Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole"

Transkript

1 Skolebladet Gårslev Skole

2 2

3 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben... side 21 Fastelavn... side 22 IT - nyt... side 23 Aktivitetskalenderen på Skoleporten.. side 27 3

4 Redaktion Mogens Hansen, lærer Skolebestyrelsen - Helle Fogt Andersen Elevrådet Lærere og elever Indlæg til bladet Billeder: bilag til Deadline : 26-5 Telefontavle Lissi Hauser, skoleinspektør Skolebestyrelsen pr Forældrevalgte Ulla S. Kristjansen (formand) tlf. nr Vibeke Therkelsen tlf. nr Malene S. Nielsen tlf. nr Helle Fogt Andersen tlf. nr Astrid Van Der Meijden tlf. nr Paul R. Johansen tlf. nr Hans Christian Clemmensen tlf. nr Elevrepræsentanter Josefine fra 6.a Rasmus fra 5.a Medarbejderrepræsentanter Bente Weibel Ellen Marie Sørensen Hjemmeside : 4

5 Nyt fra skolelederen Morgenerne er blevet lysere, og solen kigger nu oftere ind til os i løbet af dagen. Foråret er så småt på vej. Det er rigtigt ærgerligt, at det er for vådt til at løbe rundt på de store græsarealer det er ellers lige nu, man har lyst til at løbe ud i frikvartererne og spille bold, men vi må have tålmodighed lidt endnu Vores jord er meget leret, så med bare få børn på græsarealerne forvandles det hele til en stor mudderpøl og ødelægger græsset, så det ikke er til at genetablere og børnene bliver gennemblødte og beskidte af mudder. Sådan burde det ikke være på en skole, men det er desværre vores vilkår! Jeg vil gerne sige tak for den store deltagelse ved skolefesten. Vi synes i personalegruppen, at det var en rigtig god aften, og det så ud til, at alle hyggede sig rigtig meget. Der blev danset meget mere end året før, og det var skønt at opleve børnenes begejstring! De små kunne næsten ikke vente med at komme i gang med fællesdansene, og de store var fantastiske til at danse og synge og holde liv i festen hele aftenen. Tusinde tak til 6. årgang for en super god skolekomedie - og tak til 1. årgang, som opførte sig som om, de aldrig havde bestilt andet end at stå på en scene. Jeg tror, vi var mange, der var stolte enten som forældre eller som personale Forældreintra Tillykke til 1B, som er den første klasse, hvor alle forældre er logget på Forældreintra. Vi håber, at de sidste snart følger trop. Efterhånden er flere klasser rigtig godt på vej. Personale D. 23. februar gik Louise A. Sommer på barselsorlov, og i hendes sted har vi ansat Anita Damgaard, som har engelsk i 3B og resten af sine timer i Værkstedsklassen. Et stort VELKOMMEN til Anita, som præsenterer sig andetsteds i skolebladet. I Svalebo er der også kommet nye folk til de bliver nævnt i Vivis indlæg fra Svalebo. I Klubben er der også startet nyt personale. Kim præsenterer dem andetsteds i skolebladet. Under alle omstændigheder vil jeg gerne byde alle velkommen til Gårslev Skole. 5

6 Førskolebørn Et stort VELKOMMEN til alle førskolebørnene, som startede d. 1. marts. De voksne har længe forberedt sig på, at I skulle starte, og jeg håber, at I alle har fået en god start på Gårslev Skole. Vi kan godt mærke, at der er kommet mere liv i huset, og det er en fornøjelse at se, hvordan mange allerede bevæger sig hjemmevant rundt på skolen. Jeg ved, at det for forældrene kan være svært at gå fra børnehave til skole, idet man skal give lidt mere slip på sit barn og ikke får helt så mange informationer som tidligere. Men børnene vokser af at blive mere selvstændige og opleve, at de rent faktisk kan mere, end både de selv og forældrene tror, så lad dem endelig blive store de skal nok vokse med udfordringerne! Trafik ved skolen Med førskolebørnene er der endnu mere trafik ved skolen om morgenen. Det skaber farlige situationer for børnene, så jeg har valgt at sætte skolebestyrelsens sidste skrivelse vedr. trafik i bladet igen. Vi mener det alvorligt, at alt for mange børn bliver kørt i skole, så overvej, om det virkelig er nødvendigt og lad dem få den motion, de har så godt af, og den gode oplevelse af at kunne gå i skole selv, hvis det overhovedet er muligt! Elevplaner Det er snart tid for skole-hjemsamtaler og elevplaner igen. For lærerne og skolepædagogerne er det et kæmpe arbejde at skrive elevplaner, så jeg håber, I får nogle gode og konstruktive samtaler med udgangspunkt i elevplanerne. Når samtalerne er overstået, og aftalerne skrevet ind i elevplanerne, bliver de synlige i Forældreintra, så I kan gå ind og se jeres eget barns elevplan efterfølgende. Fra næste skoleår bliver elevplanerne udleveret i efteråret, så man kan følge op på aftalerne til foråret. Det synes vi er mere hensigtsmæssigt. Helhedsskolen Vi har i indeværende skoleår nedsat et udvalg, som skulle arbejde med udvikling af helhedsskolen. Det arbejde er nu ved at være afsluttet, og vi håber, at det giver lærerne og pædagogerne i helhedsskolen et godt 6

7 udgangspunkt for samarbejdet. Vi har især arbejdet med lærerens og pædagogens rolle i helhedsskolen at få afstemt kompetencer og forventninger til hinanden. Derudover har vi defineret, hvordan vi på Gårslev Skole lever op til målene for helhedsskolen i Vejle Kommune. Et spændende arbejde, som forhåbentlig fører til en endnu bedre helhedsskole for jeres børn. Skoleårets planlægning Jesper og jeg er i fuld gang med skoleårets planlægning. Der er rigtig meget, som skal planlægges allerede nu, og lærernormeringen skal helst falde på plads i løbet af næste uge det lyder utroligt, at vi allerede skal bruge så meget tid på det nu, men sådan er vilkårene i den danske folkeskole. Det er jo også lidt spændende at skulle have det hele til at gå op, så det giver mange gode udfordringer. Med de små klasser, vi har på skolen næste skoleår, og de besparelser, vi udsættes for, må vi erkende, at vi har nogle særlige udfordringer at forholde os til, men det kan ikke hjælpe at sætte sig ned og opgive det hele vi må bare få det bedste ud af det, men ærgerligt er det, at vi slet ikke kan alt det, vi gerne vil. Vi kan dog glæde os over, at der med få børn i klasserne er meget mere tid til den enkelte, end der er i klasser med næsten dobbelt så mange elever. Alt tyder på, at elevtallet stiger de kommende år, så det ser vi med forventning frem til Dette var alt for denne gang. Husk at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til noget af det, der foregår på skolen. Mange hilsner fra Lissi Hauser 7

8 Årets første skolebestyrelsesmøde Så er skolebestyrelsesarbejdet skudt godt i gang igen i det nye år. Det første møde blev afholdt den 22. januar. Som altid startede repræsentanterne fra elevrådet med at fortælle om deres arbejde siden sidst. Der er nu opsat postkasser i alle klasserne. I postkasserne kan man lægge sedler, hvor man beskriver problemstillinger, der kan være svære at tale om. Klasselærerne tømmer postkasserne regelmæssigt. På mødet drøftede vi, at klasselærerne skal lave en informationskampagne om postkassernes funktion, så alle børnene er klar over, hvordan de bruges. Postkasserne er led i Trivselsudvalgets arbejde. På mødet blev skolebestyrelsens aften med kontaktforældrene i begyndelsen af januar evalueret. Emnet for aftenen med kontaktforældrene var trivsel. Forældrene og skolebestyrelsesrepræsentanterne blev inddelt i 3 grupper efter en fælles introduktion. Hver gruppe udarbejdede et oplæg vedrørende trivsel. Skolebestyrelsen nedsætter et udvalg, der samler op på aftenens materiale og kommer med forslag til, hvad der skal arbejdes videre med. Desuden talte man om, at der eventuelt kan oprettes en gruppe, der hedder kontaktforældre på forældreintra. I kan allerede nu begynde at glæde jer til de spændende tiltag, der er i spil for at fremme alles trivsel på vores skole. Som noget nyt er vi begyndt til hvert skolebestyrelsesmøde at have et punkt, der hedder temadrøftelse. Emnerne til temadrøftelse har skolebestyrelsen valgt ud fra, hvad vi synes er interessant at arbejde med fremadrettet. Denne aften var temaet kostpolitik. Det er i Vejle kommune besluttet, at samtlige skoler i indeværende skoleår skal udarbejde en kostpolitik. Da kostpolitik er et omfattende emne besluttede man med det samme at nedsætte et udvalgt bestående af forældre-, elev- og ledelsesrepræsentanter. Herefter lavede man brainstorm, hvor der kom en række interessante emner op. Hvad gør man for eksempel ved fejring af fødselsdage i klasserne? Skal man fortsætte med slik og kage, eller skal der findes alternativer som for eksempel samlet uddeling en gang om måneden på klassen, hvor man undgår de usunde madvarer? Er der god nok tid til at spise madpakker eller skal vi ændre noget her? 8

9 Skal der være madpakkepolitik? Bør børnene undervises løbende i kost og motion? Hvordan sikrer man, at der eventuelt indlægges daglig motion i undervisningen? Skal vi have en repræsentant fra forvaltningens sundhedsteam ud for at undervise os i, hvordan vi konkret kan arbejde videre med kostpolitik? Som i kan se, havde vi mange spændende emner oppe at vende. Udvalget vil nu tage fat på det videre arbejde, og i vil løbende blive orienteret om nye tiltag. Vi drøftede også skolens økonomi på mødet. Viceskoleleder Jesper Sørensen fremlagde årsopgørelsen for 2008, budgettet for 2009 samt investeringsønsker for Der blev nedsat et udvalg bestående af Jesper Sørensen og to forældrerepræsentanter, der arbejder videre med de konkrete investeringsønsker for Det sidste store punkt på mødet omhandlede drøftelse af en sikker skolevej. En repræsentant fra trafikudvalget fremlagde, hvor langt udvalget er nået med sit arbejde. Det lader til, at de ændringer man fra skolebestyrelsen ønsker for at forbedre trafikforholdene på skolevejen har lange udsigter, da man i Vejle kommunen har lukket pengekassen i for denne slags ønsker for resten af dette skoleår. Vi diskuterede desuden, hvilke præmisser vi i udvalget fremover skal arbejde ud fra: forbud eller accept. Det er ikke vores indtryk, at det indslag i skolebladet, hvor vi understregede, at forældre ikke må køre op ad skolebakken om morgenen, har haft nogen væsentlig effekt. Det er selvfølgelig rigtigt ærgeligt, da det jo er i vore alles interesse, at ungerne kommer sikkert i skole. Og hvis forældrene var mere opmærksomme på at lade børnene gå til og fra skole, ville børnene automatisk få indbygget en smule daglig motion og frisk luft. Man besluttede at bede bussen med specialbørn om at sætte børnene af ude ved vejen i stedet for i den gamle skolegård for at gøre området mere sikkert for de bløde trafikanter, der færdes i skolegården om morgenen. I øvrigt arbejder udvalget videre med problematikken. På skolebestyrelsens vegne Astrid van der Meijden 9

10 Nyt fra skolebestyrelsen efter møde den 4. Marts 2009 Elevrådet: Der er to fra elevrådet der har deltaget i et fælles elevrådsmøde i Vejle Kommune. Der er et sådan møde hver 3. Måned. Det mødet omhandlede var bl.a. hvordan man taler i store forsamlinger, hvordan man bruger sit kropssprog og hvordan skolen bliver et bedre sted at være. Louise er på barsel, så derfor har Jesper Sørensen overtaget rollen som støtte for elevrådet. Af kommende opgaver i elevrådet er emner som mobning, legeplads, kost og klubben. Kontaktforældremøde: Der er afholdt et møde med kontaktforældrene. Deres input er sammenskrevet, og der vil blive lavet en prioritering m. h. t. emner der arbejdes videre med indenfor temaet TRIVSEL. Nye medlemmer i skolebestyrelsen: Der udarbejdes en køreplan, således at nye medlemmer føler sig godt modtaget og kommer hurtigt ind i arbejdet. Økonomi: Diskussion om vores lejrskoler. Vi afholder i alt 3 lejrskoler fra Klasse. Der diskuteres nye muligheder og der diskuteres udbytte og økonomi. Der vil fra skolens side komme et princip omhandlende lejrskoler og ekskursioner generelt. Elevfravær: I dette skoleår er der 53 elever ud af vores 202, der har været fraværende en uge eller mere. Vi henstiller fra skolebestyrelsens side til, at ferier så vidt muligt ligges i skoleferier. Skolen er vigtig for barnet, og vi tænker det kan få negative konsekvenser for barnet ikke at være i skole i længere tid. Det kan være svært for eleven at indhente pensum der er gennemgået i ferieperioden, og det kan give problemer i. f. t. gruppearbejder der foregår over tid. Der vil fra skolens side komme et oplæg i Skolebladet omhandlende emnet. Fastelavnsfest i hallen: Skolebestyrelsen deltog i arrangementet, som var godt besøgt af børn og voksne. På skolebestyrelsen vegne Vibeke Therkelsen 10

11 Sikker skolevej et fælles ansvar I skolebestyrelsen arbejder vi med at forbedre trafikforholdene for skolebørnene. Vi har nedsat et trafikudvalg. Dette udvalg gør igennem dialog med kommunen opmærksom på, hvilke ændringer vi mener, er nødvendige for på sigt at sikre børnenes skolevej optimalt. Nogle af forslagene til kommunen vedrører anlæggelse af et fortov i forbindelse med skolebakken andre drejer sig om at få anlagt flere parkeringspladser. Desuden er vi med til at sætte fokus på de farligste steder i byen og gør politikerne opmærksomme på, hvad vi anser for nødvendige trafikforbedringer. I skolebestyrelsen vil vi gerne være visionære. Vi mener, at man på denne måde opnår de bedste resultater. Samtidig er vi bekendte med, at den økonomiske situation i Vejle kommune i øjeblikket er meget trængt. Det betyder desværre, at de trafikforbedringer vi ønsker, kan have lange udsigter. Det er i vores fælles interesse, at børnene kommer sikkert til og fra skole. Hver morgen opleves der flere steder et mindre trafikkaos og indimellem opstår der farlige situationer. Da vi nu går de mørke tider i møde, vil vi gerne opfordre til, at vi ved fælles hjælp gør skolevejen så sikker for børnene som mulig. Det bedste er, hvis børnene går eller cykler i skole. Hvis man bor så langt væk fra skolen, at man kører børnene, henstiller vi til, at man parkerer ved Brugsen eller ved Sognegården, og så lader børnene gå det sidste stykke vej. I den gamle skolegård ved klubben opfordrer vi til, at man undgår aflæsning. Det er i orden at parkere der, hvis man gerne vil deltage i morgensang. 11

12 Parkeringspladsen ved skolebakken er kun beregnet til skolens personale. Forældre må derfor ikke køre op ad skolebakken om morgenen. Hvis dette overholdes, kan man både undgå en del trafik på skolebakken og undgå bakkende biler på personaleparkeringspladsen, hvor børnene går forbi i en lind strøm og kan være svære at få øje på, når man bakker ud. Indtil nu har der ikke været nogen alvorlige ulykker i morgentrafikken i Gårslev. Lad os sammen sørge for, at det bliver ved med at være sådan. På skolebestyrelsens vegne Astrid van der Meijden 12

13 Nyt fra Svalebo Vi ser mange tegn på forår, så vi ser frem til bedre vejr, så vi igen kan bruge de grønne områder omkring skolen, som børnene savner meget. Førskolebørnene er nu startet, der startede i alt 32 nye børn 1. marts. Vi syntes starten er gået godt, det er en tid hvor både børn, forældre og personale lærere hinanden at kende. Der går nok lidt tid endnu, inden vi får ansigter og navne på alle både børn og forældre. Her i starten får børnene mange nye indtryk, og de skal lærere nye regler, som kan være svært at holde styr på. I uge 6 sendte jeg invitation ud til alle førskolebørns forældre, inviterede til informationsmøde den 17. februar. Jeg er blevet bekendt med, at ikke alle har modtaget invitationen, jeg beklager meget at posten har svigtet. Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at henvende jer til mig. Afsked: Den 27. februar afholdte vi afskedsfest for 2.A og 2.B, de afholdte afskedsfest i Vinding Legelandet, læs andet sted i bladet. Vi siger tak til forældre for et godt forældresamarbejde, og ønsker børnene lykke videre i livet. Personale nyt: Førskole: Den 1. marts 2009 ansatte vi to nye pædagoger Dorte og Rikke, og en pædagog medhjælper Nikolaj, de vil være førskolebørnenes kontaktpersoner. De vil hovedsagelig være ved førskolebørnene, men vil i eftermiddagstimerne tage del i det daglige arbejde både ved SFO børnene og førskolebørnene. Vi har haft mulighed for at ansætte Dorte og Rikke 14 dage før, hvor de har fungeret som sygevikar både i Svalebo og i skolen, samt kunne gøre klar til modtagelsen af førskolebørnene. Læs førskolepersonalets præsentation andet sted i bladet. Pia gik på barsel den 16. februar 2009, og Karina Wulff er ansat som barselsvikar både i 0.A og i Svalebo. Læs Karinas præsentation andet sted i bladet. Maria skulle vende tilbage efter barsel den 23. februar 2009, Maria måtte desværre sygemelde sig, så hun vender ikke tilbage, men går direkte ind i en ny barsel. Som skrevet i sidste blad er vi så heldige, at Helle gerne vil fortsætte i 13

14 Marias nye barsels periode. Det er vi super glade for. Altså vil Helle fortsætte i 1.A, og i Svalebo i en ny barselsperiode. Information i Svalebo: I lille aula er der 3 opslagstavler og en nyheds Weibordtavle: Rød tavle (tavlen ved taskereol). Det er tavlen med faste opslag, sidste nyt fra kommunen og Svalebo (adm.). Blå tavle (til venstre for basislokalet): Her hænger førskolebørnenes info., bl.a. månedsplan, aktivitetsplan m.v. Rød tavle (til højre for basislokalet): Her hænger SFO børnenes info. Venstre side: Her er SFO orientering Højre side: Her læses om daglige aktivitets tilbud i tekst og billeder. Weitbordtavle: Skrives lidt om dagen. Skolebladet: Sidste nyt orientering, vil blive opdateret hver måned i skolebladet, der udkommer ikke nyhedsbreve, da vi i Svalebo benytter Skolebladet. Gårslev Skoles hjemmesiden: På hjemmesiden kan man under fritidsdelen, og dernæst under SFO1 Svalebo, kan der læses mere om os. F.eks. vor folder, aktivitetsplan, aktivitetstemaer m.v. Denne er pt. ikke opdateret. Sedler med hjem: Børnene får sedler med hjem ved f. eks. : Turer ud af huset, længere væk end Gårslev. Arrangementer med tilmeldinger. Når der er skoleferier vedr. fremmøde. Skolepædagogerne indkalder til samtaler i samarbejde med lærerne 2 gange i et skoleår. Ved her og nu meddelelser. Mål og indholdsbeskrivelse: I Svalebo er vi ved at afslutte 1. etape af processen. Vi startede processen i september 2008, men det er en proces, vi skal arbejde videre med. Så 2. etape af processen, arbejder vi videre på i april, maj og juni 14

15 på vore personalemøderne, her vil vi planlægger det videre forløb og næste skoleår. Påskeferie 2009: Da der er skoleferie i uge 15 p.g.a. påsken, udsender vi i uge 11 en ferieseddel til alle både SFO børn og førskolebørn. Sedlen skal afleveres udfyldt senest den 16. marts, så vi kan få lavet en arbejdsplan for personalet. Sommerferien 2009: Sommerferie pasning for Førskolebørnene: Sommerferielukning for førskolebørnene er uge 30. Tiden for aflevering af feriesedler til pasning i uge 30, skal afleveres senest den 6. marts Dernæst tager vi et overblik over pasningen i Svalebo og i Børkop områdets skoler. Hvis det viser sig, at der er få børn, kan det være pasningen flyttes til Danhavensskole SFO. Dette overblik har vi 1. april. Vi vil i Svalebo yderlig udsende en ferieseddel efter påske, som skal give os overblikket over fremmødetiden for uge ferien, som ikke er lukkeuger, som vi skal bruge til planlægning af personalets arbejdsplan i Svalebo p.g.a. skoleferie. Sommerferiepasning for SFO børn, læs andet sted i dette blad. Venlig hilsen Vivi Stoffregen Jensen Svalebo 15

16 Sommerferielukning 2009 for SFO børnene i klubben og Svalebo. Svalebo og klubben har ferielukket i uge Sommerferie pasning for SFO børn (fra klasse): VIGTIG! Vedr. uge : Tiden for aflevering af feriesedler til køb af nød pasning er udløbet den 1. marts. Feriesedlerne bliver nu indberettet til Vejle kommune. De børn der er tilmeldt en feriepasning i ovenstående periode, vil få en seddel sendt ud, hvorpå vi skal havde oplyst fremmøde i de tilkøbte uger p.g.a. arbejdsplans tilrettelæggelse. Pasningen vil være i Svalebo, som er udset som feriepasningssted i Vejle Øst sammen med Damhavens Skole. Hvis der er få børn i uge 30, kan feriepasningen flyttes fra Svalebo til Damhavens skoles SFO. Da det kun er uge 30, ovenstående kan komme på tale er fordi, at det er lukke uge for førskolebørnene. Vedr. uge : Vi vil i Svalebo og klubben yderlig udsende en ferieseddel efter påske, som skal give os overblikket over fremmødetiden for uge , som ikke er lukkeuger, men hvor der er feriearbejdsplan i Svalebo p.g.a. skoleferie. Venlig hilsen Vivi Stoffregen Jensen Ledende pædagog 16

17 Afskedsfest Svalebo lægger stor vægt på at der bliver holdt fest for alle de børn der flytter til klubben. Derfor valgte vi at arrangere en afskedsfest for de to anden klasser. Den 27. februar, som var den sidste dag i Svalebo, kørte vi til Legeland efter skoletiden. Afskedsfesten varede ca. 3 timer og det blev til en rigtig hyggelig dag. Efter en times leg blev der spisetid og det var børnene glade for da de forskellige aktiviteter havde vækket appetitten. Bordene blev pænt dækket, der blev serveret tre forskellige sandwich med saftevand og derefter fik børnene chokoladekage til dessert. Efter måltidet var der igen energi til resten af festen. Som afskedsgave fik hvert barn en pakke med et fællesbillede der var blevet taget ugen før. Sammen med billedet lå der et pænt takkebrev til børnene og deres familier for et godt samarbejde. Alt i alt var det en rigtigt hyggelig og god afslutning for alle. 17

18 Nyansat personale til førskolegruppen I forbindelse med opstarten af førskolegruppe er der fra skolens side pr. 01/03 til 31/07 ansat 3 nye medarbejdere, 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper. Disse vil have deres daglige gang i førskolegruppen, hvor de skal være med til at give de nye førskolebørn en så god start på skoletilværelsen som muligt. Ligeledes vil de indgå på lige fod med det nuværende personale i Svalebo i eftermiddagstimerne og i ferier. Hver især har de en forskellig baggrund, hvilket forhåbentligt vil være med til at give såvel nye, som gamle børn, mange gode oplevelser. Vi håber I vil tage godt imod dem og byde dem hjerteligt velkommen! Nikolaj Bøjlesen Jeg er en 20 år og bor i Fredericia. I sommers afsluttede jeg gymnasiet, og efterfølgende har jeg valgt at tage et af de meget omtalte sabbatår, inden jeg forhåbentligt igen stikker næsen i bøgerne. Dette er første gang, at jeg arbejder med børn, men ser dette som en spændende udfordring, hvor jeg har meget at bidrage med, men hvor jeg også forventer at få mange gode oplevelser til gengæld. I min fritid er jeg et menneske, som har mange forskellige interesser, især nyder jeg at være fysisk aktiv, men også kultur og en god bog fanger nemt min interesse. Jeg ser meget frem til en spændende tid i førskolegruppen, med både børn og forældre! Rikke Hvid Jeg er 25 år og bor i Vejle med min kæreste Thomas. D blev jeg færdig uddannet pædagog på University college Lillebælt, i Jelling. Jeg er oprindelig fra Børkop, men flyttede til Vejle da jeg skulle studere. Under min uddannelse har jeg været i praktik, i Broa- 18

19 ger børnehave, Center for ferie og aflastning i Vinding, og vuggestuen Solstrålen på Nørremarken. Min fritid nyder jeg med min familie og venner, lange gå ture i naturen og så jeg holder meget af musik og drama. Jeg glæder mig utrolig meget til et godt samarbejde, med både kollegaer, børn og forældre. Dorte Clausen Jeg er 26 år og bor i Vejle sammen med min kæreste. Jeg er nyudannet pædagog fra Højvang seminariet i København, men er oprindeligt fra Strib på Fyn. Jeg har tidligere arbejdet med denne aldersgruppe, både inden udannelsen og under min første og anden praktik. Jeg glæder mig til at starte op, og ser frem til nogle spændende og lærerige måneder med jeres børn. Min fritid bruger jeg sammen med venner, familie og så holder jeg meget af motion. Jeg elsker at rejse, så både før og under min uddannelse har jeg være heldig at have mulighed for dette bl.a. Indien, Canada, Thailand, New Zealand og Australien. Kære alle Jeg hedder Karina Møller Wulff, og har været så heldig at blive ansat i helhedsskolen hos jer, som vikar for Pia i 0. A og i Svalebo. Jeg afsluttede min uddannelse som pædagog i januar fra Jelling. Jeg har den fordel, at jeg kender mange af ansigterne fra Gårslev, fordi jeg har haft en praktikplads i børnehaven Møllehuset. Så de børn jeg har i 0. Klasse, kan jeg genkende fra den tid. Og kommer selv oprindeligt fra trekantsområdet, nærmere betegnet Smidstrup/Skærup. 19

20 Jeg runder snart de 25 år, jeg bor i Vejle sammen med min kæreste Michael som har eget firma. Min fritid bruger jeg mest på at træne, passe svigerfamiliens hund, og i og med jeg bor lidt fra centrum, går jeg ofte ture ind til byen, og elsker at være sammen med vennerne og familien. Jeg ser frem til et samarbejde med jer, og til at lære jer alle bedre at kende. Og håber jeg får et dejligt og lærerigt år. På gensyn! Hej Jeg hedder Anita Damgaard, bor i Vejle, sammen med min yngste søn på 17 år. Jeg er ny lærer i værkstedsklassen, samt i engelsk i 3.B. Jeg starter den 23. februar Jeg har en bred erfaring med børn og unge, som har det svært. Det er både følelsesmæssigt, socialt og rent fagligt. Jeg har arbejdet en del år på opholdssteder og døgninstitutioner, og sidst har jeg været lærer i en specialafd. på Løsning skole. Jeg er meget humørfyldt og bruger det konstruktivt i min hverdag, for når vi har det godt i det vi befinder os i, så går læring så meget nemmere. Jeg er meget kreativ og bruger det gerne i min undervisning Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang på Gårslev skole, så vi ses. Venlig hilsen Anita Damgaard 20

21 Hej Jeg hedder Kristina, og jeg skal arbejde her i fritidsklubben indtil sommerferien. Jeg er 21 år og bor i Vejle sammen med min kæreste Rasmus. Jeg synes det er super sjovt at male og tegne, spille bold, synge og danse og spille playstation - især Guitar Hero, for det er jeg knald god til! Udover Rasmus og jeg bor der også fire slanger i vores lejlighed. Det er Rasmus der passer dem, men jeg holder dem også nogen gange og har dem ude. Det er kvælerslanger, men de er ikke farlige. Jeg glæder mig meget til, at lære jer alle at kende og have nogle hyggelige timer Måske er der nogen, der skal have bank i Guitar Hero? hvis I tør? 1. marts. Jeg hedder Anja og er 21 år. Jeg bor i en lille lejlighed i Vejle sammen med min kæreste Christian. Jeg skal følge "glidende overgang" indtil sommerferien, som jeg virkelig er glad for at være en del af. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen og få nogle fede oplevelser og timer med alle ungerne/teenagerne. Jeg har arbejdet i vuggestue og børnehave, så derfor er det fedt for mig, at få erfaringer med "klubverdenen", inden jeg starter på pædagoguddannelsen til august. Jeg ser frem til nogle sjove måneder!!! Hilsen Anja 21

22 Fastelavn er mit navn. Søndag den 22. februar blev der holdt fastelavn for alle, som havde tid og lyst i Gårslevhallen. Der kom rigtig mange børn og voksne, som var udklædte. Efter alle havde slået katten af tønden, og vi havde fået kåret kattekonger og dronningerne, var der traditionen tro salg af fastelavnsboller, kaffe samt andet mundgodt til børnene. Der var rift om de gode fastelavnsboller og efter 20 min. var alle vores fastelavnsboller solgte. Mens forældre og bedsteforældre fik sig en lille forfriskning, boltrede de udklædte børn sig på de 2 hoppepuder, som var opstillet til selve lejligheden. Vi havde en rigtig god og hyggelig dag og glæder os allerede til næste års fastelavn. 22

23 Lidt om forældreintra, IT-integration, filtransport mellem skole og hjem..mm I 6.klasse har vi fx over nogle uger arbejdet med emnet Australien i natur og teknik.. Teksten har eleverne især skulle finde på Internettet på denne adresse som er et internetbaseret undervisningsmateriale, som skolen betaler for. Adgangen til disse sider styres af elevernes Uni-login. Vi prøver at få dem til at huske dette login udenad, ellers kan de få en papirkopi af deres ID-kort med hjem. Opgaven skulle besvares med et blad/en bog/en folder opbygget ligesom skolebladet. (A5-format) Når eleverne vælger at lave deres produkt på PC opstår der helt sikkert et ønske om at kunne arbejde videre med opgaven derhjemme. Her støder vi så på nogle vanskeligheder, som vi løser på flg måde : 1. Vælg Word eller Publisher 2. Huske at gemme i den version, man har derhjemme 3. Send til dig selv (og evt læreren) i enten elevintra eller på skolekom (ved store filer) 4. Elevintra max 0,5MB (500kb) 5. Skolekom max 10MB Da Publisher er et mini-layout program og meget brugervenligt bør man foretrække dette, hvis det er muligt, dvs hvis man har en version af dette program derhjemme. Det er desværre lidt dyrt at købe. Skolen har således ikke råd til at købe en licens så alle kan få det med hjem. Når alle disse vanskeligheder er overstået kommer alle fordelene. Eleverne har lært at lave et digitalt produkt - et blad. På forældreintra kan forældrene i klassen se alle elevernes forskellige besvarelser og gode ideer. En evaluering er jo vigtig hver gang. På de næste sider er der et eksempel fra et sådant blad med lidt personligt layout og tekst der ikke nødvendigvis er kopieret fra nettet.. Timerne, hvor der arbejdes på denne måde sluttes altid af med : 1. Gem på X-drev 2. Luk filen 3. Send til dig selv 4. Udskriv (evt.) 5. Gem evt på USB USB-stik er tilladt, men ikke godt nok. Det er ustabilt. De virker ikke altid, man glemmer dem, osv MH 23

24 Simon J Til jer der ikke kender Simon, så var han en af mine bedste venner, men for næsten 1 år siden tog han til Australien fordi hans far havde fået arbejde dernede. Så jeg har ikke set ham i 9 måneder. På turen derned skulle de holde en pause i Indien og derefter videre. Pausen i Indien har jeg ikke fået så meget at vide om, men det meste af det der kommer efter ved jeg noget om. I starten var det hele lidt katastrofalt de boede på et hotel uden internet mens de ventede på deres møbler - Det varede heldigvis heller ikke så længe. Den dag hvor de så endelig kom til deres hus blev de overraskede de havde swimmingpool, tennis bane og et stort, fedt hus. De havde selvfølgelig set billeder af det, men prøv at tænk nu havde de et temmelig godt hus. De første dage gik med at pakke ud, og det bedste af alt var at Simon`s, far`s arbejde betalte alt både hus skole alt det som det kostede at komme derned. De første dage i skole var svære. Simon skulle til at gå i 7. i stedet for 6. Marcus kunne ikke tale engelsk og det kunne William for den sags skyld heller ikke. Simon har 3 små brødre ældst Emil derefter William og rosinen i pølseenden Marcus. Hvorfor havde børnene det svært? Simon: vi havde ikke lært hvordan man sagde + og - i engelsk Emil: han kunne ikke sproget så godt William: kunne ikke andet engelsk ind yes og no Marcus: - - En af de første dage oppe i skolen havde Marcus skulle på toilettet og skyndte sig ud, men inden han kom for godt i gang stoppede hans lærer ham og sagde at det var pige toilettet og at han ikke måtte gå derud på engelsk men Marcus spillede bare smart og sagde bestemt NO! og læren blev ved med at prøve at forklarer ham det. Det lykkedes til allersidst at få ham overbevist. Simon fik hurtigt nogle venner dernede en af dem havde 8 forskellige instrumenter han kunne spille på, og han havde 7 guitarer, en af dem var en Gibson, som normalt koster tusinde kroner i Danmark. Ting som biler i Australien er meget billigere ind i Danmark. Simon så en bil der normalt koster 1 million i Danmark brugt, til kroner i Australien også brugt. 24

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes:

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes: FUSK Oktober 2008 Nødsaget til videoovervågning I de sidste numre af FUSK har jeg desværre hver gang haft et fast indslag, der har drejet sig om hærværk på bilerne på parkeringspladsen ved hallen. Vi er

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud

Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud Som I ved blev Legepladsaften aflyst i sidste øjeblik dels pga., at der kun var 20 tilmeldte og dels pga. den dårlige vejrprognose. NY legepladsaften: Sæt X i kalenderen

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde 16. august 2012 Fremmødt: Marianne, Lis, Jesper J., Jesper H., Niels, Irene, Solveig, Klavs, Per & Lars Ordstyrer: Klavs Lind Mødeleder: Jesper Jespersen Referent: Lars Jacobsen 1.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere