Skov- og naturtekniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skov- og naturtekniker"

Transkript

1 Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som biotop- og vildtplejer ]

2 Indhold Skov- og naturtekniker... 3 Varighed og struktur... 4 Skov- og naturassistent... 6 Skov- og naturplejer... 7 Natur- og friluftsformidler... 8 Biotop- og vildtplejer... 9 Generelle informationer

3 Skov- og naturtekniker Uddannelsen til skov- og naturtekniker varer 3 år, og du kan vælge mellem tre specialer: Skov- og naturplejer, biotop- og vildtplejer og natur- og friluftsformidler. Du kan også vælge uddannelsen til skov- og naturassistent, som udgør de første 2 år af uddannelsen til skov- og naturtekniker. Hvordan starter du? Uddannelsen omfatter grundforløbet»dyr, planter og natur«, der normalt varer 20 uger og herefter et hovedforløb, som omfatter skole- og praktikperioder. Du kan starte på uddannelsen på tre forskellige måder: vejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Vælger du skolevejen, starter du direkte på grundforløbet på en skole med indgangen»dyr, planter og natur.«vælger du praktikvejen, begynder du direkte i en praktikplads, som du selv skal finde. Selvom du vælger praktikvejen, skal du stadig på det samme grundforløb. Forskellen er blot, at du tager en del af din praktik inden grundforløbet. Vælger du ny mesterlære, er der mulighed for at hele eller dele af grundforløbet på skole erstattes med praktik i en virksomhed. For at komme i ny mesterlære skal du have en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. 3

4 Varighed og struktur Varighed og struktur Efter grundforløbet starter du på hovedforløbet til skov- og naturtekniker. På hovedforløbet har du 16 ugers skoleundervisning, hvis du vil være skov- og naturassistent og 32 ugers skoleundervisning, hvis du vil være skov- og naturtekniker. Praktik og skole På uddannelsen veksler du mellem perioder på skole og perioder i praktik. I praktikken er du med til at løse alle de daglige arbejdsopgaver i virksomheden, og du lærer at begå dig i faget og mellem kolleger. Eksempler på uddannelsesforløb: Eksempel: Skov- og naturassistent, (trin 1), 2 år Hovedforløb Grundforløb Trin 1 Evt. praktik 20 uger Praktik 8 uger Praktik 8 uger Evt. praktik Eksempel: Skov- og naturtekniker, (trin 2), 3 år Grundforløb Trin 1 Hovedforløb Trin 2 Evt. praktik 20 uger Praktik 8 uger Praktik 8 uger Praktik 12 uger Praktik 4 uger 4

5 Uddannelsesaftale For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Aftalen gælder som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder af praktikperioden er prøvetid. Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale. ns vejledere hjælper dig gerne med gode råd. Du kan også prøve hvor du kan søge efter ledige praktikpladser. Hvis det ikke lykkes at finde en praktikplads, har du under visse betingelser mulighed for at blive optaget i skolepraktik. Personlig uddannelsesplan Inden du begynder på skoleundervisningen, gennemfører skolen en kompetencevurdering af dig med henblik på at klarlægge dine forudsætninger for at starte på uddannelsen til skov- og naturtekniker. Kompetencevurderingen er udgangspunkt for din personlige uddannelsesplan, som skal udarbejdes af skolen sammen med dig og en evt. praktikvirksomhed. Den personlige uddannelsesplan er med til at sikre, at du får maksimalt udbytte af hele din uddannelse. 5

6 Skov- og naturassistent På uddannelsen til skov- og naturassistent deltager du i de grundlæggende arbejdsopgaver ved skovbrug og naturpleje. Du erhverver motorsavscertifikat og lærer at fælde træer med motorsav. Du er med til at køre træ ud fra skoven og etablere og vedligeholde veje med skovbrugets specialmaskiner. Du deltager også i almindelige arbejdsopgaver omkring natur- og biotoppleje. Det kan eksempelvis være pleje af søer og vandløb, plantning og beskæring af træer. Som uddannet skov- og naturassistent kan du arbejde i offentlige eller private skove og skovdistrikter, i kommuner med naturpleje eller hos en skoventreprenør. Skov- og naturassistent udgør de første 2 år af uddannelsen til skov- og naturtekniker. Så har du gennemført uddannelsen til skov- og naturassistent, kan du altid fortsætte uddannelsen til skov- og naturtekniker med et speciale.»skov- og naturassistent er for dig, der vil have en kort uddannelse, som giver kompetencer til at udføre almindelige opgaver i skov og natur som eksempelvis at fælde træer og foretage pleje af åer og vandløb.«6

7 Skov- og naturtekniker med speciale som: Skov- og naturplejer På uddannelsen til skov- og naturtekniker med speciale skov- og naturplejer kan du både vælge at arbejde med produktionsskovbrug og med naturpleje i bredere forstand. Du deltager i alle produktionens faser fra anlæg af bevoksninger og plantning af skov til høst af juletræer og skovning af stort træ, og du lærer at anvende store skovbrugsmaskiner. Du arbejder også med at pleje naturen og sikre plante- og dyrelivet, for eksempel ved at pleje forskellige bevoksninger, vådområder og vandløb. Du deltager også i udarbejdelse af naturplaner og lærer at foretage naturgenopretning. Du kan desuden lære træklatring og komme til at arbejde højt over jorden, når du skal pleje og beskære træer. Som uddannet skov- og naturtekniker med speciale skov- og naturplejer kan du arbejde som skovarbejder, maskinfører, arborist, åmand mv. i offentlige eller private skove og skovdistrikter eller hos skoventreprenører. Du kan også vælge at starte egen virksomhed som skoventreprenør.»skov- og naturplejer er for dig, der har lyst til at få indflydelse på skovens og naturens udseende i fremtiden, når du planter, plejer og fælder træer, foretager naturpleje eller arbejder med de store skovbrugsmaskiner.«7

8 Skov- og naturtekniker med speciale som: Natur- og friluftsformidler På uddannelsen til skov- og naturtekniker med speciale natur- og friluftsformidler kan du arbejde med at skabe oplevelser for og med publikum i skoven og naturen. Du lærer at designe og udføre forskellige faciliteter til natur- og friluftsliv som eksempelvis naturlegepladser, bålpladser og shelters til overnatning. Du lærer også, hvordan du kan skabe flere og måske anderledes oplevelser i naturen og arbejder med at planlægge og gennemføre friluftsture og aktiviteter, hvor du kan fortælle og vise din viden om skoven og naturen til publikum. Som uddannet skov- og naturtekniker med speciale natur- og friluftsformidler kan du komme til at arbejde i offentlige eller private skove, kommuner, naturskoler eller private virksomheder, som har fokus på publikumsfaciliteter og friluftsaktiviteter.»natur- og friluftsformidler er for dig, der har lyst til at gøre opholdet i skoven og naturen attraktivt for både børn og voksne. Du kan lide aktiviteter i det fri og vil formidle din viden om skov og natur til publikum.«8

9 Skov- og naturtekniker med speciale som: Biotop- og vildtplejer På uddannelsen til skov- og naturtekniker med speciale biotop- og vildtplejer arbejder du med pleje af naturen, så du forbedrer vildtets levesteder. Du lærer at anlægge og passe områder, hvor vildtet færdes som for eksempel vådområder og forskellige beplantninger. Et andet vigtigt emne i din uddannelse er at pleje og regulere vildtbestande eksempelvis ved udsætning af vildt, fodring eller afskydning. Du kommer også til at arbejde med planlægning af jagt og lærer, hvordan du både opdrætter og udsætter fjervildt som for eksempel fasaner og agerhøns samt forvaltning af et områdes hjortevildt. Som uddannet skov- og naturtekniker med speciale biotop- og vildtplejer kan du komme til at arbejde på godser og ejendomme med pleje og pasning af områdets vildtbestande.»biotop- og vildtplejer er for dig, der har interesse for vildt og vil pleje naturen, så du er med til at sikre, at vildtet og dyrelivet trives som helhed.«9

10 Generelle informationer Praktik i udlandet Du har mulighed for at tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet. Et praktikophold i udlandet er med til at give dig spændende udfordringer både på det personlige og faglige plan. Du kan tidligst komme i praktik i udlandet, når du har afsluttet grundforløbet. Du kan læse mere om muligheder for praktik i udlandet på: og Tal med studievejlederen på din skole om dine muligheder for praktik i udlandet. Afkortning af uddannelsen Du har mulighed for at få afkortet din uddannelse, hvis du har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. Spørg studievejlederen på skolen om dine muligheder for afkortning af uddannelsen. n kan yde merit/afkortning af skoledelen på din uddannelse, mens det er det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug, der behandler ansøgninger om afkortning af praktiktiden. 10

11 Økonomi Du modtager løn fra praktikvirksomheden i praktik- og skoleperioder fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft. Din løn stiger løbende gennem uddannelsen. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale ved start på grundforløbet, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år. Du kan tage grundforløbet»dyr, planter og natur«på mange skoler rundt om i landet. Se oplysninger om samtlige skoler på Du kan tage hovedforløbet til skov- og naturtekniker på: Skovskolen, Skov & Landskab Nødebovej 77A 3480 Fredensborg Telefon Skovskolen har en skolehjemsordning for dig, der ønsker at bo på skolen i skoleperioderne. 11

12 trykteam svendborg Vil du vide mere: (Udannelsesguiden) (Info om erhvervsuddannelser) (Din personlige uddannelsesplan) (Undervisningsministeriets praktikpladsoversigt) (Skovskolen) (Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug) Udgivet af Jordbrugets Uddannelser

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

SKOVSKOLEN AMU-KURSER 2015. københavns universitet

SKOVSKOLEN AMU-KURSER 2015. københavns universitet SKOVSKOLEN AMU-KURSER 2015 Efteruddannelse, kurser og aktiviteter til skov-, parkog landskabsdrift, friluftsliv og naturformidling institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Velkommen

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere