Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008"

Transkript

1 Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september

2 Årsmøde Dagsorden Dagens program 1. Årsmøde - Beretning fra bestyrelsen - Aktiviteter og projekter - Forslag til nye aktiviteter 2. Dansk offshore: status og fremtiden - Status og planer for danske olie- & offshore vindmølle aktiviteter ved Energistyrelsen - Status samt planer for Mærsk Olie og Gas - Global Offshore Prospects ved Douglas Westwood - Det globale marked for offshore vindkraft og mulighederne ved BTM Consult 3. Buffet 2

3 Årsmøde Dagsorden Årsmøde 1. Formål og vision 2. Aktiviteter 3. Hvad er gået godt? 4. Hvad skal styrkes? 5. Eksempler på udviklingsprojekter 6. Diskussion 7. Eventuelt 3

4 Formål & vision Formål for Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark er en medlemsdrevet organisation, hvis formål er at forstærke og understøtte den danske offshore industris bestræbelser på til stadighed at være konkurrencedygtig. Herunder at virksomhederne i branchen bliver opfattet som kompetente partnere indenfor den internationale offshore industri. 4

5 Formål & vision Ydelser fra Offshore Center Danmark For at nå det overordnede formål med Offshore Center Danmark leveres bl.a. følgende ydelser: Netværksarrangementer blandt medlemmer og blandt medlemmer/uddannelsesmiljøerne Generering af og deltagelse i udviklingsprojekter blandt medlemmerne Vidensamling- og videnformidling Fokus på synliggørelse af offshore branchen 5

6 Formål & vision Baggrund Etableret Fra 2006 officielt videncenter for dansk offshore. 9 ansatte. Medlemsbaseret organisation nu 180 medlemsvirksomh. og videninstitutioner Privat og offentlig finansiering ca. 60/40 Centerets indtægter hviler på medlemskontingenter, statslige og regionale tilskud til projekter samt indtægter fra egne forretningsmæssige aktiviteter Aktiviteter Networking ERFA grupper, gå-hjem møder, road-shows Viden Kurser, videndatabaser, internet, seminarer, konferencer, magasiner Projekter Innovative udviklingsprojekter ml. alle aktører Rådgivning Medlemsrådgivning. Viden om viden, små-opgaver Internationalisering Internationale konferencer & netværk 6

7 Formål & vision Beretning - Økonomi

8 Formål & vision Offshore Center Danmarks s historie OCD historie & ydelser OCD konceptueres 2003 Vækstmiljø Netværk & Viden Teknologicenter + udviklingsprojekter + Årsmøde Synliggørelse+ (=markedsføring af branchen) Årsmøde Internationalisering 8

9 Formål & vision Forretningsplanen fastlægger retningen for Offshore Center Danmark i perioden , hvad angår indhold og budget. Forretningsplan drøftes på Offshore Center Danmark s årsmøde. Forretningsplan bygger på: Offshore Center Danmark s 3 tidligere forretningsplaner dateret , og Diskussioner blandt medlemsvirksomheder, bestyrelse, kontaktråd samt uddannelses- og videninstitutioner. Interview med 4 olieoperatører, 2 vindmølle producenter, 6 offshore underleverandører og 1 universitet. Forretningsplan fastholder 3 overordnede forretningsområder: Networking (hidtidige praksis har været god og fastholdes) Vidensamling (hidtidige praksis har været god og fastholdes) Udviklingsprojekter (hidtidige praksis har været god og fastholdes) 9

10 Formål & vision Forretningsplan fastlægger 2 nye overordnede forretningsområder: Kurser (udbygges) Internationalisering (nyt forretningsområde - synliggørelse af dansk offshore branche internationalt) Forretningsplan fastholder: Retningen for Offshore Center Danmark som teknisk/videnskabeligt videncenter. Offshore Center Danmark som medlemsbaseret, selvejende og erhvervsdrivende fond. 10

11 Årsmøde Aktiviteter Aktiviteter forgangne år Medlemmer -40 nye medlemmer i det forgangne år. I dag 185 medlemmer. Konferencer siden sidst - DECOM 2007 konference dekommissionerings konference - LNG konference Comwell, Middelfart - Indsatsområder for dansk offshore : 3 workshops efteråret Aluminium i Offshore Industrien konference på Syddansk Universitet - Forskningens Døgn offshore fremstød overfor offentligheden - Effektiv anvendelse af IT i offshore industrien på Esbjerg Tekniske Inst. - SMV i Offshore Olie&Gas Industrien konference på Syddansk Universitet - one2one 2-dages dansk/tysk offshore vind konference i Esbjerg - Windforce 08 offshore vind konference i samarbejde med WAB - Flere Ingeniører en række initiativer der skal tiltrække flere ingeniører 11

12 Årsmøde Aktiviteter Beretning forgangne år ERFA møder og gå-hjem møder bl.a. - ERFA gruppe Stationære & Mobile platforme ekskursion til Shell Fredericia - ERFA gruppe Stationære & Mobile platforme møde om samarbejde og OCE. - ERFA gruppe Offshore Vindmøller møde om Vejrprognoser og offshore vind. - ERFA gruppe Offshore Vindmøller netværksmøde med 60 virksomheder - ERFA gruppe Dekommissionering fusionering med konsortiet omkring Dekommissionerings projektet. - ERFA gruppe HSSEQ har besøgt Falck Nutec med sikkerhedstræning - ERFA gruppe HSSEQ har haft fokus på sikring af faciliteter og personel i udsatte områder - En bølgekraft ERFA-gruppe integreres med ERFA Offshore Vindmøller - OCD har afholdt to introduktionsdage for ialt 40 nye medlemmer. Støttet op omkring delegationsbesøg og offshore fremstød: i Plön, Bremerhaven & Berlin i Tyskland, Aberdeen i Skotland, Stavanger i Norge, Houston i USA, Ilulissat, Aasiaat, Nuuk og Sisimiut på Grønland, Lagos i Nigeria, Luanda i Angola samt Berlin & Hamburg (rekruttering) i Tyskland. 12

13 Årsmøde Aktiviteter Aktiviteter (fortsat) Rådgivning: Daglig rådgivning af medlemmer og branchen Vedligeholdelse af et virtuelt internet bibliotek Vedligeholdelse af en hjemmeside Vedligeholdelse af virksomheds profileringsportal Gennemførelse af grundlæggende offshore kurser Kontakt til offshore aktiviteter i udlandet Sekretariat samt tovholder for permanente ERFA arbejdsgrupper Indsamlet viden om udviklingsprojekter i ind- og udland God kontakt til nationale og internationale olieselskaber Dansk teknologicenter for offshore Regional klyngeansøgning imødekommet med fokus på dansk offshore 13

14 Årsmøde Aktiviteter Hvad er gået godt? Fundamentet for Offshore Center Danmark er på plads: - Alle væsentlige spillere indenfor olie & gas samt offshore vindmølleindustrien er i dag medlemmer - En god dialog med medlemmerne er etableret - Centeret har udvidet sine ydelser med et teknologicenter - Udviklingsprojekterne på tværs af industri og vidensinstitutioner: Har vist sig som en central netværks ydelse fra centeret, både til generering af længerevarende samarbejder samt konkrete innovative produkter og forretnings koncepter Økonomi - Centeret har en sund økonomi - En ny strategiplan for de næste 3-5 år er udarbejdet 14

15 Formål & vision Hvad skal styrkes? Forretningsplan foreslår følgende konkrete tiltag: Forstærke vidensamling og videnformidling Flere udviklingsprojekter med facilitering af samarbejder heriblandt bæredygtig olieproduktion, HR, standardiseret platform og offshore vind spids kompetencer Networking med øget fokus på ERFA Forstærkning og udbredelse af kurser Større fokus på olie og gas internationalisering Flg. nye tiltag iværksættes på denne foranledning 2008 & 2009: ERFA grupperne s arbejde tages op til drøftelse og viderebearbejdning Et antal nye faglige udviklingsprojekter er under definition i direkte forlængelse af ovenstående og vil blive startet op primo 2009 Et stort nyt HR projekt er netop startet Internationalisering vil få øget fokus bl.a. gennem et påtænkt udviklingsprojekt Kursus tilbuddet og indsatsen vil blive forøget Vidensdatabasen, hjemmesiderne, Onoff magasiner og konferencer forstærkes 15

16 Årsmøde Aktiviteter Erfa-grupper International Stationære- Mobileanlæg Offshore Vind HSSEQ Dekom 3 møder 10 deltagere Ex-formand Niels Skeby Status: Standby 16 møder 22 deltagere Formand Esben Marcussen Status. Aktiv 13 møder 24 deltagere Formand: Henrik Carstens Status: Aktiv 12 møder 17 deltagere Formand: Torben Rosenørn Status: Aktiv 3 møder 7 deltagere Formand: Allan Christensen Status: Aktiv Uddannelse Workshop - ultimo 2008

17 Årsmøde Udviklingsprojekter Kort om udviklingsprojekter Offshore Center Danmark har koordineret ca. 30 udviklingsprojekter indenfor olie & gas samt offshore vind Projekt kendetegn Generel fokus på teknologisk udvikling indenfor industrien Ofte deltagelse fra forskelligartede komplementære virksomheder og videninstitutioner (operatør/developer, service underleverandør, produktions virksomhed, konsulent, universitet, osv.) Finansieres enten 50/50 af private partnere og offentlige midler eller 100% privat 17

18 Status på nogle udviklingsprojekter siden sidste årsmøde: 1. Anvendelse af plastkompositter offshore PLAST kørende 2. OAS2 (offshore vind) - ny 3. Offshore vind i Nordsø regionen POWER - afsluttet 4. Offshore vind i udvidet Nordsø regionen POWER Cluster - ny 5. Kurser standard og virksomheds specifikke faste opdateres løbende 6. Borerørschip - afsluttet 7. SMV ere indenfor offshore industrien SMV - afsluttet 8. Offshore sikring OTS - kørende 9. Dekommissionering /rig repair VVM afsluttet 10. Fokus på Dansk Offshore (HR & uddannelser FDO) ny 11. TRACK (sporing af mandskab ved ulykker) - kørende 12. Oilclean (miljø) - ny 13. CMS - Crisis Management System træning ved oliespild - ny 14. Competences & ressources for the offshore industry - CROSS - afsluttet 15. Vestafrika Offshore - afsluttet 18

19 1. Anvendelse af plastkompositter på offshore installation Mål: At anvende plastkompositter til offshore installationer Projektdeltagere: - Mærsk Olie og Gas - Fiberline Composites - Plast Center Danmark - Aalborg Universitet Esbjerg - COWI - Promecon - FORCE Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Status: Screening gennemført, demonstrationsemne valgt, beregninger og tegninger udført - adgangsplatform til Tyra Øst 19

20 2. Offshore Access Systems - internationalt Mål: Videndeling gennem konkrete udviklingsprojekter Fokus: Sikker adgang til offshore vindmøller Projektdeltagere: 7 lande repræsenteret af 21 virksomheder, bl.a.: - Offshore Center Danmark (Coordinator) Projektperiode: DONG Energy (Denmark) Status: Projekt netop påbegyndt - Siemens Wind Power (Denmark) - Vestas (Denmark) - Risø (Denmark) - E.ON Energie (Germany) - REpower (Germany) - Multibrid (Germany) - Ramboll (Danmark) - TU Delft (Netherlands) - Acciona (Spain) 20

21 3. POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsøområdet gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - UK - Holland - Belgien I alt 37 organisationer Fra DK: South Denmark European Office og Offshore Center Danmark Projektperiode: Projektet afsluttet 21

22 POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions Resultater: 2 netværksarrangementer med danske, engelske og tyske virksomheder I alt 130 møder mellem 125 deltagere Branche analyser Supply Chain Studies, Case Studies, Qualification Requirements Study m.fl. Harmonisering af uddannelser Udvikling af Offshore Wind Summer School Training program Information til offentligheden og branchen Messer og konferencer (COW2005, COW07, Husum samt mange mindre arrangementer) DVD med alle resultater fås gratis hos Offshore Center Danmark 22

23 4. POWER Cluster Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsøområdet gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - England - Holland - Norge - Sverige I alt 18 organisationer Fra DK: - South Denmark European Office - Aalborg Universitet - Offshore Center Danmark Projektperiode:

24 POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions 3 arbejdsområder: Business - Tværnationale netværksaktiviteter (one2one meetings) - Kortlægning af offshore vind branchen i Nordsøen - Analyse af branchen, herunder mulige synergier fra olie/gas branchen Skills - Strategier til at takle manglen på arbejdskraft - Fælles uddannelsesstandarder - BSc/MSc moduler Social Acceptance - Information - Vandreudstilling på skib 24

25 Kurser 5. Kurser Introduction to Offshore Oil and Gas Indhold Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau Emner omfatter: Geologi Efterforskning Boringer Offshore installationer Processing Downstream Dekommissionering Reserver Licensforhold HSEQ M.fl. Målgruppe Næste kursus: januar 2009 Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 18 afholdte kurser med kursister fra følgende afdelinger: Ingeniør, Offshore, Sekretariat, Forsikring, Human Resources, Geologi, Bogholderi, Økonomi, Salg 25

26 Kurser Kurser Introduction to Offshore Wind Indhold Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau Emner omfatter: Turbine-teori, markedsoverblik, fundamenter, nettilslutning, service og vedligehold og HSEQ Næste kursus: oktober 2008 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 26

27 Kurser Kurser Processing Indhold Aktiviteter og udstyr på proces-platforme præsenteres på et letforståeligt niveau. Emner omfatter: Wellhead, separator, metering, hjælpesystemer m.m. Næste kursus: 11. marts 2009 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere med behov for overblik over proces-emnet 27

28 Kurser Kurser Andre kurser Trykbærende udstyr, rør og armaturer Hovedemner: PED, ASME B31.3, DS/EN Næste Tryk-kursus: 30. september 2008 Sidste frist for tilmeldinger er 16. september ATEX-direktiverne Hovedemner: ATEX 100a og ATEX 137 Virksomhedstilpassede kurser Alle kurser kan tilpasses virksomheders specifikke behov ved større grupper Bl.a. afholdes Introduction to Offshore Oil and Gas hver anden måned for nye medarbejdere hos Mærsk 28

29 6. Borerørs chip i offshore sektoren Mål: At udvikle RFID chips (Radio Frequency IDentification) så de kan anvendes til borerørs logistik Projektdeltagere: - Mærsk Contractors - Laybourn Trade & Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Vækstfonden er ansøgt om medfinansiering til etablering af virksomhed for produktion og salg af produktet Kommercialisering påbegyndt og projektet er dermed afsluttet 29

30 Borerørs chip i offshore sektoren Teknikken Kendt teknologi tilpasset og anvendt på borerør. Kendes f.eks. fra de nye chips på Dankort. Gennemtestet på borerigge gennem 3 år. 30

31 7. Små og mellemstore virksomheder (SMV) der vil fokusere på offshore branchen Mål: At lette adgangen for nye SMV ere, der ønsker at blive leverandører offshore olie/gas branchen ved at give et overblik over muligheder og barrierer i den forbindelse. Desuden ønskes en oversigt over olie/gas branchens beskæftigelsesmæssige betydning for DK. Projektperiode: Status: Projektet afsluttet maj 2008 Nøgletal fra analysen personer var i 2006 direkte og indirekte beskæftigede i den danske olie/gas branche af disse var i 2006 beskæftigede i Esbjerg området Virksomhedernes internationale del af deres årlige omsætning steg fra 20% i 2002 til 40% i

32 7. Små og mellemstore virksomheder der vil fokusere på offshore branchen Projektets indhold blev defineret af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg Syddansk Universitet Esbjerg Sydvestjysk Udviklingsforum Offshore Center Danmark Øvrige projektdeltagere var: Esbjerg Offshore Base Vetco Gray Denmark A/S Oil Power Alslev Rustfri Montage A/S GSS ApS AN Group 32

33 7. Små og mellemstore virksomheder der vil fokusere på offshore branchen En afsluttende konference er afholdt på Syddansk Universitet Esbjerg med 150 deltagere fra 90 virksomheder. Håndbog til nye virksomheder er udgivet og kan findes på 33

34 8. Offshore Sikring Mål: analyse af myndigheder og regler på offshore sikrings området med særlig fokus på terroristiske anslag mod on- og offshore olie/gas installationer. Baggrund for projektet En række terroristiske anslag mod olie/gas konstruktioner. Her nogle eksempler: April 2005 gennemførtes et selvmords terrorangreb på britiske olietankskibe opankrede ved olieterminalen i Basra, Irak For at sikre verdens havne mod terroristiske anslag, forlangte den Internationale Maritime Organisation (IMO) at senest 2005 skulle alle vestlige landes trafikhavne være hegnede og overvågede. I 2007 har Saudi Arabien afsat 5 mia. dollar til et terrorsikringsprogram for Golfen med tilhørende militære styrker. I februar 2008 udløser en terroralarm på en olie rig i den engelske del af Nordsøen en evakuering af 500 mand fra riggen. Alarmen var falsk. Juni 2008 angriber Nigerianske rebeller en Shell offshore platform 120 sømil fra kysten. 34

35 8. Offshore Sikring Projektdeltagere Tidsplan Blue Water Shipping Projekt start: august 2008 Carr Consulting Sikrings Håndbog: marts 2009 Dancopter Slut konference: marts 2009 Erhvervs Akademi Vest Esbjerg Havn Esbjerg Safety Control FORCE Technology Niels Winter & Co MacArtney Mærsk Contractors Offshore Center Danmark 35

36 9. Miljørigtig ophugning og fjernelse af offshore platforme Dekommissionering omfatter: Engineering, planlægning, kontrol (30% af omkostningerne) Rensning, frigørelse, løft Neddeling Genbrug Skærebrænding 36

37 Dekommissionering i Danmark måske Esbjerg Mål: billigst, bedst og miljørigtig fjernelse af offshore konstruktioner Markedet: UK: fjernelser inden 2020: mia. kr. Norge: store fjernelser pågår, herunder Ekkofisk tanken DK: oprydninger i mindre omfang pågår Esbjerg: VVM og Miljøgodkendelse for anlæg til Dekommissionering og Rig Repair på Esbjerg Havn kommer i offentlig høring til efteråret 2008 Dekommissionering Interessegruppe er under etablering af rådgivere, entreprenører og genbrugsvirksomheder for målrettet forretningsmæssig indsats på området, gerne som underleverandører. 37

38 10. Fokus på dansk offshore - udvikling af menneskelige ressourcer Mål: At kompetenceudvikle branchens HR-funktioner At udvikle de danske offshore uddannelser Projektdeltagere: Ramboll Oil & Gas Job InVest Erhvervsakademi Vest AMU Vest AN Group Arbejdsmiljøeksperten Esbjerg Offshore Base EUC Vest FORCE Technology Ocean Team Scandinavia Semco Maritime Syddansk Universitet Esbjerg Institute of Technology Projektperiode: Status: Projekt netop påbegyndt 38

39 Delprojekt I Kompetenceudvikle branchens HR-funktioner Består af følgende hovedaktiviteter: Baggrundsmateriale udarbejdes for afholdelse af seminar Seminar afholdes om problemstillinger og løsningsmuligheder Teoretisk Pilotkursus udarbejdes, med fokus på konkrete HR problemstillinger Praktisk Pilotkursus gennemføres Erfaringer fra Pilotkursus samles i HR Håndbog Projektresultat og HR Håndbog udbredes ved seminar mv.

40 Delprojekt II Udvikling af de danske offshore uddannelser Består af følgende hovedaktiviteter: Kortlægning af forholdet mellem udbud og efterspørgsel Pilotforløb designes, afprøves, evalueres og rettes til Opsamling og formidling af viden og resultater

41 11. Track Mål: At være i stand til at positionere personer på offshore installationer. Projektdeltagere: - Maersk Drilling - Rederiet A.P. Møller Mærsk - Polycom - Laybourn Trading & Technology - ABB Esbjerg - Offshore Center Danmark Projektperiode: Demo hos Polycom gennemført. Test på Chastine Mærsk Status: Funktionsbeskrivelse af system til en platform pågår 41

42 12. Oil Clean Mål: Undersøgelse af markedet for bekæmpelse af olie spild. Projektdeltagere: - RoClean-Desmi - Esvagt - SOK - Esbjerg Institute of Technology - Antilope IT - Offshore Center Danmark Projektperiode: OCD møder afholdt for strukturering af opgaven Status: Vidensøgning pågår 42

43 13. CMS 3 Crisis Management Training System Mål: At videreudvikle en internet baseret træner til oliespildsberedskab. EU Leonardo da Vinci Projekt: Projektdeltagere: - SOK + et antal danske interessenter - Antilope IT - Stavanger Offshore Tekniske Skole - Estonia Maritime Academy - Offshore Center Danmark (leder) Projektperiode: Ansøgning godkendt Status: Projektet er netop startet op. 43

44 14. Competences and resources for the oil/gas sector - CROSS Mål: At støtte op omkring kompetenceudvikling og hjælpe med at reducere mangel på arbejdskraft i den danske offshore branche Projektdeltagere: - Valtor, Dansk Industri, Deloitte, Sydvestjysk Udviklingsforum, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet Esbjerg - Kirk Larsen & Ascanius, Valtor - Offshore Center Danmark (leder) Beskrivelse af eksisterende offshore uddannelser og virksomheds kompetencer 2007: Job messer i Berlin & Hamburg Projektperiode Status: Afsluttet 44

45 15. West African offshore studies Projektperiode: Status: Markedsanalyse af Nigeria og Angola s offshore marked med fokus på konkrete projektmuligheder for danske virksomheder Rapporterne rekvireres hos OCD Seminarer afholdt i 2007 og i 2008 i et samarbejde med IFU Status: Afsluttet 45

46 Typer af konkrete, forskelligartede projekter (finansiering): 1. Lille innovations projekt: Borerørs chip (0/100) 2. Stort udviklings projekt: Dekommissionering (50/50) 3. Teoretisk udviklings projekt: Offshore vindmøller i stærk strøm (50/50) 4. EU projekt: Crisis Management ved oliespild (50/50) 5. Internationalt netværks projekt: OAS2 (0/100) 6. Erhvervsmæssigt udviklingsprojekt: SMV ere indenfor offshore industrien (50/50) 46

47 Spørgsmål & drøftelse Forslag til nye aktiviteter? Spørgsmål og drøftelse 47

48 Spørgsmål & drøftelse Pause 48

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

Årsmøde 2009 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 4. september 2009

Årsmøde 2009 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 4. september 2009 Årsmøde 2009 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 4. september 2009 1 Årsmøde Dagsorden Dagens program 1. Årsmøde - Beretning fra bestyrelsen - Aktiviteter og projekter - Forslag til nye aktiviteter

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

ÅRSMØDE. Offshore Center Danmark Fredag, den 1. september 2006 i Musikhuset, Esbjerg

ÅRSMØDE. Offshore Center Danmark Fredag, den 1. september 2006 i Musikhuset, Esbjerg ÅRSMØDE Offshore Center Danmark Fredag, den 1. september 2006 i Musikhuset, Esbjerg 1 Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål og ydelser Beretning 2. Status på centerets udviklingsprojekter

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

ÅRSMØDE. Offshore Center Danmark Fredag, den 14. september 2007 i Musikhuset, Esbjerg

ÅRSMØDE. Offshore Center Danmark Fredag, den 14. september 2007 i Musikhuset, Esbjerg ÅRSMØDE Offshore Center Danmark Fredag, den 14. september 2007 i Musikhuset, Esbjerg 1 Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål og ydelser Beretning 2. Status på centerets udviklingsprojekter

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 01.01.2009 til 30.06.2009 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

Offshore Center Danmark ved Peter Blach, direktør

Offshore Center Danmark ved Peter Blach, direktør Letmetaldagen 2010 10.November 2010 Offshore Center Danmark ved Peter Blach, direktør Katalysator for vækst gennem viden- og kompetenceudvikling The copyright of this entire presentation vests by Offshore

Læs mere

Halvårsrapport. Offshore Center Danmark: Regionalt teknologicenter. Periode: 5. halvår (1/ / ) Sagsnr

Halvårsrapport. Offshore Center Danmark: Regionalt teknologicenter. Periode: 5. halvår (1/ / ) Sagsnr Notat Halvårsrapport Offshore Center Danmark: Regionalt teknologicenter Periode: 5. halvår (1/5-2008 31/10-2008) Sagsnr. 70790 A. Rapport om generelle og faglige aktiviteter Generelle aktiviteter Generelt

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.2011 til 30.6.2011 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

Offshore Center Danmark Workshop nr. 2 : Dansk Offshore om 10 år (fortsat)

Offshore Center Danmark Workshop nr. 2 : Dansk Offshore om 10 år (fortsat) CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 Offshore Center Danmark Workshop nr. 2 : Dansk Offshore om 10 år (fortsat) Referat Mødetidspunkt Tirsdag den 4. november 2003 kl. 8.30 14.00 Mødested Syddansk

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år Esbjerg den 1. september 2006 Building a New Electric World Dagsorden: 17.00 Introduktion til Workshop v/søren Dahlgren Bergsøe (Implement A/S) 17.10 Offshore

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Regional netværksmøde i Aalborg

Regional netværksmøde i Aalborg Dato 19. juni 2012 Regional netværksmøde i Aalborg Af Tommy Petersen The copyright of this entire presentation vests by. All rights reserved. The information contained herein is the property of above company

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.21 til 3.6.21 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Årsmøde 2010 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 10. september 2010

Årsmøde 2010 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 10. september 2010 Årsmøde 2010 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 10. september 2010 1 Årsmøde Dagsorden 10:30 Årsmøde 12:00 Buffet Dagens program - Beretning fra bestyrelsen - Forelæggelse af reviderede vedtægter

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 32, den 7. december 2010

Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 32, den 7. december 2010 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 32, den 7. december 2010 Sted: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg Tidspunkt: Fredag,

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Årsmøde 13. september 2012

Årsmøde 13. september 2012 Årsmøde 13. september 2012 Program del 1 Kl. 09.30-10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker Kl. 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen v/niels Aage Giversen, Offshore Center Danmark

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012 - Offshore Supply Få andel i fremtidens ordremuligheder - Olie og Gas industrien 17. januar 2012 Program: 14:00 Velkomst og indledning v/michael Ahring Petersen, projektleder 14:10 Internationale muligheder

Læs mere

Pressekonference 12. september 2008. Pressekonference VELKOMMEN WELCOME. v/peter Blach, direktør

Pressekonference 12. september 2008. Pressekonference VELKOMMEN WELCOME. v/peter Blach, direktør Pressekonference 12. september 2008 Pressekonference VELKOMMEN WELCOME v/peter Blach, direktør Offshore Center Danmark pressekonference Velkomst - Velkomst Direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark

Læs mere

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger Bilag 18b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 30, den 10. juni 2010

Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 30, den 10. juni 2010 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 30, den 10. juni 2010 Sted: Offshore Center Danmark,, 6700 Esbjerg Tidspunkt: Torsdag, den 10. juni 2010,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Fra lokal til global industri

Fra lokal til global industri Fra lokal til global industri Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef knja@windpower.org Danish Wind Industry Association www.windpower.org The Wind Industry in Denmark Mere end 245 medlemsvirksomheder i

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Opgaver i energisektoren

Opgaver i energisektoren Opgaver i energisektoren 02. December 2014 UK www.energimetropol.dk Esbjerg Erhvervsudvikling Hvem er Esbjerg Erhvervsudvikling? Selvejende erhvervsforening med 25 ansatte Erhverv, Turisme og Markedsføring

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn Forretningsplan for Maritime Network Frederikshavn 2015 1 I januar 2013 godkendte bestyrelsen i Maritime Network Frederikshavn (MNF) en ny og ambitiøs forretningsplan gældende frem mod 2015. Strategiprocessen

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

CVR: Niels Bohrs Vej 6

CVR: Niels Bohrs Vej 6 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 Mødetidspunkt 2. og 3. september 2005 Mødested Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk Mødedeltagere A/S Oil Power Kjeld Christensen ABB A/S Kurt Larsen

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde Velkommen til Årsmøde 2013 Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde 1 09.30 10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen Bestyrelsesformand Anders

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Seminar: Automation & Overvågningssystemer. Torsdag den 2. juni 2005 i Musikhuset

Seminar: Automation & Overvågningssystemer. Torsdag den 2. juni 2005 i Musikhuset 1 Seminar: Automation & Overvågningssystemer Torsdag den 2. juni 2005 i Musikhuset Offshore Center Danmark Dagens Program Automation & Overvågningssystemer Offshore Seminar på Musikhuset i Esbjerg Torsdag,

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Subsea. Af Klaus Jørgen Mølleskov Offshore Center Danmark. Dato

Subsea. Af Klaus Jørgen Mølleskov Offshore Center Danmark. Dato Dato 08-02-2013 Subsea Af Klaus Jørgen Mølleskov Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere