2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office"

Transkript

1 2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

2 IND NDHOLD I. INDLEDNING 5 HANDLINGSPLAN II. MÅL OG RESULTATER 11 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION 13 B. EU-PROJEKTER OG 23 DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER C. BRANDING OG FÆLLES 29 INTERESSEVARETAGELSE III. DET KOMMENDE ÅR 37 UDSIGTER HANDLINGSPLAN

3 2 Baltic Sea House, der danner rammen om Sjællands kontor i Bruxelles kun et stenkast fra EU-Kommissionen.

4 I. Indledning 3

5 2010 ZealandDenmark EU Office har i 2010 fortsat haft fokus på udsyn. Vi arbejder med at bringe internationale aspekter ind i de daglige udfordringer hos kommuner, institutioner og region. Vores arbejdstese er, at når noget er svært, kan udenlandsk viden og erfaringer bringe nye ideer ind. Man kan opfinde og teste nye løsninger sammen med partnere fra udlandet. Og omvendt kan vi vise os frem i udlandet, når der er noget vi selv er gode til. På denne baggrund har ZealandDenmark EU Office i 2010 arbejdet med at skabe sammenhæng mellem EU systemet og den daglige lokale dagsorden hos vore mange arbejdsgivere i kommuner, institutioner og i regionen på Sjælland og Sydhavsøerne. Målet er at de internationale muligheder kan komme til nytte og forbedre den daglige opgaveløsning. Vi ser vores opgave sådan, at vi skal hjælpe vores ejerkreds med selv at kunne håndtere EU dagsordenen og de mange netværk og projektmuligheder, der udgår fra EU systemet. Det sker ud fra en vision for vores arbejde, som vi har formuleret i det forløbne år: At styrke regionens og kommunernes handleevne i et globaliseret Europa. ZealandDenmark EU Office nyder bred opbakning fra sin ejerkreds. I juni 2010 gennemførtes f.eks. en fremadrettet spørgerunde på direktionsniveau i kommunerne. Den viste bred opbakning samtidig med, at kommunerne efterspurgte mere individuel opmærksomhed. Kontoret har et fint og bredt kontaktnet til udviklingsagenter i den store ejerkreds og har i 2010 tilgået sine kerneopgaver - Information, Projektudvikling og Interessevaretagelse - på nye måder. Denne årsrapport beskriver resultaterne under de overordnede mål og delmål som Styregruppen har fastlagt i Handlingsplan Vores aktiviteter spænder vidt. Kontorets hjemmeside har f.eks. haft besøg med i alt sidevisninger, og vi er på Facebook og Youtube. Kontoret har været initiativtager til 9 temadage i regionen om EU finansieringsmuligheder med i alt 450 deltagere. Vi har været medvirkende til 7 projektskrivninger og rådgivet om EU fonde i flere end 90 tilfælde. Vi har besøgt 15 af de 17 kommuner, og fire af regionens kommuner har besøgt os i 4

6 Bruxelles. Vi har lobbyiet for regionen på fremtidens strukturfonde og Østersøen og arrangeret flere studieture samt møder med EU kommissæren og Europaparlamentarikere. Mere herom inde i rapporten. Med et budget på 2,9 mio. dkr. har kontoret fortsat i 2010 haft tre faste medarbejdere og en praktikant. Slagelse Kommune og Zealand Business College har haft kontorpladser hos os i Vi synes selv at denne rapport giver et godt overblik over vores mangesidede aktiviteter. Sidst i rapporten findes vores handlingsplan for Vi har illustreret rapporten med indklip af de mange artikler fra vores hjemmeside: Sjælland EU Nyt. God fornøjelse Esther Davidsen Sjællands kontor i Bruxelles ZealandDenmark EU Office blev oprettet i 2007 i et samarbejde mellem Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner i regionens område. Kontorets opgaver har fra starten været at bidrage til en internationalisering af Sjælland, international deltagelse i projekter bedre adgang til relevante netværk rettidig viden om EU-beslutninger, der er på vej branding af Sjællands mange aktører 5

7 Klip fra Sjælland EU Nyt 6

8 HANDLINGSPLANEN 2010 A. Information og kommunikation Videreudvikle hjemmeside som primær informationskanal til kommuner, samarbejdspartnere og interessenter Synlighed i Bruxelles, roll ups v. konferencer og bannere på bygning Årsrapport med detaljeret gennemgang af kontorets aktiviteter Facilitere og udvikle netværket af internationale koordinatorer fra kommunerne Besøge eller modtage besøg fra hver kommune mindst én gang i 2010 Studieture til Bruxelles for nye politikere fra kommuner og region Studiebesøg fra regionens skoler og andre undervisningsinstitutioner B. EU-projekter og deltagelse i europæiske samarbejder Afholde 8-10 temaseminarer geografisk fordelt i regionen om internationale netværk og projektmuligheder indenfor de prioriterede indsatsområder (Miljø/energi; Sundhed; Transport/Infrastruktur; Uddannelse; Erhverv og Arbejdsmarked; Tværgående temaer: Østersøen/Strukturfonde) i tæt samarbejde med brede platforme af interessenter fra kommuner, region, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, RUC, samt statslige rådgivere (CIRIUS, Eurocenter, Energistyrelsen..) Definere muligheder for EU projektsamarbejde og faglige netværk for teams i Regionshuset og faglige netværk i kommunerne Prioriteret indsats på uddannelsesområdet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner Prioriteret indsats på økoinnovation i samarbejde med Væksthuset Bidrage til at øge RUC forskeres deltagelse i EU netværk og FP7 Professionalisere projektudviklingsplatform hos regionens aktører og evt. skabe en udvidet struktur på projektopfølgning i samarbejde med regionen, Væksthuset, kommunerne C. Branding og fælles interessevaretagelse Østersøstrategi profilere Region Sjællands Østersøarbejde i Bruxelles Fremtidens strukturfonde følge diskussionerne tæt via ROTOPI samarbejdet i Bruxelles - tage lederskab på diskussionen om de fremtidige interreg forordninger Femern Belt etablere ambassadørgruppe i Bruxelles PURPLE definere Region Sjællands dagsorden Markere Open Days 2010 som det årlige træf for embedsmænd og politikere fra kommuner og region der arbejder med EU spørgsmål og projekter Green Week, Energy Week, SMV week udbyde standmuligheder til aktører fra regionen Øge antal talere fra region Sjælland til konferencer/seminarer i Bruxelles Organisere fagseminarer i Bruxelles 7

9 8

10 II. MÅL OG RESULTATER Indhold A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION xx B. EU-PROJEKTER OG xx DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER C. BRANDING OG FÆLLES INTERESSEVARETAGELSE xx 9

11 10

12 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION Sjælland EU Nyt har fortsat sin linje med at rapportere om EU set ud fra en regional/sjællandsk vinkel. Abonnenttallet har været jævnt stigende, idet der har været en fremgang på mere end 20 procent til over abonnenter ved årets udgang. Antallet af abonnementer i kommuner og region er stort set stagnerende. Den store stigning (over 200 ud af 230) kommer fra andre sider. (Se nærmere om dette i Bilag 1 til dette afsnit). Der har været knap besøg på hjemmesiden med i alt sidevisninger. Dertil kommer, at kommuner og institutioner jævnligt melder, at de, der modtager vore mail, rundsender til kolleger og andre interesserede. Hvor mange, der fører til egentlige sidevisninger, er vanskeligt at afgøre. Der har været en betydelig interesse for hjemmesiden fra andre regioner og fra professionelle institutioner som Danmarks Journalisthøjskole. Sjælland EU Nyt optræder jævnligt som punkt på journalistiske studiebesøg i Bruxelles. Der er lavet diverse forsøg med tilstedeværelse på Facebook og med anvendelse af tegnefilm på Youtube. Især det sidste ser ud til at rumme interessante, nye muligheder. 11

13 Mål 2010 Videreudvikle hjemmeside som primær informationskanal Det generelle indtryk er, at kontoret har haft held med den strategi, der går på at benytte hjemmesiden og de dertil knyttede mails som kontorets primære informationskanal. Ikke mindst partnersøgninger og nyheder om større EU-programmer bliver læst og rundsendt. Det fremgår af udtalelser fra mange sider bl.a. fra de internationale koordinatorer i kommunerne. RESULTATER Der er pr. 9. december 2010 publiceret ca. 300 artikler på hjemmesiden i 2010, hvoraf cirka 140 artikler er nyhedsartikler og 160 er informationsartikler herunder partnersøgninger og projektmuligheder. Det fremgår af Google Analytics (se Bilag 2 til dette afsnit), at: Der har været besøg i årets løb. De har i gennemsnit set 1,86 sider hver, så det samlede antal sidevisninger har været De mange nye besøg (46,84 procent) hænger sammen med, at artiklerne fra Sjælland EU Nyt rangerer højt på Google inden for de stofkategorier, vi arbejder med. Det faktum, at der udsendes en mail for hver artikel, medvirker til en høj afvisningsprocent i Google s statistik (70,29), idet tallet angiver, hvor mange personer, der har klikket sig ind for at se én side og derefter er gået igen. Mål 2010 Synlighed i Bruxelles, Roll-ups ved konferencer og bannere på bygning RESULTATER ZealandDenmark har markeret sig med en ny designlinje i i den forstand, at grafikeren, cand. scient. adm. Xenia Lauritsen i sin praktikantperiode på kontoret har udviklet tre motiver, der tilsammen kan siges at repræsentere Sjælland: Bro, Vindmølle og Vikingebåd. De tre motiver pryder forsiden af denne årsrapport. 12

14 Desuden har kontoret lavet nogle første forsøg med video-tegnefilm om relevante emner, og vores tilstedeværelse på adressen Av. Palmerston 26 fremtræder tydeligere i gadebilledet. Der er produceret flg.: 2 sæt af 3 rollups 1 sæt befinder sig Regionshuset, 1 sæt i Bruxelles, bl.a. brugt som baggrund i forbindelse med Open Days. Logo striber i vinduer visuelt fra gaden mv. Ny brochurer med ny designlinje produceret. En Youtube video om kontorets kommunikationstilgang præsenteret til EuroPkom konference i Bruxelles, hvor den blev vist for ca. 400 kommunikationschefer fra byer, ministerier og EU-kontorer. En Youtube video om kontorets arbejde er på vej, baseret på enkle budskaber og tegninger Mål 2010 Årsrapport med detaljeret gennemgang af kontorets aktiviteter RESULTATER Rapport 2009 trykt i januar Oplæg på 600 eksemplarer. Omdelt til især politikere og embedsmænd fra regionen 13

15 Det har vist sig, at Årsrapporten i mange sammenhænge fungerer som opslagsog referenceværk. Mål 2010 Facilitere netværk af internationale koordinatorer fra kommunerne RESULTATER Der er gjort meget ud af at udvikle netværket af internationale koordinatorer med 4 møder og udvikling af et særligt kommissorium. Forløbet har været som følger: Oplæg for K17 i januar 2010 Møde i netværk af internationale koordinatorer fra kommunerne - i februar, maj, august på Lolland og i november på Stevns. Netværksmøderne har fokus på videndeling blandt kommunernes internationale koordinatorer, og på projektudvikling. Til møderne kan kommunerne få et første feedback på en projektide. Udarbejdelse af kommissorium sammen med netværket til godkendelse i K17. Rundspørge på direktionsniveau blandt regionens 17 kommuner om Bruxelles-kontorets aktiviteter i juni. 14

16 Mål 2010 Kommuner: Besøge eller modtage besøg fra hver kommune mindst én gang i 2010 RESULTATER Der har været betydelig interesse fra kommunerne dels for at besøge kontoret og EU-systemet i Bruxelles, dels for at modtage besøg i Danmark. 4 kommuner har besøgt Bruxelles i årets løb. Kontoret har besøgt 15 kommuner en eller flere gange. Mål 2010 Studieture til Bruxelles for nye politikere fra kommuner og region m.fl. RESULTATER Kommunalvalget 2009 medførte en interesse for studieture til Bruxelles for de nyvalgte kommunalbestyrelser eller deres udvalg. Guldborgsund direktion og borgmester marts Slagelse Kommune - Økonomiudvalg under Open Days i oktober 2010, Regionens internationale udvalg samt dens udvalg for regional udvikling september 2010 Der har i øvrigt været lidt flere studiebesøg fra regionens skoler og andre undervisningsinstitutioner i året løb: Handelshøjskole Syd Selandia CELF 15

17 Mål 2010 Etablere samarbejde med ZBC RESULTATER Der har været et nært samarbejde med Zealand Business College (ZBC), som blev dannet ved en sammenslutning af Handelsskolen Sjælland Syd (herunder Næstved og Vordingborg) og EUC Ringsted i forsommeren Det senere ZBC etablerede allerede 1. januar 2010 et kontor i Bruxelles med konsulent Steen Bengtson som leder. Kontoret flyttede 1. september ind i kontorfællesskab med ZealandDenmark. ZealandDenmark og ZBC var sammen initiativtagere og hovedarrangører af et seminar i internationalisering af erhvervsuddannelserne, der fandt i i Næstved i november

18 Bilag 1: Abonnentoptælling, dec Sjælland EU Nyt abonnenter fordelt på: Kommuner. Region. Andre Forskel Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Lejre Lolland Køge Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Komm.i alt Region Sjælland Andre Samlet

19 Institutioner med 5 abonnenter eller derover Institution Abonnenter UCSJ 19 RUC 18 Zealand Business College* 15 Europa-Parlamentet 8 Kommunernes landsforening 7 Europa-Kommissionen 7 EUC Sjælland 7 Forsknings- og Innovationsstyrelsen 7 Danske Regioner 6 Grønt Center 6 Interreg OKS 6 Væksthus Sjælland 6 Køge Handelsskole 6 Region Hovedstaden 5 RISØ 5 Selandia 5 Erhvervscenter Lolland-Falster 5 Øresundskomiteen 5 Østdansk Turisme 5 *(hssyd.dk + ZBC.dk + EUC Ringsted) 18

20 Bilag 2: Google Analytics Årsstatistik for Sjælland EU Nyt 19

21 20

22 B. EU-PROJEKTER OG DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER Der er i dag en lang række EU-projekter i gang i region og kommuner, og Bruxelles-kontoret udbyder løbende et stort antal partnersøgninger og andre projektmuligheder. Det betyder dog ikke, at kontoret har det komplette billede af, hvem der evt. melder sig til hvad. Kontorets rolle kan udtrykkes som en pyramide: 21

23 Kontoret har i visse tilfælde være direkte medvirkende til, at projektet er blevet sat i gang. I andre tilfælde har det været rådgivende, informerende eller blot medvirkende som generel katalysator. Kontorets rolle i 2010 kan opsummeres som flg.: Bruxelles-kontoret har været initiativtager eller medvirkende til 9 temadage om EU-fonde Kontoret har været medvirkende til 7 projektskrivninger 24 aktive partnersøgninger 90 rådgivninger i form af idéudveksling, vejledning om fondsstøtte m.v. Kontoret har været informerende, primært gennem Sjælland EU Nyt. Her er udsendt Kontoret har været katalysator og medvirkende til 140 journalistiske nyheder om EU-forhold 160 informationsnyheder, herunder partnersøgninger 20 seminarer (med 680 deltagere) Ca. 120 partnersøgninger Mål 2010 Afholde 8-10 temaseminarer Kontoret prioriterer at holde tema- og projektskrivningsseminarer, baseret på aktuelle projektmuligheder indenfor kontorets prioriterede indsatsområder. Der blev afholdt 9 seminarer i regionen i RESULTATER ELENA og Intelligent Energy, seminar i Slagelse (92 deltagere) Uddannelsesseminar i Vordingborg, marts (40 deltagere) Økoinnovation, seminar i Vordingborg, april (20 deltagere) Intelligent Energy, CIP, miljøprogram, seminar i Køge, april (40 deltagere) Todages seminar i Bruxelles for danske forskere, maj (60 deltagere) Miljøprogrammet LIFE, Roskilde, juni (30 deltagere) Konference om internationalisering af uddannelserne med ZBC Næstved, november (85 deltagere) 22

24 Genopretningsfond, klima og miljøprojekter, seminar i Guldborgsund, november (55 deltagere) Kursus om EU programmer for erhvervsfremmesystemet i samarbejde med Væksthuset, december (20 deltagere) Mål 2010 Definere mulighederne for EU-projektsamarbejde og faglige netværk Der er en stor efterspørgsel efter støtte og rådgivning i hvordan man kommer i gang med at arbejde i internationale netværk og projekter. Kontoret har primært arbejdet indenfor flg. faglige indsatsområder. RESULTATER Fagligt indsatsområde: MILJØ OG KLIMA (herunder prioriteret indsats på økoinnovation i samarbejde med Væksthuset) EU Connects Bruxelles - tæt samarbejde om partnersøgninger Intelligent Energy workshop Bruxelles Oplæg for natur- og miljøchefer i Odsherred Jævnlige møder med Væksthuset Møder med aktører fra Energiens Hus, CleanTech Cluster, Klimakonsortiet, Energiklyngecenter Sjælland Deltagelse i Eco-innovation partnering event i Bruxelles Initiering af Regionens arbejde med ELENA-støttet projekt Deltagelse i en række partnering events i Bruxelles 5 seminarer i regionen i

25 Fagligt indsatsområde: SUNDHED Besøg på regionens sygehuse for at drøfte EU-programmer vedrørende sundhed. Diverse konsultationer vedrørende sundhedsprogrammet. Input til nyt center for projektudvikling for sundhedsinnovation på Sygehus Syd. Intensiv markedsføring og konsultationer vedr. AAL (Velfærdsteknologi) programmet i samarbejde med GTS-instituttet DELTA (GTS Godkendt Teknologi Service). Medarrangør af seminar i Bruxelles om EU-muligheder for danske forskere inden for socialvidenskaber og humaniora. Fagligt indsatsområde: TRANSPORT Ansøgning under FP7, Regions of Knowledge, indsendt i december med deltagelse af Region Skåne, Region Sjælland, Femern Belt Logistics. TEN-projekt management workshop, Bruxelles, februar. Diverse konsultationer og ideudvikling vedr. trafikknudepunkt ved Rødby Havn - i samarbejde med Femern Belt Development, forår Planlagt transportseminar i januar 2011 med Transportens Innovationscenter, Femern Belt Logistics, Region Sjælland, Eurocenter mm Fagligt indsatsområde: UDDANNELSE prioriteret indsats En meget stor andel af projektsparring og partnersøgningen sker indenfor uddannelsesområdet. Jævnlige besøg i Bruxelles af regionens uddannelsesinstitutioner (studiebesøg). Zealand Business College etablerer Bruxelles kontor i januar Jævnlige møder med Styrelsen for Internationale uddannelser. Seminar i Vordingborg, rettet primært til børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelserne (40 deltagere). Konference i Næstved, rettet primært mod ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, kommuner, erhvervsliv og erhvervsuddannelser (85 deltagere). 24

26 Løbende fonds- og projektsparring med regionens større uddannelsesinstitutioner. Mål 2010 Bidrage til at øge RUC-forskeres deltagelse i EU-netværk og FP7 Kontoret har et særligt fokus på de muligheder, internationale netværk og projekter kan give forskere på RUC. Kontoret arbejder med både mødevirksomhed, særlige seminarer og målrettet projektrådgivning. RESULTATER Flere besøg i Bruxelles fra forskere og RUC Innovation Kontorplads på kontoret i Bruxelles. Deltagelse i alle DANRO netværksmøder i Bruxelles (Forsknings- og Innovationsstyrelsens netværk for regionskontorerne i Bruxelles) Medarrangør af 2-dages forskerseminar i Bruxelles om mulighederne for SSH (Samfundsfag og Humaniora) maj Partnersøgning i forbindelse med en ansøgning til FP7 Projektskrivning og rådgivning omkring en ansøgning til FP7. Ansøgningen er indsendt i dec Jævnlige møder og kontakt på RUC og RUC Innovation Mål 2010 Professionalisere projektudviklingsplatform hos regionens aktører Kontoret har deltaget i drøftelser vedr. etablering af en projektudviklingsplatform i regionen. I slutningen af 2010 blev det besluttet at oprette en sådan platform i regi af CAT ved RUC med det formål at øge antallet af virksomhedsinitierede projekter. RESULTATER Ny projektudviklingsplatform på CAT godkendt af Vækstforum. EU-kontoret har sparret med EU Connects West Midlands EU kontor om deres tilgang til projektudvikling og har overført nogle af deres metoder til sine egne projektudviklingsseminarer, ligesom principperne er blevet brugt under udviklingen af de nye projektudviklingsplatforme Udviklet koncept for et budget/økonomi uddannelsesmodul sammen med University College. Modulet er rettet mod projektudviklere og økonomimedarbejdere i fællesskab. Seminaret skal afholdes i

27 26

28 C. BRANDING & FÆLLES INTERESSEVARETAGELSE ZealandDenmark EU Office ser det som en af sine centrale opgaver at brande Sjælland og varetage sjællandske interesser i Bruxelles. Konkret bidrager kontoret til, at regionens og kommunernes politikere kan fremlægge strategier, styrkeområder og særlige synspunkter for EU-systemet. Det ligger i begrebet fælles interessevaretagelse, at Bruxelles-kontorets arbejdsopgaver må løses i tæt arbejdsfællesskab med Regionshuset i Sorø. Særlige indsatser i 2010 var EUs Østersøstrategi, fremtidens strukturfonde og Femern Belt. Der er opstillet seks mål for kontorets arbejde under denne indsats. Mål 2010 Østersøstrategi profilere Region Sjællands Østersøarbejde i Bruxelles EUs Østersøstrategi blev vedtaget i 2009 og skal sikre en mere effektiv koordination af EUs programmer og politikker i Østersøen. Region Sjælland prioriterer Østersø-indsatsen højt og ZealandDenmark EU Office har taget en række initiativer på området i 2010: 27

29 RESULTATER Har deltaget aktivt i østersønetværk i Bruxelles og løbende analyseret østersøemner i artikler på hjemmesiden Region Sjællands fokus på østersøsamarbejdet nævnes konsekvent til møder med EU samarbejdspartnere, parlamentarikere, EU embedsmænd. Har løbende informeret regionens udvalg og embedsmænd om arbejdet med implementeringen af EUs Østersøstrategi set fra Bruxelles. Har sikret politikere fra Region Sjælland tale-platforme i Bruxelles Formand for internationalt udvalg Peter Madsen var paneldeltager under Open Days for at præsentere Region Sjællands strategiske tilgang til EUs Østersøstrategi med 220 deltagere. Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen var indleder til Østersøgruppens reception forud for Open Days seminaret med 200 deltagere 28

30 Mål 2010 Fremtidens strukturfonde Diskussionerne om fremtidens strukturfonde efter 2013 er i fuld gang i Bruxelles, og ZealandDenmark EU Office har lagt en betydelig indsats i interessevaretagelse for Region Sjælland. Strukturfondene, der udgør en væsentlig finansieringskilde for den regionale udviklingsindsats i Region Sjælland, er med til at understøtte erhvervsudvikling og regional udvikling i hele regionen og i høj grad i yderområderne og grænseregionerne. RESULTATER I oktober deltog Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen som repræsentant for alle de danske regioner i et ekstraordinært optog, der skulle markere, at regionerne i de velstillede lande i Europa var imod en nedlæggelse af de såkaldte Mål-2 regioner i forbindelse med EUs næste budgetramme. Lobbyinitiativet var initieret af den østrigske region Nieder Oesterreich, men ZealandDenmark var en aktiv deltager i forberedelserne. 142 ud af EUs 178 Mål-2 regioner skrev under på protesten, der ved marchens afslutning uden for Kommissionsbygningen blev overrakt til EU-Kommissionens formand Jose Manuel Barrosso. Arrangementet fik bred dækning i både dansk og international presse. Aktiv deltager i netværket ROTOPI, der består af repræsentanter for Bruxelles kontorer fra hele Europa og har til formål at viderebringe viden fra praktikere i regionerne til Europa-Kommissionen. ZealandDenmark EU Office har taget særligt ansvar for klimadagsordenen og interreg. Facilitering af lobbyindsats over for danske parlamentarikere og den danske kommissær. Den 5. maj mødte Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen Klimakommissær Connie Hedegård, MEP Anne E Jensen, MEP Dan Jørgensen og MEP Britta Thomsen med flg. emner på dagsordenen: Strukturfonde, klimakommuner (Kalundborg, Roskilde og Lolland) og Østersøstrategien. 29

31 30

32 Mål 2010 Femern Bælt - etablere ambassadørgruppe i Bruxelles Femen Belt forbindelsen er et af Europas største infrastrukturprojekter og højt prioriteret i EUs TEN-T program (Trans-European Transport Network). Bruxelles-kontoret samarbejder med bl. a. Femern Belt Development om at afsøge muligheder for yderligere EU udviklingsmidler til projektet. RESULTATER Udvikling af projekt omlastningshavn i samarbejde med Femern Belt Development. Deltagelse i TEN T projekt management workshop i januar og projektmøder med DG TREN samt dennes udførende styrelse (executive agency). Projektet vurderes efter en serie møder til p.t. ikke at være modent til EU midler. Projektudviklingen fortsættes lokalt og modtog midler fra fornyelsesfonden i efteråret Løbende diskussioner med STRING sekretariat om fælles indsats i Bruxelles. Projektansøgning under Regions og Knowledge programmet om triple helix samarbejde på transportområdet indleveret i december i samarbejde med Femern Belt Logistics, Region Skåne, Region Sjælland. Mål 2010 PURPLE definere Region Sjællands dagsorden Region Sjælland har været medlem af PURPLE netværket siden 1. januar Netværket består af 14 regioner, der er naboer til metropoler. Regionerne har fælles udfordringer med at udnytte naboskabet til metropolen til at opnå den bedste regionale udvikling. Netværket beskæftiger sig derfor med muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem land, by, bæredygtighed og økonomisk udvikling. 31

33 RESULTATER Region Sjællands er via PURPLE-samarbejdet kommet med i det såkaldte RISE-projekt under European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON). RISEprojektet skal belyse, hvordan regionerne i Europa arbejder med strategier for helhedsorienteret regional udvikling. Projektet er 100% finansieret af ESPON. Bruxelles-kontoret har igen via PURPLE - udviklet et tæt samarbejde med EU Connects, som er et EU fundraising kontor for WestMidlands regionen i området omkring Birmingham. Bruxelles-kontoret har overført nogle af de projektudviklingsteknikker, der benyttes af EU Connects, til arbejdet med at øge antallet af EU-projekter i Region Sjællands geografi. Lolland Kommune har fået midler gennem Vækstforum til en undersøgelse af, hvordan andre PURPLE regioner markedsfører sig på klimaområdet med henblik på at bidrage til udvikling af Region Sjællands Grønne profil. Mål 2010 Markere Open Days 2010 som årligt træf for embedsmænd og regionen Den 4. til 7. oktober 2010 afholdt EU-kommissionen og Regionsudvalget i EU det årlige Open Days arrangement - den europæiske uge for regioner og byer. Arrangementet, der i år bestod af omkring 130 seminarer, havde deltagere fra hele Europa, herunder repræsentanter fra 244 regioner og byer. Fra Sjælland deltog også denne gang repræsentanter for både region og kommuner. 32

34 RESULTATER ZealandDenmark EU Office var medarrangør af et seminar om Østersøstrategien i et konsortium af regioner omkring Østersøen. Formand for Internationalt Udvalg Peter Madsen præsenterede Region Sjællands arbejde med Østersøstrategien. Seminaret havde 220 deltagere. Fire politikere fra internationalt udvalg og et antal embedsmænd fra regionen deltog også i forskellige fagseminarer under Open Days. Slagelse Kommunes Økonomiudvalg var, med borgmesteren i spidsen, på studietur i Bruxelles under Open Days og deltog i en række seminarer, samt lobbymarchen på strukturfondenes mål 2. Mål 2010 Øge antal talere fra region Sjælland til konferencer/seminarer i Bruxelles samt organisere fagseminarer i Bruxelles Bruxelles-kontoret arbejder løbende på at placere sjællandske politikere og eksperter som talere ved seminarer og andre arrangementer. En af de særlige muligheder i 2010 var det årlige Covenant of Mayors (eller Klimapagten/Borgmesterpagten) seminar, hvor der bl.a. var fokus på Region Sjælland. Sammenhængen var, at regionen og kommunerne som de første nord for Alperne (samtidig med Stuttgart-regionen) - havde etableret et supporting structure samarbejde inden for borgmesterpagtens rammer. RESULTATER Regionsrådsformand Steen Bach talte i Europaparlamentet til årsmøde for Covenant of Mayors i maj. Regionsrådsformand Steen Bach og formand for Internationalt Udvalg Peter Madsen talte under Open Days i oktober. Kontoret var medarrangør af SSH (Samfundsfag og Humaniora) seminar i maj i samarbejde med de andre danske Bruxelles kontorer. 33

35 34

36 III. DET KOMMENDE ÅR Indhold OM 2011 HANDLINGSPLAN 2011 xx xx 35

37 36

38 Udsigter 2011 ZealandDenmark EU Office har formuleret flg. vision: At styrke regionens og kommunernes handleevne i et globaliseret Europa. Handlingsplanen for 2011 er derfor baseret på temaerne i Region Sjællands Partnerskabsaftale med regeringen for 2011 og den ny Erhvervsudviklingsstrategi for : udvikling af regionens erhvervsmæsssige potentiale, især cleantech og medico udvikling på grundlag af Femern Belt områdets potentiale (logistik, turisme og vedvarende energi) at styrke uddannelsesniveauet i regionen Kommunaldirektørernes netværk, K17, har yderligere bedt Bruxelleskontoret fokusere sit arbejde på temaerne erhverv, klima og sundhed. Kontoret understøtter ligeledes Region Sjællands internationale arbejde med EUs Østersøstrategi og EUs strukturfonde. ZealandDenmark EU Office nyder bred opbakning fra sin ejerkreds i Region Sjælland, Vækstforum og blandt de 17 kommuner. I juni 2010 gennemførtes en fremadrettet spørgerunde på direktionsniveau i kommunerne, der bakkede kontoret op, samtidig med at kommunerne bl a efterspørger mere individuel opmærksomhed. Det vil vi være særligt opmærksomme på i Kontoret har nu eksisteret i tre år og kan dokumentere en lang liste af effekter af sit arbejde, både indenfor information, projektarbejde og interessevaretagelse, som er kontorets tre hovedopgaver. Der efterspørges fortsat et højt aktivitetsniveau inden for alle tre ydelser, og kontoret udbyder derfor fortsat i 2011 alle tre aktivitetstyper. Hjemmesiden som primær informationskanal skal fortsat udvikles. Der bliver et personaleskift i midten af 2011 idet vores journalist flytter hjem til Danmark. Kontoret vil derfor i 2011 ansætte en ny medarbejder, der kan sikre kontorets informationsindsats også i fremtiden. 37

39 Kontoret ansætter én ekstra praktikant i 2011, og der vil således være fem medarbejdere på kontoret: Kontorleder, journalist, projektkonsulent og to praktikanter. Kontoret udbyder fortsat pladser til kontorelever fra region eller kommuner. Bruxelles-kontoret arbejder altid i brede platforme og inddrager alle relevante aktører i sine aktiviteter f.eks omkring markedsføring af EU fonde og opdyrkning af projekter. Vi vil i 2011 arbejde særligt med at udvikle internationale aktiviteter sammen med de regionale og kommunale udviklingsplatforme: Energiklyngecenteret, Fødevareplatformen, Væksthuset, Femern Belt Development, uddannelsesinstitutionerne, det ny projektudviklingscenter på CAT og det ny sundhedsinnovationscenter på Sygehus Syd. Arbejdet med interessevaretagelse bliver, også i 2011, gennemført i tæt samarbejde med Regionshuset i Sorø. Endelig vil kontoret i 2011 arbejde med at beskrive sine serviceydelser skarpere og opstille gensidige krav til ejerkredsen, herunder især kommunerne og projektudviklingsenhederne med henblik på en klar arbejdsdeling og forventningsafstemning. De vigtigste nye tiltag bliver: Samarbejde med CAT, Sygehus Syd og Væksthus Sjælland om screening for EU-projekt potentiale Større fokus på kommunernes individuelle behov Forberede aktiviteter under det danske EU formandskab i første halvdel af Opbygge fast kontaktnet til 7 andre europæiske regionskontorer i Bruxelles med henblik på fælles projektudvikling Esther Davidsen 38

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16 EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland Handlingsplan 2015-16 Region Sjælland og de 17 kommuner har vedtaget tre nye store strategier,

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

AKTI VITETS PLAN 2015

AKTI VITETS PLAN 2015 AKTI V ITETS PLAN 2015 OVERSIGT OVER AKTIVITETER 2015 INTERESSEVARETAGELSE Videregive partnerskabet early warnings om Horizon 2020 arbejdsprogram for 2016-17. Følge udarbejdelsen af det kommende Horizon

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere