Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

2 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej Horsens Telefon: Stilling Refererer til Ansættelsen Direktør Bestyrelsen Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Den samlede løn forventes at udgøre ca kr. inkl. pension. Tiltrædelse: 1. oktober 2015 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Hans A. Sørensen, tlf.: , eller Lars Bo Pedersen, MUUSMANN, tlf.: Alle henvendelser behandles fortroligt. Du kan læse mere om Learnmark Horsens på Se endvidere vedlagte årsrapport. Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgning sendes til mrk. Direktør, Learnmark. Ansøgningsfrist: Fredag den 14. august 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtaler: Fredag den 21. august 2015 Test: Mandag den 24. august samtaler: Torsdag den 27. august

3 Kort om Learnmark Horsens Learnmark Horsens er en solid og veldrevet organisation, der leverer gode resultater fagligt og økonomisk. Learnmark Horsens er beliggende på tre adresser i Horsens, og de fysiske rammer er gode med en velholdt bygningsmasse og velindrettede lokaler, hvor udstyret er moderne og på et højt niveau. Learnmark Horsens er en ambitiøs erhvervsskole, der blev etableret i 2011 ved en fusion mellem VIA Erhvervsuddannelser, Business College Horsens, HTX og VIA Erhverv. Formålet var at skabe én stor samlet uddannelsesinstitution, der ville være et aktiv for både elever, studerende, kursister, virksomheder og medarbejdere i Horsens og opland. Learnmark Horsens samarbejder bredt om uddannelse i Danmark og samarbejder med erhvervsskoler i bl.a. USA og Europa om længerevarende studierejser for skolens elever. Learnmark Horsens har ca. 325 medarbejdere og årselever. Navnet Learnmark har afsæt i det engelske ord landmark, der betyder landemærke eller pejlemærke for søfarende på vej mod nye mål. Learn er det bredeste engelske ord for læring. Metaforen er uddannelse og læring med perspektiv og mål. Ordet associerer endvidere til beslægtede ord som benchmark og trademark. Learnmark Horsens værdigrundlag Leanmark Horsens bygger på et værdigrundlag med fokus på: Åbenhed og samspil med omverdenen Et inspirerende uddannelsesmiljø Udvikling og kvalitetsforbedring Samarbejde og videndeling Mål og visioner Learnmark Horsens har en overordnet vision, der dækker over organisationens tre kerneområder, som er dannelse, talentudvikling og fremtidens erhvervsliv: Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv Dannelse: Dannelse er den enkeltes måde at forholde sig til sig selv og andre på. Målet er, at eleven opnår livsduelighed gennem en alsidig personlig og faglig udvikling med fokus på demokrati, omverdensforståelse og arbejdsduelighed. Talentudvikling: Alle har et talent, som skal udfoldes og udvikles. Målet er, at alle bliver så dygtige som muligt. Grundlaget for talentudviklingen er at udfordre og fremme elevens lyst og vilje til at udvikle medfødte og erhvervede evner. 3

4 Fremtidens erhvervsliv: For at kunne danne og talentudvikle til fremtidens erhvervsliv kræver det, at vi hele tiden skærper vores udsyn og indblik i forhold til de kompetencer, som samfundet kræver. Vi skal åbne os og indgå i et tæt samspil med erhvervslivet. Med udgangspunkt i visionen har Learnmark Horsens følgende mål: fortsat udvikling af Learnmark Gymnasium HHX og HTX. Herved bygges der bro mellem de merkantile og tekniske studieretninger. Dette vil blive understøttet af tværgående indsatsområder, som fremmer elevernes kompetencer inden for innovation, iværksætteri, teknologianvendelse og globalisering. at udvikle erhvervsuddannelserne gennem et samspil mellem de tekniske og merkantile uddannelser ved hjælp af udviklingsprojekter, tværgående indsatsområder og fælles pædagogiske udviklingstiltag. Målet er at kvalificere uddannelserne og fremme en kvalificeret søgning til erhvervsuddannelserne. Herved imødekommes erhvervslivets behov for højtkvalificerede faglærte i et videnssamfund, som stiller krav om udvikling og innovation. at arbejde for at flest mulige kommer i gang med en ungdomsuddannelse, bl.a. gennem en særlig indsats for de ikke-uddannelsesparate, og at flest mulige gennemfører og kommer i beskæftigelse eller fortsætter på videregående uddannelser. at videreudvikle et dynamisk kompetencecenter, der servicerer erhvervslivet og byens borgere med nye og relevante kompetenceudviklingstilbud inden for og på tværs af det tekniske og det merkantile område, og som i samspil med arbejdsmarkedets parter kan understøtte de erhvervsstrategier, der ligger i området. at skabe en bredtfavnende institution, der understøtter de mange fælles bestræbelser på at gøre Horsens til en attraktiv uddannelsesby, som kan fastholde og tiltrække flere uddannelsessøgende. Ledelse og organisation Learnmark Horsens ledes af en bestyrelse på 16 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation af lokalpolitikere, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, de videregående uddannelser, elever og medarbejdere. Direktøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling af Learnmark Horsens og er ansvarlig for den samlede organisation over for bestyrelsen. Direktøren har tæt sparring med chefgruppen, der består af økonomichef/souschef, udviklingschef, kommunikationschef og seks uddannelseschefer/rektorer for hver af Learnmark Horsens uddannelsesområder. 4

5 Overordnet er Learnmark Horsens organiseret som vist nedenfor: Aktuelle udfordringer for Learnmark Horsens Uddannelsessektoren er i konstant udvikling, blandt andet grundet reformer på området og erhvervslivets behov og forventninger. Dette er vigtige rammevilkår for uddannelserne på Learnmark Horsens. Det er derfor essentielt, at direktøren har opmærksomhed på tendenser, udvikling og løbende tilpasning af organisationen, således at krav og forventninger kan imødekommes. 5

6 Det er samtidig vigtigt, at uddannelserne synliggøres både blandt aftagere i uddannelsernes brancheområder og inden for uddannelsessystemet generelt. En af de helt konkrete udfordringer for direktøren bliver håndtering af den kommende reform af erhvervsuddannelserne, der træder i kraft i sommeren Dette forventes at påvirke Learnmark Horsens udvikling og drift i betydeligt omfang. Learnmark Horsens har i øjeblikket en udfordring i forhold til at rekruttere nok elever til erhvervsuddannelserne, idet efterspørgslen efter elever i erhvervslivet er større end det lokale udbud af elever. Det forventes, at reformen ikke vil gøre denne udfordring mindre. På kort sigt vil det derfor være en højt prioriteret opgave for direktøren at have fokus på elevoptaget. Det er desuden en vigtig opgave for direktøren løbende at effektivisere og sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende ressourcer samtidig med, at det høje kvalitetsniveau fastholdes. Direktøren skal her have en tydelig forretningsorientering og have fokus på at sikre lønsomheden. Der er samtidig behov for fortsat at kunne tiltrække og fastholde samarbejdspartnere og aftagervirksomheder. Udfordringen er at skabe nye varige relationer på tværs af brancher og interessenter, så Learnmark Horsens er branchens og områdets foretrukne samarbejdspartner. Her vil direktøren komme til at spille en central rolle som ambassadør for organisationen og skal være en synlig og markant aktør i forhold til de eksterne relationer. Vi forventer, at de politiske partier forsætter forhandlingerne om en ny reform af gymnasieuddannelserne efter det netop afholdte Folketingsvalg. Vedtages den, vil direktøren blive drivkraften i at implementere reformen i samspil med gymnasieafdelingen, som rummer byens største gymnasium. På Learnmark Horsens bliver der endvidere lagt stor vægt på, at elever og kursister, ud over en kompetent og professionel undervisning, oplever gode forløb. Underviserne er i tæt dialog med praktikvirksomheder omkring elevernes og kursisternes uddannelse og personlige udvikling, og der arbejdes systematisk med fastholdelse og trivsel. Direktørens funktion og opgaver Direktøren har helt overordnet ansvaret for ledelse, drift og den strategiske udvikling af Learnmark Horsens. Direktøren skal derfor som en afgørende og vigtig opgave sætte den strategiske retning i et tæt og dynamisk samspil med bestyrelse og chefer. En af hovedopgaverne her er at fastholde og fortsat udvikle et stærkt læringsmiljø i samarbejde med resten af organisationen. Direktøren skal derfor sætte et tydeligt præg på den løbende udvikling af uddannelserne. Direktøren skal samtidig sikre en sund økonomi og effektiv ressourceudnyttelse. Det er vigtigt, at direktøren i tæt samspil med økonomichefen sikrer, at de økonomiske rammer overholdes, hvilket forudsætter, at direktøren har løbende overblik over ressourceforbrug og igangværende projekter. 6

7 Learnmark Horsens er en relativ ny organisation, og der er derfor stadig behov for at gøre en indsats for at få sat organisationen på landkortet. Det er derfor væsentligt, at organisationens vigtige samarbejdsflader fastholdes og udvikles, således at Learnmark Horsens fortsat er en aktiv og markant aktør inden for uddannelsesområdet lokalt, regionalt og nationalt. I dette arbejde er det vigtigt, at direktøren har et todelt fokus, så der på den ene side er fokus på at tilpasse uddannelsesudbuddet på Learnmark Horsens, således at udbuddet af uddannelser og kurser matcher efterspørgslen fra erhvervslivet og andre aftagere, og således at lokale, regionale og nationale politiske krav kan imødekommes. Og på den anden side er fokus på, at påvirke udviklingen af landspolitiske, regionale og lokale politiske tiltag på uddannelsesområdet. Direktøren skal derfor være aktiv eksternt i relation til de uddannelsespolitiske netværk, politiske beslutningstagere samt erhvervslivet. Det er særlig vigtigt, at direktøren er synlig og engageret i arbejdet med den kommende reform af erhvervsuddannelserne, og at direktøren spiller en aktiv rolle i at gøre Learnmark Horsens klar til de kommende udbudsrunder i 2016/2017. Direktøren skal helt generelt være drivkraften i udviklingen af en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder både erhvervsuddannelser, gymnasiale ungdomsuddannelser, 10. klasse og efteruddannelse. En uddannelsesinstitution som på én gang er karakteriseret ved en stærk faglig profil, ressourcebevidsthed, gode resultater og stor fokus på elev- og medarbejdertrivsel. Alt dette skal ske i den nye kontekst, som reformerne udstikker, og med de udfordringer der følger af, at andre konkurrerende uddannelsesinstitutioner ligeledes er i færd med at tilpasse sig fremtidens krav. Direktøren skal sammen med den øvrige chefgruppe skabe en institution, der både er et attraktivt valg for uddannelsessøgende og medarbejdere, og som kan samarbejde med andre institutioner og øvrige interessenter på en fleksibel og resultatorienteret måde. Direktøren skal som led i den strategiske udvikling af uddannelserne på Learnmark Horsens inspirere til og iværksætte tværgående udviklingsprojekter. Ligeledes skal direktøren have fokus på synergieffekter på tværs af organisationen, herunder på udvikling på tværs af de faglige miljøer, udvikling af den faglige praksis og formidling af viden i organisationen. Direktøren skal turde udfordre praksis samt stimulere til nytænkning og idéudvikling blandt medarbejderne. Learnmark Horsens er kendetegnet ved en flad struktur, hvor den strategiske udvikling sker i dialog med alle ledere og ved afdelingsmøder. Det er vigtigt, at hele medarbejdergruppen føler sig hørt, og at der ikke er langt til direktørens kontor. Direktøren skal sikre og drive en konstruktiv dialog på tværs af professioner og medarbejdergrupper. Direktøren skal have en inddragende ledelsesstil og motivere til medarbejderdeltagelse i såvel beslutnings- som implementeringsfasen. 7

8 Direktørens opgaver kan kort opsummeres i følgende punkter: Overordnet ansvar for ledelse, drift og strategisk udvikling af Learnmark Horsens Betjening og rådgivning af bestyrelsen, herunder formidling, implementering og gennemførelse af bestyrelsens beslutninger i forhold til hele organisationen Ansvar for at de planlagte økonomiske rammer overholdes Fastholde og udvikle de eksterne samarbejder og indgå i lokale, regionale og nationale netværk Sikre at kompetencer og ressourcer i organisationen understøtter vision, strategier og mål Overordnet ansvar for det administrative, uddannelsesmæssige og personalemæssige område Ledelse af ledere, hvilket inkluderer direkte ledelsesansvar for ni chefer Sikre at Learnmark Horsens udbyder tidssvarende, markedsorienterede uddannelser og kurser med høj faglig og pædagogisk kvalitet Gå foran som rollemodel og det gode eksempel Arbejde for at sikre og udvikle en kultur med et godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejdere, elever og kursister. Faglige kvalifikationer og personlige egenskaber Den nye direktør har bred ledererfaring, herunder erfaring med ledelse af ledere og gerne inden for uddannelsessektoren. Det forventes, at den nye direktør har en solid indsigt i uddannelsesområdet, og viden om pædagogik og læring er desuden en fordel. Direktøren skal være en innovativ, visionær og robust leder, der gennem en strategisk og tydelig ledelse står i spidsen for skolens fortsatte udvikling. Den nye direktør skal desuden have en dynamisk og involverende ledelsesstil og herigennem opnå respekt og tillid i organisationen. Direktøren skal være en tydelig ambassadør for Learnmark Horsens og være en naturlig og tillidsvækkende kommunikator der kan skabe dialog med medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Herunder er erfaring med etablering, vedligeholdelse og udvikling af strategiske alliancer et plus. En af direktørens kerneopgaver er at sikre Learnmark Horsens fortsatte udvikling, og det er derfor væsentligt, at direktøren er innovativt tænkende, ambitiøs og har et skarpt strategisk blik. Direktøren skal være en samlende figur, der går foran og sætter retning og samtidig får nye pædagogiske forsøg til spire op nedefra. Der lægges vægt på, at direktøren er omstillingsparat og god til at se nye muligheder både internt og eksternt. 8

9 Direktøren skal have en stor analytisk kapacitet og hurtigt kunne danne sig overblik over komplekse problemstillinger af både ledelsesmæssig, pædagogisk og ressourcemæssig karakter. Direktøren skal have økonomisk tæft og forståelse for Learnmark Horsens forretningsmæssige fundament. Det er vigtigt, at direktøren på den ene side har et skarpt blik for at skabe gode resultater og på den anden side er proaktiv og engageret i at se muligheder for løbende forretningsudvikling. Stærke analytiske kompetencer og evne til at tænke fleksibelt og dynamisk i forhold til økonomi og det marked, Learnmark Horsens er en del af, er derfor vigtige. Direktøren skal kunne sætte fokus på elevernes og kursisternes trivsel, og selv trives i et uddannelsesmiljø med primært unge mennesker. Direktøren skal samtidig kunne rumme alsidigheden i uddannelserne og udvise respekt og tillid til medarbejderne og deres forskellige fagligheder, kompetencer og talenter. Den nye direktør skal være en stærk, synlig og udadvendt person, som trives i lederrollen og som agerer med en balanceret autoritet og gennemslagskraft. Som person er det vigtigt, at den nye direktør både er robust og handlekraftig og samtidig også fremstår uformel, empatisk, rolig og tilgængelig i sin tilgang til andre. Den nye direktør er uhøjtidelig og udstråler godt humør og en positiv energi. Stærke relationelle kompetencer og gode samarbejdsevner er vigtige, så omgivelserne lytter og føler sig hørt. Direktøren skal være i stand til at fungere professionelt i forskellige faglige og ledelsesmæssige sammenhænge både internt og eksternt. Direktøren skal være delegerende, helhedsorienteret og involverende i ledelsesstilen, hvor målet er, at alle medarbejdere arbejder for at realisere organisationens forskellige strategier, mål og visioner. Direktøren ønsker og søger demokratiske processer, samarbejde og en åben dialog med respekt for den enkelte medarbejders og leders synspunkter. Dette skal balanceres med en tydelig resultatorienteret tilgang. Medarbejdernes kompetencer og trivsel er en af Learnmark Horsens store styrker. Direktøren skal derfor være en nærværende og motiverende leder og være forbillede i en stærk kultur. Direktøren forventes at have en videregående uddannelse suppleret med en lederuddannelse. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN i Aarhus. 9

Stillings- og personprofil. Adm. direktør Svendborg Erhvervsskole September 2015

Stillings- og personprofil. Adm. direktør Svendborg Erhvervsskole September 2015 Stillings- og personprofil Adm. direktør Svendborg Erhvervsskole September 2015 Opdragsgiver Svendborg Erhvervsskole Bestyrelsen v. formand Finn Boye Rasmussen Adresse Svendborg Erhvervsskole Skovbovej

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør

Stillings- og personprofil. Direktør Stillings- og personprofil Direktør Oktober 2015 Opdragsgiver CPH WEST Adresse Vejlebrovej 45-65 2635 Ishøj Telefon: 33 88 00 00 www.cphwest.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen Stillingen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Tietgen

Stillings- og personprofil. Direktør Tietgen Stillings- og personprofil Direktør Tietgen April 2016 Opdragsgiver Tietgen Adresse Elmelundsvej 10 5200 Odense V Telefon: 65 45 25 00 www.tietgen.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Oktober 2014 Stillings- og personprofil Rektor - Struer Statsgymnasium Generelle oplysninger Adresse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Vision & Værdier på Køge Handelsskole

Vision & Værdier på Køge Handelsskole Vision & Værdier på Køge Handelsskole Baggrund Køge Handelsskole har altid været kendt og respekteret som en god og innovativ uddannelsesinstitution og en attraktiv arbejdsplads. Skolen har haft en markant

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Campus Bornholm

Stillings- og personprofil. Direktør Campus Bornholm Stillings- og personprofil Direktør Campus Bornholm December 2017 Opdragsgiver Campus Bornholm Adresse Minervavej 1 3700 Rønne Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsesforhold Direktøren

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Nyborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Nyborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Nyborg Gymnasium September 2012 Opdragsgiver Nyborg Gymnasium Adresse Skolebakken 13 5800 Nyborg Telefon: 65 31 02 17 www.nyborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Kold College Odense December 2016

Stillings- og personprofil. Direktør Kold College Odense December 2016 Stillings- og personprofil Direktør Kold College Odense December 2016 Opdragsgiver Kold College Adresse Landbrugsvej 55 5260 Odense S Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsesformanden Ansættelsen Stillingen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Bakkegårdsskolen December 2014 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Bakkegårdsskolen Skolebakken 20 2820 Gentofte Telefon: 39 98 51 00

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne Job- og personprofil Uddannelseschef til områderne Food College Style & Wellness College Dental College samt Skolehjem December 2015 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Handicap- og psykiatrichef

Handicap- og psykiatrichef Stillings- og personprofil Handicap- og psykiatrichef Herning Kommune Oktober 2011 Opdragsgiver Herning Kommune Adresse Herning Kommune Torvet 7400 Herning Telefon: 96 28 28 28 www.herning.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Vicedirektør Campus Bornholm

Stillings- og personprofil. Vicedirektør Campus Bornholm Stillings- og personprofil Vicedirektør Campus Bornholm Februar 2017 Opdragsgiver Campus Bornholm Adresse Minervavej 1 3700 Rønne Stilling Vicedirektør Refererer til Direktør Mads Kofod Ansættelsesforhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesdirektør EUC Sjælland August 2014

Stillings- og personprofil. Uddannelsesdirektør EUC Sjælland August 2014 Stillings- og personprofil Uddannelsesdirektør EUC Sjælland August 2014 Opdragsgiver EUC Sjælland Adresse Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon: 5575 3300 www.eucsj.dk Stilling Refererer til Ansættelsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet September 2015 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation Stillings- og personprofil Direktør PLO Praktiserende Lægers Organisation Oktober 2015 Opdragsgiver PLO s bestyrelse Adresse Praktiserende Lægers Organisation PLO Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017

Stillings- og personprofil. Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017 Stillings- og personprofil Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017 Opdragsgiver Roskilde Kommune Adresse Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Stilling Afdelingschef, Børn og Unge Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

2 psykologer til specialrådgivning

2 psykologer til specialrådgivning Stillings- og personprofil 2 psykologer til specialrådgivning Synscenter Refsnæs Februar 2015 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen 112 4400

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Genopslag. Talentchef for ScienceTalenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Stillings- og personprofil Stillingsprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Maj 2017 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 54 00 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015 Stillings- og personprofil Direktør Skive Tekniske Skole September 2015 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsen Skive Tekniske Skole Kongsvingervej 1, 7800 Skive Direktør Bestyrelsen Stillingen

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere