BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S"

Transkript

1 BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets forløb Afklaringsfasen Launch af løsning Tidsplan Kundens deltagelse... 7 Bilag Appendiks A Aktiviteter i afklaringsetapen Appendiks B Detaljeret tids- og aktivitetsplan Appendiks C Detaljeret tids- og aktivitetsplan ved Kundens bestilling af drift Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 2

3 Vejledning til tilbudsgiver Tilbudsgiver skal i bilag 1 gøre følgende: Udfylde Hovedtidsplan (afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Foretage en beskrivelse af aktiviteter i afklaringsfasen (Appendiks A). Udarbejde en detaljeret tids- og aktivitetetsplan for konkretisering af design og informationsarkitektur og herunder beskrive metode og inddragelse af kundens organisation i fasen (Appendiks B). Udarbejde en detaljeret tidsplan for klargøring og implementering af løsning og herunder beskrive metode og inddragelse af kundens organisation, forslag til gennemførelse af uddannelse samt råd til kundens overførsel af indhold til løsningen (Appendiks C) Udarbejde en tids- og aktivitetsplan for klargøring af driftsmiljø (med udgangspunkt i kundens bestilling af drift) (appendiks D) Det overordnede formål med tidsplanen er at få fastsat tidspunkter for de aktiviteter, der er relevante i forbindelse med Leverancen. Hvor det vurderes relevant, skal tidsplanen både fastsætte, hvornår de enkelte aktiviteter påbegyndes, samt hvornår de afsluttes. Tidsplanen bedes fremhæve/markere aktiviteter, der er særligt kritiske for projektforløbets fremdrift. Hovedtidsplanen er opstillet med udgangspunkt i kontraktindgåelse den 27. marts Ved kontraktindgåelse på et senere tidspunkt vil der ske en parallelforskydning af alle tidsfrister. Kunden ønsker, at leverandøren fremlægger en sammenhængende tidsplan, der understøtter kundens ønsker til indhold og proces, som det er beskrevet i bilag 2. Kunden har følgende tidsmæssige mål: At afklaringsfase og fase for design og informationsarkitektur kan afsluttes senest 30. juni At der afsættes omkring 2 måneder til leverandørens klargøring og implementering af løsning i august og september Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 3

4 At der afsættes omkring 2 måneder til test af løsningen som afsluttes med gennemførelse af overtagelsesprøven Kunden forventer, at overførsel af indhold vedr. Viborg.dk strækker sig over ca. 3 måneder, så Viborg.dk og intranettet kan launches under ny løsning i 1. kvartal Driftsprøven gennemføres i overensstemmelse med det i bilag 8 anførte. At kunden efter launch overfører institutions- og eventsites. Leverandøren er ikke bundet af disse tidsmæssige ønsker, men skal fremlægge en tidsplan, som, leverandøren finder, er forsvarlig og realistisk. I forbindelse med udarbejdelsen af tidsplan skal tilbudsgiver være opmærksom på, at bilag 8 indeholder visse minimumsfrister knyttet til gennemførelse af prøver. Tidsplanen bedes vise eventuelle eksterne afhængigheder og forudsætninger. Tilbudsgivers udfyldelse af bilaget vurderes i overensstemmelse med underkriteriet metode og proces. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 4

5 1 Indledning Bilag 1 indeholder projektets hovedtidsplan. 2 Projektets forløb Projektet er opdelt i en indledende afklaringsfase efterfulgt af 2 leverancefaser Fase 1 Fastlæggelse af informationsarkitektur og udvikling af webdesign til hhv. hjemmeside og intranet Fase 2 Klargøring og implementering af websites og intranet Leverandøren tilrettelægger selv udførelsen af faserne, dog således at resultatet af fase 1 skal godkendes før resultatet af de øvrige faser kan godkendes. Efter fase 2 gennemføres overtagelsesprøven. Efter godkendt overtagelsesprøve påbegynder kunden i fase 3 at overføre indhold til løsningen. Driften af løsningen starter, når Viborg.dk kan afvikles i den nye løsning. Når dette sker, gennemføres driftsprøven. 2.1 Afklaringsfasen Afklaringsfasen har til formål, at Leverandøren opnår nærmere indsigt i Kundens behov, forretningsgange og it-miljø, og at Kunden opnår nærmere indsigt i Leverandørens løsningsforslag med henblik på at foretage en yderligere konkretisering af særligt Leverancens indhold. Kundens krav til indhold i afklaringsfasen, fremgår af bilag Overtagelsesprøve Overtagelsesprøven gennemføres efter fase 2 Klargøring og implementering af løsning. Herefter begynder kunden at overføre indhold til løsningen. Driftsprøve gennemføres, når Viborg.dk er overført til ny løsning og klar til drift i denne. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 5

6 2.2 Launch af løsning Løsningen er formelt set i drift efter Kundens godkendelse af overtagelsesprøven og skal opfylde de fastsatte servicemål fra dette tidspunkt, jf. kontraktens bestemmelser herom. Inden officielt go live/launch af løsningen skal Kunden dog have overført indhold hertil. Dette sker i en periode efter overtagelsesdagen. Kunden giver leverandøren et varsel på 5 arbejdsdage forud for go live/launch af hele eller dele af løsningen. Driftsprøven påbegyndes i overensstemmelse med det i bilag 8 anførte. 2.3 Tidsplan Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Ansvarlig (K/L) Forventet kontraktindgåelse K Afklaringsfasen Påbegyndelse L Afslutning L Godkendelse af fasen K/L Fase 1 Design og informationsarkitektur Påbegyndelse L Afslutning L Godkendelse af delleverancen K/L Fase 2 Klargøring og implementering af løsning Påbegyndelse L Afslutning L Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 6

7 Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Ansvarlig (K/L) Overtagelsesprøve Påbegyndelse L Afslutning L Godkendelse af overtagelsesprøven K/L Første overførsel af indhold Påbegyndelse Fastlægges af Kunden K Afslutning Fastlægges af Kunden K Launch af Viborg.dk Fastsættes af Kunden L/K Driftsprøve Påbegyndelse af driftsprøven Afslutning af driftsprøven Godkendelse af driftsprøven I overensstemmelse med bilag 8 I overensstemmelse med bilag 8 I overensstemmelse med bilag 8 L L K/L 3 Kundens deltagelse I det omfang, leverandøren har særlige tidsmæssige krav til Kundens deltagelse, er dette beskrevet i bilag 6. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 7

8 Appendiks A Aktiviteter i afklaringsfasen med udgangspunkt i kravene hertil i bilag 2 DIS/PLAY vil køre et afklaringsforløb specielt tilpasset Viborg Kommune. Afklaringsprocessen tager først og fremmest afsæt i Viborg Kommunes ønsker, behov og mål med det nye website og intranettet. Derudover benytter vi de best practices og den omfattende erfaring, vi har fra vores tidligere kommunewebsites. Og ikke mindst den nyeste viden og trends omkring websites generelt - og danske, offentlige websites specifikt. På den måde skaber vi en informationsarkitektur og et udvidet grafisk design, der bygger på års kommunal erfaring, og som på den baggrund vil ende ud i et website, der på den ene side er state-ofthe-art, den dag vi går i luften, men samtidig er en langtidsholdbar, skalérbar løsning, der kan udvides eller indskrænkes og i det hele taget tilpasses nye krav. I vores optik fungerer afklaringsforløbet både problemidentificerende og problemløsende. Vi ønsker med andre ord både at få belyst, hvor den nuværende hjemmeside ikke lever op til forventningerne, og vi ønsker at finde ud af, hvordan vi tilrettelægger den fremtidige kommunikation både on- og offline. Vi har udviklet en kreativ projektmodel, der sikrer, at alle projekter kommer igennem de delfaser, der skal til for at skabe en hel og fremtidssikker digital løsning. Det er også den model, vi vil tage udgangspunkt i, for at sikre et helstøbt koncept. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 8

9 De enkelte punkter vil blive grundigt gennemprøvet gennem workshops, der indeholder øvelser og afklarende diskussioner. Målet er at få ensrettet strategien, målrettet kommunikationen til de specifikke målgrupper og få den endelige informationsarkitektur og visuelle identitet på plads. Processen omfatter Workshop: Strategi og formål Workshop: Målgrupper Workshop: Informationsarkitektur og struktur Workshop: Teknisk afklaring Workshop: Intranet DIS/PLAY vil inddrage vores eksperter til at gennemføre den kreative proces i samarbejde med Viborg Kommune. Teamet vil bestå af en kommunikationskonsulent, en art director, en informationsarkitekt og en Sitecore-udvikler. Alle tre er erfarne konsulenter inden for deres respektive områder, og alle har særskilt erfaring inden for netop kommuner. Sitecore-udvikleren vil være til stede for at bidrage med teknisk viden til den kreative proces. Strategiworkshoppen Formålet med strategiworkshoppen er at få sat den kommende hjemmeside ind i en strategisk ramme, der understøtter Viborg Kommunes kerneforretning og strategiske prioriteringer, og som kan sætte rammerne for både udvikling og den daglige drift. De strategiske beslutninger truffet på workshoppen vil fungere som ledetråd gennem udvikling og når den nye hjemmesideløsning er gået i drift. Målgruppeworkshoppen Målgruppeworkshoppen er den anden aktivitet i afklaringsforløbet. Målgruppeworkshoppen har til hensigt at skabe et dybere kendskab til de prioriterede målgrupper samt deres behov og adfærd online. Det uddybede kendskab til målgrupperne vil sætte rammen for indhold og funktioner og kravspecificeringen af disse. Endvidere vil arbejdet med målgrupperne skabe et nyttigt redskab i relation til den redaktionelle opgave. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 9

10 Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Forventet Kontraktindgåelse K Afklaringsfasen Påbegyndelse: Start af projekt Tidsplan, opgaver og ændringsønsker afklares og forventningsafstemmes, herunder om begge parter anser tidsplanen realistisk ift. de øvrige aftaler, der laves. Milepæl -opnåelse: Tidsplan, opgaver og ændringsønsker fastlægges og beskrives i projektrummet. Opstartsmøde hos Viborg Kommune: Projektledere og nøglepersoner mødes. På forhånd er dagsorden udarbejdet L L Viborg Kommune DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Påske der kan være nedsat fremdrift fra begge parter i op til en uge omkring påske. (Uge 14) Praktisk og detaljeret afklaring: Efter opstartsmødet foregår yderligere afklaring og forventningsafstemning over mail og telefon., og de aftalte ting beskrives i projektrummet. Viborg Kommune DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. DIS/PLAY PL nedfælder det aftalte. O L Workshop - Strategi og formål: Formålet med strategiworkshoppen er at få defineret de strategiske rammer for Viborg Kommunes nye hjemmeside L Defineres hjemmesidens strategiske målsætninger, der understøtter kommunens kerneforretning, og som sætter rammerne for både udvikling og den daglige drift. Webstrategien vil fungere som ledetråd gennem udviklingsprocessen og som guideline i det daglige driftsarbejde. Webstrategien et vigtigt redskab i den interne kommunikation med henblik på orga- Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 10

11 nisatorisk forankring. VK deltager med relevante projektdeltagere, der har viden om kommunens strategiske behov. DIS/PLAY leder workshopperne og facilliterer processen. VK bidrager med input under workshopperne og i de et efterfølgende beslutnings- og godkendelsesforløb, hvor DIS/PLAY udtrækker hovedkonklusionerne, og VK godkender. Afslutning: Afklaringsfasen - Strategi og formål Betaling 20% af beløbet - afklaringsfasen udført Godkendelse afklaringsfasen:: workshop Strategi og formål L K/L K Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 11

12 Appendiks B Detaljeret tids- og aktivitetsplan for design og informationsarkitektur - herunder metode og proces for inddragelse af kundens organisation i arbejdet Informationsarkitektur DIS/PLAY afholder en dags workshop med fokus på informationsarkitektur og sideskabeloner. Workshoppen vil bestå af en kommunikationskonsulent og en informationsarkitekt fra DIS/PLAY, men Viborg Kommune stiller relevante nøglepersoner til rådighed. DIS/PLAY anbefaler, at der deltager en bred vifte af kompetencer men minimum en person fra hver afdeling. På den måde sikres det, at alle fagområder bliver hørt, og at der ikke er nogle der bliver overset i processen. Workshoppen har til hensigt at tilvejebringe viden om, hvad de strategiske og målgruppemæssige rammer, som blev fastlagt på strategi- og målgruppeworkshopperne betyder for udformningen af indhold og funktioner. Dens output er de overordnede rammer for sitemap og informationsarkitektur, samt en prioriteret bruttoliste over funktioner. Begge dele som vigtigt input til den endelige kravspecifikation. I samarbejde med deltagerne fra Viborg Kommune bliver sitemap og sideskabeloner gennemgået ved hjælp af involverende øvelser. Der vil blive diskuteret placering af nøglefunktioner, navngivning af overskrifter samt prioritering af funktioner. Design Vi har med udgangspunkt i udbudsmaterialet lavet et foreløbigt designoplæg på de efterspurgte sider. Designet skal ses som vores forslag til, hvordan en designleverance kunne se ud, mens det endelige designoplæg leveres med udgangspunkt i dialogen med Viborg Kommune. DIS/PLAY foreslår, at vi med designforslaget som udgangspunkt kan tilrette siderne efter afklaringsforløbet, hvor den endelige strategi, målgrupper og funktioner er fastlagte. Efter afklaringsforløbet, vil DIS/PLAY levere design på alle overordnede sidetyper på både websitet og intranettet. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 12

13 Intranet Et intranet er mange ting, og kan bruges vidt forskelligt. Viborg kommune lægger op til et moderne intranet, der følger tidens trends i retning af større socialt fokus og mere aktivt interagerende brugere samt mobil adgang. Gode intentioner, der kan være med til at sikre, at intranettet bliver et levende medie, men som samtidig stiller store krav til den tekniske løsning og udfordrer ordet plejer i forhold til redaktørernes og brugerens roller. Viborg Kommune står over for nogle strategiske valg i forhold til et nyt og anderledes intranet. I afklaringen bør der tages stilling til den overordnede vision for intranettet og brugen af det. I en kommune er det en udfordring, at brugerne befinder sig i vidt forskellige arbejdssituationer og dermed vil have meget forskellig tilgang og motivation til at bruge intranettet. I forhold til ambitionsniveauet for de sociale værktøjer kan det derfor være nyttigt at være opmærksom på, at det for nogle brugere kan føles grænseoverskridende, hvis mange kan læse, hvad de skriver på intranettet. Samtidig skal der tages stilling til graden af styring, graden af åbenhed, placering af ansvar mv. Disse spørgsmål bliver bestemt ikke mindre relvante, hvis intranettet kommer til at være meget tæt knyttet til det eksterne site. Fase 1 Design og informationsarkitektur Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Påbegyndelse: Workshop - Afklaring og udvikling af websitets målgrupper, igennem workshopforløb med følgende workshops: L Målgrupper VK deltager med relevante projektdeltagere, der har viden om målgrupper og om kommunens strategiske og praktiske behov. DIS/PLAY leder workshopperne og faciliterer processen. VK bidrager med input under workshopperne og i de et efterfølgende beslutnings- og godkendelsesforløb, hvor DIS/PLAY udtrækker hovedkonklusionerne, og VK godkender. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 13

14 Afslutning af - Afklaring og udvikling af websitets målgrupper, IA og sitemap Godkendelse af delleverance: Afklaring og udvikling af websitets målgrupper, IA og sitemap Workshop Design: Udvikling af websitets IA og design. Udvikles og produceres på baggrund af arbejdet og konklusionerne fra tidligere workshops. Der er følgende leverancer, som hver især har korrekturgange L K/L L Udgangspunkt i designoplægget sider undersider osv Portal og Mobildesign. Wireframes på relevante sider IA og Sitemap oplæg og informationsarkitektur DIS/PLAY udarbejder ovenstående, og VK får relevante projektdeltagere til at kommentere og til sidst, efter en korrekturrunde, godkende resultatet Afslutning af delleverance: Design L Godkendelse af delleverance: Design - Endelig design afleveres til VK og godkendes Påbegyndelse: Workshop Teknisk Afklaring Der afklares hvad der skal med i løsningsbeskrivelsen K/L L Funktionalitet Moduler Setup ift. hosting DIS/PLAY udarbejder løsningsbeskrivelse og VK får relevante projektdeltagere til at kommentere og til sidst, efter en korrekturrunde, godkende resultatet Påbegyndelse: Workshop Intranet. Med baggrund i TV2, ISS, forskellige kommuner L Vision for intranet Hvad og hvordan gør vi Moduler og funktioner Design og IA DIS/PLAY udarbejder ovenstående, og VK får rele- Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 14

15 vante projektdeltagere til at kommentere og til sidst, efter en korrekturrunde, godkende resultatet Afslutning Websitebeskrivelse Løsningsbeskrivelse. Afleveres til VK L Godkendelse af løsningsbeskrivelse K/L Afslutning Intranet beskrivelse og design L Godkendelse af Intranet beskrivelse K/L Afslutning og Godkendelse - Fase 1: Afklaring og design afsluttes Der forelægger godkendelse på: L Design IA Sitemap Intranet Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 15

16 Appendiks C Detaljeret tids- og aktivitetsplan for klargøring og implementering af løsning - herunder metode og proces for inddragelse af kundens organisation i arbejdet Teknisk afklaring Den tekniske afklaring har til dels hensigt, at Viborg Kommunes Kommunikationsafdeling, Viborg Kommunes IT-afdeling og DIS/PLAY kan vende og diskutere de tekniske elementer, der på dette tidpunkt i afklaringsprocessen er identificeret omkring projektet. Dels er formålet at få forankret de tekniske aspekter ikke kun i Kommunikation, men også hos IT. Hvilke specifikke punkter, der skal diskuteres på dette område afhænger af, hvilke spørgsmål og uklarheder der er opstået under de forrige workshops. Deltagerne fra Viborg Kommune vil i denne sammenhæng mest bestå af medarbejdere og beslutningstagere fra henholdsvis Kommunikationsafdelingen og IT-afdelingen. Miljøer, hosting samt udvalgte punkter på funktionslisten vil blive gennemgået efter behov. Afslutningen af den kreative fase munder ud i en samlet løsningsbeskrivelse hvis indhold adskilles i delopgaver som estimeres. Kvalitetssikringen starter allerede i afklaringsfasen, hvor det bl.a. sikres, at alle krav er objektivt målbare, at der er fuld enighed om test, og hvornår noget er godkendt. I den tekniske sprintfase afsluttes hvert sprint med et internt kvalitetssikringsmøde, hvor hver udvikler præsenterer sit produkt for resten af projektgruppen. Produktet testes på baggrund af de prototyper informationsarkitekten har udarbejdet, så det sikres, at funktionen understøtter formålet. Vores procesmodel afsluttes af den indholdsskabende fase, der vedrører undervisning af kundens redaktører, administratorer og udviklere. Efter undervisningen er redaktørerne klar til indtastning af indhold på sitet. Når projektet leveres efter en agil metode, opdeler vi indtastningen af indhold i sprints. Hvert sprint afsluttes med sproglig (fra vores kommunikationskonsulenter) og teknisk kvalitetssikring. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 16

17 Model 4 DIS/PLAYs agile model, hvor Proxy ProductOwner teamet hele tiden leverer den kreative, kommunikative afklaring der skal til for at product back-log items bliver klar til et sprint. Fase 2 Klargøring og implementering af løsning Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Påbegyndelse: Frontend-udvikling Det godkendte grafiske design omsættes til statisk HTMLkode, som Sitecore-udviklerne derefter kan begynde at implementere i Sitecore L DIS/PLAY forestår denne opgave, og VK behøver ikke deltage. VK er dog velkommen til at teste og vurdere frontendkoden, hvis dette skulle ønskes Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 17

18 Påbegyndelse: Start på teknisk udviklingsfase L Sitecore-udvikling, indledende: Samtidig med frontendudviklingen går Sitecoreudviklerne i gang med de opgaver, der ikke kræver, at frontendkoden er klar. Det er fx klargøring af test- og udviklingsmiljøer, samt indledende opsætning af templates. DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille med relevant personale, der kan besvare spørgsmål fra DIS/PLAY s udviklere, hvis dette skulle være nødvendigt. VK s projektleder skal desuden deltage i detailplanlægningen af denne opgave. Afslutning: Frontendudvikling L Sitecore-udvikling, videreudvikling: Når frontendkoden er på plads, kan udviklingen af alle sideskabeloner og al funktionalitet påbegyndes. Den nærmere rækkefølge afhænger af, hvordan det grafiske design bliver, og hvordan de enkelte opgaver er bestemt i afklaringsfasen. Det kan derfor ikke for nuværende beskrives i detaljer, i hvilken rækkefølge, der udvikles. Men der er tale om de udviklingsopgaver, der ligger i bilag 02 fase 2 kodning af funktionalit, Sitecore konfigurering, subsites, søgning osv K/L Når opgaverne er afklaret, vil vi sammen med VK lave en detaljeret tidsplan for denne udviklingsperiode, herunder den løbende test og kvalitetssikring således, at vi kan føre detaljeret fremdriftsopgørelse over udviklingsfasen Da udviklingen forgår agilt (Baseret på scrum) så kræver denne udvikling løbende dialog med Viborg Kommune DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 18

19 med relevant personale, der kan besvare spørgsmål fra DIS/PLAY s udviklere. Det gælder både mht. funktionalitet, serversetup, integrationsspørgsmål og spørgsmål vedr. 3. parts-systemer, som DIS/PLAY ikke selv kan skaffe viden nok om. VK s projektleder skal desuden deltage i detailplanlægningen af denne opgave. Påbegyndt: Sommerferie projektdeltagere hos begge parter forventes at være på ferie ca. 3 uger på skift i denne 1½ måneds periode og dermed følgende nedsat fremdrift. (Uge26-32) K/L Afsluttet: Sommerferie K/L Påbegyndelse: Uddannelse af webredaktører og webadministratorer. DIS/PLAY s underviser afholder 4 x ½ undervisningsdag hos VK m/ op til 12 deltagere fra VK K/L DIS/PLAY forestår denne opgave, og VK deltager med kursusdeltagere. VK s projektleder skal desuden deltage i den overordnede planlægning af denne opgave. Afslutning: Uddannelse K/L Generel og løbende quality and assurance: DIS/PLAY tester og fejlretter løbende de udviklede funktionaliteter som en del af vores kvalitetssikringsmodel. VK opfordres til at deltage i test og tilbagemelding på test. Dette starter lidt senere end udviklingsprocessen generelt, idet det normalt er svært at teste på en løsning, der kun er i den første opbygningsfase. Ordentlig og produktiv test kræver som regel, at dele af løsningen oppe at køre. K/L DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille med relevant personale, der kan besvare spørgsmål Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 19

20 fra DIS/PLAY s udviklere. Det gælder både mht. funktionalitet, server setup, integrationsspørgsmål og spørgsmål vedr. 3. parts-systemer, som DIS/PLAY ikke selv kan skaffe viden nok om. DIS/PLAY opfordrer dog VK til at deltage i testen af løsningen, da det altid giver det bedste resultat, at både kunde og leverandør tester.(uge 23-41) Første overførsel af indhold Påbegyndelse: Overflytning af indhold fra gammel site til nyt site K DIS/PLAY står selvfølgelig klar, hvis der skulle opstå spørgsmål eller lignende. Afslutning: Overførsel af indhold Launch af Viborg.dk L/K Kl Afslutning: Klargøring og implementering af K/L løsning (Uge 41) Påbegyndelse: Funktionstest og fejlrettelser K/L DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille med relevant personale, der kan besvare spørgsmål fra DIS/PLAY s udviklere. Det gælder både mht. funktionalitet, serversetup, integrationsspørgsmål og spørgsmål vedr. 3. parts-systemer, som DIS/PLAY ikke selv kan skaffe viden nok om. DIS/PLAY opfordrer dog VK til at deltage i testen af løsningen, da det altid giver det bedste resultat, at både kunde og leverandør tester. Påbegyndt: Brugertest L Korrektion efter brugertest L Afslutning: Brugertest L Påbegyndt: Intranet L Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 20

21 Implementering og opsætning af Intranet Moduler og funktionallitet DIS/PLAY opfordrer VK til at deltage i testen af løsningen, da det altid giver det bedste resultat, at både kunde og leverandør tester. Afsluttet: Intranet L/K Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 21

22 Appendiks D Detaljeret tids- og aktivitetsplan ved Kundens bestilling af option vedr. drift Da DIS/PLAY traditionelt har store offentlige organisationer som en væsentlig del af forretningsgrundlaget, er vores organisation gearet til at håndtere mange forskelligartede supportfunktioner. Dette differentierer os kompetencemæssigt fra den traditionelle hjemmeside-leverandør. Vi har opbygget en dedikeret supportfunktion, udelukkende til håndtering af løsninger i drift. Vores supportmedarbejdere har, ud over at være certificerede udviklere på de platforme vi laver løsninger til, årelang erfaring i at servicere store organisationer med alt fra mindre udviklingsudgaver til upload af indhold. DIS/PLAY Support er decentralt organiseret, således at alle udviklere i DIS/PLAY er direkte involveret i supportopgaver, og oftest supporterer de løsninger som de har været med til at skabe. DIS/PLAY Support er on-line med de fleste af vores kunder, og kommunikationen foregår telefonisk og via DIS/PLAY Support s projektportal. Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Påbegyndt: Overtagelse Overdragelse til Viborg Kommune skal være afsluttet senest samtidig med Overtagelsesdagen K/L Skal løsningen hostes ekstern, flyttes den til Hostingpartneren - ellers samarbejdes med VK s it-afdeling for at rulle sitet på serverne Milepæl -betydning: Overdragelsesfasens detaljer afklares og forventningsafstemmes. Milepæl -opnåelse: Kunden føler efter afklaringen og forventningsafstemningen, at Kunden efter endt overdragelse vil kunne overtage løsningen mhp. at nå sikkert til driftsprøven. VK og DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Afslutning: Overtagelsesprøve overtagelsesprøve afsluttet Milepæl -betydning: Kunden kan overtage Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 22

23 Systemet. Milepæl -opnåelse: Kunden kan overtage Systemet uden problemer. VK og DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Godkendelse af Overtagelsesprøven K/L 2 Betaling 60% af beløbet Overtagelsesprøve godkendt og udført K Driftprøve Påbegyndelse: Driftsprøve L Milepæl - betydning: Kunden kan verificere, at Systemet er klar til drift. Milepæl - opnåelse: Kunden verificerer, at Systemet er klar til drift. VK og DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Afslutning af Driftprøve L Godkendelse: Driftprøven K/L 3 Betaling 20% af beløbet driftprøve udført og godkendt K GO LIVE Viborg.dk kl. 12 K/L Opstart Supportaftale L Overdragelsesmøde internt i DIS/PLAY A/S Supportportal oprettet og ibrugtagning Garantiperiodens udløb Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 23

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 1.1 Kundens medvirken i forbindelse med Leveranceaftale 1.... 3 1.1.1 Kundens medvirken

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Notat 14. december 2017 J.nr. 2017-7596 Kontor: Koncernkommunikation og Kanaler Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Initialer: AK Nr. Dato for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen

Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen Referat leverandørpræsentation med Netcompany 3. juni 2016 9.30-11.30: Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen Deltagere Væksthusene:

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2015/S 077-136306 Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål til

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer Samlet status pr. november 2015 for alle systemimplementeringer Kvalitet Økonomi Tid

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere