2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office"

Transkript

1 2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

2 IND NDHOLD I. INDLEDNING 5 HANDLINGSPLAN II. MÅL OG RESULTATER 11 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION 13 B. EU-PROJEKTER OG 23 DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER C. BRANDING OG FÆLLES 29 INTERESSEVARETAGELSE III. DET KOMMENDE ÅR 37 UDSIGTER HANDLINGSPLAN

3 2 Baltic Sea House, der danner rammen om Sjællands kontor i Bruxelles kun et stenkast fra EU-Kommissionen.

4 I. Indledning 3

5 2010 ZealandDenmark EU Office har i 2010 fortsat haft fokus på udsyn. Vi arbejder med at bringe internationale aspekter ind i de daglige udfordringer hos kommuner, institutioner og region. Vores arbejdstese er, at når noget er svært, kan udenlandsk viden og erfaringer bringe nye ideer ind. Man kan opfinde og teste nye løsninger sammen med partnere fra udlandet. Og omvendt kan vi vise os frem i udlandet, når der er noget vi selv er gode til. På denne baggrund har ZealandDenmark EU Office i 2010 arbejdet med at skabe sammenhæng mellem EU systemet og den daglige lokale dagsorden hos vore mange arbejdsgivere i kommuner, institutioner og i regionen på Sjælland og Sydhavsøerne. Målet er at de internationale muligheder kan komme til nytte og forbedre den daglige opgaveløsning. Vi ser vores opgave sådan, at vi skal hjælpe vores ejerkreds med selv at kunne håndtere EU dagsordenen og de mange netværk og projektmuligheder, der udgår fra EU systemet. Det sker ud fra en vision for vores arbejde, som vi har formuleret i det forløbne år: At styrke regionens og kommunernes handleevne i et globaliseret Europa. ZealandDenmark EU Office nyder bred opbakning fra sin ejerkreds. I juni 2010 gennemførtes f.eks. en fremadrettet spørgerunde på direktionsniveau i kommunerne. Den viste bred opbakning samtidig med, at kommunerne efterspurgte mere individuel opmærksomhed. Kontoret har et fint og bredt kontaktnet til udviklingsagenter i den store ejerkreds og har i 2010 tilgået sine kerneopgaver - Information, Projektudvikling og Interessevaretagelse - på nye måder. Denne årsrapport beskriver resultaterne under de overordnede mål og delmål som Styregruppen har fastlagt i Handlingsplan Vores aktiviteter spænder vidt. Kontorets hjemmeside har f.eks. haft besøg med i alt sidevisninger, og vi er på Facebook og Youtube. Kontoret har været initiativtager til 9 temadage i regionen om EU finansieringsmuligheder med i alt 450 deltagere. Vi har været medvirkende til 7 projektskrivninger og rådgivet om EU fonde i flere end 90 tilfælde. Vi har besøgt 15 af de 17 kommuner, og fire af regionens kommuner har besøgt os i 4

6 Bruxelles. Vi har lobbyiet for regionen på fremtidens strukturfonde og Østersøen og arrangeret flere studieture samt møder med EU kommissæren og Europaparlamentarikere. Mere herom inde i rapporten. Med et budget på 2,9 mio. dkr. har kontoret fortsat i 2010 haft tre faste medarbejdere og en praktikant. Slagelse Kommune og Zealand Business College har haft kontorpladser hos os i Vi synes selv at denne rapport giver et godt overblik over vores mangesidede aktiviteter. Sidst i rapporten findes vores handlingsplan for Vi har illustreret rapporten med indklip af de mange artikler fra vores hjemmeside: Sjælland EU Nyt. God fornøjelse Esther Davidsen Sjællands kontor i Bruxelles ZealandDenmark EU Office blev oprettet i 2007 i et samarbejde mellem Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner i regionens område. Kontorets opgaver har fra starten været at bidrage til en internationalisering af Sjælland, international deltagelse i projekter bedre adgang til relevante netværk rettidig viden om EU-beslutninger, der er på vej branding af Sjællands mange aktører 5

7 Klip fra Sjælland EU Nyt 6

8 HANDLINGSPLANEN 2010 A. Information og kommunikation Videreudvikle hjemmeside som primær informationskanal til kommuner, samarbejdspartnere og interessenter Synlighed i Bruxelles, roll ups v. konferencer og bannere på bygning Årsrapport med detaljeret gennemgang af kontorets aktiviteter Facilitere og udvikle netværket af internationale koordinatorer fra kommunerne Besøge eller modtage besøg fra hver kommune mindst én gang i 2010 Studieture til Bruxelles for nye politikere fra kommuner og region Studiebesøg fra regionens skoler og andre undervisningsinstitutioner B. EU-projekter og deltagelse i europæiske samarbejder Afholde 8-10 temaseminarer geografisk fordelt i regionen om internationale netværk og projektmuligheder indenfor de prioriterede indsatsområder (Miljø/energi; Sundhed; Transport/Infrastruktur; Uddannelse; Erhverv og Arbejdsmarked; Tværgående temaer: Østersøen/Strukturfonde) i tæt samarbejde med brede platforme af interessenter fra kommuner, region, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, RUC, samt statslige rådgivere (CIRIUS, Eurocenter, Energistyrelsen..) Definere muligheder for EU projektsamarbejde og faglige netværk for teams i Regionshuset og faglige netværk i kommunerne Prioriteret indsats på uddannelsesområdet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner Prioriteret indsats på økoinnovation i samarbejde med Væksthuset Bidrage til at øge RUC forskeres deltagelse i EU netværk og FP7 Professionalisere projektudviklingsplatform hos regionens aktører og evt. skabe en udvidet struktur på projektopfølgning i samarbejde med regionen, Væksthuset, kommunerne C. Branding og fælles interessevaretagelse Østersøstrategi profilere Region Sjællands Østersøarbejde i Bruxelles Fremtidens strukturfonde følge diskussionerne tæt via ROTOPI samarbejdet i Bruxelles - tage lederskab på diskussionen om de fremtidige interreg forordninger Femern Belt etablere ambassadørgruppe i Bruxelles PURPLE definere Region Sjællands dagsorden Markere Open Days 2010 som det årlige træf for embedsmænd og politikere fra kommuner og region der arbejder med EU spørgsmål og projekter Green Week, Energy Week, SMV week udbyde standmuligheder til aktører fra regionen Øge antal talere fra region Sjælland til konferencer/seminarer i Bruxelles Organisere fagseminarer i Bruxelles 7

9 8

10 II. MÅL OG RESULTATER Indhold A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION xx B. EU-PROJEKTER OG xx DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER C. BRANDING OG FÆLLES INTERESSEVARETAGELSE xx 9

11 10

12 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION Sjælland EU Nyt har fortsat sin linje med at rapportere om EU set ud fra en regional/sjællandsk vinkel. Abonnenttallet har været jævnt stigende, idet der har været en fremgang på mere end 20 procent til over abonnenter ved årets udgang. Antallet af abonnementer i kommuner og region er stort set stagnerende. Den store stigning (over 200 ud af 230) kommer fra andre sider. (Se nærmere om dette i Bilag 1 til dette afsnit). Der har været knap besøg på hjemmesiden med i alt sidevisninger. Dertil kommer, at kommuner og institutioner jævnligt melder, at de, der modtager vore mail, rundsender til kolleger og andre interesserede. Hvor mange, der fører til egentlige sidevisninger, er vanskeligt at afgøre. Der har været en betydelig interesse for hjemmesiden fra andre regioner og fra professionelle institutioner som Danmarks Journalisthøjskole. Sjælland EU Nyt optræder jævnligt som punkt på journalistiske studiebesøg i Bruxelles. Der er lavet diverse forsøg med tilstedeværelse på Facebook og med anvendelse af tegnefilm på Youtube. Især det sidste ser ud til at rumme interessante, nye muligheder. 11

13 Mål 2010 Videreudvikle hjemmeside som primær informationskanal Det generelle indtryk er, at kontoret har haft held med den strategi, der går på at benytte hjemmesiden og de dertil knyttede mails som kontorets primære informationskanal. Ikke mindst partnersøgninger og nyheder om større EU-programmer bliver læst og rundsendt. Det fremgår af udtalelser fra mange sider bl.a. fra de internationale koordinatorer i kommunerne. RESULTATER Der er pr. 9. december 2010 publiceret ca. 300 artikler på hjemmesiden i 2010, hvoraf cirka 140 artikler er nyhedsartikler og 160 er informationsartikler herunder partnersøgninger og projektmuligheder. Det fremgår af Google Analytics (se Bilag 2 til dette afsnit), at: Der har været besøg i årets løb. De har i gennemsnit set 1,86 sider hver, så det samlede antal sidevisninger har været De mange nye besøg (46,84 procent) hænger sammen med, at artiklerne fra Sjælland EU Nyt rangerer højt på Google inden for de stofkategorier, vi arbejder med. Det faktum, at der udsendes en mail for hver artikel, medvirker til en høj afvisningsprocent i Google s statistik (70,29), idet tallet angiver, hvor mange personer, der har klikket sig ind for at se én side og derefter er gået igen. Mål 2010 Synlighed i Bruxelles, Roll-ups ved konferencer og bannere på bygning RESULTATER ZealandDenmark har markeret sig med en ny designlinje i i den forstand, at grafikeren, cand. scient. adm. Xenia Lauritsen i sin praktikantperiode på kontoret har udviklet tre motiver, der tilsammen kan siges at repræsentere Sjælland: Bro, Vindmølle og Vikingebåd. De tre motiver pryder forsiden af denne årsrapport. 12

14 Desuden har kontoret lavet nogle første forsøg med video-tegnefilm om relevante emner, og vores tilstedeværelse på adressen Av. Palmerston 26 fremtræder tydeligere i gadebilledet. Der er produceret flg.: 2 sæt af 3 rollups 1 sæt befinder sig Regionshuset, 1 sæt i Bruxelles, bl.a. brugt som baggrund i forbindelse med Open Days. Logo striber i vinduer visuelt fra gaden mv. Ny brochurer med ny designlinje produceret. En Youtube video om kontorets kommunikationstilgang præsenteret til EuroPkom konference i Bruxelles, hvor den blev vist for ca. 400 kommunikationschefer fra byer, ministerier og EU-kontorer. En Youtube video om kontorets arbejde er på vej, baseret på enkle budskaber og tegninger Mål 2010 Årsrapport med detaljeret gennemgang af kontorets aktiviteter RESULTATER Rapport 2009 trykt i januar Oplæg på 600 eksemplarer. Omdelt til især politikere og embedsmænd fra regionen 13

15 Det har vist sig, at Årsrapporten i mange sammenhænge fungerer som opslagsog referenceværk. Mål 2010 Facilitere netværk af internationale koordinatorer fra kommunerne RESULTATER Der er gjort meget ud af at udvikle netværket af internationale koordinatorer med 4 møder og udvikling af et særligt kommissorium. Forløbet har været som følger: Oplæg for K17 i januar 2010 Møde i netværk af internationale koordinatorer fra kommunerne - i februar, maj, august på Lolland og i november på Stevns. Netværksmøderne har fokus på videndeling blandt kommunernes internationale koordinatorer, og på projektudvikling. Til møderne kan kommunerne få et første feedback på en projektide. Udarbejdelse af kommissorium sammen med netværket til godkendelse i K17. Rundspørge på direktionsniveau blandt regionens 17 kommuner om Bruxelles-kontorets aktiviteter i juni. 14

16 Mål 2010 Kommuner: Besøge eller modtage besøg fra hver kommune mindst én gang i 2010 RESULTATER Der har været betydelig interesse fra kommunerne dels for at besøge kontoret og EU-systemet i Bruxelles, dels for at modtage besøg i Danmark. 4 kommuner har besøgt Bruxelles i årets løb. Kontoret har besøgt 15 kommuner en eller flere gange. Mål 2010 Studieture til Bruxelles for nye politikere fra kommuner og region m.fl. RESULTATER Kommunalvalget 2009 medførte en interesse for studieture til Bruxelles for de nyvalgte kommunalbestyrelser eller deres udvalg. Guldborgsund direktion og borgmester marts Slagelse Kommune - Økonomiudvalg under Open Days i oktober 2010, Regionens internationale udvalg samt dens udvalg for regional udvikling september 2010 Der har i øvrigt været lidt flere studiebesøg fra regionens skoler og andre undervisningsinstitutioner i året løb: Handelshøjskole Syd Selandia CELF 15

17 Mål 2010 Etablere samarbejde med ZBC RESULTATER Der har været et nært samarbejde med Zealand Business College (ZBC), som blev dannet ved en sammenslutning af Handelsskolen Sjælland Syd (herunder Næstved og Vordingborg) og EUC Ringsted i forsommeren Det senere ZBC etablerede allerede 1. januar 2010 et kontor i Bruxelles med konsulent Steen Bengtson som leder. Kontoret flyttede 1. september ind i kontorfællesskab med ZealandDenmark. ZealandDenmark og ZBC var sammen initiativtagere og hovedarrangører af et seminar i internationalisering af erhvervsuddannelserne, der fandt i i Næstved i november

18 Bilag 1: Abonnentoptælling, dec Sjælland EU Nyt abonnenter fordelt på: Kommuner. Region. Andre Forskel Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Lejre Lolland Køge Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Komm.i alt Region Sjælland Andre Samlet

19 Institutioner med 5 abonnenter eller derover Institution Abonnenter UCSJ 19 RUC 18 Zealand Business College* 15 Europa-Parlamentet 8 Kommunernes landsforening 7 Europa-Kommissionen 7 EUC Sjælland 7 Forsknings- og Innovationsstyrelsen 7 Danske Regioner 6 Grønt Center 6 Interreg OKS 6 Væksthus Sjælland 6 Køge Handelsskole 6 Region Hovedstaden 5 RISØ 5 Selandia 5 Erhvervscenter Lolland-Falster 5 Øresundskomiteen 5 Østdansk Turisme 5 *(hssyd.dk + ZBC.dk + EUC Ringsted) 18

20 Bilag 2: Google Analytics Årsstatistik for Sjælland EU Nyt 19

21 20

22 B. EU-PROJEKTER OG DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER Der er i dag en lang række EU-projekter i gang i region og kommuner, og Bruxelles-kontoret udbyder løbende et stort antal partnersøgninger og andre projektmuligheder. Det betyder dog ikke, at kontoret har det komplette billede af, hvem der evt. melder sig til hvad. Kontorets rolle kan udtrykkes som en pyramide: 21

23 Kontoret har i visse tilfælde være direkte medvirkende til, at projektet er blevet sat i gang. I andre tilfælde har det været rådgivende, informerende eller blot medvirkende som generel katalysator. Kontorets rolle i 2010 kan opsummeres som flg.: Bruxelles-kontoret har været initiativtager eller medvirkende til 9 temadage om EU-fonde Kontoret har været medvirkende til 7 projektskrivninger 24 aktive partnersøgninger 90 rådgivninger i form af idéudveksling, vejledning om fondsstøtte m.v. Kontoret har været informerende, primært gennem Sjælland EU Nyt. Her er udsendt Kontoret har været katalysator og medvirkende til 140 journalistiske nyheder om EU-forhold 160 informationsnyheder, herunder partnersøgninger 20 seminarer (med 680 deltagere) Ca. 120 partnersøgninger Mål 2010 Afholde 8-10 temaseminarer Kontoret prioriterer at holde tema- og projektskrivningsseminarer, baseret på aktuelle projektmuligheder indenfor kontorets prioriterede indsatsområder. Der blev afholdt 9 seminarer i regionen i RESULTATER ELENA og Intelligent Energy, seminar i Slagelse (92 deltagere) Uddannelsesseminar i Vordingborg, marts (40 deltagere) Økoinnovation, seminar i Vordingborg, april (20 deltagere) Intelligent Energy, CIP, miljøprogram, seminar i Køge, april (40 deltagere) Todages seminar i Bruxelles for danske forskere, maj (60 deltagere) Miljøprogrammet LIFE, Roskilde, juni (30 deltagere) Konference om internationalisering af uddannelserne med ZBC Næstved, november (85 deltagere) 22

24 Genopretningsfond, klima og miljøprojekter, seminar i Guldborgsund, november (55 deltagere) Kursus om EU programmer for erhvervsfremmesystemet i samarbejde med Væksthuset, december (20 deltagere) Mål 2010 Definere mulighederne for EU-projektsamarbejde og faglige netværk Der er en stor efterspørgsel efter støtte og rådgivning i hvordan man kommer i gang med at arbejde i internationale netværk og projekter. Kontoret har primært arbejdet indenfor flg. faglige indsatsområder. RESULTATER Fagligt indsatsområde: MILJØ OG KLIMA (herunder prioriteret indsats på økoinnovation i samarbejde med Væksthuset) EU Connects Bruxelles - tæt samarbejde om partnersøgninger Intelligent Energy workshop Bruxelles Oplæg for natur- og miljøchefer i Odsherred Jævnlige møder med Væksthuset Møder med aktører fra Energiens Hus, CleanTech Cluster, Klimakonsortiet, Energiklyngecenter Sjælland Deltagelse i Eco-innovation partnering event i Bruxelles Initiering af Regionens arbejde med ELENA-støttet projekt Deltagelse i en række partnering events i Bruxelles 5 seminarer i regionen i

25 Fagligt indsatsområde: SUNDHED Besøg på regionens sygehuse for at drøfte EU-programmer vedrørende sundhed. Diverse konsultationer vedrørende sundhedsprogrammet. Input til nyt center for projektudvikling for sundhedsinnovation på Sygehus Syd. Intensiv markedsføring og konsultationer vedr. AAL (Velfærdsteknologi) programmet i samarbejde med GTS-instituttet DELTA (GTS Godkendt Teknologi Service). Medarrangør af seminar i Bruxelles om EU-muligheder for danske forskere inden for socialvidenskaber og humaniora. Fagligt indsatsområde: TRANSPORT Ansøgning under FP7, Regions of Knowledge, indsendt i december med deltagelse af Region Skåne, Region Sjælland, Femern Belt Logistics. TEN-projekt management workshop, Bruxelles, februar. Diverse konsultationer og ideudvikling vedr. trafikknudepunkt ved Rødby Havn - i samarbejde med Femern Belt Development, forår Planlagt transportseminar i januar 2011 med Transportens Innovationscenter, Femern Belt Logistics, Region Sjælland, Eurocenter mm Fagligt indsatsområde: UDDANNELSE prioriteret indsats En meget stor andel af projektsparring og partnersøgningen sker indenfor uddannelsesområdet. Jævnlige besøg i Bruxelles af regionens uddannelsesinstitutioner (studiebesøg). Zealand Business College etablerer Bruxelles kontor i januar Jævnlige møder med Styrelsen for Internationale uddannelser. Seminar i Vordingborg, rettet primært til børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelserne (40 deltagere). Konference i Næstved, rettet primært mod ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, kommuner, erhvervsliv og erhvervsuddannelser (85 deltagere). 24

26 Løbende fonds- og projektsparring med regionens større uddannelsesinstitutioner. Mål 2010 Bidrage til at øge RUC-forskeres deltagelse i EU-netværk og FP7 Kontoret har et særligt fokus på de muligheder, internationale netværk og projekter kan give forskere på RUC. Kontoret arbejder med både mødevirksomhed, særlige seminarer og målrettet projektrådgivning. RESULTATER Flere besøg i Bruxelles fra forskere og RUC Innovation Kontorplads på kontoret i Bruxelles. Deltagelse i alle DANRO netværksmøder i Bruxelles (Forsknings- og Innovationsstyrelsens netværk for regionskontorerne i Bruxelles) Medarrangør af 2-dages forskerseminar i Bruxelles om mulighederne for SSH (Samfundsfag og Humaniora) maj Partnersøgning i forbindelse med en ansøgning til FP7 Projektskrivning og rådgivning omkring en ansøgning til FP7. Ansøgningen er indsendt i dec Jævnlige møder og kontakt på RUC og RUC Innovation Mål 2010 Professionalisere projektudviklingsplatform hos regionens aktører Kontoret har deltaget i drøftelser vedr. etablering af en projektudviklingsplatform i regionen. I slutningen af 2010 blev det besluttet at oprette en sådan platform i regi af CAT ved RUC med det formål at øge antallet af virksomhedsinitierede projekter. RESULTATER Ny projektudviklingsplatform på CAT godkendt af Vækstforum. EU-kontoret har sparret med EU Connects West Midlands EU kontor om deres tilgang til projektudvikling og har overført nogle af deres metoder til sine egne projektudviklingsseminarer, ligesom principperne er blevet brugt under udviklingen af de nye projektudviklingsplatforme Udviklet koncept for et budget/økonomi uddannelsesmodul sammen med University College. Modulet er rettet mod projektudviklere og økonomimedarbejdere i fællesskab. Seminaret skal afholdes i

27 26

28 C. BRANDING & FÆLLES INTERESSEVARETAGELSE ZealandDenmark EU Office ser det som en af sine centrale opgaver at brande Sjælland og varetage sjællandske interesser i Bruxelles. Konkret bidrager kontoret til, at regionens og kommunernes politikere kan fremlægge strategier, styrkeområder og særlige synspunkter for EU-systemet. Det ligger i begrebet fælles interessevaretagelse, at Bruxelles-kontorets arbejdsopgaver må løses i tæt arbejdsfællesskab med Regionshuset i Sorø. Særlige indsatser i 2010 var EUs Østersøstrategi, fremtidens strukturfonde og Femern Belt. Der er opstillet seks mål for kontorets arbejde under denne indsats. Mål 2010 Østersøstrategi profilere Region Sjællands Østersøarbejde i Bruxelles EUs Østersøstrategi blev vedtaget i 2009 og skal sikre en mere effektiv koordination af EUs programmer og politikker i Østersøen. Region Sjælland prioriterer Østersø-indsatsen højt og ZealandDenmark EU Office har taget en række initiativer på området i 2010: 27

29 RESULTATER Har deltaget aktivt i østersønetværk i Bruxelles og løbende analyseret østersøemner i artikler på hjemmesiden Region Sjællands fokus på østersøsamarbejdet nævnes konsekvent til møder med EU samarbejdspartnere, parlamentarikere, EU embedsmænd. Har løbende informeret regionens udvalg og embedsmænd om arbejdet med implementeringen af EUs Østersøstrategi set fra Bruxelles. Har sikret politikere fra Region Sjælland tale-platforme i Bruxelles Formand for internationalt udvalg Peter Madsen var paneldeltager under Open Days for at præsentere Region Sjællands strategiske tilgang til EUs Østersøstrategi med 220 deltagere. Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen var indleder til Østersøgruppens reception forud for Open Days seminaret med 200 deltagere 28

30 Mål 2010 Fremtidens strukturfonde Diskussionerne om fremtidens strukturfonde efter 2013 er i fuld gang i Bruxelles, og ZealandDenmark EU Office har lagt en betydelig indsats i interessevaretagelse for Region Sjælland. Strukturfondene, der udgør en væsentlig finansieringskilde for den regionale udviklingsindsats i Region Sjælland, er med til at understøtte erhvervsudvikling og regional udvikling i hele regionen og i høj grad i yderområderne og grænseregionerne. RESULTATER I oktober deltog Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen som repræsentant for alle de danske regioner i et ekstraordinært optog, der skulle markere, at regionerne i de velstillede lande i Europa var imod en nedlæggelse af de såkaldte Mål-2 regioner i forbindelse med EUs næste budgetramme. Lobbyinitiativet var initieret af den østrigske region Nieder Oesterreich, men ZealandDenmark var en aktiv deltager i forberedelserne. 142 ud af EUs 178 Mål-2 regioner skrev under på protesten, der ved marchens afslutning uden for Kommissionsbygningen blev overrakt til EU-Kommissionens formand Jose Manuel Barrosso. Arrangementet fik bred dækning i både dansk og international presse. Aktiv deltager i netværket ROTOPI, der består af repræsentanter for Bruxelles kontorer fra hele Europa og har til formål at viderebringe viden fra praktikere i regionerne til Europa-Kommissionen. ZealandDenmark EU Office har taget særligt ansvar for klimadagsordenen og interreg. Facilitering af lobbyindsats over for danske parlamentarikere og den danske kommissær. Den 5. maj mødte Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen Klimakommissær Connie Hedegård, MEP Anne E Jensen, MEP Dan Jørgensen og MEP Britta Thomsen med flg. emner på dagsordenen: Strukturfonde, klimakommuner (Kalundborg, Roskilde og Lolland) og Østersøstrategien. 29

31 30

32 Mål 2010 Femern Bælt - etablere ambassadørgruppe i Bruxelles Femen Belt forbindelsen er et af Europas største infrastrukturprojekter og højt prioriteret i EUs TEN-T program (Trans-European Transport Network). Bruxelles-kontoret samarbejder med bl. a. Femern Belt Development om at afsøge muligheder for yderligere EU udviklingsmidler til projektet. RESULTATER Udvikling af projekt omlastningshavn i samarbejde med Femern Belt Development. Deltagelse i TEN T projekt management workshop i januar og projektmøder med DG TREN samt dennes udførende styrelse (executive agency). Projektet vurderes efter en serie møder til p.t. ikke at være modent til EU midler. Projektudviklingen fortsættes lokalt og modtog midler fra fornyelsesfonden i efteråret Løbende diskussioner med STRING sekretariat om fælles indsats i Bruxelles. Projektansøgning under Regions og Knowledge programmet om triple helix samarbejde på transportområdet indleveret i december i samarbejde med Femern Belt Logistics, Region Skåne, Region Sjælland. Mål 2010 PURPLE definere Region Sjællands dagsorden Region Sjælland har været medlem af PURPLE netværket siden 1. januar Netværket består af 14 regioner, der er naboer til metropoler. Regionerne har fælles udfordringer med at udnytte naboskabet til metropolen til at opnå den bedste regionale udvikling. Netværket beskæftiger sig derfor med muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem land, by, bæredygtighed og økonomisk udvikling. 31

33 RESULTATER Region Sjællands er via PURPLE-samarbejdet kommet med i det såkaldte RISE-projekt under European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON). RISEprojektet skal belyse, hvordan regionerne i Europa arbejder med strategier for helhedsorienteret regional udvikling. Projektet er 100% finansieret af ESPON. Bruxelles-kontoret har igen via PURPLE - udviklet et tæt samarbejde med EU Connects, som er et EU fundraising kontor for WestMidlands regionen i området omkring Birmingham. Bruxelles-kontoret har overført nogle af de projektudviklingsteknikker, der benyttes af EU Connects, til arbejdet med at øge antallet af EU-projekter i Region Sjællands geografi. Lolland Kommune har fået midler gennem Vækstforum til en undersøgelse af, hvordan andre PURPLE regioner markedsfører sig på klimaområdet med henblik på at bidrage til udvikling af Region Sjællands Grønne profil. Mål 2010 Markere Open Days 2010 som årligt træf for embedsmænd og regionen Den 4. til 7. oktober 2010 afholdt EU-kommissionen og Regionsudvalget i EU det årlige Open Days arrangement - den europæiske uge for regioner og byer. Arrangementet, der i år bestod af omkring 130 seminarer, havde deltagere fra hele Europa, herunder repræsentanter fra 244 regioner og byer. Fra Sjælland deltog også denne gang repræsentanter for både region og kommuner. 32

34 RESULTATER ZealandDenmark EU Office var medarrangør af et seminar om Østersøstrategien i et konsortium af regioner omkring Østersøen. Formand for Internationalt Udvalg Peter Madsen præsenterede Region Sjællands arbejde med Østersøstrategien. Seminaret havde 220 deltagere. Fire politikere fra internationalt udvalg og et antal embedsmænd fra regionen deltog også i forskellige fagseminarer under Open Days. Slagelse Kommunes Økonomiudvalg var, med borgmesteren i spidsen, på studietur i Bruxelles under Open Days og deltog i en række seminarer, samt lobbymarchen på strukturfondenes mål 2. Mål 2010 Øge antal talere fra region Sjælland til konferencer/seminarer i Bruxelles samt organisere fagseminarer i Bruxelles Bruxelles-kontoret arbejder løbende på at placere sjællandske politikere og eksperter som talere ved seminarer og andre arrangementer. En af de særlige muligheder i 2010 var det årlige Covenant of Mayors (eller Klimapagten/Borgmesterpagten) seminar, hvor der bl.a. var fokus på Region Sjælland. Sammenhængen var, at regionen og kommunerne som de første nord for Alperne (samtidig med Stuttgart-regionen) - havde etableret et supporting structure samarbejde inden for borgmesterpagtens rammer. RESULTATER Regionsrådsformand Steen Bach talte i Europaparlamentet til årsmøde for Covenant of Mayors i maj. Regionsrådsformand Steen Bach og formand for Internationalt Udvalg Peter Madsen talte under Open Days i oktober. Kontoret var medarrangør af SSH (Samfundsfag og Humaniora) seminar i maj i samarbejde med de andre danske Bruxelles kontorer. 33

35 34

36 III. DET KOMMENDE ÅR Indhold OM 2011 HANDLINGSPLAN 2011 xx xx 35

37 36

38 Udsigter 2011 ZealandDenmark EU Office har formuleret flg. vision: At styrke regionens og kommunernes handleevne i et globaliseret Europa. Handlingsplanen for 2011 er derfor baseret på temaerne i Region Sjællands Partnerskabsaftale med regeringen for 2011 og den ny Erhvervsudviklingsstrategi for : udvikling af regionens erhvervsmæsssige potentiale, især cleantech og medico udvikling på grundlag af Femern Belt områdets potentiale (logistik, turisme og vedvarende energi) at styrke uddannelsesniveauet i regionen Kommunaldirektørernes netværk, K17, har yderligere bedt Bruxelleskontoret fokusere sit arbejde på temaerne erhverv, klima og sundhed. Kontoret understøtter ligeledes Region Sjællands internationale arbejde med EUs Østersøstrategi og EUs strukturfonde. ZealandDenmark EU Office nyder bred opbakning fra sin ejerkreds i Region Sjælland, Vækstforum og blandt de 17 kommuner. I juni 2010 gennemførtes en fremadrettet spørgerunde på direktionsniveau i kommunerne, der bakkede kontoret op, samtidig med at kommunerne bl a efterspørger mere individuel opmærksomhed. Det vil vi være særligt opmærksomme på i Kontoret har nu eksisteret i tre år og kan dokumentere en lang liste af effekter af sit arbejde, både indenfor information, projektarbejde og interessevaretagelse, som er kontorets tre hovedopgaver. Der efterspørges fortsat et højt aktivitetsniveau inden for alle tre ydelser, og kontoret udbyder derfor fortsat i 2011 alle tre aktivitetstyper. Hjemmesiden som primær informationskanal skal fortsat udvikles. Der bliver et personaleskift i midten af 2011 idet vores journalist flytter hjem til Danmark. Kontoret vil derfor i 2011 ansætte en ny medarbejder, der kan sikre kontorets informationsindsats også i fremtiden. 37

39 Kontoret ansætter én ekstra praktikant i 2011, og der vil således være fem medarbejdere på kontoret: Kontorleder, journalist, projektkonsulent og to praktikanter. Kontoret udbyder fortsat pladser til kontorelever fra region eller kommuner. Bruxelles-kontoret arbejder altid i brede platforme og inddrager alle relevante aktører i sine aktiviteter f.eks omkring markedsføring af EU fonde og opdyrkning af projekter. Vi vil i 2011 arbejde særligt med at udvikle internationale aktiviteter sammen med de regionale og kommunale udviklingsplatforme: Energiklyngecenteret, Fødevareplatformen, Væksthuset, Femern Belt Development, uddannelsesinstitutionerne, det ny projektudviklingscenter på CAT og det ny sundhedsinnovationscenter på Sygehus Syd. Arbejdet med interessevaretagelse bliver, også i 2011, gennemført i tæt samarbejde med Regionshuset i Sorø. Endelig vil kontoret i 2011 arbejde med at beskrive sine serviceydelser skarpere og opstille gensidige krav til ejerkredsen, herunder især kommunerne og projektudviklingsenhederne med henblik på en klar arbejdsdeling og forventningsafstemning. De vigtigste nye tiltag bliver: Samarbejde med CAT, Sygehus Syd og Væksthus Sjælland om screening for EU-projekt potentiale Større fokus på kommunernes individuelle behov Forberede aktiviteter under det danske EU formandskab i første halvdel af Opbygge fast kontaktnet til 7 andre europæiske regionskontorer i Bruxelles med henblik på fælles projektudvikling Esther Davidsen 38

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling.

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling. UDKAST Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland 0. Formål Dette oplæg skal ses som et bidrag til debatten omkring en balanceret udvikling i de forskellige dele af regionen og

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere