Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation"

Transkript

1 2014 HHX

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime Ajour 9 Systime Lab 9 Screening 10 Retskrivningsordbogen plus 12 Afsætning 15 Dansk 21 Engelsk 33 Erhvervscase 43 Erhvervsret 45 Finansiering 49 Fransk 51 Informationsteknologi/IT 55 Innovation 57 International økonomi 61 Kinesisk 65 Kulturforståelse 67 Markedskommunikation 69 Matematik 73 Psykologi 79 Samfundsfag 83 Samtidshistorie 89 Spansk 93 Studieområdet 97 Tysk 99 Vejledning og uddannelse 105 Virksomhedsøkonomi 107 Rigsfællesskabet idebat 110 Redaktion: Aysun Eva Ardik, Christopher Harrison, Kristian Jørgensen og Poul Henrik Mikkelsen Grafisk produktion: Maria Fulton Kjærgaard Sørensen Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Oplag: ISBN: Der tages forbehold for trykfejl ibogskataloget er ikke til salg, men kan erhverves så længe lager haves Omslag: Maria Fulton Kjærgaard Sørensen/iStockphoto/ Henrik5000 Fotos: istockphoto.com/fmng/colourbox s. 4, Martin Lehmann/Polfoto s. 6. Alle andre billeder, uden angivelse, Christoffer Sahil Mouritsen og Flemming B. Schmidt/Systime.

3 Velkommen til den digitale nutid og fremtid Velkommen til offline-udgaven (på papir) af kataloget om ibøger. Her er hvad vi mere end 700 forfattere og redaktører og 50 kolleger udvikler og producerer af digitale uv-materialer. Vi arbejder i en database. Vi laver ikke produkter, men dynamiske processer der altid er opdaterede. Vi formidler multimedialt og interaktivt. Vi distribuerer via internettet til alt isenkram med gængse browsere. Vi gør det transparent på Systime Lab og bedst sammen med dig. Vores fokus har i mere end 30 år været bedre læring. Men nu skal vi ikke komme for godt i gang, for det er i klasse værelset fysisk eller virtuelt at miraklerne sker. Bedste hilsner P. H. Mikkelsen Forlægger 2 3

4 ibog det ultimative studieværktøj Systimes ibog er en interaktiv udgivelse, der bruges via internettet. Den har samme sekventielle opbygning som bogen og udnytter internettets muligheder i form af fx interaktive opgaver, video, lyd og alternativ navigation. ibog er udviklet til brug på alle elektroniske devices er pædagogisk opbygget, så den understøtter differentieret undervisning og elevernes faglige udvikling har indbygget notefunktion, der gør det muligt at tilføje egne noter. Noterne kan eksporteres, gemmes og bruges offline. er altid aktuel og opdateret indeholder en pdf af materialet til offlinebrug. Bliv digital Vi hjælper dig og din skole med at blive digital. Køb ibøger til Dig selv Vi har over 220 ibøger en eller flere til dit fag. Din klasse Vi har fleksible licenser, der gælder i 3 mdr., 6 mdr., 1, 2 eller 3 år. Du bestemmer selv, hvor mange du skal bruge, og hvor længe de skal gælde. Dit fag Vi tilbyder pakker med udgivelser til fx dansk, engelsk, samfundsfag og samtidshistorie. Årgangen Overvejer I, at fx alle 1. års elever skal være digitale fra skolestart 2014, så kontakt Systime og vi hjælper jer i gang. Hele skolen Vi hjælper jer i gang og tilbyder en startpakke med kurser, nem administration og råd og vejledning. Kontakt Systime og hør mere. Og hvis du er i tvivl, så prøv en ibog. På alle ibøger kan du få 2 dages gratis adgang. Køb på systime.dk eller kontakt mig. Venlig hilsen Læs mere på ibog.dk Gitte Færch Salgschef Tlf.:

5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen Det siger eksamensbekendtgørelsen: Ifølge eksamensbekendtgørelsen ( 15), er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt (jf. dog stk. 2). Stk. 2. siger, at dette dog naturligvis kun gælder for så vidt angår eksaminandens egne læremidler, egne notater og egne arbejder, og kun i det omfang disse hjælpemidler er tilladt ved den konkrete prøve. 6 7

6 ur? Er du ajo olleger ret om af dine k ig oriente d r e ld o G der h sbrevet, fag. r nyhed e r u jo a le a til dit systime smateri g in n is nderv aktuelt u box : te i din in ur får du g direk Med ajo fa e in r d ve om ye ibøge re n b l s ti d g e n h adga ny tis prøve eders gra n å m 3 pris e kurser r til halv på faglig dgivelse u re e e y tt n a rf en t møde fo lingsfas hed for a er i udvik ls e iv mulig g d præge u ng til at n. adga ggruppe rer til fa la p m e s friek ør som 2 Vi laver kurser, der vægter faglighed, didaktik, pædagogik og oplevelse ligeligt. Et kursus fra Systime skal på den ene side give dig ny viden og nye værktøjer til brug i din undervisning. På den anden side skal det være en god oplevelse, du husker tilbage på som noget mindeværdigt. Vores kurser afholdes over hele landet, og alene i 2013 deltog over 2000 undervisere på vores skolebaserede kurser, fagkurser og konferencer. Kurserne er skabt i tæt samarbejde med erfarne kursusledere og dygtige forfattere, forskere og undervisere, som sikrer et indhold af høj faglig kvalitet, og at kurserne tilpasses målgruppen og den løbende udvikling inden for undervisningsbranchen. Kursuslederne, foredragsholderne og workshoplederne finder vi både blandt vores egne forfattere og redaktører og blandt forskere og eksperter både fra Danmark og udlandet. Morten Larsen Projektleder Vi glæder os til at byde dig og dine kolleger velkommen hos Systime Kurser over hele landet. Læs mere på systimekurser.dk 8 Tilm jour på eld dig a k.d systime systimel ab systime lab er et å b e n t væ materiale rksted r. for udvik ling af u ndervisn ings systimela b er platf ormen fo visnings r udviklin materiale gen af ve, fordi d brugerne rdens be et bliver dste und. til i et re erelt sama rb ejde me systimela d b er base ret på vo bejde m res viden ellem fo om, at øg rfattere materiale et dialog og bruge r. og sama re skabe rr bedre u ndervisn ingsdu kan d eltage på flere nive auer: Du ka n surfe ru ndt og se, hvad vi Du ka har gang n skrive en komm i. der intere entar til de udgiv sserer dig e ls. er, Du ka n foreslå helt nye udgivels Du ka er. n blive (m ed)forfatt er. Følg med på lab.sy stime.dk 9

7 SCREENING Vælg mellem forskellige resultatvisninger: Med screening.systime.dk får du et redskab til at flytte fokus fra rettearbejdet til at gøre en målrettet indsats. Ved at teste eleverne ved indgangen til den gymnasiale uddannelse får du et hurtigt overblik over deres faglige niveau. Desuden kan du følge op på de indledende screeninger og se, hvilken udvikling de gennemgår. 1 0%-25% 1 25%-50% %-75% 75%-100% Antal afleverede besvarelser: 30 Lagkagediagram Flyt fokus fra rettearbejde til en målrettet indsats. Online. Screeningsresultaterne udregnes i procent og point, og du har mulighed for at give feedback til den enkelte testtagers resultater. Desuden får du et hurtigt overblik over klassen vha. de visuelle resultat visninger: lagkagediagram, søjle dia gram og kompetencespind. Screeningsmaterialet er særdeles anvendeligt i samarbejdet mellem undervisere om en klasse, idet testeren via hjælpelærerfunktionen kan dele klassens resultater med hele teamet. Anne Hedegaard Nissen Sammenlign med alle deltagere Ordforrådsopgave Læseprøve 3 a) Orddiktat: Almindelige ord b) Orddiktat: Nonsensord Find det, der lyder som et ord Punktumprøve Læseprøve 1: Forståelse Læseprøve 3 Ordforrådsopgave 1 Vælg alle Ryd a) Orddiktat: Al b) Orddiktat: No Find det, der ly Kompetencespind NYT: Nu er det muligt for læreren eller vejlederen selv at sammensætte hvilke del - test, man vil anvende til at screene eleverne med. Vores screeningspakke til hhx inde holder tests i: Engelsk, Læsning og stavning, Matematik, Tysk, Sprog og kultur grammatik. Følgende tests kan købes separat: Screening Matematikvanskeligheder tester elevens matematikforståelse. Screeningen Læsning-stavning (Frederiksborgmaterialet) tester bl.a. læse hastighed, lydafkodning og ordforråd. Læseprøve 1: F Punktumprøve Anne Hedegaard Nissen a) Orddiktat: Almindelige ord b) Orddiktat: Nonsensord Punktumprøve Ordforrådsopgave Sammenlign med alle deltagere Vælg alle Ryd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Søjlediagram a) Orddiktat: Al b) Orddiktat: No elev/kursist Punktumprøve gennemsnit Ordforrådsopgave 10 11

8 Retskrivningsordbogen plus roplus.dk Retskrivningsordbogen Plus er en avanceret digital udgave af Retskrivningsordbogen. RO+ kan bruges både online og offline og på mange forskellige mobile enheder. Programmet indeholder en række avancerede søge- og filtreringsfunktioner, fx fuldtekstsøgning på eksempler og betydningsoplysninger, filtrering på ordklasser og bøjningsoplysninger m.m. Forfattere: Anita Ågerup Jervelund, Jørgen Schack, Jørgen Nørby Jensen og Margrethe Heidemann Andersen opslagsord 62 paragraffer med retskrivningsregler roplus.dk 12 13

9 Afsætning I faget afsætning mødes teori og modeller med virkelige virksomheder. Derfor er ibogsmediet en særlig oplagt platform for materiale til netop dette fag. Fx giver videocases et godt grundlag for at arbejde med elevernes økonomiske tankegangskompetence og problembehandlingskompetence. Rikke Haue Projektleder 15

10 Afsætning Afsætning Afsætning 1 Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen og René Mortensen Birte Ravn Østergaard(red.) 100 interaktive opgaver 25 videoklip 80 skabeloner 450 illustrationer 60 opgaver 420 ordforklaringer 400 sider ebog afs1.systime.dk 1. Struktur Materialet er delt op i to ibøger, Afsætning 1 og Afsætning 2. Afsætning 1 dækker B-niveau, men er samtidig en introduktion til A-niveau. Afsætning 2 går i dybden med de samme stofområder 1 som i Afsætning 1 og fører det op til A-niveau. Det betyder, at eleverne er klædt på til erhvervscase, når de når dertil og til resten af studieområdet. word. Det gør det lettere for eleverne at arbejde videre med modellerne på egen hånd. I alle kapitler er teorien suppleret med interaktive opgaver 2 såvel som traditionelle opgaver og cases også her kommer modellerne til deres ret. 2. Afsætning 2 Michael Bregendahl, Morten Haase og René Mortensen Birte Ravn Østergaard(red.) 4 interaktive modeller 7 videoer 56 cases 20 med video 18 tabeller 30 skabeloner 110 opgaver 115 interaktive opgaver 240 illustrationer 585 ordforklaringer 4 forløb 400 sider ebog afs2.systime.dk Toolbox en afsætningsøkonomisk værktøjskasse Birte Ravn Østergaard 45 videoer 150 interaktive opgave 300 illustrationer 80 modeller i Word og Excel 30 ordforklaringer 40 cases 280 sider ebog toolbox.systime.dk Opdatering Forfatterne bag ibøger til afsætning har prioriteret, at materialet løbende bliver opdateret med nye data, nye cases og opgaver. Af hensyn til kontinuiteten i materialet varsler vi i god tid, når noget bliver fjernet fx da Cimber Air gik konkurs, og vi var nødt til at fjerne casen om dem. Modeller Materialet som ibog er opbygget efter læreplanen, så vi er sikre på, at alle relevante stofområder bliver dækket. I tilknytning til den teoretiske gennemgang kan eleverne downloade deres egne udgaver af fagets centrale modeller i Du finder en oversigt over modellerne under Værktøjskasse

11 Afsætning Afsætning Video og links ibøger til afsætning udnytter net - mediets muligheder. Fx linkes der til andre ressourcer, som fx conzoom's(tm) interaktive segmenteringskort. Desuden er der i mange cases integreret video 4, som en alternativ vej ind i stoffet. ibøger. Noterne er søgbare og kan findes frem igen under elevens egen profil og kan downloades. Fotoserier og visuelle opgaver Afsætning er et fag som appellerer til det visuelle. Forfatterne har taget højde for det, ved at konstruere visuelle opgaver i Kender du typen 5, hvor eleverne skal arbejde med segmentering på baggrund af fotos fra forskellige husstande. Som noget særligt for Afsætning 1 finder du her også en række fotoserier 6, som en slags præsentation, der understøtter den praksis nære tilgang til stoffet. 6. Der ligger en oversigt over bl.a. videocases i Materialeoversigten. Noter og ordforklaringer ibøger er udstyret med ordforklaringer så man kan få forklaret relevante begreber i konteksten. Desuden er der en integreret notefunktion, så eleverne kan tage egne noter til materialet i vores Tværfaglighed ibøger til afsætning lægger op til en helhedsorienteret undervisning. I både Afsætning 1 og Afsætning 2 er der en masse tværgående cases, hvor eleverne trænes i at se sammenhænge mellem fagets stofområder og på den måde får overblik over stoffet. Du har selvfølgelig opdaget, at man kan forstørre figurerne ved at klikke på dem. Men vidste du også at du kan bladre mellem dem med > og eller få dem afspillet som slideshow? 18 19

12 Dansk Forfatterne og Systime oplever, at platformen ibog egner sig fortrinligt til undervisningsmateriale til faget dansk: Alle fagets primærteksttyper og genrer gengives og gøres til genstand for elevernes tekstarbejde. Fagets genstand udvikler sig hele tiden, og der kommer udgivelsesplatformens dynamik til sin ret. Debutanters tekster og ny-kanoniserede ældre tekster kan indlemmes i antologier og antologiafsnit i grundbøger. Aktuelle mediehistorier kan indføjes som cases i fremstillinger af nyhedskriterier. Spil kan optages som supplementer til litterære behandlinger af temaer og motiver. Modeord og nydannelser kan behandles i sprogudgivelserne. Faget selv forandrer sig også løbende ofte under offentlighedens bevågenhed. Formater for og krav til eksamensopgaver ændrer sig. Ordforklaringer oparbejder og kvalificerer elevernes kendskab til og færdigheder i anvendelse af fagets særlige deskriptive og analytiske terminologi. De fleste udgivelser i det store udvalg af ibøger til dansk er udviklet i Systimeregi og videreføres sådan. Fremover vil nye udgivelser imidlertidig udvikles i vores gode og tætte samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag. Forlagssamarbejdet bygger på fælles målsætninger og ambitioner om at skabe de bedste digitale undervisningsmaterialer til dansk. I samarbejde med brugere og medlemmer. Søren Peter Sørensen Projektleder Vi har så mange ibøger til dansk og så mange flere på vej at mange dansklærere oplever, at det er svært at vælge! Derfor er det muligt at købe pakker med enten alle eller de fleste ibøger til faget. Læs mere om disse muligheder på side 5 i kataloget. 21

13 Dansk Dansk Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen Kirsten Nordentoft (red.) 17 videoklip 25 lydklip 115 opgaver 40 primærtekster 40 illustrationer 300 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag 1. Specifikt til eller med hovedvægt på det sproglige stofområde har vi to ibøger. Rod i sproget ibog rummer over 1200 interaktive opgaver 3. Du kan henvise elever med tilbagevendende grammatiske problemer i deres skriftsprog til selvstændigt at arbejde med et eller flere afsnit i kapitlet Fejlstøvsuger. begrebdansk.systime.dk 3. Textanalyse Systimes danskredaktion Masser af teori 50 eksempler der understøtter teorien 25 vejledende spørgsmål 61 litterære tekster 22 visuelle medietekster 6 sagtekster ca. 660 sider ebog textanalyse.systime.dk Rod i sproget Birgit Bruun, Nanna Heggelund Christensen, Ulla Naumann Anne Bøndergaard (red.) Mere end 1200 interaktive opgaver 50 lydfiler 760 opgaver 150 eksempler ca. 640 sider ebog rodisproget.systime.dk Til alt i danskfaget har vi en omfattende grundbog, der passer til hhx: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier ibog. Denne ibog behandler alle tre stofområder og både mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. I Begreb om dansk er tekster i forskellige genrer indarbejdet i de enkelte kapitler 1, og der er forslag til tekstarbejdsaktiviteter. Klassikeren Textanalyse ibog kan fx bruges som supplement til en grundbog eller som en art grundbog i sig selv. Textanalyses kerne er kapitlet Analyseværktøjer med dets grundige introduktion til det helt konkrete og praktiske tekstarbejdes genrebestemte terminologi og greb 2. Textanalyse har en antologidel med særligt undervisnings- og analyseegnede og repræsentative tekster, og for nylig er Textanalyse udvidet med et meget omfattende, rigt illustreret og kosmopolitisk tænkt periode- og stilhistorie-kapitel

14 Dansk Dansk Det sproglige i dansk Peter Heller Lützen Christian Schumacher (red.) 2 lydfiler 7 videoklip 17 primærtekster 30 opgaver 55 modeller og illustrationer 140 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag Det sproglige i dansk ibog er en grundig og aktivitetsfyldt fremstilling af et sprødt sprogsyn, der vinder frem i faget: sprog er mange ting 4 fx både redskab for praktisk kommunikation og arena for sociale forhandlinger og etablering af magtrelationer. sprogdansk.systime.dk Tal og skriv Annette Hauer og Birgitte Munk Kirsten Gilselsson (red.) 75 opgaver 175 ordforklaringer 50 kildetekster 150 sider ebog ibog.talogskriv.systime.dk Ny skriftlighed en brugsbog 4. Vi har også ibøger til elevernes arbejde med udvikling af egne sproglige udtryk både mundtligt og skriftligt, afspejlet fx i titlen på Tal og skriv ibog og både i hverdags -genrer og i prøvesammenhænge. Ny skriftlighed er ikke noget kun danskfaget arbejder med, men en af vores ibøger til ny skriftlighed tager sit udgangspunkt i, at faget dansk på mange skoler er centralt i tilrettelæggelsen af arbejdet. Ny skriftlighed en brugsbog ibog rummer flest danskfaglige skriveøvelser, men der er også skriveøvelser til bl.a. samfundsfag og matematik 5. Marlene Ballebye, Søren Drejer og Sidse Selsing Brian Andreasen (red.) 10 videoer 50 opgaver 5 primærtekster 25 billeder ebog ns.systime.dk

15 Dansk Dansk Danske forfatterskaber Susan Mose, Peter Nyord og Ole Ravn Redigeret af Systime 260 videoklip 280 illustrationer 120 opgaver tilhørende ordforklaringer 370 sider ebog danskeforfatterskaber systime.dk Litteraturens huse Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken Søren Peter Sørensen (red.) 30 videoer 25 arbejdsmønstre 30 interaktive opgaver 60 opgaver 150 illustrationer 1232 sider ebog ibog.litteraturenshuse.systime.dk Litteraturhistorien på langs og på tværs Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen Helle Paabøl Christensen og Peter Kennebo (red.) 300 repetitionsspørgsmål 7 videointroduktioner 90 billeder 12 lydfiler 260 sider ebog litthist.systime.dk Til arbejdet med hovedvægten i det litterære stofområde har vi dels store, brede ibøger og mindre, smallere eller mere fokuserede. Til de brede hører to antologier og en meget hhx-relevant litteraturhistorie. Danske forfatterskaber ibog har, som det fremgår, en begrænsning i tid en litterært set væsentlig tid men er til gengæld forsynet med unikke videoportrætter af de repræsenterede forfattere og videoer, hvor forfatterne læser egne tekster op 6. Litteraturens huse ibog er tidsmæssigt helt ubegrænset i tekstudvalget fra Adam af Bremens Nordens øer til Asta Olivia Nordenhofs Et ansigt til Emily. Litteraturens huse er efterhånden vokset til hvad der svarer til over 1200 sider og er som ibog også meget mere end en antologi. Kapitlet Arbejdsmønstre rummer et stort antal grydeklare aktiviteter og forløb 7 heraf også nogle, der inddrager sproget og medierne i arbejdet med de litterære perioder, motiver og genrer. Litteraturhistorien på langs og på tværs ibog er en rigt illustreret, point ebaseret og nyudviklet litteraturhistorie. I på langs -delen fortælles hele litteraturhistorien kronologisk, mens på tværs - delen behandler én genre ad gangen. Videofortællinger indleder hvert af de kronologiske kapitler 8 og kan anvendes på mange måder, ligesom arbejdsspørgsmål i slutningen af hvert kapitel også kan bruges til forskellige formål. Vi er på vej med en opdatering af Litteraturhistorien 26 27

16 Dansk Dansk Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller Peter Jensen (red.) 4 videointerviews 30 opgaver 30 primærtekster 15 billeder 110 sider ebog je.systime.dk At læse Karen Blixen Johan Rosdahl og Ivan Z. Sørensen Søren Peter Sørensen (red.) på langs og på tværs, der bl.a. omfatter et nyt elevhenvendt kapitel om selve litteraturhistoriebegrebet og det forhold, at ingen litteraturhistorie nogensinde kan blive den sidste, den endelige. Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab ibog er en forfatterskabsantologi+. Ud over antologidelens righoldige udvalg af undervisnings egnede noveller og romanuddrag findes der en introduktion til forfatterskabet, hvor bl.a. tre Ejersbo-kendere holder korte videooplæg 9. At læse Karen Blixen ibog er også en forfatterskabsantologi+, men på en anden måde. Hvert kapitel introducerer og eksemplificerer en læsestrategi; biografisk, kønskritisk 10, intertekstuelt etc., og bringer i forlængelse heraf en Blixentekst egnet til elevernes eget tekstarbejde. Kapitlet Det adaptive fokus bringer hele filmatiseringen af fortællingen Ehrengard, med henblik på under søgelsen af processen, hvor et kunstværk transformeres fra én form til en anden videoer 75 billeder 15 opgaver 12 primærtekster 100 ordforklaringer 180 fodnoter 240 sider ebog kb.systime.dk 9. Litterære klassikere på film Lisbet Borker, Kamma Haugan, Morten Henriksen og Lise Lense-Møller Peter Jensen (red.) 3 spillefilm hele og opdelt i 70 filmklip 45 billeder 40 ordforklaringer 8 primærtekster en ebog med tekst og billeder klassikere.systime.dk 11. Denne adaptationsproces er omdrejningspunktet for en ibog, der placerer sig i et spændende felt mellem litteratur og medier: Litterære klassikere på film ibog. I kraft af et helt unikt samarbejde mellem filmindustri, forfattere og forlag bringes hele tre spillefilm dels i fuld længde og dels klippet op i scener mhp. det analytiske tekstarbejde med dem: De nøgne træer 11, Magnetisørens femte vinter og Sorg-Agre

17 Dansk Netværker. Digitale medier i dansk Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang Kirsten Nordentoft (red.) 13 videoklip 25 lydfiler 90 opgaver 5 wikiopgaver 50 illustrationer 134 sider ebog I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag netvaerker.systime.dk Netværker. Digitale medier i dansk ibog handler mere om de moderne medier. Denne prisvindende udgivelse (den tilgrundliggende papirbog fra Dansklærerforeningens Forlag fik Undervisningsmiddelprisen i 2012) er ajourført i flere omgange, som man også vil forvente emnerne taget i betragtning: internet, sociale medier og computerspil 12. Et afsluttende kapitel rummer mange spændende idéer til tværfaglige forløb om og med netværksmedier. 12. Titler på vej Livretter. Mad i kunst og litteratur Brug litteraturhistorien Sproget arbejder Diskursanalyse i dansk Sprog, magt og identitet De seneste fem års litteratur Håndbog i dansk Litteratur, sprog, medier Se mere på systime.dk 30 31

18 Engelsk Erhvervsrelateret og tværfagligt Engelskfaget på hhx omfatter udover sprogindlæring også kendskab til erhvervsrelaterede forhold i britiske/amerikanske områder. Tekstvalget skal bl.a. omfatte tekster om emner inden for marketing, international økonomi, kultur og samfundsforhold. Udgivelserne Into Business ibog og Into Global Business ibog tilgodeser disse krav. Into Business er en grundbog til g. Den introducerer eleverne for merkantile emner så som: retailing 1, company profiles, entrepreneurs og fashion i Storbritannien. I opgaver 2, herunder inter aktive opgaver, giver udgivelsen træning i grammatik, ordforråd og internet søgning. I written assignments trænes forskellige skrivegenrer bl.a. memo, press release, essay m.m Birte Annette Nørregaard Projektleder 33

19 Engelsk Engelsk Into Business Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach 16 tekster 90 interaktive opgaver 4 lydfiler 2 skabeloner 58 øvelser 18 illustrationer 90 sider ebog business.systime.dk Into Global Business Karsten Sielemann og Morten Bjerre Bach gb.systime.dk Worlds of English 6. Agnete Fog og Anne Mette Finderup 650 interaktive opgaver 17 videointerview 210 lydfiler 50 primær tekster 340 opgaver 70 illustrationer 1800 ordforklaringer 200 sider ebog ibog.woe.systime.dk GOLD BEST EUROPEAN SCHOOLBOOK AWARDS Into Global Business er en fortsættergrundbog, som byg - ger videre på denne tilgang med fokus på det globale marked med Afrika 3 som eksempel på et emerging marked. Desuden er der tekster om targeted markerting og Facebook 4 som eksempler på nye markedsføringsstrategier. Udgivelsen henvender sig til 2. og 3.g. I begge udgivelser er der oplæsning af et udvalg af tekster, så eleverne kan styrke mundtlig færdighed og lytteøvelse. I Worlds of English er der en stor mængde, varierede interaktive opgaver, som træner tekstforståelse 5 og analyse med et klart fokus på nærlæsning af teksten. IBogsmediet giver med de inter aktive opgaver en øget træningsmulighed og dermed styrker læring. Worlds of English vandt guldmedalje 6 i Best European School Book Awards 2013 inden for kategorien digitalt materiale. Den blev bl.a. rost for at have et historisk såvel som globalt perspektiv og at være righoldig i materiale mht. tekster, oplæsninger ved native speakers, videointerviews og relevante interaktive opgaver. Desuden blev materialets mangfoldighed og niveaudifferentiering 4. fremhævet. Mundtlig sprogfærdighed Ved sprogindlæring er det essentielt at høre sproget for at træne lytteforståelse, og derfor bruger vi ibogsmediet til at kombinere tekst med oplæsning, så tekstlæsningen understøttes af og kombineres med en oplevelse af det talte sprog. Oplæsningerne er anbragt i tilknytning til teksten, så eleverne kan kombinere læsning og lytning, hvilket forskning har vist styrker indlæringen. Professor David Crystal beskriver, at engelsk nu eksisterer i så mange varianter, at engelsk ikke længere blot er ét sprog men et bredt spektrum af Englishes. Denne mangfoldig hed afspejles i vores ibogsantoloiger, hvor tekst erne er læst op ved native speakers fra den pågældende teksts sprogområde. Den mundtlige dimension kommer til også til udtryk fx i Worlds of English ibog

20 Engelsk Engelsk From where you are Morten Petersen og Tony Søndergaard Andersen 180 interaktive opgaver 140 lydfiler 30 videoer 110 opgaver 16 illustrationer 1500 ordforklaringer 180 sider ebog fromwhereyouare.systime.dk Upside Down Alastair Henry og Leif Johansson 50 interaktive opgaver 165 lydfiler 12 cases 19 grammatikøvelser 190 opgaver 13 Face the facts opgaver 25 billeder 20 originaltekster 400 sider ebog ud.systime.dk The Big Picture Lene Lundsgaard og Svend Madsen bp.systime.dk 7. og From where you are ibog via mange tilrettelagte videointerviews 7 med ud valgte eksperter eller tekstforfattere optaget af vores forfattere med henblik på at perspektivere teksten og give eleverne en oplevelse af personerne bag teorierne. Tekstvalg og tekstforståelse Ud fra læreplanen skal eleven have kendskab til væsentlige engelsksprogede forfattere. Dette dækkes i grundbogen Worlds of English, som giver et historisk perspektiv på engelsk og amerikansk litteratur. Desuden giver den en præsentation af det engelske sprogs udvikling suppleret med videointerviews med David Crystal, hvor han giver sine betragtninger over det engelske sprogs status som et globalt sprog. Læreplanen lægger også vægt på et kendskab til samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. From where you are ibog giver med bl.a. med fokus på mad og drikkevaner et indblik i livstilsproblemer i hhv. USA og Storbritannien. Indgangsvinklen er emneområder, som eleverne kan relatere til. Upside Down ibog og Departures ibog præsenterer ligeledes tekster fra USA og Storbritannien, men har desuden fokus på kultursammenstød og aktuelle forhold i andre dele af den engelsk talende verden. I Departures dækkes dette i emnerne Trapped og Clash of Cultures og i Upside Down bl.a. i temaet Journeys og teksten Once upon a Time af Nadine Gordimer. Sidstnævnte tekst er ikke så eventyragtigt som titlen kunne antyde. Ovennævnte ibøger kan anvendes fra 1.g. og er oplagte som grundbøger til en ind føring i litteratur, kultur og samfundsmæssige problemstillinger i engelsksprogede lande. Antologier og niveauer The Big Picture ibog henvender sig til 2. og 3.g med tekster bl.a. fra USA, Storbritannien, Sydafrika, Australien, Irland og Skotland. I de mange interaktive opgaver er der fokus på sprog, form og ikke mindst genre

21 Engelsk Engelsk Departures René Bühlmann, Vibeke Hansen, Per René jensen, Chris Plougheld og Eva Rosenvold 155 interaktive opgaver 30 lydklip 110 øvelser 25 illustrationer 45 primærtekster ca ordforklaringer ca. 230 sider ebog dp.systime.dk American History David Nye 20 videoer 70 billeder 1010 gloser 120 sider ebog ushistory.systime.dk 9. Tekstanalytiske begreber Såvel Worlds of English, From where you are, Departures og The Big Picture har afsnit med tekstanalytiske begreber 9. Landekendskab I vores palet af digitale udgivelser til engelsk indgår også temaudgivelser, hvor et bestemt landeområde dækkes indgående. Det er tilfældet i American History ibog og The Island of Ireland ibog, hvor sidstnævnte udgivelse gennem en række videointerviews 10 giver et opdateret indtryk af landet netop nu. Grammatik Der er behov for at præsentere og træne engelsk grammatik på flere niveauer og med forskellige tilgange såvel deduktive som induktive med henblik at give en varieret og differentieret tilgang til grammatikindlæring. 10. The Island of Ireland Rosanne McCollum 60 interaktive opgaver 22 videoklip 8 lydfiler 11 webquests 60 opgaver 13 engelsksprogede tekster 50 illustrationer ca ordforklaringer 200 sider ebog ireland.systime.dk 38 39

22 Engelsk Engelsk Starters Dick Webb og René Bühlmann 50 lydfiler 1000 interaktive opgaver 210 opgaver 80 illustrationer 140 sider ebog Engelsk grundgrammatik ibog giver en spørgsmålsbaseret tilgang til regelpræsentationen for at møde eleverne på deres niveau ved som udgangspunkt at bruge de spørgsmål, som eleverne ofte stiller til grammatik. Desuden giver den mulighed for individuel træning gennem mange interaktive opgaver med meget detaljerede og pædagogiske responser 11. ibog.starters.systime.dk 11. Starters ibog eleven opbygger regelforståelse gennem en induktiv tilgang til de grammatiske emner. I de mange interaktive opgaver træner eleverne reglerne med hjælp af vejledende responser. Både Starters og Engelsk grundgrammatik henvender sig til begyndere 1.g. Engelsk grundgrammatik Dorthe Chalotte Hansen og Helle Brieghel 425 interaktive opgaver 40 lydfiler 85 tabeller 9 skabeloner 45 øvelser 40 illustrationer 180 gloser 170 sider ebog engelskgrundgrammatik.systime.dk Engelsk Multimedie Grammatik ibog henvender sig til øvede (2.-3.g). Den indeholder ligeledes mange interaktive opgaver fx blandede opgaver, hvor flere grammatiske problemstillinger trænes og testes i samme opgave sekvens. Disse typer interaktive opgaver er relevante både som indledende vurderingsgrundlag og som eksamensrepetition. Antologier på vej New American Frontiers ibog Engelsk Multimedie Grammatik Frede Salling Pedersen, Knud Børge Bendtsen, Ole Bønnerup lydfiler 250 interaktive opgaver 80 oversættelser 22 hints 220 sider ebog ibog.emmg.systime.dk Engelske versioner med et internationalt perspektiv Worlds of English (med engelske gloseforklaringer) From where you are (med engelske gloseforklaringer). Ud fra samarbejde med forlag i andre nordiske lande konstaterer vi, at undervisningsmateriale til engelsk i højere grad bliver engelsk-engelsk altså uden dansk oversættelse af gloser og forklaringer. Med henblik på at træne eleverne i en engelsksproglig kommunikation er vi i gang med disse udgaver af de nævnte ibøger. Se mere på systime.dk 40 41

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm og Kirsten Wissing. en lærervejledning. 2008 Systime A/S ISBN: 9788761622358

Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm og Kirsten Wissing. en lærervejledning. 2008 Systime A/S ISBN: 9788761622358 Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm og Kirsten Wissing en lærervejledning Zoom en lærervejledning 2008 Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm, Kirsten Wissing og Systime A/S Kopiering fra

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på.

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på. Matematik De(t) gyldne snit 3. udgave, 2010 ISBN 13 9788761627131 Forfatter(e) Jesper Frandsen Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere