Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation"

Transkript

1 2014 HHX

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime Ajour 9 Systime Lab 9 Screening 10 Retskrivningsordbogen plus 12 Afsætning 15 Dansk 21 Engelsk 33 Erhvervscase 43 Erhvervsret 45 Finansiering 49 Fransk 51 Informationsteknologi/IT 55 Innovation 57 International økonomi 61 Kinesisk 65 Kulturforståelse 67 Markedskommunikation 69 Matematik 73 Psykologi 79 Samfundsfag 83 Samtidshistorie 89 Spansk 93 Studieområdet 97 Tysk 99 Vejledning og uddannelse 105 Virksomhedsøkonomi 107 Rigsfællesskabet idebat 110 Redaktion: Aysun Eva Ardik, Christopher Harrison, Kristian Jørgensen og Poul Henrik Mikkelsen Grafisk produktion: Maria Fulton Kjærgaard Sørensen Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Oplag: ISBN: Der tages forbehold for trykfejl ibogskataloget er ikke til salg, men kan erhverves så længe lager haves Omslag: Maria Fulton Kjærgaard Sørensen/iStockphoto/ Henrik5000 Fotos: istockphoto.com/fmng/colourbox s. 4, Martin Lehmann/Polfoto s. 6. Alle andre billeder, uden angivelse, Christoffer Sahil Mouritsen og Flemming B. Schmidt/Systime.

3 Velkommen til den digitale nutid og fremtid Velkommen til offline-udgaven (på papir) af kataloget om ibøger. Her er hvad vi mere end 700 forfattere og redaktører og 50 kolleger udvikler og producerer af digitale uv-materialer. Vi arbejder i en database. Vi laver ikke produkter, men dynamiske processer der altid er opdaterede. Vi formidler multimedialt og interaktivt. Vi distribuerer via internettet til alt isenkram med gængse browsere. Vi gør det transparent på Systime Lab og bedst sammen med dig. Vores fokus har i mere end 30 år været bedre læring. Men nu skal vi ikke komme for godt i gang, for det er i klasse værelset fysisk eller virtuelt at miraklerne sker. Bedste hilsner P. H. Mikkelsen Forlægger 2 3

4 ibog det ultimative studieværktøj Systimes ibog er en interaktiv udgivelse, der bruges via internettet. Den har samme sekventielle opbygning som bogen og udnytter internettets muligheder i form af fx interaktive opgaver, video, lyd og alternativ navigation. ibog er udviklet til brug på alle elektroniske devices er pædagogisk opbygget, så den understøtter differentieret undervisning og elevernes faglige udvikling har indbygget notefunktion, der gør det muligt at tilføje egne noter. Noterne kan eksporteres, gemmes og bruges offline. er altid aktuel og opdateret indeholder en pdf af materialet til offlinebrug. Bliv digital Vi hjælper dig og din skole med at blive digital. Køb ibøger til Dig selv Vi har over 220 ibøger en eller flere til dit fag. Din klasse Vi har fleksible licenser, der gælder i 3 mdr., 6 mdr., 1, 2 eller 3 år. Du bestemmer selv, hvor mange du skal bruge, og hvor længe de skal gælde. Dit fag Vi tilbyder pakker med udgivelser til fx dansk, engelsk, samfundsfag og samtidshistorie. Årgangen Overvejer I, at fx alle 1. års elever skal være digitale fra skolestart 2014, så kontakt Systime og vi hjælper jer i gang. Hele skolen Vi hjælper jer i gang og tilbyder en startpakke med kurser, nem administration og råd og vejledning. Kontakt Systime og hør mere. Og hvis du er i tvivl, så prøv en ibog. På alle ibøger kan du få 2 dages gratis adgang. Køb på systime.dk eller kontakt mig. Venlig hilsen Læs mere på ibog.dk Gitte Færch Salgschef Tlf.:

5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen Det siger eksamensbekendtgørelsen: Ifølge eksamensbekendtgørelsen ( 15), er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt (jf. dog stk. 2). Stk. 2. siger, at dette dog naturligvis kun gælder for så vidt angår eksaminandens egne læremidler, egne notater og egne arbejder, og kun i det omfang disse hjælpemidler er tilladt ved den konkrete prøve. 6 7

6 ur? Er du ajo olleger ret om af dine k ig oriente d r e ld o G der h sbrevet, fag. r nyhed e r u jo a le a til dit systime smateri g in n is nderv aktuelt u box : te i din in ur får du g direk Med ajo fa e in r d ve om ye ibøge re n b l s ti d g e n h adga ny tis prøve eders gra n å m 3 pris e kurser r til halv på faglig dgivelse u re e e y tt n a rf en t møde fo lingsfas hed for a er i udvik ls e iv mulig g d præge u ng til at n. adga ggruppe rer til fa la p m e s friek ør som 2 Vi laver kurser, der vægter faglighed, didaktik, pædagogik og oplevelse ligeligt. Et kursus fra Systime skal på den ene side give dig ny viden og nye værktøjer til brug i din undervisning. På den anden side skal det være en god oplevelse, du husker tilbage på som noget mindeværdigt. Vores kurser afholdes over hele landet, og alene i 2013 deltog over 2000 undervisere på vores skolebaserede kurser, fagkurser og konferencer. Kurserne er skabt i tæt samarbejde med erfarne kursusledere og dygtige forfattere, forskere og undervisere, som sikrer et indhold af høj faglig kvalitet, og at kurserne tilpasses målgruppen og den løbende udvikling inden for undervisningsbranchen. Kursuslederne, foredragsholderne og workshoplederne finder vi både blandt vores egne forfattere og redaktører og blandt forskere og eksperter både fra Danmark og udlandet. Morten Larsen Projektleder Vi glæder os til at byde dig og dine kolleger velkommen hos Systime Kurser over hele landet. Læs mere på systimekurser.dk 8 Tilm jour på eld dig a k.d systime systimel ab systime lab er et å b e n t væ materiale rksted r. for udvik ling af u ndervisn ings systimela b er platf ormen fo visnings r udviklin materiale gen af ve, fordi d brugerne rdens be et bliver dste und. til i et re erelt sama rb ejde me systimela d b er base ret på vo bejde m res viden ellem fo om, at øg rfattere materiale et dialog og bruge r. og sama re skabe rr bedre u ndervisn ingsdu kan d eltage på flere nive auer: Du ka n surfe ru ndt og se, hvad vi Du ka har gang n skrive en komm i. der intere entar til de udgiv sserer dig e ls. er, Du ka n foreslå helt nye udgivels Du ka er. n blive (m ed)forfatt er. Følg med på lab.sy stime.dk 9

7 SCREENING Vælg mellem forskellige resultatvisninger: Med screening.systime.dk får du et redskab til at flytte fokus fra rettearbejdet til at gøre en målrettet indsats. Ved at teste eleverne ved indgangen til den gymnasiale uddannelse får du et hurtigt overblik over deres faglige niveau. Desuden kan du følge op på de indledende screeninger og se, hvilken udvikling de gennemgår. 1 0%-25% 1 25%-50% %-75% 75%-100% Antal afleverede besvarelser: 30 Lagkagediagram Flyt fokus fra rettearbejde til en målrettet indsats. Online. Screeningsresultaterne udregnes i procent og point, og du har mulighed for at give feedback til den enkelte testtagers resultater. Desuden får du et hurtigt overblik over klassen vha. de visuelle resultat visninger: lagkagediagram, søjle dia gram og kompetencespind. Screeningsmaterialet er særdeles anvendeligt i samarbejdet mellem undervisere om en klasse, idet testeren via hjælpelærerfunktionen kan dele klassens resultater med hele teamet. Anne Hedegaard Nissen Sammenlign med alle deltagere Ordforrådsopgave Læseprøve 3 a) Orddiktat: Almindelige ord b) Orddiktat: Nonsensord Find det, der lyder som et ord Punktumprøve Læseprøve 1: Forståelse Læseprøve 3 Ordforrådsopgave 1 Vælg alle Ryd a) Orddiktat: Al b) Orddiktat: No Find det, der ly Kompetencespind NYT: Nu er det muligt for læreren eller vejlederen selv at sammensætte hvilke del - test, man vil anvende til at screene eleverne med. Vores screeningspakke til hhx inde holder tests i: Engelsk, Læsning og stavning, Matematik, Tysk, Sprog og kultur grammatik. Følgende tests kan købes separat: Screening Matematikvanskeligheder tester elevens matematikforståelse. Screeningen Læsning-stavning (Frederiksborgmaterialet) tester bl.a. læse hastighed, lydafkodning og ordforråd. Læseprøve 1: F Punktumprøve Anne Hedegaard Nissen a) Orddiktat: Almindelige ord b) Orddiktat: Nonsensord Punktumprøve Ordforrådsopgave Sammenlign med alle deltagere Vælg alle Ryd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Søjlediagram a) Orddiktat: Al b) Orddiktat: No elev/kursist Punktumprøve gennemsnit Ordforrådsopgave 10 11

8 Retskrivningsordbogen plus roplus.dk Retskrivningsordbogen Plus er en avanceret digital udgave af Retskrivningsordbogen. RO+ kan bruges både online og offline og på mange forskellige mobile enheder. Programmet indeholder en række avancerede søge- og filtreringsfunktioner, fx fuldtekstsøgning på eksempler og betydningsoplysninger, filtrering på ordklasser og bøjningsoplysninger m.m. Forfattere: Anita Ågerup Jervelund, Jørgen Schack, Jørgen Nørby Jensen og Margrethe Heidemann Andersen opslagsord 62 paragraffer med retskrivningsregler roplus.dk 12 13

9 Afsætning I faget afsætning mødes teori og modeller med virkelige virksomheder. Derfor er ibogsmediet en særlig oplagt platform for materiale til netop dette fag. Fx giver videocases et godt grundlag for at arbejde med elevernes økonomiske tankegangskompetence og problembehandlingskompetence. Rikke Haue Projektleder 15

10 Afsætning Afsætning Afsætning 1 Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen og René Mortensen Birte Ravn Østergaard(red.) 100 interaktive opgaver 25 videoklip 80 skabeloner 450 illustrationer 60 opgaver 420 ordforklaringer 400 sider ebog afs1.systime.dk 1. Struktur Materialet er delt op i to ibøger, Afsætning 1 og Afsætning 2. Afsætning 1 dækker B-niveau, men er samtidig en introduktion til A-niveau. Afsætning 2 går i dybden med de samme stofområder 1 som i Afsætning 1 og fører det op til A-niveau. Det betyder, at eleverne er klædt på til erhvervscase, når de når dertil og til resten af studieområdet. word. Det gør det lettere for eleverne at arbejde videre med modellerne på egen hånd. I alle kapitler er teorien suppleret med interaktive opgaver 2 såvel som traditionelle opgaver og cases også her kommer modellerne til deres ret. 2. Afsætning 2 Michael Bregendahl, Morten Haase og René Mortensen Birte Ravn Østergaard(red.) 4 interaktive modeller 7 videoer 56 cases 20 med video 18 tabeller 30 skabeloner 110 opgaver 115 interaktive opgaver 240 illustrationer 585 ordforklaringer 4 forløb 400 sider ebog afs2.systime.dk Toolbox en afsætningsøkonomisk værktøjskasse Birte Ravn Østergaard 45 videoer 150 interaktive opgave 300 illustrationer 80 modeller i Word og Excel 30 ordforklaringer 40 cases 280 sider ebog toolbox.systime.dk Opdatering Forfatterne bag ibøger til afsætning har prioriteret, at materialet løbende bliver opdateret med nye data, nye cases og opgaver. Af hensyn til kontinuiteten i materialet varsler vi i god tid, når noget bliver fjernet fx da Cimber Air gik konkurs, og vi var nødt til at fjerne casen om dem. Modeller Materialet som ibog er opbygget efter læreplanen, så vi er sikre på, at alle relevante stofområder bliver dækket. I tilknytning til den teoretiske gennemgang kan eleverne downloade deres egne udgaver af fagets centrale modeller i Du finder en oversigt over modellerne under Værktøjskasse

11 Afsætning Afsætning Video og links ibøger til afsætning udnytter net - mediets muligheder. Fx linkes der til andre ressourcer, som fx conzoom's(tm) interaktive segmenteringskort. Desuden er der i mange cases integreret video 4, som en alternativ vej ind i stoffet. ibøger. Noterne er søgbare og kan findes frem igen under elevens egen profil og kan downloades. Fotoserier og visuelle opgaver Afsætning er et fag som appellerer til det visuelle. Forfatterne har taget højde for det, ved at konstruere visuelle opgaver i Kender du typen 5, hvor eleverne skal arbejde med segmentering på baggrund af fotos fra forskellige husstande. Som noget særligt for Afsætning 1 finder du her også en række fotoserier 6, som en slags præsentation, der understøtter den praksis nære tilgang til stoffet. 6. Der ligger en oversigt over bl.a. videocases i Materialeoversigten. Noter og ordforklaringer ibøger er udstyret med ordforklaringer så man kan få forklaret relevante begreber i konteksten. Desuden er der en integreret notefunktion, så eleverne kan tage egne noter til materialet i vores Tværfaglighed ibøger til afsætning lægger op til en helhedsorienteret undervisning. I både Afsætning 1 og Afsætning 2 er der en masse tværgående cases, hvor eleverne trænes i at se sammenhænge mellem fagets stofområder og på den måde får overblik over stoffet. Du har selvfølgelig opdaget, at man kan forstørre figurerne ved at klikke på dem. Men vidste du også at du kan bladre mellem dem med > og eller få dem afspillet som slideshow? 18 19

12 Dansk Forfatterne og Systime oplever, at platformen ibog egner sig fortrinligt til undervisningsmateriale til faget dansk: Alle fagets primærteksttyper og genrer gengives og gøres til genstand for elevernes tekstarbejde. Fagets genstand udvikler sig hele tiden, og der kommer udgivelsesplatformens dynamik til sin ret. Debutanters tekster og ny-kanoniserede ældre tekster kan indlemmes i antologier og antologiafsnit i grundbøger. Aktuelle mediehistorier kan indføjes som cases i fremstillinger af nyhedskriterier. Spil kan optages som supplementer til litterære behandlinger af temaer og motiver. Modeord og nydannelser kan behandles i sprogudgivelserne. Faget selv forandrer sig også løbende ofte under offentlighedens bevågenhed. Formater for og krav til eksamensopgaver ændrer sig. Ordforklaringer oparbejder og kvalificerer elevernes kendskab til og færdigheder i anvendelse af fagets særlige deskriptive og analytiske terminologi. De fleste udgivelser i det store udvalg af ibøger til dansk er udviklet i Systimeregi og videreføres sådan. Fremover vil nye udgivelser imidlertidig udvikles i vores gode og tætte samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag. Forlagssamarbejdet bygger på fælles målsætninger og ambitioner om at skabe de bedste digitale undervisningsmaterialer til dansk. I samarbejde med brugere og medlemmer. Søren Peter Sørensen Projektleder Vi har så mange ibøger til dansk og så mange flere på vej at mange dansklærere oplever, at det er svært at vælge! Derfor er det muligt at købe pakker med enten alle eller de fleste ibøger til faget. Læs mere om disse muligheder på side 5 i kataloget. 21

13 Dansk Dansk Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen Kirsten Nordentoft (red.) 17 videoklip 25 lydklip 115 opgaver 40 primærtekster 40 illustrationer 300 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag 1. Specifikt til eller med hovedvægt på det sproglige stofområde har vi to ibøger. Rod i sproget ibog rummer over 1200 interaktive opgaver 3. Du kan henvise elever med tilbagevendende grammatiske problemer i deres skriftsprog til selvstændigt at arbejde med et eller flere afsnit i kapitlet Fejlstøvsuger. begrebdansk.systime.dk 3. Textanalyse Systimes danskredaktion Masser af teori 50 eksempler der understøtter teorien 25 vejledende spørgsmål 61 litterære tekster 22 visuelle medietekster 6 sagtekster ca. 660 sider ebog textanalyse.systime.dk Rod i sproget Birgit Bruun, Nanna Heggelund Christensen, Ulla Naumann Anne Bøndergaard (red.) Mere end 1200 interaktive opgaver 50 lydfiler 760 opgaver 150 eksempler ca. 640 sider ebog rodisproget.systime.dk Til alt i danskfaget har vi en omfattende grundbog, der passer til hhx: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier ibog. Denne ibog behandler alle tre stofområder og både mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. I Begreb om dansk er tekster i forskellige genrer indarbejdet i de enkelte kapitler 1, og der er forslag til tekstarbejdsaktiviteter. Klassikeren Textanalyse ibog kan fx bruges som supplement til en grundbog eller som en art grundbog i sig selv. Textanalyses kerne er kapitlet Analyseværktøjer med dets grundige introduktion til det helt konkrete og praktiske tekstarbejdes genrebestemte terminologi og greb 2. Textanalyse har en antologidel med særligt undervisnings- og analyseegnede og repræsentative tekster, og for nylig er Textanalyse udvidet med et meget omfattende, rigt illustreret og kosmopolitisk tænkt periode- og stilhistorie-kapitel

14 Dansk Dansk Det sproglige i dansk Peter Heller Lützen Christian Schumacher (red.) 2 lydfiler 7 videoklip 17 primærtekster 30 opgaver 55 modeller og illustrationer 140 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag Det sproglige i dansk ibog er en grundig og aktivitetsfyldt fremstilling af et sprødt sprogsyn, der vinder frem i faget: sprog er mange ting 4 fx både redskab for praktisk kommunikation og arena for sociale forhandlinger og etablering af magtrelationer. sprogdansk.systime.dk Tal og skriv Annette Hauer og Birgitte Munk Kirsten Gilselsson (red.) 75 opgaver 175 ordforklaringer 50 kildetekster 150 sider ebog ibog.talogskriv.systime.dk Ny skriftlighed en brugsbog 4. Vi har også ibøger til elevernes arbejde med udvikling af egne sproglige udtryk både mundtligt og skriftligt, afspejlet fx i titlen på Tal og skriv ibog og både i hverdags -genrer og i prøvesammenhænge. Ny skriftlighed er ikke noget kun danskfaget arbejder med, men en af vores ibøger til ny skriftlighed tager sit udgangspunkt i, at faget dansk på mange skoler er centralt i tilrettelæggelsen af arbejdet. Ny skriftlighed en brugsbog ibog rummer flest danskfaglige skriveøvelser, men der er også skriveøvelser til bl.a. samfundsfag og matematik 5. Marlene Ballebye, Søren Drejer og Sidse Selsing Brian Andreasen (red.) 10 videoer 50 opgaver 5 primærtekster 25 billeder ebog ns.systime.dk

15 Dansk Dansk Danske forfatterskaber Susan Mose, Peter Nyord og Ole Ravn Redigeret af Systime 260 videoklip 280 illustrationer 120 opgaver tilhørende ordforklaringer 370 sider ebog danskeforfatterskaber systime.dk Litteraturens huse Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken Søren Peter Sørensen (red.) 30 videoer 25 arbejdsmønstre 30 interaktive opgaver 60 opgaver 150 illustrationer 1232 sider ebog ibog.litteraturenshuse.systime.dk Litteraturhistorien på langs og på tværs Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen Helle Paabøl Christensen og Peter Kennebo (red.) 300 repetitionsspørgsmål 7 videointroduktioner 90 billeder 12 lydfiler 260 sider ebog litthist.systime.dk Til arbejdet med hovedvægten i det litterære stofområde har vi dels store, brede ibøger og mindre, smallere eller mere fokuserede. Til de brede hører to antologier og en meget hhx-relevant litteraturhistorie. Danske forfatterskaber ibog har, som det fremgår, en begrænsning i tid en litterært set væsentlig tid men er til gengæld forsynet med unikke videoportrætter af de repræsenterede forfattere og videoer, hvor forfatterne læser egne tekster op 6. Litteraturens huse ibog er tidsmæssigt helt ubegrænset i tekstudvalget fra Adam af Bremens Nordens øer til Asta Olivia Nordenhofs Et ansigt til Emily. Litteraturens huse er efterhånden vokset til hvad der svarer til over 1200 sider og er som ibog også meget mere end en antologi. Kapitlet Arbejdsmønstre rummer et stort antal grydeklare aktiviteter og forløb 7 heraf også nogle, der inddrager sproget og medierne i arbejdet med de litterære perioder, motiver og genrer. Litteraturhistorien på langs og på tværs ibog er en rigt illustreret, point ebaseret og nyudviklet litteraturhistorie. I på langs -delen fortælles hele litteraturhistorien kronologisk, mens på tværs - delen behandler én genre ad gangen. Videofortællinger indleder hvert af de kronologiske kapitler 8 og kan anvendes på mange måder, ligesom arbejdsspørgsmål i slutningen af hvert kapitel også kan bruges til forskellige formål. Vi er på vej med en opdatering af Litteraturhistorien 26 27

16 Dansk Dansk Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller Peter Jensen (red.) 4 videointerviews 30 opgaver 30 primærtekster 15 billeder 110 sider ebog je.systime.dk At læse Karen Blixen Johan Rosdahl og Ivan Z. Sørensen Søren Peter Sørensen (red.) på langs og på tværs, der bl.a. omfatter et nyt elevhenvendt kapitel om selve litteraturhistoriebegrebet og det forhold, at ingen litteraturhistorie nogensinde kan blive den sidste, den endelige. Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab ibog er en forfatterskabsantologi+. Ud over antologidelens righoldige udvalg af undervisnings egnede noveller og romanuddrag findes der en introduktion til forfatterskabet, hvor bl.a. tre Ejersbo-kendere holder korte videooplæg 9. At læse Karen Blixen ibog er også en forfatterskabsantologi+, men på en anden måde. Hvert kapitel introducerer og eksemplificerer en læsestrategi; biografisk, kønskritisk 10, intertekstuelt etc., og bringer i forlængelse heraf en Blixentekst egnet til elevernes eget tekstarbejde. Kapitlet Det adaptive fokus bringer hele filmatiseringen af fortællingen Ehrengard, med henblik på under søgelsen af processen, hvor et kunstværk transformeres fra én form til en anden videoer 75 billeder 15 opgaver 12 primærtekster 100 ordforklaringer 180 fodnoter 240 sider ebog kb.systime.dk 9. Litterære klassikere på film Lisbet Borker, Kamma Haugan, Morten Henriksen og Lise Lense-Møller Peter Jensen (red.) 3 spillefilm hele og opdelt i 70 filmklip 45 billeder 40 ordforklaringer 8 primærtekster en ebog med tekst og billeder klassikere.systime.dk 11. Denne adaptationsproces er omdrejningspunktet for en ibog, der placerer sig i et spændende felt mellem litteratur og medier: Litterære klassikere på film ibog. I kraft af et helt unikt samarbejde mellem filmindustri, forfattere og forlag bringes hele tre spillefilm dels i fuld længde og dels klippet op i scener mhp. det analytiske tekstarbejde med dem: De nøgne træer 11, Magnetisørens femte vinter og Sorg-Agre

17 Dansk Netværker. Digitale medier i dansk Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang Kirsten Nordentoft (red.) 13 videoklip 25 lydfiler 90 opgaver 5 wikiopgaver 50 illustrationer 134 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag netvaerker.systime.dk Netværker. Digitale medier i dansk ibog handler mere om de moderne medier. Denne prisvindende udgivelse (den tilgrundliggende papirbog fra Dansklærerforeningens Forlag fik Undervisningsmiddelprisen i 2012) er ajourført i flere omgange, som man også vil forvente emnerne taget i betragtning: internet, sociale medier og computerspil 12. Et afsluttende kapitel rummer mange spændende idéer til tværfaglige forløb om og med netværksmedier. 12. Titler på vej Livretter. Mad i kunst og litteratur Brug litteraturhistorien Sproget arbejder Diskursanalyse i dansk Sprog, magt og identitet De seneste fem års litteratur Håndbog i dansk Litteratur, sprog, medier Se mere på systime.dk 30 31

18 Engelsk Erhvervsrelateret og tværfagligt Engelskfaget på hhx omfatter udover sprogindlæring også kendskab til erhvervsrelaterede forhold i britiske/amerikanske områder. Tekstvalget skal bl.a. omfatte tekster om emner inden for marketing, international økonomi, kultur og samfundsforhold. Udgivelserne Into Business ibog og Into Global Business ibog tilgodeser disse krav. Into Business er en grundbog til g. Den introducerer eleverne for merkantile emner så som: retailing 1, company profiles, entrepreneurs og fashion i Storbritannien. I opgaver 2, herunder inter aktive opgaver, giver udgivelsen træning i grammatik, ordforråd og internet søgning. I written assignments trænes forskellige skrivegenrer bl.a. memo, press release, essay m.m Birte Annette Nørregaard Projektleder 33

19 Engelsk Engelsk Into Business Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach 16 tekster 90 interaktive opgaver 4 lydfiler 2 skabeloner 58 øvelser 18 illustrationer 90 sider ebog business.systime.dk Into Global Business Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach gb.systime.dk Worlds of English 6. Agnete Fog og Anne Mette Finderup 650 interaktive opgaver 17 videointerview 210 lydfiler 50 primær tekster 340 opgaver 70 illustrationer 1800 ordforklaringer 200 sider ebog ibog.woe.systime.dk GOLD BEST EUROPEAN SCHOOLBOOK AWARDS Into Global Business er en fortsættergrundbog, som byg - ger videre på denne tilgang med fokus på det globale marked med Afrika 3 som eksempel på et emerging marked. Desuden er der tekster om targeted markerting og Facebook 4 som eksempler på nye markedsføringsstrategier. Udgivelsen henvender sig til 2. og 3.g. I begge udgivelser er der oplæsning af et udvalg af tekster, så eleverne kan styrke mundtlig færdighed og lytteøvelse. I Worlds of English er der en stor mængde, varierede interaktive opgaver, som træner tekstforståelse 5 og analyse med et klart fokus på nærlæsning af teksten. IBogsmediet giver med de inter aktive opgaver en øget træningsmulighed og dermed styrker læring. Worlds of English vandt guldmedalje 6 i Best European School Book Awards 2013 inden for kategorien digitalt materiale. Den blev bl.a. rost for at have et historisk såvel som globalt perspektiv og at være righoldig i materiale mht. tekster, oplæsninger ved native speakers, videointerviews og relevante interaktive opgaver. Desuden blev materialets mangfoldighed og niveaudifferentiering 4. fremhævet. Mundtlig sprogfærdighed Ved sprogindlæring er det essentielt at høre sproget for at træne lytteforståelse, og derfor bruger vi ibogsmediet til at kombinere tekst med oplæsning, så tekstlæsningen understøttes af og kombineres med en oplevelse af det talte sprog. Oplæsningerne er anbragt i tilknytning til teksten, så eleverne kan kombinere læsning og lytning, hvilket forskning har vist styrker indlæringen. Professor David Crystal beskriver, at engelsk nu eksisterer i så mange varianter, at engelsk ikke længere blot er ét sprog men et bredt spektrum af Englishes. Denne mangfoldig hed afspejles i vores ibogsantoloiger, hvor tekst erne er læst op ved native speakers fra den pågældende teksts sprogområde. Den mundtlige dimension kommer til også til udtryk fx i Worlds of English ibog

20 Engelsk Engelsk From where you are Morten Petersen og Tony Søndergaard Andersen 180 interaktive opgaver 140 lydfiler 30 videoer 110 opgaver 16 illustrationer 1500 ordforklaringer 180 sider ebog fromwhereyouare.systime.dk Upside Down Alastair Henry og Leif Johansson 50 interaktive opgaver 165 lydfiler 12 cases 19 grammatikøvelser 190 opgaver 13 Face the facts opgaver 25 billeder 20 originaltekster 400 sider ebog ud.systime.dk The Big Picture Lene Lundsgaard og Svend Madsen bp.systime.dk 7. og From where you are ibog via mange tilrettelagte videointerviews 7 med ud valgte eksperter eller tekstforfattere optaget af vores forfattere med henblik på at perspektivere teksten og give eleverne en oplevelse af personerne bag teorierne. Tekstvalg og tekstforståelse Ud fra læreplanen skal eleven have kendskab til væsentlige engelsksprogede forfattere. Dette dækkes i grundbogen Worlds of English, som giver et historisk perspektiv på engelsk og amerikansk litteratur. Desuden giver den en præsentation af det engelske sprogs udvikling suppleret med videointerviews med David Crystal, hvor han giver sine betragtninger over det engelske sprogs status som et globalt sprog. Læreplanen lægger også vægt på et kendskab til samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. From where you are ibog giver med bl.a. med fokus på mad og drikkevaner et indblik i livstilsproblemer i hhv. USA og Storbritannien. Indgangsvinklen er emneområder, som eleverne kan relatere til. Upside Down ibog og Departures ibog præsenterer ligeledes tekster fra USA og Storbritannien, men har desuden fokus på kultursammenstød og aktuelle forhold i andre dele af den engelsk talende verden. I Departures dækkes dette i emnerne Trapped og Clash of Cultures og i Upside Down bl.a. i temaet Journeys og teksten Once upon a Time af Nadine Gordimer. Sidstnævnte tekst er ikke så eventyragtigt som titlen kunne antyde. Ovennævnte ibøger kan anvendes fra 1.g. og er oplagte som grundbøger til en ind føring i litteratur, kultur og samfundsmæssige problemstillinger i engelsksprogede lande. Antologier og niveauer The Big Picture ibog henvender sig til 2. og 3.g med tekster bl.a. fra USA, Storbritannien, Sydafrika, Australien, Irland og Skotland. I de mange interaktive opgaver er der fokus på sprog, form og ikke mindst genre

21 Engelsk Engelsk Departures René Bühlmann, Vibeke Hansen, Per René jensen, Chris Plougheld og Eva Rosenvold 155 interaktive opgaver 30 lydklip 110 øvelser 25 illustrationer 45 primærtekster ca ordforklaringer ca. 230 sider ebog dp.systime.dk American History David Nye 20 videoer 70 billeder 1010 gloser 120 sider ebog ushistory.systime.dk 9. Tekstanalytiske begreber Såvel Worlds of English, From where you are, Departures og The Big Picture har afsnit med tekstanalytiske begreber 9. Landekendskab I vores palet af digitale udgivelser til engelsk indgår også temaudgivelser, hvor et bestemt landeområde dækkes indgående. Det er tilfældet i American History ibog og The Island of Ireland ibog, hvor sidstnævnte udgivelse gennem en række videointerviews 10 giver et opdateret indtryk af landet netop nu. Grammatik Der er behov for at præsentere og træne engelsk grammatik på flere niveauer og med forskellige tilgange såvel deduktive som induktive med henblik at give en varieret og differentieret tilgang til grammatikindlæring. 10. The Island of Ireland Rosanne McCollum 60 interaktive opgaver 22 videoklip 8 lydfiler 11 webquests 60 opgaver 13 engelsksprogede tekster 50 illustrationer ca ordforklaringer 200 sider ebog ireland.systime.dk 38 39

22 Engelsk Engelsk Starters Dick Webb og René Bühlmann 50 lydfiler 1000 interaktive opgaver 210 opgaver 80 illustrationer 140 sider ebog Engelsk grundgrammatik ibog giver en spørgsmålsbaseret tilgang til regelpræsentationen for at møde eleverne på deres niveau ved som udgangspunkt at bruge de spørgsmål, som eleverne ofte stiller til grammatik. Desuden giver den mulighed for individuel træning gennem mange interaktive opgaver med meget detaljerede og pædagogiske responser 11. ibog.starters.systime.dk 11. Starters ibog eleven opbygger regelforståelse gennem en induktiv tilgang til de grammatiske emner. I de mange interaktive opgaver træner eleverne reglerne med hjælp af vejledende responser. Både Starters og Engelsk grundgrammatik henvender sig til begyndere 1.g. Engelsk grundgrammatik Dorthe Chalotte Hansen og Helle Brieghel 425 interaktive opgaver 40 lydfiler 85 tabeller 9 skabeloner 45 øvelser 40 illustrationer 180 gloser 170 sider ebog engelskgrundgrammatik.systime.dk Engelsk Multimedie Grammatik ibog henvender sig til øvede (2.-3.g). Den indeholder ligeledes mange interaktive opgaver fx blandede opgaver, hvor flere grammatiske problemstillinger trænes og testes i samme opgave sekvens. Disse typer interaktive opgaver er relevante både som indledende vurderingsgrundlag og som eksamensrepetition. Antologier på vej New American Frontiers ibog Engelsk Multimedie Grammatik Frede Salling Pedersen, Knud Børge Bendtsen, Ole Bønnerup lydfiler 250 interaktive opgaver 80 oversættelser 22 hints 220 sider ebog ibog.emmg.systime.dk Engelske versioner med et internationalt perspektiv Worlds of English (med engelske gloseforklaringer) From where you are (med engelske gloseforklaringer). Ud fra samarbejde med forlag i andre nordiske lande konstaterer vi, at undervisningsmateriale til engelsk i højere grad bliver engelsk-engelsk altså uden dansk oversættelse af gloser og forklaringer. Med henblik på at træne eleverne i en engelsksproglig kommunikation er vi i gang med disse udgaver af de nævnte ibøger. Se mere på systime.dk 40 41

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Informationsteknologi Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig?

EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig? Systimes ibøger til Ligger der en forfatter gemt i dig? Hos Systime er vi altid på udkig efter nye og kreative forfattere, som vil være med til at udvikle undervisnings materiale af høj kvalitet. Ring

Læs mere

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk AVU Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk Indholdsfortegnelse 03 Kom godt i gang 04 Hvad er en? 05 NemLæs 06 Oplæsning 07

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk.

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Kinesisk Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761614155 Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. EUX (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Studieplaner hhx 1.g efterår 2015

Studieplaner hhx 1.g efterår 2015 Studieplaner hhx 1.g efterår 2015 Klasse: 1.a Semester: efterår 2015 Dansk A Barn/voksen Det moderne gennembrud Sprogligt forløb Analyse og fortolkning at tekster med basale analyseredskaber Perspektivering

Læs mere

ibogen Der er sket utroligt meget, siden den FÅR OS TIL AT TÆNKE ANDERLEDES

ibogen Der er sket utroligt meget, siden den FÅR OS TIL AT TÆNKE ANDERLEDES 2011 ibog ibogen FÅR OS TIL AT TÆNKE ANDERLEDES Der er sket utroligt meget, siden den første ibog havde premiere for et år siden. Lige nu har vi 80 ibøger i butikken, som dækker stort set alle fag. Men

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter SOSU CARE Social- og sundhedselever Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Rehabilitering

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

TILSKUD 4.000. aktiviteter fordelt på alle fag. Digitalt

TILSKUD 4.000. aktiviteter fordelt på alle fag. Digitalt TILSKUD 4.000 aktiviteter fordelt på alle fag Digitalt interak og lærings tivt u for 0.-4 nivers. klasse Har du svaret på spørgsmålene? DIGITALT LÆRINGSUNIVERS Villeby er et stærkt interaktivt, digitalt

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014 Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014 Klasse: 2.a Semester: efterår 2014 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Afsætning B Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd, konkurrence, strategisk

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere