Inspirationshæfte til virksomhedsbesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationshæfte til virksomhedsbesøg"

Transkript

1 Inspirationshæfte til virksomhedsbesøg Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 1

2 Kære lærere Som et input i den obligatoriske (men timeløse) UEA-undervisning har vi produceret dette materiale som kan benyttes som inspirationskilde i forbindelse med planlægningen af virksomhedsbesøg. Hvorfor er virksomhedsbesøg så vigtige? Grundlaget for at kunne tilrettelægge egen læring og karriere (f.eks. beslutningsdygtighed, selvindsigt, selvtillid) etableres i en tidlig alder. Derfor er det vigtigt at tilbuddene om uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i grundskolen giver mulighed for at udforske arbejdslivet. Virksomhedsbesøg styrker elevernes valgkompetencer. Hvis eleverne skal være kvalificerede til at lave gode uddannelsesplaner, kræver det en bred vifte af viden om job og uddannelse og en forståelse for sammenhængen mellem egne kompetencer og uddannelse. Flere undersøgelser viser, at eleverne mangler basal viden om det virkelige liv. Det er ikke nok at studere uddannelser og job på papiret. Det gælder om at komme ud at se og opleve virksomheder og organisationer af forskellig karakter. I dette inspirationshæfte har vi samlet en mængde forslag til virksomhedsbesøg og job-ekskursioner, som kan bruges gennem hele skoleforløbet. Generelt om tidsforbrug Tidsforbruget kan spænde fra få dage til flere uger, afhængig af hvor meget man vil fordybe sig i emnet, hvor meget tid man har til rådighed, økonomi, og selvfølgelig hvilket formål man har med at tage emnet op. Forberedelse: Generelt foreslår vi ½-1 dag til forberedelse. Herunder kan indgå gruppedannelse, lærer/gæstelæreroplæg, dispositioner, problemformulering, aftaler, m.m. Arbejdet med emnet: Her foreslår vi fra ½ dag 1uge. Herunder kan indgå ekskursioner, interviews, fotografering, virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærer, klasseundervisning, bearbejdning af materialer, udarbejdelse af plancher m.m. Fremlæggelse og evaluering: Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der er brug for. Oftest vil det være ½-1½ dag. Der skal bruges tid til fremlæggelse af plancher, power points, reklamer m.m. 2

3 Erstatningsordning i forbindelse med virksomhedsbesøg Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 2 Fælles betingelser for de omfattede aktiviteter 3. Ved praktisk erhvervsorientering m.v. forstås efter denne bekendtgørelse ulønnede aktiviteter i form af virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik. Kapitel 3 Personkreds 5. Følgende elever i folkeskolen omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. iværksat af skolen eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen: 1) Elever, der deltager i grundskolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering, jf. 7, nr. 3, i lov om folkeskole God arbejdslyst! UURS, ERFA-udvalget juni

4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆRERE... 2 ERSTATNINGSORDNING I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDSBESØG... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KLASSETRIN... 5 SKOLEN... 6 GINEPROJEKT/HVAD LAVER DE PÅ SKOLEN?... 8 FALCK/DET LOKALE BEREDSKAB LANDBRUG KLASSETRIN SKOVEN SOM ARBEJDSPLADS HÅNDVÆRKSFAG FORÆLDRE- OG BEDSTEFORÆLDREJOBS LOKALSAMFUNDET BESØG EN HAVN BESØG PÅ ET HOTEL ARKITEKTUR SE PÅ BYGNINGER ARKITEKTUR FRA STADEPLADS TIL FIELDS BESØG EN STØRRE VIRKSOMHED KLASSETRIN PRIMÆRE ERHVERV LANDMAND SEKUNDÆRE ERHVERV TERTIÆRE ERHVERV TERTIÆRE ERHVERV OMSORG OG PLEJE TERTIÆRE ERHVERV JYSK IVÆRKSÆTTERE OG SELVSTÆNDIGE

5 1. 3. klassetrin Emner: Skolen Gineprojekt / Hvad laver de på skolen Falck / Det lokale beredskab Landbrug 5

6 Skolen Alle går i skole og har haft berøring med skolens hverdag som elev. Skolen er også en arbejdsplads for mange mennesker ud over lærere og pædagoger. Skolen har jobfunktioner, som eleverne ikke umiddelbart tænker over: servicepersonale, teknisk personale og andre. Formål Eleverne skal få kendskab til de forskellige jobtyper indenfor skolens verden. Desuden skal de i det tværfaglige samarbejde få viden fra de personer, der indgår i opgaverne. Opgaveeksempler Lav en brainstorm over job, der findes på skolen. Forbered besøg hos personerne i de forskellige job. Forbered spørgsmål, som f.eks.: Hvad laver de? Er der forskel på mande- og kvindejob? Hvad kræver jobbet af den enkelte? Hvilken uddannelse har de? Hvilke opgaver har de? 6

7 Få besøg i klassen af personer, der tidligere har arbejdet indenfor området. Disse kan supplere oplysningerne fra de erhvervsaktive, således at eleverne har forskelligartede oplysninger at bearbejde. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, makkerarbejde, arbejde i klassen, på mediateket, i nærområdet. Fremlæggelse Præsentation med plancher, fotos, modeller, historier, billeder, drama, indlæg i skolebladet, udstilling af effekter Til fremlæggelsen kan man vælge at invitere nogle af de besøgte personer med. Materialer Uddannelse til uddannelse klasse. Tema Skolen Fag, der kan indgå Dansk, matematik og billedkunst Økonomi Ingen ekstra udgifter. 7

8 Gineprojekt/Hvad laver de på skolen? Vi ser alle disse forskellige mennesker på skolen, men hvad laver de på skolen? Det kunne være buddet, vvs manden, tandlægen, sundhedsplejersken, sekretæren, servicelederen, serviceassistenten, tømreren, glarmesteren, præsten mv. Formål Det er formålet, at eleverne skal stifte bekendtskab med jobbets forskelligartede karakter og ansættelsesbetingelser. Emnet kan kombineres med et UEA-forløb og det kan bruges i stort set alle fag. Eleverne vil kunne få en viden om de personer, der færdes på skolen. Hvorfor er de kun her en gang imellem? Hvorfor er nogle her altid? Opgaveeksempler Ginen står påklædt i klasselokalet i 14 dage. Hvis det er en håndværker, så med et par stykker værktøj i kassen. Hvad laver personen, der ejer tøjet? Hvilken uddannelse har han/hun? Er der mande- og kvindejob? Eleverne stiller spørgsmål om ginens ejermand i løbet af de 14 dage. Læreren skriver spørgsmålene ned. Ejermanden inviteres i klassen og fortæller om sit arbejde. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skrive eller tegne.. Fremlæggelse Præsentation med plancher, billeder, fotos evt. udstilling Materialer Gine, arbejdstøj og værktøj Fag, der kan indgå Alle fag. F.eks. kan idræt indgå ved at klassen går i gymnastiksalen og laver øvelser, der passer til den arbejdsudøvendes arbejde. 8

9 Økonomi En gine kan købes brugt i tøjforretningerne. 9

10 Falck/Det lokale Beredskab Vi kender alle en ambulance eller en brandbil for fuld udrykning. Er det et arbejde at køre brandbil? Hvad laver brandfolkene, når de ikke er ude at køre? Formål Det er formålet, at eleverne skal stifte bekendtskab med jobbets forskelligartede karakterer og ansættelsesbetingelser. Emnet kan kombineres med et UEA-forløb og et tværfagligt samarbejde. Eleverne vil kunne supplere deres viden fra de personer, de møder. Opgaveeksempler Hvor står bilerne? Hvad laver brandfolkene, når der ikke er udrykning? Hvilken uddannelse har de? Er der mande- og kvindejob? Er de på arbejde juleaften? Har de andre opgaver end at køre brandbil? Hvad fik den enkelte brandmand til at vælge jobbet? Har de et andet arbejde? Forbered et besøg hos Falck/i det lokale beredskab Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, f.eks. på mediateket, eller på virksomheden. Fremlæggelse Præsentation med plancher, billeder, fotos, evt. udstilling Materialer Den lokale Falckstations/Beredskabs hjemmeside 10

11 Fag, der kan indgå Dansk, historie, billedkunst Økonomi Transportudgifter 11

12 Landbrug Vi kan følge med i årstidernes skiften, når vi ser på markerne og deres skiftende farver og dufte. Når landmanden er i gang med sine forskellige landbrugsmaskiner, ved vi, at han producerer fødevarer. Men hvor mange mennesker i landbruget er involveret i denne produktion, i dyrkningen af jorden og husdyrholdet? Formål Eleverne skal få kendskab til hvilke jobs, der er tilknyttet landbruget, hvilke afgrøder der dyrkes og fødevarernes vej til forbrugerne. Opgaveeksempler Hvilke afgrøder dyrker vi i Danmark? Hvilke husdyrhold har vi i Danmark? Beskriv årets gang i landbruget. Hvilke job er knyttet til landbruget? Er det typiske mande- eller kvindejob? Stiller det særlige krav til de ansattes fysik? Hvad er et familiebrug? Hvilke virksomheder forarbejder landbrugets produkter? Forbered et besøg på et landbrug eller en virksomhed med tilknytning til landbruget f.eks. mejeri, slagteri, gårdbutik eller maskinstation. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, på gården/maskinstation. Fremlæggelse Præsentation med historier, plancher, fotos, billeder, udstilling, sange, drama mv.. 12

13 Materialer Fag, der kan indgå Dansk, matematik, natur og teknik, musik og billedkunst Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 13

14 4. 6. klassetrin Emner: Skoven som arbejdsplads Håndværksfag Forældre- og bedsteforældrejobs Lokalsamfundet Besøg en havn Besøg på et hotel Arkitektur 1 Arkitektur 2 Fra Stadeplads til Fields Besøg en større virksomhed 14

15 SKOVEN SOM ARBEJDSPLADS Vi elsker alle at gå en tur i skoven og nyde dens fred og ro, dens dufte og lyde. Prøv at tænke over, hvor mange mennesker der er involveret i at bruge skoven og også sikre dens videre beståen. Kontakt evt. en skovrider og aftal besøg. Formål Eleverne skal lære de forskellige skovtyper at kende, og de skal blive fortrolige med årets gang i en skov. Desuden skal de lære, hvilke jobs der er tilknyttet en skov, og hvilke virksomheder der er afhængige af skovens produkter. De skal også opnå viden om, hvad miljøet betyder for skoven og fremtidsprognosen for skovene. Opgaveeksempler Hvilke skovtyper har vi i Danmark? Vælg en skovtype og beskriv årets gang. Hvilke job er knyttet til træer og planter i en skov? - Vælg et job og beskriv det (jobtype, løn, køn, fysiske og psykiske krav, arbejdstid, uddannelse). Hvilke job er knyttet til skovens beboere? - Vælg et job og beskriv det (job, uddannelse, løn, køn, arbejdstid). Hvilke virksomheder bruger skovens produkter? Vælg en virksomhed og beskriv dens produktion og arbejdspladser. Hvad betyder miljø og skovpleje for skovens fremtid? Hvem arbejder med miljøet? Hvordan er skovens fremtid? Arbejdsformer Arbejdsformen afhænger meget af, hvor meget tid der er afsat til emnet. Det kan være: Gruppearbejde eller individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, i skoven, hos ansatte, på virksomheder, fremstille et produkt. 15

16 Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, træting, udstilling. Materialer www. ug.dk, mediatek (skole og lokalt), skov og naturstyrelsen, kamera m.m. Fag der kan indgå Dansk, træsløjd, geografi og biologi er oplagte, men historie samt natur og teknik kan også indgå. Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 16

17 HÅNDVÆRKSFAG Den gamle By i Århus kender vi som stedet, hvor vi kan opleve de gamle håndværksfag, men rundt omkring i landet findes fagene stadig som en del af det pulveriserende erhvervsliv. Tag ud og besøg dem, lyt til håndværkernes historier og hør deres fremtidsdrømme. Formål Eleverne skal opnå kendskab til gamle og nye danske håndværksfag og arbejdspladser. De skal også vide, hvor de forskellige fag bruges, og hvilken udvikling der sker i fagene. Undervejs får de kendskab til uddannelse, optagelseskrav, fysiske og psykiske krav i hverdagen, løn, kønsfordeling og miljø. Opgaveeksempler Hvilke traditionelle håndværksfag har vi haft i Danmarkshistorien? Hvilke håndværksfag fandtes i dit lokalsamfund? Hvordan var uddannelse, traditioner og arbejdsforhold? Beskriv et fag. Hvordan er det nu? (Uddannelse, krav, kønsfordeling, miljø og globalisering). Beskriv et fag som bruges lokalt/globalt. Hvor i samfundet bruges de forskellige håndværksfag? Inddel fagene i grupper, og begrund inddelingen. Beskriv forskellene på at være ansat og selvstændig. Beskriv fordele og ulemper ved begge dele. Arbejdsformer Gruppearbejde eller individuelt. Ved besøg på mindre virksomheder kan det være en fordel med grupper på 2-3 elever. Arbejde i klassen, på mediatek, besøg hos ansatte i en virksomhed, bruge redskaber, fremstille et produkt. Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, håndværksprodukt, og udstilling. Fag der kan indgå Dansk, historie og geografi. 17

18 Materialer mediatek (skole og lokalt), Der var et yndigt land, Dit livs chauffør, Børnearbejde, Vaks i Jobland, Job på hovedet, Blivplastmager.dk, Kronebæk.dk, kamera m.m. Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 18

19 FORÆLDRE- OG BEDSTEFORÆLDREJOBS Kig rundt i klassen. Der er sikkert mange spændende job hos elevernes forældre og bedsteforældre. Tag med nogle af dem på arbejde og hør lidt om, hvad de forskellige job indebærer på godt og ondt. Det kan også være spændende at høre om fagforeningerne. Formål Eleverne skal opnå kendskab til deres forældres (og andres) job og uddannelser. Det er vigtigt, at eleverne opnår forståelse for betydningen af at få en uddannelse. De skal også lære at se sammenhæng mellem job, uddannelse og samfundets udvikling. De skal også kende betydningen af love, regler og fagbevægelser. Opgaveeksempler Hvor mange forskellige job er der blandt klassens forældre? Hvilke? Hvor de placeret? Hvilke er interessante at undersøge nærmere? Besøg forældrenes arbejdsplads: Brug interviews, tag fotos m.m. om funktion, uddannelse, køn, løn, miljø, trivsel, karrieremuligheder Hvordan var bedsteforældregenerationens job? Besøg bedsteforældre/ældre mennesker privat, på plejehjem, på væresteder og lav interviews, tag fotos m.m. om funktion, uddannelse, køn, løn, miljø, trivsel, karrieremuligheder. Undersøg, hvorfor visse jobs, er forsvundet. Arbejdsformer Gruppearbejde (2-3 elever) eller individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, besøg hos ældre (hjemme eller ude), Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, udstilling (bedsteforældredeltagelse) ved fremlæggelse m.m.. Materialer og indsamling af oplysninger Besøg på Arbejdermuseet, virksomhedspjecer, forældre/bedsteforældre m.fl. 19

20 Fag, der kan indgå Dansk og historie med læsning af arbejderlitteratur og film fra gamle dage. Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 20

21 LOKALSAMFUNDET En landsby et lokalsamfund, hvad er det egentlig? Hvordan er det opstået? Hvor er vi lige nu? Hvad sker der udviklingsmæssigt? Hvordan ser her ud om 25 år? Formål Eleverne opnår kendskab til deres lokalsamfund og dets udvikling (før nu - fremtid). Det giver viden om, hvilken betydning f.eks. kommunesammenlægningerne har haft. Opgaveeksempler Hvordan er dit lokalsamfund sammensat i dag? Beskriv dets udvikling fra grundlæggelse til nu. Hvordan var de første butikker? Beskriv en typisk butik. Hvilke butikstyper er der nu? Hvordan kører de? Beskriv 1-2 andre arbejdspladser i lokalsamfundet. Hvilke aktiviteter er der i lokalsamfundet? Hvordan har det været før? Hvad siger udviklingen? Har økonomi betydning for lokalsamfundets eksistens? Beskriv pengenes cirkulation. Hvordan er de trafikale forhold? Beskriv offentlige og private transportmuligheder. Hvordan forholder det sig med arbejdspladser og uddannelsesmuligheder både offentligt og privat? Hvordan er det med det offentlige system, myndigheder og borgerservice? Arbejdsformer Gruppearbejde (2-3 elever) eller individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, besøg hos relevante personer/steder/virksomheder m.fl. Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, udstilling, gæstedeltagelse ved fremlæggelse m.m. 21

22 Materialer og indsamling af oplysninger Besøg forskellige steder i lokalsamfundet, virksomhedspjecer, forældre/bedsteforældre m.fl. Fag, der kan indgå Dansk med bl.a. biblioteksbesøg, matematik med statistik, historie med museumsbesøg, færdselslære og hjemkundskab med egnsretter. Økonomi: Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 22

23 BESØG EN HAVN Et havnebesøg giver eleverne mulighed for at besøge en meget travl og alsidig arbejdsplads, hvor rigtig mange erhverv gemmer sig. Kontakt den stedlige havnefoged for en aftale. Formål At eleverne får kendskab til havnen som arbejdsplads og får en viden om den udvikling, der finder sted i de danske havne. Forskellige temaer om fiskeri kan også inddrages. Opgaveeksempler Få en rundvisning, så alle klassens elever oplever havnens alsidighed. Få en rundvisning på et skib. Det giver et godt indblik i nogle daglige arbejdsvilkår og en livsstil, der er fremmed for de fleste. Lad eleverne forberede spørgsmål om arbejdet og livsstil. Del eleverne i grupper, der hver besøger en af havnens virksomheder. Lav evt. fast interviewguide inden. Del eleverne i grupper og lad eleverne lave hver deres fotoreportage. Udvælg 3 erhverv og lad eleverne lave en plus/minusliste over disse udvalgte erhverv og diskuter efterfølgende. Del eleverne i grupper og lad dem lave videooptagelser fra havnen. Arbejdsformer Gruppearbejde og fælles forberedelse i klassen. Forberedelse og efterbehandling kan foregå i klasseværelset og på skolens mediatek. 23

24 Fremlæggelse Præsentation af plancher, film m.m. Materialer Materialer fra og Fag, der kan indgå Dansk, mediekundskab og biologi. Økonomi Udgifter til transport 24

25 BESØG PÅ ET HOTEL Et hotel sådan et kender vi da! Ja, men prøv at stoppe op og fokuser på alle de mennesker og funktioner, der skal til for at holde en sådan virksomhed i gang. Formål At få kendskab til et specifikt arbejdsområde og de mange job/uddannelser, der gemmer sig her. Emnet kan evt. kombineres med et endagsbesøg, der kan betyde større viden og respekt for de mange arbejdsfunktioner og deres samspil. Opgaveeksempler Lad eleverne lave en liste over alle de hoteljob, de kan komme på og kort beskrive, hvilke funktioner de tror, at deres job indeholder. Klassen får en rundvisning eller et foredrag om hverdagen på et hotel og om de mennesker, der arbejder der. Eleverne sættes sammen i grupper og hver gruppe undersøger et bestemt job mht. uddannelse, løn, arbejdstider, og daglige arbejdsfunktioner. Det kan være en fordel med en spørgeguide. Ex. på job: Hotelvagtmester, tjener, kok, receptionist, hotel- og fritidsassistent, hotelleder, stuepige. Arbejdsformer Gruppearbejde Fremlæggelse Præsentation af den indhentede viden. Både mundtlige oplæg og plancher kan benyttes. Materialer Fag, der kan indgå Dansk Økonomi Evt. transport til hotel 25

26 ARKITEKTUR 1 SE PÅ BYGNINGER. Lav et par spændende ekskursionsdage, hvor eleverne får mulighed for at se og diskutere arkitektur. Bred evt. emnet ud og kig på arkitektur i andre lande. Formål Emnet giver eleverne blik for bygningsfagene og for arkitekturens indflydelse på menneskers levevilkår. Eleverne får også mulighed for at diskutere livsstil og fremtidsdrømme. Opgaveeksempler Få besøg i klassen af personer fra byggefagene, der kan beskrive udviklingen indenfor stilarter og materialevalg. Undersøg hvilke fagpersoner, der er med, når et hus bygges, og hvilke uddannelser de har. Lad eleverne drage ud i nærområdet med et kamera for at finde gode eksempler på forskellig arkitektur. Besøg til udvalgte eksempler på arkitektur dette kan gøres både i nærområde og i storby. Gå en tur i historiens spor f.eks. København på H.C. Andersens tid evt. m. guide. 26

27 Find billedeksempler på arkitektur fra den store verden. Lad eleverne give bud på, hvorfor husene ser ud, som de gør. Lad eleverne vælge/tegne deres favorithus og lad dem beskrive baggrunden for valget f.eks. livsstil, miljø, økonomi. Arbejdsformer En blanding af klasse og gruppearbejde. Fremlæggelse Fremlæggelse af fotos og tegninger. Materialer Billedmateriale kan findes på nettet og på biblioteket. Find yderligere inspiration. Fag, der kan indgå Dansk og historie Økonomi Transportudgifter i forbindelse med ekskursioner. 27

28 ARKITEKTUR 2 FRA STADEPLADS TIL FIELDS Lad eleverne for en kort bemærkning fordybe sig i den enorme udvikling, som butikslivet har gennemlevet i løbet af de sidste århundreder Formål At eleverne får en fornemmelse af, hvordan samfundets udvikling har påvirket både de mennesker, der arbejder i forretningerne og deres kunder. Emnet bidrager til elevernes forståelse af sammenhængen mellem samfundets udvikling og job og uddannelse. Opgaveeksempler Oplæg i klassen af ældre, der kan beskrive forretningslivet i gamle dage meget gerne en fagperson. Lav plancher, der viser jobbet som forretningsansat gennem tiderne. Brug billeder, tal, beskrivelser m.m. Besøg nærmeste bymuseum for at få et oplæg og se billedmateriale m.m. Besøg et storcenter og få et oplæg om det at drive et storcenter. Lav interviews med handlende lav gerne spørgeguide. Skriv en historie om et storcenter i Danmark, som det ser ud om 20 år. Lad eleverne tegne fremtidens forretning. Lav plancher om butikslivet i forskellige tidsperioder hver gruppe sin periode. 28

29 Arbejdsformer Her kan både benyttes klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. Udover de valgte ekskursioner vil opgaverne kunne løses i klasseværelse og på skolens mediatek. Fremlæggelse Præsentation af plancher, indsamlet og bearbejdet materiale, fotos. Materialer Find flere ideer her: Fag der kan indgå Dansk, historie, billedkunst Økonomi Evt. udgifter til transport 29

30 BESØG EN STØRRE VIRKSOMHED Tag på besøg på en af Danmarks større virksomheder og gør det til andet end et sodavandsbesøg. Formål Eleverne får mulighed for at se erhvervslivets måde at organisere arbejdet på. De får mulighed for at følge produktionsgangen og få kendskab til det arbejde, der gøres i virksomhederne for at brande og sælge produktet. De kan få et indblik i de mange job og uddannelser, der gemmer sig i en større virksomhed. Opgaveeksempler Gå på nettet og se, hvad I kan finde om virksomheden der. Få besøg af en repræsentant fra virksomheden. Lav i samarbejde med virksomheden en tipskupon, som eleverne skal udfylde under/efter besøget. Få udarbejdet en liste over virksomhedens mange afdelinger og undersøg hvad de beskæftiger sig med. Lad eleverne lave lister over job i de forskellige afdelinger og undersøg, hvad der kræves af uddannelse. Eleverne inddeles i grupper og hver gruppe får til opgave at lave en brochure, der præsenterer virksomheden. Lad det være et temabesøg det kunne f.eks. handle om arbejdsmiljø Arbejdsformer Gruppearbejde Arbejde på mediatek 30

31 Fremlæggelse Eleverne fremlægger deres produkter for resten af klassen og eventuelle pjecer fremsendes til virksomheden. Materialer Æblefabrikken fra DI Oplysninger om virksomheden på nettet. Fag, der kan indgå Dansk Økonomi Evt. transportudgifter 31

32 7. 10.klassetrin Emner 1. Primære erhverv 1.1: Landbrug. 2. Sekundære erhverv 2.1: Plastikindustrien. 3. Tertiære erhverv 3.1: Omsorg og pleje. 3.2: Kommunen. 3.3: Jysk Sengetøjslager. 4. Iværksættere og selvstændige 32

33 Primære erhverv Landmand Danmark har igennem mange år været karakteriseret ved at være et landbrugsland. Med urbaniseringen er udviklingen vendt. Cirka 2,5 % er i dag beskæftiget ved dette primære erhverv. Kun de meget interesserede kender de mest oplagte jobmuligheder inden for de primære erhverv. Formål Det er meningen, at eleverne via kendskab til de fire primære erhverv får mulighed at opdage fordele og ulemper ved en form for beskæftigelse inden for et af de fire erhverv. Opgaveeksempler Besøg et åbent landbrug Interview landmænd fra forskellige typer af landbrug, en svineavler, en kvægavler, en planteavler, en frøavler og en økologisk landmand. Bed eleverne lave en fotoreportage, der viser, hvordan arbejdsformen varierer fra type til type af avlsbrug. Lad eleverne undersøge hvilke typer af andre erhverv, der knytter sig til landbruget og hvilke former for uddannelse(r), der kræves. Lad eleverne besøge en person med en anden tilgang til landbrug. Det kunne være en jordbrugsteknolog, en agrarøkonom, en veterinær, en maskinforhandler, en person fra en maskinstation, en fødevareforsker eller andet. Lad eleverne lave stamtræer over, hvordan de forskellige hjælpeerhverv indgår i en sammenhæng med selve landbruget. Lad eleverne udarbejde en fremtidsprognose for udviklingen inden for landbruget? Arbejdsformer Eleverne vil i forbindelse med dette emne kunne arbejde parvis. Her vil de med fordel kunne udveksle ideer og erfaringer i forhold til nævnte emne. Endvidere kan foreslås fremlæggelse, hvor eksempelvis sammenligninger af primære, sekundære og tertiære erhverv indgår. Det foreslås også at tage på virksomhedsbesøg. 33

34 Materialer Fag, der kan indgå Samfundsfag er det oplagte fag, hvor der er mulighed for at snakke om arbejde og arbejdsformer, livsstile og livsformer, kulturer, op- og dekvalificeringsprocesser, afsætningsmuligheder og aflønnings vilkår. Geografi kunne inddrages til at uddybe forhold omkring resurser, demografi, økologi, samt I- og U- lande. Økonomien Økonomien er meget afhængig af omfanget af undervisningen: - Udgifter til et eventuelt projektarbejde. - Udgifter til et evt. aftalt virksomhedsbesøg. - Transportudgifter. - Udgifter til materialer til geografi, matematik og samfundsfag. 34

35 Sekundære erhverv Mange elever med interesse i erhvervsrettede uddannelser kender de mest oplagte erhvervsuddannelser via deres hverdag, hvor de ser tømrere, murere, snedkere og brolæggere. Dette betyder, at nogle jobtyper er meget efterspurgte, hvor andre er at betragte som ukendte. En måde at udvide elevernes valgkompetencefelt er at lade dem beskæftige sig med områder, som faktisk efterspørger arbejdskraft- men som sjældent markerer deres eksistens. Et eksempel på dette er plastikindustrien. Formål Det er meningen, at eleverne skal lære, at der er brancher, hvor der er gode jobmuligheder, og hvor de måske finder interesse for et hidtil, for dem, ukendt område. Desuden skal de få oplevelsen af at være beskæftiget med en type arbejde, hvor der er gode vækstbetingelser, og hvor der foreligger mulighed for at arbejde med innovation og entreprenørship. Opgaveeksempler Kontakt en virksomhed, der fortrinsvis anvender plastik til brugsgenstande! Få en rundvisning i virksomhedens forskellige afdelinger og følg plastikken igennem de forskellige forarbejdningsprocesser. Lad eleverne lave lister over job i de forskellige afdelinger af virksomheden og undersøg, hvad de kræver af uddannelse. Lad eleverne, evt. i samråd med en repræsentant fra virksomheden, lave en liste over fordele og ulemper ved at arbejde på en plastikfremstillende virksomhed. Undersøg under virksomhedsbesøget plastikkens mangeartede hårdhedsgrader og anvendelsesmåder. Interview en medarbejder! Lad elever udarbejde en planche over, i hvilke nutidige brugsgenstande, der forekommer plastik og en over, hvor der i fremtiden, med fordel, kunne tænkes at forekomme plastik. Til hvilke produkter er plastik særligt anvendeligt? Eleverne undersøger, via internetopslag, hvilke virksomheder der fremstiller plastikkomponenter? Lad eleverne prøve at komme i tanke om områder, hvor der kunne videreudvikles på brugen af plastik? Lad eleverne designe brugsgenstande fremstillet af plastik. Lad eleverne igennem avisartikler beskrive, hvordan plastikindustrien er fremtidssikret? Lad eleverne, via internetopslag, finde ud af hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger inden for plastikindustrien! 35

36 Arbejdsformer Eleverne vil i forbindelse med dette emne kunne arbejde parvis. Her vil de med fordel kunne udveksle ideer og erfaringer i forhold til nævnte emne. Endvidere kan foreslås fremlæggelse, hvor eksempelvis sammenligninger af primære, sekundære og tertiære erhverv indgår. Det foreslås også at tage på virksomhedsbesøg. Materialer Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Fag der kan indgå Fysik/kemi er det oplagte fag, hvor der er mulighed for at snakke om fremstilling af plastic. Matematik vil kunne anvendes til at anskueliggøre budgetsammenhænge i en plastikfremstillende virksomhed. Samfundsfag kan anvendes til at se på vækstmuligheder indenfor plastikfremstilling, og endvidere til at se på, i hvilket omfang produktionen henlægges til U-lande. Økonomien Økonomien er meget afhængig af omfanget af undervisningen: - Udgifter til evt. projektarbejder. - Transportudgifter. - Udgifter til materialer til fagene fysik/kemi, matematik og samfundsfag. 36

37 Tertiære erhverv Vi kender alle kommunen, men kun som et diffust begreb. Det kan der laves om på ved at arbejde med de mange muligheder kommunen tilbyder omkring uddannelse og job. Samtidig giver det mulighed for at se rådhuset og få større viden om kommunen. Formål Eleverne skal opnå kendskab til arbejdspladser i det offentlige og se koblingen mellem uddannelse og job. Undervejs får de kendskab til uddannelse, optagelseskrav, krav til faglige og personlige kompetencer, og jobbet set med medarbejderbriller. Opgaveeksempler Gå ind på din kommunes hjemmeside under forvaltninger. Dan dig et overblik over strukturen i din kommune og find ud af, hvor mange ansatte kommunen har. Få personaleforvaltningens chef til at beskrive hvilke job, der er i forvaltningen. Hvilke uddannelser medarbejderne har, og hvilke elevpladser kommunen råder over. På hjemmesiden er der ofte et forvaltningsdiagram. Sæt stillingsbetegnelser på dette diagram og find ud af, hvilke uddannelser der fører til jobbene. Find ud af, hvilke job, der skal til for at få rådhuset til at fungere. Hvem sørger for rengøring, kantine, låse og lukke osv. Hvor mange jobtyper er der for at holde rådhuset kørende? Gå ind på eller på og find ud af hvor uddannelserne foregår, hvilke adgangskrav der er, hvor lang uddannelsen er m.m. Lav interview med medarbejdere på rådhuset. Find ud af, hvordan de oplever jobbet, hverdagen, personalepleje, arbejdsmiljø, hvilken uddannelse de har osv. 37

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen Program 14.00-14.20 Velkomst og intro til Mobication 14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen 14.45-15.15 Programmet for de to dage ved skolekonsulent

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen Program 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen 15.10-15.30 Programmet for de to dage ved Søren Skovsen Sørensen 15.30-15.50

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere