Af professor emeritus Kenneth E. Bailey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af professor emeritus Kenneth E. Bailey"

Transkript

1 Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Den opsøgende far 1 Resume: Artiklen belyser lignelsen i Luk 15, der ofte kaldes for den fortabte søn. Ud fra et omfattende kendskab til livet i Mellemøsten, opnået gennem 40 års studier og liv i området, søges en mere autentisk forståelse af lignelsen, og det viser sig, at budskabet bedre karakteriseres under overskriften den opsøgende far. Hvad vi bør vide om denne ofte misforståede nærorientalske lignelse. Jeg var lamslået. Det var i 1958 i Jerusalem. En britisk teolog og gejstlig, dr. Kenneth Cragg, forelæste over middelalderens disputationer mellem muslimer og kristne. Han havde netop påpeget at den tids muslimske teologer elskede at citere lignelsen om den fortabte søn som bevis over for de kristne. Årsagen var, at denne fortælling drejer sig om en søn der forlader sin far (Gud), rejser til et fjernt land, kommer i vanskeligheder, beslutter sig for at vende hjem og bliver ved sin hjemkomst budt velkommen - og man fejrer hans hjemkomst. Han behøver ingen inkarnation og ingen forsoning, intet kors og ingen frelse. Der er ingen mellemmand mellem de to. Han vender simpelthen hjem, og hans far tager imod ham. Ergo: Jesus er en god muslim. Fyrre år senere er jeg ikke kommet mig over chokket. Ja, i virkeligheden blev den forelæsning begyndelsen på min personlige pilgrimsfærd ind i Jesus af Nazarets tankeverden med denne berømte tekst som vejkort. Blev der overhovedet givet et svar på denne århundredgamle muslimske udfordring? Denne fortælling har hårdt brug for at blive reddet fra vor fortrolighed med den og fra sit traditionelle kulturelle fangenskab. I århundreder har vi i Vesten læst fortællingen i lyset af vore egne kulturelle forudsætninger, hvilket har taget brodden af den. Jeg tilbragte det meste af min barndom i Egypten, og fra 1955 til 1995 boede jeg og min familie i Egypten, Libanon, Jerusalem og på Cypern, hvor jeg underviste i Det Nye Testamente på præsteseminarier og forskningsinstitutter. I hele mit voksenliv har det været mit privilegium at studere Det Nye Testamente mens jeg har boet og undervist i Mellemøsten. Ja, da jeg for alvor begyndte at interessere mig for den traditionelle nærorientalske kultur som Jesus er en del af, begyndte lignelsen om faderen og hans to fortabte sønner at lukke sig op for mig på en ny og spændende måde. I lyset af denne kultur, som vi har adgang til gennem tidlige jødiske og østkristne kilder, kan der findes svar på den oprindelige udfordring som min pilgrimsfærd begyndte med. Kort sagt - er inkarnationen og forsoningen en del af denne centrale lignelse? Ja, de er. Og jeg skal forsøge at forklare hvorfor. Lukas trilogi Denne lignelse må ses som tredje del af en trilogi i Lukas 15. Farisæerne protesterer over for Jesus: Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Den Babylonske 1 Fra Christianity Today: Oct. nr. 26, 1998 ICQUS nr. 1,

2 Kenneth E. Bailey Talmud gør det klart at rabbinere ikke spiste sammen med am-ha arets (jævne folk), som ikke tog det så nøje med at holde loven. Lukas skriver: Men han fortalte dem [farisæerne] denne lignelse [ental]. Hvad der herefter følger, er de tre lignelser om det mistede får, den tabte mønt og de to fortabte sønner (Den Fortabte Søn). Vi ser altså at Lukas opfattede dem som tre dele af én og samme lignelse. En hyrde betaler en pris for at finde og bringe et mistet får tilbage. Kvinden gør det samme for sin mønt. I disse to fortællinger er det klart at Jesus er den gode hyrde og den gode kvinde, hvilket stiller et spørgsmål til den tredje fortælling: Er han også den gode far? Og er denne tredje fortælling en parallel til de første to fortællinger i den henseende at faderen betaler en høj pris for at finde og bringe sin søn/sine sønner tilbage? For at kunne besvare disse spørgsmål, som peger på de større spørgsmål om forsoning og inkarnation, må mindst 14 sider af lignelsen reddes fra den traditionelle tolkning. 1. Anmodningen. Den yngste søn anmoder om at få sin arv mens hans far stadig er i live og ved godt helbred. I en traditionel nærorientalsk kultur er dette det samme som at sige: Far, jeg er utålmodig efter, at du skal dø! Hvis faderen er en traditionel nærorientalsk far, vil han give sønnen et slag i ansigtet og jage ham bort fra hjemmet. Der er vist ingen steder i verden hvor dette ikke er en uhyrlig anmodning. Den fortabte søn er ikke bare en stor knægt der vil ind til den store by for at blive rig og berømt. Nej, denne søn fremsætter en anmodning som er utilstedelig, især i den nærorientalske kultur. Faderen forventes at afvise den - hvis han er en nærorientalsk patriark. Men det er han i virkeligheden ikke, hvilket bringer os til næste punkt. 2. Faderens gave. Faderen giver den fortabte søn ret til at gøre hvad han vil, med sin del af ejendommen. Fem gange i lignelsen opfører faderen sig ikke som en traditionel nærorientalsk patriark. Dette er første eksempel. Arven er af en betragtelig størrelse. Dette er en velhavende familie som har en hjord fedekalve og en flok geder. Vi ser også at der er tjenere/slaver. Huset rummer blandt andet en festsal med plads til så mange gæster som på én aften kan sætte en fedekalv til livs. Man har lejet professionelle musikere og dansere til festmiddagen. Faderen er en respekteret mand i lokalsamfundet, og derfor tager man imod hans indbydelse. At overdrage sine arvinger arven er en alvorlig sag, hvilket en far kun ville gøre når døden nærmede sig. Endvidere samlede den yngste alt sit sammen eller omsatte det i kontanter, som det også kan oversættes. Dette betyder, at han solgte sin del af slægtsgården. Da dette sker, bliver dette tragiske familieopgør offentligt kendt, og familien bliver vanæret i omverdenens øjne. Jødisk lov i det første århundrede muliggjorde delingen af en arv (hvis faderen var indforstået med at foretage en sådan deling), men tillod ikke børnene at sælge før faderen var død. Den anden afvigelse fra normen består i at faderen giver sønnen arven og retten til at sælge, selv om han ved, at denne ret vil vanære familien i omgivelsernes øjne. Derfor er det helt fra begyndelsen af lignelsen klart, at Jesus ikke bruger en nærorientalsk patriark som model for Gud. I den vestlige verden i dag er dette netop hvad Jesus ofte beskyldes for at have gjort. Men det er ikke tilfældet. Han har tværtimod sprængt alle det nærorientalske patriarkats grænser ved at skabe dette faderbilllede. Ingen menneskelig far er en adækvat model 12 ICQUS nr. 1, 1999

3 for Gud. Jesus ved dette og løfter faderskikkelsen op over dens menneskelige begrænsninger og omformer den så den kan bruges som model for Gud. 3. Det hastige salg. Den fortabte søn sælger hurtigt ( nogle dage senere ). Det er han nødt til. I landsbyen tiltager vreden imod ham fordi han har bragt skam over sin far og hele sin slægt ved at tilbyde en stor del af slægtsgården til salg mens hans raske far stadig driver den. Han er nødt til at afslutte handelen og komme ud af byen så hurtigt som muligt. Det er værd at lægge mærke til, at jødisk lov ikke tillod en sådan handel. Den fortabte søn er ligeglad. 4. Qetsatsah-ceremonien. Fra Den Jerusalemitiske Talmud ved vi, at jøderne på Jesu tid havde en metode til at straffe en jødisk dreng som mistede familiearven til hedninger. Den blev kaldt qetsatsahceremonien. Rædslen over et sådant tab afspejles også i Dødehavsrullerne. En person der i den grad havde skuffet de forventninger som lokalsamfundet stillede til ham, ville møde qetsatsah-ceremonien dersom han vovede at komme tilbage til sin hjemby. Ceremonien var enkel. Indbyggerne i landsbyen ville komme med en stor lerkrukke, fylde den med brændte nødder og brændt korn og knuse den for øjnene af den skyldige. Mens dette skete, ville de forsamlede råbe: NN er udelukket fra sit folk. Fra dette øjeblik ville landsbyen ikke have noget med den egensindige unge mand at gøre. Ud fra forskellige henvisninger til denne ceremoni ser det ud til at dette band var mere omfattende end udelukkelsen som Amish-folket i Pennsylvania praktiserer. Et medlem af Amish-folket som er blevet udelukket, kan i det mindste spise ved et bord for sig selv. Et jødisk band i det først århundrede ser ud til at have været et totalt forbud mod enhver form for kontakt med den der havde forsyndet sig mod landsbyens uskrevne æresbegreber. Da den fortabte søn forlader landsbyen, ved han, at han ikke må sætte pengene til blandt hedningerne. Det gør han. I landet langt borte lever han blandt hedninger. De holder svin! 5. Et liv i ødselhed. Ofte beskyldes den fortabte søn for at have levet et udsvævende liv eller et vildt liv. Imidlertid antyder det anvendte græske adjektiv ikke noget umoralsk. (Syriske og arabiske oversættelser har i atten århundreder været opmærksomme på denne subtile detalje). Jesus antyder ikke hvordan den fortabte søn ødte sin formue. Vi får blot at vide at han var en ødeland. Ved fortællingens afslutning anklager den ældste søn sin bror for at have ødslet pengene på skøger. Men han er lige kommet ind fra marken og ved ikke noget. Det er tydeligt at han er interesseret i at overdrive broderens nederlag. Spændingen i fortællingen forsvinder når udtryk som udsvævende liv eller vildt liv optræder i teksten. 6. Søgen efter arbejde. Når pengene er brugt op, ville det være naturligt for den fortabte søn at vende hjem. Men han har brudt reglerne. Han ved at qetsatsah-ceremonien venter ham hvis han vender tilbage til landsbyen. Derfor er det ham alt om at gøre at skaffe pengene til veje. For at dette skal lykkes, behøver han et betalt arbejde. To gange forsøger han at få et. Første forsøg går ud på at passe svin i landet langt borte. Det andet er en strategi han overvejer aftenen før sin hjemkomst. Disse to planer må vi undersøge nærmere. ICQUS nr. 1,

4 Kenneth E. Bailey Den første plan, at røgte svin, virker ikke. Dette fremgår tydeligt af teksten: ingen gav ham noget. Denne lignelse er meget knap i sin formulering. Alle udtryk er valgt med omhu og har en præcis mening. Som svinerøgter får den fortabte søn føden, men ingen løn derudover. De jødiske læsere i det første århundrede ved, at den fortabte søn må tjene de penge igen som han satte over styr, hvis han skal undgå qetsatsah-ceremonien. Da hans første forsøg er slået fejl, har han endnu én mulighed tilbage - han vil gå hjem, få jobtræning og tjene penge. For at blive accepteret til den jobtræning er det nødvendigt at hans far siger god for ham. Men hvordan skal han overbevise sin far om, at han endnu en gang bør vise ham tillid? 7. Den selviske plan. Den teologisk set mest skadelige traditionelle misforståelse i denne lignelse er formentlig den almindelige forståelse af udtrykket han gik i sig selv. Dette er længe blevet tolket som om det betød at han angrede eller han omvendte sig. En sådan læsning tager skarpheden ud af teksten og ødelægger den teologiske enhed i dette kapitel. Den gode hyrde må gennemstrejfe ødemarken for at finde sit får. Han vender ikke tilbage til landsbyen og venter på at fåret skal komme hjem og stå og bræge ved leddet til fårefolden. Den gode kvinde tænder et lys og leder ivrigt efter den tabte mønt. Hun fortsætter ikke med sine gøremål i huset i forventningen om at mønten af sig selv skal springe op fra en sprække i gulvet og lande på køkkenbordet. De to første fortællinger er med andre ord augustinske. Fåret og mønten skal reddes. Men hvis det lykkes den fortabte søn ved egne anstrengelser at komme hjem, så er den tredje fortælling pelagiansk eller i det mindste semi-pelagiansk. Det vil sige: den lærer at mennesket ikke hæmmes af arvesynden eller en fordærvet vilje, men at det ved sin egen anstrengelse, uden den guddommelige nåde, kan gøre noget for sin frelse. I den første fortælling er det mistede får et symbol på omvendelse, og omvendelse ses da som accept af at blive fundet. Den anden fortælling bekræfter denne definition. Men hvis den fortabte søn i sandhed omvender sig i landet langt borte og selv kæmper sig hjem igen, så modsiger Jesus sig selv. Sådan som den tredje fortælling traditionelt bliver forstået, modsiger den de to første. Enten er Jesus teologisk uklar, eller også er omvendelse et elastisk begreb der kan tolkes både augustinsk og pelagiansk. Jeg finder begge muligheder uacceptable. Findes der et alternativ? Ved at fortælle lignelsen om den gode hyrde henleder Jesus opmærksomheden på Salme 23, som også har et mistet får og en god hyrde. Det centrale udsagn står i vers 3, som man traditionelt har oversat han giver mig kraft på ny. Dette har man ofte forstået sådan: Jeg var nedtrykt, men Herren gav mig nyt mod. Denne betydning indgår givetvis også i salmistens intention. Men i den hebraiske tekst står der yashubib nefshi, hvilket bogstaveligt betyder han bringer mig tilbage eller han får mig til at vende om. Det er tydeligt at salmisten er faret vild, og Gud, den gode hyrde, bringer ham tilbage til de rette stier. Når man læser den fortabte søns udsagn i dette lys, fremkommer en ny mening. Salmisten troede at det var Gud der bragte ham tilbage (til Gud) og fik ham til at vende om. Den fortabte søn har i sinde selv at klare sit problem - han gik i sig selv. Verbet for at vende om 14 ICQUS nr. 1, 1999

5 forekommer ikke! Den lange, rige arabiske oversættelsestradition rummer en række interessante oversættelser af dette centrale udtryk. Nogle har: Han fik en lys idé. Andre oversætter: Han sørgede for sine egne interesser eller Han tænkte ved sig selv. Ingen af disse oversættere så den fortabte søn i landet langt borte som et bodfærdigt menneske. Ja, men hvad så med hans bekendelse? Den bekendelse han havde øvet sig på, lød: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, og det opfatter man (forståeligt nok) sædvanligvis som ægte omvendelse. Men Jesu tilhørere er farisæere med et godt kendskab til Skriften. De kan genkende den bekendelse som et citat af Farao da denne prøver at manipulere med Moses for at få ham til at ophæve plagerne. Efter den niende plage indvilliger Farao til sidst i at møde Moses, og da Moses kommer til ham, holder han en lignende tale. Alle ved at Farao ikke fortryder noget som helst. Han forsøger simpelthen at få Moses til at føje sig efter sin egen vilje. Vi forstår bedst den fortabte søn når vi ser, at det er det samme han forsøger at gøre. Idet han håber på, at kunne blødgøre sin fars hjerte, har den fortabte søn i sinde at fremlægge sit forslag til, hvordan bruddet mellem dem kan heles: jobtræning. Han vil få sig et vellønnet job så han kan spare op. I øjeblikket vil han ikke bo hjemme. Men når de mistede penge er tilvejebragt, vil han blive i stand til at drøfte forsoning. Det lykkedes ham ikke at få et betalt job i landet langt borte, men nu vil han forsøge at få sin fars opbakning og med den skaffe sig et godt betalt job i nærheden af sit hjem. Han vil alligevel kunne frelse sig selv ved loven. Nåden er ikke nødvendig. Han kan selv klare sig - det tror han i hvert fald! Men er de mistede penge det virkelige problem? I sin enetale i landet langt borte åbner den fortabte søn sit inderste for tilhøreren/læseren. Da han sulter, siger han: her er jeg ved at sulte ihjel. Han mener, at hvis blot han kan skaffe de mistede penge, så vil alt i sidste instans gå i orden igen. I mellemtiden vil han kunne klare sig, og når først han har pengene igen, vil landsbyen atter acceptere ham. Han tænker ikke på faderens knuste hjerte eller på den kval faderen måtte føle ved sin afviste kærlighed. Mens han i landet langt borte taler med sig selv, er der ingen tegn på skam eller anger. Hvis det er en tjener der står foran sin herre, er planen ikke dårlig. Hvis det er en søn der har med sin barmhjertige og kærlige far at gøre, er hans planlagte løsning ikke passende. 8. Vendepunktet. Den fortabte søn forbereder sig på den ydmygende tilbagekomst til landsbyen. Han tænker på qetsatsah-ceremonien og samler alt sit mod for at udholde dens skam. Den smertelige samtale med faderen vil heller ikke blive let. Hans eneste håb er, at hans ydmyge tale vil bevæge faderens hjerte, og at han vil sikre sig sin fars opbakning til at få den læreplads der vil kunne skaffe ham et betalt job. Den fortabte søn forventes ved sin hjemkomst at have gaver med til familien. Men ikke blot vender han tomhændet hjem, han vender hjem som en fiasko efter at have fornærmet sin familie og sin landsby ved sin afrejse. Denne smertelige tilbagerejse udholder han kun af én grund: her er jeg ved at sulte ihjel! Men hvad med faderen? Faderen ved, at det vil gå sønnen ilde. Han venter dag efter dag og stirrer ned ad den travle gade i landsbyen mod den vej i det fjerne, hvor sønnen var forsvundet i overmod og arrogance. Faderen er fuldt ud klar over hvordan hans søn vil blive modtaget i landsbyen når han vender tilbage efter at alt er slået fejl. Derfor lægger faderen også ICQUS nr. 1,

6 Kenneth E. Bailey en plan: at nå sin søn før denne når landsbyen. Faderen ved, at hvis det lykkes ham offentligt at opnå forsoning med sin søn, vil ingen i landsbyen behandle ham dårligt. Ingen vil vove at foreslå at qetsatsah-ceremonien skal iværksættes. Faderen ser ham mens han endnu var langt borte. Den store afstand er åndelig mere end den er fysisk. Hvis den fortabte søn tror at han ved at tjene penge kan ordne forholdet til sin far, så er han endnu langt borte! Udtrykket er lånt fra Es 57,19, hvor Gud lover fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær. Dette er nøjagtig, hvad faderen sætter sig for at gøre. Ved en stor dramatisk handling vil han tilbyde fred til den, der er langt borte, og derefter koncentrere sig om at skabe fred med den, som er nær (den ældste bror). Og derfor bryder faderen for tredje gang med den adfærd der forventes af en nærorientalsk patriark. Han tager fat i sømmen på sin fodside kappe og løber af sted for at byde sin søn, svinerøgteren, velkommen hjem. Han falder ham om halsen og kysser ham før han hører sønnens forberedte tale. Faderen viser ikke sin kærlighed som svar på sønnens bekendelse. Tværtimod, ud af sin egen kærlighed giver han afkald på sin værdighed og tager en tjeners skikkelse på sig og løber sin søn i møde for at de kan blive forsonet. Traditionelle nærorientalere i lange kapper løber ikke offentligt. At gøre dette er dybt ydmygende. Denne far løber, og sønnen er forbløffet. Han er overvældet og kan kun fremsige første del af sin forberedte tale, som nu antager en ny mening. Han erklærer at han har syndet, og at han ikke længere er værdig at kaldes søn. Ved at udelade tredje del af talen indrømmer han at han ikke har nogen gode idéer til, hvordan deres forhold kan genoprettes. Han prøver ikke længere på at opnå fordele af sin far. Faderen afbryder ikke sin yngste søn. I stedet for sker der det, at den fortabte søn fatter et andet sind, og i et øjebliks ægte omvendelse accepterer han at blive fundet. 9. Faderen opfører sig som en mor. En traditionel orientalsk patriark ville man forvente blev siddende i storslået isolation i huset for at høre hvad den egensindige knægt havde at sige til sit forsvar. Moderen kunne løbe ned ad vejen og overdænge drengen med kys. Vi ved at Gud er ånd og derfor hverken er hankøn eller hunkøn. Men Gud er også personlig, og Gud er én. Jesus har en tusind år gammel fint afstemt hellig tradition til sin rådighed. Profeterne kaldte Gud Fader og beskrev den fader i delvis kvindelige kategorier. Udtryksmåden fremhævede Gud som en person og Guds enhed for alle troende, mandlige såvel som kvindelige. I Det Gamle Testamente skildres Gud som en far der handler med en mors ømme kærlighed (5 Mos 32,18; Sl 131; Es 42,14; 66,13). Dødehavsrullerne beskriver Gud med det samme billedsprog. Mere end 200 gange kalder Jesus Gud Fader, og i Johannesevangeliet ser vi at den troende må fødes ovenfra. I Johannes Første Brev er den troende født af Gud. Det vil sige: Gud føder i Det Nye Testamente, såvel som han gør det i Det Gamle Testamente (5 Mos 32,18). Også i denne lignelse ser vi at faderen på vejen udviser en mors ømme kærlighed. 10. Kristologi. Da faderen kommer ud for at forsone sig med sønnen, bliver han et symbol på Gud i Kristus. Faderen, som er et symbol på Gud, udvikler sig næsten umærkeligt til et symbol på Jesus. Samme ændring sker der i fortællingen om den gode hyrde. Tre steder i Det 16 ICQUS nr. 1, 1999

7 Gamle Testamente er Gud den gode hyrde som går ud efter sit mistede får (Sl 23,3; Jer 23,1-8; Ez 34). Jesus genfortæller denne klassiske fortælling og introducerer sig selv som dens hovedperson. Farisæerne beklager sig: Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Jesus svarer med at fortælle denne fortælling, som i virkeligheden siger: Ja, det er rigtigt at jeg spiser sammen med syndere, men det er meget værre end I forestiller jer! Jeg ikke blot spiser sammen med dem, jeg løber ned af vejen og overdænger dem med kys og trækker dem med ind for at jeg kan spise sammen med dem! Det er tydeligvis sig selv Jesus taler om. Ved afslutningen af fortællingen gør faderen, hvad Jesus gør. En berømt syrisk teolog fra det 11. århundrede, Abdallah Ibn al-tayyib i Bagdad, identificerede faderen i dennes selvhengivende kærlighed på vejen som et symbol på Jesus. Den store nytestamentlige teolog Joachim Jeremias foretog i dette århundrede samme identifikation. Jeg kalder dette hermeneutisk kristologi, hvilket vil sige: Jesus tager et velkendt symbol på Gud og omformer det til et symbol på sig selv. 11. Betydningen af festmiddagen. Der er tre fortolkninger af festmiddagen i lignelsen. Den første gives af faderen, den anden af en lille dreng på gårdspladsen og den tredje af den ældste søn. De to første harmonerer med hinanden. Den tredje står i skarp modsætning til de to første. Mange læsere i vor tid hæfter sig kun ved den tredje. Alle tre fortolkninger må undersøges. Efter at forsoningen er kommet i stand, beordrer faderen en festmiddag. Han siger: Lad os spise og feste. For [her kommer hans begrundelse] min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Faderen siger ikke: Han var fortabt og er kommet hjem. Derimod læser vi: Han var fortabt, men er blevet fundet. Hvem fandt ham? Det gjorde faderen! Hvor? Ved udkanten af landsbyen! Hvilket vil sige at efter faderens opfattelse var den fortabte søn stadig fortabt og død ved udkanten af landsbyen. Som hyrden måtte gå af sted og måtte betale en høj pris for at finde sit får, og som kvinden måtte lede ivrigt efter sin mønt, sådan ydmygede faderen sig i en kostbar demonstration af en helt uventet kærlighed for at finde og oprejse sin søn. Festmiddagen fejrer, at det lykkedes at finde og at oprejse ham. Og nu til den lille drengs fortolkning. Den ældste søn kommer ind fra marken, og da han hører musikken, kalder han på en pais. Dette græske ord kan have tre betydninger. Den første er søn, hvilket ikke passer ind i denne tekst. Den anden er tjener, karl, hvilket heller ikke passer, eftersom alle tjenestefolkene har travlt med at varte op ved den store festmiddag. Den tredje mulighed er lille dreng. Syriske og arabiske oversættelser har altid valgt dette tredje alternativ. Da den ældste søn nærmer sig hjemmet midt i landsbyen, møder han naturligvis en flok små drenge som ikke er gamle nok til at ligge til bords med de voksne ved festmiddagen. De befinder sig uden for huset hvor de danser til musikken og har det skægt på deres egen larmende facon. Den lille dreng får her samme funktion som koret i et græsk drama. (Vi ved nu at der var et stort græsk teater i Sepphoris, godt 5 km fra Nazaret.) Drengen fortæller tilhøreren/læseren sandheden om hvad der sker i fortællingen. Den ældste søn spørger ham hvad festen drejer sig om, og drengen siger (som jeg ville oversætte det): Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi [nu kommer den anden fortolkning] han [faderen] modtog ham [den fortabte søn] med fred! Det ord jeg her oversæt- ICQUS nr. 1,

8 Kenneth E. Bailey ter med fred, er det græske ord hygiaino, som betyder i god behold, ved godt helbred, og som er det ord hvorfra vi har ordet hygiejne. Men i det græske Det Gamle Testamente (Septuaginta) forekommer dette græske ord 14 gange, og uden undtagelse er det en oversættelse af det hebraiske ord shalom, fred. Når en jøde i det første århundrede brugte ordet hygiaino, oversatte han i tankerne ordet shalom, hvilket ganske vist betyder i god behold, men også meget mere. Jeg er sikker på at Jesus brugte ordet shalom i fortællingen. Pointen er at festmiddagen afholdes for at fejre at faderen havde held til at skabe forsoning - shalom - og venner og naboer er kommet for at fejre dette sammen med ham. I stedet for at deltage i en qetsatsahceremoni, hvor man ville vende sig mod sønnen, tager de nu del i glæden over det genoprettede forhold. Drengen på gårdspladsen bekræfter således faderens fortolkning. For begge er festmiddagen en fejring af at faderens bestræbelser for forsoning med sønnen er lykkedes. Ordene i drengens mund, Han tog imod ham... og har i sinde at spise sammen med ham, minder tilhøreren om farisæernes anklage: Den mand [Jesus] tager imod syndere og spiser sammen med dem. Drengens ord bekræfter, at faderen klart har udviklet sig til et symbol på Jesus. Jesus tager imod syndere og spiser sammen med dem. I denne lignelse gør faderen det samme. Vi må også se på den ældste søns fortolkning, som kommer efter at faderen har forsøgt at forsone denne søn med sig. Han siger: Du slagtede fedekalven til ham. Denne påstand er det stik modsatte af hvad drengen netop har fortalt den ældste søn. Det er også det modsatte af faderens erklærede hensigt med festmiddagen. Eftersom den ældste søn modsiger de to tidligere fortolkninger af festmiddagen, må læseren vælge imellem dem. Er festmiddagen til ære for den fortabte søn eller for faderen? Fejrer de at den fortabte søns bestræbelser for ved egen hjælp at komme hjem er lykkedes? Eller fejrer de snarere at faderens bestræbelser for at skabe shalom (hvilket havde så store omkostninger for ham) har båret frugt? Det har i fyrre år været min opfattelse at moderne læsere af lignelsen som regel ikke er opmærksomme på disse kontraster eller på at der må træffes et valg. Festmiddagen peger hen på nadveren. Vi er ikke i tvivl om, at Jesus er hovedpersonen ved det hellige festmåltid, og at det ikke er synderne der er i centrum for opmærksomheden. Den ældste brors selvretfærdighed bliver til farvede brilleglas hvorigennem, han ser verden. Det eneste han kan forstå, er at den fortabte søn satte pengene over styr, og at han nu er blevet forsonet med deres far uden først at have betalt pengene tilbage. Kort sagt, nåde er blevet tilbudt og taget imod - i stedet for lovens krav som kræver at blive opfyldt af synderen. Den ældste søns fortolkning repræsenterer manges opfattelse - dengang og i dag. Men faderens opfattelse af festmiddagen (som støttes af drengens) er den måde Jesus tænker på. Mange finder nåden utrolig. Hvordan kan den være sand? Man får vel hvad man har betalt for, ikke sandt? 12. Den ældste søns vrede. Hvis festmiddagen blot var en fejring af at den fortabte søn var kommet hjem i god behold, ville den ældste søn med det samme gå ind i festsalen. Det ville betyde at den fortabte søns stilling i familien endnu ikke var blevet afgjort. Den ældste søn ville være meget omhyggelig med at hans synspunkt blev repræsenteret når familien skulle drøfte sagerne. Selvfølge- 18 ICQUS nr. 1, 1999

9 lig er de alle (udadtil) glade for at den fortabte søn er kommet helskindet hjem. Det ville være ubehøvlet ikke at glæde sig over det. Men drengen ude på gårdspladsen fortæller den ældste søn, at det alt sammen er overstået. Deres far har allerede forsonet sig med den fortabte søn - og har gjort det uden at lade ham betale for sine synder! Derfor er den ældste søn vred. Han er så vred, at han tager det drastiske skridt at bryde med sin far. At en søn skulle være til stede og dog nægte at deltage i en sådan festmiddag, ville være en uhørt fornærmelse mod hans far. Vi kan prøve at forestille os den situation her i Vesten hvor en ung mand i fuld offentlighed har et højlydt skænderi med sin far midt under en bryllupsfest. Et skænderi er ikke utænkeligt, men ikke offentligt ved en sådan festlig lejlighed. Den ældste søns afvisning af faderens forsoning med den fortabte søn fører ham til at bryde sit forhold til den far der udvirkede det. 13. Faderens reaktion. For fjerde gang går faderen ud over hvad en traditionel patriark ville gøre. For anden gang i løbet af samme dag er han villig til at tilbyde en dyr demonstration af ufortjent kærlighed. Blot sker det denne gang til en lovoverholder, og ikke til en lovovertræder. Nåden gælder begge sønner. I denne kultur ville man forvente, at faderen fortsatte med festen og ignorerede den offentlige fornærmelse. Sin ældste søn kunne han tage sig af senere. Men nej! Efter på det smerteligste at være blevet ydmyget offentligt går faderen ud for at finde endnu en fortabt søn. 14. Den ældste søns reaktion. Den yngste søn accepterede at blive fundet. Han blev overvældet af faderens kærlighed der kostede ham så dyrt, og som nu blev tilbudt ham for intet. I modsætning hertil synes den ikke have gjort noget indtryk på den ældste søn. I stedet for angriber han ubarmhjertigt både sin far og sin bror offentligt. Faderen forventes til sidst at eksplodere og give ordre til en afstraffelse til gengæld for de offentlige fornærmelser. For femte gang bryder han med den patriarkalske kultur. Her har vi ikke at gøre med en usædvanlig far. Her har vi derimod et symbol på Gud. Som Henri Nouwen har skrevet om denne lignelse: Dette er en skildring af Gud, hvis godhed, kærlighed, tilgivelse, omsorg, glæde og medfølelse ingen grænser har. Jesus viser Guds gavmildhed ved at bruge hele det billedsprog som hans kultur har til rådighed, mens han konstant omformer det (The Return of the Prodigal). Hvis den ældste søn tager imod den kærlighed som nu tilbydes ham, vil han blive nødt til at behandle den fortabte søn med samme kærlige accept, hvormed faderen bød svinerøgteren velkommen hjem. Den ældste søn må formes efter den kærlige fars billede der kom til begge slags syndere i skikkelse af en lidende tjener der tilbød en ufortjent og kostbar kærlighed. Er han villig til dette? Det hører vi ikke noget om. På dette tidspunkt befinder tilhørerne sig på scenen og må selv træffe afgørelsen. ICQUS nr. 1,

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere