Inspirationshæfte til virksomhedsbesøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationshæfte til virksomhedsbesøg"

Transkript

1 Inspirationshæfte til virksomhedsbesøg Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 1

2 Kære lærere Som et input i den obligatoriske (men timeløse) UEA-undervisning har vi produceret dette materiale som kan benyttes som inspirationskilde i forbindelse med planlægningen af virksomhedsbesøg. Hvorfor er virksomhedsbesøg så vigtige? Grundlaget for at kunne tilrettelægge egen læring og karriere (f.eks. beslutningsdygtighed, selvindsigt, selvtillid) etableres i en tidlig alder. Derfor er det vigtigt at tilbuddene om uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i grundskolen giver mulighed for at udforske arbejdslivet. Virksomhedsbesøg styrker elevernes valgkompetencer. Hvis eleverne skal være kvalificerede til at lave gode uddannelsesplaner, kræver det en bred vifte af viden om job og uddannelse og en forståelse for sammenhængen mellem egne kompetencer og uddannelse. Flere undersøgelser viser, at eleverne mangler basal viden om det virkelige liv. Det er ikke nok at studere uddannelser og job på papiret. Det gælder om at komme ud at se og opleve virksomheder og organisationer af forskellig karakter. I dette inspirationshæfte har vi samlet en mængde forslag til virksomhedsbesøg og job-ekskursioner, som kan bruges gennem hele skoleforløbet. Generelt om tidsforbrug Tidsforbruget kan spænde fra få dage til flere uger, afhængig af hvor meget man vil fordybe sig i emnet, hvor meget tid man har til rådighed, økonomi, og selvfølgelig hvilket formål man har med at tage emnet op. Forberedelse: Generelt foreslår vi ½-1 dag til forberedelse. Herunder kan indgå gruppedannelse, lærer/gæstelæreroplæg, dispositioner, problemformulering, aftaler, m.m. Arbejdet med emnet: Her foreslår vi fra ½ dag 1uge. Herunder kan indgå ekskursioner, interviews, fotografering, virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærer, klasseundervisning, bearbejdning af materialer, udarbejdelse af plancher m.m. Fremlæggelse og evaluering: Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der er brug for. Oftest vil det være ½-1½ dag. Der skal bruges tid til fremlæggelse af plancher, power points, reklamer m.m. 2

3 Erstatningsordning i forbindelse med virksomhedsbesøg Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 2 Fælles betingelser for de omfattede aktiviteter 3. Ved praktisk erhvervsorientering m.v. forstås efter denne bekendtgørelse ulønnede aktiviteter i form af virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik. Kapitel 3 Personkreds 5. Følgende elever i folkeskolen omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. iværksat af skolen eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen: 1) Elever, der deltager i grundskolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering, jf. 7, nr. 3, i lov om folkeskole God arbejdslyst! UURS, ERFA-udvalget juni

4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆRERE... 2 ERSTATNINGSORDNING I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDSBESØG... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KLASSETRIN... 5 SKOLEN... 6 GINEPROJEKT/HVAD LAVER DE PÅ SKOLEN?... 8 FALCK/DET LOKALE BEREDSKAB LANDBRUG KLASSETRIN SKOVEN SOM ARBEJDSPLADS HÅNDVÆRKSFAG FORÆLDRE- OG BEDSTEFORÆLDREJOBS LOKALSAMFUNDET BESØG EN HAVN BESØG PÅ ET HOTEL ARKITEKTUR SE PÅ BYGNINGER ARKITEKTUR FRA STADEPLADS TIL FIELDS BESØG EN STØRRE VIRKSOMHED KLASSETRIN PRIMÆRE ERHVERV LANDMAND SEKUNDÆRE ERHVERV TERTIÆRE ERHVERV TERTIÆRE ERHVERV OMSORG OG PLEJE TERTIÆRE ERHVERV JYSK IVÆRKSÆTTERE OG SELVSTÆNDIGE

5 1. 3. klassetrin Emner: Skolen Gineprojekt / Hvad laver de på skolen Falck / Det lokale beredskab Landbrug 5

6 Skolen Alle går i skole og har haft berøring med skolens hverdag som elev. Skolen er også en arbejdsplads for mange mennesker ud over lærere og pædagoger. Skolen har jobfunktioner, som eleverne ikke umiddelbart tænker over: servicepersonale, teknisk personale og andre. Formål Eleverne skal få kendskab til de forskellige jobtyper indenfor skolens verden. Desuden skal de i det tværfaglige samarbejde få viden fra de personer, der indgår i opgaverne. Opgaveeksempler Lav en brainstorm over job, der findes på skolen. Forbered besøg hos personerne i de forskellige job. Forbered spørgsmål, som f.eks.: Hvad laver de? Er der forskel på mande- og kvindejob? Hvad kræver jobbet af den enkelte? Hvilken uddannelse har de? Hvilke opgaver har de? 6

7 Få besøg i klassen af personer, der tidligere har arbejdet indenfor området. Disse kan supplere oplysningerne fra de erhvervsaktive, således at eleverne har forskelligartede oplysninger at bearbejde. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, makkerarbejde, arbejde i klassen, på mediateket, i nærområdet. Fremlæggelse Præsentation med plancher, fotos, modeller, historier, billeder, drama, indlæg i skolebladet, udstilling af effekter Til fremlæggelsen kan man vælge at invitere nogle af de besøgte personer med. Materialer Uddannelse til uddannelse klasse. Tema Skolen Fag, der kan indgå Dansk, matematik og billedkunst Økonomi Ingen ekstra udgifter. 7

8 Gineprojekt/Hvad laver de på skolen? Vi ser alle disse forskellige mennesker på skolen, men hvad laver de på skolen? Det kunne være buddet, vvs manden, tandlægen, sundhedsplejersken, sekretæren, servicelederen, serviceassistenten, tømreren, glarmesteren, præsten mv. Formål Det er formålet, at eleverne skal stifte bekendtskab med jobbets forskelligartede karakter og ansættelsesbetingelser. Emnet kan kombineres med et UEA-forløb og det kan bruges i stort set alle fag. Eleverne vil kunne få en viden om de personer, der færdes på skolen. Hvorfor er de kun her en gang imellem? Hvorfor er nogle her altid? Opgaveeksempler Ginen står påklædt i klasselokalet i 14 dage. Hvis det er en håndværker, så med et par stykker værktøj i kassen. Hvad laver personen, der ejer tøjet? Hvilken uddannelse har han/hun? Er der mande- og kvindejob? Eleverne stiller spørgsmål om ginens ejermand i løbet af de 14 dage. Læreren skriver spørgsmålene ned. Ejermanden inviteres i klassen og fortæller om sit arbejde. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skrive eller tegne.. Fremlæggelse Præsentation med plancher, billeder, fotos evt. udstilling Materialer Gine, arbejdstøj og værktøj Fag, der kan indgå Alle fag. F.eks. kan idræt indgå ved at klassen går i gymnastiksalen og laver øvelser, der passer til den arbejdsudøvendes arbejde. 8

9 Økonomi En gine kan købes brugt i tøjforretningerne. 9

10 Falck/Det lokale Beredskab Vi kender alle en ambulance eller en brandbil for fuld udrykning. Er det et arbejde at køre brandbil? Hvad laver brandfolkene, når de ikke er ude at køre? Formål Det er formålet, at eleverne skal stifte bekendtskab med jobbets forskelligartede karakterer og ansættelsesbetingelser. Emnet kan kombineres med et UEA-forløb og et tværfagligt samarbejde. Eleverne vil kunne supplere deres viden fra de personer, de møder. Opgaveeksempler Hvor står bilerne? Hvad laver brandfolkene, når der ikke er udrykning? Hvilken uddannelse har de? Er der mande- og kvindejob? Er de på arbejde juleaften? Har de andre opgaver end at køre brandbil? Hvad fik den enkelte brandmand til at vælge jobbet? Har de et andet arbejde? Forbered et besøg hos Falck/i det lokale beredskab Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, f.eks. på mediateket, eller på virksomheden. Fremlæggelse Præsentation med plancher, billeder, fotos, evt. udstilling Materialer Den lokale Falckstations/Beredskabs hjemmeside 10

11 Fag, der kan indgå Dansk, historie, billedkunst Økonomi Transportudgifter 11

12 Landbrug Vi kan følge med i årstidernes skiften, når vi ser på markerne og deres skiftende farver og dufte. Når landmanden er i gang med sine forskellige landbrugsmaskiner, ved vi, at han producerer fødevarer. Men hvor mange mennesker i landbruget er involveret i denne produktion, i dyrkningen af jorden og husdyrholdet? Formål Eleverne skal få kendskab til hvilke jobs, der er tilknyttet landbruget, hvilke afgrøder der dyrkes og fødevarernes vej til forbrugerne. Opgaveeksempler Hvilke afgrøder dyrker vi i Danmark? Hvilke husdyrhold har vi i Danmark? Beskriv årets gang i landbruget. Hvilke job er knyttet til landbruget? Er det typiske mande- eller kvindejob? Stiller det særlige krav til de ansattes fysik? Hvad er et familiebrug? Hvilke virksomheder forarbejder landbrugets produkter? Forbered et besøg på et landbrug eller en virksomhed med tilknytning til landbruget f.eks. mejeri, slagteri, gårdbutik eller maskinstation. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, på gården/maskinstation. Fremlæggelse Præsentation med historier, plancher, fotos, billeder, udstilling, sange, drama mv.. 12

13 Materialer Fag, der kan indgå Dansk, matematik, natur og teknik, musik og billedkunst Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 13

14 4. 6. klassetrin Emner: Skoven som arbejdsplads Håndværksfag Forældre- og bedsteforældrejobs Lokalsamfundet Besøg en havn Besøg på et hotel Arkitektur 1 Arkitektur 2 Fra Stadeplads til Fields Besøg en større virksomhed 14

15 SKOVEN SOM ARBEJDSPLADS Vi elsker alle at gå en tur i skoven og nyde dens fred og ro, dens dufte og lyde. Prøv at tænke over, hvor mange mennesker der er involveret i at bruge skoven og også sikre dens videre beståen. Kontakt evt. en skovrider og aftal besøg. Formål Eleverne skal lære de forskellige skovtyper at kende, og de skal blive fortrolige med årets gang i en skov. Desuden skal de lære, hvilke jobs der er tilknyttet en skov, og hvilke virksomheder der er afhængige af skovens produkter. De skal også opnå viden om, hvad miljøet betyder for skoven og fremtidsprognosen for skovene. Opgaveeksempler Hvilke skovtyper har vi i Danmark? Vælg en skovtype og beskriv årets gang. Hvilke job er knyttet til træer og planter i en skov? - Vælg et job og beskriv det (jobtype, løn, køn, fysiske og psykiske krav, arbejdstid, uddannelse). Hvilke job er knyttet til skovens beboere? - Vælg et job og beskriv det (job, uddannelse, løn, køn, arbejdstid). Hvilke virksomheder bruger skovens produkter? Vælg en virksomhed og beskriv dens produktion og arbejdspladser. Hvad betyder miljø og skovpleje for skovens fremtid? Hvem arbejder med miljøet? Hvordan er skovens fremtid? Arbejdsformer Arbejdsformen afhænger meget af, hvor meget tid der er afsat til emnet. Det kan være: Gruppearbejde eller individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, i skoven, hos ansatte, på virksomheder, fremstille et produkt. 15

16 Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, træting, udstilling. Materialer www. ug.dk, mediatek (skole og lokalt), skov og naturstyrelsen, kamera m.m. Fag der kan indgå Dansk, træsløjd, geografi og biologi er oplagte, men historie samt natur og teknik kan også indgå. Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 16

17 HÅNDVÆRKSFAG Den gamle By i Århus kender vi som stedet, hvor vi kan opleve de gamle håndværksfag, men rundt omkring i landet findes fagene stadig som en del af det pulveriserende erhvervsliv. Tag ud og besøg dem, lyt til håndværkernes historier og hør deres fremtidsdrømme. Formål Eleverne skal opnå kendskab til gamle og nye danske håndværksfag og arbejdspladser. De skal også vide, hvor de forskellige fag bruges, og hvilken udvikling der sker i fagene. Undervejs får de kendskab til uddannelse, optagelseskrav, fysiske og psykiske krav i hverdagen, løn, kønsfordeling og miljø. Opgaveeksempler Hvilke traditionelle håndværksfag har vi haft i Danmarkshistorien? Hvilke håndværksfag fandtes i dit lokalsamfund? Hvordan var uddannelse, traditioner og arbejdsforhold? Beskriv et fag. Hvordan er det nu? (Uddannelse, krav, kønsfordeling, miljø og globalisering). Beskriv et fag som bruges lokalt/globalt. Hvor i samfundet bruges de forskellige håndværksfag? Inddel fagene i grupper, og begrund inddelingen. Beskriv forskellene på at være ansat og selvstændig. Beskriv fordele og ulemper ved begge dele. Arbejdsformer Gruppearbejde eller individuelt. Ved besøg på mindre virksomheder kan det være en fordel med grupper på 2-3 elever. Arbejde i klassen, på mediatek, besøg hos ansatte i en virksomhed, bruge redskaber, fremstille et produkt. Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, håndværksprodukt, og udstilling. Fag der kan indgå Dansk, historie og geografi. 17

18 Materialer mediatek (skole og lokalt), Der var et yndigt land, Dit livs chauffør, Børnearbejde, Vaks i Jobland, Job på hovedet, Blivplastmager.dk, Kronebæk.dk, kamera m.m. Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 18

19 FORÆLDRE- OG BEDSTEFORÆLDREJOBS Kig rundt i klassen. Der er sikkert mange spændende job hos elevernes forældre og bedsteforældre. Tag med nogle af dem på arbejde og hør lidt om, hvad de forskellige job indebærer på godt og ondt. Det kan også være spændende at høre om fagforeningerne. Formål Eleverne skal opnå kendskab til deres forældres (og andres) job og uddannelser. Det er vigtigt, at eleverne opnår forståelse for betydningen af at få en uddannelse. De skal også lære at se sammenhæng mellem job, uddannelse og samfundets udvikling. De skal også kende betydningen af love, regler og fagbevægelser. Opgaveeksempler Hvor mange forskellige job er der blandt klassens forældre? Hvilke? Hvor de placeret? Hvilke er interessante at undersøge nærmere? Besøg forældrenes arbejdsplads: Brug interviews, tag fotos m.m. om funktion, uddannelse, køn, løn, miljø, trivsel, karrieremuligheder Hvordan var bedsteforældregenerationens job? Besøg bedsteforældre/ældre mennesker privat, på plejehjem, på væresteder og lav interviews, tag fotos m.m. om funktion, uddannelse, køn, løn, miljø, trivsel, karrieremuligheder. Undersøg, hvorfor visse jobs, er forsvundet. Arbejdsformer Gruppearbejde (2-3 elever) eller individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, besøg hos ældre (hjemme eller ude), Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, udstilling (bedsteforældredeltagelse) ved fremlæggelse m.m.. Materialer og indsamling af oplysninger Besøg på Arbejdermuseet, virksomhedspjecer, forældre/bedsteforældre m.fl. 19

20 Fag, der kan indgå Dansk og historie med læsning af arbejderlitteratur og film fra gamle dage. Økonomi Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 20

21 LOKALSAMFUNDET En landsby et lokalsamfund, hvad er det egentlig? Hvordan er det opstået? Hvor er vi lige nu? Hvad sker der udviklingsmæssigt? Hvordan ser her ud om 25 år? Formål Eleverne opnår kendskab til deres lokalsamfund og dets udvikling (før nu - fremtid). Det giver viden om, hvilken betydning f.eks. kommunesammenlægningerne har haft. Opgaveeksempler Hvordan er dit lokalsamfund sammensat i dag? Beskriv dets udvikling fra grundlæggelse til nu. Hvordan var de første butikker? Beskriv en typisk butik. Hvilke butikstyper er der nu? Hvordan kører de? Beskriv 1-2 andre arbejdspladser i lokalsamfundet. Hvilke aktiviteter er der i lokalsamfundet? Hvordan har det været før? Hvad siger udviklingen? Har økonomi betydning for lokalsamfundets eksistens? Beskriv pengenes cirkulation. Hvordan er de trafikale forhold? Beskriv offentlige og private transportmuligheder. Hvordan forholder det sig med arbejdspladser og uddannelsesmuligheder både offentligt og privat? Hvordan er det med det offentlige system, myndigheder og borgerservice? Arbejdsformer Gruppearbejde (2-3 elever) eller individuelt. Arbejde i klassen, på mediatek, besøg hos relevante personer/steder/virksomheder m.fl. Fremlæggelse Præsentation med plancher, film/video/fotos, avis/folder, udstilling, gæstedeltagelse ved fremlæggelse m.m. 21

22 Materialer og indsamling af oplysninger Besøg forskellige steder i lokalsamfundet, virksomhedspjecer, forældre/bedsteforældre m.fl. Fag, der kan indgå Dansk med bl.a. biblioteksbesøg, matematik med statistik, historie med museumsbesøg, færdselslære og hjemkundskab med egnsretter. Økonomi: Transportudgifter, udgifter til fremlæggelsesmaterialer. 22

23 BESØG EN HAVN Et havnebesøg giver eleverne mulighed for at besøge en meget travl og alsidig arbejdsplads, hvor rigtig mange erhverv gemmer sig. Kontakt den stedlige havnefoged for en aftale. Formål At eleverne får kendskab til havnen som arbejdsplads og får en viden om den udvikling, der finder sted i de danske havne. Forskellige temaer om fiskeri kan også inddrages. Opgaveeksempler Få en rundvisning, så alle klassens elever oplever havnens alsidighed. Få en rundvisning på et skib. Det giver et godt indblik i nogle daglige arbejdsvilkår og en livsstil, der er fremmed for de fleste. Lad eleverne forberede spørgsmål om arbejdet og livsstil. Del eleverne i grupper, der hver besøger en af havnens virksomheder. Lav evt. fast interviewguide inden. Del eleverne i grupper og lad eleverne lave hver deres fotoreportage. Udvælg 3 erhverv og lad eleverne lave en plus/minusliste over disse udvalgte erhverv og diskuter efterfølgende. Del eleverne i grupper og lad dem lave videooptagelser fra havnen. Arbejdsformer Gruppearbejde og fælles forberedelse i klassen. Forberedelse og efterbehandling kan foregå i klasseværelset og på skolens mediatek. 23

24 Fremlæggelse Præsentation af plancher, film m.m. Materialer Materialer fra og Fag, der kan indgå Dansk, mediekundskab og biologi. Økonomi Udgifter til transport 24

25 BESØG PÅ ET HOTEL Et hotel sådan et kender vi da! Ja, men prøv at stoppe op og fokuser på alle de mennesker og funktioner, der skal til for at holde en sådan virksomhed i gang. Formål At få kendskab til et specifikt arbejdsområde og de mange job/uddannelser, der gemmer sig her. Emnet kan evt. kombineres med et endagsbesøg, der kan betyde større viden og respekt for de mange arbejdsfunktioner og deres samspil. Opgaveeksempler Lad eleverne lave en liste over alle de hoteljob, de kan komme på og kort beskrive, hvilke funktioner de tror, at deres job indeholder. Klassen får en rundvisning eller et foredrag om hverdagen på et hotel og om de mennesker, der arbejder der. Eleverne sættes sammen i grupper og hver gruppe undersøger et bestemt job mht. uddannelse, løn, arbejdstider, og daglige arbejdsfunktioner. Det kan være en fordel med en spørgeguide. Ex. på job: Hotelvagtmester, tjener, kok, receptionist, hotel- og fritidsassistent, hotelleder, stuepige. Arbejdsformer Gruppearbejde Fremlæggelse Præsentation af den indhentede viden. Både mundtlige oplæg og plancher kan benyttes. Materialer Fag, der kan indgå Dansk Økonomi Evt. transport til hotel 25

26 ARKITEKTUR 1 SE PÅ BYGNINGER. Lav et par spændende ekskursionsdage, hvor eleverne får mulighed for at se og diskutere arkitektur. Bred evt. emnet ud og kig på arkitektur i andre lande. Formål Emnet giver eleverne blik for bygningsfagene og for arkitekturens indflydelse på menneskers levevilkår. Eleverne får også mulighed for at diskutere livsstil og fremtidsdrømme. Opgaveeksempler Få besøg i klassen af personer fra byggefagene, der kan beskrive udviklingen indenfor stilarter og materialevalg. Undersøg hvilke fagpersoner, der er med, når et hus bygges, og hvilke uddannelser de har. Lad eleverne drage ud i nærområdet med et kamera for at finde gode eksempler på forskellig arkitektur. Besøg til udvalgte eksempler på arkitektur dette kan gøres både i nærområde og i storby. Gå en tur i historiens spor f.eks. København på H.C. Andersens tid evt. m. guide. 26

27 Find billedeksempler på arkitektur fra den store verden. Lad eleverne give bud på, hvorfor husene ser ud, som de gør. Lad eleverne vælge/tegne deres favorithus og lad dem beskrive baggrunden for valget f.eks. livsstil, miljø, økonomi. Arbejdsformer En blanding af klasse og gruppearbejde. Fremlæggelse Fremlæggelse af fotos og tegninger. Materialer Billedmateriale kan findes på nettet og på biblioteket. Find yderligere inspiration. Fag, der kan indgå Dansk og historie Økonomi Transportudgifter i forbindelse med ekskursioner. 27

28 ARKITEKTUR 2 FRA STADEPLADS TIL FIELDS Lad eleverne for en kort bemærkning fordybe sig i den enorme udvikling, som butikslivet har gennemlevet i løbet af de sidste århundreder Formål At eleverne får en fornemmelse af, hvordan samfundets udvikling har påvirket både de mennesker, der arbejder i forretningerne og deres kunder. Emnet bidrager til elevernes forståelse af sammenhængen mellem samfundets udvikling og job og uddannelse. Opgaveeksempler Oplæg i klassen af ældre, der kan beskrive forretningslivet i gamle dage meget gerne en fagperson. Lav plancher, der viser jobbet som forretningsansat gennem tiderne. Brug billeder, tal, beskrivelser m.m. Besøg nærmeste bymuseum for at få et oplæg og se billedmateriale m.m. Besøg et storcenter og få et oplæg om det at drive et storcenter. Lav interviews med handlende lav gerne spørgeguide. Skriv en historie om et storcenter i Danmark, som det ser ud om 20 år. Lad eleverne tegne fremtidens forretning. Lav plancher om butikslivet i forskellige tidsperioder hver gruppe sin periode. 28

29 Arbejdsformer Her kan både benyttes klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. Udover de valgte ekskursioner vil opgaverne kunne løses i klasseværelse og på skolens mediatek. Fremlæggelse Præsentation af plancher, indsamlet og bearbejdet materiale, fotos. Materialer Find flere ideer her: Fag der kan indgå Dansk, historie, billedkunst Økonomi Evt. udgifter til transport 29

30 BESØG EN STØRRE VIRKSOMHED Tag på besøg på en af Danmarks større virksomheder og gør det til andet end et sodavandsbesøg. Formål Eleverne får mulighed for at se erhvervslivets måde at organisere arbejdet på. De får mulighed for at følge produktionsgangen og få kendskab til det arbejde, der gøres i virksomhederne for at brande og sælge produktet. De kan få et indblik i de mange job og uddannelser, der gemmer sig i en større virksomhed. Opgaveeksempler Gå på nettet og se, hvad I kan finde om virksomheden der. Få besøg af en repræsentant fra virksomheden. Lav i samarbejde med virksomheden en tipskupon, som eleverne skal udfylde under/efter besøget. Få udarbejdet en liste over virksomhedens mange afdelinger og undersøg hvad de beskæftiger sig med. Lad eleverne lave lister over job i de forskellige afdelinger og undersøg, hvad der kræves af uddannelse. Eleverne inddeles i grupper og hver gruppe får til opgave at lave en brochure, der præsenterer virksomheden. Lad det være et temabesøg det kunne f.eks. handle om arbejdsmiljø Arbejdsformer Gruppearbejde Arbejde på mediatek 30

31 Fremlæggelse Eleverne fremlægger deres produkter for resten af klassen og eventuelle pjecer fremsendes til virksomheden. Materialer Æblefabrikken fra DI Oplysninger om virksomheden på nettet. Fag, der kan indgå Dansk Økonomi Evt. transportudgifter 31

32 7. 10.klassetrin Emner 1. Primære erhverv 1.1: Landbrug. 2. Sekundære erhverv 2.1: Plastikindustrien. 3. Tertiære erhverv 3.1: Omsorg og pleje. 3.2: Kommunen. 3.3: Jysk Sengetøjslager. 4. Iværksættere og selvstændige 32

33 Primære erhverv Landmand Danmark har igennem mange år været karakteriseret ved at være et landbrugsland. Med urbaniseringen er udviklingen vendt. Cirka 2,5 % er i dag beskæftiget ved dette primære erhverv. Kun de meget interesserede kender de mest oplagte jobmuligheder inden for de primære erhverv. Formål Det er meningen, at eleverne via kendskab til de fire primære erhverv får mulighed at opdage fordele og ulemper ved en form for beskæftigelse inden for et af de fire erhverv. Opgaveeksempler Besøg et åbent landbrug Interview landmænd fra forskellige typer af landbrug, en svineavler, en kvægavler, en planteavler, en frøavler og en økologisk landmand. Bed eleverne lave en fotoreportage, der viser, hvordan arbejdsformen varierer fra type til type af avlsbrug. Lad eleverne undersøge hvilke typer af andre erhverv, der knytter sig til landbruget og hvilke former for uddannelse(r), der kræves. Lad eleverne besøge en person med en anden tilgang til landbrug. Det kunne være en jordbrugsteknolog, en agrarøkonom, en veterinær, en maskinforhandler, en person fra en maskinstation, en fødevareforsker eller andet. Lad eleverne lave stamtræer over, hvordan de forskellige hjælpeerhverv indgår i en sammenhæng med selve landbruget. Lad eleverne udarbejde en fremtidsprognose for udviklingen inden for landbruget? Arbejdsformer Eleverne vil i forbindelse med dette emne kunne arbejde parvis. Her vil de med fordel kunne udveksle ideer og erfaringer i forhold til nævnte emne. Endvidere kan foreslås fremlæggelse, hvor eksempelvis sammenligninger af primære, sekundære og tertiære erhverv indgår. Det foreslås også at tage på virksomhedsbesøg. 33

34 Materialer Fag, der kan indgå Samfundsfag er det oplagte fag, hvor der er mulighed for at snakke om arbejde og arbejdsformer, livsstile og livsformer, kulturer, op- og dekvalificeringsprocesser, afsætningsmuligheder og aflønnings vilkår. Geografi kunne inddrages til at uddybe forhold omkring resurser, demografi, økologi, samt I- og U- lande. Økonomien Økonomien er meget afhængig af omfanget af undervisningen: - Udgifter til et eventuelt projektarbejde. - Udgifter til et evt. aftalt virksomhedsbesøg. - Transportudgifter. - Udgifter til materialer til geografi, matematik og samfundsfag. 34

35 Sekundære erhverv Mange elever med interesse i erhvervsrettede uddannelser kender de mest oplagte erhvervsuddannelser via deres hverdag, hvor de ser tømrere, murere, snedkere og brolæggere. Dette betyder, at nogle jobtyper er meget efterspurgte, hvor andre er at betragte som ukendte. En måde at udvide elevernes valgkompetencefelt er at lade dem beskæftige sig med områder, som faktisk efterspørger arbejdskraft- men som sjældent markerer deres eksistens. Et eksempel på dette er plastikindustrien. Formål Det er meningen, at eleverne skal lære, at der er brancher, hvor der er gode jobmuligheder, og hvor de måske finder interesse for et hidtil, for dem, ukendt område. Desuden skal de få oplevelsen af at være beskæftiget med en type arbejde, hvor der er gode vækstbetingelser, og hvor der foreligger mulighed for at arbejde med innovation og entreprenørship. Opgaveeksempler Kontakt en virksomhed, der fortrinsvis anvender plastik til brugsgenstande! Få en rundvisning i virksomhedens forskellige afdelinger og følg plastikken igennem de forskellige forarbejdningsprocesser. Lad eleverne lave lister over job i de forskellige afdelinger af virksomheden og undersøg, hvad de kræver af uddannelse. Lad eleverne, evt. i samråd med en repræsentant fra virksomheden, lave en liste over fordele og ulemper ved at arbejde på en plastikfremstillende virksomhed. Undersøg under virksomhedsbesøget plastikkens mangeartede hårdhedsgrader og anvendelsesmåder. Interview en medarbejder! Lad elever udarbejde en planche over, i hvilke nutidige brugsgenstande, der forekommer plastik og en over, hvor der i fremtiden, med fordel, kunne tænkes at forekomme plastik. Til hvilke produkter er plastik særligt anvendeligt? Eleverne undersøger, via internetopslag, hvilke virksomheder der fremstiller plastikkomponenter? Lad eleverne prøve at komme i tanke om områder, hvor der kunne videreudvikles på brugen af plastik? Lad eleverne designe brugsgenstande fremstillet af plastik. Lad eleverne igennem avisartikler beskrive, hvordan plastikindustrien er fremtidssikret? Lad eleverne, via internetopslag, finde ud af hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger inden for plastikindustrien! 35

36 Arbejdsformer Eleverne vil i forbindelse med dette emne kunne arbejde parvis. Her vil de med fordel kunne udveksle ideer og erfaringer i forhold til nævnte emne. Endvidere kan foreslås fremlæggelse, hvor eksempelvis sammenligninger af primære, sekundære og tertiære erhverv indgår. Det foreslås også at tage på virksomhedsbesøg. Materialer Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Opslag på Fag der kan indgå Fysik/kemi er det oplagte fag, hvor der er mulighed for at snakke om fremstilling af plastic. Matematik vil kunne anvendes til at anskueliggøre budgetsammenhænge i en plastikfremstillende virksomhed. Samfundsfag kan anvendes til at se på vækstmuligheder indenfor plastikfremstilling, og endvidere til at se på, i hvilket omfang produktionen henlægges til U-lande. Økonomien Økonomien er meget afhængig af omfanget af undervisningen: - Udgifter til evt. projektarbejder. - Transportudgifter. - Udgifter til materialer til fagene fysik/kemi, matematik og samfundsfag. 36

37 Tertiære erhverv Vi kender alle kommunen, men kun som et diffust begreb. Det kan der laves om på ved at arbejde med de mange muligheder kommunen tilbyder omkring uddannelse og job. Samtidig giver det mulighed for at se rådhuset og få større viden om kommunen. Formål Eleverne skal opnå kendskab til arbejdspladser i det offentlige og se koblingen mellem uddannelse og job. Undervejs får de kendskab til uddannelse, optagelseskrav, krav til faglige og personlige kompetencer, og jobbet set med medarbejderbriller. Opgaveeksempler Gå ind på din kommunes hjemmeside under forvaltninger. Dan dig et overblik over strukturen i din kommune og find ud af, hvor mange ansatte kommunen har. Få personaleforvaltningens chef til at beskrive hvilke job, der er i forvaltningen. Hvilke uddannelser medarbejderne har, og hvilke elevpladser kommunen råder over. På hjemmesiden er der ofte et forvaltningsdiagram. Sæt stillingsbetegnelser på dette diagram og find ud af, hvilke uddannelser der fører til jobbene. Find ud af, hvilke job, der skal til for at få rådhuset til at fungere. Hvem sørger for rengøring, kantine, låse og lukke osv. Hvor mange jobtyper er der for at holde rådhuset kørende? Gå ind på eller på og find ud af hvor uddannelserne foregår, hvilke adgangskrav der er, hvor lang uddannelsen er m.m. Lav interview med medarbejdere på rådhuset. Find ud af, hvordan de oplever jobbet, hverdagen, personalepleje, arbejdsmiljø, hvilken uddannelse de har osv. 37

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

7. klasse. Ca. 5 dage

7. klasse. Ca. 5 dage Job og uddannelse Anbefalet klassetrin: 7. klasse Beskrivelse: Besøg af forskellige relevante virksomheder på skolen, ekskursioner på virksomheder og projektarbejde om lokalmiljøets uddannelser og jobs.

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

8. klasses projekt 2014-2015

8. klasses projekt 2014-2015 8. klasses projekt 2014-2015 Årsprojekt: Mit land om levevilkår og livsbetingelser med primær fokus på Danmark Projektlærer: Charlotte Karrebæk og Morten S. Pedersen Årsplan for projektundervisningen på

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Hvad er Samspil? Samspileret formaliseret, forpligtendeog tætsamarbejdeihorsens Kommune mellem Grundskolerne Erhvervslivet Ungdomsuddannelserne

Hvad er Samspil? Samspileret formaliseret, forpligtendeog tætsamarbejdeihorsens Kommune mellem Grundskolerne Erhvervslivet Ungdomsuddannelserne Hvad er Samspil? Samspileret formaliseret, forpligtendeog tætsamarbejdeihorsens Kommune mellem Grundskolerne Erhvervslivet Ungdomsuddannelserne Samspil er igangsat af HORSENS ALLIANCEN og UDDANNELSESALLIANCEN.

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

8. klasse. Uddannelse

8. klasse. Uddannelse 8. klasse Uddannelse Uddannelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema: Informationssøgning Uddannelsesveje UIC messen Løn, skat og budget Kompetencer og uddannelsesvalg 1. lektion Intro til

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

Forside. Indholdsfortegnelse OSO OPGAVE 2016/2017

Forside. Indholdsfortegnelse OSO OPGAVE 2016/2017 Forside Indholdsfortegnelse OPGAVE 2016/2017 1. Emne Hvad er dit emne? 2. Indledning Hvor du forklarer, hvorfor du har valgt at skrive om jobbet, og hvilke problemstillinger og emner, som du særligt vil

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt 6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt Ramme: 4 hele skoledage. Mulighed for besøg på Learnmark uge 18. Før og efter arbejdes i faget Håndværk og design med elementer der kan bruges

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed.

I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed. Introduktionskurser i 8. klasse I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed. Eleverne vælger så i samråd med vejleder, forældre

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen Program 14.00-14.20 Velkomst og intro til Mobication 14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen 14.45-15.15 Programmet for de to dage ved skolekonsulent

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Læseplan for valgfaget serviceværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget serviceværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget serviceværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Markedsføring 5 Kundebetjening 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget serviceværksted er et valgfag

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge!

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Østskolen 7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Linier på Østskolen I den nye folkeskolereform, som Østskolen er i fuld gang med at implementere, satses der på at fastholde og udvikle folkeskolens

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 1A SÅDAN KUNNE JEG TÆNKE MIG MIN FREMTID 4 1B SÅDAN KUNNE JEG TÆNKE MIG MIN FREMTID 6

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 1A SÅDAN KUNNE JEG TÆNKE MIG MIN FREMTID 4 1B SÅDAN KUNNE JEG TÆNKE MIG MIN FREMTID 6 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Forberedelse 1A SÅDAN KUNNE JEG TÆNKE MIG MIN FREMTID 4 1B SÅDAN KUNNE JEG TÆNKE MIG MIN FREMTID 6 2A SÅDAN FÅR JEG MIT DRØMMEJOB 8 3 YES, JEG SKAL PÅ INTRODUKTIONSKURSUS!

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Forløbsplan 1. eller 2. g klasse Industrialiseringen

Forløbsplan 1. eller 2. g klasse Industrialiseringen Forløbsplan Hold: Emne: 1. eller 2. g klasse Forløbet er et overbliksforløb - industrialisering fra slutningen af 1700 tallet til i dag Forløbet tager udgangspunkt i elevernes samtid Eleverne skal interviewe

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 I forbindelse med uddannelsesuge 47, har vi lavet aftaler med en række virksomheder, organisationer og museer om klassebesøg. Herunder kan du

Læs mere