NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems NRG NRG NRG Driftsvejledning Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4 Fare...4 OBS...4 PED (direktivet om trykbærende udstyr)...4 ATEX (Atmosphère Explosible)...4 Oplysninger Pakningens indhold Systembeskrivelse...5 Funktion...5 Systemkomponenter...5 Konstruktion...6 Tekniske data NRG 16-11, NRG 17-11, NRG Korrosionsbestandighed...7 Dimensionering...7 Mærkeplade/Identifikation...7 Mål...8 Konstruktion NRG Signaturforklaring...11 Funktionselementer NRG Signaturforklaring...11 Indbygning NRG , trin NRG , trin OBS...12 Værktøj...13 Indbygningseksempler...14 Signaturforklaring...15

3 Indholdsfortegnelse fortsat Elektrisk tilslutning Side NRG Eldiagram...16 Spændingstabel...17 Henvisning...17 Værktøj...17 Idriftsætning Kontrol af elektrisk tilslutning...17 Tilslutning af netspænding...17 Drift Tørkogsikring...18 Henvisning...18 Driftsforstyrrelser Fejl-checkliste driftsforstyrrelser...18 Tage ud af drift Fare...19 Bortskaffelse...19 Tillæg Overensstemmelseserklæring

4 Vigtige henvisninger Anvendelse i henhold til bestemmelserne Niveauelektroderne NRG 16-11, NRG og NRG må kun anvendes i forbindelse med niveauafbryderen NRS 1-7 som vandstandsbegrænser (lavt niveau). Sikkerhedshenvisning Armaturet må kun monteres og idriftsættes af kvalificerede og oplærte personer. Vedligeholdelses- og ændringsopgaver må kun foretages af særligt betroet personale, som har fået speciel oplæring. Fare Når elektroden løsnes, kan der strømme damp eller hedt vand ud! Der er risiko for alvorlige skoldninger på hele kroppen! Niveauelektroden må kun demonteres når kedeltrykket er på 0 bar! Elektroden er varm under drift! Der er risiko for alvorlige forbrændinger på hænder og arme. Montage- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres i kold tilstand! OBS Mærkepladen angiver de tekniske egenskaber for armaturet. Et armatur uden den specifikke mærkeplade må ikke sættes i drift eller benyttes! PED (Direktivet om trykbærende udstyr) Armaturet opfylder kravene i Trykarmaturregulativ 97/23/EG. NRG 16-11, NRG og NRG kan anvendes i fluid-gruppe 2. CE-mærkning er til stede. ATEX (Atmosphère Explosible) Armaturerne er enkle elektriske driftsmidler iht. DIN EN paragraf 5.4. Armaturerne må iht. det europæiske regulativ 94/9/EG kun anvendes i forbindelse med tilladte zenerbarrierer i eksplosionfarlige områder. Kan anvendes i Ex-Zone 1, 2 (1999/92/EG). Armaturerne får ingen Ex-mærkning. Zenerbarrierernes egnethed attesteres i en særskilt erklæring. Oplysninger 4 Pakningens indhold NRG niveauelektrode NRG 16-11, PN 40 1 pakningsring 27 x 32, Form D, DIN 7603, , blankglødet 1 arealforstørrer med pinolskrue (option) 1 låseskive (optional) 1 driftsvejledning

5 Oplysninger fortsat Pakningens indhold NRG Niveauelektrode NRG 17-11, PN 63 1 pakningsring 27 x 32, Form D, DIN 7603, , blankglødet 1 arealforstørrer med pionlskrue (option) 1 låseskive (optional) 1 driftsvejledning NRG Niveauelektrode NRG 19-11, PN pakningsring 27 x 32, Form D, DIN 7603, , blankglødet 1 arealforstørrer med pionlskrue (option) 1 låseskive (optional) 1 driftsvejledning Systembeskrivelse Niveauelektroden NRG 1-11 registrerer den minimale vandstand (tørkogssikring) i en dampkedel, baseret på den konduktive målemetode. Med NRG 1-11 kan der i elektrisk ledende medier maximalt signaleres en vandstand: Tørkogsalarm NRG 1-11 arbejder i forbindelse med niveauafbryderen NRS 1-7 som vandstandsbegrænser special design (besondere bauart) med periodisk selvtest. Anvendelse i damp- og hedtvandsanlæg iht. TRD 604, blad 1 og blad 2 (24h/72h drift) samt EN og EN Den elektriske indretning opfylder kravene for Teknik i sikkerhedsstrømkredse DIN VDE Funktion Vandstandsbegrænseren er en armaturkombination, som består af Niveauelektrode NRG 1-11 og GESTRA Niveauafbryder NRS 1-7. Niveauelektrode NRG 1-11 består af to koncentrisk anbragte elektroder (måle- og kompensationselektrode). Begge elektroder er isoleret fra hinanden med særlige pakningsskiver. Tørkogssikringen arbejder efter det konduktive måleprincip. Forudsætningen for funktionen er vandets elektriske ledningsevne. I fejlfri normaldrift er niveauelektroden neddykket i kedelvandet, der signaleres ingen LV-alarm. LV-alarmen signaleres, hvis niveauelektroden er utæt, og der trænger vand ind i huset. Ved enhver LV-alarm bør vandstanden i skueglasset på dampkedlen først kontrolleres. Armaturkombinationen NRG 1-11 og NRS 1-7 giver iht. TRD 604 en fejlsikker tilstand (fail safe). Systemkomponenter NRS 1-7 Niveauafbryder NRS 1-7. Dobbelt redundant begrænser med periodisk selvtest iht. DIN VDE

6 Oplysninger fortsat Konstruktion NRG : Udførelse med gevind G¾, ISO Fig. 3, Fig. 4 Tekniske data 6 NRG 16-11, NRG 17-11, NRG Komponentmærkning TÜV WB EG B Driftstryk NRG 16-11: 32 bar ved 238 C NRG 17-11: 60 bar ved 275 C NRG 19-11: 100 bar ved 311 C Mekanisk tilslutning Gevind G ¾, ISO Materialer Skaft X6CrNiMoTi Måleelektrode , X5CrNiMo Elektrodeisolation Gylon Tilslutningshoved Polyamid (PA) Leveringslængder 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm Cellekonstant C 0,13 cm -1 med arealforstørrer 0,3 cm -1 uden arealforstørrer Reaktionsfølsomhed 10 µs/cm ved 25 C, Cellekonstant 0,3 cm -1 0,5 µs/cm ved 25 C, Cellekonstant 0,13 cm -1 Tilslutningshoved Firepolet stik, kabelforskruninger M 16 (PG 9) Beskyttelsesklasse IP 65 iht. EN Tilladelig omgivelsestemperatur Max. 70 C Vægt Ca. 1,1 kg Gylon er et registreret varemærke fra Garlock Sealing Technologies, Palmyra NY, USA

7 Tekniske data fortsat Korrosionsbestandighed Ved anvendelse iht. bestemmelserne har korrosion ingen indflydelse på armaturets sikkerhed. Dimensionering Huset er ikke dimensioneret til pulserende belastning. Svejsesømme og flanger er beregnet for bøjefasthed og fasthed for skiftende belastning. Dimensionering og korrosionstillæg er udlagt iht. den tekniske standard. Mærkeplade/Identifikation Armaturets identifikation Fig. 1 Fig. 2 7

8 Tekniske data fortsat Mål Fig NRG med arealforstørrer Fig. 4 NRG 17-11, NRG uden arealforstørrer 8

9 Konstruktion NRG S A B I J C D H G E Fig. 5 F Fig G¾, ISO N 8 N 10 0,5 Fig. 7 Fig. 8 9

10 Funktionselementer NRG K L R M Q N O P Fig. 9 10

11 Konstruktion / Funktionselementer fortsat Signaturforklaring A Elektrodespids B Boring C Låsefjeder D Elektrodeforlængelse E Skive (arealforstørrer) F Låseskive G Gevindstift H Pakningsring 27 x 32, Form D, DIN 7603, , blankglødet I Pakningssæde J Elektrodegevind K Skrue M 4 L Dæksel M Stikkets overdel N Tilslutningsplade O Tætningsskive P Niveauelektrodens kontaktplade Q Kabelforskruning M 16 (PG 9) R Trækaflastning 11

12 Indbygning NRG , trin 1 1. Elektrodeforlængelsen D skrues ind i elektrodespidsen A. Fig Den nødvendige målelængde på elektroden fastlægges. Tag hensyn til mindstelængden. 3. Målet ridses på elektrodeforlængelsen D. 4. Elektrodeforlængelsen D drejes ud af elektrodespidsen A og afkortes. 5. Efter optisk test skrues forlængelsen D fast i målespidsen A. Låsefjederen C skydes på elektrodeforlængelsen D, indtil denne er fikseret i boringen B. 6. Skiven E skydes på forlængelsen, så forlængelsen stikker 2 mm ud over skivens underside. I denne position fikseres skiven med gevindstiften G. Den vedlagte låseskive F trykkes nedefra over elektrodeforlængelsen mod skiven E. NRG , trin 2 1. Pakfladerne kontrolleres. Fig Vedlagte pakningsring H lægges på elektrodens pakningssæde I. Fig Elektrodegevindet påføres lille smule silikonefedt (f.eks. Molykote 111). 4. Niveauelektroden skrues ind i beholdergevindstudsen eller flangedækslet og spændes med en 36 er gaffelnøgle. Tilspændingsmomentet er i kold tilstand 160 Nm. OBS Flangedækslets pakflader skal iht. fig. 8 være bearbejdet teknisk upåklageligt. Måleelektroden må ikke bøjes ved indbygningen! Der må kun anvendes den vedlagte pakningsring 27 x 32, form D, DIN 7603, , blankforglødet! Elektrodehuset må ikke varmeisoleres sammen med kedlen! Elektrodegevindet må ikke pakkes med hamp eller PTFE-bånd! Den elektriske krybeafstand på 14 mm mellem elektrode og masse (flange, beholdervæg) må ikke underskrides! Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13 Mindsteafstandsmål for indbygning af elektroden skal overholdes! Molykyote 111 er et registreret varemærke for DOW Corning Corp., Midland Michigan, USA 12

13 Indbygning fortsat Henvisning Kombinationen af to LV-vandstandsbegrænsere i en studs er iht. TRD ikke tilladt! Konstruktionsgodkendelsen af kedelstuds med tilslutningsflange gennemføres i forbindelse med kedelgodkendelsen. På side 14 er der afbildet tre indbygningseksempler. Elektrodens hældningsvinkel må max. udgøre 45, længden på elektrodestaven er begrænset til 1000 mm. Fig. 11 Ved montage udendørs skal niveauelektroden forsynes med et GESTRAvejrbeskyttelsesdæksel. Værktøj Gaffelnøgle SW 13 Gaffelnøgle SW 36 Ridsenål Bøjlesav Fladfil, grovhed 2 13

14 Indbygning fortsat Indbygningseksempler G ¾ DN max Fig Fig G ¾ 1 G ¾ G ¾ DN DN ,5 24, DN 20 ME Fig Fig. 13 DN 20 14

15 Indbygning fortsat Signaturforklaring 1 Flange PN 40, PN 63, PN 160, DN 50, DIN Flange PN 40, PN 63, PN 160, DN 100, DIN Konstruktionsgodkendelsen af studs med tilslutningsflange gennemføres i forbindelse med kedelgodkendelsen. 3 Udligningsboring Boring placeres så tæt som muligt på kedelvæggen! 4 Høj vandstand HV 5 Elektrodestav = 8 mm 6 Skumbeskyttelsesrør DN 80 7 Skumbeskyttelsesrør DN Elektrodeafstand 14 mm 9 Lav vandstand LV 0 Reduktionsstykke DIN , K-88,9 x 3,2-42,4 x 2,6 W Elektrisk tilslutning NRG Elektrodetilgangen kræver afskærmet, fireleder-kabel, f.eks. I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 eller LIYCY 4 x 0,5 mm 2. Længde max. 100 m ved ledningsevne fra 10 µs/cm. Længde max. 30 m ved ledningsevne fra 0,5 µs/cm. Længde max. 15 m ved ledningsevne fra 0,5 µs/cm og anvendelse af tillægsarmaturet URN 1 (24 V DC). 11. Skrue K løsnes. Fig Elektrodens tilslutningshoved trækkes af, gummeskiven O skal blive liggende på kontaktpladen P. 13. Dækslet L tages af. 14. Tilslutningspladen N trykkes ud af stikkets overdel M. Stikkets overdel kan trinvis drejes Kabelforskruningen Q og trækaflastningen R demonteres fra stikkets overdel M. 16. Kablet føres gennem kabelforskruningen Q og stikkets overdel M, og tilslutningspladens N klemmer belægges iht. el-diagrammet. 17. Tilslutningspladen N trykkes ind i stikkets overdel, kablet rettes ud. 18. Kabel med trækaflastning R og kabelforskruning Q fikseres. 19. Dækslet L sættes på og skruen K stikkes igennem. 10. Stikkets overdel stikkes på niveauelektroden og fikseres med skruen K. 15

16 Elektrisk tilslutning fortsat Eldiagram Fig. 14 Fig. 15 Dette eldiagram gælder kun for Frankrig! 16

17 Elektrisk tilslutning fortsat Spændingstabel Med spændingstabellen kan man prøve, om niveauelektroden er neddykket eller om der er en fejl. Se venligst eldiagrammet NRS 1-7. Fig. 14, Fig. 15 U 1-2 U 1- U 2- neddykket ikke neddykket fejl (neddykket/alarm) 10 V eff 0,5 µs/cm, C = 0,13 cm -1 U < 1-2 U 1-2 U 2 V eff 10 µs/cm, C = 0,3 cm -1 Henvisning Niveauafbryderen NRS 1-7 s selvtest reducerer U 1-2 hvert 40. sekund til 0 Volt! Værktøj Stjerneskruetrækker str. 1 Kærvskruetrækker str. 2,5, fuldisoleret iht. DIN VDE Gaffelnøgle SW 18 (19) Idriftsætning Test af elektrisk tilslutning Kontroller, om NRG 1-11 er fortrådet med det tilhørende styringsarmatur NRS 1-7 iht. eldiagrammet. Fig. 14, Fig. 15 Tilslutning af netspænding Tilslut netspænding til niveauafbryderen NRS

18 Drift Tørkogsikring Drift i forbindelse med styringsarmaturet NRS 1-7 i hedtvands- og dampanlæg iht. TRD 401, TRD 602, TRD 604, EN 12952, EN eller iht. nationale direktiver. Henvisning Fejlfunktioner ved idriftsætning kan ved hjælp af kapitlet Driftsforstyrrelser på side 18 analyseres og Afhjælpning. Driftsforstyrrelser Fejl-checkliste driftsforstyrrelser Niveauelektrode neddykket Vandmangel-alarm Fejl: Der er ingen netspænding på niveauafbryderen. Afhjælpning: Netspænding tilsluttes. Elektroden fortrådes iht. Eldisgram. Fejl: Elektrodestavene har stelforbindelse. Afhjælpning: Indbygningsposition checkes og ændres. Fejl: Den indvendige tætning på elektrodestaven er beskadiget. Afhjælpning: Niveauelektroden udskiftes. Vandmangel nået ingen funktion Fejl: Elektrodehuset har ingen stelforbindelse til beholderen. Afhjælpning: Tætningsfladerne renses, og der indsættes metallisk pakningsring 27 x 32, Form D, DIN 7603, , blankglødet. Niveauelektroden må ikke pakkes med hamp eller PTFE-bånd! Fejl: Udligningsboringen i beskyttelsesrøret mangler, er stoppet eller druknet. Afhjælpning: Beskyttelsesrøret kontrolleres eller forsynes med udligningsboring. Fejl: Afspærringsventiler for det udvendige standrør er lukket (optional). Afhjælpning: Afspærringsventiler åbnes. Såfremt der optræder driftsforstyrrelser eller fejl, som ikke kan afhjælpes vha. denne driftsvejledning, -henvend Dem da venligst til vores tekniske kundeservice. 18

19 Tage ud af drift Fare Der er risiko for alvorlige forbrændinger eller skoldninger på hele kroppen! Før niveauelektroden demonteres, skal beholder eller standrør være trykløs (0 bar) og have rumtemperatur (20 ºC)! Bortskaffelse Niveausonden demonteres, og affaldsstofferne frasorteres iht. materialeangivelserne. Elektronikdelene (platinerne) skal bortskaffes separat! Ved bortskaffelse af niveauelektroden skal renovationsloven overholdes. Tillæg Overensstemmelseserklæring For armaturerne NRG 16-11, NRG og NRG erklærer vi konformitet med følgende europæiske direktiver: Lavspændings-direktiv 73/23/EWG i. d. F 93/68/EWG EMV-direktiv 89/336/EWG i. d.f. 93/68/EWG Eksplosionsbeskyttelses-direktiv 94/9/EG af EPS-norm EN Trykarmatur-direktiv 97/23/EG af , såfremt armaturerne ikke falder under undtagelsesreglen i paragraf 3.3. Anvendt konformitetsvurderingsfremgangsmåde: Tillæg III, modul B og D, kontrolleret af det nævnte sted Ved en ændring, som ikke er godkendt af os, mister denne erklæring sin gyldighed. Bremen, den GESTRA AG Dipl.-Ing. Uwe Bledschun Konstruktionsleder Dipl.-Ing. Lars Bohl Kvalitetschef 19

20 Forhandler: GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /1105csa 2004 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 20

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 0.06.00 J.nr: 8-4 Principgodkendelse nr. Det attesteres herved at HJS SMF AR overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC 7mA DC 7mA DC = MNKOMNR ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 70kV 60kV 008S. 70kV 60kV PLUS HELIODENT = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere