KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED"

Transkript

1 KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED 2015 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

2 2 LOVPLIGTIGE KURSER LOVPLIGTIGE KURSER DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØ UDDANNELSE FOR ARBEJDSMILJØGRUPPENS MEDLEMMER Den 22 timers obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er for nyvalgte medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøgrupper samt deltagere, som har behov for en opdatering af tidligere sikkerhedsuddannelse. KURSUSTYPE To moduler, i alt tre dage. Arbejdsmiljørepræsentanter eller udpegede arbejdsledere i arbejdsmiljøgruppen har pligt til at gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Andre, som er beskæftiget med sikkerhed og arbejdsmiljø, kan også have stor glæde af at deltage. Arbejdsmiljøområdet og arbejdsmiljøloven i forhold til virksomheden Arbejdsmiljøgruppens opgaver: Rettigheder, pligter og ansvar Aktørerne inden for arbejdsmiljøområdet Præsentation og afprøvning af metoder/værktøjer i det systematiske og forebyggende arbejdsmiljøarbejde Sparring, dialog og udveksling af erfaring med medlemmer fra egen og/eller andre arbejdsmiljøorganisationer. KURSETS FORM Oplæg, gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave. KURSETS VARIGHED (ANTAL TIMER/DAGE) 22 timer fordelt på tre dage, kl (15.30). UNDERVISER Arbejdsmiljøkonsulent Lisbeth Torp Ernst og arbejdsmiljøkonsulent Tove Gregersen. KURSUSMATERIALE Kompendium og Fakta om arbejdsmiljø. VIRKSOMHEDSKURSUS Vi tilbyder også virksomhedskursus i forhold til både den obligatoriske og supplerende arbejdsmiljøuddannelse, lige som vi kan skræddersy tilbud om arbejdsmiljøorganisationens efteruddannelse efter konkrete ønsker og behov. Der må maksimalt være 20 deltagere ved afholdelse af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage. Virksomheden kan vælge selv at sørge for egnede kursuslokaler. Kurserne kan afholdes i COWIs kursuslokaler efter nærmere aftale. For tilbud ift. specifi kke ønsker og behov, kontakt: Lisbeth Torp Ernst, Tlf , FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Deltagerne vil blive rustet til at varetage opgaverne e med at styrke arbejdsmiljø-, sikkerheds- eds- og sundhedsarbej-dsarbejdet samt samarbejdet på virksomheden. en SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE COWI tilbyder to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse, tilrettelagt med følgende fi re hoved temaer, fordelt på ½ dag til hvert tema: 1. Strategisk arbejdsmiljøarbejde, roller, opgaver og ansvar samt årlig drøftelse 2. Forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsskader (nedslidning) 3. Ergonomi og sundhedsfremme 4. Psykisk arbejdsmiljø. FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Du lærer, hvordan du kan gå indgå aktivt og positivt i virksomhedens forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde både på kort og langt sigt Du lærer og afprøver systematiske metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde Du lærer at håndtere de udfordringer og forhindring nger, der ofte er i arbejdsmiljøarbejde, og hvordan du ska kaber lyst, mod og engagement i arbejdsmiljøarbej det.

3 LOVPLIGTIGE KURSER 3 TILMELDING Marianne Kirchner Tlf , TID OG STED KURSUSNR. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse: Odense, mar. og 24. mar Odense, maj og 16. juni Odense, sept. og 29. sept Odense, nov. og 1. dec Lyngby, feb. og 18. mar Lyngby, apr. og 5. maj Lyngby, sept. og 6. okt Lyngby, okt. og 25. nov Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse: 4.250,00 kroner ekskl. moms. TID OG STED KURSUSNR. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: Odense, juni Odense, nov Lyngby, juni Lyngby, okt Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: 2.800,00 kroner ekskl. moms. DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØ UDDANNELSE FOR BESÆTNINGSMEDLEMMER INDEN FOR LUFTFART Den 22 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for besætningsmedlemmer inden for luftfart er for nyvalgte medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøgrupper samt deltagere, som har behov for en opdatering af tidligere sikkerhedsuddannelse. KURSUSTYPE To moduler, i alt tre dage. Arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede ledelsesrepræsentanter samt arbejdsgiverrepræsentanter i selskaber med 1-4 ansatte har pligt til at gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse. Andre, som er beskæftigede med sikkerhed og arbejdsmiljø indenfor fl y- og helikopterselskaber, kan også have stor glæde af at deltage. Arbejdsmiljøområdet og arbejdsmiljøbekendtgørelsen i forhold til virksomheden Arbejdsmiljøgruppens opgaver; rettigheder, pligter og ansvar Aktørerne inden for arbejdsmiljøområdet Præsentation og afprøvning af metoder/værktøjer i det systematiske og forebyggende arbejdsmiljøarbejde Sparring, dialog og udveksling af erfaring med medlemmer fra egen og/eller andre arbejdsmiljøorganisationer. KURSETS FORM Gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave. KURSETS VARIGHED (ANTAL TIMER/DAGE) 22 timer fordelt på tre dage, kl (15.30). UNDERVISER Civilingeniør Karen Møller. KURSUSMATERIALE Kompendium og Fakta om arbejdsmiljø. TID OG STED KURSUSNR. Lyngby, mar. og 15. apr Lyngby, okt. og 4. nov ,00 kroner ekskl. moms. FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Deltagerne vil blive rustet til at varetage opgaverne med at styrke arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet kerhedsarbejdet og samar amar- bejdet på virksomheden inden for luftfartsbranche hen.

4 4 LOVPLIGTIGE KURSER ARBEJDSMILJØUDDANNELSE FOR KOORDINATORER BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET Den 37 timers lovpligtige uddannelse er for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. KURSUSTYPE To moduler, i alt fem dage. Arkitekter, rådgivere, byggeledere, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra bygge- og anlægsområdet. Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver: Pligter, rettigheder og ansvar Arbejdsmiljøaktører: Arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv. Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde Metoder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde Koordinators opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. KURSETS FORM Oplæg, gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave. KURSETS VARIGHED (ANTAL TIMER/DAGE) 37 timer fordelt på fem dage, kl (15.30). FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Kompetence til at varetage bygherrens og de proje ojekte- rendes pligter samt at styrke og effektivisere sikkerhedsk eds- arbejdet på byggepladsen. UNDERVISER(E) Aka.ing. (K) Betina Lyngsø Cand. techn. soc. Ester Jensen. KURSUSMATERIALE Kompendium og Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge- og anlæg. TID OG STED KURSUSNR. Vejle, mar. og mar Vejle, maj og juni Vejle, sept. og sept Vejle, nov. og dec Lyngby, jan. og feb Lyngby, apr. og maj Lyngby, sept. og okt Lyngby, nov. og dec ,00 kroner ekskl. moms. VIRKSOMHEDSKURSUS Vi tilbyder også virksomhedskursus, der skræddersys til virksomhedens konkrete ønsker og behov. Der må maksimalt være 20 deltagere ved afholdelse af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer bygge- og anlægsområdet. Virksomheden kan vælge selv at sørge for egnede kursuslokaler. Kurserne kan afholdes i COWIs kursuslokaler efter nærmere aftale. Kontakt Lisbeth Torp Ernst ift. specifi kke ønsker og behov, tlf TILMELDING Marianne Kirchner Tlf

5 ØVRIGE KURSER 5 ØVRIGE KURSER COWI udbyder også andre kurser inden for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljø- og HR-ansvarlige, chefer eller andre. Nedenfor er der listet eksempler på temaer til mulige kurser op. Vi tilpasser kurset til netop jeres virksomhed, ring og hør nærmere for et uforpligtende tilbud. På de næste sider fi nder du fi re kurser, som udbydes i Kurserne udbydes som heldagskurser, men kan også gennemføres som halvdagskurser. Alle kurser kan afholdes som virksomhedskursus. Vi udvikler løbende en lang række kurser tilpasset den enkelte virksomhed. Vi tilrettelægger også gerne et kursus målrettet og tilpasset jeres virksomhed og organisation, så I kan få det optimale ud af kravene om at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen1½ dags årlig løbende efteruddannelse. FOR NÆRMERE INFORMATION, KONTAKT Lisbeth Torp Ernst, tlf VARIGHED FOR KURSER PÅ DE NÆSTE SIDER En dag, fra kl ,00 kroner ekskl. moms. FORSLAG TIL TEMAER TIL VIRKSOMHEDSKURSER: APV og Det Sociale Indeks Arbejdsmiljøets økonomi Arbejdsmiljø som strategisk element Psykisk førstehjælp og krisehåndtering Fra sygefravær til trivsel Det grænseløse arbejde Forebyggelse af vold og trusler om vold Mobning på arbejdspladsen sådan håndteres det Ta hånd om dig selv krop & psyke Konflikter sådan løses de konstruktivt Balancen mellem begej string og belastning Det gode storrums kontor Ergonomi på kontoret Fysisk aktivitet i daglig dagen Pas godt på din krop arbejdsteknik Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Akustik på arbejds pladsen Støj på arbejds pladsen Vibrationer på arbejds pladsen Visuel kemikalie styring kemikalie styring i praksis REACH 360 grader rundt om krav til downstream-brugere og regler om artikler Stoffer og materialer for begyndere Asbest i bygninger og anlæg ATEX-sikring af din virksomhed Løft sikkerheds kulturen i din virksomhed HAZOP-analyse Systematisk fareidentifikation Risikovurdering med barrierediagrammer L-AUS opfølgning Livreddende førstehjælp Fokus på adfærd og kommunikation nøglen til reduktion af antallet af arbejdsulykker er Sundhedsfremme på arbejds pladsen

6 6 ØVRIGE KURSER SÆT GANG I EN POSITIV UDVIKLING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøprofessionelle, ledere og andre interesserede. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Hvad er fordelene ved at være opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes trivsel? Hvordan kan stress forebygges og håndteres? Hvad er læren af de nye former for stress? Hvordan sætter man gang i en positiv udvikling omkring det psykiske arbejdsmiljø? Der vil blive god mulighed for erfaringsudveksling via workshopper og inddragelse af deltagerforventninger i undervisningen. TID OG STED KURSUSNR. Lyngby, 19. marts Lyngby, 27. okt Odense, 9. april Odense, 3. dec Aarhus, 29. april Aarhus, 5. nov FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Deltagerne opnår forståelse for fordelene ved at være opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø, herunder på den enkeltes trivsel og stress. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og best practice opnår de kendskab til forebyggen- de dialogredskaber og inspira ration til, hvad der kan gøres ved ska ader inden for psykisk arbejdsmiljø. Der tages udgangspunkt i anerkendende og narrative dialogværktøjer og viden om social kapital indgår. ERGONOMI I HVERDAGEN PAS GODT PÅ DIN KROP! Arbejdsmiljøansvarlige samt ledere og medarbejdere. Kroppen er dit vigtigste arbejdsredskab i hverdagen, den skal holde hele livet også efter arbejdstid! Det er derfor vigtigt at kende principperne for at bruge kroppen hensigtsmæssigt samt afprøve teknikkerne i praksis, og det giver dette kursus dig mulighed for. Hvordan er kroppen bygget op, og hvordan fungerer den? Hvordan bruges kroppen hensigts mæssigt, og hvordan indretter du dig smartest? Løft, træk og skub hvad siger loven? Løfte- /bæreteknik Kroppen under belastning skader og nedslidning Kropsbevidsthed og fysiske øvelser. TID OG STED KURSUSNR. Lyngby, 16. april Lyngby, 10. sept Odense, 5. feb Odense, 17. sept Aarhus, 12. marts Aarhus, 27. aug FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Gennem dette kursus får deltagerne en viden om og motivation for at anvende en god arbejdsteknik i det daglige arbejde. Der gives råd og vejledning om hensigtsmæssig indretning, praktisk arbejdsteknik og forslag til fysiske øvelser til brug i hverdagen. Der vil være afveks ksling mellem oplæg og praktiske øvels ser.

7 ØVRIGE KURSER 7 SIKKERHEDSKULTUR VEJEN TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ Medlemmer i arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljøprofessionelle og ledere. På kurset vil der blive fokuseret på at besvare følgende spørgsmål: Hvorfor skal man fokusere på adfærd, når man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet? Hvordan ændrer man sikkerhedskulturen, hvilke værktøjer og metoder kan man anvende? Hvilke erfaringer har andre virksomheder med dette arbejde? Hvordan motiverer man kollegaerne og chefen til at arbejde med adfærdsændringer? Der vil blive god mulighed for erfaringsudveksling via gruppearbejde og inddragelse af deltagerspørgsmål i undervisningen. TID OG STED KURSUSNR. Lyngby, 10. marts Lyngby, 3. nov Odense, 21. april Odense, 10. nov Aarhus, 3. mar Aarhus, 29. sept FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Deltagerne opnår forståelse for, hvorfor det er centralt at arbejde med adfærd, når arbejdsmiljøet skal forbedres, og de får inspiration til, hvordan sikkerhedskulturen en kan ændres i egen virksomhed via adfærdspåvirkninger. STORRUMSKONTORER Arbejdsmiljøansvarlige samt ledere og medarbejdere i storrumskontorer. Hvilke forhold er vigtige i forbindelse med indretning, lydforhold og håndtering af indeklima ved planlægning af storrumskontorer? Hvilke faktorer er væsentlige i planlægningsfasen, hvordan er det gode storrumskontor, og hvordan kan vi afhjælpe problemer, som opstår efter indflytning i kontorerne? Hvordan håndteres forstyrrelser i storrum hvad (og hvem) forstyrrer medarbejderne, og hvad kan vi gøre ved det? Hvordan håndterer vi individuelle behov og holdninger til at arbejde i storrum? Hvordan håndteres dialogen om at arbejde sammen i storrum? TID OG STED KURSUSNR. Lyngby, 4. feb Lyngby, 9. sept Odense, 10. marts Odense, 8. sept Aarhus, 14. april Aarhus, 24. nov FORVENTET UDBYTTE FOR DELTAGERNE Deltagerne vil efter kurset have opnået viden om generelle principper for design og indretning af storrumskontorer, om akustiske forhold, om indeklimaforhold ld sam amt fået konkrete redskaber til at nedkle bringe generende støj og udvik samarbejdet i storrumskontoret.

8 PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING Tilmelding skal ske senest tre uger inden afholdelse af det enkelte kursus/arrangement. Tilmelding kan ske til Marianne Kirchner, eller via COWIs hjemmeside. BEKRÆFTELSE Deltagerne får tilsendt en skriftlig bekræftelse, efter at tilmeldingen er modtaget. Faktura, program og oplysninger om kursussted og mødetid fremsendes ca. 14 dage før kursusstart. BETALING Priserne for de nævnte kurser er opgivet ud for de respektive kurser og gælder pr. deltager. De opgivne priser er eksklusive moms, men inklusive forplejning og de nævnte kursusmaterialer. OVERTEGNING OG AFLYSNING Hvis kurset er overtegnet eller afl yses, kontakter vi dig hurtigst muligt og prøver at fi nde et alternativ. AFBESTILLING Skal ske senest 14 dage før kursets start, ellers betales der fuld pris. Ved udeblivelse fra et kursus betales der ligeledes fuld pris. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en kollega. Dette skal meddeles til Marianne Kirchner før kursusstart. TILMELDING Marianne Kirchner Tlf oktober Fotos: Das Büro, Niels Elliot Brøchner. Scan koden og meld dig til via vores hjemmeside. COWI er landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver og godkendt som underviser i den obligatoriske arbejdsmiljøuddanelse samt koordinatoruddannelsen. COWI rådgiver inden for alle områder af arbejdsmiljøet, herunder: Arbejdsulykker Fysisk arbejdsmiljø Kemisk arbejdsmiljø Biologisk arbejdsmiljø Ergonomi Psykisk arbejdsmiljø Vi rådgiver desuden om organisering af kundens arbejde med arbejds miljø, reduktion af sygefraværet, rumme lighed og sundhedsfremme på arbejdspladsen samt arbejdsmiljøøkonomi. POWERING YOUR 360 SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360 -tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder. ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF MAIL WWW

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold

Arbejdsmiljø. Indhold 2 6 4 8 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013 SUNDHEDSFREMME OG TRIVSEL KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013 VELKOMMEN KURSER OG UDANNELSER 2013 SundTrivsel har sammensat en kursus- og uddannelsesrække til alle jer, der ønsker at gøre noget ekstraordinært

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere