Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990"

Transkript

1 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik Attermann Rasmussen 1

2 Min far Frederik Attermann Rasmussen er født d. 1. april 1895 på Nørbølling Mark. Hans skolegang var sikkert kun middelmådig, han begyndte i børneskolen i Eskelund, og hans entre i dette visdommens parnas var ikke særlig lovende. Den første dag stod de større drenge parat for at se, hvad de kunne få ud af det med de nye drenge, og det Vallekilde 1916 første de fik ham til var at stikke en finger ned i skolepulten, at der var blæk i samme hul kunne han jo ikke vide, men lærerinden, der kom i det samme, kaldte ham en stor gris og stak ham en på hovedet. Det var første skoledag. Senere kom han ud at tjene om sommeren og gik kun i skole om vinteren. Vinterskolen startede altid med slagsmål, og de mindste drenge fra samme gade gemte på de fortrædeligheder, som de kom ud for i sommerens løb med nabodrengene, og truede de andre med, at de bare skulle vente, til Frederik kom hjem, så skulle de bare se løjer - dette skulle så ordnes, før man kunne komme i gang med kundskaberne. Som ni-årig havde han sin første sommer plads, det var hos Poul Jakobsen i Hjerting. De næste fire somre tjente han hos Johannes Pedersen i Brøstrup. Farfar kendte Johannes fra sin tid på Rødding Højskole. Da far først var blevet fæstet bort til Brøstrup, sagde hans far til Johannes Pedersen, at han gerne måtte lade ham bestille noget men han skulle sørge for at han kom tidlig i seng om aftenen. Og dette sørgede han for skete fyldest. Når ungdommen om aftenen mødtes uden for gårdene ville far jo selvfølgelig også gerne være med, men det varede som regel ikke længe inden husbond var der: du skal vist i seng Frederik, du husker jo nok hvad din far sagde. Til gengæld var der tidlig purring om morgenen, allerede ved firetiden om morgenen lød Johannes udkald i hestestalden. Folkeholdet på gården bestod af manden og konen, hun var vist noget af en særling og kom aldrig ud af sin stue. Det var Johannes Pedersens anden kone, Da han giftede sig med hende, måtte han bygge tre fag til stuehuset 2

3 for at få plads til hendes møbler. Med hendes medgift kunne han udbetale restgælden i gården, så han kom til at sidde gældfri. Foruden manden og konen var der forkarlen, en voksen søn og om sommeren var der drengene, og i huset var der en husholder, der havde haft pladsen i 17 år plus en ung pige. Man spiste af det fælles grødfad, og ølkruset stod i vinduet, så man kunne tage sig en tår udefra, hvis man følte trang til det. Engang far på bare ben kom løbende hen over stenbroen for at slukke tørsten, overraskede han den gamle kone, der stod og badede sine betændte øjne i øllet, det fremmede jo ikke ligefrem lysten til at smage. Fritid var der ikke meget af, to søndage hver sommer var hvad der kunne blive til. Han kunne lige nå at flytte fårene i engen, når han løb hjem lørdag aften, og så kunne de få lov at blive stående, til han kom tilbage søndag aften. Engang han var hjemme en søndag havde de gæster, og da han skulle af sted, fik han sagt farvel til farmor i køkkenet, men ind i stuen til gæsterne kunne hun ikke få ham. Farmor fik ham så sendt af sted, og da han kom op på Harbjerg og vendte sig om for at vinke, stod hele familien og vinkede farvel til ham. Den sidste sommer, han var hos Johannes i Brøstrup, var han ved og rende fra pladsen allerede den første dag. De skulle tærske og far var oppe på det halvmørke korngulv og smed negene ned til Johannes, der lagde dem i tærskemaskinen. På grund af det dårlige lys på loftet tog han fejl af byg og havrenegene, og da dette gentog sig et par gange blev der skældt ud. Det var selvfølgelig glemt af J.P. men far gik ind og pakkede sit tøj og ville hjem, han ville ikke have udskæld den første dag ham var i pladsen. Der blev stor opstandelse. Johannes og karlene parlementerede længe med ham, men han stod fast på sit, og så var der ikke andet at gøre end at hente husholdersken, - hende havde far respekt for. Men han var ikke så let at vælte af pinden, han ville aldrig skældes ud mere, og han ville ud med hestene, og så ville han have fri en søndag i hver måned. Alt blev ham lovet og far blev i pladsen. Dagen efter var søndag og manden spurgte, om han ikke ville med i kirke, jo det ville han da gerne, eller måske vil du hellere køre ned og pløje for Per Aarup, en husmand de gjorde markarbejde for, jo det ville han da meget hellere. 3

4 Man kan synes det var hårde vilkår for et barn, men sådan var tiden dengang, og far mindedes tiden i Brøstrup med glæde. Sønnen Niels Pedersen og far var venner for livet, og da Niels under krigen gik over grænsen, kom far tilbage og bestyrede gården for den gamle Johannes. Den sidste sommer far var ved Johannes Pedersen, kom der en ung pige og blev fæstet til at begynde den 1. november, det var min mor der fik pladsen og var der i tre år. Her mødtes de igen flere år senere, mor var da kommet der igen, og var nu husbestyrerinde - det var hun i tre år. Den første sommer efter at far var konfirmeret, var han hos et par unge folk i Brøstrup, Else og Lars Holm. Her var det konen, der stod først op om morgenen, manden ventede gerne til malkningen var overstået. Den første søndag han var i pladsen, skulle han hjem og med sine forældre til alters. Han havde fået et stift kravebryst, der blev bundet på ryggen, og da hans far så ham med kravetøjet, sagde han, ja min dreng, nu er du godt afstivet. Men det værste var, da han kom hjem om aftenen, og ikke kunne få bindetøjet på ryggen løst op, så han måtte gå i seng med det stive kravetøj der havde generet ham hele dagen. Da konen om morgenen kaldte på ham, måtte hun ind og hjælpe ham af stadsen. Fra Lars Holms i Brøstrup rejste far så til Hans Petersen i Langeskov ved Maltbæk og var her i tre år, det sidste år tjente Rasmus der også. Det var vist en dårlig plads, men når de var to om det, og de kunne løbe hjem en aften eller besøge bedsteforældrene, Frits Attermanns der boede i nærheden, så gik det jo også. En søndag formiddag de hjalp hinanden med at skære roer, stak far højre hånd i roeskæreren og fik en finger skåret af. det gav en tur på sygehuset, farfar skældte ud, de kunne da passe på, men farmor tog ham i forsvar - farfar havde jo selv ødelagt en finger engang. Da han havde været på sygehuset en tid, spurgte han overlæge Møller, om han ikke kunne komme hjem. Hertil svarede overlægen, jeg synes din far har nok at føde på foruden dig. Så blev han på sygehuset. Et andet træk kan fortælles fra tiden i Langeskov. Da far var blevet konfirmeret, var han på forældrenes opfordring blevet medlem af afholdsforeningen, farfar var selv afholdsmand. Nu skete det, der blev brand i Estrup mose, og egnens karle skulle stå brandvagt, Der blev hentet en kasse øl, og far drak sin bajer ligesom de 4

5 andre. Det kom bestyrelsen for øre, og han blev ekskluderet af foreningen, dog kunne han søge om optagelse igen, når en tid var gået, og han ikke i mellemtiden havde drukket øl. Far mente de kunne rende og hoppe, han skulle ikke have noget af at søge om optagelse igen, han drak heller ikke. Fra Langeskov gik turen til Vestjylland, til Sig, hvor han var i fire år, to år ved Kræn Ovnbøl og to år ved Anneken og Sillas Sillasen. Her havde far sine bedste ungdomsår. Bønderne var ikke så dygtige som i Maltbæk, men tjenestefolkene hørte med til familien, de blev bedt med rundt i gårdene, når der var fest, og der blev sørget for at de unge tog del i det kulturelle liv. De to hjem i Sig havde far forbindelse med så længe, de levede, og det skete de besøgte hinanden. Fra Sig kom far tilbage til Brøstrup og bestyrede landbruget for den gamle Johannes Pedersen, da sønnen Niels var gået over grænsen til Danmark. Her var han til efteråret 1917, da han tog på Vallekilde Højskole, en skole hans mor også havde besøgt i sin ungdom. Fra højskolen fik han plads hos Karen og Svend Gyldenkærne i Svogerslev - også et hjem forbindelsen bevaredes med. Min mor Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen blev født den 21. januar 1892 i Fæsted på en gammel slægtsgård. Hun var sammen med tvillingesøsteren Andrea den yngste af en søskendeflok på 12. Deres far var død i september 1891, og to tvillingebrødre var døde et års tid før. Forældrene var Andreas Sørensen, det var hans Ollerup 1914 fødegård, og Else Marie Iversen fra nabogården, Kamptrupgård. Da de to piger var født skulle farbroderen Volle Sørensen melde det til præsten i Hygum. Han havde selvfølgelig fået besked på, hvad pigerne skulle hedde, men da han kom ind til pastor Brag var han alligevel ikke helt sikker, måske fordi han først havde besøgt sin søster, most Karen, der var krokone i Hygum. Andrea skulle opnævnes efter deres far, mor efter en fjernere slægtning fra Brøstrup. Hun skulle hedde Johanne Kirstine, og så var det Volle 5

6 ikke kunne huske om det var Henderikke eller Frederikke, og så blev han og præsten enige om at skrive begge navne - det sidste skulle ikke have været med. Mor fik en grundig otteårig skolegang i den tyske skole i Kamptrup, og hun var derefter på Holsted efterskole og senere på Ollerup folkehøjskole, begge steder sammen med søsteren Andrea. Det eneste dansk hun lærte i børneskolen var fire timers religion om ugen, alligevel skrev hun et smukt og fejlfrit dansk. Højskoleopholdet var i 1913 om sommeren, og hun blev på skolen året efter som køkkenpige til krigen brød ud den første august. En broder, Laurids skulle af sted med det samme, han kom aldrig hjem mere. Han var blevet gift godt et års tid før, og de havde en ejendom i Knorborg. Her tog mor ned og hjalp hans kone og lille dreng. Fra november 1914 kom hun igen til Johannes Pedersen i Brøstrup og var husbestyrerinde i tre år - det sidste år var far der som bestyrer af landbruget. Her blev de kendt og forlovet. Vinteren passede hun husholdningen for Nikolaj Larsen i Sig. Han havde været gift med fars moster Kristiane, hun var død kort tid forinden. Fra Sig gik turen til Roskilde, far havde da plads på Vejgård i Svogerslev. Da krigen sluttede, var de besluttede på at komme til Sønderjylland, og til jul 1918 blev de begge løst fra deres fæstemål og rejste hjem til Brørup. På hjemvejen fik mor den spanske syge og lå længe syg i Brørup. Far fortsatte til Fæsted til morbror Nis, for at være på stedet, om der skulle vise sig noget i form af ejndomstilbud eller lignende. Det varede ikke længe før bestyrerpladsen på fattiggården i Hygum blev ledig. Far søgte stillingen, og blandt syv ansøgere var han den heldige. En af ansøgerne, der var kommet hjem fra krigen og havde haft galop-bryllup blev lidt bitter, og sagde til fattigforstanderen, at han syntes, det var mere rimeligt, de tog en mand fra sognet, tilmed en der havde gjort krigen med, hertil blev der svaret, at her var det ikke en soldat, der var brug for. Stillingen blev tiltrådt 1. marts 1919, og 9. marts på farmors fødselsdag blev mor og far viet i Malt kirke, brylluppet stod i fars hjem i Brørup. Efter brylluppet var der et problem med at komme over grænsen, mor havde intet pas, så hun skulle smugles over. Morbror Nis og Bedste fra Fæsted var kørende, og dem skulle de køre med tilbage. En soldat, der var indkvarteret hos morbror Nis, var bestukket med et stykke flæsk til at lade dem komme over grænsen ved 6

7 Obbekær, når han havde vagt. Det var jo en lang køretur i nattens mulm og mørke, men alt gik vel, og de nåede velbeholdne til Hygum. Hermed var genvordighederne dog ikke forbi, for karlene og pigerne var taget til bal og havde låst alle døre, så ingen kunne komme ind. Til sidst fik de et vindue lukket op og kom herigennem ind i deres nye hjem. Rejsepas udstedt i Haderslev 12/ De første to år bestyrede far og mor fattiggården. Den første tirsdag i hver måned holdt fattigforstanderskabet møde, da måtte mor servere aftensmad for dem - det var som regel stuvede kartofler og kogt skinke. Det første møde far overværede endte ret dramatisk. To af medlemmerne, Hans Thomsen og Hans Jensen blev så uenige, at de gik over til håndgribeligheder. Efter to år som bestyrere overtog de gården i forpagtning, og det varede, til vi fik den nye sociallov 1933, da skulle der ikke mere være noget, der hed fattiggård, og gården blev så tilbudt far, jeg tror for kr. med 2000 i udbetaling. Det kneb meget at skaffe de 2000 kr. til udbetalingen, men far cyklede til Brørup og lånte dem af farbror Rasmus' 7

8 svigerfar, Mads Laurids Fredslund, det havde han forresten gjort engang før, da det kneb med pengesagerne, vi fra Hygum er ham stor tak skyldig. Man kan synes 2000 kr. ikke var så mange penge, men jeg husker at samme år solgte far fire kalvekvier, der kostede fra kr. pr. stk. Det var altså en udbetaling på mindst 20 kælvekvier, en hel formue midt i krisetiden. Andreas og Søren ca De første minder, jeg har fra mit hjem, er fra juleaften 1923, da var det så koldt, at storstuen ikke kunne varmes op. Jeg husker karlen legede med os, min bror Andreas og jeg i køkkenet, mens der blev vasket op, og far tændte juletræet. Det var den aften gamle Jens Otting frøs ihjel på vej hjem fra julebesøg. 8

9 Dog mindes jeg også et træk fra sommeren 1923, jeg husker farfar var ovre for at hjælpe med at lave om i stalden. Det har nok været i den varme tid, for vi sad og spiste i forstuen. Pigen havde, måske på grund af varmen, sat rismel på bordet i stedet for sukker, og jeg mindes farfars ansigt, da han begyndte at spise rødgrød med rismel på. Så mindes jeg min søster Ruths barnedåb, og fra efteråret 1924 den store efterårsmanøvre, hvor der var fuldt af soldater både i stald og lade. Der var noget for et par drenge at se på. Julen 1924 døde farfar, og i de samme dage døde Johannes Pedersen i Brøstrup og Niels Pedersens unge kone, samt en nabokone til mors hjem. Jeg husker mor og far talte om, at nu havde far i løbet af få dage været med til at bære fire kister til graven. Et tragisk minde hører også med til barndommens erindringer. Den 18. juli 1926 fik vi en lille søster, Marie, vi drenge var sendt hen til morbror Nis i Fæsted, og her husker jeg posten kom og fortalte, at der i middagsstunden var druknet en dreng hjemme i mergelgraven. Det var den 13-årige Johannes Petersen der lige havde lært at svømme, og han ville så vise skolekammeraterne, hvordan han kunne springe ud. Men han kom ikke op igen, og det tog alt for lang tid, før der blev hentet hjælp. - Det var minder fra den tidligste barndom. Fattiggården ca

10 Den tid, der var fattiggård, havde vi stor husholdning. Mor, far, fire børn, ofte to karle og en pige, og så boede der to gamle mænd, Karl Svensker og Jens Frøsig. Somme tider var Bedste fra Fæsted hos os en uges tid, og vi skulle huse landevejens farende svende. Vi havde et kammer med to senge, og kom der flere måtte de ud i halmen foran hestene. Mor førte regnskab over dem, de måtte kvittere for opholdet, indbefattet aftensmad og morgenmad. Så kunne mor en gang i kvartalet hæve 50 øre for hver overnatning. Mange af de farende svende kom igen et par gange om året, og vi kendte mange af dem og satte pris på at sidde og høre på dem om aftenen. Far var ekspert i at høre hvor de var fra, han havde øre for de forskellige dialekter. Mor tog sig af dem, når de var syge, og hun kunne sætte dem på plads, hvis det var det, de trængte til. De to gamle mænd, der boede hos os, var vidt forskellige. Det eneste de havde tilfælles var trangen til en gang imellem at tage en tår over tørsten, hvilket ofte endte i skænderier, der kunne føre til håndgribeligheder. Engang jog svenskeren Frøsig ud med ildklemmen, så måtte far tale donner til dem. Jens Frøsig var et af samfundets stedbørn. Hans far var død på fattiggården, han havde selv været der som dreng, og han havde vist aldrig haft rigtig arbejde. Som ung havde han gået med kagekurven for bageren i Foldingbro, og han var derfor kendt milevidt omkring og gik mange steder under navnet Kagejens. Han vandrede ofte ad de gamle veje og kunne være hjemmefra ofte en uge ad gangen. Når han var hjemme, var han utilfreds med alting. Det faldt ham aldrig ind at give en håndsrækning med ved nogen ting. Karl Svensker derimod var den altid tilfredse og omgængelige mand. Der var noget eventyrligt over ham og hans fortællinger. Han havde været rundt i verden, havde været i Ægypten og Brasilien, her påstod han at han havde været ved verdens ende. Han havde også været monark, og som sådan været med til at grave Kejser Wilhelms kanaler. Hvordan han var havnet i Hygum, ved jeg ikke, men her levede han de sidste 35 år af sit liv, dog kun de sidste 12 på fattiggården. Han var altid beskæftiget, enten som havemand for præsten og byens gamle koner, eller også kløvede han brænde I den fælles opholdsstue sad han og skar kunstfærdige fugle af margarinekassetræ - de blev solgt og brugt som uroer. Jens Frøsig snoede halmreb og syede heraf halmsko og fodskamler, som han solgte for en krone 10

11 stykket. Mange sære fortællinger blev fortalt, når vi børn sad inde og hørte på dem. Om spøgelser, gengangere, vartegn og skindøde, så det kunne løbe en koldt ned ad ryggen. De havde selv oplevet det hele. Da fattiggården blev nedlagt som sådan, skulle de to gamle flytte. Mor og far tilbød at beholde Karl Svensker, så længe han levede. Jens Frøsig skulle ud. Svenskeren døde to år efter 82 år gammel. Kort tid efter hans død kom præsten med et brev fra Røde Kors, der var to gamle søstre, der søgte efter en bror, der var forsvundet i ungdomstiden, det kunne måske passe på ham. Præsten fik et billede og de oplysninger, vi kunne give. Vi hørte ikke mere til det. Frøsig levede mange år efter, og døde først 91 år gammel. Da krisen omkring 1930 ret satte ind, indskrænkedes folkeholdet, i en del år havde vi hverken karl eller pige. Vi drenge måtte op og malke før skoletid, og vi måtte ud i marken med hestene, når vi kom hjem, så vi var fuldbefarne, før vi kom ud af skolen. Siden rettede konjunkturerne sig igen, og folkeholdet blev atter normalt. Men da var vi blevet voksne, det var os, der stod for arbejdet, skiftedes til at være hjemme. Marie, Ruth, Andreas og Søren

12 Det var en side af tilværelsen i mit hjem, der var en anden, som nok betød mere. Far og mor sluttede sig til Frimenighden i Rødding, her var fars forældre kommet i deres ungdom. Det er gribende at læse et brev farmor skrev om kirkegangen ved min dåb 29. februar Jeg har spurgt min mor, hvad hendes mor sagde til, at de meldte sig ind i Frimenigheden, hun var ikke imod, men hun satte ikke selv sine ben i Frimenighedskirken. Det kulturelle og nationale liv i sognet levede de stærkt med i, fulgte hvad der var af møder og foredrag, og sørgede for, at vi kom med. Jeg var meget imod det, da jeg som 13-årig blev opfordret til at gå med de voksne til forsamlingshuset, men det varede ikke længe før jeg var fast deltager i alt, hvad der foregik. I mange år kom mor og far sammen med en kreds af mennesker, de var vist otte familier, der skiftevis kom hos hinanden nogle gange hver vinter. Der blev sunget, en af deltagerne var lærerinde, og hun havde violinen med. Og der blev læst en bog, en gang husker jeg, var det Morten Korchs "Ved Stillebækken", og en anden gang Paludans "Adam Homo". Efter kaffen blev der diskuteret, far og to af de andre mænd gik stærkt ind for Retsforbundet, de andre var nok alle venstremænd. Fra min barndom husker jeg også de ture, vi hver sommer havde til Herning, hvor faster Karen boede. De første par år kørte vi i lastbil, der var tilrigget med jernbuer med sejldug spændt over som en prærieskonnert. Udgangspunktet var Hygum, og så kørte vi til Nørbølling og Tirslund og fik hele familien samlet op. Der var fuldt læs, når vi alle var samlet, der stod en bænk i hver side, og ellers sad vi på klapstole. Den første gang, vi var deroppe, faldt stænger og sejldug sammen over os, mens vi kørte hjemad i sommernatten. Festligt kunne det også være, når hele familien kom kørende nordfra på besøg. Mors familie boede nærmere ved, vi kom derfor oftere sammen med dem. Indbyrdes var mors søskende, en del af dem i hvert fald, stejle og stridige. De besøgte ikke hinanden, men de kunne alle samles, når mor indbød dem. Mine morbrødre Nis og Anders var gift med to søstre, og når deres fælles svigermor var på besøg, og hun f.eks. skulle rejse fra morbror Nis over til morbror Anders, så blev der sendt bud efter far, om han ville køre. Så kørte han med morbror Nis' heste og vogn over til morbror Anders med svigermor. Alt blev dog bedre, og de 12

13 sidste mange år var der stor samkvem med hele familien. Mors fødselsdag var en af de store begivenheder, for det meste fejrede moster Andrea den også hos os, og da jeg har fødselsdag samme dag, så var det noget af en festdag. Det gik gerne sådan, at gæsterne ønskede mor og moster tillykke, mig glemte de, indtil en eller anden sagde, det er jo også Sørens fødselsdag - nå, ja, det var det jo også, og så faldt der somme tider en krone ekstra af. Så blev der spillet kort og slået i bordet, mors familie holdt meget af at spille kort. Far brød sig ikke om det, ringeagtede det nærmest, han kendte ikke engang kortene, men han var alligevel helt stolt da vi brødre lærte at spille og kunne klare os for morbrødrene, jeg husker engang, jeg tror, det var da jeg fyldte 12 år, vi sad sammen med et par fætre og spillede kort i køkkenet, så kom faster Karen ud til os og strøg alle kortene på gulvet, idet hun sagde, hvad tror I Farmor ville have sagt? I øvrigt kom der mange mennesker i mit hjem. Naboer som ellers ikke kom sammen mødtes her, når den ene kom, gik den anden. Familien Rasmussen i haven

14 Far havde evnen til at komme i kontakt med mennesker, og de holdt af at tale med ham, han kendte sit sogn og de slægter, der levede her som ingen anden. Det kom ham til gode, at han som dreng havde siddet og lyttet til de gamle i Brøstrup. En af hans bedste venner var hjemstavnsforskeren og historikeren Thøste Thøstesen fra Fæsted. Han kom både i tide og utide, det var ikke altid far kunne få tid til at snakke med ham. Efter hans død var far meget ivrig for at få rejst en mindesten for ham, den står nu i anlæget foran kirken. Her står også genforeningsstenen, som far også gjorde et stykke arbejde for at få rejst. Offentlige hverv var han ikke ude efter, han rejste sig heller aldrig op og tog ordet i en større forsamling. Dog var han i mange år i mejeriets bestyrelse, i en årrække var han næstformand i forsamlingshusets bestyrelse, og til sin død var han tillidsmand i Sønderjydsk Skoleforening. Far og mor deltog hvert år i de nationale foreningers årsmøder - det sidste år far levede holdtes årsmødet på hans foranledning i Hygum forsamlingshus, da var han dog for svag til selv at være med, men det glædede ham meget, at der fra mødet blev sendt en hilsen til ham. Et andet træk fra fars sidste leveår: Afstemningsfesten skulle transmitteres i radioen, og vi sad en formiddag og talte om, hvad der skulle synges, og hvem der skulle tale. Ja, hvad mig, skal jeg ikke sige noget? Nej det skal du ikke, du er jo ikke sønderjyde. Jo, det er jeg, andet ville han ikke have sagt. Kan vi så ikke synge Fædrende land, ved den bølgende strand, sagde han, og så lagde han sig tilbage på sofaen og sang hele sangen. Kort tid efter blev han indlagt på Gram Sygehus og opereret. Mor ville vide, hvad han fejlede, og på deres 45-års bryllupsdag tog Andreas med mor over og talte med overlægen, han sagde at det var kræft i leveren, og der var højst et halvt år tilbage, men det behøvede vi ikke at fortælle ham. Han kom så hjem, og havde det nogenlunde den første tid, men det tog hurtigt af, og han døde så den 15. september Han blev begravet den 19. september på sin fars 104-års fødselsdag. Fars trang til at ville ordne alt holdt sig helt til det sidste - en af de sidste dage mindede han om, at der skulle en ny flagsnor til. Salmer og sange, der skulle synges i kirke og forsamlingshus, havde han selv udvalgt, intet var overladt til tilfældigheder. Den sidste tid var streng for mor, de ville helst ingen 14

15 fremmede have til at hjælpe, derfor var det en stor glæde og hjælp for dem at søster Ruth kunne hjælpe dem. Mor har siden fortalt, at når de om aftenen kunne tage hverandre i hånden og bede fadervor sammen, så var der ikke noget der tyngede mere, og kunne mor blot være hos ham den sidste stund, så ønskede han ikke mere. Efter fars død håbede vi, mor måtte få nogle gode år, men da hun i julen samme år var på besøg hos søster Ruth, fik hun en hjerneblødning og blev lammet i den ene side, så hun resten af sin levetid var sengeliggende. Hun døde på plejehjemmet i Toftlund den 13. januar 1973 efter otte års sygeleje. Hendes sidste rejse gik fra Toftlund over Fæsted, forbi vort gamle hjem i Hygum og op til Hygum kirke, hvor hun nu ligger mellem far og moster Andrea. Gravstedet på Hygum Kirkegård Ovennævnte er uddrag fra den store slægtsbog om Attermann-slægten. Teksten er oprindelig skrevet en gang i 70erne af min far Søren Rasmussen Jeg har tilladt mig at foretage enkelte rettelser og at indsætte nogle billeder. Frede Rasmussen Aabenraa 20/

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Min barndom og ungdom på Thyholm

Min barndom og ungdom på Thyholm EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 24-28 Min barndom og ungdom på Thyholm Niels Mortensen Jeg er født ved Tambohus den 16. juli 1894. Min far var Jens

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

medhjælperen lov til at køre hjem til sine forældre, og så var den juleaften faktisk forbi. Vi fik både æbler, figner, dadler og appelsiner og et

medhjælperen lov til at køre hjem til sine forældre, og så var den juleaften faktisk forbi. Vi fik både æbler, figner, dadler og appelsiner og et Juleaften Jeg husker juleaften som en travl dag, for lige fra morgenstunden af var der fart på både ude og inde. Ude var der travlt med at rydde op og gøre rent i stald og lo og omkring længerne, og blandt

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kartoffel Karl og det store kartoffeleventyr

Kartoffel Karl og det store kartoffeleventyr Kartoffel Karl og det store kartoffeleventyr Af Kathrine Graasbøll - illustrationer af Anne Majlund Her er Kartoffel Karl. Karl er en sød og rar kartoffel. Han ligger trygt i en kælder sammen med sin store

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere