Spildevandspumper fra 1,1-11 kw til krævende driftsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandspumper fra 1,1-11 kw til krævende driftsforhold"

Transkript

1 Spildevadspumper fra 1,1-11 kw til krævede driftsforhold - u m e d a a l o ge s e s o rer GRUNDFOS SPILDEVAND

2 Grudfos SEV- og SE1-seriere Avacerede pumper med mage eeståede fuktioer De yderst avacerede, højtekologiske Grudfos SEV- og SE1-pumpeserier er udviklet til hådterig af spildevad, procesvad og ubehadlet og ufiltreret spildevad i forbidelse med meget krævede offetlige, forsyigsmæssige og idustrielle avedelsesformål. Disse robuste pumper er fremstillet til mageårig og problemfri drift uder de mest krævede forhold. Pumpere ka avedes i våd- eller tøropstilliger ude motorkølig. I begge opstilliger er pumpere ekstremt driftssikre og vedligeholdelsesvelige. De eergibesparede ekaal- og Super Vortexpumper tillader fri passage af faststoffer med e diameter på op til 100 mm. Dette edsætter i væsetlig grad risikoe for tilstopig og sikrer maksimal driftstid samt reducerede driftsomkostiger. > Uik væskefri motorkølig Et massivt alumiium statorhus bortleder effektivt overskydede varme til pumpemediet i pumpehuset. Dette sikrer kotiuerlig drift i delvist dykkede eller tøropstilliger. Der kræves ige kølevæske. > Uik kabelidførig Kabelstikket af rustfrit stål er idstøbt i polyureta. Dette gør stikket hermetisk tæt og forhidrer væske i at træge id i motore via kablet. > Uik patroakseltætig De mekaiske primære og sekudære akseltætiger er moteret i e letudskiftelig og kompakt patroehed. > Uik modulopbygget kostruktio SEV- og SE1-seriere er kostrueret med heblik på at sikre maksimal fleksibilitet. De hurtigt afmoterbare motoreheder er ombyttelige og passer både til pumper med kaalløber og SuperVortex-pumper. > Aaloge sesorer kostat overvågig af pumpes driftstilstad De aaloge sesorer i SEV og SE1 pumpere overvåger kostat pumpes driftstilstad og giver gode muligheder for at udføre prævetiv vedligeholdelse, hvorved uplalagt stilstad udgås. Sesortypere er vist på side 5. >

3 Istallatio De robuste Grudfos SEV- og SE1-pumper ka istalleres permaet ved hjælp af et autokobligssystem med styrerør eller e fast rørtilslutig i våd- eller tøropstilliger ude særskilt motorkølig. Pumpere er edvidere velegede til fritståede istallatio eller som trasportable hjælpepumper. Vådopstillig på autokoblig med styrerør Når pumpe istalleres på et autokobligssystem, sluttes de automatisk til e basisehed, som er fastgjort på pumpebrødes bud. Fritståede vådopstillig eller til trasportabel brug Når der er moteret e rigfod (tilbehør) på pumpere, ka de istalleres fritståede i e pumpebrød eller avedes som trasportable hjælpepumper i midlertidige opstil-liger. Vertikal tøristallatio Takket være det effektive væskefri motorkøligssystem er SEV- og SE1-pumpere velegede til tøropstilliger ete lodret eller vadret afhægigt af det specifikke behov. Horisotal tøristallatio Vadret tøristallatio øger alæggets samlede virkigsgrad, fordi uødvedige kompoeter og bøjiger udgås. Der fås særlige moterigsbeslag til vadret istallatio. >

4 Robuste og driftssikre pumper Avaceret tekologi fra iderst til yderst Grudfos SEV- og SE1-pumpere repræseterer avaceret tekologi fra iderst til yderst. På trods af det smukke ydre er disse højeffektive pumper fremstillet til mage års problemfri drift uder selv de mest krævede forhold. SEV- og SE1- pumpere er lette at istallere og vedligeholde og sikrer dermed lave driftsomkostiger geem mage år. Vadtæt kabelforbidelse Det hermetisk tætte kabelstik af rustfrit stål, der er idstøbt i polyureta, sikrer, at væske ikke ka træge id i motore via kablet. Kablere fås i forskellige lægder. Kort rotoraksel E kompakt motorkostruktio med kort rotoraksel reducerer vibratioer og øger akseltætiges og kuglelejeres virkigsgrad og levetid. Væskefri motorkølig Et massivt alumiium statorhus bortleder effektivt overskydede varme til pumpemediet via e køleflage i støbejer. Dette muliggør kotiuerlig drift, selv i tøristallatioer. Dobbelt mekaisk akseltætig Et effektivt patroakseltætigssystem udført i ét stykke giver lægere driftstid og færre driftsstop. Let at udskifte i marke ude brug af specialværktøj. Udskiftelig slidrig E let udskiftelig stålslidrig på kaalløbere og e gummitætigsrig i pumpehuset sikrer, at pumpe ka opretholde maksimal virkigsgrad, ude at det er ødvedigt at udskifte løbere. >

5 med mage eeståede fuktioer Motorskjold i rustfrit stål Ekstremt robust og slagfast motorskjoldi rustfrit stål. Regørigsvelig overflade. Robuste kuglelejer Dobbelte, vedligeholdelsesfri vikelkotaktkuglelejer beskytter mod påvirkig fra aksiale kræfter og sidekræfter, sikrer, at løbere sidder korrekt i pumpehuset og giver dermed lag levetid. Sesorer Aalog vad-i-olie sesor. Aalog sesor for vikligstemperatur. Aalog sesor for isolerigsmodstad. Digital fugt-sesor. (Stadard versio med termal sesor i motorviklig). Spædebåd i rustfrit stål Et eeståede fastspædigssystem sikrer hurtig og let frakoblig af pumpe fra motorehed ude brug af værktøj. Giver let adgag i forbidelse med eftersy og vedligeholdelse. Modulopbygget kostruktio Hver motorstørrelse passer til adskillige pumpestørrelser med kaalløbereller SuperVortex-hydraulik. SmartSeal Det pateterede Grudfos SmartSealsystem, som er moteret på styrekloe, sikrer e fuldstædig tætsluttedeforbidelse, som optimerer pumpes virkigsgrad og holder driftsomkostigere på et miimum. 5 Produktegeskaber >

6 Grudfos pumper med SuperVortex-løber Uik løberkostruktio Grudfos SuperVortex-løberes kostruktio er på alle måder uik. De særlige bladfier sikrer høj pumpevirkigsgrad, fremragede luftevakuerig og forhidrer samtidigt tilstopig. Afhægig af pumpemodelle tillader Super- Vortex-løbere fri passage af faststoffer med e diameter på op til 65 mm, 80 mm eller 100 mm. Grudfos SEV-pumpeserie med SuperVortexløber er det ideelle valg til avedelsesområder, hvor der forvetes store mægder faststoffer, gasholdigt slam eller fibre. Ige tilstopig I e pumpe, som er udstyret med e Grudfos SuperVortex-løber, foregår flow primært ude om løbere, hvilket gør disse pumper ideelle til hådterig af tugt og gasholdigt slam. Lage fibre, klude og adre faststoffer ka frit passere geem pumpe ude at blive faget i løbere og forårsage tilstopiger. Dette betyder færre driftsstop, hvilket giver færre eftersy og midre vedligeholdelse. Ige turbulesforstyrrelser I pumper med e traditioel fristrømsløber er der risiko for, at der opstår turbulesforstyrrelser i området omkrig løbere. Dette vil forstyrre flowmøsteret, forrige pumpes virkigsgrad og edsætte løftehøjde. I pumper med Grudfos SuperVortex-løber ka væske passere frit på yderside af løbere, ude at der opstår turbulesforstyrrelser. SuperVortex-løber >

7 Grudfos pumper med kaalløber Ideel til store flow Grudfos pumper med kaalløber sikrer høj virkigsgrad og miimerer tilstopig. Afhægig af pumpemodelle tillader kaalløbere fri passage af faststoffer med e diameter på op til 50 mm, 80 mm eller 100 mm. Grudfos SE1-pumpere med 80 mm- eller 100 mm-kaalløber er ideelle til store flow af ubehadlet og ufiltreret spilde- og kloakvad. Stor fri passage Grudfos-kaalløbere halvaksiale kostruktio med ekstra lage fier sikrer maksimal ydelse og elimierer problemere med fibre eller klude, som bliver faget i løbere og medfører tilstopig. Grudfos SE1-pumpere er i stad til at hådtere faststoffer med e diameter på op til 100 mm. Udskiftelig slidrig Kaalløberes kostruktio med e udskiftelig stålslidrig og de tilhørede gummitætigsrig på pumpehuset gør pumpe mere modstadsdygtig over for de slitage, som forårsages af slibede bestaddele i pumpemediet. Dette system sikrer maksimal pumpevirkigsgrad i lægere tid, ude at det er ødvedigt at udskifte løbere. Resultatet er midre tilstopig og færre tilfælde af driftsstop. Kaalløbere >

8 Ydelsesoversigt og typeøgle H [m] Ydelsesoversigt Grudfos SEV- og SE1-pumpere SEV Hz SEV.65 SE1.50 SEV.100 SE1.80 SE Q [l/s] Q [m 3 /h] Typeøgle Grudfos SEV- og SE1-pumper ka idetificeres ved hjælp af edeståede typeøgle. betegelse er præget id i typeskiltet, som er placeret på pumpes topdæksel. Kode Eksempel SE Ex.4.5 1D : SE Grudfos-spildevadspumpe/-kloakpumpe Løbertype: 1 Kaalløber, atal kaaler V SuperVortex-løber Pumpepassage: 80 Maks. faststofstørrelse [mm] Pumpeafgag: 80 Pumpetrykstuds, omiel diameter [mm] Effekt: 40 Afgive effekt, motor P2/100 [W] Udstyr: [ ] Stadard A Sesorversio Pumpeudgave: Ex Pumpe er godkedt i hehold til de agive EX-stadard [ ] Stadardpumpe Atal poler: 2 2-polet, polet, 1500 Frekves: 5 50 Hz Spædig og startmetode: 0D V, DOL 1D V, Y/D 0E V, DOL 1E V, Y/D Geeratio: [ ] 1. geeratio A B 2. geeratio 3. geeratio osv. Pumpere i de forskellige geeratioer er forskellige i kostruktio, me es, hvad agår effektstørrelse. 8 Tekiske data >

9 Grudfos pumper med SuperVortex-løber H [m] Ydelseskurver SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV Hz ISO 9906 Aex A Q [l/s] Q [m 3 /h] H [m] SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV Hz ISO 9906 Aex A SEV SEV Q [l/s] Q [m 3 /h] Tallee ud for de ekelte kurver agiver pumpetype. Kurvelijer i fed agiver det abefalede driftsområde. I tabellere på side 12 fides pumpebetegelsere og de tekiske data. H [m] SEV SEV SEV SEV Hz ISO 9906 Aex A Grudfos SuperVortex-serie omfatter mage forskellige pumpetyper, som er fremstillet til pumpig af spildevad, procesvad, slam og ubehadlet og ufiltreret spildevad med e ph-værdi på 4-10 og med et højt idhold af fibre og faststoffer med e diameter på op til 100 mm SEV Q [l/s] Q [m 3 /h] Ydelse >

10 Grudfos pumper med ekaalløber Ydelseskurver H [m] SE Hz 32 ISO 9906 Aex A SE SE SE SE SE SE Q [l/s] H [m] SE SE SE SE SE SE SE SE SE Hz ISO 9906 Aex A SE SE SE SE Q [l/s] Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Tallee ud for de ekelte kurver agiver pumpetype. Kurvelijer i fed agiver det abefalede driftsområde. I tabellere på side 14 fides pumpebetegelsere og de tekiske data. H [m] SE SE SE SE Hz ISO 9906 Aex A Grudfos serie af pumper med ekaalløber omfatter mage forskellige pumpetyper, som er fremstillet til pumpig af store mægder spildevad, procesvad og ubehadlet og ufiltreret spildevad med e ph-værdi på 4-10, som ideholder faststoffer med e diameter på op til SE SE SE Q [l/s] Q [m 3 /h] 10 Ydelse >

11 Tekiske data Materialespecifikatioer Beskrivelse Materiale DIN W.-Nr. / EN Stadard AISI / ASTM O-rige NBR gummi Tætigsrig til idløb (ku SE1-pumper) NBR gummi (armeret rustfrit stål) Løber Støbejer EN-JL1030/GG20 Slidrig, løber Rustfrit stål Pumpehus Støbejer EN-JL1030/GG20 Statorhus Alumiium EN AB-AISI10mg Oliekammerdæksel Støbejer EN-JL 1030/GG20 Lejedæksel Støbejer EN-JL 1030/GG20 Primærlejeholder Støbejer EN-GJS /GGG45 Støttelejeholder Støbejer EN-JL1040/GG25 Fjederstift (mellemflage/pumpehus) Ø8x22 A2 304 Spædebåd Rustfrit stål Patroakseltætigssystem Rustfrit stål ASTM 351 (CF8M) Primærtætig SiC/SiC Sekudærtætig Kulstof/keramik Motorskjold Rustfrit stål (Tilbehør ) 304 (316) Motor top Støbejer EN-JL1040/GG25 Primærleje Dobbelt vikelkotaktleje fra 4-polet 3 kw- og 2-polet 4 kw-motor Støtteleje Kugleleje Mellemflage Støbejer EN-JL1040/GG25 Aksel/rotor Stål/rustfrit stål / Skruer Rustfrit stål A2 304 Skive Rustfrit stål A2 304 Kabelgeemførig Rustfrit stål ASTM 351 (CF8M) Kabel, 10 m. H07RN-F Løftebeslag Rustfrit stål Olie Shell Odia 917 Epoxybehadlig Farve: NSC S 8005 R80B Driftsbetigelser Grudfos SEV- SE1-pumpere er veleget til kotiuerlig dykket drift med et væskeiveau umiddelbart over pumpehuset, eller i tøropstilliger ude særskilt motorkølig. Pumpemediets maksimumtemperatur: 40 C I kortere perioder, maks. 1 time, ka temperaturer på 60 C tolereres (gælder ku ikke-ex-udgaver). Omgivelsestemperatur: 40 C Maksimal edsækig: 20 m Pumpes startfrekves må ikke overstige 20 start-/ stopsekveser pr. time. Eksplosiossikre pumper Til avedelsesområder, hvor der er eksplosiosfare, eller hvor der ellers måtte være et behov, tilbyder Grudfos eksplosiossikre versioer af SEVog SE1-pumpere: Eksplosiosbeskyttelsesklassifikatio II 2 GD, EEx dc IIB T4, T3, IP 68, T 135 C, T 200 C jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / :1998. SEV- og SE1-pumpere leveres edvidere med e Class 1 Zoe 2, Ex A IIB 200 C (T3) -klassifikatio jf. IEC :1987. Godkedelser Alle 50 Hz SEV- og SE1-pumper er EN :2001 godkedt til avedelse i bygiger (SE1.50 dog EN :2000 godkedt). 11 Tekiske data >

12 Grudfos pumper med SuperVortex-løber Elektriske data, pumpetype og produktumre SEV.65, DN 65-afgag Produktummer Spædig SEV D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV D ,8 4, x Y/ start 8, SEV E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.65, DN 80-afgag Produktummer Spædig SEV D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV D ,8 4, x Y/ start 8, SEV E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.80, DN 80-afgag Produktummer Spædig SEV D ,5 1, x D.O.L. 2, SEV E ,5 1, x D.O.L. 4, SEV D ,8 1, x D.O.L. 3, SEV E ,8 1, x D.O.L. 6, SEV D ,1 1, x D.O.L. 4, SEV E ,1 1, x D.O.L. 7, SEV D ,9 2, x D.O.L. 5, SEV E ,9 2, x D.O.L. 10, SEV D ,9 4, x Y/ start 10, SEV E ,9 4, x Y/ start 17, SEV D ,8 4, x Y/ start 8, SEV E ,8 4, x Y/ start 14, SEV D ,1 6, x Y/ start 13, SEV E ,1 6, x Y/ start 23, SEV D ,9 7, x Y/ start 16, SEV E ,9 7, x Y/ start 27, SEV D ,5 9, x Y/ start 18, SEV E ,5 9, x Y/ start 31, SEV D ,6 11, x Y/ start 21, SEV E ,6 11, x Y/ start 37, SEV.100, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SEV D x D.O.L SEV E x D.O.L SEV D x Y/ start SEV E x Y/ start SEV D x Y/ start SEV E x Y/ start SEV D x Y/ start SEV E x Y/ start I1/1 12 Tekiske data >

13 Tekiske data Elektriske data, pumpetype og produktumre SEV.65, Ex-pumper, DN 65-afgag Produktummer Spædig SEV Ex.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV Ex.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV Ex.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV Ex.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV Ex.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SEV Ex.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.65, Ex-pumper, DN 80-afgag Produktummer Spædig SEV Ex.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SEV Ex.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SEV Ex.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SEV Ex.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SEV Ex.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SEV Ex.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SEV.80, Ex-pumper, DN 80-afgag Pump type Product umber Voltage StartigŁ method Weight SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV Ex.2.51D x Y/ start SEV Ex.2.51E x Y/ start SEV.100, Ex-pumper, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SEV Ex.4.50D x D.O.L SEV Ex.4.50E x D.O.L SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start SEV Ex.4.51D x Y/ start SEV Ex.4.51E x Y/ start Ex-klassifikatio: Alle oveståede pumper opfylder kravee i hehold til eksplosiosbeskyttelsesklassifikatioe II 2 GD, EEx d IIB 135 C (T4) c 135 C (T4) jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / : Tekiske data >

14 Grudfos pumper med kaalløber Elektriske data, pumpetype og produktumre SE1.50, DN 65-afgag Produktummer Spædig SE D ,8 2, x D.O.L. 5, SE E ,8 2, x D.O.L. 8, SE D ,8 3, x D.O.L. 6, SE E ,8 3, x D.O.L. 11, SE D ,8 4, x Y/ start 8, SE E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.50, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE D ,8 2, x D.O.L. 5, SE E ,8 2, x D.O.L. 8, SE D ,8 3, x D.O.L. 6, SE E ,8 3, x D.O.L. 11, SE D ,8 4, x Y/ start 8, SE E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.80, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE D ,1 1, x D.O.L. 4, SE E ,1 1, x D.O.L. 7, SE D ,9 2, x D.O.L. 5, SE E ,9 2, x D.O.L. 10, SE D ,7 3, x D.O.L. 7, SE E ,7 3, x D.O.L. 13, SE D ,9 4, x Y/ start 10, SE E ,9 4, x Y/ start 17, SE D ,5 5, x Y/ start 13, SE E ,5 5, x Y/ start 23, SE D ,0 7, x Y/ start 17, SE E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.80, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SE D x D.O.L SE E x D.O.L SE D x D.O.L SE E x D.O.L SE D x D.O.L SE E x D.O.L SE D x Y/ start SE E x Y/ start SE D x Y/ start SE E x Y/ start SE D x Y/ start SE E x Y/ start I1/1 14 Tekiske data >

15 Tekiske data Elektriske data, pumpetype og produktumre SE1.50, Ex-pumper, DN 65-afgag Produktummer Spædig SE EX.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SE EX.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SE EX.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SE EX.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SE EX.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SE EX.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.50, Ex-pumper, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE Ex.2.50D ,8 2, x D.O.L. 5, SE Ex.2.50E ,8 2, x D.O.L. 8, SE Ex.2.50D ,8 3, x D.O.L. 6, SE Ex.2.50E ,8 3, x D.O.L. 11, SE Ex.2.51D ,8 4, x Y/ start 8, SE Ex.2.51E ,8 4, x Y/ start 14, SE1.80, Ex-pumper, DN 80-afgag Produktummer Spædig SE Ex.4.50D ,1 1, x D.O.L. 4, SE Ex.4.50E ,1 1, x D.O.L. 7, SE Ex.4.50D ,9 2, x D.O.L. 5, SE Ex.4.50E ,9 2, x D.O.L. 10, SE Ex.4.50D ,7 3, x D.O.L. 7, SE Ex.4.50E ,7 3, x D.O.L. 13, SE Ex.4.51D ,9 4, x Y/ start 10, SE Ex.4.51E ,9 4, x Y/ start 17, SE Ex.4.51D ,5 5, x Y/ start 13, SE Ex.4.51E ,5 5, x Y/ start 23, SE Ex.4.51D ,0 7, x Y/ start 17, SE Ex.4.51E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.80, Ex-pumper, DN 100-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SE Ex.4.50D x D.O.L SE Ex.4.50E x D.O.L SE Ex.4.50D x D.O.L SE Ex.4.50E x D.O.L SE Ex.4.50D x D.O.L SE Ex.4.50E x D.O.L SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start Ex-klassifikatio: Alle oveståede pumper overholder kravee til eksplosiosbeskyttelsesklassifikatioe II 2 GD, EEx d IIB 135 C (T4) c 135 C (T4) jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / : Tekiske data >

16 Grudfos pumper med kaalløber Elektriske data, pumpetype og produktumre SE1.100, DN 100-afgag Produktummer Spædig SE D ,9 4, x Y/ start 10, SE E ,9 4, x Y/ start 17, SE D ,5 5, x Y/ start 13, SE E ,5 5, x Y/ start 23, SE D ,0 7, x Y/ start 17, SE E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.100, DN 150-afgag Produktummer Spædig I1/1 SE D ,9 4, x Y/ start 10, SE E ,9 4, x Y/ start 17, SE D ,5 5, x Y/ start 13, SE E ,5 5, x Y/ start 23, SE D ,0 7, x Y/ start 17, SE E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.100, Ex-pumper, DN 100-afgag Produktummer Spædig I1/1 SE Ex.4.51D ,9 4, x Y/ start 10, SE Ex.4.51E ,9 4, x Y/ start 17, SE Ex.4.51D ,5 5, x Y/ start 13, SE Ex.4.51E ,5 5, x Y/ start 23, SE Ex.4.51D ,0 7, x Y/ start 17, SE Ex.4.51E ,0 7, x Y/ start 29, SE1.100, Ex-pumper, DN 150-afgag (ude sesorer) Produktr. (ude sesorer) Produktr. (med sesorer) Spædig SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start SE Ex.4.51D x Y/ start SE Ex.4.51E x Y/ start I1/1 Ex-klassifikatio: Alle oveståede pumper overholder kravee til eksplosiosbeskyttelsesklassifikatioe II 2 GD, EEx d IIB 135 C (T4) c 135 C (T4) jf. EN-stadardere :1997 / :2000 / : Tekiske data >

17 Dimesioer Fritståede pumpe Dimesioer [mm] A C D DN 1 DN 2 E F H øn SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Dimesioer >

18 Dimesioer Vådopstillig på autokoblig Dimesioer [mm] DN 3 U V X X1 X2 X3 X4 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV /2" SEV " SEV " SEV " SEV " SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE /2" SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " SE " Dimesioer >

19 Dimesioer Vådopstillig, fritståede på rigfod Dimesioer [mm] B1 G J P T T1 Y ø SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Dimesioer >

20 Dimesioer Vertikal tøropstillig Dimesioer [mm] B1 C DN 4 E K K1 K2 K3 K4 S S1 S2 SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Dimesioer >

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING.

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING 0,9-30 kw, 2-, 4-, 6-polet SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering be think innovate Optimal ydelse og enestående virkningsgrad

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram Få det komplette sæt hos Grundfos Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

RV Unique mop-guide. til alle overflader

RV Unique mop-guide. til alle overflader til alle overflader RV Uique mopguide - ét sortimet til alle gulvoverflader I dee brochure fider du et bredt sortimet af mopper til regørig af alle former for gulvoverfalder. Vi har sammesat et sortimet

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard Forårsmagasiet www.caravarige.dk Caravarige, impulsmagasi 2014 ERIBA HYMER Komfort til ethvert behov Se Bürsters ti ye JUBILÆUMSMODELLER Sprite fortsætter succese! All I som stadard KABE: 243 uikke plaløsiger

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Tilmelding til Grundfos Pumpeskole

Tilmelding til Grundfos Pumpeskole Tilmelding til Grundfos Pumpeskole Pumpe specialist Industri Varme II Vand II Spild II Service Varme I Vand I Spild I Grundmodul GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens vej 7A 8850 Bjerringbro A k t i v i t e

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

SCANDINAVIAN COMMERCIAL SUPPLIER

SCANDINAVIAN COMMERCIAL SUPPLIER SCANDINAVIAN COMMERCIAL SUPPLIER Back Bar Specifikatioer SC 138 SC 208 Køl Udvedig Sort kabiet Sort kabiet Idvedig Alu. Alu. Vetileret kølig Atal hægslede døre 1 - Selvlukkede døre Skydedøre - Atal hylder

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

LJM Industri. Information om stærke kvalitetsmaskiner til effektiv håndtering af spildevand.

LJM Industri. Information om stærke kvalitetsmaskiner til effektiv håndtering af spildevand. nformation om stærke kvalitetsmaskiner til effektiv håndtering af spildevand. in sikkerhed for problemfri drift - stærk lige under overfladen! LJM ndustri K HØJMRK 940 LM ax 97343200 K HØJMRK 940 LM ax

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Fourieraalyse. udgave 7 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for fourierrækker og fouriertrasformatio. Det forudsættes i dette otat, at ma har rådighed over matematiklommeregere

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Energi til alle, Naturligvis

Energi til alle, Naturligvis System 95/5000 Model 4PSS2-15 Beskrivelse: Shining ELECTRICS sol DC vandpumper er produkter af høj kvalitet designet til husstandsvandforsyning, drikkevand til husdyr, kunstvanding, vandingssystemer til

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse

Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige vejledning til spildevandspumper til en- og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3

Læs mere

PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper

PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper Nr.: 90 056 09 Version 0 2006.06 Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper www.grindex.com DK PROLINE TUBO Denne manual omhandler følgende pumpetyper: Pumper med 1-faset og 3-faset motor Pumper med

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere