Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990"

Transkript

1 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik Attermann Rasmussen 1

2 Min far Frederik Attermann Rasmussen er født d. 1. april 1895 på Nørbølling Mark. Hans skolegang var sikkert kun middelmådig, han begyndte i børneskolen i Eskelund, og hans entre i dette visdommens parnas var ikke særlig lovende. Den første dag stod de større drenge parat for at se, hvad de kunne få ud af det med de nye drenge, og det Vallekilde 1916 første de fik ham til var at stikke en finger ned i skolepulten, at der var blæk i samme hul kunne han jo ikke vide, men lærerinden, der kom i det samme, kaldte ham en stor gris og stak ham en på hovedet. Det var første skoledag. Senere kom han ud at tjene om sommeren og gik kun i skole om vinteren. Vinterskolen startede altid med slagsmål, og de mindste drenge fra samme gade gemte på de fortrædeligheder, som de kom ud for i sommerens løb med nabodrengene, og truede de andre med, at de bare skulle vente, til Frederik kom hjem, så skulle de bare se løjer - dette skulle så ordnes, før man kunne komme i gang med kundskaberne. Som ni-årig havde han sin første sommer plads, det var hos Poul Jakobsen i Hjerting. De næste fire somre tjente han hos Johannes Pedersen i Brøstrup. Farfar kendte Johannes fra sin tid på Rødding Højskole. Da far først var blevet fæstet bort til Brøstrup, sagde hans far til Johannes Pedersen, at han gerne måtte lade ham bestille noget men han skulle sørge for at han kom tidlig i seng om aftenen. Og dette sørgede han for skete fyldest. Når ungdommen om aftenen mødtes uden for gårdene ville far jo selvfølgelig også gerne være med, men det varede som regel ikke længe inden husbond var der: du skal vist i seng Frederik, du husker jo nok hvad din far sagde. Til gengæld var der tidlig purring om morgenen, allerede ved firetiden om morgenen lød Johannes udkald i hestestalden. Folkeholdet på gården bestod af manden og konen, hun var vist noget af en særling og kom aldrig ud af sin stue. Det var Johannes Pedersens anden kone, Da han giftede sig med hende, måtte han bygge tre fag til stuehuset 2

3 for at få plads til hendes møbler. Med hendes medgift kunne han udbetale restgælden i gården, så han kom til at sidde gældfri. Foruden manden og konen var der forkarlen, en voksen søn og om sommeren var der drengene, og i huset var der en husholder, der havde haft pladsen i 17 år plus en ung pige. Man spiste af det fælles grødfad, og ølkruset stod i vinduet, så man kunne tage sig en tår udefra, hvis man følte trang til det. Engang far på bare ben kom løbende hen over stenbroen for at slukke tørsten, overraskede han den gamle kone, der stod og badede sine betændte øjne i øllet, det fremmede jo ikke ligefrem lysten til at smage. Fritid var der ikke meget af, to søndage hver sommer var hvad der kunne blive til. Han kunne lige nå at flytte fårene i engen, når han løb hjem lørdag aften, og så kunne de få lov at blive stående, til han kom tilbage søndag aften. Engang han var hjemme en søndag havde de gæster, og da han skulle af sted, fik han sagt farvel til farmor i køkkenet, men ind i stuen til gæsterne kunne hun ikke få ham. Farmor fik ham så sendt af sted, og da han kom op på Harbjerg og vendte sig om for at vinke, stod hele familien og vinkede farvel til ham. Den sidste sommer, han var hos Johannes i Brøstrup, var han ved og rende fra pladsen allerede den første dag. De skulle tærske og far var oppe på det halvmørke korngulv og smed negene ned til Johannes, der lagde dem i tærskemaskinen. På grund af det dårlige lys på loftet tog han fejl af byg og havrenegene, og da dette gentog sig et par gange blev der skældt ud. Det var selvfølgelig glemt af J.P. men far gik ind og pakkede sit tøj og ville hjem, han ville ikke have udskæld den første dag ham var i pladsen. Der blev stor opstandelse. Johannes og karlene parlementerede længe med ham, men han stod fast på sit, og så var der ikke andet at gøre end at hente husholdersken, - hende havde far respekt for. Men han var ikke så let at vælte af pinden, han ville aldrig skældes ud mere, og han ville ud med hestene, og så ville han have fri en søndag i hver måned. Alt blev ham lovet og far blev i pladsen. Dagen efter var søndag og manden spurgte, om han ikke ville med i kirke, jo det ville han da gerne, eller måske vil du hellere køre ned og pløje for Per Aarup, en husmand de gjorde markarbejde for, jo det ville han da meget hellere. 3

4 Man kan synes det var hårde vilkår for et barn, men sådan var tiden dengang, og far mindedes tiden i Brøstrup med glæde. Sønnen Niels Pedersen og far var venner for livet, og da Niels under krigen gik over grænsen, kom far tilbage og bestyrede gården for den gamle Johannes. Den sidste sommer far var ved Johannes Pedersen, kom der en ung pige og blev fæstet til at begynde den 1. november, det var min mor der fik pladsen og var der i tre år. Her mødtes de igen flere år senere, mor var da kommet der igen, og var nu husbestyrerinde - det var hun i tre år. Den første sommer efter at far var konfirmeret, var han hos et par unge folk i Brøstrup, Else og Lars Holm. Her var det konen, der stod først op om morgenen, manden ventede gerne til malkningen var overstået. Den første søndag han var i pladsen, skulle han hjem og med sine forældre til alters. Han havde fået et stift kravebryst, der blev bundet på ryggen, og da hans far så ham med kravetøjet, sagde han, ja min dreng, nu er du godt afstivet. Men det værste var, da han kom hjem om aftenen, og ikke kunne få bindetøjet på ryggen løst op, så han måtte gå i seng med det stive kravetøj der havde generet ham hele dagen. Da konen om morgenen kaldte på ham, måtte hun ind og hjælpe ham af stadsen. Fra Lars Holms i Brøstrup rejste far så til Hans Petersen i Langeskov ved Maltbæk og var her i tre år, det sidste år tjente Rasmus der også. Det var vist en dårlig plads, men når de var to om det, og de kunne løbe hjem en aften eller besøge bedsteforældrene, Frits Attermanns der boede i nærheden, så gik det jo også. En søndag formiddag de hjalp hinanden med at skære roer, stak far højre hånd i roeskæreren og fik en finger skåret af. det gav en tur på sygehuset, farfar skældte ud, de kunne da passe på, men farmor tog ham i forsvar - farfar havde jo selv ødelagt en finger engang. Da han havde været på sygehuset en tid, spurgte han overlæge Møller, om han ikke kunne komme hjem. Hertil svarede overlægen, jeg synes din far har nok at føde på foruden dig. Så blev han på sygehuset. Et andet træk kan fortælles fra tiden i Langeskov. Da far var blevet konfirmeret, var han på forældrenes opfordring blevet medlem af afholdsforeningen, farfar var selv afholdsmand. Nu skete det, der blev brand i Estrup mose, og egnens karle skulle stå brandvagt, Der blev hentet en kasse øl, og far drak sin bajer ligesom de 4

5 andre. Det kom bestyrelsen for øre, og han blev ekskluderet af foreningen, dog kunne han søge om optagelse igen, når en tid var gået, og han ikke i mellemtiden havde drukket øl. Far mente de kunne rende og hoppe, han skulle ikke have noget af at søge om optagelse igen, han drak heller ikke. Fra Langeskov gik turen til Vestjylland, til Sig, hvor han var i fire år, to år ved Kræn Ovnbøl og to år ved Anneken og Sillas Sillasen. Her havde far sine bedste ungdomsår. Bønderne var ikke så dygtige som i Maltbæk, men tjenestefolkene hørte med til familien, de blev bedt med rundt i gårdene, når der var fest, og der blev sørget for at de unge tog del i det kulturelle liv. De to hjem i Sig havde far forbindelse med så længe, de levede, og det skete de besøgte hinanden. Fra Sig kom far tilbage til Brøstrup og bestyrede landbruget for den gamle Johannes Pedersen, da sønnen Niels var gået over grænsen til Danmark. Her var han til efteråret 1917, da han tog på Vallekilde Højskole, en skole hans mor også havde besøgt i sin ungdom. Fra højskolen fik han plads hos Karen og Svend Gyldenkærne i Svogerslev - også et hjem forbindelsen bevaredes med. Min mor Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen blev født den 21. januar 1892 i Fæsted på en gammel slægtsgård. Hun var sammen med tvillingesøsteren Andrea den yngste af en søskendeflok på 12. Deres far var død i september 1891, og to tvillingebrødre var døde et års tid før. Forældrene var Andreas Sørensen, det var hans Ollerup 1914 fødegård, og Else Marie Iversen fra nabogården, Kamptrupgård. Da de to piger var født skulle farbroderen Volle Sørensen melde det til præsten i Hygum. Han havde selvfølgelig fået besked på, hvad pigerne skulle hedde, men da han kom ind til pastor Brag var han alligevel ikke helt sikker, måske fordi han først havde besøgt sin søster, most Karen, der var krokone i Hygum. Andrea skulle opnævnes efter deres far, mor efter en fjernere slægtning fra Brøstrup. Hun skulle hedde Johanne Kirstine, og så var det Volle 5

6 ikke kunne huske om det var Henderikke eller Frederikke, og så blev han og præsten enige om at skrive begge navne - det sidste skulle ikke have været med. Mor fik en grundig otteårig skolegang i den tyske skole i Kamptrup, og hun var derefter på Holsted efterskole og senere på Ollerup folkehøjskole, begge steder sammen med søsteren Andrea. Det eneste dansk hun lærte i børneskolen var fire timers religion om ugen, alligevel skrev hun et smukt og fejlfrit dansk. Højskoleopholdet var i 1913 om sommeren, og hun blev på skolen året efter som køkkenpige til krigen brød ud den første august. En broder, Laurids skulle af sted med det samme, han kom aldrig hjem mere. Han var blevet gift godt et års tid før, og de havde en ejendom i Knorborg. Her tog mor ned og hjalp hans kone og lille dreng. Fra november 1914 kom hun igen til Johannes Pedersen i Brøstrup og var husbestyrerinde i tre år - det sidste år var far der som bestyrer af landbruget. Her blev de kendt og forlovet. Vinteren passede hun husholdningen for Nikolaj Larsen i Sig. Han havde været gift med fars moster Kristiane, hun var død kort tid forinden. Fra Sig gik turen til Roskilde, far havde da plads på Vejgård i Svogerslev. Da krigen sluttede, var de besluttede på at komme til Sønderjylland, og til jul 1918 blev de begge løst fra deres fæstemål og rejste hjem til Brørup. På hjemvejen fik mor den spanske syge og lå længe syg i Brørup. Far fortsatte til Fæsted til morbror Nis, for at være på stedet, om der skulle vise sig noget i form af ejndomstilbud eller lignende. Det varede ikke længe før bestyrerpladsen på fattiggården i Hygum blev ledig. Far søgte stillingen, og blandt syv ansøgere var han den heldige. En af ansøgerne, der var kommet hjem fra krigen og havde haft galop-bryllup blev lidt bitter, og sagde til fattigforstanderen, at han syntes, det var mere rimeligt, de tog en mand fra sognet, tilmed en der havde gjort krigen med, hertil blev der svaret, at her var det ikke en soldat, der var brug for. Stillingen blev tiltrådt 1. marts 1919, og 9. marts på farmors fødselsdag blev mor og far viet i Malt kirke, brylluppet stod i fars hjem i Brørup. Efter brylluppet var der et problem med at komme over grænsen, mor havde intet pas, så hun skulle smugles over. Morbror Nis og Bedste fra Fæsted var kørende, og dem skulle de køre med tilbage. En soldat, der var indkvarteret hos morbror Nis, var bestukket med et stykke flæsk til at lade dem komme over grænsen ved 6

7 Obbekær, når han havde vagt. Det var jo en lang køretur i nattens mulm og mørke, men alt gik vel, og de nåede velbeholdne til Hygum. Hermed var genvordighederne dog ikke forbi, for karlene og pigerne var taget til bal og havde låst alle døre, så ingen kunne komme ind. Til sidst fik de et vindue lukket op og kom herigennem ind i deres nye hjem. Rejsepas udstedt i Haderslev 12/ De første to år bestyrede far og mor fattiggården. Den første tirsdag i hver måned holdt fattigforstanderskabet møde, da måtte mor servere aftensmad for dem - det var som regel stuvede kartofler og kogt skinke. Det første møde far overværede endte ret dramatisk. To af medlemmerne, Hans Thomsen og Hans Jensen blev så uenige, at de gik over til håndgribeligheder. Efter to år som bestyrere overtog de gården i forpagtning, og det varede, til vi fik den nye sociallov 1933, da skulle der ikke mere være noget, der hed fattiggård, og gården blev så tilbudt far, jeg tror for kr. med 2000 i udbetaling. Det kneb meget at skaffe de 2000 kr. til udbetalingen, men far cyklede til Brørup og lånte dem af farbror Rasmus' 7

8 svigerfar, Mads Laurids Fredslund, det havde han forresten gjort engang før, da det kneb med pengesagerne, vi fra Hygum er ham stor tak skyldig. Man kan synes 2000 kr. ikke var så mange penge, men jeg husker at samme år solgte far fire kalvekvier, der kostede fra kr. pr. stk. Det var altså en udbetaling på mindst 20 kælvekvier, en hel formue midt i krisetiden. Andreas og Søren ca De første minder, jeg har fra mit hjem, er fra juleaften 1923, da var det så koldt, at storstuen ikke kunne varmes op. Jeg husker karlen legede med os, min bror Andreas og jeg i køkkenet, mens der blev vasket op, og far tændte juletræet. Det var den aften gamle Jens Otting frøs ihjel på vej hjem fra julebesøg. 8

9 Dog mindes jeg også et træk fra sommeren 1923, jeg husker farfar var ovre for at hjælpe med at lave om i stalden. Det har nok været i den varme tid, for vi sad og spiste i forstuen. Pigen havde, måske på grund af varmen, sat rismel på bordet i stedet for sukker, og jeg mindes farfars ansigt, da han begyndte at spise rødgrød med rismel på. Så mindes jeg min søster Ruths barnedåb, og fra efteråret 1924 den store efterårsmanøvre, hvor der var fuldt af soldater både i stald og lade. Der var noget for et par drenge at se på. Julen 1924 døde farfar, og i de samme dage døde Johannes Pedersen i Brøstrup og Niels Pedersens unge kone, samt en nabokone til mors hjem. Jeg husker mor og far talte om, at nu havde far i løbet af få dage været med til at bære fire kister til graven. Et tragisk minde hører også med til barndommens erindringer. Den 18. juli 1926 fik vi en lille søster, Marie, vi drenge var sendt hen til morbror Nis i Fæsted, og her husker jeg posten kom og fortalte, at der i middagsstunden var druknet en dreng hjemme i mergelgraven. Det var den 13-årige Johannes Petersen der lige havde lært at svømme, og han ville så vise skolekammeraterne, hvordan han kunne springe ud. Men han kom ikke op igen, og det tog alt for lang tid, før der blev hentet hjælp. - Det var minder fra den tidligste barndom. Fattiggården ca

10 Den tid, der var fattiggård, havde vi stor husholdning. Mor, far, fire børn, ofte to karle og en pige, og så boede der to gamle mænd, Karl Svensker og Jens Frøsig. Somme tider var Bedste fra Fæsted hos os en uges tid, og vi skulle huse landevejens farende svende. Vi havde et kammer med to senge, og kom der flere måtte de ud i halmen foran hestene. Mor førte regnskab over dem, de måtte kvittere for opholdet, indbefattet aftensmad og morgenmad. Så kunne mor en gang i kvartalet hæve 50 øre for hver overnatning. Mange af de farende svende kom igen et par gange om året, og vi kendte mange af dem og satte pris på at sidde og høre på dem om aftenen. Far var ekspert i at høre hvor de var fra, han havde øre for de forskellige dialekter. Mor tog sig af dem, når de var syge, og hun kunne sætte dem på plads, hvis det var det, de trængte til. De to gamle mænd, der boede hos os, var vidt forskellige. Det eneste de havde tilfælles var trangen til en gang imellem at tage en tår over tørsten, hvilket ofte endte i skænderier, der kunne føre til håndgribeligheder. Engang jog svenskeren Frøsig ud med ildklemmen, så måtte far tale donner til dem. Jens Frøsig var et af samfundets stedbørn. Hans far var død på fattiggården, han havde selv været der som dreng, og han havde vist aldrig haft rigtig arbejde. Som ung havde han gået med kagekurven for bageren i Foldingbro, og han var derfor kendt milevidt omkring og gik mange steder under navnet Kagejens. Han vandrede ofte ad de gamle veje og kunne være hjemmefra ofte en uge ad gangen. Når han var hjemme, var han utilfreds med alting. Det faldt ham aldrig ind at give en håndsrækning med ved nogen ting. Karl Svensker derimod var den altid tilfredse og omgængelige mand. Der var noget eventyrligt over ham og hans fortællinger. Han havde været rundt i verden, havde været i Ægypten og Brasilien, her påstod han at han havde været ved verdens ende. Han havde også været monark, og som sådan været med til at grave Kejser Wilhelms kanaler. Hvordan han var havnet i Hygum, ved jeg ikke, men her levede han de sidste 35 år af sit liv, dog kun de sidste 12 på fattiggården. Han var altid beskæftiget, enten som havemand for præsten og byens gamle koner, eller også kløvede han brænde I den fælles opholdsstue sad han og skar kunstfærdige fugle af margarinekassetræ - de blev solgt og brugt som uroer. Jens Frøsig snoede halmreb og syede heraf halmsko og fodskamler, som han solgte for en krone 10

11 stykket. Mange sære fortællinger blev fortalt, når vi børn sad inde og hørte på dem. Om spøgelser, gengangere, vartegn og skindøde, så det kunne løbe en koldt ned ad ryggen. De havde selv oplevet det hele. Da fattiggården blev nedlagt som sådan, skulle de to gamle flytte. Mor og far tilbød at beholde Karl Svensker, så længe han levede. Jens Frøsig skulle ud. Svenskeren døde to år efter 82 år gammel. Kort tid efter hans død kom præsten med et brev fra Røde Kors, der var to gamle søstre, der søgte efter en bror, der var forsvundet i ungdomstiden, det kunne måske passe på ham. Præsten fik et billede og de oplysninger, vi kunne give. Vi hørte ikke mere til det. Frøsig levede mange år efter, og døde først 91 år gammel. Da krisen omkring 1930 ret satte ind, indskrænkedes folkeholdet, i en del år havde vi hverken karl eller pige. Vi drenge måtte op og malke før skoletid, og vi måtte ud i marken med hestene, når vi kom hjem, så vi var fuldbefarne, før vi kom ud af skolen. Siden rettede konjunkturerne sig igen, og folkeholdet blev atter normalt. Men da var vi blevet voksne, det var os, der stod for arbejdet, skiftedes til at være hjemme. Marie, Ruth, Andreas og Søren

12 Det var en side af tilværelsen i mit hjem, der var en anden, som nok betød mere. Far og mor sluttede sig til Frimenighden i Rødding, her var fars forældre kommet i deres ungdom. Det er gribende at læse et brev farmor skrev om kirkegangen ved min dåb 29. februar Jeg har spurgt min mor, hvad hendes mor sagde til, at de meldte sig ind i Frimenigheden, hun var ikke imod, men hun satte ikke selv sine ben i Frimenighedskirken. Det kulturelle og nationale liv i sognet levede de stærkt med i, fulgte hvad der var af møder og foredrag, og sørgede for, at vi kom med. Jeg var meget imod det, da jeg som 13-årig blev opfordret til at gå med de voksne til forsamlingshuset, men det varede ikke længe før jeg var fast deltager i alt, hvad der foregik. I mange år kom mor og far sammen med en kreds af mennesker, de var vist otte familier, der skiftevis kom hos hinanden nogle gange hver vinter. Der blev sunget, en af deltagerne var lærerinde, og hun havde violinen med. Og der blev læst en bog, en gang husker jeg, var det Morten Korchs "Ved Stillebækken", og en anden gang Paludans "Adam Homo". Efter kaffen blev der diskuteret, far og to af de andre mænd gik stærkt ind for Retsforbundet, de andre var nok alle venstremænd. Fra min barndom husker jeg også de ture, vi hver sommer havde til Herning, hvor faster Karen boede. De første par år kørte vi i lastbil, der var tilrigget med jernbuer med sejldug spændt over som en prærieskonnert. Udgangspunktet var Hygum, og så kørte vi til Nørbølling og Tirslund og fik hele familien samlet op. Der var fuldt læs, når vi alle var samlet, der stod en bænk i hver side, og ellers sad vi på klapstole. Den første gang, vi var deroppe, faldt stænger og sejldug sammen over os, mens vi kørte hjemad i sommernatten. Festligt kunne det også være, når hele familien kom kørende nordfra på besøg. Mors familie boede nærmere ved, vi kom derfor oftere sammen med dem. Indbyrdes var mors søskende, en del af dem i hvert fald, stejle og stridige. De besøgte ikke hinanden, men de kunne alle samles, når mor indbød dem. Mine morbrødre Nis og Anders var gift med to søstre, og når deres fælles svigermor var på besøg, og hun f.eks. skulle rejse fra morbror Nis over til morbror Anders, så blev der sendt bud efter far, om han ville køre. Så kørte han med morbror Nis' heste og vogn over til morbror Anders med svigermor. Alt blev dog bedre, og de 12

13 sidste mange år var der stor samkvem med hele familien. Mors fødselsdag var en af de store begivenheder, for det meste fejrede moster Andrea den også hos os, og da jeg har fødselsdag samme dag, så var det noget af en festdag. Det gik gerne sådan, at gæsterne ønskede mor og moster tillykke, mig glemte de, indtil en eller anden sagde, det er jo også Sørens fødselsdag - nå, ja, det var det jo også, og så faldt der somme tider en krone ekstra af. Så blev der spillet kort og slået i bordet, mors familie holdt meget af at spille kort. Far brød sig ikke om det, ringeagtede det nærmest, han kendte ikke engang kortene, men han var alligevel helt stolt da vi brødre lærte at spille og kunne klare os for morbrødrene, jeg husker engang, jeg tror, det var da jeg fyldte 12 år, vi sad sammen med et par fætre og spillede kort i køkkenet, så kom faster Karen ud til os og strøg alle kortene på gulvet, idet hun sagde, hvad tror I Farmor ville have sagt? I øvrigt kom der mange mennesker i mit hjem. Naboer som ellers ikke kom sammen mødtes her, når den ene kom, gik den anden. Familien Rasmussen i haven

14 Far havde evnen til at komme i kontakt med mennesker, og de holdt af at tale med ham, han kendte sit sogn og de slægter, der levede her som ingen anden. Det kom ham til gode, at han som dreng havde siddet og lyttet til de gamle i Brøstrup. En af hans bedste venner var hjemstavnsforskeren og historikeren Thøste Thøstesen fra Fæsted. Han kom både i tide og utide, det var ikke altid far kunne få tid til at snakke med ham. Efter hans død var far meget ivrig for at få rejst en mindesten for ham, den står nu i anlæget foran kirken. Her står også genforeningsstenen, som far også gjorde et stykke arbejde for at få rejst. Offentlige hverv var han ikke ude efter, han rejste sig heller aldrig op og tog ordet i en større forsamling. Dog var han i mange år i mejeriets bestyrelse, i en årrække var han næstformand i forsamlingshusets bestyrelse, og til sin død var han tillidsmand i Sønderjydsk Skoleforening. Far og mor deltog hvert år i de nationale foreningers årsmøder - det sidste år far levede holdtes årsmødet på hans foranledning i Hygum forsamlingshus, da var han dog for svag til selv at være med, men det glædede ham meget, at der fra mødet blev sendt en hilsen til ham. Et andet træk fra fars sidste leveår: Afstemningsfesten skulle transmitteres i radioen, og vi sad en formiddag og talte om, hvad der skulle synges, og hvem der skulle tale. Ja, hvad mig, skal jeg ikke sige noget? Nej det skal du ikke, du er jo ikke sønderjyde. Jo, det er jeg, andet ville han ikke have sagt. Kan vi så ikke synge Fædrende land, ved den bølgende strand, sagde han, og så lagde han sig tilbage på sofaen og sang hele sangen. Kort tid efter blev han indlagt på Gram Sygehus og opereret. Mor ville vide, hvad han fejlede, og på deres 45-års bryllupsdag tog Andreas med mor over og talte med overlægen, han sagde at det var kræft i leveren, og der var højst et halvt år tilbage, men det behøvede vi ikke at fortælle ham. Han kom så hjem, og havde det nogenlunde den første tid, men det tog hurtigt af, og han døde så den 15. september Han blev begravet den 19. september på sin fars 104-års fødselsdag. Fars trang til at ville ordne alt holdt sig helt til det sidste - en af de sidste dage mindede han om, at der skulle en ny flagsnor til. Salmer og sange, der skulle synges i kirke og forsamlingshus, havde han selv udvalgt, intet var overladt til tilfældigheder. Den sidste tid var streng for mor, de ville helst ingen 14

15 fremmede have til at hjælpe, derfor var det en stor glæde og hjælp for dem at søster Ruth kunne hjælpe dem. Mor har siden fortalt, at når de om aftenen kunne tage hverandre i hånden og bede fadervor sammen, så var der ikke noget der tyngede mere, og kunne mor blot være hos ham den sidste stund, så ønskede han ikke mere. Efter fars død håbede vi, mor måtte få nogle gode år, men da hun i julen samme år var på besøg hos søster Ruth, fik hun en hjerneblødning og blev lammet i den ene side, så hun resten af sin levetid var sengeliggende. Hun døde på plejehjemmet i Toftlund den 13. januar 1973 efter otte års sygeleje. Hendes sidste rejse gik fra Toftlund over Fæsted, forbi vort gamle hjem i Hygum og op til Hygum kirke, hvor hun nu ligger mellem far og moster Andrea. Gravstedet på Hygum Kirkegård Ovennævnte er uddrag fra den store slægtsbog om Attermann-slægten. Teksten er oprindelig skrevet en gang i 70erne af min far Søren Rasmussen Jeg har tilladt mig at foretage enkelte rettelser og at indsætte nogle billeder. Frede Rasmussen Aabenraa 20/

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller.

BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller. BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller. Vi skriver foråret 2015. Vi sidder i Frede Houbaks hyggelige stue på Gedemålsgård i Sakstrup. Udsigten er kendt. Frede Houbak har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere