Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aggregat GOLD, størrelse 11-32"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse Version A 1

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Indbygget styresystem Forberedt for køling og eftervarme Aggregatets dele Sikkerhedsinstruktioner Generelt Sikkerhedsafbryder/Hovedafbryder Risici Berøringsbeskyttelse Autorisation Idriftsætning Grundindstillinger og justeringer Kanalkalibrering Justering af justeringsspjæld Idriftsætningsprotokol Programmering og menubetjening Håndholdt terminal Menugrupper og niveauer Menuernes knapoverskrifter og symboler Funktionsfortegnelse Menuer for drift, temperatur og luftmængde Hovedmenu Menugruppe for koblingsur Startmenu for temperatur og luftmængde Menugruppe for temperatur Menugruppe for luftmængde Menuer for funktion, test og køling Startmenu for funktion, test og køling Menugruppe for funktioner Menugruppe for test Menugruppe for køling Øvrig funktionsbeskrivelse Kølegenvindingsfunktion Renblæsningsfunktion Rotationsvagt VVKS Nulpunktskalibrering Skift lavhastighed/højhastighed Sommernatkøling Ønskeværdiforskydning Driftsindikering, højhastighed Afsnit...Side 7.9 Ekstern højhastighed Ekstern lavhastighed Frostvagtsfunktion Tre typer luftmængderegulering Serviceniveau Kommunikation Efterkøling Nedregulering af indblæsningsluftmængden Alarm Vedligeholdelse Udskiftning af filtre Rensning Tekniske data Dimensioner Elektriske data El-skema, størrelse El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 11/ El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 21/ El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 31/ Kabeltilslutning

3 1. Generelt 1.1 Anvendelsesområde Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest beregnet til komfortventilation af offentlige lokaler som f.eks. kontorer, skoler og daginstitutioner, offentlige kontorer, butikker etc. GOLD kan kan også benyttes i f.eks. storkøkkener og restauranter, under forudsætning af at aggregatet ventilerer lokaler med lignende virksomhed. For at få alle de fordele, som GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, justering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudgaven skal aggregatet placeres indendørs. Ved montering udendørs skal tilbehøret TBTA benyttes. Nærværende dokument Nærværende drifts- og vedligeholdelsesanvisning gælder for aggregatet PM-LUFT GOLD version A, størrelse Denne anvisning skal benyttes ved al anvendelse af aggregatet. OBS! Læs altid sikkerhedsinstruktionene i afsnit 2, som indeholder generelle retningslinier angående risici og autorisation, og følg nøje de installationsanvisninger, der findes til de respektive punkter. Mærkeskilt med størrelsesbetegnelse, version og produktionsnummer er placeret i aggregatets øverste hjørne. Det er af den største betydning, at de oplysninger, som kan aflæses der, er tilgængelige ved alle kontakter med PM-LUFT. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er af typen GOLD Wing, en aksialradial ventilator med bagudbøjede skovle. De er direkte drevne og har frekvensomformer for trinløs regulering. 1.3 Indbygget styresystem Styresystemet er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, varmegenvinder, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer. 1.4 Forberedt for køling og eftervarme Luftbehandlingssystemet GOLD er også velegnet til køling. Styrefunktionerne er færdige til aktivering i styresystemet, og køleudstyret kan fås som ekstraudstyr. GOLD kan i vidt omfang benyttes uden eftervarme. Dette er muligt pga. den effektive varmegenvinding og de enestående reguleringsfunktioner. Under visse betingelser skal der dog benyttes eftervarme. Også til dette er der færdige styrefunktioner, og udstyr til eftervarme kan fås som ekstraudstyr. 1.2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i seks luftmængdeområder. Aggregaterne fremstilles i tre størrelser, hvor hver størrelse kan fås med to ventilatorstørrelser. Den udvendige plade er lakeret i en beige nuance, og håndtag, tilkoblingshætte og dekorationer er grafitgrå. Det indvendige materiale er hovedsagelig aluzink-belagt stålplade. Pladetykkelsen er 1 mm med 50 mm mellemliggende isolering. Aggregaterne har indblæsnings- og udsugningsfiltre fremstillet af glasfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegenvinder af typen Turbo er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 84%. 3

4 1.5 Aggregatets dele Størrelse 11/ Aggregatet leveres som højreaggregat dvs. med strømningsretning iht. strømningspilene på billedet. Ved ændret installation til venstrestrømning skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (dvs. delenes betegnelse afhænger af, om funktionene er for indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse 1 FRISKLUFT* (ved venstrestrømning Udsugningsluft) 2 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 3 AFGANGSLUFT* (ved venstrestrømning Indblæsningsluft) 4 Udsugningsventilator* 5 El-boks med styrekort 6 Tilkoblingshætte 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/sikkerhedsafbryder 10 Udsugningsfilter* 11 Justeringsplade (ved venstrestrømning er placeringen i venstre filterdel) 4 12 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Friskluft) 13 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Afgangsluft) 14 Indblæsningstfilter* 15 Friskluft-temperaturføler* 16 Drivrem, varmegenvinder 17 Varmegenvinder 18 Drivmotor, varmegenvinder 19 Udsugningsluft-temperaturføler* 20 Klembånd, ventilatorforbindelse 21 Indblæsningsventilator* 22 Låsehåndtag, ventilatorindsats 23 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved højrestrømning)

5 1.5.2 Størrelse 21/22 og 31/ Aggregatet leveres som højreaggregat, dvs. med strømningsretning iht. strømningspilene på billedet. Ved ændret installation til venstrestrømning, skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (dvs. delenes betegnelse afhænger af, om funktionene er for indblæsnings- eller udsugningsluft.) Delenes placering og betegnelse 1 FRISKLUFT* (ved venstrestrømning Udsugningsluft) 2 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 3 AFGANGSLUFT* (ved venstrestrømning Indblæsningsluft) 4 Udsugningsventilator* 5 El-boks med styrekort 6 Tilkoblingshætte 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/sikkerhedsafbryder 10 Udsugningsfilter* 11 Justeringsplade (ved venstrestrømning er placeringen i venstre filterdel) 12 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Friskluft) 13 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Afgangsluft) 14 Indblæsningsfilter* 15 Friskluft-temperaturføler* 16 Drivrem, varmegenvinder 17 Varmegenvinder 18 Drivmotor, varmegenvinder 19 Udsugningsluft-temperaturføler* 20 Klembånd, ventilatorforbindelse 21 Indblæsningsventilator* 22 Låsehåndtag, ventilatorindsats 23 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved højrestrømning) 5

6 2. Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Generelt Involveret personale skal sætte sig ind i nærværende instruktion, før arbejde med aggregatet påbegyndes. Skader på aggregatet eller dele deraf, som skyldes forkert behandling fra køberens eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis nærværende instruktion ikke er fulgt. 2.2 Sikkerhedsafbryder/ Hovedafbryder Størrelse 11/12: Sikkerhedsafbryderen er placeret udvendigt oven på boksen. Størrelse 21/22 og 31/32: Sikkerhedsafbryderen er placeret inden for inspektionsdøren til varmegenvinderen (døren i midtersektionen). Sikkerhedsafbryderen må ikke benyttes til at starte eller standse aggregatet med. Stands aggregatet med stop-knappen på den håndholdte terminal. Afbryd altid sikkerhedsafbryderen i forbindelse med servicearbejde, medmindre andet er angivet i den pågældende instruktion. 2.3 Risici ADVARSEL! Kontroller ved arbejder på aggregatet, at spændingen er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele Bevægelige dele er ventilatorhjul samt drivhjul til varmegenvinderen. På størrelse 21, 22, 31 og 32 er varmegenvinderens drivhjul forsynet med berøringsbeskyttelser. På størrelse 11 og 12 fungerer de aflåselige inspektionsdøre som beskyttelse for ventilatorerne og varmegenvinderens drivhjul. Hvis der ikke er tilsluttet kanaler til ventilatorudgangene, skal disse forsynes med berøringsbeskyttelse (trådnet). Inspektionsdørene på filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, når aggregatet er i drift. Brug stop-knappen på den håndholdte terminal til at standse aggregatet med ved normal drift. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Bemærk, at der er overtryk i filter-/ventilatordelen. Risikoområder med strømførende dele Risikoområde med åbent strømførende dele er kraftkort og styrekort i el-boksen. El-boksens fastskruede låg fungerer som beskyttelse for disse områder. Øvrigt elektrisk udstyr og elektriske komponenter er berøringsbeskyttede. 2.4 Berøringsbeskyttelse El-boksens låg fungerer som berøringsbeskyttelse. Berøringsbeskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Afbryd spændingen til aggregatet med sikkerhedsafbryderen, før berøringsbeskyttelsen fjernes. Ved drift skal berøringsbeskyttelserne altid være monteret, alle inspektionsdøre lukket og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 2.5 Autorisation Kun autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale må fjerne berøringsbeskyttelserne (beskyttelsespladerne) eller skrue dem af i forbindelse med den elektriske installation af aggregatet eller tilslutning af eksterne funktioner. Kun servicepersonale, der er uddannet af PM-LUFT, må udføre arbejder på aggregatet. 6

7 3.Idriftsætning 3.1 Grundindstillinger og justeringer Beskrivelse af rækkefølgen, når aggrgatet sættes i drift første gang. OBS! Håndholdt terminal, indblæsningsluftføler, justeringsplader, dokumentlomme, mærkater og instruktioner medfølger i en separat æske inden for venstre inspektionsdør. Aggregatets drift programmeres ved hjælp af den håndholdte terminal. Aggregatets styresystem er indstillet fra fabrikken, så det er driftsklart, så snart den elektriske tilslutning er foretaget. Betjeningen af den håndholdte terminal er beskrevet udførligt i kapitel Idriftsætningsprotokol Alle indstillinger, som foretages, skal indføres i idriftsætningsprotokollens afsnit 3.4. Protokollen kan også benyttes som en checkliste for at se, hvilke funktioner der kan justeres. I protokollen står, hvilke værdier der er fabriksindstillede, samt i hvilket afsnit i anvisningen den aktuelle menu er beskrevet Valg af sprog Når aggregatet er tilsluttet, og hovedafbryderen slås til første gang, kommer der en sprogvalgsmenu frem i vinduet på den håndholdte terminal. (Menuen er beskrevet i afsnit ) - Vælg ønsket sprog Valg af driftstype Efter sprogvalget skifter billedet i menuen til hovedmenuen. (Hovedmenuen er beskrevet i afsnit 5.1.) Den tredje linie i menuen fortæller, hvilken driftstype der er valgt. I dette tilfælde vises STOP. - Ændring til den ønskede driftstype sker ved at trykke på MAN- eller AUTO-knappen. Normalt skal aggregatet køre i AUTODRIFT, hvor det interne koblingsur styrer skiftene mellem høj- og lavhastighed Indstilling af koblingsur Tryk på K-UR-knappen for at gå videre til menuen for koblingsur. (Menuen er beskrevet i afsnit 5.2.) Programmer først korrekt ugedag, tidspunkt og dato. Programmer derefter de ønskede tidspunkter for koblingsurets ind- og udkoblingstider. Håndholdt terminal SPROG / LANGUAGE DANSK *GOLD* DAG 1-10:15 STOP MAN : AUTO : : K-UR : PROG AKTUEL TID DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/ K-UR : : : RET : PROG Gå videre Benyt Idriftsætningsprotokollen som støtte ved indstilling af de ønskede luftmængder og temperaturer, luftmængdereguleringen m.m. Samtlige funktioner findes på en liste i alfabetisk orden i afsnit

8 3.2 Kanalkalibrering Kanalkalibrering skal udføres, når kanalsystemet og justeringsspjældet er færdigjusteret. OBS! Filtrene skal være rene. Aktiver kanalkalibreringen ved at gå til startmenuen for funktion, test og køling i afsnit 6.1. Tryk på FUNK-knappen og en gang på knappen med pil opad for at komme til menuen, som er beskrevet i afsnit Justering af justeringsspjæld Juster trykbalancen Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af justeringsspjældet, så lækageluftmængden går fra indblæsningssiden til udsugningssiden. PPå ydersiden af aggregatets filter-/ventilatordele er der to trykmålingsnipler. Den ene er hvid (+), og den anden er blå (-). Se fig. 2 herunder. Niplerne benyttes til at måle undertrykket henholdsvis i aggregatets indblæsningsog udsugningsdel. Tilslut udtagene til + (hvid trykmålingsnippel) og - (blå trykmålingsnippel) til manometer eller anden trykmåler og mål begge tryk. OBS! På begge niplerne måles undertryk. Målte værdier Undertrykket i udsugningsdelen (blå trykmålingsnippel) skal være større end eller lige så stor som det i indblæsningsdelen (hvid trykmålingsnippel). Hvis værdien er korrekt Hvis undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen, er justeringen færdig. Hvis værdien afviger Hvis undertrykket i udsugningsdelen (-) er mindre end det i indblæsningsdelen (+), skal justeringsspjældet monteres og derefter justeres som beskrevet nedenfor: Afbryd først aggregatet med stop-knappen på den håndholdte terminal. Vent med at åbne inspektionsdøren, til ventilatorerne er standset (pga. overtryk). Afbryd spændingen til aggregatet med sikkerhedsafbryderen. Åbn inspektionsdøren til udsugningsfilter-/indblæsningsventilatordelen. Skub spjældet lidt frem i udsugningsluftindtaget. Luk inspektionsdøren. Start aggregatet med MAN- eller AUTO-knappen. Mål trykkene. Gentag, indtil undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen (0-20 Pa). Afslut med kanalkalibrering! Størrelse 11/12 Størrelse 21/22 og 31/32 (Disse trykmålingsnipler benyttes til aggregat i venstredrift) Fig. 1 Retning ÅBN justeringsspjæld (skyd spjældpladerne til side) + - Lukket Åbent Retning LUK justeringsspjæld (skyd spjældpladerne frem) + - Størrelse Disse trykmålingsnipler benyttes til aggregat i højredrift = Fabriksindstilling Størrelse 21/22 og 31/ Fig. 2 8

9 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 1 Sag, placering, aggregat etc Koblingsur, aktuel tid indstillet Tider for højniveau (højhastighed eller lavhastighed) Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Programversion... I protokollen angives fabriksindstillede værdier. 0 betyder, at funktionen ikke er valgt, 1 at funktionen er valgt. Streg angiver, at værdien ikke er indstillet fra fabrikken. Firkantet parentes angiver forindstillede værdier, når funktionen er valgt. Funktion Fabriksindstillet Projekteret Justeret værdi værdi værdi Display Sprog Dansk... Temperatur Reguleringsfunktion FRT... Ønskeværdi, C... Min. temp, C... Maks. temp, C... Dif. temp, C 3,0... Trin 2... Skillepunkt, C 22,0... Værdierne gælder i størrelsesrækkefølge... 11,12,21,22,31,32: Luftmængder Højhastighed, m 3 /s 0,28/0,44/0,78/1,2/2,0/2,7 Lavhastighed, m 3 /s 0,1/0,17/0,28/0,42/0,72/0,98 Maksimumhastighed, m 3 /s 0,40/0,65/1,10/1,70/2,90/3,90 [VAV Ønskeværdi] [50%] Luftmængderegulering Indblæsningsluft Luftmængde (Konstant)... Udsugningsluft Luftmængde (Konstant)... [VAV/Forcering] [TL+FL VAV/Forc]... Koblingsur Funktion Lavhastighed - Højhastighed... 9

10 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 2 Funktion Fabriksindstillet Projekterat Justeret værdi værdi værdi Funktioner Sommernatkøling 0... Udsugningslufttemperatur, start 22 C... Udsugningslufttemperatur, stop 16 C... Frisklufttemperatur, stop 10 C... Tid Udetemperaturkompensering 0... Vinterkompensering 3 C... Sommerkompensering 2 C... Ønskeværdiforskydning 0... Ekstern højhastighed/lavhastighed, Indgang udkoblingsforsinkelse, tim:min 0:00... Klokkeslet for filtertest 22:59... Serviceperiode, måneder Intern brandsikring 0... Udsugningsluft ved brand 0... Alarmblok Alarmgrænse, filtervagt, indblæsningsluft 10 (enheder*)... Alarmgrænse, filtervagt, udsugningsluft 10 (enheder*)... *) Svarer til anbef. sluttrykfald Auto-skift, sommertid 1 Køling Drift 1 = Stop... Funktion1 = Køling ON/OFF Køleforcering 0... Køling minimumluftmængde, m 3 /s 0,0... Genstarttid 10 min... Neutralzone 2 C... Kanalkalibrering udført... Notater: Projektering udført af: Dato... Firma... Navn Installation udført af: Dato... Firma... Navn... Justering udført af: Dato... Firma... Navn...

11 4. Programmering og menubetjening 4.1 Håndholdt terminal Generelt Den håndholdte terminal består af en indkapslet betjeningsdåse med et 3 m langt kabel, som tilsluttes til aggregatet med hurtigkobling. På den håndholdte terminal er der et belyst aflæsningsdisplay, 4 trykknapper samt en rød indikeringslampe for alarm Display og knapper Alle indstillinger af f.eks. luftmængder, reguleringsfunktioner, temperaturer og driftstider kan aflæses i klartekst i displayet. Informationen præsenteres i forskellige menubilleder. Knapperne bruges dels til at gå til forskellige menuer, dels til at ændre værdier eller aktivere funktioner i de forskellige menuer. Normalt vises hovedmenuen i displayet, hvis ingen anden menu er valgt. Hvis der ikke returneres manuelt til hovedmenuen, sker dette automatisk efter 30 minutters ophold. De fire knappers funktion ændrer sig, afhængigt af hvilken menu der vises. Knappernes funktion forklares af den overskrift eller det symbol, der vises i displayet lige over den pågældende knap iht. afsnit Menugrupper og niveauer Displayets menuer er opdelt i forskellige menugrupper og niveauer. Menubetjeningen er logisk opbygget, og kun aktuelle parametre for den valgte funktion vises. Alle tilgængelige menuer er beskrevet separat i kapitel 5 og 6. Beskrivelsen af de pågældende menuer er beskrevet i den orden, de præsenteres i i displayet. Menugrupperne er sorteret efter anvendelsesområde. Menustrukturen er præsenteret i indledningen til kapitel 5 og kapitel 6. Der er en hovedmenu, startmenuer, menugrupper, menuer og undermenuer. Aflæsningsdisplay Trykknapper Alarmindikeringslampe 4.3 Menuernes knapoverskrifter og symboler Herunder er de hyppigst forekommende knapfunktioner beskrevet. (Når knapperne har andre funktioner i en separat menu, er dette forklaret i de respektive menuafsnit.)! Gå fremad (1 trin) til næste menu i gruppen. " Gå baglæns (1 trin) til foregående menu i gruppen. RET Retur til foregående menuniveau (hoved- eller startmenu). PROG Skift til den viste menus undermenu (ændringsbillede). + Forøg værdien for blinkende tal. Reducer værdien for blinkende tal. # Gå fremad, så nye tal/linier blinker. Efter sidste tal/linie skiftes tilbage til menuens aflæsningsbillede. $ Gå baglæns, så nye tal/linier blinker. Efter første tal/linie skiftes tilbage til menuens aflæsningsbillede. Eksempel på knapoverskrifter og symboler * LUFTMÆNGDE, LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s 11

12 4.4 Funktionsfortegnelse Fortegnelsen indeholder styresystemets funktioner sorteret i alfabetisk orden med henvisning til afsnit, hvor de respektive menuer er beskrevet. Funktion Afsnit Aktuel tid Alarm, alarmblokering Autodrift Brandalarm, status for ekstern indgang Driftsudgang EEPROM-test Eftervarme Eftervarmebatteri, el/vand Ekstern højhastighed, tidsforsinkelse Eksternt stop, status for ekstern indgang Filterstatus, indblæsnings- og udsugningsluftfilter6.2.8 Filtertest, starttid Forcering Forcering, IL, UL eller IL+UL FRT-regulering Frostvagtsføler, temperatur , Genstartstid Hovedmenu IL-mængde, test IL-temperatur, ønskeværdi , IL/UL-mængde DC, udgangsspænding Indblæsningsluftregulering Intern brandsikring Kanalkalibrering Koblingsur Koblingsurets funktion, LH-HH eller Stop-LH Køledrift, alternativ for Køleforcering Køleudgang Køling-minimumluftmængde Køling 0-10VDC, udgangsspænding Lavhastighed-højhastighed, status for ekstern indgang Lavhastighed, status for ekstern indgang Luftjustering Luftmængde, aflæsning Luftmængde, lavhastighed, IL og UL Luftmængde, højhastighed, IL og UL Luftmængde, maksimumhastighed, IL og UL Luftmængdeenhed Manuel drift Neutralzone Service, status for ekstern indgang Serviceperiode Sommer-/Vintertid Sommernatkøling Sprog Styrekort (CPU), temperatur, aflæsning Temperaturaflæsning , Temperaturalarm Temperaturføleralarm, aflæsning Temperaturmenuer Temperaturreguleringsfunktion Udetemperatur-kompensering Udgangslarm Udsugningsluftregulering UL-mængde, test UL-ventilator ved brand VAV %, indgående signal for IL og UL VAV-regulering VAV-regulering, ønskeværdi IL og UL VAV-regulering, IL, UL eller IL+UL Ventilatorregulering VVKS-rotor Ønskeværdiforskydning Ønskeværdiforskydning, status ekstern indgang

13 5. Menuer for drift, temperatur og luftmængde Menuafsnittet kaldes også brugerniveau og er beregnet til driftspersonale. I dette afsnit er de menuer beskrevet, som findes under PROG (for temperatur og luftmængde) samt under K-UR i hovedmenuen. Her kan man styre aggregatet (manuelt, autodrift eller stop) og se den aktuelle tid samt koblingsurets funktioner. Valgt reguelringstype vises, og der er mulighed for indstilling af luftmængde for lav- og højhastighed. Menustruktur OBS! Medmindre andet er angivet i de pågældende menuafsnit, har knapperne normal funktion iht. beskrivelsen i afsnit 4.3. Hovedmenu, afsnit 5.1 *GOLD* DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN : STOP : : K-UR : PROG Menugruppe for koblingsur, afsnit 5.2 Startmenu for temperatur eller luftmængde, afsnit 5.3 *AKTUEL TID* DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/ K-UR : : : RET : PROG *GOLD* DAG 1-10:15 LUFTMÆNGDE PV A 1.01 :21A0 TEMP : MÆNGDE: : RET : Menugruppe for luftmængde, afsnit 5.5 *AKTUEL LUFTMÆNGDE* TL 1,45 m 3 /s FL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : Menugruppe for temperatur, afsnit 5.4 UDE-TEMP 15 C INDBLÆSNINGSLUFT-TEM 18 o C UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20 o C! : INST : : RET : *LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED* TL 0,55 m 3 /s FL 0,55 m 3 /s + : : : RET : SET REGUL IL-ØNSKEV 18 C FROSTVAGT TEMP 18 o C! : INST : : RET : FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET :PROG 13

14 5.1 Hovedmenu Indholdet i denne menu skifter afhængigt af den valgte driftstype, af andre funktioner, der påvirker den aktuelle luftmængde, samt en eventuel udløst alarm Den første linie viser dag nr. i ugen samt aktuel tid. Den anden linie viser aktuel drift HØJHASTIGHED eller LAVHASTIGHED, eller om en anden funktion påvirker luftmængden, f.eks. filtertest, sommernatkølighed, nulpunktskalibrering, kalibrering, rotationsvagttest, ekst. højhastighed, ekst. stop m.m. Den tredje linie fortæller, hvilken driftstype der er valgt, STOP, AUTODRIFT eller MANUEL DRIFT. Ændring af driftstype MAN-knappen giver MANUEL DRIFT. I manuel drift sker der intet automatisk skift mellem høj- og lavhastighed via koblingsur. AUTO-knappen giver AUTODRIFT. Normalt skal aggregatet køre i AUTODRIFT, hvor det interne koblingsur passer skiftene mellem høj- og lavhastighed. STOP-knappen stoppar aggregatets drift. H-LH-knappen benyttes til at skifte mellem manuel højhastighed og manuel lavhastighed. Forlad menuen Med PROG-knappen skiftes billedet til en startmenu (som er beskrevet i afsnit 5.3), hvorfra man kan gå videre til temperatur-, luftmængde-, funktion-, testeller kølemenuerne. Funktionen er ikke tilgængelig ved manuel drift. Med K-UR-knappen skiftes billedet til menugruppen for koblingsuret. Se afsnit 5.2. *GOLD* DAG 1-10:15 STOP MAN : AUTO : : K-UR : PROG *GOLD* DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN : STOP : : K-UR : PROG *GOLD* DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED MANUEL DRIFT AUTO : STOP : : K-UR : H-LF 5.2 Menugruppe for koblingsur Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på K-UR-knappen i hovedmenuen, se afsnit Aktuel tid Menuen viser indstilling af aktuel tid for ugedag (1-7), tid og dato. Koblingsuret har automatisk skift mellem sommerog vintertid. Justering er ikke nødvendig, se afsnit Ændring af aktuel tid Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. *AKTUEL TID* DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/ K-UR : : : RET : PROG *AKTUEL TID* DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/

15 5.2.2 Koblingsur Menuen viser koblingsurets ind- og udkoblingstider. DAG viser, hvilken dag eller hvilke dage, den programmerede tid gælder. Ved teksten INAKTIVT er det aktuelle billede ikke aktivt, selv om der er programmeret tider. Hvis K-UR FUNKTION er valgt til skift mellem lavhastighed - højhastighed, står der HØJHASTIGHED i displayet ved skiftetiderne. Er funktionen valgt til skift stop - lavhastighed, står der LAVHASTIGHED. Se menubillederne til højre. For at vælge om aggregatet skal skifte mellem lavhastighed-højhastighed eller stop-lavhastighed, gå til menu K-UR FUNKTION, afsnit i menugruppen funktioner. Programmering af koblingsuret Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor koblingsurets ind- og udkoblingstider kan indstilles. Der er 9 programmeringsbilleder til ind- og udkoblingstid, samt til hvilken dag eller hvilke dage det skal gælde: INAKTIVT DAG 1-5; betyder mandag til fredag DAG 1-7; betyder hele ugen. DAG 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 er ugedagene. HØJHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 HØJHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 LAVHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 LAVHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 15

16 5.3 Startmenu for temperatur og luftmængde (Samt skiftemenu til funktion/test) Man kommer til denne menu ved at trykke på PROGknappen i hovedmenuen, se afsnit 5.1 Startmenu Denne menu benyttes som startmenu ved valg af menugrupper til TEMP eller LUFTMÆNGDE samt til at komme videre til startmenuen for funktioner, test og køling. PV viser programversion og sprog/tekstversion. Der kan ikke foretages ændringer i denne menu. Gå videre til menugruppen for temperatur eller luftmængde Med TEMP-knappen skiftes billedet til en menu for temperaturaflæsning og temperaturindstilling af FRTregulering samt indblæsnings- eller udsugningsluftregulering. Se afsnit 5.4. Med LUFTMÆNGDE-knappen skiftes billedet til en menugruppe for luftmængdeaflæsning og en menugruppe for luftmængderegulering. Se afsnit *GOLD* DAG 1-10:15 LUFTMÆNGDE PV A 1.01 :21A0 TEMP : MÆNGDE : : RET : Menygrupp för flöde, avsnitt 5.5 AKTUEL LUFTMÆNGDE IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : Menygrupp för temperatur, avsnitt 5.4 UDE-TEMP 15 C INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 18 o C UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20 o C! : INST : : RET : LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s : INST : : RET : REGUL IL-ØNSKEV 18 C FROSTVAGT TEMP 18 o C! : INST : : RET : FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET : PROG 16

17 5.4 Menugruppe for temperatur Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på TEMP-knappen i startmenuen for temperatur og luftmængde, se afsnit 5.3. UDE-TEMP 15 C INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 18 o C UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20 o C! : INST : : RET : Temperaturmenuer, generelt I temperaturmenuen sker aflæsning af aktuelle temperaturer som f.eks. udetemperatur, indblæsnings- og udsugningslufttemperatur. REGUL IL-ØNSKEV viser den temperatur, som styringen prøver at holde i indblæsningsluften. En eventuel FROSTVAGT-TEMP viser temperaturen i returledningen, hvis der er tilsluttet vandbatteri. Temperaturregulering kan ske med en af følgende tre separate funktioner: FRT-, indblæsnings- eller udsugningsluftregulering. Valg af funktion for temperaturreguleringen foretages i menuen TEMP REGUL FUNKTION, afsnit i menugruppen funktioner. Temperaturindstilling for den valgte funktion foretages i den af de følgende tre menuer, som er tilgængelig FRT-regulering Denne menu vises kun, hvis FRT-regulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. FRT-regulering betyder Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperatur (udsugningslufttemperatur-relateret indblæsningslufttemperatur)-regulering. Det betyder, at indblæsningsluftens temperatur reguleres i forhold til udsugningsluftens temperatur. GOLD er først og fremmest beregnet til at arbejde med denne type regulering. OBS! Ved en indstilling af IL-mængde tæt ved aggregatets minimumluftmængde fungerer nedregulering af indblæsningsventilatoren ikke. Se afsnit TRIN viser den temperaturkurve, som er valgt. Trin 1, 2, 3 eller 4 kan vælges iht. diagrammet i fig. 3. Trin 2 er forindstillet fra fabrikken. UDSUG/INDBLÆS-DIF er differencen mellem indblæsnings- og udsugningslufttemperaturen under skillepunktet i diagrammet. Diagrammet er tegnet for en 3 C dif. SKILLEPUNKTET er det punkt i diagrammet, som de forskellige trin udgår fra. Det er defineret ud fra udsugningslufttemperaturen. I diagrammet er skillepunktet 22 C. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. Temperatur indblæsningsluft C RREGUL IL-ØNSKEV 18 C FROSTVAGT TEMP 18 o C! : INST : : RET : FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET : PROG Fig 3 FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C Skillepunkt 22 C Temperaturdif. under skillepunkt 3 o C Steg 2 Steg 3 Steg 1 10 Steg Temperatur udsugningsluft C 17

18 5.4.3 Udsugningsluftsregulering Menuen vises kun, hvis udsugningsluftregulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner Med udsugningsluftregulering holdes en konstant temperatur i udsugningsluftkanalen (lokalerne) ved at hæve og sænke indblæsningslufttemperaturen. UDSUGNINGSLUFT-TEMP er den ønskede temperatur i udsugningsluftkanalen. IL-MIN er den laveste temperatur og IL-MAKS den højeste temperatur, som indblæsningsluften må have, når reguleringen prøver at holde udsugningsluften konstant. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages Indblæsningsluftregulering Menuen vises kun, hvis indblæsningsluftregulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. Med indblæsningsluftregulering holdes en konstant indblæsningslufttemperatur uden hensyn til belastningen i lokalerne. INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP er den ønskede temperatur i indblæsningsluftkanalen. OBS! Ved IL-mængde indstillet tæt ved aggregatets minimumluftmængde fungerer nedregulering af indblæsningsventilatoren ikke. Se afsnit Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. * * UDSUGNINGSLUFT-REG * * UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C IL-MIN/MAX 15 / 30 o C : : : RET : PROG * * UDSUGNINGSLUFT-REG * * UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C IL-MIN/MAX 15 / 30 o C * * INDBLÆSNINGSLUFT-REG * * INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C : : : RET : PROG * * INDBLÆSNINGSLUFT-REG * * INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C 18

19 5.5 Menugruppe for luftmængde Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på LUFTMÆNGDE-knappen i startmenuen for temperatur og luftmængde, se afsnit 5.3. Størrelse UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. m³/s viser forindstillet luftmængdeenhed. For ændring af enhed, se afsnit Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Luftmængden for lavhastighed kan ikke være højere end luftmængden for højhastighed. Luftmængden for lavhastighed kan indstilles på 0 m3/s, hvilket svarer til, at ventilatoren står stille i tiden for programmeret lavhastighed. Minimumluftmængde Maksimumluftmængde Mindste trin i display i virkeligheden m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /s GOLD , , ,01 0,0025 GOLD , , ,01 0,0025 GOLD , , ,01 0,014 GOLD , , ,01 0,014 GOLD , , ,02 0,028 GOLD , , ,02 0, Aktuel luftmængde Aflæsningsmenu for aktuelle indblæsnings- og udsugningsluftmængder. Tryk på INDST-knappen for programmering eller aflæsning af indstillede luftmængder på de forskellige niveauer Luftmængde lavhastighed IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden Luftmængde højhastighed IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden. UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Luftmængden for højhastighed kan ikke være lavere end luftmængden for lavhastighed. * AKTUEL LUFTMÆNGDE * IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : * LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s * LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s LUFTMÆNGDE HØJHASTIGHED IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s LUFTMÆNGDE HØJHASTIGHED TL 1,40 m 3 /s FL 1,40 m 3 /s 19

20 5.5.4 Luftmængde maksimumhastighed Menuen vises kun, hvis funktionen VAV-regulering eller forcering er valgt i menuafsnit under menugruppen funktioner, eller hvis funktionen køleforcering er valgt i menuafsnit under menugruppen køling. IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden. UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Maksimumluftmængden kan ikke være lavere end luftmængden for højhastighed. LUFTMÆNGDE MAKS.HASTIGHED IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s LUFTMÆNGDE MAKS.HASTIGHED IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s VAV-regulering, ønskeværdi Menuen vises kun, hvis funktionen VAV-regulering er valgt i menuafsnit under menugruppen funktioner. ØNSKEVÆRDI IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluften. ØNSKEVÆRDI UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluften. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. OBS! Indstillet maksimumluftmængde er maksimumgrænsen for reguleringens arbejdsområde. VAV-REGULERING ØNSKEVÆRDI IL 50 % ØNSKEVÆRDI UL 50 % VAV-REGULERING ØNSKEVÆRDI IL 50 % ØNSKEVÆRDI UL 50 % 20

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversion 1.20 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse www.swegon.se 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit

Læs mere

Aggregat GOLD, version 4

Aggregat GOLD, version 4 Aggregat GOLD, version 4 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning * GOLD * DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN STOP K-UR PROG 1 Anvendelsesområde Aggregat GOLD Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP fra og med programversion 2.05 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3. Anvendelsesområde...3.2

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversion 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering...3 2. Filterkalibrering...4 3. Funktioner...5 3.1 Luftmængde... 5 3.1.1 Aflæsning...5

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 DK.GOLDSK.08045 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 fra og med programversion 5.06 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Forbehold for ændringer www.swegon.com DK.GOLDSK.08045 Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk 94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funktioner...6 1.3 Tilbehør til CS

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversion 2.04 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk 94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funktioner...6 1.3 Tilbehør til CS

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere