2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office"

Transkript

1 2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

2 IND NDHOLD I. INDLEDNING 5 HANDLINGSPLAN II. MÅL OG RESULTATER 11 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION 13 B. EU-PROJEKTER OG 23 DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER C. BRANDING OG FÆLLES 29 INTERESSEVARETAGELSE III. DET KOMMENDE ÅR 37 UDSIGTER HANDLINGSPLAN

3 2 Baltic Sea House, der danner rammen om Sjællands kontor i Bruxelles kun et stenkast fra EU-Kommissionen.

4 I. Indledning 3

5 2010 ZealandDenmark EU Office har i 2010 fortsat haft fokus på udsyn. Vi arbejder med at bringe internationale aspekter ind i de daglige udfordringer hos kommuner, institutioner og region. Vores arbejdstese er, at når noget er svært, kan udenlandsk viden og erfaringer bringe nye ideer ind. Man kan opfinde og teste nye løsninger sammen med partnere fra udlandet. Og omvendt kan vi vise os frem i udlandet, når der er noget vi selv er gode til. På denne baggrund har ZealandDenmark EU Office i 2010 arbejdet med at skabe sammenhæng mellem EU systemet og den daglige lokale dagsorden hos vore mange arbejdsgivere i kommuner, institutioner og i regionen på Sjælland og Sydhavsøerne. Målet er at de internationale muligheder kan komme til nytte og forbedre den daglige opgaveløsning. Vi ser vores opgave sådan, at vi skal hjælpe vores ejerkreds med selv at kunne håndtere EU dagsordenen og de mange netværk og projektmuligheder, der udgår fra EU systemet. Det sker ud fra en vision for vores arbejde, som vi har formuleret i det forløbne år: At styrke regionens og kommunernes handleevne i et globaliseret Europa. ZealandDenmark EU Office nyder bred opbakning fra sin ejerkreds. I juni 2010 gennemførtes f.eks. en fremadrettet spørgerunde på direktionsniveau i kommunerne. Den viste bred opbakning samtidig med, at kommunerne efterspurgte mere individuel opmærksomhed. Kontoret har et fint og bredt kontaktnet til udviklingsagenter i den store ejerkreds og har i 2010 tilgået sine kerneopgaver - Information, Projektudvikling og Interessevaretagelse - på nye måder. Denne årsrapport beskriver resultaterne under de overordnede mål og delmål som Styregruppen har fastlagt i Handlingsplan Vores aktiviteter spænder vidt. Kontorets hjemmeside har f.eks. haft besøg med i alt sidevisninger, og vi er på Facebook og Youtube. Kontoret har været initiativtager til 9 temadage i regionen om EU finansieringsmuligheder med i alt 450 deltagere. Vi har været medvirkende til 7 projektskrivninger og rådgivet om EU fonde i flere end 90 tilfælde. Vi har besøgt 15 af de 17 kommuner, og fire af regionens kommuner har besøgt os i 4

6 Bruxelles. Vi har lobbyiet for regionen på fremtidens strukturfonde og Østersøen og arrangeret flere studieture samt møder med EU kommissæren og Europaparlamentarikere. Mere herom inde i rapporten. Med et budget på 2,9 mio. dkr. har kontoret fortsat i 2010 haft tre faste medarbejdere og en praktikant. Slagelse Kommune og Zealand Business College har haft kontorpladser hos os i Vi synes selv at denne rapport giver et godt overblik over vores mangesidede aktiviteter. Sidst i rapporten findes vores handlingsplan for Vi har illustreret rapporten med indklip af de mange artikler fra vores hjemmeside: Sjælland EU Nyt. God fornøjelse Esther Davidsen Sjællands kontor i Bruxelles ZealandDenmark EU Office blev oprettet i 2007 i et samarbejde mellem Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner i regionens område. Kontorets opgaver har fra starten været at bidrage til en internationalisering af Sjælland, international deltagelse i projekter bedre adgang til relevante netværk rettidig viden om EU-beslutninger, der er på vej branding af Sjællands mange aktører 5

7 Klip fra Sjælland EU Nyt 6

8 HANDLINGSPLANEN 2010 A. Information og kommunikation Videreudvikle hjemmeside som primær informationskanal til kommuner, samarbejdspartnere og interessenter Synlighed i Bruxelles, roll ups v. konferencer og bannere på bygning Årsrapport med detaljeret gennemgang af kontorets aktiviteter Facilitere og udvikle netværket af internationale koordinatorer fra kommunerne Besøge eller modtage besøg fra hver kommune mindst én gang i 2010 Studieture til Bruxelles for nye politikere fra kommuner og region Studiebesøg fra regionens skoler og andre undervisningsinstitutioner B. EU-projekter og deltagelse i europæiske samarbejder Afholde 8-10 temaseminarer geografisk fordelt i regionen om internationale netværk og projektmuligheder indenfor de prioriterede indsatsområder (Miljø/energi; Sundhed; Transport/Infrastruktur; Uddannelse; Erhverv og Arbejdsmarked; Tværgående temaer: Østersøen/Strukturfonde) i tæt samarbejde med brede platforme af interessenter fra kommuner, region, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, RUC, samt statslige rådgivere (CIRIUS, Eurocenter, Energistyrelsen..) Definere muligheder for EU projektsamarbejde og faglige netværk for teams i Regionshuset og faglige netværk i kommunerne Prioriteret indsats på uddannelsesområdet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner Prioriteret indsats på økoinnovation i samarbejde med Væksthuset Bidrage til at øge RUC forskeres deltagelse i EU netværk og FP7 Professionalisere projektudviklingsplatform hos regionens aktører og evt. skabe en udvidet struktur på projektopfølgning i samarbejde med regionen, Væksthuset, kommunerne C. Branding og fælles interessevaretagelse Østersøstrategi profilere Region Sjællands Østersøarbejde i Bruxelles Fremtidens strukturfonde følge diskussionerne tæt via ROTOPI samarbejdet i Bruxelles - tage lederskab på diskussionen om de fremtidige interreg forordninger Femern Belt etablere ambassadørgruppe i Bruxelles PURPLE definere Region Sjællands dagsorden Markere Open Days 2010 som det årlige træf for embedsmænd og politikere fra kommuner og region der arbejder med EU spørgsmål og projekter Green Week, Energy Week, SMV week udbyde standmuligheder til aktører fra regionen Øge antal talere fra region Sjælland til konferencer/seminarer i Bruxelles Organisere fagseminarer i Bruxelles 7

9 8

10 II. MÅL OG RESULTATER Indhold A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION xx B. EU-PROJEKTER OG xx DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER C. BRANDING OG FÆLLES INTERESSEVARETAGELSE xx 9

11 10

12 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION Sjælland EU Nyt har fortsat sin linje med at rapportere om EU set ud fra en regional/sjællandsk vinkel. Abonnenttallet har været jævnt stigende, idet der har været en fremgang på mere end 20 procent til over abonnenter ved årets udgang. Antallet af abonnementer i kommuner og region er stort set stagnerende. Den store stigning (over 200 ud af 230) kommer fra andre sider. (Se nærmere om dette i Bilag 1 til dette afsnit). Der har været knap besøg på hjemmesiden med i alt sidevisninger. Dertil kommer, at kommuner og institutioner jævnligt melder, at de, der modtager vore mail, rundsender til kolleger og andre interesserede. Hvor mange, der fører til egentlige sidevisninger, er vanskeligt at afgøre. Der har været en betydelig interesse for hjemmesiden fra andre regioner og fra professionelle institutioner som Danmarks Journalisthøjskole. Sjælland EU Nyt optræder jævnligt som punkt på journalistiske studiebesøg i Bruxelles. Der er lavet diverse forsøg med tilstedeværelse på Facebook og med anvendelse af tegnefilm på Youtube. Især det sidste ser ud til at rumme interessante, nye muligheder. 11

13 Mål 2010 Videreudvikle hjemmeside som primær informationskanal Det generelle indtryk er, at kontoret har haft held med den strategi, der går på at benytte hjemmesiden og de dertil knyttede mails som kontorets primære informationskanal. Ikke mindst partnersøgninger og nyheder om større EU-programmer bliver læst og rundsendt. Det fremgår af udtalelser fra mange sider bl.a. fra de internationale koordinatorer i kommunerne. RESULTATER Der er pr. 9. december 2010 publiceret ca. 300 artikler på hjemmesiden i 2010, hvoraf cirka 140 artikler er nyhedsartikler og 160 er informationsartikler herunder partnersøgninger og projektmuligheder. Det fremgår af Google Analytics (se Bilag 2 til dette afsnit), at: Der har været besøg i årets løb. De har i gennemsnit set 1,86 sider hver, så det samlede antal sidevisninger har været De mange nye besøg (46,84 procent) hænger sammen med, at artiklerne fra Sjælland EU Nyt rangerer højt på Google inden for de stofkategorier, vi arbejder med. Det faktum, at der udsendes en mail for hver artikel, medvirker til en høj afvisningsprocent i Google s statistik (70,29), idet tallet angiver, hvor mange personer, der har klikket sig ind for at se én side og derefter er gået igen. Mål 2010 Synlighed i Bruxelles, Roll-ups ved konferencer og bannere på bygning RESULTATER ZealandDenmark har markeret sig med en ny designlinje i i den forstand, at grafikeren, cand. scient. adm. Xenia Lauritsen i sin praktikantperiode på kontoret har udviklet tre motiver, der tilsammen kan siges at repræsentere Sjælland: Bro, Vindmølle og Vikingebåd. De tre motiver pryder forsiden af denne årsrapport. 12

14 Desuden har kontoret lavet nogle første forsøg med video-tegnefilm om relevante emner, og vores tilstedeværelse på adressen Av. Palmerston 26 fremtræder tydeligere i gadebilledet. Der er produceret flg.: 2 sæt af 3 rollups 1 sæt befinder sig Regionshuset, 1 sæt i Bruxelles, bl.a. brugt som baggrund i forbindelse med Open Days. Logo striber i vinduer visuelt fra gaden mv. Ny brochurer med ny designlinje produceret. En Youtube video om kontorets kommunikationstilgang præsenteret til EuroPkom konference i Bruxelles, hvor den blev vist for ca. 400 kommunikationschefer fra byer, ministerier og EU-kontorer. En Youtube video om kontorets arbejde er på vej, baseret på enkle budskaber og tegninger Mål 2010 Årsrapport med detaljeret gennemgang af kontorets aktiviteter RESULTATER Rapport 2009 trykt i januar Oplæg på 600 eksemplarer. Omdelt til især politikere og embedsmænd fra regionen 13

15 Det har vist sig, at Årsrapporten i mange sammenhænge fungerer som opslagsog referenceværk. Mål 2010 Facilitere netværk af internationale koordinatorer fra kommunerne RESULTATER Der er gjort meget ud af at udvikle netværket af internationale koordinatorer med 4 møder og udvikling af et særligt kommissorium. Forløbet har været som følger: Oplæg for K17 i januar 2010 Møde i netværk af internationale koordinatorer fra kommunerne - i februar, maj, august på Lolland og i november på Stevns. Netværksmøderne har fokus på videndeling blandt kommunernes internationale koordinatorer, og på projektudvikling. Til møderne kan kommunerne få et første feedback på en projektide. Udarbejdelse af kommissorium sammen med netværket til godkendelse i K17. Rundspørge på direktionsniveau blandt regionens 17 kommuner om Bruxelles-kontorets aktiviteter i juni. 14

16 Mål 2010 Kommuner: Besøge eller modtage besøg fra hver kommune mindst én gang i 2010 RESULTATER Der har været betydelig interesse fra kommunerne dels for at besøge kontoret og EU-systemet i Bruxelles, dels for at modtage besøg i Danmark. 4 kommuner har besøgt Bruxelles i årets løb. Kontoret har besøgt 15 kommuner en eller flere gange. Mål 2010 Studieture til Bruxelles for nye politikere fra kommuner og region m.fl. RESULTATER Kommunalvalget 2009 medførte en interesse for studieture til Bruxelles for de nyvalgte kommunalbestyrelser eller deres udvalg. Guldborgsund direktion og borgmester marts Slagelse Kommune - Økonomiudvalg under Open Days i oktober 2010, Regionens internationale udvalg samt dens udvalg for regional udvikling september 2010 Der har i øvrigt været lidt flere studiebesøg fra regionens skoler og andre undervisningsinstitutioner i året løb: Handelshøjskole Syd Selandia CELF 15

17 Mål 2010 Etablere samarbejde med ZBC RESULTATER Der har været et nært samarbejde med Zealand Business College (ZBC), som blev dannet ved en sammenslutning af Handelsskolen Sjælland Syd (herunder Næstved og Vordingborg) og EUC Ringsted i forsommeren Det senere ZBC etablerede allerede 1. januar 2010 et kontor i Bruxelles med konsulent Steen Bengtson som leder. Kontoret flyttede 1. september ind i kontorfællesskab med ZealandDenmark. ZealandDenmark og ZBC var sammen initiativtagere og hovedarrangører af et seminar i internationalisering af erhvervsuddannelserne, der fandt i i Næstved i november

18 Bilag 1: Abonnentoptælling, dec Sjælland EU Nyt abonnenter fordelt på: Kommuner. Region. Andre Forskel Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Lejre Lolland Køge Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Komm.i alt Region Sjælland Andre Samlet

19 Institutioner med 5 abonnenter eller derover Institution Abonnenter UCSJ 19 RUC 18 Zealand Business College* 15 Europa-Parlamentet 8 Kommunernes landsforening 7 Europa-Kommissionen 7 EUC Sjælland 7 Forsknings- og Innovationsstyrelsen 7 Danske Regioner 6 Grønt Center 6 Interreg OKS 6 Væksthus Sjælland 6 Køge Handelsskole 6 Region Hovedstaden 5 RISØ 5 Selandia 5 Erhvervscenter Lolland-Falster 5 Øresundskomiteen 5 Østdansk Turisme 5 *(hssyd.dk + ZBC.dk + EUC Ringsted) 18

20 Bilag 2: Google Analytics Årsstatistik for Sjælland EU Nyt 19

21 20

22 B. EU-PROJEKTER OG DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER Der er i dag en lang række EU-projekter i gang i region og kommuner, og Bruxelles-kontoret udbyder løbende et stort antal partnersøgninger og andre projektmuligheder. Det betyder dog ikke, at kontoret har det komplette billede af, hvem der evt. melder sig til hvad. Kontorets rolle kan udtrykkes som en pyramide: 21

23 Kontoret har i visse tilfælde være direkte medvirkende til, at projektet er blevet sat i gang. I andre tilfælde har det været rådgivende, informerende eller blot medvirkende som generel katalysator. Kontorets rolle i 2010 kan opsummeres som flg.: Bruxelles-kontoret har været initiativtager eller medvirkende til 9 temadage om EU-fonde Kontoret har været medvirkende til 7 projektskrivninger 24 aktive partnersøgninger 90 rådgivninger i form af idéudveksling, vejledning om fondsstøtte m.v. Kontoret har været informerende, primært gennem Sjælland EU Nyt. Her er udsendt Kontoret har været katalysator og medvirkende til 140 journalistiske nyheder om EU-forhold 160 informationsnyheder, herunder partnersøgninger 20 seminarer (med 680 deltagere) Ca. 120 partnersøgninger Mål 2010 Afholde 8-10 temaseminarer Kontoret prioriterer at holde tema- og projektskrivningsseminarer, baseret på aktuelle projektmuligheder indenfor kontorets prioriterede indsatsområder. Der blev afholdt 9 seminarer i regionen i RESULTATER ELENA og Intelligent Energy, seminar i Slagelse (92 deltagere) Uddannelsesseminar i Vordingborg, marts (40 deltagere) Økoinnovation, seminar i Vordingborg, april (20 deltagere) Intelligent Energy, CIP, miljøprogram, seminar i Køge, april (40 deltagere) Todages seminar i Bruxelles for danske forskere, maj (60 deltagere) Miljøprogrammet LIFE, Roskilde, juni (30 deltagere) Konference om internationalisering af uddannelserne med ZBC Næstved, november (85 deltagere) 22

24 Genopretningsfond, klima og miljøprojekter, seminar i Guldborgsund, november (55 deltagere) Kursus om EU programmer for erhvervsfremmesystemet i samarbejde med Væksthuset, december (20 deltagere) Mål 2010 Definere mulighederne for EU-projektsamarbejde og faglige netværk Der er en stor efterspørgsel efter støtte og rådgivning i hvordan man kommer i gang med at arbejde i internationale netværk og projekter. Kontoret har primært arbejdet indenfor flg. faglige indsatsområder. RESULTATER Fagligt indsatsområde: MILJØ OG KLIMA (herunder prioriteret indsats på økoinnovation i samarbejde med Væksthuset) EU Connects Bruxelles - tæt samarbejde om partnersøgninger Intelligent Energy workshop Bruxelles Oplæg for natur- og miljøchefer i Odsherred Jævnlige møder med Væksthuset Møder med aktører fra Energiens Hus, CleanTech Cluster, Klimakonsortiet, Energiklyngecenter Sjælland Deltagelse i Eco-innovation partnering event i Bruxelles Initiering af Regionens arbejde med ELENA-støttet projekt Deltagelse i en række partnering events i Bruxelles 5 seminarer i regionen i

25 Fagligt indsatsområde: SUNDHED Besøg på regionens sygehuse for at drøfte EU-programmer vedrørende sundhed. Diverse konsultationer vedrørende sundhedsprogrammet. Input til nyt center for projektudvikling for sundhedsinnovation på Sygehus Syd. Intensiv markedsføring og konsultationer vedr. AAL (Velfærdsteknologi) programmet i samarbejde med GTS-instituttet DELTA (GTS Godkendt Teknologi Service). Medarrangør af seminar i Bruxelles om EU-muligheder for danske forskere inden for socialvidenskaber og humaniora. Fagligt indsatsområde: TRANSPORT Ansøgning under FP7, Regions of Knowledge, indsendt i december med deltagelse af Region Skåne, Region Sjælland, Femern Belt Logistics. TEN-projekt management workshop, Bruxelles, februar. Diverse konsultationer og ideudvikling vedr. trafikknudepunkt ved Rødby Havn - i samarbejde med Femern Belt Development, forår Planlagt transportseminar i januar 2011 med Transportens Innovationscenter, Femern Belt Logistics, Region Sjælland, Eurocenter mm Fagligt indsatsområde: UDDANNELSE prioriteret indsats En meget stor andel af projektsparring og partnersøgningen sker indenfor uddannelsesområdet. Jævnlige besøg i Bruxelles af regionens uddannelsesinstitutioner (studiebesøg). Zealand Business College etablerer Bruxelles kontor i januar Jævnlige møder med Styrelsen for Internationale uddannelser. Seminar i Vordingborg, rettet primært til børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelserne (40 deltagere). Konference i Næstved, rettet primært mod ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, kommuner, erhvervsliv og erhvervsuddannelser (85 deltagere). 24

26 Løbende fonds- og projektsparring med regionens større uddannelsesinstitutioner. Mål 2010 Bidrage til at øge RUC-forskeres deltagelse i EU-netværk og FP7 Kontoret har et særligt fokus på de muligheder, internationale netværk og projekter kan give forskere på RUC. Kontoret arbejder med både mødevirksomhed, særlige seminarer og målrettet projektrådgivning. RESULTATER Flere besøg i Bruxelles fra forskere og RUC Innovation Kontorplads på kontoret i Bruxelles. Deltagelse i alle DANRO netværksmøder i Bruxelles (Forsknings- og Innovationsstyrelsens netværk for regionskontorerne i Bruxelles) Medarrangør af 2-dages forskerseminar i Bruxelles om mulighederne for SSH (Samfundsfag og Humaniora) maj Partnersøgning i forbindelse med en ansøgning til FP7 Projektskrivning og rådgivning omkring en ansøgning til FP7. Ansøgningen er indsendt i dec Jævnlige møder og kontakt på RUC og RUC Innovation Mål 2010 Professionalisere projektudviklingsplatform hos regionens aktører Kontoret har deltaget i drøftelser vedr. etablering af en projektudviklingsplatform i regionen. I slutningen af 2010 blev det besluttet at oprette en sådan platform i regi af CAT ved RUC med det formål at øge antallet af virksomhedsinitierede projekter. RESULTATER Ny projektudviklingsplatform på CAT godkendt af Vækstforum. EU-kontoret har sparret med EU Connects West Midlands EU kontor om deres tilgang til projektudvikling og har overført nogle af deres metoder til sine egne projektudviklingsseminarer, ligesom principperne er blevet brugt under udviklingen af de nye projektudviklingsplatforme Udviklet koncept for et budget/økonomi uddannelsesmodul sammen med University College. Modulet er rettet mod projektudviklere og økonomimedarbejdere i fællesskab. Seminaret skal afholdes i

27 26

28 C. BRANDING & FÆLLES INTERESSEVARETAGELSE ZealandDenmark EU Office ser det som en af sine centrale opgaver at brande Sjælland og varetage sjællandske interesser i Bruxelles. Konkret bidrager kontoret til, at regionens og kommunernes politikere kan fremlægge strategier, styrkeområder og særlige synspunkter for EU-systemet. Det ligger i begrebet fælles interessevaretagelse, at Bruxelles-kontorets arbejdsopgaver må løses i tæt arbejdsfællesskab med Regionshuset i Sorø. Særlige indsatser i 2010 var EUs Østersøstrategi, fremtidens strukturfonde og Femern Belt. Der er opstillet seks mål for kontorets arbejde under denne indsats. Mål 2010 Østersøstrategi profilere Region Sjællands Østersøarbejde i Bruxelles EUs Østersøstrategi blev vedtaget i 2009 og skal sikre en mere effektiv koordination af EUs programmer og politikker i Østersøen. Region Sjælland prioriterer Østersø-indsatsen højt og ZealandDenmark EU Office har taget en række initiativer på området i 2010: 27

29 RESULTATER Har deltaget aktivt i østersønetværk i Bruxelles og løbende analyseret østersøemner i artikler på hjemmesiden Region Sjællands fokus på østersøsamarbejdet nævnes konsekvent til møder med EU samarbejdspartnere, parlamentarikere, EU embedsmænd. Har løbende informeret regionens udvalg og embedsmænd om arbejdet med implementeringen af EUs Østersøstrategi set fra Bruxelles. Har sikret politikere fra Region Sjælland tale-platforme i Bruxelles Formand for internationalt udvalg Peter Madsen var paneldeltager under Open Days for at præsentere Region Sjællands strategiske tilgang til EUs Østersøstrategi med 220 deltagere. Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen var indleder til Østersøgruppens reception forud for Open Days seminaret med 200 deltagere 28

30 Mål 2010 Fremtidens strukturfonde Diskussionerne om fremtidens strukturfonde efter 2013 er i fuld gang i Bruxelles, og ZealandDenmark EU Office har lagt en betydelig indsats i interessevaretagelse for Region Sjælland. Strukturfondene, der udgør en væsentlig finansieringskilde for den regionale udviklingsindsats i Region Sjælland, er med til at understøtte erhvervsudvikling og regional udvikling i hele regionen og i høj grad i yderområderne og grænseregionerne. RESULTATER I oktober deltog Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen som repræsentant for alle de danske regioner i et ekstraordinært optog, der skulle markere, at regionerne i de velstillede lande i Europa var imod en nedlæggelse af de såkaldte Mål-2 regioner i forbindelse med EUs næste budgetramme. Lobbyinitiativet var initieret af den østrigske region Nieder Oesterreich, men ZealandDenmark var en aktiv deltager i forberedelserne. 142 ud af EUs 178 Mål-2 regioner skrev under på protesten, der ved marchens afslutning uden for Kommissionsbygningen blev overrakt til EU-Kommissionens formand Jose Manuel Barrosso. Arrangementet fik bred dækning i både dansk og international presse. Aktiv deltager i netværket ROTOPI, der består af repræsentanter for Bruxelles kontorer fra hele Europa og har til formål at viderebringe viden fra praktikere i regionerne til Europa-Kommissionen. ZealandDenmark EU Office har taget særligt ansvar for klimadagsordenen og interreg. Facilitering af lobbyindsats over for danske parlamentarikere og den danske kommissær. Den 5. maj mødte Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen Klimakommissær Connie Hedegård, MEP Anne E Jensen, MEP Dan Jørgensen og MEP Britta Thomsen med flg. emner på dagsordenen: Strukturfonde, klimakommuner (Kalundborg, Roskilde og Lolland) og Østersøstrategien. 29

31 30

32 Mål 2010 Femern Bælt - etablere ambassadørgruppe i Bruxelles Femen Belt forbindelsen er et af Europas største infrastrukturprojekter og højt prioriteret i EUs TEN-T program (Trans-European Transport Network). Bruxelles-kontoret samarbejder med bl. a. Femern Belt Development om at afsøge muligheder for yderligere EU udviklingsmidler til projektet. RESULTATER Udvikling af projekt omlastningshavn i samarbejde med Femern Belt Development. Deltagelse i TEN T projekt management workshop i januar og projektmøder med DG TREN samt dennes udførende styrelse (executive agency). Projektet vurderes efter en serie møder til p.t. ikke at være modent til EU midler. Projektudviklingen fortsættes lokalt og modtog midler fra fornyelsesfonden i efteråret Løbende diskussioner med STRING sekretariat om fælles indsats i Bruxelles. Projektansøgning under Regions og Knowledge programmet om triple helix samarbejde på transportområdet indleveret i december i samarbejde med Femern Belt Logistics, Region Skåne, Region Sjælland. Mål 2010 PURPLE definere Region Sjællands dagsorden Region Sjælland har været medlem af PURPLE netværket siden 1. januar Netværket består af 14 regioner, der er naboer til metropoler. Regionerne har fælles udfordringer med at udnytte naboskabet til metropolen til at opnå den bedste regionale udvikling. Netværket beskæftiger sig derfor med muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem land, by, bæredygtighed og økonomisk udvikling. 31

33 RESULTATER Region Sjællands er via PURPLE-samarbejdet kommet med i det såkaldte RISE-projekt under European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON). RISEprojektet skal belyse, hvordan regionerne i Europa arbejder med strategier for helhedsorienteret regional udvikling. Projektet er 100% finansieret af ESPON. Bruxelles-kontoret har igen via PURPLE - udviklet et tæt samarbejde med EU Connects, som er et EU fundraising kontor for WestMidlands regionen i området omkring Birmingham. Bruxelles-kontoret har overført nogle af de projektudviklingsteknikker, der benyttes af EU Connects, til arbejdet med at øge antallet af EU-projekter i Region Sjællands geografi. Lolland Kommune har fået midler gennem Vækstforum til en undersøgelse af, hvordan andre PURPLE regioner markedsfører sig på klimaområdet med henblik på at bidrage til udvikling af Region Sjællands Grønne profil. Mål 2010 Markere Open Days 2010 som årligt træf for embedsmænd og regionen Den 4. til 7. oktober 2010 afholdt EU-kommissionen og Regionsudvalget i EU det årlige Open Days arrangement - den europæiske uge for regioner og byer. Arrangementet, der i år bestod af omkring 130 seminarer, havde deltagere fra hele Europa, herunder repræsentanter fra 244 regioner og byer. Fra Sjælland deltog også denne gang repræsentanter for både region og kommuner. 32

34 RESULTATER ZealandDenmark EU Office var medarrangør af et seminar om Østersøstrategien i et konsortium af regioner omkring Østersøen. Formand for Internationalt Udvalg Peter Madsen præsenterede Region Sjællands arbejde med Østersøstrategien. Seminaret havde 220 deltagere. Fire politikere fra internationalt udvalg og et antal embedsmænd fra regionen deltog også i forskellige fagseminarer under Open Days. Slagelse Kommunes Økonomiudvalg var, med borgmesteren i spidsen, på studietur i Bruxelles under Open Days og deltog i en række seminarer, samt lobbymarchen på strukturfondenes mål 2. Mål 2010 Øge antal talere fra region Sjælland til konferencer/seminarer i Bruxelles samt organisere fagseminarer i Bruxelles Bruxelles-kontoret arbejder løbende på at placere sjællandske politikere og eksperter som talere ved seminarer og andre arrangementer. En af de særlige muligheder i 2010 var det årlige Covenant of Mayors (eller Klimapagten/Borgmesterpagten) seminar, hvor der bl.a. var fokus på Region Sjælland. Sammenhængen var, at regionen og kommunerne som de første nord for Alperne (samtidig med Stuttgart-regionen) - havde etableret et supporting structure samarbejde inden for borgmesterpagtens rammer. RESULTATER Regionsrådsformand Steen Bach talte i Europaparlamentet til årsmøde for Covenant of Mayors i maj. Regionsrådsformand Steen Bach og formand for Internationalt Udvalg Peter Madsen talte under Open Days i oktober. Kontoret var medarrangør af SSH (Samfundsfag og Humaniora) seminar i maj i samarbejde med de andre danske Bruxelles kontorer. 33

35 34

36 III. DET KOMMENDE ÅR Indhold OM 2011 HANDLINGSPLAN 2011 xx xx 35

37 36

38 Udsigter 2011 ZealandDenmark EU Office har formuleret flg. vision: At styrke regionens og kommunernes handleevne i et globaliseret Europa. Handlingsplanen for 2011 er derfor baseret på temaerne i Region Sjællands Partnerskabsaftale med regeringen for 2011 og den ny Erhvervsudviklingsstrategi for : udvikling af regionens erhvervsmæsssige potentiale, især cleantech og medico udvikling på grundlag af Femern Belt områdets potentiale (logistik, turisme og vedvarende energi) at styrke uddannelsesniveauet i regionen Kommunaldirektørernes netværk, K17, har yderligere bedt Bruxelleskontoret fokusere sit arbejde på temaerne erhverv, klima og sundhed. Kontoret understøtter ligeledes Region Sjællands internationale arbejde med EUs Østersøstrategi og EUs strukturfonde. ZealandDenmark EU Office nyder bred opbakning fra sin ejerkreds i Region Sjælland, Vækstforum og blandt de 17 kommuner. I juni 2010 gennemførtes en fremadrettet spørgerunde på direktionsniveau i kommunerne, der bakkede kontoret op, samtidig med at kommunerne bl a efterspørger mere individuel opmærksomhed. Det vil vi være særligt opmærksomme på i Kontoret har nu eksisteret i tre år og kan dokumentere en lang liste af effekter af sit arbejde, både indenfor information, projektarbejde og interessevaretagelse, som er kontorets tre hovedopgaver. Der efterspørges fortsat et højt aktivitetsniveau inden for alle tre ydelser, og kontoret udbyder derfor fortsat i 2011 alle tre aktivitetstyper. Hjemmesiden som primær informationskanal skal fortsat udvikles. Der bliver et personaleskift i midten af 2011 idet vores journalist flytter hjem til Danmark. Kontoret vil derfor i 2011 ansætte en ny medarbejder, der kan sikre kontorets informationsindsats også i fremtiden. 37

39 Kontoret ansætter én ekstra praktikant i 2011, og der vil således være fem medarbejdere på kontoret: Kontorleder, journalist, projektkonsulent og to praktikanter. Kontoret udbyder fortsat pladser til kontorelever fra region eller kommuner. Bruxelles-kontoret arbejder altid i brede platforme og inddrager alle relevante aktører i sine aktiviteter f.eks omkring markedsføring af EU fonde og opdyrkning af projekter. Vi vil i 2011 arbejde særligt med at udvikle internationale aktiviteter sammen med de regionale og kommunale udviklingsplatforme: Energiklyngecenteret, Fødevareplatformen, Væksthuset, Femern Belt Development, uddannelsesinstitutionerne, det ny projektudviklingscenter på CAT og det ny sundhedsinnovationscenter på Sygehus Syd. Arbejdet med interessevaretagelse bliver, også i 2011, gennemført i tæt samarbejde med Regionshuset i Sorø. Endelig vil kontoret i 2011 arbejde med at beskrive sine serviceydelser skarpere og opstille gensidige krav til ejerkredsen, herunder især kommunerne og projektudviklingsenhederne med henblik på en klar arbejdsdeling og forventningsafstemning. De vigtigste nye tiltag bliver: Samarbejde med CAT, Sygehus Syd og Væksthus Sjælland om screening for EU-projekt potentiale Større fokus på kommunernes individuelle behov Forberede aktiviteter under det danske EU formandskab i første halvdel af Opbygge fast kontaktnet til 7 andre europæiske regionskontorer i Bruxelles med henblik på fælles projektudvikling Esther Davidsen 38

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR ZEALANDDENMARK

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR ZEALANDDENMARK STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR ZEALANDDENMARK 2017-2018 BRUXELLES DECEMBER 2016 1. Baggrund Som forberedelse til den forestående forhandling om sammenlægning af Region Hovedstaden og Region Sjællands EU-repræsentationer

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet

Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet N O T A T Kommunernes organisering af arbejdet med vækstforum i Region Sjælland Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet Kommunerne i Region Sjælland var tidligere repræsenteret

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Zealand Denmark EU Office

Zealand Denmark EU Office Velkommen til Zealand Denmark EU Office Sjællands indgang til internationalisering Vibe Engel Hvorfor internationale projekter? Ny markedsmuligheder Nye løsninger/viden Strategisk samarbejde Attraktivitet

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16 EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland Handlingsplan 2015-16 Region Sjælland og de 17 kommuner har vedtaget tre nye store strategier,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Internationalisering på

Internationalisering på Internationalisering på uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland Rapport udarbejdet af ZealandDenmark EU Office efterår 2015 / forår 2016 Kontaktperson: Louise Godt, uddannelseskonsulent logo@zealanddenmark.eu

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office Hørsholm den 20. april 2016 Årsmøde Copenhagen EU Office PROGRAM FOR ÅRSMØDE Dato: 20. april 2016 Tidspunkt: kl. 12.30-14.00 Sted: Søhuset i Hørsholm, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. 1. Velkomst v/ Jannich

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

BRN Internationalt samarbejde

BRN Internationalt samarbejde BRN Internationalt samarbejde Fundraisinguddannelse for ansatte i nordjyske kommuner og RN Et initiativ til styrkelse af kompetenceniveauet og udvikling af et nordjysk fundraisernetværk Tovholdergruppe

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere