Lean Six Sigma Lektion 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Six Sigma Lektion 4"

Transkript

1 Lean Six Sigma Lektion 4

2 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

3

4 DMAIC-Modellen Define Measure Analyze Improve Control Formål Definere projektmål og kundeleveranc e(internt/ekster nt) Dataindsamlin g omkring processen for at få nuværende performance Analysere og identificere hovedårsagern e til fejlene og afvigelserne Forbedre processen ved at eliminere hovedårsagern e Kontroller procesforbedringerne ved at måle på processen igen Værktøjer Kvalitet og økonomi Stikprøver Målemetoder 6 tænkehatte Assessment

5 Six Sigma og Økonomi Hvad koster det at sikre god kvalitet? Forbyggelse Kvalitetsplanlægning, Produkt/Proces design, Træning, Information Kontrol Inspektion & Test, Testudstyr, Operatør tid Omkostninger ved dårlig kvalitet Interne kvalitetsomkostninger Scrap, re-work, procesfejl og stop, nedgardering af produkter Eksterne kvalitetsomkostninger Kundeklager, returløb, garantier, tabt salg og brand Hvor ligger i fokus i dag?

6 Six Sigma og Økonomi Fordeling af kvalitetsomkostninger Interne and Eksterne kvalitetsfejl Forebyggelse (10.0%) (65.0%) (25.0%) Evaluering Reducer kvalitetsomkostninger ved at øge fokus og indsat omkring forebyggelse

7 Six Sigma og Økonomi Kvalitet er gratis! Generelt udgør kvalitetsomkostninger omkring 25% af den totale omsætning!! Omkostninger ved at forebygge er minimale ift. at ændre fejl Investering i forebyggelse kan drastisk reducere de totale kvalitetsomkostninger Kvalitetsomkostninger kan der regnes på Indekser Tid Omkostning Omsætning Produktion Formel Kvalitetsomk./arbejdstimer Kvalitetsomk./produktionso mk. Kvalitetsomk./Omsætning Kvalitetsomk./enheder produceret

8 Six Sigma og Økonomi Eksempel Omsætning- og produktionsindeks Kvalitetsomk. Forebyggelse $ 27,000 41,500 74, ,300 Kontrol 155, , , ,000 Interne fejl 386, , , ,100 Eksterne fejl 242, , , ,000 Total $ 810, , , ,400 Regnskabstal Omsætning $ 4,360,000 4,450,000 5,050,000 5,190,000 Produktionomk. 1,760,000 1,810,000 1,880,000 1,890,000 Totale kvalitetsomk.* 100 / omsætning $810,400 * 100 / 4,360,000 = År Omsætning Produktion

9 Six Sigma og Økonomi Kvalitet og produktivitet Produktivitet = Output/input Færre fejl øger outputtet Kvalitetsforbedringer reducere input Hvorfor? Yield (Produktivitet) Måling af produktivitet Y = (I)(%G) + (I)(1-%G)(%R) Hvor Y = yield I = antallet af enheder/services startet % G = procentvis gode enheder/services % R = procentvis dårlige enheder/services der kan rettes 9

10 Six Sigma og Økonomi Eksempel Yield og Produktivitet Start 100 motor/dag 80% er godkendte 50% af dårlige emner kan re-workes (rettes) Y = (I)(%G) + (I)(1-%G)(%R) Y = 100 (0.80) (1-0.80) (0.50) = 90 motorer

11 Produkt omkostninger ( direkte prod.omk. )( input ) + ( rework omk. )( rework antal) = Hvor K d K r = ( K d) I ( K ) R ( ) + r Y = direkte produktionsomkostninger = rework omkostninger per enhed I=input Y = yield Six Sigma og Økonomi ( ) yield R=antal emner reworked Direkte produktionsomkostninger = $30, Rework omkostninger = $ motorer startet, 20% defekte 50% af defekte motorer kan reworkes Produktionsomk = ( K d) I = $30 ( K ) R ( ) + r Y ( ) ( )( 100) + ( $12) ( 10) 90 motorer = $34.67 per motor 11

12 Flere faset produkt Yield (flere processer) Y = (I) (%g 1 )(%g 2 )...(%g n ) Six Sigma og Økonomi Hvor I = input start størrelse (batch) %g i = procentvise gode enheder/services i fase i Motorer produceret i 4 faser Starter med 100 motorer Fase % God kvalitet Y = (I) (%g 1 )(%g 2 )...(%g n ) = (100)(0.93)(0.95)(0.97)(0/92) Y = 78.8 motorer

13 Six Sigma og Økonomi Øvelse Kabelbånd I skal nu regne på følgende; A) Hvordan vil det påvirke råvare omkostningerne hvis vi hhv. kunne holde en fast bredde på 9,5 cm & 10,5 cm Oplysninger; Dimensioner 0,2cm tyk x 100cm x 10cm = 200cm3 => 190 gram Plastpris = 10 DKK/KG En rulle = 50m = 9,5 KG ved 10cm bredde Produktion = 60 ruller/paller 6 paller/dagen 300 dage

14 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

15 Stikprøve teori

16 Stikprøve teori Ønsker at beskrive noget omkring en population som oftest er uendelig stor Stikprøve er en delmængde af en population Stikprøven vil give os oplysninger omkring denne population En population er mængden af alle individer/enheder, som er af interesse. Fx. Alle danskere, nordjyske produktionsvirksomheder, alle målinger af lysets hastighed. Vigtigste element omkring stikprøve er at den skal være repræsentativ for det vi ønsker at beskrive Resultatet er ikke bedre end stikprøven den er baseret på Population Stikprøve:

17 Hvordan? Stikprøve teori 1) Indsamle information Hvilke form for estimater er nødvendige Gennemsnit, fordeling, højst/lavest Er der allerede brugbar information tilgængelig Er det nødvendige personel og udstyr til rådighed Hvad usikkerhed vil man acceptere 2) Planlægning Manuel eller automatisk stikprøve Stikprøve frekvens Stikprøve størrelse Lokation Stikprøvestrategi Træning

18 Tilfældige Stikprøver Vi skal bruge en stikprøve, men hvordan skal vi udtage vores stikprøve? Stikprøvestørrelse Stikprøvestørrelsen er antallet af individer/enheder i stikprøven En simpel tilfældig stikprøve I en (simpel) tilfældig stikprøve har alle individer lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt. Kan være tidskrævende at udføre

19 Stikprøve Fejl og Bias Stikprøve fejl Stikprøvefejl er den fejl vi begår når vi bruger statistik baseret på stikprøven til at udtale os om populationen Fx forudsige valgresultat på baggrund af tilfældig stikprøve Stikprøve bias Stikprøve bias er en systematisk fejl i statistikken pga. den måde stikprøven bliver udtaget. Pga. ukendt sandsynlighed: Fx. vores stikprøve stammer fra en webpoll på retsforbundets hjemmeside Pga. manglede svar: Fx. er det kun brokhoveder, der udfylder spørgeskemaet. Pga. ledende spørgsmål.

20 Systematisk stikprøve Andre Stikprøvestrategier Fx udtage systematisk hver 4. individ. Stratificeret stikprøve (lag-stikprøver) Inddel populationen i delpopulationer, og udtag (lige store) stikprøver fra hver. Fx. sammenligning af hjemløs og resten. Løn inden for forskellige erhverv Effektiv måde Klynge stikprøve Fx udvælg tilfældige gader i Aalborg og spørg så alle der.

21 Stikprøve teori Hvor mange? Det gælder generelt, at jo større antal i stikprøven jo mere valid information Generelt gælder det også at hvis man ønsker at fordoble præcisionen skal man fire doble størrelsen af stikprøven Dilemmaet Økonomi/tid/besvær vs. Statistisk styrke/præcision

22 Population (N) Stikprøve ISO Standard Sample size (n) niveau Alle Sample size (n) niveau 3

23 Eksempler

24 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

25 Measurement System Analysis - MSA

26 Formål Bestemme hvor meget variation der hhv. skyldes menneske og måleinstrument Tænk på vild med dans -> og dommernes vurderingen af de enkelte par Måling af kabelbånd med hhv målebånd og skydelære Reducere niveauet af variation som skyldes målesystemet Brug 1) MSA test inden der måles på Cp/Cpk for at minimere fejlkilder og sikre valide data 2) For at sammenligne forskellige måleudstyr/fixturer 3) Kvalificere operatører til at foretage de rigtige målinger på den rigtige måde

27 Øvelse 1. Alle måler samme mål med målebånd (3 mål/person) 1. Alle måler samme mål med skydelære (3 mål/person) 2. Alle måler samme mål med samme værktøj, men blindt (kan ikke se målet) Måleusikkerhed = forskel mellem største og mindste værdi

28 Variation og konsekvens LSL USL Variationen i produkt/proces Variation i produkt/proces + målesystem Hvad betyder det? Konsekvenser?

29 Præcision & Nøjagtighed Nøjagtighed (Bias) (Accuracy) Præcision (Precision) Nøjagtighed (bias): Hvor tæt kommer målingerne på den ønskede værdi Præcision: Hvor tæt kommer målingerne på hinanden

30 Præcision & Nøjagtighed Øvelse 2 & 2 Bestem følgende 4 situationer ift. præcision og nøjagtighed (høj/lav) 1) 2) 3) 4)

31 Gauge Studier (Måle studier) Gauge studier bestemmer hvor meget af ens variation der skyldes variation i målesystemet og målemetoden. Den generelle variation bliver brudt ned i Kategorier; Produkt/proces variation, Repeatability(gentagelse), Reproducibility (genproducerbar). Reproducibility kan igen brydes ned i operatører og operatørområder Produkt/proces variation Variation generelt Variation pga måleudstyr Repeatability Målesystemsvariation Operatører Variation pga operatører Reproducibility 2 total 2 product 2 gauge Operatører område

32 De 2 hyppigste årsager til måleafvigelser Gauge Studier Præcision Repeatability problem: Den sammen person/station Kan ikke få det samme resultat 2x på det samme emne Reproducibility problem: Forskellige personer/stationer Kan ikke blive enige om resultatet målt på det samme emne Hvad kan det skyldes?

33 Eksempler

34 Gauge R&R 2 total 2 product Gauge Studier 2 gauge % R&R Resultat < 5% Ingen problemer 10% Målemetode er ok 10% - 30% Måske acceptable baseret på vigtighed og omkostninger Over 30% 2 2 repeatability reproducibiliy Gauge studier generelt; 2-3 operatører enheder/emner Hver enhed bliver målt 2-3 gange af hver operatør Målemetode skal forbedres eller ændres

35 Repeatability Er variationen mellem mål der er indsamlet når samme operatører gentagende gange har målt samme mål, på det samme emne, med det samme måleinstrument. Normalt indikation på variation pga. måleudstyret Reproducibility Er variation mellem mål der er indsamlet når forskellige operatører gentagende gange har målt samme mål, på det samme emne, med det samme måleudstyr. Normalt indikation på variation pga. operatører

36 Eksempel Reproducerbarhed Operatør1 Operatør Op1 Op ,2 USL = 8 LSL = 2 Udregn Reproducerbarheden på de 2 sæt af målinger og vurdere dem

37 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

38 Edward de Bono De 6 tænkehatte er en tredje brainstorming metode Det er en model for kreativ og idégenererende tænkning. Modellen er udviklet af Edward De Bono, som er forsker og underviser i tankeprocesser. Modellen anvendes til at finde konstruktive løsninger på udfordringer og problemer. Modellen udvikler menneskers evne til at anvende forskellige indfaldsvinkler. Samtidig styrkes respekten for forskelle i menneskers måde at tænke på, træffe beslutninger og udtrykke sig på.

39 Motivation for at bruge metoden At tænke er den ultimative menneskelige ressource Den største problemstilling i forbindelse med at tænke og i kreative processer er, at vi bliver forvirrede. Vi prøver at overskue for meget på én gang! Følelser, informationer, logik, håb og kreativitet vælder op i os på én gang og der kan opstå kaos og utålmodighed. Det er som at prøve at jonglere med for mange bolde!

40 Udbytte af de 6 tænkehatte Struktureret model for kreativ og idegenererende tænkning Ved at anvende de 6 tænkehatte anskues tænkningen fra seks forskellige indfaldsvinkler Alle ser med samme indfaldsvinkel samtidig Ved at anvende de 6 tænkehatte opnås der er en struktur, hvor hver hat visualiser, hvordan og med hvilken type argumenter, der må diskuteres Denne metode er velegnet som lakmusprøve, fordi der lægges op til, at der argumenteres både for og imod en ide På denne måde sikres det, at man kommer hele vejen omkring en ide Man starter og slutter altid med Blå hat resten er frit for

41 Lad os præsentere hattene

42 Blå hat Styrmand eller mødeleder Opgavedefinition hvad skal vi tale om? Sammenfatter, vurderer og drager konklusioner Træffer beslutninger Processtyring, herunder rækkefølgen på hattene Evaluering og kvalitetskontrol af proces og indhold Spørgsmål til den blå hat Hvordan kan vi sammenfatte? Hvilke konklusioner kan vi drage? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi? Hvilke ideer skal vi gå videre med? Hvordan går det? Er vi på vej mod målet? Hvad nåede vi? Er det tilfredsstillende? Der startes og sluttes altid med den blå hat

43 Hvid hat Neutralitet Fakta, informationer og data lægges på bordet Alle informationer er vigtige store og små Sikre og afprøvede facts (bevist) Det vi ved! Antaget facts (endnu uafprøvet) Det vi tror! Der samles til huse: Alle bidrager med informationer Spørgsmål til hvid hat Hvad ved vi om vores fremtid? Hvilke kendsgerninger har vi? Hvad siger andre om vores fremtid? Hvad skal vi undersøge nærmere/samle mere information om? Er der nogle informationer vi gerne vil afprøve om passer?

44 Gul hat Optimistisk og positivt Fokus på fordele og muligheder Udnytte de eksisterende muligheder bedst muligt Realistisk vurdering af muligheder og fordele Konstruktiv tænkning Spørgsmål til gul hat Hvordan kan vi udvikle..? Hvad kan lade sig gøre? Under hvilke omstændigheder vil det gå godt? Hvordan udnytter vi bedst de ressourcer vi har? Hvilke åbenbare muligheder/fordele ser du ved. lige nu? Hvad er det bedste der kan ske?

45 Grøn hat Kreativ og forandringspræget tænkning Lade tankerne springe på tværs af kendte mønstre Skaber forandringer Nysgerrig og eksperimenterende Spørgsmål til grøn hat Hvad er det skøreste man kan gøre? Er der andre måder dette kan gøres på? Hvordan vil overvinde problemerne? Vende tingene på hovedet Brug humorens skæve logik

46 Rød hat Følelser i tænkningen Subjektive oplevelser og opfattelser i centrum Personlige værdier og holdninger Intuition og fornemmelser luftes her Respekt for den enkeltes følelser og oplevelser Spørgsmål til rød hat Hvad synes jeg om de ideer, der er kommet frem? Hvad kan jeg godt lide? Hvad siger min intuition mig? Hvad bekymrer mig?

47 Sort hat Kritisk og pessimistisk Logik og analyse Gule hats modsætning (Gul: muligheder og fordele) Fokus på ulemper og risici Trække problemer og faldgruber frem Djævelens advokat Spørgsmål til sort hat Hvad kan gå galt? Hvilke faldgruber kan vi støde ind i? Hvis vi gør sådan, så bliver konsekvensen Hvad er det værste der kan ske?

48 Resume af hattene Blå hat Koreografi, processtyring, overblik og organisering. Den blå hat beslutter hvilken hat en given situation kalder på. Hvid hat Neutralitet, objektivitet, facts, sikker viden og antaget viden. Gul hat Positiv og optimistisk tænkning i realistisk forstand, fokus på muligheder og fordele, gevinster Grøn hat Vender tingene på hovedet, alternativer, provokationer, humor, skøre ideer, absurd logik Rød hat Følelser, intuition, fornemmelser, værdier, moral Sort hat Kritisk vurdering, faldgruber, advarsler, trusler, påpegning af fejl og mangler

49 Spilleregler De seks tænkehatte er en seriøs leg, der følger disse spilleregler : 1.Der er seks hatte i hver sin farve. Hver hat symboliserer en bestemt måde at tænke på. Alle deltagere ifører sig den samme hat, og går dermed ind i samme tænkeboks 2.Når man har hatten på følger man dens spilleregler Strukturen er stram indholdet frit Spørgsmål er kun til inspiration andre spørgsmål er mindst lige så velkomne Vigtigt at I kommer på banen med det der er vigtigt for jer! I noterer på planchen og fremlægger kort hovedpointen af jeres diskussion Der startes og sluttes altid med den blå hat! Alle hatte er lige relevante og betydningsfulde!

50 Skema til de seks tænkehatte Faktorer, der er diskuteret Faktorer, der er væsentlige Blå hat Overblik og sammenfatning Hvid hat Fakta og kendsgerninger Gul hat Det vellykkede og optimistiske Grøn hat Nye og kreative ideer Rød hat Følelser, fornemmelser og intention Sort hat Det vanskelige og bekymrende

51 Øvelse Vælg en problemstilling eller et udviklingsprojekt fra hverdagen Gå sammen i grupper af 3-4 personer Arbejd jer gennem metoden for De 6 tænkehatte på det valgte emne Arbejd ud fra spillereglerne som tidligere vist. Udvælg og prioriter ideer (blå hat). Lad evt. én deltager have blå hat på gennem hele processen. Samlet tidsramme: 1 time, altså max. 10 min. pr. hat. Præsenter resultatet i plenum

52 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

53 Assessment Hvorfor Audit/Assessment Hvordan er Audit/Assessment opbygget? Hvordan bliver Audit/Assessment udført

54 Hvad er en Assessment Hvad er en Assessment? Assessment betyder vurdering det svarer til en audit. Skal ses som en hjælp til at fastsætte Six Sigma niveauet samt få gode råd til fremtiden Medarbejderne inddrages

55 Målet med en Assessment Målet med Assessment er: at måle fremgangen af Six Sigma på en effektiv, struktureret og retfærdig måde og dermed: Sikre at der implementeres helhedsløsninger At vi kommer i dybden og ikke kun i bredden Sikre at Six Sigma bidrager til forbedring af de strategiske mål Hjælper lokasionen videre med deres Six Sigma transformation

56 Praksis udførelse af Assessment Hvordan bliver Assessment udført? Under assesmenten vil der blive gjort følgende: Observer (kamera anvendes) Gennemser dokumentation Snakker med nogle af medarbejderne (fx ledere, specialister, operatør m.fl.) Brug kontrolkort & statistisk analyse Udarbejder Assessment dokumentation: Assessment ark med aktuel score PowerPoint præsentation med billeder, styrker og muligheder Dokument med anbefalinger for den næste periode

57 Rev: 5 Score Rating Criteria Assessment questions Yes/ No 1 Begynder forståelse 2 Der er opstartet enkelte initativer Implementing af metode 3 Metoden er på plads og bliver brugt aktivt 4 Løbende forbedring af KPI er Six Sigma kultur 5 Operator driven

58 Fabrik: Afdeling: Six Sigma kræver, at fabrikkerne arbejder aggressivt med at reducere procesvariationer og derved have processen under kontrol gennem standardisering, målinger og problemløsning. Derpå stæbe efter forbedret kapabilitet (til graden hvor normal variation passer til kundekravene) og robusthed (let at opretholde en process, som er i kontrol). Rev: 5 Score Vurderingskriterier 1 2 Production relies primarily on final inspection to catch defects. Do not know if process is under control. Based on final inspection data or others, inspection is introduced in the critical operations of the process. Assessment spørgsmål A: Do quality standards exist? B: Are operators trained/educated to quality standards. C: Are quality checks processed acc. to quality standards? D: Perception is that shipping quality is the responsibility of final inspection? A: Is a Top 5 list of quality problems generated? B: Are there some inspections running in the process? C: Are gathered data monitored and used to adapt the frequency of checks? D: Are the quality key points part of standardized work? E: Are standardized work details clear when checks should be carried out and where/how to record data? F: Are measuring tools calibrated according to a standard? G: Do abnormal results trigger escalation immediately? H: Are temporary special inspections performed where it is necessary? Ja/ Nej Muligheder Observationer 3 Verified process control at each operation. Workforce is trained on error proofing and process capability. A: Do operators perform checks and sign? B: Is there a Process Confirmation for respect of quality procedures? C: Have teams received error-proofing training? D: Are teams involved in planning and implementing error-proofing activities? E: Standardized work is used as a tool to ensure that the process is capable? 4 Process is under control. Quality focused on improving capability and robustness. In order to build in quality, there is a dialogue/cooperation with technical and product departments (and other relevant partners) A: Are there improvements/positive trends in quality KPi s? B: Is team work initiated on biggest problems to maximize benefits, developing solutions that can be implemented by the team? C: If problems happen is there a 100 % check forward to the customer process and back to the supplier process both of which are documented? D: Are operators able to perform an investigation using the problem solving methods correctly? E: Is there any evidence of cooperation with support dpts or other relevant partners in order to build in quality. F: Is there an attitude of problem ownership across teams, with a common goal to solve the problem?

59 Rev: 5 5 Fabrik: Afdeling: Vurderingskriterier All processes are in control and robust. Strong cooperation with suppliers (internal & external). Ja/ Assessment spørgsmål Muligheder Observationer Nej A: Are all the products and all the running machines the result of a collaboration between production and support departments? B: Is quality built in all the products, machines and processes? C: Is the zero fault culture well implemented in the production team? D: Are all the processes under control? E: Is the team able to give constructive support to the supplier process/department? F: Is the team gathering data to support supplier activities? Score

60 Six Sigma audit Auditere jeres egen situation (vurdere 1-5, 5 højest)

61 Tak for idag

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der skal kende til terminologien indenfor Lean Six Sigma. Du samarbejder dagligt med Green Belts og Black Belts og skal derfor forstå disses

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Green Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med struktureret projektledelse af procesoptimerings opgaver, og har en fremtrædende rolle i virksomhedens projekter

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Liste over relevante ISO statistik standarder

Liste over relevante ISO statistik standarder Liste over relevante statistik standarder Betegnel se Nummer Status Udga Udga ve nr. ve År titel Dansk titel DS/ 2602 P 2 1981 Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Statistisk

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Referat fra netværksmøde 9, Lean Produktion Øst, Tirsdag den 7. juni 2011 hos Termo Fisher Scientific, Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde

Referat fra netværksmøde 9, Lean Produktion Øst, Tirsdag den 7. juni 2011 hos Termo Fisher Scientific, Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde Referat fra netværksmøde 9, Lean Produktion Øst, Tirsdag den 7. juni 2011 hos Termo Fisher Scientific, Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde Vi blev budt velkommen af vores vært: Tina Rytter Nørregaard, Operational

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze Lean Six Sigma Lektion 2 Measure & Analyze Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse DMAIC-Modellen Define Measure Analyze Improve Control

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Indhold Om at se på data Kvalitetsudviklerens fornemmelse for variation

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevaluering Bestyrelsesevaluering 7. JANUAR 2014 VAGN SØRENSEN Jan-14 VAGN SØRENSEN 1 Bestyrelsesevaluering - FORMÅL Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdetog

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Master Mind - Innovation i praksis Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Hall of shame. Udgangspunkt Rejsen Ønsket resultat At vælge: Brugerdreven innovation: input

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable.

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. LSV Group A/S LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. Effektive og rentable processer skaber grobund

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere