Oplæg på DLO s konference om selvejende daginstitutioner Christiansborg, d. 29. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg på DLO s konference om selvejende daginstitutioner Christiansborg, d. 29. oktober 2012"

Transkript

1 Lad de tusind blomster blomstre Niels Blomgren-Hansen Professor i nationaløkonomi, CBS Oplæg på DLO s konference om selvejende daginstitutioner Christiansborg, d. 29. oktober 2012 Forleden kom så Produktivitetskommissionens første beskedne appetitvækker med titlen Det handler om velstand og velfærd. Eller måske man skulle kalde det forspil. Kommissionen slår temaet an: Hvordan kan man gøre tingene på en smartere måde, så vi kan skabe større værdier med en mindre ressourceindsats. Denne gang handler det altså ikke om at skære ned, at løbe hurtigere, at presse halte, syge og blinde i arbejde eller at arbejde længere, men netop om at gøre tingene smartere. Det vil skabe større økonomisk råderum. Om vi vil bruge det større økonomiske råderum at øge det private eller det offentlige forbrug, forbedre miljøet, skabe bedre vilkår for samfundets svageste eller at arbejde mindre, det er en (politisk) prioritering. Men hvordan er det så lige, at Produktivitetskommissionen mener, vi skal bære os ad med at arbejde smartere? Kommissionens svar er velkendt fsva den private sektor: Det drejer sig om at skabe gode (bedre) rammebetingelser for virksomhederne og (mere) effektiv konkurrence mellem virksomhederne og derigennem (forøget) dynamik og innovation. 1

2 Det er der ikke meget nyt i. Det har vi hørt siden Adam Smith udgav Wealth of Nations i Men det er da udmærket at få mantraet gentaget. Jeg tror på det. Jeg kan ikke komme med et eneste eksempel på, at konkurrence ikke har ført til en mere effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse til gavn for virksomheder og forbrugere, for nu at citere Konkurrencelovens formålsparagraf. Måske ikke over-night, men på lidt længere sigt. Det er dog på ingen måde er indlysende, at konkurrence fører til en samfundsmæssig mere effektiv ressourceanvendelse. Snarere tværtimod. Rygmarvsreaktionen, dvs. elementær økonomistyringslogik tilsiger, at der må være omkostningsbesparelser ved stordrift og stram styring. Ved at slå mindre enheder sammen kan man få en mere professionel ledelse, undgå en masse parallel-arbejde og sikre, at de gode ideer, som den enkelte virksomhed måtte have udviklet, kan nyttiggøres i de andre. Man kan optimere produktionen til efterspørgselen og derved spare udgifterne til uudnyttet kapacitet, overflødig produktdifferentiering, for ikke at tale om uproduktive udgifter til markedsføring. Sæt en veluddannet regnedreng på opgaven, og han vil ved næste bestyrelsesmøde med et farvestrålende powerpoint-show kunne dokumentere betydelige rationaliseringsgevinster ved stordrift, standardisering, best practices og ansættelse af controllers (som det hedder på nu-dansk) til at sikre, at alle retter ind, og dermed bevise sit eget værd. Det var denne produktionsoptimerings-tankegang, der lå bag etablering af kombinater i de tidligere socialistiske lande i Central- og Østeuropa. Ved at samle fx brødproduktionen i et større område i én organisation, standardisere brødproduktionen 2

3 til nogle få typer og hindre, at andre fik adgang til markedet, opnåede man den mest omkostningseffektive produktion og logistik. Troede man. Men da først konkurrencen blev givet fri, skød der små hjemmebagerier op overalt. Konkurrenceparameteren var kvalitet og udvalg. Om kombinaterne også tabte på pris, skal være usagt. Den centrale lære er, at de tabte kampen om at levere mest mulig forbrugertilfredshed for pengene. Problemet med de kuldsejlede planøkonomiske visioner er ikke, at regnedrengene regnede forkert. De fik til opgave at minimere de samfundsøkonomiske omkostninger ved at producere og distribuere brød i et udvalg og af en kvalitet, der var fastlagt af politikerne, givet den kendte produktionsteknologi. Og den opgave løste de sikkert fuldt tilfredsstillende. Planøkonomiens problem er mere fundamentalt. En effektiv planøkonomisk løsning forudsætter en viden, som kun markedet kan generere: Viden om, hvilke produkter i hvilken kvalitet, der giver mest forbrugertilfredshed for pengene og viden om, hvordan man producerer de ønskede produkter på den smarteste måde. I et marked med effektiv konkurrence er virksomhederne under et konstant pres for hele tiden at være kreative: Hvordan kan vi udvikle og differentiere vores produkter? Hvordan kan vi effektivisere vores organisation, forretningsgange og produktionsmetoder? Der er selvsagt heri et element af tvang. De virksomheder, der sakker for langt bagud, må dreje nøglen om. 3

4 Udskillelsesprocessen er anonym. De mest innovative virksomheder blomstrer og de dårligste dør uden personanseelse. Hvad har Produktivitetskommissionen så at sige om den offentlige sektor? Ikke meget. Det glade budskab er, at hvis vi øger produktiviteten i den offentlige sektor med 10 pct., så kan vi sænke skatten for hver enkelt borger med kr. om året eller frigøre ca offentligt ansatte til fx at tage sig af ældre, børn og syge. Godt nok, men hvordan er det lige, at man får så mange nye og gode ideer til at gøre tingene smartere, at produktiviteten stiger med 10 pct.? Det får vi ikke rigtig noget bud på. I stedet for at lancere nye dristige ideer og visioner fokuserer kommissionen på en række forskelle mellem den private og den offentlige sektor. Forskelle, der indikerer, at kommissionen ikke mener, at den kreative konkurrenceproces, der sikrer dynamik og innovation i den private sektor, lader sig implementere i den offentlige sektor. Private virksomheder er drevet af motivet om at tjene penge. De har en bundlinje, der kan måles i kroner og øre, og produktets pris afspejler, hvad kunderne mener, det er værd. Konkurrencen tvinger dem til at være innovative eller dø. I den offentlige sektor er det ganske anderledes: Her er ikke nogen bundlinje at styre efter. Omkostningerne er synlige, men da ydelserne typisk er gratis, kan vi ikke se, hvor meget de er værd i borgernes øjne. Målsætningerne er multidimentionale i form af politisk fastlagte krav om antal ydelser og servicestandarder, og kvalitet er svær at måle. Dynamikken mangler. Kunden altså borgeren har ofte ikke andre steder at gå hen, hvis kvaliteten er utilfredsstillende. 4

5 Så hvad kan vi forvente af, når Produktivitetskommissionen som lovet inden udgangen af 2013 kommer med sit bud på tiltag til fortsat udvikling af den offentlige sektor? Desværre nok blot mere af den samme new public management strategi, som har domineret udviklingen de sidste 3 4 årtier, uanset regeringens farve. Dvs. endnu større administrative enheder, endnu mere detaljerede krav, endnu mere kontrol, endnu mere fokus på økonomiske incitamenter i form af detaljerede resultatkontrakter for ledere og løndifferentiering blandt medarbejdere. Men mere af det samme duer ikke. I min optik har mine dygtige kolleger forlæst sig på elementær mikro-økonomi. I mikro-økonomi regerer homo economicus den opportunistiske, pengefikserede superegoist. Over for ham eller hende virker kontrol og økonomiske incitamenter fint. Men over for homo sapiens er økonomiske incitamenter og kontrol ret ineffektive styringsinstrumenter. For homo sapiens og den art tilhører heldigvis de fleste af os er muligheden for selvrealisering vigtigere. Som i sport er det for de fleste en stor tilfredsstillelse at demonstrere for sig selv og andre, at man kan klare sig i konkurrencen. Man yder gerne sit bedste. Uden tvang, uden kontrol og ofte uden pekuniære incitamenter. At blive mødt med tillid og respekt og føle, at man gør en forskel er en afgørende drivkraft bag den gode præstation. Eksperimenter viser faktisk, at de fleste reagerer negativt på kontrol. Jo, de dovneste opper sig en smule, når man indfører kontrol, men langt de fleste, herunder de ildsjæle, som ellers altid melder sig med engagement, når en ny opgave skulle løses, 5

6 og som er helt uundværlige i enhver organisation, de har lige pludselig ikke længere tid. Kontrollen opleves som udtryk for mangel på respekt og mistillid til deres egen ansvarlighed. Fokus flyttes fra det kick og den tilfredsstillelse, det giver at gøre et godt stykke arbejde til det faktum, at de allerede arbejder meget mere end deres kolleger, og hvad de betales for. I faglitteraturen taler vi om the hidden cost of control. Men ikke blot kontrol, også gulerødder i form af incitamentaflønning afføder negative reaktioner hos homo sapiens. Billedligt set sammenlignes man med Halfdan Rasmussens æsel Zepedæus for en gulerod med top, får du lov at sidde op, for en blomme uden sten, flytter jeg det ene ben, for en grøn katoffelspire, flytter jeg dem alle fire. Det opleves som mangel på respekt at blive behandlet som et æsel. Vi indlægger en følelsesmæssig distance. I fagjargon hedder det the hidden cost of reward. Det holder ikke en centimeter, når Eva Kjer Hansen forsvarer detailkontrol med, at det er nødvendigt for at sikre, at de ældre får den service, de har krav på. Beskyttelsen af de ældre (og vi kan roligt tage børnene med) ligger ikke i reglerne og i kontrollen med, at reglerne overholdes, men i omsorgs- og samværskulturen og i personalets kompetence. Bløde værdier er de vigtigste. For dem kan der ikke opstilles regler. Der er behov for politisk mod til et opgør med hvad Rold Andersen har kaldt regel og kontrolkulturen. Et slag for, hvad Marianne Jelved har kaldt en tillidsreform. OK, men hvordan? Løsningen ligger i en adskillelse af kommunernes tre funktioner på institutionsområdet: den overordnede politiske målformulering, den kontrollerende funktion og den udøvende funktion. 6

7 I en decentral markedsinspireret velfærdsmodel, hvor kommunerne giver afkald på udbudsregulering, hvor de enkelte institutioners bestyrelse og ledelse gives råderum til selv at søge at realisere deres forskellige visioner for den gode institution, og hvor den kontrollerende funktion overgår til brugerne/forældrene, er der ikke blot plads for selvejende institutioner. De er uundværlige. Differentieret udbud og frit valg er helt centralt for dynamik og innovation. Er der et differentieret udbud, og har forældrene en reel valgmulighed, så vil institutionens renommé og forældrenes tilvalg og fravalg af institution give et klart signal om, hvorvidt kvaliteten er tilfredsstillende. Præcist. Selvfølgelig ikke. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en institutions renomme er en bedre kvalitetsindikator end institutionens score på partielle kvantificerbare nøgletal af den type, som bureaukraterne udregner og styrer efter. Hvem er egentlig bedre til at kontrollere, om skoen sidder godt end dem, der har den på? Kvalitet er ikke en entydig størrelse. Hvad der er god kvalitet varierer fra person til person. Vi har i dette land mange selvejende institutioner på såvel ældresom børneområdet. Vi har en række større servicevirksomheder, der utvivlsomt har meget at byde på i form af professionalisme og organisatorisk nytænkning, men som i dag er stort set fraværende. Og vi har et betydeligt potentiale i veldrevne kommunale institutioner med en dygtig ledelse og en aktiv bestyrelse, der gerne vil påtage sig et større ansvar. 7

8 Slip dem alle fri af snærende driftsoverenskomster og detailstyring. Det bør ikke være op til politikerne at afgøre, hvordan og i hvilken organisationsform institutionerne skal drives blot institutionerne respekterer de økonomiske rammer og de overordnede politiske retningslinjer, som politikerne har udstukket. Opgiv behovsvurderingen ved etablering af nye institutioner. Det må være op til institutionerne selv (og deres evt. organisationer) at afgøre, om de mener, at der er et marked for netop deres produkt. Og undlad at holde hånden under de institutioner (private eller kommunale), der ikke kan klare sig i konkurrencen om brugernes gunst. Det er ikke indlysende, hvilken organisationsform, der vil klare sig bedst i konkurrencen. Hver har sine stærke sider. Men man har jo lov at gætte. Mit gæt er, at de selvejende institutioner vil stå stærkt i den konkurrence. Deres hemmelige våben er, at de nemmere vil kunne frigøre sig fra new public management åget i form af the hidden cost of control and reward, at de er bedre til at skabe et arbejdsmiljø, der understøtter ansvarlighed og fleksibilitet, og at de står langt stærkere mht. til at mobilisere og engagere civilsamfundet. Vi har en lang tradition for en stærk opbakning fra civilsamfundet omkring selvejende børnehaver og plejehjem. Men dette civilsamfund degenererede gradvis i takt med, at man berøvede institutionerne deres råderum og dermed deres mulighed for at gøre en forskel. Mange selvejende institutioner har efterhånden mistet deres identitet i en grad, så de af kommunen opfattes som kommunale, og brugerne end ikke er klar over, at deres institution er selvejende. Over

9 selvejende institutioner er blevet overtaget af kommunen, uden at det har givet genlyd i lokalsamfundet. Det er utroligt og deprimerende, at politikere og kommunale system-tænkere har kunnet udvise en sådan selvovervurdering, at de har kunnet tro, at de / samfundet havde råd til at undvære den dynamik og det engagement, som et velfungerende civilsamfund repræsenterer. Det bliver sandhedens time for de selvejende institutioner den dag, politikerne indser, at vejen til vitalisering af velfærdssektoren ikke ligger i centralisering, standardisering og kontrol, men i decentralisering og (ægte) konkurrence på lige vilkår. Vil de vælge (kommunal) tryghed og anonymitet eller frihed? Vil de / kan de mobilisere et stærkt bagland, der vil kæmpe for at udvikle deres institution i overensstemmelse med deres visioner for den gode institution? Jeg tror, at det vil kunne lykkes rigtig mange steder. Selv har jeg nære relationer til en selvejende institution, Garnison sogns menighedsbørnehave, der har valgt at sige nej over for den stadig voldsommere kommunale omklamring, senest kravet om, at den skulle etablere klyngeledelse sammen med to andre (udmærkede) selvejende institutioner i lokalområdet. Det ville i praksis betyde, at børnehaven ville miste sin uafhængighed på såvel bestyrelses- som ledelsesniveau og sin identitet som menighedsbørnehave i nær tilknytning til Garnisonskirken. Børnehaven har valgt at overgå til status som privat daginstitution. Dvs. den er stadig en selvejende institution, men uden driftsoverenskomst med kommunen. Det er selvfølgelig en risikabel affære. Det betyder, at børnehaven selv står med det økonomiske ansvar, hvis søgningen skulle falde, hvis der opstår stort sygefravær blandt personalet, 9

10 eller hvis der melder sig uforudsete omkostninger. Der er ikke længere nogen kære mor i form af kommunekasse at trække på. Det stiller øgede krav til ansvarlig ledelse, personalets og forældrekredsens engagement og alle stakeholders opmærksomhed på, at børnehavens omdømme som en rigtig god børnehave opretholdes og udbygges. Det er en spændende proces. Vi mærker stor opbakning. Og vi tror på, at børnehaven vil udvikle sig til en endnu bedre børnehave med en endnu mere engageret forældrekreds og personale og dermed også yde vort beskedne bidrag til den innovation af sektoren, som er så påkrævet 10

Indtil for to år siden var det obligatoriske bilsyn organiseret som et statsligt monopol, Statens Bilsyn.

Indtil for to år siden var det obligatoriske bilsyn organiseret som et statsligt monopol, Statens Bilsyn. Ny dynamik i velfærdssektoren Niels Blomgren-Hansen Professor i nationaløkonomi, CBS Det er næppe muligt at komme med et eneste eksempel på, at konkurrence ikke har ført til en mere effektiv samfundsmæssig

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Oplevelser i den offentlige sektor

Oplevelser i den offentlige sektor Oplevelser i den offentlige sektor Den offentlige sektor består af en række virksomheder, for hvem der principielt gælder de samme spilleregler som i den private sektor. Forventninger til serviceniveau

Læs mere

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Nye grænser Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Fokus Offentlig topledelse INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale

Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale s Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Cevea rapport - Oktober 2009 Udgivet i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idræts-Forbund centrum-venstre akademiet Borgerens inddragelse

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Åbent lederskab mod velfærdsinnovation Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Tænketanken Public Governance I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation

Læs mere