Rammeaftalen gælder for Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår."

Transkript

1 1

2 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa og IBC Birkemosevej Kolding 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 3. Aftalens indhold Aftalen er en overordnet rammeaftale, og styregruppen for IBC og Aabenraa Kommune udarbejder årligt i fællesskab en kortfattet handlingsplan for samarbejdet i det kommende år. 4. Baggrund Der har igennem mange år været en god og tæt kontakt mellem Aabenraa Kommune og IBC. Denne partnerskabsaftale indgås dermed i gensidig erkendelse af, at begge parter har en række fælles interesser og mål. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til samarbejde, udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling. Samtidig skal aftalen være med til at synliggøre de mange samarbejdsflader, der allerede eksisterer mellem parterne. 5. Parterne a) IBC International Business College IBC har som mission, at elevernes og kursisternes verden skal være et bedre sted at lære. Missionen er funderet på et værdisæt, hvor man søger at bryde grænser for traditionel uddannelsestænkning, udviser konstruktiv usikkerhed i dagligdagen og målrettet arbejder med humoristisk storsind. b) Aabenraa Kommune Etablering af akutsygehus, psykiatrisk sygehus samt udvidelsen af UC Syddanmark i Aabenraa genererer et markant vækstpotentiale i form af både flere arbejdspladser, besøgende og studerende. For at imødekomme dette vækstpotentiale har Aabenraa Kommune lanceret vækststrategien Sund Vækst, der sætter retning for kommunens udvikling i de kommende år. Visionen er, at Aabenraa Kommune skal være: 2

3 Et stærkt syddansk vækstcenter inden for sundhed og (velfærds)uddannelser En attraktiv og sund kommune i bevægelse Kendt for en smuk og levende Aabenraa by Førende inden for transport og logistik Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn Visionen er konkretiseret i Vækstplan 2018, der indeholder projektbeskrivelser på de største projekter i kommunen, som skal bidrage til at indfri visionen. Sundhed og læring er et fællestræk for mange af projekterne. I realiseringen af projekterne i Vækstplan 2018 vægtes samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet højt. Samarbejdet skal understøtte, at flere vælger Aabenraa til i forbindelse med uddannelse, arbejde og bolig. 6. Indsatsområder Med partnerskabsaftalen forpligter begge parter sig til at gøre en aktiv indsats for at stimulere og medvirke til udviklingen af Aabenraa Kommune. Det sker gennem samarbejde omkring nedenstående indsatsområder. Nærmere omfang og indhold af samarbejdet fastlægges ved konkrete samarbejdsaftaler og projektbeskrivelser. Omdrejningspunkter for samarbejdet er følgende: Udvikling af Aktiv Campus Aabenraa Omkring 4000 studerende møder hver dag til undervisning på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Aabenraa og de skal mærke, at Aabenraa er en uddannelsesby. De fysiske rammer i Aktiv Campus Aabenraa udvikles frem mod Fokus er at forene Aabenraas skoler og uddannelsesinstitutioner med Multiarena Aabenraa og byens øvrige aktivitetstilbud. Udbygningen af Svømme- og idrætscenter til Multiarena Aabenraa udgør hjertet i Aktiv Campus Aabenraa. Hertil skal der yderligere skabes sammenhæng med uddannelsesinstitutionerne via etablering af blandt andet en CampusRambla, aktive spots og CampusRåd, der er et tværgående elevråd blandt uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa. Campusområdet skal opfordre til læring, bevægelse og socialt engagement, så sundhed og læring bliver en naturlig del af de unges hverdag. IBC vil via sin tilstedeværelse i Aktiv Campus Aabenraa medvirke til at fremme Aabenraa som uddannelsesby. Bidrage til udvikling af studiemiljøet i Aktiv Campus Aabenraa Bidrage til øget sundhed, læring og bevægelse i Aabenraa Kommune Styrkelse og profilering af Aabenraa som uddannelsesby IBC er repræsenteret i Aabenraa Uddannelsesråd. I uddannelsesrådet drøftes uddannelsesmæssige udfordringer, problemstillinger og muligheder i Aabenraa Kommune og rådet er samarbejds- og sparingspartner for Aabenraa Kommune i forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på uddannelsesområdet. Uddannelsesrådet har blandt andet til opgave at iværksætte initiativer, der understøtter Aabenraa som en attraktiv uddannelsesby. Fælles initiativer i uddannelsesrådet kan for eksempel omhandle udvikling af børne- og ungefællesskaber, oprettelse af campusråd med elevrepræsentanter fra alle uddannelsesinstitutioner i Aabenraa, og ungeløb for eleverne på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Fælles for 3

4 initiativerne er, at de styrker og profilerer Aabenraa som en aktiv uddannelsesby, hvor sundhed og læring er i centrum. Gennemføre initiativer i uddannelsesrådet, der fremmer sundhed og læring Øge samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i kommunen for at fremme overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Skabe fleksible og individualiserede uddannelsestilbud til de unge og voksne, som af forskellige årsager ikke kan gennemføre en uddannelse i normale rammer Samarbejde med erhvervslivet om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft er et fokusområde for både uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Aabenraa Kommune. Aabenraa Vækstforum repræsenterer de største virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune og i vækstforum samarbejdes om konkrete initiativer, der synliggør Sønderjylland som et attraktivt sted at arbejde og bo. Gennemføre fælles rekrutterings- og profileringstiltag i forhold til tiltrækning af undervisere og studerende Arbejde med løbende opkvalificering af kommunens borgere i forhold til jobåbninger i kommunen og nærområdet særligt at støtte rejsen fra ufaglært til faglært Bidrage til projekter, med det sigte at gøre Aabenraa by og Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig til gavn for både kommunen, uddannelserne og erhvervslivet Praktik i Aabenraa Kommune For at sikre høj uddannelseskvalitet er det centralt, at der også er høj kvalitet i praktikken. Det handler bl.a. om, at der er et tilstrækkeligt og varieret antal praktikpladser inden for de arbejdsområder og specialer, som studerende uddannes til. Det handler desuden om, at der er uddannede praktikvejledere, som kan tilbyde kvalificeret vejledning og evaluering af praktikken. Som en vigtig del i udmøntningen af kommunens CSR-strategi modtager Aabenraa Kommune hvert år kontorelever og praktikanter fra HG-uddannelsen. Hvert år udbyder Aabenraa Kommune: Et antal kontorelevstillinger for elever med en EUD, EUX eller en Højere Handelsuddannelse (HHX) (Praktikforløbets varighed er to år) Et antal praktikpladser for handelsgrundforløbselever (Praktikforløbets varighed er en uge) Sikre uddannelse af alle praktikvejledere samt af praktiklærere Tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser 7. Samarbejdsformer Indsatsområderne kan udfoldes i form af fælles aktiviteter, projekter og andre samarbejdsformer. 4

5 8. Økonomi Forud for igangsættelse af en aktivitet skal der foreligge en aftale om de økonomiske vilkår for denne. Finansieringsgrundlaget skal være belyst, og en fordeling af udgifterne skal være aftalt mellem parterne. 9. Synliggørelse af samarbejdet Begge parter forpligter sig til at skabe synlighed om samarbejdet. 10. Organisering Ansvaret for udvikling af samarbejdet og udmøntning af partnerskabsaftalen ligger hos ledelsen ved henholdsvis Aabenraa Kommune og IBC. Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra begge organisationer. For Aabenraa Kommune varetages opgaven af: o Borgmester Thomas Andresen, o Kommunaldirektør Niels Johannesen, For IBC varetages opgaven af: o Xxx o xxx Styregruppen er ansvarlig for, at der følges op på aftalen. Styregruppen mødes en gang om året for at drøfte status og fremdrift i samarbejdet, herunder for at udarbejde en kortfattet handlingsplan for samarbejdet i det kommende år. IBC har initiativforpligtelsen til at indkalde til det første møde i Underskrifter Thomas Andreasen Borgmester, Aabenraa Kommune H.C. Mejer Hansen Bestyrelsesformand, IBC International Business College Niels Johannesen Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune Jørgen A. Houmann Adm. Direktør, IBC International Business College 5

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen - Anbefalinger fra Vækstforum Hovedstadens task force om erhvervsuddannelser Marts 2012 Redaktion: Vækstforum Hovedstadens

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere