MEDIA SCIENCE CAMP GIRLS ONLY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIA SCIENCE CAMP GIRLS ONLY"

Transkript

1 DIDAKTISK BESKRIVELSE AF BROBYGNINGSPROJEKT: MEDIA SCIENCE CAMP GIRLS ONLY NOV. 2013, HERNINGSHOLMS GYMNASIUM HTX Pilotprojekt, Media Science Camp girls only, tog afsæt i inspiration fra undersøgelser i projektet <xx-it> 1 og samtidig ønskede man at øge kendskabet til indholdet og udformning af uddannelsesmuligheden til HTX hos piger og deres netværk. Projekt blev planlagt og gennemført i samarbejde med flere kom.it og it-undervisere, it-afdelingen, studievejleder fra HTX og UU-vejleder. Under vejledningen fra UU-vejleder blev vi enige om at begrænse tilbuddet til syv udvalgte skoler, hvor de fem ønskede mere information om tilbuddet og heraf de tre af skolerne udviste interesse i at introducere pigerne i 8. og 9. klasse for tilbuddet. Grunden til det begrænsede udbud, var at vi ikke var så mange til selve afholdelsen af et 24-timers event med overnattende folkeskolepiger vi satte maks. kapaciteten til at være 50 og fik 45 tilmeldte piger fra 8. og 9. klasse på tre forskellige folkeskoler. I vores idégenerering af projektet ønskede vi at projektet skulle fremstå vel organiseret, have kvalitet og pigerne skulle producere deres eget produkt og det tydelige formål var en præsentation af produkterne foran pigernes forældre og et dommerpanel af rollemodeller i form at it-kvinder. Forløbet er beskrevet gennem nedenstående didaktisk model (inspireret af Gynther 2 m.fl.). Kompetencemål s. 2 Læringsaktiviteter s. 2 Læringsprodukter s. 3 Adgang til viden s. 2 Stilladsering s. 4 Evaluering s

2 KOMPETENCEMÅL Øge kendskab til og anvendelse af it, medier og Kommunikation, både teoretisk og konkret i et program med henblik på at producere et produkt Øge kendskab hos de unge til erhvervsgymnasiale uddannelser og deres undervisningsformer, specifik på HTX Øge kendskab hos pigerne for it-uddannelser og stillinger for kvinder i it-branchen Bidrage til udvidelse af pigernes netværk, hvor de kan finde andre ligesindede med samme interesse Udover rollemodeller i form af kvinder fra it-branchen, vil tre piger fra kommunikation og it-linjen på 3. årgang hjælpe og give folkeskoleeleverne mulighed for at stille spørgsmål om de mere hverdags- og socialrelaterede oplevelser ved at være en pige på HTX-uddannelsen. I denne forbindelse vil projektet også give de tre instruktørelever indtryk af og en fornemmelse for formidling og konsulentarbejde, hvilket giver dem mulighed for at afprøve denne jobfunktion, samt de vil trives ved skolens anerkendelse af deres betydning/bidrag. LÆRINGSAKTIVITETER Folkeskoleeleverne bliver undervist og arbejder i fire fagligt tonede workshops, der skal ende ud i et produktorienteret projekt i form af en website/blog med et fællestema: 1. Det Gyldne Snit I forbindelse med udviklingen af produktet, skal eleverne gøres bekendte med teorien omkring Det Gyldne Snit. Der tænkes her på både light -modellen samt en mere præcise, udvidet model baseret på højere tal i Fibonacci-talrækken 2. Eyetracking, æstetik og layout Eleverne skal gøres bekendte med hvordan modtagere typisk læser digitale medier og hvorledes dette er forskelligt fra hvordan man traditionelt læser printmedier 3. Trelagsmodellen og wix (html5 og css3) Eleverne skal opnå en forståelse for formålet med trelagsmodellen samt implementere modellen i et begrænset omfang, som en del af den samlede opgave der skal produceres i Wix.com, som er et dragand-drop editor til design af websites. 4. Scrum Eleverne skal opnå en forståelse for formålet med Scrum samt bruge metoden til at arbejde videre på en anden delopgave De fire workshops tager fokus på web 2.0-praksisformer, hvor eleverne får noget teori, som de skal træne i nogle øvelser. Teorien tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og der bliver bygget trin oven på dem eller givet skabeloner til det videre arbejde. Kendte rutiner får ny progression i nye rammer og i et forum, hvor pigerne får lov til at prøve kræfter med kommunikation og it. Det sidste projekt får tilføjet en motivation i form af præsentation og konkurrence element, ved at eleverne skal fremlægge projektet for et dommerpanel. Vores htx-elever/instruktør skal sammen med pigerne være med til at danne et trygt forum ung-til-ung. Tematikkerne i de fire workshops er valgt med udgangspunkt, at de unge oftest ikke har viden om disse områder, og hvad man underviser i fagene Kommunikation og it og It på HTX. 2

3 LÆRINGSPRODUKTER De enkelte workshops indeholder øvelser, hvor eleverne bliver præsenteret for teori, metoder og programmet WIX, og de er trin på vejen til det endelige læringsprodukt, hvor eleverne skal bringe teorien i spil En egen designet website/blog med udgangspunktet i WIX, med det overordnede tema at gøre en forskel, hvor eleverne egen tolkning/begrebsverden bliver inddraget Princippet for produkterne er at selvom eleverne er digitale indfødte, så er de nødvendigvis sikre på design af digitale medier. Produktet er tænkt som en appetitvækker på senere muligheder, dels via uddannelse og dels via egen videreudvikling og deling på sociale medier. Målet er at eleverne får eget produkt med hjem, som de kan dele over de sociale medier eller anden online platform, for dermed at videreudvikle og overføre metoderne, teorien og website-platformen til andre dele af deres liv. Adgang til viden It-afdelingen skal sørge for opkobling af tryllehat og password til de 45 deltagere, elever skal selv medbringe deres computere Folkeskoleelevernes adgang til relevant viden foregår hovedsagelig via underviserne og de tre elev-instruktør. Det vil sige, i undervisningsmodulerne træner underviserne folkeskoleeleverne i teorien og metoderne, hvor elevinstruktørerne er konsulenter under øvelserne. Under udarbejdningen af elevernes projekt bliver underviserne også konsulenter/kunder til eleverne produkter. Eleverne skal i høj grad selv finde vidensressourcer til indholdet af deres projekt, dog har underviserne noget materiale klart, hvis eleverne ikke kan finde relevant information. STILLADSERING Vi har gjort campen til girls only for at skabe mulighed for at pigerne kan netværke, ved bevidst at blande grupperne ud fra de forskellige skoler, og pigerne bliver udfordret til ikke at overlade det tekniske til drengene. Vi søger også for at have et tydeligt formål med undervisningen, give pigerne en helhedsforståelse før de bliver kastet ud i projektet, forventningsafstemning og overdrevet rose pigerne. Derudover har vi lagt fokus på at underviserne fortrinsvis er kvinder, de tre elev-instruktører er piger og dommerpanelet udgør fire kvindelige it-rollemodeller, med hver deres baggrund. Underviserne og elevinstruktørerne stiller deres ekspertise til rådighed og kildemateriale til rådighed, og fungerer som konsulenter/sparringspartnere, således der hele tiden foregår en formativ evaluering. Dommerpanelet fungerer både som rollemodeller og de stiller deres ekspertise til rådighed i vurderingen af pigernes produkter, hvor der dels er en formativ evaluering og dels en summativ ved kåring af vinderprojekt. Stilladsering foregår via rammesætning og loops: Rammesætning - Det skal være interessant, lærerigt og hyggeligt 3

4 - De enkelte undervisningsmoduler skal være trin på vejen for folkeskoleeleverne kan være med til at koble teorien til deres egen begrebsverden, og der skal være plads til at eleverne kan udfolde sig. - De fysiske rammer er sat ved at eleverne skal overnatte på skolen, fordelt i klasselokalerne. Om aften vil der også være filmvisning i auditoriet og et klasselokale der skal være plads til sjov, hygge og fællesskab - Gennemgående design for campen: Et professionelt udtryk, der signalerer, at der er styr på tingene og det er god kvalitet. Fx Har informationsmaterialet et professionelt layout, papiret er i god kvalitet og informationen går både gennem de officielle kanaler via UU-vejlednings brobygningstilmelding, rektor på folkeskolerne, forældrebrev og brochure. Derudover besøgte underviserne de inviterede folkeskoler og præsenterede dem for projektet: xx-it for piger og Media Science Camp. - Økonomi: Ledelsen har sat et løst rammebeløb for forplejning (aftensmad, morgenmad, frokost og mellemmåltider) - Princip: Bring your own devices (BYOD): inddragelse af elevernes eget udstyr - Faste rammer = giver helhedsoverblik og signal om kvalitet Tidsplanen for campen Tidsplanen giver overblik, skaber rammer og signalerer at der er styr på arrangementet. kl. 15:00 Ankomst 15-16:00 Intro, præsentation af undervisere og program. Opkobling til skolens net via installering af Tyllehat 16:30 17:30: Forløb 1 17:40 18:40: Forløb 2 18:45 19:30: Aftensmad 19:35-20:35: Forløb 3 20:40-21:40: Forløb 4 22:00-23:30: Film i auditoriet + et klasselokale medbring snack 24:00: Godnat 7:00: Morgenvækning 7:30: Morgenmad kl.:8:10: Møde til projektpræsentation og grupper 8:10 11:30 Arbejde med projektet, lave produkt og fremlæggelse 11:30-12:00: frokost 12-15: Arbejde med projektet, lave produkt og fremlæggelse 15:00: Generalprøve på fremlæggelserne for folkeskoleeleverne og underviser 16:00 16:30: Forældre ankommer, der serveres kaffe og kage kl : Elevernes præsentation af produkter for dommerpanel Loops Øvelserne i de enkelte undervisningslektioner er træningsloops for den nye teori, metoder og program, som igen bliver trænet i grupperne til produktionen af website. Udover generalprøverne af elevernes præsentation, foregår der feedback og idégenererer til videreudvikling, når underviser og instruktør-elever agerer kunder /konsulenter over for grupperne. 4

5 EVALUERING Evaluering for instruktørelever, folkeskoleelever, uu-vejledere og undervisere Instruktørelever: Afsluttende evaluering i form af en skriftlig anbefaling Fremtidig bør skriftlig og mundtlig løbende feedback og opsamling overvejes Folkeskoleelever: Formativ faglig evaluering ved generalprøven Formativ og summativ evaluering fra dommerpanelet Online survey med mulighed for at indsamle kvantitative og kvalitative besvarelser. Løbende dialog med eleverne i projektforløbet UU-vejlederne og underviserne: Mundtlig dialog i lukket fora med rektor, hvor der bl.a. blevet taget udgangspunkt i online survey Involverede undervisere og de andre undervisere: De involverede undervisere og XX-it projektleder præsenterer projektet og evalueringen for de andre htx-undervisere, med henblik på en mundtlig dialog 5

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED 13.-15. NOV. 2013, CO-CREATED MELLEM HTX AARHUS MIDT & ORACLE Pigepraktikken blev udviklet med inspiration fra undersøgelser i projektet 1,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Hvad får piger til at arbejde med it? August 2013. Piger med it-kromosom

Hvad får piger til at arbejde med it? August 2013. Piger med it-kromosom Hvad får piger til at arbejde med it? August 2013 Piger med it-kromosom ALT FOR FÅ PIGER vælger it Det er stadig alt for få piger, der vælger en uddannelse og karriere med it selvom der er gode muligheder

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013

Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013 Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013 OPDATERET 30. OKTOBER 2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Hvad er formålet

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse FoU projekt nr. 129940 Afsluttende rapport Susanne Kaatmann, UCL og Marianne Søgaard Sørensen,

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere