ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD John Tang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang"

Transkript

1 ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang

2 FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020 Elpriser antages at være ens i 2012 og 2020 (270 kr/mwh-el) Der regnes med og uden forsyningssikkerhedsafgift i 2020 PSO-tarif antages at være den samme i 2020 som i 2012 pga. flere vindmøller Det antages at der udbetales kr./mw installeret elkapacitet i 2012 i form af grundbeløb eller 3-ledstarif. Det antages at varmekilder til varmepumper er gratis og at disse har årsvirkningsgrad på 350% (Systemvirkningsgrad COP=3,5) driftstimer. Ændringer i centrale anlægs drift indregnes ikke, dog med undtagelse af scenarie 5 hvor virkninger af en ændret E/V formel også indregnes for Centrale anlæg og biogas. 3 centrale værker på biomasse.

3 GRUNDSCENARIE INFLATIONSKORRIGERET 2020 VARMEPRIS En vægtet varmeproduktionspris inkl. grundbeløb beregnes for 2012 Varmeproduktionsprisen for 2012 inkl. grundbeløb tillægges en inflation Den gennemsnitlige inflation fastsættes til 2,5 % p.a. frem til 2020 Den inflationskorrigerede 2012 varmeproduktionspris er sammenligningsgrundlag for 2020 varmepriser for de øvrige scenarier

4 SCENARIE 1 GRUNDBELØB FORLÆNGES 4-6 ÅR Værkerne mister ikke grundbeløbet Det antages at gasturbineanlæg får samme produktion i 2020 som i 2012 Det antages at motoranlæg får samme produktion i 2020 som i % af kedelproduktionen erstattes af solvarme og 25 % af varmepumper Varmeproduktion scenarie Varmeproduktion flis kraftvarme 0 0% Varmeproduktion Combined cycle 33% 33% Varmeproduktion motoranlæg 30% 30% Varmeproduktion kedler 37% 19% Varmeproduktion solvarme 0 9% Varmeproduktion varmepumper 0 9%

5 SCENARIE 2 SAMME FORDELING PRODUKTION 2020 SOM I 2012 Det antages at produktionen i 2020 er med samme teknologi som produktionen i Værkerne mister grundbeløbet Den variable varmepris beregnes i 2020 med samme elpris som i 2012, Med 2020 afgifter og med 2020 priser på brændsler mv. Varmeproduktion scenarie Varmeproduktion flis kraftvarme 0 Varmeproduktion Combined cycle 33% Varmeproduktion motoranlæg 30% Varmeproduktion kedler 37% Varmeproduktion solvarme 0 Varmeproduktion varmepumper 0

6 SCENARIE 3 NUVÆRENDE RAMMER BIBEHOLDES I 2020 Værkerne mister grundbeløbet Det antages at 7 ud af 10 store gasturbineanlæg overgår til flis kraftvarme Den resterende naturgas kraftvarmekapacitet vil fortsat være på markedet, men kraftvarmeproduktionen er reduceret til det halve af 2012 niveau. 40% af kraftvarmeproduktionen er erstattet af varmeproduktion på store varmepumper i % af naturgas kedelproduktion erstattes af solvarme Resterende 70 % kedelproduktion vil fortsat være på naturgas Varmeproduktion scenarie Varmeproduktion flis kraftvarme 0 19% Varmeproduktion Combined cycle 33% 7% Varmeproduktion motoranlæg 30% 15% Varmeproduktion kedler 37% 30% Varmeproduktion solvarme 0 11% Varmeproduktion varmepumper 0 18%

7 SCENARIE 4 TILLADELSE TIL DÆKNING AF ½ VARMEBEHOV MED BIOMASSEKEDLER - DOG MIN 1 MW-INDFYRET EFFEKT VED VARMEPRODUKTION < MWH/ÅR Værkerne mister grundbeløbet Det antages at 7 ud af 10 store gasturbineanlæg overgår til flis kraftvarme Den resterende naturgas kraftvarmekapacitet vil fortsat være på markedet, men kraftvarmeproduktionen er reduceret til det halve af 2012 niveau. Halvdelen af kraftvarmeproduktionen og kedelproduktion på naturgas er erstattet af varmeproduktion på biomasse i % af resterende naturgas kedelproduktion erstattes af solvarme 40% af resterende naturgas kedelproduktion erstattes af varmepumper Varmeproduktion scenarie Varmeproduktion flis kraftvarme 0 19% Varmeproduktion flis kedel 0% 40% Varmeproduktion Combined cycle 33% 7% Varmeproduktion motoranlæg 30% 15% Varmeproduktion kedler 37% 4% Varmeproduktion solvarme 0 7% Varmeproduktion varmepumper 0 7%

8 SCENARIE 5 RESTERENDE BARMARKSVÆRKER GIVES TILLADELSE TIL BIOMASSEKEDLER (1MW-INDFYRET EFFEKT) Værkerne mister grundbeløbet Det antages at 7 ud af 10 store gasturbineanlæg overgår til flis kraftvarme 40% af resterende kraftvarmeproduktionen på naturgas er erstattet af varmeproduktion på store varmepumper i % af naturgas kedelproduktion erstattes af solvarme Barmarksværkerne etablerer biomasse kedler Varmeproduktion scenarie Varmeproduktion flis kraftvarme 0 19% Varmeproduktion flis kedel 0% 4% Varmeproduktion Combined cycle 33% 7% Varmeproduktion motoranlæg 30% 14% Varmeproduktion kedler 37% 30% Varmeproduktion solvarme 0 9% Varmeproduktion varmepumper 0 16%

9 SCENARIE 6 ÆNDRET E/V FORMEL Værkerne mister grundbeløbet E-formel ændres til 0,55 (0,67) og V-formel bibeholdes på 1,2 (effekt fra elvirk fra 30%) Kraftvarmeproduktion på niveau med % af naturgas kedelproduktion erstattes af solvarme og 40 % af varmepumper Amagerværket,- Studstrup- og Skærbækværket på biomasse. Eksisterende biogasanlæg indgår i beregningen. Varmeproduktion scenarie Varmeproduktion Combined cycle 31% 31% Varmeproduktion motoranlæg 34% 34% Varmeproduktion kedler 35% 12% Varmeproduktion solvarme 0% 9% Varmeproduktion varmepumper 0% 14%

10 SCENARIE 7 KAPACITETSBETALING = KR/ÅR/MW-EL Værkerne mister grundbeløbet. Det antages at 7 ud af 10 store gasturbineanlæg overgår til flis kraftvarme Den resterende naturgas kraftvarmekapacitet vil fortsat være på markedet, men kraftvarmeproduktionen er reduceret til det halve af 2012 niveau. 40% af kraftvarmeproduktionen er erstattet af varmeproduktion på store varmepumper i % af naturgas kedelproduktion erstattes af solvarme Varmeproduktion scenarie 3 og Varmeproduktion flis kraftvarme 0 19% Varmeproduktion Combined cycle 33% 7% Varmeproduktion motoranlæg 30% 15% Varmeproduktion kedler 37% 30% Varmeproduktion solvarme 0 11% Varmeproduktion varmepumper 0 18%

11 SCENARIE 7 KAPACITETSBETALING = KR/ÅR/MW-EL Motoranlæg Kul Gas combined cycle Gas turbine single cycle Teknisk levetid år Afskrivningsperiode Rente 4% 4% 4% 4% Investering kr/mwh-el Ydelse kr/år teknisk levetid kr kr kr kr Ydelse kr/år afskrivning kr kr kr kr Kapacitetsbetaling ½ årlig ydelse ca kr/år/mw-el Kapacitetsbehov termisk kraftvarme 2020: 3000 MW-el Årlig meromkostning: x = 750 mio. kr.

12 INVESTERING Brændsel Kul Træpiller Naturgas Naturgas Træflis Naturgas Træflis Varmepumpe Solvarme Kraftvarme Kraftvarme Combined C Kraftvarme Kraftvarme Kedel KV Kedel Kedel Central Central Decentral Decentral Decentral Decentral Decentral Decentral Decentral Teknisk levetid år Afskrivningsperiode Rente 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Investering Euro/MW-el Investering kr/mwh-el (varme for kedler) Driftstimer h/år Elvirkningsgrad 37% 37% 44% 40% 29% 0% 0% 0% 0% Varmevirkningsgrad 49% 49% 45% 48% 64% 97% 108% 350% 100% Brændsler til el 65% 65% 49% 53% 50% 0% 0% 0% 0% Brændsler til varme 35% 35% 51% 47% 50% 0% 0% 0% 0% Investering pr. MWh-varme Ydelse kr/år teknisk levetid Ydelse kr/år afskrivning Ydelse kr. pr. MWh teknisk levetid Renter og afskrivning kr/mwh-varme For solvarme er investeringen 2000 kr./m2, som det antages at producere 0,45 MWh/år.

13 RESULTAT

14 RESULTAT

15 RESULTAT

16 FORELØBIG KONKLUSION 1. Forsyningssikkerhedsafgiften rulles tilbage inkl. de 7,5 kr./gj som følge af skattereformen De resterende ca. 40 barmarksværker gives tilladelse til biomassekedler op til 1 MW. 3. Hvis der er politisk ønske om forsyningssikkerhed ved at opretholde en vis kraftvarmekapacitet, så bør der indføres en kapacitetsbetaling der begunstiger de anlæg som leverer størst fleksibilitet. 4. Enten gives tilladelse til biomasse svarende til ½ varmeproduktion eller også skal incitamentet til store varmepumper i fjernvarmesystemer som balancerer elsystemet forbedres ved f.eks. PSO fritagelse. 5. Solvarme skal fortsat efter 2015 kunne tælle som energibesparelse

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere