SMART Notebook 11. Windows -operativsystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Notebook 11. Windows -operativsystemer"

Transkript

1 SMART Ntebk 11 Windws -perativsystemer Bruervejlednin Scan følende QR-kde fr at se Hjælp i SMART Ntebk-sftwaren på din smartphne eller en anden mbil enhed.

2 Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, SMART Ink, DViT, smarttech, SMART-let alle SMART-slaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende SMART Technlies ULC i USA /eller andre lande. Windws, Windws Vista, Internet Explrer PwerPint er enten reistrerede varemærker eller varemærker tilhørende Micrsft Crpratin i USA /eller andre lande. Mac, Mac OS QuickTime er varemærker tilhørende Apple Inc., der er reistreret i USA andre lande. Adbe, Flash Reader er enten reistrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adbe Systems Incrprated i USA /eller andre lande. Alle andre tredjepartsprdukter firmanavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Meddelelse m cpyriht 2012 SMART Technlies ULC. Alle rettiheder frbehldes. Intet i denne publikatin må enives, verføres, kpieres, lares i et søesystem eller versættes til et andet spr i nen frm eller på nen måde uden frudående skriftli tilladelse fra SMART Technlies ULC. Oplysninerne i denne vejlednin kan ændres uden varsel skal ikke betrates sm en frplitelse fra SMARTs side. Et eller flere af følende patenter: US , US , US , US , US , USD USD Yderliere patenter afventer dkendelse. 10/2012

3 Indhld Kapitel 1: Km dt i an 1 Om den SMART-sftware, der er installeret på din cmputer 2 Start af SMART Ntebk-sftwaren 2 Navierin i bruerrænsefladen 3 Oprettelse af arbejde med indhld 7 Bru af bevæelser 8 Kapitel 2: Oprettelse af arbejde med filer 11 Oprettelse af filer 11 Åbnin af filer 12 Åbnin af filer i kmpatibilitetstilstand 12 Gemnin af filer 12 Autmatisk emnin af filer 14 Eksprt af filer 15 Autmatisk eksprt af filer 18 Udskrivnin af filer 21 Vedhæftnin af filer til -beskeder 22 Reducerin af filstørrelser 22 Frtrydelse af handliner annullerin af frtrydelse 24 Ændrin af standardprrammet fr.ntebk-filer 24 Kapitel 3: Oprettelse af arbejde med sider 27 Visnin af sider 28 Ændrin af sidevisnin 29 Oprettelse af sider 34 Klnin af sider 34 Omarranerin af sider 35 Grupperin af sider 35 Omdøbnin af sider 37 Udvidelse af sider 37 Optaelse af sider 37 Sletnin af sider 38 Rydnin af sider 39 Nulstillin af sider 40 Visnin af elevsiderammer 41 Arbejde med sidebarunde temaer 42 Kapitel 4: Oprettelse af enkle bjekter 47 Skrivnin tenin med udvisknin af diitalt blæk 48 Oprettelse af fiurer streer 53 Oprettelse af tekst 56 Oprettelse af tabeller 62 i

4 I N D H O L D Kapitel 5: Arbejde med bjekter 73 Markerin af bjekter 74 Ændrin af bjekters eenskaber 75 Placerin af bjekter 78 Låsnin af bjekter 81 Klipnin, kpierin indsætnin af bjekter 82 Klnin af bjekter 83 Ændrin af størrelsen på bjekter 84 Rtatin af bjekter 86 Spejlin af bjekter 87 Grupperin af bjekter 87 Tilføjelse af links til bjekter 89 Tilføjelse af lyde til bjekter 91 Animerin af bjekter 92 Sletnin af bjekter 92 Kapitel 6: Bru af dit eet indhld 95 Indsætnin af billeder 96 Indsætnin af multimediefiler 98 Indsætnin af internetbrwsere 101 Bru af indhld fra andre prrammer 102 Vedhæftnin af filer websider 106 Tilføjelse af indhld til Galleri 108 Delin af dit indhld på SMART Exchane-webstedet 113 Kapitel 7: Bru af indhld fra SMART-ressurcer 115 Sønin efter bru af indhld fra Galleri 115 Sønin efter bru af indhld fra SMART Exchane-webstedet 117 Kapitel 8: Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse 119 Præsentatin af filer fr elever 119 Oprettelse præsentatin af lektinsaktiviteter 120 Bru af præsentatinsværktøjer 126 Visnin af links 137 Justerin af lydstyrke 138 Mulihed fr at have t persner, der bruer et interaktivt whitebard 138 Kapitel 9: Fejlfindin af SMART Ntebk-sftwaren 141 Fejlfindin af filer 141 Fejlfindin af SMART Ntebk-vinduet -værktøjslinjen 141 Fejlfindin af diitalt blæk 142 Fejlfindin af bjekter 143 Fejlfindin af bevæelser 144 Bila A: Tilpasnin af værktøjslinjen 145 Bila B: Anivelse af spr 147 Bila C: Opdaterin, aktiverin indsendelse af feedback 149 Opdaterin aktiverin af SMART Ntebk sftwaren 149 ii

5 I N D H O L D Indsendelse af feedback til SMART 153 Indeks 155 iii

6

7 Kapitel 1 Km dt i an Om den SMART-sftware, der er installeret på din cmputer 2 Start af SMART Ntebk-sftwaren 2 Navierin i bruerrænsefladen 3 Menu 3 Værktøjslinje 3 Handlinspanel 3 Pluins-panel 3 Værktøjspanel 3 Kntekstafhænit panel 4 Tilpasnin af værktøjslinjen 4 Sidesrterin 4 Åbnin af Sidesrterin 5 Tilpasnin af Sidesrterin 5 Fanebladet Galleri 5 Åbnin af fanebladet Galleri 5 Tilpasnin af fanebladet Galleri 5 Fanebladet Vedhæftede filer 6 Åbnin af fanebladet Vedhæftede filer 6 Tilpasnin af fanebladet Vedhæftede filer 6 Fanebladet Eenskaber 6 Åbnin af fanebladet Eenskaber 6 Tilpasnin af fanebladet Eenskaber 6 Fanebladet Tilføjelsesprrammer 7 Åbnin af fanebladet Tilføjelsesprrammer 7 Tilpasnin af fanebladet Tilføjelsesprrammer 7 Fanebladet SMART Respnse 7 Sidemråde 7 Oprettelse af arbejde med indhld 7 Bru af bevæelser 8 Dette kapitel præsenterer SMART Ntebk samarbejdsbaseret lærinssftware frklarer i rundtræk, hvrdan du bruer dit interaktive prdukt. 1

8 K A P I T E L 1 Km dt i an Om den SMART-sftware, der er installeret på din cmputer På din cmputer har du mulivis SMART Ntebk Værktøjer, SMART Prduktdrivere, SMART Ink SMART Værktøjer fruden SMART Ntebk-sftwaren. SMART Ntebk-sftware: Bru SMART Ntebk-sftwaren til at skabe lektiner eller præsentatiner. Hver.ntebk-fil indehlder en række sider, hver side har sine ene bjekter, eenskaber indstilliner. Du kan tilføje frihåndsbjekter, emetriske fiurer, lie streer, tekst, billeder, tabeller, widets filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, til en side. Du kan arbejde med rediere disse bjekter når sm helst. Du kan emme dine filer i.ntebk-frmatet, sm du kan åbne på enhver Windws -, Mac- eller Linux -cmputer med SMART Ntebk-sftware. Du kan så eksprtere dine filer i mane frskellie frmater. SMART Ntebk Værktøjer: Du kan installere SMART Ntebk Værktøjer føje særlie funktiner til SMART Ntebk-sftwaren. Værktøjerne mfatter: SMART Ntebk Math Tls SMART Ntebk 3D-værktøjer SMART Dcument Camera Værktøjer til mixed reality SMART Respnse evaluerinssftware SMART Prduktdrivere: Dit interaktive prdukt reistrerer kntakt på skærmen sender hvert kntaktpunkt, sammen med plysniner m penværktøjet, til den tilsluttede cmputer. SMART Prduktdrivere versætter plysninerne til museklik diitalt blæk. SMART Prduktdrivere ør det mulit fr di at udføre almindelie cmputerhandliner med fineren eller en pen. SMART Ink SMART Værktøjer: Med SMART Ink kan du skrive eller tene på skærmen med diitalt blæk ved hjælp af en pen derefter emme eller udviske dine ntater. Du kan så rette pmærksmheden på bestemte dele af en side ved hjælp af SMART Værktøjer, f.eks. Skærmskye, Sptlys, Frstørrelseslas Peeredskab. Start af SMART Ntebk-sftwaren Start SMART Ntebk-sftwaren ved at dbbeltklikke på iknet SMART Ntebk 11 på skrivebrdet. Når du starter SMART Ntebk-sftwaren fr første an, åbnes der autmatisk en selvstudiumsfil. Du kan læse indhldet i denne fil fr at få mere at vide m sftwaren m de nye funktiner i den seneste versin.væl Fil > Ny fr at prette en ny, tm fil. Når du starter sftwaren efterfølende, åbnes der autmatisk en ny, tm fil.væl Hjælp > Selvstudium fr at åbne selvstudiumsfilen. 2

9 K A P I T E L 1 Km dt i an Se Oprettelse af arbejde med filer På side11. Navierin i bruerrænsefladen Bruerrænsefladen i SMART Ntebk-sftware består af følende kmpnenter: Menu Værktøjslinje Faneblade (Sidesrterin, Galleri, Vedhæftede filer, Eenskaber, Tilføjelsesprrammer SMART Respnse) Sidemråde Menu Menuen indehlder alle de kmmander, du kan brue til at håndtere filer bjekter i SMART Ntebk-sftwaren. Værktøjslinje Værktøjslinjen indehlder mane frskellie kmmander, sm du kan væle brue. Knapperne på værktøjslinjen er raniseret i paneler. Handlinspanel Panelet Handliner på værktøjslinjen indehlder knapper, sm du kan brue til at ennemse fretae ændriner i.ntebk-filer: Pluins-panel Hvis du installerer SMART Ntebk Værktøjer, f.eks. SMART Ntebk Math Tls SMART Respnse-sftwaren, vises der et yderliere panel til højre fr panelet Handliner: Værktøjspanel Panelet Værktøjer indehlder knapper, sm du kan brue til at prette arbejde med enkle bjekter på sider: 3

10 K A P I T E L 1 Km dt i an Kntekstafhænit panel Når du væler en af knapperne på panelet Værktøjer, vises der yderliere knapper.hvis du f.eks. væler Penne, vises følende yderliere knapper: Tryk på knappen Pentyper fr at væle en pentype, tryk derefter på en af stretypeknapperne fr at skrive eller tene med diitalt blæk med den valte stretype.du kan tilpasse en stretype, sm du har valt, ved at brue indstillinerne på fanebladet Eenskaber derefter emme ændrinerne til senere bru (se Gemnin af værktøjsindstilliner På side78). Med de tre eenskabsknapper ved siden af stretypeknapperne kan du indstille farven, tykkelsen, typrafien ennemsitiheden på diitalt blæk. Hvis du klikker på de andre knapper på panelet Værktøjer, vises der linende sæt af yderliere knapper. Tilpasnin af værktøjslinjen Du kan tilføje, fjerne ændre placerinen af knapper på værktøjslinjen ved at trykke på Tilpas værktøjslinjen (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145). Værktøjslinjen vises sm standard i tppen af SMART Ntebk-vinduet.Du kan d flytte den til bunden af vinduet ved at trykke på Flyt værktøjslinje til tppen/bunden af vinduet. Dette er praktisk i situatiner, hvr du eller dine elever ikke kan nå værktøjslinjen, når den er placeret i tppen af vinduet. Sidesrterin Sidesrterin viser alle siderne i den åbne fil sm miniaturebilleder pdaterer autmatisk miniaturebillederne, når du ændrer indhldet på siderne. Med Sidesrterin kan du øre følende: Vise sider Oprette sider Klne sider Rydde sider Slette sider Omdøbe sider 4

11 K A P I T E L 1 Km dt i an Omarranere sider Flytte bjekter fra én side til en anden Gruppere sider Åbnin af Sidesrterin Tryk på Sidesrterin fr at åbne Sidesrterin. Tilpasnin af Sidesrterin Du kan flytte Sidesrterin fra den ene side af SMART Ntebk-vinduet til den anden ved at trykke på Flyt sidepanel. Du kan ændre størrelsen på Sidesrterin ved at trække rammen til venstre eller højre.du kan så skjule Sidesrterin, når du ikke bruer den, ved at markere afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk.(tryk på Sidesrterin fr at få Sidesrterin frem, når den er skjult). Hvis du ør Sidesrterin så lille sm mulit, slås Skjul autmatisk-funktinen autmatisk til. Fanebladet Galleri Fanebladet Galleri indehlder clipart, barunde, multimedieindhld, filer sider, sm du kan brue i dine lektiner, viser eksempelbilleder på indhldet. På fanebladet Galleri kan du så få adan til nlineressurcer.se Bru af indhld fra SMART-ressurcer På side115. Du kan så medtae dit eet indhld indhld fra andre lærere på sklen på fanebladet Galleri (se Tilføjelse af indhld til Galleri På side108). Åbnin af fanebladet Galleri Tryk på Galleri fr at åbne fanebladet Galleri. Tilpasnin af fanebladet Galleri Du kan flytte fanebladet Galleri fra den ene side af SMART Ntebk-vinduet til den anden ved at trykke på Flyt sidepanel. Du kan ændre størrelsen på fanebladet Galleri ved at trække rammen til venstre eller højre.du kan så skjule fanebladet Galleri, når du ikke bruer det, ved at markere afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk.(tryk på Galleri fr at få fanebladet Galleri frem, når det er skjult). Hvis du ør fanebladet Galleri så lille sm mulit, slås Skjul autmatisk-funktinen autmatisk til. 5

12 K A P I T E L 1 Km dt i an Fanebladet Vedhæftede filer Fanebladet Vedhæftede filer viser de filer websider, der er vedhæftet til den aktuelle fil.se Vedhæftnin af filer websider På side106 fr mere infrmatin. Åbnin af fanebladet Vedhæftede filer Tryk på Vedhæftede filer fr at åbne fanebladet Vedhæftede filer. Tilpasnin af fanebladet Vedhæftede filer Du kan flytte fanebladet Vedhæftede filer fra den ene side af SMART Ntebk-vinduet til den anden ved at trykke på Flyt sidepanel. Du kan ændre størrelsen på fanebladet Vedhæftede filer ved at trække rammen til venstre eller højre.du kan så skjule fanebladet Vedhæftede filer, når du ikke bruer det, ved at markere afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk.(tryk på Vedhæftede filer Vedhæftede filer frem, når det er skjult). fr at få fanebladet Hvis du ør fanebladet Vedhæftede filer så lille sm mulit, slås Skjul autmatisk-funktinen autmatisk til. Fanebladet Eenskaber Med fanebladet Eenskaber kan du frmatere bjekter på en side, bl.a. diitalt blæk, fiurer, streer, tekst tabeller. Afhænit af det bjekt, du væler, kan du ændre følende: Strefarve, -tykkelse -typrafi Objekternes ennemsitihed fyldeffekter Skrifttype, -størrelse teksttyprafi Objektanimatin Fanebladet Eenskaber viser kun de muliheder, sm er tilænelie fr det bjekt, du væler.se Ændrin af bjekters eenskaber På side75 fr mere infrmatin m, hvrdan bjekteenskaber vises indstilles på fanebladet Eenskaber. Fanebladet Eenskaber har så en knap, der hedder Sideptaelse.Du kan brue denne funktin til at ptae dine handliner på den aktuelle side (se Optaelse af sider På side37). Åbnin af fanebladet Eenskaber Tryk på Eenskaber fr at åbne fanebladet Eenskaber. Tilpasnin af fanebladet Eenskaber Du kan flytte fanebladet Eenskaber fra den ene side af SMART Ntebk-vinduet til den anden ved at trykke på Flyt sidepanel. 6

13 K A P I T E L 1 Km dt i an Du kan ændre størrelsen på fanebladet Eenskaber ved at trække rammen til venstre eller højre.du kan så skjule fanebladet Eenskaber, når du ikke bruer det, ved at markere afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk.(tryk på Eenskaber fr at få fanebladet Eenskaber frem, når det er skjult). Hvis ør fanebladet Eenskaber så lille sm mulit, slås Skjul autmatisk-funktinen autmatisk til. Fanebladet Tilføjelsesprrammer Fanebladet Tilføjelsesprrammer iver di mulihed fr at arbejde med tilføjelsesprrammer til SMART Ntebk-sftwaren, bl.a. Aktivitetsværktøj (se Oprettelse af matchninsaktiviteter til lektiner På side120). Åbnin af fanebladet Tilføjelsesprrammer Tryk på Tilføjelsesprrammer fr at åbne fanebladet Tilføjelsesprrammer. Tilpasnin af fanebladet Tilføjelsesprrammer Du kan flytte fanebladet Tilføjelsesprrammer fra den ene side af SMART Ntebk-vinduet til den anden ved at trykke på Flyt sidepanel. Du kan ændre størrelsen på fanebladet Tilføjelsesprrammer ved at trække rammen til venstre eller højre.du kan så skjule fanebladet Tilføjelsesprrammer, når du ikke bruer det, ved at markere afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk.(tryk på Eenskaber Tilføjelsesprrammer frem, når det er skjult). fr at få fanebladet Hvis du ør fanebladet Tilføjelsesprrammer så lille sm mulit, slås Skjul autmatiskfunktinen autmatisk til. Fanebladet SMART Respnse Fanebladet SMART Respnse er en del af SMART Respnse-sftwaren er kun tilænelit, hvis SMART Respnse-sftwaren er installeret. Sidemråde Sidemrådet viser indhldet på en valt side i en fil.det er i dette mråde på siden, hvr du pretter arbejder med bjekter (se Oprettelse af enkle bjekter På side47). Oprettelse af arbejde med indhld En.ntebk-fil består af en eller flere sider. I Sidesrterin kan du se miniaturebilleder af alle sider i den åbne.ntebk-fil væle bestemte sider, der skal vises. Derudver kan du prette 7

14 K A P I T E L 1 Km dt i an nye sider, rydde eller slette eksisterende sider fretae andre handliner.se Oprettelse af arbejde med sider På side27 fr mere infrmatin. Sider indehlder bjekter. Objekter er byestenene i indhldet i SMART Ntebk-sftwaren. Eksempler på typer af enkle bjekter: Diitalt blæk (skrivnin tenin i fri hånd) Fiurer streer Tekst Tabeller Ud ver disse typer af enkle bjekter kan du indsætte billeder, filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, videfiler, der er kmpatible med Adbe Flash Player, lydfiler, internetindhld widets i dine.ntebk-filer.dette indhld kan kmme fra dine ene ressurcer, fra alleriet eller fra SMART Exchane -webstedet (se Bru af dit eet indhld På side95 Bru af indhld fra SMART-ressurcer På side115). Du kan arbejde med alle bjekter i dine.ntebk-filer ved hjælp af et fælles sæt paver (se Arbejde med bjekter På side73). Når du har prettet indhldet i en.ntebk-fil, kan du præsentere det fr dine elever (se Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse På side119). Bru af bevæelser Du kan arbejde med bjekter i SMART Ntebk-sftwaren ved hjælp af følende bevæelser (hvis dit interaktive prdukt understøtter dem): 8

15 K A P I T E L 1 Km dt i an Kør med fineren (venstre til højre) Kør med fineren (højre til venstre) Zm ind/ør større Zm ud/ør mindre Svip Rter Gruppér 9

16

17 Kapitel 2 Oprettelse af arbejde med filer Oprettelse af filer 11 Åbnin af filer 12 Åbnin af filer i kmpatibilitetstilstand 12 Gemnin af filer 12 Autmatisk emnin af filer 14 Eksprt af filer 15 Autmatisk eksprt af filer 18 Udskrivnin af filer 21 Vedhæftnin af filer til -beskeder 22 Reducerin af filstørrelser 22 Frtrydelse af handliner annullerin af frtrydelse 24 Ændrin af standardprrammet fr.ntebk-filer 24 I SMART Ntebk-sftwaren kan du prette eller åbne SMART Ntebk-filer (.ntebk). Når du har prettet eller åbnet en.ntebk-fil, kan du emme den, udskrive den, eksprtere den til andre frmater udføre andre almindelie paver. Endvidere kan du arbejde med siderne i.ntebk-filen. Oprettelse af filer Når du starter SMART Ntebk-sftwaren fr første an, åbnes der autmatisk en selvstudiumsfil. Når du starter sftwaren efterfølende, åbnes der autmatisk en ny.ntebkfil. Du kan d når sm helst prette en ny fil. Sådan pretter du en fil Væl Fil > Ny. Hvis du arbejder på en fil med ændriner, der ikke er emt, vises der en dialbks, du bliver spurt, m du vil emme den aktuelle fil.tryk på Ja fr at emme dine ændriner, føl derefter instruktinerne på skærmen. 11

18 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer Åbnin af filer Med SMART Ntebk 11-sftwaren kan du åbne følende filer:.ntebk-filer (standardfilfrmatet til SMART Ntebk 9.5, 9.7, 10 11).xbk-filer (standardfilfrmatet til SMART Ntebk 8, ) Når du har åbnet en fil, kan du emme filen sm en.ntebk- eller.xbk-fil. Måden, du åbner en fil på, er den samme fr alle versiner af SMART Ntebk-sftwaren. Sådan åbner du en fil 1. Tryk på Åbn fil. Dialbksen Åbn vises. 2. Gå til filen, væl den. 3. Tryk på Åbn. T I P Du kan åbne en fil, der er blevet åbnet fr nyli, ved at væle menuen Fil derefter væle filnavnet. Åbnin af filer i kmpatibilitetstilstand Hvis du åbner en.ntebk-fil, sm er prettet med SMART Ntebk Publisher Tls, vises tekstbjekter måske ikke krrekt. Du kan åbne disse filer i kmpatibilitetstilstand fr at vise tekstbjekterne krrekt. Sådan åbnes en fil i kmpatibilitetstilstand Væl Fil > Indlæs fil ien i kmpatibilitetstilstand. Gemnin af filer SMART Ntebk-sftwaren emmer sm standard dine filer i.ntebk-frmat.enhver, der har SMART Ntebk 9.5 eller nyere til Windws-perativsystemer, Mac OS X- perativsystemsftware eller Linux-perativsystemer installeret på sin cmputer, kan åbne en.ntebk-fil. Du kan så indstille SMART Ntebk-sftwaren til at emme din fil autmatisk, når du væler en anden side eller efter et bestemt tidsrum (se Autmatisk emnin af filer På side14). 12

19 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer Standardfilfrmatet til SMART Ntebk 8, sftware er.xbk. Hvis du vil åbne din fil i en af disse versiner, skal du emme filen med filtypenavnet.xbk.frmatet.xbk understøtter d ikke visse bjekter eenskaber, sm er tilænelie i denne versin af SMART Ntebk-sftware.Hvis du emmer din fil i.xbk-frmatet, emmer SMART Ntebk-sftware ikke de eenskaber i filen, sm.xbk-frmatet ikke understøtter, eller sftwaren emmer dem sm billeder, sm du ikke kan rediere, når du åbner filen. Sådan emmer du en ny fil 1. Tryk på Gem. Dialbksen Gem sm vises. 2. Gå til den placerin, hvr du vil emme den nye fil. 3. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 4. Væl.ntebk-frmatet på rullelisten Gem sm type, hvis du vil være sikker på, at frmaterinen i filen bevares. ELLER Væl.xbk-frmatet på rullelisten Gem sm type, hvis du vil prette en fil, sm du kan åbne med SMART Ntebk 8, Tryk på Gem. Hvis du emmer filen i.xbk-frmat, der er bjekter eller eenskaber i filen, sm.xbkfrmatet ikke understøtter, vises der en dialbks, sm aniver, at SMART Ntebksftwaren ikke emmer disse bjekter eller eenskaber, hvis du frtsætter.tryk på Ja. Sådan emmer du en eksisterende fil Tryk på Gem. Sådan emmer du en eksisterende fil med et nyt navn eller en ny placerin 1. Væl Fil > Gem sm. Dialbksen Gem sm vises. 2. Gå til den placerin, hvr du vil emme den nye fil. 3. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 4. Væl.ntebk-frmatet på rullelisten Gem sm type, hvis du vil være sikker på, at frmaterinen i filen bevares. ELLER Væl.xbk-frmatet på rullelisten Gem sm type, hvis du vil prette en fil, sm du kan åbne med SMART Ntebk 8,

20 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 5. Tryk på Gem. Hvis du emmer filen i.xbk-frmat, der er bjekter eller eenskaber i filen, sm.xbkfrmatet ikke understøtter, vises der en dialbks, sm aniver, at SMART Ntebksftwaren ikke emmer disse bjekter eller eenskaber, hvis du frtsætter.tryk på Ja. Autmatisk emnin af filer Du kan emme din fil manuelt når sm helst (se Gemnin af filer På side12). Du kan så indstille SMART Ntebk-sftwaren til at emme din fil autmatisk, når du viser en anden side eller efter et bestemt tidsrum. Du kan så indstille SMART Ntebk-sftwaren til at eksprtere en fil autmatisk i frskellie frmater, bl.a. HTML PDF (se Autmatisk eksprt af filer På side18). Sådan emmer du filer autmatisk 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 2. Væl Hver an je år til en anden side fr at emme filen autmatisk, når du væler en anden side. ELLER Væl 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter fr at emme filen autmatisk efter et bestemt tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Væl Ntebk-dkument. 5. Tryk på Næste. Dialbksen Gem sm vises. 6. Gå til den placerin, hvr du vil emme den nye fil. 14

21 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 7. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. SMART Ntebk-sftwaren emmer autmatisk filen med filtypenavnet.ntebk. Standardfilfrmatet til SMART Ntebk 8, sftware er.xbk. Hvis du vil åbne din fil i en af disse versiner, skal du emme filen med filtypenavnet.xbk.frmatet.xbk understøtter d ikke visse bjekter eenskaber, sm er tilænelie i denne versin af SMART Ntebk-sftware.Hvis du emmer din fil i.xbk-frmatet, emmer SMART Ntebk-sftware ikke de eenskaber i filen, sm.xbk-frmatet ikke understøtter, eller sftwaren emmer dem sm billeder, sm du ikke kan rediere, når du åbner filen. 8. Tryk på Gem. Sådan annullerer du autmatisk emnin af filer 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 2. Væl Gem ikke dkumentet autmatisk. 3. Tryk på Næste. Eksprt af filer Du kan eksprtere dine.ntebk-filer til følende frmater: Websider Billedfrmater BMP GIF JPEG PNG PDF Interactive Whitebard Cmmn File Frmat (CFF) PwerPint N I N GE R SMART Ntebk-sftwaremedtaer ikke vedhæftede filer, når du eksprterer filer sm billedfiler.hvis du vil medtae vedhæftede filer, skal du eksprtere filen sm enten websider eller PDF (AdbeReader 6.0 eller nyere). 15

22 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer SMART Ntebk-sftwareeksprterer ikke filer, sm du vedhæfter til din.ntebk-fil sm enveje.hvis du vil medtae en vedhæftet fil, skal du vedhæfte en kpi af filen (se Vedhæftnin af filer websider På side106). SMART Ntebk-sftwareeksprterer ikke visse raduerins-, mønster- billedeffekter. Disse effekter vises mulivis sm massiv udfyldnin eller vises frkert i den eksprterede fil. Du kan så indstille SMART Ntebk-sftwaren til at eksprtere en.ntebk-fil autmatisk, når du viser en anden side eller efter et bestemt tidsrum (se Autmatisk eksprt af filer På side18). Sådan eksprterer du en fil sm websider 1. Væl Fil > Eksprter > Webside. Dialbksen Gem sm vises. 2. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 3. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 4. Tryk på Gem. Sådan eksprterer du en fil sm billedfiler 1. Væl Fil > Eksprter > Billedfiler. Dialbksen Eksprter billedfiler vises. 2. Væl en mappe, filerne skal eksprteres til. 3. Væl et billedfrmat på rullelisten Billedtype. 4. Væl en billedstørrelse på rullelisten Størrelse. 5. Tryk på OK. 16

23 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer Sådan eksprterer du en fil sm en PDF-fil 1. Væl Fil > Eksprter > PDF. Dialbksen Eksprter PDF vises. 2. Tryk på Miniaturer, Uddelinskpier eller Fuld side. 3. Indtast evt. sidehvedteksten i feltet Sidehved, sidefdsteksten i feltet Sidefd den aktuelle dat i feltet Dat. 4. Marker afkrydsninsfeltet Vis sidetal, hvis der skal vises et sidetal på hver side. 5. Hvis du trykkede på Miniaturer eller Uddelinskpier i trin 2, skal du væle en miniaturestørrelse på rullelisten Miniaturestørrelse. Marker afkrydsninsfeltet Siderammer, hvis der skal vises en ramme rundt m hvert miniaturebillede, afkrydsninsfeltet Miniaturetitler, hvis der skal vises en titel under hvert miniaturebillede. 6. Væl Alle fr at medtae alle sider. ELLER Væl Sider fr at medtae bestemte sider, indtast derefter sidetallene i feltet.adskil individuelle sider med et kmma, adskil sidemråder med en bindestre (f.eks. 1,2,4-7). 7. Tryk på Gem. Dialbksen Gem sm PDF-fil vises. 8. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 9. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 10. Tryk på Gem. Sådan eksprterer du en fil sm en CFF-fil 1. Væl Fil > Eksprter > CFF. Dialbksen Gem sm vises. 2. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 3. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 4. Tryk på Gem. Du kan så imprtere CFF-filer (se Imprt af filer fra andre prrammer til interaktive whitebards På side105). 17

24 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer Sådan eksprterer du en fil sm en PwerPint-fil 1. Væl Fil > Eksprter > PwerPint. Dialbksen Gem sm vises. 2. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 3. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 4. Væl PwerPint 2007-filer (*.pptx) eller PwerPint-filer (*.ppt) på rullelisten Gem sm type. 5. Tryk på Gem. Du kan så imprtere PwerPint-filer (se Imprt af PwerPint-filer På side104). Autmatisk eksprt af filer Du kan eksprtere dine.ntebk-filer til mane frskellie frmater, bl.a. websider PDF (se Eksprt af filer På side15). Du kan så indstille SMART Ntebk-sftwaren til at eksprtere en.ntebk-fil autmatisk, når du viser en anden side eller efter et bestemt tidsrum. N I N GE R SMART Ntebk-sftwaremedtaer ikke vedhæftede filer, når du eksprterer filer sm billedfiler.hvis du vil medtae vedhæftede filer, skal du eksprtere filen sm enten websider eller PDF (AdbeReader 6.0 eller nyere). SMART Ntebk-sftwareeksprterer ikke filer, sm du vedhæfter til din.ntebk-fil sm enveje.hvis du vil medtae en vedhæftet fil, skal du vedhæfte en kpi af filen (se Vedhæftnin af filer websider På side106). SMART Ntebk-sftwareeksprterer ikke visse raduerins-, mønster- billedeffekter. Disse effekter vises mulivis sm massiv udfyldnin eller vises frkert i den eksprterede fil. Sådan eksprterer du autmatisk en fil sm websider 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 2. Væl Hver an je år til en anden side fr at eksprtere filen autmatisk, når du viser en anden side. ELLER Væl 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter fr at eksprtere filen autmatisk efter et bestemt tidsrum. 18

25 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 3. Tryk på Næste. 4. Væl Webside (HTML). 5. Tryk på Næste. Dialbksen Gem sm vises. 6. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 7. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 8. Tryk på Gem. Sådan eksprterer du autmatisk en fil sm PDF-filer 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 2. Væl Hver an je år til en anden side fr at eksprtere filen autmatisk, når du viser en anden side. ELLER Væl 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter fr at eksprtere filen autmatisk efter et bestemt tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Væl PDF. ELLER Væl Tidsstemplede PDF-filer, hvis eksprttidspunktet skal indå i navnene på de eksprterede filer. 5. Tryk på Næste. Dialbksen Gem sm vises. 6. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 7. Indtast et navn til filen eller filerne i feltet Filnavn. 8. Tryk på Gem. Sådan eksprterer du autmatisk en fil sm billedfiler 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 19

26 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 2. Væl Hver an je år til en anden side fr at eksprtere filen autmatisk, når du viser en anden side. ELLER Væl 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter fr at eksprtere filen autmatisk efter et bestemt tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Væl Billedfiler. 5. Tryk på Næste. 6. Tryk på Gennemse, å til den placerin, du vil eksprtere filerne til, tryk derefter på Åbn. 7. Væl billedfrmatet på rullelisten Billedtype. 8. Væl billedstørrelsen på rullelisten Størrelse. 9. Tryk på OK. Sådan eksprterer du autmatisk en fil sm en PwerPint-fil 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 2. Væl Hver an je år til en anden side fr at eksprtere filen autmatisk, når du viser en anden side. ELLER Væl 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter fr at eksprtere filen autmatisk efter et bestemt tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Væl PwerPint. 5. Tryk på Næste. Dialbksen Gem sm vises. 6. Gå til den placerin, du vil eksprtere filen til. 7. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 8. Tryk på Gem. Sådan annullerer du autmatisk eksprt af filer 1. Væl Fil > Tidsstyrede lariner. Guiden Tidsstyret larin vises. 20

27 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 2. Væl Gem ikke dkumentet autmatisk. 3. Tryk på Næste. Udskrivnin af filer Du kan udskrive alle sider eller bestemte sider i en.ntebk-fil. Du kan udskrive siderne sm miniaturebilleder, uddelinskpier eller fulde sider. Sådan udskriver du en fil 1. Væl Fil > Udskriv. Dialbksen Udskriv vises. 2. Tryk på Miniaturer, Uddelinskpier eller Fuld side. 3. Indtast evt. sidehvedteksten i feltet Sidehved, sidefdsteksten i feltet Sidefd den aktuelle dat i feltet Dat. 4. Marker afkrydsninsfeltet Vis sidetal, hvis der skal vises et sidetal på hver side. 5. Hvis du trykkede på Miniaturer eller Uddelinskpier i trin 2, skal du væle en miniaturestørrelse på rullelisten Miniaturestørrelse. Marker afkrydsninsfeltet Siderammer, hvis der skal vises en ramme rundt m hvert miniaturebillede, afkrydsninsfeltet Miniaturetitler, hvis der skal vises en titel under hvert miniaturebillede. 6. Væl Alle fr at medtae alle sider. ELLER Væl Sider fr at medtae bestemte sider, indtast derefter sidetallene i feltet.adskil individuelle sider med et kmma, adskil sidemråder med en bindestre (f.eks. 1,2,4-7). 7. Tryk på fanebladet Printerpsætnin. 8. Aniv andre udskriftsindstilliner, bl.a. printernavn antal kpier. 9. Tryk på Udskriv. 21

28 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer Vedhæftnin af filer til -beskeder Du kan sende din fil til andre ved at vedhæfte filen, eller en PDF-versin af filen, til en besked. Sådan vedhæfter du en fil til en -besked Væl Fil > Send til > Pstmdtaer. Dit standard- -prram starter, der prettes en ny besked, den aktuelle fil vedhæftes til beskeden. Hvis du ikke har emt filen, emmer SMART Ntebk-sftwaren den sm en midlertidi fil, der hedder untitled.ntebk, dit -prram vedhæfter den midlertidie fil til beskeden. Sådan vedhæfter du en fil til en -besked sm en PDF Væl Fil > Send til > Pstmdtaer (PDF). Dit standard- -prram starter, der prettes en ny besked, der vedhæftes en PDF af den aktuelle fil til beskeden. Hvis du ikke har emt filen, emmer SMART Ntebk-sftwaren den sm en midlertidi fil, der hedder untitled.pdf, dit -prram vedhæfter den midlertidie fil til -beskeden. Reducerin af filstørrelser Hvis dine.ntebk-filer indehlder stre billeder (billeder med en filstørrelse på ver 1 MB), kan dine filer være læne m at åbne køre lansmt. Du kan reducere filstørrelsen på billederne uden at reducere billedkvaliteten så meet. Dine.ntebk-filers enerelle størrelse vil være mindre, filerne vil åbne køre hurtiere. Sådan reducerer du størrelsen på et strt billede, når du indsætter det i en fil 1. Indsæt billedet sm beskrevet i Indsætnin af billeder På side96. Når du trykker på Åbn, vises dialbksen Billedptimerin. 22

29 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 2. Tryk på Optimer fr at reducere billedets filstørrelse. ELLER Tryk på Behld pløsnin fr ikke at reducere billedets filstørrelse. Når du indsætter en BMP-fil, knverterer SMART Ntebk-sftwaren filen internt til PNG-frmat. Denne knverterin reducerer filstørrelsen.sm føle deraf vil det mulivis ikke være nødvendit at eksprtere en ptimeret versin af.ntebkfilen (se Sådan eksprterer du en ptimeret fil nederst), selvm BMP-filen er større end 1 MB. SMART Ntebk-sftwaren reducerer autmatisk filstørrelsen på billeder ver 5 MB eller 5 meapixel, uanset hvilken mulihed du væler. Sådan reducerer du størrelsen på et strt billede, efter du har indsat det i en fil 1. Væl billedet. 2. Tryk på billedets menupil, væl derefter Billedptimerin. Dialbksen Billedptimerin vises. 3. Klik på Optimer. Sådan aniver du dine præferencer fr indsætnin af billeder 1. Væl Redier > Indstilliner. Dialbksen SMART Ntebk Indstilliner vises. 2. Væl Spør, hver an je indsætter et strt billede fr at få valet mellem at reducere eller ikke reducere stre billedfiler, når du indsætter dem. ELLER Væl Skift aldri pløsnin på indsatte billeder fr aldri at reducere stre billedfiler, når du indsætter dem. ELLER Væl Skift altid billedpløsnin til ptimeret filstørrelse fr altid at reducere stre billedfiler, når du indsætter dem. 3. Tryk på OK. Sådan eksprterer du en ptimeret fil 1. Væl Fil > Eksprter ptimeret fil. Dialbksen Eksprter ptimeret fil vises. 2. Gå til den placerin, hvr du vil emme den nye fil. 23

30 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 3. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 4. Tryk på Gem. Frtrydelse af handliner annullerin af frtrydelse Når du fretaer ændriner i en fil, kan du phæve virkninen af tidliere handliner kmmander. Hvis t persner bruer det interaktive prdukt, der trykkes på Frtryd Annuller frtryd, påvirker det bee brueres handliner. Sådan phæver du virkninen af den sidste handlin. Tryk på Frtryd. Du kan frtryde et uberænset antal handliner. Sådan enindfører du den sidste handlin, der blev phævet med kmmanden Frtryd Tryk på Annuller frtryd. Ændrin af standardprrammet fr.ntebk-filer Hvis du installerer et andet SMART-prram end SMART Ntebk-sftwaren, sm kan åbne.ntebk-filer, kan du anive det prram sm standardprram fr.ntebk-filer. Hvis du vil, kan du ændre standardprrammet tilbae til SMART Ntebk-sftwaren senere. Sådan ændrer du standardprrammet, når du åbner en fil 1. Åbn en.ntebk-fil med SMART Ntebk-sftwaren (se Åbnin af filer På side12). Der vises en besked, sm spører di, m du vil ændre standardprrammet fr.ntebk-filer til SMART Ntebk-sftwaren. 2. Tryk på Ja. Sådan ændrer du standardprrammet ved hjælp af dialbksen Indstilliner 1. Væl Redier > Indstilliner. Dialbksen SMART Ntebk Indstilliner vises. 24

31 K A P I T E L 2 Oprettelse af arbejde med filer 2. Tryk på Benyt sm standard. 3. Væl Frtæl mi, hvis SMART Ntebk ikke er standardprram fr.ntebkfiler, hvis der skal vises en besked, når du åbner en.ntebk-fil, standardprrammet ikke er SMART Ntebk-sftwaren. 4. Tryk på OK. 25

32

33 Kapitel 3 Oprettelse af arbejde med sider Visnin af sider 28 Ændrin af sidevisnin 29 Ind- udzmnin 30 Visnin af sider i visninen Fuld skærm 31 Visnin af sider i visninen Gennemsiti barund 32 Visnin af sider i visninen Dbbeltsidet 33 Oprettelse af sider 34 Klnin af sider 34 Omarranerin af sider 35 Grupperin af sider 35 Omdøbnin af sider 37 Udvidelse af sider 37 Optaelse af sider 37 Sletnin af sider 38 Rydnin af sider 39 Nulstillin af sider 40 Visnin af elevsiderammer 41 Arbejde med sidebarunde temaer 42 Anvendelse af sidebarunde temaer 42 Anvendelse af barunde ved hjælp af fanebladet Eenskaber 42 Anvendelse af barunde temaer ved hjælp af Galleri 44 Oprettelse af temaer 45 En.ntebk-fil består af en række sider, sm hver har sine ene bjekter eenskaber. Der vises et miniaturebillede af hver side i Sidesrterin. Ved at brue enten Sidesrterin eller menukmmander kan du vise en eksisterende side, prette en tm side, prette en kln af en eksisterende side eller slette en eksisterende side. Du kan så ændre barunden på en side, øre en side lænere, mdøbe en side, marranere sider i en fil, ruppere sider i en fil udføre andre almindelie paver. 27

34 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Visnin af sider Du kan vise en hvilken sm helst side i filen ved hjælp af Sidesrterin. Du kan vise den næste eller frrie side i filen ved hjælp af knapper eller bevæelser. Du kan zme ind eller ud, når du viser en side. Du kan så indstille siden, så den passer til skærmen, eller indstille siden til den samme bredde sm skærmen. Sådan viser du en side 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Tryk på miniaturebilledet fr den side, du vil vise. Sådan viser du den næste side i en fil Tryk på Næste side. ELLER Kør fineren hen ver siden fra højre til venstre. Der vises en besked, sm aniver sidetallet på den aktuelle side. 28

35 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Sådan viser du den frrie side i en fil Tryk på Frrie side. ELLER Kør fineren hen ver siden fra venstre til højre. Der vises en besked, sm aniver sidetallet på den aktuelle side. Ændrin af sidevisnin Du kan zme ind ud ved hjælp af knappen Vis skærme eller multituch-bevæelser (hvis dit interaktive prdukt understøtter multituch-bevæelser). Derudver indehlder SMART Ntebk-sftwaren følende visniner: Visninen Fuld skærm udvider sidemrådet, så det fylder hele den interaktive skærm ved at skjule titellinjen, værktøjslinjen, prceslinjen sidepanelet. Visninen Gennemsiti barund iver di mulihed fr at se skrivebrdet vinduerne ba SMART Ntebk-sftwaren stadi arbejde med den åbne, ennemsitie side. Visninen Dbbeltsidet viser t sider ved siden af hinanden. 29

36 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Ind- udzmnin Du kan zme ind ud ved hjælp af knappen Vis skærme eller multituch-bevæelser (hvis dit interaktive prdukt understøtter multituch-bevæelser). Sådan zmer du ind eller ud ved hjælp af knappen Vis skærme 1. Tryk på Vis skærme. 2. Væl et frstørrelsesniveau på mellem 50 % 300 %. ELLER Væl Hele siden fr at tilpasse hele siden til skærmen. ELLER Væl Sidebredde fr at indstille sidens bredde til samme bredde sm skærmen. Sådan zmer du ind eller ud ved hjælp af multituch-bevæelser Træk finrene i hver sin retnin fr at zme ind. ELLER Træk finrene md hinanden fr at zme ud. Der vises en besked, sm aniver zmniveauet på den aktuelle side. 30

37 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Visnin af sider i visninen Fuld skærm I visninen Fuld skærm udvider SMART Ntebk-sftwaren siden, så den fylder hele skærmen, ved at skjule de andre elementer i bruerrænsefladen.du kan få adan til almindelit brute kmmander ved hjælp af værktøjslinjen Fuld skærm. T I P Inden du viser en side i visninen Fuld skærm, skal du væle Vis > Sideramme i fuld skærm derefter væle det billedfrmat, der passer til dit interaktive prdukt. Der vises en blå stre, sm aniver den del af siden, der vil blive vist i visninen Fuld skærm uden rulnin. Denne funktin er nytti, når du pretter indhld, sm du vil præsentere i visninen Fuld skærm. Sådan viser du en side i visninen Fuld skærm Tryk på Vis skærme, væl derefter Fuld skærm. Siden udvides, så den fylder skærmen, andre elementer i bruerrænsefladen skjules, værktøjslinjen Fuld skærm vises. Knap Kmmand Handlin Frrie side Næste side Flere indstilliner Vis den frrie side i den aktuelle fil. Vis den næste side i den aktuelle fil. Åbn en menu med indstilliner. Afslut fuld skærm Gå tilbae til standardvisninen. Indstilliner fr værktøjslinje Vis yderliere værktøjslinjeknapper. N I N GE R Værktøjslinjen viser det aktuelle sidetal det samlede antal sider i filen. Hvis SMART Respnse-sftwaren er installeret, vises der yderliere knapper, sm du kan brue til at indsætte spørsmål administrere evalueriner. Hvis du bruer et interaktivt prdukt i widescreen, der vises rå bjælker i hver side af siden, kan du ændre zmniveauet til sidens bredde fr at skjule de rå bjælker ved at væle Flere indstilliner > Sidebredde.Du kan å tilbae til visninen Fuld skærm ved at væle Flere indstilliner > Hele siden. Sådan viser du flere værktøjslinjeknapper Tryk på Indstilliner fr værktøjslinje. 31

38 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Værktøjslinjen udvides med følende knapper: Knap Kmmand Handlin Tm side Frtryd Væl Tryllepen Indsæt en ny, tm side i den aktuelle fil. Ophæv virkninen af den sidste handlin. Væl bjekter på den aktuelle side. Opret bjekter, der lansmt frtner si, åbn et frstørrelsesvindue, eller åbn et sptlysvindue (se Bru af Tryllepen På side127). Visnin af sider i visninen Gennemsiti barund I visninen Gennemsiti barund kan du se skrivebrdet vinduer ba SMART Ntebksftwaren stadi arbejde med den åbne, ennemsitie side. Du kan tene med diitalt blæk på en ennemsiti side emme dine ntater i filen. Du kan så vise måleværktøjer, tae skærmklip meet mere. Hvis et mråde af skærmen ikke har nen SMART Ntebkbjekter, kan du væle arbejde med skrivebrdet prrammer ba SMART Ntebkvinduet. Sådan viser du en side i visninen Gennemsiti barund Tryk på Vis skærme, væl derefter Gennemsiti barund. Barunden i SMART Ntebk-vinduet bliver ennemsiti, så du kan se skrivebrdet prrammer ba SMART Ntebk-sftwaren, men bjekter på.ntebk-siden er stadi synlie. Værktøjslinjen Gennemsiti barund vises. Knap Kmmand Handlin Væl Penne hihlihtere Frrie side Næste side Flere indstilliner Afslut ennemsiti barund Indstilliner fr værktøjslinje Væl bjekter på den aktuelle side, eller arbejd med skrivebrdet prrambjekter, sm ikke er dækket af et SMART Ntebkbjekt. Skriv eller ten med diitalt blæk på den aktuelle side. Vis den frrie side i den aktuelle fil. Vis den næste side i den aktuelle fil. Åbn en menu med indstilliner, der iver di mulihed fr at tilføje en skærmskye, væle andet diitalt blæk, prette en kreativ pentyprafi, tilføje lie streer, tilføje fiurer meet mere. Gå tilbae til standardvisninen. Vis yderliere værktøjslinjeknapper. 32

39 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider N I N GE R Værktøjslinjen viser det aktuelle sidetal det samlede antal sider i filen. Hvis SMART Respnse-sftwaren er installeret, vises der yderliere knapper, sm du kan brue til at indsætte spørsmål administrere evalueriner. Sådan viser du flere værktøjslinjeknapper Tryk på Indstilliner fr værktøjslinje. Værktøjslinjen udvides med følende knapper: Knap Kmmand Handlin Tm side Frtryd Slet Ryd side Værktøjslinjen Skærmklip Indsæt lineal Indsæt vinkelmåler Indsæt emetritrekant Indsæt passer Indsæt en ny, tm side i den aktuelle fil. Ophæv virkninen af den sidste handlin. Slet alle valte bjekter Udvisk alt diitalt blæk, slet alle bjekter fra siden. Åbn værktøjslinjen Skærmklip. Indsæt en lineal på siden (se Bru af linealen På side130). Indsæt en vinkelmåler på siden (se Bru af vinkelmåleren På side132). Indsæt en emetritrekant på siden (se Bru af emetritrekanten På side134). Indsæt en passer på siden (se Bru af passeren På side136). Visnin af sider i visninen Dbbeltsidet Du kan vise t sider ved siden af hinanden. Du kan tene, øre ntater, imprtere filer tilføje links på bee sider på samme måde, sm du ville øre med en enkelt side. Når du viser t sider, kan du fastøre en side fr at blive ved med at vise den i sidemrådet, mens du viser andre sider i Sidesrterin. Sådan viser du en side i visninen Dbbeltsidet Tryk på Vis skærme, væl derefter Dbbeltsidet visnin. Der vises en side til. Den aktive side anives med en rød ramme. Sådan fastør du en side 1. Vis t sider, hvis de ikke allerede vises. 2. Væl den side, du vil frtsætte med at vise. 3. Væl Vis > Zm > Fastør side. Der vises et tenestiftsikn i hvert af de øverste hjørner på den fastjrte side. 33

40 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Sådan friør du en side Fjern valet af Vis > Zm > Fastør side. Sådan kmmer du tilbae til standardvisninen Tryk på Vis skærme, fjern derefter valet af Dbbeltsidet visnin. Oprettelse af sider Du kan føje en tm side til den åbne fil ved hjælp af knappen Tilføj side eller Sidesrterin. Sådan indsætter du en side ved hjælp af knappen Tilføj side Tryk på Tilføj side. Den nye side vises efter den aktuelle side. Sådan indsætter du en side ved hjælp af Sidesrterin 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Væl miniaturebilledet fr den side, sm den nye side skal vises efter. 3. Tryk på miniaturebilledets menupil, væl derefter Indsæt tm side. Den nye side vises efter den valte side. Klnin af sider I stedet fr at prette en tm side kan du prette en dublet (eller kln ) af en eksisterende side. Du kan kun klne en side, hvis der er indhld på den. Sådan klner du en side 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Tryk på miniaturebilledet fr den side, du vil klne. 3. Tryk på miniaturebilledets menupil, væl derefter Kln side. Der vises en klnet side umiddelbart efter den aktuelle side. Du kan entae dette lie så mane ane, du vil. 34

41 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Omarranerin af sider Hvis du vil, kan du marranere siderækkefølen i filen. Sådan marranerer du sider 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Tryk på miniaturebilledet fr den side, du vil flytte i filen. Der vises en ramme rundt m miniaturebilledet. 3. Træk miniaturebilledet til den nye placerin i Sidesrterin. Sidens nye placerin anives med en blå stre. 4. Slip miniaturebilledet. Grupperin af sider Du kan ruppere sider i en fil. Dette ør det mulit at finde en bestemt ruppe hurtit i Sidesrterin derefter vise siderne i ruppen. Dette er nyttit, når der er mane sider i en fil. Sådan pretter eller redierer du en ruppe 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Redier side > Grupper. Alle rupperne siderne i den aktuelle fil vises. Grupper vises sm blå bjælker, sider vises sm miniaturebilleder: Hvis du har prettet redieret rupperne i denne fil, vises siderne under de blå bjælker, du har prettet mdøbt. Hvis du ikke har redieret rupperne, vises der en standardruppe kaldet Gruppe 1 med alle siderne miniaturebillederne af dem under den blå bjælke. Miniaturebillederne under hver blå bjælke har de samme indstilliner i menupilen sm miniaturebillederne i Sidesrterin. Du kan trykke på et miniaturebillede i en ruppe, væle menupilen på billedet derefter slette siden, rydde siden, indsætte en ny side, klne siden, mdøbe siden, tilføje en skærmskye på siden eller føje siden til alleriet. 3. Tryk på knappen Tilføj ny ruppe i det øverste højre hjørne. Der vises en ny ruppe med en ny, tm side. 4. Indtast et nyt navn til ruppen. 35

42 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider 5. Gør følende: Hvis du vil flytte en side ind i en ruppe: Tryk på sidens miniaturebillede, træk det derefter til ruppens blå bjælke til højre fr det miniaturebillede, det skal placeres efter. Hvis du vil ændre siderækkefølen i en ruppe: Tryk på en sides miniaturebillede, træk det derefter til højre fr det miniaturebillede, det skal placeres efter. Hvis du vil ændre rupperækkefølen: Tryk på den blå bjælke fr en ruppe, træk den derefter under den blå bjælke fr den ruppe, den skal placeres efter. N I N GE R Du kan så ændre rupperækkefølen ved at trykke på en menupil på en blå bjælke derefter væle Flyt p eller Flyt ned. SMART Ntebk-sftwaren nummererer sider frtløbende i en fil. Hvis du ændrer rupperækkefølen, nummererer SMART Ntebk-sftwaren siderne i ruppen på ny derefter. Hvis du vil slette en ruppe behlde siderne i den: Flyt alle siderne til andre rupper. Når en ruppe ikke indehlder nen sider, sletter SMART Ntebksftwaren den autmatisk. Hvis du vil slette en ruppe alle sider i ruppen: Tryk på menupilen på den blå bjælke, væl derefter Slet ruppe. 6. Tryk på. Sådan får du adan til en ruppe i Sidesrterin 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Tryk på menupilen på den første ruppe, væl derefter navnet på den ruppe, du vil have adan til. Sidesrterin viser miniaturebilledet fr den første side i den ruppe, du vil have adan til. 36

43 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Omdøbnin af sider Når du pretter en side, navniver SMART Ntebk-sftwaren autmatisk siden med prettelsesdaten -tidspunktet. Dette navn kan du ændre. Sådan mdøber du en side 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Dbbeltklik på sidens navn. 3. Indtast et nyt navn til siden. 4. Tryk et andet sted. Udvidelse af sider Hvis du har bru fr mere plads nederst på en side, kan du udvide siden ldret, uden at det påvirker sidebredden. Sådan udvider du en side 1. Væl et andet zmniveau, hvis siden vises i visninen Hele siden. 2. Tryk på linket Udvid side nederst på siden. Optaelse af sider Sideptaelsesindstillinerne iver di mulihed fr at ptae dine handliner på den aktuelle side. SMART Optaer er et andet, men linende værktøj. Med SMART Optaer kan du ptae dine handliner i andre prrammer end SMART Ntebk-sftwaren. Med SMART Optaer kan du ptae en hel skærm, et anivet vindue eller en rektanulær del af skærmen. Hvis du tilslutter en mikrfn til din cmputer, kan du så ptae lyd. Sådan ptaer du en side 1. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 2. Tryk på Sideptaelse. 3. Tryk på Start ptaelse. Knappen Start ptaelse erstattes med knappen Stp ptaelse, knappen Afspil deaktiveres, der vises en rød cirkel i det øverste venstre hjørne af siden. 4. Udfør de handliner, du vil ptae, på den aktuelle side. 37

44 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider 5. Tryk på Stp ptaelse, når du er færdi med at udføre handlinerne. Knappen Stp ptaelse erstattes med knappen Start ptaelse, knappen Afspil aktiveres, der vises en afspilninsværktøjslinje på siden. Sådan afspiller du en ptaelse 1. Vis siden. Hvis der er en sideptaelse fr siden, vises der en afspilninsværktøjslinje på siden. 2. Tryk på Afspil. Sådan afbryder du afspilninen midlertidit Tryk på Pause. Sådan stpper du afspilninen Tryk på Stp. Sådan spler du tilbae i afspilninen Tryk på Spl tilbae. Sådan fjerner du en sideptaelse 1. Vis siden. Hvis der er en sideptaelse fr siden, vises der en afspilninsværktøjslinje på siden. 2. Tryk på Luk på værktøjslinjen fr at fjerne ptaelsen. Sletnin af sider Du kan slette en side fra den aktuelle fil ved hjælp af knappen Slet side eller Sidesrterin. T I P Sm et alternativ til at slette en side kan du rydde alle bjekterne på siden (se Rydnin af sider På næste side). 38

45 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Sådan sletter du en side ved hjælp af knappen Slet side 1. Vis den side, du vil slette, hvis den ikke allerede vises. 2. Væl Slet side. Sådan sletter du en side ved hjælp af Sidesrterin 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Tryk på miniaturebilledet fr den side, du vil slette. 3. Tryk på miniaturebilledets menupil, væl derefter Slet side. Rydnin af sider Du kan udviske diitalt blæk slette individuelle bjekter fra en side. Du kan så rydde alle bjekter eller diitale blækbjekter fra en side samtidit. Du kan ikke rydde låste bjekter (se Låsnin af bjekter På side81) eller bjekter, der er klnet i det uendelie (se Klnin af bjekter På side83).hvis du vil rydde alle bjekter fra en side, skal du låse alle låste bjekter p fjerne markerinen af Uendeli klnin på alle bjekter, der er klnet i det uendelie. Sådan rydder du alle bjekter fra siden 1. Vis den side, du vil rydde, hvis den ikke allerede vises. 2. Væl Redier > Ryd side. N I N GE R Denne mulihed er slået fra, hvis der ikke er nen bjekter på siden, eller hvis bjekterne er låst eller klnet i det uendelie. Du kan så væle denne mulihed ved at øre et af følende: Højreklikke på siden Trykke på sidens menupil i Sidesrterin. Trykke på sidens menupil, mens du redierer siderupper (se Grupperin af sider På side35) Trykke på Ryd side, hvis knappen er på værktøjslinjen (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145) Du kan rydde alle bjekter fra flere sider samtidit.væl miniaturebillederne fr siderne i Sidesrterin, tryk på menupilen, væl derefter Ryd side. 39

46 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Sådan rydder du alle diitale blækbjekter fra siden 1. Vis den side, du vil rydde, hvis den ikke allerede vises. 2. Væl Redier > Ryd blæk fra side. N I N GE R Denne mulihed er slået fra, hvis der ikke er net diitalt blæk på siden, eller hvis det diitale blæk er låst eller klnet i det uendelie. Du kan så væle denne mulihed ved at øre et af følende: Højreklikke på siden Trykke på sidens menupil i Sidesrterin. Trykke på sidens menupil, mens du redierer siderupper (se Grupperin af sider På side35) Trykke på Ryd blæk, hvis knappen er på værktøjslinjen (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145) Du kan rydde alle diitale blækbjekter fra flere sider samtidit.væl miniaturebillederne fr siderne i Sidesrterin, tryk på menupilen, væl derefter Ryd blæk fra side. Nulstillin af sider Hvis du fretaer ændriner på en side (uden at emme ændrinerne), kan du nulstille siden til den tilstand, den var i, før du fret ændrinerne. Nulstillin af en side nulstiller ikke de Adbe Flash Player-filer, der evt. kører på siden. 40

47 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Sådan nulstiller du en side 1. Vis den side, du vil nulstille, hvis den ikke allerede vises. 2. Væl Redier > Nulstil side. Der vises en dialbks, sm beder di m at bekræfte nulstillinen. N I N GE R Denne mulihed er deaktiveret, hvis du ikke har fretaet ændriner på siden, efter du sidst emte filen. Du kan så væle denne mulihed ved at øre et af følende: Højreklikke på siden Trykke på sidens menupil i Sidesrterin. Trykke på sidens menupil, mens du redierer siderupper (se Grupperin af sider På side35) Trykke på Nulstil side, hvis knappen er på værktøjslinjen (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145) Du kan nulstille flere sider samtidit.væl miniaturebillederne fr siderne i Sidesrterin, tryk på menupilen, væl derefter Nulstil side. 3. Klik på Nulstil side. Visnin af elevsiderammer Hvis dine elever bruer sftwaren SMART Ntebk SE (Elevudave) til at besvare spørsmål evalueriner, kan det være praktisk, når du pretter spørsmålssider, at vise en elevsideramme, der aniver det sidemråde, sm vil være synlit på dine elevers cmputerskærme. Denne fremansmåde ælder kun, hvis du bruer SMART Respnse-sftwaren i SMART Classrm Suite interaktiv lærinssftware. Sådan viser du en elevsideramme 1. Væl Vis > Justerin. Dialbksen Justerin vises. 2. Klik på fanebladet Elevsideramme. 3. Marker afkrydsninsfeltet Vis en ramme rundt m det mråde, der vil være synlit i SMART Ntebk SE under evalueriner. 41

48 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider 4. Væl Frudindstillet værdi, væl en skærmpløsnin på rullelisten. ELLER Væl Bruerdefineret værdi, indtast derefter bredden højden på elevernes skærme i felterne. 5. Klik på OK. Der vises en farvet ramme på siden rundt m det mråde, sm dine elever vil kunne se på deres cmputerskærme. Arbejde med sidebarunde temaer Sidebarunde er sm standard hvide. Du kan d indstille sidebarunde til andre farver, radueriner med t farver, mønstre eller billeder. Med temaer kan du definere en særli barund til en eller flere sider i din.ntebk-fil samt særlie skrifttyper bjekter. Anvendelse af sidebarunde temaer Du kan definere udseendet af sidebarunde ved hjælp af fanebladet Eenskaber eller Galleri. Anvendelse af barunde ved hjælp af fanebladet Eenskaber Du kan indstille en sides barund til en massiv farve, raduerin med t farver, et mønster eller et billede ved hjælp af fanebladet Eenskaber. Sådan anvender du en barund 1. Væl Frmater > Barund. Mulihederne fr Fyldeffekter vises på fanebladet Eenskaber. 42

49 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider 2. Væl en fyldtype: Fyldtype Fremansmåde Inen (ennemsiti) Væl Inen udfyldnin. Massiv farve a. Væl Massiv udfyldnin. Graduerin med t farver b. Gør et af følende: Væl en af de 40 farver på paletten. Tryk på Flere, væl derefter en farve i dialbksen. Tryk på pipetten, væl derefter en farve på skærmen. a. Væl Graduerinsfyld. b. Gør et af følende fr hver farve: Væl en af de 40 farver på paletten. Tryk på Flere, væl derefter en farve i dialbksen. Tryk på pipetten, væl derefter en farve på skærmen. c. Væl en mulihed på rullelisten Type. Mønster a. Væl Mønsterfyld. b. Væl et mønster. Billede a. Væl Billedfyld. c. Tryk på Frrundsfarve, væl en farve i dialbksen, tryk derefter på OK. d. Tryk på Barundsfarve, væl en farve i dialbksen, tryk derefter på OK. b. Tryk på Gennemse. Dialbksen Indsæt billedfil vises. c. Gå til det billede, du vil brue sm barund, væl det. Tryk derefter på Åbn. Hvis du indsætter et strt billede, vises der mulivis en dialbks, hvr du kan væle at reducere billedets filstørrelse eller bevare billedets filstørrelse.se Reducerin af filstørrelser På side22 fr mere infrmatin. Sådan fjerner du en barund 1. Væl Frmater > Barund. Mulihederne fr Fyldeffekter vises på fanebladet Eenskaber. 2. Væl Inen udfyldnin. 43

50 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Anvendelse af barunde temaer ved hjælp af Galleri Du kan indstille en side, alle sider i en ruppe eller alle sider i en fil med en barund eller et tema fra alleriet. Sådan anvender du en barund eller et tema 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Væl Mit indhld på katerilisten i Galleri fr at se dine ene barunde temaer (se Oprettelse af temaer På næste side). ELLER Væl Vitie redskaber til Galleri fr at se barunde temaer, sm du installerede med sftwaren. 3. Væl Barunde temaer. Galleriet viser miniaturebilleder af de tilænelie barunde temaer. 4. Tryk på miniaturebilledet af det tema, du vil anvende. 5. Tryk på miniaturebilledets menupil, væl derefter Indsæt i Ntebk. Dialbksen Indsæt tema vises. 6. Væl Indsæt tema på alle sider fr at anvende barunden eller temaet på alle sider i en fil. ELLER Væl Indsæt tema på alle sider i aktuel ruppe fr at anvende barunden eller temaet på alle sider i den aktuelle ruppe. ELLER Væl Indsæt kun tema på aktuel side fr at anvende barunden eller temaet på den aktuelle side. 7. Tryk på OK. Sådan fjerner du en barund eller et tema 1. Højreklik på siden. 2. Væl Slet tema. Du kan fjerne barunden eller temaet fra alle de sider, du har anvendt barunden eller temaet på. 44

51 K A P I T E L 3 Oprettelse af arbejde med sider Oprettelse af temaer Du kan brue temaer til at tilpasse sider. Du kan prette et tema føje det til alleriet, så du har det på et praktisk sted. Du kan derefter anvende temaet på en side, alle sider i en ruppe eller alle sider i en fil. Galleriet indehlder så nle temaer. Sådan pretter du et tema 1. Væl Frmater > Temaer > Opret tema. 2. Indtast et navn til temaet i feltet Navn på tema. 3. Aniv barunden på samme måde, sm du ville øre fr en side (se Anvendelse af sidebarunde temaer På side42). 4. Tilføj redier bjekter på temaet på samme måde, sm du ville på en side (se Oprettelse af enkle bjekter På side47). 5. Tryk på Gem. Temaet vises i katerien Mit indhld i alleriet. Sådan pretter du et tema ud fra den aktuelle side 1. Væl Frmater > Temaer > Opret tema fra side. 2. Indtast et navn til temaet i feltet Navn på tema. 3. Tryk på Gem. Temaet vises i katerien Mit indhld i alleriet. 45

52

53 Kapitel 4 Oprettelse af enkle bjekter Skrivnin tenin med udvisknin af diitalt blæk 48 Skrivnin eller tenin med diitalt blæk 48 Skrivnin eller tenin med diitalt blæk, der frtner si 50 Oprettelse af bruerdefinerede typrafier fr Kreativ pen 51 Udvisknin af diitalt blæk 53 Oprettelse af fiurer streer 53 Oprettelse af fiurer med værktøjet Fiurer 53 Oprettelse af fiurer med værktøjet Reulære plyner 54 Oprettelse af fiurer med værktøjet Fiurenkendelsespen 55 Oprettelse af lie streer buer 56 Oprettelse af tekst 56 Indtastnin af tekst 57 Knverterin af håndskrift til maskinskrevet tekst 57 Frmaterin af tekst 58 Ændrin af størrelsen på tekstbjekter 60 Indsætnin af matematiske symbler 60 Kntrl af stavnin i tekstbjekter 60 Klipnin eller kpierin af tekst 61 Oprettelse af tabeller 62 Oprettelse af tabeller i SMART Ntebk-sftwaren 62 Indsætnin af tabeller fra andre prrammer 64 Tilføjelse af bjekter til tabeller 64 Markerin af tabeller, klnner, rækker eller celler 65 Flytnin af tabeller 66 Ændrin af en tabels eenskaber 66 Ændrin af størrelsen på tabeller, klnner eller rækker 68 Tilføjelse eller fjernelse af klnner, rækker eller celler 69 Opdelin eller fletnin af celler i tabeller 70 Tilføjelse eller fjernelse af celleskyer 70 Sletnin af tabeller indhldet i tabeller 71 Objekter er byestenene i indhldet i dine.ntebk-filer. Et bjekt er blt et element på en side, sm du pretter eller imprterer derefter arbejder med. Eksempler på typer af enkle bjekter: Diitalt blæk (skrivnin tenin i fri hånd) Fiurer Lie streer 47

54 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Buer Tekst Tabeller Skrivnin tenin med udvisknin af diitalt blæk Diitalt blæk er frihåndstekst eller -bjekter, sm du pretter ved hjælp af pennene til dit interaktive prdukt eller værktøjet Penne i SMART Ntebk-sftwaren. Når du skriver eller tener med diitalt blæk, kan du hurtit føje indhld til dine SMART Ntebk-filer, enten når du pretter filerne, eller når du præsenterer filerne fr dine elever. Når du har prettet diitalt blæk, kan du viske det ud. Skrivnin eller tenin med diitalt blæk Den nemmeste måde at skrive eller tene med diitalt blæk på er at brue pennen eller pennene til dit interaktive prdukt. Du kan så prette frihåndsbjekter med værktøjet Penne. Med værktøjet Penne kan du skrive eller tene med diitalt blæk ved hjælp af fem pentyper: Pentype Frmål eksempel Bemærkniner Standard Kallirafi Farveblyant Skriv eller ten med diitalt blæk i frskellie farver stretyprafier. Skriv eller ten med diitalt blæk, liesm du ør med pentypen Standard, men med streer af frskelli tykkelse. Skriv eller ten med diitalt blæk, der ser ud, sm m det er skrevet med en farveblyant. Med pentypen Standard kan du skrive eller tene med diitalt blæk, der frtner si efter et par sekunder (se Skrivnin eller tenin med diitalt blæk, der frtner si På side50). Pentypen Kallirafi er nytti, hvis du underviser elever i håndskrift. Kallirafipennen er kun tilæneli, hvis din cmputer er tilsluttet til et interaktivt prdukt fra SMART. Pentypen Farveblyant er berenet til kunstnerisk arbejde såsm malin, farvelænin af billeder sv. frem fr decideret skrivnin. 48

55 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Pentype Frmål eksempel Bemærkniner Hihlihter Fremhæv tekst andre bjekter. Kreativ Føj farverie elementer til dine præsentatiner. Du kan prette bruerdefinerede typrafier fr Kreativ pen (se Oprettelse af bruerdefinerede typrafier fr Kreativ pen På side51). Sådan skriver eller tener du med diitalt blæk 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter en pentype. Ud ver de fem pentyper venfr kan du væle værktøjerne Tryllepen Fiurenkendelsespen (se Bru af Tryllepen På side127 Oprettelse af fiurer med værktøjet Fiurenkendelsespen På side55). 3. Væl en stretype. 4. Tilpas evt. stretypen ved hjælp af eenskabsknapperne. Du kan så tilpasse stretypen ved hjælp af fanebladet Eenskaber (se Ændrin af bjekters eenskaber På side75). 49

56 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 5. Skriv eller ten med diitalt blæk på siden. T I P Læ ikke albuen eller håndfladen på skærmen på det interaktive prdukt, mens du skriver eller tener. Hvis du skriver eller tener flere streer, kmbinerer SMART Ntebk-sftware autmatisk streerne til et enkelt bjekt.hvis du f.eks. skriver bstaver i et rd, rupperer SMART Ntebk-sftware de enkelte bstaver, så du kan arbejde med hele rdet. Hvis du vil skrive rd på den samme linje, men ikke vil have, at de kmbineres, skal du søre fr, at der er et strt mellemrum mellem dem, brue frskellie penne eller læe pennen på pennebakken et øjeblik, inden du skriver et nyt rd (kun interaktive whitebards). Hvis du vil skrive dianalt, skal du skrive i en lie linje derefter dreje teksten (se Rtatin af bjekter På side86). Hvis du vil skrive små bstaver, skal du skrive stre bstaver derefter øre dem mindre (se Ændrin af størrelsen på bjekter På side84). Du kan udfylde mråder, du har msluttet med diitalt blæk (se Udfyldnin af teniner lavet med diitalt blæk På side77). Skrivnin eller tenin med diitalt blæk, der frtner si Du kan prette frihåndsbjekter, der frtner si efter et anivet tidsrum, ved hjælp af værktøjet Penne. Du kan så prette frihåndsbjekter, der frtner si efter et anivet tidsrum, ved hjælp af værktøjet Tryllepen (se Bru af Tryllepen til at prette bjekter, der frtner si På side128). Sådan skriver eller tener du med diitalt blæk, der frtner si 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Pen. 3. Væl en stretype. 50

57 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 4. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 5. Tryk på Fyldeffekter. 6. Marker afkrydsninsfeltet Lad blæk frtne si, når du er færdi med at skrive, væl derefter, hvr mane sekunder der skal å, fra du skriver eller tener med diitalt blæk, til blækket frtner si, på rullelisten Frtninstid. 7. Skriv eller ten med diitalt blæk på siden. Oprettelse af bruerdefinerede typrafier fr Kreativ pen SMART Ntebk-sftwaren har tte typrafier fr Kreativ pen (se Skrivnin eller tenin med diitalt blæk På side48). Ud ver disse typrafier kan du lave dine ene typrafier ved hjælp af billeder eller bjekter på den aktuelt valte side. Sådan pretter du en bruerdefineret kreativ pen ved hjælp af et billede 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Kreativ pen. 3. Væl en stretype. 4. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 5. Tryk på Stretyprafi. 6. Væl Anvend et bruerdefineret stempelbillede. 7. Klik på Gennemse. Dialbksen Indsæt billedfil vises. 51

58 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 8. Gå til det billede, du vil brue til typrafien fr den kreative pen, væl det. 9. Tryk på Åbn. 10. Skriv eller ten med diitalt blæk på siden. T I P Hvis du vil brue den almindelie stretyprafi ien, skal du væle Anvend standardmønster. Hvis du vil emme typrafien fr den kreative pen til senere bru, skal du trykke på Gem værktøjseenskaber.du kan nulstillere typrafien fr den kreative pen senere (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145). Sådan pretter du en bruerdefineret kreativ pen ved hjælp af et bjekt 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Kreativ pen. 3. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 4. Tryk på Stretyprafi. 5. Væl Anvend et bruerdefineret stempelbillede. 6. Tryk på Væl bjekt, væl derefter et bjekt på siden. 7. Skriv eller ten med diitalt blæk på siden. T I P Hvis du vil brue den almindelie stretyprafi ien, skal du væle Anvend standardmønster. Hvis du vil emme typrafien fr den kreative pen til senere bru, skal du trykke på Gem værktøjseenskaber.du kan nulstillere typrafien fr den kreative pen senere (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145). 52

59 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Udvisknin af diitalt blæk Du kan udviske diitalt blæk på skærmen på det interaktive prdukt med tavleviskeren eller udviskninsbevæelsen. Hvis du udvisker diitalt blæk fra en.ntebk-side, kan du så udviske bjekter med tavleviskerværktøjet. Du kan udviske diitalt blæk, men der er visse typer af bjekter, sm du ikke kan udviske, bl.a. fiurer, streer, tekst billeder.fr at fjerne disse typer bjekter skal du slette dem (se Sletnin af bjekter På side92). Sådan visker du diitalt blæk ud 1. Tryk på Tavlevisker, væl derefter en tavleviskertype. 2. Udvisk det diitale blæk. Oprettelse af fiurer streer Ud ver at prette fiurer streer i fri hånd ved at tene med diitalt blæk kan du prette fiurer streer ved hjælp af værktøjerne i SMART Ntebk-sftwaren. Hvis du vil fjerne en fiur eller stre fra en side, skal du slette den (se Sletnin af bjekter På side92). Tavleviskerværktøjet fjerner ikke fiurer. Oprettelse af fiurer med værktøjet Fiurer Du kan brue værktøjet Fiurer til at prette frskellie fiurer, bl.a. perfekte cirkler, perfekte firkanter, perfekte trekanter, andre emetriske fiurer, hjerter, flueben X er. Du kan tilføje en fiur på din side derefter rediere fiurens eenskaber. Alternativt kan du tilpasse en fiurs knturfarve, udfyldninsfarve stretykkelse derefter tilføje den på din side. Sådan pretter du en fiur 1. Tryk på Fiurer. Knapperne til værktøjet Fiurer vises. 53

60 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 2. Væl en fiur på værktøjslinjen. ELLER Tryk på, væl derefter en fiur. 3. Tilpas evt. fiuren ved hjælp af eenskabsknapperne. Du kan så tilpasse fiuren ved hjælp af fanebladet Eenskaber (se Ændrin af bjekters eenskaber På side75). 4. Opret en fiur ved at trykke der, hvr du vil placere fiuren, trække, indtil fiuren har den størrelse, du ønsker. T I P Du kan prette perfekte cirkler, firkanter, trekanter andre fiurer ved at hlde SHIFT nede, når du tener fiuren. Oprettelse af fiurer med værktøjet Reulære plyner Ud ver at prette fiurer med værktøjet Fiurer kan du prette reulære plyner med 3-15 sider med værktøjet Reulære plyner. Sådan pretter du en fiur med værktøjet Reulære plyner 1. Tryk på Reulære plyner. Knapperne til værktøjet Reulære plyner vises. 2. Væl en fiur på værktøjslinjen. ELLER Tryk på, væl derefter en fiur. Tallet i plynen aniver, hvr mane sider den har. 54

61 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 3. Tilpas evt. fiuren ved hjælp af eenskabsknapperne. Du kan så tilpasse fiuren ved hjælp af fanebladet Eenskaber (se Ændrin af bjekters eenskaber På side75). 4. Opret en fiur ved at trykke der, hvr du vil placere fiuren, trække, indtil fiuren har den størrelse, du ønsker. Oprettelse af fiurer med værktøjet Fiurenkendelsespen Du kan brue værktøjet Fiurenkendelsespen til at tene cirkler, valer, firkanter, rektanler, trekanter buer. Du kan så prette fiurer med værktøjet Fiurer (se Oprettelse af fiurer med værktøjet Fiurer På side53) eller værktøjet Reulære plyner (se Oprettelse af fiurer med værktøjet Reulære plyner På frrie side). Sådan tener du en fiur 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Fiurenkendelsespen. 3. Ten en fiur på den interaktive skærm. Hvis SMART Ntebk-sftwaren enkender din tenin sm en cirkel, val, firkant, trekant, bue eller et rektanel, tilføjer den denne fiur på siden. 55

62 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Oprettelse af lie streer buer Du kan brue værktøjet Streer til at tene lie streer buer. Du kan tilføje en stre på din side derefter rediere streens eenskaber. Alternativt kan du tilpasse streen derefter tilføje den på siden. Sådan tener du en lie stre eller bue 1. Tryk på Streer. Knapperne til værktøjet Streer vises. 2. Væl en stre- eller buetype. 3. Tilpas evt. stre- eller buetypen ved hjælp af eenskabsknapperne. Du kan så tilpasse stre- eller buetypen ved hjælp af fanebladet Eenskaber (se Ændrin af bjekters eenskaber På side75). 4. Lav en stre ved at trykke der, hvr streen skal beynde, trække til der, hvr streen skal slutte. Oprettelse af tekst Du kan prette tekst i SMART Ntebk-sftwaren ved at øre et af følende: Indtaste tekst ved hjælp af et tastatur, sm er tilsluttet til din cmputer Indtaste teksten ved hjælp af SMART Tastatur Skrive teksten (se Skrivnin tenin med udvisknin af diitalt blæk På side48) derefter knvertere den til maskinskrevet tekst ved at brue håndskriftsenkendelsesfunktinen i sftwaren Når du har prettet en tekst, kan du rediere den, kntrllere stavninen ændre teksteenskaberne, bl.a. typrafi, størrelse farve. 56

63 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Indtastnin af tekst Du kan indtaste ny tekst eller rediere eksisterende tekst. Sådan indtaster du ny tekst 1. Tryk på SMART Bard-iknet i meddelelsesmrådet, væl derefter Tastatur, hvis der ikke er et tastatur tilænelit. 2. Tryk på Tekst, væl derefter en typrafi. 3. Tilpas evt. typrafien (se Frmaterin af tekst På næste side). 4. Tryk der, hvr teksten skal starte. 5. Indtast din tekst. 6. Tryk uden fr tekstbjektet, når du er færdi. Sådan redierer du eksisterende tekst 1. Dbbeltklik på tekstbjektet. 2. Redier teksten. 3. Tryk uden fr tekstbjektet, når du er færdi. Knverterin af håndskrift til maskinskrevet tekst Du kan skrive på skærmen på det interaktive prdukt ved hjælp af Standardpen eller Kallirafipen knvertere din skrift til maskinskrevet tekst. SMART Ntebk-sftwaren kan knvertere håndskrift på flere spr. Sådan knverterer du håndskrift til maskinskrevet tekst 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Pen eller Kallirafipen. 57

64 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 3. Skriv din tekst. T I P Skriv pæne ten med blkbstaver på en vandret linje. SMART Meetin Ntebksftwaren kan knvertere skrå eller kursiveret skrift, men sftwaren ør det ikke altid knsekvent. 4. Væl tekstbjektet. Håndskriftsenkendelsesfunktinen i SMART Ntebk-sftwaren sammenliner din skrift med sin rdb identificerer rd, der mest liner det, du har skrevet. 5. Tryk på tekstbjektets menupil. Der vises en menu med en liste ver matchende rd, hvert med Genkend fran. N I N GE R Hvis du ønsker, at SMART Ntebk-sftwaren skal identificere rd på et andet spr, skal du væle Genkend spr derefter væle et andet spr på listen. SMART Ntebk-sftwaren pdaterer listen ver matchende rd, så den mfatter rd på det valte spr. Hvis du ændrer spret fr håndskriftsenkendelse, ændrer du ikke standardspret fr bruerrænsefladen i SMART Ntebk-sftwaren eller dit perativsystem. 6. Væl et rd på listen ver matchende rd. Det valte rd vises på siden. Frmaterin af tekst Væl et tekstbjekt, hvis du vil frmatere al tekst i tekstbjektet. ELLER Dbbeltklik på et tekstbjekt, hvis du vil frmatere bestemt tekst i tekstbjektet, marker derefter teksten. Du kan frmatere teksten ved hjælp af knapperne på værktøjslinjen eller indstillinerne på fanebladet Eenskaber eller menuen Frmater. Tryk på Eenskaber Teksttyprafi., hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit, tryk derefter på Den følende tabel viser frmatændriner, sm du kan fretae ved hjælp af værktøjerne venfr: 58

65 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Ændrin Ten-, afsnits- eller bjektniveau Skift skrifttype Skift skriftstørrelse T I P Hvis du vil væle en skriftstørrelse, der ikke står på rullelisten (herunder skriftstørrelser med decimalværdier sm f.eks. 20,5), skal du skrive skriftstørrelsen i feltet Skriftstørrelse på værktøjslinjen. Skift farve Fed, kursiveret eller understreet tekst Gennemstreet tekst Hævet eller sænket tekst Afsnits- eller bjektniveau Skift justerin (venstre, højre eller centreret) Skift indryknin Lav en pstillin med punktten eller tal/bstaver Skift linjeafstand T I P Hvis du vil indsætte mellemrum mellem afsnit, skal du markere afkrydsninsfeltet Tilføj mellemrum efter afsnit på fanebladet Eenskaber eller væle Frmater > Afsnit > Linjeafstand > Tilføj mellemrum efter afsnit. Skift sprretnin (venstre md højre eller højre md venstre) Væl Frmater > Afsnit > Retnin > Venstre md højre fr spr, der læses fra venstre md højre (f.eks. enelsk fransk). ELLER Væl Frmater > Afsnit > Retnin > Højre md venstre fr spr, der læses fra højre md venstre (f.eks. arabisk hebraisk). Objektniveau Skift tekstretnin (vandret eller ldret) Skift ennemsitihed Værktøjslinje Fanebladet Eenskaber * * * * * Menuen Frmater 59

66 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter * Tryk på Flere tekstindstilliner fr at få vist knapperne til disse frmatændriner. Ændrin af størrelsen på tekstbjekter Når du ændrer størrelsen på et tekstbjekt med fremansmåden i Ændrin af størrelsen på bjekter På side84, ændres størrelsen på teksten i bjektet. Hvis du vil ændre størrelsen på tekstbjektet uden at ændre størrelsen på teksten i bjektet, skal du brue følende fremansmåde: Sådan ændrer du størrelsen på et tekstbjekt 1. Dbbeltklik på tekstbjektet. 2. Tryk på en af de t hvide cirkler i siden af tekstbjektet, træk derefter i cirklen fr at øre tekstbjektet større eller mindre. Indsætnin af matematiske symbler Du kan indsætte frskellie matematiske videnskabelie symbler på en side. De matematiske symbler er kun ten. De udfører ikke matematiske peratiner. Sådan indsætter du et matematisk symbl 1. Indtast tekst på en side. 2. Tryk på Flere tekstindstilliner, væl derefter Indsæt symbl. Dialbksen Indsæt symbler vises. 3. Tryk på en kateri. Der vises en liste med symbler. 4. Tryk på det symbl, du vil føje til teksten. 5. Tryk på Indsæt. Symblet vises i tekstbjektet. Kntrl af stavnin i tekstbjekter SMART Ntebk-sftwaren kntrllerer stavninen, mens du skriver tekst. Hvis du staver et rd frkert, sætter SMART Ntebk-sftwaren en rød stre under rdet. Du kan derefter højreklikke på rdet væle den krrekte stavemåde på en liste med frskellie muliheder. Du kan slå denne funktin fra, hvis du fretrækker det, kntrllere stavninen ved hjælp af dialbksen Stavekntrl. 60

67 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Sådan slår du autmatisk stavekntrl fra 1. Tryk på Tekst. 2. Tryk på Flere tekstindstilliner, væl derefter Stavekntrl. Sådan kntrllerer du stavninen i et tekstbjekt manuelt 1. Væl tekstbjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Stavekntrl. Hvis SMART Ntebk-sftwaren finder et rd, der er stavet frkert, vises dialbksen Stavekntrl. Denne dialbks viser det rd, der er stavet frkert, freslår alternativer. 3. Gør et af følende fr hvert rd, der er stavet frkert: Hvis du vil behlde rdets nuværende stavemåde i dette tilfælde: Tryk på Inrer én an. Hvis du vil behlde rdets nuværende stavemåde alle steder: Tryk på Inrer alle. Hvis du vil behlde rdets nuværende stavemåde alle steder i filen føje stavemåden til rdben: Tryk på Føj til rdb. Hvis du vil ændre rdets stavemåde i dette tilfælde: Væl det krrekte rd på listen Frsla, tryk derefter på Skift. Hvis du vil ændre rdets stavemåde alle steder i filen: Væl det krrekte rd på listen Frsla, tryk derefter på Skift alle. Tryk på Frtryd, hvis du trykker på en knap ved en fejl fr at frtryde ændrinen. Når du fuldfører dette trin fr hvert rd, der er stavet frkert, vises der en dialbks, sm spører di, m du vil kntrllere stavninen i resten af filen. 4. Tryk på Ja fr at kntrllere resten af filen. ELLER Tryk på Nej fr at lukke dialbksen Stavekntrl uden at kntrllere resten af filen. Klipnin eller kpierin af tekst Du kan klippe, kpiere indsætte tekstbjekter liesm andre bjekter (se Klipnin, kpierin indsætnin af bjekter På side82). Du kan så klippe, kpiere indsætte markeret tekst i tekstbjekter. Sådan klipper indsætter du tekst til et andet sted på den samme side 1. Dbbeltklik på tekstbjektet. 2. Væl den tekst, du vil klippe. 61

68 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 3. Træk den valte tekst til et andet sted på den samme side. Sådan kpierer indsætter du tekst til en anden side 1. Tryk på Sidesrterin, hvis fanebladet Sidesrterin ikke er synlit. 2. Dbbeltklik på tekstbjektet. 3. Væl den tekst, du vil kpiere. 4. Træk den valte tekst til iknet fr den anden side på fanebladet Sidesrterin. Oprettelse af tabeller Du kan prette tabeller i SMART Ntebk-sftwaren eller indsætte dem fra andre prrammer. Når du har prettet en tabel, kan du indsætte bjekter i tabelcellerne. Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du væle en tabel, række, celle eller markerin af celler derefter øre et af følende: Flytte tabellen Ændre stretypen, fyldet teksteenskaberne Tilpasse størrelsen på tabellen, en klnne eller en række Indsætte eller fjerne klnner, rækker eller celler Opdele eller flette celler Tilføje eller fjerne en celleskye Slette tabellen Oprettelse af tabeller i SMART Ntebk-sftwaren Sådan indsætter du en tabel ved hjælp af knappen Tabel 1. Tryk på Tabel. Der vises et itter. 62

69 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 2. Flyt peeredskabet hen ver itteret fr at væle det antal klnner rækker, du vil have i tabellen. Cellerne i itteret svarer til cellerne i din tabel. T I P Gitteret viser sm standard tte rækker tte klnner. Du kan tilføje rækker ved at flytte peeredskabet frbi den nederste række. På samme måde kan du tilføje klnner ved at flytte peeredskabet frbi den højre række. Hvis du bruer en mus, skal du klikke hlde den venstre museknap nede, mens du flytter peeredskabet. 3. Tryk på skærmen, eller klik med musen. Tabellen vises på siden. Sådan indsætter du en tabel ved hjælp af dialbksen Indsæt tabel 1. Væl Indsæt > Tabel. Dialbksen Indsæt tabel vises. 2. Indtast antallet af rækker klnner i felterne. 3. Væl Gør celler firkantede, hvis du vil øre cellerne i tabellen firkantede. 4. Væl Husk mål til nye tabeller, hvis du vil brue de aktuelle tabelmål til alle tabeller, sm du pretter i SMART Ntebk-sftwaren fremver. 5. Tryk på OK. Tabellen vises på siden. Sådan tener du en tabel 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Pen eller Kallirafipen. 3. Væl en stretype. 63

70 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 4. Ten en tabel på skærmen. T I P Gør streerne i tabellen så lie sm mulit, frbind hjørnerne. 5. Tryk på Væl. 6. Væl din tenin. 7. Tryk på menupilen, væl derefter Genkend tabel. Hvis SMART Ntebk-sftwaren enkender din tenin sm en tabel, fjerner den teninen tilføjer en tabel på siden. Indsætnin af tabeller fra andre prrammer Du kan klippe eller kpiere en tabel fra Wrd eller PwerPint derefter sætte den ind i en.ntebk-fil. Tabellens frmaterin layut kan ændre si, når tabellen vises i.ntebk-filen. Hvis du vil klippe eller kpiere mere end én tabel, skal du klippe eller kpiere hver tabel fr si. Du kan så klippe eller kpiere en tabel fra en.ntebk-fil derefter sætte den ind i Wrd eller PwerPint.Tabellens frmaterin layut kan d ændre si, når tabellen vises i Wrd eller PwerPint. Hvis du sætter en tabel ind i PwerPint, sm har celler, der indehlder bjekter, sm ikke er tekstbjekter, vises disse bjekter uden fr tabellen i PwerPint. Tilføjelse af bjekter til tabeller Når du har indsat en tabel på en side, kan du indsætte bjekter i tabelcellerne. Du kan kun tilføje ét bjekt til hver celle. Hvis du vil tilføje flere bjekter til en celle, skal du øre et af følende: Gruppere bjekterne, før du tilføjer dem til tabellen (se Grupperin af bjekter På side87). Væl alle bjekterne på en an, tilføj dem derefter til tabellen sm beskrevet i følende fremansmåde. SMART Ntebk-sftwaren rupperer autmatisk bjekterne i tabelcellen. 64

71 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Sådan føjer du et bjekt til en tabel 1. Væl bjektet. 2. Træk bjektet til tabelcellen. Du kan ikke flytte et bjekt, hvis det er låst (se Låsnin af bjekter På side81). Objektet vises i tabelcellen. Hvis du tilføjer et tekstbjekt til en tabel, ændres cellestørrelsen, så den passer til tekstbjektet. Hvis du tilføjer andre bjekttyper til tabellen, ændres bjektstørrelsen, så den passer til cellen. Sådan fjerner du et bjekt fra en tabel 1. Væl bjektet. 2. Træk bjektet ud af tabellen. Markerin af tabeller, klnner, rækker eller celler Du kan væle en tabel, klnne, række, celle eller markerin af celler. Når du har valt en tabel eller en del af en tabel, kan du øre følende: Flytte tabellen Ændre tabellens eller cellernes eenskaber Ændre størrelsen på tabeller, klnner eller rækker Tilføje eller fjerne klnner, rækker eller celler Opdele eller flette celler Tilføje eller fjerne celleskyer Slette tabellen Sådan markerer du en tabel 1. Tryk på Væl. 2. Tryk uden fr, men i nærheden af, et hjørne af tabellen, træk derefter til det mdsatte hjørne. Beynd ikke at trække inden fra tabellen. Hvis du ør det, markerer du en tabelcelle i stedet fr tabellen. 65

72 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Sådan markerer du en klnne 1. Tryk på Væl. 2. Tryk inden i klnnens øverste celle, træk derefter til den nederste celle. Sådan markerer du en række 1. Tryk på Væl. 2. Tryk inden i cellen yderst til venstre i rækken, træk derefter til cellen yderst til højre. Sådan markerer du en celle 1. Tryk på Væl. 2. Tryk inden i cellen. Sådan markerer du flere celler 1. Tryk på Væl. 2. Tryk inden i den øverste celle yderst til venstre, træk derefter til den nederste celle yderst til højre. Hvis du markerer flere celler trækker dem til en anden placerin på siden, pretter du en ny tabel bestående af de valte celler indhldet i dem. Flytnin af tabeller Når du har prettet en tabel, kan du flytte den på siden. Sådan flytter du en tabel Væl tabellen, træk den derefter til en anden placerin på siden. ELLER Væl alle cellerne i tabellen, træk derefter cellerne til en anden placerin på siden. Ændrin af en tabels eenskaber Du kan brue fanebladet Eenskaber til at ændre tabeleenskaberne, bl.a. ennemsitihed, cellefarve strefarve. Sådan ændrer du en tabels udfyldnin 1. Væl en tabel, klnne, række, celle eller markerin af celler. 2. Tryk på menupilen på tabellen, klnnen, rækken eller cellen, væl derefter Eenskaber. 66

73 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter 3. Tryk på Fyldeffekter. 4. Væl en fyldtype: Fyldtype Fremansmåde Inen (ennemsiti) Væl Inen udfyldnin. Massiv farve a. Væl Massiv udfyldnin. Graduerin med t farver b. Gør et af følende: Væl en af de 40 farver på paletten. Tryk på Flere, væl derefter en farve i dialbksen. Tryk på pipetten, væl derefter en farve på skærmen. a. Væl Graduerinsfyld. b. Gør et af følende fr hver farve: Væl en af de 40 farver på paletten. Tryk på Flere, væl derefter en farve i dialbksen. Tryk på pipetten, væl derefter en farve på skærmen. c. Væl en mulihed på rullelisten Type. Mønster a. Væl Mønsterfyld. b. Væl et mønster. Billede a. Væl Billedfyld. c. Tryk på Frrundsfarve, væl en farve i dialbksen, tryk derefter på OK. d. Tryk på Barundsfarve, væl en farve i dialbksen, tryk derefter på OK. b. Tryk på Gennemse. c. Gå til det billede, du vil brue sm barund, væl det. Tryk derefter på Åbn. Hvis du indsætter et strt billede, vises der mulivis en dialbks, hvr du kan væle at reducere billedets filstørrelse eller bevare billedets filstørrelse.se Reducerin af filstørrelser På side22 fr mere infrmatin. d. Væl Bevar billedstørrelse fr at bevare billedets størrelse, uanset m billedet er større eller mindre end bjektet. ELLER Væl Tilpas billede fr at ændre størrelsen af billedet, så det passer med bjektet. 5. Træk evt. skyderen fr Gennemsitihed af bjekt til højre fr at øre tabellen ennemsiti. 67

74 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Sådan ændrer du en tabels stretyprafi 1. Væl en tabel. Du kan kun ændre stretyprafien fr hele tabellen, ikke individuelle celler, klnner eller rækker. 2. Tryk på menupilen på tabellen, klnnen, rækken eller cellen, væl derefter Eenskaber. 3. Tryk på Stretyprafi. 4. Væl en anden stretyprafi fr tabellen. Sådan ændrer du en tabels teksttyprafi 1. Væl en tabel, klnne, række, celle eller markerin af celler. 2. Tryk på menupilen på tabellen, klnnen, rækken eller cellen, væl derefter Eenskaber. 3. Tryk på Teksttyprafi. 4. Væl en anden teksttyprafi fr tabellen (se Frmaterin af tekst På side58). Ændrin af størrelsen på tabeller, klnner eller rækker Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du ændre størrelsen på tabellen, en klnne eller en række. Sådan ændrer du størrelsen på en tabel 1. Væl tabellen. 2. Tryk på tabellens størrelseshåndta (den rå cirkel), træk i det fr at øre tabellen større eller mindre. Sådan ændrer du størrelsen på en klnne 1. Tryk på Væl. 2. Tryk på den ldrette kant til højre fr klnnen. Der vises en størrelsespil. 3. Træk i den ldrette kant fr at ændre størrelsen på klnnen. Sådan ændrer du størrelsen på en række 1. Tryk på Væl. 2. Tryk på den vandrette kant under rækken. 68

75 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Der vises en størrelsespil. 3. Træk i den vandrette kant fr at ændre størrelsen på rækken. Sådan ændrer du størrelsen på alle celler i en tabel 1. Væl tabellen. 2. Tryk på tabellens menupil, væl derefter Juster størrelse. 3. Væl en af følende muliheder: Indstil samme højde fr at ive alle cellerne i tabellen samme højde. Indstil samme bredde fr at ive alle cellerne i tabellen samme bredde. Indstil samme størrelse fr at ive alle cellerne i tabellen samme højde bredde. Gør celler firkantede fr at øre alle cellerne i tabellen firkantede. Tilføjelse eller fjernelse af klnner, rækker eller celler Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du tilføje klnner eller rækker. Sådan tilføjer du en klnne 1. Væl en klnne. 2. Tryk på klnnens menupil, væl derefter Indsæt klnne. Der vises en ny klnne til højre fr den aktuelle klnne. Sådan fjerner du en klnne 1. Væl klnnen. 2. Tryk på klnnens menupil, væl derefter Slet klnne. Sådan tilføjer du en række 1. Væl en række. 2. Tryk på rækkens menupil, væl derefter Indsæt række. Der vises en ny række under den aktuelle række. Sådan fjerner du en række 1. Væl rækken. 2. Tryk på rækkens menupil, væl derefter Slet række. 69

76 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Sådan fjerner du en celle 1. Væl cellen. 2. Tryk på cellens menupil, væl derefter Slet celler. Når du fjerner en celle, slettes indhldet i cellen. Du kan ikke fjerne en celle, hvis cellen er den eneste frbindelse mellem t halvdele af en tabel. Opdelin eller fletnin af celler i tabeller Du kan føje tabeller til din side indsætte bjekter i tabelcellerne. Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du pdele eller flette celler. Sådan pdeler du en celle 1. Væl cellen. 2. Tryk på cellens menupil, væl derefter Opdel. 3. Væl en mulihed fr at pdele cellen i flere rækker /eller klnner. Hvis du pdeler en celle med indhld, vises indhldet i cellen øverste til venstre efter pdelinen. Sådan fletter du celler 1. Væl cellerne. 2. Tryk på cellens menupil, væl derefter Flet celler. Hvis du fletter celler med indhld, vises indhldet fra cellen øverst til venstre i den flettede celle. Hvis cellen øverst til venstre er tm, vises indhldet i den næste celle, sm ikke er tm (fra venstre til højre, tp til bund), i den flettede celle. Tilføjelse eller fjernelse af celleskyer Du kan tilføje en celleskye til en celle i en tabel. Det iver di mulihed fr at afsløre plysninerne i cellerne under en præsentatin. N I N GE R Du skal fjerne celleskyen, hvis du vil ændre celleeenskaberne, indsætte klnner eller rækker, fjerne klnner, rækker eller celler eller pdele eller flette celler. 70

77 K A P I T E L 4 Oprettelse af enkle bjekter Du kan så tilføje en skærmskye fr at dække en hel side (se Bru af Skærmskye På side127). Sådan tilføjer du en celleskye 1. Væl cellen. 2. Tryk på cellens menupil, væl derefter Tilføj celleskye. Sådan viser skjuler du indhldet i en celle 1. Tryk på celleskyen. Celleskyen frsvinder, indhldet i cellen vises. 2. Tryk på i det øverste venstre hjørne af cellen. Celleskyen vises, indhldet i cellen skjules. Sådan fjerner du en celleskye 1. Væl cellen. 2. Tryk på cellens menupil, væl derefter Fjern celleskye. Sletnin af tabeller indhldet i tabeller Du kan slette indhldet i en tabel eller selve tabellen. Du kan slette alle bjekter på en side, herunder tabeller, ved at rydde siden (se Rydnin af sider På side39). Sådan sletter du indhldet i en tabel 1. Væl cellerne med det indhld, du vil slette. 2. Tryk på Slet. Sådan sletter du en tabel 1. Væl tabellen. 2. Tryk på tabellens menupil, væl derefter Slet. 71

78

79 Kapitel 5 Arbejde med bjekter Markerin af bjekter 74 Ændrin af bjekters eenskaber 75 Ændrin af udfyldninen 75 Udfyldnin af teniner lavet med diitalt blæk 77 Ændrin af andre eenskaber 78 Gemnin af værktøjsindstilliner 78 Placerin af bjekter 78 Flytnin af bjekter 78 Flytnin af bjekter til en anden side 79 Justerin af bjekter 80 Omarranerin af stablede bjekter 80 Låsnin af bjekter 81 Klipnin, kpierin indsætnin af bjekter 82 Klnin af bjekter 83 Ændrin af størrelsen på bjekter 84 Bru af størrelseshåndtaet 84 Bru af skalerinsbevæelsen 84 Rtatin af bjekter 86 Bru af rtatinshåndtaet 86 Bru af rtatinsbevæelsen 86 Spejlin af bjekter 87 Grupperin af bjekter 87 Manuel rupperin af bjekter 88 Bru af menuen 88 Bru af ruppebevæelsen 88 Autmatisk rupperin af bjekter 89 Tilføjelse af links til bjekter 89 Tilføjelse af lyde til bjekter 91 Animerin af bjekter 92 Sletnin af bjekter 92 Når du har prettet et bjekt, kan du væle det arbejde med det sm beskrevet i dette kapitel. De paver, der beskrives i dette kapitel, er til alle bjekter, ikke kun enkle bjekter. 73

80 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Markerin af bjekter Før du kan arbejde med et bjekt, skal du markere det. Du kan markere et individuelt bjekt, flere bjekter eller alle bjekter på en side. Når du markerer et bjekt, vises der et markerinsrektanel rundt m det. Den rå cirkel i det nederste højre hjørne af bjektet er et størrelseshåndta (se Ændrin af størrelsen på bjekter På side84). Den rå cirkel ver bjektet er et rtatinshåndta (se Rtatin af bjekter På side86). Den nedadvendte pil i det øverste højre hjørne af bjektet er en menupil. Tryk på menupilen fr at få vist en menu med kmmander. Når du trykker på menupilen fr et bjekt, får du adan til den samme menu, sm hvis du højreklikker på bjektet. Sådan markerer du et bjekt 1. Tryk på Væl. 2. Tryk på det bjekt, du vil markere. Der vises et markerinsrektanel rundt m bjektet. Hvis du trykker på et bjekt, der vises et låsesymbl i stedet fr menupilen, er bjektet låst.afhænit af hvrdan bjektet er låst, skal du mulivis låse det p, før du kan arbejde med det (se Låsnin af bjekter På side81). 74

81 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Sådan markerer du flere bjekter 1. Tryk på Væl. 2. Tryk på den interaktive skærm, træk, indtil de bjekter, du vil markere, er mivet af et rektanel. ELLER Hld CTRL nede, mens du trykker på de bjekter, du vil markere. Der vises et markerinsrektanel rundt m de markerede bjekter. Hvis du tener et rektanel rundt m flere bjekter, nle af bjekterne er låste (se Låsnin af bjekter På side81), markeres kun de bjekter, der ikke er låste. Sådan markerer du alle bjekter på en side Væl Redier > Marker alt. Der vises et markerinsrektanel rundt m alle bjekter på siden. Hvis nle af bjekterne er låste (se Låsnin af bjekter På side81), markeres kun de bjekter, der ikke er låste. Sådan væler du alle låste bjekter på siden Væl Redier > Væl alle låste ntater. Der vises et markerinsrektanel rundt m alle låste bjekter på siden. Ændrin af bjekters eenskaber Du kan ændre et bjekts eenskaber. De eenskaber, du kan ændre, afhæner af den type bjekt du væler. Du kan så væle flere bjekter ændre deres eenskaber samtidit. Ændrin af udfyldninen Du kan ændre udfyldninen i et bjekt ved at væle bjektet derefter indstille udfyldninen på fanebladet Eenskaber eller ved at klikke på Udfyldnin væle bjektet., indstille udfyldninen derefter Sådan ændrer du udfyldninen i et bjekt ved først at væle bjektet 1. Væl bjektet. 2. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 75

82 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 3. Tryk på Fyldeffekter. 4. Væl en fyldtype: Fyldtype Fremansmåde Inen (ennemsiti) Væl Inen udfyldnin. Massiv farve a. Væl Massiv udfyldnin. Graduerin med t farver b. Gør et af følende: Væl en af de 40 farver på paletten. Tryk på Flere, væl derefter en farve i dialbksen. Tryk på pipetten, væl derefter en farve på skærmen. a. Væl Graduerinsfyld. b. Gør et af følende fr hver farve: Væl en af de 40 farver på paletten. Tryk på Flere, væl derefter en farve i dialbksen. Tryk på pipetten, væl derefter en farve på skærmen. c. Væl en mulihed på rullelisten Type. Mønster a. Væl Mønsterfyld. b. Væl et mønster. Billede a. Væl Billedfyld. c. Tryk på Frrundsfarve, væl en farve i dialbksen, tryk derefter på OK. d. Tryk på Barundsfarve, væl en farve i dialbksen, tryk derefter på OK. b. Tryk på Gennemse. c. Gå til det billede, du vil brue sm barund, væl det. Tryk derefter på Åbn. Hvis du indsætter et strt billede, vises der mulivis en dialbks, hvr du kan væle at reducere billedets filstørrelse eller bevare billedets filstørrelse.se Reducerin af filstørrelser På side22 fr mere infrmatin. d. Væl Bevar billedstørrelse fr at bevare billedets størrelse, uanset m billedet er større eller mindre end bjektet. ELLER Væl Tilpas billede fr at ændre størrelsen af billedet, så det passer med bjektet. 76

83 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 5. Træk evt. skyderen fr Gennemsitihed af bjekt til højre fr at øre bjektet ennemsitit. T I P Du kan så ændre et bjekts eenskaber ved hjælp af eenskabsknapperne på værktøjslinjen. Sådan ændrer du udfyldninen i et bjekt ved først at trykke på knappen Udfyldnin 1. Tryk på Udfyldnin, væl derefter en farve. 2. Væl bjektet. 3. Genta trin 2 fr hvert bjekt, du vil anvende udfyldninen på. Udfyldnin af teniner lavet med diitalt blæk Ud ver at udfylde fiurer, reulære plyner irreulære plyner kan du udfylde mråder, der er msluttet af diitalt blæk ved hjælp af knappen Udfyldnin. N I N GE R Hvis du vil udfylde et mråde, skal du mslutte det med en enkelt bane af diitalt blæk. Du kan ikke udfylde et msluttet mråde, hvis mrådet indår i en ruppe (se Grupperin af bjekter På side87). 77

84 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Når du udfylder et msluttet mråde, bliver udfyldninen et selvstændit bjekt, sm du kan flytte væk fra det prindelie, msluttede mråde. Du kan udfylde det msluttede mråde flytte det resulterende udfyldninsbjekt flere ane. Ændrin af andre eenskaber Ud ver udfyldnin kan du ændre bjektets stretyprafi teksttyprafi. Sådan ændrer du et bjekts stretyprafi 1. Væl bjektet. 2. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 3. Tryk på Stretyprafi. 4. Væl en anden stretype fr bjektet. Sådan ændrer du et bjekts teksttyprafi 1. Væl bjektet. 2. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 3. Tryk på Teksttyprafi. 4. Væl en anden teksttyprafi fr bjektet (se Frmaterin af tekst På side58). Gemnin af værktøjsindstilliner Når du væler et værktøj på værktøjslinjen, kan du ændre standardindstillinerne fr det ved hjælp af fanebladet Eenskaber derefter emme ændrinerne ved at klikke på Gem værktøjseenskaber. Når du emmer ændriner af et værktøjs standardindstilliner, viser knappen fr værktøjet ændrinerne: Se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145 fr at endanne standardindstillinerne. Placerin af bjekter Du kan ændre placerinen af et bjekt ved at flytte bjektet til et andet mråde på siden eller til en anden side. Du kan så justere bjekter ændre rækkefølen af stablede bjekter. Flytnin af bjekter Du kan flytte bjekter til en anden placerin på siden. Du kan så svippe bjekter. 78

85 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Du kan ikke flytte et bjekt, hvis det er låst (se Låsnin af bjekter På side81). T I P Du kan arbejde med flere bjekter ved at væle dem derefter prette en ruppe (se Grupperin af bjekter På side87). Sådan flytter du et eller flere bjekter 1. Væl bjektet eller bjekterne. 2. Træk bjektet eller bjekterne til en ny placerin på siden. T I P Du kan flytte et bjekt i små ryk ved at trykke på piletasterne på tastaturet. Sådan flytter du en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player 1. Tryk på den farvede bjælke øverst i Adbe Flash Player-filen. 2. Træk filen til den nye placerin. Sådan svipper du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Svip hurtit fineren i en vilkårli retnin. Flytnin af bjekter til en anden side Du kan flytte bjekter til en anden side i en fil. Sådan flytter du et eller flere bjekter til en anden side 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Rul til miniaturebilledet af den side i Sidesrterin, du vil flytte bjektet til, hvis du ikke kan se den. 3. Væl det eller de bjekter, du vil flytte. 79

86 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 4. Træk bjektet eller bjekterne ind i Sidesrterin ver miniaturebilledet af den side, bjekterne skal flyttes til. Sådan flytter du en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player, til en anden side 1. Tryk på Sidesrterin, hvis Sidesrterin ikke er synli. 2. Rul til miniaturebilledet af den side i Sidesrterin, du vil flytte bjektet til, hvis du ikke kan se den. 3. Tryk på den farvede bjælke øverst i Adbe Flash Player-filen. 4. Træk filen ind i Sidesrterin ver miniaturebilledet af den side, bjektet skal flyttes til. Justerin af bjekter Du kan flytte bjekter til et andet sted på en side (se Flytnin af bjekter På side78). Hvis du vil, kan du få vist hjælpelinjer på en side sm hjælp til at justere bjekter i frhld til andre bjekter samt sidens ldrette vandrette midte. Du kan så indstille bjekter til at blive justeret i frhld til disse hjælpelinjer autmatisk, når du flytter bjekterne på en side. Sådan viser du hjælpelinjer 1. Væl Vis > Justerin. Dialbksen Justerin vises. 2. Marker afkrydsninsfelterne fr at anive, hvilke hjælpelinjer du vil have vist: Afkrydsninsfelt Vis uider fr aktive bjekter Vis midteruide på stående side Vis midteruide på liende side Sæt bjekter på uider Marker dette afkrydsninsfelt fr at: Få vist en hjælpelinje, når du flytter et bjekt på linje med et andet bjekt. Få vist en hjælpelinje, når du flytter et bjekt på linje med sidens ldrette midte. Få vist en hjælpelinje, når du flytter et bjekt på linje med sidens vandrette midte. Justere bjekter autmatisk i frhld til hjælpelinjer, når du flytter bjekterne på en side. 3. Tryk på den farvede bjælke til venstre fr Guidefarve, hvis du vil ændre farven på hjælpelinjerne, væl derefter en farve. 4. Tryk på OK. Omarranerin af stablede bjekter Hvis bjekter verlapper hinanden på en side, kan du marranere rækkefølen i stablen (dvs. du kan styre, hvilke bjekter der vises fran andre). 80

87 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Sådan flytter du et bjekt frrest i stablen 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Rækkeføle > Placer frrest. Sådan flytter du et bjekt baest i stablen 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Rækkeføle > Placer baest. Sådan flytter du et bjekt en plads frem i stablen 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Rækkeføle > Flyt fremad. Sådan flytter du et bjekt en plads tilbae i stablen 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Rækkeføle > Flyt baud. Låsnin af bjekter Du kan låse et bjekt fr at frhindre, at det ændres, flyttes eller drejes. Alternativt kan du låse et bjekt, men tillade, at det flyttes, eller at det flyttes drejes. Du kan fjerne denne lås når sm helst. Sådan låser du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Låsnin > Lås. Du kan ikke flytte, dreje eller ændre bjektet, før du låser det p. Hvis du trykker på et låst bjekt, vises der et låseikn i stedet fr en menupil. 81

88 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Sådan låser du et bjekt, men tillader, at det flyttes 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Låsnin > Tillad flytnin. Du kan flytte bjektet, men du kan ikke dreje eller ændre det, før du låser det p. Hvis du trykker på et låst bjekt, vises der et låseikn i stedet fr en menupil. Sådan låser du et bjekt, men tillader, at det flyttes drejes 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Låsnin > Tillad flytnin drejnin. Du kan flytte dreje bjektet, men du kan ikke ændre det, før du låser det p. Hvis du trykker på et låst bjekt, vises der et låseikn i stedet fr en menupil. Sådan låser du et bjekt p 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets låseikn, væl derefter Lås p. Klipnin, kpierin indsætnin af bjekter Du kan klippe, kpiere indsætte bjekter, bl.a. tekst, billeder, lie streer, buer fiurer i en.ntebk-fil. T I P Du kan sætte tekst ind fra andre prrammer i SMART Ntebk-sftwaren klippe tekst fra SMART Ntebk-sftwaren sætte den ind i andre prrammer (se Klipnin, kpierin af indsætnin af indhld fra andre prrammer På side102 Klipnin eller kpierin af tekst På side61). Du kan lave en nøjati kpi af et bjekt ved at klne det (se Klnin af bjekter På næste side). Sådan klipper indsætter du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Klip. 82

89 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 3. Hvis du vil sætte bjektet ind på en anden side, skal du vise den påældende side. 4. Tryk på Sæt ind. Sådan kpierer indsætter du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Kpier. 3. Hvis du vil sætte elementet ind på en anden side, skal du vise den påældende side. 4. Tryk på Sæt ind. Klnin af bjekter Du kan prette en dublet af et bjekt ved hjælp af kmmanden Kln, eller du kan prette flere kpier af et bjekt ved hjælp af kmmanden Uendeli klnin. Du kan så kpiere indsætte bjekter, bl.a. tekst, billeder, lie streer, buer fiurer (se Klipnin, kpierin indsætnin af bjekter På frrie side). Sådan klner du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Kln. Der vises et identisk bjekt på siden. Sådan klner du et bjekt ved hjælp af Uendeli klnin 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Uendeli klnin. 3. Væl bjektet ien. Der vises et uendelihedsten i stedet fr bjektets menupil. 4. Træk bjektet til en anden placerin på siden. 5. Genta trin 4 så mane ane, du vil. 6. Væl det prindelie bjekt, når du er færdi med at klne bjektet. 7. Tryk på uendelihedstenet, fjern derefter markerinen af Uendeli klnin. 83

90 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Ændrin af størrelsen på bjekter Du kan ændre størrelsen på bjekter på en side ved at brue størrelseshåndtaet eller skalerinsbevæelsen (hvis dit interaktive prdukt understøtter multituch-bevæelser). Du kan ikke ændre størrelsen på et bjekt, hvis det er låst (se Låsnin af bjekter På side81). Bru af størrelseshåndtaet Sådan ændrer du størrelsen på et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets størrelseshåndta (den rå cirkel), træk i det fr at øre bjektet større eller mindre. Hld SHIFT nede, mens du trækker i størrelseshåndtaet, hvis du vil bevare det prindelie frhld mellem fiurens højde bredde. Sådan ændrer du størrelsen på flere bjekter 1. Gruppér bjekterne (se Grupperin af bjekter På side87), væl derefter ruppen. Der vises et markerinsrektanel rundt m ruppen. 2. Tryk på størrelseshåndtaet i det nederste højre hjørne af markerinsrektanlet. 3. Træk i størrelseshåndtaet fr at øre bjekterne større eller mindre. Bru af skalerinsbevæelsen Sådan ændrer du størrelsen på et bjekt fra midten 1. Væl bjektet. 2. Tryk på skærmen i hver sin ende af bjektet med en finer på hver hånd. 84

91 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 3. Træk finrene i hver sin retnin fr at øre bjektet større. ELLER Træk finrene md hinanden fr at øre bjektet mindre. Sådan ændrer du størrelsen på et bjekt fra et hjørne eller fra siden 1. Væl bjektet. 2. Tryk på skærmen med en finer på hver hånd i det hjørne eller den side, du vil ændre størrelsen på bjektet fra. 3. Træk finrene i hver sin retnin fr at øre bjektet større. ELLER Træk finrene md hinanden fr at øre bjektet mindre. Sådan ændrer du størrelsen på flere bjekter 1. Væl bjekterne. 2. Tryk på skærmen i hver sin ende af bjekterne med en finer på hver hånd. 3. Træk finrene i hver sin retnin fr at øre bjekterne større. ELLER Træk finrene md hinanden fr at øre bjekterne mindre. Objekternes størrelse ændres fra midten, uanset hvr du trykker på skærmen. 85

92 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Rtatin af bjekter Du kan dreje bjekter på en side ved at brue rtatinshåndtaet eller rtatinsbevæelsen (hvis dit interaktive prdukt understøtter multituch-bevæelser). N I N GE R Du kan ikke dreje et bjekt, hvis det er låst (se Låsnin af bjekter På side81). Du kan ikke dreje tabeller. Bru af rtatinshåndtaet Sådan drejer du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på rtatinshåndtaet på bjektet (den rønne cirkel), træk det i den retnin, du vil dreje bjektet. Sådan drejer du flere bjekter 1. Væl bjekterne. Der vises et markerinsrektanel rundt m hvert bjekt. 2. Tryk på rtatinshåndtaet (den rønne cirkel) på et af de valte bjekter, træk det i den retnin, du vil dreje bjektet. Når du drejer ét bjekt, drejes alle andre valte bjekter autmatisk. Bru af rtatinsbevæelsen Sådan drejer du et bjekt rundt m midten 1. Væl bjektet. 2. Tryk på skærmen i hver sin ende af bjektet med en finer på hver hånd. 3. Bevæ finrene i en cirkel rundt m midten af bjektet fr at dreje det. 86

93 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Sådan drejer du et bjekt rundt m et hjørne 1. Væl bjektet. 2. Tryk på skærmen med en finer på hver hånd i det hjørne, du vil dreje bjektet rundt m. 3. Bevæ finrene i en cirkel rundt m hjørnet fr at dreje bjektet. Sådan drejer du flere bjekter 1. Væl bjekterne. 2. Tryk på skærmen i hver sin ende af bjekterne med en finer på hver hånd. 3. Bevæ finrene i en cirkel. Objekterne drejer rundt m deres midte, uanset hvr du trykker på skærmen. Spejlin af bjekter Du kan spejle et bjekt på en side. Du kan ikke spejle et bjekt, hvis det er låst (se Låsnin af bjekter På side81). Sådan spejler du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Spejlvend > Op/ned eller Spejlvend > Venstre/højre. Sådan spejler du flere bjekter 1. Væl bjekterne. 2. Tryk på menupilen på et af de valte bjekter, væl derefter Spejlvend > Op/ned eller Spejlvend > Venstre/højre. Grupperin af bjekter Du kan prette en bjektruppe, sm iver di mulihed fr at arbejde med alle elementer i ruppen samtidit. Når du har prettet en ruppe, kan du væle, flytte, dreje eller tilpasse ruppen, sm m det var et selvstændit bjekt. Hvis du vil arbejde med et selvstændit bjekt i en ruppe, skal du d først pdele bjekterne. 87

94 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Manuel rupperin af bjekter Du kan ruppere eller pdele rupper af bjekter manuelt ved hjælp af menuen eller ruppebevæelsen. Bru af menuen Sådan rupperer du bjekter 1. Væl bjekterne. 2. Tryk på menupilen på et af de valte bjekter, væl derefter Grupperin > Gruppér. Sådan pdeler du rupperede bjekter 1. Væl ruppen. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Grupperin > Opdel ruppe. Bru af ruppebevæelsen N I N GE R Du kan ikke brue ruppebevæelsen med en mus. Gruppebevæelsen funerer kun, når du trykker på det interaktive prdukts verflade først. Sådan rupperer du bjekter Tryk på bjekterne, mens du hurtit flytter fineren fra side til side tre ane. Sådan pdeler du rupperede bjekter Tryk på ruppen, mens du hurtit flytter fineren fra side til side tre ane. 88

95 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Autmatisk rupperin af bjekter Hvis du skriver eller tener flere streer, kmbinerer SMART Ntebk-sftware autmatisk streerne til et enkelt bjekt.hvis du f.eks. skriver bstaver i et rd, rupperer SMART Ntebk-sftware de enkelte bstaver, så du kan arbejde med hele rdet. Hvis du vil skrive rd på den samme linje, men ikke vil have, at de kmbineres, skal du søre fr, at der er et strt mellemrum mellem dem, brue frskellie penne eller læe pennen på pennebakken et øjeblik, inden du skriver et nyt rd (kun interaktive whitebards). Hvis SMART Ntebk-sftwaren kmbinerer streer, sm du vil arbejde med individuelt, kan du pdele streerne sm beskrevet venfr. Tilføjelse af links til bjekter Du kan linke et hvilket sm helst bjekt på en side til en webside, en anden side i filen, en fil på din cmputer eller en vedhæftet fil. En vedhæftet fil er en kpi af en fil, en envej til en fil eller et link til en webside, sm du føjer til fanebladet Vedhæftede filer. Du kan vise animerede linkindikatrer rundt m alle links på en side (se Visnin af links På side137). Sådan tilføjer du et link til en webside 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Link. Dialbksen Indsæt link vises. 3. Tryk på Webside, indtast derefter adressen i feltet Adresse. 4. Væl Hjørneikn, hvis du vil åbne linket ved at trykke på et ikn. ELLER Væl Objekt, hvis du vil åbne linket ved at trykke et sted på bjektet. 5. Tryk på OK. Hvis du valte Hjørneikn, vises iknet i det nederste venstre hjørne af bjektet. Sådan tilføjer du et link til en anden side i filen 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Link. Dialbksen Indsæt link vises. 3. Tryk på Side i denne fil, væl derefter en indstillin i mrådet Væl en side. 89

96 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 4. Væl Hjørneikn, hvis du vil åbne linket ved at trykke på et ikn. ELLER Væl Objekt, hvis du vil åbne linket ved at trykke et sted på bjektet. 5. Tryk på OK. Hvis du valte Hjørneikn, vises iknet i det nederste venstre hjørne af bjektet. Sådan tilføjer du et link til en fil på din cmputer 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Link. Dialbksen Indsæt link vises. 3. Tryk på Fil på denne cmputer, indtast derefter filplacerinen navnet i feltet Fil. 4. Væl Kpi af fil, hvis du vil vedhæfte en kpi af filen. ELLER Væl Genvej til fil, hvis du vil indsætte en envej til filen. 5. Væl Hjørneikn, hvis du vil åbne linket ved at trykke på et ikn. ELLER Væl Objekt, hvis du vil åbne linket ved at trykke et sted på bjektet. 6. Tryk på OK. Hvis du valte Hjørneikn, vises iknet i det nederste venstre hjørne af bjektet. Sådan tilføjer du et link til en vedhæftet fil 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Link. Dialbksen Indsæt link vises. 3. Tryk på Aktuelt vedhæftede filer, væl derefter den vedhæftede fil på listen. 4. Væl Hjørneikn, hvis du vil åbne linket ved at trykke på et ikn. ELLER Væl Objekt, hvis du vil åbne linket ved at trykke et sted på bjektet. 5. Tryk på OK. Hvis du valte Hjørneikn, vises iknet i det nederste venstre hjørne af bjektet. 90

97 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter Sådan fjerner du et link 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Link. Dialbksen Indsæt link vises. 3. Tryk på Fjern link. Tilføjelse af lyde til bjekter Du kan tilføje lyd til et hvilket sm helst bjekt (brtset fra filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, widets) ved at vedhæfte en lydfil eller ptae en lyd ved hjælp af en cmputermikrfn. Du kan afspille lyden i lektinen ved at trykke på et ikn i hjørnet af bjektet eller på selve bjektet. SMART Ntebk-sftwaren understøtter lydfrmatet MP3.Hvis du vil have SMART Ntebk-sftwaren til at understøtte andre filtyper, kan du installere yderliere kdere (se Installatin af kdere til yderliere frmater På side100). Sådan føjer du en lydfil til et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Lyd. Dialbksen Indsæt lyd vises. 3. Tryk på Gennemse. Dialbksen Indsæt fil vises. 4. Gå til lydfilen, væl den. Tryk derefter på Åbn. 5. Væl Hjørneikn, hvis lydfilen skal afspilles, når du trykker på et ikn i det nederste venstre hjørne af bjektet. ELLER Væl Objekt, hvis lydfilen skal afspilles, når du trykker et vilkårlit sted på bjektet. 6. Tryk på Vedhæft lyd. Sådan føjer du en ptaet lyd til et bjekt 1. Tilslut en mikrfn til cmputeren, tænd den. 2. Væl bjektet. 3. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Lyd. Dialbksen Indsæt lyd vises. 91

98 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter 4. Klik på Start ptaelse. 5. Opta lyden ved hjælp af mikrfnen. V I GT I GT SMART Ntebk-sftwaren stpper ptaelsen efter ét minut. Lyden må derfr ikke vare mere end et minut. 6. Klik på Stp ptaelse. 7. Indtast et navn til lyden i feltet Navn på ptaelse. 8. Klik på Eksempel på ptaelse, hvis du vil høre lyden, inden du føjer den til bjektet. 9. Væl Hjørneikn, hvis lydfilen skal afspilles, når du trykker på et ikn i det nederste venstre hjørne af bjektet. ELLER Væl Objekt, hvis lydfilen skal afspilles, når du trykker et vilkårlit sted på bjektet. 10. Tryk på Vedhæft ptaelse. Sådan fjerner du en lyd fra et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Lyd. Dialbksen Indsæt lyd vises. 3. Tryk på Fjern lyd. Animerin af bjekter Du kan animere et bjekt, så det flyver ind på en side fra siden, snurrer rundt, ptnes, skrumper ind meet mere. Du kan indstille animatinen til at starte, når du åbner en side, eller når du trykker på bjektet. Sådan animerer du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 3. Tryk på Objektanimatin. 4. Væl en mulihed på rullelisterne Type, Retnin, Hastihed, Frekmmer Gentaes. Sletnin af bjekter Du kan udviske diitalt blæk (se Udvisknin af diitalt blæk På side53), men der er visse typer af bjekter, sm du ikke kan udviske, bl.a. tekst, fiurer, lie streer, buer billeder. Fr at fjerne 92

99 K A P I T E L 5 Arbejde med bjekter disse typer af bjekter fra en side skal du slette dem. Du kan ikke slette låste bjekter (se Låsnin af bjekter På side81). Fr at slette et låst bjekt fra en side skal du låse det p. Sådan sletter du et bjekt 1. Væl bjektet. 2. Tryk på bjektets menupil, væl derefter Slet. 93

100

101 Kapitel 6 Bru af dit eet indhld Indsætnin af billeder 96 Indsætnin af billeder fra filer 96 Indsætnin af billeder fra en scanner 96 Indsætnin af billeder fra et SMART Dcument Camera 97 Oprettelse af ennemsitie mråder i et billede 97 Arbejde med billeder 98 Indsætnin af multimediefiler 98 Indsætnin af filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player 98 Indsætnin af videfiler, der er kmpatible med Adbe Flash Player 99 Indsætnin af lydfiler 100 Arbejde med multimediefiler 100 Installatin af kdere til yderliere frmater 100 Indsætnin af internetbrwsere 101 Indsætnin af en internetbrwser 101 Knfiuratin af prxyservere 101 Bru af indhld fra andre prrammer 102 Klipnin, kpierin af indsætnin af indhld fra andre prrammer 102 Imprt af indhld ved hjælp af SMART Ntebk Print Capture 102 Imprt af indhld ved hjælp af SMART Ntebk Dkumentskriver 103 Imprt af PwerPint-filer 104 Imprt af filer fra andre prrammer til interaktive whitebards 105 Vedhæftnin af filer websider 106 Tilføjelse af indhld til Galleri 108 Tilføjelse af indhld til Galleri 108 Oraniserin af dit indhld i Galleri 110 Delin af indhld med andre lærere 111 Oprettelse af frbindelse til katerier i Teamindhld 112 Sønin efter bru af dit indhld i Galleri 112 Delin af dit indhld på SMART Exchane-webstedet 113 Hvis du eller andre lærere på sklen har udarbejdet indhld uden fr SMART Ntebksftwaren, kan du brue dette indhld i dine.ntebk-filer. Helt præcist kan du øre følende: Indsætte billeder, filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, videfiler samt lydfiler Klippe eller kpiere derefter indsætte indhld fra andre prrammer 95

102 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Imprtere indhld fra andre prrammer Vedhæfte kpier af filer, enveje til filer links til websider Derudver kan du føje dit indhld til Galleri, hvr du kan få adan til det brue det på tværs af flere.ntebk-filer eller dele dit indhld på SMART Exchane-webstedet. Indsætnin af billeder Du kan indsætte billeder på sider fra filer, en scanner eller et SMART Dcument Camera. Du kan så indsætte billeder fra fanebladet Galleri.Se Sønin efter bru af indhld fra Galleri På side115 fr mere infrmatin. Når du har indsat et billede, kan du definere et ennemsitit mråde i det. Indsætnin af billeder fra filer Du kan indsætte et billede på en side. SMART Ntebk-sftwaren understøtter frmaterne BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF WMF. Sådan indsætter du et billede fra en fil 1. Væl Indsæt > Billedfil. Dialbksen Indsæt billedfil vises. 2. Gå til det billede, du vil indsætte, væl det. T I P Hvis du vil væle mere end ét billede, skal du hlde CTRL nede, mens du væler billederne. 3. Tryk på Åbn. Billedet vises i det øverste venstre hjørne af siden. Indsætnin af billeder fra en scanner Hvis der er tilsluttet en scanner til cmputeren, kan du indsætte billeder fra scanneren på en side. Du skal installere driveren sftwaren til scanneren på cmputeren, inden du indsætter billeder fra scanneren i SMART Ntebk-sftwaren. 96

103 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Sådan indsætter du et billede fra en scanner 1. Væl Indsæt > Billede fra scanner. Dialbksen Indsæt scannet billede vises. 2. Væl en scanner fra listen. 3. Tryk på Scan. 4. Føl de instruktiner, der fulte med scanneren, fr at scanne dit billede. Indsætnin af billeder fra et SMART Dcument Camera Du kan indsætte billeder fra et SMART Dcument Camera på en side. Sådan indsætter du et billede fra et SMART Dcument Camera 1. Væl Indsæt > Billede fra SMART Dcument Camera. Vinduet SMART Dcument Camera vises på siden. 2. Indsæt et billede ved at føle instruktinerne i SMART Dcument Camera 330 bruervejlednin (smarttech.cm/kb/143838). Oprettelse af ennemsitie mråder i et billede Du kan prette ennemsitie mråder i et billede, sm du indsætter på en side. Dette er nyttit, hvis du vil fjerne barunden i billedet. Du kan øre enhver af farverne i billedet ennemsiti. Du kan øre et strt billede mindre, når du indsætter det i en fil (se Reducerin af filstørrelser På side22). Hvis du senere laver et ennemsitit mråde i billedet, er billedet ikke lænere ptimeret. Sådan pretter du et ennemsitit mråde i et billede 1. Væl billedet. 2. Tryk på billedets menupil, væl derefter Indstil billedennemsitihed. Dialbksen Billedennemsitihed vises. 3. Tryk på de mråder i billedet, sm du vil øre ennemsitie. Når du trykker på et mråde, er det kun det mråde, der bliver ennemsitit, så selvm den samme farve frekmmer andre steder i billedet. 4. Tryk på OK. 97

104 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Arbejde med billeder Når du indsætter et billede i en.ntebk-fil, bliver billedet til et bjekt i filen. Du kan således flytte, ændre størrelsen på, dreje fretae andre ændriner i billedet liesm andre bjekter. Se Arbejde med bjekter På side73 fr infrmatin m, hvrdan du arbejder med bjekter, herunder billeder, i.ntebk-filer. Indsætnin af multimediefiler Du kan indsætte multimediefiler, bl.a. filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, videfiler lydfiler, på sider. Du kan så indsætte multimediefiler fra fanebladet Galleri.Se Sønin efter bru af indhld fra Galleri På side115 fr mere infrmatin. Indsætnin af filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player Du kan indsætte filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, på en side. Når du har indsat en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player, på en side, eller du viser en side, der i frvejen indehlder en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player, afspilles filen med det samme. Du kan styre afspilninen af filen. Hvis filen har knapper, kan du trykke på dem på dit interaktive prdukt. Hvis filen ikke har knapper, kan du brue mulihederne i filens menupil. N I N GE R Filer på en side, der er kmpatible med Adbe Flash Player, skal være selvudpakkende. Du kan ikke brue filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, der indlæser eller er afhænie af andre filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player. Du kan ikke trække en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player, fra en internetbrwser til en side. Hvis Adbe Flash Player ikke er installeret på din cmputer, iver SMART Ntebksftwaren di besked, når du indsætter en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player, på en side. Du kan installere Adbe Flash Player ved at å ind på adbe.cm, men du skal brue internetbrwseren Internet Explrer fr at installere den. Hvis du bruer en anden brwser, funerer filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, ikke i SMART Ntebk-sftwaren. 98

105 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Hvis du vil skrive ven på en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player, med en håndskriftsenkendelseskmpnent, skal du starte med at skrive uden fr filen frtsætte med at skrive hen ver filen. Dette ør det mulit fr SMART Ntebksftwaren at enkende det diitale blæk sm et separat bjekt fra Adbe Flash Playerfilen. Sådan indsætter du en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player 1. Væl Indsæt > Flash-fil. Dialbksen Indsæt Flash-fil vises. 2. Gå til den Adbe Flash Player-fil, du vil indsætte på siden, væl den. 3. Tryk på Åbn. Adbe Flash Player-filen vises i det øverste venstre hjørne af siden. Sådan styrer du en fil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player 1. Væl Adbe Flash Player-filen. 2. Styr filen ved at øre et af følende: Hvis du vil afspille filen: Tryk på filens menupil, væl derefter Flash > Afspil. Hvis du vil afspille filen fra beyndelsen: Tryk på filens menupil, væl derefter Flash > Spl tilbae. Hvis du vil å lidt frem i filen sætte afspilninen på pause: Tryk på filens menupil, væl derefter Flash > Gå frem. Hvis du vil å lidt tilbae i filen sætte afspilninen på pause: Tryk på filens menupil, væl derefter Flash > Gå tilbae. Hvis du vil afspille filen uden afbrydelse: Tryk på filens menupil, væl derefter Flash > Genta. Hvis du vil stppe med at afspille filen uden afbrydelse: Tryk på filens menupil, fjern derefter valet af Flash > Genta. Indsætnin af videfiler, der er kmpatible med Adbe Flash Player Du kan indsætte videfiler, der er kmpatible med Adbe Flash Player, på en side. SMART Ntebk-sftwaren understøtter videfilfrmat FLV fr filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player.Hvis du vil have SMART Ntebk-sftwaren til at understøtte andre filtyper, kan du installere yderliere kdere (se Installatin af kdere til yderliere frmater På næste side). 99

106 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Sådan indsætter du en videfil, der er kmpatibel med Adbe Flash Player 1. Tryk på Indsæt > Flash-videfil. Dialbksen Indsæt videfil vises. 2. Gå til den Adbe Flash Player-videfil, du vil indsætte på siden, væl den. 3. Tryk på Åbn. Indsætnin af lydfiler Du kan vedhæfte en lydfil til et hvilket sm helst bjekt (brtset fra bjekter, der er kmpatible med Adbe Flash Player) i en.ntebk-fil.se Tilføjelse af lyde til bjekter På side91 fr mere infrmatin. Arbejde med multimediefiler Når du indsætter en multimediefil i en.ntebk-fil, bliver multimediefilen til et bjekt i filen. Du kan således flytte, ændre størrelsen på, dreje fretae andre ændriner i multimediefilen liesm andre bjekter. Se Arbejde med bjekter På side73 fr infrmatin m, hvrdan du arbejder med bjekter, herunder multimediefiler, i.ntebk-filer. Installatin af kdere til yderliere frmater SMART Ntebk-sftwaren understøtter frmaterne FLV MP3. Hvis du vil have SMART Ntebk-sftwaren til at understøtte andre vide- lydfrmater, kan du installere den følende kder. Hvis du installerer denne kder, reistrerer SMART Ntebk-sftwaren den autmatisk understøtter kderens vide- lydfrmater. Kder Videfrmater Lydfrmater Link MediaCder Full Pack ASF AVI MOV MPEG MPG WMV AIF AIFF WAV mediacderhq.cm/dlfull.htm SMART Technlies ULC stiller links til disse prrammer til rådihed sm en venlihed fremsætter inen plysniner eller arantierklæriner vedrørende prrammerne eller infrmatin m dem. Spørsmål, klaer eller krav vedrørende prrammerne skal rettes til den relevante sftwarefrhandler. 100

107 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Indsætnin af internetbrwsere Du kan indsætte en internetbrwser på en.ntebk-side. I internetbrwseren kan du ennemse vise websider. Du kan ændre internetbrwseren liesm ethvert andet bjekt i SMART Ntebk-sftwaren (se Arbejde med bjekter På side73). Indsætnin af en internetbrwser Sådan indsætter du en internetbrwser 1. Væl Indsæt > Internetbrwser. Der vises en internetbrwser. 2. Dbbeltklik på adresselinjen, indtast adressen på den webside, du vil se, tryk derefter på Gå til. T I P Klik på SMART Tastatur at få vist et skærmtastatur., hvis der ikke er tilsluttet net tastatur til cmputeren, fr 3. Arbejd med webstedet ved hjælp af knapperne på værktøjslinjen Internetbrwser: Knap Kmmand Handlin Tilbae Frem Gå tilbae til den fastjrte side Fastør side Genindlæs Flyt værktøjslinje Vis den frrie webside. Vis den næste webside. Åbn den fastjrte webside. Fastør den aktuelle webside. Når du først åbner.ntebk-filen, vises den fastjrte webside i internetbrwseren. Du kan å tilbae til den fastjrte side når sm helst ved at trykke på Gå tilbae til fastjrt side. Genindlæs den aktuelle webside. Flyt placerinen af værktøjslinjen Internetbrwser. Knfiuratin af prxyservere Internetbrwswere i SMART Ntebk sftware funerer med enhver prxyserver, sm verhlder RFC 2068 HTTP-standarden. Hvis din systemadministratr har installeret SMART Ntebk-sftwaren ba en prxyserver, skal han eller hun prette adansplitikreler fr indkmmende udående trafik på den påældende prxyserver. Systemadministratren kan desuden frbedre netværkssikkerheden ved at aktivere dkendelse, såsm basis- eller NTLMdkendelse (NT LAN Manaer). 101

108 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Selvm prxyservere beskytter interne netværker imd ubudne æster, kan det desværre ikke undåes at de intrducerer latent tilstand på netværket. Bru af indhld fra andre prrammer Hvis du har indhld i andre prrammer, sm du vil brue i dine.ntebk-filer, kan du flytte indhldet til SMART Ntebk-sftwaren ved at øre et af følende: Klippe eller kpiere derefter indsætte indhldet Imprtere indhldet Klipnin, kpierin af indsætnin af indhld fra andre prrammer Du kan klippe eller kpiere derefter indsætte indhld fra andre prrammer i SMART Ntebk-sftwaren. Sådan klipper du indhld fra et andet prram 1. Marker det indhld i det andet prram, sm du vil klippe, væl derefter Redier > Klip. 2. Tryk på Sæt ind i SMART Ntebk-sftwaren. Sådan kpierer du indhld fra et andet prram 1. Marker det indhld i det andet prram, sm du vil kpiere, væl derefter Redier > Kpier. 2. Tryk på Sæt ind i SMART Ntebk-sftwaren. Imprt af indhld ved hjælp af SMART Ntebk Print Capture Når du installerer SMART Ntebk-sftwaren på en cmputer med perativsystemet Windws XP, installerer du så SMART Ntebk Print Capture. SMART Ntebk Print Capture funerer liesm andre printerdrivere, brtset fra at det indfaner utput i en.ntebk-fil i stedet fr at udskrive det på papir. Hver side i en imprteret fil vises sm et bjekt på sin een side, den prindelie frmaterin de prindelie sideskift er bevaret. Hvis du installerer SMART Ntebk-sftwaren på cmputer med perativsystemet Windws Vista eller Windws 7, kan du imprtere indhld ved hjælp af SMART Ntebk Dkumentskriver (se Imprt af indhld ved hjælp af SMART Ntebk Dkumentskriver På næste side). 102

109 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Sådan bruer du SMART Ntebk Print Capture 1. Væl Fil > Udskriv i den kildefil, du vil eksprtere til en.ntebk-fil. Dialbksen Udskriv vises. 2. Væl SMART Ntebk Print Capture på listen ver printere. 3. Væl evt. en anden papirretnin rafikpløsnin (se Sådan ændrer du papirretninen rafikpløsninen nederst). 4. Aniv et sidemråde, tryk derefter på OK eller Udskriv. Hvis der ikke er en.ntebk-fil åben, åbnes der en ny.ntebk-fil. Hver side i kildefilen vises på en separat side. ELLER Hvis der er en.ntebk-fil åben, vises hver side i kildefilen i.ntebk-filen efter den aktuelle side. Dette kan vare flere minutter. Sådan ændrer du papirretninen rafikpløsninen 1. Tryk på knappen Eenskaber eller Indstilliner. Dialbksen Eenskaber fr SMART Ntebk Print Capture vises. 2. Væl Stående eller Liende. 3. Væl en standardpløsnin på rullelisten Opløsnin. ELLER Væl BRUGERDEFINERET pløsnin på rullelisten Opløsnin, indtast derefter tal i felterne Vandret pløsnin Ldret pløsnin. T I P Bru den samme værdi i bee felter, så billedet ikke frvrænes. J højere pløsnin, j større billede. Bru ikke indstillinerne Kladde, Lav eller Medium, da billedet mulivis ikke vil blive skaleret prprtinelt. 4. Tryk på OK. Imprt af indhld ved hjælp af SMART Ntebk Dkumentskriver Når du installerer SMART Ntebk-sftwaren på en cmputer med perativsystemet Windws Vista eller Windws 7, installerer du så SMART Ntebk Dkumentskriver. SMART Ntebk Dkumentskriver funerer liesm andre printerdrivere, brtset fra at det indfaner utput i en.ntebk-fil i stedet fr at udskrive det på papir. 103

110 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Hvis du installerer SMART Ntebk-sftwaren på cmputer med perativsystemet Windws XP, kan du imprtere indhld ved hjælp af SMART Ntebk Print Capture (se Imprt af indhld ved hjælp af SMART Ntebk Print Capture På side102). Sådan bruer du SMART Ntebk Dkumentskriver 1. Væl Fil > Udskriv i den kildefil, du vil eksprtere til en.ntebk-fil. Dialbksen Udskriv vises. 2. Væl SMART Ntebk Dkumentskriver på listen ver printere. 3. Væl evt. en anden papirretnin (se Sådan ændrer du sideretninen nederst). 4. Aniv et sidemråde, tryk derefter på OK eller Udskriv. Der vises en dialbks. 5. Væl SMART Ntebk-sider med billeder fr at imprtere indhldet i filen sm billeder. ELLER Væl SMART Ntebk-side med redierbare bjekter fr at imprtere indhldet i filen sm redierbare bjekter. Hvis du væler at imprtere indhldet sm redierbare bjekter, vises nle bjekter mulivis ikke krrekt. Du kan imprtere indhldet sm billeder. 6. Tryk på OK. Der åbnes en ny.ntebk-fil. Hver side i kildefilen vises på en separat side. Sådan ændrer du sideretninen 1. Tryk på Eenskaber eller Indstilliner. Dialbksen Udskriftsindstilliner vises. 2. Væl Liende eller Stående på rullelisten Retnin. 3. Tryk på OK. Imprt af PwerPint-filer Du kan imprtere indhld til en.ntebk-fil fra frskellie kilder, bl.a. PwerPint-filer. SMART Ntebk-sftwaren imprterer ikke visse raduerins-, mønster- billedeffekter. Sm føle deraf vises disse effekter mulivis ikke krrekt i.ntebk-filer. 104

111 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld T I P Du kan så eksprtere.ntebk-filer (se Eksprt af filer På side15). Sådan imprterer du en PwerPint-fil 1. Væl Fil > Imprter. Dialbksen Åbn vises. 2. Væl Alle PwerPint-filer (*.ppt, *.pptx) på rullelisten Filtype. 3. Gå til den PwerPint-fil, du vil imprtere, væl den. 4. Tryk på Åbn. SMART Ntebk-sftwaren føjer indhldet i PwerPint-filen til en.ntebk-fil. Imprt af filer fra andre prrammer til interaktive whitebards Du kan imprtere indhld til.ntebk-filer fra frskellie kilder, bl.a. whitebardprrammer. Hvis det andet whitebardprram understøtter Interactive Whitebard Cmmn File Frmat (CFF), kan du eksprtere en CFF-fil fra prrammet derefter imprtere CFF-filen til SMART Ntebk-sftwaren. Ellers kan du frsøe at imprtere det andet interaktive whitebardprrams prindelie filfrmat. Du kan så eksprtere CFF-filer (se Eksprt af filer På side15). Sådan imprterer du CFF-filer 1. Væl Fil > Imprter. Dialbksen Åbn vises. 2. Væl Alle Cmmn File Frmat-filer (*.iwb) på listen Filtype. 3. Gå til den fil, du vil imprtere, væl den. 4. Tryk på Åbn. Filen åbnes. 105

112 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Sådan imprterer du andre filer 1. Tryk på Åbn fil. Dialbksen Åbn vises. 2. Væl Alle filer (*.*) på listen Filtype. 3. Gå til den fil, du vil åbne, væl den. 4. Tryk på Åbn. Hvis du imprterer en fil, sm SMART Ntebk-sftwaren understøtter, åbnes filen. ELLER Hvis du imprterer en fil, sm SMART Ntebk-sftwaren ikke understøtter, føjer SMART Ntebk-sftwaren den til fanebladet Vedhæftede filer. Du kan åbne disse vedhæftede filer med tredjepartssftware, men du kan ikke føje dem til en side. Vedhæftnin af filer websider Du kan vedhæfte kpier af filer, enveje til filer links til websider ved hjælp af fanebladet Vedhæftede filer. Ved at vedhæfte filer eller websider kan du let finde åbne dem, mens du præsenterer en.ntebk-fil. N I N GE R Du kan så linke en fil eller webside til et bjekt på en side (se Tilføjelse af links til bjekter På side89). Sm et alternativ til at vedhæfte et link til en webside kan du så indsætte en internetbrwser i.ntebk-filen (se Indsætnin af internetbrwsere På side101). Sådan vedhæfter du en kpi af en fil 1. Tryk på Vedhæftede filer, hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke er synlit. 2. Tryk på Indsæt nederst på fanebladet Vedhæftede filer, væl derefter Indsæt kpi af fil. Dialbksen Indsæt kpi af fil vises. 3. Gå til den fil, du vil vedhæfte, væl den. 106

113 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld 4. Tryk på Åbn. Filnavnet filstørrelsen vises på fanebladet Vedhæftede filer. Når du vedhæfter en fil, bliver.ntebk-filen større. Selvm SMART Ntebksftwaren kmprimerer filer fr at spare plads, kan SMART Ntebk-sftwaren kmprimere visse filer mere end andre. Sådan vedhæfter du en envej til en fil 1. Tryk på Vedhæftede filer, hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke er synlit. 2. Tryk på Indsæt nederst på fanebladet Vedhæftede filer, væl derefter Indsæt envej til fil. Dialbksen Indsæt envej til fil vises. 3. Gå til den fil, du vil vedhæfte, væl den. 4. Tryk på Åbn. Filnavnet Genvej vises på fanebladet Vedhæftede filer. N I N GE R SMART Ntebk-sftwaren eksprterer ikke enveje. Hvis du vil eksprtere vedhæftede filer, skal du vedhæfte en kpi af filen, ikke en envej til filen. Sør fr, at filen kan åbnes på den cmputer, du skal brue i lektinen. Sådan vedhæfter du et link til en webside 1. Tryk på Vedhæftede filer, hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke er synlit. 2. Tryk på Indsæt nederst på fanebladet Vedhæftede filer, væl derefter Indsæt hyperlink. Dialbksen Indsæt hyperlink vises. 3. Indtast adressen på websiden i feltet Hyperlink. 4. Indtast et navn til linket i feltet Visninsnavn. 5. Tryk på OK. Filnavnet URL vises på fanebladet Vedhæftede filer. 107

114 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Sådan åbner du en fil eller webside fra fanebladet Vedhæftede filer 1. Tryk på Vedhæftede filer, hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke er synlit. Fanebladet Vedhæftede filer viser en liste ver alle vedhæftede filer i den aktuelle fil. Hvis et vedhæftet element er en kpi af en fil, vises filstørrelsen i klnnen Størrelse. Hvis et vedhæftet element er en envej til en fil, står der Genvej i klnnen Størrelse. Hvis et vedhæftet element er et link til en webside, står der URL i klnnen Størrelse. 2. Åbn en fil ved at dbbeltklikke på filnavnet eller envejen. ELLER Åbn en webside ved at dbbeltklikke på linket. Tilføjelse af indhld til Galleri Galleri er et faneblad i bruerrænsefladen i SMART Ntebk-sftwaren, hvr du kan ennemse eller søe efter indhld derefter føje det til dine.ntebk-filer. Galleriet består af et sæt katerier, hvraf en af dem er katerien Mit indhld. Hvis du plever, at du bruer det samme indhld i flere.ntebk-filer, kan du føje indhldet til katerien Mit indhld. Du kan dele indhldet fra katerien Mit indhld med andre lærere på sklen ved at imprtere eller eksprtere allerisamlinsfiler. Du kan så få adan til en kateri, der kaldes Teamindhld, sm består af indhld, du andre lærere på sklen bidraer til. Tilføjelse af indhld til Galleri Du kan tilføje bjekter sider fra SMART Ntebk-sftwaren samt understøttede filer til katerien Mit indhld i alleriet. Sådan føjer du et bjekt til alleriet 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Væl det bjekt, du vil føje til alleriet. 3. Træk bjektet fra siden til katerien Mit indhld i Galleri eller en af underkaterierne. N I N GE R Du kan ikke trække et bjekt, hvis det er låst (se Låsnin af bjekter På side81). Hvis du vil ændre navnet på et allerielement, skal du væle elementet, trykke på menupilen derefter væle Omdøb. 108

115 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Sådan føjer du en side til alleriet 1. Opret redier bjekter på siden, indtil siden ser ud, sm du vil have den. 2. Væl Fil > Gem side sm allerielement. Dialbksen Gem side sm allerielement vises. 3. Gå til den mappe, hvr du vil emme siden. 4. Indtast et navn til siden i feltet Filnavn. 5. Tryk på Gem. 6. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 7. Væl Mit indhld (eller en af underkaterierne) på katerilisten i Galleri, tryk på menupilen, væl derefter Føj til Mit indhld. Dialbksen Føj til Mit indhld vises. 8. Gå til det element, sm du emte i trin 5, væl det. 9. Tryk på Åbn. Sådan føjer du en understøttet fil til alleriet 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Væl Mit indhld (eller en af underkaterierne) på katerilisten i Galleri, tryk på menupilen, væl derefter Føj til Mit indhld. Dialbksen Føj til Mit indhld vises. 3. Gå til det element, du vil føje til alleriet, væl det. 4. Tryk på Åbn. SMART Ntebk-sftwaren navniver sm standard det nye allerielement ud fra det prindelie filnavn.hvis du vil ændre navnet på allerielementet, skal du væle miniaturebilledet fr allerielementet, trykke på menupilen derefter væle Omdøb. 109

116 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Oraniserin af dit indhld i Galleri Efterhånden sm du føjer bjekter, sider understøttede filer til katerien Mit indhld i Galleri, vil du måske erne ændre strukturen i katerien. Du kan prette underkaterier flytte allerielementer mellem underkaterier. Sådan pretter du en underkateri 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Væl Mit indhld (eller en af underkaterierne) på katerilisten i Galleri, tryk på menupilen, væl derefter Ny mappe. Der vises en ny underkateri. 3. Indtast et navn til den nye underkateri, tryk derefter på ENTER. Sådan mdøber du en underkateri 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Væl Mit indhld på katerilisten i Galleri, å derefter til den underkateri, du vil mdøbe. 3. Væl underkaterien, tryk på menupilen, væl derefter Omdøb. 4. Indtast et nyt navn til underkaterien, tryk derefter på ENTER. Sådan flytter du et allerielement til en anden underkateri 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Gå til den kateri, sm det allerielement, du vil flytte, lier i. Galleriet viser indhldet i katerien. 3. Træk elementet til en anden underkateri. 110

117 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Delin af indhld med andre lærere At imprtere eksprtere samlinsfiler er en ideel løsnin, når du vil dele bruerdefinerede katerier med andre lærere brue katerier, sm andre lærere har prettet. Du kan brue samlinsfiler til at føje elementer til katerien Mit indhld i Galleri. Når du har imprteret en samlinsfil, vises alle elementerne i den i alleriet sm en ny underkateri. Sådan imprterer du en samlinsfil fra en anden lærer 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Væl Mit indhld (eller en af underkaterierne) på katerilisten i Galleri, tryk på menupilen, væl derefter Føj til Mit indhld. Dialbksen Føj til Mit indhld vises. 3. Gå til den mappe, sm den samlinsfil, du vil imprtere, lier i. Samlinsfiler har filtypenavnet.allery. 4. Væl samlinsfilen, tryk derefter på Åbn. Samlinen vises sm en ny underkateri. Sådan eksprterer du en samlinsfil fr at dele den med andre lærere 1. Væl den kateri, sm de elementer, du vil emme i en samlin, lier i. SMART Ntebk-sftwaren eksprterer den valte kateri, men eksprterer ikke nen af underkaterierne. 2. Tryk på kateriens menupil, væl derefter Eksprter sm samlinsfil. Dialbksen Gem sm vises. 3. Gå til den mappe, hvr du vil emme samlinsfilen. 4. Indtast et navn til filen i feltet Filnavn. 5. Tryk på Gem. 111

118 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Oprettelse af frbindelse til katerier i Teamindhld Med katerierne i Teamindhld kan du få adan til alleriindhld på et fælles sted på sklens netværk. Flere lærere kan få adan til den samme mappe. SMART Ntebk-sftwaren pdaterer autmatisk dine ændriner fr alle andre lærere. Dine adanstilladelser til katerien Teamindhld er de samme sm dine mappeadanstilladelser på sklens netværk. Hvis du har fuld adan til en mappe på netværket, kan du tilføje eller fjerne elementer i den påældende mappes teamindhldskateri. Hvis du derimd kun har læseadan til mappen, kan du kpiere elementer fra katerien Teamindhld, men du kan ikke tilføje, rediere eller fjerne elementer. Sådan pretter du frbindelse til en kateri i Teamindhld 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Tryk på Vis yderliere allerihandliner, væl derefter Opret frbindelse til Teamindhld. Dialbksen Aniv en mappe vises. 3. Gå til mappen med den kateri, du vil prette frbindelse til, væl den. Tryk derefter på OK. Katerien i Teamindhld vises i alleriet. Sådan tilføjer du indhld til en kateri i Teamindhld Føj indhld til en kateri i Teamindhld på samme måde sm i katerien Mit indhld (se Tilføjelse af indhld til Galleri På side108). Sønin efter bru af dit indhld i Galleri Når du har føjet dit indhld til alleriet, kan du søe efter det brue det sm beskrevet i Sønin efter bru af indhld fra Galleri På side

119 K A P I T E L 6 Bru af dit eet indhld Delin af dit indhld på SMART Exchanewebstedet Ud ver at dele dit indhld med andre lærere på din skle (se Delin af indhld med andre lærere På side111) kan du dele.ntebk-filer med lærere veralt i verden via SMART Exchanewebstedet (exchane.smarttech.cm). Sådan deler du en.ntebk-fil på SMART Exchane-webstedet 1. Væl den.ntebk-fil, du vil dele. 2. Væl Fil > Del med andre på SMART Exchane. Der vises en dialbks. 3. Klik på Er du ikke medlem?, hvis du er ny på SMART Exchane-webstedet, føl derefter instruktinerne på skærmen fr at prette en knt. ELLER Indtast din -adresse i feltet -adresse din adanskde i feltet Adanskde, hvis du har en knt, tryk derefter på L ind. T I P Klik på Har du lemt din adanskde?, hvis du har lemt din adanskde, føl derefter instruktinerne på skærmen fr at nulstille den. Marker afkrydsninsfeltet Frbliv let ind, hvis du ikke vil le på SMART Exchane-webstedet, hver an du vil dele indhld. 4. Indtast de relevante plysniner: Kntrlelement Indtast plysniner m ressurce Beskrivelse Fa Klassetrin Søerd Instruktiner Indtast en titel til.ntebk-filen. Indtast en beskrivelse af.ntebk-filen. Væl de fa, sm.ntebk-filen er relevant fr. Væl de klassetrin, sm.ntebk-filen er relevant fr. Indtast de rd eller sætniner, sm andre SMART Exchanebruere sandsynlivis vil indtaste fr at søe efter.ntebkfilen. Adskil rdene eller sætninerne med kmmaer. 5. Læs delinsaftalen. 6. Tryk på Je accepterer send, hvis du accepterer delinsaftalen. 113

120

121 Kapitel 7 Bru af indhld fra SMARTressurcer Sønin efter bru af indhld fra Galleri 115 Sønin efter bru af indhld fra SMART Exchane-webstedet 117 SMART Ntebk-sftwaren mfatter Eksempler på lektinsaktiviteter, sm inkluderer eksempler med Aktivitetsværktøj (se Oprettelse af matchninsaktiviteter til lektiner På side120), interaktive teknikker 3D-mdeller, sm du kan brue, når du skal prette lektinsaktiviteter. Når din systemadministratr installerer SMART Ntebk-sftwaren, kan han eller hun installere følende yderliere elementer: Vitie redskaber til Galleri er en samlin af tusindvis af billeder, multimediebjekter meet mere, sm er rdnet i emnespecifikke katerier. Værktøjssæt til lektinsaktiviteter er en samlin af værktøjer skabelner, sm du kan tilpasse brue til at udarbejde prfessinelle interaktive lektiner. Værktøjssættet hjælper di med at prette spændende indhld sm f.eks. rdspil, quizzer srterinsaktiviteter. Det indehlder så filer, sm er kmpatible med Adbe Flash Player, bl.a. skjul afslør samt træk slip. Derudver kan du brue indhld fra SMART Exchane-webstedet, sm er en ressurce på internettet med indhld, der er udarbejdet af både SMART lærere. Alle disse ressurcer er tilænelie fra Galleri, sm er et faneblad i SMART Ntebksftwarens bruerrænseflade, hvr du kan ennemse eller søe efter indhld derefter føje indhldet til dine.ntebk-filer. Sønin efter bru af indhld fra Galleri Galleriet er pdelt i t sektiner. Den øverste sektin i alleriet er katerilisten. Når du væler en kateri eller underkateri på listen, vises indhldet i den nederste sektin af alleriet. T I P Du kan ændre størrelsen på katerilisten indhldslisten ved at trykke på skillelinjen mellem dem derefter trække den pad eller nedad. 115

122 K A P I T E L 7 Bru af indhld fra SMART-ressurcer Du kan ennemse katerilisten fr at se indhldet i hver kateri. Miniaturebillederne i katerierne er eksempelbilleder af indhldet. I Billeder vises billeder sm miniaturebilleder. I Interaktivt multimedier vises videbjekter sm et enkelt billede fra videerne, lydbjekter vises med et højttalerikn i det nederste venstre hjørne, filer, der er kmpatible med Adbe Flash Player, vises sm et Adbe Flash-ikn eller et miniaturebillede af indhldet med et lille Adbe Flash-ikn i det øverste venstre hjørne. I 3D-bjekter vises 3D-mdeller sm miniaturebilleder. I Ntebk-filer -sider vises filer sm et rinbind, sider vises med det øverste højre hjørne fldet. I Barunde temaer vises barunde sm sider med det nederste højre hjørne fldet, temaer vises sm miniaturebilleder. Du kan søe efter allerielementer ved hjælp af nølerdsønin. Når du har ennemset alleriet eller søt efter et allerielement, kan du føje elementet til din.ntebk-fil. Sådan ennemser du alleriet 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Tryk på plustenet ud fr en kateri fr at se underkaterierne. Du kan lukke en kateri ved at trykke på kateriens minusten. 3. Væl en kateri eller en underkateri fr at se indhldet i den. Sådan søer du i alleriet 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Skriv et nølerd i feltet Indtast søerd her, tryk derefter på Sø. Galleriet viser alt indhld, der indehlder nølerdet. Sådan føjer du et allerielement til din.ntebk-fil 1. Tryk på Galleri, hvis alleriet ikke er synlit. 2. Gennemse alleriet, eller sø efter det allerielement, du vil tilføje. 116

123 K A P I T E L 7 Bru af indhld fra SMART-ressurcer 3. Dbbeltklik på allerielementets miniaturebillede. Hvis du tilføjer et billede, en fil, sm er kmpatibel med Adbe Flash Player, en videfil eller en lydfil, vises billedet eller filen på den aktuelle side. Hvis du tilføjer en barund, erstatter den sidens aktuelle barund (se Anvendelse af sidebarunde temaer På side42). Hvis du tilføjer en side fra en.ntebk-fil, indsætter SMART Ntebk-sftwaren den før den aktuelle side. Hvis du tilføjer en.ntebk-fil, indsætter SMART Ntebk-sftwaren siderne i filen før den aktuelle side. Sønin efter bru af indhld fra SMART Exchane-webstedet SMART Exchane-webstedet (exchane.smarttech.cm) indehlder tusindvis af lektinsplaner, spørsmålssæt, widets andet indhld, sm du kan dwnlade derefter åbne i SMART Ntebk-sftwaren. Du kan så dele dine lektinsplaner med andre lærere via SMART Exchane-webstedet.Se Delin af dit indhld på SMART Exchane-webstedet På side113. Sådan søer du efter bruer indhld fra SMART Exchane-webstedet 1. Klik på SMART Exchane. SMART Exchane-webstedet åbnes i din webbrwser. 2. Klik på Tilmeld di ratis, hvis du er ny på SMART Exchane-webstedet, føl derefter instruktinerne på skærmen fr at prette en knt. ELLER Klik på L ind, hvis du har en knt, føl derefter instruktinerne på skærmen fr at le på SMART Exchane-webstedet med din knt. 3. Sø efter eller ennemse indhld, dwnlad det derefter til din cmputer. 4. Imprter indhld til alleriet (se Delin af indhld med andre lærere På side111). 117

124

125 Kapitel 8 Bru af SMART Ntebksftwaren i dit klasseværelse Præsentatin af filer fr elever 119 Oprettelse præsentatin af lektinsaktiviteter 120 Oprettelse af matchninsaktiviteter til lektiner 120 Oprettelse af skjul vis-aktiviteter til lektiner 122 Oprettelse af afslørinsaktiviteter til lektiner 124 Bru af andre ressurcer til at prette lektinsaktiviteter 126 Bru af præsentatinsværktøjer 126 Bru af Skærmskye 127 Bru af Tryllepen 127 Val af Tryllepen 127 Bru af Tryllepen til at prette bjekter, der frtner si 128 Bru af Tryllepen til at åbne et frstørrelsesvindue 128 Bru af Tryllepen til at åbne et sptlysvindue 129 Bru af måleværktøjer 130 Bru af linealen 130 Bru af vinkelmåleren 132 Bru af emetritrekanten 134 Bru af passeren 136 Visnin af links 137 Justerin af lydstyrke 138 Mulihed fr at have t persner, der bruer et interaktivt whitebard 138 Mulihed fr at have t persner, der bruer et SMART Bard D600-serie interaktivt whitebard 139 Mulihed fr at have t persner, der bruer et SMART Bard 800-serie interaktivt whitebard 139 Val af værktøjer 140 Dette kapitel indehlder infrmatin m bru af SMART Ntebk-sftwaren i klasseværelset, når du præsenterer infrmatin fr dine elever eller i frbindelse med samarbejdsbaseret lærin. Præsentatin af filer fr elever Når du har prettet en.ntebk-fil med enkle bjekter, dit eet indhld indhld fra SMARTressurcer, kan du præsentere filen fr elever i dit klasseværelse. 119

126 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Det følende er nle tip til, hvad du skal tænke på, når du præsenterer filer fr elever. Gem den færdie fil på en cd, dvd eller et USB-drev. Det iver di mulihed fr at få adan til vise din præsentatin ved at indsætte cd en, dvd en eller USB-drevet i den cmputer, der er tilsluttet til det interaktive prdukt. Alternativt kan du øre din præsentatin tilæneli på dit lkalnetværk derefter finde den fra det interaktive prdukt. Vedhæft de filer websidelinks, sm du skal brue i præsentatinen, til fanebladet Vedhæftede filer i filen, så du ikke mister mmentum fkus, hvis du skal lede efter dem (se Vedhæftnin af filer websider På side106). Hvis din fil indehlder mane sider, så pdel dem i rupper.det ør det lettere fr di at finde en bestemt side under præsentatinen (se Grupperin af sider På side35). Vis filen i visninen Fuld skærm under præsentatinen.denne visnin maksimerer det tilænelie arbejdsmråde (se Visnin af sider i visninen Fuld skærm På side31). Oprettelse præsentatin af lektinsaktiviteter Med SMART Ntebk-sftwaren kan du ikke alene præsentere infrmatin fr dine elever, men så inddrae dem i interaktive lektinsaktiviteter. Du kan prette lektinsaktiviteter ved at indsætte bjekter sm f.eks. fiurer, billeder tabeller brue funktiner sm f.eks. Aktivitetsværktøj skalerinsbevæelsen. Denne sektin indehlder tre eksempler på, hvrdan du kan prette derefter præsentere lektinsaktiviteter fr dine elever. Du kan brue disse eksempelaktiviteter eller prette dine ene lektinsaktiviteter. Du kan så brue ressurcerne i alleriet på SMART Exchanewebstedet. Oprettelse af matchninsaktiviteter til lektiner Når du pretter matchninsaktiviteter til lektiner, kmmer du til at udføre følende paver: Brue Aktivitetsværktøj Føje lyde til bjekter (se Tilføjelse af lyde til bjekter På side91) Med aktivitetsværktøjet kan du prette matchninsaktiviteter, srtere aktiviteter, brue mærkater til aktiviteter, spil mere ved hjælp af dit eet indhld. 120

127 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Med aktivitetsværktøjet kan du definere ét bjekt på siden sm et aktivitetsbjekt. Derefter definerer du, hvilke bjekter på siden der skal accepteres, hvilke der skal afvises, når du trækker bjekter hen ver aktivitetsbjektet. Sådan pretter du en matchninsaktivitet 1. Opret det bjekt, du vil brue sm aktivitetsbjekt, de bjekter, der skal accepteres eller afvises, når de trækkes hen til aktivitetsbjektet. 2. Tryk på Tilføjelsesprrammer, tryk derefter på Aktivitetsværktøj. 3. Væl det bjekt, du vil brue sm aktivitetsbjekt, tryk derefter på Redier. 4. Træk de bjekter, der skal accepteres, ver på listen Accepter disse bjekter. Der vises et rønt flueben ved siden af bjekter, der skal accepteres. 5. Træk de bjekter, der skal afvises, ver på listen Afvis disse bjekter. Der vises et rødt X ved siden af bjekter, der skal accepteres. N I N GE R Fr hurtit at væle de resterende bjekter på siden til at blive accepteret eller afvist kan du trykke på Tilføj alle resterende på den påældende liste. Hvis du vil fjerne et bjekt fra listen, skal du trække det ver til skraldespandsiknet. 6. Tryk på Færdi. Sådan ændrer du indstillinerne fr en matchninsaktivitet 1. Tryk på Tilføjelsesprrammer, tryk derefter på Aktivitetsværktøj. 2. Væl aktivitetsbjektet, tryk derefter på Redier. T I P Hvis du ikke ved, hvilket bjekt der er aktivitetsbjekt på siden, skal du klikke på Identificer. Der vises blå dianale streer ver aktivitetsbjekter på siden i tre sekunder. 3. Tryk på Indstilliner. 4. Væl den ønskede animatin til accepterede bjekter på den første Animatin-rulleliste. 5. Marker evt. afkrydsninsfeltet Afspil så bjektets lyd fr at afspille lyde, der er knyttet til accepterede bjekter, når de trækkes hen ver aktivitetsbjektet (se Tilføjelse af lyde til bjekter På side91). 6. Væl den ønskede animatin til afviste bjekter på den første Animatin-rulleliste. 121

128 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse 7. Marker evt. afkrydsninsfeltet Afspil så bjektets lyd fr at afspille lyde, der er knyttet til afviste bjekter, når de trækkes hen ver aktivitetsbjektet (se Tilføjelse af lyde til bjekter På side91). 8. Tryk på Færdi. Sådan præsenterer du en matchninsaktivitet 1. Træk bjekterne (eller få eleverne til at trække bjekterne) hen til aktivitetsbjektet. Hvis bjektet accepteres, afspilles animatinen fr accepterede bjekter (bjektet fader ud sm standard). Hvis bjektet afvises, afspilles animatinen fr afviste bjekter (bjektet hpper tilbae sm standard). 2. Tryk på Tilføjelsesprrammer, tryk på Aktivitetsværktøj, tryk derefter på Nulstil alle, når du er færdi. Sådan fjerner du en matchninsaktivitet 1. Tryk på Tilføjelsesprrammer, tryk derefter på Aktivitetsværktøj. 2. Væl aktivitetsbjektet, tryk derefter på Ryd eenskaber. Oprettelse af skjul vis-aktiviteter til lektiner Når du pretter skjul vis-aktiviteter, kmmer du til at udføre følende paver: Flytte bjekter (se Flytnin af bjekter På side78) Låse bjekter (se Låsnin af bjekter På side81) Tilpasse størrelsen på bjekter ved hjælp af skalerinsbevæelsen (se Bru af skalerinsbevæelsen På side84) Du kan skjule et bjekt derefter afsløre det ved hjælp af flere teknikker: Føj en skærmskye til en side.fjern lansmt skyen under præsentatinen fr at afsløre den bavedliende tekst rafik, når du er klar til at tale m dem (se Bru af Skærmskye På side127). Dæk bjektet med diitalt blæk, udvisk derefter det diitale blæk (se Skrivnin tenin med udvisknin af diitalt blæk På side48). Dæk bjektet med et andet bjekt, lav derefter m på bjektrækkefølen i stablen (se Omarranerin af stablede bjekter På side80). Bru bjektanimatinsfunktinen (se Animerin af bjekter På side92). 122

129 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Alternativt kan du skjule et bjekt ba et låst bjekt derefter brue skalerinsbevæelsen til at frstørre vise det skjulte bjekt, hvis du bruer et interaktivt prdukt fra SMART, der understøtter multituch-bevæelser. Sådan pretter du en skjul vis-aktivitet 1. Opret eller indsæt det bjekt, du vil skjule. 2. Opret eller indsæt det bjekt, du vil låse. 123

130 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse 3. Flyt det bjekt, du vil låse, så det dækker det bjekt, du vil skjule. 4. Væl det bjekt, du vil låse, tryk på menupilen, væl derefter Låsnin > Lås. 5. Bru skalerinsbevæelsen til at frstørre vise det skjulte bjekt, mens det låste bjekt bliver, hvr det er (se Bru af skalerinsbevæelsen På side84). Oprettelse af afslørinsaktiviteter til lektiner Når du pretter afslørinsaktiviteter, kmmer du til at udføre følende paver: Oprette tabeller (se Oprettelse af tabeller i SMART Ntebk-sftwaren På side62) Tilpasse celler (se Ændrin af størrelsen på tabeller, klnner eller rækker På side68) Udfylde barunden i en tabel med et billede (se Ændrin af en tabels eenskaber På side66) Føje bjekter til celler (se Tilføjelse af bjekter til tabeller På side64) Tilføje fjerne celleskyer (se Tilføjelse eller fjernelse af celleskyer På side70) 124

131 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Du kan brue tabeller celleskyer til at prette frskellie afslørinsaktiviteter. Det følende er t eksempler: En afslørinsaktivitet i stil med et puslespil, hvr du afslører dele af et billede, indtil eleverne kan ætte, hvad billedet frestiller. En afslørinsaktivitet i stil med et vendespil, hvr du afslører indhldet i cellen derefter beder eleverne m at væle andre celler, indtil de finder den celle, der har det samme indhld. Sådan pretter du en afslørinsaktivitet i stil med et puslespil 1. Opret en tabel med det antal celler, du vil have med i afslørinsaktiviteten (se Oprettelse af tabeller i SMART Ntebk-sftwaren På side62). 2. Tilpas cellerne efter behv (se Ændrin af størrelsen på tabeller, klnner eller rækker På side68) 3. Væl tabellen, tryk på tabellens menupil, væl derefter Eenskaber. Fanebladet Eenskaber vises. 4. Tryk på Fyldeffekter. 5. Væl Billedfyld, tryk på Gennemse, å til det billede, du vil brue i afslørinsaktiviteten, væl det. Tryk derefter på Åbn. 6. Væl Tilpas billede. 7. Tryk på tabellens menupil, væl derefter Tilføj tabelskye. 125

132 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan pretter du en afslørinsaktivitet i stil med et vendespil 1. Indsæt de bjekter, du vil have med i lektinsaktiviteten. 2. Opret en tabel med det antal celler, du vil have med i afslørinsaktiviteten (se Oprettelse af tabeller i SMART Ntebk-sftwaren På side62). 3. Tilpas cellerne efter behv (se Ændrin af størrelsen på tabeller, klnner eller rækker På side68) 4. Træk bjekterne ind i cellerne i tabellen. 5. Tryk på tabellens menupil, væl derefter Tilføj tabelskye. Sådan præsenterer du en afslørinsaktivitet Tryk på en celles celleskye fr at afsløre indhldet i cellen. Tryk på <> i hjørnet af cellen fr at skjule cellen ba celleskyen. Bru af andre ressurcer til at prette lektinsaktiviteter Værktøjssæt til lektinsaktiviteter Eksempler på lektinsaktiviteter i Galleri indehlder interaktive bjekter, sm du kan brue til at udarbejde lektinsaktiviteter.se Sønin efter bru af indhld fra Galleri På side115 fr mere infrmatin m Værktøjssæt til lektinsaktiviteter, Eksempler på lektinsaktiviteter Galleri enerelt. SMART Exchane-webstedet indehlder tusindvis af lektinsplaner, spørsmålssæt andet indhld, sm du kan dwnlade derefter åbne i SMART Ntebk-sftwaren.Se Sønin efter bru af indhld fra SMART Exchane-webstedet På side117 fr mere infrmatin m SMART Exchane-webstedet. Bru af præsentatinsværktøjer Når du præsenterer.ntebk-filer fr elever, kan du brue følende værktøjer: Skærmskye Tryllepen Måleværktøjer Lineal Vinkelmåler Gemetritrekant Passer 126

133 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Bru af Skærmskye Hvis du vil dække plysniner afsløre dem lansmt under en præsentatin, kan du tilføje en skærmskye på en side. Hvis du tilføjer en skærmskye på en side emmer filen, vises skærmskyen ven på siden næste an, du åbner filen. Sådan tilføjer du en skærmskye på en side Tryk på Vis/skjul skærmskye. Der vises en skærmskye ven på hele siden. Sådan afslører du net af siden Træk i et af størrelseshåndtaene på skærmskyen (de små cirkler i kanten af skærmskyen) fr at afsløre net af en side. Sådan fjerner du en skærmskye fra en side Tryk på Vis/skjul skærmskye. ELLER Tryk på Luk i det øverste højre hjørne af skærmskyen. Bru af Tryllepen Med tryllepennen kan du øre følende: Oprette et bjekt, der lansmt frtner si Åbne et frstørrelsesvindue Åbne et sptlysvindue Val af Tryllepen Før du kan brue tryllepennen, skal du væle den. Sådan væler du tryllepennen 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 127

134 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Tryllepen. Bru af Tryllepen til at prette bjekter, der frtner si Du kan prette et bjekt, der lansmt frtner si, ved hjælp af tryllepennen. Objekter, der frtner si, emmes ikke i.ntebk-filer. Sådan pretter du et bjekt, der frtner si 1. Væl Tryllepen (se Val af Tryllepen På frrie side). 2. Skriv eller ten bjekter med fineren eller en pen på den interaktive skærm. Objekterne frtner si lansmt. Sådan indstiller du antallet af sekunder, før bjektet frtner si 1. Væl Tryllepen (se Val af Tryllepen På frrie side). 2. Tryk på Eenskaber, hvis fanebladet Eenskaber ikke er synlit. 3. Tryk på Fyldeffekter. 4. Væl, hvr mane sekunder der skal å, før bjektet frtner si, på rullelisten Frtninstid. T I P Du kan emme dine ændriner i standardindstillinerne fr tryllepensværktøjet ved at klikke på Gem værktøjseenskaber (se Gemnin af værktøjsindstilliner På side78). Bru af Tryllepen til at åbne et frstørrelsesvindue Du kan åbne et frstørrelsesvindue ved hjælp af tryllepennen. Du kan frstørre skærmen uden fr SMART Ntebk-sftwaren. 128

135 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan åbner du et frstørrelsesvindue 1. Væl Tryllepen (se Val af Tryllepen På side127). 2. Ten en firkant eller et rektanel med fineren eller en pen på den interaktive skærm. Der vises et frstørrelsesvindue. T I P Du kan tene en firkant, men lade den frtne si frem fr at åbne et frstørrelsesvindue ved hjælp af standardpennen (se Skrivnin eller tenin med diitalt blæk, der frtner si På side50). 3. Gør følende: Hvis du vil øre frstørrelsesvinduet mindre: Tryk midt på vinduet, træk til venstre. Hvis du vil øre frstørrelsesvinduet større: Tryk midt på vinduet, træk til højre. Hvis du vil flytte frstørrelsesvinduet: Tryk tæt på kanten af vinduet, træk det. 4. Tryk på Luk, når du er færdi. Bru af Tryllepen til at åbne et sptlysvindue Du kan åbne et sptlysvindue ved hjælp af tryllepennen. Du kan fremhæve skærmen uden fr SMART Ntebk-sftwaren. 129

136 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan åbner du et sptlysvindue 1. Væl Tryllepen (se Val af Tryllepen På side127). 2. Ten en cirkel eller ellipse med fineren eller en pen på den interaktive skærm. Der vises et sptlysvindue. T I P Du kan tene en cirkel, men lade den frtne si frem fr at åbne et sptlysvindue ved hjælp af standardpennen (se Skrivnin eller tenin med diitalt blæk, der frtner si På side50). 3. Gør følende: Hvis du vil øre sptlysvinduet mindre: Tryk midt på vinduet, træk til venstre. Hvis du vil øre sptlysvinduet større: Tryk midt på vinduet, træk til højre. Hvis du vil flytte sptlysvinduet: Tryk tæt på kanten af vinduet, træk det. 4. Tryk på Luk, når du er færdi. Bru af måleværktøjer Med måleværktøjerne i SMART Ntebk-sftwaren kan du indsætte en lineal, vinkelmåler, emetritrekant eller passer på en side. Bru af linealen Du kan indsætte en lineal på en side, arbejde med linealens størrelse, lænde, drejnin placerin derefter tene lans kanterne på den. 130

137 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan indsætter du en lineal Tryk på Måleværktøjer, væl derefter Indsæt lineal. Der vises en lineal. Sådan flytter du linealen Tryk på midten af linealen (mørkeblåt mråde), træk derefter linealen til en anden placerin på siden. Sådan ændrer du størrelsen på linealen 1. Væl linealen. 2. Tryk på linealens størrelseshåndta (cirklen i det nederste højre hjørne) fr at øre linealen større eller mindre. Sådan ør du linealen lænere (uden at ændre skalaen) Tryk på den yderste kant på linealen, mellem menupilen størrelseshåndtaet, træk væk fra linealen. Sådan ør du linealen krtere (uden at ændre skalaen) Tryk på den yderste kant på linealen, mellem menupilen størrelseshåndtaet, træk md midten af linealen. Sådan drejer du linealen Tryk på den øverste eller nederste kant på linealen (lyseblåt mråde), træk linealen i den retnin, du vil dreje den. Linealen viser den aktuelle drejnin i rader. Sådan ændrer du målene Tryk på vendesymblet på linealen. Hvis centimetermålene var vist på den øverste kant på linealen, vises de nu på den nederste kant vice versa. 131

138 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan tener du ved hjælp af en pen linealen 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Standardpen eller Kallirafipen. 3. Væl en stretype. 4. Ten lans kanten af linealen. Det diitale blæk vises i en lie stre lans kanten af linealen. Sådan fjerner du linealen 1. Væl linealen. 2. Tryk på linealens menupil, væl derefter Slet. Bru af vinkelmåleren Du kan indsætte en vinkelmåler på en side, arbejde med vinkelmålerens størrelse, drejnin placerin derefter tene lans kanterne på den. Sådan indsætter du en vinkelmåler Tryk på Måleværktøjer, væl derefter Indsæt vinkelmåler. Der vises en vinkelmåler. 132

139 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan flytter du vinkelmåleren. Tryk på den inderste del af vinkelmåleren (mørkeblåt mråde), træk derefter vinkelmåleren til en anden placerin på siden. Sådan ændrer du størrelsen på vinkelmåleren Tryk på de inderste tal, træk væk fra vinkelmåleren fr at øre den større eller md midten af vinkelmåleren fr at øre den mindre. Sådan drejer du vinkelmåleren Tryk på de yderste tal, træk vinkelmåleren i den retnin, du vil dreje den. Vinkelmåleren viser den aktuelle drejnin i rader. Sådan viser du vinkelmåleren sm en hel cirkel 1. Tryk på den blå cirkel ved siden af mærkaten 180 på de inderste tal. 2. Tryk på den blå cirkel ien fr at vende tilbae til halvcirklen. 133

140 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan tener du ved hjælp af en pen vinkelmåleren 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Standardpen eller Kallirafipen. 3. Væl en stretype. 4. Ten lans kanten af vinkelmåleren. Det diitale blæk vises i en bue lans kanten af vinkelmåleren. Sådan viser du vinkler ved hjælp af vinkelmåleren 1. Væl vinkelmåleren. 2. Træk i den rønne cirkel, indtil den viser den ritie vinkel fr den første af t streer, der krydser hinanden. 3. Træk i den hvide cirkel, indtil den viser den ritie vinkel fr den anden af t streer, der krydser hinanden. 4. Tryk på den rønne pil i det nederste hjørne. Streerne vinklerne mellem dem vises sm et selvstændit bjekt. Sådan fjerner du vinkelmåleren 1. Væl vinkelmåleren. 2. Tryk på vinkelmålerens menupil, væl derefter Slet. Bru af emetritrekanten Du kan indsætte en emetritrekant (så kaldet en tenetrekant eller hvedlineal) på en side derefter arbejde med emetritrekantens størrelse, drejnin placerin. Sådan indsætter du en emetritrekant Tryk på Måleværktøjer, væl derefter Indsæt emetritrekant. Der vises en emetritrekant. 134

141 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan flytter du emetritrekanten Tryk på den inderste del af emetritrekanten (inden i halvcirklen), træk derefter emetritrekanten til en anden placerin på siden. Sådan ændrer du størrelsen på emetritrekanten Tryk på halvcirklen, træk væk fra midten af emetritrekanten fr at øre den større eller md midten af emetritrekanten fr at øre den mindre. Sådan drejer du emetritrekanten Tryk på den yderste del af emetritrekanten (uden fr halvcirklen), træk emetritrekanten i den retnin, du vil dreje den. Gemetritrekanten viser den aktuelle drejnin i rader. Sådan tener du ved hjælp af en pen emetritrekanten 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Standardpen eller Kallirafipen. 3. Væl en stretype. 4. Ten lans kanten af emetritrekanten. Det diitale blæk vises i en lie stre lans kanten af emetritrekanten. 135

142 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan fjerner du emetritrekanten 1. Væl emetritrekanten. 2. Tryk på emetritrekantens menupil, væl derefter Slet. Bru af passeren Du kan indsætte en passer på en side, arbejde med passerens bredde, drejnin placerin derefter brue den til at tene cirkler buer. Sådan indsætter du en passer Tryk på Måleværktøjer, væl derefter Indsæt passer. Der vises en passer. Sådan flytter du passeren Tryk på det ben på passeren, hvr spidsen er, træk derefter passeren til en anden placerin på siden. Sådan ør du passeren bredere 1. Tryk på det ben på passeren, der hlder pennen. Der vises t blå pile. 2. Træk fr at ændre vinklen mellem spidsen pennen. Tallet på håndtaet viser den aktuelle vinkel mellem spidsen pennen. Sådan vender du passeren Tryk på vendesymblet på passeren. Pennen på passeren vises på den mdsatte side af spidsen. Sådan drejer du passeren (uden at tene) Tryk på rtatinshåndtaet på passeren (den rønne cirkel), træk passeren i den retnin, du vil dreje den. 136

143 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Sådan tener du ved hjælp af passeren 1. Tryk på spidsen af pennen på passeren. Markøren ændres til et pensymbl. 2. Træk passeren i den retnin, du vil dreje den. Sådan ændrer du farven på pennen på passeren 1. Tryk på Penne. Penværktøjsknapperne vises. 2. Tryk på Pentyper, væl derefter Standardpen. 3. Væl en stretype. Farven på pennen på passeren ændres til den nye farve. Sådan fjerner du passeren 1. Væl passeren. 2. Tryk på passerens menupil, væl derefter Slet. Visnin af links Du kan vedhæfte en kpi af en fil, en envej til en fil, et link til en webside eller en lydfil til et hvilket sm helst bjekt på en side (se Tilføjelse af links til bjekter På side89). Du kan vise en animeret indikatr rundt m hvert bjekt, der har et link. Sådan viser du links, når en side åbnes Væl Vis > Vis alle links, når siden åbnes. Hver an du åbner en side, vises der en animeret indikatr rundt m hvert bjekt, der har et link. Afhænit af hvrdan du definerer linkene, mslutter hver indikatr enten hele bjektet eller et ikn i bjektets nederste venstre hjørne. Indikatrerne frsvinder autmatisk efter nle sekunder. 137

144 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Fjern valet af Vis > Vis alle links, når siden åbnes fr ikke lænere at få vist linkene, når du åbner en side. Sådan viser du links på den aktuelle side Væl Vis > Vis alle links. Der vises en animeret indikatr rundt m hvert bjekt, der har et link. Afhænit af hvrdan du definerer linkene, mslutter hver indikatr enten hele bjektet eller et ikn i bjektets nederste venstre hjørne. Indikatrerne frsvinder autmatisk efter nle sekunder. Justerin af lydstyrke Hvis du præsenterer en vide- eller lydfil vil justere lydstyrken, kan du øre det ved at trykke på knappen Lydstyrke derefter justere perativsystemets lydstyrkeindstilliner. Kntrllér, at højttalerne er tændt. Se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145 fr at føje denne knap til værktøjslinjen. Mulihed fr at have t persner, der bruer et interaktivt whitebard Hvis du har et interaktivt whitebard i SMART Bard D600- eller 800-serien, kan t persner prette arbejde med bjekter i SMART Ntebk-sftwaren samtidit. Hvrdan de t persner ør det, afhæner af m du har et interaktivt whitebard i SMART Bard D600-serien eller et interaktivt whitebard i SMART Bard 800-serien. Det er praktisk at lade t persner brue et interaktivt whitebard i bl.a. følende situatiner: T elever arbejder på en pave på det interaktive whitebard samtidit En lærer en elev arbejder på en pave på det interaktive whitebard samtidit En lærer eller en elev stiller spørsmål eller pstiller prblemer på det interaktive whitebard, en anden elev svarer på spørsmålene eller løser prblemerne. 138

145 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Mulihed fr at have t persner, der bruer et SMART Bard D600- serie interaktivt whitebard Hvis du bruer et interaktivt whitebard i SMART Bard D600-serien, kan t bruere brue det interaktive whitebard samtidit, når SMART Ntebk-sftwaren er i tilstanden Dbbeltbruer. I tilstanden Dbbeltbruer er skærmen delt i t. Hver bruer kan trykke på sin halvdel af skærmen med fineren fr at venstreklikke eller trække bjekter, skrive ved hjælp af en pen fra pennebakken udviske diitalt blæk med tavleviskeren. Hver bruer kan så få adan til fte brute værktøjer ved hjælp af sin een værktøjslinje med flydende værktøjer. Du kan trykke på en knap på værktøjslinjen fr at skifte mellem enkeltbruer- dbbeltbruertilstand. Sådan viser du en fil i tilstanden Dbbeltbruer Tryk på Vis skærme, væl derefter 2-persners skrivetilstand. Sådan kmmer du tilbae til tilstanden Enkeltbruer Tryk på Afslut. Mulihed fr at have t persner, der bruer et SMART Bard 800- serie interaktivt whitebard Hvis du bruer et interaktivt whitebard i SMART Bard 800-serien, kan t persner prette arbejde med bjekter i SMART Ntebk-sftwaren samtidit. Bee persner kan prette arbejde med bjekter hvr sm helst på SMART Ntebk-siden. Bruerne er ikke indskrænket til en bestemt sektin af siden. Tilstanden Dbbeltbruer aktiveres, når du løfter en pen fra pennebakken. Den ene bruer pretter eller arbejder med bjekter med fineren ( tuch-brueren ). Den anden bruer pretter eller arbejder med bjekter med pennen ( penbrueren ). Ud ver at kunne lade én tuch-bruer én penbruer brue det interaktive whitebard samtidit kan du lade t penbruere eller t tuch-bruere brue det interaktive whitebard samtidit. De t bruere skal d brue det samme værktøj. 139

146 K A P I T E L 8 Bru af SMART Ntebk-sftwaren i dit klasseværelse Val af værktøjer Fr at skifte værktøj eller indstille eenskaber fr tuch, skal tuch-brueren trykke på den relevante knap på værktøjslinjen eller kntrlelementet på fanebladet Eenskaber med fineren. Det følende er et eksempel: Fr at skifte værktøj eller indstille eenskaber fr pennen, skal penbrueren trykke på den relevante knap på værktøjslinjen eller kntrlelementet på fanebladet Eenskaber med pennen. Det følende er et eksempel: N I N GE R Hvis penbrueren trykker på en knap på værktøjslinjen eller indstiller en eenskab med fineren i stedet fr pennen, ændrer SMART Ntebk-sftwaren det valte værktøj eller eenskaben fr tuch-brueren frem fr penbrueren. Når både tuch-brueren penbrueren væler flere bjekter på skærmen, vil den stiplede ramme på de bjekter, sm tuch-brueren væler, være en anden farve end den stiplede ramme på de bjekter, sm penbrueren væler. 140

147 Kapitel 9 Fejlfindin af SMART Ntebk-sftwaren Fejlfindin af filer 141 Fejlfindin af SMART Ntebk-vinduet -værktøjslinjen 141 Fejlfindin af diitalt blæk 142 Fejlfindin af bjekter 143 Fejlfindin af bevæelser 144 Dette kapitel frklarer, hvrdan du fretaer fejlfindin af prblemer med SMART Ntebksftwaren. Fejlfindin af filer Prblem Din fil indehlder stre billeder kører lansmt, når du åbner den i SMART Ntebk-sftwaren. Anbefalin Eksprter en ptimeret versin af filen (se Reducerin af filstørrelser På side22). Fejlfindin af SMART Ntebk-vinduet - værktøjslinjen Prblem Når du bruer SMART Ntebk-sftwaren på et interaktivt whitebard eller en interaktiv skærm, kan du eller dine elever ikke nå værktøjslinjen. Anbefalin Tryk på Flyt værktøjslinje til tppen/bunden af vinduet fr at flytte værktøjslinjen fra tppen af vinduet til bunden. T I P Hvis du har et højdejusterbart væphæn, kan du så justere højden på det interaktive whitebard eller den interaktive skærm, så eleverne kan nå. 141

148 K A P I T E L 9 Fejlfindin af SMART Ntebk-sftwaren Prblem Værktøjslinjeknapperne, der beskrives i denne dkumentatin, vises ikke på værktøjslinjen. Der er ikke nk plads på dit interaktive whitebard eller din interaktive skærm til at vise indhldet på en side. Sidesrterin, Galleri, Vedhæftede filer, Eenskaber andre faneblade frsvinder, når du trykker uden fr fanebladene. T bruere pretter eller arbejder med bjekter i SMART Ntebk-sftwaren på et interaktivt whitebard i SMART Bard 800-serien. Den ene bruer anvender fineren. Den anden bruer anvender en pen fra pennebakken. Når brueren, der anvender pennen, trykker på en knap på værktøjslinjen, ændres det valte værktøj eller den valte indstillin fr brueren, der anvender fineren, i stedet. Anbefalin Hvis der er en nedadvendt pil på højre side af værktøjslinjen, skal du trykke på den fr at få vist yderliere værktøjslinjeknapper. Hvis den ønskede knap ikke vises, når du klikker på den nedadvendte pil, har du eller en anden bruer måske fjernet knappen (se Tilpasnin af værktøjslinjen På side145). Lad kun et par enkelte knapper strække si ver flere rækker fr at undå, at værktøjslinjen bliver bredere end SMART Ntebk-vinduet. Tryk på Vis skærme, væl derefter Fuld skærm fr at få vist siden i tilstanden Fuld skærm. ELLER Marker afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk fr at skjule fanebladene, når de ikke brues. Tryk på et af fanebladsiknerne fr at vise det, fjern derefter markerinen i afkrydsninsfeltet Skjul autmatisk. Brueren, der anvender pennen, skal trykke på knapperne på værktøjslinjen med pennen, ikke med fineren. Se Mulihed fr at have t persner, der bruer et SMART Bard 800-serie interaktivt whitebard På side139. Fejlfindin af diitalt blæk Prblem SMART Ntebk-sftwaren enkender ikke håndskrift på dit spr. Du vil have, at din håndskrift vises på en mere jævn naturli måde i SMART Ntebksftwaren. Anbefalin Installer den relevante sprpakke (se Anivelse af spr På side147). Bru pentypen Kallirafi frem fr pentypen Standard (se Skrivnin eller tenin med diitalt blæk På side48). Kallirafipennen er kun tilæneli, hvis din cmputer er tilsluttet til et interaktivt prdukt fra SMART. 142

149 K A P I T E L 9 Fejlfindin af SMART Ntebk-sftwaren Prblem Du har prblemer med at skrive jævnt i SMART Ntebk-sftwaren på et Windws 7-perativsystem. Når du skriver med en pen, frtlker SMART Ntebk-sftwaren på Windws 7 dine handliner sm museklik. Anbefalin Funktinen Panrerin med én finer er slået til.slå den fra (se smarttech.cm/kb/147470). Funktinen Svip er slået til.slå den fra (se smarttech.cm/kb/144274). Fejlfindin af bjekter Prblem Når du pretter en.ntebk-fil på én cmputer derefter åbner den på en anden cmputer, vises bjekterne i filen frskellit. Du vil flytte, ændre størrelsen på eller på anden måde ændre et bjekt, men når du ør det, flytter eller ændrer du så andre bjekter. Du vil flytte, ændre størrelsen på eller på anden måde ændre et bjekt, men du kan ikke.der vises et låseikn i stedet fr en menupil, når du væler bjektet. Anbefalin Der er flere mulie årsaer. De følende er de mest almindelie: Du brute en skrifttype, sm er installeret på den ene cmputer, men ikke på den anden. De t cmputere har frskellie perativsystemer. De t cmputere har frskellie versiner af SMART Ntebksftwaren. Se smarttech.cm/kb/ fr mere infrmatin m disse årsaer løsniner. Objekterne er rupperet. Ændriner, sm du fretaer på ét bjekt, påvirker de andre bjekter. Væl bjekterne, væl derefter Frmater > Grupperin > Opdel ruppe fr at pdele dem. Du kan derefter flytte, ændre størrelsen på på anden måde ændre de enkelte bjekter. Se Grupperin af bjekter På side87 fr mere infrmatin. Objektet er låst, hvilket ør, at du ikke kan ændre det.lås bjektet p ved at væle det, trykke på låseiknet p. derefter væle Lås Se Låsnin af bjekter På side81 fr mere infrmatin. 143

150 K A P I T E L 9 Fejlfindin af SMART Ntebk-sftwaren Prblem Et bjekt på en side dækker et andet: Anbefalin Når du pretter bjekter, dækker nye bjekter autmatisk amle bjekter, hvis bjekterne er placeret det samme sted på siden. Du kan ændre bjekternes rækkeføle.se Omarranerin af stablede bjekter På side80 fr mere infrmatin. Du vil ændre dette, så det andet bjekt dækker det første: Når du udfylder et bjekt med et billede, der er større end bjektet, afskæres billedet: Væl Tilpas billede, når du udfylder et bjekt med et billede, fr at ændre størrelsen på billedet, så det passer til bjektet: Omvendt vises billedet side m side, når du udfylder et bjekt med et billede, der er mindre end bjektet: Se Ændrin af bjekters eenskaber På side75 fr mere infrmatin. Fejlfindin af bevæelser Prblem De multituch-bevæelser, der er beskrevet i denne vejlednin, funerer ikke i SMART Ntebk-sftwaren. Anbefalin Kntrllér, at dit interaktive prdukt understøtter multituch-bevæelser, at multituch-bevæelser er slået til. 144

SMART Notebook 11. Mac OS X-operativsystemsoftware

SMART Notebook 11. Mac OS X-operativsystemsoftware SMART Ntebk 11 Mac OS X-perativsystemsftware Bruervejlednin Scan følende QR-kde fr at se Hjælp i SMART Ntebk-sftwaren på din smartphne eller en anden mbil enhed. Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART

Læs mere

SMART Notebook 11.1. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 11.1. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 11.1 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchange, SMART Ink, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

SMART Notebook 15 software

SMART Notebook 15 software SMART Ntebk 15 sftware BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER

BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin.

Læs mere

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Windws -perativsystemer Bruervejlednin Meddelelse m varemærker SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, SMART-let alle SMART-slaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Mac OS X-perativsystemsftware Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle

Læs mere

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows operativsystemer Bruervejlednin Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Mac OS X-perativsystemsftware Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle

Læs mere

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration.

Læs mere

SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ink Mac OS X-operativsystemsoftware Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online

Læs mere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere Prduktbemærkninger SMART Prduktdrivere 11.3 til Windws - g Mac-cmputere Lidt m disse prduktbemærkninger Disse prduktbemærkninger psummerer funktinerne i SMART Prduct Drivers 11 g dens servicepakker g rettelser

Læs mere

SMART Notebook Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Notebook Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ntebk 11.1 Mac OS X-perativsystemsftware Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchange, SMART Ink, smarttech, SMART-lget g

Læs mere

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows -operativsystemer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på

Læs mere

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Windws perativsystemer Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR MAC-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

BRUGERVEJLEDNING FOR MAC-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE BRUGERVEJLEDNING FOR MAC-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin.

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Bridgit 4.6. Brugervejledning

Bridgit 4.6. Brugervejledning Bridit 4.6 Bruervejlednin Meddelelse om varemærker Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning

SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning SMART Table -software o SMART Table Værktøj Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Reistrer produktet

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Rm System til Micrsft Lync BRUGERVEJLEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 OG SRS-LYNC-XL MED SMART BOARD 8055i-G5, 8065i-G5 OG 8084i-G4 INTERAKTIVE

Læs mere

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikatiner SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Fysiske specifikatiner Alle mål +/- 0,3 cm. Alle vægtangivelser +/- 1 z (30 g.). Standardfunktiner Fleksibel kameraarm med rtatinsbevægelse til nem placering

Læs mere

SMART Notebook 15 software

SMART Notebook 15 software SMART Ntebk 15 sftware BRUGERVEJLEDNING FOR MAC-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i felten Infrmi GIS Instruktin til øvelse Krt til dataindsamling i felten instruktin til øvelse Øvelse: Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i

Læs mere

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

SMART Document Camera 450. Brugervejledning

SMART Document Camera 450. Brugervejledning SMART Dcument Camera 450 Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin.

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Frsvarets Biblitekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Rev. af Peter Kastrup Madsen g Simn Papusek (Nvember 2017) Vi håber, at du vil få glæde af denne

Læs mere

Manual Version 2015 1

Manual Version 2015 1 Manual Versin 2015 1 Mixware, Tåstrup Byvej 19, 4300 Hlbæk, tlf. 60646450 mail@mixware.dk 2 Index: Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Kap. 13 Kap. 14

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer FastStne Image Viewer FastStne Image Viewer Oversigt Prgrammet FastStne Image Viewer er en hurtig, stabil, brugervenlig billedsøger, knverter g editeringsværktøj. Det har en flt samling af funktiner, sm

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

LightRaise 60wi interaktiv projektor

LightRaise 60wi interaktiv projektor Valg af en verflade LightRaise 60wi interaktiv prjektr Den interaktive LightRaise 60wi prjektr er vægmnteret g har en krt prjektinsafstand, g den kan frvandle næsten enhver væg eller whitebard til en interaktiv

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. Dansk-data-display.dk

Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. Dansk-data-display.dk Oprettelse af SMART Notebook-filer SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer Dansk-data-display.dk Dansk Data Display tilbyder en bred vifte af kurser i brugen af SMART Board se vores hjemmeside

Læs mere

Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. solutors.com

Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. solutors.com Oprettelse af SMART Notebook-filer SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer solutors.com Solutors tilbyder en bred vifte af kurser i brugen af SMART Board - se vores hjemmeside solutors.com

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tag i sommerhus med Waoo!

Tag i sommerhus med Waoo! Ta i smmerhus med Wa! - internet, TV telefni Lynhurtit internet - når du har fri Wa! Fritid 50/50 Mbit/s Fiberbredbånd 199,- pr. md. Hastihedsaranti veralt! J, den er d nk. Uanset belienheden af dit smmerhus,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1. START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 s g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Pladetektonik. Informi GIS Instruktion til øvelse

Pladetektonik. Informi GIS Instruktion til øvelse Pladetektnik Infrmi GIS Instruktin til øvelse Pladetektnik instruktin til øvelse Øvelse: Pladetektnik Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne vejledning guider dig igennem, hvrdan du

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Bila 2 Undervisninsforløb for pierne fra 2. åran Ueda Indhold

Læs mere

Introduktion til Chemsketch

Introduktion til Chemsketch Intrduktin til Chemsketch ChemSketch fra ACD er et kemisk rienteret tegneprgram, sm kan hentes via internettet fra webadressen www.acdlabs.cm. Prgrammet er gratis, men du skal registreres sm bruger ved

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2 Brugervejledning til Avigiln Cntrl Center Virtual Matrix Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Læs mere

Sådan søger man efter job

Sådan søger man efter job Sådan søger man efter jb Udskriv venligst disse retningslinjer til fremtidig brug. Sådan søger man efter jb VIGTIGT: Klik ikke på tilbageknappen i din brwser Fuldtekstsøgning (Full Text Search) Hvis du

Læs mere

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet TÆNK FØR DU UDSKRIVER Afgræns det Selve spillet Afgræns det hjælper eleverne med at formulere og stille spørgsmål om en bred vifte af emner. Spillet fremmer analytisk tænkning hos børnehavebørn og elever

Læs mere

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse Oversvømmelse ved havstigning Infrmi GIS Instruktin til øvelse Øvelse: Oversvømmelse ved havstigning Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne pgave giver indsigt i analytiske værktøjer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR INTRODUKTION Side 9 Møder foregår ikke længere blot i et lokale. Denne vejledning til lynstart tager dig igennem de vigtigste funktioner,

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meeting Pro,Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

REGISTRERING AF FAKTISK TID

REGISTRERING AF FAKTISK TID REGISTRERING AF FAKTISK TID - SKÆRMBILLEDET REGISTRERING AF FAKTISK TID Tillægsmdulet Registrering af faktisk tid anvendes til at registrere afvigelser i frhld til den planlagte g gdkendte tid, g den tid,

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Electrolux Centralstøvsugersystemer

Electrolux Centralstøvsugersystemer lectrlux entlstøvsuersysteer år et elektrisk appat anvendes, bør rundlæende sikkerhedsfnstaltniner altid føles, deriblandt følende: LÆS ALL ISTRUKTIR FØR BRUG AF D STØVSUGR " Ta altid strøfrsyninsenhedens

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2 Brugervejledning tilavigiln Cntrl Center Server Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere