Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg."

Transkript

1 Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles initiativer i Silkeborg kommune. Virksomhernes har svære vilkår, beskæftigelsen er faldet, mange borgere risikerer at miste deres forsørgelse. Antallet af beskæftigede Silkeborg Kommune er faldet fra i december 2008 til i december Faldet er forholdsvist størst i industrien, byggeriet og landbruget. Det markante fald i industribeskæftigelsen de seneste år har især været inden for træ- og møbelindustri, som hidtil har været en betydende branche i Silkeborg Kommune. Udviklingen har især ramt ufaglærte arbejdspladser i produktionen. De seneste to år har der også været et væsentligt fald i beskæftigelsen i den offentlige sektor. En god og sammenhængende beskæftigelsesindsats kræver et tæt samarbejde og dialog med en lang række samarbejdspartnere. Det gælder det tværgående samarbejde mellem Silkeborg Kommune, lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og faglige organisationer. Disse vilkår har stor betydning for alle i kommunen, så derfor er erhvervsilkeborg, erhvervsskolerne og LO gået sammen om en række konkrete initiativer med det formål at afbøde konsekvenserne af krisen. Udgangspunktet for denne aftale er de rammer, som der politisk er opstillet i Aftale om initiativer til fremme af samarbejde om vækst og udvikling i Silkeborg Kommune. Med udgangspunkt i ovenstående er parterne enige om at samarbejde om følgende temaer: Jobskabelse Silkeborg Kommunes udbud af anlæg og vedligehold. Parterne er enige om, at Silkeborg Kommune som organisation, bør udvikle bedre muligheder for, at de lokale firmaer kan varetage de anlægsopgaver kommunen udbyder. Tilsvarende bør vedligeholdelse altid gives til lokale firmaer, og dermed sikre og skabe lokale arbejdspladser. Etablere kontakt med kommunens udbudsafdeling for at indgå en aftale om ovennævnte.

2 Parterne er enige om at holde et vågent øje med de ledige der falder ud af dagpengesystemet og samarbejde om at minimere antallet. Parterne vil arbejde for at sikre, at kommunens udbud har sociale klausuler og sikkerhed for, at der ikke sker social dumping. Privat løntilskud. I juni 2012 var andelen af offentlige løntilskudspladser 103 og private 51. Parterne er enige om, at privat løntilskud har den bedste effekt i forhold til selvforsørgelse, og vil derfor arbejde for at øge andelen af private løntilskudspladser. Enighed om i fælleskab at tilskynde til at øge antallet af private løntilskudspladser over en to-årig periode med 100 %. LO stiller sig til rådighed på møder i arbejdsgiverrepræsentationer og erhvervsudvalg for at orientere om muligheder, fordele og resultater. Enighed om at etablere løntilskudspladser, der peger frem mod ordinære jobs og/eller uddannelse. Aktivering i partnerskab. I opkvalificeringen af ledige på kanten af arbejdsmarkedet (øge arbejdsudbuddet) vil parterne påtage sig et medansvar. Jobcenter Silkeborg opfodres til, at etablere aktiveringer af ledige i tæt partnerskab med private virksomheder. Eksempelvis kunne pasning af naturarealer ske i hold af ledige, ledet af en formand fra en privat entreprenør. Enighed om at udarbejde konkrete forslag til kommunen om 4 forslag til beskæftigelsesprojekter, der ikke er konkurrenceforvridende eller underminerer anvendelsen af ordinære jobs. Drøfte etablering og hvordan man kan fremme socialøkonomiske virksomheder. I fællesskab understøtte lokale events til gavn for kultur, foreningsliv og handel i Silkeborg kommune. Side 2

3 Rekruttering Jobcenteret skal have en rolle som det naturlige sted for virksomhederne at henvende sig, når der skal rekrutteres ny arbejdskraft. Jobcenteret opfordres til at organisere arbejdet således, at virksomhedernes behov imødekommes i videst mulige udstrækning, også selv om dette indebærer ændringer i de nuværende arbejdsgange. Jobcenteret opfordres til i hverdagen at fortsætte den tætte dialog med A-kasserne og understøtte de indgåede samarbejdsaftaler mellem jobcentret og de faglige organisationer/a-kasser. erhvervsilkeborg og de faglige organisationer/a-kasser vil indgå i et samarbejde om, at virksomhederne i Silkeborg kommune får større kendskab til Jobnet og de faglige organisationers jobsites og dermed øge synligheden af konkrete jobåbninger til gavn for de ledige og virksomhederne. Kompetenceløft Efteruddannelse. Parterne er enige om, at efteruddannelse af arbejdskraften er vigtig. Der er mange muligheder for efteruddannelse, mens man er i job, samt når man er ledig. Parterne anerkender, at det for nogle virksomheder kan være vanskeligt at gennemskue mulighederne og der er brug for at samarbejde om at øge kendskabet til disse. Parterne vil arbejde for at der gennemføres en generelt Real-Kompetence- Vurdering (RKV) af alle ledige, og virksomhederne tilbydes en Real-Kompetence- Vurdering af medarbejdere som et led i planlægning af kompetenceudvikling. Målet er, at det skal træde i kraft den 1/ Parterne er enige om at styrke samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner for at samarbejde om efteruddannelsesbehovet og understøtte det dobbelte kompetenceløft (Fra ufaglært til faglært eller tilsvarende opkvalificering via AMU. Fra faglært til videregående uddannelse og efteruddannelse via AMU.) Parterne er enige om at samarbejde om LKV projektet (Læsning, Kommunikation i Virksomhederne) i kommunen. Side 3

4 Parterne vil samarbejde om at anvende og øge kendskabet til kommunens uddannelsesgaranti med fokus på et samlet kompetenceløft af arbejdsstyrken i Silkeborg. Parterne vil etablere fælles temamøder om anvendelse af overenskomsternes Kompetencefonde. Parterne vil i samarbejde med Jobcentret afholde en årlig fælles uddannelse- og jobmesse. Jobrotation. Parterne er enige om, at kompetenceudvikling af arbejdskraften er vigtig. Et Jobrotationsprojekt er en god måde at sikre, at det ikke belaster virksomhedernes økonomi i form af kursusafgifter eller løn til deltagende medarbejdere. Parterne anerkender, at nogle virksomheder, i den aktuelle situation, kan have vanskeligt ved at undvære kompetente medarbejdere i et rotationsprojekt, uagtet de gode vilkår. Parterne vil arbejde for, at der etableres et Center for kompetenceudvikling og jobrotation indenfor en allerede kendt struktur som f.eks. Jobcentret. Parterne er enige om at arbejde for at øge antallet af private jobrotationsordninger i Silkeborg kommune fra ca. 45 personer (august 2012) til minimum 100 personer over en 2 årig periode. Parterne er enige om at arbejde for at øge antallet af offentlige jobrotationsordninger i Silkeborg kommune fra ca. 60 personer (august 2012) til minimum 100 personer over en 2 årig periode. Unge Praktikpladser. Fremtiden arbejdsmarked kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og det at unge ikke kan finde en praktikplads er et problem, som vi gerne vil samarbejde om at løse. Regeringen har i efteråret 2012 vedtaget en styrkelse af erhvervsuddannelserne med en uddannelsesgaranti, så unge, som ikke kan finde en virksomhedspraktik, får tilbudt en skolepraktik. Parterne er enige om at arbejde for, at et kommende Praktikpladscenter placeres i Silkeborg kommune. Side 4

5 Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at skaffe så mange praktikpladser som muligt. Parterne vil i fællesskab og via Erhvervsforum appellere til og arbejde for, at arbejdsmarkedets parter og politikerne sætter fokus på at løse praktikpladssituationen. Skoler Fremtidens arbejdskraft er de unge. Derfor vil parterne understøtte initiativer, der kan fremme de unges kendskab til det danske arbejdsmarked og deres mulighed for at få uddannelse og job. Parterne vil samarbejde om opbakning til Garantiskolen som en væsentlig faktor til at mindske frafald i forhold til ungdomsuddannelserne. Parterne opfordrer Silkeborg Kommune til, i forbindelse med den forventede skolereform at vurdere muligheden for en tættere 10. klasse tilknytning til erhvervsskolerne. Parterne vil påbegynde et samarbejde om at etablere initiativer, så unge fra Silkeborg kommune deltager i DM Skills i Ålborg 2014 Parterne vil samarbejde om at fremme skolekontaktarbejde som en vigtig del af det at øge skoleelevernes kendskab til det danske arbejdsmarked. Der er enighed om at arbejde for, at der afsættes midler til et øget arbejde for skolekontakt arbejdet på de kommunale skoler. Afslutning Erhvervsforum følger op på aftalen og igangsætter konkrete aktiviteter på de kommende møder. Kredsen af partsmødedeltagere bør udvides for at sikre, at det offentlige område også er repræsenteret. Møderne skal sikre fastholdelse og igangsættelse af initiativer, som bidrager til opfyldelse af de aftalte mål, baseret på en fælles forståelse og tæt koordination mellem parterne. Parterne mener, at for at den indgåede aftale får medvind, er det vigtigt med en kommunalpolitisk forankring, og parterne vil arbejde for, at kommunen støtter op om Side 5

6 Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg- Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. erhvervsilkeborg indtræder i aftalen i lyset af de politiske intentioner, der er tilkendegivet fra borgmester og viceborgmester i Erhvervsforum. Silkeborg, den 22. april 2013 erhvervsilkeborg Handelsskolen Silkeborg Business College LO Silkeborg-Favrskov Teknisk skole Silkeborg. Side 6

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere