Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aggregat GOLD, størrelse 11-32"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse Version A 1

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Indbygget styresystem Forberedt for køling og eftervarme Aggregatets dele Sikkerhedsinstruktioner Generelt Sikkerhedsafbryder/Hovedafbryder Risici Berøringsbeskyttelse Autorisation Idriftsætning Grundindstillinger og justeringer Kanalkalibrering Justering af justeringsspjæld Idriftsætningsprotokol Programmering og menubetjening Håndholdt terminal Menugrupper og niveauer Menuernes knapoverskrifter og symboler Funktionsfortegnelse Menuer for drift, temperatur og luftmængde Hovedmenu Menugruppe for koblingsur Startmenu for temperatur og luftmængde Menugruppe for temperatur Menugruppe for luftmængde Menuer for funktion, test og køling Startmenu for funktion, test og køling Menugruppe for funktioner Menugruppe for test Menugruppe for køling Øvrig funktionsbeskrivelse Kølegenvindingsfunktion Renblæsningsfunktion Rotationsvagt VVKS Nulpunktskalibrering Skift lavhastighed/højhastighed Sommernatkøling Ønskeværdiforskydning Driftsindikering, højhastighed Afsnit...Side 7.9 Ekstern højhastighed Ekstern lavhastighed Frostvagtsfunktion Tre typer luftmængderegulering Serviceniveau Kommunikation Efterkøling Nedregulering af indblæsningsluftmængden Alarm Vedligeholdelse Udskiftning af filtre Rensning Tekniske data Dimensioner Elektriske data El-skema, størrelse El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 11/ El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 21/ El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 31/ Kabeltilslutning

3 1. Generelt 1.1 Anvendelsesområde Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest beregnet til komfortventilation af offentlige lokaler som f.eks. kontorer, skoler og daginstitutioner, offentlige kontorer, butikker etc. GOLD kan kan også benyttes i f.eks. storkøkkener og restauranter, under forudsætning af at aggregatet ventilerer lokaler med lignende virksomhed. For at få alle de fordele, som GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, justering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudgaven skal aggregatet placeres indendørs. Ved montering udendørs skal tilbehøret TBTA benyttes. Nærværende dokument Nærværende drifts- og vedligeholdelsesanvisning gælder for aggregatet PM-LUFT GOLD version A, størrelse Denne anvisning skal benyttes ved al anvendelse af aggregatet. OBS! Læs altid sikkerhedsinstruktionene i afsnit 2, som indeholder generelle retningslinier angående risici og autorisation, og følg nøje de installationsanvisninger, der findes til de respektive punkter. Mærkeskilt med størrelsesbetegnelse, version og produktionsnummer er placeret i aggregatets øverste hjørne. Det er af den største betydning, at de oplysninger, som kan aflæses der, er tilgængelige ved alle kontakter med PM-LUFT. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er af typen GOLD Wing, en aksialradial ventilator med bagudbøjede skovle. De er direkte drevne og har frekvensomformer for trinløs regulering. 1.3 Indbygget styresystem Styresystemet er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, varmegenvinder, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer. 1.4 Forberedt for køling og eftervarme Luftbehandlingssystemet GOLD er også velegnet til køling. Styrefunktionerne er færdige til aktivering i styresystemet, og køleudstyret kan fås som ekstraudstyr. GOLD kan i vidt omfang benyttes uden eftervarme. Dette er muligt pga. den effektive varmegenvinding og de enestående reguleringsfunktioner. Under visse betingelser skal der dog benyttes eftervarme. Også til dette er der færdige styrefunktioner, og udstyr til eftervarme kan fås som ekstraudstyr. 1.2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i seks luftmængdeområder. Aggregaterne fremstilles i tre størrelser, hvor hver størrelse kan fås med to ventilatorstørrelser. Den udvendige plade er lakeret i en beige nuance, og håndtag, tilkoblingshætte og dekorationer er grafitgrå. Det indvendige materiale er hovedsagelig aluzink-belagt stålplade. Pladetykkelsen er 1 mm med 50 mm mellemliggende isolering. Aggregaterne har indblæsnings- og udsugningsfiltre fremstillet af glasfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegenvinder af typen Turbo er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 84%. 3

4 1.5 Aggregatets dele Størrelse 11/ Aggregatet leveres som højreaggregat dvs. med strømningsretning iht. strømningspilene på billedet. Ved ændret installation til venstrestrømning skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (dvs. delenes betegnelse afhænger af, om funktionene er for indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse 1 FRISKLUFT* (ved venstrestrømning Udsugningsluft) 2 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 3 AFGANGSLUFT* (ved venstrestrømning Indblæsningsluft) 4 Udsugningsventilator* 5 El-boks med styrekort 6 Tilkoblingshætte 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/sikkerhedsafbryder 10 Udsugningsfilter* 11 Justeringsplade (ved venstrestrømning er placeringen i venstre filterdel) 4 12 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Friskluft) 13 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Afgangsluft) 14 Indblæsningstfilter* 15 Friskluft-temperaturføler* 16 Drivrem, varmegenvinder 17 Varmegenvinder 18 Drivmotor, varmegenvinder 19 Udsugningsluft-temperaturføler* 20 Klembånd, ventilatorforbindelse 21 Indblæsningsventilator* 22 Låsehåndtag, ventilatorindsats 23 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved højrestrømning)

5 1.5.2 Størrelse 21/22 og 31/ Aggregatet leveres som højreaggregat, dvs. med strømningsretning iht. strømningspilene på billedet. Ved ændret installation til venstrestrømning, skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (dvs. delenes betegnelse afhænger af, om funktionene er for indblæsnings- eller udsugningsluft.) Delenes placering og betegnelse 1 FRISKLUFT* (ved venstrestrømning Udsugningsluft) 2 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 3 AFGANGSLUFT* (ved venstrestrømning Indblæsningsluft) 4 Udsugningsventilator* 5 El-boks med styrekort 6 Tilkoblingshætte 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/sikkerhedsafbryder 10 Udsugningsfilter* 11 Justeringsplade (ved venstrestrømning er placeringen i venstre filterdel) 12 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Friskluft) 13 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Afgangsluft) 14 Indblæsningsfilter* 15 Friskluft-temperaturføler* 16 Drivrem, varmegenvinder 17 Varmegenvinder 18 Drivmotor, varmegenvinder 19 Udsugningsluft-temperaturføler* 20 Klembånd, ventilatorforbindelse 21 Indblæsningsventilator* 22 Låsehåndtag, ventilatorindsats 23 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved højrestrømning) 5

6 2. Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Generelt Involveret personale skal sætte sig ind i nærværende instruktion, før arbejde med aggregatet påbegyndes. Skader på aggregatet eller dele deraf, som skyldes forkert behandling fra køberens eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis nærværende instruktion ikke er fulgt. 2.2 Sikkerhedsafbryder/ Hovedafbryder Størrelse 11/12: Sikkerhedsafbryderen er placeret udvendigt oven på boksen. Størrelse 21/22 og 31/32: Sikkerhedsafbryderen er placeret inden for inspektionsdøren til varmegenvinderen (døren i midtersektionen). Sikkerhedsafbryderen må ikke benyttes til at starte eller standse aggregatet med. Stands aggregatet med stop-knappen på den håndholdte terminal. Afbryd altid sikkerhedsafbryderen i forbindelse med servicearbejde, medmindre andet er angivet i den pågældende instruktion. 2.3 Risici ADVARSEL! Kontroller ved arbejder på aggregatet, at spændingen er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele Bevægelige dele er ventilatorhjul samt drivhjul til varmegenvinderen. På størrelse 21, 22, 31 og 32 er varmegenvinderens drivhjul forsynet med berøringsbeskyttelser. På størrelse 11 og 12 fungerer de aflåselige inspektionsdøre som beskyttelse for ventilatorerne og varmegenvinderens drivhjul. Hvis der ikke er tilsluttet kanaler til ventilatorudgangene, skal disse forsynes med berøringsbeskyttelse (trådnet). Inspektionsdørene på filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, når aggregatet er i drift. Brug stop-knappen på den håndholdte terminal til at standse aggregatet med ved normal drift. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Bemærk, at der er overtryk i filter-/ventilatordelen. Risikoområder med strømførende dele Risikoområde med åbent strømførende dele er kraftkort og styrekort i el-boksen. El-boksens fastskruede låg fungerer som beskyttelse for disse områder. Øvrigt elektrisk udstyr og elektriske komponenter er berøringsbeskyttede. 2.4 Berøringsbeskyttelse El-boksens låg fungerer som berøringsbeskyttelse. Berøringsbeskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Afbryd spændingen til aggregatet med sikkerhedsafbryderen, før berøringsbeskyttelsen fjernes. Ved drift skal berøringsbeskyttelserne altid være monteret, alle inspektionsdøre lukket og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 2.5 Autorisation Kun autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale må fjerne berøringsbeskyttelserne (beskyttelsespladerne) eller skrue dem af i forbindelse med den elektriske installation af aggregatet eller tilslutning af eksterne funktioner. Kun servicepersonale, der er uddannet af PM-LUFT, må udføre arbejder på aggregatet. 6

7 3.Idriftsætning 3.1 Grundindstillinger og justeringer Beskrivelse af rækkefølgen, når aggrgatet sættes i drift første gang. OBS! Håndholdt terminal, indblæsningsluftføler, justeringsplader, dokumentlomme, mærkater og instruktioner medfølger i en separat æske inden for venstre inspektionsdør. Aggregatets drift programmeres ved hjælp af den håndholdte terminal. Aggregatets styresystem er indstillet fra fabrikken, så det er driftsklart, så snart den elektriske tilslutning er foretaget. Betjeningen af den håndholdte terminal er beskrevet udførligt i kapitel Idriftsætningsprotokol Alle indstillinger, som foretages, skal indføres i idriftsætningsprotokollens afsnit 3.4. Protokollen kan også benyttes som en checkliste for at se, hvilke funktioner der kan justeres. I protokollen står, hvilke værdier der er fabriksindstillede, samt i hvilket afsnit i anvisningen den aktuelle menu er beskrevet Valg af sprog Når aggregatet er tilsluttet, og hovedafbryderen slås til første gang, kommer der en sprogvalgsmenu frem i vinduet på den håndholdte terminal. (Menuen er beskrevet i afsnit ) - Vælg ønsket sprog Valg af driftstype Efter sprogvalget skifter billedet i menuen til hovedmenuen. (Hovedmenuen er beskrevet i afsnit 5.1.) Den tredje linie i menuen fortæller, hvilken driftstype der er valgt. I dette tilfælde vises STOP. - Ændring til den ønskede driftstype sker ved at trykke på MAN- eller AUTO-knappen. Normalt skal aggregatet køre i AUTODRIFT, hvor det interne koblingsur styrer skiftene mellem høj- og lavhastighed Indstilling af koblingsur Tryk på K-UR-knappen for at gå videre til menuen for koblingsur. (Menuen er beskrevet i afsnit 5.2.) Programmer først korrekt ugedag, tidspunkt og dato. Programmer derefter de ønskede tidspunkter for koblingsurets ind- og udkoblingstider. Håndholdt terminal SPROG / LANGUAGE DANSK *GOLD* DAG 1-10:15 STOP MAN : AUTO : : K-UR : PROG AKTUEL TID DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/ K-UR : : : RET : PROG Gå videre Benyt Idriftsætningsprotokollen som støtte ved indstilling af de ønskede luftmængder og temperaturer, luftmængdereguleringen m.m. Samtlige funktioner findes på en liste i alfabetisk orden i afsnit

8 3.2 Kanalkalibrering Kanalkalibrering skal udføres, når kanalsystemet og justeringsspjældet er færdigjusteret. OBS! Filtrene skal være rene. Aktiver kanalkalibreringen ved at gå til startmenuen for funktion, test og køling i afsnit 6.1. Tryk på FUNK-knappen og en gang på knappen med pil opad for at komme til menuen, som er beskrevet i afsnit Justering af justeringsspjæld Juster trykbalancen Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af justeringsspjældet, så lækageluftmængden går fra indblæsningssiden til udsugningssiden. PPå ydersiden af aggregatets filter-/ventilatordele er der to trykmålingsnipler. Den ene er hvid (+), og den anden er blå (-). Se fig. 2 herunder. Niplerne benyttes til at måle undertrykket henholdsvis i aggregatets indblæsningsog udsugningsdel. Tilslut udtagene til + (hvid trykmålingsnippel) og - (blå trykmålingsnippel) til manometer eller anden trykmåler og mål begge tryk. OBS! På begge niplerne måles undertryk. Målte værdier Undertrykket i udsugningsdelen (blå trykmålingsnippel) skal være større end eller lige så stor som det i indblæsningsdelen (hvid trykmålingsnippel). Hvis værdien er korrekt Hvis undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen, er justeringen færdig. Hvis værdien afviger Hvis undertrykket i udsugningsdelen (-) er mindre end det i indblæsningsdelen (+), skal justeringsspjældet monteres og derefter justeres som beskrevet nedenfor: Afbryd først aggregatet med stop-knappen på den håndholdte terminal. Vent med at åbne inspektionsdøren, til ventilatorerne er standset (pga. overtryk). Afbryd spændingen til aggregatet med sikkerhedsafbryderen. Åbn inspektionsdøren til udsugningsfilter-/indblæsningsventilatordelen. Skub spjældet lidt frem i udsugningsluftindtaget. Luk inspektionsdøren. Start aggregatet med MAN- eller AUTO-knappen. Mål trykkene. Gentag, indtil undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen (0-20 Pa). Afslut med kanalkalibrering! Størrelse 11/12 Størrelse 21/22 og 31/32 (Disse trykmålingsnipler benyttes til aggregat i venstredrift) Fig. 1 Retning ÅBN justeringsspjæld (skyd spjældpladerne til side) + - Lukket Åbent Retning LUK justeringsspjæld (skyd spjældpladerne frem) + - Størrelse Disse trykmålingsnipler benyttes til aggregat i højredrift = Fabriksindstilling Størrelse 21/22 og 31/ Fig. 2 8

9 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 1 Sag, placering, aggregat etc Koblingsur, aktuel tid indstillet Tider for højniveau (højhastighed eller lavhastighed) Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Nr DAG... Programversion... I protokollen angives fabriksindstillede værdier. 0 betyder, at funktionen ikke er valgt, 1 at funktionen er valgt. Streg angiver, at værdien ikke er indstillet fra fabrikken. Firkantet parentes angiver forindstillede værdier, når funktionen er valgt. Funktion Fabriksindstillet Projekteret Justeret værdi værdi værdi Display Sprog Dansk... Temperatur Reguleringsfunktion FRT... Ønskeværdi, C... Min. temp, C... Maks. temp, C... Dif. temp, C 3,0... Trin 2... Skillepunkt, C 22,0... Værdierne gælder i størrelsesrækkefølge... 11,12,21,22,31,32: Luftmængder Højhastighed, m 3 /s 0,28/0,44/0,78/1,2/2,0/2,7 Lavhastighed, m 3 /s 0,1/0,17/0,28/0,42/0,72/0,98 Maksimumhastighed, m 3 /s 0,40/0,65/1,10/1,70/2,90/3,90 [VAV Ønskeværdi] [50%] Luftmængderegulering Indblæsningsluft Luftmængde (Konstant)... Udsugningsluft Luftmængde (Konstant)... [VAV/Forcering] [TL+FL VAV/Forc]... Koblingsur Funktion Lavhastighed - Højhastighed... 9

10 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 2 Funktion Fabriksindstillet Projekterat Justeret værdi værdi værdi Funktioner Sommernatkøling 0... Udsugningslufttemperatur, start 22 C... Udsugningslufttemperatur, stop 16 C... Frisklufttemperatur, stop 10 C... Tid Udetemperaturkompensering 0... Vinterkompensering 3 C... Sommerkompensering 2 C... Ønskeværdiforskydning 0... Ekstern højhastighed/lavhastighed, Indgang udkoblingsforsinkelse, tim:min 0:00... Klokkeslet for filtertest 22:59... Serviceperiode, måneder Intern brandsikring 0... Udsugningsluft ved brand 0... Alarmblok Alarmgrænse, filtervagt, indblæsningsluft 10 (enheder*)... Alarmgrænse, filtervagt, udsugningsluft 10 (enheder*)... *) Svarer til anbef. sluttrykfald Auto-skift, sommertid 1 Køling Drift 1 = Stop... Funktion1 = Køling ON/OFF Køleforcering 0... Køling minimumluftmængde, m 3 /s 0,0... Genstarttid 10 min... Neutralzone 2 C... Kanalkalibrering udført... Notater: Projektering udført af: Dato... Firma... Navn Installation udført af: Dato... Firma... Navn... Justering udført af: Dato... Firma... Navn...

11 4. Programmering og menubetjening 4.1 Håndholdt terminal Generelt Den håndholdte terminal består af en indkapslet betjeningsdåse med et 3 m langt kabel, som tilsluttes til aggregatet med hurtigkobling. På den håndholdte terminal er der et belyst aflæsningsdisplay, 4 trykknapper samt en rød indikeringslampe for alarm Display og knapper Alle indstillinger af f.eks. luftmængder, reguleringsfunktioner, temperaturer og driftstider kan aflæses i klartekst i displayet. Informationen præsenteres i forskellige menubilleder. Knapperne bruges dels til at gå til forskellige menuer, dels til at ændre værdier eller aktivere funktioner i de forskellige menuer. Normalt vises hovedmenuen i displayet, hvis ingen anden menu er valgt. Hvis der ikke returneres manuelt til hovedmenuen, sker dette automatisk efter 30 minutters ophold. De fire knappers funktion ændrer sig, afhængigt af hvilken menu der vises. Knappernes funktion forklares af den overskrift eller det symbol, der vises i displayet lige over den pågældende knap iht. afsnit Menugrupper og niveauer Displayets menuer er opdelt i forskellige menugrupper og niveauer. Menubetjeningen er logisk opbygget, og kun aktuelle parametre for den valgte funktion vises. Alle tilgængelige menuer er beskrevet separat i kapitel 5 og 6. Beskrivelsen af de pågældende menuer er beskrevet i den orden, de præsenteres i i displayet. Menugrupperne er sorteret efter anvendelsesområde. Menustrukturen er præsenteret i indledningen til kapitel 5 og kapitel 6. Der er en hovedmenu, startmenuer, menugrupper, menuer og undermenuer. Aflæsningsdisplay Trykknapper Alarmindikeringslampe 4.3 Menuernes knapoverskrifter og symboler Herunder er de hyppigst forekommende knapfunktioner beskrevet. (Når knapperne har andre funktioner i en separat menu, er dette forklaret i de respektive menuafsnit.)! Gå fremad (1 trin) til næste menu i gruppen. " Gå baglæns (1 trin) til foregående menu i gruppen. RET Retur til foregående menuniveau (hoved- eller startmenu). PROG Skift til den viste menus undermenu (ændringsbillede). + Forøg værdien for blinkende tal. Reducer værdien for blinkende tal. # Gå fremad, så nye tal/linier blinker. Efter sidste tal/linie skiftes tilbage til menuens aflæsningsbillede. $ Gå baglæns, så nye tal/linier blinker. Efter første tal/linie skiftes tilbage til menuens aflæsningsbillede. Eksempel på knapoverskrifter og symboler * LUFTMÆNGDE, LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s 11

12 4.4 Funktionsfortegnelse Fortegnelsen indeholder styresystemets funktioner sorteret i alfabetisk orden med henvisning til afsnit, hvor de respektive menuer er beskrevet. Funktion Afsnit Aktuel tid Alarm, alarmblokering Autodrift Brandalarm, status for ekstern indgang Driftsudgang EEPROM-test Eftervarme Eftervarmebatteri, el/vand Ekstern højhastighed, tidsforsinkelse Eksternt stop, status for ekstern indgang Filterstatus, indblæsnings- og udsugningsluftfilter6.2.8 Filtertest, starttid Forcering Forcering, IL, UL eller IL+UL FRT-regulering Frostvagtsføler, temperatur , Genstartstid Hovedmenu IL-mængde, test IL-temperatur, ønskeværdi , IL/UL-mængde DC, udgangsspænding Indblæsningsluftregulering Intern brandsikring Kanalkalibrering Koblingsur Koblingsurets funktion, LH-HH eller Stop-LH Køledrift, alternativ for Køleforcering Køleudgang Køling-minimumluftmængde Køling 0-10VDC, udgangsspænding Lavhastighed-højhastighed, status for ekstern indgang Lavhastighed, status for ekstern indgang Luftjustering Luftmængde, aflæsning Luftmængde, lavhastighed, IL og UL Luftmængde, højhastighed, IL og UL Luftmængde, maksimumhastighed, IL og UL Luftmængdeenhed Manuel drift Neutralzone Service, status for ekstern indgang Serviceperiode Sommer-/Vintertid Sommernatkøling Sprog Styrekort (CPU), temperatur, aflæsning Temperaturaflæsning , Temperaturalarm Temperaturføleralarm, aflæsning Temperaturmenuer Temperaturreguleringsfunktion Udetemperatur-kompensering Udgangslarm Udsugningsluftregulering UL-mængde, test UL-ventilator ved brand VAV %, indgående signal for IL og UL VAV-regulering VAV-regulering, ønskeværdi IL og UL VAV-regulering, IL, UL eller IL+UL Ventilatorregulering VVKS-rotor Ønskeværdiforskydning Ønskeværdiforskydning, status ekstern indgang

13 5. Menuer for drift, temperatur og luftmængde Menuafsnittet kaldes også brugerniveau og er beregnet til driftspersonale. I dette afsnit er de menuer beskrevet, som findes under PROG (for temperatur og luftmængde) samt under K-UR i hovedmenuen. Her kan man styre aggregatet (manuelt, autodrift eller stop) og se den aktuelle tid samt koblingsurets funktioner. Valgt reguelringstype vises, og der er mulighed for indstilling af luftmængde for lav- og højhastighed. Menustruktur OBS! Medmindre andet er angivet i de pågældende menuafsnit, har knapperne normal funktion iht. beskrivelsen i afsnit 4.3. Hovedmenu, afsnit 5.1 *GOLD* DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN : STOP : : K-UR : PROG Menugruppe for koblingsur, afsnit 5.2 Startmenu for temperatur eller luftmængde, afsnit 5.3 *AKTUEL TID* DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/ K-UR : : : RET : PROG *GOLD* DAG 1-10:15 LUFTMÆNGDE PV A 1.01 :21A0 TEMP : MÆNGDE: : RET : Menugruppe for luftmængde, afsnit 5.5 *AKTUEL LUFTMÆNGDE* TL 1,45 m 3 /s FL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : Menugruppe for temperatur, afsnit 5.4 UDE-TEMP 15 C INDBLÆSNINGSLUFT-TEM 18 o C UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20 o C! : INST : : RET : *LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED* TL 0,55 m 3 /s FL 0,55 m 3 /s + : : : RET : SET REGUL IL-ØNSKEV 18 C FROSTVAGT TEMP 18 o C! : INST : : RET : FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET :PROG 13

14 5.1 Hovedmenu Indholdet i denne menu skifter afhængigt af den valgte driftstype, af andre funktioner, der påvirker den aktuelle luftmængde, samt en eventuel udløst alarm Den første linie viser dag nr. i ugen samt aktuel tid. Den anden linie viser aktuel drift HØJHASTIGHED eller LAVHASTIGHED, eller om en anden funktion påvirker luftmængden, f.eks. filtertest, sommernatkølighed, nulpunktskalibrering, kalibrering, rotationsvagttest, ekst. højhastighed, ekst. stop m.m. Den tredje linie fortæller, hvilken driftstype der er valgt, STOP, AUTODRIFT eller MANUEL DRIFT. Ændring af driftstype MAN-knappen giver MANUEL DRIFT. I manuel drift sker der intet automatisk skift mellem høj- og lavhastighed via koblingsur. AUTO-knappen giver AUTODRIFT. Normalt skal aggregatet køre i AUTODRIFT, hvor det interne koblingsur passer skiftene mellem høj- og lavhastighed. STOP-knappen stoppar aggregatets drift. H-LH-knappen benyttes til at skifte mellem manuel højhastighed og manuel lavhastighed. Forlad menuen Med PROG-knappen skiftes billedet til en startmenu (som er beskrevet i afsnit 5.3), hvorfra man kan gå videre til temperatur-, luftmængde-, funktion-, testeller kølemenuerne. Funktionen er ikke tilgængelig ved manuel drift. Med K-UR-knappen skiftes billedet til menugruppen for koblingsuret. Se afsnit 5.2. *GOLD* DAG 1-10:15 STOP MAN : AUTO : : K-UR : PROG *GOLD* DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN : STOP : : K-UR : PROG *GOLD* DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED MANUEL DRIFT AUTO : STOP : : K-UR : H-LF 5.2 Menugruppe for koblingsur Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på K-UR-knappen i hovedmenuen, se afsnit Aktuel tid Menuen viser indstilling af aktuel tid for ugedag (1-7), tid og dato. Koblingsuret har automatisk skift mellem sommerog vintertid. Justering er ikke nødvendig, se afsnit Ændring af aktuel tid Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. *AKTUEL TID* DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/ K-UR : : : RET : PROG *AKTUEL TID* DAG 5 TID 10:35,05 DATO 27/

15 5.2.2 Koblingsur Menuen viser koblingsurets ind- og udkoblingstider. DAG viser, hvilken dag eller hvilke dage, den programmerede tid gælder. Ved teksten INAKTIVT er det aktuelle billede ikke aktivt, selv om der er programmeret tider. Hvis K-UR FUNKTION er valgt til skift mellem lavhastighed - højhastighed, står der HØJHASTIGHED i displayet ved skiftetiderne. Er funktionen valgt til skift stop - lavhastighed, står der LAVHASTIGHED. Se menubillederne til højre. For at vælge om aggregatet skal skifte mellem lavhastighed-højhastighed eller stop-lavhastighed, gå til menu K-UR FUNKTION, afsnit i menugruppen funktioner. Programmering af koblingsuret Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor koblingsurets ind- og udkoblingstider kan indstilles. Der er 9 programmeringsbilleder til ind- og udkoblingstid, samt til hvilken dag eller hvilke dage det skal gælde: INAKTIVT DAG 1-5; betyder mandag til fredag DAG 1-7; betyder hele ugen. DAG 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 er ugedagene. HØJHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 HØJHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 LAVHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 LAVHASTIGHED 20:00-23:00 DAG 1 5 NR 9 15

16 5.3 Startmenu for temperatur og luftmængde (Samt skiftemenu til funktion/test) Man kommer til denne menu ved at trykke på PROGknappen i hovedmenuen, se afsnit 5.1 Startmenu Denne menu benyttes som startmenu ved valg af menugrupper til TEMP eller LUFTMÆNGDE samt til at komme videre til startmenuen for funktioner, test og køling. PV viser programversion og sprog/tekstversion. Der kan ikke foretages ændringer i denne menu. Gå videre til menugruppen for temperatur eller luftmængde Med TEMP-knappen skiftes billedet til en menu for temperaturaflæsning og temperaturindstilling af FRTregulering samt indblæsnings- eller udsugningsluftregulering. Se afsnit 5.4. Med LUFTMÆNGDE-knappen skiftes billedet til en menugruppe for luftmængdeaflæsning og en menugruppe for luftmængderegulering. Se afsnit *GOLD* DAG 1-10:15 LUFTMÆNGDE PV A 1.01 :21A0 TEMP : MÆNGDE : : RET : Menygrupp för flöde, avsnitt 5.5 AKTUEL LUFTMÆNGDE IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : Menygrupp för temperatur, avsnitt 5.4 UDE-TEMP 15 C INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 18 o C UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20 o C! : INST : : RET : LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s : INST : : RET : REGUL IL-ØNSKEV 18 C FROSTVAGT TEMP 18 o C! : INST : : RET : FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET : PROG 16

17 5.4 Menugruppe for temperatur Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på TEMP-knappen i startmenuen for temperatur og luftmængde, se afsnit 5.3. UDE-TEMP 15 C INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 18 o C UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20 o C! : INST : : RET : Temperaturmenuer, generelt I temperaturmenuen sker aflæsning af aktuelle temperaturer som f.eks. udetemperatur, indblæsnings- og udsugningslufttemperatur. REGUL IL-ØNSKEV viser den temperatur, som styringen prøver at holde i indblæsningsluften. En eventuel FROSTVAGT-TEMP viser temperaturen i returledningen, hvis der er tilsluttet vandbatteri. Temperaturregulering kan ske med en af følgende tre separate funktioner: FRT-, indblæsnings- eller udsugningsluftregulering. Valg af funktion for temperaturreguleringen foretages i menuen TEMP REGUL FUNKTION, afsnit i menugruppen funktioner. Temperaturindstilling for den valgte funktion foretages i den af de følgende tre menuer, som er tilgængelig FRT-regulering Denne menu vises kun, hvis FRT-regulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. FRT-regulering betyder Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperatur (udsugningslufttemperatur-relateret indblæsningslufttemperatur)-regulering. Det betyder, at indblæsningsluftens temperatur reguleres i forhold til udsugningsluftens temperatur. GOLD er først og fremmest beregnet til at arbejde med denne type regulering. OBS! Ved en indstilling af IL-mængde tæt ved aggregatets minimumluftmængde fungerer nedregulering af indblæsningsventilatoren ikke. Se afsnit TRIN viser den temperaturkurve, som er valgt. Trin 1, 2, 3 eller 4 kan vælges iht. diagrammet i fig. 3. Trin 2 er forindstillet fra fabrikken. UDSUG/INDBLÆS-DIF er differencen mellem indblæsnings- og udsugningslufttemperaturen under skillepunktet i diagrammet. Diagrammet er tegnet for en 3 C dif. SKILLEPUNKTET er det punkt i diagrammet, som de forskellige trin udgår fra. Det er defineret ud fra udsugningslufttemperaturen. I diagrammet er skillepunktet 22 C. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. Temperatur indblæsningsluft C RREGUL IL-ØNSKEV 18 C FROSTVAGT TEMP 18 o C! : INST : : RET : FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET : PROG Fig 3 FRT-REG TRIN 2 UDSUG/INDBLÆS-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C Skillepunkt 22 C Temperaturdif. under skillepunkt 3 o C Steg 2 Steg 3 Steg 1 10 Steg Temperatur udsugningsluft C 17

18 5.4.3 Udsugningsluftsregulering Menuen vises kun, hvis udsugningsluftregulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner Med udsugningsluftregulering holdes en konstant temperatur i udsugningsluftkanalen (lokalerne) ved at hæve og sænke indblæsningslufttemperaturen. UDSUGNINGSLUFT-TEMP er den ønskede temperatur i udsugningsluftkanalen. IL-MIN er den laveste temperatur og IL-MAKS den højeste temperatur, som indblæsningsluften må have, når reguleringen prøver at holde udsugningsluften konstant. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages Indblæsningsluftregulering Menuen vises kun, hvis indblæsningsluftregulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. Med indblæsningsluftregulering holdes en konstant indblæsningslufttemperatur uden hensyn til belastningen i lokalerne. INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP er den ønskede temperatur i indblæsningsluftkanalen. OBS! Ved IL-mængde indstillet tæt ved aggregatets minimumluftmængde fungerer nedregulering af indblæsningsventilatoren ikke. Se afsnit Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. * * UDSUGNINGSLUFT-REG * * UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C IL-MIN/MAX 15 / 30 o C : : : RET : PROG * * UDSUGNINGSLUFT-REG * * UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C IL-MIN/MAX 15 / 30 o C * * INDBLÆSNINGSLUFT-REG * * INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C : : : RET : PROG * * INDBLÆSNINGSLUFT-REG * * INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C 18

19 5.5 Menugruppe for luftmængde Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på LUFTMÆNGDE-knappen i startmenuen for temperatur og luftmængde, se afsnit 5.3. Størrelse UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. m³/s viser forindstillet luftmængdeenhed. For ændring af enhed, se afsnit Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Luftmængden for lavhastighed kan ikke være højere end luftmængden for højhastighed. Luftmængden for lavhastighed kan indstilles på 0 m3/s, hvilket svarer til, at ventilatoren står stille i tiden for programmeret lavhastighed. Minimumluftmængde Maksimumluftmængde Mindste trin i display i virkeligheden m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /s GOLD , , ,01 0,0025 GOLD , , ,01 0,0025 GOLD , , ,01 0,014 GOLD , , ,01 0,014 GOLD , , ,02 0,028 GOLD , , ,02 0, Aktuel luftmængde Aflæsningsmenu for aktuelle indblæsnings- og udsugningsluftmængder. Tryk på INDST-knappen for programmering eller aflæsning af indstillede luftmængder på de forskellige niveauer Luftmængde lavhastighed IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden Luftmængde højhastighed IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden. UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Luftmængden for højhastighed kan ikke være lavere end luftmængden for lavhastighed. * AKTUEL LUFTMÆNGDE * IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : * LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s * LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s LUFTMÆNGDE HØJHASTIGHED IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s LUFTMÆNGDE HØJHASTIGHED TL 1,40 m 3 /s FL 1,40 m 3 /s 19

20 5.5.4 Luftmængde maksimumhastighed Menuen vises kun, hvis funktionen VAV-regulering eller forcering er valgt i menuafsnit under menugruppen funktioner, eller hvis funktionen køleforcering er valgt i menuafsnit under menugruppen køling. IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden. UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Maksimumluftmængden kan ikke være lavere end luftmængden for højhastighed. LUFTMÆNGDE MAKS.HASTIGHED IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s LUFTMÆNGDE MAKS.HASTIGHED IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s VAV-regulering, ønskeværdi Menuen vises kun, hvis funktionen VAV-regulering er valgt i menuafsnit under menugruppen funktioner. ØNSKEVÆRDI IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluften. ØNSKEVÆRDI UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluften. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. OBS! Indstillet maksimumluftmængde er maksimumgrænsen for reguleringens arbejdsområde. VAV-REGULERING ØNSKEVÆRDI IL 50 % ØNSKEVÆRDI UL 50 % VAV-REGULERING ØNSKEVÆRDI IL 50 % ØNSKEVÆRDI UL 50 % 20

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere