Ishøj Kulturpakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kulturpakke 2014-2015"

Transkript

1 SKOLER Ishøj Kulturpakke Ishøj Kommune 1

2 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og udfolde sig, og kan være med til at give mod til at ytre sig og finde nye handlingsveje i et fællesskab. Kultur og kreativitet er dermed en afgørende faktor på børn og unges vej til at forme identitet og selvforståelse samt deres vej til at blive aktive og handlende medproducenter af kultur- og samfundsliv. I Ishøj Kommune ønsker vi, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag, og vi har derfor i samarbejde med lokale kulturinstitutioner udviklet ordningen Ishøj Kulturpakke. En del af kulturpakkens aktiviteter er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. Ishøj Kulturpakke-ordningen skal både samle og styrke de tiltag, der allerede eksisterer, og derudover skabe grobund for videreudvikling og nye samarbejder på tværs af kultur-, skole- og dagtilbudsområdet. Intentionen med Ishøj Kulturpakke er, at gøre det nemmere for alle involverede parter at skabe sig et overblik over aktuelle kulturtilbud, og samtidig sikre, at alle børn i Ishøj Kommune får mulighed for gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser. Ishøj Kulturpakke Kataloget er delt i to første del indeholder de obligatoriske workshops og sidste del indeholder tilvalgene. Læs mere om tilbuddene og booking for de to dele på hhv. side 3 og 9. HVIS DU VIL VIDE MERE Har du spørgsmål, som dette katalog ikke giver dig svar på er du meget velkommen til at kontakte os. For administration og booking, kontakt Ishøj Kulturskole, Gitte Sivkær på / For overordnede spørgsmål vedr. selve kulturpakkeordningen, kontakt: Ishøj Kultur og Fritid, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på / På alle kommunens folkeskoler er skolebibliotekarerne derudover udpeget som Kulturambassadører. Kulturambassadørens rolle er at deltage i udviklingen af kataloget, koordinere skolens bookinger til Ishøj Kulturpakke, samt besvare eller videreformidle generelle spørgsmål. Vi glæder os til at byde jer og jeres elever velkomne og håber, at det vil danne basis for gode oplevelser med kunst, kultur, læring og kreativitet. 2

3 Obligatoriske workshops På de kommende sider finder du de obligatoriske workshops Både Kultur & Integrationsudvalg og Børn & Undervisningsudvalg står bag denne kulturpakkeordning, og de følgende workshops samt forberedende lærerkurser er obligatoriske, og alle klasser på nedenstående årgange skal deltage. Alle de obligatoriske workshops er gratis. De er fordelt således: 1. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse Specialklasser Ishøj Kulturskole og ARKEN Dans et kunstværk Dansehallerne Sådan er jeg! ARKEN Ancher og Krøyer, venner og rivaler Busters Medieakademi Motion Comic, den levende tegneserie Dansehallerne Sådan er jeg! (udvalgte hold) Vær opmærksom der er deadline for tilmeldinger d. 1. juni

4 Dans et kunstværk En danse- og billedworkshop 1. klasse Ishøj Kulturskole og ARKENS skoletjeneste eksperimenterer sammen med børn fra 1. klasse med at gøre kunstværker levende ved at danse dem. Vi tager udgangspunkt i ARKENS rum og udvalgte kunstværker fra museets samling. Inspireret af værkernes motiv, fortælling, linjer, former, farver eller komposition skaber vi scenografiske elementer samt bevægelse og koreografi. Kunstværket nyfortolkes på denne måde som en lille forestilling. Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb ARKEN Museum for Moderne Kunst 3 timer Oktober 2014 februar 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Arbejde med aktiv, kropslig billedfortolkning Arbejde med dans som et kreativt udtryk Arbejde performativt med visuelle kompetencer Samarbejde om et fælles produkt Evt. forberedelse aftales på lærerkurset Billedkunst, musik, idræt, dansk Billedkunst/dansk: Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler. Bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. Arbejde bredt og eksperimenterende med visuelle udtryks- og kommunikationsformer. Udforske og anvende forskellige materialer som udtryksmiddel. Anvende visuelle udtryk aktivt i et fælles projekt. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 3-timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive gennemgået. et er at give læreren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende og i andre sammenhænge På 1. Juni 2014 Ishøj Kulturskole og ARKEN Museum for Moderne Kunst Ved ønske om tilbud på tilkøb kontakt enten Ishøj Kulturskole eller ARKENS Skoletjeneste 4

5 SÅDAN ER JEG! - en danseworkshop om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. 4. klasse Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). 5 lektioner. Forløbene placeres typisk i tidsrummet fra kl (aftales med danseren). Fra uge 45 i 2014 til uge 5 i 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Følgende opgaver skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer på besøg. Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine billeder til dine klassekammerater før workshoppen. Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangs-punkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. Tag også gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med dem. Vil fremgå af Undervisningsmateriale Vi tager fat i aktuelle temaer, der er relevante for skolens fagligheder og præsenterer anderledes indgange til at skabe forståelse og mening hos eleverne. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 3 timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elev-forløbet blive gennemgået. et er at give læren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. På 1. Juni 2014 Dansehallerne v. Anna Katrine Korning. Kontakt: eller tlf Hvis I har lyst til at udvide forløbet så kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på Udvidelse til 2-dages forløb koster fx

6 6. klasse ANCHER & KRØYER - VENNER & RIVALER Et værkstedsforløb om breve og billeder Hvad er et godt venskab? Bakker man hinanden op eller udfordrer man hinandens værdier og meninger? Malerne Michael Ancher og P.S. Krøyer var både loyale venner og konkurrerende rivaler, og de påvirkede hinandens liv og kunst. Værker af de to kunstnere og deres brevveksling fortæller om et centralt venskab i dansk kunst. Kan kunstnerne lære os om at udfordre og inspirere venner? I workshoppen undersøger vi kunstnernes dialog og arbejder kreativt med vores egen skriftlige og visuelle dialog inspireret af brevgenren. Laurits Tuxen arbejder på dobbeltstatuen af Michael Ancher og P.S. Krøyer, ca Foto: Skagens Museum Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb ARKEN Museum for Moderne Kunst 3 timer Oktober 2014 januar 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Arbejde kreativt med sproglig og visuel kommunikation inspireret af brevgenren Arbejde med billedsamtale Arbejde med venskab, rivalisering og udtryk herfor Evt. forberedelse aftales på lærerkurset Dansk, billedkunst Fortolke, perspektivere og forholde sig til forskellige udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse. Forholde sig til at tekster og billeder afspejler den tid, de er blevet til i; hermed fremme æstetisk og historisk forståelse. Arbejde med forskellige tekst- og kommunikationsgenrer. Arbejde med at tilpasse ordforråd til forskellige teksttyper. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 3-timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive gennemgået. et er at give læreren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. På 1. Juni 2014 ARKEN Museum fro Morderne Kunst Ønskes en udvidelse af forløbet, er det muligt at lade det indgå i et kickstartforløb. Kontakt for at høre nærmere. 6

7 8. klasse Motion Comic Den levende tegnefilm Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen. I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. Tekniske krav Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb På skolen i computerlokale. OBS på de tekniske krav! Min. 14 computere (hvis eleverne arbejder i par) med mus og høretelefoner + 1 computer til workshopafholder + Smartboard eller projektor/lærred/højtalere + Internetadgang. Til denne workshop skal anvendes tre forskellige programmer. Tjek om de er tilgængelige på din skole, eller om de kan blive installeret forud for workshoppen: Workshopopgave: Programmuligheder: Del 1: Udarbejdelse af billeder Power Point eller Kingsoft Office Del 2: Bevægelse i billederne Photo Story eller ffdiaporama Del 3: Lyd og musik i produktionen VideoPad (anbefales) eller Movie Maker eller MovieCut 5 klokketimer Fra uge 45 i 2014 uge 50 i 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber. Elevforberedelse i klassen eller som hjemmeopgave - ca. 4-6 lektioner. UV-materiale med skabelon til storyboardet findes på Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis både i forberedelsen af historien til deres motion comic og i selve workshoppen. Det er også muligt at arbejde individuelt. Fokus på bl.a. narrativitet, billedkomposition og genrer Gennemgåes på det forberedende lærerkursus Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 3 timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet samt UV-materialet blive gennemgået. et er at give læreren redskaber til at forberede eleverne på hjemmeopgaven såvel som selve workshoppen. Programmerne som anvendes på workshoppen vil blive gennemgået og det vil blive konkretiseret, hvad eleverne får ud af workshoppen rent fagligt og hvordan dette harmonerer med Fælles Mål. På 1. Juni 2014 BUSTERs Medieakademi. Har du spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte BUSTER: Diana Bjørn Milenkovic / / Tlf: Hvis I har lyst til at udvide forløbet så kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på Udvidelse til 2-dages forløb koster fx

8 For børn på mellemtrinnet i Specialklasser SÅDAN ER JEG! En danseworkshop om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. Forberedelse Trinmål Lærerkursus Deadline Mulighed for tilkøb Workshoppen afvikles på skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). 5 lektioner. Forløbene placeres typisk i tidsrummet fra kl (aftales med danseren). Fra uge 45 i 2014 til uge 5 i 2015 Gratis / deltagelse obligatorisk Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Følgende opgaver skal du som lærer igangsætte med dine elever før danseforløbet og danseren kommer på besøg. Du (eleven) skal vælge to forskellige billeder, som du synes er hinandens modsætninger, og tage dem med til workshoppen. Du bestemmer selv, hvordan de skal være forskellige. Det kan for eksempel være billeder du klipper ud af en avis eller et blad. Det er sjovest, hvis du ikke viser dine billeder til dine klassekammerater før workshoppen. Med denne opgave vil vi indkredse børnenes umiddelbare tanker om forskellighed og bruge den som udgangs-punkt for at arbejde med forskellighed og modsætninger. Tag også gerne en snak før forløbet starter om, hvad de ser af modsætninger i deres hverdag og hvad de gør med dem. Vil fremgå af Undervisningsmateriale Vi tager fat i aktuelle temaer, der er relevante for skolens fagligheder og præsenterer anderledes indgange til at skabe forståelse og mening hos eleverne. Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 3 timers obligatorisk forberedende kursus. Her vil elev-forløbet blive gennemgået. et er at give læren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. På 1. Juni 2014 Dansehallerne v. Anna Katrine Korning. Kontakt: eller tlf Hvis I har lyst til at udvide forløbet så kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på Udvidelse til 2-dages forløb koster fx

9 TILVALG På de kommende sider finder du beskrivelser af workshops som I frit kan deltage i Denne del af programmet giver et overblik over hvilke tilbud kommunens kulturinstitutioner ellers har, krydret med udvalgte tilbud fra resten af Vestegnen og København. Denne del er tænkt som inspiration, tilbuddene er ikke så udførligt beskrevet som i den obligatoriske del, men der vil være henvisninger til hvor man kan finde yderligere oplysninger. Derudover kan I på finde mange flere tilbud. 9

10 4. KLASSE Konkurrencen Ishøjs Bedste bog Ishøjs bedste En konkurrence for alle 4. klasser lig læsning indgår i alle skolens fag, og er en læsediciplin der skal læres på lige fod med læsning af andre tekster. I denne konkurrence sætter vi fokus på faglig læsning gennem elevernes egen produktion af fagbøger. For at de kan komme godt i gang med forløbet, starter det hele med et besøg af en fagbogsforfatter, der underviser dem i hvordan man skriver en god fagbog, samt med et besøg på Ishøj Bibliotek. Derefter skal eleverne i gang med selv at skrive deres egne fagbøger. Til slut bliver alle fagbøgerne udstillet på Ishøj Bibliotek og dommerpanelet afgør hvem der bliver de 3 vindere af Ishøjs Bedste fagbog. På Ishøj Bibliotek og på skolen Et længere fagligt forløb over 1-2 måneder (klassens lærerteam planlægger delvis længde og indhold) Fra december til februar. Der er finale d. 3. marts Gratis At eleverne tilegner sig viden om faglig læsning og skrivning, samt får viden om, hvor de kan hente informationer og viden om fag og emner Konkurrencen understøtter alle fag, hvor der indgår faglig læsning og skrivning Ishøj Bibliotek, skolebibliotekerne i Ishøj og Center for børn og undervisning Tilmelding sker til skolebibliotekaren på skolen. Der udsendes mere info direkte til alle dansklærere i 4.klasse En konkurrence for alle 4. klasser Deltag i konkurrencen, bliv klog på fagbøger og vind flotte præmier Ishøj Kommune 10 Med Skolen i Biografen Det Danske Filminstitut og Center for Undervisningsmidler står bag Med Skolen i Biografen, som tilbyder biografoplevelser med tilhørende undervisningsmateriale til hele skoleforløbet. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af konsulenter ved Det Danske Filminstitut og kan downloades gratis fra Filminstituttets hjemmeside. Lærerne opfordres til at anvende dette materiale, så eleverne får det bedste udbytte af filmoplevelsen. Ishøj Bio 2-3 lektioner Sæsonprogram følger skoleåret (sept. marts/april) Billetpris 15 kr. pr. deltager Fokus på film som kunstart med egen æstetik, formsprog og grammatik. Og med noget på hjerte. Film er også et slagkraftigt kommunikationsmiddel. Dansk, historie, samfundsfag, engelsk, billedkunst m.m. Ucc.dk/cfu brug genvejen Med Skolen i Biografen Det Danske Filminstitut og Professionshøjskolen UCC Kun elektronisk på ucc.dk/cfu

11 Mellemtrin SÅDAN ER JEG! - en danseworkshop om forskellighed og om, hvordan vi alle er forskellige på den ene eller anden måde. Vi vil som mennesker rigtig gerne ligne andre, og vi finder ofte også sammen med nogen, vi har noget til fælles med. Alligevel er vi forskellige, og det kræver både rummelighed og mod at acceptere og håndtere forskellighed. Workshoppen arbejder med relationerne i klassen, og understøtter dermed arbejdsmiljøet i undervisningen generelt. Vi håber også, at workshoppen kan inspirere ind i fagene i skolen. udskoling Forny din forstad Undervisningsforløb med rollespil, hvor spillet sættes i gang med en rundvisning i udstillingen Det gode liv Velfærden og fingerplanen. I rundvisningen diskuteres og sættes spot på temaer som byplanlægning, fingerplan, velfærd, borger og eleverne ser filmen Jeg har jo et helt liv her, der sætter fokus på arkitekturens rolle for en by og den unge indbygger. På skolen i en bevægelsessal med god plads og et musikanlæg (inkl. ipodtilslutning). 1- eller 2-dages workshop, samt lærerkursus Fra uge 45 i 2014 til uge 5 i 2015 Hhv og Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver udfordret gennem dansen. Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb, som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk. Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: Dansehallerne Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for: På Blaakildegaard i Taastrup og på skolen 1- eller 2-dages workshop, samt lærerkursus Efter aftale Gratis for elever i Ishøj Kommune Igennem spillet får eleverne indsigt i deres egen bys historie, kulturarv, byfornyelse og de forskelige aktører, der indgår i byfornyelsesprocesser Historie, dansk, geografi og samfundsfag Kroppedal Museum Tlf , 11

12 0-10. KLASSE KLASSE MICHAEL ANCHER & P.S. KRØYER - VENNER OG RIVALER Kan venskab også være at udfordre hinandens værdier, meninger og handlinger? Værker af Krøyer og Ancher og deres brevveksling fortæller historien om et venskab i dansk kunst. Inspireret af kunstnerne arbejder vi kreativt med skriftlig og visuel dialog. FORÅRETS STORE UDSTILLING PÅ ARKEN ARKENS store forårsudstilling er afsæt for varierede, kreative undervisningsforløb med alle målgrupper. Udgangspunktet er det konkrete møde mellem elever, værk og underviser. Læs mere på ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 time / 1½ time / 3 timer 27. september januar kr. / 600 kr. / 800 kr. Arbejde kreativt med sproglig og visuel kommunikation inspireret af brevgenren. Arbejde med billedsamtale. Arbejde med venskab, rivalisering og udtryk herfor. Dansk, billedkunst ARKEN / tlf.: KLASSE ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 time / 1½ time / 3 timer Forår kr. / 600 kr. / 800 kr. Læs mere om udstillingen og undervisningstilbud på Bl.a. dansk, billedkunst ARKEN / tlf.: KICKSTARTFORLØB Kickstartforløb er ugeforløb, der planlægges, udføres og evalueres i et samarbejde mellem ARKENS Skoletjeneste og lærerteamet. Alle kickstartforløb er således tilpasset den enkelte klasse og lærernes (fler)faglige ønsker. Målet med kickstartforløbene er at styrke elevernes læring gennem et tæt samarbejde mellem museum og skole og at tilbyde et læringsrum uden for skolen. Samtidig bliver eleverne aktive deltagere i og medproducenter af kulturlivet, som det udfolder sig på og omkring kulturinstitutionen. Laurits Tuxen arbejder på dobbeltstatuen af Michael Ancher og P.S. Krøyer, ca Foto: Skagens Museum Formå l ARKEN Museum for Moderne Kunst og skolen Typisk en uges forløb, som dels foregår på museet og dels i eget regi på skolen, men timerne kan fordeles efter lærerteamets ønsker Hele skoleåret Kontakt ARKEN for nærmere info. Kickstartforløb er delvist støttet af Ishøj Kommune. At lade partnerskab mellem museum og skole komme elevernes faglige læring og dannelsesmæssige udvikling til gode Bred fagrelevans ARKEN / tlf.:

13 KLASSE MODELLEN LEG, KROP OG LÆRING ARKENS kunstakse indtages i det meste af 2014 af Palle Nielsens Modellen, som både er et kunstværk og en legeplads med klatretårne, skumgummibassiner, dækslanger og meget andet. Kun de 3-12-årige må lege i den, men som et eksperimenterende kunstværk er Modellen lærerig for alle klasser kan booke gratis legetid i Modellen og tilkøbe et undervisningsforløb, hvor der perspektiveres til temaer som jeg, vi, frihed, regler og forandring af steder. ARKEN Museum for Moderne Kunst Legetid: 1½ time / legetid + undervisning: time Til 7. december 2014 Gratis / 400 kr. Opleve et unikt værk på museet, hvor børnenes initiativ sætter dagsordenen. I undervisningsforløbet at forholde sig reflekterende til legen. Billedkunst, dansk, idræt ARKEN / tlf.: KLASSE MODELLEN LEG OG UTOPI ARKENS kunstakse indtages i det meste af 2014 af Palle Nielsens Modellen, som både er et kunstværk og en legeplads med klatretårne, skumgummibassiner, dækslanger og meget andet. Kun de 3-12-årige må lege i den, men som et eksperimenterende kunstværk er Modellen lærerig for alle. Med de store elever arbejder vi kreativt ud fra undertitlen: Model for et kvalitativt samfund. Her undersøger eleverne legepladsen og kunstværket som en utopi Palle Nielsen. Modellen, ARKEN. Foto: Sofie Amalie Klougart ARKEN Museum for Moderne Kunst 3 timer Til 7. december kr. Iagttage mindre børns leg og reflektere over legens væsen. Forholde sig til kunstværket som en utopi. Arbejde videre med utopibegrebet Billedkunst, dansk, samfundsfag ARKEN / tlf.: Andreas Golder. Gekackt non est pictum, ARKENS Samling. Foto: Anders Sune Berg KLASSE SAMTIDSKUNST FÆLLESSKAB OG IDENTITET Samtidskunsten stiller spørgsmål til verden lige nu. I forløbene går vi tæt på værker i museets faste samling og i aktuelle, relevante særudstillinger, der rejser spørgsmål om identitet og fællesskab. Vi tager afsæt i elevernes møde med værkerne, og gennem både praktiske og analytiske øvelser arbejder vi med elevernes egne bud på forholdet mellem identitet og fællesskab. At arbejde med samtidskunst styrker eleverne i at bruge deres visuelle kompetencer kritisk og konstruktivt. ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 time / 1½ time / 3 timer Hele skoleåret 400 kr. / 600 kr. / 800 kr. Arbejde med samtidskunstens potentiale til at igangsætte refleksion over elevernes hverdag og samtid. Arbejde kreativt med begreberne identitet og fællesskab. Styrke visuelle og sproglige kompetencer. Dansk, billedkunst, samfundsfag ARKEN / tlf.:

14 For indskolingen Mobilt astronomiformidling Gennem dialog introduceres astronomi og opbygningen af vores Solsystem, inden vi besøger Miniplanetariet. I Miniplanetariet foretager vi digitale rejser og taler undervejs om sommer, vinter, nat og dag og ser på stjerne og stjernebilleder. Vi afslutter forløbet med en flyvetur til Månen og taler om Månens dannelse og kendetegn. Forløbet er tænkt som en introduktion til undervisning om astronomi og årstider. For mellemtrinnet Mobilt astronomiformidling I Kroppedals Miniplanetarium bliver astronomi formidlet gennem en dialogbaseret undervisningsform, når vi foretager digitale rejser i universet. Vi taler om stjerne, lander på planeter og måner, ser vores egen galakse udefra og fornemmer universets uendelighed. Derved gøres afstande, tid og steder i universet håndgribelige og nærværende for eleverne. Forløbet er tænkt som en introduktion til undervisning om astronomi og Solsystemet. På skolen 16 undervisningsforløb á 60 minutters varighed over 4 dage På skolen 12 undervisningsforløb á 75 minutters varighed over 4 dage Efter aftale Gratis for elever i Ishøj Kommune Eleven stifter bekendtskab med astronomihistorie og introduceres til vores Solsystem. Der er fokus på Månen, og undervisningen er tænkt som en alternativ undervisning, der understøtter natur/teknikfaget. Natur/teknik Kroppedal Museum Tlf , Efter aftale Gratis for elever i Ishøj Kommune Eleven stifter bekendtskab med astronomihistorie og introduceres til vores Solsystem med vægt på at udvikle fornemmelse for tid og universet uendelighed. Undervisningen er tænkt som en alternativ undervisning, der understøtter natur/teknikfaget. Natur/teknik Kroppedal Museum Tlf , Mellemtrin og udskoling Thorsbro Vandværk Vandet, bygningen og menneskerne Da København var blevet for stor til selv at kunne servicere sine borgere med rent vand, måtte man kigge længere væk for at kunne skaffe rent vand. Blikket faldt på området omkring Torslunde, og Thorsbro vandværk blev bygget i I 77 år leverede maskinhuset vand ind det i 1985 blev erstattet af et nyt elektrificeret værk, der stadig sørger for vand til Københavnerne. Thorsbro Vandværk, Allévej 29, Torslunde, 2635 Ishøj 60 minutter Maj - september Gratis for elever i Ishøj Kommune I en dialogbaseret rundvisning ser eleverne maskinhuset og hører om københavns behov for rent vand, bygningens arkitektur, dieselmotorerne fra 1932, og hvorledes arbejds- og familielivet fungerede på værket. Historie, dansk, geografi og samfundsfag Kroppedal Museum Tlf , 14

15 For udskolingen Bag masken dramakursus og teaterforestilling om identitet En forestilling om venskab, fjendskab, respekt og selvstændighed om at turde være sig selv og vise sin menneskelighed. Der foreligger et fuldt manuskript men der er mulighed for at tilpasse stykket, så det passer til jer. Få hjælp til at lave jeres egen forestilling. En skuespiller fra Ishøj Teater guider jer gennem hele processen fra ide til forestilling: Instruktion, gode råd og vejledning om iscenesættelse, kulisser, kostumer, musik og sange. I kan få hjælp til at iscenesætte jeres egne ideer - eller I kan vælge at spille en af vores forestillinger fx forestillingen: Bag masken. På skolen 5 dage 4 timer om dagen Efter aftale 6500 kr. At opleve at være en del af et meningsfuldt fællesskab, hvor andre er afhængige af din indsats. At blive bedre til at udtrykke sig med krop og stemme. Dansk. Skriftlig: Der arbejdes med karakteropbygning, monologer og dialoger. Mundtlig: Styrker den levende og overbevisende mundtlige præsentation. Ishøj Teater Tlf.: / Kontaktperson: Allan Grynnerup / For Indskoling/børnehaveklasse Bogoplukkeren Læselyst via drama Inspiration til læseindlæringen fortælling, leg og drama åbner bøgernes forunderlige verden En bog tages ned fra en hylde. For nogle børn er en bog som en dåse uden dåseåbner. På workshoppen vil vi åbne bøgerne, så de bliver levende for børnene gennem fortælling, leg og drama, ved at inddrage alle sanser og gå på opdagelse i bøgernes verden. Vi vælger en af bøgerne og laver den om til en miniforestilling. Ved at få børnene til at deltage i dramatiseringen, giver vi dem medejerskab til bogen. På skolen 3 timer pr dag Efter aftale 1700 kr. Læselyst - at skabe glæde og nysgerrighed i forhold til bøger Dansk Musik, bevægelse, sociale kompetencer Ishøj Teater Tlf.: / kontaktperson: Allan Grynnerup / For Indskoling/mellemtrin Heksenatten En fortælling om forskellighed og fordomme. Historien handler om hvordan en klog kone bliver udsat for landsbybeboernes fordomme og bliver forfulgt som heks. Eventyret ender godt og er velegnet både i indskolingen og på mellemtrinnet. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene så de deltager aktivt i historien som skuespillere Denne form lægger sig tæt op ad den naturlige leg, som er værdifuldt i forbindelse med børns læring. I workshoppen indgår musik, dans og udklædning. På skolen 2-3 timer - efter aftale. (Kan laves som ugekursus hvor eleverne skriver manuskript) Efter aftale 1700 kr. (Ugekursus 6500 kr.) Sproglig udvikling, mundtligt og kropsligt udtryk. Ishøj Teater Tlf.: / kontaktperson: Allan Grynnerup / 15

16 alle klasser Og de levede lykkeligt Konfliktløsning via dramaøvelser Et kursus om hvordan man får en god stemning i klassen. Om talesprog og kropssprog. Om at lære at give udtryk for sine følelser. Om at give plads til at alle kan få lov til at være den de er, uden at det går ud over fællesskabet - Om selvværd og gode relationer. Ved hjælp af dramaøvelser, samtaler, fantasi og poesi bliver der løst op for uheldige roller og mønstre i klassen og i den enkelte. Ved at blive bevidst om de roller man spiller i hverdagen og ved at afprøve nye, ændres stemningen i klassen gradvist På skolen 3 timer pr. dag (et forløb over flere dage anbefales) efter aftale Efter aftale kr. pr. dag 5 dage kr. At skabe bevidsthed om kropssprog og talesprog i hverdagen Alle fag - sociale kompetencer Ishøj Teater Tlf.: / kontaktperson: Allan Grynnerup / MEDIE KLASSETRIN Animation med stopmotion-teknik Alverdens temaer, historier, universer og materialer kan animeres og mulighederne er mange, når vi slipper kreativiteten løs! Historiefortælling, billedkomposition, og stopmotion-teknikken kommer i spil i denne workshop. Computerlokale på skole. OBS på tekniske krav til udstyr og software 5 timer, samt elevforberedelse og forberedende kursus for læreren Uge 45 i 2014 til uge 05 i Animation er den oplagte metode, når man som barn eller ung kaster sig ud i filmproduktion, fordi den er let at gå til og kreativiteten er i fokus. Historiefortælling, billedkomposition og filmsprogets virkemidler er i centrum, når børnene skaber baggrunde, rekvisitter og figurer og vækker dem til live gennem animeringen. Denne workshop kan inddrages i en række forskellige fag, og man kan animere i mange typer materialer og alle slags historier. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: KLASSETRIN Motion Comic Den levende tegnefilm Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen. I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. På skolen i computerlokale. OBS på de tekniske krav! 1 eller 2 dages workshop, samt elevforberedelse og lærerkursus Fra uge 45 i 2014 uge 50 i 2015 Hhv og Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: 16

17 MEDIE KLASSETRIN Filmfortællinger med lyd dan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? for bruger man musik i en film? dan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt for en lyd, en frø siger? Computerlokale på skole. OBS på tekniske krav til udstyr og software 5 timer, samt elevforberedelse og forberedende kursus for læreren Uge 45 i 2014 til uge 05 i En produktions lydside overses ofte, men ikke desto mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i skabelsen af filmens, computerspillets eller tv-programmets fortælling og univers. Derfor sætter vi i denne workshop fokus på filmens lydkulisse bestående af musik, lyd og effekter for at skærpe elevernes indsigt og analyseevner i forhold til denne del af filmens virkemidler. Eleverne skal selv opbygge en ny lydkulisse til en filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple rekvisitter. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: KLASSETRIN Mit personlige puslespil - Dokumentar fra de unges eget liv Hvad er virkeligheden i den digitale tidsalder? Tv-reportager, dokumentariske portrætter og reality-serier giver alle sammen deres version af den eller de personer, de skildrer. Med elevernes egne videooptagelser og billeder fanget på mobilen, skal de skabe deres helt personlige selvportræt. Computerlokale på skole. OBS på tekniske krav til udstyr og software 1- eller 2-dages workshop, samt elevforberedelse og forberedende kursus for læreren Uge 45 i 2014 til uge 05 i 2015 Hhv og Målet er bl.a. at lære eleverne, hvordan man kan lege med filmmediet og gennem klippeteknikker skabe et visuelt personligt puslespil. Eleverne introduceres bl.a. til et lettilgængeligt klippeprogram, som de kan anvende i alle former for it-baserede produktioner. De lærer, hvordan overfører filer fra mobil til computer og konverterer dem til klippeprogrammet. Kontakt Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent for mere info: BUSTERs Medieakademi Deadline 1. juni. Via Ishøj Kommune, Kulturudviklingskonsulent: 17

18 0.-3. klasse THOR OG DE ANDRE NORDISKE GUDER Har du hørt om de gamle, nordiske guder Thor, Odin og Loke? Tag med på opdagelse i Glyptotekets guldaldersale, hvor vi i dette forløb vil kigge nærmere på, hvordan kunstnerne har fortalt om aser og jætter gennem deres kunstværker. dan skildrer de f.eks. den bomstærke Thor? Kan en ellers stum skulptur, frosset fast i en særlig aktivitet, vise aserne og jætternes personlighed og følelser? Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København 1 time Hele skoleåret Glyptoteket Tlf (Alle hverdage kl.13-15) eller send mail til dk for yderligere vejledning og bestilling. 18 Den uafsluttede historie Lav en billedfortælling om vores egen tid. Vi arbejder ud fra Bjørn Nørgaards principper og forholder os til nutid, fortid og fremtid. KØS, Nørregade 29, 4600 Køge 2½ time Fra august klasse Gennem dialogbaserede omvisninger og kreative aktiviteter tilbyder KØS Skoletjeneste forskellige undervisningsforløb for grundskolens klasser. Med udgangspunkt i museet som et alternativt læringsrum, bliver eleverne udfordret til at lave billedanalyser, diskutere forskellige temaer og løse kreative opgaver folkeskolen KØS Museum for kunst i det offentlige rum Kontakt KØS Skoletjeneste på tlf.: eller koes.dk DRØMMEN OM EN BY Der skal bygges huse, parker, skoler, hospitaler og meget mere. Og eleverne bliver udfordret i at tænke kreativt samt arbejde sammen om at konstruere en by, hvor der er rart at være. Undervisningen finder sted i udstillingen af samme navn skabt i samarbejde mellem Københavns Museum og Shane Brox klasse Københavns Museum, Vesterbrogade 59, 1620 København V 1-4 lektioner 2. maj juli 2015 Undervisning: 1 lektion: 300 kr. 2 lektioner: 500 kr. Omvisning: 500 kr. (1 lektion) Byvandring: 800 kr. (2 lektioner). eller Mathilde de Kruiff Københavns Museum alle dage kl.10-16, Tlf ,

19 0.-6. klasse klasse Hvad er et kunstmuseum? I forløbet undersøger vi sammen med eleverne, hvad et kunstmuseum egentlig er. for samler vi på kunst? Og hvad kan man bruge kunsten til? Vi går på opdagelse i museets store og små sale og undersøger både ældre og ny kunst. I 2-timers forløbet tager vi den efterfølgende værkstedsaktivitet udgangspunkt i et af de værker, vi har set, og prøver selv kræfter med kunst. Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K 1-4 timer Hele skoleåret Undervisningsforløb: 1 time 450 kr. Værkstederne: 2 timer 750 kr. Digitalt værksted: 2½ time 750 kr. / 4 timer 950 kr. grundskole/om-museer/ Statens Museum for Kunst Tlf , mandag-fredag kl Dyredesign dan kan dyr inspirere til design og formgivning? Vi undersøger, hvordan formgivere og designere har ladet sig inspirere af dyr, hvad angår form, konstruktion og dekoration. Vi går på opdagelse i museets store samlinger, der strækker sig fra det gamle Japan og frem til i dag, og møder mange forskellige og sjove former for dyredesign. Sansekufferten tages med rundt på museet. I Designværkstedet arbejder vi med skitser og omformer hverdagsgenstande til dyr. Designmuseum Danmark, Bredgade 68, 1260 København K 1 2½ time Hele skoleåret 1½ time: 350 kr. 2½ time: 700 kr. Designmuseum Danmark Elektronisk via hjemmesiden 19

20 6-10 OKTOBER HVIS DU VIL VIDE MERE Har du spørgsmål, som dette katalog ikke giver dig svar på er du meget velkommen til at kontakte os. For administration og booking, kontakt Ishøj Kulturskole, Gitte Sivkær på / For overordnede spørgsmål vedr. selve kulturpakkeordningen, kontakt: Ishøj Kultur og Fritid, Kulturudviklingskonsulent Sia Andersen på / På alle kommunens folkeskoler er skolebibliotekarerne derudover udpeget som Kulturambassadører. Kulturambassadørens rolle er at deltage i udviklingen af kataloget, koordinere skolens bookinger til Ishøj Kulturpakke, samt besvare eller videreformidle generelle spørgsmål. 20

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

2015/2016. Ishøj Kulturpakke SKOLER. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1

2015/2016. Ishøj Kulturpakke SKOLER. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 2015/2016 Ishøj Kulturpakke SKOLER Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 ISHØJ KULTURPAKKE KUNST OG KULTUR TIL FOLKESKOLER I ISHØJ Børn og unges møde med kunst og kultur inspirerer og stimulerer

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

2015/2016. Ishøj Kulturpakke DAGTILBUD. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1

2015/2016. Ishøj Kulturpakke DAGTILBUD. Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 2015/2016 Ishøj Kulturpakke DAGTILBUD Ishøj Kommune ISHØJ KULTURPAKKE 2015/2016 1 ISHØJ KULTURPAKKE KUNST OG KULTUR TIL DAGTILBUD I ISHØJ Børn og unges møde med kunst og kultur inspirerer og stimulerer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen. Information til forældre September 2008 Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre September 2008 Projekt Tjørnelyskolen for elever med særlige forudsætninger /dygtige elever Formål og baggrund: Tjørnelyskolen gennemfører

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Spor 1 Kreativ og produktudvikling

Spor 1 Kreativ og produktudvikling Spor 1 Kreativ og produktudvikling Indhold: 1.1. Kunst 1.1.1 Børnenes eget kunstmuseum 1.1.2. Børnenes eget kunstmuseum med installationskunst 1.2. Fortælling på mange måder 1.2.1 Lav deres egen bog i

Læs mere