For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune."

Transkript

1 Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet er at styrke uddannelsesfrekvensen blandt de unge i Faxe Kommune. Fordi der er et eksisterende uddannelses miljø i Haslev i form af Campus Haslev (forventes i gang august 2012) og afstanden til den nærmeste HG uddannelse er mindst 18 km der fra, søges uddannelsen placeret der. Der er indgået aftale med EUC Sjælland og Midtsjællands Gymnasieskoler om at samarbejde om etablering af attraktive studiemiljøer og støttefunktioner, så et nyt udbud kan placeres som del af et etableret samarbejde. For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Det er hensigten at placere HG i samme bygning, som EUC Sjællands grundforløb Bygge og Anlæg. I bygningen findes ligeledes Faxe Kommunes 10. klasse, som er flyttet ind i august Således er det muligt at bygge videre på et eksisterende studiemiljø samt synliggøre forskellige uddannelsesmuligheder for de unge i 10. klasse med henblik på at sikre en god overgang til ungdomsuddannelse. Dato: 25. oktober 2011 Sagsnr.: Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf HG uddannelsen det merkantile grundforløb Det merkantile grundforløb (HG) er en erhvervsuddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Det merkantile grundforløb varer i 1-2 år. Herefter følger hovedforløbet, hvor eleverne skal i lære i en praktikvirksomhed i 2-3 år kombineret med skoleundervisning. Det merkantile grundforløb er en faglig uddannelse inden for detail, handel, kontor eller finans, hvor eleven har mulighed for at specialisere sig inden for hvert af områderne. De obligatoriske fag på grundforløbet er: Dansk, engelsk, tysk, erhvervsøkonomi, salg & service, informationsteknologi og samfundsfag. Der undervises i fagene på differentierede niveauer. Med afsæt i det merkantile grundforløb kan eleverne vælge forskellige videregående uddannelser, f.eks. markedsøkonom, handelsøkonom og serviceøkonom. Elevprognose og fremskrivning af elevtal Udviklingen i antallet af unge i Faxe Kommune vil ifølge befolknings- Side 1

2 fremskrivningen fra Danmarks Statistik falde fra 2013 og vil forblive på et lavere niveau på længere sigt. Der vil således være færre unge til at søge ungdomsuddannelser i det sydsjællandske område. Med målsætningen om at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse, må det imidlertid forventes at en større andel, end andelen i disse år, søger og gennemfører en ungdomsuddannelse. Nedenstående figur 1 viser fremskrivningen i befolkningstallet for Faxe, Næstved, Ringsted og Køge Kommuner, som kan forventes at være opland til et HG-udbud i Haslev. På analyseniveauet har vi afgrænset materialet til Faxe Kommune, idet ansøgertallet fra Faxe har potentiale til at give et helt hold. Det må forventes, at der vil være ansøgere fra nogle af nedenstående kommuner ud over Faxe og når vi udelukkende medtager Faxe Kommunes ansøgere er det derfor et konservativt bud på muligheden for at oprette et HG-udbud. Af tabellen fremgår, at der i svagt negativ udvikling i antallet af unge i de berørte kommuner. Figur 1: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser følgende billede af udviklingen i ungdomsårgangene i de berørte kommuner. Kilde: Danmarks statistik, befolkningsfremskrivning Figuren viser en total årgang af 15- og 16-årige, en uddannelsesårgang betragtes som 50% af totalen fra den enkelte kommune. Af nedenstående tabel fremgår søgningen fra Faxe Kommunes afgangsklasser til ungdomsuddannelserne. Søgningen viser antallet og procentvis hvor mange elever der søger om optagelse på de givne ungdomsuddannelser. Søgningen er udtryk for mange der i marts måned søger om optagelse, men ikke et udtryk for antallet der reelt starter på uddannelserne i august. Side 2

3 Tabel 1: Tilmeldingstal fra Faxe Kommune til erhvervsuddannelserne i årene (FTU) Antal elever (FTU) Antal elever, pct klasse % 24% 26% Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler % 12% 17% Bygge og anlæg % 24% 18% Dyr, planter og natur % 10% 5% Krop og stil 8 5% Mad til mennesker % 7% 11% Medieproduktion % 5% 4% Merkantil % 21% 22% Produktion og udvikling Strøm, styring og IT % 3% 6% Sundhed, omsorg og pædagogik % 9% 9% Total erhvervsuddannelser % 18% 18% Antallet af elever fra Faxe Kommune der søger ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse, Kilde: UVM, databanken. Det er ikke alle elever der starter på den uddannelse de har tilmeldt sig, nogle vælger en anden uddannelse og andre går slet ikke i gang. På erhvervsuddannelserne starter der ofte unge, som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Fra Faxe kommune er nedenstående tilgangstal gældende for årene 2008 og Det vil sige, at nedenstående tal viser det reelle antal elever opgjort på uddannelserne i september måned. Det fremgår, at der er langt flere fra Faxe Kommune, der starter på et merkantilt grundforløb end det antal, der er tilmeldt i marts. Tabel 2: Tilgang (EAK) til erhvervsfaglige grundforløb fra Faxe Kommune Erhvervsfaglige grundforløb Eud grundforløb merkantil Eud grundf., teknik, håndv. og transport Eud grundforløb, sundhed og pædagogik Eud grundforløb, krop, natur og service Total Kilde: UVM, databanken, opgjort som tilgang til uddannelserne (EAK) Side 3

4 På baggrund af tabel 2, med den nuværende tilgang på uddannelserne vurderes der at være basis for at HG er med som et uddannelsesudbud i Haslev. Tabel 3 viser en oversigt over antallet af klasser på de nuværende udbud, hvorfra det forventes at langt den overvejende del af kommende elever vil komme fra. Det vurderes, at de nuværende udbud fortsat vil kunne eksistere såfremt der oprettes et HG-udbud i Haslev. Tabel 3: Antal første års klasser på HG: Hg ungdom 2011/2012 Haslev Næstved 6 Ringsted 2 Køge 6 Foruden disse klasser findes der i Næstved og Køge ligeledes 2-3 klasser pr. årgang med merkantilt grundforløb målrettet voksne. Det fremgår således, at der er et stort udbud af Hg i både Næstved og Køge. Det er de samme institutioner som har udbud i Næstved, Ringsted og Køge, som søger om at lægge et HG-udbud i Haslev. Transporttid og tiltrækning De nærmeste udbud af HHX i forhold til Haslev ligger i Næstved, Køge og Ringsted. Et udbud af HHX i Haslev vil kunne medføre at elevernes transporttid reduceres fra samtlige større byer i Faxe Kommune, om end der er stor variation i, hvor meget tid eleverne sparer. Ansøger har udarbejdet en tabel, der viser hvor meget transporttid, der er fra forskellige lokationer i Faxe Kommune og til de byer, hvor der er et udbud af ungdomsuddannelser. Tabel 4: Estimeret rejsetid i minutter med offentlig transport Faxe Ladeplads Faxe Rønnede Karise Dalby Terslev Haslev Køge Næstved Vordingborg Ringsted Haslev Faxe Kilde: Rejseplanen Ud fra skemaet at vurdere, vil det være sandsynligt, at studerende der bor i Haslev, Rønnede, Terslev og Faxe vil tage til Haslev for at læse. Også studerende, der bor i visse områder af Ringsted og Næstved Kommuner, kan have lettere adgang til uddannelse i Haslev end i Ringsted og Næstved. Faglig profil For at styrke udbuddet og fagligheden samt sikre en interessant profil, der kan tiltrække de unge til erhvervsuddannelserne i Haslev etableres et samarbejde mellem det merkantile grundforløb og grundforløbet bygge og anlæg med fokus på innovation og iværksætteri. I forhold til erhvervsuddannelserne er det vigtigt at være opmærksom på nødvendigheden af det praktikpladssøgende arbejde, idet eleverne efter endt grundforløb skal have en praktik- Side 4

5 plads for at færdiggøre uddannelsen. Faxe Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe med kontakten til det lokale erhvervsliv. Som en del af campustankegangen er, at uddannelsesinstitutionerne med udbud i Haslev i fællesskab sikrer støttefunktioner samt koordinering af aktiviteter for de unge via ansættelse af en campuskoordinator, således at dette ikke skal etableres selvstændigt for HG eleverne. Analyse Med en placering af HG i Haslev, vil der for de elever der bor i Faxe og oplandet nær Haslev blive kortere afstand til en erhvervsgrunduddannelse end på nuværende tidspunkt. Set i forhold til den nuværende søgning til HG fra Faxe Kommune kan der være basis for at oprette et udbud af HG. Når man inddrager fremskrivningen for elevårgangene er der frem til og med 2013 gode udsigter for et udbud. Efter 2013 er årgangene faldende og hvorvidt det opvejes af at flere vil søge en nærtliggende ungdomsuddannelse er uvist. Den fremskrivning vi har foretaget bygger udelukkende på elever fra Faxe Kommune og det må forventes, at der fra Ringsted og Næstved kommuner, som grænser tæt op til Haslev, vil være elever som søger til Haslev frem for Næstved og Køge, såfremt der kommer et udbud i Haslev. Danske Regioner har i januar 2011 offentliggjort et notat, hvoraf det fremgår, at lang transport til en ungdomsuddannelsesinstitution øger risikoen for at eleverne falder fra uddannelsen. Tydeligst er det, at elever på erhvervsfaglig uddannelse, og erhvervsgymnasiale uddannelser har lang transporttid. På baggrund af rejsetiderne fra tabel 4, er det sandsynligt, at der er basis for et udbud i Haslev. Da vi ikke ved, hvor vigtigt det er for den enkelte elev med kort transport tid, og hvordan elevgrundlaget fra de forskellige byer i Faxe Kommune fordeler sig frem over, kan vi ikke på baggrund af transporttiderne komme med sikre forudsigelser af, hvordan uddannelsestilstrømningen vil være. Endvidere kan ændrede transportforbindelser ændre søgemønstret til uddannelsesinstitutionerne. Imidlertid er det de institutioner der søger om at lægge et HG-udbud i Haslev, der vil blive berørt af et faldende antal klasser. Derfor forventes det, at skolerne allerede forventer at et udbud af HG i Haslev vil øge gennemførslen og skolerne kan fastholde flere ved at lægge et udbud i Haslev. Høring Materialet er sendt i høring ved ungdomsuddannelsesinstitutioner i Haslev, Næstved, Køge og Ringsted. Bilagsmaterialet som ansøger har fremsendt til Region Sjælland, kan rekvireres hos Region Sjælland, hvis det ønskes. Bilagsmaterialet består af: Ansøgning vedr. udbud af HG i Haslev Side 5

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Afrapportering af arbejdet i EA2015-arbejdsgruppen Fra EUD til videregående uddannelse, oktober

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Kommissorium: Arbejdsgruppen har sagligt analyseret og vurderet og derefter beskrevet såvel fordele som ulemper ved forskellige placeringer af 10. årgang. Arbejdsgruppens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere