Spildevandspumper fra 1,1-11 kw til krævende driftsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandspumper fra 1,1-11 kw til krævende driftsforhold"

Transkript

1 Spildevadspumper fra 1,1-11 kw til krævede driftsforhold - u m e d a a l o ge s e s o rer GRUNDFOS SPILDEVAND

2 Grudfos SEV- og SE1-seriere Avacerede pumper med mage eeståede fuktioer De yderst avacerede, højtekologiske Grudfos SEV- og SE1-pumpeserier er udviklet til hådterig af spildevad, procesvad og ubehadlet og ufiltreret spildevad i forbidelse med meget krævede offetlige, forsyigsmæssige og idustrielle avedelsesformål. Disse robuste pumper er fremstillet til mageårig og problemfri drift uder de mest krævede forhold. Pumpere ka avedes i våd- eller tøropstilliger ude motorkølig. I begge opstilliger er pumpere ekstremt driftssikre og vedligeholdelsesvelige. De eergibesparede ekaal- og Super Vortexpumper tillader fri passage af faststoffer med e diameter på op til 100 mm. Dette edsætter i væsetlig grad risikoe for tilstopig og sikrer maksimal driftstid samt reducerede driftsomkostiger. > Uik væskefri motorkølig Et massivt alumiium statorhus bortleder effektivt overskydede varme til pumpemediet i pumpehuset. Dette sikrer kotiuerlig drift i delvist dykkede eller tøropstilliger. Der kræves ige kølevæske. > Uik kabelidførig Kabelstikket af rustfrit stål er idstøbt i polyureta. Dette gør stikket hermetisk tæt og forhidrer væske i at træge id i motore via kablet. > Uik patroakseltætig De mekaiske primære og sekudære akseltætiger er moteret i e letudskiftelig og kompakt patroehed. > Uik modulopbygget kostruktio SEV- og SE1-seriere er kostrueret med heblik på at sikre maksimal fleksibilitet. De hurtigt afmoterbare motoreheder er ombyttelige og passer både til pumper med kaalløber og SuperVortex-pumper. > Aaloge sesorer kostat overvågig af pumpes driftstilstad De aaloge sesorer i SEV og SE1 pumpere overvåger kostat pumpes driftstilstad og giver gode muligheder for at udføre prævetiv vedligeholdelse, hvorved uplalagt stilstad udgås. Sesortypere er vist på side 5. >

3 Istallatio De robuste Grudfos SEV- og SE1-pumper ka istalleres permaet ved hjælp af et autokobligssystem med styrerør eller e fast rørtilslutig i våd- eller tøropstilliger ude særskilt motorkølig. Pumpere er edvidere velegede til fritståede istallatio eller som trasportable hjælpepumper. Vådopstillig på autokoblig med styrerør Når pumpe istalleres på et autokobligssystem, sluttes de automatisk til e basisehed, som er fastgjort på pumpebrødes bud. Fritståede vådopstillig eller til trasportabel brug Når der er moteret e rigfod (tilbehør) på pumpere, ka de istalleres fritståede i e pumpebrød eller avedes som trasportable hjælpepumper i midlertidige opstil-liger. Vertikal tøristallatio Takket være det effektive væskefri motorkøligssystem er SEV- og SE1-pumpere velegede til tøropstilliger ete lodret eller vadret afhægigt af det specifikke behov. Horisotal tøristallatio Vadret tøristallatio øger alæggets samlede virkigsgrad, fordi uødvedige kompoeter og bøjiger udgås. Der fås særlige moterigsbeslag til vadret istallatio. >

4 Robuste og driftssikre pumper Avaceret tekologi fra iderst til yderst Grudfos SEV- og SE1-pumpere repræseterer avaceret tekologi fra iderst til yderst. På trods af det smukke ydre er disse højeffektive pumper fremstillet til mage års problemfri drift uder selv de mest krævede forhold. SEV- og SE1- pumpere er lette at istallere og vedligeholde og sikrer dermed lave driftsomkostiger geem mage år. Vadtæt kabelforbidelse Det hermetisk tætte kabelstik af rustfrit stål, der er idstøbt i polyureta, sikrer, at væske ikke ka træge id i motore via kablet. Kablere fås i forskellige lægder. Kort rotoraksel E kompakt motorkostruktio med kort rotoraksel reducerer vibratioer og øger akseltætiges og kuglelejeres virkigsgrad og levetid. Væskefri motorkølig Et massivt alumiium statorhus bortleder effektivt overskydede varme til pumpemediet via e køleflage i støbejer. Dette muliggør kotiuerlig drift, selv i tøristallatioer. Dobbelt mekaisk akseltætig Et effektivt patroakseltætigssystem udført i ét stykke giver lægere driftstid og færre driftsstop. Let at udskifte i marke ude brug af specialværktøj. Udskiftelig slidrig E let udskiftelig stålslidrig på kaalløbere og e gummitætigsrig i pumpehuset sikrer, at pumpe ka opretholde maksimal virkigsgrad, ude at det er ødvedigt at udskifte løbere. >

5 med mage eeståede fuktioer Motorskjold i rustfrit stål Ekstremt robust og slagfast motorskjoldi rustfrit stål. Regørigsvelig overflade. Robuste kuglelejer Dobbelte, vedligeholdelsesfri vikelkotaktkuglelejer beskytter mod påvirkig fra aksiale kræfter og sidekræfter, sikrer, at løbere sidder korrekt i pumpehuset og giver dermed lag levetid. Sesorer Aalog vad-i-olie sesor. Aalog sesor for vikligstemperatur. Aalog sesor for isolerigsmodstad. Digital fugt-sesor. (Stadard versio med termal sesor i motorviklig). Spædebåd i rustfrit stål Et eeståede fastspædigssystem sikrer hurtig og let frakoblig af pumpe fra motorehed ude brug af værktøj. Giver let adgag i forbidelse med eftersy og vedligeholdelse. Modulopbygget kostruktio Hver motorstørrelse passer til adskillige pumpestørrelser med kaalløbereller SuperVortex-hydraulik. SmartSeal Det pateterede Grudfos SmartSealsystem, som er moteret på styrekloe, sikrer e fuldstædig tætsluttedeforbidelse, som optimerer pumpes virkigsgrad og holder driftsomkostigere på et miimum. 5 Produktegeskaber >

6 Grudfos pumper med SuperVortex-løber Uik løberkostruktio Grudfos SuperVortex-løberes kostruktio er på alle måder uik. De særlige bladfier sikrer høj pumpevirkigsgrad, fremragede luftevakuerig og forhidrer samtidigt tilstopig. Afhægig af pumpemodelle tillader Super- Vortex-løbere fri passage af faststoffer med e diameter på op til 65 mm, 80 mm eller 100 mm. Grudfos SEV-pumpeserie med SuperVortexløber er det ideelle valg til avedelsesområder, hvor der forvetes store mægder faststoffer, gasholdigt slam eller fibre. Ige tilstopig I e pumpe, som er udstyret med e Grudfos SuperVortex-løber, foregår flow primært ude om løbere, hvilket gør disse pumper ideelle til hådterig af tugt og gasholdigt slam. Lage fibre, klude og adre faststoffer ka frit passere geem pumpe ude at blive faget i løbere og forårsage tilstopiger. Dette betyder færre driftsstop, hvilket giver færre eftersy og midre vedligeholdelse. Ige turbulesforstyrrelser I pumper med e traditioel fristrømsløber er der risiko for, at der opstår turbulesforstyrrelser i området omkrig løbere. Dette vil forstyrre flowmøsteret, forrige pumpes virkigsgrad og edsætte løftehøjde. I pumper med Grudfos SuperVortex-løber ka væske passere frit på yderside af løbere, ude at der opstår turbulesforstyrrelser. SuperVortex-løber >

7 Grudfos pumper med kaalløber Ideel til store flow Grudfos pumper med kaalløber sikrer høj virkigsgrad og miimerer tilstopig. Afhægig af pumpemodelle tillader kaalløbere fri passage af faststoffer med e diameter på op til 50 mm, 80 mm eller 100 mm. Grudfos SE1-pumpere med 80 mm- eller 100 mm-kaalløber er ideelle til store flow af ubehadlet og ufiltreret spilde- og kloakvad. Stor fri passage Grudfos-kaalløbere halvaksiale kostruktio med ekstra lage fier sikrer maksimal ydelse og elimierer problemere med fibre eller klude, som bliver faget i løbere og medfører tilstopig. Grudfos SE1-pumpere er i stad til at hådtere faststoffer med e diameter på op til 100 mm. Udskiftelig slidrig Kaalløberes kostruktio med e udskiftelig stålslidrig og de tilhørede gummitætigsrig på pumpehuset gør pumpe mere modstadsdygtig over for de slitage, som forårsages af slibede bestaddele i pumpemediet. Dette system sikrer maksimal pumpevirkigsgrad i lægere tid, ude at det er ødvedigt at udskifte løbere. Resultatet er midre tilstopig og færre tilfælde af driftsstop. Kaalløbere >

8 Ydelsesoversigt og typeøgle H [m] Ydelsesoversigt Grudfos SEV- og SE1-pumpere SEV Hz SEV.65 SE1.50 SEV.100 SE1.80 SE Q [l/s] Q [m 3 /h] Typeøgle Grudfos SEV- og SE1-pumper ka idetificeres ved hjælp af edeståede typeøgle. betegelse er præget id i typeskiltet, som er placeret på pumpes topdæksel. Kode Eksempel SE Ex.4.5 1D : SE Grudfos-spildevadspumpe/-kloakpumpe Løbertype: 1 Kaalløber, atal kaaler V SuperVortex-løber Pumpepassage: 80 Maks. faststofstørrelse [mm] Pumpeafgag: 80 Pumpetrykstuds, omiel diameter [mm] Effekt: 40 Afgive effekt, motor P2/100 [W] Udstyr: [ ] Stadard A Sesorversio Pumpeudgave: Ex Pumpe er godkedt i hehold til de agive EX-stadard [ ] Stadardpumpe Atal poler: 2 2-polet, polet, 1500 Frekves: 5 50 Hz Spædig og startmetode: 0D V, DOL 1D V, Y/D 0E V, DOL 1E V, Y/D Geeratio: [ ] 1. geeratio A B 2. geeratio 3. geeratio osv. Pumpere i de forskellige geeratioer er forskellige i kostruktio, me es, hvad agår effektstørrelse. 8 Tekiske data >

9 Grudfos pumper med SuperVortex-løber H [m] Ydelseskurver SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV Hz ISO 9906 Aex A Q [l/s] Q [m 3 /h] H [m] SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV Hz ISO 9906 Aex A SEV SEV Q [l/s] Q [m 3 /h] Tallee ud for de ekelte kurver agiver pumpetype. Kurvelijer i fed agiver det abefalede driftsområde. I tabellere på side 12 fides pumpebetegelsere og de tekiske data. H [m] SEV SEV SEV SEV Hz ISO 9906 Aex A Grudfos SuperVortex-serie omfatter mage forskellige pumpetyper, som er fremstillet til pumpig af spildevad, procesvad, slam og ubehadlet og ufiltreret spildevad med e ph-værdi på 4-10 og med et højt idhold af fibre og faststoffer med e diameter på op til 100 mm SEV Q [l/s] Q [m 3 /h] Ydelse >

10 Grudfos pumper med ekaalløber Ydelseskurver H [m] SE Hz 32 ISO 9906 Aex A SE SE SE SE SE SE Q [l/s] H [m] SE SE SE SE SE SE SE SE SE Hz ISO 9906 Aex A SE SE SE SE Q [l/s] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Tallee ud for de ekelte kurver agiver pumpetype. Kurvelijer i fed agiver det abefalede driftsområde. I tabellere på side 14 fides pumpebetegelsere og de tekiske data. H [m] SE SE SE SE Hz ISO 9906 Aex A Grudfos serie af pumper med ekaalløber omfatter mage forskellige pumpetyper, som er fremstillet til pumpig af store mægder spildevad, procesvad og ubehadlet og ufiltreret spildevad med e ph-værdi på 4-10, som ideholder faststoffer med e diameter på op til SE SE SE Q [l/s] Q [m 3 /h] 10 Ydelse >

11 Tekiske data Materialespecifikatioer Beskrivelse Materiale DIN W.-Nr. / EN Stadard AISI / ASTM O-rige NBR gummi Tætigsrig til idløb (ku SE1-pumper) NBR gummi (armeret rustfrit stål) Løber Støbejer EN-JL1030/GG20 Slidrig, løber Rustfrit stål Pumpehus Støbejer EN-JL1030/GG20 Statorhus Alumiium EN AB-AISI10mg Oliekammerdæksel Støbejer EN-JL 1030/GG20 Lejedæksel Støbejer EN-JL 1030/GG20 Primærlejeholder Støbejer EN-GJS /GGG45 Støttelejeholder Støbejer EN-JL1040/GG25 Fjederstift (mellemflage/pumpehus) Ø8x22 A2 304 Spædebåd Rustfrit stål Patroakseltætigssystem Rustfrit stål ASTM 351 (CF8M) Primærtætig SiC/SiC Sekudærtætig Kulstof/keramik Motorskjold Rustfrit stål (Tilbehør ) 304 (316) Motor top Støbejer EN-JL1040/GG25 Primærleje Dobbelt vikelkotaktleje fra 4-polet 3 kw- og 2-polet 4 kw-motor Støtteleje Kugleleje Mellemflage Støbejer EN-JL1040/GG25 Aksel/rotor Stål/rustfrit stål / Skruer Rustfrit stål A2 304 Skive Rustfrit stål A2 304 Kabelgeemførig Rustfrit stål ASTM 351 (CF8M) Kabel, 10 m. H07RN-F Løftebeslag Rustfrit stål Olie Shell Odia 917 Epoxybehadlig Farve: NSC S 8005 R80B Driftsbetigelser Grudfos SEV- SE1-pumpere er veleget til kotiuerlig dykket drift med et væskeiveau umiddelbart over pumpehuset, eller i tøropstilliger ude særskilt motorkølig. Pumpemediets maksimumtemperatur: 40 C I kortere perioder, maks. 1 time, ka temperaturer på 60 C tolereres (gælder ku ikke-ex-udgaver). Omgivelsestemperatur: 40 C Maksimal edsækig: 20 m Pumpes startfrekves må ikke overstige 20 start-/ stopsekveser pr. time. Eksplosiossikre pumper Til avedelsesområder, hvor der er eksplosiosfare, eller hvor der ellers måtte være et behov, tilbyder Grudfos eksplosiossikre versioer af SEVog SE1-pumpere: Eksplosiosbeskyttelsesklassifikatio II 2 GD, EEx dc IIB T4, T3, IP 68, T 135 C, T 200 C jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / :1998. SEV- og SE1-pumpere leveres edvidere med e Class 1 Zoe 2, Ex A IIB 200 C (T3) -klassifikatio jf. IEC :1987. Godkedelser Alle 50 Hz SEV- og SE1-pumper er EN :2001 godkedt til avedelse i bygiger (SE1.50 dog EN :2000 godkedt). 11 Tekiske data >

12 Grudfos pumper med SuperVortex-løber Elektriske data, pumpetype og produktumre SEV.65, DN 65-afgag Produktummer Spædig SEV D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV D ,8 4, x Y/ start 8, SEV E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.65, DN 80-afgag Produktummer Spædig SEV D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV D ,8 4, x Y/ start 8, SEV E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.80, DN 80-afgag Produktummer Spædig SEV D ,5 1, x D.O.L. 2, SEV E ,5 1, x D.O.L. 4, SEV D ,8 1, x D.O.L. 3, SEV E ,8 1, x D.O.L. 6, SEV D ,1 1, x D.O.L. 4, SEV E ,1 1, x D.O.L. 7, SEV D ,9 2, x D.O.L. 5, SEV E ,9 2, x D.O.L. 10, SEV D ,9 4, x Y/ start 10, SEV E ,9 4, x Y/ start 17, SEV D ,8 4, x Y/ start 8, SEV E ,8 4, x Y/ start 14, SEV D ,1 6, x Y/ start 13, SEV E ,1 6, x Y/ start 23, SEV D ,9 7, x Y/ start 16, SEV E ,9 7, x Y/ start 27, SEV D ,5 9, x Y/ start 18, SEV E ,5 9, x Y/ start 31, SEV D ,6 11, x Y/ start 21, SEV E ,6 11, x Y/ start 37, SEV.100, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SEV D x D.O.L SEV E x D.O.L SEV D x Y/ start SEV E x Y/ start SEV D x Y/ start SEV E x Y/ start SEV D x Y/ start SEV E x Y/ start I1/1 12 Tekiske data >

13 Tekiske data Elektriske data, pumpetype og produktumre SEV.65, Ex-pumper, DN 65-afgag Produktummer Spædig SEV Ex.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV Ex.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV Ex.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV Ex.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV Ex.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SEV Ex.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.65, Ex-pumper, DN 80-afgag Produktummer Spædig SEV Ex.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV Ex.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV Ex.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV Ex.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV Ex.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SEV Ex.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.80, Ex-pumper, DN 80-afgag Pump type Product umber Voltage StartigŁ method Weight SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV.100, Ex-pumper, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start Ex-klassifikatio: Alle oveståede pumper opfylder kravee i hehold til eksplosiosbeskyttelsesklassifikatioe II 2 GD, EEx d IIB 135 C (T4) c 135 C (T4) jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / : Tekiske data >

14 Grudfos pumper med kaalløber Elektriske data, pumpetype og produktumre SE1.50, DN 65-afgag Produktummer Spædig SE D ,8 2, x D.O.L. 5, SE E ,8 2, x D.O.L. 8, SE D ,8 3, x D.O.L. 6, SE E ,8 3, x D.O.L. 11, SE D ,8 4, x Y/ start 8, SE E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.50, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE D ,8 2, x D.O.L. 5, SE E ,8 2, x D.O.L. 8, SE D ,8 3, x D.O.L. 6, SE E ,8 3, x D.O.L. 11, SE D ,8 4, x Y/ start 8, SE E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.80, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE D ,1 1, x D.O.L. 4, SE E ,1 1, x D.O.L. 7, SE D ,9 2, x D.O.L. 5, SE E ,9 2, x D.O.L. 10, SE D ,7 3, x D.O.L. 7, SE E ,7 3, x D.O.L. 13, SE D ,9 4, x Y/ start 10, SE E ,9 4, x Y/ start 17, SE D ,5 5, x Y/ start 13, SE E ,5 5, x Y/ start 23, SE D ,0 7, x Y/ start 17, SE E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.80, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SE D x D.O.L SE E x D.O.L SE D x D.O.L SE E x D.O.L SE D x D.O.L SE E x D.O.L SE D x Y/ start SE E x Y/ start SE D x Y/ start SE E x Y/ start SE D x Y/ start SE E x Y/ start I1/1 14 Tekiske data >

15 Tekiske data Elektriske data, pumpetype og produktumre SE1.50, Ex-pumper, DN 65-afgag Produktummer Spædig SE EX.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SE EX.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SE EX.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SE EX.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SE EX.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SE EX.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.50, Ex-pumper, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE Ex.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SE Ex.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SE Ex.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SE Ex.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SE Ex.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SE Ex.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.80, Ex-pumper, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE Ex.4.50D ,1 1, x D.O.L. 4, SE Ex.4.50E ,1 1, x D.O.L. 7, SE Ex.4.50D ,9 2, x D.O.L. 5, SE Ex.4.50E ,9 2, x D.O.L. 10, SE Ex.4.50D ,7 3, x D.O.L. 7, SE Ex.4.50E ,7 3, x D.O.L. 13, SE Ex.4.51D ,9 4, x Y/ start 10, SE Ex.4.51E ,9 4, x Y/ start 17, SE Ex.4.51D ,5 5, x Y/ start 13, SE Ex.4.51E ,5 5, x Y/ start 23, SE Ex.4.51D ,0 7, x Y/ start 17, SE Ex.4.51E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.80, Ex-pumper, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SE Ex.4.50D x D.O.L SE Ex.4.50E x D.O.L SE Ex.4.50D x D.O.L SE Ex.4.50E x D.O.L SE Ex.4.50D x D.O.L SE Ex.4.50E x D.O.L SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start Ex-klassifikatio: Alle oveståede pumper overholder kravee til eksplosiosbeskyttelsesklassifikatioe II 2 GD, EEx d IIB 135 C (T4) c 135 C (T4) jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / : Tekiske data >

16 Grudfos pumper med kaalløber Elektriske data, pumpetype og produktumre SE1.100, DN 100-afgag Produktummer Spædig SE D ,9 4, x Y/ start 10, SE E ,9 4, x Y/ start 17, SE D ,5 5, x Y/ start 13, SE E ,5 5, x Y/ start 23, SE D ,0 7, x Y/ start 17, SE E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.100, DN 150-afgag Produktummer Spædig I1/1 SE D ,9 4, x Y/ start 10, SE E ,9 4, x Y/ start 17, SE D ,5 5, x Y/ start 13, SE E ,5 5, x Y/ start 23, SE D ,0 7, x Y/ start 17, SE E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.100, Ex-pumper, DN 100-afgag Produktummer Spædig I1/1 SE Ex.4.51D ,9 4, x Y/ start 10, SE Ex.4.51E ,9 4, x Y/ start 17, SE Ex.4.51D ,5 5, x Y/ start 13, SE Ex.4.51E ,5 5, x Y/ start 23, SE Ex.4.51D ,0 7, x Y/ start 17, SE Ex.4.51E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.100, Ex-pumper, DN 150-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start I1/1 Ex-klassifikatio: Alle oveståede pumper overholder kravee til eksplosiosbeskyttelsesklassifikatioe II 2 GD, EEx d IIB 135 C (T4) c 135 C (T4) jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / : Tekiske data >

17 Dimesioer Fritståede pumpe Dimesioer [mm] A C D DN 1 DN 2 E F H øn SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Dimesioer >

18 Dimesioer Vådopstillig på autokoblig Dimesioer [mm] DN 3 U V X X1 X2 X3 X4 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV " SEV " SEV " SEV " SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " Dimesioer >

19 Dimesioer Vådopstillig, fritståede på rigfod Dimesioer [mm] B1 G J P T T1 Y ø SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Dimesioer >

20 Dimesioer Vertikal tøropstillig Dimesioer [mm] B1 C DN 4 E K K1 K2 K3 K4 S S1 S2 SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Dimesioer >

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING.

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING 0,9-30 kw, 2-, 4-, 6-polet SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering be think innovate Optimal ydelse og enestående virkningsgrad

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos

grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos 1 150 års erfaring Som verdens største pumpeproducent har Grundfos pumpeserier, som passer

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

Rækværk, ankerpunkter og stålkabler

Rækværk, ankerpunkter og stålkabler Rækværk, ankerpunkter og stålkabler Arbejd sikkert i højder med XSPlatforms At arbejde i højder er risikabelt, men man vænner sig til det. I relativt små højder føler folk sig rimeligt trygge og undervurderer

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

EUROPE PREMIUM EQUIPMENT KOMBINERET MED FØRSTEKLASSES UDSTYR BLIVER PALFINGER KRANEN ET MULTIFUNKTIONELT VÆRKTØJ

EUROPE PREMIUM EQUIPMENT KOMBINERET MED FØRSTEKLASSES UDSTYR BLIVER PALFINGER KRANEN ET MULTIFUNKTIONELT VÆRKTØJ EUROPE PREMIUM EQUIPMENT Lifetime excellence KOMBINERET MED FØRSTEKLASSES UDSTYR BLIVER PALFINGER KRANEN ET MULTIFUNKTIONELT VÆRKTØJ 1 lifetime excellence PALFINGER EQUIPMENT CENTER TILBYDER ET OMFATTENDE

Læs mere

FORUM. Sikker drift på Hojums kraftværk. Alle lejer fortjener en god tætning side 2. Gode nyheder til fødevareindustrien. Et magasin fra SKF Nr 30

FORUM. Sikker drift på Hojums kraftværk. Alle lejer fortjener en god tætning side 2. Gode nyheder til fødevareindustrien. Et magasin fra SKF Nr 30 FORUM Et magasin fra SKF Nr 30 Alle lejer fortjener en god tætning side 2 Sikker drift på Hojums kraftværk side 4 Gode nyheder til fødevareindustrien side 6 FORUM Nr 30 Alle lejer fortjener en god tætning

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Endress+Hauser Kundemagasin www.dk.endress.com Nr 1-2014 1 fanfare Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Når hastighed og nøjagtighed er en æressag Chr. Hansen vælger TM411 Endress+Hauser

Læs mere

poseidon 5, 6 og 7 Næste generation koldtvandsrensere

poseidon 5, 6 og 7 Næste generation koldtvandsrensere 5, 6 og 7 Næste generation koldtvandsrensere Sådan skal en industriel højtryksrenser se ud! De industrielle koldtvandsrensere POSEIDON 5 PA/FA, 6 FA & 7 FA er udviklet til de mest krævende rengøringsopgaver,

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere