SVENDBORG KOMMUNE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG KOMMUNE 2015"

Transkript

1 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier

2 INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i Svendborg kommune hermed præsenterer vores samlede kursuskatalog for Vi gentager succesen fra sidste år, og vil igen afholde temadage arrangeret i samarbejde med 8 af de fynske kommuner. I år har vi mulighed for i fællesskab at tilbyde 4 fælles temadage, og som noget nyt vil disse afholdes i Fyrtårnet, Tommerup. Vi har igen i år tilstræbt at tilrettelægge et program, som vil kunne bibringe jer ny viden, nye pædagogiske redskaber og ny inspiration. Ved deltagelse på vores planlagte fælles temadage og interne temaaftener vil I desuden have mulighed for at mødes og netværke med andre plejefamilier. Af evaluerings skemaer fremgår det, at netop muligheden for at mødes med øvrige ansatte plejefamilier for mange af jer er et stort ønske. I har desuden fremsat et ønske om at interne temaaftener i højere grad planlægges således de kan understøtte og følge op på temaer fra fælles temadage. Anbringende kommune har pligt til at udbyde relevante kurser til ansatte plejefamilier. Vi gør opmærksom på, at alle døgn-plejefamilier og døgnnetværksfamilier efter Barnets Reform har både ret og pligt til at deltage i 2 heldagskurser om året. Selvom der ikke stilles krav om to årlige kursusdage for aflastningsfamilier, opfordrer vi jer til at deltage for at få ny viden og inspiration i arbejdet med jeres aflastningsbørn. Kursusdeltagelse er en forudsætning for at kunne opretholde plejetilladelse, og ved Tilsynsbesøg vil I kunne afkræves dokumentation for kursusdeltagelse. Deltagelse i to temaaftener udgør en hel kursusdag. Med dette kursuskatalog har I mulighed for, at tilrettelægge jeres to hele dage ud fra hvad I mener, har størst relevans for jer. I er også velkomne til at ønske deltagelse på alle temadage/temaaftener. Tilmelding er bindende, og eventuelt afbud skal ske en uge før kurset afholdes. Tilmelding til det enkelte kursus sker til den anbringende kommune; til den person, som står nævnt ved tilmelding for hvert enkelt kursus. I bedes benytte angivne mailadresse. HUSK AT SKRIVE FULDE NAVN OG ADRESSE PÅ TILMELDING.

3 Der er begrænset antal pladser på alle kurserne, og mulighed for deltagelse sker efter først til mølle princippet. Skulle et kursus være optaget er der mulighed for at vælge et andet af de i kataloget udbudte kurser. Bekræftelse på deltagelse: I år vil der under hver enkelt kursusbeskrivelse fremgå dato for tilmeldingsfrist. Såfremt I ikke har hørt fra os senest to dage efter tilmeldingsfrist kan I betragte jer som deltagende. Praktisk omkring de fælles temadage Alle temadage afholdes i tidsrummet Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. Det er Fyrtårn Tommerup, der står for forplejning under temadagene. Der serveres rundstykker og kaffe/the kl Til frokost bydes på bla. smørrebrød, grov flutes og lune retter. Der er parkeringspladser lige omkring hallen. Der forefindes ligeledes parkeringspladser overfor hallen ved idrætspladsen. Ved de udbudte interne temaaftener vil der serveres lidt forfriskninger. Hver enkelt kommune udsteder et kursusbevis til deltagere. AMU: Der fremsendes katalog fra AMU med Uddannelsestilbud målrettet familieplejere på Fyn Vær opmærksom på særlige regler for gratis deltagelse på AMU kurser. Der henvises til AMU s hjemmeside for nærmere oplysninger. CESA: I anbefales at holde jer ajourført med kursusudbud fra CESA. Afgørende for en bevillig af et kursus vil være, at det dels har særlig relevans for jeres specifikke plejeopgave, dels at behovet ikke dækkes af vores eget kursuskatalog.

4 TEMADAG SKAM ved cand. psych. specialist og supervisor i psykoterapi Lars J. Sørensen Skam opstår, når man ikke bliver set som den man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. Lars J. Sørensen vil bl.a. fortælle om, hvordan skam kan udvikle sig og efterfølgende præge en personlighed, når et barn ikke er blevet set eller er blevet omsorgssvigtet. Han vil komme ind på, hvordan skam viser sig i adfærd samt tale om, hvordan man som plejeforældre kan være sammen med et barn, som har en skambaseret personlighed. Dagen vil bestå af oplæg med power point dias, illustreret med billeder og filmklip. Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. Kursusdagen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:

5 TEMADAG Når børn lyver og stjælerårsager, muligheder og metoder til bedre udvikling ved psykolog Per Thomsen På denne temadag vil vi se nærmere på nogle adfærdsmæssige symptomer på omsorgssvigt, specielt de mere antisociale symptomer. Der vil være mulighed for at få en teoretisk forståelse af de bagvedliggende årsager til sådanne symptomer, ligesom vi vil skitsere nogle konkrete metoder til at håndtere symptomerne eller behandle problemerne. Der vil være fokus på metoder, som kan anvendes af plejeforældre, men metoderne og deres teoretiske fundament kan også anvendes i andet arbejde med børn og unge med følger af omsorgssvigt, f.eks. i skoler, daginstitutioner på døgninstitutioner og i kommunale behandlingsinstitutioner. Deltagernes egne erfaringer og problemstillinger kan inddrages i arbejdet. Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. Kursusdagen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:

6 TEMADAG Plejefamilien i centrum Livsglæde og arbejdsglæde. Hvad koster det? ved socialpædagog, supervisor og konsulent Karin Torp Arbejdsglæde, livsglæde og trivsel er vigtigt at have i sit liv og arbejde. Emnet vil sætte fokus på plejefamiliens rolle og trivsel, når ens hjem og person ofte er offentlig tilgængelig og vi både er ægtefæller og kollegaer. Fokus vil være på plejefamiliens værdier og hvad der gør godt og hvilke dilemmaer der opstår i samværet og samarbejdet. Formålet med dagen er gennem oplæg, gruppedebat og erfaringsudveksling at sætte fokus på plejefamiliens trivsel og værdier. Netop trivsel og værdier er familiens bedste arbejdsværktøj i dagligdagen, - nemlig sig selv på godt og svært... I skal holde i mange år og helst med et smil på læben. Dagens program: - Velkomst og præsentation. - Livsglæde og Arbejdsglæde. - Vilkår for tilknytning og samarbejde for alle i familien. - Hvad betyder det for forholdet når ægtefælle også er kollega? - Opmærksomhed på familiens normer og regler. - Plejefamiliens egne børn Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. Kursusdagen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:

7 TEMADAG Kursusdag om plejebørns kropslige opmærksomhed: Om sansemotorik, hjerner, Børnenes nervesystemer, deres relationer og deres sensoriske udvikling ved aut. børneergoterapeut Connie Nissen Plejeanbragte børn har ofte særlige oplevelser af deres krop og evnen til at opfatte sanseindtryk kan være forstyrret. KURSUSDAGEN VIL GIVE MANGE SVAR PÅ, HVORDAN DETTE KAN TILGODESES I HVERDAGEN. - Hvordan hænger leg, børns bevægelser og kontakten til andre sammen med evnen til at bearbejde sanseindtryk? - Hvad kan der gøres i hverdagen for at støtte de plejebørn, som har særlige sansemotoriske behov? - Hvordan reagerer børn, når de har særlig sarte sansesystemer? Og hvad gør vi ved det? Hør hvorfor tilknytning og gode relationer er vigtige for børn, som har svært ved at bearbejde sanseindtryk. Når børn i plejefamilie oplever uforudsigelighed og manglende ro, reagerer de ofte kropsligt. Hør hvorfor det hænger sådan sammen. Det gavner barnets udvikling når både relationer, barnets opmærksomhed og kroppen inddrages i hverdagens gøremål. Hør hvilke gøremål og hvorfor de er gode. Der vil blive brugt mange eksempler fra hverdagen i familierne samt fra foredragsholderens daglige kontakt med plejeanbragte børn. Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. Kursusdagen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:

8 TEMA AFTEN Temaaften for plejefamilier ansat i Svendborg Kommune i statusrapportskrivning og ved jeres 3 familieplejekonsulenter: Monica Grundal, Helle Th. Pedersen og Susanne Ryttov. Aftenens indhold vil være: - Aftenen vil starte med at vi gennemgår, hvad man skal være opmærksom på, når man skriver en status, herunder hvilke krav der stilles. Vi vil gennemgå, hvad den skal indeholde punkt for punkt i forhold til målene i handleplanen. Endvidere vil vi fortælle Jer om, hvad statusrapporten skal anvendes til og hvordan den indgår i det fremadrettede sags arbejde omkring barnet. Vi vil også fortælle om, hvordan I skal formulere jer præcist og objektivt, og gerne med eksempler og citater. Vi vil også gennemgå nogle eksempler for jer, herunder hvordan det ikke skal gøres! - Vores oplæg skulle gerne efterlade Jer med en lyst til at skrive Jeres næste status. Det er sikkert ikke nemt de første par gange, men så får I den fornødne hjælp til det, og I vil opdage, at det bliver lettere og lettere for hver gang. I vil så opdage, at statusrapporterne bliver en slags historiebog for jer, i forhold til Jeres plejebarns udvikling, herunder hvordan Jeres indsats lykkes. - Vi vil så efterfølgende arbejde videre med jeres egne statusrapporter. - I har inden TEMA-aftenen arbejdet med jeres egen statusrapport derhjemme. Måske er I gået i stå under et punkterne, eller er blevet i tvivl om, hvorvidt I kan skrive dette eller hint, så I tager den skrevne status med, så langt I nu er nået. I skal medbringe: Handleplan, evt. sidste status og hvis muligt, bærbar PC, hvor statusskabelonen er langt ind, så I kan skrive direkte ind på status. Der vil blive serveret en sandwich i forbindelse med temaaftenen. Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg Temaaftenen er i tidsrummet Tilmelding senest den for første temaaften for anden temaaften. Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:

9 TEMAAFTEN Neuropsykologi og Theraplay i plejefamilier Del ved psykolog Anders Holmgaard og pædagogiske konsulenter Annelise Bruun og MaiBritt Jacobsen. I Familieafdelingen Svendborg Kommune arbejdes ud fra et fælles fagligt fundament, som har sit afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Den støtte og vejledning, som ansatte plejefamilier tilbydes fra Familieplejeteamet vil være funderet i denne teoretiske forståelse. I bestræbelsen på at implementere det faglige fundament vil vi igen i år tilbyde deltagelse på nedenstående temaaften. Som noget nyt i år følges op med en temaaften yderligere, hvor aftenens indhold vil være rettet mod at omsætte teorien til praktisk anvendelig pædagogik i plejefamilierne. Aftenens program: Denne temaaften har til formål at give plejefamilier viden om, hvordan omsorgssvigt i den tidlige barndom påvirker hjerneudviklingen hos barnet. Herudover vil forskellige tilknytningsforstyrrelse kort berøres og hvilke typer vanskeligheder disse typisk afstedkommer med plejebørnene. Desuden vil aftenen indeholde en introduktion til den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvilket leder naturligt over i Theraplay som pædagogisk behandlingsform. Theraplay er oprindeligt en terapiform, som anvendes i behandlingsinstitutioner. Metoden kan dog også tilpasses til behandling i plejefamilier. Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg Temaaftenen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:

10 TEMAAFTEN Neuropsykologi og Theraplay i plejefamilier Del ved psykolog Anders Holmgaard og pædagogiske konsulenter Annelise Bruun og MaiBritt Jacobsen. I forlængelse af temaaften Neuropsykologi og Theraplay i plejefamilier Del 1 vil vi invitere til en aften, hvor der vil være mulighed for at drøfte konkret cases fra jeres hverdag. Med afsæt i vores fælles faglige fundament vil vi i fællesskab lave en faglig drøftelse af barnet. Vi vil sammen drøfte den pædagogiske tilgang, herunder forslag til Theraplay-inspirerede lege. Vi har valgt at begrænse deltager antal til 15 af hensyn til den enkeltes mulighed for deltagelse i dialogen samt faglige udbytte. Vi opfordrer til, at I benytter jer af denne mulighed og medbringer en case. Det vil sige en kort beskrivelse af barnets reaktionsmønster, adfærd eller lignende, som I ønsker sparring på. Skulle vi stå i den positive situation, at alle har medbragt cases, vil vi udvælge et passende antal. Vi gør opmærksomme på, at man også denne aften er underlagt sin tavshedspligt. For at kunne deltage vil man skulle underskrive en tavshedspligtserklæring særligt gældende for denne aften. Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg Temaaftenen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:

11 TEMAAFTEN Teenageperiodens neuropsykologiske forandringer ved psykoterapeut og BA i filosofi Mette Mørk Nielsen Næst efter fødslen og de første leveår udgør teenageperioden den største forandring, vi som mennesker gennemgår i vores samlede livsforløb. Det giver udfordringer, særligt for sårbare unge og deres omsorgspersoner. Men det giver også muligheder og nye kompetencer - et overset og vigtigt fokus, som kan være svært at fastholde, når teenagebølgerne raser. Oplægget vil indeholde: - En gennemgang af hovedlinjerne i teenageperiodens neuropsykologiske forandringer og udviklingsopgaver med fokus på både udfordringer og muligheder for såvel sårbare som almindelige unge. - Idéer og redskaber til hvordan vi som omsorgspersoner og professionelle fastholder fokus på periodens udviklingsmuligheder uden at overse udfordringerne, og dermed giver den støtte, som især de sårbare unge, har behov for. Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg Temaaftenen er i tidsrummet Tilmelding senest den Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Efteruddannelseskurser for familieplejere

Efteruddannelseskurser for familieplejere Efteruddannelseskurser for familieplejere VIA University College 2014 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling I VIA præsenterer efteruddannelsestilbuddet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere