele: en generel workflow management lignende del, der kunne håndtere et request fra et andet produktsystem, og opbygge de fornødne kontrolinstancer til afvikling. en specifik del til oprettelse og afvikling af kontroller for elektronisk tinglysning. Applikationen blev primært udviklet i Cobol, med EGL til styring af 3270 interfaces. Et eksisterende forældet REXX script til opbygning af Cobol program skabeloner måtte jeg lave om så det kunne bruges til at generere mine, samt fremtidige, skabeloner. Cobol, PL/I, EGL, REXX, XML, DB2 administration, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center, Service Tester Teknisk designer, systemudvikler, reviewer Projektleder Jens Riis Kunde: Danske Bank Periode: 2011/ /04 Systemerne til behandling af lånesager og vejledning til sagsbehandlerne skulle opdateres, både for at få foretaget nogle ønskede rettelser, og for at efterkomme en nylig ændring i Tinglysningsafgiftsloven, Da der var alt for lidt tid til at gennemføre den ønskede analyse af systemerne, måtte jeg udvikle ændringerne alene på baggrund af domæne-eksperters vurderinger. Det var dog ikke så stort et problem grundet eksperternes omfattende faglige kompetencer, men ikke desto mindre usædvanligt at arbejde på et system, man ikke har mulighed for at sætte sig ind i først. Test blev dokumenteret og udført i Quality Center Projektet arbejdede efter scrum modellen med 4 ugers sprint, og daglig opfølgning. Cobol, PL/I, XML, DB2, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center, Service Tester Teknisk designer, systemudvikler Projektleder Lasse Hauris Hyldahl Nielsen Kunde: Danske Bank Periode: 2010/ /01 Danske Bank har som så mange andre travlt med at integrere interne systemer op mod Domstolsstyrelsens digitale tinglysning. Selve integrationen var på dette tidspunkt gennemført, men nogle ting var blevet udskudt for at kunne nå online til tiden. Jeg indgik i et enhancement projekt, som havde til opgave at gennemføre sådanne udskudte ændringer. Den største af mine opgaver i den sammenhæng var at integrere 11 nye tinglysningsmeddelelser til bankens systemer. For at kunne gennemføre det, måtte jeg først sætte mig ind i den eksisterende XML kommunikation mellem banken og Domstolsstyrelsen, den interne Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 4 af 13

5 tingbogsregistrering, samt eksisterende Cobol programmer i tinglysningssystemet. Test blev dokumenteret og udført i Quality Center Hele processen blev dokumenteret så lignende fremtidige opgaver vil kunne sendes til behandling hos offshore partner. Projektet arbejdede efter scrum modellen med 4 ugers sprint, og daglig opfølgning. Cobol, PL/I, XML, DB2, SPUFI, QMF, RDz, Endevor, Datamanager, Quality Center Teknisk designer, systemudvikler Projektleder Lasse Hauris Hyldahl Nielsen Kunde: Pensio Periode: 2010/ /10 Pensio er en relativt ny betalingsservice udbyder (PSP), som håndterer betalingstransaktioner mellem butikkers betalingsterminaler (fysiske og logiske) og deres, samt de handlendes, banker. Her indgik jeg i et 3 mand stort udviklingsteam, der udviklede primært backend applikationer til at håndtere de konstant varierende krav fra nye og eksisterende kunder. Udviklingen fulgte scrum modellen for agile udvikling med 2 ugers udviklingssprint. Det var testdrevet, objektorienteret udvikling efter MVC arkitekturen med hyppige reviews og afslutningsvis præsentation af sprintets leveringer. Udviklingen foregik på Linux platformen i PHP til både frontend og backend, samt Java primært til backend udvikling, hvor alle udviklere tog del i alle områder af hele processen. Testdrevet udvikling, agile, Scrum, Linux, PHP, Java, SQL, MySQL, XML, HTML, PHPUnit, JUnit, Mockito, Symfony, SOAP Systemudvikler CTO Emanuel Greisen Kunde: VP Securities (tidligere Værdipapircentralen) Periode: 2009/ /12 Næste del af testen var acceptance test med flere af de involverede landes CSD (værdipapircentral) enheder. Jeg udarbejdede nye testcases som en kombination af egne testcases fra systemtest samt krav og behov fra de øvrige CSD'ere. Nye krav blev afdækket som følge af forskellige parters måder at håndtere kommunikationen på, og programrettelser måtte foretages. Samtidig blev testplatformen omlagt undervejs, og det forårsagede ændringer i kommunikationsinterfaces. For at finde disse fejl, og årsagerne til dem, måtte jeg gennem en del analyse af system-infrakstrukturen heraf adskillige PL/I og Cobol programmer. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 5 af 13

6 DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022, PL/I, Cobol Test koordinator, tester, analyse, fejlrettelse Kunde: Værdipapircentralen (VP Securities) Periode: 2009/ /06 På baggrund af den veludførte test på udsteder siden, blev jeg ene-ansvarlig for udvikling og udførelse af næste skridt i testen: systemtest af investeringssiden. Denne gang var funktionaliteten helt ny, så alle områder skulle testes igennem. Jeg definerede det fulde behov for testcases udfra usecase beskrivelser, ERdiagrammer samt programkode. Dette sæt reducerede jeg til et sæt, der kunne dække funktionaliteten og komme gennem alle program-forgreninger uden dog at skulle tilgodese alle kombinationer af test-data, da dette ville resultere i en test, der gik langt ud over de deadlines projektet havde. Dernæst udførte jeg samtlige testcases og koordinerede rettelser som følge af funde fejl. Use case modelling, ER modelling (ERM), DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022 Test koordinator, analyse, tester Kunde: Værdipapircentralen (VP Securities) Periode: 2009/ /04 I et europæisk samarbejde mellem Central Securities Depositories er der oprettet en ny fælles platform for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne ved grænseoverskridende værdipapirhandler i Europa. Der er i den forbindelse et stort arbejde udestående med test af både den centrale platform og egne programrettelser. I første omgang skulle udstedersiden testes. Funktionaliteten her var allerede i brug nationalt og dermed kendt. Dog med nye interfaces for at kunne kommunikere med de øvrige lande via Link Up platformen. På baggrund af use cases, ERM diagrammer, og data i DB2 tabeller udviklede jeg sammen med test teamet test cases til komplet test af handelsafviklingen. Use case modelling, ER modelling (ERM), DB2, SQL, SPUFI, MQ, SWIFT, Merva, ISO15022 Test koordinator, analyse, tester Kunde: BEC Periode: 2008/ /09 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 6 af 13

7 Analyse af CCI (Common Communication Interface) forbindelse via SWIFTNet. Analyse af RMA bootstrap proceduren Integration af SWIFTAlliance Webstation: o Lokal installation og test o Dokumentation af installationen o Udarbejdelse af pakke til automatiseret fjern-installation. Windows, SWIFTAlliance, WSHA (SWIFTNet Web Services Host Adapter), SOAP protokol, RMA Installation & konfiguration, systemtest, systemanalyse, dokumentation Afdelingsleder Jørgen Olsen Kunde: BEC Periode: 2008/ /06 Implementering af TARGET2 Directory download over SWIFTNet generic FileAct samt integrering af T2 Directory med korrespondentregistret Gammel FTP udveksling af clearing information med Citibank erstattes af SWIFTNet generic FileAct løsning for at udnytte den SWIFTNet platformens infrastruktur og sikkerhed. Implementering af SWIFTNet Generic FileAct til brug for proprietær kommunikation med udvalgte partnere: o Bestilling, installation og konfiguration af SWIFTNet Generic FileAct samt SWIFT FTA (File Transfer Application). o Oprettelse og konfiguration af PKI certifikater. o Konfiguration af FTA. SWIFTNet, SWIFTAlliance, FileAct protokol (Real-time og Store-and-Forward), PKI, FTA Systemanalyse, systemdesign, dokumentation Afdelingsleder Jørgen Olsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /02 Implementering af SEPA Bulker applikationen fra TietoEnator til pakning/udpakning af filer med SEPA Credit Transfer betalinger, samt integration med eksisterende infrastruktur. SEPA Bulker er en java applikation installeret under WAS (Websphere Application Server) der udveksler betalinger til/fra Mainframe via MQ og udveksler filer til/fra SWIFTAlliance Gateway (for FileAct kommunikation) via file store-and-forward interface. Bulkerens data ligger på central DB2 Windows server. Mainframe, Windows Server, ProSwitch, DB2, MQ, SWIFTAlliance, SWIFTNet, FileAct protokollen (Real-time) Kravspecifikation, datakonvertering, konfiguration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 7 af 13

8 Projektleder Marianne Nielsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /10 Implementering af SEPA Credit Transfer: Analyse af eksisterende datagrundlag (baseret på SWIFT MT103+ / ISO 7775). Udvikling af moduler til opbygning af pacs.004 og pacs.008 (SWIFT MX / ISO XML meddelelser) fra eksisterende datagrundlag. Forbindelse mellem nye betalingsmoduler og eksisterende middleware applikation, ProSwitch. Udvikling af java rapportgenereringsværktøj til EBA STEP2 meddelelser. Mainframe, SWIFT MX, ISO 7775, ISO 20022, Cobol, Java XML, MQ, ProSwitch. Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, datakonvertering Projektleder Marianne Nielsen Kunde: BEC Periode: 2007/ /07 Implementering af SWIFTNet Phase 2: Erstatning af login/select procedurer med SWIFTNet PKI digital signature Erstatning af MAC/PAC authentication med SWIFTNet PKI Erstatning af USE BKE med RMA (Relationship Management Application) Implementering af HSM box Strukturering af brugere og PKI certifikater på SWIFTAlliance platformen samt HSM (Hardware Security Module) Integration med eksisterende infrastruktur. Implementering af SWIFTAlliance Webstation Mainframe, Windows, SWIFTNet, SWIFTAlliance, Netværk, RA, PKI, RMA, HSM, Infrastruktur, InterAct protokol (Real-time / Store-and-Forward) Systemanalyse, Rådgivning, Installation, Dokumentation Projektleder Marianne Nielsen Kunde: IBM Periode: 2006/ /04 Analyse af krav til implementeringen af SWIFTNet Phase 2. Analyse af konsekvenser ved implementering af ny SWIFT RMA (Relationship Management Application). Analyse af muligheder, krav og konsekvenser ved at omlægge eksisterende CLS (Continuous Linked Settlement) applikation til ny SWIFTNet platform. SWIFTNet, Windows Server, WBI-FN Systemanalyse, systemdesign, dokumentation, rådgivning Teknisk projektleder Martin Dalsgaard Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 8 af 13

9 Kunde: IBM Periode: 2007/ /03 Analyse og test installation af IWS (Interactive WorkStation), som er en SWIFTAlliance Webstation installation til erstatning for EBA Clearing Workstation. SWIFT, SWIFTNet, Windows, RA protokol Systemanalyse, installation Teknisk projektleder Martin Dalsgaard Kunde: Intercope Periode: 2006/ /10 Udvikling af printer formatteringsmodul baseret på det interne message repository til at møde kundernes mange forskellige behov for print-formattering. Windows, Java, XML, DOM, SAX Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope Periode: 2006/ /07 Yderligere udbygning af bruger-interface til indtastning, visning og validering af meddelelser Tilpasning til ændrede meddelelsestyper Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope Periode: 2005/ /01 Udvikling af konverteringsværktøj, til at danne fuldgyldige XML konverteringsdokumenter (lig XSLT) til brug for generering af SWIFT ISO 7775 og ISO (MT) meddelelser, samt konvertering mellem SWIFT format og internt XML format. Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemanalyse, systemdesign, datamodellering, systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2005/ /09 Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 9 af 13

10 Projektdeltager på analyse, design og udvikling af et internt message repository, som skulle danne grundlag for indtastning, validering, og autogenerering af de mange forskellige mere og mindre komplekse meddelelsestyper defineret af SWIFT. Java, XML, DOM Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, datamodellering Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2005/ /05 Udvikling af version 2 af SWIFT Message Repository conversion tool. Dette var et værktøj der kunne generere message tag information til brug for telex meddelelser som jeg udvidede til at kunne generere yderligere information, så det kunne bruges til SWIFT meddelelser også. Windows, C / C++ Systemanalyse, Systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Intercope GmbH Periode: 2004/ /03 Opbygning og tilpasning af brugerinterfaces til Intercope's nyeste financielle applikation. Applikationen var bygget på daværende tidspunkt, men der var stadigvæk mange udeståender, der skulle håndteres i en fart. De vigtigste var på brugergrænsefladen til bankernes manuelle indtastning af SWIFT meddelelser. Windows, JSP, J2EE, Java, XML, HTTPServletRequest, JavaScript, DOM, SAX Systemanalyse, systemudvikling Vice president Rudolf Eder Kunde: Nordea Periode: 2003/ /06 Indførelsen af en ny SWIFTNet platform, SWIFTAlliance Access, til erstatning af eksisterende forældet teknologi. Samtlige banksystemer der genererer internationale transaktioner skulle omlægges til denne nye platform. Dette var et stort analyse/design arbejde, men knap så meget systemudvikling. Dog måtte nogle kommunikationsinterfaces ændres, samt transaktionsgenererende applikationer. UNIX, AIX, SWIFTNet, SWIFTAlliance, ProSwitch, MQ, DB2, Cobol, Java, PKI Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, dokumentation, infrastruktur integration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 10 af 13

11 Kunde: Nordea Periode: 2002/ /07 Implementering af EBA STEP 2 - en SWIFTNet applikation som skulle sætte bankerne i stand til at udveksle internationale transaktioner med hinanden indenfor EU's grænser så billigt som muligt. Et væsentligt grundlag for denne implementering var at få en ny infrastruktur på plads til håndtering af den nye SWIFTNet teknologi. Jeg havde (som ofte før) flere kasketter på i dette projekt. Projektledelse, teknisk indsigt, udvikling. Den samlede implementeringen blev en succes. WBI-FN (mainframe OMVS middleware applikation fra IBM), MQ, DB2, Natural, C Projekt/teknisk koordinator, systemudvikler Kunde: Nordea Periode: 2002/ /04 Næste tværnordiske projekt i Nordea blev centralisering af SWIFT. SWIFT er hele grundlaget for bankers internationale finacielle transaktionsmuligheder og det blev da også en langt mere kompleks opgave at få centraliseret denne del. Jeg var ansvarlig for / medvirkende til analyse, design og implementering af projektets løsninger i Danmark. Projektet kørte med skiftende succes, men mine bidrag til projektet var altid yderst professionelle. ProSwitch (Mainframe middleware fra TietoEnator), SWIFTNet platform, MQ, DB2, Cobol, Natural, C Platformsansvarlig (teknisk ekspert for Danmark) Kunde: Nordea Periode: 2001/ /06 Kort efter fusionen som gjorde Unibank til Nordea Danmark skulle der skabes synergieffekt. Det første centraliseringsprojekt indenfor SWIFT området var telex. Jeg blev udpeget til projektleder for projektet, som var en succes på flere måder: Et nyt centralt telexsystem blev installeret og de 4 eksisterende systemer blev skrottet. En ny infrastruktur internt i organisationen blev skabt som dannede grundlag for fremtidige centraliseringsprojekter. Der blev skabt relationer på tværs af grænserne, der har gavnet adskillige senere projekter. Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 11 af 13

12 ProSwitch (Mainframe middleware fra TietoEnator), TelexPlus Open (Telex applikation fra Intercope), MQ, DB2, Cobol, Natural, C Teknisk projektleder Kunde: Nordea Periode: 2000/ /12 Udvikling af nyt interface til afsendelse og modtagelse af kontoudtog, saldi og bevægelser. Dette inkluderede: Design af DB2 tabelstruktur til opbevaring transaktionsdata. Udvikling af Cobol moduler til: dannelse af SWIFT meddelelsestyper MT941 / MT942 udfra transaktionsdata og udpakning til tabellerne fra MT941 / MT942. Integration med Merva til afsendelse/modtagelse af SWIFT meddelelser Integration med interne konto systemer Mainframe, SWIFT, Cobol, CICS, Merva, DB2 Database design, datamodellering, systemanalyse, systemdesign, systemudvikling Kunde: Unibank Periode: 2000/ /08 Bankens revisionsspor for SWIFT/Telex traffik, Merva Reconcilliation, var basalt set kun en stribe DB2 tabeller, hvor al traffik blev logget. Natural applikationer til forespørgsler, sagsbehandling mm var bygget oven på disse tabeller. Jeg udviklede en ny forespørgsel i Natural, så brugerne kunne forespørge på meddelelser udfra en masse søgekriterier. Nogle forespørgsler skulle tilgå korrespondentregistret, som var i Adabas. Det skete ofte at 2 dealere fik lavet den samme handel, fordi den anden dealer lavede handlen inden den første var gået igennem. Da de ikke i deres eget system havde mulighed for at forhindre, at det skete lavede jeg en forespørgsel, hvor dealerne kunne søge efter mulige dublerede handler og annullere den ene. Denne forespørgsel sparede banken for mange penge allerede fra første dag. Det var kun enkelte brugere i likviditetsstyringen der havde direkte adgang til MLM. Men brugere i betalingskontoret havde behov for at se status på disse betalinger også. Så jeg udviklede en bruger forespørgsel til kontrol af status på betalinger i MLM. Mainframe, Merva Reconcilliation, Natural, DB2, Adabas Systemanalyse, systemdesign, systemudvikling, database design, data modellering Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 12 af 13

13 Kunde: Unibank Periode: 1999/ /01 I forbindelse med Y2K steg behovet for at have en backup for den livsvigtige SWIFT traffik i tilfælde af Y2K problemer. Backup for SWIFT var telex, og det eksisterende telexsystem var ikke år 2000 kompatibelt. Så der skulle implementeres et ny telex system i Unibank. Valget faldt på Intercopes seneste telex applikation, TelexPlus/2. Applikationen blev installeret på OS/2 servere, med klienter der skulle integreres med Telex Administrationens øvrige applikationer. Selve telex meddelelserne skulle fortsat kunne sendes til/fra backoffice systemerne. Merva, i sin egenskab af middleware applikation for al SWIFT/Telex traffik, blev applikationen der via Merva-link (message queueing) bandt back-office og TelexPlus/2 sammen. Den nye telex traffik blev så forbundet til det eksisterende data warehousing system, Merva Reconcilliation, der indeholdt bankens samlede SWIFT/Telex revisionsspor. Her måtte også udvikles forespørgsler til bankens brugere, da det ellers kun var Telex Administrationen, der kunne se status på telex meddelelser. Mainframe, OS/2, SWIFT, Telex, Merva, DB2, Merva Reconcilliation, Natural Systemudvikling Kunde: Unibank Periode: 1998/ /02 Implementering af Merva Liquidity Manager (MLM) i forbindelse med indførelse af Euro valutaen. MLM blev installeret med tilslutning til Merva/ESA, og applikationens data var i DB2. Selve MLM var CICS tasks som via Merva modtog/sendte EUR betalinger og opbevarede i DB2 med henblik på at holde dem tilbage indtil released af Likviditetsstyringen. De kunne overvåge systemet via Windows klienter der gennem DB2 UDB og SNA servere arbejdede direkte på DB2 tabellerne på Mainframe. Mainframe, Windows, Merva, CICS, DB2, DB2 UDB, SNA server Teknisk projektleder, installation, konfiguration Jan Uhre, Erhvervserfaring Rettet: Side 13 af 13

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem: MIKROBETALING BibPay Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder Projekt udviklet i et samarbejde mellem: Herning Bibliotekerne Silkeborg Bibliotekerne Cordura - med støtte fra Kulturstyrelsen

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013 Scrum-tema 14 Måske Danmarks bedste Indhold Side 4-9 Scrum-novicer kan begynde her Problemer med release: nul En Scrum-veteran fra Saxo

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Digital Banking En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Debatoplæg til Finansforbundet Udarbejdet af Teknologisk Institut Center for Analyse

Læs mere

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører.

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører. Navn: David Taxgaard (f. 1979) Profil: DT er en erfaren Java/J2EE systemudvikler og systemdesigner med solid erfaring med SOA, web og client-server løsninger samt web sikkerhed (SAML). Konsulenten har

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Trends og tendenser indenfor penge og IT

Trends og tendenser indenfor penge og IT Fremtidens Bank Trends og tendenser indenfor penge og IT En it-innovativ sektor Fire bud på fremtidens bank High Performance Business Kampen om itmedarbejderne Finanssektoren udvikler løbende nye og spændende

Læs mere

IT-Diplom afgangsrapport

IT-Diplom afgangsrapport IT-Diplom afgangsrapport Synkronisering og vedligehold af brugerstyring Replikering fra AD til ADAM EVA Lasse Frederiksen Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2008-34 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

MemoBase. Relationship Management Technology. White Paper

MemoBase. Relationship Management Technology. White Paper MemoBase Relationship Management Technology White Paper Indenfor hardware fordobles effektiviteten for hver 6-9 måneder. Hidtil har det ikke været muligt at overføre dette til software Udarbejdet af Søren

Læs mere

Finn Rosenkilde Rasmussen

Finn Rosenkilde Rasmussen Finn Rosenkilde Rasmussen Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler linkedin@hvepseeksperten.dk Kort beskrivelse Jeg er en senior java udvikler med mere end 35 års erhvervs erfaring hvoraf 6 af årene

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

En af de største. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014:

En af de største. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014: ÅRSRAPPORT 2014 En af de største Med 654 medarbejdere, hvor størstedelen er specialiseret inden for it-området, er Bankdata en af de største danske virksomheder inden for finans-it. Antal medarbejdere

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere