Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole"

Transkript

1 Skolebladet Gårslev Skole

2 2

3 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben... side 21 Fastelavn... side 22 IT - nyt... side 23 Aktivitetskalenderen på Skoleporten.. side 27 3

4 Redaktion Mogens Hansen, lærer Skolebestyrelsen - Helle Fogt Andersen Elevrådet Lærere og elever Indlæg til bladet Billeder: bilag til Deadline : 26-5 Telefontavle Lissi Hauser, skoleinspektør Skolebestyrelsen pr Forældrevalgte Ulla S. Kristjansen (formand) tlf. nr Vibeke Therkelsen tlf. nr Malene S. Nielsen tlf. nr Helle Fogt Andersen tlf. nr Astrid Van Der Meijden tlf. nr Paul R. Johansen tlf. nr Hans Christian Clemmensen tlf. nr Elevrepræsentanter Josefine fra 6.a Rasmus fra 5.a Medarbejderrepræsentanter Bente Weibel Ellen Marie Sørensen Hjemmeside : 4

5 Nyt fra skolelederen Morgenerne er blevet lysere, og solen kigger nu oftere ind til os i løbet af dagen. Foråret er så småt på vej. Det er rigtigt ærgerligt, at det er for vådt til at løbe rundt på de store græsarealer det er ellers lige nu, man har lyst til at løbe ud i frikvartererne og spille bold, men vi må have tålmodighed lidt endnu Vores jord er meget leret, så med bare få børn på græsarealerne forvandles det hele til en stor mudderpøl og ødelægger græsset, så det ikke er til at genetablere og børnene bliver gennemblødte og beskidte af mudder. Sådan burde det ikke være på en skole, men det er desværre vores vilkår! Jeg vil gerne sige tak for den store deltagelse ved skolefesten. Vi synes i personalegruppen, at det var en rigtig god aften, og det så ud til, at alle hyggede sig rigtig meget. Der blev danset meget mere end året før, og det var skønt at opleve børnenes begejstring! De små kunne næsten ikke vente med at komme i gang med fællesdansene, og de store var fantastiske til at danse og synge og holde liv i festen hele aftenen. Tusinde tak til 6. årgang for en super god skolekomedie - og tak til 1. årgang, som opførte sig som om, de aldrig havde bestilt andet end at stå på en scene. Jeg tror, vi var mange, der var stolte enten som forældre eller som personale Forældreintra Tillykke til 1B, som er den første klasse, hvor alle forældre er logget på Forældreintra. Vi håber, at de sidste snart følger trop. Efterhånden er flere klasser rigtig godt på vej. Personale D. 23. februar gik Louise A. Sommer på barselsorlov, og i hendes sted har vi ansat Anita Damgaard, som har engelsk i 3B og resten af sine timer i Værkstedsklassen. Et stort VELKOMMEN til Anita, som præsenterer sig andetsteds i skolebladet. I Svalebo er der også kommet nye folk til de bliver nævnt i Vivis indlæg fra Svalebo. I Klubben er der også startet nyt personale. Kim præsenterer dem andetsteds i skolebladet. Under alle omstændigheder vil jeg gerne byde alle velkommen til Gårslev Skole. 5

6 Førskolebørn Et stort VELKOMMEN til alle førskolebørnene, som startede d. 1. marts. De voksne har længe forberedt sig på, at I skulle starte, og jeg håber, at I alle har fået en god start på Gårslev Skole. Vi kan godt mærke, at der er kommet mere liv i huset, og det er en fornøjelse at se, hvordan mange allerede bevæger sig hjemmevant rundt på skolen. Jeg ved, at det for forældrene kan være svært at gå fra børnehave til skole, idet man skal give lidt mere slip på sit barn og ikke får helt så mange informationer som tidligere. Men børnene vokser af at blive mere selvstændige og opleve, at de rent faktisk kan mere, end både de selv og forældrene tror, så lad dem endelig blive store de skal nok vokse med udfordringerne! Trafik ved skolen Med førskolebørnene er der endnu mere trafik ved skolen om morgenen. Det skaber farlige situationer for børnene, så jeg har valgt at sætte skolebestyrelsens sidste skrivelse vedr. trafik i bladet igen. Vi mener det alvorligt, at alt for mange børn bliver kørt i skole, så overvej, om det virkelig er nødvendigt og lad dem få den motion, de har så godt af, og den gode oplevelse af at kunne gå i skole selv, hvis det overhovedet er muligt! Elevplaner Det er snart tid for skole-hjemsamtaler og elevplaner igen. For lærerne og skolepædagogerne er det et kæmpe arbejde at skrive elevplaner, så jeg håber, I får nogle gode og konstruktive samtaler med udgangspunkt i elevplanerne. Når samtalerne er overstået, og aftalerne skrevet ind i elevplanerne, bliver de synlige i Forældreintra, så I kan gå ind og se jeres eget barns elevplan efterfølgende. Fra næste skoleår bliver elevplanerne udleveret i efteråret, så man kan følge op på aftalerne til foråret. Det synes vi er mere hensigtsmæssigt. Helhedsskolen Vi har i indeværende skoleår nedsat et udvalg, som skulle arbejde med udvikling af helhedsskolen. Det arbejde er nu ved at være afsluttet, og vi håber, at det giver lærerne og pædagogerne i helhedsskolen et godt 6

7 udgangspunkt for samarbejdet. Vi har især arbejdet med lærerens og pædagogens rolle i helhedsskolen at få afstemt kompetencer og forventninger til hinanden. Derudover har vi defineret, hvordan vi på Gårslev Skole lever op til målene for helhedsskolen i Vejle Kommune. Et spændende arbejde, som forhåbentlig fører til en endnu bedre helhedsskole for jeres børn. Skoleårets planlægning Jesper og jeg er i fuld gang med skoleårets planlægning. Der er rigtig meget, som skal planlægges allerede nu, og lærernormeringen skal helst falde på plads i løbet af næste uge det lyder utroligt, at vi allerede skal bruge så meget tid på det nu, men sådan er vilkårene i den danske folkeskole. Det er jo også lidt spændende at skulle have det hele til at gå op, så det giver mange gode udfordringer. Med de små klasser, vi har på skolen næste skoleår, og de besparelser, vi udsættes for, må vi erkende, at vi har nogle særlige udfordringer at forholde os til, men det kan ikke hjælpe at sætte sig ned og opgive det hele vi må bare få det bedste ud af det, men ærgerligt er det, at vi slet ikke kan alt det, vi gerne vil. Vi kan dog glæde os over, at der med få børn i klasserne er meget mere tid til den enkelte, end der er i klasser med næsten dobbelt så mange elever. Alt tyder på, at elevtallet stiger de kommende år, så det ser vi med forventning frem til Dette var alt for denne gang. Husk at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til noget af det, der foregår på skolen. Mange hilsner fra Lissi Hauser 7

8 Årets første skolebestyrelsesmøde Så er skolebestyrelsesarbejdet skudt godt i gang igen i det nye år. Det første møde blev afholdt den 22. januar. Som altid startede repræsentanterne fra elevrådet med at fortælle om deres arbejde siden sidst. Der er nu opsat postkasser i alle klasserne. I postkasserne kan man lægge sedler, hvor man beskriver problemstillinger, der kan være svære at tale om. Klasselærerne tømmer postkasserne regelmæssigt. På mødet drøftede vi, at klasselærerne skal lave en informationskampagne om postkassernes funktion, så alle børnene er klar over, hvordan de bruges. Postkasserne er led i Trivselsudvalgets arbejde. På mødet blev skolebestyrelsens aften med kontaktforældrene i begyndelsen af januar evalueret. Emnet for aftenen med kontaktforældrene var trivsel. Forældrene og skolebestyrelsesrepræsentanterne blev inddelt i 3 grupper efter en fælles introduktion. Hver gruppe udarbejdede et oplæg vedrørende trivsel. Skolebestyrelsen nedsætter et udvalg, der samler op på aftenens materiale og kommer med forslag til, hvad der skal arbejdes videre med. Desuden talte man om, at der eventuelt kan oprettes en gruppe, der hedder kontaktforældre på forældreintra. I kan allerede nu begynde at glæde jer til de spændende tiltag, der er i spil for at fremme alles trivsel på vores skole. Som noget nyt er vi begyndt til hvert skolebestyrelsesmøde at have et punkt, der hedder temadrøftelse. Emnerne til temadrøftelse har skolebestyrelsen valgt ud fra, hvad vi synes er interessant at arbejde med fremadrettet. Denne aften var temaet kostpolitik. Det er i Vejle kommune besluttet, at samtlige skoler i indeværende skoleår skal udarbejde en kostpolitik. Da kostpolitik er et omfattende emne besluttede man med det samme at nedsætte et udvalgt bestående af forældre-, elev- og ledelsesrepræsentanter. Herefter lavede man brainstorm, hvor der kom en række interessante emner op. Hvad gør man for eksempel ved fejring af fødselsdage i klasserne? Skal man fortsætte med slik og kage, eller skal der findes alternativer som for eksempel samlet uddeling en gang om måneden på klassen, hvor man undgår de usunde madvarer? Er der god nok tid til at spise madpakker eller skal vi ændre noget her? 8

9 Skal der være madpakkepolitik? Bør børnene undervises løbende i kost og motion? Hvordan sikrer man, at der eventuelt indlægges daglig motion i undervisningen? Skal vi have en repræsentant fra forvaltningens sundhedsteam ud for at undervise os i, hvordan vi konkret kan arbejde videre med kostpolitik? Som i kan se, havde vi mange spændende emner oppe at vende. Udvalget vil nu tage fat på det videre arbejde, og i vil løbende blive orienteret om nye tiltag. Vi drøftede også skolens økonomi på mødet. Viceskoleleder Jesper Sørensen fremlagde årsopgørelsen for 2008, budgettet for 2009 samt investeringsønsker for Der blev nedsat et udvalg bestående af Jesper Sørensen og to forældrerepræsentanter, der arbejder videre med de konkrete investeringsønsker for Det sidste store punkt på mødet omhandlede drøftelse af en sikker skolevej. En repræsentant fra trafikudvalget fremlagde, hvor langt udvalget er nået med sit arbejde. Det lader til, at de ændringer man fra skolebestyrelsen ønsker for at forbedre trafikforholdene på skolevejen har lange udsigter, da man i Vejle kommunen har lukket pengekassen i for denne slags ønsker for resten af dette skoleår. Vi diskuterede desuden, hvilke præmisser vi i udvalget fremover skal arbejde ud fra: forbud eller accept. Det er ikke vores indtryk, at det indslag i skolebladet, hvor vi understregede, at forældre ikke må køre op ad skolebakken om morgenen, har haft nogen væsentlig effekt. Det er selvfølgelig rigtigt ærgeligt, da det jo er i vore alles interesse, at ungerne kommer sikkert i skole. Og hvis forældrene var mere opmærksomme på at lade børnene gå til og fra skole, ville børnene automatisk få indbygget en smule daglig motion og frisk luft. Man besluttede at bede bussen med specialbørn om at sætte børnene af ude ved vejen i stedet for i den gamle skolegård for at gøre området mere sikkert for de bløde trafikanter, der færdes i skolegården om morgenen. I øvrigt arbejder udvalget videre med problematikken. På skolebestyrelsens vegne Astrid van der Meijden 9

10 Nyt fra skolebestyrelsen efter møde den 4. Marts 2009 Elevrådet: Der er to fra elevrådet der har deltaget i et fælles elevrådsmøde i Vejle Kommune. Der er et sådan møde hver 3. Måned. Det mødet omhandlede var bl.a. hvordan man taler i store forsamlinger, hvordan man bruger sit kropssprog og hvordan skolen bliver et bedre sted at være. Louise er på barsel, så derfor har Jesper Sørensen overtaget rollen som støtte for elevrådet. Af kommende opgaver i elevrådet er emner som mobning, legeplads, kost og klubben. Kontaktforældremøde: Der er afholdt et møde med kontaktforældrene. Deres input er sammenskrevet, og der vil blive lavet en prioritering m. h. t. emner der arbejdes videre med indenfor temaet TRIVSEL. Nye medlemmer i skolebestyrelsen: Der udarbejdes en køreplan, således at nye medlemmer føler sig godt modtaget og kommer hurtigt ind i arbejdet. Økonomi: Diskussion om vores lejrskoler. Vi afholder i alt 3 lejrskoler fra Klasse. Der diskuteres nye muligheder og der diskuteres udbytte og økonomi. Der vil fra skolens side komme et princip omhandlende lejrskoler og ekskursioner generelt. Elevfravær: I dette skoleår er der 53 elever ud af vores 202, der har været fraværende en uge eller mere. Vi henstiller fra skolebestyrelsens side til, at ferier så vidt muligt ligges i skoleferier. Skolen er vigtig for barnet, og vi tænker det kan få negative konsekvenser for barnet ikke at være i skole i længere tid. Det kan være svært for eleven at indhente pensum der er gennemgået i ferieperioden, og det kan give problemer i. f. t. gruppearbejder der foregår over tid. Der vil fra skolens side komme et oplæg i Skolebladet omhandlende emnet. Fastelavnsfest i hallen: Skolebestyrelsen deltog i arrangementet, som var godt besøgt af børn og voksne. På skolebestyrelsen vegne Vibeke Therkelsen 10

11 Sikker skolevej et fælles ansvar I skolebestyrelsen arbejder vi med at forbedre trafikforholdene for skolebørnene. Vi har nedsat et trafikudvalg. Dette udvalg gør igennem dialog med kommunen opmærksom på, hvilke ændringer vi mener, er nødvendige for på sigt at sikre børnenes skolevej optimalt. Nogle af forslagene til kommunen vedrører anlæggelse af et fortov i forbindelse med skolebakken andre drejer sig om at få anlagt flere parkeringspladser. Desuden er vi med til at sætte fokus på de farligste steder i byen og gør politikerne opmærksomme på, hvad vi anser for nødvendige trafikforbedringer. I skolebestyrelsen vil vi gerne være visionære. Vi mener, at man på denne måde opnår de bedste resultater. Samtidig er vi bekendte med, at den økonomiske situation i Vejle kommune i øjeblikket er meget trængt. Det betyder desværre, at de trafikforbedringer vi ønsker, kan have lange udsigter. Det er i vores fælles interesse, at børnene kommer sikkert til og fra skole. Hver morgen opleves der flere steder et mindre trafikkaos og indimellem opstår der farlige situationer. Da vi nu går de mørke tider i møde, vil vi gerne opfordre til, at vi ved fælles hjælp gør skolevejen så sikker for børnene som mulig. Det bedste er, hvis børnene går eller cykler i skole. Hvis man bor så langt væk fra skolen, at man kører børnene, henstiller vi til, at man parkerer ved Brugsen eller ved Sognegården, og så lader børnene gå det sidste stykke vej. I den gamle skolegård ved klubben opfordrer vi til, at man undgår aflæsning. Det er i orden at parkere der, hvis man gerne vil deltage i morgensang. 11

12 Parkeringspladsen ved skolebakken er kun beregnet til skolens personale. Forældre må derfor ikke køre op ad skolebakken om morgenen. Hvis dette overholdes, kan man både undgå en del trafik på skolebakken og undgå bakkende biler på personaleparkeringspladsen, hvor børnene går forbi i en lind strøm og kan være svære at få øje på, når man bakker ud. Indtil nu har der ikke været nogen alvorlige ulykker i morgentrafikken i Gårslev. Lad os sammen sørge for, at det bliver ved med at være sådan. På skolebestyrelsens vegne Astrid van der Meijden 12

13 Nyt fra Svalebo Vi ser mange tegn på forår, så vi ser frem til bedre vejr, så vi igen kan bruge de grønne områder omkring skolen, som børnene savner meget. Førskolebørnene er nu startet, der startede i alt 32 nye børn 1. marts. Vi syntes starten er gået godt, det er en tid hvor både børn, forældre og personale lærere hinanden at kende. Der går nok lidt tid endnu, inden vi får ansigter og navne på alle både børn og forældre. Her i starten får børnene mange nye indtryk, og de skal lærere nye regler, som kan være svært at holde styr på. I uge 6 sendte jeg invitation ud til alle førskolebørns forældre, inviterede til informationsmøde den 17. februar. Jeg er blevet bekendt med, at ikke alle har modtaget invitationen, jeg beklager meget at posten har svigtet. Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at henvende jer til mig. Afsked: Den 27. februar afholdte vi afskedsfest for 2.A og 2.B, de afholdte afskedsfest i Vinding Legelandet, læs andet sted i bladet. Vi siger tak til forældre for et godt forældresamarbejde, og ønsker børnene lykke videre i livet. Personale nyt: Førskole: Den 1. marts 2009 ansatte vi to nye pædagoger Dorte og Rikke, og en pædagog medhjælper Nikolaj, de vil være førskolebørnenes kontaktpersoner. De vil hovedsagelig være ved førskolebørnene, men vil i eftermiddagstimerne tage del i det daglige arbejde både ved SFO børnene og førskolebørnene. Vi har haft mulighed for at ansætte Dorte og Rikke 14 dage før, hvor de har fungeret som sygevikar både i Svalebo og i skolen, samt kunne gøre klar til modtagelsen af førskolebørnene. Læs førskolepersonalets præsentation andet sted i bladet. Pia gik på barsel den 16. februar 2009, og Karina Wulff er ansat som barselsvikar både i 0.A og i Svalebo. Læs Karinas præsentation andet sted i bladet. Maria skulle vende tilbage efter barsel den 23. februar 2009, Maria måtte desværre sygemelde sig, så hun vender ikke tilbage, men går direkte ind i en ny barsel. Som skrevet i sidste blad er vi så heldige, at Helle gerne vil fortsætte i 13

14 Marias nye barsels periode. Det er vi super glade for. Altså vil Helle fortsætte i 1.A, og i Svalebo i en ny barselsperiode. Information i Svalebo: I lille aula er der 3 opslagstavler og en nyheds Weibordtavle: Rød tavle (tavlen ved taskereol). Det er tavlen med faste opslag, sidste nyt fra kommunen og Svalebo (adm.). Blå tavle (til venstre for basislokalet): Her hænger førskolebørnenes info., bl.a. månedsplan, aktivitetsplan m.v. Rød tavle (til højre for basislokalet): Her hænger SFO børnenes info. Venstre side: Her er SFO orientering Højre side: Her læses om daglige aktivitets tilbud i tekst og billeder. Weitbordtavle: Skrives lidt om dagen. Skolebladet: Sidste nyt orientering, vil blive opdateret hver måned i skolebladet, der udkommer ikke nyhedsbreve, da vi i Svalebo benytter Skolebladet. Gårslev Skoles hjemmesiden: På hjemmesiden kan man under fritidsdelen, og dernæst under SFO1 Svalebo, kan der læses mere om os. F.eks. vor folder, aktivitetsplan, aktivitetstemaer m.v. Denne er pt. ikke opdateret. Sedler med hjem: Børnene får sedler med hjem ved f. eks. : Turer ud af huset, længere væk end Gårslev. Arrangementer med tilmeldinger. Når der er skoleferier vedr. fremmøde. Skolepædagogerne indkalder til samtaler i samarbejde med lærerne 2 gange i et skoleår. Ved her og nu meddelelser. Mål og indholdsbeskrivelse: I Svalebo er vi ved at afslutte 1. etape af processen. Vi startede processen i september 2008, men det er en proces, vi skal arbejde videre med. Så 2. etape af processen, arbejder vi videre på i april, maj og juni 14

15 på vore personalemøderne, her vil vi planlægger det videre forløb og næste skoleår. Påskeferie 2009: Da der er skoleferie i uge 15 p.g.a. påsken, udsender vi i uge 11 en ferieseddel til alle både SFO børn og førskolebørn. Sedlen skal afleveres udfyldt senest den 16. marts, så vi kan få lavet en arbejdsplan for personalet. Sommerferien 2009: Sommerferie pasning for Førskolebørnene: Sommerferielukning for førskolebørnene er uge 30. Tiden for aflevering af feriesedler til pasning i uge 30, skal afleveres senest den 6. marts Dernæst tager vi et overblik over pasningen i Svalebo og i Børkop områdets skoler. Hvis det viser sig, at der er få børn, kan det være pasningen flyttes til Danhavensskole SFO. Dette overblik har vi 1. april. Vi vil i Svalebo yderlig udsende en ferieseddel efter påske, som skal give os overblikket over fremmødetiden for uge ferien, som ikke er lukkeuger, som vi skal bruge til planlægning af personalets arbejdsplan i Svalebo p.g.a. skoleferie. Sommerferiepasning for SFO børn, læs andet sted i dette blad. Venlig hilsen Vivi Stoffregen Jensen Svalebo 15

16 Sommerferielukning 2009 for SFO børnene i klubben og Svalebo. Svalebo og klubben har ferielukket i uge Sommerferie pasning for SFO børn (fra klasse): VIGTIG! Vedr. uge : Tiden for aflevering af feriesedler til køb af nød pasning er udløbet den 1. marts. Feriesedlerne bliver nu indberettet til Vejle kommune. De børn der er tilmeldt en feriepasning i ovenstående periode, vil få en seddel sendt ud, hvorpå vi skal havde oplyst fremmøde i de tilkøbte uger p.g.a. arbejdsplans tilrettelæggelse. Pasningen vil være i Svalebo, som er udset som feriepasningssted i Vejle Øst sammen med Damhavens Skole. Hvis der er få børn i uge 30, kan feriepasningen flyttes fra Svalebo til Damhavens skoles SFO. Da det kun er uge 30, ovenstående kan komme på tale er fordi, at det er lukke uge for førskolebørnene. Vedr. uge : Vi vil i Svalebo og klubben yderlig udsende en ferieseddel efter påske, som skal give os overblikket over fremmødetiden for uge , som ikke er lukkeuger, men hvor der er feriearbejdsplan i Svalebo p.g.a. skoleferie. Venlig hilsen Vivi Stoffregen Jensen Ledende pædagog 16

17 Afskedsfest Svalebo lægger stor vægt på at der bliver holdt fest for alle de børn der flytter til klubben. Derfor valgte vi at arrangere en afskedsfest for de to anden klasser. Den 27. februar, som var den sidste dag i Svalebo, kørte vi til Legeland efter skoletiden. Afskedsfesten varede ca. 3 timer og det blev til en rigtig hyggelig dag. Efter en times leg blev der spisetid og det var børnene glade for da de forskellige aktiviteter havde vækket appetitten. Bordene blev pænt dækket, der blev serveret tre forskellige sandwich med saftevand og derefter fik børnene chokoladekage til dessert. Efter måltidet var der igen energi til resten af festen. Som afskedsgave fik hvert barn en pakke med et fællesbillede der var blevet taget ugen før. Sammen med billedet lå der et pænt takkebrev til børnene og deres familier for et godt samarbejde. Alt i alt var det en rigtigt hyggelig og god afslutning for alle. 17

18 Nyansat personale til førskolegruppen I forbindelse med opstarten af førskolegruppe er der fra skolens side pr. 01/03 til 31/07 ansat 3 nye medarbejdere, 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper. Disse vil have deres daglige gang i førskolegruppen, hvor de skal være med til at give de nye førskolebørn en så god start på skoletilværelsen som muligt. Ligeledes vil de indgå på lige fod med det nuværende personale i Svalebo i eftermiddagstimerne og i ferier. Hver især har de en forskellig baggrund, hvilket forhåbentligt vil være med til at give såvel nye, som gamle børn, mange gode oplevelser. Vi håber I vil tage godt imod dem og byde dem hjerteligt velkommen! Nikolaj Bøjlesen Jeg er en 20 år og bor i Fredericia. I sommers afsluttede jeg gymnasiet, og efterfølgende har jeg valgt at tage et af de meget omtalte sabbatår, inden jeg forhåbentligt igen stikker næsen i bøgerne. Dette er første gang, at jeg arbejder med børn, men ser dette som en spændende udfordring, hvor jeg har meget at bidrage med, men hvor jeg også forventer at få mange gode oplevelser til gengæld. I min fritid er jeg et menneske, som har mange forskellige interesser, især nyder jeg at være fysisk aktiv, men også kultur og en god bog fanger nemt min interesse. Jeg ser meget frem til en spændende tid i førskolegruppen, med både børn og forældre! Rikke Hvid Jeg er 25 år og bor i Vejle med min kæreste Thomas. D blev jeg færdig uddannet pædagog på University college Lillebælt, i Jelling. Jeg er oprindelig fra Børkop, men flyttede til Vejle da jeg skulle studere. Under min uddannelse har jeg været i praktik, i Broa- 18

19 ger børnehave, Center for ferie og aflastning i Vinding, og vuggestuen Solstrålen på Nørremarken. Min fritid nyder jeg med min familie og venner, lange gå ture i naturen og så jeg holder meget af musik og drama. Jeg glæder mig utrolig meget til et godt samarbejde, med både kollegaer, børn og forældre. Dorte Clausen Jeg er 26 år og bor i Vejle sammen med min kæreste. Jeg er nyudannet pædagog fra Højvang seminariet i København, men er oprindeligt fra Strib på Fyn. Jeg har tidligere arbejdet med denne aldersgruppe, både inden udannelsen og under min første og anden praktik. Jeg glæder mig til at starte op, og ser frem til nogle spændende og lærerige måneder med jeres børn. Min fritid bruger jeg sammen med venner, familie og så holder jeg meget af motion. Jeg elsker at rejse, så både før og under min uddannelse har jeg være heldig at have mulighed for dette bl.a. Indien, Canada, Thailand, New Zealand og Australien. Kære alle Jeg hedder Karina Møller Wulff, og har været så heldig at blive ansat i helhedsskolen hos jer, som vikar for Pia i 0. A og i Svalebo. Jeg afsluttede min uddannelse som pædagog i januar fra Jelling. Jeg har den fordel, at jeg kender mange af ansigterne fra Gårslev, fordi jeg har haft en praktikplads i børnehaven Møllehuset. Så de børn jeg har i 0. Klasse, kan jeg genkende fra den tid. Og kommer selv oprindeligt fra trekantsområdet, nærmere betegnet Smidstrup/Skærup. 19

20 Jeg runder snart de 25 år, jeg bor i Vejle sammen med min kæreste Michael som har eget firma. Min fritid bruger jeg mest på at træne, passe svigerfamiliens hund, og i og med jeg bor lidt fra centrum, går jeg ofte ture ind til byen, og elsker at være sammen med vennerne og familien. Jeg ser frem til et samarbejde med jer, og til at lære jer alle bedre at kende. Og håber jeg får et dejligt og lærerigt år. På gensyn! Hej Jeg hedder Anita Damgaard, bor i Vejle, sammen med min yngste søn på 17 år. Jeg er ny lærer i værkstedsklassen, samt i engelsk i 3.B. Jeg starter den 23. februar Jeg har en bred erfaring med børn og unge, som har det svært. Det er både følelsesmæssigt, socialt og rent fagligt. Jeg har arbejdet en del år på opholdssteder og døgninstitutioner, og sidst har jeg været lærer i en specialafd. på Løsning skole. Jeg er meget humørfyldt og bruger det konstruktivt i min hverdag, for når vi har det godt i det vi befinder os i, så går læring så meget nemmere. Jeg er meget kreativ og bruger det gerne i min undervisning Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang på Gårslev skole, så vi ses. Venlig hilsen Anita Damgaard 20

21 Hej Jeg hedder Kristina, og jeg skal arbejde her i fritidsklubben indtil sommerferien. Jeg er 21 år og bor i Vejle sammen med min kæreste Rasmus. Jeg synes det er super sjovt at male og tegne, spille bold, synge og danse og spille playstation - især Guitar Hero, for det er jeg knald god til! Udover Rasmus og jeg bor der også fire slanger i vores lejlighed. Det er Rasmus der passer dem, men jeg holder dem også nogen gange og har dem ude. Det er kvælerslanger, men de er ikke farlige. Jeg glæder mig meget til, at lære jer alle at kende og have nogle hyggelige timer Måske er der nogen, der skal have bank i Guitar Hero? hvis I tør? 1. marts. Jeg hedder Anja og er 21 år. Jeg bor i en lille lejlighed i Vejle sammen med min kæreste Christian. Jeg skal følge "glidende overgang" indtil sommerferien, som jeg virkelig er glad for at være en del af. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen og få nogle fede oplevelser og timer med alle ungerne/teenagerne. Jeg har arbejdet i vuggestue og børnehave, så derfor er det fedt for mig, at få erfaringer med "klubverdenen", inden jeg starter på pædagoguddannelsen til august. Jeg ser frem til nogle sjove måneder!!! Hilsen Anja 21

22 Fastelavn er mit navn. Søndag den 22. februar blev der holdt fastelavn for alle, som havde tid og lyst i Gårslevhallen. Der kom rigtig mange børn og voksne, som var udklædte. Efter alle havde slået katten af tønden, og vi havde fået kåret kattekonger og dronningerne, var der traditionen tro salg af fastelavnsboller, kaffe samt andet mundgodt til børnene. Der var rift om de gode fastelavnsboller og efter 20 min. var alle vores fastelavnsboller solgte. Mens forældre og bedsteforældre fik sig en lille forfriskning, boltrede de udklædte børn sig på de 2 hoppepuder, som var opstillet til selve lejligheden. Vi havde en rigtig god og hyggelig dag og glæder os allerede til næste års fastelavn. 22

23 Lidt om forældreintra, IT-integration, filtransport mellem skole og hjem..mm I 6.klasse har vi fx over nogle uger arbejdet med emnet Australien i natur og teknik.. Teksten har eleverne især skulle finde på Internettet på denne adresse som er et internetbaseret undervisningsmateriale, som skolen betaler for. Adgangen til disse sider styres af elevernes Uni-login. Vi prøver at få dem til at huske dette login udenad, ellers kan de få en papirkopi af deres ID-kort med hjem. Opgaven skulle besvares med et blad/en bog/en folder opbygget ligesom skolebladet. (A5-format) Når eleverne vælger at lave deres produkt på PC opstår der helt sikkert et ønske om at kunne arbejde videre med opgaven derhjemme. Her støder vi så på nogle vanskeligheder, som vi løser på flg måde : 1. Vælg Word eller Publisher 2. Huske at gemme i den version, man har derhjemme 3. Send til dig selv (og evt læreren) i enten elevintra eller på skolekom (ved store filer) 4. Elevintra max 0,5MB (500kb) 5. Skolekom max 10MB Da Publisher er et mini-layout program og meget brugervenligt bør man foretrække dette, hvis det er muligt, dvs hvis man har en version af dette program derhjemme. Det er desværre lidt dyrt at købe. Skolen har således ikke råd til at købe en licens så alle kan få det med hjem. Når alle disse vanskeligheder er overstået kommer alle fordelene. Eleverne har lært at lave et digitalt produkt - et blad. På forældreintra kan forældrene i klassen se alle elevernes forskellige besvarelser og gode ideer. En evaluering er jo vigtig hver gang. På de næste sider er der et eksempel fra et sådant blad med lidt personligt layout og tekst der ikke nødvendigvis er kopieret fra nettet.. Timerne, hvor der arbejdes på denne måde sluttes altid af med : 1. Gem på X-drev 2. Luk filen 3. Send til dig selv 4. Udskriv (evt.) 5. Gem evt på USB USB-stik er tilladt, men ikke godt nok. Det er ustabilt. De virker ikke altid, man glemmer dem, osv MH 23

24 Simon J Til jer der ikke kender Simon, så var han en af mine bedste venner, men for næsten 1 år siden tog han til Australien fordi hans far havde fået arbejde dernede. Så jeg har ikke set ham i 9 måneder. På turen derned skulle de holde en pause i Indien og derefter videre. Pausen i Indien har jeg ikke fået så meget at vide om, men det meste af det der kommer efter ved jeg noget om. I starten var det hele lidt katastrofalt de boede på et hotel uden internet mens de ventede på deres møbler - Det varede heldigvis heller ikke så længe. Den dag hvor de så endelig kom til deres hus blev de overraskede de havde swimmingpool, tennis bane og et stort, fedt hus. De havde selvfølgelig set billeder af det, men prøv at tænk nu havde de et temmelig godt hus. De første dage gik med at pakke ud, og det bedste af alt var at Simon`s, far`s arbejde betalte alt både hus skole alt det som det kostede at komme derned. De første dage i skole var svære. Simon skulle til at gå i 7. i stedet for 6. Marcus kunne ikke tale engelsk og det kunne William for den sags skyld heller ikke. Simon har 3 små brødre ældst Emil derefter William og rosinen i pølseenden Marcus. Hvorfor havde børnene det svært? Simon: vi havde ikke lært hvordan man sagde + og - i engelsk Emil: han kunne ikke sproget så godt William: kunne ikke andet engelsk ind yes og no Marcus: - - En af de første dage oppe i skolen havde Marcus skulle på toilettet og skyndte sig ud, men inden han kom for godt i gang stoppede hans lærer ham og sagde at det var pige toilettet og at han ikke måtte gå derud på engelsk men Marcus spillede bare smart og sagde bestemt NO! og læren blev ved med at prøve at forklarer ham det. Det lykkedes til allersidst at få ham overbevist. Simon fik hurtigt nogle venner dernede en af dem havde 8 forskellige instrumenter han kunne spille på, og han havde 7 guitarer, en af dem var en Gibson, som normalt koster tusinde kroner i Danmark. Ting som biler i Australien er meget billigere ind i Danmark. Simon så en bil der normalt koster 1 million i Danmark brugt, til kroner i Australien også brugt. 24

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole - Den 1. april 2010 til den 31. marts 2011 Den nye skolebestyrelse tiltrådte den 1. august 2010, hvor 4 nye medlemmer blev valgt ind ved forskudt valg

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Nr. 53 maj 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 53 maj 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Skolebestyrelsen..årsberetning... side 13 Svalebo... side 18 Klassefest i 4.klasse...

Læs mere

Skolebladet Gårslev Skole

Skolebladet Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Skoleleder... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 10 Elevrådet... side 13 Digte i 6. klasse... side 14 En blokdag i 1.klasse...

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Nr. 51 jan 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole. Nissen har pyntet Lissis kontor á la Gertrud Sand...

Nr. 51 jan 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole. Nissen har pyntet Lissis kontor á la Gertrud Sand... Skolebladet Gårslev Skole Nissen har pyntet Lissis kontor á la Gertrud Sand... 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 3 Nyt fra skolelederen... side 4 Ordensregler... side 6 Trivselsudvalget... side 8

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Nr. 54 Oktober 2009 årgang 13. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 54 Oktober 2009 årgang 13. Skolebladet. Gårslev Skole Nr. 54 Oktober 2009 årgang 13 Skolebladet Gårslev Skole Indholdsfortegnelse Redaktion... side 3 Nyt fra skolelederen... side 4 Svalebo... side 7 Skolebestyrelsen... side 8 Ny Musiklærer... side 10 Inga...

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove Fraværende:

Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove Fraværende: Referat til Skole/SFO-udvalget ved Darum Børne-ungecenter Mandag den 2.juni 2008 kl. 19.00 på lærerværelset. Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

3. kl. vil snart få en tilmeldingsseddel med hjem om klubtilbuddet, så vi kan se hvor mange der kunne tænke sig at starte der.

3. kl. vil snart få en tilmeldingsseddel med hjem om klubtilbuddet, så vi kan se hvor mange der kunne tænke sig at starte der. Til jeres orientering kan vi fortælle at vi nu er kommet til perioden i vores årshjul som hedder: Kulturelle udtryksformer Udeliv Markfestival Vi har valgt at vi vil lære nyt om bl.a. Indien, Nordamerika,

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag.

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. SKOLESTART Kære alle Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. Som jeg tidligere har skrevet ud til jer er årets første infomøde onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 30. januar 2015 Fredagsbrev nr. 809 Næste uge: 31. januar 03.februar 05.februar 05.februar UGE 7 Baunen udlejet Lærermøde 4.-5.kl. på Asnæs Bibliotek Fastelavn på skolen Bestyrelsesmøde

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere