Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008"

Transkript

1 Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september

2 Årsmøde Dagsorden Dagens program 1. Årsmøde - Beretning fra bestyrelsen - Aktiviteter og projekter - Forslag til nye aktiviteter 2. Dansk offshore: status og fremtiden - Status og planer for danske olie- & offshore vindmølle aktiviteter ved Energistyrelsen - Status samt planer for Mærsk Olie og Gas - Global Offshore Prospects ved Douglas Westwood - Det globale marked for offshore vindkraft og mulighederne ved BTM Consult 3. Buffet 2

3 Årsmøde Dagsorden Årsmøde 1. Formål og vision 2. Aktiviteter 3. Hvad er gået godt? 4. Hvad skal styrkes? 5. Eksempler på udviklingsprojekter 6. Diskussion 7. Eventuelt 3

4 Formål & vision Formål for Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark er en medlemsdrevet organisation, hvis formål er at forstærke og understøtte den danske offshore industris bestræbelser på til stadighed at være konkurrencedygtig. Herunder at virksomhederne i branchen bliver opfattet som kompetente partnere indenfor den internationale offshore industri. 4

5 Formål & vision Ydelser fra Offshore Center Danmark For at nå det overordnede formål med Offshore Center Danmark leveres bl.a. følgende ydelser: Netværksarrangementer blandt medlemmer og blandt medlemmer/uddannelsesmiljøerne Generering af og deltagelse i udviklingsprojekter blandt medlemmerne Vidensamling- og videnformidling Fokus på synliggørelse af offshore branchen 5

6 Formål & vision Baggrund Etableret Fra 2006 officielt videncenter for dansk offshore. 9 ansatte. Medlemsbaseret organisation nu 180 medlemsvirksomh. og videninstitutioner Privat og offentlig finansiering ca. 60/40 Centerets indtægter hviler på medlemskontingenter, statslige og regionale tilskud til projekter samt indtægter fra egne forretningsmæssige aktiviteter Aktiviteter Networking ERFA grupper, gå-hjem møder, road-shows Viden Kurser, videndatabaser, internet, seminarer, konferencer, magasiner Projekter Innovative udviklingsprojekter ml. alle aktører Rådgivning Medlemsrådgivning. Viden om viden, små-opgaver Internationalisering Internationale konferencer & netværk 6

7 Formål & vision Beretning - Økonomi

8 Formål & vision Offshore Center Danmarks s historie OCD historie & ydelser OCD konceptueres 2003 Vækstmiljø Netværk & Viden Teknologicenter + udviklingsprojekter + Årsmøde Synliggørelse+ (=markedsføring af branchen) Årsmøde Internationalisering 8

9 Formål & vision Forretningsplanen fastlægger retningen for Offshore Center Danmark i perioden , hvad angår indhold og budget. Forretningsplan drøftes på Offshore Center Danmark s årsmøde. Forretningsplan bygger på: Offshore Center Danmark s 3 tidligere forretningsplaner dateret , og Diskussioner blandt medlemsvirksomheder, bestyrelse, kontaktråd samt uddannelses- og videninstitutioner. Interview med 4 olieoperatører, 2 vindmølle producenter, 6 offshore underleverandører og 1 universitet. Forretningsplan fastholder 3 overordnede forretningsområder: Networking (hidtidige praksis har været god og fastholdes) Vidensamling (hidtidige praksis har været god og fastholdes) Udviklingsprojekter (hidtidige praksis har været god og fastholdes) 9

10 Formål & vision Forretningsplan fastlægger 2 nye overordnede forretningsområder: Kurser (udbygges) Internationalisering (nyt forretningsområde - synliggørelse af dansk offshore branche internationalt) Forretningsplan fastholder: Retningen for Offshore Center Danmark som teknisk/videnskabeligt videncenter. Offshore Center Danmark som medlemsbaseret, selvejende og erhvervsdrivende fond. 10

11 Årsmøde Aktiviteter Aktiviteter forgangne år Medlemmer -40 nye medlemmer i det forgangne år. I dag 185 medlemmer. Konferencer siden sidst - DECOM 2007 konference dekommissionerings konference - LNG konference Comwell, Middelfart - Indsatsområder for dansk offshore : 3 workshops efteråret Aluminium i Offshore Industrien konference på Syddansk Universitet - Forskningens Døgn offshore fremstød overfor offentligheden - Effektiv anvendelse af IT i offshore industrien på Esbjerg Tekniske Inst. - SMV i Offshore Olie&Gas Industrien konference på Syddansk Universitet - one2one 2-dages dansk/tysk offshore vind konference i Esbjerg - Windforce 08 offshore vind konference i samarbejde med WAB - Flere Ingeniører en række initiativer der skal tiltrække flere ingeniører 11

12 Årsmøde Aktiviteter Beretning forgangne år ERFA møder og gå-hjem møder bl.a. - ERFA gruppe Stationære & Mobile platforme ekskursion til Shell Fredericia - ERFA gruppe Stationære & Mobile platforme møde om samarbejde og OCE. - ERFA gruppe Offshore Vindmøller møde om Vejrprognoser og offshore vind. - ERFA gruppe Offshore Vindmøller netværksmøde med 60 virksomheder - ERFA gruppe Dekommissionering fusionering med konsortiet omkring Dekommissionerings projektet. - ERFA gruppe HSSEQ har besøgt Falck Nutec med sikkerhedstræning - ERFA gruppe HSSEQ har haft fokus på sikring af faciliteter og personel i udsatte områder - En bølgekraft ERFA-gruppe integreres med ERFA Offshore Vindmøller - OCD har afholdt to introduktionsdage for ialt 40 nye medlemmer. Støttet op omkring delegationsbesøg og offshore fremstød: i Plön, Bremerhaven & Berlin i Tyskland, Aberdeen i Skotland, Stavanger i Norge, Houston i USA, Ilulissat, Aasiaat, Nuuk og Sisimiut på Grønland, Lagos i Nigeria, Luanda i Angola samt Berlin & Hamburg (rekruttering) i Tyskland. 12

13 Årsmøde Aktiviteter Aktiviteter (fortsat) Rådgivning: Daglig rådgivning af medlemmer og branchen Vedligeholdelse af et virtuelt internet bibliotek Vedligeholdelse af en hjemmeside Vedligeholdelse af virksomheds profileringsportal Gennemførelse af grundlæggende offshore kurser Kontakt til offshore aktiviteter i udlandet Sekretariat samt tovholder for permanente ERFA arbejdsgrupper Indsamlet viden om udviklingsprojekter i ind- og udland God kontakt til nationale og internationale olieselskaber Dansk teknologicenter for offshore Regional klyngeansøgning imødekommet med fokus på dansk offshore 13

14 Årsmøde Aktiviteter Hvad er gået godt? Fundamentet for Offshore Center Danmark er på plads: - Alle væsentlige spillere indenfor olie & gas samt offshore vindmølleindustrien er i dag medlemmer - En god dialog med medlemmerne er etableret - Centeret har udvidet sine ydelser med et teknologicenter - Udviklingsprojekterne på tværs af industri og vidensinstitutioner: Har vist sig som en central netværks ydelse fra centeret, både til generering af længerevarende samarbejder samt konkrete innovative produkter og forretnings koncepter Økonomi - Centeret har en sund økonomi - En ny strategiplan for de næste 3-5 år er udarbejdet 14

15 Formål & vision Hvad skal styrkes? Forretningsplan foreslår følgende konkrete tiltag: Forstærke vidensamling og videnformidling Flere udviklingsprojekter med facilitering af samarbejder heriblandt bæredygtig olieproduktion, HR, standardiseret platform og offshore vind spids kompetencer Networking med øget fokus på ERFA Forstærkning og udbredelse af kurser Større fokus på olie og gas internationalisering Flg. nye tiltag iværksættes på denne foranledning 2008 & 2009: ERFA grupperne s arbejde tages op til drøftelse og viderebearbejdning Et antal nye faglige udviklingsprojekter er under definition i direkte forlængelse af ovenstående og vil blive startet op primo 2009 Et stort nyt HR projekt er netop startet Internationalisering vil få øget fokus bl.a. gennem et påtænkt udviklingsprojekt Kursus tilbuddet og indsatsen vil blive forøget Vidensdatabasen, hjemmesiderne, Onoff magasiner og konferencer forstærkes 15

16 Årsmøde Aktiviteter Erfa-grupper International Stationære- Mobileanlæg Offshore Vind HSSEQ Dekom 3 møder 10 deltagere Ex-formand Niels Skeby Status: Standby 16 møder 22 deltagere Formand Esben Marcussen Status. Aktiv 13 møder 24 deltagere Formand: Henrik Carstens Status: Aktiv 12 møder 17 deltagere Formand: Torben Rosenørn Status: Aktiv 3 møder 7 deltagere Formand: Allan Christensen Status: Aktiv Uddannelse Workshop - ultimo 2008

17 Årsmøde Udviklingsprojekter Kort om udviklingsprojekter Offshore Center Danmark har koordineret ca. 30 udviklingsprojekter indenfor olie & gas samt offshore vind Projekt kendetegn Generel fokus på teknologisk udvikling indenfor industrien Ofte deltagelse fra forskelligartede komplementære virksomheder og videninstitutioner (operatør/developer, service underleverandør, produktions virksomhed, konsulent, universitet, osv.) Finansieres enten 50/50 af private partnere og offentlige midler eller 100% privat 17

18 Status på nogle udviklingsprojekter siden sidste årsmøde: 1. Anvendelse af plastkompositter offshore PLAST kørende 2. OAS2 (offshore vind) - ny 3. Offshore vind i Nordsø regionen POWER - afsluttet 4. Offshore vind i udvidet Nordsø regionen POWER Cluster - ny 5. Kurser standard og virksomheds specifikke faste opdateres løbende 6. Borerørschip - afsluttet 7. SMV ere indenfor offshore industrien SMV - afsluttet 8. Offshore sikring OTS - kørende 9. Dekommissionering /rig repair VVM afsluttet 10. Fokus på Dansk Offshore (HR & uddannelser FDO) ny 11. TRACK (sporing af mandskab ved ulykker) - kørende 12. Oilclean (miljø) - ny 13. CMS - Crisis Management System træning ved oliespild - ny 14. Competences & ressources for the offshore industry - CROSS - afsluttet 15. Vestafrika Offshore - afsluttet 18

19 1. Anvendelse af plastkompositter på offshore installation Mål: At anvende plastkompositter til offshore installationer Projektdeltagere: - Mærsk Olie og Gas - Fiberline Composites - Plast Center Danmark - Aalborg Universitet Esbjerg - COWI - Promecon - FORCE Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Status: Screening gennemført, demonstrationsemne valgt, beregninger og tegninger udført - adgangsplatform til Tyra Øst 19

20 2. Offshore Access Systems - internationalt Mål: Videndeling gennem konkrete udviklingsprojekter Fokus: Sikker adgang til offshore vindmøller Projektdeltagere: 7 lande repræsenteret af 21 virksomheder, bl.a.: - Offshore Center Danmark (Coordinator) Projektperiode: DONG Energy (Denmark) Status: Projekt netop påbegyndt - Siemens Wind Power (Denmark) - Vestas (Denmark) - Risø (Denmark) - E.ON Energie (Germany) - REpower (Germany) - Multibrid (Germany) - Ramboll (Danmark) - TU Delft (Netherlands) - Acciona (Spain) 20

21 3. POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsøområdet gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - UK - Holland - Belgien I alt 37 organisationer Fra DK: South Denmark European Office og Offshore Center Danmark Projektperiode: Projektet afsluttet 21

22 POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions Resultater: 2 netværksarrangementer med danske, engelske og tyske virksomheder I alt 130 møder mellem 125 deltagere Branche analyser Supply Chain Studies, Case Studies, Qualification Requirements Study m.fl. Harmonisering af uddannelser Udvikling af Offshore Wind Summer School Training program Information til offentligheden og branchen Messer og konferencer (COW2005, COW07, Husum samt mange mindre arrangementer) DVD med alle resultater fås gratis hos Offshore Center Danmark 22

23 4. POWER Cluster Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsøområdet gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - England - Holland - Norge - Sverige I alt 18 organisationer Fra DK: - South Denmark European Office - Aalborg Universitet - Offshore Center Danmark Projektperiode:

24 POWER - Pushing Offshore Wind Energy Regions 3 arbejdsområder: Business - Tværnationale netværksaktiviteter (one2one meetings) - Kortlægning af offshore vind branchen i Nordsøen - Analyse af branchen, herunder mulige synergier fra olie/gas branchen Skills - Strategier til at takle manglen på arbejdskraft - Fælles uddannelsesstandarder - BSc/MSc moduler Social Acceptance - Information - Vandreudstilling på skib 24

25 Kurser 5. Kurser Introduction to Offshore Oil and Gas Indhold Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau Emner omfatter: Geologi Efterforskning Boringer Offshore installationer Processing Downstream Dekommissionering Reserver Licensforhold HSEQ M.fl. Målgruppe Næste kursus: januar 2009 Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 18 afholdte kurser med kursister fra følgende afdelinger: Ingeniør, Offshore, Sekretariat, Forsikring, Human Resources, Geologi, Bogholderi, Økonomi, Salg 25

26 Kurser Kurser Introduction to Offshore Wind Indhold Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau Emner omfatter: Turbine-teori, markedsoverblik, fundamenter, nettilslutning, service og vedligehold og HSEQ Næste kursus: oktober 2008 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 26

27 Kurser Kurser Processing Indhold Aktiviteter og udstyr på proces-platforme præsenteres på et letforståeligt niveau. Emner omfatter: Wellhead, separator, metering, hjælpesystemer m.m. Næste kursus: 11. marts 2009 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere med behov for overblik over proces-emnet 27

28 Kurser Kurser Andre kurser Trykbærende udstyr, rør og armaturer Hovedemner: PED, ASME B31.3, DS/EN Næste Tryk-kursus: 30. september 2008 Sidste frist for tilmeldinger er 16. september ATEX-direktiverne Hovedemner: ATEX 100a og ATEX 137 Virksomhedstilpassede kurser Alle kurser kan tilpasses virksomheders specifikke behov ved større grupper Bl.a. afholdes Introduction to Offshore Oil and Gas hver anden måned for nye medarbejdere hos Mærsk 28

29 6. Borerørs chip i offshore sektoren Mål: At udvikle RFID chips (Radio Frequency IDentification) så de kan anvendes til borerørs logistik Projektdeltagere: - Mærsk Contractors - Laybourn Trade & Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Vækstfonden er ansøgt om medfinansiering til etablering af virksomhed for produktion og salg af produktet Kommercialisering påbegyndt og projektet er dermed afsluttet 29

30 Borerørs chip i offshore sektoren Teknikken Kendt teknologi tilpasset og anvendt på borerør. Kendes f.eks. fra de nye chips på Dankort. Gennemtestet på borerigge gennem 3 år. 30

31 7. Små og mellemstore virksomheder (SMV) der vil fokusere på offshore branchen Mål: At lette adgangen for nye SMV ere, der ønsker at blive leverandører offshore olie/gas branchen ved at give et overblik over muligheder og barrierer i den forbindelse. Desuden ønskes en oversigt over olie/gas branchens beskæftigelsesmæssige betydning for DK. Projektperiode: Status: Projektet afsluttet maj 2008 Nøgletal fra analysen personer var i 2006 direkte og indirekte beskæftigede i den danske olie/gas branche af disse var i 2006 beskæftigede i Esbjerg området Virksomhedernes internationale del af deres årlige omsætning steg fra 20% i 2002 til 40% i

32 7. Små og mellemstore virksomheder der vil fokusere på offshore branchen Projektets indhold blev defineret af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg Syddansk Universitet Esbjerg Sydvestjysk Udviklingsforum Offshore Center Danmark Øvrige projektdeltagere var: Esbjerg Offshore Base Vetco Gray Denmark A/S Oil Power Alslev Rustfri Montage A/S GSS ApS AN Group 32

33 7. Små og mellemstore virksomheder der vil fokusere på offshore branchen En afsluttende konference er afholdt på Syddansk Universitet Esbjerg med 150 deltagere fra 90 virksomheder. Håndbog til nye virksomheder er udgivet og kan findes på 33

34 8. Offshore Sikring Mål: analyse af myndigheder og regler på offshore sikrings området med særlig fokus på terroristiske anslag mod on- og offshore olie/gas installationer. Baggrund for projektet En række terroristiske anslag mod olie/gas konstruktioner. Her nogle eksempler: April 2005 gennemførtes et selvmords terrorangreb på britiske olietankskibe opankrede ved olieterminalen i Basra, Irak For at sikre verdens havne mod terroristiske anslag, forlangte den Internationale Maritime Organisation (IMO) at senest 2005 skulle alle vestlige landes trafikhavne være hegnede og overvågede. I 2007 har Saudi Arabien afsat 5 mia. dollar til et terrorsikringsprogram for Golfen med tilhørende militære styrker. I februar 2008 udløser en terroralarm på en olie rig i den engelske del af Nordsøen en evakuering af 500 mand fra riggen. Alarmen var falsk. Juni 2008 angriber Nigerianske rebeller en Shell offshore platform 120 sømil fra kysten. 34

35 8. Offshore Sikring Projektdeltagere Tidsplan Blue Water Shipping Projekt start: august 2008 Carr Consulting Sikrings Håndbog: marts 2009 Dancopter Slut konference: marts 2009 Erhvervs Akademi Vest Esbjerg Havn Esbjerg Safety Control FORCE Technology Niels Winter & Co MacArtney Mærsk Contractors Offshore Center Danmark 35

36 9. Miljørigtig ophugning og fjernelse af offshore platforme Dekommissionering omfatter: Engineering, planlægning, kontrol (30% af omkostningerne) Rensning, frigørelse, løft Neddeling Genbrug Skærebrænding 36

37 Dekommissionering i Danmark måske Esbjerg Mål: billigst, bedst og miljørigtig fjernelse af offshore konstruktioner Markedet: UK: fjernelser inden 2020: mia. kr. Norge: store fjernelser pågår, herunder Ekkofisk tanken DK: oprydninger i mindre omfang pågår Esbjerg: VVM og Miljøgodkendelse for anlæg til Dekommissionering og Rig Repair på Esbjerg Havn kommer i offentlig høring til efteråret 2008 Dekommissionering Interessegruppe er under etablering af rådgivere, entreprenører og genbrugsvirksomheder for målrettet forretningsmæssig indsats på området, gerne som underleverandører. 37

38 10. Fokus på dansk offshore - udvikling af menneskelige ressourcer Mål: At kompetenceudvikle branchens HR-funktioner At udvikle de danske offshore uddannelser Projektdeltagere: Ramboll Oil & Gas Job InVest Erhvervsakademi Vest AMU Vest AN Group Arbejdsmiljøeksperten Esbjerg Offshore Base EUC Vest FORCE Technology Ocean Team Scandinavia Semco Maritime Syddansk Universitet Esbjerg Institute of Technology Projektperiode: Status: Projekt netop påbegyndt 38

39 Delprojekt I Kompetenceudvikle branchens HR-funktioner Består af følgende hovedaktiviteter: Baggrundsmateriale udarbejdes for afholdelse af seminar Seminar afholdes om problemstillinger og løsningsmuligheder Teoretisk Pilotkursus udarbejdes, med fokus på konkrete HR problemstillinger Praktisk Pilotkursus gennemføres Erfaringer fra Pilotkursus samles i HR Håndbog Projektresultat og HR Håndbog udbredes ved seminar mv.

40 Delprojekt II Udvikling af de danske offshore uddannelser Består af følgende hovedaktiviteter: Kortlægning af forholdet mellem udbud og efterspørgsel Pilotforløb designes, afprøves, evalueres og rettes til Opsamling og formidling af viden og resultater

41 11. Track Mål: At være i stand til at positionere personer på offshore installationer. Projektdeltagere: - Maersk Drilling - Rederiet A.P. Møller Mærsk - Polycom - Laybourn Trading & Technology - ABB Esbjerg - Offshore Center Danmark Projektperiode: Demo hos Polycom gennemført. Test på Chastine Mærsk Status: Funktionsbeskrivelse af system til en platform pågår 41

42 12. Oil Clean Mål: Undersøgelse af markedet for bekæmpelse af olie spild. Projektdeltagere: - RoClean-Desmi - Esvagt - SOK - Esbjerg Institute of Technology - Antilope IT - Offshore Center Danmark Projektperiode: OCD møder afholdt for strukturering af opgaven Status: Vidensøgning pågår 42

43 13. CMS 3 Crisis Management Training System Mål: At videreudvikle en internet baseret træner til oliespildsberedskab. EU Leonardo da Vinci Projekt: Projektdeltagere: - SOK + et antal danske interessenter - Antilope IT - Stavanger Offshore Tekniske Skole - Estonia Maritime Academy - Offshore Center Danmark (leder) Projektperiode: Ansøgning godkendt Status: Projektet er netop startet op. 43

44 14. Competences and resources for the oil/gas sector - CROSS Mål: At støtte op omkring kompetenceudvikling og hjælpe med at reducere mangel på arbejdskraft i den danske offshore branche Projektdeltagere: - Valtor, Dansk Industri, Deloitte, Sydvestjysk Udviklingsforum, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet Esbjerg - Kirk Larsen & Ascanius, Valtor - Offshore Center Danmark (leder) Beskrivelse af eksisterende offshore uddannelser og virksomheds kompetencer 2007: Job messer i Berlin & Hamburg Projektperiode Status: Afsluttet 44

45 15. West African offshore studies Projektperiode: Status: Markedsanalyse af Nigeria og Angola s offshore marked med fokus på konkrete projektmuligheder for danske virksomheder Rapporterne rekvireres hos OCD Seminarer afholdt i 2007 og i 2008 i et samarbejde med IFU Status: Afsluttet 45

46 Typer af konkrete, forskelligartede projekter (finansiering): 1. Lille innovations projekt: Borerørs chip (0/100) 2. Stort udviklings projekt: Dekommissionering (50/50) 3. Teoretisk udviklings projekt: Offshore vindmøller i stærk strøm (50/50) 4. EU projekt: Crisis Management ved oliespild (50/50) 5. Internationalt netværks projekt: OAS2 (0/100) 6. Erhvervsmæssigt udviklingsprojekt: SMV ere indenfor offshore industrien (50/50) 46

47 Spørgsmål & drøftelse Forslag til nye aktiviteter? Spørgsmål og drøftelse 47

48 Spørgsmål & drøftelse Pause 48

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Årsmøde 13. september 2012

Årsmøde 13. september 2012 Årsmøde 13. september 2012 Program del 1 Kl. 09.30-10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker Kl. 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen v/niels Aage Giversen, Offshore Center Danmark

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Pressekonference 12. september 2008. Pressekonference VELKOMMEN WELCOME. v/peter Blach, direktør

Pressekonference 12. september 2008. Pressekonference VELKOMMEN WELCOME. v/peter Blach, direktør Pressekonference 12. september 2008 Pressekonference VELKOMMEN WELCOME v/peter Blach, direktør Offshore Center Danmark pressekonference Velkomst - Velkomst Direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde Velkommen til Årsmøde 2013 Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde 1 09.30 10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen Bestyrelsesformand Anders

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 29.05.2008 Svend Ole Madsen 2 Få taloplysniger om Syddansk Universitet.. 17.000 studerende i alt 3.000

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl.

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering Referat af møde nr. 18 Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. frokost Mødested: Maersk Training A/S, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø Vært:

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network. ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk

Fremtiden for Danish Subsea Network. ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk Fremtiden for Danish Subsea Network ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk Indhold 1. Hvor kom vi fra 2. Hvad nåede vi? 3. Ny bevilling 4. Fremtiden for Danish Subsea Network 5. Vision for Danish

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Skibsteknisk Selskab 7. Oktober 2013

Skibsteknisk Selskab 7. Oktober 2013 Skibsteknisk Selskab 7. Oktober 2013 Forebyggelse af maskinrumsbrande Innovationsprojekt 2010-15 DASPOS Lars Gerner Lund DASPOS A/S DK-2730 Herlev Phone: +45 3244 7767 www.daspos.com DASPOS A/S Torben

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere