Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007"

Transkript

1 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007

2 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind Rudersdalsvej 114, 2.tv Holte Tlf Redaktionen: Erik Kann, ansvarshavende redaktør Johan Jepsens Vej 1, 2830 Virum Tlf: (efter kl. 18) Kathrine Tobiasen, best.mdl. Layout, sats og tryk: Grafisk Data Center A/S, tlf Trykoplag: eksemplarer Artikler i bladet afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdning. Artikler uden forfatterangivelse kan betragtes som foreningsstof. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og forbeholder sig ret til at redigere i tilsendte artikler. Eftertryk er tilladt efter aftale med redaktionen. Det skal forsynes med tydelig kildeangivelse og med tilsendelse af det aftrykte. Bladet udkommer 4 gange årligt. Næste deadline: Udkommer: 1. august 2007 September november 2007 December februar 2008 Marts maj 2008 Juni 2008 Indhold nr. 2 - juni Kalenderen 6 Sådan har jeg lavet min slægtsbog 11 Om at udgive en bog for første gang 14 Mere om Excell som hjælpeprogram 16 Logokonkurrencen - igen 17 Generalforsamlingen 20 Bestyrelsen præsenterer sig 24 Anmeldelse af Find din slægt 25 Ny version af Reunion 26 Slægtsforskerdag i København 27 Mine sønderjyske bedsteforældre 31 Bestyrelsens adresser 32 Mål, vægt og mønt Links i artiklerne De links der står i artiklerne i dette nummer er også lagt på find dem under menupunktet Links. Bladet sendes gratis til medlemmer af DIS-Danmark. Medlemskontingent 2007: 200 kr. Girokonto: ISSN Forsidefoto: Fotograf: Hans-Henrik Tofft. Furesø Museer. Motiv fra: Købmandsmuseet - Cornelen Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

3 Allerød 1217 Fredagene 14. og 28. september 12. og 26. oktober samt 09. og 23. november 2007 Kl Allerød menigheds slægtshistoriske lokalcenter, Mormonernes Center, Lyngevej Gotisk skrift v/ Hans Peter Poulsen Har du snuset lidt til gotisk skrift, men mangler lidt mere end det, så er dette noget for dig. Her er både tydning af skrift, tal samt øvelser i at skrive, både fra 1700 tallet og 1800 tallet. Tilmelding senest den 28. august 2007 ved at deltagerafgift på kr. betales til reg konto Søllerød 1218 Lørdagene 13. oktober, 3. november, (24. november besøg på landsarkivet i tidsrummet 9-16) samt 12. januar 2008 Kl Søllerød sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte Slægtsforskning for børn og voksne gerne 2 generationer eller veninde/ven v/ Merete Nielsen Sammensætning af både børn og voksne er utrolig god, og sammenholdet mellem 2 generationer er meget fascinerende og inspirerende for begge parter, ikke mindst når man er i gang med noget om ens egen familie. Derfor tænkes her på, at man følges DIS KALENDER 2007 enten barn/forældre eller barn/bedsteforældre. Men har du ikke et barn/ barnebarn kan man tage en ven med. Enhver slægt har sine skæbner. Der findes ikke den slægt, der ikke rummer personer, hvis skæbne man bliver grebet af. Deres liv ligger gemt i kilderne og venter på at blive fundet frem. Man skal blot vide hvordan. Dette kursus henvender sig til nybegyndere ud i slægtsforskningens kunst. I løbet af de 5 gange som kurset strækker sig over, vil man komme til at arbejde med følgende: Hvordan udarbejdes en anetavle? Hvordan bruger jeg de oplysninger, som jeg allerede har, og hvor kan jeg finde andre? Hvordan bruges Internettet og PCer i slægtsforskning? Hvad kan man finde på landsarkivet? Hvis I selv har en bærbar computer med trådløs netværk, vil det være en god ide at medbringe den på kurset. Men ved gennemgang af hvordan man bruger Internettet, vil det blive vist via en projektor, så alle kan være med. Pris for materiale pr. deltager: 125 kr. afregnes direkte til foredragsholderen den første gang. Tilmelding senest 12. september 2007 ved at deltagerafgift på kr. betales til 9570 konto Sorø november 2007 Kl Sorø Borgerskole, Alleen 8, 4180 ITlokalet Internet og slægtsforskning v/ Ruben Højmark, Efter en kort gennemgang af udvalgte steder på Internettet bliver der mulighed for selv at søge oplysninger om slægten. Tilrettelagt for lidt øvede. Der er en PC til hver deltagere. Pris for materiale pr. deltager: 30.- kr. afregnes direkte til foredragsholderen på undervisningsdagen. Tilmelding senest 18. oktober 2007 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto Oplysninger kan fås hos Ruben Højmark eller Søllerød 1219 Lørdag 27. oktober 2007 Kl Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte Hvad gemmer sig i lægsog søruller v/hans Peter Poulsen Hvad kan jeg finde i de centrale og regionale lægdsruller og søruller? Hvordan finder jeg frem /rundt i dem? Tilmelding senest 01. oktober 2007 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 3

4 Søllerød 1228 Lørdag d. 24. november samt lørdag d. 1. december Kl til Søllerød sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte Slægtsbogen hvad skal den indeholde, og hvordan skal den laves? v/ Hans Peter Poulsen Med udgangspunkt i en række eksempler og deltagernes idéer, skal vi diskutere, hvad slægtsbogen kan indeholde. Hvilke afsnit skal der være i netop MIN slægtsbog? Vi skal også arbejde med den praktiske udarbejdelse af slægtsbogen, enten i et slægtsprogram eller i tekstbehandling. Medbring din egen bærbare, men har du ingen gør det ikke noget. Tilmelding senest 08. november 2007 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto Søllerød Torsdagene 6. september, 4. oktober, 1. november, 6. december 2007, 17. januar, 6. marts, 3. april samt 8. maj kl Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte Studiekreds v/ Ann Christensen Studiekreds: Deltagerne udveksler erfaringer omkring slægtsforskning og videregivelse af de indsamlede resultater. Derfor begynder vi møderne med korte indlæg, f.eks. tydning af gotisk skrift, hver anden gang kommer jeg med et indlæg, en kaffepause, herefter åben diskussion om emnet, og hvad deltagerne gerne vil høre andres mening om. I denne sæson vil jeg (Ann) tage 2 bærbare computere med, så vi kan komme på nettet. Så kan vi lave en form for workshop og få hjælp til evt. spørgsmål. Som vi plejer, vil der være kaffe/te og en lille kage, som betales med 20 kr. Torsdag d. 6. september kommer en ekspert og fortæller om digitale kameraer, så har I et kamera tag det med, har I ikke kan I f.eks. få at vide, hvilket der er bedst til vores formål. Tilmelding: Ingen tilmeldingsfrist. Ingen deltagerafgift Haslev 1223 Lørdag den 17. november 2007 Kl Haslev Folkebibliotek, Foredragssal 2. Indgang via Rådhusstien Internet hvordan bruges det til slægtsforskning v/merete Nielsen Dette kursus henvender sig til nybegynder ud i slægtsforskningens kunst. På dette kursus vil du blive hjulpet i gang med slægtsforskning og derudover vil der være en gennemgang af diverse søgesider på Internettet. Her kan f. eks nævnes statens arkiver folketællinger kirkebøger indvandrer database den danske udvandrer database sognekort DIS-Danmarks udvandring til USA udarbejdelse af anetavler Hvis du har mulighed for at medbringe de oplysninger som du allerede har, så synes jeg, du skal gøre det. Så vil der være mulighed for at hjælpe dig godt i gang med din egen forskning. Hvis du har en bærbar PC-er med trådløst netværk, så er du velkommen til at medbringe den til eget brug. Der vil være en udgift til materiale på kr. 75 pr. deltager som skal betales på kursusdagen. Trådløst Internet: Kræver Password, bestilles sammen med tilmeldingen. Tilmelding senest 01. november 2007 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

5 Haslev 1222 Torsdag 7. februar 2008 Kl Haslev Folkebiblioteket, Foredragssal 2. Indgang via Rådhusstien Kommunearkiver 1842 til 1970 v/ Arkivar Christian Larsen Siden deres oprettelse i 1842 har kommunerne indtaget en mere og mere central rolle i lokalsamfundet, og de oprindeligt begrænsede opgaver er vokset i stort omfang. Dette har også betydet en stadig stigende borgerkontakt, og man kan derfor i de kommunale arkivalier finde mange personalhistoriske kilder. I foredraget vil en række kommunale kildetyper blive præsenteret, bl.a. socialvæsenets arkivalier, valgbøger, mandtal og folkeregisterkort, ligningslister og ejendomsvurderinger samt bygningssager. Tilmelding senest 25. januar 2008 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto Søllerød 1227 Onsdag 10. oktober 2007 Kl Søllerød sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte Kip-Browseren. v/ruben Højmark Kip-Browseren er et søgeprogram, der kan lave et hurtigt søg i Cd er fra Dansk Data Arkiv. Følgende vil blive behandlet: Gennemgang af mulighederne i KIP Browser. Installation og download af programmet. Tilmelding senest 26. september 2007 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto Haslev 1221 Mandag den 22. oktober 2007 kl Haslev Folkebibliotek Jernbanegade Haslev Indgang via Rådhusstien. Skøder og ejendomsforhold v/ Jytte Skaaning Skøder, panteprotokoller og servitut genparter, hvor finder jeg dem? Hvad kan de give mig af oplysninger, som jeg kan bruge i min slægtsforskning? Hvor langt tilbage kan jeg finde oplysninger og mange flere spørgsmål, vil Jytte Skaaning besvare ved dette foredrag samt besvare spørgsmål som I har med hjemmefra. Tilmelding senest 02. oktober 2007 ved at deltagerafgift på 50.- kr. betales til 9570 konto Tilmelding til DIS foredrag sker ved at indbetale deltagerafgiften Indbetalingen kan ske ved: På posthuset - girokonto Netbank - under indbetalinger vælges kort-art 01 og giro Bankoverførsel til DIS-Danmark, reg.nr.: 9570, konto For alle indbetalinger gælder, at du skal huske at skrive: Navn og adresse - eller navn og dit medlemsnr. Arrangementsnummeret (er anført ved arrangementet - ses også på hjemmesiden). Mailadresse eller telefonnummer, hvis du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding. WEGA BOGBINDERI Stenildhøjvej Aars Indbinding af: alle slags slægtsbøger tidsskrifter mm. Pris efter aftale Bogbindermester: Heidi Gass Sibbesen Tlf Mail: DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 5

6 Sådan har jeg lavet min slægtsbog Alle har mange aner, men jeg hører til de heldige, der har haft mulighed for at opspore et meget stort antal af dem. Det er i tidens løb blevet til et meget omfattende materiale, og jeg har måttet tænke meget over, i hvilken form, jeg skulle nedfælde det, for at dem, jeg har tænkt på som læsere, skulle have glæde af at stifte bekendtskab med det. Det er blevet til en slægtsbog, hvis form og indhold jeg vil give eksempler på i det følgende. Det er blot én måde at præsentere et sådant materiale på og bestemt ikke den eneste, men andre kunne måske få nogle ideer ved at læse denne artikel. Figur 1. Slægtsbogens struktur Bogen er en blanding af en efterslægtstavle efter min ældst kendte forfader af slægten Prætorius, og en anetavle med mig som probant. Den er bygget op som figur 1. Når vi kommer ned til slut, så har vi fået alle mine aner med! I princippet er hver enkelt generation og dens mødrende aner - så et kapitel i bogen. Og hvert enkelt kapitel er en FAMILIE-historie. Det kan vises lidt tydeligere ved at betragte skemaet nedenfor, som sammenfatter de første 6 kapitler af bogen. Det første kapitel indeholder dog 6 generationer der er så langt tilbage ikke så meget stof tilgængeligt. Samtidig bliver der senere i bogen tale om at opdele kapitler i flere afdelinger. I alt er det til dato foreløbig blevet til 30 kapitler og ca. 185 sider. Men jeg er langt fra færdig. For det første mangler der en række kapitler, der er under udarbejdelse, og dernæst ligger der en endnu ikke påbegyndt opgave i at beskrive den yngste familie. Der er nok en tendens til at bruge flest kræfter på de ældre aner jo ældre, jo bedre det giver en vis prestige og er nok det morsomste detektivarbejde. Men vores børn ville nok sætte pris på også at læse om, hvad vi selv og vores forældre, fætre, kusiner kan berette, og hvordan de hører til familien. Og vi er jo de nærmeste til at finde ud af det. Den store fordel ved mit koncept er, at jeg altid kan sætte nye kapitler ind, uden at det berører de eksisterende. Ligeledes er det et overkommeligt arbejde at føje nyt materiale ind i eksisterende kapitler. Jeg har naturligvis selv en komplet opdateret slægtsbog i papirudgaven, men kan tillige ved et enkelt klik skrive en opdateret CD, til dem, som abonnerer på bogen. Henrik Prætorius Snebærvænget Virum Tlf Kapitler i slægtsbogen Efter indledningen (se figur 2) kommer der så en egentlig indholdsfortegnelse, der nævner alle de enkelte kapitler, med en fyldestgørende og så vidt muligt interessant overskrift. Man kan næsten se, at de enkelte kapitler er skrevet således, at de udmærket kan læses hver for sig. De enkelte kapitler Hvad gør en slægtsbog indbydende? Det har ikke været min opgave at lave et opslagsværk med navnefortegnelse, selvom bogen godt kan bruges sådan. Det har været min agt, at skrive ikke én, men mange fortællinger om personer og familier, og de enkelte afsnit er sat i en historisk sammenhæng, for at man så godt som muligt kan forstå familiernes vilkår. De fleste kapitler starter umiddelbart efter overskriften med et slægtsskema, der anskueliggør den del af slægten, der omtales i kapitlet. Her er vist skemaet (se figur 3) fra det første kapitel om slægtens allerældste aner. Det er et skema tegnet i mit Star-Office-Impress program, men man kan tegne tilsvarende skemaer i Microsofts Power-Point. Se mere herom i Slægt og Data nr om anskueliggørelse af Indviklede familieforhold. En af fordelene ved sådanne individuelt tegnede skemaer er, udover på en lille plads at vise en masse sammenhænge, også, at man let ser fætter/ kusine ægteskaber og lign.. Ovenfor ser man hvordan 2 slægtsgrene igen mødes efter 2 3 generationer. 6 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

7 Marten Jensen ca eft 1477 Jens Martensen Jep Jensen Jens Jebsen Johannes Prætorius I Johannes Prætorius II Ældste spor af slægten. Jens Martensen, bonde i Bedsted. Herredsfoged Jens Jepsen og herredsfogedgården i Bedsted. Da Jepsen blev til Prætorius. Johannes Prætorius (I) og kirkebogen i Højst. Hans hustru Metta. Hajstrup Familien og Paysen i Nordfriesland. Livet i Bedsted og Hellevad. Mordet i Klovtoft. Johannes Prætorius III Johannes Prætorius (III) og Dorothea Oporinus. Familien Oporinus på Fehmarn og fra Basel. Stephan Heinrich Prætorius Johannes Prætorius Stephan Heinrich Prætorius Johannes Jacob Prætorius Figur 2. Stephan Heinrich Prætorius Præst i Hammelev Johs. Reimer. Skriften på prædikestolen Johannes Prætorius (IV) Rektor i Büsum og Pastor i Simonsberg og Hammelev. Skandalen i Skolevæsnet i Schleswig-Holstein. Hans hustru Elsabe Kruse og Kruse Familien i Büsum. Epitaphiem i St. Clements-Kirche. Slægter i Büsum. Stephan Hinrich Prætorius Præst i Heils, og hustru Margrethe Holst fra Osterhever. En ung præst drager til Vestindien. Johannes Jacob Prætorius, Præst ved Frederikskirken på St. Thomas. Hans Katekismus, bibel og Leering-Bok. Hans hustru Caroline Lehmeyer og hendes slægt. Slægterne Brendstrup, Bergenhammer og Lerche. Toldboden i Den gamle by i Aarhus. Johannes sidste år i Tødsø på Mors, og hans gravsted på Tødsø kirkegård. Billeder, billeder, billeder En vigtig del af kapitlerne er billeder, billeder og atter billeder. Tænk på, hvordan et dagblad har udviklet sig i årenes løb, fra ren tekst til meget righoldig anvendelse af billedmateriale. Den trend venter læserne af en slægtsbog også at finde, og vil i hvert fald anse det som en helt naturlig og nutidig måde at levendegøre en historie på. Begrebet billeder omfatter ikke blot gamle fotografier af anerne, som naturligvis skal med, hvis man har dem, men tillige billeder, taget i dag, af det, jeg kalder gerningsstederne. Det har jeg skrevet mere om i Slægt og Data Nr Som et eksempel kan jeg her vise 2 billeder af et hus i Ringkøbing (se figur 4), det ene fra den gang familien boede der, og det andet taget ved et besøg for et par år siden. I næsten alle kapitler har jeg brugt kort til at vise, hvor i landet historien udspiller sig. Et danmarkskort med et par røde DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 7

8 Figur 3. mærker peger på Ringkøbing og Sønderjylland, og kortet over egnen viser, hvor den ellers ikke særlig kendte lille landsby Bedsted befinder sig. Et bykort, gerne fra en ældre publikation, kan vise, hvor huset lå og måske stadig ligger. Kirkebogsnotater viser jeg også gerne som et billede og i farver, så det fremtræder som den ægte gulnede side i den over 250 år gamle kirkebog. Og når vi nu er ved kirkerne, så hører et billede af familiens ældste, endnu eksisterende gravsten fra 1833 også med. Fotografering og billedbehandling Med et digitalkamera er man i dag meget fint rustet til at tage billeder under omstændigheder, hvor det ikke tidligere var muligt, f. eks. affotografering af en kirkebog. Nu har vi ganske vist fået Arkivalier-online, men har man aner i Nordtyskland, må man stadig selv møde op og tage sine billeder. Men ikke blot fotograferingen er blevet enklere, det er nu blevet muligt med billedbehandlingsprogrammer at arbejde med billederne bagefter, så de kan bruges i slægtsbogen. Figur 4 8 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

9 Figur 5 Det har jeg haft megen gavn af, som den efterfølgende lille historie kan vise. Jeg blev opmærksom på, at der i en lille landsby syd for grænsen, Grossenwiehe Store Vi, var et stort maleri af den stedlige præst, som er en Figur 6 af mine aner, med hele sin familie - begge hans hustruer og alle deres respektive børn. Vi besøgte stedet, og billedet hang der rigtig nok, men højt oppe på en væg med et kraftigt modlys fra et vindue, og med nogle lamper, der skyggede for dele af billedet. I øvrigt var der ret dunkelt i kirkerummet. Jeg tog mange billeder, taget meget på skrå med kameraet hvilende på kirkestolene overfor billedet. Hjemme begyndte så arbejdet med at manipulere billedet, så det kom til at se ud, som om det var taget ret forfra. Der blev drejet og vredet, og der blev korrigeret på farverne og belysningen. Jeg har haft megen gavn af mit Photoshop Elements program til opgaven, men andre programmer kan utvivlsomt gøre det samme. Fig. 7 og 8 på næste side viser det færdige resultat og tillige det billede, der var udgangspunktet for manipulationen. Jeg behøver vist ikke sige, at jeg er ganske tilfreds med resultatet, og det indtager da også en god plads i kapitlet om denne gren af slægten. Pas på med copyright Disse mange billeder illustrerer, hvad jeg synes er væsentligt: Det liver vældigt op på et kapitel, hvis der er farver på billederne. DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 9

10 Figur 7 Figur 8 Det gør heller ikke noget, hvis man fortæller om, hvordan man fandt frem til de mere interessante sammenhænge. Det er med til, at give et indtryk af det arbejde, der har ligget i udarbejdelsen af bogen. Til sidst en lille advarsel, som jeg også er nødt til at komme med: Jeg har samlet meget materiale fra andre kilder og citeret dem eller direkte kopieret dem i bogen. En del af dette materiale er imidlertid så nyt, at det er beskyttet af ophavsretlige regler. Egne billeder er der ingen begrænsninger på, men de fleste af kapitlerne i min bog indeholder ting, som ikke uden tilladelse må publiceres. Min slægtsbog er derfor kun til benyttelse i den nære families kreds. 10 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

11 Om at udgive en bog for første gang... Hvor svært ka det være??? Annette Jordan Jelshøjvænget Højbjerg Tlf Formentlig drømmer mange slægtsforskere og lokalhistorisk interesserede om at udgive en bog, sådan rigtigt med ISBN nummer og pligtaflevering osv. Den drøm havde jeg også - og gennemførte den. Mange har spurgt, hvordan man gør, og det har jeg prøvet at skrive lidt om - tænkt som inspiration, nyttige tips, råd om økonomi mm. Denne artikel er beregnet for de, der aldrig har forsøgt dette før. Det kan helt sikkert gøres på mange andre måder end min, men sådan er det jo med mange ting i livet. Lidt om mit projekt Jeg havde i løbet af et par år samlet alt, hvad jeg fandt om degne og skoleholdere i Ning herred og ville gerne have det udgivet i bogform. Det tog mig ca. et år fra det meste materiale var samlet, og til bogen Ning herred - degne og skoleholdere indtil 1814 blev udgivet 1. december Hvordan finder jeg et forlag? De mennesker, jeg spurgte, rådede mig til at finde en lille lokal bogtrykker og få ham til at trykke bogen og så udgive den på eget forlag, men jeg blev også advaret om, at jeg ville støde ind i mange forskellige praktiske problemer. Jeg søgte derfor i stedet på nettet og blev opmærksom på de Bogens forside! forlag, der laver print on demand. Særlig fattede jeg interesse for forlaget Underskoven, der på en hjemmeside (www.underskoven.dk) kom med en god vejledning i processen og mulighed for at estimere prisen på forhånd. Jeg tog følgelig kontakt til Underskoven og fik svar på de sidste detaljer. Hva koster det??? Jeg havde ingen anelse, om hvad dette ville koste, da jeg gik i gang. Jeg forestillede mig, at jeg ville søge økonomisk støtte fra bl.a. fonde. Jeg rådførte mig med folk, der tidligere havde udgivet en bog, og fik at vide, at det var et meget stort arbejde at skaffe penge til udgivelsen, men at det var en god idé at starte med den lokale kommune for på den måde at have et tilhørsforhold i lokalområdet. Min kontakt havde derudover foreslået at søge Veluxfonden (www. veluxfondene.dk). Det viste sig imidlertid, at der står i deres formålsparagraf: Fonden kan endvidere foretage uddelinger, der støtter ældre initiativrige medborgere over 60 år i at holde sig aktive. På dette specielle felt er der tale om mindre donationer til enkeltpersoner eller grupper af ældre, som efter pensionsalderen yder en frivillig indsats uden økonomisk vinding eller får mulighed for at realisere et længe næret ønske, eksempelvis udgivelse af en erindringsbog eller en anden bog. Man ser faktisk i rigtig mange bøger, at Veluxfonden har støttet udgivelsen. Men nej, en telefonsamtale bekræftede, at der ikke er undtagelser for alderskravet. DIS-Danmark Slægt & Data 2/

12 En anden fond, der kan være relevant, er Kjemsfonden (www.kjemsfonden.dk), der støtter udgivelse af lokalhistorisk litteratur fra hele Jylland Det er imidlertid temmelig kompliceret at søge denne fond, da der i ansøgningsskemaet er nogle ret specifikke krav: Bogen skal være trykkeklar, manuskriptet skal medsendes, der er kun ansøgningsfrist to gange om året og der skal foreligge to forskellige tryktilbud. Der er selvfølgelig også andre fonde og andre muligheder for at søge støtte, men jeg mener ovenstående er de vigtigste. Nå, jeg valgte at regne på, hvad det kostede at lave projektet helt for egen regning - og endte med det. En ting skal man gøre sig klart - de penge der investeres skal betragtes som tab indtil alt andet er bevist. Der vil aldrig blive tale om et overskud, spørgsmålet er tabets størrelse. Men hvad kostede det så?? Jeg valgte de billige løsninger hele vejen igennem - kun sort/hvid, blødt omslag, standardstørrelse osv. Samlet budget for 250 bøger på ca. 100 sider blev ca kr. alt incl. Denne pris forudsatte en arbejdsgang således som beskrevet senere. Lidt om det formelle i indholdet Omkring indholdet vil jeg ikke komme med mange kommentarer. Jeg vil dog fremhæve, at det, jeg selv lagde allermest vægt på, var, at jeg ikke overtrådte regler om ophavsret. Jeg har sendt mange forespørgsler af sted for at sikre mig, at jeg ikke fik problemer. Særligt har jeg haft en del besvær med nogle billeder, jeg gerne ville gengive. I et par tilfælde har jeg ikke kunnet finde frem til de oprindelige billeder og dermed ikke kunnet være sikker på, hvem der havde rettighederne, og i de tilfælde har jeg helt opgivet at medtage billederne. Også private oplysninger har jeg i hvert enkelt tilfælde sikret mig ret til at citere. Det burde være en banalitet blandt slægtsforskere at nævne, at kildeangivelse i alle tilfælde bør være en selvfølge. Derudover havde jeg oprindelig et ønske om at lave et navneregister og evt. et stedregister i bogen. Dette opgav jeg. Det ville dels have været et meget stort arbejde med det utal af navne, jeg havde i den meget kompakte tekst. Men det ville først og fremmest have medført, at jeg skulle genredigere sidetallene i registret, når bogen var helt trykkeklar, så selv om et register ville have været ønskeligt, fandt jeg det for kompliceret - rent teknisk var jeg bange for at lave for Forfatteren ved PC en. mange fejl og dermed få brug for flere ekstra prøvetryk - og det koster. Korrekturlæsning og hvordan leveres bogen til forlaget Hvis man har penge nok, kan man formentlig stadig håndskrive en bog og sende materialet til et forlag. Forudsætningen for min pris var, at jeg leverede materialet i digital form i tekstformat. Fra jeg havde bogen færdigskrevet, og til den var klar til afsendelse, brugte jeg utrolig mange timer. Jeg skulle have alt standardiseret: De forskellige typer overskrifter skulle være ens i alle afsnit. Jeg havde klippeklistret mange steder og ind imellem havde jeg fået små passager med forkert skriftstørrelse og forkert skrifttype - det var et hestearbejde at luge ud i. Der skulle være ens skrivemåder for datoer hele bogen igennem (ikke: d. 7 april 2005, den 7/ og d 7 Apr 05 ). Stednavnenes stavemåde skulle standardiseres (ikke Aarhus og Århus ). Forkortelserne skulle være ens med punktum efter. Alt dette fiflede jeg med i timevis og jeg var så heldig at få hjælp fra et ungt familiemedlem med lidt større viden om PC-programmer end jeg. Selve korrekturlæsningen tog et andet familiemedlem sig af. Det anbefales oftest, at man hyrer en professionel korrekturlæser. Det ville jeg ikke bruge penge på. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at der læses korrektur af en, der ikke har arbejdet med bogen. Det er ikke stavefejlene, der er et problem, for dem tager PC ens stavekontrol sig af. Nej det er de helt underlige sætninger og meningsforstyrrende skrivefejl, der skal findes. Men for at finde sådanne fejl skal man, tror jeg, især have et kendskab til emnet. Jeg fortrød ikke, at jeg sparede en professionel korrekturlæser. Hvordan med billeder Billeder og billedbehandling har aldrig været min stærke side. Først skulle billederne skaffes. Jeg ville gerne gengive nogle fotos fra Nationalmuseets bøger Danmarks kirker, og det kunne jeg også godt få lov til, men 12 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

13 de skulle i så fald købes og kostede mere end kr. pr. stk. Jeg ville også gerne have nogle nyere fotos trykt i farver, men også det kostede flere hundrede kr. pr. billede (afhængig af antal). Det var faktisk disse to ting, jeg gerne ville have haft økonomisk støtte fra en fond til. Men jeg valgte altså discountløsningen. En dygtig amatørfotograf med lokalhistorisk interesse tilbød at tage nogle billeder, og de blev efter min mening ligeså gode som dem jeg kunne have købt, og så er de taget specielt til bogen og ikke lånt andre steder fra - så det endte positivt. Det skal lige siges, at et enkelt af billederne er taget med familiens ferie-kamera og det billede går også an - men det er et spørgsmål om motivets karakter og kravene til kvalitet. Angående s/h contra farver synes jeg også, jeg blev meget positiv overrasket, idet et par af billederne reelt viste sig at være pænere i s/h. Herudover er flere af billederne scanninger af ældre billeder. En lille detalje vedrørende billeder er, at de skal have en ret høj dpi - mindst for at være egnet til trykning - og det skal man lige tænke på, når man redigerer dem. Angående redigering så fandt jeg som billedbehandlings-analfabet et udmærket gratis program Gimp, som kan de nødvendige ting, og som jeg lærte mig at håndtere. Bøger er tunge! Omslaget er lidt svært Jeg var meget i tvivl, om jeg kunne designe omslaget selv. Det er sådan set ret enkelt, fordi for- og bagside udgør tilsammen blot et billede, hvor man så ud fra sidetal beregner, hvor bogryggen er. Problemet er umiddelbart, at der skal regnes rigtigt. Jeg forestillede mig først at få en designer, jeg kender til at hjælpe mig, men det opgav jeg - hendes ideer var for komplicerede - jeg kunne af hensyn til prisen ikke risikere fejl og dermed nye prøvetryk. Så valget blev helt enkelt: En ensfarvet baggrund med tekst og et enkelt billede. Et lille problem med forsiden var for øvrigt, at farverne ikke blev helt, som jeg forventede ved trykningen - de blev mørkere end ventet, men sådan får det være. Hvad er det med de prøvetryk, som jeg nævner hele tiden?? Jo, forlaget laver et prøvetryk ud fra det, de får tilsendt. Prøvetrykket skal så godkendes eller evt. rettes. Et nyt tryk koster penge. Det sidste tryk er en reel bog med omslag og det hele, og den er det ekstra dyrt at få ændret. Jeg brugte faktisk slet ikke ekstra penge på prøvetryk, idet forlaget havde ansvaret for de få fejl, der var, men jeg tror hurtigt, at det kan løbe op, hvis man ikke tænker sig meget om. Sådan en bog sælger da sig selv eller hvad... Nu er en bog som min ikke lige den, der står forrest i boghandlens vindue, men først og fremmest har jeg valgt at betale 250 kr. for at få bogen optaget i boghandlerdistributionen. Jeg måtte også gøre opmærksom på mig selv. Jeg startede med at lave nogle små plakater, som jeg sendte til lokalarkiver i det relevante område og bad dem sætte en på opslagstavlen. Jeg sælger også bogen via min hjemmeside, og jeg kunne på hjemmesidens tæller se, at plakaterne gav besøgende. Dernæst skrev jeg et brev til nogle lokalaviser. Dette resulterede i tre rigtig flotte artikler - og også det gav tilsyneladende hits på hjemmesiden. Derimod har jeg valgt ikke at sende bøger til potentielle anmeldere - igen et spørgsmål om økonomi. Hvad der siden skal ske markedsføringsmæssigt vil tiden vise. Foreløbig er jeg blevet bedt om at holde et foredrag om emnet, og selv om det ikke er noget, jeg har erfaring i, er det da en mulighed. Hvordan gik det så med den økonomi, jeg hele tiden er så optaget af??? Ja, det ved jeg jo ikke helt endnu. De bøger, jeg selv sælger, får jeg selvfølgelig hele provenuet af. De bøger forlaget og boghandlerne sælger, får jeg selv ca. halvdelen af prisen for. Udsalgsprisen har jeg sat til 160 kr. Jeg har reelt aldrig troet på, det ville være muligt at sælge så mange bøger, at det kunne løbe rundt, men oplagets størrelse var en afvejning i forhold til en betydelig kvantumrabat, og det at et genoptryk ikke er rentabelt. Opnåede jeg så det, jeg ville? Ja spørg bare min familie. Jeg var utrolig stolt og glad, da jeg stod med kassen med bøger, og da jeg så bogen på de forskellige boghandleres hjemmesider. Jeg har meget mod på at gå i gang med et nyt projekt. Kun har jeg lovet min mand at vente et stykke tid, således at der også bliver tid til familiens andre hobbies. Og så mangler jeg da kun lige at nævne, at jeg undervejs i projektet selvfølgelig har haft kontakt med utrolig mange hjælpsomme medforskere, og det har som altid været en dejlig ting. DIS-Danmark Slægt & Data 2/

14 Mere om Excel som hjælpeprogram til Slægtsforskning Min artikel i Slægt & Data, nr , har givet anledning til nogle spørgsmål fra læsere, som er kommet galt af sted med datafilerne, de har importeret. Det er altid rart at opdage, at der er nogen, der læser de artikler, man skriver i bladet. Jeg skal derfor komme med lidt flere råd til dem, der anvender Excel i forbindelse med deres Slægtsforskning. For mig har det ganske enkelt været programmet. En anden type fejl Læserne af min første artikel vil være bekendte med, at jeg anvendte eksempler fra Lotte Brændegaards hjemmeside Desværre er der en kedelig fejl i nogle af Lottes filer. Fejlene er meget let at rette manuelt, hvis man altså er opmærksom på problemet. Overser man derimod problemet, får man nogle meget uhensigtsmæssige resultater ud af at anvende makroen, som jeg beskrev i nr For mange kolonner i listerne Når man importerer nogle af filerne, er der for mange kolonner i listerne. Det er noget, der let kan ske, når man udarbejder filer over en meget lang periode, typisk bliver man mere struktureret med årene. I Lottes filer er der et forskelligt antal kolonner også i filer fra det samme sogn. I figur 1 kan man se et sådant eksempel. Opdeling af regnearket Jeg har opdelt regnearket, så man kan se den oprindelige overskrift til den første fil, jeg har importeret, derpå har jeg efterladt overskrifterne fra den næste fil med tomme linier omkring, således at man kan se begge filer i det samme billede. I begge filer kan man se, at dataene i arket ikke passer til overskrifterne, dette er normalt ikke tilfældet, men her har jeg fundet to slemme eksempler fra det samme sogn. Oprydning Når den første fil er hentet ind, skal der ryddes op, som beskrevet i forrige artikel. Derpå skal man i den kolonne, der indeholder årstallene, gå op i den Henning Karlby Rylevej 8, 5464 Brenderup, Fyn Tlf første linie der indeholder et tal og efterlade markøren der; det vil normalt være linie 2, efter man har ryddet op i overskrifterne. Derpå taster man [Shift]+[Ctrl]+[End], så er alle linierne, til højre for kolonne I, valgt i den første fil. Derpå tastes [Ctrl]+[x] (dette er genvejstasten til Klip/Cut), dernæst flyttes vandret så markøren placeres under overskriften Hændelsesår, hvorpå der tastes [Ctrl]+[v] (dette er genvejstasten til Indsæt/Paste). Nu er de første data på plads. Når den næste fil er indsat, slettes de tre overskriftlinier, som hører til denne fil. Derpå går man ud og kontrollerer om årstallene står i den rigtige kolonne. I ovenstående eksempel står årstallene i kolonne H, hvilket er forkert. Man stiller sig derpå i kolonne H i den først linie, der indeholder et årstal og taster [Shift]+[Ctrl]+[End]. Nu er resten af den nye fil valgt. Den flyttes nu på samme måde, som ovenfor beskrevet med Klip og Indsæt. Klar til makroen Når ovenstående er gennemført, er man klar til at køre makroen, således som det blev beskrevet i nr Husk makroen retter kun én kolonne af gangen. Dvs. hvis der er tekster, som er brudt over flere kolonner, skal den rettede fil sorteres igen, og køres med de resterende linier osv. Figur 1. Viser to importerede filer, hvor data ikke passer sammen med overskrifterne til teksten. De fejlplacerede kolonner skal i begge tilfælde flyttes hen i de rigtige kolonner, inden man arbejder videre med den endelige fil. Fejlfinding i indtastninger Når jeg har indtastet data i et regneark, er det først og fremmest for 14 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

15 Figur 2. Her ses en Autofilterliste, hvor de samme personer forekommer flere gange fordi indtasteren har begået små fejl, som kan skyldes, at den der har indtastet ikke kender personerne, men blot har læst så godt som muligt. at få hjælp til at skaffe mig overblik over mine data. Til det anvendes bl.a. Autofilteret, som jeg beskrev i nr Jeg vil i det følgende komme nærmere ind på noget mere af den hjælp, man kan få af Excel. På figur 2 er vist et eksempel på resultatet af at anvende et Autofilter på Moders navn fra en indtastning. Hvis man ser på Agnes Marcelline Camilla Lange, optræder hun tre gange: Første gang som Marcelleni, anden gang som Marcelline og tredje gang som Mare.. line. Hvis man går lidt længere ned, har man også Albertine Antoinette Frederikke Knudsen, som er skrevet på to forskellige måder, anden gang som Antonette. I begge eksempler kan det enten være en skrivefejl fra indtasteren eller en læsefejl eller osv. Med den viden min forskning har givet mig, er det nu muligt at rette mine data, så navne kun forekommer en gang i den filtrerede liste. Figur 3. Ens egen private folketællingsliste kan manipuleres, så man kan få bedre overblik over familierelationer end, hvis man blot forsøger at udtrække data og bearbejde dem manuelt. Folketællinger En anden ide til at anvende Excel er at indtaste alle de Folketællinger, man har været igennem. Hvis man henter dem fra Dansk Demografisk Database er det meget let, idet man kan markere, de data man ønsker og derpå kopiere dem med [Ctrl]+[c] og derpå indsætte dem i regnearket. Efter at have indsat klumpen af data i regnearket, er der tilbage at placere navne, profession osv. i de felter, man har oprettet i sit regneark. De data man finder på mikrofilm enten på Landsarkiverne eller på Arkivalieronline, må man selv taste ind. Det samme gælder, hvad man finder i KIP-browseren. Det er for mig lidt ærgerligt, at man ikke har valgt at gøre det muligt at hente data elektronisk i KIP-browseren. Man kan dog selv gøre data fra KIP-browseren tilgængelig elektronisk. Det gælder, hvis man har en PDF-printer. Man kan nemlig i KIP-browseren udskrive en hel husstand, hvorefter man med Adobe-Readeren kan hente datalisten ind i regnearket, som beskrevet i Slægt & Data nr af Kurt Lundskov. Overblik over sammenhænge Jeg syntes, det er meget svært at få et overblik over, hvordan en familie hænger sammen, når man sidder med data på nettet eller i et andet program, som f.eks. KIP-browseren. Jeg taster derfor altid både familien og logerende ind, samt andre som bor på adressen. Som et par tidligere skribenter i Slægt & Data har påpeget, er det jo interessant at prøve at finde ud af, hvilken omgangskreds familien havde. Til det arbejde har jeg brug for at have de forskellige data til rådighed til min egen behandling. Når jeg siger til egen behandling, så er det fordi, jeg meget gerne vil have programmerne til at gøre en del af det kedelige arbejde for mig. Beregning af alder Som man vil se i det følgende, kan man få en hel del ud af sine lister. Det næste eksempel er fra min egen liste med folketællinger, som er vist i et udsnit i figur 3. Den opmærksomme ser straks, at der mangler kolonner i listen. Det er blot fordi, jeg har skjult dem, for at have det med på figuren, der er brug Figur 4. En sorteret liste kan f.eks. vise, hvordan 3 generationer har heddet Anders. Her starter det i Als i Nordjylland i 1818, der er opgivet en forkert alder ved folketællingen i 1880, men det er ikke det store problem for den der forsker i familien. Hvad der er mere interessant, er, at der i 1880 opgives fødesogn som Karleby ved Randers, når han rent faktisk er født i Als. Der er også interessant, at der ikke findes et Karleby ved Randers, men der imod et Karlby. DIS-Danmark Slægt & Data 2/

16 for til denne artikel. I kolonne A står årstallet for folketællingen, i kolonne L står personens alder, som den er opgivet til Folketællingen. Kolonne K er en kold og kynisk beregning, hvor der står en formel, som tager årstallet og trækker alderen fra. Det viser sig hurtigt, at den samme person kan have fødselsår, der kan afvige med op til 3 år, men det er trods den unøjagtighed en meget nyttig kolonne, jeg ofte bruger som primærnøgle ved sorteringer. Navnelighed Når man nu sorterer sin liste efter Navn, se figur 4, så ved de fleste af os at bedsteforældre og børnebørn kan have samme navn, dvs. de dukker op i en sorteret liste oven over hinanden, men her afslører årstallet, hvilken generation man har med at gøre. Andre muligheder Hvad kan man ellers få ud af en sorteret liste? Hvis man kikker ud til venstre, så vil man der kunne se, hvor meget familien har rejst rundt. I kolonnen med Stilling i husstanden kan man også følge med i om det mandlige overhoved har skiftet erhverv osv. find selv på andet. Konkurrence: Hvem laver det bedste nye logo til DIS-Danmark? DIS-Danmark Bestyrelsen har besluttet at forlænge fristen for indsendelse af forslag til logo-konkurrencen. Derfor gentager vi kravene til logoet fra sidste nummer af Slægt & Data: Krav til et nyt logo Det skal udtrykke foreningens formål: At skabe et forum for databehandling i slægtsforskning, personal- og lokalhistorie. Det skal kunne bruges: I en speciel DIS-farve I sort og spejlvendt i hvidt Med navnet DIS-Danmark og uden navnet I stort og lille format Den nuværende blå DIS-farve er i tryksager og på hjemmesiden: CMYK: 100, 98, 21, 31 Web-farve: RGB: 0, 0, 102 Skal anvendes til bl.a.: Hjemmeside,nyhedsbrev, web Bladet, pjecer, brevpapir På mat og blankt papir Avistryk, annoncer På stof, bæreposer, trøjer På plastik, skilte, postere Endvidere gælder: Det er ikke et krav, at det skal være en stregtegning (som det tidligere) Der må ikke være copyright på elementer, der indgår i logoet Efter konkurrencen tilhører rettighederne til logoet DIS-Danmark Frist 1. september 2007 Forslag leveres i elektronisk form med logoet vist i forskellige former for anvendelse. Materialet stiles til Kathrine Tobiasen dis-danmark.dk Sidste frist er 1. september Det bedste forslag præmieres med 5 års gratis medlemskab af foreningen. 16 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

17 Solbeskinnet og lydefri generalforsamling Solen skinnede, som var den bestilt til det, fra morgenstunden og dagen igennem. Med sidste års generalforsamling i erindringen, kunne man næsten få den tanke, at vores kasserer har en varm linje til de højere magter. Hvorom alting er, så havde vejrguderne besluttet at gøre deres for at forgylde også 2007-udgaven af DIS-Danmarks generalforsamling, i øvrigt den 20. af slagsen. Rundtur i den gamle verden Begivenheden var i år henlagt til Den gamle By i Århus. Med den smukke hensigt at tilbyde medlemmerne en dobbelt oplevelse: Først en rundtur i den verden, der var vore forfædres, hvorefter vi med sindet i den rette stemning kunne vende opmærksomheden mod nutiden og være med til at afgøre, hvordan vi fra vores stade, vores pind i verdensudviklingen, bedst kan arbejde for at skaffe os mere viden om fortiden. Næsten 90 mødte op og blev, fordelt i passende mindre grupper, vist rundt i byen. Ledet af vidende og veltalende guider, der kunne berette om Møntergårdens vanskelige flytning og den unikke samling af julemærker og meget andet. Aller mest liv kom der i bybilledet, når vi pludselig stod over for en tjenestepige, anno 1848, der på klingende jysk fortalte om glæder og sorger og hverdagsliv i købmandsgården. Opera på teaterscenen Selve generalforsamlingen var iscenesat i det gamle Helsingør Theater. Bogstavelig talt iscenesat, idet bestyrelse og dirigent var placeret på scenen, mens forsamlingen sad på tilskuerrækkerne i den dunkelt belyste, men stemningsfulde sal. Der indledtes behørigt med fuldtonet sang. Susanne Winther fra Den Jyske Opera foredrog den fra Sverige importerede vise om Slægtsgården med megen charme, trods tungebrækkende spiritusprøver som denne linje halve morfars farmors mormors marmorbuste ; også et par andre prøver fra både den danske sangskat og operaen blev der plads til. Kathrine Tobiasen Korsagervej Randers Tlf Kompetent dirigent Til dirigent valgtes Ib Hansen, et aldeles upåklageligt valg, for her havde vi en ordstyrer, der kunne sit kram og ledede slagets gang uden slingrende valsetrin, men alligevel med så tilpas megen humor og fleksibilitet, at det aldrig føltes som regler for reglernes skyld. Alt gik efter bogen og uden fodfejl. Et par konstruktive forslag fra forsamlingen, som blev besvaret af formanden. Ingen kritiske spørgsmål. Pænt og fordrageligt og måske en smule kedeligt (kunne en og anden vove at tænke i sit stille sind)? 20 års jubilarer 20 år er ikke et jubilæum, man normalt fejrer. Men det er da flot at have været medlem gennem alle årene og stadig møde op på generalforsamlingen. Der var to tilstedeværende af slagsen, nemlig Hanne Rud og Svend- Erik Christiansen; de blev præmieret med et par gode flasker. Og så kan vi i øvrigt begynde at glæde os til, at alle sejl sættes til om 5 år! Kaffe og hyggesnak Der afsluttedes med kaffe og fortrinlige rabarbertærter. Og så var ordet frit til en god og hyggelig snak med nye og gamle venner og bekendte blandt deltagerne. Det årlige møde er den lejlighed, hvor man måske får sat ansigt på et navn, man gennem lang tid har udvekslet gode oplysninger med i DIS-Forum. Det sociale samvær er en vigtig sidegevinst ved generalforsamlingen. DIS-Danmark Slægt & Data 2/

18 Referat fra generalforsamlingen 21. april Valg af dirigent. Ib Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten blev fra adgangskontrollen orienteret om, at der var udleveret stemmesedler til 69 stemmeberettigede, derudover godkendte dirigenten alle fuldmagter (3 generelle + 1 begrænset). Der blev nedsat et stemmeudvalg, men det kom ikke i funktion. Ole Hald Madsen blev udpeget til referent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Formanden gav en oversigt over bestyrelsens skriftlige beretning med supplerende bemærkninger. Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg og et kommunikationsudvalg. Lokalafdeling Sydsjælland er en realitet. Formanden opfordrede til aktiviteter, der kan rette op på den skæve geografiske fordeling af undervisningstilbud. Bestyrelsens holdning til DIS- Forum er, at det skal være åbent for alle. Formanden opfordrede medlemmerne til at prøve DIS-Træf, man får selvfølgelig størst udbytte ved at lægge data ind, men det er ikke nødvendigt. I det fremtidige perspektiv er det vigtigt, at vi fokuserer på de rigtige ting, og får formidlet budskaberne på en god måde. Der kom følgende indlæg fra salen: Henrik Prætorius : Foreslår indsamling og arkivering af slægtsdokumenter så næste slægtled kan få glæde af, at læse historien om deres slægt. Dette kunne samtidig give inspiration til nybegyndere. Det kunne f.eks. organiseres ved oprettelse af initiativgrupper i de lokale foreninger. Niels H. Nielsen : Foreslår oprettelse af familiemedlemskab, hvilket ville kunne forøge medlemstallet. Inger Buchard : Ønsker en bedre formidling omkring slægtsforskningsprojekter. Formanden svarede: Bestyrelsen vil arbejde med mulighederne for indsamlig og arkivering, og vil støtte oprettelsen af lokale initiativgrupper. Familiemedlemskab har tidligere været behandlet, men den ekstra administration ville give begrænset nedsættelse af kontingent. Ægtefæller er i langt de fleste tilfælde velkomne til foreningens arrangementer. Foreningen har et samarbejde med andre foreninger gennem HvemForskerHvad. Her arbejdes bl.a. med oprettelse af en genealogisk portal og affotografering og indexering af Politiets Registerblade. Bestyrelsens beretning blev vedtaget enstemmigt 18 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

19 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og bestyrelsen orienterer om det løbende budget. Regnskabet. Kassereren indledte sin fremlæggelse af regnskabet med et citat fra en politiker Det går ufatteligt godt, vi nærmer os 4900 medlemmer, og budgettet balancerer omkring kr. med et lille overskud. Bortset fra uforudsete udgifter til Nordisk samarbejde er budgettet overholdt. Mary Meedom havde et spørgsmål vedrørende opdelingen vest-øst under medlemsmøder. Kassereren svarede, at dette er en ren programteknisk opdeling, der skelnes ikke i praksis. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt Budgettet. Orienteringen om det justerede (tidligere reviderede) budget for 2007 blev taget til efterretning. 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Fremlæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af kontingentet for det kommende år. Budgettet for det kommende kalenderår, med justering for medlemsfremgang, blev vedtaget enstemmigt. Uændret kontingent blev vedtaget enstemmigt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer: 1. Erik Kann (Modtager genvalg) 2. Henriette Idestrup (Genopstiller ikke) 3. Jette Jørgensen (Genopstiller ikke) Valg af suppleant: Jens V. Olsen (modtager genvalg) Ruben Højmark (modtager genvalg) Da Leif Sepstrup er udtrådt af bestyrelsen, skal der foretages suppleringsvalg gældende for den resterende periode på 2 år. På forslag fra dirigenten var der enighed om at lade dette valg foregå separat Inger Buchard blev foreslået og valgt. Til de 2 ledige bestyrelsesposter: Hanne Stegemüller og H.C. Andersen blev foreslået og valgt. De 2 suppleanter blev genvalgt. Efter valget præsenterede de 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer deres mærkesager : DIS-Danmark Slægt & Data 2/

20 Inger Buchard: Formidling af slægtsforskning samt Nordtysk samarbejde. Hanne Stegemüller :Flere medlemmer i en forening kun for medlemmer samt en mere synlig bestyrelse. H.C. Andersen : E-learning i f.eks. gotisk skrift og tekstlæsning. 7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Revisorer Svend-Erik Christiansen (modtager genvalg) Ole H. Jensen (modtager genvalg) Revisorsuppleant: Knud Spangsøe (modtager genvalg) Alle blev genvalgt. 8. Eventuelt En forespørgsel til en mail vedrørende DIS-Danmark med titlen change detection. Hanne Rud svarede, at den får man, hvis man har tilmeldt sig reminder service under nyheder på hjemmesiden. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Bestyrelsen præsenterer sig... I anledning af nyvalget til DIS-Danmarks bestyrelse har vi bedt medlemmerne om at præsentere sig selv. Arne Christiansen Jeg er uddannet stærkstrømsingeniør og til daglig beskæftiget som bygherrerådgiver i et rådgivende ingeniørfirma, en hobby der tager en god del af min tid. Udover slægtsforskningen har jeg været ivrig amatørfotograf gennem ca. 50 år. Min karriere som slægtsforsker startede for 25 år siden, da jeg faldt over en håndskreven slægtstavle, som min farfar havde lavet. I starten uden IT, men et par år senere fik jeg fingre i en rigtig PC, og jeg begyndte at lede efter egnede programmer til at holde styr på oplysningerne. I de første år anvendte jeg WordPerfect. Omkring 1986 faldt jeg over en diskette med Brothers Keeper, som jeg benyttede i flere år i DOS-udgaven. Da WinFamily kom på gaden skiftede jeg som mange andre til dette program. Nu er jeg ved at konvertere alle data på knap 3000 personer til Legacy. Jeg arbejder ligeledes med lidt indtastning af folketællinger for Odenseforeningen. Desuden har jeg selv fotograferet et par kirkegårde, hvoraf den ene er kommet på nettet. Mine aner kommer primært fra Nordfyn, Samsø og Langeland, men en enkelt gren leder til Holsten. Jeg blev valgt ind som suppleant i DIS-Danmarks bestyrelse i 2004, uden egentlig at have nogen mærkesager. I dag har jeg flere mærkesager på programmet: Udbredelse af foreningens virke til bedre at dække landet udenfor det storkøbenhavnske område Samarbejde på tværs mellem de forskellige deltagere i det slægts- og lokalhistoriske interesserum. Løsning af problemerne med arven af digitale data i tilfælde, hvor efterslægten ikke viser interesse for materialet. Arbejdet med at ajourføre DIS- Danmarks virke til den situation, vi står i nu, en situation, der er ganske anderledes, end den var for 20 år siden. Efter et år som suppleant blev jeg valgt til bestyrelsen og derefter konstitueret som formand. Udover at være medlem af DIS-Danmark, er jeg medlem af Slægtshistorisk forening for Odense, hvor jeg er webmaster og bestyrelsesmedlem. Er desuden medlem af Samsø Slægtshistoriske Forening og Otterup lokalhistoriske forening. Erik Kann Min kærlighed til historien går lige så langt tilbage, som min erindring rækker. Med en mor der var uddannet faglærer i historie og en far, som nærmest slugte alle historiske romaner, han kom i nærheden af, lå det i kortene, at historien var både relevant og vedkommende. En både karismatisk, inspirerende og udfordrende historielærer i gymnasiet i den gamle latinskole i Slagelse gjorde det endelige udslag: Der skulle læses historie ved Universitetet. I mange år var jeg ganske overbevist om, at min livsbane lå inden for arkivvæsenet og med ansættelser i såvel Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og Udenrigsministeriet var den bestemmelse næsten taget. Lige indtil den dag i oktober 1990, hvor jeg kom i forbindelse med Statens Øjenklinik under Socialministeriet. Siden dengang har mit virke været fuldt optaget af arvelighedsforskning i familier med sjældne øjensygdomme. Det er en kæmpe udfordring og et lige så stort privilegium at få lov til at virke 20 Slægt & Data 2/2007 DIS-Danmark

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere