Kirkeblad for Herning Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Herning Sogn"

Transkript

1 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012

2 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack Obama der skal til valg. Det er der en hel masse andre, der også skal og det endda lige her i Herning. Der er valg til Menighedsrådet i øvrigt for den samme periode som det Amerikanske Præsidentvalg. I Herning Sogn står vi over for et generationsskifte, idet mere end halvdelen af det nuværende råd ikke genopstiller. Det betyder et farvel til formanden gennem mange år Bent Elmkvist, Henny Rønnow, Karl Erik Bang, Inga Østermark, Bente Verner, Ingolf Mørch og Jens Laier. Rundt regnet 125 års erfaring har de samlet. Tusind tak for indsatsen! Nu skal et nyt Råd sammensættes og i dette blad bliver nogle af kandidaterne præsenteret. Det drejer sig om dem, der ved deadline var redaktionen bekendt. Der bliver derfor ganske givet flere kandidater end dem, som her kommer til orde. Alle kandidater bliver præsenteret ved opstillingsmøder og hvis der bliver valg på stemmesedlerne. Præsentationen kan også findes på hjemmesiden, hvor den løbende bliver opdateret, når nye kandidater kommer til. Holdet, der skal stilles, er i lighed med et fodboldhold 11 personer. Derudover skal også vælges et antal suppleanter. Sammen med de 11 folkevalgte sidder også de tre sognepræster i menighedsrådet, og der er en medarbejderrepræsentant. Læs mere i bladet om kandidaterne og kom 13. september og vær med til at sætte holdet, der skal styre Herning Kirke de næste fire år og vær på den måde med til at præge de prioriteringer og valg, der skal træffes, for at Herning Kirke kan varetage sin opgave med at forkynde det kristne budskab. Adresser Adresser Præster Sognepræst Erik Nikolajsen Kontor: Nørre Allé Privat: Vesterdamsvænget 142, Lind Fridag: mandag. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen Ranunkelvej Fridag: fredag. Sygehuspræst Svend Erik Søgaard Bellisvej Sygehuskontor: Kirkens kontor Østre Kirkevej Fax: Kordegn: Per Damgaard Kordegn: Laila Nielsen Kontortid: mandag-fredag: kl torsdag tillige kl Organist Mads Bille Østre Kirkevej 1A, 1. sal Kontor: Fridag: fredag 2. organist Kristian Marius Andersen Fridag: mandag Kirketjener Carsten Færch Fridag: mandag Sognemedhjælper Frauke Meldgaard Østre Kirkevej 1A Herning Sogns Kirkeblad udgives af Herning Kirke og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. Stof til bladet for december - januar - februar indleveres senest 15. oktober Layout: Vindum Grafik Herning Kirkes Hjemmeside: Adresser

3 MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Bemærk! Orienteringsmøde og opstillingsmøde afholdes torsdag den 13. september 2012 kl i kirkehuset. Bemærk at dette er en ændring i forhold til sidste kirkeblad. Orienteringsmøde Til orienteringsmødet vil alle regler og tidsfrister, der omhandler menighedsrådsvalget blive gennemgået, bl.a. hvad der skal til for at der bliver kampvalg ift. fredsvalg. Kort fortalt skal der være to separate opstillingslister for at udløse et valg. Opstillingsmøde Efter orienteringsmødet afholdes et eller flere opstillingsmøder. De sidste to perioder har alle kandidater været opstillet på Den Fælles Kirkelige Liste. På opstillingsmødet er alle velkomne og alle over 18 år, der er folkekirkemedlemmer i Herning Sogn, samt de som har løst sognebånd til en af præsterne i Herning Sogn, har stemmeret og er opstillingsberettigede. Der foretages skriftlig afstemning blandt alle stemmeberettigede, der er mødt op denne aften. Hvis nogle ønsker at oprette en anden liste er der mulighed for at dette ligeledes kan gøres efter orienteringsmødet i et andet lokale i Kirkehuset. Kandidatlister skal indleveres til valgbestyrelsen ved formand Karen Bunk - og de kan kun indleveres i tidsrummet fra den 25. september 2012, kl til den 2. oktober 2012, kl Kandidatlister er ugyldige, hvis de indleveres uden for tidsrummet. Hvis der er to eller flere opstillingslister anmeldt til valgbestyrelsen senest den 2. oktober udløser det valg, der så vil finde sted 13. november Hvis der kun er een opstillingsliste anmeldt til valgbestyrelsen pr. bliver de 11, der fik flest stemmer på opstillingsmødet valgt ind i Menighedsrådet og de begynder arbejdet i december måned. Præsentation af kandidater flere kan komme til... Vi har til Kirkebladet stillet de kandidater, som redaktionen havde kendskab til, nogle spørgsmål. Der kan imidlertid sagtens komme nogle andre til, der stiller op. Det er ved opstillingsmødet/møderne, det afgøres, hvem der stiller op. Er du selv interesseret i at stille op, eller kender du en, der skal prikkes, kan det altså stadig nås. Vi stillede tre spørgsmål 1. Hvem er du? (Skriv et par ord om dig selv) 2. Hvorfor stiller du op? 3. Hvordan ønsker du, at Herning Kirke og sogn skal se ud i fremtiden? Knud Haaning Andersen 1. Jeg er pensioneret lærer, 69 år. Jeg har været medlem af menighedsrådet de sidste otte år. I den tid har jeg været kasserer, formand for præstegårdsudvalget, medlem af bestyrelsen for menighedsinstitutionen Lindely. Jeg er også medlem af bestyrelsen for Herning Kirkegårde. 2. De 8 år, jeg har været med, har været år præget af et godt samarbejde i menighedsrådet og med personalet ved Herning kirke, et forhold jeg gerne vil være med til at videreføre. 3. For mig er det vigtigt, at alle i Herning Sogn føler sig tilknyttet til vores kirke, og at det siger dem noget at komme til gudstjenester og arrangementer i vores kirkehus. Ligeledes vægter jeg det meget højt, at mange i sognet tager del i det frivillige arbejde i tilknytning til vores kirke. For mig har det betydet meget, at vi har kunnet bevare vores menighedsinstitution Lindely, så vi har en børneinstitution tilknyttet vores kirke. For mig er det vigtigt, at kirkens forkyndelse og arbejde er i overensstemmelse med dens bekendelsesskrifter, og man ikke lefler for tidsånden. Arne Bach 1. Mit navn er Arne Bach. Jeg har været medlem af menighedsråd i tre perioder (i Århus og Gullestrup). Jeg er speciallæge i ortopædi og har arbejdet udelukkende med børneortopædi siden Grundene til, at jeg ønsker at stille op, er flere. Jeg anser det for væsentligt at være med i en kristen menighed, der- for interesserer menighedsarbejdet mig. Menighedsrådsarbejde har også min interesse, specielt var det meget interessant at være med i det forberedende arbejde med bygning af Gullestrup kirke Der er megen uro på kirkefronten lige for tiden, derfor vil jeg gerne yde et bidrag til at skabe ro og fremgang for menighedsarbejdet i Herning sogn. Jeg ser et behov for, at menigheden i Danmark og lokalt i Herning sogn er både en engageret og en dristig menighed. 3. Fremtiden for Herning sogns menighed håber jeg er både lys og spændende. De mange arbejdsopgaver i kirken både knyttet til højmessen og til ugedagene skal gerne bevares og eventuelt udbygges. Der vil være mange udfordringer i fremtiden for menigheden i Danmark i almindelighed og i Herning sogn i særdeleshed. Mange af de udfordringer interesserer mig, og jeg finder det af betydning, at menigheden kan bidrage med svar på udfordringerne, eksempelvis tankerne om adskillelse af stat og kirke, nydefineringen af ægteskabet, etiske udfordringer vedrørende livets begyndelse og livets afslutning. I næste periode forventes det, at der er præstevalg i Herning sogn og bispevalg i Viborg stift, og udfaldet af disse valghandlinger vil have stor betydning for Herning sogn. Karen Bunk 1. Jeg hedder Karen Bunk, er 53 år og lærer på Herning Friskole gennem 20 år. 2. Jeg har siddet i menighedsrådet i en periode og har fundet arbejdet rigtig spændende, men også krævende og udfordrende. Har bl.a. været med i korudvalg, kirkebladsudvalg og bestyrelsen for Lindely. Da jeg anser Herning Kirke for familiens kirke, specielt med tilknytning til drengekoret mor til korist på 10. år i koret, finder jeg det vigtigt at bakke kirken og dets mange forskelligartede aktiviteter op. 3. Jeg ønsker at støtte og bevare det aktivitetsniveau, der er i og omkring HK med tilbud til alle aldersgrupper og håber, at det nye kirkehus bliver en realitet som understøttelse til disse aktiviteter. Anne Ingeborg Damgaard 1. Om mig selv kan jeg berette, at jeg er en 56-årig efterskolelærer, der bor på Th Nielsens Gade. Jeg er gift og har tre voksne børn. To af dem er drenge, der har sunget henholdsvis seks og elleve år i Herning Kirkes Drengekor. Jeg har siddet i menighedsrådet siden Menighedsrådsarbejdet har været et spændende og udfordrende stykke arbejde, som jeg gerne vil have mulighed for at fortsætte med. Ud over gudstjeneste og menighedsliv er det efter min mening vigtigt at arbejde for, at kirkehusbyggeriet bliver løst på en god og fremtidssikret måde, at de ansatte ved kirken sikres gode arbejdsbetingelser, og at Herning Kirke som en del af sin righoldige palet af udbud og aktiviteter, stadig skaber gode betingelser for Herning Kirkes Drengekor. 3. Det er mit ønske, at Herning Kirke fortsat kan være en rummelig kirke, der kan favne mange mennesker, og som stadig sprudler af aktivitet i og omkring kirken. Det er for mig at se vigtigt, at gudstjenesten, med de ændringer og den udvikling, der naturligt må komme, som udgangspunkt bevarer sin nuværende liturgiske form. Som Kirken på Torvet er det vigtigt, at den fortsat indtager sin plads i bybilledet, og at den tager del i markante arrangementer og begivenheder i byen. Tobias Ramm Eberlein 1. Jeg er 31 år gammel og arbejder som læge i Holstebro og Aarhus, hvor jeg er i færd med at blive speciallæge i blodsygdomme. Jeg stammer fra Flensborg, hvor jeg er opvokset inden for det danske mindretal. Efter studietiden i Aarhus, førte min kones arbejde for Herning Kirkes Drengekor os til Herning, hvor nogen måske vil huske mig fra min tid hos Lægerne på Torvet. Sidenhen er jeg ble-vet pendler, for der er så længe sygehuset i Gødstrup ikke står - ingen afdeling for blodsygdomme i Herning. Som mangeårigt medlem og efterfølgende leder inden for FDF har jeg været engageret i det kristne ungdomsarbejde. Jeg har bestyrelses- og forretningsudvalgserfaring fra boligforeningsverdenen og har også fungeret som tillidsmand for Yngre Læger. Så jeg har altid været vant til at indgå aktivt i forpligtende fællesskaber. 4 5

4 2. Jeg vil gerne bidrage til at fortsætte og udbygge det gode arbejde det hidtidige menighedsråd har gjort for at gøre Herning Kirke til en levende kirke med en smuk gudstjeneste med fantastisk musik og mange aktiviteter for alle aldre, selv i sparetider. 3. Fremtidens kirke ser jeg som en aktiv og synlig spiller i samfundet med holdninger til byens og verdens udvikling, som en kirke der involverer sin menighed i både gudstjeneste og øvrige aktiviteter og som en kirke, der ikke er bange for også at gå utraditionelle veje i at nå mennesker, der hvor de er. Arne Laugesen 1. Mit navn er Arne Laugesen. Jeg er 62 år og er selvstændig med eget firma Jeg har været selvstændig i ca. 40 år og kan lide udfordringer af enhver slags. Jeg er domsmand ved retten i Herning og sidder i logen Enrico Dalgas 45 - Hernings ældste loge. Jeg er vant til bestyrelsesarbejde og har siddet i Herning Kirkes Menighedsråd en årrække tidligere. Jeg er gift med Gitte Hornshøj, og vi har to store børn. Begge har sunget i kirkekor. Anders i Herning Kirkes Drengekor, hvor også jeg har haft en kort "karriere". Maria har sunget i Fredens Kirkes kor. Vores søn er lige blevet kandidat fra Musikkonservatoriet, og Maria studerer ved Københavns Universitet. 2. Jeg stiller op, fordi jeg ser Herning Kirke som en spændende kirke, der ofte tør gå nye veje og samtidigt værne om de gamle traditioner. Jeg har altid interesseret mig for kirken, dels p.g.a. af Mads og Dorte Billes store arbejde med sangen, og det arbejde med kirkehuset vil jeg glæde mig til at tage del i. 3. Kirkens skal fortsat være "fyrtårn" og en stor del af Hernings borgeres bevidsthed. Personligt vil jeg gerne, at flere unge stifter bekendtskab med kirken, og at vi gør noget for de unge og dermed fastholder dem i det kristne budskab. Per Lindved 1. Mit navn er Per Lindved, jeg er 54 år, og jeg bor Monradsgade. Jeg flyttede til Herning i 2010 efter mere end 25 år i Askov i Sydjylland, men jeg er opvokset i Ikast. Jeg er økonomidirektør, men tidligere gymnasielærer i historie og oldtidskundskab, bl.a. på Herning Gymnasium tilbage i Jeg er fraskilt med 4 børn i alderen år, og min kæreste gennem 4 år bor i Holstebro. Jeg var medlem af menighedsrådet i Askov sogn i 6 år, bl.a. som kasserer, indtil min flytning til Herning. Jeg føler ikke, at jeg blev færdig med det interessante arbejde, og derfor vil jeg gerne fortsætte i Herning sogn. 2. Jeg står for en meget bred folkekirkelig linie, bl.a. med udgangspunkt i mine forældres tilknytning til organisationen Unge Hjem. Jeg ønsker, at folkekirken skal være en nutidig kirke i stadig udvikling og ikke en fundamentalistisk lovreligion. Den skal være præget af åbenhed og tolerance det er netop det, der har skabt den danske folkekirke. Jeg ser også meget gerne samarbejde med andre kristne kirkesamfund og samarbejde med andre religioner, for det er nutiden i det danske samfund. 3. Jeg er meget imponeret over omfanget af kirkelige tilbud i Herning sogn. Jeg arbejdede for at etablere sådanne tilbud i Askov sogn, og jeg vil gerne være med til at fastholde og udvikle disse tilbud. Det kristne budskab kan og skal forkyndes på mange forskellige måder, der fortsat ændrer sig, og et alsidigt sogneliv er det bedste udtryk for en levende og aktiv folkekirke med relationer til alle grupper i sognet. Kristian Moesgaard 1. Jeg er gift med Ulla og har boet på Rugvænget siden Jeg stiller op, fordi jeg er kirkeligt interesseret. Det er en urolig tid for folkekirken. Jeg vil gerne være med til at føre kirken videre frem med bibelen som grundlag. 3. Jeg ønsker at Herning Kirke også fremover er et sted, hvor Guds ord forkyndes, og at sognet må slutte godt op om kirken og dens mange aktiviteter. Torben Sørensen 1. Jeg er 52 år, jurist af uddannelse og i hverdagen direktør for Statsforvaltningen Midtjylland. Oprindelig er jeg fra Aarhus. Jeg har boet i Herning siden 2006, er ugift og har ingen børn. 2. Ved menig-hedsrådsvalget er jeg optaget af at bidrage til kirkens liv og vækst ved at skabe de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i overensstemmelse med den kirkelige tradition. Jeg holder meget af den smukke gudstjeneste, der holdes i Herning Kirke, og jeg vil arbejde for til stadighed at sikre det gode arbejde, der udføres i Herning Kirkes Drengekor. 3. Det er mit ønske at virke for i et samarbejde at opretholde et åbent og imødekommende fællesskab for alle, der er interesseret i kirken, samt gode rammer for personalet. Som jeg ser det, forudsætter det en stadig opmærksomhed omkring en vel tilrettelagt administration med klare retningslinjer og en god økonomi, således at opmærksomheden i hverdagen kan koncentreres om det væsentlige i kirkens arbejde. Jeg føler ingen særlig tilknytning til nogen af de traditionelle kirkelige retninger. Ulrik Torp Svendsen 1. Hvem er jeg så? Jeg hedder Ulrik Torp Svendsen, 32 år og er gift med Mille (Mitzi Kobbelgaard Svendsen). Vi har en datter, der hedder Madeline, som er 19 mdr. Vi er kommet i Herning Kirke siden starten af Vi blev viet af Svend Erik i maj Madeline blev døbt af Jens Carl i januar Da vi er flyttet i et rækkehus i Snejbjerg, har vi valgt at blive sognebåndsløsere, så vi forsat kan have tilknytning til Herning Kirke. Vi har haft Madeline til babysalmesang, siden hun var 2 måneder, og nu kommer hun i legestuen. Det har mest været Mille, der har været af sted med Madeline, men jeg har også været med nogle gange. Efter vi har fået Madeline, ser vi os selv som en mere aktiv del af menigheden. Derfor ønsker jeg også at gøre et stykke arbejde i menighedsrådet, hvor jeg tror min erfaring og viden kan komme til gavn. Jeg er er nyuddannet cand.merc.imp (International/Industrial Marketing and Purchasing) fra Copenhagen Business School. Jeg har en bachelor-grad i almen erhvervsøkonomi (HA) fra Herning Handels- og Ingeniørskole. Jeg har boet i Herning siden 1981, og har været aktiv i Herning Garden i mange år. Musik har altid været en stor del af mit liv, lige siden jeg startede i FDF Herning Musikkreds 1990 med at spille tuba. I en periode på 4 år sad jeg som næstformand for stævneudvalget i Landsgardeforeningen, en landsorganisation for bygarder som Herning Garden. I perioden 2004 til 2007 arrangerede jeg Herning Indoor Tattoo i den runde hal i MCH og i 2008 Rosenborg Tattoo på Rosenborg Eksercerplads i forbindelse med Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum. 2. Jeg stiller op til menighedsrådet, fordi jeg mener jeg kan bidrage til udviklingen af Herning Kirke, samt sikre rammerne for et bredt menighedsliv omkring Herning Kirke. Naturligvis vil planerne om opførelsen af det nye menighedshus fylde meget i den kommende menighedsrådsperiode. 3. Bliver jeg valgt til menighedsrådet, vil jeg arbejde for, at Herning Kirke fortsat skal være en kirke, hvor der er plads til alle. Jeg tror ikke, de udfordringer som folkekirken står overfor nu kan løses ved, at der opblomstrer mange nye frikirker og valgmenigheder. Jeg håber på opbakning omkring mit kandidatur på opstillingsmødet.? Dit navn? Listen ovenfor er langtfra endegyldig. Der kan sagtens komme mange flere kandidater. Hvis du beslutter dig for at stille op, kan du evt. henvende sig til redaktøren af Kirkebladet som så vil sørge for at der bliver en præsentation på Kristendoms kursus 27. september 11. oktober 25. oktober 8. november 22. november kl Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 I Danmark er vi kristne. De fleste er døbte. Men hvad er det egentlig, vi tror på? Vi inviterer dig til et kursus, der berører emner som Hvad ved vi om Gud? Hvem er Jesus? Hvad betyder dåben egent-lig? Hvad lærer bibelen os om, hvad det er at være menneske? og flere andre emner. Kort sagt et kursus om kristen tro. Kurset afvikles i en uformel og afslappet atmosfære. I undervisningen kommer personer fra initiativgruppen med oplæg. Der bruges både videoklip og spændende PowerPoints. Der udleveres studiemateriale til deltagerne. Der vil være god tid til at stille spørgsmål og komme frem med sine egne meninger om de emner, der behandles. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, blot lidt nysgerrighed på "det der med Gud". Kurset bygger på et koncept, som du kan læse mere om på Kristendomskursus.dk Er der ønske om det, vil hver kursusaften begynde med fællesspisning imod en mindre betaling. Kurset afholdes på initiativ af en gruppe fra Herning Kirke, bl.a. sognepræst Erik Nikolajsen, og Indre Mission i Herning. Vi mødes første gang i Kirkehuset bagved Herning Kirke torsdag den 27. sept. kl FAKTA Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1 Tid: 27. september, 11. oktober, 25. oktober, 8. november, 22. november Kl Pris: Kurset er gratis. Kontakt og Tilmelding: senest den 20. september til Per Nørgaard, mail: tlf/sms Arrangør: Initiativgruppe fra Herning Kirke og Indre Mission, Herning. 6 7

5 Herning Kirkes Drengekor indtog København eksistens... etik Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1 Kl Entré: 50 kr. inkl. kaffe. & tro Drengene havde knapt fået sommerferie fra skolen, før turen gik til København. Af menighedsrådsmedlem Karen Bunk Onsdag den 12. september Det meningsfulde liv Birgitte Graakjær Hjort, sognepræst, Christianskirken, Århus Fredag d. 29. juni kl. 13 drog 48 sangere af sted mod Marmorkirken med det formål, at nu skulle drengekoret også have et københavnerpublikum. Det må siges at lykkes til fulde, for der var tilhørere under prøverne både fredag og ikke mindst lørdag turister, der ville se kirken, men de blev hængende i kortere eller længere tid for at høre korsang. Yder det ypperste Og lykkedes missionen så: Ja, til koncerten var der mere end 200 begejstrede tilhørere bænket til en pompøs og velklingende koncert, hvor det specielle rum blev udnyttet til fulde. Flotte værker af mange af de store korkomponister blev præsenteret på flotteste vis - flere med solister fra egne rækker. Man bliver som medrejsende stolt af koret og dets præstationer, både når de står og yder det ypperste, og når de færdes i byen som turister. De er meget fine repræsentanter for Herning Kirke. Turen og koråret blev afsluttet i Tivoli, hvor man tydelig fik at se, at drengene er til andet og mere end korsang alle vilde forlystelser blev prøvet!! Vi lever i en oplevelseskultur. En tid, hvor vi jagter højdepunktsoplevelser og særegne begivenheder, og hvor vi frem for alt vil have mest muligt ud af alting. Arbejdslivet, familielivet, fritiden skal udvikle os. Og er vi ikke tilfredse med det, vi har, bringer vi os hurtigt ud af det og ind i nye sammenhænge. Vi vil for alt i verden ikke gå i stå eller acceptere middelmådighed. Det stiller krav til os om at leve i konstant forandring og hele tiden være i personlig bevægelse og udvikling. For vi stiller os ikke tilfredse, før vi har fået optimalt udbytte af livet, og før vi har udnyttet tiden så godt som muligt. Kan og skal vi holde til at leve i en sådan oplevelses- og forandringskultur? Onsdag den 10. oktober Pejlemærker i etikken Arne Bach, overlæge, Regionshospitalet Herning Fotos Morten Bunk Sundhedsvidenskaben giver os stadig flere muligheder for behandlinger. Er der grænser for, hvad forskningen skal arbejde med? Hvordan skal vi forholde os til de nye muligheder, lægerne lægger frem? Skal vi bare tage imod, hvad der bliver tilbudt? Eller er der grænser? Hvor går de? Og hvad når det måske er mit eget liv, der er i spil? Onsdag den 14. november Troen som ressource i forhold til Gudsbillede og sygdom Heidi Frølund, psykolog og PhD-studerende, Århus Sygehusene er blevet omtalt som de mest religiøse huse, vi har. Når sygdom rammer og fører os ud over tredje revle, hvor vi ikke kan bunde, råber vi om hjælp. Naturligt nok. Heidi Frølund er i gang med at skrive en PhD-afhandling om troen som ressource i forhold til sygdom og i forhold til det billede, vi har af Gud i den situation. 8 9

6 Musik i Herning Kirke Tirsdag 4. september Orgelkoncert med Kristian Marius Andersen. Gratis adgang Lørdag 22. september Koncert med mandsgruppen fra Herning Kirkes Drengekor, nuværende og tidligere sangere. Entré 50 kr. Fredag 28. september Værkstedskoncert, musik af Franz Schubert. Unge sangere fra Den Jyske Sangskole (arr. DJS) Mandag 8. oktober Pariserkoncert med MidtVest Pigekor Entré 75 kr. for voksne / 25 kr. for børn Fredag 26. oktober Værkstedskoncert med MGK ensembler fra Den Jyske Sangskole. (arr. DJS) Onsdag d. 31. oktober kl Frauke Meldgård på harmonika og Steen Folmer på musiksav spiller danske salmer. Gratis entré. Fredag 30. november Værkstedskoncert. Unge sangere fra Den Jyske Sangskole (arr. DJS) Søndag 2. december Søndag i Advent med John Frandsens musik Før Juletræet Tændes med Herning Garden og HKD BabySalmesang Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet. Tid: Alle torsdage kl Sted: Herning Kirke Varighed: 8 gange i alt Leder: Sognemedhjælper Frauke Meldgård Aldersgruppe: Babyer på 0-9 måneder Pris: Deltagelsen er gratis Husk: Tæppe/underlag til babyen Tilmelding: hele året rundt til sognemedhjælperen på eller sms til Se mere på Herning Kirkes Legestue Herning kirkes legestue Fredage kl i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Se mere på Kirke-Caféen Kirke-Caféen Hver onsdag kl i kirkehuset, Østre kirkevej 1 Ta en tur i KirkeCaféen et par timer onsdag formiddag og vær med til hyggeligt samvær med andre. Pris: 20 kr. pr. gang Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard. Herning Kirkehøjskole Efteråret 2012 Tema: "Fra Bibelsyn til Kirkesyn - hvilken Folkekirke skal vi ha'?" 1. september i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34 Peter Lodberg, dr.theol., lektor, Århus: Forholdet mellem folk og kirke i fortid og fremtid. 6. oktober på Herning Friskole, H.C.Ørstedsvej 68 Peter V. Legarth, theol.dr., professor, Århus: Guds ord troens grundlag. 3. november i Hedeagerkirken, Gl.Landevej 33 Viggo Mortensen, dr. theol., professor; Ærø: Kommer Den danske Folkekirke til at fejre 200 års jubilæum? En programfolder for efteråret 2012 kan afhentes gratis i byens kirker og på biblioteket. Skriftlig tilmelding på vedheftet blanket til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40. Pris for hele semestret: 225,- kr. (75,- kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen). Pensionister og efterlønnere: 200,- kr. Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf Timeplan: 9.00: Morgensang : Foredrag (1. afd.) : Kaffe á 10 kr : Foredrag (2. afd.) Missionshuset Bethania Torvet 9, Herning Tlf "Et hus med en mission" KFUM og KFUK i Herning Brændgårdvej, Herning Tlf Temaaftener Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffebord á 20 kr. Onsdag 12. september kl : "Det meningsfulde liv" v/birgitte Graakjær Hjort, sognepræst, Christianskirken, Århus Onsdag 10. oktober kl : "Pejlemærker i etikken" v/arne Bach, overlæge, Regionshospitalet Herning Onsdag 14. november kl : "Troen som ressource i forhold til Guds-billede og sygdom" v/heidi Frølund, psykolog og PhD-studerende, Århus Læs mere side 9 Sogneeftermiddagsmøder Den 3. torsdag i måneden Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffebord á 20 kr. Sogneeftermiddagen er et tilbud fra Herning Kirke til alle, der har lyst til at være med i et godt fællesskab. Sogneeftermiddagene indeholder en buket af foredrag, fortællinger, rejseberetninger m.m. 20. september: Anna Saarup Brinth, Bording: Selma Lagerlöf hendes liv og digtning 18. oktober: Verner Madsen, leder af Kirkens Korshær i Herning: Livet i Kirkens Korshær. 15. november: Poul Ivan Madsen, provst, Skjern: Hans Tausen og reformationen i Danmark "Børn og unge skal vide, at de kan tro" Kirkegrupper i Herning Kirke Hvis man ønsker at være med i en kirkegruppe, henvender man sig til Erik Nikolajsen, Nørre Allé 1, Herning. Tlf ; Han vil prøve at finde en gruppe, som passer til vedkommendes ønsker, alder og interesser. Besøgstjenesten Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf Blå Kors Varmestue Bethaniagade Åben hele døgnet Anonyme Alkoholikere AA Herning holder møde i Kirkehuset: Mandag og torsdag kl og lørdag kl Hvad gør sorgen ved os - hvad gør vi med sorgen? Onsdag den 31. oktober kl Kirkehuset ved Herning Kirke Sygeplejerske og familieterapeut Kirsti Kjeldsen, kommer med et oplæg. Den første søndag i november, Alle Helgens søndag, mindes vi i kirken vore kære, som er gået bort. I ugen op til denne dag er alle interesserede inviteret til en aften om tab og sorg. Både dem, der sidder med en aktuel sorg, og dem som ikke gør det, men måske står ved siden af. Tidligere har voksne børn taget en af deres forældre med til denne aften. Det er et emne, der vedkommer alle. Aftenen sluttes af med en kort andagt i kirken. Kaffe á 20 kr

7 Gudstjenester September s.e.trin. Kollekt: Blå Kors lokalt 7. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Anders Møberg, landsungdomssekretær, Kolding, taler s.e.trin. Høst- og familiegudstjeneste med kirkefrokost Kollekt: Høstoffergang s.e.trin. 8.30: Svend Erik Søgaard 10.00: Svend Erik Søgaard Kollekt: Norea Radio s.e.trin. Kollekt: Dansk Missionsråds Efterårskollekt s.e.trin. Kollekt: Blå Kors Oktober 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Leif Kristiansen, sognepræst, Silkeborg, taler s.e.trin. 8.30: Svend Erik Søgaard 10.00: Svend Erik Søgaard s.e.trin. Kollekt: Menighedsfakultetet s.e.trin. Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission 25. Eftermiddagsgudstjeneste 14.30: Erik Nikolajsen s.e.trin. og Erik Nikolajsen BUSK-gudstjeneste Kollekt: Børne- og ungdomsarbejde i Herning Kirke November 2. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Erik Kloster, gymnasielærer, Ringkøbing, taler i Herning Kirke 4. Alle Helgens Dag Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker s.e.trin s.e.trin Kollekt: Sct Nicolai Tjenesten 25. Sidste s. i kirkeåret Kollekt: Indre Mission i Danmark December 2. 1.s.i advent 15.15: Før juletræet tændes... Kollekt: Amnesty International Bemærk: Gudstjenester kl foregår i Sakristiet. Bibelfortælling for Børn Ved højmesser er der under prædikenen bibelfortælling for børn i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. Under højmessen er Sakristiet i øvrigt indrettet som børnerum. Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. CD-service fra gudstjenesten Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Gudstjenester i radioen Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag kl og mandag formiddag kl på FM frekvens 96,2 mhz. Prædikener på Internettet Lyt til prædikener holdt i Herning kirke på Rytmiske gudstjenester Herning kirke kl Den første fredag i måneden. Fredag 7. september: Anders Møberg, landsungdomssekretær, Kolding, taler Fredag 5. oktober: Leif Kristiansen, sognepræst, Silkeborg, taler Fredag 2. november: Erik Kloster, gymnasielærer, Ringkøbing, taler Se Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset. Eftermiddagsgudstjeneste Herning kirke kl oktober Erik Nikolajsen Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Kirkehuset. Alle er velkomne. For børnefamilier Søndag 9. september kl Høst- og familiegudstjeneste med efterfølgende Kirkefrokost i kirkehuset. Pris: 30,- kr. pr. voksen. Børn gratis. Medbring gerne grøntsager, frugt mv. Det sælges efterfølgende. Børn går ind i kirken med frugt, brød, grøntsager mv. Vi mødes foran kirkedøren kl Onsdag 26. september kl i kirkehuset og kirken: Spaghetti-gudstjeneste. Tilmelding til eller senest dagen før. Onsdag 7. november kl i kirkehuset og kirken: Spaghetti-gudstjeneste. Tilmelding til eller senest dagen før. Høstoffer ved høstgudstjenesten søndag den 9. september Indsamlingen fordeles af menighedsrådet til en lang række af gode formål. Du kan også selv bestemme formålet. Hent en konvolut i våbenhuset og skriv på den hvilket formål, du vil støtte. Forsidefoto: Børn i kirken!

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 TOPKARAKTER TIL KRISTIAN MARIUS ANDERSEN Herning Kirkes orgelløve

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg i år Menighedsbørnehave bliver privat Er det nye kirkehus blevet glemt? Juni Juli August 2012 Sig din MENING 2012 er året, hvor der er menighedsrådsvalg.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Kirkekontoret... Fyld noget i tanken! Følg den røde tråd September Oktober November 2015 1 Menighedsmøde I lighed med tidligere år indbydes der til menighedsmøde

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Ny sognemedhjælper Menighedsrådsvalg november 2008 pilgrimme i knudmosen september oktober november 2008 Et meget vigtigt valg om menighedsrådsvalget i Herning Kirke

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 10 år med kirkebladet Sønderjysk invasion Ny musik i kirken: to komponister skriver til Herning Kirke SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2011 10 års jubilæum Af sognepræst

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Nyt menighedsråd Evangeliet ifølge Bach Jul i Norge, Tanzania og Danmark December 2012 Januar Februar 2013 Godt nytår! Ja det er ikke for tidligt at sige det. For

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn gå i teatret i kirken! mads bille 25 års jubilæum kirkeåret for begyndere september oktober november 2009 Af sogne medhjælper Frauke Meldgård Kan kirken Førkristne

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Velkommen til Bo Knudsen, Herning Kirkes nye præst Hvad er tiden i Herning? Dronningen, Die Herren og Drengekor J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 3 Ny tid Af sognepræst

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning sogn har en børnehave kirkens sitrende nutid formål og visioner i Herning Sogn juni juli august 2010 Børnehaven Lindely Herning Sogns Menighedsbørnehave Kirkens

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn D e c e m b e r 2 0 1 3 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 4 Det kommer nu! Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Så står vi på tærsklen til advents og juletiden igen.

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

VALG JELLING MENIGHEDSRÅD Tirsdag den 13. september kl i Sognehuset

VALG JELLING MENIGHEDSRÅD Tirsdag den 13. september kl i Sognehuset VALG JELLING MENIGHEDSRÅD 2016 Opstillingsmøde Tirsdag den 13. september kl. 19.30 i Sognehuset Menighedsrådsvalget I 2016 er der valg til Jelling Menighedsråd, der skal vælges 8 medlemmer og op til 6

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Det er aften. Kigger ud i mørket. Herinde er det lyst endnu. Men mørket trænger ind i stuen. Det er som tågen, den smyger sig omkring, ikke en krog er glemt, alt

Læs mere

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil JUNI JULI AUGUST 2011 Ateistisk fornuft vs. pinse-begejstring Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Sofie - med bibelen blandt surfere Fastelavn vi skejer ud før alvoren melder sig Herning Kirke på nettet MARTS APRIL MAJ 2011 FRA herning TIL AUSTRALIEN Sofie Balle

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn VI UDVIDER! JUL PÅ FIRE KONTINENTER DRENGEKORET I USA December 2011 Januar Februar 2012 Nyt og udvidet Kirkeblad Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Velkommen til

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Rock, Jazz, Gospel, Klassisk alt i Herning Kirke Påske - hvad tænker du så på? Folkekirken i stormvejr Marts April Maj 2012 velkommen til foråret 2012 Vi går et meget

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn. Alle Helgen. Søren Kierkegaard fylder år. Det gør Herning. S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3

Kirkeblad for Herning Sogn. Alle Helgen. Søren Kierkegaard fylder år. Det gør Herning. S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Alle Helgen Ny hospitalskirke Søren Kierkegaard fylder år Det gør Herning Kirke også! S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3 Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Ramzi fra Bethlehem, Sara fra Jerusalem... Pop og passion

Ramzi fra Bethlehem, Sara fra Jerusalem... Pop og passion ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Ramzi fra Bethlehem, Sara fra Jerusalem... Et bugnende adventsog juleprogram Pop og passion DECEMBER 2010 JANUAR FEBRUAR 2011 Et barn er født i Bethlehem THI GLÆDE

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirkes Drengekor: 60 år Nykomponeret musik til påskedag marts april maj 2009 Hvad synes du om Drengekoret? Af Karen Bunk Fredag d. 26. december 2008 skrev

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Vær velkommen Herrens år mens Kvirinius var statholder i Syrien Advent jul i Herning Kirke December Januar Februar 2015/2016 1 Vær velkommen Herrens år Af sognepræst

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hvad skal du lave i ferien? Besøg en kirke! Anmeldelse af U2's No Line On The Horizon Børn og unge og Herning Kirke juni juli august 2009 Rejsetips: tre kirker at

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 24. fra. Bov og Holbøl sogne. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 24. fra. Bov og Holbøl sogne. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Nyhedsbrev nr. 24 fra Bov og Holbøl sogne Bov og Holbøl sogne. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Bov d. 25. august 2014 I går tog vi afsked med vores sognepræst Majbrit Daugaard, mere

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere