OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0

2 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD April 2006 Working Draft 1 FC No WD April 2006 Working Draft 2 FC No WD April 2006 Working Draft 3 FC No WD August 2006 Working Draft 4 FLB No September 2006 Changes of party class names and other consequences FC No of changes in UBL-2.0 prd2 documents. Version for OIOUBL public review April 2007 Revised due to NES harmonization (OIOUBL-2.01) FC No Forfattere Navn Initialer Organisation Peter L. Borresen PLB Danish National IT and Telecom Agency Finn Christensen FC mysupply ApS Flemming Beltoft FLB mysupply ApS Status: Godkendt Side 2 af 118

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 118

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer Definition af OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Emneområde Anvendelsen af OIOUBL-profiler Beskrevne scenarier Sælgerinitieret ordre Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende ordrebekræftelse Modtage ordrebekræftelse Sende ordreændring Modtage ordreændring Sende simpel ordrebekræftelse Modtage simpel ordrebekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber (Buyer Customer Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel 3, Budgettering Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter...36 Status: Godkendt Side 4 af 118

5 4.3.2 Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende ordrebekræftelse Modtage ordrebekræftelse Sende ordreændring Modtage ordreændring Sende simpel ordrebekræftelse Modtage simpel ordrebekræftelse Interne processer og fordele ved e-handel Køber (Buyer Customer Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) Sælger (Seller Supplier Party) Eksempler Eksempel Kontraktbaseret indkøb Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Afgive ordre Modtage ordre Sende simpel ordrebekræftelse Modtage simpel ordrebekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber (Buyer Customer Party) Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel 5, Tekstbaseret ordre Resumé af scenariet Scenariets karakteristika...70 Status: Godkendt Side 5 af 118

6 6.3 Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Afgive ordre Modtage ordre Sende ordrebekræftelse Modtage ordrebekræftelse Sende ordreændring Modtage ordreændring Sende simpel ordrebekræftelse Modtage simpel ordrebekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber (Buyer Customer Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel 6, Tekstbaseret ordreafgivelse - annullering Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Afgive ordre Modtage ordre Sende ordrebekræftelse Modtage ordrebekræftelse Sende ordreannullering Modtage ordreannullering Interne processer og fordele ved e-handel Køber (Buyer Customer Party) Sælger (Seller Supplier Party)...96 Status: Godkendt Side 6 af 118

7 7.7 Eksempler Eksempel 7, Udligning af lån Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende simpel ordrebekræftelse Modtage simpel ordrebekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber (Buyer Customer Party) Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel 8, Status: Godkendt Side 7 af 118

8 1. Introduktion Dette dokument beskriver forretningsscenarier vedrørende scenariepakken OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer baseret på UBL 2.0-forretningsdokumenter. Dokumentet er et af seks dokumenter, der beskriver andre indkøbsprocesser. Under ref.nr. 2 kan du se en oversigt over disse dokumenter og en generel introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier. Se ref.nr. 1 for en oversigt over OIOUBL-pakken og ref.nr. 5 for UBL 2.0-specifikationen. 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et mindre antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Et antal relaterede scenariebeskrivelser (Use cases), herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.3 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan ehandelsdokumenter udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 8 af 118

9 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.1 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.1 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 9 af 118

10 2. Definition af OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer 2.1 Emneområde OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer dækker emner, der ikke beskrives i dokumentet vedrørende den Basale Indkøbsproces. Det omhandler emner som f.eks.: Tekstbaserede ordrer Notify-ordrer Sælgerinitieret ordre Budgettering Kontraktbaserede ordrer Dette dokument indeholder beskrivelser af de forskellige måder, som dette kan udføres på ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det basale niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Forretningsparter der anvender OIOUBL, skal registrere de profiler de understøtter i et fælles register, for dermed at begrænse behovet for bilaterale handelsaftaler. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Forretningsprocesserne er struktureret i fire niveauer. Procesniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprocesser på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprocesser på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprocesser på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprocesser på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer anvender følgende OIOUBL-profiler: Scenariets titel Sælgerinitieret ordre Profil SellerInitiatedOrderingToBillingSimple Status: Godkendt Side 10 af 118

11 Budgettering Kontraktbaseret indkøb Tekstbaseret ordre Udligning af lån SellerInitiatedOrderingToBillingSimple OrderingAdvancedToBillingSimple OrderingAdvancedToBillingSimple SellerInitiatedOrderingToBillingSimple Aktørerne er begrænset til Kunde (Customer) og Leverandør (Supplier) med følgende roller 1 : Køber (Buyer Customer Party) Sælger (Seller Supplier Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) Der indgår følgende forretningsdokumenter i scenariet: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Ordrebekræftelse (Order Response) Ordreændring (Order Change) Ordreannullering (Order Cancellation) Faktura (Invoice) Kreditnota (Credit Note) Rykker (Reminder) Applikationsmeddelelse (Application response) I de følgende to illustrationer vises de overordnede forretningsprocesser for de anvendte profiler. 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 11 af 118

12 ad Procurement-OrdAdv -BilSim-1.0 «document» Order «document» OrderResponse Simple «document» OrderChange «document» OrderCancellation «document» OrderResponse Ordering Adv anced Process «document» Inv oice «document» CreditNote «document» Reminder Billing Simple Process «document» Application Response Figur 1, OrderingAdvancedToBillingSimple Status: Godkendt Side 12 af 118

13 act Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 OrderResponseSimple OrderChange (from Business Documents) (from Business Documents) OrderCancellation OrderResponse (from Business Documents) (from Business Documents) Ordering Sellerinitiatet Process Invoice CreditNote Reminder (from Business Documents) (from Business Documents) (from Business Documents) Billing Simple Process Application Response (from Business Documents) Figur 2, SellerInitiatedOrderingToBillingSimple Profilerne omfatter følgende forretningsprocesser: Forretningsproces OrderingAdvancedR (med respons) SellerInitiatedOrdering BillingSimple Kommentarer OIOUBL Avanceret Indkøbsproces kræver, at der altid returneres en OrderResponseSimple (simpel ordrebekræftelse) fra Leverandøren, hvilket betyder, at processen OrderingAdvancedR anvendes. Både med og uden kvittering Den simple faktureringsproces Følgende tre illustrationer viser de forskellige processer mere detaljeret. Status: Godkendt Side 13 af 118

14 act Ordering Advanced With Response Process BuyerCustomerParty Create Order Order SellerSupplierParty Process Order Start Order Process Accept or Reject Order [Reject] [Accept] [Propose Change] Processing Order Order Accepted [Accept] [Accept] Create OrderResponseSimple Accepted Order Accept or Reject Order Response Simple Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple [Reject] Process OrderResponse OrderResponse Create OrderResponse Accept or Reject OrderResponse [Accept] [Reject] Create OrderChange OrderChange Process OrderChange Create OrderCancellation OrderCancellation Order Cancelled Order Cancelled Figur 3, Processen OrderingAdvancedR Status: Godkendt Side 14 af 118

15 act Ordering Sellerinitiatet Process BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Start Order Process Accept or Reject Order [Reject] [Propose Change] [Accept] Processing Order Create OrderResponseSimple Accepted Order Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple Process OrderResponse (from Business Documents) OrderResponse Create OrderResponse Accept or Reject OrderResponse [Accept] (from Business Documents) [Reject] Create OrderChange OrderChange Process OrderChange (from Business Documents) Create OrderCancellation OrderCancellation Order Cancelled (from Business Documents) Order Cancelled Figur 4, Processen SellerInitiatedOrdering Status: Godkendt Side 15 af 118

16 act Billing Simple Process AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Invoice Invoice Create Invoice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Reject Invoicing Document [Accept] [Reject] Processing Invoicing Invoicing Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Process Reminder Reminder Create Reminder Payment Not Received Figur 5, Processen BillingSimple 2.3 Beskrevne scenarier For Indkøbsproces for Avancerede Ordrer er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Sælgerinitieret ordre Happy day-scenariet 4 Budgettering Happy day-scenariet 5 Kontraktbaseret indkøb Happy day-scenariet 6 Tekstbaseret ordre Happy day-scenariet 7 Tekstbaseret ordreafgivelse (annullering) Annullering 8 Udligning af lån Happy day-scenariet Status: Godkendt Side 16 af 118

17 3. Sælgerinitieret ordre 3.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver den simple situation, hvor en sælger tager initiativ til at afgive en ordre til en mindre vuggestue. Processen initieres af, at en sælger fra et legetøjsfirma besøger vuggestuen. Han demonstrerer en række forskellige varer for lederen af vuggestuen, og de indgår en mundtlig aftale om, hvad der skal bestilles. Vuggestuen er et eksempel på en mindre organisation med kun én afdeling. Vuggestuen identificeres med et entydigt GLN-nummer. Vi beskriver kun Happy Day-scenariet. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordrebekræftelse Én Ordreændring Én Levering Én Faktura Der bruges ikke noget Ordredokument Køber (Buyer Customer Party) indgår kun en mundtlig aftale om, hvad der skal bestilles Sælger (Seller Supplier Party) giver besked om, hvad der skal bestilles og forbereder alle detaljer Sælger opretter en ordrebekræftelse Køber accepterer ordren ved at returnere en accepteret ordreændring Køber er en lille organisation (én afdeling) Intet behov for Varemodtager (Delivery Customer Party) Køber bliver RegningsKundePart (Accounting Customer Party), og Sælger (Seller Supplier Party) bliver RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) ved faktureringen Ordren initieres af Sælger Parterne understøtter udveksling af XML-dokument-instanser (via deres netværksudbydere) Handelsvarerne er standardvarer, der identificeres med et varenummer Fakturaen sendes til RegningsKundePart på det tidspunkt, hvor varerne leveres Dette er Happy day-scenariet. 3.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing Levering Betaling Status: Godkendt Side 17 af 118

18 3.3.1 Anvendte dokumenter Følgende dokumenter indgår i scenariet: Ordrebekræftelse (Order Response) Ordreændring (Order Change) Optionelt: Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kundeparter Køber (Buyer Customer Party) og RegningsKundePart (Accounting Customer Party): Myretuen Att. Lise Hansen Fredericiavej Helsingør GLN: (EndePunktID) GLN: SE: Dette er et eksempel på en mindre vuggestue (en mindre offentlig organisation), hvor der kun er én afdeling involveret i indkøbsprocessen. Vuggestuen bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party) og RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party): Krea Toys Att. Hugo Jensen Leverandørvej Dyssegård CVR: Dette er et eksempel på et privat firma, hvor der kun er én afdeling involveret i indkøbsprocessen. Firmaet bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Status: Godkendt Side 18 af 118

19 Customer Buyer Customer Party Accounting Customer Party Seller initiated order - Happy Day scenario Supplier Seller Supplier Party Accounting Supplier Party Accept order Create order Notify seller and create order in backend-system Create order response Receive order response Order response Send order response Create order change Send order change Order change Receive order change Create final order Fulfill order Receive invoice Invoice Send invoice Accept invoice Pay invoice Ref: ADVORD01 V1.0 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 4). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for scenariebeskrivelsens emneområde og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Sende ordrebekræftelse I dette scenario er ordrebekræftelsen det initierende elektroniske forretningsdokument. Sælger har udarbejdet ordrebekræftelsen på baggrund af mødet med Køber og sørger for, at alle vigtige forretningsoplysninger er angivet, som f.eks.: En kode for accept af hele ordren Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber EndePunktID for Købers organisation GLN-nummer for Købers organisation Juridisk enhed for Købers organisation Id for Sælgers organisation Et varenummer for de(n) bestilte vare(r), som kendes af Sælger Status: Godkendt Side 19 af 118

20 3.5.2 Modtage ordrebekræftelse Køber modtager ordrebekræftelsen elektronisk via sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber bør kontrollere følgende: Om ordren er accepteret eller ej At de angivne varer også er de aftalte varer At der er angivet det korrekte ordrenummer I dette scenario vil der altid være overensstemmelse Sende ordreændring Køber returnerer en accepterende ordreændring til Sælger Modtage ordreændring Sælger modtager den accepterende ordreændring elektronisk fra sin netværksudbyder. Herefter oprettes den endelige (bindende) simple ordrebekræftelse (OrderResponseSimple), og salgsordren oprettes hos Sælger Sende simpel ordrebekræftelse Som en option, kan sælger returnere en accepterende simpel ordrebekræftelse til Køber Modtage simpel ordrebekræftelse Køber modtager den accepterende simple ordrebekræftelse elektronisk fra sin netværksudbyder. Herefter oprettes den endelige ordre hos Køber. Bemærk at dette er en option Sende faktura RegningsLeverandørPart opretter en instans af fakturadokumentet og sender det til RegningsKundePart. I dette scenario sendes fakturaen, når varerne er leveret. Fakturaen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber EndePunktID for Købers organisation GLN-nummer for RegningsKundeParts organisation JuridiskPart for RegningsKundeParts organisation Id for RegningsLeverandørParts organisation Modtage faktura RegningsKundePart modtager fakturaen elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Status: Godkendt Side 20 af 118

21 3.6 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer Køber (Buyer Customer Party) Acceptere ordre Køber kommer med en mundtlig accept Advisere sælger og oprette ordre i backend-systemet For at give mulighed for en automatiseret indkøbsproces skal Køber oprette en åben ordre i sit backend-system og oplyse Sælger om det specifikke ordrenummer Oprette ordreændring Der oprettes en dokument-instans for den accepterende ordreændring RegningsKundePart (Accounting Customer Party) Acceptere faktura RegningsKundePart tager sig af processen med fakturamatching Betale faktura Fakturaen betales Sælger og RegningsLeverandørPart Oprette ordre Under besøget hos Køber registrerer Sælger bestillingen Oprette ordrebekræftelse Der oprettes en dokument-instans for den accepterende ordrebekræftelse Oprette endelig ordre Når sælger har modtaget dokument-instansen for den accepterende ordreændring, kan den endelige simple ordrebekræftelse (optionel) og salgsordren oprettes Udføre ordre Ordren udføres. 3.7 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument. Status: Godkendt Side 21 af 118

22 3.7.1 Eksempel 3,1 Lise Hansen, der er ansat i en mindre børnehave, vil gerne købe noget legetøj. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Lise inviterer sælgeren Hugo Jensen fra firmaet Krea Toys til et salgsmøde. 2. Hugo demonstrerer forskelligt legetøj, og Lise kommer med en mundtlig accept af hvad hun gerne vil bestille. 3. Hugo kontrollerer derefter, at de har varerne på lager, og sender en accepterende ordrebekræftelse til børnehaven. 4. Lise godkender ordren ud fra ordrebekræftelsen og returnerer en accepterende ordreændring. 5. Leverandøren leverer det bestilte legetøj. 6. Lise modtager legetøjet, finder den tilsvarende ordre og godkender leveringen. 7. Dagen efter modtager børnehaven en elektronisk faktura med attention til Lise. 8. Lise sammenligner den med ordren og godkender den. 9. Fakturaen er nu klar til betaling. I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Ordrebekræftelse (OrderResponse): ADVORD_01_01_00_OrderResponse_v2p1.xml OrderResponse Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID A false 6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B1 IssueDate DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference ID IssueDate SellerSupplierParty Party EndpointID 2 Status: Godkendt Side 22 af 118

23 PartyIdentification ID Party Krea Toys PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Krea Toys Contact ID 9876 Hugo Jensen Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Status: Godkendt Side 23 af 118

24 Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated Status: Godkendt Side 24 af 118

25 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine LineItem ID 1 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA Item Description Fine toy Fine toy SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Ordreændring (OrderChange): ADVORD_01_01_00_OrderChange_v2p1.xml OrderChange Class Field Attribute Value Note 3 3 Status: Godkendt Side 25 af 118

26 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID ID CopyIndicator UUID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 A false 6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B2 IssueDate SequenceNumberID 01 DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference ID IssueDate BuyerCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 Status: Godkendt Side 26 af 118

27 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail SellerSupplierParty Party EndpointID PartyIdentification ID Party Krea Toys PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Krea Toys Contact Status: Godkendt Side 27 af 118

28 ID 9876 Hugo Jensen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Delivery Status: Godkendt Side 28 af 118

29 RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms AnticipatedMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine LineItem ID 1 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA Item Status: Godkendt Side 29 af 118

30 Description Fine toy Fine toy SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Faktura (Invoice): ADVORD_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Invoice Class Field Attribute Value Note 4 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID A false 6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B3 IssueDate InvoiceTypeCode 380 listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference ID IssueDate AccountingSupplierParty Party EndpointID PartyIdentification ID Party Krea Toys PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK 4 Status: Godkendt Side 30 af 118

31 listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Krea Toys Contact ID 9876 Hugo Jensen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør Status: Godkendt Side 31 af 118

32 PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Delivery ActualDeliveryDate PaymentMeans ID 1 PaymentMeansCode 42 PaymentDueDate PaymentChannelCode DK:BANK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 PayeeFinancialAccount ID PaymentNote A FinancialInstitutionBranch ID 9544 PaymentTerms ID 1 PaymentMeansID 1 Amount TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal Status: Godkendt Side 32 af 118

33 TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount InvoiceLine Class Field Attribute Value Note ID 1 InvoicedQuantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference LineID 1 TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory Status: Godkendt Side 33 af 118

34 ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Fine toy Fine toy SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 De tilsvarende eksempel filer haves som: ADVORD_01_01_00_OrderResponse_v2p1.xml ADVORD_01_01_00_OrderChange_v2p1.xml ADVORD_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Status: Godkendt Side 34 af 118

35 4. Budgettering 4.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver et simpelt budgetforløb. Det forudsættes, at der er indgået en rammeaftale mellem sælger og køber. Det aftales, at sælger skal levere bleer til en vuggestue en gang i kvartalet to år frem i tiden ud fra det faktiske forbrug. Sælger kommer med et forslag til en kvartalsvis levering ud fra erfaringerne fra tidligere leveringer og andre relevante parametre. Forslaget skal godkendes af vuggestuen og muligvis ændres, før det kan konverteres til en ordre. Vuggestuen er et eksempel på en mindre organisation med kun én afdeling. Vuggestuen identificeres med et entydigt GLN-nummer. Vi beskriver kun Happy Day-scenariet. 4.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordrebekræftelse Én Ordreændring Én Simpel ordrebekræftelse Én Levering Én Faktura Sælger (Seller Supplier Party) tager initiativ til ordren, og der bruges ikke noget ordredokument Sælger foreslår en ordre ud fra erfaringerne fra tidligere leveringer og andre relevante parametre Sælger opretter en ordrebekræftelse, der afspejler forslaget Køber (Buyer Customer Party) godkender ordrebekræftelsen og ændrer - i dette scenario - antallet af nogle af varerne Køber accepterer ordren ved at returnere en accepterende ordreændring Sælger returnerer en simpel ordrebekræftelse som accept Køber er en lille organisation (én afdeling) Intet behov for Varemodtager (Delivery Customer Party) Køber bliver RegningsKundePart (Accounting Customer Party), og Sælger (Seller Supplier Party) bliver RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) ved faktureringen Parterne understøtter udveksling af XML-dokument-instanser (via deres netværksudbydere) Handelsvarerne er standardvarer, der identificeres med et varenummer Fakturaen sendes til RegningsKundePart på det tidspunkt, hvor varerne leveres Dette er Happy day-scenariet. 4.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing Levering Status: Godkendt Side 35 af 118

36 Betaling Anvendte dokumenter Følgende dokumenter indgår i scenariet: Ordrebekræftelse (Order Response) Ordreændring (Order Change) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kundeparter Køber (Buyer Customer Party) og RegningsKundePart (Accounting Customer Party): Myretuen Att. Lise Hansen Fredericiavej Helsingør GLN: (EndePunktID) GLN: SE: Dette er et eksempel på en mindre vuggestue (en mindre offentlig organisation), hvor der kun er én afdeling involveret i indkøbsprocessen. Vuggestuen bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party) og RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party): Super Soft A/S Att. Hugo Jensen Leverandørvej Dyssegård CVR: Dette er et eksempel på et privat firma, hvor der kun er én afdeling involveret i indkøbsprocessen. Firmaet bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. 4.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Status: Godkendt Side 36 af 118

37 Customer Buyer Customer Party Accounting Customer Party Forecasting - Happy Day scenario Supplier Seller Supplier Party Accounting Supplier Party Create order response Receive order response Order response Send order response Create order change Send order change Order change Receive order change Receive order response simple Wait for delivery Order response simple Create order response simple Send order response simple Create final order Fulfill order Receive invoice Invoice Send invoice Accept invoice and pay invoice Ref: ADVORD02 V1.0 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 5). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for denne scenariebeskrivelses emneområde og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Sende ordrebekræftelse I dette scenario er ordrebekræftelsen det initierende elektroniske forretningsdokument. Sælger har udarbejdet ordrebekræftelsen på baggrund af budgettet og sørger for, at alle vigtige forretningsoplysninger er angivet, som f.eks.: En kode for accept af hele ordren Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber EndePunktID for Købers organisation GLN-nummer for Købers organisation Juridisk enhed for Købers organisation Id for Sælgers organisation Et varenummer for de(n) bestilte vare(r), som kendes af Sælger Status: Godkendt Side 37 af 118

38 4.5.2 Modtage ordrebekræftelse Køber modtager ordrebekræftelsen elektronisk via sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber bør kontrollere følgende: Om ordren er accepteret eller ej At de foreslåede varer og antal er de rigtige At der er angivet det korrekte ordrenummer I dette scenario beslutter Køber at ændre antallet af nogle af varerne Sende ordreændring Køber returnerer en accepterende ordreændring til Sælger (med ændringerne) Modtage ordreændring Sælger modtager den accepterende ordreændring elektronisk fra sin netværksudbyder. Han/hun accepterer ændringerne Sende simpel ordrebekræftelse Sælger returnerer en simpel ordrebekræftelse som accept. Bemærk, at dette ikke er obligatorisk, idet det afhænger af hvilken OIOUBL profil der anvendes (med eller uden kvittering). Herefter oprettes den endelige salgsordre hos Sælger Modtage simpel ordrebekræftelse Køber modtager den simple ordrebekræftelse elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber skal kontrollere, om ordren er accepteret, og om der refereres til den korrekte ordre. I dette scenario vil der altid være overensstemmelse. 4.6 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer Køber (Buyer Customer Party) Oprette ordreændring Der oprettes en dokument-instans for den accepterende ordreændring på baggrund af den modtagne ordrebekræftelse. I dette scenario beslutter Køber dog at ændre antallet af nogle af varerne Afvente levering Afvent levering. Status: Godkendt Side 38 af 118

39 4.6.2 RegningsKundePart (Accounting Customer Party) Acceptere og betale faktura RegningsKundePart tager sig af processen med fakturamatching, og fakturaen betales Sælger (Seller Supplier Party) Oprette ordrebekræftelse Der oprettes en dokument-instans for den accepterende ordrebekræftelse ud fra budgettet Oprette simpel ordrebekræftelse Der oprettes en dokument-instans for den accepterende simple ordrebekræftelse Oprette endelig ordre Når Sælger har sendt dokument-instansen for den accepterende simple ordrebekræftelse, kan den endelige ordre oprettes Udføre ordre Ordren udføres. 4.7 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument Eksempel 4.1 Lise Hansen er ansat i en mindre vuggestue og har lavet en rammeaftale om leveringen af bleer en gang i kvartalet ud fra det faktiske forbrug. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Hugo laver en budgettering i form af en ordrebekræftelse. 2. Lise godkender den foreslåede ordre og foretager ændringer i antallet af nogle af varerne. 3. Lise returnerer en ordreændring. 4. Hugo kontrollerer, at de har varerne på lager, og sender en accepterende ordrebekræftelse til vuggestuen. 5. Leverandøren leverer bleerne. 6. Lise modtager bleerne, finder den tilsvarende ordre og godkender leveringen. 7. Dagen efter modtager vuggestuen en elektronisk faktura med attention til Lise. 8. Lise sammenligner den med ordren og godkender den. 9. Fakturaen er nu klar til betaling. I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Ordrebekræftelse (OrderResponse): Status: Godkendt Side 39 af 118

40 ADVORD_02_02_00_OrderResponse_v2p1.xml OrderResponse Class Field Attribute Value Note 5 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID A false 6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B1 IssueDate DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference ID IssueDate SellerSupplierParty Party EndpointID PartyIdentification ID Party Super Soft A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK:SE 5 Status: Godkendt Side 40 af 118

41 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Super Soft A/S Contact ID 5567 Hugo Jensen Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Status: Godkendt Side 41 af 118

42 PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine LineItem ID 1 Status: Godkendt Side 42 af 118

43 Quantity unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount 5.00 BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Superble Superble SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Ordreændring (OrderChange): ADVORD_02_02_00_OrderChange_v2p1.xml OrderChange Class Field Attribute Value Note 6 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID A false 6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B2 IssueDate SequenceNumberID 01 DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference ID IssueDate BuyerCustomerParty Party 6 Status: Godkendt Side 43 af 118

44 EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail SellerSupplierParty Party EndpointID PartyIdentification ID Status: Godkendt Side 44 af 118

45 Party Super Soft A/S PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Super Soft A/S Contact ID 5567 Hugo Jensen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode listagencyid 320 StructuredDK Status: Godkendt Side 45 af 118

46 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 Status: Godkendt Side 46 af 118

47 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms AnticipatedMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine LineItem ID 1 Quantity unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount 5.00 BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Superble Superble SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Simpel ordrebekræftelse (OrderResponseSimple): ADVORD_02_02_00_OrderResponseSimple_v2p1.xml OrderResponseSimple Class Field Attribute Value Note 7 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim Status: Godkendt Side 47 af 118

48 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator false IssueDate AcceptedIndicator true OrderReference ID IssueDate SellerSupplierParty Party EndpointID PartyIdentification ID Party Super Soft A/S PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Super Soft A/S Contact ID 5567 Hugo Jensen Status: Godkendt Side 48 af 118

49 Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Faktura (Invoice): ADVORD_02_02_00_Invoice_v2p1.xml Status: Godkendt Side 49 af 118

50 Invoice Class Field Attribute Value Note 8 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID A false 6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B4 IssueDate InvoiceTypeCode 380 listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference ID UUID 6E09886B-DC6E-43EE-82D1-7CCAC7F4E3B1 IssueDate AccountingSupplierParty Party EndpointID PartyIdentification ID Party Super Soft A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK 8 Status: Godkendt Side 50 af 118

51 PartyTaxScheme DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Super Soft A/S Contact ID 5567 Hugo Jensen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party Myretuen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme DK DK:SE TaxScheme ID 63 Status: Godkendt Side 51 af 118

52 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Myretuen DK Contact ID 1413 Lise Hansen Telephone ElectronicMail Delivery ActualDeliveryDate PaymentMeans ID 1 PaymentMeansCode 42 PaymentDueDate PaymentChannelCode DK:BANK listagencyid 320 listid urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 PayeeFinancialAccount ID PaymentNote A FinancialInstitutionBranch ID 9544 PaymentTerms ID 1 PaymentMeansID 1 Amount TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Status: Godkendt Side 52 af 118

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm A/S Implementation Guide 2 (6) Kære Leverandør til Orifarm A/S, Orifarm A/S har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter.

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter. Notat Opdaterings- og Versioneringsstrategi for OIOUBL fælles standard for e- handelsdokumenter Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning samt de opdateringer og præciseringer,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Kontoopgørelse UBL 2.0 Statement G15 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordreannullering

OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede

Læs mere

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt Samlenotat Dato 28. april 2016 Dagsorden Side 1. Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige

Læs mere

VEJLEDNING. 50.05 Biblioteksmaterialer - forpligtende aftale. Kundevejledning praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING. 50.05 Biblioteksmaterialer - forpligtende aftale. Kundevejledning praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.05 Biblioteksmaterialer - forpligtende aftale Kundevejledning praktisk anvendelse af aftalen 08062016 50.05 Biblioteksmaterialer Kundevejledning Indledning I denne vejledning får du en kort

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponse G09 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vikarservice til Ældreplejen m.v. i Morsø Kommune

Vikarservice til Ældreplejen m.v. i Morsø Kommune Vikarservice til Ældreplejen m.v. i Morsø Kommune Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42929584.aspx Tender type Tender Payment condition Given in inquiry document Publish date 1/27/2014

Læs mere

Hvordan. normalkontrakter og aftaler

Hvordan. normalkontrakter og aftaler Hvordan tilpasses normalkontrakter og aftaler i takt med virksomhedernes udvikling? Vejledning til overenskomsterne mellem DJ og DDFF 2004-2007 Se ordbog bagest. Se også den særskilte vejledning i forståelsen

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Notat. Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00.

Notat. Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00. BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. januar 2016 Notat Udbud af håndværkerydelser: Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00. 1. Velkomst og indledning Vil socialt

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014 NemHandelsaktørmøde 21. januar 2014 1 Agenda 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Bordet rundt hvad skaber problemer pt. 3. Status på testmiljø 4. Status på oprydning og forbedring af registreringer

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere