Keynotes 2012 Indledning side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keynotes 2012 Indledning side 2"

Transkript

1

2 Keynotes 2012 Indledning side 2

3 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA har tidligere udarbejdet en Grøn Nøgle håndbog for restauranter og produceret miljømapper for medlemmerne. Key- Notes er en opdateret og udviklet version af dette arbejde, og skal hjælpe de forskellige typer virksomheder, der deltager i mærkningsordningen. Selvom der står hoteller eller restauranter flere steder i Key- Notes, kan indholdet godt overføres til vandrehjem, campingpladser og forskellige typer haller. Formål KeyNotes er gode råd til nuværende og kommende medlemmer af. Det er hensigten at forklare formålet med hvert enkelt område, som kriterierne udspringer af samt at give nogle værktøjer til miljøarbejdet. KeyNotes kan både bruges som et opslagsværk, læses fra A til Z og i forbindelse med interne møder/ kurser. Det skal understreges, at en belønnet virksomhed ikke nødvendigvis skal opfylde alt, hvad der står i dette dokument. Nogle af de beskrevne råd er ikke nødvendigvis krav, men snarere anbefalinger til virksomheden. Se i kriterierne hvis du er i tvivl. Indhold og opbygning KeyNotes er opdelt i 12 dele svarende til Green Keys hovedområder, som er: 1. Miljøledelse 2. Personaleinddragelse 3. Gæsteinformation 4. Vand 5. Vask og rengøring 6. Affald 7. Energi 8. Fødevarer 9. Rygning og indeklima 10. Udearealer 11. Grønne aktiviteter 12. Administration Bilag A. Praktiske informationer For hvert område kan der være henvist til bilag, som findes bagerst i hver del af håndbogen. Det kan være supplerende råd og information samt brugbare skemaer til at holde styr på miljøarbejdet. Bilag A (bagerst) indeholder nogle praktiske råd vedr. ansøgningsproceduren. Ikke en endelig facitliste Dette er ikke en endelig facitliste, da verden og branchen hele tiden ændrer sig. Dette dokument vil derfor være under løbende udvikling. Hvis der kommer ny viden eller praktiske eksempler eller hvis lovgivningen ændre sig, er det vigtigt, at det kommer med i denne håndbog. Derfor er du/i altid velkommen til at komme med forslag til indhold, rettelser, gode eksempler eller gøre opmærksom på, hvis noget af indholdet er blevet forældet. Keysite på green-key.dk Der vil være yderligere råd og vejledning for medlemmer af på Keysite, en særlig hjemmeside med praktiske råd, inspiration og informationsmateriale, som kan downloades og bruges af virksomheden. Du kan få adgang til Keysite fra hjemmesiden øverst i højre hjørne, og login fås ved henvendelse til sekretariatet eller i forbindelse med tildelingen af. Yderligere rådgivningsmateriale Der er udviklet særlig rådgivningsmateriale, som går mere i dybden med de enkelte områder og som indeholder en række konkrete værktøjer til miljøarbejdet. Materialet er kun tilgængelig for medlemmer og omfatter indtil videre: - KeyPersonel - et uddannelsesforløb for personalet - KeyMarketing - promovering af den grønne profil - KeyWater - alt om vandbesparelser - KeyGarbage - optimering af affaldshåndteringen - KeyLight - besparelser på energien ikke på lyset

4 Keynotes 2012 Indledning side 4 Fra Grøn Nøgle til Den Grønne Nøgle er blevet en international miljømærkningsordning, som nu er i over 25 lande med flere på vej. Derfor har styregruppen i Danmark besluttet, at Den Grønne Nøgle skifter navn til Green Key. Dette skridt vil også være hensigtsmæssigt i forhold til de mange internationale kunder, som går efter virksomheder med det anerkendte mærke. Der vil være en overgangsfase, hvor både det danske og engelske navn og logo vil blive brugt, men med tiden vil det danske navn blive udfaset. og kan i fremtiden bruges som hjemmeside- og mailadresser. Mere information Mere information kan fås ved henvendelse til Green Keys sekretariat i HORESTA på tlf eller

5 Keynotes 2012 Miljøledelse side 1

6 Keynotes 2012 Miljøledelse side 2 1. Miljøledelse Denne første del handler om miljøledelse og hvordan det har en positiv effekt på ressourceforbruget, økonomien, miljøet, overblikket og på medarbejdertilfredsheden. Samtidig findes der skemaer i bilag 1.3, som kan hjælpe med arbejdet. Dette afsnit er opdelt i: 1. Om miljøledelse 2. Miljøpolitik 3. Miljøgennemgang 4. Miljømål og handlingsplaner 5. Gennemførelse 6. Evaluering 7. Miljømærker og miljøstyring 1.1 Om Miljøledelse Miljøledelse og arbejdet med /Den Grønne Nøgle går bl.a. ud på at mindske ressourceforbruget ved hjælp af en systematisk arbejdsmetode. Derved skånes miljøet og desuden opnås drifts- og økonomiske besparelser. Miljøledelse er også et styringsværktøj for det øvrige arbejde med Green Key og en måde at prioritere indsatsen for miljø- arbejdet, så der fokuseres på initiativer, der giver store besparelser og/eller har størst positiv effekt på miljøet. Kort fortalt handler miljøledelse om: A. at udarbejde en miljøpolitik, hvor man beskriver sine visioner eller overordnede mål for miljøarbejdet, B. SE - at gennemgå virksomhedens påvirkninger af miljøet, og udarbejde en liste over, hvor og hvordan miljøpåvirkningen sker, C. TÆNK - at sætte nogle konkrete mål for, hvordan man vil leve op til miljøpolitikken og udarbejde en handlingsplan for opnåelse af målene, D. UDFØR - at gennemføre de tiltag, som er udsprunget af punkt c. E. TJEK - at følge op på, om handlingerne har givet de ønskede resultater. For at forankre arbejdet med er det et krav, at virksomheden udpeger en person, som er ansvarlig for miljøarbejdet. Det betyder ikke, at denne person alene skal stå for at gennemføre miljøarbejdet. Tværtimod er det hensigtsmæssigt, at alle medarbejdere inddrages, da det kan fremme medarbejdernes involvering, miljøsagen og medarbejdernes tilfredshed. Miljøledelse

7 Keynotes 2012 Miljøledelse side 3 Det er en rigtig god ide at etablere en miljøgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger. Dette sikrer, at de rette informationer og miljøproblematikker bliver taget op og drøftet, letter koordineringen, fordeler ansvaret og sørger for ejerskab blandt alle ansatte i virksomheden. Skema 1 til 3 i bilag 1.3 kan bruges til at indskrive de relevante kontakter samt holde styr på de afholdte møder. For at holde styr på indholdet skal alt materialet samles i en fysisk eller elektronisk mappe, der også kan fungere som dokumentation overfor s konsulent. 1.2 Miljøpolitik En miljøpolitik skal udstikke kursen for miljøarbejdet ved at indeholde de overordnede visioner og retningslinjer for arbejdet. Det kan for eksempel være de krav, som virksomheden vil stille til sig selv, sine samarbejdspartnere og leverandører. Miljøpolitikken bør være meget overordnet og kortfattet. Nedenfor ses et eksempel på en miljøpolitik, som vil kunne bruges af mange virksomheder. Til gengæld vil der være stor forskel på, hvordan de konkrete miljømål og handlingsplaner ser ud, da forholdene fra virksomhed til virksomhed varierer meget. Miljømålenes udformning vil afhænge af flere ting, som for eksempel virksomhedstype, hvor nyt udstyret er, antallet af ansatte, hvilke miljøtiltag, der allerede er iværksat osv. Miljøpolitikken er et klart signal til omverdenen Når miljøpolitikken udarbejdes, er det en god ide at overveje, hvilket ambitionsniveau, virksomheden vil have på miljøområdet. Miljøpolitikken er et klart signal til omverdenen. Derfor skal man kunne leve op til de krav som stilles. Som udgangspunkt bør politikken være offentlig, så gæsterne og omverdenen kan følge med i indsatsen. Det virker troværdigt at være ærlig om indsatsen - også om det som ikke nås. Ønsker virksomheden, at dele af politikken eller målene skal være hemmelig, fx af hensyn til årsregnskab eller en separat miljøredegørelse, skal der gives besked til sekretariatet, så materialet ikke offentliggøres. Endelig er det en god ide at formulere miljøpolitikken sådan, at både ledelse og medarbejdere forpligtes. Det virker mere troværdigt over for medarbejderne, og ledelsens involvering giver som hovedregel en større beslutningsdygtighed og dermed større fremdrift i miljøarbejdet. Eksempel på en miljøpolitik Som en ansvarsbevidst virksomhed vil vi hele tiden søge muligheder, hvormed vi kan bidrage til at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer endnu bedre: Vi vil: vedligeholde og udbygge indsatsen for miljøet ved at spare på energi og vand og ved at benytte varer, der belaster miljøet mindst muligt behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog med kunder, medarbejdere, myndigheder, leverandører, organisationer og andre interesserede tilskynde vores leverandører til at levere ydelser og produkter, som miljømæssigt lever op til vores niveau

8 Keynotes 2012 Miljøledelse side 4 Hjælp til miljøarbejdet Materialet her i KeyNotes er en hjælp til ledere og medarbejdere, som skal arbejde med at gennemføre miljøaktiviteterne i praksis. Ud over materialet i håndbogen har HORESTA udgivet forskellige materialer, som giver hjælp til miljøarbejdet. Dette kan findes på Keysite. I bilag 1.1 findes der en række eksempler på miljøpolitikker. 1.3 Miljøgennemgang (SE) Virksomheden kan vælge at arbejde mere eller mindre ambitiøs med forskellige miljøområder. De præcise krav for at opnå er beskrevet i kriteriesættet. Miljøgennemgangen kan omfatte registrering af følgende: el- og varmeforbrug vandforbrug affaldsmængde forbrug af rengøringsmidler forbrug af økologiske varer støj og lugt arbejdsmiljø Det anbefales at foretage en miljøgennemgang af virksomheden før miljømål og handlingsplaner udarbejdes. Jo mere detaljeret registreringen af forbruget er, jo bedre er muligheden for at målrette indsatsen på de områder, hvor de største gevinster er. Findes der for eksempel flere vandmålere, er det nemmere at lokalisere, hvor forbruget er uforholdsmæssigt stort, end hvis der kun findes en hovedmåler. Brug skema 5 i bilag 1.3 til at danne overblik. 1.4 Miljømål og handlingsplaner (TÆNK) Miljømålene er de konkrete og målbare miljøforbedringer, som virksomheden vil arbejde med i den nærmeste fremtid. Det er ikke sikkert, at virksomheden til enhver tid skal arbejde med alle elementerne i miljøpolitikken, men de konkrete miljømål skal være i overensstemmelse med indholdet og intentionerne i politikken. For hvert mål bør der udarbejdes en miljøhandlingsplan. Handlingsplanen kan være ganske kort og lægge rammerne for, hvordan og hvornår målet opfyldes. I skema 6 bilag 1.3 kan disse indskrives. Mål og handlingsplaner kan, afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation, udarbejdes af ledelsen og af medarbejdere på alle niveauer. Ledelsen skal dog altid være med i processen, så den kan godkende aktiviteter og udgifter. Generelt anbefales det, at alle medarbejdere i et eller andet omfang involveres i miljøarbejdet, så de kender det og kan arbejde aktivt med de miljømål, som er relevante for dem. Se eksempel på miljømål/handlingsplaner på næste side. Der findes flere eksempler i bilag 1.2.

9 Keynotes 2012 Miljøledelse side 5 Eksempel på konkrete og målbare miljømål Vi har besluttet, at opfylde miljømålene i og at: spare 10 pct. af vandforbruget inden årets udgang nedbringe energiforbruget pr. gæst med 5 pct. inden årets udgang indkøbe økologiske fødevarer for 10 pct. af budgettet til indkøb af råvarer underrette alle leverandører om vores miljøarbejde ved at udsende et brev herom i december underrette alle medarbejdere om vores miljøarbejde ved at afholde en temadag 10. oktober, og herefter afholde møder hvert kvartal - eventuelt i forbindelse med personalemøder og møder vedrørende APV Eksempel på en del af en miljøhandlingsplan Mål: Vandforbruget nedbringes med 10 pct. pr. gæst inden årets udgang Ansvarlig: Opgaver: Ressourcer: Tidsramme: Opfølgning: Peter Jensen Alle toiletter skal være vandbesparende. Peter Jensen undersøger, hvor mange toiletter, der skyller med mere end 7 liter vand. Peter Jensen indhenter tilbud på udskiftning samt evt. mulighed for at sænke vandforbruget i de eksisterende toiletter. Peter Jensen indgår aftale med leverandør og montør. Personalet underrettes ved opslag på opslagstavlen Der er reserveret kroner til projektet, og afsat 25 timer til Peter Jensen Oktober til december Januar 1.5 Gennemførelse (UDFØR) Efter udarbejdelse af mål og handlingsplanen, er det tid til at bringe den ud i livet. Implementeringen eller gennemførelsen er altså de praktiske forbedringer. Den miljøansvarlige eller en miljøgruppe kan stå for koordineringen og dele af arbejdet, men det er vigtigt, at de som skal bringe forbedringerne ud i livet, ved præcist hvad de skal gøre og hvorfor, så de forstår sammenhængen, og arbejder helhjertet med området. Brug skema 7 i bilag Evaluering (TJEK) Når handlingsplanen er gennemført er det vigtigt at vende tilbage til udgangspunktet og undersøge, at der blev gjort det, som var besluttet, og at målene blev opnået. Samtidig er det hensigtsmæssigt at stille følgende spørgsmål: Hvilke målsætninger blev nået? Hvilke målsætninger blev ikke nået? Svarer forbedringerne til forventningerne? Er der noget, der skal følges op på? Hvilke områder skal der arbejdes med fremover? Brug skema 7 i bilag 1.3.

10 Keynotes 2012 Miljøledelse side 6 Processen fortsætter Når der er gået et års tid starter processen i princippet forfra men naturligvis på et højere plan. Der kan enten startes forfra med kortlægningen eller gås videre med forslagene fra evalueringen. Det er dog en god ide, at der ikke går for mange år mellem en detaljeret kortlægning, da miljøforholdene kan ændre sig på hotellet. Politik og målsætninger ses efter i sømmene for at vurdere, om de stadig holder eller skal revideres. Virksomhedens væsentligste forhold gøres op, og der sættes nye målsætninger eller fokuseres på nogle af de målsætninger, som ikke blev nået året før. 1.7 Miljømærker og miljøstyring Der er forskel på miljømærkning og miljøledelse. Miljøledelse eller styring er et værktøj til at styre miljøarbejdet. Det består af metoder til at sikre, at forbrug af ressourcer styres og at miljøundervisning og -aktiviteter udvikles. Miljøledelse sikrer også kompetenceudvikling af medarbejderne. har en mere forsimplet form og mindre omfangsrig miljøledelse med i kriterierne. Det er primært del 1, som omhandler dette. Herudover skal virksomheder med mærket leve op til en række krav fastlagt i et kriteriesæt for virksomhedstypen, og virksomhederne skal kontrolleres løbende. Da der er nogle faste krav til miljømærker kan gæsten mere tydeligt se, hvad en virksomhed skal leve op til. EMAS EMAS er EU s miljøcertificeringsordning. Denne ordning for miljøstyring og miljørevision er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøstyring på højt niveau. Formålet med EMAS er at fremme en fortsat forbedring af indsatsen på miljøområdet i industrivirksomheder. Dette sker dels ved at indføre miljøpolitik, miljøprogrammer og styringssystemer og dels gennem den systematiske, objektive og regelmæssige bedømmelse af indsatsen på miljøområdet. Et formål er også at sikre offentlig tilgængelig dokumentation, der viser de deltagende virksomheders indsats på miljøområdet. Miljøledelsesstandarden - ISO Til sammenligning minder ISO meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, blev lanceret i Standarden er nu den dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter ISO har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence og beskriver virksomhedens miljøopgaver i hverdagen. ISO indeholder krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes, for at virksomheden kan blive certificeret. Der findes forskellige miljøledelsesstandarder, hvoraf EMAS og ISO er de mest kendte.

11 Keynotes 2012 Miljøledelse side 7 Bilag 1.1 Eksempler på miljøpolitik Eksempel 1 Som virksomhed er det vores mål at være blandt de bedste virksomheder i vores kategori, hvor gæsterne føler sig hjemme fordi kvalitet, service, indretning, miljø og atmosfære er en gennemtænkt helhed. Vi vil til enhver tid som minimum opfylde de kriterier, der er fastlagt for at kunne få. Vores mål på miljøområdet er at minimere ressourceforbruget, undgå unødigt spild og ressourceanvendelse, undgå unødige belastninger af såvel medarbejdere som indeklima, eksternt miljø og arbejdsmiljø gennem udskiftning af miljøproblematiske stoffer og materialer. Derigennem vil vi skabe en attraktiv arbejdsplads samt et miljørigtigt hotel. Eksempel 2 Eksempel 3 Restaurant XX vil sikre et sikkert, sundt og forsvarligt miljø for medarbejder og omgivelser. Det er Restaurant XX politik at vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at benytte mindre belastende råvarer og færre ressourcer hver enkelt arbejdsplads i samarbejde med berørte medarbejdere i videst muligt omfang indrettes så arbejdsmiljøproblemer undgås behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog med myndigheder, organisationer, medarbejdere og andre interesserede, og at tilskynde vores leverandører til at levere ydelser, som miljømæssigt modsvarer niveauet på restauranten. XX Hotels miljøpolitik er løbende at forbedre og fastholde indsatsen på miljøområdet ved anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og råvarer og ved at begrænse ressourceforbruget på energi mest muligt. tilskynde at stille krav til leverandører om at levere ydelser, som overholder gældende miljølovgivning og vores egen miljøpolitik. at inddrage gæster og personale til en åben og positiv dialog om vores miljøpolitik.

12 Keynotes 2012 Miljøledelse side 8 Bilag 1.2 Eksempler på miljømål/handlingsplaner Eksempel 1 Varme: For at reducere unødigt forbrug af varme, under hensyntagen til gæsternes individuelle ønsker, er det nødvendigt med en central manuel styring. Målene for 200X er: på alle radiatorer er der installeret termostatstyret varmeregulering radiatorer på alle afrejseværelser bliver hver dag sat ned på lavt niveau perioden maj til oktober slukkes for centralvarmen forsatsruder er bestilt og sættes på bagtrapperne Eksempel 2 Miljømål 1 der vil blive udskiftet 2 urinaler til vandfri modeller periode for udskiftningen er juni august formålet er at nedbringe vandforbruget anslået pris kr ,- Ansvarlig: Michael Simonsen Miljømål 2 der vil blive udskiftet armaturer i hallen til en mere energibesparende model med reflektor og elektronisk forkobling der vil blive opsat bevægelsesmeldere periode for udskiftning er juni formålet er at nedsætte elforbrugetpprisen er anslået til kr ,- Ansvarlig: Michael Simonsen Miljømål 3 der vil blive indrettet nyt affaldsrum, så det bliver lettere at lave kildesortering periode for arbejdet er juli september formålet er en miljømæssig korrekt håndtering af affaldet ingen omkostninger Ansvarlig: Henrik Christensen.

13 Keynotes 2012 Miljøledelse side 9 Bilag 1.3 Skemaer til miljøledelse Virksomhed Koordinator(er) Skema 1 Miljøgruppe og interne ressourcepersoner Person Organisation Kontaktdata 0 Søren Sørensen Teknisk direktør yy xx yy xx Skema 2 Eksterne ressourcepersoner Person Organisation Kontaktdata 0 Jens Jensen Elsparefonden yy xx yy xx

14 Keynotes 2012 Miljøledelse side 10 Skema 3 Afholdte og planlagte møder Dato Sted Deltagere Bemærkninger Mødelokale 1 Ledelsen plus miljøansvarlige Næste møde afholdes den første uge i februar, hvor alle ansatte deltager i en brainstorming Skema 4 Miljøpolitik Evt. yderligere kommentarer

15 Keynotes 2012 Miljøledelse side 11 Skema 5 Miljøgennemgang / brainstorming Prioritet 1 Akut problem Som har stor betydning for miljøet 2 Væsentligt problem Som har væsentlig betydning for miljøet 3 Mindre problem Som har mindre betydning for miljøet 4 Anbefalinger Som ikke er en nødvendighed, men som vil forbedre miljøet Indhold Hvorfor er det vigtigt? Prioritering 0 Der bruges for meget unødvendigt vand Vand er dyrt og bidrager til et øget CO2-forbrug Evt. yderligere kommentarer

16 Keynotes 2012 Miljøledelse side 12 Skema 6 Fra mål til handling Se eksempel på udfyldelse i afsnit Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning 2 Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning 3 Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning 4 Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning

17 Keynotes 2012 Miljøledelse side 13 Skema 7 Gennemførelse og evaluering Hvad er gennemført Virker det? Evt. justering/opfølgning 0 Alle toiletter er udskiftet i lobby, på gange og i restaurant og ½ af alle toiletter på værelser er ombygget til dobbeltskyld Vandforbruget for hotellet er faldet med 10 % svarende til X i en periode, hvor omsætningen er stabil. Det giver en besparelse på kr.y. Toiletterne på de sidste værelser forventes ombygget i 200X Evt. yderligere kommentarer

18 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side 1

19 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side 2 2. Medarbejderinddragelse Denne anden del handler om inddragelse af medarbejderne. Det er efterhånden almen kendt, at de bedste resultater på miljøområdet opnås ved at inddrage og informere virksomhedens medarbejdere. Dette understøttes af en række projekter, som er gennemført i branchen. Dette afsnit er opdelt i: 1. Den miljøansvarlige 2. Medarbejderne skal høres og motiveres 3. Sådan kan medarbejderne motiveres 4. Opfølgning og information er vigtig 5. KeyPersonel - Personalemateriale 2.1 Den miljøansvarlige Som det fremgår af del 1, skal der udpeges en miljøansvarlig i virksomheden. Det betyder ikke, at det er den person alene, der skal stå for miljøarbejdet. Personen skal blot være tovholder, fungere som indpisker og sikre en kobling til og opbakning hos ledelsen. Hvis den miljøansvarlige ikke sidder i ledelsen, skal personen derfor som minimum have fire møder med ledelsen om året. Virksomheden kan også vurdere, at det er mest hensigtsmæssigt, at der deltager flere medarbejdere i disse møder. Lav referat af møderne, som også skal bruges som dokumentation ved evt. kontrolbesøg. Den miljøansvarlige skal også sikre, at medarbejderne løbende informeres og motiveres. Hvis personen ikke har alle de faglige og praktiske forudsætninger skal denne oplæres i de relevante miljøforhold. Årlige kurser eller deltagelse i ERFAmøder kan være en rigtig god ide, således at personen er fagligt opdateret. 2.2 Medarbejderne skal høres og motiveres Det giver positive resultater at inddrage medarbejderne, både fordi de bliver mere motiverede, og fordi det oftest er dem, der er indblandet i den daglige drift og er i kontakt med kunderne. Derfor kan de både bidrage med viden og sikre en reel forandring af vaner og rutiner, for at virksomheden kan opnå en mere miljøvenlig drift. Derfor anbefales det at forankre arbejdet med ved at involvere virksomhedens medarbejdere i miljøarbejdet og gerne med fokus på hinandens forskellige kompetencer. Som nævnt i del 1 er det en rigtig god ide at etablere en miljøgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger. Dette sikrer, at de rette informationer og miljøproblematikker kommer frem, at koordineringen bliver lettere og at ansvaret bliver fordelt. For eksempel kan en medarbejder være ekspert, når det gælder indkøb og bortskaffelse af engangsservice, papirvarer samt rengøringsmidler, mens en anden står for arbejdet med at begrænse vand- og energiforbruget, og en tredje medarbejder står for at indkøbe økologiske fødevarer og bortskaffe madaffald. Når medarbejderne bliver inddraget i processen har de nemmere ved at huske, hvorfor de er med i og hvorfor miljøarbejdet er vigtigt. Dette vil smitte positivt af i forbindelse med kontakten til gæsterne.

20 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side Sådan kan medarbejderne motiveres Det er vigtigt, at medarbejderne forstår den store betydning, deres indsats har for miljøarbejdets succes. Derfor er det en god ide at indlede miljøarbejdet med et fælles arrangement, hvor alle deltager. Det kan være et personalemøde eller en temadag, hvor medarbejderne: brainstormer om forslag til miljøforbedringer, præsenteres for kriterierne for at opnå Green Key. Inden mødet kan det være en god ide at: kopiere hovedessensen af kriterierne for Green Key til medarbejderne, diskuterer hvilke miljøaktiviteter, som kan gøres uden de store investeringer, medarbejderne er med til at udarbejde miljøpolitikken, miljømålene og handlingsplanen i fællesskab, Det er nok ambitiøst at tro, at man kan nå alle disse ting på et enkelt møde, men udarbejdelsen af de konkrete handlingsplaner kan uddelegeres til en eller flere medarbejdere og diskuteres på et senere møde. Det kan også være en god ide at: hænge opslag om miljøarbejdet op i køkkenet, personalerum eller andre centrale steder, så medarbejderne kan følge med i arbejdet, have en postkasse, hvori medarbejderne kan komme med forslag og ideer til miljøaktiviteter, informere om udviklingen i arbejdet i nyhedsbreve, på Intranet eller ved forskellige møder, invitere en konsulent til at fortælle og rådgive om miljøarbejdet, eller få besøg af en repræsentant fra en anden restaurant, som har erfaringer på området. Konkurrencer eller præmiering Miljøarbejdet kan gøres mere sjovt ved at gøre det til en konkurrence, hvor medarbejderne kan gætte, hvor meget der kan spares ved en given indsats eller ved at grupper konkurrerer om, hvem der kan opnå størst besparelser uden det går udover kunderne. Det kan være en god ide at lave grupper på tværs af organisationen, så medarbejderne bliver mere sammenrystet og ikke fremmer en usund konkurrence mellem de forskellige afdelinger. Nogle af de økonomiske besparelser, der opnås med miljøarbejdet, kan vælges at bruges på medarbejderne, fx ved afholdes af et personalearrangement. 2.4 Opfølgning og information er vigtig For at sikre en løbende aktivitet vedrørende arbejdet med og miljøarbejdet er det nødvendigt, at der afsættes de nødvendige tidsmæssige og økonomiske ressourcer hertil også på længere sigt. Det er vigtigt at gryden holdes i kog, så initiativerne ikke bliver glemt, og at der fortsat følges op på de forskellige områder. Hvis ikke, kan det i første omgang betyde, at medarbejderne bliver demotiveret og utilfredse, og efterfølgende at forbedringer og investeringer ikke bliver fulgt til dørs, hvilket kan ende i at kalkulerede driftsforbedringer udebliver samt at der tabes penge ved investeringerne. Det er derfor vigtigt løbende at informere og motivere alle medarbejdere. Det kan være en god ide at skelne mellem de forskellige grupper i virksomheden, så de ikke får for megen eller for lidt information. Ledelsen er især interesseret i de økonomiske og prestigemæssige dele af miljøarbejdet, mens de involverede ønsker detaljeret information og dialog. De øvrige medarbejdere har mere fokus på de praktiske ting og hvad det betyder for deres arbejde. Hvis nogle medarbejdere ikke forstår dansk, bør de informeres mundtligt eller via oversat materiale.

21 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side KeyPersonel - Personalemateriale medlemmer har særlig adgang til uddannelsesmateriale om miljø under titlen KeyPersonel. Materialet skal være med til at motivere og informere personalet i forhold til, hvad de kan gøre for miljøet. Alt materialet er på både dansk og engelsk. Det er opsat i Word og PowerPoint og kan enten bruges direkte eller tilpasses med tekst, billeder og logo i forhold til virksomheden. Materialet er også oversat til engelsk af hensyn til udenlandsk personale, og senere vil det blive suppleret med opslag, som kan opsættes strategiske steder på arbejdspladsen. Pdf-, Word- og PowerPoint-filerne er tilgængelig på den interne Keysite. Direkte link: /Keysite/Personalemateriale.aspx En lille introduktion til materialet findes på: www. green-key.dk/da-dk/keysite/personalemateriale Personaleark- og præsentationer Der er udarbejdet både generelle Word-ark og Power Point præsentationer og for hvert fag/arbejdsområde. De generelle PowerPoint præsentationerne kan bruges ved samlede personalemøde og de fagopdelte præsentationer ved afdelingsmøder. Arkene, som er en side per fagområde, kan udleveres til alle ansatte gerne helst ved et personalemøde, hvor indholdet kan diskuteres. Desuden bør arket gives til nyansatte, så de ved, hvordan de kan bidrage. Personaleopslag Der er udarbejdet personaleopslag for forskellige fysiske områder på virksomheden, såsom opvaskerum, omklædningsrum mm. Det er hensigten, at disse kan bruges som venlige påmindelser og opsummering af ovenstående personalemateriale. Det kan bruges i arbejdsområder, men kan også bruges overfor gæster. Sekretariatet har udarbejdet personaleinformationsmateriale. Der er udarbejdet både word-ark og Power Point præsentationer for hvert fagområde, som kan bruges i forskellige sammenhænge fx ved personale- og afdelingsmøder. Det er hensigten, at materialet kan hentes og bruges direkte eller ved tilpasning til virksomheden med logo, design og indhold.

22 Keynotes 2012 Gæsteinformation side 1

23 Keynotes 2012 Gæsteinformation side 2 3. Information til gæster Tredje del handler om information til gæsterne. Information til gæster kan deles i to. Først og fremmest handler det om profilering af miljøindsatsen overfor gæsterne, men samtidig kan der også gives råd til, hvordan gæsterne kan være med til at passe bedre på miljøet uden at det går udover deres oplevelse. Dette afsnit er opdelt i: 1. Formålet og betydning af information til gæsterne 2. Profilering af miljøarbejdet 3. Gode råd om miljøarbejdet 4. Relevant materiale til gæsterne 5. Grøn Turisme 6. Forbrugerombudsmandens vejledning 7. KeyMarketing 3.1 Formålet og betydning af information til gæsterne Når nu virksomheden gør en indsats over for miljøet, kan den ligeså godt gøre omgivelserne opmærksom på det. Det kan være med til at forbedre virksomhedens image og giver mulighed for at tiltrække flere og mere miljøbevidste kunder. Ved at informere gæsterne om indsatsen gives der en større forståelse for sammenhængen, hvilket kan få dem til at samarbejde om det fælles projekt. Men det kræver, at virksomheden gør en indsats. Hvis en virksomhed kalder sig miljøansvarlig ved udelukkende at skifte et par pærer, kan virksomheden rammes af negativ omtale, da det bliver betragtet som useriøst og som et marketingstunt. Hvis miljøarbejdet er forankret i virksomheden virker det troværdigt. 3.2 Profilering af miljøarbejdet s/den Grønne Nøgle miljødiplom og skilt er en god måde for virksomheden at profilere miljøarbejdet overfor gæsterne, og en god anledning til at give særligt interesserede mere viden om virksomhedens indsats. Derfor skal miljødiplomet hænge synligt og øvrig information om ordningen er tilgængelig for virksomhedens gæster. Samtidig kan arbejdet synliggøres på virksomhedens hjemmeside, i salgsmateriale eller ved at bestille s flag, informationsmateriale og skilte hos sekretariatet. Det er også et krav, at virksomheden har udarbejdet en kortfattet vejledning til medarbejderne om miljøarbejdet, så de har mulighed for at svare på de spørgsmål, som det kan forventes, at interesserede gæster stiller. Det er som regel en fordel, at vejledningen gennemgås med medarbejderne ved nyansættelser, ved personalemøder eller lignende og eventuelt indgår som en del af personalehåndbogen. Vejledningen kan udformes, så den er lige til at have i lommen, da det er en fordel for de medarbejdere, der har kontakt med gæsterne. 3.3 Gode råd om miljøarbejdet Gæsterne kan selv gøre noget for at hjælpe med miljøarbejdet og mange vil faktisk gerne, men det handler om at gøre det på en ordentlig og fornuftig måde. De skal først og fremmest have en god oplevelse og ikke få dårlig samvittighed eller føle sig irettesat. Mange steder vil det dog blive set som et positivt tegn, at virksomheden giver gode råd til, hvordan gæsterne bedst passer på miljøet. Det vil indikere, at det er en ansvarlig virksomhed. Der er udviklet materiale, som orienterer generelt om. Der bliver også udarbejdet materiale for forskellige emner, som kan tilpasses til jeres behov. Det er dog Jer som virksomhed, som ved bedst, hvordan man henvender sig netop til jeres gæster. Se værktøjskasse 3.7. Det kan være en god ide, at udvikle en specifik miljøfolder for virksomheden, alternativt bruge det materiale, som sekretariatet allerede har udarbejdet.

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010 KEYANSØGNINGOVERNATNING SIDE 1 The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Linking grøn udbud og efterspørgsel

Linking grøn udbud og efterspørgsel Linking grøn udbud og efterspørgsel Mikal Holt Jensen Miljøkonsulent i HORESTA Sekretariatsleder for Green Key HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET 1 Grøn Turisme Det er en god oplevelse at virksomheder

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi Er et værktøj til en systematisk indsats på miljøområdet Inddrager hele skolen fra lærerne, tekniske og administrativt personale, pædagoger, til elever, forældre og

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med...

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... Håndtørrere Effektive og energivenlige modeller Er du træt af papir der flyder, høje omkostninger eller langsomme håndtørrere...? Der var

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Campingpladser Gældende fra januar 2012

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Campingpladser Gældende fra januar 2012 The Green Key Kriterier og ansøgningsskema pladser Gældende fra januar 2012 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for campingpladser. Følgende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller,

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer.

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer. Vorrevangskolen ønsker i sit daglige virke at fremme udviklingen frem mod et mere bæredygtigt samfund, hvor hensyn til det ydre miljø og arbejdsmiljøet for såvel elever som ansatte har høj prioritet. Vorrevangskolen

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen BIF BIF mener, at indstillingen bør indeholde en bemærkning om, at såfremt

Læs mere

GEO miljøcertificering. Ole Riger-Kusk GEO-verifikator Viborg Golfklub

GEO miljøcertificering. Ole Riger-Kusk GEO-verifikator Viborg Golfklub GEO miljøcertificering Ole Riger-Kusk GEO-verifikator Viborg Golfklub Hvilke elementer er der i processen? Forudsætninger for at gå i gang Registrering på GEO s hjemmeside Involvering af medarbejdere,

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 Forslag til Ældre- og Handicapforvaltningen mål og indsatser Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og i øvrig madlavning udgør økologiske råvarer

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Baggrund og formål med hvert enkelt Green Key kriterium for 2012

Baggrund og formål med hvert enkelt Green Key kriterium for 2012 Baggrund og formål med hvert enkelt Green Key kriterium for 2012 Udviklingen og udvælgelsen af kriterier er baseret på sund videnskabelig og tekniske principper. Kriterierne er udviklet med fokus på branchekendskab

Læs mere

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig alle landets kommuner opfordres til at slutte op om partnerskabets mål for grønne indkøb. sammen når vi længst. partnerskab for

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

JKS PROFILKATALOG DANSK PRODUCENT. Din partner i komplette rengøringsløsninger. Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, miljø og service.

JKS PROFILKATALOG DANSK PRODUCENT. Din partner i komplette rengøringsløsninger. Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, miljø og service. JKS PROFILKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger DANSK PRODUCENT Din partner i komplette rengøringsløsninger. Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, miljø og service. VELKOMMEN Har du ren

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere