Lean Six Sigma Lektion 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Six Sigma Lektion 4"

Transkript

1 Lean Six Sigma Lektion 4

2 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

3

4 DMAIC-Modellen Define Measure Analyze Improve Control Formål Definere projektmål og kundeleveranc e(internt/ekster nt) Dataindsamlin g omkring processen for at få nuværende performance Analysere og identificere hovedårsagern e til fejlene og afvigelserne Forbedre processen ved at eliminere hovedårsagern e Kontroller procesforbedringerne ved at måle på processen igen Værktøjer Kvalitet og økonomi Stikprøver Målemetoder 6 tænkehatte Assessment

5 Six Sigma og Økonomi Hvad koster det at sikre god kvalitet? Forbyggelse Kvalitetsplanlægning, Produkt/Proces design, Træning, Information Kontrol Inspektion & Test, Testudstyr, Operatør tid Omkostninger ved dårlig kvalitet Interne kvalitetsomkostninger Scrap, re-work, procesfejl og stop, nedgardering af produkter Eksterne kvalitetsomkostninger Kundeklager, returløb, garantier, tabt salg og brand Hvor ligger i fokus i dag?

6 Six Sigma og Økonomi Fordeling af kvalitetsomkostninger Interne and Eksterne kvalitetsfejl Forebyggelse (10.0%) (65.0%) (25.0%) Evaluering Reducer kvalitetsomkostninger ved at øge fokus og indsat omkring forebyggelse

7 Six Sigma og Økonomi Kvalitet er gratis! Generelt udgør kvalitetsomkostninger omkring 25% af den totale omsætning!! Omkostninger ved at forebygge er minimale ift. at ændre fejl Investering i forebyggelse kan drastisk reducere de totale kvalitetsomkostninger Kvalitetsomkostninger kan der regnes på Indekser Tid Omkostning Omsætning Produktion Formel Kvalitetsomk./arbejdstimer Kvalitetsomk./produktionso mk. Kvalitetsomk./Omsætning Kvalitetsomk./enheder produceret

8 Six Sigma og Økonomi Eksempel Omsætning- og produktionsindeks Kvalitetsomk. Forebyggelse $ 27,000 41,500 74, ,300 Kontrol 155, , , ,000 Interne fejl 386, , , ,100 Eksterne fejl 242, , , ,000 Total $ 810, , , ,400 Regnskabstal Omsætning $ 4,360,000 4,450,000 5,050,000 5,190,000 Produktionomk. 1,760,000 1,810,000 1,880,000 1,890,000 Totale kvalitetsomk.* 100 / omsætning $810,400 * 100 / 4,360,000 = År Omsætning Produktion

9 Six Sigma og Økonomi Kvalitet og produktivitet Produktivitet = Output/input Færre fejl øger outputtet Kvalitetsforbedringer reducere input Hvorfor? Yield (Produktivitet) Måling af produktivitet Y = (I)(%G) + (I)(1-%G)(%R) Hvor Y = yield I = antallet af enheder/services startet % G = procentvis gode enheder/services % R = procentvis dårlige enheder/services der kan rettes 9

10 Six Sigma og Økonomi Eksempel Yield og Produktivitet Start 100 motor/dag 80% er godkendte 50% af dårlige emner kan re-workes (rettes) Y = (I)(%G) + (I)(1-%G)(%R) Y = 100 (0.80) (1-0.80) (0.50) = 90 motorer

11 Produkt omkostninger ( direkte prod.omk. )( input ) + ( rework omk. )( rework antal) = Hvor K d K r = ( K d) I ( K ) R ( ) + r Y = direkte produktionsomkostninger = rework omkostninger per enhed I=input Y = yield Six Sigma og Økonomi ( ) yield R=antal emner reworked Direkte produktionsomkostninger = $30, Rework omkostninger = $ motorer startet, 20% defekte 50% af defekte motorer kan reworkes Produktionsomk = ( K d) I = $30 ( K ) R ( ) + r Y ( ) ( )( 100) + ( $12) ( 10) 90 motorer = $34.67 per motor 11

12 Flere faset produkt Yield (flere processer) Y = (I) (%g 1 )(%g 2 )...(%g n ) Six Sigma og Økonomi Hvor I = input start størrelse (batch) %g i = procentvise gode enheder/services i fase i Motorer produceret i 4 faser Starter med 100 motorer Fase % God kvalitet Y = (I) (%g 1 )(%g 2 )...(%g n ) = (100)(0.93)(0.95)(0.97)(0/92) Y = 78.8 motorer

13 Six Sigma og Økonomi Øvelse Kabelbånd I skal nu regne på følgende; A) Hvordan vil det påvirke råvare omkostningerne hvis vi hhv. kunne holde en fast bredde på 9,5 cm & 10,5 cm Oplysninger; Dimensioner 0,2cm tyk x 100cm x 10cm = 200cm3 => 190 gram Plastpris = 10 DKK/KG En rulle = 50m = 9,5 KG ved 10cm bredde Produktion = 60 ruller/paller 6 paller/dagen 300 dage

14 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

15 Stikprøve teori

16 Stikprøve teori Ønsker at beskrive noget omkring en population som oftest er uendelig stor Stikprøve er en delmængde af en population Stikprøven vil give os oplysninger omkring denne population En population er mængden af alle individer/enheder, som er af interesse. Fx. Alle danskere, nordjyske produktionsvirksomheder, alle målinger af lysets hastighed. Vigtigste element omkring stikprøve er at den skal være repræsentativ for det vi ønsker at beskrive Resultatet er ikke bedre end stikprøven den er baseret på Population Stikprøve:

17 Hvordan? Stikprøve teori 1) Indsamle information Hvilke form for estimater er nødvendige Gennemsnit, fordeling, højst/lavest Er der allerede brugbar information tilgængelig Er det nødvendige personel og udstyr til rådighed Hvad usikkerhed vil man acceptere 2) Planlægning Manuel eller automatisk stikprøve Stikprøve frekvens Stikprøve størrelse Lokation Stikprøvestrategi Træning

18 Tilfældige Stikprøver Vi skal bruge en stikprøve, men hvordan skal vi udtage vores stikprøve? Stikprøvestørrelse Stikprøvestørrelsen er antallet af individer/enheder i stikprøven En simpel tilfældig stikprøve I en (simpel) tilfældig stikprøve har alle individer lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt. Kan være tidskrævende at udføre

19 Stikprøve Fejl og Bias Stikprøve fejl Stikprøvefejl er den fejl vi begår når vi bruger statistik baseret på stikprøven til at udtale os om populationen Fx forudsige valgresultat på baggrund af tilfældig stikprøve Stikprøve bias Stikprøve bias er en systematisk fejl i statistikken pga. den måde stikprøven bliver udtaget. Pga. ukendt sandsynlighed: Fx. vores stikprøve stammer fra en webpoll på retsforbundets hjemmeside Pga. manglede svar: Fx. er det kun brokhoveder, der udfylder spørgeskemaet. Pga. ledende spørgsmål.

20 Systematisk stikprøve Andre Stikprøvestrategier Fx udtage systematisk hver 4. individ. Stratificeret stikprøve (lag-stikprøver) Inddel populationen i delpopulationer, og udtag (lige store) stikprøver fra hver. Fx. sammenligning af hjemløs og resten. Løn inden for forskellige erhverv Effektiv måde Klynge stikprøve Fx udvælg tilfældige gader i Aalborg og spørg så alle der.

21 Stikprøve teori Hvor mange? Det gælder generelt, at jo større antal i stikprøven jo mere valid information Generelt gælder det også at hvis man ønsker at fordoble præcisionen skal man fire doble størrelsen af stikprøven Dilemmaet Økonomi/tid/besvær vs. Statistisk styrke/præcision

22 Population (N) Stikprøve ISO Standard Sample size (n) niveau Alle Sample size (n) niveau 3

23 Eksempler

24 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

25 Measurement System Analysis - MSA

26 Formål Bestemme hvor meget variation der hhv. skyldes menneske og måleinstrument Tænk på vild med dans -> og dommernes vurderingen af de enkelte par Måling af kabelbånd med hhv målebånd og skydelære Reducere niveauet af variation som skyldes målesystemet Brug 1) MSA test inden der måles på Cp/Cpk for at minimere fejlkilder og sikre valide data 2) For at sammenligne forskellige måleudstyr/fixturer 3) Kvalificere operatører til at foretage de rigtige målinger på den rigtige måde

27 Øvelse 1. Alle måler samme mål med målebånd (3 mål/person) 1. Alle måler samme mål med skydelære (3 mål/person) 2. Alle måler samme mål med samme værktøj, men blindt (kan ikke se målet) Måleusikkerhed = forskel mellem største og mindste værdi

28 Variation og konsekvens LSL USL Variationen i produkt/proces Variation i produkt/proces + målesystem Hvad betyder det? Konsekvenser?

29 Præcision & Nøjagtighed Nøjagtighed (Bias) (Accuracy) Præcision (Precision) Nøjagtighed (bias): Hvor tæt kommer målingerne på den ønskede værdi Præcision: Hvor tæt kommer målingerne på hinanden

30 Præcision & Nøjagtighed Øvelse 2 & 2 Bestem følgende 4 situationer ift. præcision og nøjagtighed (høj/lav) 1) 2) 3) 4)

31 Gauge Studier (Måle studier) Gauge studier bestemmer hvor meget af ens variation der skyldes variation i målesystemet og målemetoden. Den generelle variation bliver brudt ned i Kategorier; Produkt/proces variation, Repeatability(gentagelse), Reproducibility (genproducerbar). Reproducibility kan igen brydes ned i operatører og operatørområder Produkt/proces variation Variation generelt Variation pga måleudstyr Repeatability Målesystemsvariation Operatører Variation pga operatører Reproducibility 2 total 2 product 2 gauge Operatører område

32 De 2 hyppigste årsager til måleafvigelser Gauge Studier Præcision Repeatability problem: Den sammen person/station Kan ikke få det samme resultat 2x på det samme emne Reproducibility problem: Forskellige personer/stationer Kan ikke blive enige om resultatet målt på det samme emne Hvad kan det skyldes?

33 Eksempler

34 Gauge R&R 2 total 2 product Gauge Studier 2 gauge % R&R Resultat < 5% Ingen problemer 10% Målemetode er ok 10% - 30% Måske acceptable baseret på vigtighed og omkostninger Over 30% 2 2 repeatability reproducibiliy Gauge studier generelt; 2-3 operatører enheder/emner Hver enhed bliver målt 2-3 gange af hver operatør Målemetode skal forbedres eller ændres

35 Repeatability Er variationen mellem mål der er indsamlet når samme operatører gentagende gange har målt samme mål, på det samme emne, med det samme måleinstrument. Normalt indikation på variation pga. måleudstyret Reproducibility Er variation mellem mål der er indsamlet når forskellige operatører gentagende gange har målt samme mål, på det samme emne, med det samme måleudstyr. Normalt indikation på variation pga. operatører

36 Eksempel Reproducerbarhed Operatør1 Operatør Op1 Op ,2 USL = 8 LSL = 2 Udregn Reproducerbarheden på de 2 sæt af målinger og vurdere dem

37 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

38 Edward de Bono De 6 tænkehatte er en tredje brainstorming metode Det er en model for kreativ og idégenererende tænkning. Modellen er udviklet af Edward De Bono, som er forsker og underviser i tankeprocesser. Modellen anvendes til at finde konstruktive løsninger på udfordringer og problemer. Modellen udvikler menneskers evne til at anvende forskellige indfaldsvinkler. Samtidig styrkes respekten for forskelle i menneskers måde at tænke på, træffe beslutninger og udtrykke sig på.

39 Motivation for at bruge metoden At tænke er den ultimative menneskelige ressource Den største problemstilling i forbindelse med at tænke og i kreative processer er, at vi bliver forvirrede. Vi prøver at overskue for meget på én gang! Følelser, informationer, logik, håb og kreativitet vælder op i os på én gang og der kan opstå kaos og utålmodighed. Det er som at prøve at jonglere med for mange bolde!

40 Udbytte af de 6 tænkehatte Struktureret model for kreativ og idegenererende tænkning Ved at anvende de 6 tænkehatte anskues tænkningen fra seks forskellige indfaldsvinkler Alle ser med samme indfaldsvinkel samtidig Ved at anvende de 6 tænkehatte opnås der er en struktur, hvor hver hat visualiser, hvordan og med hvilken type argumenter, der må diskuteres Denne metode er velegnet som lakmusprøve, fordi der lægges op til, at der argumenteres både for og imod en ide På denne måde sikres det, at man kommer hele vejen omkring en ide Man starter og slutter altid med Blå hat resten er frit for

41 Lad os præsentere hattene

42 Blå hat Styrmand eller mødeleder Opgavedefinition hvad skal vi tale om? Sammenfatter, vurderer og drager konklusioner Træffer beslutninger Processtyring, herunder rækkefølgen på hattene Evaluering og kvalitetskontrol af proces og indhold Spørgsmål til den blå hat Hvordan kan vi sammenfatte? Hvilke konklusioner kan vi drage? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi? Hvilke ideer skal vi gå videre med? Hvordan går det? Er vi på vej mod målet? Hvad nåede vi? Er det tilfredsstillende? Der startes og sluttes altid med den blå hat

43 Hvid hat Neutralitet Fakta, informationer og data lægges på bordet Alle informationer er vigtige store og små Sikre og afprøvede facts (bevist) Det vi ved! Antaget facts (endnu uafprøvet) Det vi tror! Der samles til huse: Alle bidrager med informationer Spørgsmål til hvid hat Hvad ved vi om vores fremtid? Hvilke kendsgerninger har vi? Hvad siger andre om vores fremtid? Hvad skal vi undersøge nærmere/samle mere information om? Er der nogle informationer vi gerne vil afprøve om passer?

44 Gul hat Optimistisk og positivt Fokus på fordele og muligheder Udnytte de eksisterende muligheder bedst muligt Realistisk vurdering af muligheder og fordele Konstruktiv tænkning Spørgsmål til gul hat Hvordan kan vi udvikle..? Hvad kan lade sig gøre? Under hvilke omstændigheder vil det gå godt? Hvordan udnytter vi bedst de ressourcer vi har? Hvilke åbenbare muligheder/fordele ser du ved. lige nu? Hvad er det bedste der kan ske?

45 Grøn hat Kreativ og forandringspræget tænkning Lade tankerne springe på tværs af kendte mønstre Skaber forandringer Nysgerrig og eksperimenterende Spørgsmål til grøn hat Hvad er det skøreste man kan gøre? Er der andre måder dette kan gøres på? Hvordan vil overvinde problemerne? Vende tingene på hovedet Brug humorens skæve logik

46 Rød hat Følelser i tænkningen Subjektive oplevelser og opfattelser i centrum Personlige værdier og holdninger Intuition og fornemmelser luftes her Respekt for den enkeltes følelser og oplevelser Spørgsmål til rød hat Hvad synes jeg om de ideer, der er kommet frem? Hvad kan jeg godt lide? Hvad siger min intuition mig? Hvad bekymrer mig?

47 Sort hat Kritisk og pessimistisk Logik og analyse Gule hats modsætning (Gul: muligheder og fordele) Fokus på ulemper og risici Trække problemer og faldgruber frem Djævelens advokat Spørgsmål til sort hat Hvad kan gå galt? Hvilke faldgruber kan vi støde ind i? Hvis vi gør sådan, så bliver konsekvensen Hvad er det værste der kan ske?

48 Resume af hattene Blå hat Koreografi, processtyring, overblik og organisering. Den blå hat beslutter hvilken hat en given situation kalder på. Hvid hat Neutralitet, objektivitet, facts, sikker viden og antaget viden. Gul hat Positiv og optimistisk tænkning i realistisk forstand, fokus på muligheder og fordele, gevinster Grøn hat Vender tingene på hovedet, alternativer, provokationer, humor, skøre ideer, absurd logik Rød hat Følelser, intuition, fornemmelser, værdier, moral Sort hat Kritisk vurdering, faldgruber, advarsler, trusler, påpegning af fejl og mangler

49 Spilleregler De seks tænkehatte er en seriøs leg, der følger disse spilleregler : 1.Der er seks hatte i hver sin farve. Hver hat symboliserer en bestemt måde at tænke på. Alle deltagere ifører sig den samme hat, og går dermed ind i samme tænkeboks 2.Når man har hatten på følger man dens spilleregler Strukturen er stram indholdet frit Spørgsmål er kun til inspiration andre spørgsmål er mindst lige så velkomne Vigtigt at I kommer på banen med det der er vigtigt for jer! I noterer på planchen og fremlægger kort hovedpointen af jeres diskussion Der startes og sluttes altid med den blå hat! Alle hatte er lige relevante og betydningsfulde!

50 Skema til de seks tænkehatte Faktorer, der er diskuteret Faktorer, der er væsentlige Blå hat Overblik og sammenfatning Hvid hat Fakta og kendsgerninger Gul hat Det vellykkede og optimistiske Grøn hat Nye og kreative ideer Rød hat Følelser, fornemmelser og intention Sort hat Det vanskelige og bekymrende

51 Øvelse Vælg en problemstilling eller et udviklingsprojekt fra hverdagen Gå sammen i grupper af 3-4 personer Arbejd jer gennem metoden for De 6 tænkehatte på det valgte emne Arbejd ud fra spillereglerne som tidligere vist. Udvælg og prioriter ideer (blå hat). Lad evt. én deltager have blå hat på gennem hele processen. Samlet tidsramme: 1 time, altså max. 10 min. pr. hat. Præsenter resultatet i plenum

52 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

53 Assessment Hvorfor Audit/Assessment Hvordan er Audit/Assessment opbygget? Hvordan bliver Audit/Assessment udført

54 Hvad er en Assessment Hvad er en Assessment? Assessment betyder vurdering det svarer til en audit. Skal ses som en hjælp til at fastsætte Six Sigma niveauet samt få gode råd til fremtiden Medarbejderne inddrages

55 Målet med en Assessment Målet med Assessment er: at måle fremgangen af Six Sigma på en effektiv, struktureret og retfærdig måde og dermed: Sikre at der implementeres helhedsløsninger At vi kommer i dybden og ikke kun i bredden Sikre at Six Sigma bidrager til forbedring af de strategiske mål Hjælper lokasionen videre med deres Six Sigma transformation

56 Praksis udførelse af Assessment Hvordan bliver Assessment udført? Under assesmenten vil der blive gjort følgende: Observer (kamera anvendes) Gennemser dokumentation Snakker med nogle af medarbejderne (fx ledere, specialister, operatør m.fl.) Brug kontrolkort & statistisk analyse Udarbejder Assessment dokumentation: Assessment ark med aktuel score PowerPoint præsentation med billeder, styrker og muligheder Dokument med anbefalinger for den næste periode

57 Rev: 5 Score Rating Criteria Assessment questions Yes/ No 1 Begynder forståelse 2 Der er opstartet enkelte initativer Implementing af metode 3 Metoden er på plads og bliver brugt aktivt 4 Løbende forbedring af KPI er Six Sigma kultur 5 Operator driven

58 Fabrik: Afdeling: Six Sigma kræver, at fabrikkerne arbejder aggressivt med at reducere procesvariationer og derved have processen under kontrol gennem standardisering, målinger og problemløsning. Derpå stæbe efter forbedret kapabilitet (til graden hvor normal variation passer til kundekravene) og robusthed (let at opretholde en process, som er i kontrol). Rev: 5 Score Vurderingskriterier 1 2 Production relies primarily on final inspection to catch defects. Do not know if process is under control. Based on final inspection data or others, inspection is introduced in the critical operations of the process. Assessment spørgsmål A: Do quality standards exist? B: Are operators trained/educated to quality standards. C: Are quality checks processed acc. to quality standards? D: Perception is that shipping quality is the responsibility of final inspection? A: Is a Top 5 list of quality problems generated? B: Are there some inspections running in the process? C: Are gathered data monitored and used to adapt the frequency of checks? D: Are the quality key points part of standardized work? E: Are standardized work details clear when checks should be carried out and where/how to record data? F: Are measuring tools calibrated according to a standard? G: Do abnormal results trigger escalation immediately? H: Are temporary special inspections performed where it is necessary? Ja/ Nej Muligheder Observationer 3 Verified process control at each operation. Workforce is trained on error proofing and process capability. A: Do operators perform checks and sign? B: Is there a Process Confirmation for respect of quality procedures? C: Have teams received error-proofing training? D: Are teams involved in planning and implementing error-proofing activities? E: Standardized work is used as a tool to ensure that the process is capable? 4 Process is under control. Quality focused on improving capability and robustness. In order to build in quality, there is a dialogue/cooperation with technical and product departments (and other relevant partners) A: Are there improvements/positive trends in quality KPi s? B: Is team work initiated on biggest problems to maximize benefits, developing solutions that can be implemented by the team? C: If problems happen is there a 100 % check forward to the customer process and back to the supplier process both of which are documented? D: Are operators able to perform an investigation using the problem solving methods correctly? E: Is there any evidence of cooperation with support dpts or other relevant partners in order to build in quality. F: Is there an attitude of problem ownership across teams, with a common goal to solve the problem?

59 Rev: 5 5 Fabrik: Afdeling: Vurderingskriterier All processes are in control and robust. Strong cooperation with suppliers (internal & external). Ja/ Assessment spørgsmål Muligheder Observationer Nej A: Are all the products and all the running machines the result of a collaboration between production and support departments? B: Is quality built in all the products, machines and processes? C: Is the zero fault culture well implemented in the production team? D: Are all the processes under control? E: Is the team able to give constructive support to the supplier process/department? F: Is the team gathering data to support supplier activities? Score

60 Six Sigma audit Auditere jeres egen situation (vurdere 1-5, 5 højest)

61 Tak for idag

Velkommen til. Projektstyring

Velkommen til. Projektstyring Velkommen til Dag 2 på Akademifaget Projektstyring m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Projektfaser Ide / behov Analyse Planlægning

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Pædagogisk Rådsmøde Øst

Pædagogisk Rådsmøde Øst Pædagogisk Rådsmøde Øst 9. Februar 2009 Mål for i dag! At starte processen på at formulere visionen for Skole Øst. At se på muligheder og udfordringer i udviklingen af Skole Øst. At lære mine kollegaer

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning Opsamling, evaluering og afslutning 2015 Tættere på elevernes læring A.P. Møller-fonden har bevilget Skolelederforeningen godt 2 mio. kr. til et projekt vedr. observation, vurdering og feedback på lærernes

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Hjorth Kvalitetsudvikling. Introduktion til SPC og kapabilitet

Hjorth Kvalitetsudvikling. Introduktion til SPC og kapabilitet Introduktion til SPC og kapabilitet Ideel proces uden variation Aksel - Neddrejningsdybde nominel 34,5 mm 38 37 36 35 34 33 32 1 5 9 13 17 21 25 29 33 Det virkelige liv NEDDREJNINGSDYBDE (Y) 34.8 34.7

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver, og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning Opsamling, evaluering og afslutning 2015 Tættere på elevernes læring A.P. Møller-fonden har bevilget Skolelederforeningen godt 2 mio. kr. til et projekt vedr. observation, vurdering og feedback på lærernes

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning Opsamling, evaluering og afslutning 2015 Tættere på elevernes læring A.P. Møller-fonden har bevilget Skolelederforeningen godt 2 mio. kr. til et projekt vedr. observation, vurdering og feedback på lærernes

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Version april

Version april Introduktion til SPC og kapabilitet Ideel proces uden variation Aksel - Neddrejningsdybde nominel 34,5 mm 38 37 36 35 34 33 32 5 9 3 7 2 25 29 33 Version 2 30. april 2007 Det virkelige liv NEDDREJNINGSDYBDE

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der skal kende til terminologien indenfor Lean Six Sigma. Du samarbejder dagligt med Green Belts og Black Belts og skal derfor forstå disses

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Module 1: Data og Statistik

Module 1: Data og Statistik Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen og Hans Chr. Petersen Module 1: Data og Statistik 1.1 Hvad er statistik?................................... 1 1.2 Datatyper.......................................

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Estimation Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev herefter

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 4. Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele

Anvendt Statistik Lektion 4. Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele Anvendt Statistik Lektion 4 Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele Hypoteser og Test Hypotese I statistik er en hypotese en påstand om en populationsparameter. Typisk en påstand om

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Black Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der skal arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver efter Lean Six Sigma metoden. Din rolle i virksomheden er at

Læs mere

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Disposition Motivering af forløbet Unge og medier Design af Unge

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 3

Lean Six Sigma Lektion 3 Lean Six Sigma Lektion 3 Agenda: Improve Identificere og udvælge løsninger (kreativitets værktøjer) Standardiseret arbejde Control Visuel kontrol SPC Proces Confirmation Sauer-Danfoss version af DMAIC

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Formål med sessionen Genopfriske teori om seriediagrammer Træne tolkning af seriediagrammer Er der nogle særlige spørgsmål,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: UDFØR UNDERSØGELSEN

KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: UDFØR UNDERSØGELSEN MODUL 2-4: DTU-UNDERSØGELSE AF KOPPER ELEVVEJLEDNING KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: UDFØR UNDERSØGELSEN I klassen har I talt om, hvordan man kan sammenligne forskelligt koppers evne til at holde

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne Statistik og Sandsynlighedsregning 1 Indledning til statistik, kap 2 i STAT Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne 5. undervisningsuge, onsdag

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Tidsplan for dagens kunderejse

Tidsplan for dagens kunderejse Tidsplan for dagens kunderejse 11.00 Kort introduktion af Ole Westergaard og Marttin Stuart Nielsen 11.05 Oplæg omkring kunderejsen 11.15 Hvorfor foretage Customer Journey Mapping (forkortet CJM) 11.25

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Design For Six Sigma

Design For Six Sigma For dig der ønsker at blive bedre til at udvikle nye robuste processer, services eller produkter, der lever op til dine kunders krav og til Six Sigma kvalitetsniveau. Udbytte, målgruppe og forudsætninger

Læs mere

KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: DESIGN DIN UNDERSØGELSE

KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: DESIGN DIN UNDERSØGELSE ELEVVEJLEDNING KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: DESIGN DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, hvordan man kan sammenligne forskelligt koppers evne til at holde på varmen. I skal nu undersøge, om

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Lean Six Sigma Minitab Introduktion

Lean Six Sigma Minitab Introduktion Lean Six Sigma Minitab Introduktion Agenda Minitab Introduktion Histogram Pareto Identificering af data s fordeling Statistisk Proces Kontrol & Kontrolkort Kapabilitetsanalyse Minitab Basal Introduktion

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Arbejdet med sikkerhedsadfærd betaler sig

Arbejdet med sikkerhedsadfærd betaler sig Arbejdet med sikkerhedsadfærd betaler sig MSSM- Konference 202 V/ Susie Kjær, arbejdspsykolog, COWI 3 August 202 Baggrund for BBS- projektet i gul ost Ulykkesfrekvens 30 20 0 0 2005 2006 2007 2008 2009

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar VMM VELUX Manufacturing Model Præsentation: SESAM seminar 22.11.2011 2011-11-16 Agenda VELUX / VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VMM VMM i Teknologi afdelingen Flowprojekt Erfaringer med

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze Lean Six Sigma Lektion 2 Measure & Analyze 1 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Et spadestik dybere. Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015

Et spadestik dybere. Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015 Et spadestik dybere Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015 1) Sætte fælles mål med affinity diagram 2) Proceskort og forbedringsmodel 3)

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Det gode håndværk eller simpel datafangst? Peter Linde pli@dst.dk 8. juni 2009

Det gode håndværk eller simpel datafangst? Peter Linde pli@dst.dk 8. juni 2009 Det gode håndværk eller simpel datafangst? Peter Linde pli@dst.dk 8. juni 2009 Tre udsagn Tal er tyranni Ikke alt der tæller kan tælles og ikke at der kan tælles tæller (Einstein) Man kan kun have tillid

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Solar Danmark Indlæg ved DI konference d. 9. juni 2010

Solar Danmark Indlæg ved DI konference d. 9. juni 2010 Solar Danmark Indlæg ved DI konference d. 9. juni 2010 1 Agenda Hvem er Solar Forandring en nødvendighed: Hvorfor lave en forandring hvad var vores forandring? Kommunikation af forandring Topledelsen rolle

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere