Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008"

Transkript

1 Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september

2 Årsmøde Dagsorden Dagens program 1. Årsmøde - Beretning fra bestyrelsen - Aktiviteter og projekter - Forslag til nye aktiviteter 2. Dansk offshore: status og fremtiden - Status og planer for danske olie- & offshore vindmølle aktiviteter ved Energistyrelsen - Status samt planer for Mærsk Olie og Gas - Global Offshore Prospects ved Douglas Westwood - Det globale marked for offshore vindkraft og mulighederne ved BTM Consult 3. Buffet 2

3 Årsmøde Dagsorden Årsmøde 1. Formål og vision 2. Aktiviteter 3. Hvad er gået godt? 4. Hvad skal styrkes? 5. Eksempler på udviklingsprojekter 6. Diskussion 7. Eventuelt 3

4 Formål & vision Formål for Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark er en medlemsdrevet organisation, hvis formål er at forstærke og understøtte den danske offshore industris bestræbelser på til stadighed at være konkurrencedygtig. Herunder at virksomhederne i branchen bliver opfattet som kompetente partnere indenfor den internationale offshore industri. 4

5 Formål & vision Ydelser fra Offshore Center Danmark For at nå det overordnede formål med Offshore Center Danmark leveres bl.a. følgende ydelser: Netværksarrangementer blandt medlemmer og blandt medlemmer/uddannelsesmiljøerne Generering af og deltagelse i udviklingsprojekter blandt medlemmerne Vidensamling- og videnformidling Fokus på synliggørelse af offshore branchen 5

6 Formål & vision Baggrund Etableret Fra 2006 officielt videncenter for dansk offshore. 9 ansatte. Medlemsbaseret organisation nu 180 medlemsvirksomh. og videninstitutioner Privat og offentlig finansiering ca. 60/40 Centerets indtægter hviler på medlemskontingenter, statslige og regionale tilskud til projekter samt indtægter fra egne forretningsmæssige aktiviteter Aktiviteter Networking ERFA grupper, gå-hjem møder, road-shows Viden Kurser, videndatabaser, internet, seminarer, konferencer, magasiner Projekter Innovative udviklingsprojekter ml. alle aktører Rådgivning Medlemsrådgivning. Viden om viden, små-opgaver Internationalisering Internationale konferencer & netværk 6

7 Formål & vision Beretning - Økonomi

8 Formål & vision Offshore Center Danmarks s historie OCD historie & ydelser OCD konceptueres 2003 Vækstmiljø Netværk & Viden Teknologicenter + udviklingsprojekter + Årsmøde Synliggørelse+ (=markedsføring af branchen) Årsmøde Internationalisering 8

9 Formål & vision Forretningsplanen fastlægger retningen for Offshore Center Danmark i perioden , hvad angår indhold og budget. Forretningsplan drøftes på Offshore Center Danmark s årsmøde. Forretningsplan bygger på: Offshore Center Danmark s 3 tidligere forretningsplaner dateret , og Diskussioner blandt medlemsvirksomheder, bestyrelse, kontaktråd samt uddannelses- og videninstitutioner. Interview med 4 olieoperatører, 2 vindmølle producenter, 6 offshore underleverandører og 1 universitet. Forretningsplan fastholder 3 overordnede forretningsområder: Networking (hidtidige praksis har været god og fastholdes) Vidensamling (hidtidige praksis har været god og fastholdes) Udviklingsprojekter (hidtidige praksis har været god og fastholdes) 9

10 Formål & vision Forretningsplan fastlægger 2 nye overordnede forretningsområder: Kurser (udbygges) Internationalisering (nyt forretningsområde - synliggørelse af dansk offshore branche internationalt) Forretningsplan fastholder: Retningen for Offshore Center Danmark som teknisk/videnskabeligt videncenter. Offshore Center Danmark som medlemsbaseret, selvejende og erhvervsdrivende fond. 10

11 Årsmøde Aktiviteter Aktiviteter forgangne år Medlemmer -40 nye medlemmer i det forgangne år. I dag 185 medlemmer. Konferencer siden sidst - DECOM 2007 konference dekommissionerings konference - LNG konference Comwell, Middelfart - Indsatsområder for dansk offshore : 3 workshops efteråret Aluminium i Offshore Industrien konference på Syddansk Universitet - Forskningens Døgn offshore fremstød overfor offentligheden - Effektiv anvendelse af IT i offshore industrien på Esbjerg Tekniske Inst. - SMV i Offshore Olie&Gas Industrien konference på Syddansk Universitet - one2one 2-dages dansk/tysk offshore vind konference i Esbjerg - Windforce 08 offshore vind konference i samarbejde med WAB - Flere Ingeniører en række initiativer der skal tiltrække flere ingeniører 11

12 Årsmøde Aktiviteter Beretning forgangne år ERFA møder og gå-hjem møder bl.a. - ERFA gruppe Stationære & Mobile platforme ekskursion til Shell Fredericia - ERFA gruppe Stationære & Mobile platforme møde om samarbejde og OCE. - ERFA gruppe Offshore Vindmøller møde om Vejrprognoser og offshore vind. - ERFA gruppe Offshore Vindmøller netværksmøde med 60 virksomheder - ERFA gruppe Dekommissionering fusionering med konsortiet omkring Dekommissionerings projektet. - ERFA gruppe HSSEQ har besøgt Falck Nutec med sikkerhedstræning - ERFA gruppe HSSEQ har haft fokus på sikring af faciliteter og personel i udsatte områder - En bølgekraft ERFA-gruppe integreres med ERFA Offshore Vindmøller - OCD har afholdt to introduktionsdage for ialt 40 nye medlemmer. Støttet op omkring delegationsbesøg og offshore fremstød: i Plön, Bremerhaven & Berlin i Tyskland, Aberdeen i Skotland, Stavanger i Norge, Houston i USA, Ilulissat, Aasiaat, Nuuk og Sisimiut på Grønland, Lagos i Nigeria, Luanda i Angola samt Berlin & Hamburg (rekruttering) i Tyskland. 12

13 Årsmøde Aktiviteter Aktiviteter (fortsat) Rådgivning: Daglig rådgivning af medlemmer og branchen Vedligeholdelse af et virtuelt internet bibliotek Vedligeholdelse af en hjemmeside Vedligeholdelse af virksomheds profileringsportal Gennemførelse af grundlæggende offshore kurser Kontakt til offshore aktiviteter i udlandet Sekretariat samt tovholder for permanente ERFA arbejdsgrupper Indsamlet viden om udviklingsprojekter i ind- og udland God kontakt til nationale og internationale olieselskaber Dansk teknologicenter for offshore Regional klyngeansøgning imødekommet med fokus på dansk offshore 13

14 Årsmøde Aktiviteter Hvad er gået godt? Fundamentet for Offshore Center Danmark er på plads: - Alle væsentlige spillere indenfor olie & gas samt offshore vindmølleindustrien er i dag medlemmer - En god dialog med medlemmerne er etableret - Centeret har udvidet sine ydelser med et teknologicenter - Udviklingsprojekterne på tværs af industri og vidensinstitutioner: Har vist sig som en central netværks ydelse fra centeret, både til generering af længerevarende samarbejder samt konkrete innovative produkter og forretnings koncepter Økonomi - Centeret har en sund økonomi - En ny strategiplan for de næste 3-5 år er udarbejdet 14

15 Formål & vision Hvad skal styrkes? Forretningsplan foreslår følgende konkrete tiltag: Forstærke vidensamling og videnformidling Flere udviklingsprojekter med facilitering af samarbejder heriblandt bæredygtig olieproduktion, HR, standardiseret platform og offshore vind spids kompetencer Networking med øget fokus på ERFA Forstærkning og udbredelse af kurser Større fokus på olie og gas internationalisering Flg. nye tiltag iværksættes på denne foranledning 2008 & 2009: ERFA grupperne s arbejde tages op til drøftelse og viderebearbejdning Et antal nye faglige udviklingsprojekter er under definition i direkte forlængelse af ovenstående og vil blive startet op primo 2009 Et stort nyt HR projekt er netop startet Internationalisering vil få øget fokus bl.a. gennem et påtænkt udviklingsprojekt Kursus tilbuddet og indsatsen vil blive forøget Vidensdatabasen, hjemmesiderne, Onoff magasiner og konferencer forstærkes 15

16 Årsmøde Aktiviteter Erfa-grupper International Stationære- Mobileanlæg Offshore Vind HSSEQ Dekom 3 møder 10 deltagere Ex-formand Niels Skeby Status: Standby 16 møder 22 deltagere Formand Esben Marcussen Status. Aktiv 13 møder 24 deltagere Formand: Henrik Carstens Status: Aktiv 12 møder 17 deltagere Formand: Torben Rosenørn Status: Aktiv 3 møder 7 deltagere Formand: Allan Christensen Status: Aktiv Uddannelse Workshop - ultimo 2008

17 Årsmøde Udviklingsprojekter Kort om udviklingsprojekter Offshore Center Danmark har koordineret ca. 30 udviklingsprojekter indenfor olie & gas samt offshore vind Projekt kendetegn Generel fokus på teknologisk udvikling indenfor industrien Ofte deltagelse fra forskelligartede komplementære virksomheder og videninstitutioner (operatør/developer, service underleverandør, produktions virksomhed, konsulent, universitet, osv.) Finansieres enten 50/50 af private partnere og offentlige midler eller 100% privat 17

18 Status på nogle udviklingsprojekter siden sidste årsmøde: 1. Anvendelse af plastkompositter offshore PLAST kørende 2. OAS2 (offshore vind) - ny 3. Offshore vind i Nordsø regionen POWER - afsluttet 4. Offshore vind i udvidet Nordsø regionen POWER Cluster - ny 5. Kurser standard og virksomheds specifikke faste opdateres løbende 6. Borerørschip - afsluttet 7. SMV ere indenfor offshore industrien SMV - afsluttet 8. Offshore sikring OTS - kørende 9. Dekommissionering /rig repair VVM afsluttet 10. Fokus på Dansk Offshore (HR & uddannelser FDO) ny 11. TRACK (sporing af mandskab ved ulykker) - kørende 12. Oilclean (miljø) - ny 13. CMS - Crisis Management System træning ved oliespild - ny 14. Competences & ressources for the offshore industry - CROSS - afsluttet 15. Vestafrika Offshore - afsluttet 18

19 1. Anvendelse af plastkompositter på offshore installation Mål: At anvende plastkompositter til offshore installationer Projektdeltagere: - Mærsk Olie og Gas - Fiberline Composites - Plast Center Danmark - Aalborg Universitet Esbjerg - COWI - Promecon - FORCE Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Status: Screening gennemført, demonstrationsemne valgt, beregninger og tegninger udført - adgangsplatform til Tyra Øst 19

20 2. Offshore Access Systems - internationalt Mål: Videndeling gennem konkrete udviklingsprojekter Fokus: Sikker adgang til offshore vindmøller Projektdeltagere: 7 lande repræsenteret af 21 virksomheder, bl.a.: - Offshore Center Danmark (Coordinator) Projektperiode: DONG Energy (Denmark) Status: Projekt netop påbegyndt - Siemens Wind Power (Denmark) - Vestas (Denmark) - Risø (Denmark) - E.ON Energie (Germany) - REpower (Germany) - Multibrid (Germany) - Ramboll (Danmark) - TU Delft (Netherlands) - Acciona (Spain) 20

21 3. POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsøområdet gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - UK - Holland - Belgien I alt 37 organisationer Fra DK: South Denmark European Office og Offshore Center Danmark Projektperiode: Projektet afsluttet 21

22 POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions Resultater: 2 netværksarrangementer med danske, engelske og tyske virksomheder I alt 130 møder mellem 125 deltagere Branche analyser Supply Chain Studies, Case Studies, Qualification Requirements Study m.fl. Harmonisering af uddannelser Udvikling af Offshore Wind Summer School Training program Information til offentligheden og branchen Messer og konferencer (COW2005, COW07, Husum samt mange mindre arrangementer) DVD med alle resultater fås gratis hos Offshore Center Danmark 22

23 4. POWER Cluster Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsøområdet gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - England - Holland - Norge - Sverige I alt 18 organisationer Fra DK: - South Denmark European Office - Aalborg Universitet - Offshore Center Danmark Projektperiode:

24 POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions 3 arbejdsområder: Business - Tværnationale netværksaktiviteter (one2one meetings) - Kortlægning af offshore vind branchen i Nordsøen - Analyse af branchen, herunder mulige synergier fra olie/gas branchen Skills - Strategier til at takle manglen på arbejdskraft - Fælles uddannelsesstandarder - BSc/MSc moduler Social Acceptance - Information - Vandreudstilling på skib 24

25 Kurser 5. Kurser Introduction to Offshore Oil and Gas Indhold Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau Emner omfatter: Geologi Efterforskning Boringer Offshore installationer Processing Downstream Dekommissionering Reserver Licensforhold HSEQ M.fl. Målgruppe Næste kursus: januar 2009 Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 18 afholdte kurser med kursister fra følgende afdelinger: Ingeniør, Offshore, Sekretariat, Forsikring, Human Resources, Geologi, Bogholderi, Økonomi, Salg 25

26 Kurser Kurser Introduction to Offshore Wind Indhold Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau Emner omfatter: Turbine-teori, markedsoverblik, fundamenter, nettilslutning, service og vedligehold og HSEQ Næste kursus: oktober 2008 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 26

27 Kurser Kurser Processing Indhold Aktiviteter og udstyr på proces-platforme præsenteres på et letforståeligt niveau. Emner omfatter: Wellhead, separator, metering, hjælpesystemer m.m. Næste kursus: 11. marts 2009 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere med behov for overblik over proces-emnet 27

28 Kurser Kurser Andre kurser Trykbærende udstyr, rør og armaturer Hovedemner: PED, ASME B31.3, DS/EN Næste Tryk-kursus: 30. september 2008 Sidste frist for tilmeldinger er 16. september ATEX-direktiverne Hovedemner: ATEX 100a og ATEX 137 Virksomhedstilpassede kurser Alle kurser kan tilpasses virksomheders specifikke behov ved større grupper Bl.a. afholdes Introduction to Offshore Oil and Gas hver anden måned for nye medarbejdere hos Mærsk 28

29 6. Borerørs chip i offshore sektoren Mål: At udvikle RFID chips (Radio Frequency IDentification) så de kan anvendes til borerørs logistik Projektdeltagere: - Mærsk Contractors - Laybourn Trade & Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Vækstfonden er ansøgt om medfinansiering til etablering af virksomhed for produktion og salg af produktet Kommercialisering påbegyndt og projektet er dermed afsluttet 29

30 Borerørs chip i offshore sektoren Teknikken Kendt teknologi tilpasset og anvendt på borerør. Kendes f.eks. fra de nye chips på Dankort. Gennemtestet på borerigge gennem 3 år. 30

31 7. Små og mellemstore virksomheder (SMV) der vil fokusere på offshore branchen Mål: At lette adgangen for nye SMV ere, der ønsker at blive leverandører offshore olie/gas branchen ved at give et overblik over muligheder og barrierer i den forbindelse. Desuden ønskes en oversigt over olie/gas branchens beskæftigelsesmæssige betydning for DK. Projektperiode: Status: Projektet afsluttet maj 2008 Nøgletal fra analysen personer var i 2006 direkte og indirekte beskæftigede i den danske olie/gas branche af disse var i 2006 beskæftigede i Esbjerg området Virksomhedernes internationale del af deres årlige omsætning steg fra 20% i 2002 til 40% i

32 7. Små og mellemstore virksomheder der vil fokusere på offshore branchen Projektets indhold blev defineret af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg Syddansk Universitet Esbjerg Sydvestjysk Udviklingsforum Offshore Center Danmark Øvrige projektdeltagere var: Esbjerg Offshore Base Vetco Gray Denmark A/S Oil Power Alslev Rustfri Montage A/S GSS ApS AN Group 32

33 7. Små og mellemstore virksomheder der vil fokusere på offshore branchen En afsluttende konference er afholdt på Syddansk Universitet Esbjerg med 150 deltagere fra 90 virksomheder. Håndbog til nye virksomheder er udgivet og kan findes på 33

34 8. Offshore Sikring Mål: analyse af myndigheder og regler på offshore sikrings området med særlig fokus på terroristiske anslag mod on- og offshore olie/gas installationer. Baggrund for projektet En række terroristiske anslag mod olie/gas konstruktioner. Her nogle eksempler: April 2005 gennemførtes et selvmords terrorangreb på britiske olietankskibe opankrede ved olieterminalen i Basra, Irak For at sikre verdens havne mod terroristiske anslag, forlangte den Internationale Maritime Organisation (IMO) at senest 2005 skulle alle vestlige landes trafikhavne være hegnede og overvågede. I 2007 har Saudi Arabien afsat 5 mia. dollar til et terrorsikringsprogram for Golfen med tilhørende militære styrker. I februar 2008 udløser en terroralarm på en olie rig i den engelske del af Nordsøen en evakuering af 500 mand fra riggen. Alarmen var falsk. Juni 2008 angriber Nigerianske rebeller en Shell offshore platform 120 sømil fra kysten. 34

35 8. Offshore Sikring Projektdeltagere Tidsplan Blue Water Shipping Projekt start: august 2008 Carr Consulting Sikrings Håndbog: marts 2009 Dancopter Slut konference: marts 2009 Erhvervs Akademi Vest Esbjerg Havn Esbjerg Safety Control FORCE Technology Niels Winter & Co MacArtney Mærsk Contractors Offshore Center Danmark 35

36 9. Miljørigtig ophugning og fjernelse af offshore platforme Dekommissionering omfatter: Engineering, planlægning, kontrol (30% af omkostningerne) Rensning, frigørelse, løft Neddeling Genbrug Skærebrænding 36

37 Dekommissionering i Danmark måske Esbjerg Mål: billigst, bedst og miljørigtig fjernelse af offshore konstruktioner Markedet: UK: fjernelser inden 2020: mia. kr. Norge: store fjernelser pågår, herunder Ekkofisk tanken DK: oprydninger i mindre omfang pågår Esbjerg: VVM og Miljøgodkendelse for anlæg til Dekommissionering og Rig Repair på Esbjerg Havn kommer i offentlig høring til efteråret 2008 Dekommissionering Interessegruppe er under etablering af rådgivere, entreprenører og genbrugsvirksomheder for målrettet forretningsmæssig indsats på området, gerne som underleverandører. 37

38 10. Fokus på dansk offshore - udvikling af menneskelige ressourcer Mål: At kompetenceudvikle branchens HR-funktioner At udvikle de danske offshore uddannelser Projektdeltagere: Ramboll Oil & Gas Job InVest Erhvervsakademi Vest AMU Vest AN Group Arbejdsmiljøeksperten Esbjerg Offshore Base EUC Vest FORCE Technology Ocean Team Scandinavia Semco Maritime Syddansk Universitet Esbjerg Institute of Technology Projektperiode: Status: Projekt netop påbegyndt 38

39 Delprojekt I Kompetenceudvikle branchens HR-funktioner Består af følgende hovedaktiviteter: Baggrundsmateriale udarbejdes for afholdelse af seminar Seminar afholdes om problemstillinger og løsningsmuligheder Teoretisk Pilotkursus udarbejdes, med fokus på konkrete HR problemstillinger Praktisk Pilotkursus gennemføres Erfaringer fra Pilotkursus samles i HR Håndbog Projektresultat og HR Håndbog udbredes ved seminar mv.

40 Delprojekt II Udvikling af de danske offshore uddannelser Består af følgende hovedaktiviteter: Kortlægning af forholdet mellem udbud og efterspørgsel Pilotforløb designes, afprøves, evalueres og rettes til Opsamling og formidling af viden og resultater

41 11. Track Mål: At være i stand til at positionere personer på offshore installationer. Projektdeltagere: - Maersk Drilling - Rederiet A.P. Møller Mærsk - Polycom - Laybourn Trading & Technology - ABB Esbjerg - Offshore Center Danmark Projektperiode: Demo hos Polycom gennemført. Test på Chastine Mærsk Status: Funktionsbeskrivelse af system til en platform pågår 41

42 12. Oil Clean Mål: Undersøgelse af markedet for bekæmpelse af olie spild. Projektdeltagere: - RoClean-Desmi - Esvagt - SOK - Esbjerg Institute of Technology - Antilope IT - Offshore Center Danmark Projektperiode: OCD møder afholdt for strukturering af opgaven Status: Vidensøgning pågår 42

43 13. CMS 3 Crisis Management Training System Mål: At videreudvikle en internet baseret træner til oliespildsberedskab. EU Leonardo da Vinci Projekt: Projektdeltagere: - SOK + et antal danske interessenter - Antilope IT - Stavanger Offshore Tekniske Skole - Estonia Maritime Academy - Offshore Center Danmark (leder) Projektperiode: Ansøgning godkendt Status: Projektet er netop startet op. 43

44 14. Competences and resources for the oil/gas sector - CROSS Mål: At støtte op omkring kompetenceudvikling og hjælpe med at reducere mangel på arbejdskraft i den danske offshore branche Projektdeltagere: - Valtor, Dansk Industri, Deloitte, Sydvestjysk Udviklingsforum, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet Esbjerg - Kirk Larsen & Ascanius, Valtor - Offshore Center Danmark (leder) Beskrivelse af eksisterende offshore uddannelser og virksomheds kompetencer 2007: Job messer i Berlin & Hamburg Projektperiode Status: Afsluttet 44

45 15. West African offshore studies Projektperiode: Status: Markedsanalyse af Nigeria og Angola s offshore marked med fokus på konkrete projektmuligheder for danske virksomheder Rapporterne rekvireres hos OCD Seminarer afholdt i 2007 og i 2008 i et samarbejde med IFU Status: Afsluttet 45

46 Typer af konkrete, forskelligartede projekter (finansiering): 1. Lille innovations projekt: Borerørs chip (0/100) 2. Stort udviklings projekt: Dekommissionering (50/50) 3. Teoretisk udviklings projekt: Offshore vindmøller i stærk strøm (50/50) 4. EU projekt: Crisis Management ved oliespild (50/50) 5. Internationalt netværks projekt: OAS2 (0/100) 6. Erhvervsmæssigt udviklingsprojekt: SMV ere indenfor offshore industrien (50/50) 46

47 Spørgsmål & drøftelse Forslag til nye aktiviteter? Spørgsmål og drøftelse 47

48 Spørgsmål & drøftelse Pause 48

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Årsmøde 13. september 2012

Årsmøde 13. september 2012 Årsmøde 13. september 2012 Program del 1 Kl. 09.30-10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker Kl. 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen v/niels Aage Giversen, Offshore Center Danmark

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk

Klynger og innovationsnetværk Klynger og innovationsnetværk I forbindelse med den kommende klynge- og netværksstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med Netmatch påbegyndt en kortlægning af de danske klynger og innovationsnetværk.

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum, Mads Bruun Ingstrup og Sofie Rasmussen REG X, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Masterplan for Maritime Potentialer

Masterplan for Maritime Potentialer Masterplan for Maritime Potentialer - et maritimt innovations- og videnscenter med lokal forankring og globalt sigte. Sydfyn og Øerne Dette udkast til Masterplan for Maritime Potentialer er udarbejdet

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Vedvarende energi og energieffektivitet

Vedvarende energi og energieffektivitet Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: +45 73 33 13 71 lp@soenderjylland.dk Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: +49 461 806-460 Fax: +49 461 806-9460

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK FOR FREMTIDIG VÆKST REJSER TRE DAGE OM UGEN Jobbet i Rambøll Olie og Gas, bringer Neel Strøbæk til tre forskellige destinationer om ugen. SIDE

Læs mere

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke # 05 JUNI 2015 Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver Partnerskaber er afgørende Som skabt for miljørigtig skrotning Flaminia: Et prisværdigt svendestykke LOOKOUT # 05 JUNI 2015 /4 /6 UDGIVER LINDØ port

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere