Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri og Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Kære alle Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november Velkomst Lene Holm og Eva Sejersdal Knudsen (formænd for Hjerneskadesamrådet) bød velkommen til mødet mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri og Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Dato Sagsbehandler Charlotte Jensen Tel Sagsnr Side 1 2. Kommunernes arbejde med forløbsprogrammerne Henny Holmgaard, Herning Kommune, informerede om kommunernes arbejde med forløbsprogrammet på børne-ungeområdet. Henny har været med til at udarbejde forløbsprogrammet for børn og unge med erhvervet hjerneskade. Hun fremhævede i sit oplæg, at kommunerne skal have særlig fokus på implementeringen af forløbsprogrammet, da det vedrører relativt få patienter. Herning Kommune vil meget gerne samarbejde med andre kommuner på børne-ungeområdet. Lone Aagaard, Randers Kommune, informerede om kommunernes arbejde med forløbsprogrammet på voksenområdet. KL har på baggrund af forløbsprogrammet udarbejdet et notat indeholdende en række punkter, som kommunerne skal være særligt opmærksomme på i deres arbejde med forløbsprogrammet. Lone kunne berette, at syv kommuner i Region Midtjylland har en hjerneskadekoordinator og, at nogle kommuner har etableret et hjerneskadeteam.

2 3. Praktiserende lægers arbejde med forløbsprogrammerne Jens Gram Hansen, praktiserende læge, informerede om de praktiserende lægers arbejde med forløbsprogrammerne på hjerneskadeområdet. Jens har været med til at udarbejde forløbsprogrammet på voksenområdet. I oplægget fokuserede Jens bl.a. på vigtigheden af et velfungerende tværsektorielt samarbejde, herunder god kommunikation, tillid og kompetenceudvikling. Samtidig talte Jens om de udfordringer, almen praksis står over for i form af implementering af mange forskellige forløbsprogrammer og ikke mindst den udfordring, der ligger i, at en praktiserende læge i gennemsnit får et barn med en hjerneskade hvert 10. år. Dette betyder, at de praktiserende læger ikke altid har et grundigt kendskab til de specialiserede tilbud, børnene kan få. Side 2 4. HjerneSagens arbejde med forløbsprogrammerne Lene Jensen, næstformand for HjerneSagen, informerede om HjerneSagens arbejde og de ønsker, HjerneSagen har til kommunerne og regionerne. HjerneSagen har medlemmer fordelt på 42 lokalforeninger. Den 10. maj hvert år afholdes en kampagnedag, hvor der er fokus på bl.a. forebyggelse. HjerneSagen har etableret et tilbud, hvor ramte og pårørende kan få rådgivning om rehabiliteringstilbud, lovgivning m.m. HjerneSagen har en række ønsker til kommunerne og regionerne: En god overgang mellem hospitalerne og kommunerne En hjerneskadekoordinatorfunktion i alle kommuner De ramte skal have en rehabiliteringsplan De ramte skal en gang årligt gennemgå en trivselsundersøgelse 5. Hjerneskadeforeningens arbejde med forløbsprogrammerne Niels-Anton Svendsen, formand for Hjerneskadeforeningen, informerede for Hjerneskadeforeningens arbejde med forløbsprogrammerne. Hjerneskadeforeningen ønsker, at der udarbejdes et rettelsesblad til MTV en, hvoraf det fremgår, at fysisk genoptræning har en positiv effekt på patienten et år efter, at patienten har pådraget sig en hjerneskade. Hjerneskadeforeningen vil følge op på, om forløbsprogrammerne efterleves!

3 Hjerneskadeforeningen vil gerne have kommunerne til at samarbejde om at sikre gode tilbud til de ramte. Hvis samarbejdet ikke etableres ad frivillighedens vej, ser Hjerneskadeforeningen gerne, kommunerne tvinges til at samarbejde via lovgivningen. Niels-Anton Svendsen fremhævede i sit oplæg, at det er vigtigt med samarbejde og dialog mellem hospitalerne og kommunerne og, at de to parter har respekt for hinandens stærke sider. Samtidig understregede han, at hospitalerne og kommunerne meget gerne må bruge Hjerneskadeforeningen og HjerneSagen. 6. Debat om forløbsprogrammerne Efter oplæggene var der en bred debat om forløbsprogrammerne og hjerneskadeområdet generelt. Følgende skal fremhæves fra debatten: Side 3 Viggo Jonassen, Hjerneskadeforeningen, udtalte, at 150 mio. kr. puljen burde være brugt til at finansiere rehabiliteringsforløb på de specialiserede tilbud for derved at sikre, at disse tilbud fortsat kan eksistere. Kommunerne bør etablere kommunale fællesskaber med henblik på at sikre, at patienterne kan få de rette tilbud. Niels-Anton Svendsen, Hjerneskadeforeningen, tilføjede, at det er vigtigt, at den ekspertise, de specialiserede tilbud har opbygget, ikke går tabt, når forbruget af de specialiserede tilbud falder. Der var bred enighed om dette blandt mødedeltagerne. Hanne Sandgaard, Skive Kommune, kunne berette, at hun har et tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Andre kommunale mødedeltagere sagde, at de ønskede et tættere samarbejde med foreningerne. Niels-Anton Svendsen, Hjerneskadeforeningen, supplerede med at sige, at hospitalerne og kommunerne meget gerne må gøre Hjerneskadeforeningens og HjerneSagens pjecer tilgængelige for patienterne og, at de gerne må henvise patienterne til foreningerne. Hjerneskadeforeningen vil gerne indgå i en konstruktiv dialog med KL og i den forbindelse fortælle KL, hvordan virkeligheden ser ud for patienterne. Begge foreninger talte om trekanten de ramte myndigheden de sundhedsprofessionelle og de konflikter, der kan opstå, når en sundhedsprofessionel anbefaler en indsats, som en myndighedsafdeling efterfølgende skal vurdere, om den kan bevilge eller ej.

4 Jens Gram Hansen, praktiserende læge, bemærkede, at der er fokus på at sikre, at patienterne får de tilbud. Det redskab, der bruges til at stratificere patienterne skal udbygges. Lene Petersen, Horsens Kommune, fortalte, at Horsens Kommune er ved at opkvalificere deres medarbejdere. Medarbejderne sendes bl.a. på de kurser, Hammel Neurocenter udbyder på vegne af Hjerneskadesamrådet. Niels-Anton Svendsen, Hjerneskadeforeningen, udtrykte, at mange kommuner gør en god indsats, mens andre kommuner halter bag efter. Det er vigtigt at få de gode eksempler frem i lyset således, at kommunerne kan lære af hinanden. Side 4 Britta Bang, Hjerneskadeforeningen, udtalte, at en pårørende skal være stærk for at komme ordentligt gennem forløbet. Samtidig sagde hun, at kommunerne sparer penge på området nu, men hvilke konsekvenser har de besparelser på sigt? Troels Lyngby, overlæge/neuropædiater, kommenterede i forhold til børn med hjerneskade, at de bedste forløb er dem, hvor forældrene er ressourcestærke og kan tale børnenes sag. Begge foreninger udtalte, at hjerneskadekoordinatoren bør hedde rehabiliteringskoordinator og, at en borger med en hjerneskade bør hedde en borger med følger efter hjerneskade/hjerneblødning. Viggo Jonassen, Hjerneskadeforeningen, påpegede vigtigheden af, at hospitalerne og kommunerne ved, hvor mange patienter med en hjerneskade, de hhv. udskriver og modtager. Hospitalerne bør ligeledes vide, hvor mange patienter med hjerneskade, der får en genoptræningsplan, og i hvor mange tilfælde, kommunen deltager ved udskrivningskonferencerne. Denne viden er vigtig for at man kan monitorere effekten af forløbsprogrammerne. Videnscentret eller Institut for Folkesundhed bør stå for at indsamle denne viden. Hjerneskadesamrådet vil følge op på debatten på de kommende møder. 7. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Ane Katrine Beck fra Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri informerede om organiseringen af det ny videnscenter.

5 Hjerneskadeområdet har fået flere opgaver men ikke flere ressourcer, hvilket betyder, at der sker en hård prioritering af opgaverne i Videnscentret. Der er nu ansat 2 personer i Videnscentret til at arbejde med hjerneskadeområdet. Denne reduktion i antallet af medarbejdere skabte bekymring blandt mødedeltagerne. Bekymringen skal ses som et tegn på, at mødedeltagerne finder Videnscentrets arbejde meget relevant og vigtigt. Ane Katrine Beck håber, at der fremover vil blive et årligt møde i netværket for børne-hjerneskadekoordinatorer og to årlige møder i netværket for voksen-hjerneskadekoordinatorer. Dette er dog ikke afklaret endnu. Side 5 FOKUS vil ikke længere udkomme. Mødedeltagerne udtrykte bekymring over denne beslutning, da FOKUS er med til at sætte fokus på de gode idéer og sprede viden. Det blev drøftet, hvad mødedeltagerne gerne vil bruge Videnscentret til fremover. Følgende blev nævnt: Formidle viden, så den ikke forsvinder Trække viden ud af de projekter, der får midler fra 150 mio. kr. puljen. Ministeriet har dog besluttet, at projekterne ikke skal evalueres centralt Videnscentret bør ansætte flere medarbejdere til at arbejde med hjerneskadeområdet Ane Katrine Beck reklamerede for bogen Ældre og apopleksi. Bogen er gratis og kan bestilles på dette link: 8. Sundhedsaftalerne på hjerneskadeområdet Dette punkt blev aflyst pga. manglende tid. Referent: Charlotte Jensen

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade Til: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Økonomi og Planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Direkte 3863-4448 Dato: 9. august 2012 Ansøgning til Ministeriet for

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Nyhedsbrev Åbningstider og telefonnumre Mandag, onsdag Formand Jette Sloth kl. 9.00-12.00 Mandag Rådgiver Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Tirsdag, onsdag Socialpædagoger

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere