Ishøj Kulturpakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kulturpakke 2014-2015"

Transkript

1 SKOLER Ishøj Kulturpakke Ishøj Kommune 1

2 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og udfolde sig, og kan være med til at give mod til at ytre sig og finde nye handlingsveje i et fællesskab. Kultur og kreativitet er dermed en afgørende faktor på børn og unges vej til at forme identitet og selvforståelse samt deres vej til at blive aktive og handlende medproducenter af kultur- og samfundsliv. I Ishøj Kommune ønsker vi, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag, og vi har derfor i samarbejde med lokale kulturinstitutioner udviklet ordningen Ishøj Kulturpakke. En del af kulturpakkens aktiviteter er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. Ishøj Kulturpakke-ordningen skal både samle og styrke de tiltag, der allerede eksisterer, og derudover skabe grobund for videreudvikling og nye samarbejder på tværs af kultur-, skole- og dagtilbudsområdet. Intentionen med Ishøj Kulturpakke er, at gøre det nemmere for alle involverede parter at skabe sig et overblik over aktuelle kulturtilbud, og samtidig sikre, at alle børn i Ishøj Kommune får mulighed for gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser. Ishøj Kulturpakke Kataloget er delt i to første del indeholder de obligatoriske workshops og sidste del indeholder tilvalgene. Læs mere om tilbuddene og booking for de to dele på hhv. side 3 og 9. HVIS DU VIL VIDE MERE Har du spørgsmål, som dette katalog ikke giver dig svar på er du meget velkommen til at kontakte os. For administration og booking, kontakt Ishøj Kulturskole, Gitte Sivkær på / For overordnede spørgsmål vedr. selve kulturpakkeordningen, kontakt: Ishøj Kultur og Fritid, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på / På alle kommunens folkeskoler er skolebibliotekarerne derudover udpeget som Kulturambassadører. Kulturambassadørens rolle er at deltage i udviklingen af kataloget, koordinere skolens bookinger til Ishøj Kulturpakke, samt besvare eller videreformidle generelle spørgsmål. Vi glæder os til at byde jer og jeres elever velkomne og håber, at det vil danne basis for gode oplevelser med kunst, kultur, læring og kreativitet. 2

3 Obligatoriske workshops På de kommende sider finder du de obligatoriske workshops Både Kultur & Integrationsudvalg og Børn & Undervisningsudvalg står bag denne kulturpakkeordning, og de følgende workshops samt forberedende lærerkurser er obligatoriske, og alle klasser på nedenstående årgange skal deltage. Alle de obligatoriske workshops er gratis. De er fordelt således: 1. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse Specialklasser Ishøj Kulturskole og ARKEN Dans et kunstværk Dansehallerne Sådan er jeg! ARKEN Ancher og Krøyer, venner og rivaler Busters Medieakademi Motion Comic, den levende tegneserie Dansehallerne Sådan er jeg! (udvalgte hold) Vær opmærksom der er deadline for tilmeldinger d. 1. juni

4 Dans et kunstværk En danse- og billedworkshop 1. klasse Ishøj Kulturskole og ARKENS skoletjeneste eksperimenterer sammen med børn fra 1. klasse med at gøre kunstværker levende ved at danse dem. Vi tager udgangspunkt i ARKENS rum og udvalgte kunstværker fra museets samling. Inspireret af værkernes motiv, fortælling, linjer, former, farver eller komposition skaber vi scenografiske elementer samt bevægelse og koreografi. Kunstværket nyfortolkes på denne måde som en lille forestilling. Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb ARKEN Museum for Moderne Kunst 3 timer Oktober 2014 februar 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Arbejde med aktiv, kropslig billedfortolkning Arbejde med dans som et kreativt udtryk Arbejde performativt med visuelle kompetencer Samarbejde om et fælles produkt Evt. forberedelse aftales på lærerkurset Billedkunst, musik, idræt, dansk Billedkunst/dansk: Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler. Bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. Arbejde bredt og eksperimenterende med visuelle udtryks- og kommunikationsformer. Udforske og anvende forskellige materialer som udtryksmiddel. Anvende visuelle udtryk aktivt i et fælles projekt. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 3-timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive gennemgået. et er at give læreren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende og i andre sammenhænge På 1. Juni 2014 Ishøj Kulturskole og ARKEN Museum for Moderne Kunst Ved ønske om tilbud på tilkøb kontakt enten Ishøj Kulturskole eller ARKENS Skoletjeneste 4

5 SÅDAN ER JEG! - en danseworkshop om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. 4. klasse Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). 5 lektioner. Forløbene placeres typisk i tidsrummet fra kl (aftales med danseren). Fra uge 45 i 2014 til uge 5 i 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Følgende opgaver skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer på besøg. Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine billeder til dine klassekammerater før workshoppen. Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangs-punkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. Tag også gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med dem. Vil fremgå af Undervisningsmateriale Vi tager fat i aktuelle temaer, der er relevante for skolens fagligheder og præsenterer anderledes indgange til at skabe forståelse og mening hos eleverne. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 3 timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elev-forløbet blive gennemgået. et er at give læren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. På 1. Juni 2014 Dansehallerne v. Anna Katrine Korning. Kontakt: eller tlf Hvis I har lyst til at udvide forløbet så kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på Udvidelse til 2-dages forløb koster fx

6 6. klasse ANCHER & KRØYER - VENNER & RIVALER Et værkstedsforløb om breve og billeder Hvad er et godt venskab? Bakker man hinanden op eller udfordrer man hinandens værdier og meninger? Malerne Michael Ancher og P.S. Krøyer var både loyale venner og konkurrerende rivaler, og de påvirkede hinandens liv og kunst. Værker af de to kunstnere og deres brevveksling fortæller om et centralt venskab i dansk kunst. Kan kunstnerne lære os om at udfordre og inspirere venner? I workshoppen undersøger vi kunstnernes dialog og arbejder kreativt med vores egen skriftlige og visuelle dialog inspireret af brevgenren. Laurits Tuxen arbejder på dobbeltstatuen af Michael Ancher og P.S. Krøyer, ca Foto: Skagens Museum Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb ARKEN Museum for Moderne Kunst 3 timer Oktober 2014 januar 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Arbejde kreativt med sproglig og visuel kommunikation inspireret af brevgenren Arbejde med billedsamtale Arbejde med venskab, rivalisering og udtryk herfor Evt. forberedelse aftales på lærerkurset Dansk, billedkunst Fortolke, perspektivere og forholde sig til forskellige udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse. Forholde sig til at tekster og billeder afspejler den tid, de er blevet til i; hermed fremme æstetisk og historisk forståelse. Arbejde med forskellige tekst- og kommunikationsgenrer. Arbejde med at tilpasse ordforråd til forskellige teksttyper. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 3-timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive gennemgået. et er at give læreren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. På 1. Juni 2014 ARKEN Museum fro Morderne Kunst Ønskes en udvidelse af forløbet, er det muligt at lade det indgå i et kickstartforløb. Kontakt for at høre nærmere. 6

7 8. klasse Motion Comic Den levende tegnefilm Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen. I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. Tekniske krav Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb På skolen i computerlokale. OBS på de tekniske krav! Min. 14 computere (hvis eleverne arbejder i par) med mus og høretelefoner + 1 computer til workshopafholder + Smartboard eller projektor/lærred/højtalere + Internetadgang. Til denne workshop skal anvendes tre forskellige programmer. Tjek om de er tilgængelige på din skole, eller om de kan blive installeret forud for workshoppen: Workshopopgave: Programmuligheder: Del 1: Udarbejdelse af billeder Power Point eller Kingsoft Office Del 2: Bevægelse i billederne Photo Story eller ffdiaporama Del 3: Lyd og musik i produktionen VideoPad (anbefales) eller Movie Maker eller MovieCut 5 klokketimer Fra uge 45 i 2014 uge 50 i 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber. Elevforberedelse i klassen eller som hjemmeopgave - ca. 4-6 lektioner. UV-materiale med skabelon til storyboardet findes på Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis både i forberedelsen af historien til deres motion comic og i selve workshoppen. Det er også muligt at arbejde individuelt. Fokus på bl.a. narrativitet, billedkomposition og genrer Gennemgåes på det forberedende lærerkursus Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 3 timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet samt UV-materialet blive gennemgået. et er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på hjemmeopgaven såvel som selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. På 1. Juni 2014 BUSTERs Medieakademi. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic / / Tlf: Hvis I har lyst til at udvide forløbet så kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på Udvidelse til 2-dages forløb koster fx

8 For børn på mellemtrinnet i Specialklasser SÅDAN ER JEG! En danseworkshop om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). 5 lektioner. Forløbene placeres typisk i tidsrummet fra kl (aftales med danseren). Fra uge 45 i 2014 til uge 5 i 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Følgende opgaver skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer på besøg. Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine billeder til dine klassekammerater før workshoppen. Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangs-punkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. Tag også gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med dem. Vil fremgå af Undervisningsmateriale Vi tager fat i aktuelle temaer, der er relevante for skolens fagligheder og præsenterer anderledes indgange til at skabe forståelse og mening hos eleverne. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 3 timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elev-forløbet blive gennemgået. et er at give læren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. På 1. Juni 2014 Dansehallerne v. Anna Katrine Korning. Kontakt: eller tlf Hvis I har lyst til at udvide forløbet så kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på Udvidelse til 2-dages forløb koster fx

9 TILVALG På de kommende sider finder du beskrivelser af workshops som I frit kan deltage i Denne del af programmet giver et overblik over hvilke tilbud kommunens kulturinstitutioner ellers har, krydret med udvalgte tilbud fra resten af Vestegnen og København. Denne del er tænkt som inspiration, tilbuddene er ikke så udførligt beskrevet som i den obligatoriske del, men der vil være henvisninger til hvor man kan finde yderligere oplysninger. Derudover kan I på finde mange flere tilbud. 9

10 4. KLASSE Konkurrencen Ishøjs Bedste bog Ishøjs bedste En konkurrence for alle 4. klasser lig læsning indgår i alle skolens fag, og er en læsediciplin der skal læres på lige fod med læsning af andre tekster. I denne konkurrence sætter vi fokus på faglig læsning gennem elevernes egen produktion af fagbøger. For at de kan komme godt i gang med forløbet, starter det hele med et besøg af en fagbogsforfatter, der underviser dem i hvordan man skriver en god fagbog, samt med et besøg på Ishøj Bibliotek. Derefter skal eleverne i gang med selv at skrive deres egne fagbøger. Til slut bliver alle fagbøgerne udstillet på Ishøj Bibliotek og dommerpanelet afgør hvem der bliver de 3 vindere af Ishøjs Bedste fagbog. På Ishøj Bibliotek og på skolen Et længere fagligt forløb over 1-2 måneder (klassens lærerteam planlægger delvis længde og indhold) Fra december til februar. Der er finale d. 3. marts Gratis At eleverne tilegner sig viden om faglig læsning og skrivning, samt får viden om, hvor de kan hente informationer og viden om fag og emner Konkurrencen understøtter alle fag, hvor der indgår faglig læsning og skrivning Ishøj Bibliotek, skolebibliotekerne i Ishøj og Center for børn og undervisning Tilmelding sker til skolebibliotekaren på skolen. Der udsendes mere info direkte til alle dansklærere i 4.klasse En konkurrence for alle 4. klasser Deltag i konkurrencen, bliv klog på fagbøger og vind flotte præmier Ishøj Kommune 10 Med Skolen i Biografen Det Danske Filminstitut og Center for Undervisningsmidler står bag Med Skolen i Biografen, som tilbyder biografoplevelser med tilhørende undervisningsmateriale til hele skoleforløbet. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af konsulenter ved Det Danske Filminstitut og kan downloades gratis fra Filminstituttets hjemmeside. Lærerne opfordres til at anvende dette materiale, så eleverne får det bedste udbytte af filmoplevelsen. Ishøj Bio 2-3 lektioner Sæsonprogram følger skoleåret (sept. marts/april) Billetpris 15 kr. pr. deltager Fokus på film som kunstart med egen æstetik, formsprog og grammatik. Og med noget på hjerte. Film er også et slagkraftigt kommunikationsmiddel. Dansk, historie, samfundsfag, engelsk, billedkunst m.m. Ucc.dk/cfu brug genvejen Med Skolen i Biografen Det Danske Filminstitut og Professionshøjskolen UCC Kun elektronisk på ucc.dk/cfu

11 Mellemtrin SÅDAN ER JEG! - en danseworkshop om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. udskoling Forny din forstad Undervisningsforløb med rollespil, hvor spillet sættes i gang med en rundvisning i udstillingen Det gode liv Velfærden og fingerplanen. I rundvisningen diskuteres og sættes spot på temaer som byplanlægning, fingerplan, velfærd, borger og eleverne ser filmen Jeg har jo et helt liv her, der sætter fokus på arkitekturens rolle for en by og den unge indbygger. På skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). 1- eller 2-dages workshop, samt lærerkursus Fra uge 45 i 2014 til uge 5 i 2015 Hhv og Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: Dansehallerne Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for: På Blaakildegaard i Taastrup og på skolen 1- eller 2-dages workshop, samt lærerkursus Efter aftale Gratis for elever i Ishøj Kommune Igennem spillet får eleverne indsigt i deres egen bys historie, kulturarv, byfornyelse og de forskelige aktører, der indgår i byfornyelsesprocesser Historie, dansk, geografi og samfundsfag Kroppedal Museum Tlf , 11

12 0-10. KLASSE KLASSE MICHAEL ANCHER & P.S. KRØYER - VENNER OG RIVALER Kan venskab også være at udfordre hinandens værdier, meninger og handlinger? Værker af Krøyer og Ancher og deres brevveksling fortæller historien om et venskab i dansk kunst. Inspireret af kunstnerne arbejder vi kreativt med skriftlig og visuel dialog. FORÅRETS STORE UDSTILLING PÅ ARKEN ARKENS store forårsudstilling er afsæt for varierede, kreative undervisningsforløb med alle målgrupper. Udgangspunktet er det konkrete møde mellem elever, værk og underviser. Læs mere på ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 time / 1½ time / 3 timer 27. september januar kr. / 600 kr. / 800 kr. Arbejde kreativt med sproglig og visuel kommunikation inspireret af brevgenren. Arbejde med billedsamtale. Arbejde med venskab, rivalisering og udtryk herfor. Dansk, billedkunst ARKEN / tlf.: KLASSE ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 time / 1½ time / 3 timer Forår kr. / 600 kr. / 800 kr. Læs mere om udstillingen og undervisningstilbud på Bl.a. dansk, billedkunst ARKEN / tlf.: KICKSTARTFORLØB Kickstartforløb er ugeforløb, der planlægges, udføres og evalueres i et samarbejde mellem ARKENS Skoletjeneste og lærerteamet. Alle kickstartforløb er således tilpasset den enkelte klasse og lærernes (fler)faglige ønsker. Målet med kickstartforløbene er at styrke elevernes læring gennem et tæt samarbejde mellem museum og skole og at tilbyde et læringsrum uden for skolen. Samtidig bliver eleverne aktive deltagere i og medproducenter af kulturlivet, som det udfolder sig på og omkring kulturinstitutionen. Laurits Tuxen arbejder på dobbeltstatuen af Michael Ancher og P.S. Krøyer, ca Foto: Skagens Museum Formå l ARKEN Museum for Moderne Kunst og skolen Typisk en uges forløb, som dels foregår på museet og dels i eget regi på skolen, men timerne kan fordeles efter lærerteamets ønsker Hele skoleåret Kontakt ARKEN for nærmere info. Kickstartforløb er delvist støttet af Ishøj Kommune. At lade partnerskab mellem museum og skole komme elevernes faglige læring og dannelsesmæssige udvikling til gode Bred fagrelevans ARKEN / tlf.:

13 KLASSE MODELLEN LEG, KROP OG LÆRING ARKENS kunstakse indtages i det meste af 2014 af Palle Nielsens Modellen, som både er et kunstværk og en legeplads med klatretårne, skumgummibassiner, dækslanger og meget andet. Kun de 3-12-årige må lege i den, men som et eksperimenterende kunstværk er Modellen lærerig for alle klasser kan booke gratis legetid i Modellen og tilkøbe et undervisningsforløb, hvor der perspektiveres til temaer som jeg, vi, frihed, regler og forandring af steder. ARKEN Museum for Moderne Kunst Legetid: 1½ time / legetid + undervisning: time Til 7. december 2014 Gratis / 400 kr. Opleve et unikt værk på museet, hvor børnenes initiativ sætter dagsordenen. I undervisningsforløbet at forholde sig reflekterende til legen. Billedkunst, dansk, idræt ARKEN / tlf.: KLASSE MODELLEN LEG OG UTOPI ARKENS kunstakse indtages i det meste af 2014 af Palle Nielsens Modellen, som både er et kunstværk og en legeplads med klatretårne, skumgummibassiner, dækslanger og meget andet. Kun de 3-12-årige må lege i den, men som et eksperimenterende kunstværk er Modellen lærerig for alle. Med de store elever arbejder vi kreativt ud fra undertitlen: Model for et kvalitativt samfund. Her undersøger eleverne legepladsen og kunstværket som en utopi Palle Nielsen. Modellen, ARKEN. Foto: Sofie Amalie Klougart ARKEN Museum for Moderne Kunst 3 timer Til 7. december kr. Iagttage mindre børns leg og reflektere over legens væsen. Forholde sig til kunstværket som en utopi. Arbejde videre med utopibegrebet Billedkunst, dansk, samfundsfag ARKEN / tlf.: Andreas Golder. Gekackt non est pictum, ARKENS Samling. Foto: Anders Sune Berg KLASSE SAMTIDSKUNST FÆLLESSKAB OG IDENTITET Samtidskunsten stiller spørgsmål til verden lige nu. I forløbene går vi tæt på værker i museets faste samling og i aktuelle, relevante særudstillinger, der rejser spørgsmål om identitet og fællesskab. Vi tager afsæt i elevernes møde med værkerne, og gennem både praktiske og analytiske øvelser arbejder vi med elevernes egne bud på forholdet mellem identitet og fællesskab. At arbejde med samtidskunst styrker eleverne i at bruge deres visuelle kompetencer kritisk og konstruktivt. ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 time / 1½ time / 3 timer Hele skoleåret 400 kr. / 600 kr. / 800 kr. Arbejde med samtidskunstens potentiale til at igangsætte refleksion over elevernes hverdag og samtid. Arbejde kreativt med begreberne identitet og fællesskab. Styrke visuelle og sproglige kompetencer. Dansk, billedkunst, samfundsfag ARKEN / tlf.:

14 For indskolingen Mobilt astronomiformidling Gennem dialog introduceres astronomi og opbygningen af vores Solsystem, inden vi besøger Miniplanetariet. I Miniplanetariet foretager vi digitale rejser og taler undervejs om sommer, vinter, nat og dag og ser på stjerne og stjernebilleder. Vi afslutter forløbet med en flyvetur til Månen og taler om Månens dannelse og kendetegn. Forløbet er tænkt som en introduktion til undervisning om astronomi og årstider. For mellemtrinnet Mobilt astronomiformidling I Kroppedals Miniplanetarium bliver astronomi formidlet gennem en dialogbaseret undervisningsform, når vi foretager digitale rejser i universet. Vi taler om stjerne, lander på planeter og måner, ser vores egen galakse udefra og fornemmer universets uendelighed. Derved gøres afstande, tid og steder i universet håndgribelige og nærværende for eleverne. Forløbet er tænkt som en introduktion til undervisning om astronomi og Solsystemet. På skolen 16 undervisningsforløb á 60 minutters varighed over 4 dage På skolen 12 undervisningsforløb á 75 minutters varighed over 4 dage Efter aftale Gratis for elever i Ishøj Kommune Eleven stifter bekendtskab med astronomihistorie og introduceres til vores Solsystem. Der er fokus på Månen, og undervisningen er tænkt som en alternativ undervisning, der understøtter natur/teknikfaget. Natur/teknik Kroppedal Museum Tlf , Efter aftale Gratis for elever i Ishøj Kommune Eleven stifter bekendtskab med astronomihistorie og introduceres til vores Solsystem med vægt på at udvikle fornemmelse for tid og universet uendelighed. Undervisningen er tænkt som en alternativ undervisning, der understøtter natur/teknikfaget. Natur/teknik Kroppedal Museum Tlf , Mellemtrin og udskoling Thorsbro Vandværk Vandet, bygningen og menneskerne Da København var blevet for stor til selv at kunne servicere sine borgere med rent vand, måtte man kigge længere væk for at kunne skaffe rent vand. Blikket faldt på området omkring Torslunde, og Thorsbro vandværk blev bygget i I 77 år leverede maskinhuset vand ind det i 1985 blev erstattet af et nyt elektrificeret værk, der stadig sørger for vand til Københavnerne. Thorsbro Vandværk, Allévej 29, Torslunde, 2635 Ishøj 60 minutter Maj - september Gratis for elever i Ishøj Kommune I en dialogbaseret rundvisning ser eleverne maskinhuset og hører om københavns behov for rent vand, bygningens arkitektur, dieselmotorerne fra 1932, og hvorledes arbejds- og familielivet fungerede på værket. Historie, dansk, geografi og samfundsfag Kroppedal Museum Tlf , 14

15 For udskolingen Bag masken dramakursus og teaterforestilling om identitet En forestilling om venskab, fjendskab, respekt og selvstændighed om at turde være sig selv og vise sin menneskelighed. Der foreligger et fuldt manuskript men der er mulighed for at tilpasse stykket, så det passer til jer. Få hjælp til at lave jeres egen forestilling. En skuespiller fra Ishøj Teater guider jer gennem hele processen fra ide til forestilling: Instruktion, gode råd og vejledning om iscenesættelse, kulisser, kostumer, musik og sange. I kan få hjælp til at iscenesætte jeres egne ideer - eller I kan vælge at spille en af vores forestillinger fx forestillingen: Bag masken. På skolen 5 dage 4 timer om dagen Efter aftale 6500 kr. At opleve at være en del af et meningsfuldt fællesskab, hvor andre er afhængige af din indsats. At blive bedre til at udtrykke sig med krop og stemme. Dansk. Skriftlig: Der arbejdes med karakteropbygning, monologer og dialoger. Mundtlig: Styrker den levende og overbevisende mundtlige præsentation. Ishøj Teater Tlf.: / Kontaktperson: Allan Grynnerup / For Indskoling/børnehaveklasse Bogoplukkeren Læselyst via drama Inspiration til læseindlæringen fortælling, leg og drama åbner bøgernes forunderlige verden En bog tages ned fra en hylde. For nogle børn er en bog som en dåse uden dåseåbner. På workshoppen vil vi åbne bøgerne, så de bliver levende for børnene gennem fortælling, leg og drama, ved at inddrage alle sanser og gå på opdagelse i bøgernes verden. Vi vælger en af bøgerne og laver den om til en miniforestilling. Ved at få børnene til at deltage i dramatiseringen, giver vi dem medejerskab til bogen. På skolen 3 timer pr dag Efter aftale 1700 kr. Læselyst - at skabe glæde og nysgerrighed i forhold til bøger Dansk Musik, bevægelse, sociale kompetencer Ishøj Teater Tlf.: / kontaktperson: Allan Grynnerup / For Indskoling/mellemtrin Heksenatten En fortælling om forskellighed og fordomme. Historien handler om hvordan en klog kone bliver udsat for landsbybeboernes fordomme og bliver forfulgt som heks. Eventyret ender godt og er velegnet både i indskolingen og på mellemtrinnet. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene så de deltager aktivt i historien som skuespillere Denne form lægger sig tæt op ad den naturlige leg, som er værdifuldt i forbindelse med børns læring. I workshoppen indgår musik, dans og udklædning. På skolen 2-3 timer - efter aftale. (Kan laves som ugekursus hvor eleverne skriver manuskript) Efter aftale 1700 kr. (Ugekursus 6500 kr.) Sproglig udvikling, mundtligt og kropsligt udtryk. Ishøj Teater Tlf.: / kontaktperson: Allan Grynnerup / 15

16 alle klasser Og de levede lykkeligt Konfliktløsning via dramaøvelser Et kursus om hvordan man får en god stemning i klassen. Om talesprog og kropssprog. Om at lære at give udtryk for sine følelser. Om at give plads til at alle kan få lov til at være den de er, uden at det går ud over fællesskabet - Om selvværd og gode relationer. Ved hjælp af dramaøvelser, samtaler, fantasi og poesi bliver der løst op for uheldige roller og mønstre i klassen og i den enkelte. Ved at blive bevidst om de roller man spiller i hverdagen og ved at afprøve nye, ændres stemningen i klassen gradvist På skolen 3 timer pr. dag (et forløb over flere dage anbefales) efter aftale Efter aftale kr. pr. dag 5 dage kr. At skabe bevidsthed om kropssprog og talesprog i hverdagen Alle fag - sociale kompetencer Ishøj Teater Tlf.: / kontaktperson: Allan Grynnerup / MEDIE KLASSETRIN Animation med stopmotion-teknik Alverdens temaer, historier, universer og materialer kan animeres og mulighederne er mange, når vi slipper kreativiteten løs! Historiefortælling, billedkomposition, og stopmotion-teknikken kommer i spil i denne workshop. Computerlokale på skole. OBS på tekniske krav til udstyr og software 5 timer, samt elevforberedelse og forberedende kursus for læreren Uge 45 i 2014 til uge 05 i Animation er den oplagte metode, når man som barn eller ung kaster sig ud i filmproduktion, fordi den er let at gå til og kreativiteten er i fokus. Historiefortælling, billedkomposition og filmsprogets virkemidler er i centrum, når børnene skaber baggrunde, rekvisitter og figurer og vækker dem til live gennem animeringen. Denne workshop kan inddrages i en række forskellige fag, og man kan animere i mange typer materialer og alle slags historier. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: KLASSETRIN Motion Comic Den levende tegnefilm Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen. I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. På skolen i computerlokale. OBS på de tekniske krav! 1 eller 2 dages workshop, samt elevforberedelse og lærerkursus Fra uge 45 i 2014 uge 50 i 2015 Hhv og Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: 16

17 MEDIE KLASSETRIN Filmfortællinger med lyd dan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? for bruger man musik i en film? dan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt for en lyd, en frø siger? Computerlokale på skole. OBS på tekniske krav til udstyr og software 5 timer, samt elevforberedelse og forberedende kursus for læreren Uge 45 i 2014 til uge 05 i En produktions lydside overses ofte, men ikke desto mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i skabelsen af filmens, computerspillets eller tv-programmets fortælling og univers. Derfor sætter vi i denne workshop fokus på filmens lydkulisse bestående af musik, lyd og effekter for at skærpe elevernes indsigt og analyseevner i forhold til denne del af filmens virkemidler. Eleverne skal selv opbygge en ny lydkulisse til en filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple rekvisitter. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: KLASSETRIN Mit personlige puslespil - Dokumentar fra de unges eget liv Hvad er virkeligheden i den digitale tidsalder? Tv-reportager, dokumentariske portrætter og reality-serier giver alle sammen deres version af den eller de personer, de skildrer. Med elevernes egne videooptagelser og billeder fanget på mobilen, skal de skabe deres helt personlige selvportræt. Computerlokale på skole. OBS på tekniske krav til udstyr og software 1- eller 2-dages workshop, samt elevforberedelse og forberedende kursus for læreren Uge 45 i 2014 til uge 05 i 2015 Hhv og Målet er bl.a. at lære eleverne, hvordan man kan lege med filmmediet og gennem klippeteknikker skabe et visuelt personligt puslespil. Eleverne introduceres bl.a. til et lettilgængeligt klippeprogram, som de kan anvende i alle former for it-baserede produktioner. De lærer, hvordan overfører filer fra mobil til computer og konverterer dem til klippeprogrammet. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: 17

18 0.-3. klasse THOR OG DE ANDRE NORDISKE GUDER Har du hørt om de gamle, nordiske guder Thor, Odin og Loke? Tag med på opdagelse i Glyptotekets guldaldersale, hvor vi i dette forløb vil kigge nærmere på, hvordan kunstnerne har fortalt om aser og jætter gennem deres kunstværker. dan skildrer de f.eks. den bomstærke Thor? Kan en ellers stum skulptur, frosset fast i en særlig aktivitet, vise aserne og jætternes personlighed og følelser? Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København 1 time Hele skoleåret Glyptoteket Tlf (Alle hverdage kl.13-15) eller send mail til dk for yderligere vejledning og bestilling. 18 Den uafsluttede historie Lav en billedfortælling om vores egen tid. Vi arbejder ud fra Bjørn Nørgaards principper og forholder os til nutid, fortid og fremtid. KØS, Nørregade 29, 4600 Køge 2½ time Fra august klasse Gennem dialogbaserede omvisninger og kreative aktiviteter tilbyder KØS Skoletjeneste forskellige undervisningsforløb for grundskolens klasser. Med udgangspunkt i museet som et alternativt læringsrum, bliver eleverne udfordret til at lave billedanalyser, diskutere forskellige temaer og løse kreative opgaver folkeskolen KØS Museum for kunst i det offentlige rum Kontakt KØS Skoletjeneste på tlf.: eller koes.dk DRØMMEN OM EN BY Der skal bygges huse, parker, skoler, hospitaler og meget mere. Og eleverne bliver udfordret i at tænke kreativt samt arbejde sammen om at konstruere en by, hvor der er rart at være. Undervisningen finder sted i udstillingen af samme navn skabt i samarbejde mellem Københavns Museum og Shane Brox klasse Københavns Museum, Vesterbrogade 59, 1620 København V 1-4 lektioner 2. maj juli 2015 Undervisning: 1 lektion: 300 kr. 2 lektioner: 500 kr. Omvisning: 500 kr. (1 lektion) Byvandring: 800 kr. (2 lektioner). eller Mathilde de Kruiff Københavns Museum alle dage kl.10-16, Tlf ,

19 0.-6. klasse klasse Hvad er et kunstmuseum? I forløbet undersøger vi sammen med eleverne, hvad et kunstmuseum egentlig er. for samler vi på kunst? Og hvad kan man bruge kunsten til? Vi går på opdagelse i museets store og små sale og undersøger både ældre og ny kunst. I 2-timers forløbet tager vi den efterfølgende værkstedsaktivitet udgangspunkt i et af de værker, vi har set, og prøver selv kræfter med kunst. Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K 1-4 timer Hele skoleåret Undervisningsforløb: 1 time 450 kr. Værkstederne: 2 timer 750 kr. Digitalt værksted: 2½ time 750 kr. / 4 timer 950 kr. grundskole/om-museer/ Statens Museum for Kunst Tlf , mandag-fredag kl Dyredesign dan kan dyr inspirere til design og formgivning? Vi undersøger, hvordan formgivere og designere har ladet sig inspirere af dyr, hvad angår form, konstruktion og dekoration. Vi går på opdagelse i museets store samlinger, der strækker sig fra det gamle Japan og frem til i dag, og møder mange forskellige og sjove former for dyredesign. Sansekufferten tages med rundt på museet. I Designværkstedet arbejder vi med skitser og omformer hverdagsgenstande til dyr. Designmuseum Danmark, Bredgade 68, 1260 København K 1 2½ time Hele skoleåret 1½ time: 350 kr. 2½ time: 700 kr. Designmuseum Danmark Elektronisk via hjemmesiden 19

20 6-10 OKTOBER HVIS DU VIL VIDE MERE Har du spørgsmål, som dette katalog ikke giver dig svar på er du meget velkommen til at kontakte os. For administration og booking, kontakt Ishøj Kulturskole, Gitte Sivkær på / For overordnede spørgsmål vedr. selve kulturpakkeordningen, kontakt: Ishøj Kultur og Fritid, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på / På alle kommunens folkeskoler er skolebibliotekarerne derudover udpeget som Kulturambassadører. Kulturambassadørens rolle er at deltage i udviklingen af kataloget, koordinere skolens bookinger til Ishøj Kulturpakke, samt besvare eller videreformidle generelle spørgsmål. 20

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

2015/2016. Ishøj Kulturpakke SKOLER. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1

2015/2016. Ishøj Kulturpakke SKOLER. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 2015/2016 Ishøj Kulturpakke SKOLER Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 ISHØJ KULTURPAKKE KUNST OG KULTUR TIL FOLKESKOLER I ISHØJ Børn og unges møde med kunst og kultur inspirerer og stimulerer

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering.

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. ISHØJ KULTURPAKKE RAMMEBESKRIVELSE FOR AKTØRER Ishøj Kulturpakke en kulturgaranti for børn Ishøj Kulturpakke er resultatet af projektet Kreative Børn* Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

KULTURENS BØRN kreative børn 2015-16

KULTURENS BØRN kreative børn 2015-16 KULTURENS BØRN kreative børn 2015-16 Kulturens børn kreative børn 2015-16 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Projektbeskrivelse Kreative Børn

Projektbeskrivelse Kreative Børn Projektbeskrivelse Kreative Børn Baggrund Sagsbehandler: Sia Kristina Andersen Telefon: 4357 7120 Mobil: 2475 1793 E-mail: 36819@ishoj.dk Med virkning fra. 1. januar 2012 og gældende for perioden 2012-15

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen Skoleafdelingen Åben Skole - kunst, kultur og musik I denne folder kan du læse om fire gratis og obligatoriske åben skole undervisningsforløb til folkeskolerne i Hillerød Kommune. Forløbene har særligt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

FILMFESTIVAL & Læring gennem animation - et tilbud til folkeskoler

FILMFESTIVAL & Læring gennem animation - et tilbud til folkeskoler FILMFESTIVAL & Animeret Medieservice Læring gennem animation - et tilbud til folkeskoler Animeret Medieservice & Filmfestival Animeret Medieservice er opbygget som en abonnementsservice, der kan tilpasses

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge!

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Østskolen 7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Linier på Østskolen I den nye folkeskolereform, som Østskolen er i fuld gang med at implementere, satses der på at fastholde og udvikle folkeskolens

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00. Onsdag:

Læs mere

2015/2016. Ishøj Kulturpakke DAGTILBUD. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1

2015/2016. Ishøj Kulturpakke DAGTILBUD. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 2015/2016 Ishøj Kulturpakke DAGTILBUD Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 ISHØJ KULTURPAKKE KUNST OG KULTUR TIL DAGTILBUD I ISHØJ Børn og unges møde med kunst og kultur inspirerer og stimulerer

Læs mere

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351 E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Kære elever og forældre i 6. klasse Med profillinjerne ønsker vi at styrke

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆL UDSTILLINGERNE GENNEM BILLEDER Forstå rummenes historie og betydning Fortæl denne historie gennem

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ MELLEMTRIN: SYNOPSIS, SKUESPIL & INSTRUKTION / MANDAG DEN 9. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 4.-6. klasse Undervisere: Skuespiller og instruktør Uta Motz og manuskriptforfatter og instruktør

Læs mere

KulTUR for alle forår 2017

KulTUR for alle forår 2017 KulTUR for alle forår 2017 Undervisningstilbud på HEART Herning Museum of Contemporary Art og Carl-Hennings Pedersen & Else Alfelts Museum Bussen kører på følgende tirsdage og torsdage: 25. april 27. april

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

AKTIVITETER 2015-16 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2015-16 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2015-16 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Og DeSIGn. Materialevalge. RYGSæK. DEn. - rum til at lære UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK

Og DeSIGn. Materialevalge. RYGSæK. DEn. - rum til at lære UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere