Introduktion til læringssættet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til læringssættet"

Transkript

1 Introduktion til læringssættet Maj 2007

2 2

3 Forord De fleste medarbejdere i sundhedsvæsnet indgår i talrige team for at diagnosticere, pleje og behandle patienter. Sikkerheden i sundhedsvæsnet afhænger af, at sundhedspersonalet kan koordinere deres aktiviteter i et dynamisk, komplekst og risikofyldt miljø. Det har igennem en årrække været obligatorisk at uddanne personale i andre højrisikobrancher som fx luftfart og kernekraftindustri i kommunikation, teamledelse og samarbejde. Rapporteringer af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet viser, at sundhedspersonalet og patienterne også kan have gavn af denne form for undervisning. Undervisning af sygehuspersonalet og implementering af Sikker Mundtlig Kommunikation kan strukturere og fokusere kommunikationen om patientbehandling og dermed øge sikkerheden og patienttilfredsheden. Sundhedspersonalets evner til teamledelse, kommunikation og samarbejde er helt essentielle for at øge sikkerheden og forebygge utilsigtede hændelser. Sikker Mundtlig Kommunikation er et undervisningsmateriale til tværfaglig uddannelse af sundhedspersonale. Formålet med materialet er at styrke patientsikkerheden gennem forbedret kommunikation. Sikker Mundtlig Kommunikation er udviklet på baggrund af nationale og internationale erfaringer og anbefalinger samt pilottest i fem kliniske afdelinger på tre sygehuse i Danmark. Der er to målgrupper for undervisningsmaterialet: 1. Undervisere, der skal undervise kommende undervisere af sygehuspersonale ( Undervisning-af-undervisere eller Train-the-trainer-koncept niveau 1). 2. Undervisere, der skal undervise sygehuspersonale (niveau 2). Materialet er tilrettelagt, så det passer til undervisning på niveau 2 varer to dage og undervisning af sygehuspersonale (niveau 2) varer én dag. Materialet er opbygget i moduler med øvelser og filmsekvenser, der passer til undervisningen på de to niveauer. Men det skal understreges, at materialet fungerer som et idé-katalog, og at redskaberne bør målrettes det enkelte team, sygehus eller afdeling. Vi håber, at dette materiale vil imødekomme behovet for viden om sikker mundtlig kommunikation og mulighederne for at styrke patientsikkerheden. Dette er det niende læringssæt udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Et samarbejde med TrygFonden har gjort det muligt at publicere det. Materialet kan downloades eller bestilles gratis på Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Hvidovre, maj

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Resumé... 7 Læsevejledning... 9 Indhold Undervis-underviseren-pakken (niveau 1) Underviserpakken (niveau 2) Øvrigt materiale Noter til PowerPoint-moduler Håndbogen Kommunikation om patienter (ISBAR) Tjek-svar Teambesked Kommunikation ved overflytning af patienter (ISBAR med SALSA) Teamlederens og teammedlemmernes opgaver Briefing Opsummering Afrunding Sikre Sætninger Nødbremsen Ressourceforbrug Lokal tilpasning Implementering Formelle Rammer - Beslutning Uformelle rammer Afdækning af behov Uddannelse Struktur Synliggørelse Evaluering Reaktion Læring Anvendelse Resultater Udviklingsproces Pilottest Bidragydere Bilag

6 Anvendes ISBAR? Bilag Forløb

7 Resumé Sikkerheden i sundhedsvæsnet afhænger af, at sundhedspersonalet kan koordinere deres aktiviteter i et dynamisk, komplekst og risikofyldt miljø. Undersøgelser viser, at op mod 70 pct. af alvorlige utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet helt eller delvist skyldes kommunikationsproblemer. Sikker Mundtlig Kommunikation er et undervisningskoncept udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med bl.a. Dansk Institut for Medicinsk Simulation. Undervisningen bygger på: Analyser af utilsigtede hændelser fra det tidligere H:S Fokusgruppeinterviews med dansk sygehuspersonale De internationale videnskabelige erfaringer Anbefalinger fra bl.a. en række anerkendte internationale patientsikkerheds- og kvalitetsorganisationer bl.a. Institute of Medicine, Joint Commission, Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) og det britiske National Health Service (NHS) Lignende undervisningsprogrammer fra USA (TeamSTEPPS, Veterans Affairs, Kaiser Permanente, Harvard hospitaler og Vanderbilt University Medical Center) Pilottest af undervisningen på tre sygehuse i Danmark Formålet med Sikker Mundtlig Kommunikation er at uddanne sygehuspersonale i at kommunikere sikkert om patientbehandling og ved teamsamarbejde. Gennem undervisningen kan den enkelte medarbejder blive bevidst om sin egen og andres roller under tværfagligt samarbejde og lære metoder til effektivt og præcist at modtage og videregive information. Målet er at forebygge utilsigtede hændelser. Publikationer i den internationale videnskabelige litteratur har vist, at undervisning af sygehuspersonale og implementering af redskaber, som indgår i Sikker Mundtlig Kommunikation, har effekt. Det har medført signifikant nedsat indlæggelsestid i intensiv afdeling, nedsat konsultationstid ved ambulatoriebesøg, en kraftig reduktion i forekomsten af utilsigtede hændelser samt forbedret arbejdsmiljø og en nedsat personaleomsætning. Sikker Mundtlig Kommunikation er målrettet klinisk, paraklinisk, service- og administrativt personale på sygehuse. Der anvendes intet specialudstyr i undervisningen. Sikker Mundtlig Kommunikation er pilottestet på fem afdelinger på tre sygehuse i Danmark, og evalueringerne herfra har været yderst positive. Både ledere og medarbejdere på pilotafdelingerne finder strategier og redskaber meget anvendelige og relevante i deres kliniske hverdag. Opbygning af læringssættet Der er to målgrupper for undervisningsmaterialet: Undervisere, der skal undervise kommende undervisere af sygehuspersonale ( Undervisning-af-undervisere eller Train-the-trainer-koncept) (niveau 1). Målgruppen for Niveau 1 er fx risikomanagere og konsulenter fra kvalitets- eller udviklingsafdelinger, der ønsker at undervise fx patientsikkerhedsansvarlige og medlemmer af afdelingsledelser fra de kliniske afdelinger. Varighed: 2 dage. Undervisere, der skal undervise sygehuspersonale (niveau 2). Målgruppen for Niveau 2 er fx patientsikkerhedsansvarlige og medlemmer af afdelingsledelser fra de kliniske afdelinger, der skal undervise personalet i egne enheder. Varighed: 1 dag. 7

8 Denne kaskasemodel giver mulighed for lokal tilpasning, uddannelse af lokale eksperter og undervisning af sygehuspersonalet inden for en relativt kort periode. Fem moduler Materialet er opbygget i fem moduler med øvelser og filmsekvenser, der passer til undervisningen på de to niveauer. Men det skal understreges, at læringssættet fungerer som et idé-katalog, og at strategierne og redskaberne bør målrettes det enkelte team, den enkelte afdeling eller det enkelte sygehus. De fem moduler er med som PowerPoint-præsentationer: Modul 1/A: Introduktion til Sikker Mundtlig Kommunikation og patientsikkerhed. Modul B/2: Den menneskelige Faktor, advarselssignaler forud for utilsigtede hændelser. Om hensigtsmæssige reaktioner på advarselssignaler. Modul C/3:Konkrete strategier og redskaber, der kan styrke kommunikation om patientbehandling. Modul D/4:Teamsamarbejde. Konkrete anvisninger på strategier og redskaber, der styrker teamdannelse og opgaveløsningen. Modul E/5: Implementering og en evaluering af undervisningen. Materialet indeholder desuden: Undervisningsvejledninger til niveau 1 og 2 Filmsekvenser til brug i undervisningen Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation i kittellommeformat. Den udleveres til alle deltagere, og fungerer som en tjekliste. Diverse dokumenter, der kan anvendes i forbindelse med undervisningen fx cases, evalueringsskema og deltagerinvitation Implementerings- og evalueringsvejledning Et eksempel på et implementeringsforløb Et skema til evaluering af kendskabet til ISBAR En begrebsliste En referenceliste En beskrivelse af Crew Resource Management i relation til et klinisk eksempel Eksempler på plakater og labels, der kan bruges som remindere til personalet om at anvende Sikker Mundtlig Kommunikation, fx ved telefoner og i patientmodtagelsesrum. 8

9 Læsevejledning Materialet er udarbejdet til undervisning på to niveauer. Undervisning af lokale undervisere og undervisning af sygehuspersonale. Målgruppen for læringssættet er disse to gruppers respektive undervisere: 1. Centrale undervisere, fx personale i en undervisningsafdeling eller risikomanagere/patientsikkerhedsansvarlige på sygehusniveau, der ud fra læringssættet kan forberede sig til at undervise kommende lokale undervisere i to dage (niveau 1). 2. Lokale undervisere, fx på afdelingsniveau, der efter den centrale undervisning og vha. læringssættet kan tilrettelægge Sikker Mundtlig Kommunikation til undervisning af personale i egen afdeling (niveau 2) i én dag. Centrale undervisere Niveau 1 Lokale undervisere Lokale undervisere Niveau 2 Sygehuspersonale Sygehuspersonale Sygehuspersonale Sygehuspersonale Denne kaskademodel er valgt, da de internationale erfaringer (Agency for Health Care Research and Quality, 2006) og erfaringerne fra pilottesten viser, at fordelen ved at uddanne lokale eksperter, der tilpasser undervisningen til den enkelte afdeling, er større, end hvis personalet skal sendes på et statisk eksternt kursus. Pilottesten viste også, at undervisningsmaterialet kan anvendes til undervisning af både det kliniske personale og relevant paraklinisk, service- og administrativt personale. Den tværfaglige erfaringsudveksling i undervisningen øger forståelsen for andre faggruppers måder at kommunikere på. Samtidig bliver samarbejdet styrket i tiden efter undervisningen, fordi de forskellige faggrupper lærer hinanden bedre at kende. Deltagerne vurderer, at de kan anvende redskaberne i både i akutte og ikke-akutte situationer. Man kan overveje at lade fx et sygehus uddannelsesafdeling forestå undervisningen, men i så fald bør metoderne forankres i og målrettes afdelingerne gennem eller flere tovholder(e). 9

10 Undervisningen er bygget op omkring Motivation (Modul 1/A og Modul 2/B): Deltagerne motiveres til at lære Sikker Mundtlig Kommunikation gennem indsigt i erfaringer fra andre højrisikosektorer, resultater af kliniske afprøvninger og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet. Metoder (Modul B/2, C/3 og D/4): Deltagerne får konkrete metoder (i undervisningen kaldet hhv. strategier og redskaber ) til at indgå i teamsamarbejde og kommunikere om patienter. Øvelse (Modul 3/C og 4/D) og feedback (Modul C og D): Deltagerne øver sig i mindre grupper, og underviserne eller de andre deltagere giver feedback. Implementering (Modul E, Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikationen og 'Introduktion til læringssættet', der bl.a. indeholder en vejledning i implementering): Håndbogen og implementeringsvejledningen er udviklet for at lette implementeringen af metoderne i hverdagen. Bilag 1:Anvendes ISBAR'en' i 'Introduktion til læringssættet' er et eksempel på en metode til måling af udbredelsen. Indhold Her følger en gennemgang af det materiale, der findes i læringssættet: Undervis-underviseren-pakken (niveau 1) Denne pakke er tilpasset 2 dages undervisning og rummer redskaber og metoder til videreformidling i egen afdeling. Den indeholder de fem moduler i PowerPoint-format: Introduktion (A) Den menneskelige Faktor (B) Kommunikation (C) Teamsamarbejde (D) Implementering og evaluering (E) Desuden findes en undervisningsvejledning med: En læringsmanual En kursusmanual Undervisningsvejledningen er vedlagt: Et program En tjekliste til brug ved forberedelse af undervisningen En invitation til kurset Et evalueringsskema Tip en 13'er Et skema til notering af 'Eksempler i relation til eget speciale Et eksempel på et kursusbevis En samling af cases til øvelserne i Modul C Underviserpakken (niveau 2) Underviserpakken er tilpasset undervisning af én dags varighed. Den indeholder de fem moduler i Powerpoint-format: Introduktion (1) Den menneskelige Faktor (2) Kommunikation (3) Teamsamarbejde (4) Implementering og evaluering (5) Desuden findes en undervisningsvejledning med: En læringsmanual En kursusmanual 10

11 Undervisningsvejledningen er vedlagt: Et program En tjekliste til brug ved forberedelse af undervisningen En invitation til kurset Et evalueringsskema Tip en 13'er Et eksempel på et kursusbevis En samling af cases til øvelserne i Modul C Øvrigt materiale Film ISBAR-film: Til instruktion af sundhedspersonale på alle niveauer i anvendelse af ISBAR er der udviklet en 9 minutters instruktionsfilm i DVD-format. Filmen indgår i modul C/3 og lægger op til praktiske øvelser i ISBAR, tjeksvar og ISBAR med SALSA. To korte filmklip ( Basketballspillerne (Modul B/2) og Clueless (Modul D/4)), der bruges som oplæg til diskussioner. Dansk Selskab for Patientsikkerhed ønsker at takke Virgin Money for anvendelse af Clueless. Det var ikke muligt at finde rettighedsindehaverne til Basketballspillerfilmen I Modul A/1 er der foreslået, at underviserne finder et lokalt eksempel på en utilsigtet hændelse, som kan illustrere betydningen af kommunikation for patientsikkerheden. Det mest relevante vil være at anvende en anonymiseret kerneårsagsanalyse, som fremlægges af sygehusets risikomanager eller afdelingens patientsikkerhedsansvarlige. Hvis det ikke er muligt, findes der et alternativ: En kort amerikansk film First do no harm ( Først og fremmest ikke skade ). Filmen beskriver et patientforløb, der fører til utilsigtede hændelser, og som rummer problemer med kommunikationen mellem sundhedspersonale omkring et fødselsforløb. Filmen varer 16 minutter, er engelsksproget og kan bestilles på: Plakater, klistermærker og tjeklister med ISBAR Til ophængning i personalerum og ved telefoner findes en ISBAR-plakat i A4-format og klistermærker i labelstørrelse. Noter til PowerPoint-moduler De fem PowerPoint-moduler indeholder udførlige noter, der beskriver indhold af undervisningen, indeholder eksempler og giver underviseren vejledning. Noterne kan ses ved at aktivere ikonet Noter i menuen Vis i PowerPoint. Bemærk, at nogle af noterne fylder mere end en enkelt side. Håndbogen Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation indeholder de redskaber, der formidles i undervisningen. Håndbogen er i kittellommeformat, og kan uddeles til deltagerne i undervisningen. Herved styrkes anvendelse af Sikker Mundtlig Kommunikation i hverdagen. Til hvert redskab er der angivet centrale referencer, der angiver evidensen bag metoden. Formålet med håndbogen er at strukturere. Struktur understreger det, der er vigtigt, forenkler og giver overskud til at tænke på den individuelle patients behov. Materialet er vedlagt ét trykt eksemplar af håndbogen. Desuden er vedlagt en pdf-fil, så man selv kan trykke yderligere eksemplarer. Håndbogen er også vedlagt som InDesign-fil, så redskaberne kan tilrettes lokale behov. 11

12 Bagest i Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur findes en oversigt over publikationer, der evaluerer eller anbefaler brugen af de enkelte redskaber. Kort om redskaberne i Håndbogen: Kommunikation om patienter (ISBAR) ISBAR er et redskab til strukturering af kommunikation om patientbehandling mellem sundhedspersonale. ISBAR en kan anvendes overalt, hvor sygehuspersonalet kommunikerer om patienterne. ISBAR er den danske version af den amerikanske SBAR-metode, der er udviklet til sikker kommunikation mellem mandskabet i atomubåde, men som p.t. indføres på over 400 amerikanske hospitaler efter en Institute of Health Improvement (IHI)- kampagne for metoden. Det danske ISBAR er valgt, da det tilfører metoden et I for identifikation af afsender og patient. Identifikation: Identificering af patienten (og evt. afsenderen, hvis der ikke er øjenkontakt mellem afsender og modtager) Situation: En kort og præcis fremlæggelse af problemstillingen Baggrund: Den kliniske baggrund fx indlæggelsestidspunkt og -årsag Analyse: Afsenderens fortolkning af ovenstående Råd: Afsenderen giver eller beder om et råd fra modtageren Baggrunden for at fortælle om patientens aktuelle situation (S) før patientens baggrund (B) er, at er der tale om en akut dårlig patient, så er det væsentligere, hvad blodtrykket er, end at hun er indlagt til en hoftealloplastik for tre dage siden. Det afgørende ved metoden er samtalens struktur samt afsenderens mulighed for selv at analysere problemet og sige, hvad man ønsker af modtageren. Strukturen hjælper modtageren af oplysningerne med at prioritere arbejdsopgaverne. Eksempel Identifikation: Det er Dorte Jensen, sygeplejerske på afd. 78. Jeg ringer om Anna Petersen, CPR-nr Situation: Jeg ringer, fordi hun har svært ved at få vejret. Pulsen er 120, SAT 85 på 10 L ilt og BT er 180/80. RF er 40 og temperaturen 39,2. Jeg afventer svar på nye blodprøver. Baggrund Hun er indlagt for tre dage siden til en hoftealloplastik, men fik temperaturstigning og hoste i går og der blev derfor startet penicillin i.v. i aftes efter røntgen af thorax og CRPstigning. Analyse Hun har det dårligt måske skal hun have et andet antibiotikum?. Råd: Jeg er bekymret. Hvad synes du, at jeg skal gøre?. S i ISBAR en kan med fordel tilpasses den enkeltes afdelings eller speciales behov. Fordelen ved at bevare den samme overordnede ISBARstruktur er, at personalet fra forskellige afdelinger eller sygehuse derved taler samme sprog (se også afsnittet Lokal tilpasning ). ISBAR en øves i undervisningen vha. en kort film og en række kliniske cases. Tjek-svar Tjek-svar er det danske begreb for closed loop-kommunikation. Det er en kommunikationsform, der sikrer præcise overleveringer af vigtige beskeder, fx det rigtige stuenr. ved tilkald af et hjertestop-team eller en korrekt dosis ved en medicinordination. Ved telefonordinationer bør tjek-svaret suppleres af skriv-ned-og-læs-op, hvor ordinationen nedskrives før den læses op. Tjek-svar kan anvendes bredt 12 Eksempel Afsender: Peter, vil du give NN 5 mg morfin i.v. nu Peter: Jeg giver NN 5 mg morfin i.v. nu Afsender: 'Tak

13 (mundtlige ordinationer, telefonnumre, CPR-nr. og komplekse beskeder) og har et stort potentiale i sundhedsvæsnet. Teambesked En teambesked er en metode til kommunikation af vigtig information til alle deltagere i et team. Teambeskeden kan fx bruges ved behandling af kritisk syge patienter, hvor en større gruppe personale er samlet om patienten, og alle har brug for den samme information. Teambeskeden gives som regel af teamlederen med svar fra det teammedlem, der modtager patienten. Der er et eksempel på en teambesked på side 7 i Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation. Kommunikation ved overflytning af patienter (ISBAR med SALSA) Ved overflytning af en patient kan der være brug for at videregive en lang række oplysninger. De fleste oplysninger fremgår af journalen, men en del oplysninger kan med fordel gives fra kollega til kollega allerede i telefonen. Huskereglen ISBAR med SALSA kan medvirke til at strukturere oplysningerne. Teamlederens og teammedlemmernes opgaver I Håndbogen findes en liste over teamkompetencer. Listen er et kondensat af en række internationale anbefalinger fra GIHRE Group Interaction in High Risk Environments, der er en international ekspertgruppe bestående af bl.a. førende patientsikkerhedsforskere. Briefing En briefing er en kort beskrivende time out forud for en opgave. Formålet med briefingen er at etablere en fælles forståelse i det team, der skal gennemføre opgaven. Det er oplagt at lave tværfaglig briefing før operationer, ved vagtskifte, ved dagens begyndelse i fx ambulatorier og forud for en stuegang. Briefinger kan suppleres af tjeklister og kan med fordel inkludere en opfordring fra teamlederen til teammedlemmerne om at sige til, hvis de observerer sikkerhedsproblemer, der kan få betydning for patientbehandlingen. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden brug af De fem Trin inkl. en kort time out (www.de5trin.dk) forud for operative indgreb. Eksempel på en præoperativ briefing (varighed: ca. to minutter): Teamlederen indleder med at identificere patienten og indgrebet. Deltagerne siger kort deres navn og funktion. En deltager sørger evt. for at notere det på et white board. Der skabes øjenkontakt. Teamlederen giver et kort overblik over det forventede forløb: opgaver, kritiske punkter og ressourcer. Teamet inviteres til at bidrage med information fx vha. sætningen Jeg forventer, at I siger til, hvis I opdager noget, der er usikkert. Teamlederen modtager en aktiv bekræftelse fra teamet, for at sikre, at alle er enige om, hvad der skal foregå. Opsummering Ved en opsummering skaber teamet overblik over opgaven for at dele viden eller finde løsninger på problemer. Fx kan teamlederen fortælle kort, hvad der er sket og, hvad planen er, hvilke problemer der er, og hvilke løsningsmuligheder, der er. En opsummering kan også bruges, hvis der er kommet nye teammedlemmer til, og de har brug for en kort introduktion til patienten og opgaven. 13

14 Afrunding En afrunding er en kort fokuseret gennemgang af en netop gennemført procedure eller en række sammenhængende opgaver, fx fire ens operationer eller en uges stuegange i en sengeafdeling. Fokus er på sikkerhedsproblemer, som man kan lære af, og på elementer der skal følges op på inden næste lignende opgave. Fx ændring af opgavefordeling ved traume, kontakt til sterilcentral om instrumenter, kontakt til medikoteknikere om strømforsyning til defibrillator eller kontakt til sengeafdeling om procedure for blæretømning inden operation. En afrunding er fokuseret på utilsigtede hændelser og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Afrunding bør være obligatorisk efter en opgaveløsning eller en række sammenhængende opgaver. Den gennemføres af de tilstedeværende teammedlemmer, da et krav om, at hele teamet skal være til stede, ofte ville forhindre afrundingen. Fx hvis portøren og lægen er løbet med barnet til intensiv, radiografen er gået videre til næste akutte undersøgelse, anæstesien er gået videre til den næste hastende operation eller en sygeplejerske er gået ud for at fortælle de pårørende om forløbet. Ved afrundingen afklares, hvad der gik godt, og hvad der kan gøres anderledes fx kommunikation, rollefordeling, fordeling af opgaver, tilkaldelse af hjælp ved lignende opgaver i fremtiden. Endelig afgøres, om der var sikkerhedsproblemer, og hvem der i givet fald rapporterer dem som utilsigtede hændelser eller nærhændelser. Det er klart, at hvis reaktionerne ved afrundingen og rapportering af evt. hændelser ikke får nogen konsekvenser, vil proceduren hurtigt miste værdi og blive overflødig. Sikre Sætninger Sikre Sætninger er sætninger, der i en bestemt sammenhæng har en bestemt betydning. I Sikker Mundtlig Kommunikation foreslås fire sikre sætninger, der anvendes i hver sin sammenhæng for at medvirke til at styrke kommunikationen og samarbejdet: 1. Hvem er teamleder? anvendes i teamsituationer, hvor det er uklart, hvem der er teamleder. 2. Jeg forventer, at I siger til, hvis I opdager noget, der er usikkert anvendes, hvis teamet tøver med at komme med input til teamlederen. 3. Lad os opsummere anvendes, hvor teamet mangler en klar fælles forståelse af opgaven eller mangler løsninger. 4. Jeg er bekymret anvendes, hvis et teammedlem har kendskab til eller mistanke om et patientsikkerhedsproblem. Anvendelse af struktureret kommunikation kendes fra en række højrisikobrancher som fx luftfarten, militæret (og McDonalds!). I luftfarten er kommunikationen omkring take off og landing standardiseret, ligesom kommunikationen ved kriser kan læses ud af tjeklister. I militæret er kommunikationen ved fx sprængninger standardiseret, og på McDonalds er kommunikationen ved afgivelse af ordrer til køkkenet standardiseret. Nødbremsen Nødbremsen er en to-delt struktur: Den første del anvendes, hvis et teammedlem opdager et sikkerhedsproblem, men har svært ved at formulere det over for teamet. Den anden del af Nødbremsen er afledt af two challenge rule, der bl.a. kendes fra luftfarten, hvis fx en co-pilot i en krisesituation ikke får et klart svar fra sin kaptajn. I denne situation antages, det, at kaptajnen ikke handler rationelt, og det er derfor foreskrevet, at co-piloten overtager instrumenterne. Tilsvarende angiver Nødbremsen, at teamet skal stoppe op, hvis et eller to teammedlemmer to gange har udtalt en bekymring, som ingen har reageret på. Nødbremsen vil sandsynligvis sjældent blive anvendt. Den er inkluderet i Håndbogen for at understrege nødvendigheden af, at teammedlemmer siger til og fra ved sikker- 14

15 hedsproblemer og for at angive, hvordan teammedlemmer bør forholde sig, hvis en bekymring overhøres. Ressourceforbrug De væsentligste ressourcer ved implementering af Sikker Mundtlig Kommunikation ligger i erstatning af sygehuspersonalet, mens de deltager i undervisningen. Desuden kræves der forberedelsestid for de centrale og lokale undervisere. Der skal ligeledes afsættes ressourcer til implementeringsprocessen jf. Implementering af Sikker Mundtlig Kommunikation, der findes i læringssættet. Der indgår ikke specialiseret apparatur eller udstyr i undervisningen. Undervisningen kan foregå i undervisningslokaler på det enkelte sygehus der er ikke brug for eksterne undervisningsfaciliteter. Selv om Sikker Mundtlig Kommunikation ikke kræver de store ressourcer, er det væsentligt, at man nøje overvejer følgende spørgsmål inden beslutningen om at sikre den mundtlige kommunikation træffes: Har vi personaleressourcer nok til at varetage undervisningen? Kan vi sende alt personalet til undervisning? Er der tid til at forberede undervisningen, så den er målrettet vores personale? Hvem kan hjælpe os med fx at planlægge og måle på effekten efterfølgende? Er der en central undervisningsafdeling, vi kan få hjælp fra? For overvejelser om ledelsesopbakning henvises til afsnittet om Implementering. Lokal tilpasning Undervisningsmaterialet i Sikker Mundtlig Kommunikation er tilpasset den foreslåede undervisning. Det skal dog understreges, at læringssættet fungerer som et idékatalog, der kan tilpasses den enkelte personalegruppe. Det er altafgørende, at de undervisere, der vælger at anvende materialet, tager ejerskab og sorterer fra og lægger til. Det kan fx være en obstetrisk afdeling, der har behov for at ændre S i ISBAR, så den indeholder oplysninger om gestationsalder og fosterhjertefrekvens eller en neurokirurgisk afdeling, der har brug for oplysninger om bevidsthedsniveau og symptomdebut. Der kan være afdelinger, hvor det er mest relevant at starte med at implementere ISBAR og ISBAR med SALSA, hvor andre afdelinger kan vælge at starte med tjeksvar, briefing opsummering og afrunding. De nærmere overvejelser om implementering er beskrevet i afsnittet om implementering. Alle de vedlagte filer er i formater, der kan tilpasses. Implementering Forandringer i enhver større eller mindre organisation sker sjældent af sig selv. Ændringer i organisationer kræver engagement, opfølgning, gentagelser og vedholdenhed. Der findes en række erfaringer med implementering af programmer som Sikker Mundtlig Kommunikation (Blake, 2006; Burke, 2004; DiMeglio, 2005; Grogan 2004; Pietrowski, 2006). Her er nogle ideer til at styrke implementeringen, der bygger på erfaringer fra pilottesten og de internationale erfaringer: Formelle Rammer - Beslutning Beskrivelse: Initiativet til Sikker Mundtlig Kommunikation kan med fordel komme fra sygehusledelsen. Ledelsen kender til sygehusets utilsigtede hændelser, og undervisning af flere afdelinger på et sygehus kan skabe sikker dialog på tværs. Engagementet fra afdelingens og sygehusets ledelse er desuden afgørende for, hvorvidt Sikker Mundtlig Kommunikation reelt bliver implementeret. Ansvarlig: Afdelings- eller sygehusledelse 15

16 Udformning af guidelines og politikker Beskrivelse: Sikker Mundtlig Kommunikation indskrives i afdelingens eller sygehusets retningslinier samt evt. i organisationens kommunikationsstrategi. Alternativt kan de eksisterende retningslinier gennemlæses for at sikre, at de ikke er i modstrid med tiltagene. Ansvarlig: Tovholder (på afdelingsniveau) med godkendelse af afdelingsledelse. Kvalitetsråd og sygehusledelse (på sygehusniveau). Økonomi Beskrivelse: Undervisningen afholdes inden for personalets arbejdstid fx på temadage el.lign. Jo flere medarbejdere og samarbejdspartnere, der kender redskaberne og strategierne, jo større er effekten af Sikker Mundtlig Kommunikation. Som udgangspunkt bør hele afdelingens eller hele sygehusets personale derfor deltage i undervisningen. I forlængelse af beslutningen om at undervise hele personalet bør det overvejes, hvordan den enkelte medarbejder eller afdeling forholder sig til overarbejde eller vikardækning i forbindelse med undervisningen. Ansvarlig: Afdelingsledelsen evt. i samråd med sygehusledelsen. Uformelle rammer Ledelsesopbakning Beskrivelse: Ledelserne for de respektive afdelinger anvender selv Sikker Mundtlig Kommunikation og støtter personalets fravær til undervisning (se Økonomi ) samt anvendelse af redskaberne. Der er god erfaring med at sende de formelle og uformelle og ledere i afdelingen med som de første til undervisning i Sikker Mundtlig Kommunikation. Det er desuden vigtigt at tage højde for, at der findes mange faggrupper i de fleste afdelinger. En del af disse ikke er ansat i den enkelte afdeling, men i en tværgående funktion fx portører, bioanalytikere etc. Disse faggruppers ledere kan med fordel også inddrages i planlægningen. Ansvarlig: Afdelingsledelsen. Afdækning af behov Beskrivelse: Ved tilrettelæggelsen af undervisningen kan relevante utilsigtede hændelser i anonymiseret form gennemgås i samråd med afdelingens patientsikkerhedsansvarlige eller sygehusets risikomanager. Vha. en kvalitativ vurdering kan det afgøres, om og i givet fald hvor, Sikker Mundtlig Kommunikation kunne have en betydning for patienternes sikkerhed. Disse cases kan i anonymiseret form indgå i undervisningen som fortællinger. Ud over indsigt i rapporterede utilsigtede hændelser kan fx fokusgruppeinterview med personalet bidrage med væsentlige oplysninger om holdninger, problemer og behov for undervisning, implementering og opfølgning. Ansvarlig: Afdelingsledelse, patientsikkerhedsrepræsentant/risikomanager. Uddannelse Primær undervisning Beskrivelse: Personalet på afdelingen uddannes af afdelingens egne undervisere. Det er vigtigt at tage højde for, at der findes mange faggrupper i de fleste afdelinger, og at en del af dem ikke er ledet direkte af afdelingsledelsen, men af fx en leder for portører, bioanalytikere etc. Disse faggrupper udgør et væsentligt element i afdelingens kommunikation og bør derfor også undervises. Ansvarlig: Tovholderen sikrer, at de rette faggrupper involveres. Sidemandsoplæring og mesterlære Beskrivelse: Erfaringer fra andre brancher viser, at sidemandsoplæring og mesterlære er vigtige elementer i anvendelsen af Sikker Mundtlig Kommunikation i dagligda- 16

17 gen. Derfor kan man opfordre personalet til at bruge redskaberne over for kolleger, der endnu ikke har lært det. Den primære undervisning i Sikker Mundtlig Kommunikation indeholder dog hele baggrunden - og dermed motivationen for - at anvende redskaberne. Det kan derfor ikke anbefales at oplære nye vha. sidemandsoplæring og mesterlære alene. Ansvarlig: Afdelingens personale Undervisning af nyt personale Beskrivelse: Der bør med jævne mellemrum gennemføres undervisning i Sikker Mundtlig Kommunikation for nyansat personale fx ved at indføre Sikker Mundtlig Kommunikation i afdelingens introduktionsprogram. Ansvarlig: Tovholder og øvrige undervisere i samråd med afdelings- eller sygehusledelsen. Genopfriskningskurser Beskrivelse: Af hensyn til personale, der har brug for genopfriskning, evaluering eller diskussion af kompetencerne, kan der arrangeres oplæg om de udvalgte redskaber eller teamsamarbejdet i forbindelse med fx et tværfagligt personalemøde eller konferencer. Ansvarlig: Tovholder og de øvrige undervisere Undervisning af studerende Beskrivelse: De fleste afdelinger modtager studerende fra en eller flere faggrupper. Det vil i mange tilfælde være en god idé at uddanne de studerende i Sikker Mundtlig Kommunikation, da de i en række kliniske sammenhænge indgår i patientbehandlingen på lige fod med det øvrige personale. Ansvarlige: De respektive faggruppers uddannelsesansvarlige. Struktur Valg af tovholder(e) Beskrivelse: Der vælges en eller to tovholder(e) blandt afdelingens formelle eller uformelle ledere. Tovholderens opgaver vil bl.a. være: at samle afdelingens undervisere til planlægning af selve undervisningen i afdelingen. i samråd med de øvrige undervisere og afdelingsledelsen at udvælge de redskaber, der er relevante for afdelingen. sammen med afdelingsledelsen at sikre, at redskaberne er i overensstemmelse med retningslinier og politikker. at sørge for en overordnet koordinering af undervisningsaktiviteterne. at sikre overordnet koordination med afdelingens øvrige aktiviteter i samråd med afdelingsledelsen og evt. tovholdere fra andre afdelinger. at koordinere synliggørelsen og evalueringen af redskaberne i afdelingen (se afsnittet nedenfor). Ansvarlig: Afdelingsledelsen Valg af undervisere Beskrivelse: Der udvælges underviserne, der matcher deltagernes faglige baggrund. Således kan personalet fra et operationsteam undervises af en kirurg, en anæstesiolog, en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent. Personalet fra en medicinsk afdeling kan undervises af en mediciner, en anæstesiolog, en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent. Det anbefales, at der er både en læge og en sygeplejerske blandt underviserne (hvis disse faggrupper vel at mærke findes i afdelingen). Underviserne kan have undervisningserfaring, men andre væsentlige kompetencer er lyst, engagement, indsigt i afdelingens rutiner og tid til undervisningsindsatsen. Det er væsentligt at inddrage risikomanageren eller den patientsikkerhedsansvarlige i selve undervisningen. Disse personer har erfaring med patientsikkerhedsarbejdet og indsigt i de utilsigtede hændelser. I modul A/1 kan patientsikkerhedsrepræsentanten, 17

18 risikomanageren eller afdelingsledelsen give deltagerne et overblik over de lokale patientsikkerhedstiltag. I modul E/5 kan risikomanageren, patientsikkerhedsrepræsentanten eller et medlem af ledelsen deltage for at styrke implementeringen af redskaber og strategier. En nærmere beskrivelse af de enkelte underviseres personlige kompetencer findes i Vejledning til undervisere og Vejledning til undervisere af undervisere Ansvarlig: Afdelingsledelsen i samråd med tovholderen. Udvælgelse af primære redskaber Beskrivelse: Efter den primære undervisning af undervisere kan tovholderen i samråd med afdelingsledelsen og de øvrige undervisere udvælge to eller flere af redskaberne, som afdelingen lægger vægt på i første omgang. Udvælgelsen kan ske efter afvejning af, hvilke tiltag, det er lettest at implementere, hvilke tiltag der er størst behov for i afdelingen, og hvilke tiltag personalet efterspørger mest. Ansvarlig: Tovholderen i samråd med personalet, afdelingsledelsen og de øvrige undervisere. Udvælgelse af flere redskaber Beskrivelse: Efter de første tiltag er afprøvet, kan der suppleres med flere redskaber. Man behøver ikke vente med at implementere flere tiltag til de første er fuldstændig indarbejdet for det kan tage tid. Implementering af flere redskaber efter en periode fx tre måneder - kan skabe fornyet opmærksomhed. Ansvarlig: Tovholder i samråd med afdelingsledelsen og de øvrige undervisere. Indarbejdelse i afdelingens øvrige aktiviteter Beskrivelse: Redskaberne fra undervisningen i Sikker Mundtlig Kommunikation supplerer en del af de øvrige aktiviteter, der forgår i afdelingen fx traumekurser, hjertestopundervisning, beredskabsøvelser, morgenkonferencer og sygeplejerapporter. Det kan støtte implementeringen af redskaberne at koordinere undervisningen i Sikker Mundtlig Kommunikation med disse aktiviteter. Ansvarlige: Afdelingsledelsen i samråd med lokale undervisere. Tværfagligt forum Beskrivelse: En række afdelinger har ikke et forum, hvor frontlinjepersonalet tværfagligt kan diskutere patientsikkerhed og kommunikation. En del af udbyttet ved undervisningen i Sikker Mundtlig Kommunikation i disse afdelinger stammer sandsynligvis fra personalegruppernes indsigt i andre gruppers arbejdsbetingelser. Der kan derfor etableres en tværfaglig konference for personalet (med fx fælles frokost den første onsdag i måneden, kaffe og kage den sidste tirsdag i måneden kl el.lign.). Konferencen kan anvendes til at tale om konkrete cases, effektivt teamsamarbejde, patientsikkerhed, kommunikation eller et klinisk emne, der er relevant for alle faggrupper. Alternativt kan der arrangeres tværfaglige temadage, hvor kommunikationen om patientbehandling diskuteres. Det er væsentligt, at alle faggruppers ledere deltager, og at konferencen så vidt muligt ikke domineres af en enkelt faggruppe. Ansvarlig: Afdelingsledelsen. Synliggørelse Kognitive redskaber Beskrivelse: Tjeklister er bedre til at forebygge utilsigtede hændelser end undervisning. Derfor er Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation et centralt redskab. Brugen af tjeklister bør jævnligt evalueres med frontlinjepersonalet, for at sikre, at de fungerer efter hensigten, eller om der er behov for ændringer. Håndbogen er vedlagt læringssættet i InDesign-format og kan derved let tilpasses lokale behov. (For at åbne og arbejde med en InDesign-fil kræver det, at man har programmet installeret. Det har sygehusets grafiske afdeling som regel) Ansvarlig, uddeling: Undervisere i Sikker Mundtlig Kommunikation. Ansvarlige, audit: Tovholderen 18

19 Blikfang Beskrivelse: Nye tiltag i sundhedsvæsnet må synliggøres på mange fronter for at få opmærksomhed. Derfor er der udarbejdet labels, tjeklister og plakater med ISBAR en (der kan udarbejdes plakater for de andre redskaber vha. de vedlagte filer). De kan sættes op i personalerum, ved telefoner, på operationsstuer/anæstesirum (lamineret) og i modtagelsesrum. Effekten er både synliggørelse og påmindelse. Ansvarlig: Tovholderen i samråd med ledere af de respektive afsnit. Fejring Beskrivelse: En meget vigtig faktor ved organisationsændringer som man ofte glemmer - er at fejre positive resultater. Det giver anerkendelse til personalet og sætter fokus på det, man vil synliggøre. Fx ved at give kage efter de første 100 briefinger, eller is til alle efter de første 50 ISBAR er eller ti positive svar ved ISBAR-audit (se vedlagte auditskema). Ansvarlig: Tovholderen i samråd med afdelingsledelsen. Lokal information Beskrivelse: De fleste afdelinger har nyhedsbreve og sygehuse har personaleblade. Disse medier er oplagte til at præsentere nye tiltag, da de læses af en stor del af personalet. Her kan ledelsens holdning komme til udtryk, og frontløbere kan fortælle om deres erfaringer. Ansvarlig: Afdelings- eller sygehusledelsen i samarbejde med medarbejdere fra de lokale medier. Evaluering En undervisningsindsats som Sikker Mundtlig Kommunikation kan evalueres på fire niveauer (Kirkpatrick, 1975): 1. Reaktioner 2. Læring 3. Anvendelse 4. Resultater Reaktion Skriftlig evaluering For at evaluere selve undervisningsindsatsen og kunne forbedre undervisningen til næste gang, uddeles et evalueringsskema, der afdækker deltagernes holdning til: Ideen Undervisningens indhold Undervisernes formidlingsevner De fysiske rammer og forplejningen Egne evner til kommunikation Skemaet udfyldes løbende og afleveres efter endt undervisning. Mundtlig evaluering Deltagerne bliver efter endt undervisning desuden bedt om at give feedback efter feedbackprincipperne: Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad skal ændres til næste gang? Formålet er at skabe debat i gruppen om evt. utilfredshed og give underviserne en direkte tilbagemelding. Læring I forlængelse af undervisningen kan man lade deltagerne svare anonymt på vedlagte Tip en 13 er, der tester deltagernes paratviden om Sikker Mundtlig Kommunikation efter undervisningen. 19

20 Anvendelse Til evaluering af, om redskaberne bliver brugt i den kliniske hverdag, kan man: spørge det kliniske personale direkte, om de anvender redskaberne. Til det formål findes et skema ( Anvendes ISBAR? vedlagt som bilag). Evalueringen består fx i en opringning til en række tilfældigt udvalgte kliniske afsnit på et sygehus, der har indført ISBAR en generelt. Her spørger man den person, der tager telefonen, om vedkommende kender ISBAR en og anvender den. Undersøgelsen gentages efter fx en måned, og resultaterne sammenlignes foretage en audit af fx anæstesiskemaer, hvor en præoperativ briefing dokumenteres Foretage en kvalitativ vurdering af, om der indkommer rapporteringer af utilsigtede hændelser i forlængelse af Afrundinger Observere teamsamarbejde som fx en patientmodtagelse eller en operationsgang. Der findes en række metoder til observation af teamkompetencer (Andersen, 2006, Christian, 2005; Cole, 2006; Fletcher, 2003; Flin, 2003; Lingard 2002 og 2005). Resultater I den sidste ende er det patienternes sikkerhed, behandlingen og tilfredshed, der er det afgørende. Erfaringer med måling af kliniske parametre som fx andelen af patienter, der modtager DVT- og antibiotikaprofylakse forud for operation (Awad 2005), antal patienter, der er udsat for forvekslingskirurgiske indgreb (DeFontes, 2003), den gennemsnitlige indlæggelsestid (Pronovost, 2003), antallet af kirurgiske optællingsfejl (Rivers, 2003), andelen af patienter, der modtager alle relevante forebyggende tiltag ved fx et rutine-ambulatoriebesøg (Taylor, 2005) er sparsom, men relevant. Endelig kan mortaliteten opgøres fx vha. en hospitalsstandardiseret mortalitetsrate (www.operationlife.dk), global trigger tool (www.ihi.org) og patienternes tilfredshed opgøres i en patienttilfredshedsundersøgelse. 20

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Sikker Mundtlig Kommunikation Introduktion

Sikker Mundtlig Kommunikation Introduktion Sikker Mundtlig Kommunikation Modul 1 Introduktion Undervisningens formål Udvikling Kendskab til forebyggelse af utilsigtede hændelser, der kan opstå ved teamsamarbejde Kunne anvende strukturerede kommunikationsformer

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Sikker Mundtlig Kommunikation Introduktion

Sikker Mundtlig Kommunikation Introduktion Sikker Mundtlig Kommunikation Modul A Introduktion Undervisningens formål Udvikling At lære jer sikker mundtlig kommunikation At præsentere undervisningsmaterialet At introducere undervisningsmetoder Gennem

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Videnspredningsseminar 4. maj 2010 Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Sygehus Nord Sygehusledelsen Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Holbæk Kalundborg Roskilde

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Kompendium December 2006 www.patientsikkerhed.dk Indhold Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab 3 Topledelsen omdrejningspunktet for succes 4 Patienter

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Tak for jeres deltagelse i pilottest af Sikker Kirurgi Tjeklisten, som er et projekt regionerne i fællesskab går ind i. Regionerne har udvalgt og understøtter afdelinger

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Læringssæt 8 PowerPoint præsentation Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Introduktion PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom. Patientsikkerhedsrunde - et

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Patientsikkerhed. Temadag for patientsikkerhedsnøglepersoner den 3. maj

Hospitalsenheden Vest. Patientsikkerhed. Temadag for patientsikkerhedsnøglepersoner den 3. maj Hospitalsenheden Vest Patientsikkerhed Temadag for patientsikkerhedsnøglepersoner den 3. maj 2016 Program Velkomst Kort om, hvad der sker på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet Kaffepause Læringsworkshops

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Kerneårsagsanalyse Ved en kerneårsagsanalyse analyseres en utilsigtet hændelse

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

PDSA-cirklen som implementeringsredskab

PDSA-cirklen som implementeringsredskab Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Identifikation af kritisk syge

Identifikation af kritisk syge Identifikation af kritisk syge Århus Universitets Hospital Bodil Sestoft & Claus Valter Herlev 8/4 2010 Opgave: 1) Utilsigtede hændelserh Kritisk syge opdages sent 1 Ingen/manglende handling påp dårlige

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus)

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Overførsel af MRSA (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) Januar 2005 1. Resume af hændelsen Der overføres MRSA fra patient A til patient B til trods for,

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne - metoder, erfaringer og effekter Læringsseminar 9 for De 5 patientsikre sygehuse Comwell, Kolding den 2. december 2015 Jette Ammentorp Professor, forskningsleder Sygehus Lillebælt

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk)

Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk) Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk) ANTSdk er et redskab til brug ved observation og vurdering af anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder. Redskabet er udviklet på baggrund af det skotske

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display 1. oktober 2015 International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display Abstracts skal indsendes på engelsk Abstracts må ikke overstige 700 ord (ikke inklusive skabelon

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere