Sundhedsservicesekretær case opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsservicesekretær case opgave"

Transkript

1 2012 Sundhedsservicesekretær case opgave Susanne Dimmock Aabenraa

2 IBC Aabenraa Dr. Margrethesvej 6200 Aabenraa 10. februar 2012 Kære sundhedsservicesekretærer Så er tiden oprindet til den sidste og afsluttende opgave på sundhedsservicesekretæruddannelsen. På de følgende sider finder I casen, der består af 6 opgaver. Til hver opgave knytter der sig to delopgaver, opgave A og opgave B. Opgave A indgår i den del af opgaven, som I skal aflevere ugen inden eksamen. Opgave B skal I forberede til eksamen. De bedste hilsner Susanne Dimmock Underviser/Kontaktlærer IBC Aabenraa Side 1

3 IBC - bliver sundere og sundere IBC Aabenraa er af et tidligere hold sundhedsservicesekretærer blevet overbevist om, at arbejdspladsen skal gøres til et sundere sted at være. Du er nu blevet ansat som sundhedsservicesekretær for at viderudvikle de tiltag skolen er i gang med. IBC Aabenraa har i dag ansat cirka 90 medarbejdere (50 undervisere, 20 administrativt personale, 15 rengøring, 5 pedeller og 5 kantine personale). Sundheds- og trivselstiltagene på IBC Aabenraa består på nuværende tidspunkt af: En frivillig frugtordning, hvor medarbejderne kan få 2 stk. frugt om dagen, og blive fratrukket et fast beløb af deres løn. Hvis medarbejderne melder sig i sportskonkurrencer, kan de få deltagergebyret betalt. Månedlig rabat ved indmeldelse i Fitness Syd i Aabenraa. Rabat i kantinen. Personaleforeningsarrangementer til lave priser. Side 2

4 Opgave 1 Arbejdspladsvurdering (APV) Der var tidligere på året blevet udarbejdet en APV (en vurdering af de påvirkninger, som en ansat kan blive udsat for på en given arbejdsplads eller et givet arbejdsområde) på de ergonomiske forhold på IBC. Nu skal der udarbejdes en APV på de psykiske forhold på skolen, nærmere bestemt på medarbejdernes trivsel. Læs mere på Bestyrelsen har derfor bedt dig om følgende: A. Du skal udarbejde et referat (en kort objektiv gengivelse) på cirka 1 A4 side til bestyrelsen på IBC, som skal fortælle forskellige måder, man kan måle det psykiske arbejdsmiljø på, samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder. 1. Hvor tit skal man foretage en APV på en arbejdsplads? 2. Hvem følger op på arbejdspladsen, at de har udarbejdet en APV? Mobning på arbejdspladsen er ikke et tema som der tales nok omkring ifølge den seneste medarbejderundersøgelse. Ledelsen ønsker derfor at sætte mere fokus på emnet og de håber derved at kunne sætte en debat i gang, som vil munde ud i nogle klare retningslinjer, hvordan forskellige situationer takles i hverdagen. B Udarbejd en plakat som kan hænge på lærerværelser og medarbejder kontorer, som fortæller med billeder og ord, hvad mobning er og eventuelle løsninger af problemet. Du kan tage udgangspunkt i en af nedenstående 3 områder: 1. Mobning blandt eleverne 2. Mobning blandt medarbejderne 3. Mobning blandt elever og medarbejder Side 3

5 Opgave 2 - Stress Medarbejdere, der trives og udvikler sig, gavner samarbejdet i virksomheden og servicen overfor kunderne og er med til at sikre virksomheden succes. Når alle på virksomheden trives giver det virksomheden et afkast i form af færre arbejdsskader, mere sunde og tilfredse medarbejdere og hermed mindre sygefravær og personaleomsætning. Det kan således betale sig at have et godt arbejdsmiljø, herunder at undgå stress på arbejdspladsen. De ansatte hos IBC har derfor fået tilbudt et gratis kursus i meditation, og IBC s ledelse ønsker nu at måle om det har haft nogen positiv effekt hos dem. Du skal som sundhedsservicesekretær derfor A. Udarbejde et anonymt spørgeskema til medarbejderne, som måler kurset effektivitet på følgende områder: Håndtering af stressede situationer før og efter at have deltaget i kurset. Hvordan de bruger det, de har lært på kurset i hverdagen (både på arbejde og i fritiden). Anbefaling af kurset. Spørgeskemaet skal indeholde en stresstest, som medarbejderen kan udfylde og med det samme få svaret. Selvom skemaet er anonymt, skal der fremgå af skemaet, hvilken afdeling medarbejderne kommer fra. Tilbagemeldingerne fra kurset har været meget positive. Dog forholder det sig deværre sådan, at det kun er kvinder, som har tilmeldt sig kurset. IBC Aabenraa s bestyrelse har bedt dig om at fremlægge et folder tilbud til de mandlige medarbejderne omkring et kursus i meditation. Bestyrelsen vil betale kursusafgiften og 50 % af kursusmaterialet. B. Lav en informationsfolder omkring meditation til de mandlige ansatte hos IBC. Folderen skal indeholde, hvad kurset går ud på, hvad medarbejderne vil få ud af det, og hvordan de kan bruge det bagefter i deres travle hverdag. Side 4

6 Opgave 3 Socialt samvær og trivsel på arbejdspladsen For at skabe øget energi og sammenhold i virksomheden ved hjælp af fælles fokus på sundhed, er man blevet enig om at lave en fælles trivselsdag for alle ansatte. Sundhedsdagen skal bestå af forskellige teambuilding aktiviteter. A. Udarbejd et spændende program med ord og billeder på cirka 1 A4 side til trivselsdagen. Arbejdsmiljoe/Overblik/2011/Arbejdsmiljo-overblik-03.pdf B. Ledelsen fra IBC ønsker at skabe lidt PR omkring de sundhedsmæssige aktiviteter, som skolen har gang i. Udarbejd en pressemeddelelse til JydskeVestkysten hvor du fortæller om de aktiviteter, som skal foregå, og hvorfor IBC ønsker at lave de sundhedsfremmende tiltag. Side 5

7 Opgave 4 Spis sundt og vægttab Over halvdelen af befolkningen i Danmark - 58 procent - er i dag overvægtige. IBC ved, at der er store helbredsmæssige gevinster ved sundt kost og et varigt vægttab, og har derfor besluttet at gøre IBC til en vi spiser kun sundt mad arbejdsplads. Nu mangler IBC s ledelse bare at overbevise de overvægtige, og de har derfor spurgt dig til råds, hvordan de griber sagen an. A. Lav en afskrækkende eller en motiverende plakat for at få medarbejderne til at spise sundt. B. Nogle af de ansatte føler sig trådt over tæerne, med den kampagne omkring overvægt, som er blevet udarbejdet. Ledelsen hos IBC har derfor spurgt dig til råds, hvordan de bedst løser konflikten med de medarbejdere. a. Hvilke kommunikationsværktøjer kan ledelsen bruge? b. Giv eksempler på nogle gode argumenter, som lederne kan bruge til at overbevise de ansatte om, at kampagnen er en god ide. Side 6

8 Opgave 5 Samkørsel på arbejde IBC s medarbejder er flittige til at bruge cyklen, men der er en større gruppe af medarbejder, som kunne køre sammen, og det vil skabe nogle fordele for dem selv og vores omverden. A. Udefra forskellige kilder, skal du nu udarbejde et referat på cirka 1 side, hvor du forklarer IBC s ledelse, hvad fordelene er ved at pendle sammen. IBC s ledelse er overbevist om, at samkørsel er vejen frem og har taget godt imod dit referat. På et medarbejdermøde i salen skal der nu udarbejdes en PowerPoint præsentation, som skal overbevise medarbejderne om, at det er umagen værd at køre sammen på arbejde. B. Udarbejd en præsentation i PowerPoint, som fortæller IBC s medarbejder, hvorfor de skal køre sammen på arbejde. I præsentationen vis konkrete forslag til hvilke incitamenter IBC s ledelse kan give medarbejderne for at få dem til at køre sammen. Side 7

9 Opgave 6 Investering for ombygning af toiletfaciliteter 10 af IBC s toiletter er i januar 2011 blevet bygget om, og alt apparatur er blevet berøringsfrit inklusiv døren til toilettet. Det har kostet IBC cirka kr., og nu ønsker bestyrelsen at regne ud, om det har været investeringen værd. Du er derfor blevet spurgt om, du kan lave nogle statistikker omkring antallet af sygefraværsdage iblandt elever og ansatte i året 2010 i forhold til året A. 1) Er det ifølge forvaltningsloven tilladt at lave disse statistikker? 2) Kan personalet få aktindsigt i deres personalemappe på lønkontoret få at se, hvad IBC har registreret om dem? 3) Nævn nogle af de regler, der findes i forvaltningsloven, som beskytter medarbejdere i den offentlige forvaltning. IBC har modtaget en del kritik for at bruge kr. midt i en finanskrise, og flere mener, at de burde have brugt pengene på medarbejderlønninger, i stedet for nyt byggede toiletter. Dette er nok også årsagen til, at IBC s regnskabschef egenhændigt har stået for bogføringen af renovering og har bogført denne som en Øvrig omkostning. B. 1) Hvad består Årsregnskabet af, og hvor figurerer Øvrig omkostning? 2) Hvilke ting bogføres normalt på Øvrig omkostning? 3) Er det efter din vurdering korrekt at bogføre renoveringen på Øvrig omkostning? 4) Hvis du skal vælge en alternativ konto, hvilken kunne så være relevant? 5) Hvordan vil dit alternative valg påvirke skolens resultat? Side 8

10 Formalia den skriftlige del Sundhedsservicesekretær Opgavebesvarelsen afleveres i 3 eksemplarer senest onsdag den 7. senest kl på kontoret til sekretær Jane Bergstrøm Petersen. Projektets omfang er minimum 12 sider og maks. 15 sider inkl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Løser de studerende casen i en gruppe er projektets omfang minimum 15 sider og maksimum 20 sider. Projektet skal indeholde følgende: Forside: Den studerendes navn i nederste højre hjørne, holdbetegnelse, skolens navn (IBC Aabenraa) og vejlederens (Susanne Dimmock) navn i nederste venstre hjørne. Indholdsfortegnelse: Opgavebesvarelserne: Det er forbudt at kopiere fra Internettet. Al kildetekst skal formuleres med egne ord. Bilag: Litteraturliste: Vælger du at vedlægge bilag, skal de være relevante for besvarelsen. I litteraturlisten nævner du al den litteratur, du har anvendt. Derfor skal du lave en alfabetisk ordnet liste over samtlige kilder med disse oplysninger: Bøger: Efternavn(e) på forfatter(e) Fornavn(e) Titel (understreget) Forlag Årstal Tidsskrifter Efternavn(e) på journalist(er) Fornavn(e) Artiklens titel (i citationstegn) Tidsskriftets navn (understreget) Dato og årstal Kilder fra Internettet: Her skal du nævne forfatter, titel og hele stiens navn, fx: Madsen, Kristoffer F.: Skoler og firmaer holder tilbage med e-læring, Side 9

11 Krav til layout: Skriftstørrelse: 11 Linjeafstand: 1½ Venstre margen: 4 cm Højre margen: 2 cm Top: min. 3 cm Bund: min. 3 cm Skrifttypen skal være velvalgt og læsevenlig. TIP - har du også husket? at læse korrektur - stave- og slåfejl accepteres ikke at sætte sidehoved og -fod samt sidetal på alle sider, dog ikke på forsiden at bruge fodnoter og kildehenvisninger at vedlægge og nummerere bilag at kopiere/udskrive projektet i 3 eksemplarer + 1 eksemplar til dig selv? Formalia - den mundtlige eksamination Jf. bekendtgørelsens vejledning skal du til den mundtlige eksamen kunne: redegøre for, hvordan opgavens gennemførelse planlægges, redegøre for, hvordan opgaven rationelt og effektivt gennemføres i overensstemmelse med krav til service og kvalitet, redegøre for, hvordan kommunikation omkring opgavens udførelse varetages ud fra en grundlæggende forståelse af nødvendigheden af en velfungerende kommunikation såvel internt i virksomheden som i forhold til kunder, samarbejdspartnere mv., samt vurdere egen præstation omkring opgavens gennemførelse. Bemærk, at din vurdering skal indeholde dine overvejelser om: - dit udbytte af din arbejdsproces og opgaveløsning - eventuelle forslag til ændringer - dit bud på hvad du vil arbejde videre med efter denne uddannelse. Eksamen afholdes 15.. Side 10

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere